Kansalaisaloitteessa vaaditaan lisättäväksi perustuslakiin selkeästi, ettei itsenäistä ja liittoutumatonta Suomea voi liittää mihinkään sotilasliittoon ilman kansanäänestyksen kaksinkertaista enemmistöä.


Aloitteen sisältökuvaus:

Esitämme, että Suomen valtion liittäminen mihinkään sotilasliittoon tehdään kansanäänestyksen alaiseksi ja että perustuslakivaliokunta ottaa Naton isäntämaasopimuksen osalta tarkastettavaksi seuraavat perustuslain pykälät: 2§ , 51§ , 62§ , 93§ , 94§ ja 97§ joiden osalta on ilmeistä, että perustuslakia on rikottu.

Perustuslainvastaisesti tehdylle sopimukselle ei voi antaa lainvoimaa.

Esitämme perustuslakiin lisättäväksi seuraavan lakitekstin: ”Suomen valtion, sen osien tai kansalaisten liittäminen mihinkään sotilasliittoon, tai siihen rinnastettavaan toimintaan, on mahdollista vain kansanäänestyksellä. Liittäminen tulee mahdolliseksi perustuslain vaatimalla kaksinkertaisella äänten enemmistöllä kansanäänestyksessä. Liittämisen tuleminen lainvoimaiseksi vaatii erikseen äänestyksen myös eduskunnassa. Eduskunnan äänestyksessä liittyminen saa lainvoiman perustuslain 94§ säädetyn kahden kolmasosan äänten enemmistöllä”.


Kansalaisaloite tarkempine kuvauksineen:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1152

Aloitteen Facebook-sivut:

https://www.facebook.com/nollanato?fref=ts&__mref=message_bubble

Lue myös aihetta käsittelevä artikkeli Uudessa Suomessa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here