Espanjassa astuu heinäkuussa voimaan jo vuosia valmisteltu, 1984:ltä kalskahtava kansalaisturvallisuuslaki, jonka on laajalti katsottu rajoittavan mielipiteenilmaisun vapautta ja altistavan kansalaiset viranomaisten mielivallalle.

Uusi laki, jota on perusteltu mm. säästökuuria vastustavien joukkomielenosoitusten kärjistymisellä väkivaltaisiksi yhteenotoiksi poliisin kanssa vuosina 2011–2013, määrää mm. enintään 30 000 euron sakon poliiseista otettujen kuvien levittämisestä, jos kuvat ”vaarantavat heidän turvallisuutensa, suojeltujen kohteiden turvallisuuden tai operaation onnistumisen”.

Tämän pelätään johtavan siihen, ettei poliisien mahdollisesta rikollisesta toiminnasta esimerkiksi mielenosoitusten yhteydessä uskalleta julkaista kuva- tai videotodisteita. On pelättävissä, että laki johtaa myös toimittajien lisääntyvään itsesensuuriin.

Laki määrää niin ikään enintään 30 000 sakon sellaisiin mielenosoituksiin osallistumisesta, jotka johtavat ”vakavaan julkisen turvallisuuden häirintään” parlamentin ja muiden valtiollisten rakennusten lähellä. Tämän myötä nekin mielenosoittajat, jotka osallistuvat aluksi rauhanomaiseen mielenilmaukseen ja pidättäytyvät itse väkivallasta, voisivat saada sakkoja. Tämän voi odottaa vähentävän kansalaisten halukkuutta osallistua mielenilmauksiin.

Tiettyjen kohteiden, kuten ydinvoimaloiden ja jalostamoiden, lähellä järjestettyyn luvattomaan mielenilmaukseen osallistumisesta voi saada enimmillään jopa 600 000 euron sakon. Luvattomasta kokoontumisesta julkisilla paikoilla voi selvitä 100–600 euron sakoilla. Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklassa 11 taataan kansalaisten kokoontumisvapaus.

Erityisen kyseenalaisena on pidetty sitä, että poliisille annetaan valtuudet määrätä suuriakin sakkoja ilman tuomioistuimen päätöstä. Sakot voi riitauttaa oikeudessa, mutta riitauttaja joutuu maksamaan juridiset kulut, joiden määrä riippuu sakon suuruudesta.

Lain myötä viranomaiset saavat useita muitakin valtuuksia ja laintulkintavapauksia, joiden kriitikot katsovat murentavan kansalaisoikeuksia.

Joulukuussa järjestetyn mielipidemittauksen mukaan yli 80 prosenttia espanjalaisista vaatii lain hylkäämistä tai muuttamista. YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden ryhmä totesi lakiuudistuksen rajoittavan ”tarpeettomasti ja suhteettomasti” kansalaisten perusoikeuksia.

Monet ovat kokeneet lain ilmentävän siirtymää kohti Francisco Francon aikaisia käytäntöjä. Espanjan oppositio katsoo lain tekevän maasta poliisivaltion. Lakia kannattaa ainoastaan pääministeri Mariano Rajoyn oikeistopopulistinen kansanpuolue, mutta se onnistui ajamaan lain läpi parlamentaarisen enemmistönsä turvin.

No Somos Delito -järjestö protestoi lakia organisoimalla mielenosoituksen netissä hologrammeja käyttäen, koska virtuaalimielenosoituksesta ei lain perusteella pystytä sakottamaan. Järjestöä edustavan Monica Hidalgon mukaan mielenosoitukset pidetään kuitenkin jatkossa kaduilla — sakkojen tai vangitsemisen uhallakin.

On syytä kysyä, miksi EU ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin suuressa jäsenvaltiossaan tapahtuvan huolestuttavan kehityksen johdosta. Jotkut tarkkailijat ovatkin arvioineet koko EU:n olevan kulkemassa kohti kansalaisvapausten lisääntyvää typistämistä. Espanjassa ilmenevä poliisivaltiokehitys ei ole myöskään saanut paljoa palstatilaa suomalaismediassa, joka ilmeisesti toivoisi voivansa keskittyä vain yhden Euroopan maan ongelmien ruotimiseen.

Lähteet

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here