Lehmät ja vasikat reagoivat sähkömagneettisen säteilyn eri taajuuksille ja kenttävoimakkuuksille: voimajohdoille, matkapuhelinmastoille ja todennäköisesti myös lypsyroboteille.

Lehmien reaktiot kiinnostavat etenkin maanviljelijöitä ja eläinlääkäreitä, koska naudat ovat tuotantoeläimiä ja niillä on siten myös taloudellista merkitystä. Lehmät joutuvat vasikoimaan usein, mikä rasittaa niiden elimistöä ja voi herkistää ne reagoimaan monille ympäristötekijöille, kuten sähkömagneettisille kentille. Onkin aihetta kiinnittää monipuolisesti huomiota sähkömagneettisten kenttien riskiarviointiin, jotta eläinten terveys, hedelmällisyys, kasvu, kehitys ja maidontuotanto eivät vaarantuisi.

Sähköverkon jännitepulssien on todettu vaikuttavan lypsykarjan maidontuotantoon. Yhdysvalloissa tutkittiin Minnesotan, Michiganin ja Wisconsinin alueilla 12 maatilalla karjaa, joka laidunsi lähellä korkeajännitelinjoja. Kenttävoimakkuudeksi, jolle karja altistui, mitattiin 10 kV/m. Samaan aikaan tarkkailtiin sähköverkon jännitepulsseja. Tutkimuksessa havaittiin, että mitä useammin jännitepulssit toistuivat, sitä enemmän väheni lehmien maidontuotanto. Maidossa havaittiin myös enemmän soluja, ja karjan selkäydinnesteessä todettiin proteiinimuutoksia. Maanviljelijöiden mukaan karjan lisääntymiskyky oli alhainen ja vasikkakuolleisuus suurta. Tutkijat raportoivat lisäksi jännitepulsseille altistuneilla eläimillä enemmän käyttäytymishäiriöitä, kuten paikallaan polkemista, altistumattomiin verrattuna.

J.F. Burchard kollegoineen altisti kenttäkokeissaan lehmiä 60 Hz sähkö- ja magneettikentille useiden päivien jaksoissa. Eläinten ruumiinpainoa, ruokahalua, maidontuotantoa ja maidon koostumusta seurattiin. Altistetuilla eläimillä todettiin muutoksia maidontuotannossa ja maidon rasvapitoisuudessa. Myös lehmien kiimakausi pitkittyi. Joissakin kokeissa havaittiin hormonaalisia vaihteluita muun muassa prolaktiini- ja tyroksiinitasoissa. Prolaktiini vaikuttaa maidontuotannon säätelyssä ja tyroksiini on tärkeä hormoni kilpirauhasen toiminnoissa. Vasikoilla on tutkimuksissa havaittu muutoksia T-lymfosyyttitasoissa  voimajohtojen magneettikenttien vaikutuksesta.

Laboratoriokokeissa lehmillä todettiin myös veri-aivoesteen läpäisevyyden lisääntymistä osoittavia parametreja. Veriaivoeste on tärkeä aivoja suojaava mekanismi. Mikäli sen läpäisevyys lisääntyy, voi haitallisia molekyylejä päästä kulkeutumaan keskushermostoon. Rottakokeiden perusteella tämän mekanismin vaurioituminen liitetään neurologisin sairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin.

20 vuotta sitten mielenkiinnon kohteena olivat korkeajännitelinjat, mutta nykyaikana voimakkaasti lisääntyneet matkapuhelinmastot aiheuttavat terveysongelmia niin ihmisille kuin eläimille. Sveitsiläistutkimuksen mukaan mastojen mikroaaltosäteily vaikuttaa lehmien immuunijärjestelmään. Mastojen säteily sai laboratoriokokeiden mukaan aikaan muutoksia kolmessa eri entsyymissä, jotka ovat osa kehon puolustusjärjestelmää taistelussa ns. vapaita radikaaleja vastaan. Lehmien kehossa syntyi oksidatiivista stressiä. Oksidatiivinen stressi on tila, jossa vapaita radikaaleja on muodostunut liikaa suhteessa elimistön antioksidanttitasoihin. Oksidatiivinen stressi liitetään tulehduksiin ja ikääntymiseen – yleisesti ottaen solujen vanhenemiseen.

Zürichin yliopiston eläinlääketieteen laitoksen tutkijat altistivat 10 lehmää GSM-säteilylle kolmen kuukauden ajan. Lehmiltä otettiin verikokeet ennen ja jälkeen altistuksen. Tutkittavat entsyymit olivat katalaasi, glutationi ja superoksididismutaasi. Entsyymeissä voitiin todeta tapahtuneen muutoksia sekä altistuksen aikana että sen jälkeen. Mielenkiintoista tässä kenttäkokeessa oli se, että kaikki lehmät eivät reagoineet altistukseen. Tutkijat totesivat, että eläinten kuten ihmistenkin reaktioherkkyydessä on yksilöllisiä eroja. Tutkimusta johtanut Michael Hässig on aikaisemmin osoittanut, että mastojen mikroaaltosäteilylle altistetuille lehmille kehittyy harmaakaihia yleisemmin kuin altistamattomille yksilöille.

Herääkin väistämättä kysymys lehmien hyvinvoinnista navetoissa, joissa lypsykarjan hoito tapahtuu automaatiotoimintojen avulla. Modernin navetan lypsy- ja ruokintalaitteet muodostavat sähkö- ja magneettikenttiä ja tuotannonhallintajärjestelmässä, kuten navetan valvontalaitteissakin, on langattomia ominaisuuksia — siis samoja sähkömagneettisen säteilyn taajuuksia kuin edellä mainituissa tutkimuksissakin.


Erja Tamminen on tietokirjailija, joka on selvittänyt sähkömagneettisten kenttien terveys- ja ympäristövaikutuksia vuodesta 1997 lähtien ja julkaissut aiheesta useita kirjoja.

Lähteet:
 • Burchard, J.F. et al. | Bioelectromagnetics (2006). Plasma concentrations of thyroxine in dairy cows exposed to 60 Hz electric and magnetic fields.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16724328
 • Fedrowitz, M. | The Bioelectromagnetics Society (2014). Cows: a big model for EMF research, somewhere between Vet-journals and Nature.
  https://www.bems.org/node/14835
 • Hässig, M. et al. | BMC Veterinary Research 214, 10:136 (2014). Influence of non-ionizing radiation of the base-station on the vicinity of redox proteins in bovines.
  http://www.biomedcentral.com/1746-6148/10/136
 • Hässig, M. et al. | Schweiz Arch Tierheilkd 151:471–478 (2009). Prevalence of nuclear cataract in swiss veal calves and its possible association with mobile telephone antenna base-stations.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19780007

 

 

1 KOMMENTTI

 1. Säteilyturvakeskuksen pitäis jalkautua tänne maaseudulle . Olen tutkinut noin20v. Mikro aalto säteilyä ja magneettista säteilyä. enimmäkseen maaseudulla .Ihmiset kärsivät monenlaisista säteilystä .viimmeisen jonka totesin .Rouvvalla pää rupesi humiseen ,kun Nivalssa pystyttivät väliaikaisen tuulen mittaus tornin.kyse on mikro aallosta joka muuttuu aivoissa kuultavaksi ääneksi, sain terveys puolelta tylyn vastauksen .asiakas joutuu maksamaan . Maailman terveysjärjestössä on lausunto .terveys ensin sitte raha.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here