Edunsaajaryhmien Eurooppa

Järjestön mukaan varakas eliitti taivuttaa poliittista päätöksentekoa omaksi edukseen; samalla demokraattiset instituutiot ovat rapautuneet tasaisesti ja merkittävästi. Euroopassa noudatettu talouskuri sekä epäreilut verotuskäytännöt on tarkoituksella muokattu suosimaan erilaisia edunsaajaryhmiä, järjestö kirjoittaa ”A Europe for the many, not the few” -raporttinsa esipuheessa. Massiiviset pankkituet (bail-outs) yksityisesti omistetulle rahoitussektorille ovat johtaneet valtioiden velkaantumiseen ja siirtäneet velasta vastaamisen veronmaksajille. Valtioiden velkaantumisella taas on perusteltu sosiaaliturvaan ja julkiseen sektoriin kohdistettuja leikkauksia.

(Sivuhuomautus: Toisin kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää, EU:ssa paljon hehkutettu pankkiunioni ei lopeta pankkitukien tarvetta tai maksamista; se vain mahdollistaa pankeille suoraveloitukset suoraan tallettajien tileiltä. Pankkiunioni ei estä kriisejä, se järjestää maksajat + yksityinen luotonanto vaarantaa talouden vakauden. )

Varallisuus kertyy ennestään rikkaille

Rahoituslaitos Credit Suissen arvion mukaan rikkain prosentti eurooppalaisia omistaa yli kolmanneksen alueen varallisuudesta. Vastaavasti alin tuloryhmä (40 prosenttia) omistaa yhteensä alle yhden prosentin EU:n nettovarallisuudesta. Toisella tapaa ilmaistuna: EU:ssa on noin 500 miljoonaa asukasta ja 342 miljardööriä.

Lukemat noudattelevat Yhdysvaltojen vastaavia lukemia. Rikkain 20 prosenttia kotitalouksista omistaa 84 % nettovarallisuudesta; alin 40 % omistaa yhteensä 0,3 prosenttia. Demokratian esikuvana markkinoitu Yhdysvallat on todellisuudessa maailman eriarvoisin talous, kun tarkastellaan kehittyneitä maita.

Talous, jossa varallisuus (ostovoima) jakautuu näin epätasaisesti, ei voi olla toimiva talous.

Eriarvoisuuden ja köyhyyden kasvun syyt

EU-maissa leviävä köyhyys ei johdu puutteesta kriisin aikana ja/tai takia: ongelma syntyy tavasta, jolla varallisuus jakautuu, toteaa Oxfam. Eriarvoisuutta ja köyhyyttä on osaltaan kasvattanut toteutettu lyhytnäköinen, ostettu politiikka.

”Varakkaat yksilöt, suuryritykset ja eturyhmät ovat kaapanneet poliittisen päätöksenteon prosessit vääntäen päätökset suosimaan itseään […] verotus ja poliikkapäätökset suosivat muutamia harvoja muiden kustannuksella. Varallisuuden jatkaessa kertymistä ylätasolle eliitin mahdollisuudet vaikuttaa entistä enemmän säädöksiin ja lakeihin kasvavat entisestään. Tällä varallisuuden kertymisen, vallan väärinkäytön ja väestön hylkimisen ilkeällä kierteellä on haitallisia vaikutuksia talouskasvuun, yhteiskunnalliseen vakauteen sekä demokratiaan […]”

Työssäkäyvien köyhien määrä on erityisen korkea Romaniassa ja Kreikassa, mutta kasvamaan päin kaikkialla Euroopassa, myös Saksassa. Tutkimusten perusteella tiedetään matalapalkkaisuuden kuormittavan sosiaaliturvajärjestelmää enemmän kuin työttömyyden.

Sosiaaliturvaan ja julkisen sektorin tarjoamiin palveluihin kohdistetut leikkaukset ovat pahentaneet tilannetta. Valtioiden alijäämäongelmat on siirretty köyhimpien ja haavoittuvimpien harteille — vaikka valtioiden alijämäongelmat johtuvat alunperin osittain siitä, että rahanluontioikeus on siirretty valtioilta yksityisille rahoitusinstituutioille, samoille joille säännöllisesti sujautetaan pankkitukea.

