Yhdysvaltain armeijan tutkimukseen ja kehitykseen erikoistuva vaikutusvaltainen ajatushautomo RAND Corporation suosittelee Yhdysvaltain hallinnon uudistamista siten, että se sopeutuisi paremmin globaaliin turvallisuusympäristöön, jossa se RANDin selonteon mukaan on kokenut takaiskuja politiikassaan mm. Ukrainassa ja Syyriassa. RAND esittää salaisten operaatioiden lisäämistä sekä yhteistyötä valtiollisten tai ei-valtiollisten toimijoiden kanssa Yhdysvaltain intressien toteuttamiseksi maailmanlaajuisesti.

RANDin kahdeksansivuinen strateginen selonteko tekee johtopäätöksiä perustuen laajaan kirjoon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, asiantuntijahaastatteluja, sotilaallisia kokemuksia, maakohtaisia kampanjoita ja raporttia varten tuotettua sodankäynnin erityisoperaatioiden dataa.

”Erityisoperaatiot tarjovat puuttuvan lenkin tavanomaisten joukkojen ja kirurgisten iskujen väliltä.”

”Erityisoperaatioihin liittyvillä kampanjoilla vakautetaan tai horjutetaan hallituksia toimimalla paikallisten valtiollisten tai ei-valtiollisten toimijoiden kanssa tai kautta sen sijaan, että Yhdysvallat toimisi yksipuolisesti.”

Selonteossa myönnetään, että Yhdysvalloilla on jo pitkä kokemus erityisoperaatioiden käytöstä. Klassisina tapauksina mainitaan mm. 1980-luvun operaatiot Salvadorissa sekä tuki Afganistanin taliban-taistelijoille Neuvostoliittoa vastaan.

Erityisoperaatioiden hyödyiksi lasketaan kustannustehokkuus ja se, että Yhdysvalloille jäisi niistä pieni ”jalanjälki”. Niiden myötä Yhdysvaltain poliittiset päättäjät kykenisivät osallistumaan konflikteihin ilman tavanomaisten joukkojen pitkäaikaista sitouttamista.

Haittapuolena mainitaan, että informaatioteknologian leviäminen on hankaloittanut erityisoperaatioita, koska niitä on aiempaa vaikeampi pitää salassa. RANDin raportissa todetaan, että vaikka turvatoimia kiristettäisiin, Edward Snowdenin kaltaiset henkilöt saattaisivat kaikesta huolimatta tehdä noloja paljastuksia. Yhdysvaltain paikallisella kumppanilla saattaa myös olla poikkeavat intressit tai se voi käyttäytyä ”sopimattomalla” tavalla. Ilman riittävän kokonaisvaltaista lähestymistapaa erityisoperaatioihin pohjautuva sodankäynti saattaa myös johtaa konfliktien laajenemiseen tai muuttaa voimatasapainoa ei-toivotulla tavalla.

Selonteko tunnistaa kahdeksan eri kampanjastrategiaa erityisoperaatioille perustuvalle sodankäynnille. Horjuttavat strategiat vaihtelevat sissisodan tukemisesta yleislakkojen aiheuttamiseen. Vakauttavaksi toimenpiteeksi mainitaan mm. salaiset operaatiot paikallisen kumppanin joukkotuhoaseiden turvaamiseksi.

Lähde:

1 KOMMENTTI

  1. Maapallon valtausta on harrastettu jo vuosikymmeniä. Kaikki tukikohdat ovat sotaa varten perustettuja. Entinen usan pressa Eisenhower varoitti siitä jo vuosia ennen. Sotakoneiston valmistus FED rahoittamana takaa herruuden NWO ylimistölle. Sana inflaatio, on heille naurunalainen kohde, se ei koske heitä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here