Keskustan Juha Sipilän johtama hallitus on astumassa ryöstöpolitiikan tielle. Ei riitä enää 90-luvun laman hoidon virheiden toistaminen perusturvaa leikkaamalla ja köyhiä edelleen köyhdyttämällä, nyt hallitus käy erityisesti matalapalkkaisten naisten kimppuun. Tähän tähtäävä pakkolainsäädäntö on saamassa ay-liikkeenkin reagoimaan vahvemmin hallituksen toimiin.

Yksikkötyökustannukset vain tekosyy

Koko operoinnin perustelu eli yksikkötyökustannusten alentaminen kilpailukyvyn parantamiseksi on monissa asiantuntijapuheenvuoroissa todettu olevan vailla pitävää pohjaa. Suomen ongelma ei ole työvoimakustannukset, vaan innovaatioiden ja investointien puute.

Erityisen selkeästi tämän tuo esille emeritusprofessori Antti Hautamäki 21.8.2015 omassa blogissaan ”Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen ei ole katastrofi vaan mahdollisuus uudistua”  väittämällä, että yksikkötyökustannukset eivät ole ongelmamme.

”Kilpailukykymme heikkouden ratkaisevin tekijä on kuitenkin innovaatioiden puuttuminen ja niistä ei yhteiskuntasopimuskeskustelussa puhuttu juuri mitään. Tuottavuus ei mitenkään korvaa innovaatioita. Tuottavuus nousee kun voimavaroja käytetään entistä tehokkaammin. Se ei siis pidä sisällään uudistumista. Innovaatioiden ytimenä on taas uudistua ja tehdä uusia asioita. Yritykset ovat panostaneet aivan liian vähän innovaatioiden luomiseen ja uusien tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Patenttihakemustenkin määrät ovat jatkuvasti laskeneet Suomessa. Innovaatioiden puutteesta seuraa, että reaalinen kilpailukykymme on heikentynyt.”

Suomi on ollut kansainvälisissä kilpailukykymittauksissa jatkuvasti maailman kärkisijoilla. Tämä ei ole kuitenkaan realisoitunut todelliseksi kilpailukyvyksi markkinoilla. Ja se, mikä mättää, ei johdu hinnoista. On mahdotonta uskoa, että myyntihinnan tiputtaminen hinnasta X hintaan X-5% aukaisisi huimat vientimarkkinat.

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta toi jo reilut kaksi vuotta sitten eli 6.3.2013 haastattelussaan esille huomionarvoisen näkökohdan.

Sen mukaan Suomen kilpailukyky on yhä parhaimmalla tasollaan lähes 40 vuoteen. Vientituotteiden kysynnän heikentyminen johtuu Haaparannan mielestä yritysjohdon virheistä ja surkeasta myyntiosaamisesta.

Tämä näyttäisi tukevan myös professori Antti Hautamäen analyysia; yksi ratkaiseva virhe on ollut juuri riittämätön tuotekehitys.

Robin Hoodin lempeä käsi hipaisee rikkaiden poskia

Hallituksen mukaan myös hyväosaiset otetaan mukaan talkoisiin alentamalla solidaarisuusveron alarajaa ja nostamalla ylempää pääomaverokantaa.

Solidaarisuusveron alaraja on nyt 90 000 euroa vuodessa. Jatkossa solidaarisuusvero koskee kaikkia yli 72 300 euroa vuodessa tienaavia. Solidaarisuusveroa joutuu siis maksamaan noin 5 800 euron verotettavilla kuukausituloilla. Tämä vastaa käytännössä noin 6 300 euron bruttopalkkaa.Solidaarisuusveron alarajan lasku on määräaikainen toimenpide, ja on voimassa kaksi vuotta.

Hyväosaisia rokotetaan myös nostamalla ylempää pääomaverokantaa yhdellä prosenttiyksiköllä. Yli 30 000 euron pääomatuloista joutuu vastedes maksamaan veroa 33 prosentin sijasta 34 prosenttia.

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin (kok.) mukaan solidaarisuusveron laajentaminen tuo valtiolle karkeasti arvioiden 34 miljoonaa euroa ja pääomaveron nostaminen noin 30 miljoonaa.

