AVOIN KYSYMYS viranomaisille ja kenelle tahansa suomalaiselle.

Onko Suomeen kansalaisten tietämättä julistettu poikkeustila, joka sallii perusoikeuksien systemaattisen loukkaamisen ilman, että viranomainen puuttuu asiaan?

Tarkoitan perusoikeudella ilmaisun vapautta ja kansalaisten oikeutta tutkia asioita ja kertoa näkemyksistään muille sekä niin halutessaan järjestää lakien puitteissa myös yhteiskunnallista liikettä tavoitteittensa puolesta.

Mainittua oikeutta loukataan nyt systemaattisesti, kun maan ulkopoliittista linjaa kritisoivia tahoja kortistoidaan ja heitä syytetään julkisesti vieraan vallan asianajajiksi Suomessa.

Kyse on henkilöistä ja yhteisöistä, jotka korostavat rauhanomaisten suhteiden ylläpitämisen välttämättömyyttä Suomen ja Venäjän ja myös Euroopan yhteisön ja Venäjän välillä.

Useasti nämä maanpetoksellisiksi vihjatut tahot ovat omiin tietolähteisiinsä, selvityksiinsä ja muihin tutkimuksiin nojautuen myös olleet sillä kannalla, ettei Venäjää voi yksioikoisesti syyllistää kansainvälisen politiikan ongelmien, kuten Ukrainan kriisin, aiheuttamisesta. Samat kriittiset äänet vastustavat usein myös sotilasliitto Natoa ja Yhdysvaltojen hegemoniaa globaalilla näyttämöllä.

Mielestäni Suomelle elintärkeissä kysymyksissä nykymenon kritisointi on kansalaisvelvollisuus. Sitä ei sovi eikä saa kriminalisoida eikä aktiivista ajattelua tule tukahduttaa julkisen vallan passiivisella tai aktiivisella tuella.

Mustien listojen laatiminen ja yksittäisten ihmisten leimaaminen julkisuudessa tulee laittomana lopettaa ja siihen syyllistyneet saattaa edesvastuuseen. Erityinen vastuu on julkisen sanan edustajilla, mutta myös viranomaisilla ja poliitikoilla.

Toisinajattelu on yhteiskunnan vakauden kannalta arvokas asia. Niinpä esimerkiksi Keski-Euroopan ehkä nimekkäin filosofi Peter Sloterdijk on hiljattain voinut julkaista suuressa sveitsiläislehdessä laajan artikkelin, jossa vaatii Eurooppaa irtaantumaan USAn vanavedestä ja sen 70 vuotisesta sodasta valta-asemansa säilyttämiseksi maailmassa.

22 KOMMENTTIA

 1. Ilmiselvästi salainen poikkeustila on julistettu valtioeliitin toimesta sillä kaikki kansalaisten asialliseen ja faktaperäiseen ilmaisuun ja sananvapauteen – ei siis propagandaan – kohdistuva hyökkäys on saavuttanut lähes ne mitat, jotka täyttävät poliisivaltion tunnusmerkit.

  Tilannehan on tosin jossain määrin ollut tämä jo kauan mutta nyt on otettu uusi iso askel ja noustu seuraavalle portaalle.

  Musta ei ole enää mustaa kun se ei sovi tilanteeseen ja valkoisesta tulee mustaa kun tilanne vaatii. Valtamedian ja iltalehtien totuutta vääristävä ja manipuloiva propaganda on räikeää ja moraalisesti vinoutunutta jokaisen asioita ymmärtävän mielestä mutta sitä on syytä uskoa ja hyvä lukea sanoo presidenttimmekin. Aku-Ankan ohella tietenkin…

  Käsittämätöntä on että oikeusviranomaisetkaan eivät reagoi selkeästi kun maa vajoaa kohti fasismia ja harvainvaltaa.

  Tuota poikkeuksellisen rohkean filosofi Sloterdijkin kirjoitusta ei meidän lobotomoitu valtamedia olisi ikinä julkaissut. Ja jos sen olisi julkaissut joku muu hän saisi eliitin raivoihinsa ja leimakirves alkaisi heilua ja putinismin mustalista saisi taas uuden nimen.

  Voi hel..tti sentään!!!! tätä alhaista menoa jota ei todeksi haluaisi uskoa. Kansalaisten on pakko herätä ennenkuin sirutus alkaa. Sitten on jo myöhäistä.

 2. Lisään vielä:
  Täytä kansalaisvelvollisuutesi ja ole aktiivinen ja kriitiinen, omilla aivoillasi ajatteleva ja asioita tutkiva kansalainen !

