'Tulin, pelasin, voitin.' Venäjän presidentin poliittisia siirtoja on verrattu šakkimestarien manöövereihin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin näyttäisi nousseen Washingtonin ja Naton johdolla operoivia sotahaukkoja ja heidän agendaansa vastaan. Etenkin viimeisten vuosien tapahtumien johdosta on varsinkin amerikkalaisissa vaihtoehtomedioissa alettu leipoa Putinista jonkinlaista sankaria tai jopa pelastajaa. Joitain vuosia sitten näissä julkaisuissa vielä puhuttiin myös Venäjällä tapahtuneesta valtioterrorismista, ja suhtautuminen Venäjän hallitukseen oli huomattavasti epäluuloisempaa.¹ Nykyisin kuitenkin vaikuttaa siltä, että Putinin ja Venäjän toimet pyritään aina selittämään parhain päin. Ellei muu auta,  todetaan Putinia vastaan kohdistuvien syytösten olevan vain lännen propagandaa.

Olisiko sitten entisestä KGB:n miehestä kirkasotsaiseksi lännen hegemoniapyrkimyksiä vastustavaksi idealistiksi? Luonnollisesti monet haluaisivat uskoa näin olevan, mutta varoitettakoon jo tässä vaiheessa, että tässä kirjoituksessa Putinia tarkastellaan varsin skeptisesti. Päinvastaisia näkemyksiä kaipaavat varmasti löytävät sellaisia melko vaivattomasti, kun taas valtamediassa Putinia suorastaan demonisoidaan. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että poliittisessa maailmassa mukavat ja hyväntahtoiset ihmiset eivät tule pärjäämään, ja valtaan päästäkseen on toisinaan turvauduttava likaisiin temppuihin. Recentr-sivustoa ylläpitävä Alexander Benesch toteaa² Putinin nousseen valtaan, kun häntä tukeneet henkilöt erehtyivät kuvittelemaan pystyvänsä helposti kontrolloimaan suojattiaan.

Putinin valtaannousussa merkittävä rooli oli Tšetšenian sodalla ja Moskovassa sekä muualla Venäjällä vuonna 1999 tehdyillä kerrostaloihin kohdistuneilla pommi-iskuilla, joista syy vieritettiin tšetšeeneille ja sankarin viitta sovitettiin Vladimir Putinin harteille. Yhdysvalloissa 11.9.2001 tehdyn terrori-iskun jälkeen Putin alkoi yhdessä presidentti George W. Bushin kanssa levittää ”terrorismin vastaisen sodan” ilosanomaa maailmalle. Tässä kirjoituksessa ei tarkastella Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mahdollisia kytköksiä Venäjällä tehtyihin terrori-iskuihin.³ Aiheesta kiinnostuneet voivat lukea esimerkiksi John B. Dunlopin kirjoja The Moscow Bombings of September 1999 (2012) ja The 2002 Dubrovka and 2004 Beslan Hostage Crises (2006) sekä Hannu Yli-Karjanmaan aihetta käsitteleviä kirjoituksia.⁴

Putinin nousu suosioon vaihtoehtoisessa mediassa

Alexander Benesch näkee elokuussa 2008 käydyn Venäjän ja Georgian välisen sodan käännekohtana, jonka jälkeen vaihtoehtoisissa medioissa alettiin laajemmin levittää Venäjän hallituksen näkemyksiä. EU:n vuonna 2009 julkaiseman tutkimusraportin⁵ mukaan Georgia aloitti sodan, ja joidenkin väitteiden mukaan jopa CIA olisi toiminut sodassa taustavaikuttajana. Benesch kuitenkin viittaa Marcel H. Van Herpenin kirjaan Putin’s Wars (2014), jonka mukaan venäläisetkin olisivat valmistautuneet sotaan jo vuosien ajan rakentaen jopa rautatien tulevaa konfliktia silmälläpitäen. Vaikuttaisi yhtä kaikki siltä, ettei Putinin suosio vaihtoehtoisissa medioissa vielä tässä vaiheessa saanut enemmälti tuulta alleen.

Vasta Venäjän asettuminen Syyrian presidentti Bashar al-Assadin puolelle hyvin pitkälti lännen tukemista terroristeista koostuvia ns. ”kapinallisia” vastaan ja Yhdysvaltojen osallisuuden paljastuminen Ukrainan konfliktissa nostivat toden teolla Putinin nimen ihmisten huulille laajemmassa mitassa. Mutta vaikka lännen mediassa onkin levitetty propagandaa esimerkiksi Ukrainan sodasta, olisi hyvä muistaa, ettei myöskään vaikkapa Russia Today tarjoile absoluuttista totuutta, vaan toimii enemmän tai vähemmän Venäjän hallinnon äänitorvena. Tämähän ei tietysti tarkoita, etteikö sekin — aiheesta riippuen — tuottaisi kelvollista uutismateriaalia. Ylipäätään minkään median osalta ei kannata tuudittautua ajatukseen, että kaikki sieltä tuleva on luotettavaa ja puolueetonta tietoa.

