GLOBALISAATION TAKIA poliittinen kenttä on hahmotettava uudestaan. Perinteinen katsontatapa ei millään tavalla kuvaa todellisuutta muuttuneessa maailmassa eikä palvele kansalaisten yhteistä ja yleistä hyvää. Politiikan näennäinen jakaminen vasemmisto–oikeisto-akselille on auttamatta vanhentunut tapa ymmärtää maailmaa ja tehdä politiikkaa.

Vasemmisto–oikeisto-vastakkainasettelun lisäksi on piirrettävä toisenlainen, tärkeämpi akseli. Tämä akseli on globaali–lokaali (paikallinen). Tavallaan kysymys on samalla ns. keskuksen ja periferian ristiriidasta. Tässä ajattelussa nähdään, että keskus usein, ellei aina, riistää periferiaa, siis keskuksen ulkopuoleisia alueita ja syrjäisempiä seutuja.

Ei siis riitä ajatella vanhakantaisesti vaikkapa niin, että pääoma riistää työntekijää. Tällainen vasenoikea-asettelu on kerta kaikkiaan vanhentunutta. On käsitettävä, että vasen–oikea-akselilla ei voida tehdä minkäänlaista politiikkaa tilanteessa, jossa valta on karannut liki kokonaan pois paikallisista käsistä.

Globalisaation keskeisin piirre vaikutusvallan näkökulmasta on se, että perinteinen demokraattinen valta on paennut kylistä ja kunnista ensin kaupungeille ja valtioille ja sitten valtioilta liittovaltioille. Tämä kehitys on erittäin huonoa, koska yleisluontoisesti voidaan sanoa, että mitä kauempana päätös tehdään, sitä huonompi siitä tulee.

Tälle on monia syitä, joista ensimmäinen on tiedon puute: Brysselissä ei tiedetä tarpeeksi Suomen asioista eikä osata siten tehdä päätöksiä, jotka sopisivat hyvin Suomen oloihin. Vastaavasti Helsingissä ei välttämättä ymmärretä Kuusamon kysymyksiä. Tilanne on kuitenkin tätäkin vakavampi.

Mitä pidempi matka päätöksen tekijän ja päätöksen kohteen välillä on, sitä suurempi on ns. psykologinen etäisyys. Psykologinen etäisyys on avainkäsite, kun halutaan selittää sitä, miksi Wall Streetin pankkiirin on helppo sulkea silmänsä siltä, että hän nappia painamalla vie leivän bangladeshiläisen lapsen suusta. Käsitettä voi selittää niinkin, että ihmisiä on paljon helpompi tappaa painamalla nappia ja lähettämällä lennokki tekemään likainen työ kuin riistämällä ihmiseltä ainokaisensa, jos se pitäisi tehdä puukon avulla uhrien sätkiessä käsissä, huutaen, parkuen, pyytäen ja rukoillen armoa suurilla sinisillä silmillään.

Tämän takia psykologinen etäisyys on vakava asia. Tästä syystä kovakätisyys, raakuus ja välinpitämättömyys ovat helposti läsnä päätöksissä, jotka tehdään kaukana päätöksen kohteesta. Yksin tästä syystä on vaarallista, että Suomen asioista päätetään Brysselissä tai että pohjoisen asioista päättävät Helsingin herrat.

Globalisaation mukanaan tuoma päätösten etäisyyden kasvaminen on erittäin vakava ongelma. Tämä on yksi globalisaation mukanaan tuoma taipumus, jonka tähden on erittäin tärkeää taistella kaikin keinoin sen puolesta, että valta saadaan takaisin vähintään kansalliselle paikallistasolle. Sen paremmin maamme oikeisto kuin vasemmistokaan ei voi tehdä politiikkaa, jos se tehdään tuhansien kilometrien päässä — ja kuten EU:n päätöksissä, Suomen osalta 1–2 prosentin painoarvolla.

Suomalaisten ääni ei siis paina Brysselin pöydissä käytännössä mitään. Me saamme vain ukaasit kotimaahamme EU:n keskusvallalta, ja meidän kotimaamme — siis Euroopan Yhdysvaltain provinssin — tehtäväksi jää toteuttaa imperiumin keskuksen keskitetysti ja itsevaltaisesti tekemät päätökset. Globalisaatiossa liittovaltiokehitys on tärkeimpiä työkaluja kaiken vallan riistämisessä kansalaisilta. Liittovaltio onkin olemukseltaan Rooman Imperiumin kaltainen olento, jolla ei kuitenkaan voi olla kansalaisia, sillä kansalaiset voivat vaikuttaa omiin asioihinsa.

Liittovaltiossa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet katoavat keskuksen vallan rautasaappaan alle ja näennäinen kansalaisuus kaventuu tosiasialliseksi alamaisuudeksi.

Vuonna 2018 käyttöön otettavat autojen GPS- ja kännykkäpohjaiset seurantajärjestelmät ovat vain yksi esimerkki keskuksen totalitaristisesta päätöksenteosta ja siitä, miten kansalaisilta ei edes kysytä, haluavatko he olla liittovaltio-isoveljen ainaisessa ja ikuisessa valvonnassa.