Eli isotuloisten talkoo-osuuden yhteisvaikutus on huimat 64 miljoonaa euroa.

Isotuloiset ja eläkeläiset talkoissa samalla summalla

Samalla uutisoitiin eläkeläisten asumis­tukeen aiottua pienempi leikkaus

Timo Soinille järjestettiin vaalipuheen paikka hänen ilmoittaessaan eläkeläisten asumistukien leikkausten vähentämisestä:

”Eläkeläisten asumistuen leikkauksiin tulee 30 miljoonan euron huojennus”, ulkoministeri Timo Soini (ps) sanoi hallituksen budjetti-infossa torstaina. Alkuperäisen suunnitelman mukaan eläkeläisten asumistuki olisi muutettu yleiseksi asumistueksi ja siitä olisi kertynyt 90 miljoonan euron säästö.

Tämähän tarkoittaa sitä, että hallituksen esittämä isotuloisten osuus talkoista on samaa 60 miljoonan euron luokkaa kuin yksinomaan eläkeläisten asumistukimenojen vähentäminen. Eläkeläisten osuus kasvaa tästä vielä suuremmaksi erilaisten indeksin leikkausten ja muiden kommervenkkien myötä.

Kempeleen Robin Hood SS-kavereineen siis lisää entisestään varallisuus- ja tuloeroja.

Varakkaat ja suurituloiset lintsaavat talkoista

Enemmän tämä hallituksen linjaus vaikuttaa suurituloisten lintsaukselta yhteisissä talkoissa. Sinällään sopii mainiosti yhteen Juha Sipilän edustaman vanhoillislestadiolaisen lahkoajattelun kanssa; solidaarisuus ulottuu vain lahkon sisälle. Tässä siis varakkaisiin ja suurituloisiin.

Kempeleen Robin Hood on siis ilmeisissä ongelmissa suuren esikuvansa tekoihin verrattuna. Löytyykö Juha Sipilältä SS-kavereineen uusia ideoita — tai edes halua — ryöstöretkiin varakkaiden kukkarolle? Vai jatkuuko tulottomien, vähätuloisten ja matalapalkkaisten kyykyttäminen? Onhan nyt toki pelastettavana meidän kaikkien isänmaa, joten kenelläkään ei luulisi olevan varaa luistaa vastuustaan.

Hel­sin­gin pörs­sin yri­tyk­set ovat mak­sa­neet tänä vuon­na 10,5 mil­jar­din eu­ron osin­got. Tämän lisäksi kokonaisosinkopottiin tulevat listaamattomien yritysten jakamat osingot. Yrityksistä ulos maksettujen osinkojen kokonaismäärä saattaa nousta jopa 15 miljardiin euroon.

Vastavalkea on aiemmin julkistanut tiedon, jonka mukaan Suomen varallisuusverotus on vinoutunut kovin kauaksi EU:n keskiarvosta.

Suomessahan lakattiin perimästä varsinaista varallisuusveroa vuonna 2006. Sen jälkeen varallisuuden omistajat ovat säästäneet kymmenen vuoden aikana kumulatiivisesti arviolta ainakin 30 — 40 miljardia perimättöminä varallisuusveroina. Ja säästävät edelleen n. 5,5 miljardia euroa vuodessa (vuoden 2012 taso) EU:n keskiarvoiseen varallisuusverotukseen verrattuna.

Nämä veronmaksusta säästyneet miljardit eivät ole näkyneet millään tavoin lisääntyneinä investointeina uuteen työllistämiseen. ”Dynaamiset vaikutukset” työllisyyden kasvuun ovat olleet tyhjää puhetta. ”Ylimääräiset” tuotot ovat valuneet osinkoihin ja sitä kautta suurelta osin veroparatiiseihin.

Verotuksella on luotu tilanne, jossa pääoman omistajien on edullisempaa jemmata rahaa veroparatiiseihin kuin käyttää sitä investointeihin. On siirrytty yhä enenevässä määrin amerikkalaiseen systeemiin, uuden rahan tienaamiseen rahalla. Siis silkkaan spekulaatioon. Puhumattakaan nyt siitä, että rahaa käytettäisiin reaalitalouteen eli tuotekehitykseen, innovaatioiden rahoittamiseen ja markkinointiin.