Hyötyykö Venäjä Ukrainan konfliktista?

Ukrainan suhteen on toki luonnollista, että Venäjäkin puolustaa etupiiriään ja pyrkii turvaamaan selustaansa Natoa ja länsimaita vastaan. Mutta vaikka kriisin taustalta on paljastunut Yhdysvaltain toimintaa – esimerkiksi Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Victoria Nuland on kertonut USA:n tuoneen Ukrainaan demokratiaa viidellä miljardilla dollarilla⁶ – ei tämä tarkoita, että Venäjän toimien Ukrainassa tulisi olla kaiken arvostelun yläpuolella.

Tasapuolisuuden nimissä on mainittava, että myös Venäjän on väitetty suunnitelleen konfliktia etukäteen. Putinin entinen neuvonantaja Andrei Illarionov on sanonut,⁷ että Venäjän sotajohto olisi suunnitellut sitä 11 vuotta. Venäläislehti Novaja Gazeta puolestaan kertoo haltuunsa saamaan asiakirjaan perustuen, että Venäjä olisi alkanut valmistella joidenkin osien irrottamista Ukrainasta jo venäläismielisen presidentti Viktor Janukovitšin ollessa vallassa.⁸

Kuitenkaan ennen Ukrainan konfliktia ei Krimin venäläisväestön keskuudessakaan nähtävästi koettu suurta tarvetta irtautua Ukrainasta, vaikka tilanne onkin vaihdellut vuosien varrella.⁹ Krimiläisiä poliittisia nuorisojärjestöjä käsittelevään pro graduunsa aineistoa keränneen antropologi Emma Rimpiläisen mukaan¹⁰ aiemmin Ukrainasta irtautumista tavoitellut Venäläinen yhtenäisyys -puoluekin oli jo keväällä 2012 hyväksymässä Krimin kuulumisen Ukrainaan. Pahoja jännitteitä eri väestöryhmien välillä ei ollut, vaikka venäläiset jonkin verran valittivatkin oikeuksiensa polkemisesta. Näin ollen Venäjäkin olisi hyötynyt Ukrainan konfliktista, jos se siis todella oli jo pitkään suunnitellut Krimin haltuunottoa.

vladimir_putin_and_media
Putin lehdistötilaisuudessa.

Mielenkiintoinen näkemys on eräällä Rimpiläisen haastattelemalla moskovalaismiehellä, joka arvioi¹¹ Venäjän toimien tarkoituksena olevan osoittaa vallankumouksen kustannusten olevan tavallisille kansalaisille suuremmat kuin hyödyt ja näin kenties ehkäistä Putinin vastaista liikehdintää. Hänen mukaansa Putinin kannattaa pikemminkin yrittää pitkittää Itä-Ukrainan konfliktia, jotta vallankumous Venäjällä vaikuttaisi vähemmän houkuttelevalta. Toinen haastateltu kysyy ”Yksi korruptoitunut hallitus vaihdettiin siellä toiseen ja kuka siitäkin hyötyi?” Rimpiläisen saamiin vastauksiin lukeutuu myös, ettei Venäjällä kannata yrittää muuttaa mitään, koska siinä saa vain itsensä hengiltä, ja että eurooppalaisten uskoa äänestämiseen ja yksittäisen kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin pidetään Venäjän oloissa lähinnä naiivina.

Lisäksi kun monet ylistävät, kuinka Venäjä antoi krimiläisten päättää, haluavatko he liittyä Venäjään, ei se päinvastaisissa tilanteissa – kuten Tšetšenian pyrkiessä itsenäistymään – ole ottanut kuuleviin korviinsa paikallisen väestön mielipidettä. Venäjääkin voisi siis edelleen luonnehtia Yhdysvaltojen tapaan imperialistiseksi, vaikkei se yhtä ahkerasti olekaan maailmalla konflikteihin osallistunut.