Kolmas pääasiallinen eriarvoisuutta kasvattava tekijä on verotus. Eurooppalainen verotus suosii pääomaa, varakkaita yksilöitä ja suuyrityksiä samalla kun se poistaa rahaa kierrosta verottamalla työtä ja kulutusta enemmän kuin pääomaa. Rahaa poistuu kierrosta toisellakin tapaa. Verojen välttelyn ja veronkierron vuoksi EU:n on arvioitu menettävän vuodessa biljoona euroa. Biljoona euroa on yhtä kuin miljoona miljoonaa tai tuhat miljardia. Enemmän kuin tarpeeksi kaksinkertaistamaan julkisen terveydenhuollon varat kaikissa EU-maissa, laskee Oxfam.

Verotuksen kohdentaminen pienituloisiin vie toisin sanoen valtiolta varat ja vaihtoehdot, väestöltä tulevaisuuden ja elämän.

Seinään törmäyksen voi välttää kääntymällä ajoissa

On aika muuttaa suuntaa, Oxfam toteaa, ja alkaa edistää politiikkaa, joka palauttaisi investoinnit, työllisyyden, reaalipalkat ja talouden kasvu-uralle. Samalla tulee lopettaa julkiseen sektoriin kohdistuneet leikkaukset ja niiden sijaan tehdä leikkauksia velkaantuneiden maiden velkoihin. Verotuksen uudelleen kohdentaminen, ts. verotuksen kohdistaminen rikkaisiin yksilöihin (kuten pääoma- ja varallisuusvero) ja sektoreihin (kuten rahoitussektori) sekä lopun tekeminen verokeidastelusta ovat Oxfamin mukaan täysin käyttökelpoisia välineitä ongelmien ratkaisussa. Laittomien rahavirtojen reittien tukkiminen vahvistaisi EU-maiden taloutta.

Oxfam perustelee vaatimuksia mm. Latinalaisesta Amerikasta saaduilla kokemuksilla. Talouskuripolitiikka ilman samanaikaisia velkahelpotuksia johtaa rajuihin taantumiin, eikä niistä toivuta leikkaamalla ostovoimaa.

Toisin sanoen: Oxfam vaatii päinvastaista politiikkaa kuin mitä pääministeri Juha Sipilän (kesk) SSS-hallitus valmistautuu toteuttamaan. Hallitus aikoo tuoda mm. palkkaleikkaukset eduskuntaan hallituksen tiedonantona, jolloin eduskunta ei pääse äänestämään asiasta.

Oxfamin suosittelee seuraavaa:

 1. Kaikki EU-maat lisäävät väestön mahdollisuuksia osallistua demokraattisiin prosesseihin, mukaan lukien resurssien kohdentamisesta päättäminen ja budjetointi.
 2. Poliittisen päätöksenteon prosesseista rakennetaan sellaiset, että erilaiset eturyhmät eivät pääse vaikuttamaan niihin (julkiset lobbausrekisterit, asiantuntijaryhmien tasapainoisemmat kokoonpanot, vahvemmat säädökset koskien eturistiriitoja jne.).
  (Toim. huom. 82 % EU-komission neuvonantajista veroasioissa on lähtöisin yksityisiä ja kaupallisia intressejä omaavista ryhmistä. )
 3. Hallinnollisia ja budjettiprosesseja koskevan informaation tulee olla hyvälaatuista sekä helposti ja vapaasti saatavilla; läpinäkyvyyttä on lisättävä.
 4. Julkisin varoin kustannettu koulutus ja terveydenhuolto on taattava kaikille; hallitusten on täytettävä ihmisoikeusvelvoitteensa väestöä kohtaan.
 5. Budjetoinnissa ja rahoituksessa on kiinnitettävä huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
 6. Sosiaaliturvaa on parannettava.
 7. Työstä on saatava riittävä palkka.
 8. Verotus on oikaistava oikeudenmukaiseksi ja EU-maiden keskinäinen verokilpailu on lopetettava. EU-maiden verotuskäytäntöjen vaikutukset kehittyviin maihin tulee huomioida; kehittyvät maat on otettava mukaan kansainvälisiin verotuskeskusteluihin ja päätöksentekoon.
 9. Verokeidastelu on lopetettava ja suuryritysten veronmaksua on seurattava tehostetusti.
 10. Progressiivista verotusta on edistettävä koko EU:ssa.
Loppuhuomioita

Oxfam esittää hyviä, suorastaan erinomaisia ja järkeviä ehdotuksia. Sellaisessa edustuksellisessa demokratiassa kuin Suomi hallitus vie palkkaleikkaukset tiedonantona eteenpäin… niistä ei äänestetä.