  Se on kaikkein tärkein kansalasvelvollisuus tänä päivänä. Se menee yli puoluerajojen ja vain sillä tehdään ne muutokset joita nyt kipeästi kaivataan, ei uskomalla asiat muiden (lue:huijareiden) hoitoon.

 3. Mistä tuon Peter Sloterdijkin artikkelin voisi käydä lukemassa? Olisi mukava tutustua ominkin päin. Mielenkiintoinen kirjoitus.

 4. Mielenkiintoista. Jos jollakulla on näyttöä tällaisista ”henkilörekistereistä” tuokoon asian julki. Henkilötietolaissa on tarkkaan säädetty henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä ja väärinkäyttö on myös kriminalisoitu. Henkilötietolaki löytyy tästä linkistä:

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523#L1P3

  ja ote siitä:

  11 §

  Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto

  Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:

  1) rotua tai etnistä alkuperää;

  2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista;

  3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;

  4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;

  5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka

  6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.

  Näin se on kriminalisoitu Rikoslaki 38 Luku 9§

  9 § (22.4.1999/525)

  Henkilörekisteririkos

  Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

  1) käsittelee henkilötietoja vastoin henkilötietolain (523/1999) käyttötarkoitussidonnaisuutta, käsittelyn yleisiä edellytyksiä, henkilötietojen tarpeellisuutta tai virheettömyyttä, arkaluonteisia tietoja, henkilötunnusta tai henkilötietojen käsittelyä erityisiä tarkoituksia varten koskevia säännöksiä taikka rikkoo henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä, (8.6.2001/480)

  2) antamalla rekisteröidylle väärän tai harhaanjohtavan tiedon estää tai yrittää estää rekisteröityä käyttämästä hänelle kuuluvaa tarkastusoikeutta tai

  3) siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin henkilötietolain 5 luvun vastaisesti ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa, on tuomittava henkilörekisteririkoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

 5. Kummia kuuluu myös Juha Molarin suunnalta, hänet oli polisipsrtio käynyt viime perjantaina kotoa. Oli ollut putkassa tiistaihin saakka.Maanantaina oli kuulusteltu useamman polisin dekä psykologin voimin kaikesta mahdollisesta, hänen tapauksesaan suhteestaan venäjään. Maahamme tulisi kiireen vilkaa perustaa yhdysvaltain mallin mkaan kansalaisoikeuksia ja kansalaisten yhdenvertaisuutta suhtessa valtiovaltaaan puolustava kansalaisjärjestö.

 6. Tänään 1.11.2015 sunnuntai vietän perheeni parissa,eilisen lehtiä lukien maahantunkeutujat,rajat kiinni Egyptin lentoonnettomuus tv radio Tornio Joutsenon teinikuolema”poliisi vaitonainen” tietoa dataa seula vuotaa luen Arvolan jutun myöhemmin Ikoselle myös mielenrauhaa,tänään ei voida perustaa kansalaisjärjestöä huomenna taas lähetellään maitraatteihin sähköposteja puolesta ja vastaan.Onhan se väärin että perusoikeudet viedään,ensin luvataan 1000€ ja saadaankin vain 850€ parrikaadeille ja itseä salaa vasaralla sormeen.

 7. Molariin en niin paljon luota, joten en ota kantaa.
  Kysyn kuitenkin, mitä mieltä olette esimerkiksi näistä demokratian kavennuksista:
  https://www.youtube.com/watch?v=jpYhZ3H3dew
  http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2015/10/suomalainen-bloggari-kidnapattiin.html
  http://juhamolari.blogspot.fi/2015/10/25102810-tyrmassa.html?m=1

  http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2015/10/valtioneuvosto-perusti-tyoryhman.html
  http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2015/10/tiesitko-maahanmuuttovastaisuus.html

  (Huom. Noita voi kommentoida rakentavasti, vaikka ei kaikkea uskoisi/hyväksyisi.)

  Joka tapauksessa vaihtoehdot pyritään tukahduttamaan yllättävän usein ihan vihalla. Eilen Ylen jossain uutisissa uutisten lukija puhkui vihaa vaihtoehtomediaa kohtaan. – Pyritään ilmeisestikin siihen, etteivät suomalaiset vertailisi medioita eli tutkisi myös niitä vaihtoehtomedioita.
  Häkellyttävää, kun verorahoilla toimivasta instituutiosta on kyse eikä Suomessa niitä vaihtoehtotahoja valtamedian lisäksi edes paljoa ole. (En juuri koskaan katso TV:ä, muistan miten toisin aikoinaan oli.)
  Toisaalta MV-lehti ja uberuutiset ovat omilla sisältövalintapainotuksillaan aikaansaaneet sen, etteivät monet niitä halua lukea.