Susanna Kaukinen on proudhonlainen anarkisti, mustanvihreä kansalaisaktivisti, maailmanparantaja ja softanoita, joka ottaa lukijansa väärinajattelun lempeään syleilyyn.

9 KOMMENTTIA

 1. Meneekö vähän kepeästi? Vasemmisto-oikeisto -akselista puhuminen on historiallisesti oikeutettua. Voi sen sijaan kysyä, onko esim. meillä Suomessa vasemmistolaisia puolueita?
  Globalisaatioon kuuluu luonnollisesti kuvaamasi etäisyys, jolla on psykologinen puolensa. Mutta pääomasuhde ja pääoman logiikka on ninenomaan globalisaation moottori. Ei puhettakaan siitä, että käsite olisi menettänyt merkityksensä.

 2. Terävästi huomioitu, aikamme tosi. Päätöksen teko annettu kansalaisena kansanedustuslaitoksen mukana paljolti pois!! Kyläyhdistykset olisivat oiva toimintamuoto vallan palauttamisessa kylien ihmisille.

 3. Kari, ei mene kepeästi. Perinteinen vas-oik -ajattelu ei ole muutenkaan ollut kovin onnistunutta, jos katsotaan minkälaisia yhteiskuntia sen varassa on rakennettu. Yhtäkään kestävää sosialistista valtiota ei ole koskaan rakennettu ja syy tähän on se, että puhtaasti sosialistinen valtio ei toimi ja homma romahtaa omaan mahdottomuuteensa.

  Oikeiston jutut on oma lukunsa nekin ja hulluuteen nekin johtaa! Juuri sen takia on löydettävä se keskitie ja se löytyy paikallisuudesta, johon liittyy sekä mahdollisuus toteuttaa itseään riittävän vapaasti, että kilpailukykyä ja elinkeinoja voidaan ylläpitää sekä riittävä solidaarisuus, ettei kavereita jätetä.

 4. Haluaisin oikeastaan vain muistuttaa vanhan vasemmisto-oikeisto -jaon taustalla olevasta suhtautumisesta yksityisen pääoman rooliin. Ohi omistuskysymyksen ei mikään poliittinen liike voi kävellä törmäämättä nyrkkiin.
  Sosialistinen ratkaisu talouden järjestelyyn joutuu tähän ottamaan kantaa eikä valmista mallia ole missään.

  Tätä kysymystä kierretään kuin kuumaa kuppia. Ja silti juuri omistuskysymys johdannaisineen on aina läsnä, kun taloudesta ja tulonjaosta päätetään. Eikä globalisaatio tee poikkeusta.
  Tässä mielessä arvioin, että hieman kepeästi mennään. Mutta tämä on tietysti pohtimisen arvoinen asia.

 5. Luin usarin juttusi ja keskustelun. Paljon hyvää idea, vain linkki politiikkaan puuttuu. Ts. on poliittisesti yhteiskunnan talousmallina utopiaa, vaikka eri lajin yritystoimintaa ja moninaisia malleja onkin toteutettu.

 6. Taistelu vallasta on aina myös taistelua sanoista. Vallalla on pyrkimyksenä usein rekuperoida sanoja ja tehdä ne siten tehottomiksi. Merkityksien muuttaminen on vanha keino. Esimerkiksi kommunismia tyrkytetään edelleen epäonnistuneiden sosialismien nimeksi tai kommunismiksi kutsutaan jopa valtiokapitalismia. Minusta vasemmisto ja oikeisto ovat edelleen varsin päteviä käsitteitä kuvaamaan tiettyjä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Vedenjakaja kulkee koko muun maailman ja globaalien monopolien välillä. Todellisuus ei muutu asioita uudelleen nimeämällä.

 7. Kari, siis puuttuu poliittinen puolue joka edistäisi tuota asiaa. Ei se tarkoita, ettei sitä voisi tehdä. Jos katsotaan nykytilanteessa mitä voidaan tehdä, niin vastaus on lähinnä, että kapinoida, koska edustuksellinen de’honttilainen systeemi on täysin mahdoton penetroida ellei käsissä ole aivan totaalinen kriiisi.

  Me tosin saatetaan sellainen nykypolitiikalla vielä saada.

  – – –

  Kaijalle vastaan vaan linkillä…
  Vasemmiston väärä analyysi ~> http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/04/vasemmiston-vaara-analyysi

 8. Vallan ja vaihtoehtojen ongelma liittyy osin myös politiikan ahtaaseen tulkintaan puolueitten poliittiseksi toiminnaksi. Ei muutosta yksi puolue tee. Kyse on myös konkreettisesta historiallisesta ajankohdasta, jossa mitäkin yritetään. Olen ongelmaa sivunnut Vastavalkean artikkelissa Puolue. Minusta puolueen ongelma sietäisi ottaa keskustelun kohteeksi. Juuri eletyt vaalit ja meneillään oleva hallituspeli antavat siihen riittämiin aiheutta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here