Venäjän sisäiset ongelmat

Venäjän sisäisistä ongelmista voisi kirjoittaa tarkemminkin, mutta tässä niitä käydään läpi vain lyhyesti. Kirjoituksessaan Alternative media needs to stop Putin worship now¹² Alexander Benesch mainitsee niistä joitakin. Beneschin mukaan koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat heikoissa kantimissa ja väkiluku on laskussa, koska ihmiset eivät halua lapsia ja aborttien määrätkin ovat ennätyslukemissa. Valitettavasti hän ei kuitenkaan esitä lähteitä. Forbesin¹³ ja Trading Economics -sivuston14 mukaan Venäjän väkiluku olisi jopa hienoisessa nousussa, kun taas World Population Review15 ja Worldometers16 esittävät sen olevan laskussa. Näistä voi jokainen valita omaan agendaansa parhaiten sopivat lukemat.

Joka tapauksessa Benesch jatkaa, että valtio panostaa koko kansan hyvinvoinnin sijaan aseisiin ja ylemmän luokan ylellisyyteen. Talous perustuu ylihintaiseen öljyn ja kaasun tuotantoon, jossa omistajat ovat miljardöörejä kun taas työläiset tienaavat hädin tuskin riittävästi selviytyäkseen vaatimattomista ruoka- ja asumismenoistaan. Voittoa tehdään vain öljyn hinnan ollessa yli 100 dollaria tynnyriltä. Myös median tila on huono, sillä lähes kaikki vaihtoehtoiset ja hallitusta kohtaan kriittiset mediat on tukahdutettu. Vankilat ovat armottomia, ja kidutusta esiintyy siinä määrin, että Guantanamokin jää Beneschin mukaan sen osalta toiseksi.

Kuinka vaihtoehtomediat omaksuvat Venäjälle myönteisen näkökulman?

Miksi sitten vaihtoehtoisissa medioissa niin usein hehkutetaan Venäjää? Benesch näkee syyksi sen, että venäläisellä valtamedialla ja tiedustelupalveluilla on paljon rahaa, kun taas vaihtoehtoisilla medioilla on hyvin vähän rahaa tai muitakaan resursseja. Kun sitten venäläiset tiedustelupalvelut nostavat tärkeiksi katsomiaan asioita puheenaiheiksi tai suorastaan kertovat valheita, hyvää tarkoittavat ja lännen median valheisiin kyllästyneet vaihtoehtoista mediaa edustavat henkilöt omaksuvat ne helposti ilman syvempää tutkimusta. Tätä ei tietenkään pidä ymmärtää niin, että venäläismedioista peräisin olevat uutiset olisivat lähtökohtaisesti valheellisia. Niihin tulisi vain suhtautua samalla kriittisyydellä kuin länsimedian uutisiinkin.

Venäjällä mediajärjestelmä ruokkii itse itseään. Venäjälle myönteisistä näkökulmista on tullut niin suosittuja, että kohdeyleisö odottaa tai suorastaan vaatii niitä, joten pysyäkseen aallon harjalla tai tullakseen suosituiksi on esimerkiksi bloggaajien niitä tarjottava. Lisäksi kilpailu on sen verran kovaa, että tarinat on saatava linjoille mahdollisimman nopeasti, minkä vuoksi taustoihin ei ole edes aikaa perehtyä. Jossain vaiheessa sitten joku tunnetumpi kirjoittaja tai vaikkapa radiojuontaja poimii kyseiset tarinat ohjelmistoonsa saaden viimeisetkin epäilijät vakuuttumaan tietojen luotettavuudesta. Benesch esittää kymmenvaiheisen kaavan, jota monet vaihtoehtoisissa medioissa käyttävät:

 1. Kaikki järisyttävät tapahtumat tulee välittömästi esittää CIA:n tai läntisten tahojen salaliittona. Kaikki, mikä sopii tähän näkökulmaan, on hyvää todistusaineistoa. Näkökulman kanssa ristiriidassa olevat asiat tulee sivuuttaa.
 2. Se, että Venäjä tai sen liittolaiset voisivat olla tällaisten tapahtumien taustalla, tulee kieltää täysin. Mitään tähän viittaavia johtolankoja ei tule seurata.
 3. Kaikki motiivit, joita Venäjällä saattaisi olla, tulee kieltää. On aina väitettävä, että Venäjä ei hyödy tilanteesta tai että vain Washington hyötyy siitä.
 4. Vain sellaisia historiallisia vertailukohtia, joissa länsi näyttää pahalta – kuten Gladio-terrorismia17 – tulee käyttää. False flag -iskuja Venäjällä ei tule koskaan mainita.
 5. Venäläismedian raportteja tulee poikkeuksetta käyttää lähteinä.
 6. Varsinaista syventävää kirjallista materiaalia ei tule hyödyntää, etenkään jos se saa Venäjän näyttämään pahalta.
 7. Putin on aina oikeassa. Hänet täytyy esittää viisaana, oikeudenmukaisena, puolustautuvana ja voimakkaana.
 8. Putin on kaiken kritiikin yläpuolella.
 9. Sekä Venäjän ulko- että sisäpolitiikkaa tulee kehua.
 10. Aina tulee vähintäänkin epäsuorasti ehdottaa, että ihmisten lännessä tulisi liittoutua Venäjän kanssa ja hyväksyä Putin johtajakseen.