  Usein sensuuri tehdään toki suvaitsevaisuuden puolesta sekä vähintään rasismin ja vihapuheen vastustamisen nimissä.
  (Laajentaen rasismi-käsitteen tarkoittavaksi rotuennakkoluulojen lisäksi vähintään kansallisuus-ennakkoluuloja. Mutta toki ohittaen esim. jihadistit, jotka ovat kohtalaisen vastaavia mutta normaaleja rasisteja paljon vaarallisempia, sekä heidän tukijansa ja ymmärtäjänsä valtamediassa. – Siitä hyvä kommentti täällä http://keskustelu.suomi24.fi/t/12841110/ukrainan-kaakkoisosasta-loydettiin-naisten-joukkohauta kohdassa 1.11.14)

  Yle pitää jopa Magneettimedian pahimpia asioita koko vihaamaansa vaihtoehtomediaa kuvaavina: http://yle.fi/uutiset/holokausti_on_myytti_ja_muita_vaitteita__nain_toimii_suomalainen_vastamedia/8407726
  (Vaihtoehtomedian käsitteen se on muodostanut vain suosion perusteella. Hassulla kaaviokuvallaan se yrittää sanoa, että sen itse kyhäämä kokoelma vaihtoehtomedioita olisi jonkinlainen klikki. Samaan tapaan kuin vaihtoehtomedia on tutkinut maailman suurimman vallan ja rahan tahojen – ja mm. Bilderberger-kokousten ja USA:n presidentin vaalien tulosten – taloudellisesti ja poliittisesti hyvin merkittäviä kytköksiä.)
  Tuo on jo niin tyhmää, että sen on pakko olla valehtelua.. Ja onhan siinä muutakin karkeaa valehtelua/virheellistä.

  Uskomatonta touhua sikäli että suuri osa suomalaisista kuitenkin on elänyt puolueettomuuspolitiikan aikaan ja saanut siis rokotuksia sekä Lännen että Idän pimeyksistä. Mutta nykyisin pääsääntöisesti valtamediassa ei ilmaista sitä mahdollisuuttakaan, että Lännenkin hallitukset saattaisivat olla korruptoituneita, asiantuntijatahoja ja sijaistaistelijoita puolelleen ostaneita, medioihin vaikuttavia jne. Suurten medioiden ja yleensä suurimpien yritysten sekä yleensä varallisuuden keskittyminen yhä vähempiin käsiin (joita on siten helpompi korruptoida tarvittaessa) on valtamediassa vain harvoin esiin tuleva irrallinen asia, jopa pikku-uutinen.

 8. Lyhyesti: valtamedia on rahaeliitin hallussa ja siksi se kirjoittaa pääosin sitä mikä edistää tuon eliitin asiaa. Tämä lienee päivänselvä asia kaikille.
  Jos toimittaja ei kirjoita eliitin haluamalla tai vaatimalla tavalla niin hän on entinen toimittaja.
  Ja toimittajathan koulutetaan jo kirjoittamaan sitä mitä tarve vaatii (ei todellisuutta tai totuutta) eli globalistien ja finanssieliitin agendaa. He ovat lobotomoituja.

  Tuossa ei ole mitään ihmeellistä. Vain se kummastuttaa, että tämä toimii, että kansa lukee näiden lobotomoitujen kirjoituksia ja antaa huijata itseään ja sallii maailmankuvansa vääristymisen (tulee itsekin lobotomoiduksi) sekä samalla myös oman kurjistumisensa kun eliitti ottaa kaiken.
  Muutosta on turha odottaa ennenkuin kansa herää tästä valheen koomasta eikä anna enää lobotomoida itseään eikä valitse valtaan sellaisia jotka eivät toimi kansan ehdoilla ja kuuntele sen ääntä.
  Ja toivotaan, että tämä herääminen alkaisi mahdollisimman pian.

  • Ylläoleva oli tarkoitus olla kommentti sepporaittilan kommenttiin.

   Valtamedian toimittajat ovat aivopestyjä ja lobotomoituja, kyvyttömiä siksi ottamaan kantaa asioihin muusta kuin etukäteen määrätystä/sovitusta näkökulmasta. Se osa, joka herää ja itsenäistyy yleensä jättää työnsä ja ihmettelee kuinka on voinut olla siinä mukana.

   Itse en ole omistanut TV:ta yli kymmeneen vuoteen enkä lue sanomalehtiä. Kaikki tietoni ammennan netistä eri sivustoilta joita on lukematon määrä.