Kun nyt tulin maininneeksi Suomen hallituksen (joka vaalien alla höperteli Suomen julkisen sektorin koosta aivan omiaan) ja Yhdysvallatkin, niin pilkkutietona kerrottakoon, että Yhdysvalloissa työtä tilastoiva Bureau of Labour Statistics (BLS) julkisti elokuussa tilastot, joiden mukaan Yhdysvaltain julkisella sektorilla työskentelee lähes kaksinverroin enemmän ihmisiä kuin tuotannossa. Julkisen sektorin työntekijöitä on 1,8 henkeä yhtä tuotannossa työskentelevää kohden.

Mainitaan vielä Ruotsikin. Oxfam kehuu Ruotsin progressiivista verotusta ja sen eriarvoisuutta tasoittavaa vaikutusta Euroopan edistyneimmäksi.

Lähde

Oxfam (9. syyskuuta 2015): A Europe for the many, not the few: Time to reverse the course of inequality and poverty in Europe. https://www.oxfam.org/en/research/europe-many-not-few

Tiivistelmä: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp206-europe-for-many-not-few-090915-summ-en.pdf

8 KOMMENTTIA

 1. Ei omaisuuden keskittymisessä ole mitään pahaa, kunhan huolehditaan demokraattisen yhteiskunnan toimimisesta, siis enemmistön tyranniasta. Nykyisebkaltaisen omistajuusyhteiskunnan , nimenomaan hajautetun sellaisen haittapuolet alkavat tulla hiljaleen esille. Työelämän murroksessa useat ovat jääneet omaisuutensa ja varsinkin velkojensa vageiksi taantuvilla seutukunnilla. Yhdysvalloissa ja britanniassa, varsinkin suuremmissa taajamissa yleistuu jakamistalous, jolloin kansalaiset , varsinkin kuluttajakansalaiset pystyvät kilpailuttamaan palveluntuottajia.Kun harjoitetun deflatoorisen talouspolitiikan ansiosta kiinteän omaisuuden muodosta on tullut, samoin kuin jo aikaisemmin kestokulutus hyödykkeiden hallussapidosta rasite hallussapitäjälen, niin kauan kuin monetaristinen malli on voimisaan Maataloussektorilla kehityksen huomaa selvästi , perinteiseen omistajuuteen nojautuvat tilat ovat syvemmissä vaikeuksissa, vuokraaja tiloihin nähden.

 2. Jotenkin tutuilta kuulostavat nuo Oxfamin suositukset. Noiden puolesta me vaaleissa enimmäkseen äänestämme, mutta vaalien jälkeen kaikki muuttuu. Ei ole vaihtoehtoa. On vain ”välttämättömiä uudistuksia”. Kuka tai mikä ne tekee ”välttämättömiksi”, ei kerrota.

  Kepusta tulee vaalien jälkeen vanha maalaisliitto. Rengille ja piialle riittää ruokapalkka, kekrinä bonus, rengille uudet pussihousut ja piialle mekkokangas, mutta vain ahkerille. Isännälle valtion korvaukset pinta-alan mukaan. Kokkarit eivät maksaisi sitäkään. Verot valtion maksettavaksi pätee edelleen. Nykyisin myös palkat. Persut… no olkoon. Ennen olimme koiria jotka haukkuvat karavaania, nykyisin kojootteja. Pieni ero.

  Eräs talousvaikuttajamme sanoo Suomen menevän päin helvettiä. Niin varmaan meneekin, kyllä sen huomaa jo hitaampikin. Hänen osuutensa päin helvettiä menossa jätetään tutkimatta ja kertomatta vaikka tituleerataan suureksi talousvaikuttajaksi. No, olisin minäkin huolissani jos olisi vaara menettää tuloja vaikkapa kymmenen miljoonaa vain siksi, että ihmiset eivät suostu tekemään töitä halvemmalla.