Tarvitaan verotuksen rakenteen uudistamista oikeudenmukaiseksi

Vihje 1: Jaettuihin osinkotuloihin 20 prosentin kahden vuoden määräaikainen, ylimääräinen kriisivero. Verotulovaikutus 2 x 3 miljardia euroa eli yht. 6 miljardia euroa. – Verolta voi välttyä käyttämällä rahat yrityksen tuotekehitykseen ja investointeihin. Näin saadaan niihinkin vauhtia; nykyiset Sipilän rukoushetket eivät toimi, eivätkä riitä.

Vihje 2: Palautetaan varallisuusvero, ja kerätään sitä EU:n keskimääräisen verokannan mukaan. Vuotuinen verotuoton lisäys 5,5 miljardia euroa. – Kokonaisveroasteen pitäminen ennallaan vaatii välillisen verotuksen laskemista EU:n keskiarvoiselle tasolle ja verohelpotuksia pieni- ja keskituloisille.

Nämä ovat kestäviä ratkaisuja, joilla samalla korjataan viime vuosien aikana tapahtunut Mikko Elon kuvaama veropohjan rapautuminen ja siitä johtunut voimakas velkaantuminen.

4 KOMMENTTIA

 1. Houkuttelemalla osinkotuloja väliaikaisesti investoihin on yksi ratkaisu, kuten yllä ehdotetaan. Toinen olisi kohdistaa vero nimenomaan ulkomaiseen osinkosijoittamiseen: houkuteltaisiin rahan käyttöön Suomessa sen sijaan että siirrettäisiin rahat ulkomaille. Suuri ongelma Suomelle on, että pääoma katsoo saavansa ulkomailta suuremmat voitot, eikä Suomessa tuotettua voittoa sijoiteta Suomeen.

  Säästämällä ei valtion taloutta kohenneta, se on totuus jota suuri osa suomlaisista ei ymmärrä. Puheet säästämisestä uppoavat kansaan ja kaikki toistavat sitä kuin papukaijat, koska ymmärtävät omasta taloudestaan että säästäminen on positiivinen juttu. Mutta kun kaikki säästävät, silloin raha ei enää liiku, ja vain liikkuva raha luo työtä. Valtakunnanlaajuinen säästäminen johtaa siis laskusuhdanteeseen! Rahaa pitää päinvastoin LISÄTÄ talouteen, ja rahan liikkumista lisätä myös.

  Toinen asia jota ei ymmärretä, että Suomen valtion budjetti ja Suomen talous on kaksi asiaa. Jos budjetissa on ongelma, se hoidetaan lisäämällä veroja ja maksuja sekä leikkaamalla valtion tukia ja palkkoja. Mutta jos ongelma on Suomen taloudessa, rahan siirtely taskusta toiseen ei taloutta juuri pelasta. Ainoa tapa saada talous kasvuun, on lisätä työtä ja rahaa taloudessa, mikä on aivan päinvastainen asia kuin säästäminen. Nyt meillä on ongelma Suomen (ja Euroopan) surkeassa taloudessa.

  Vihje 1: Suurin ongelmamme on että raha luodaan (lähinnä ulkomaisten) pankkien lainatiskillä. Valtiolle täytyy palauttaa rahanluonnin oikeus. Eurosta on silloin erottava. Valtion budjettiongelmat katoaa kun rahaa ei tarvitse enää lainata. Työllistetään tällä rahalla ensin työttömät, jolloin rahan määrän kasvulla lisätään kulutuskysyntää ja potkaistaan nousukausi käyntiin. Työttömät saadaan turhasta kotona ja turhasta aktivointi/koulutuspuuhastelusta oikeisiin hyödyllisiin töihin ja nauttimaan palkkaa. Valtio voi maksaa velkansa pois eikä uutta tarvi ottaa. Ongelma: kansainväliset pankkiirit saattaa julistaa sodan.