 9. Ei kysymys olekaan luottamisesta johonkiin tahoon,tai henkilöön, vaan viranomaistahon toiminnasta selvästi toissinajattelija identiteetin omaksunutta henkilöä kohtaan. Olkoonkin että kyseessä on Juha Molari, vakavaksi asian tekee se, että juuri ilmestynessä informatiosota kirjassa kyseinen henkilö leimataan suorastaan vieraanvallan vaikuttajaagentiksi. Olisiko vaikkapa Erkki Toivasta tai muita brittimaanikkoja aikanaan alettu vainota taipumuksensa johdosta. Se että molaria kuulustelivat juuri psykologian ammattilaiset pyrkien näin mitätöimään kuulustelevaltansa statuksen, on juuri samaa taktikaa kuin Neuvosto viranomaiset käyttivät omien tuolloisten toisiajattelioiden halventamiseen yleisön silmissä.

  • Hyvä tuo Toivasen esiinotto tässä.
   Se jos mikä kertoo, keitä tai kenen puheita kuunnellaan ja levitetään, keiden taas vaiennetaan. Asetelma on hyvin skitsofreeninen, jakomielinen.

  • Niin, no, Venäjän propagandistihan se Juha Molari on. Mutta omien kirjoitustebnsa mukaan hän kirjoittelee ja osallistuu aktivismiin vain omasta halustaan ja ilmaiseksi, eikä Venäjän palkkaamana. Ei kai maksua kirjoittelustaan saa kuin massamedian sielunsa myyneet propagandistit! Ja vaikka olisikin jopa vieraan vallan agentti, niin onhan näitä paljastunut maailmalta mediasta hurumykky, jotka ovat saanut rahoitusta, yleensä kylläkin USA:n hallinnon toimistoilta. Eipä ole tainnut kovin suuri rikos olla, ei ole tainneet joutua edes poliisin kuulusteluihin. Mutta ehkäpä se johtuukin siitä, mistä suunnasta se palkkio on tullut!

   Mutta omien puheittensa mukaan hän ainakin venäläisessä mediassa paljon juttuja kirjoittaa. Se on kyllä ikävä juttu minusta, sillä Molari on niin suomivihaaja ja suomalaisten halveksuja. Epäsovun lietsojahan hän on: Suomen ja Venäjän välit ei muuta kun tulehtuu Molarin kirjoituksista. Tarkoituksena Molarilla lieneekin kiihdyttää nationalististen ihmisten mielialoja, ja tarkoitan nyt niitä muukalaisvihamielisiä kansallismielisiä, enkä patriootteja. Ilmeisesti Venäjän medialle sopii hyvin kansallismielisten kirjoittelu: hehän ovat vankkoja Putinin tukijoita. Tällaista ihmisten lietsomista naapurimaita vastaan median toimesta on kyllä ollut rajan silläkin puolen, ilmeisesti juuri Putinia tukemaan. Suomessa Molarin kirjoittelusta riemastuvat lähinnä äärioikeistolaiset natsit ja rasistiset russofobit.

   Mutta eipä hän taida missään merkittävässä virassa olla, työtönhän hän oli kun viimeksi hänen kommenttejaan luin. Joten kyllä pitäisi saada aika vapaasti kirjoitella! Väärin ajattelu on tietysti aina ollut paheksuttavaa, ja isoveli-valvoo-poliisivaltiossa tällaiset kaverit ovat kyllä merkattuja piruparkoja.

   En kyllä usko, että psykiatreille tuottaa suuria vaikeuksia diagnosoida Molari sairaaksi. Psykiatreiltahan tuo on poliittisten toiveiden mukaan ennenkin onnistunut, tai maksusta. Ala on sen verta musta tuntuu -humpuukia, että mikä hyvänsä onnistuu, kunhan lekuri on tarpeeksi ahne ja mustasydäminen.

 10. Arvelen Kolarin Venäjämielisyyden olevan perhesuhteiden ansiota tai syytä, venakot kun tunnetusti ovat patriotteja sielultaan.Viimeisimmässä plogissaan hän kertoo vaimonsa perheen taustoista löytyy militaarista taustaa ja kasakka perinteitä. On varsin yleinen ilmiö tuntemissani suomalais venäläisissä avioliitoissa,että voimakaan kultturillisen pääoman omaava puoliso , pyörittelee suomalaista kumppaniaan mennen tullen ja usein se kyseisen pääoman haltia on juuri tänne saapunut venakko. Ilmiötä selittänee se taloudellisen nöyrytyksen kokemus systeemin romahtaessa,jolloin tarve oman kultturillisen identiteetin voimistamiseen kasvoi heillä luonnnostaan.