  Pääministerimme aikoo pitää tänään palopuheen ”Suomen kansalle”. Mahtaako suunnata puheensa lakkoon meneville duunareille? Kuunnellaan. Toivottavasti ei tee virhettä josta armeijassa varoitettiin. Kun pitää palopuheen suurelle joukolle ja aloittaa sen syvällä rintaääänellä: Sotilaaaat. Ja joukon syvistä riveistä joku vastaa: Mitääää. Virheen tekee jos polttaa päreensä ja huutaa: Kuka helvetti siellä huusi että mitääää. Yhtä varmasti joukosta kuuluu: Minääää.

  Tuskinpa hän hermostuu ja mekin alamme pikkuhiljaa ymmärtää, että vaihtoehtoja ei enää hallituksen linjalle ole. On sitä niin monta vuotta paasattu. Siitä on tullut ”alan standardi”.

 3. No nyt kannattaa miettiä onko järkevää ottaa vastaan kymmeniä ellei satojatuhansia maahanmuuttajia samalla kun 700000 Suomalaista elää köyhyydessä ja tähän vielä 500000 työtöntä!!
  Eikö näitäkin tukirahoja olisi järkevämpi suunnata Suomalaisten köyhien syrjäytyneiden ihmisten auttamiseen?
  Herätkää Suomalaiset Unestanne!

 4. Ongelma on siinä, että ehkäpä tuhat ihmistä lukee tämän jutun. Pari-kolme miljoonaa suomalaista lukee ja katselee viihdeuutispaskaa ja loput ei välitä uutisista ja politiikasta tuon taivaallista.

  ”…rahanluontioikeus on siirretty valtioilta yksityisille rahoitusinstituutioille, samoille joille säännöllisesti sujautetaan pankkitukea.”

  Sekin on pankkitukea, kun (valtio) ottaa lainoja. Sen sijaan että loisi rahan itse, se lainaa sen pankeilta, joille maksaa korkoa. Valtion laina on pankkituki. Pankki myy maksuvälinettä, eli rahaa: sen hinta on korko. Rahaa ei saa myydä (eli luoda sitä lainatiskillä). Mutta viihdeuutisia lukevat eivät tätä koskaan saa tietää.

  ”Eriarvoisuutta ja köyhyyttä on osaltaan kasvattanut toteutettu lyhytnäköinen, ostettu politiikka.”

  Ja kansalaiset äänestää yhä näitä puolueita, joiden johto on suurpääoman, herrakerhojen ja kansainvälisten järjestöjen ostama! Ostaminen muuten ei tarkoita pelkästään rahan maksamista pankkitilille, se on myös aseman tarjoamista, tukea uralle. Valitettavasti kansalaiset ovat pelkkää vaalikarjaa, joiden äänet pudottaa tai nostaa muutaman puolueen häntäpäässä. Urapoliitikoilla on aivan muut kiinnostukset kuin vaalikarja.

  ”Raha ei kierrä riittävästi so. talous ei pyöri”

  Nimenomaan Riikka! Viihdeuutisia lukeville tuputetaan että ”meillä ei ole varaa julkiseen sektoriin”, kun tosiasiassa liikkuva raha ei kulu mihinkään! Päinvastoin, liikkuva raha luo työtä! Ja mikä sen parempaa, kuin luoda sillä liikkuvalla rahalla hyvinvointia, hallintoa ja infrastruktuuria? Meillä ei ole varaa leikata julkista sektoria!

  Vain kun rahalla ostetaan ulkomailta tai kun velka maksetaan pankkiin, raha katoaa taloudesta. Säästäminen (sukanvarteen tai pankkitilille) ei rahaa varsinaisesti kadota, mutta se raha ei liiku. Ja suomalaiset huutaa että pitää säästää!

 5. Käytännössä on aivan sama mitä puoluetta äänestämme.
  Yksi asia ainoastaan on varma, Mikään Ei Koskaan muutu!!
  Länsimainen poliittinen järjestelmä rakentuu kaikkine riippuvaisuuksineen ja kytköksineen niin että on yhdentekevää kuka milloinkin hallitusta johtaa.
  Samaan suuntaan kumarretaan aina ja toisaalta samoille ihmisryhmille näytetetään persettä riippumatta siitä kuka on vallassa!!

