Ohjeita Tilannehuoneessa keskustelevilleNämä ohjeet on luotu, jotta keskustelu Tilannehuoneessa olisi toimivaa ja hedelmällistä. Ne on tarkoitettu kaikille Tilannehuoneessa puheenvuoroja käyttäville. Ylläpito käyttää ohjeita moderointipäätöstensä apuna, ja niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa esimerkiksi Tilannehuoneesta poistamiseen.


Ihmisarvoa loukkaavat, uhkailevat, väkivaltaan yllyttävät tai kansanryhmään kohdistuvaa vihaa lietsovat keskustelunavaukset tai kommentit poistetaan ja niistä annetaan varoitus. Varoituksen huomiotta jättämisestä seuraa keskustelijan poistaminen Tilannehuoneesta.

Karkeaa tai epäkohteliasta kielenkäyttöä sisältävät aloitukset tai kommentit poistetaan ja niistä annetaan huomautus tai varoitus.

Jatkuva omaan blogiin linkittäminen ilman keskusteluun osallistumista ei ole hyväksyttävää, kuten ei myöskään samojen asioiden epäasiallinen toisteleminen tai selvästi väärien tai kyseenalaisten väittämien propagointi.

Keskustele ja kommentoi aina asiasta. Henkilöön menevistä kommenteista annetaan varoitus, ja sen huomiotta jättämisestä seuraa keskustelijan poistaminen Tilannehuoneesta.

Keskustelukumppanin huono käytös ei oikeuta omaa huonoa käytöstä. Ylläpito voi poistaa senkin, joka ”ei aloittanut”.

Keskustelijan poiston ei tarvitse olla lopullinen. Tällöin keskustelija voi myöhemmin pyrkiä takaisin Tilannehuoneeseen.

Rasististen, seksististen tai muilla tavoin sopimattomien kommenttien tunnistaminen keskusteluketjuissa on moderaattorien tehtävä. Keskustelijoiden ei siis tule vihjailla tai nimitellä toisiaan esimerkiksi ”suvakeiksi” tai toistensa kommetteja vaikkapa ”rasistisiksi”. Jos ylläpidolta jää jotain huomaamatta, palautetta tulee antaa ylläpidolle yksityisviestinä. Luettelo ylläpitäjistä löytyy kohdasta Jäsenet => Ylläpitäjät (tai Members => Admins).

Jos haluat lisätietoja yksittäisestä moderointipäätöksestä tai pidät päätöstä vääränä, laita yksityisviesti jollekulle ylläpitäjistä. Jos haluat kyseenalaistaa päätöksen, perustele kantasi huolellisesti viestissäsi. Asiasi käsitellään mahdollisimman pian ylläpidon tai toimituksen palaverissa, jonka jälkeen saat vastauksen, joka jää voimaan. Moderoijat eivät kommentoi yksittäisiä moderointipäätöksiä Tilannehuoneen kommenttiketjuissa.

MONIÄÄNISYYDEN VAALIMINEN edellyttää keskustelijoilta hyvää käytöstä. Jos arvioit, että keskustelukumppanilla on omastasi poikkeava ideologia tai poliittinen vakaumus, vältä kärjistyksiä tai loukkaavaa kieltä, sillä väärinymmärrysten, loukkaantumisten tai riidaksi eskaloitumisen riski on suuri. Koeta löytää yhteistä asiapohjaa. Jos sitä ei löydy, on parasta lopettaa keskustelu. Keskustelun tehtävä ei ole ”vallata tilaa” millekään ideologialle.

Ennen kuin postaat tai kommentoit, mieti, tuotko viestilläsi jotain rakentavaa keskusteluun vai onko sen ainoa tehtävä esimerkiksi purkaa kiukkua tai ajaa omaa poliittista agendaa. Jos olet ärsyyntynyt, huolehdi erityisen tarkasti, ettet itse ärsytä muita vastauksellasi vaan perustelet asiallisesti, jos jotain on mielestäsi pielessä.

Tilannehuone ei ole propagandakanava, vaan relevanttia tietoa jakava ja analysoiva keskustelufoorumi. Arvosta mahdollisuutta keskustella myös omastasi poikkeavien vakaumusten kanssa ja muista, että se on mahdollista vain, kun kaikki noudattavat hyviä keskustelutapoja. Eri mieltä olevat saattavat täydentää omia sokeita pisteitämme ja tarjota arvokasta laadunvalvontaa ja argumentaatioharjoitusta omille näkemyksillemme. Parlamentaarinen demokratiakaan ei voi toimia, jos poliittisilta ryhmittymiltä puuttuu keskusteluyhteys.

Vastavalkea-verkkolehti on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja sen toimituksellinen linja selviää osoitteessa
http://vastavalkea.fi/mediatiedot/

Tallenna