Rikkoiko hallitus Kansainvälistä asekauppasopimusta myöntäessään laseretäisyysmittarien vientiluvan Ukrainaan?

Mediassa varsin vähälle huomiolle jäänyt vientiluvan myöntäminen Noptel Oy:lle huipputeknologiaa edustavien laseretäisyysmittarien viennille Ukrainaan on syytä ottaa tarkemman seurannan kohteeksi.

Kun Noptel Oy:n vuodesta 2011 omistanut aseyritys FN Herstalin on Naton luottotoimittaja, ei näiden huipputuotteiden tulevasta käytöstä liene epäilystä.

Laserpohjaiset etäisyysmittarit aseisiin ja asejärjestelmiin integroituina tuovat valtavan tehonlisäyksen eri aseilla suoritettaviin ammuntoihin verrattuna vanhoihin ihmisen syvyysnäköön perustuviin etäisyysmittareihin. Ukrainasta tulleet uutiset kertovat armeijan jatkaneen tykistötulta Itä-Ukrainaan vastoin MInsk2-sopimusta; vientiluvan myötä tulituksesta tulee entistä tarkempaa.

Vastavalkea ry:n puheenjohtaja Tauno O. Mehtälä on tehnyt asiasta oheisen kantelun oikeuskanslerille. Tulemme seuraamaan tarkoin kantelun etenemistä, ja tarvittaessa puuttumaan lisäselvityspyynnöin ja lisätiedoin tutkinnan edistymiseen.

Alla on oikeuskanslerille toimitettu kanteluteksti, josta selviävät tarkemmat perustelut epäilylle asekauppasopimuksen rikkomisesta.


Oikeuskanslerille

Asia: Kantelu Suomen hallituksen 26.2.2015 tekemästä päätöksestä sallia Noptel Oy:lle 1000 kappaleen LRF-200-laseretäisyysmittarin myynnin sisällissotaa käyvälle Ukrainalle

Suomen hallitus on uutisten mukaan päättänyt 26.2.2015 sallia Noptel Oy:lle 1000 kappaleen LRF-200-laseretäisyysmittarin myynnin sisällissotaa käyvälle Ukrainalle. Laseretäisyysmittarithan ovat pitkälle kehitettyä huipputekniikkaa, jota Noptel Oy:n vuonna 2011 ostanut belgialainen Naton vakiintuneisiin asetoimittajiin kuuluva FN Herstal on integroinut aseisiin ja asejärjestelmiin. Tämän laserhuipputeknologian avulla aseiden ja asejärjestelmien tarkkuus ja teho paranevat huomattavasti vanhakantaisiin optisiin etäisyysmittareihin verrattuna.

Allekirjoittanut on saanut Suomen puolustusvoimissa krh:n (kranaatinheitin) tulenjohtajan ja mittausupseerin erikoiskoulutuksen, minkä perusteella voin varmuudella todeta laseretäisyysmittareiden lisäävän oleellisesti sekä käsiaseiden että raskaampien konventionaalisten aseiden tarkkuutta ja ampumisen nopeutta.

Noptelin kotisivuilla (http://www.noptel.fi/eng2/index.html) jo ilmenee laseretäisyysmittarien integrointi käsiaseisiin, mutta sen ostaneen FN Herstalin kotisivuilla (http://www.fnherstal.com/primary-menu/products-capabilities.html) esiintyy laajempikin asevalikoima.

Näin ollen laseretäisyysmittarit ovat erittäinkin ilmeisesti myyty aseiden ja asejärjestelmien lisäkomponenteiksi, mikä kauppa kuuluu selkeästi Kansainvälisen asekauppasopimuksen piiriin.

Noptel Oy:n toimitusjohtajan Markku Koskisen mediassa esiintynyt väite siitä, että laseretäisyysmittarit on myyty Ukrainaan kiikarisovelluksiin ei välttämättä ole täysin valheellinenkaan, sillä aseiden ja asejärjestelmien integroitu (kiikari)tähtäin ja etäisyydenmittaus sisältää toki kiikareitakin.

Sen sijaan on vaikea kuvitella, että Ukraina nykyisessä tilanteessaan ostaisi laseretäisyysmittareita esim. lintubongareiden tai edes rauhanomaisten rakentamista palvelevien mittausten käyttöön, niiden varsin korkea hintakin huomioon ottaen.

Ulkoministeriön Tiedotteen 206/2014 25.9.2014 (http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=313270) mukaan

”YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon yhteydessä järjestettiin 25.9.2014 ratifiointikirjojen yhteistalletustilaisuus, jolloin voimaantuloon vaadittava 50. ratifiointikirja talletettiin YK:n pääsihteerin huostaan New Yorkissa. Sopimus astuu näin ollen voimaan 25.12.2014. Suomi ratifioi sopimuksen 16.12.2013 ja talletti ratifioimiskirjansa 2.4.2014.”

Ulkoministeriön internet-sivuilta löytyy myös lyhyt kuvaus Kansainvälisestä asekauppasopimuksesta (ATT) (http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=166372&contentlan=1&culture=fi-FI)

”Sopimuksessa on vahvat kieltomääräykset sekä vahvat siirroissa noudatettavat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevat säännökset, joiden vaikutuksia tulee arvioida vietäessä aseita, ammuksia, osia ja komponentteja.”

Edellä mainittujen tosiasioiden valossa on syytä epäillä, että Suomen hallitus päättäessään 1000 kappaleen laseretäisyysmittarin vientiluvasta Ukrainaan on rikkonut Suomen ratifioimaa ja jo voimaan astunutta Kansainvälistä asekauppasopimusta. Suomen ratifioimilla kansainvälisillä valtiosopimuksilla on käsittääkseni lain voima, eli niiden rikkominen on lain rikkomista.

Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja on tehnyt aktiivisesti työtä Kansainvälisen asekauppasopimuksen eteenpäin ajamisessa. On erityisen valitettavaa, ettei ulkoministeri Tuomioja ole käyttänyt sopimuksesta saamaansa asiantuntemusta estääkseen sopimuksen vastaisen kaupan.

Pyydänkin oikeuskansleria tutkimaan hallituksen ja esittelevän ministerin toimien lainmukaisuuden tätä 1000 kappaleen laseretäisyysmittarin vientilupaa päätettäessä.

Temmes, 16.3.2015

Tauno O. Mehtälä
puheenjohtaja
Vastavalkea ry

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here