  Vihje 2: Suomi tarvitsee valtiollisen suunnitelman joka tukee työlliistymis- ja innovaatiokehitystä. On aivan turha kouluttaa ihmisiä työttömäksi: sitähän tehdään nytkin niin ettei mitään rajaa, maa on täynnään pitkälle koulutettuja työttömiä. Juuri oli kirjoitus mediassa että Suomella on kadehdittava ongelma: liikaa tietotekniikan osaajia. Ei siinä ole mitään kadehdittavaa, kun eivät kotimaasta löydä töitä! Kun meillä on osaamista, käytetään sitä! Kehitetään vaikka Linux-osaamista ja open sourcea, ja hankkiudutaan eroon NSA-Microsoftin lisensseistä joita julkinen sektorikin ostaa kuin viimeistä päivää. Tässä olisi niin suuri säästö ja tehtävä, mutta asiaan tarvitaan myös todellista julkisen puolen panostusta. Aasiassa nähdään että seuraava suuri massateollisuus on robottien myynti kotitalouksiin: ostetaanko nekin kaikki Kiinasta ja Koreasta, vai alettaisiinko täälläkin tekemään jotain? Yhdysvalloissa käytetään puolustusbudjettiin meneviä rahoja DARPA:n ja muiden teknologiakeskusten (myös pimeää budjettia mm. NSA:n ja CIA:n projektien) rahoittamiseen, Suomessakin voisi valtio luoda omia kehittämiskeskuksia jotka säteilee yksityiselle sektorille työtä ja yrityksiä.

 2. Hyvä ajatus, että veroja kohdistettaisiin tasapuolisemmin, mutta tässä(kin) tulee vastaan Euroopan unioni. Jos me verotamme, tulee toinen EU-valtakunta joka sanoo että me emme verota, tulkaa meille. Miten mahtaa jokunen valtio pitää pääomatuloveronsa korkeammalla. Jos sieltä löytyy sitä paljon puhuttua ”isänmaallisuutta” pääomatulojen saajien keskuudessa.

  EU’ssa piti harmonisoida verot, näin sanottiin, mutta harmonisoitiinkin velat. Olemme olleet kaksikymmentä vuotta EU’ssa eikä veroja ole saatu harmonisoitua, päinvastoin, verokilpailu kiihtyy kunnes verot ovat nolla. Äveriäämmille tietty. Ei köyhille kannata tällaista ”palvelua” tarjota kun heillä ei ole rahaa. Heidän on maksettava verot ja köyhtyvät kumminkin vain lisää.

  Joskus kyllä joku meppi antaa lausunnon jossa ”taistelee” veronkiertoa vastaan. Taisteluterveiset taitavat olla enemmän äänestäjille suunnattua retoriikkaa. Taisteltu on vuosia ja tulokset ovat miinusmerkkiset. Eivätkä mepit ole taistelun tuoksinassa ainakaan laihtuneet. Tekisi joskus mieli mennä katsomaan kuinka kovaa taistelua siellä käydään.

 3. Ha haa, SSS-hallituksessa on nyt oikea verosuunnitteluministerikin, kertoi YLE. Siinä samalla tuli esiin taas muutama Suomessa toimiva yhtiö jotka eivät maksa yhteisöveroa lainkaan vaan siirtävät tuloksensa Luxemburgiin. Toiminta on ”alan standardien mukainen” sanoo veronkiertofirman viestintäjohtaja. Mistähän nuo standardit voisi nähdä ja lukea? Ei kai vain meidän hallitusohjelmasta?

  Kumma juttu, että nuo kansanedustajien ja ministereiden sidonnaisuudet pitää ilmoittaa vasta vaalien jälkeen jos tulee valituksi. Äänestäjien pitäisi tietää ne jo ennen vaaleja. Vaikka toisaalta, mahtaisiko sekään auttaa jos ehdokkaina ei muita ole kuin finanssimaailman sisälähettejä.

 4. valehtelevia varkaita sipilä ja kumppanit. EI ole saaneet mitään hyvää aikaseksi . Painukoon
  HEVETTIIN !!!

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here