  • Heh, en nyt oikein ymmärrä. Tekee mieli kysyä: Pauli, onko sulla muitakin hupaisia juttuja ?

   Itse olen havainnut, että täällä lännessä pääoman haltija on hyvin selvästi se joka pyörittää koko sirkusta ja tietysti myös aviopuolisioaan ja perhettään. Nytkin Iltasanomat ei juuri muusta kerro kuin kuka nettosi ja kuinka paljon. Tämmöinen avoin ’mammonanpalvontapsykoosi’ on päällä.

   Ja eiköhän aika monen meikäläisenkin taustasta löydy tuota militarismia. Eihän siitä pitkä aika ole kun Suursuomea tehtiin ja sitä samaa kai yhä haaveillaan, ainakin päätellen siitä kun presidentti vei Terijoen karttaa Puolaan vierailunsa aikana. Ja eikös natokiimakin siihen viittaa, että sotainto on kasvussa eliitin piirissä. Lisää rautaa rajalle vaikka rauhaa pitäisi rakentaa.

   • lisäys… ei tuo ylläoleva nyt sitä tarkoita etteikö mammonaa palvottaisi idässäkin. Kyllä se on suurin palvonnan kohde ihan globaalisti.

   • lisäys… ei tuo ylläoleva nyt sitä tarkoita etteikö mammonaa palvottaisi idässäkin. Kyllä se on suurin palvonnan kohde ihan globaalisestikin.

 11. Olen vain seuraillessani Molarin blogia tehnyt päätelmiä,siitä mitä mies itse kirjoitaa. On vanha tieteellinen ymmärrys jakaa pääomat eri muotoihin ja eräs niistä on kulturillinen pääoma, millä myös on taipumus kasautua. Molarin vaimo on kuten Molari väitää kuuluu vanhaan venäläiseen patriotti sukuun, siellä Neuvostoliiton kulisseista huolimatta eli yksityisesti vanha venäläinen kultuuri perhepiirissä. Myös meillä samainen perhepiieissä periytyvä kultuurillinen osaaminen sekä osaamattomuus selitää osin yhteiskuntamme eriarvoistumisen. Viimeisin ,muttei vähäisin pääomanmuoto on luottamuspääoma, se on juuri se liima mikä pitää yhteisömme oikeasti kasassa. Tämän hetken suurin ogelma kansamme kohdalla on juuri tuon luottamuspääoman puute, se vie juuri nyt suurelta osaa yhteiskuntamme varsinkin nuotilta yksilöiltä tulevaisuuden sperspektiivin hämärään. Valitettavasti tämä meni vähän luennoimisen tapaiseksi.

 12. Julkisen sanan neuvoston uusi puheenjohtaja näyttää ensi töikseen ruvenneen luokittelemaan medioita oikeisiin ja vääriin. Saatiin uusi ”totuuden torvi”. Siellä tiedetään mikä media antaa ”oikeaa tietoa” ja mikä ”väärää tietoa”. Mahtaako tuo olla tämän neuvoston tehtävä ja mitkä ovat heidän ”kriteerinsä”?

  • Neuvoston tehtävä on ilman muuta edistää kulissien takana maan puolivirallista nwo-politiikkaa, jossa peesataan globalistien ’kansainvälistä yhteisiöä’.

   Ja tuon yhteisön mielestä oikeaa on vain se mikä sille sopii, mikä sen asiaa edistää. Kaikki mikä tulee idästä on tietysti sontaa ja propagandaa ja kaikki mikä nostaa totuuden ja moraalin (inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden) ykköseksi on jonkin salaliiton hanketta.

   Näin se melko varmasti menee. Ja asialla aikuiset miehet, eivät enää pikkupojat joille tuollaisen voisi vielä anta anteeksi.

 13. Rikoslaki 38 siis kieltää kaiken imaisun.Hyvin suunniteltu,muistuttaen entistä neukkulaa.Uhaten sitä ilmoitan viimeisimmän tapahtuman FBI johtajan saaneen ”kenkää”Trumpilta,ja mielestäni ei yhtään liian aikaisin. Hillaryn tukijana hän tuli tunnetuksi mennessään yli valtojensa,suojellen Clintoneita paljastuksilta.Comey joutui työyttömyys kortistoon yht-äkkiä kuin salama taivaalta.Trump siivoaa navettaa suurella lapiolla,ulostaen ne jotka eivät ole joukkopelureita hänen tallissaan.Potku osui arkaan kohtaan,ja kirvelee pitkään.Näin toimii uuden mallinen ”demokratia”.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here