 6. Diabolik on oivaltanut asiat ihan oikein. Vallankahvassa kaikki puolueet käyttäytyvät samoin, kuin ylhäältä määrättynä. Nyt persutkin, joista kansa haki ”vaihtoehtoa”. Miksi ei ole ”vaihtoehtoja”? Päätökset jotka ovat tähän ovat johtaneet on jossain joku tehnyt. Eivät ne itsestään tule eivätkä ole kiveen hakattuja kuten annetaan ymmärtää. Ne voidaan muuttaa. Se kyllä vaatisi radikaalin muutoksen äänestyksessä. Neljää ”suurta” (korruptoitunutta puoluetta) äänestäisi vain muutama prosentti ja valtaan tulisi täysin uusi puolue eduskunnan ulkopuolelta. Se on mahdotonta näillä näkymin. Osasyy on meissä. Valitamme ja urputamme mutta vaalikopissa äänestämme kuitenkin sitä samaa kuin ennenkin, kun lupaavat tehdä kaikkea hyvää aina seuraavalla vaalikaudella. Valitettavasti nyt ei mahda taas mitään.

  Pääministerin puheessa ei sitten ollut mitään uutta, paitsi että se oli julistus ilman mahdollisuutta esittää kysymyksiä tai kritiikkiä livenä. Sen tarjosi yle. Media johtaa työntekijöiden vastaista rintamaa 10-0. Olisihan siellä ollut myös TV7, jossa voi julistaa. Tunteisiin vetoava puhe. Niin aina kun on hätä. Pitää puhaltaa yhteen hiileen jne… tuhkat saatte silmillenne kumminkin.

  Pari juttua hyppäsi silmille puheesta. Jos meillä olisi Ruotsin työttömyysaste niin ei ongelmia. Miksi? Ruotsilla on oma keskuspankki ja valuutta. Se joustaa, ei kansa. Työkalu jolla voi ”elvyttää”. Lisäksi Vattenfall, jonka omistaa valtio. Meillä Fortum, kaikkien kuppausten äiti. Miljardituloksestaan menee puolet ”ulkomaisille sijoittajille” verotta. Siis 500 miljoonaa. Kyllä silläkin valtio jotain tekisi. Siinä pari juttua aluksi. Toinen Irlanti, jossa on tehty suuret leikkaukset, noin niin kuin esimerkiksi meille. Siellä pankkien keinottelutappiot siirrettiin veronmaksajille yhdessä yössä. Valtion velka kasvoi muutamasta kymmenestä prosentista melkein kahteensataan hetkessä. (tarkistan prosentit jos kysytään). Ei ihme että jouduttiin leikkaamaan. Irlannin työttömyys alenee koska jokainen kynnelle kykenevä muuttaa pois työn perässä, nyt enimmäkseen Australiaan. Islantia ei kannata näissä yhteyksissä mainita. Siellä pantiin pari pankkiiria häkkiin ja leikattiin velkoja. Se ei sovi meille esimerkiksi.

  Mooren dokumentti on tulossa asian tiimoilta. Toivottavasti sen esittää myös YLE.

  Politikkojen puheiden taakse on vaikea nähdä. Omien viiteryhmiensä edut salataan taitavasti hempeiden puheiden alle. Paljon käytetään sanaa ”uhrautua” jonkin hyväksi joka koituu kaikkien eduksi joskus tulevaisuudessa. Sitä tulevaisuutta ei ole näköpiirissä. Ei kannata pidättää hengitystä odotellessa. Eräs suuri talousvaikuttaja sanoi suoremmin. 80% suomalaisista on idiootteja. Myös Sande näyttää kirjoittaneen suoremman puheen jo 2. syyskuuta. Näin meistä oikeasti ajatellaan.

  http://rayhablogi.blogspot.fi/search?updated-max=2015-09-05T02:27:00-07:00&max-results=1&start=9&by-date=false

  • MK, ne jotka valittaa ja urputtaa ja äänestää sitä samaa wanhaa, eivät kuitenkaan seuraa vaihtoehtomediaa ja pienpuolueita, joissa se vaihtoehto on esillä. Kyllä me muutama, valitettavan harva, äänestämme jotain muuta kuin globalistien narunukkeja. Suomessa vaihtoehtomedia on aivan surkean pieni rääpäle.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here