Tähän voisi vielä lisätä, että Putinin joihinkin toimiin kriittisesti suhtautuvien vakuuttamiseksi saattaisi olla hyvä todeta vertauskuvallisesti, että Putin pelaa mestaruusluokan šakkiottelua hegemoniaan pyrkivää länttä vastaan. Näin ollen kaikilla hänen kyseenalaisiltakin vaikuttavilla siirroillaan on oltava jokin ovela piilomerkitys. Sitähän ei toki voi kieltää, etteikö Putin olisi taitava poliitikko, mutta on silti kokonaan toinen kysymys, kenen hyväksi hän siirtojaan tekee. Ilmeisesti sen tietävät vain Putin itse sekä hänen aivoihinsa porautuneet huippuluokan ajatustenlukijoiksi itsensä mieltävät analyytikot, jotka levittävät ilosanomaa Putinista uutena messiaana.

Putinin hypettämisessä Benesch näkee myös sen vaaran, että Yhdysvaltain hallitus hyödyntää vaihtoehtoisen median Venäjä-mielisyyttä yrittämällä luokitella sen edustajat maanpettureiksi tai vieraan valtion agenteiksi. Vastaavasti Venäjällä uudistuksia haikailevat tai Putinia vastustavat helposti luokitellaan pettureiksi ja/tai CIA:n kanssa yhteistyötä tekeviksi.

Mustavalkoisuudesta harmaan sävyihin

Vladimir Putinin kritisointi ei ole tällä hetkellä kovinkaan trendikästä vaihtoehtoisessa mediassa. Kriittisiä kommentteja paheksutaan, ja toisinaan niiden esittäjien väitetään jopa tukevan lännen sotaisaa ulkopolitiikkaa. Jokaisen olisi valittava puolensa, ja ellei Venäjää nyt aivan täydellisenä pidettäisikään, todetaan sen usein olevan joka tapauksessa pienempi paha kuin Yhdysvallat. Myönnettäköön, ettei kyseinen väittämä ole täysin vailla pohjaa. Lännen sotaisuus — myös Venäjää vastaan — on toki paheksuttavaa. Mutta kuten useissa vaihtoehtomedioissa vaikuttanut, Non-Aligned Media -sivuston perustajiin kuuluva Brandon Martinez kysyy:18 eikö imperialismin vastustajien tulisi tasapuolisuuden nimissä tuomita – mikäli aiheellista on – myös Venäjän toimet sen omassa vaikutuspiirissä?

Gangsterit ja järjestäytyneet rikollisorganisaatiot usein kilpailevat keskenään ja heittävät lokaa vastapuolen niskaan. Martinez kutsuu Yhdysvaltoja, Britanniaa ja Israelia, mutta myös Venäjää ja Kiinaa, rikollisvaltioiksi, jotka rikollisorganisaatioiden tavoin muodostavat ryhmittymiä ja kilpailevat keskenään pyrkien panettelemaan vastustajaansa kaikin mahdollisin keinoin.

Putin ei toki ole ollut yhtä sotaisa kuin vastapuolensa, ja siitä hänelle voisi antaa pientä tunnustusta. Mutta ei Venäjänkään sotia esimerkiksi Tšetšeniassa tule unohtaa tai kaunistella. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että Venäjän motiivit sen toimille Lähi-idässä näyttäisivät olevan pikemminkin pragmaattisia ja itsekkäitä kuin ideologisia, vaikka niiden vaikutukset olisivatkin positiivisempia kuin lännen sotatoimien. Ukrainan tilanteenkin voidaan nähdä juontavan juurensa imperialistisesta suurvaltapolitiikasta, jossa ei ole mielekästä katsoa ainoastaan yhden osapuolen olevan syyllinen kaikkeen toisen ollessa täysin viaton ja kaiken arvostelun yläpuolella oleva vastapuolen juonittelujen uhri.

Kuten jo todettiin, Venäjällä on edelleen paljon sisäisiäkin ongelmia, vaikka Putin onkin tuonut maahan tietynlaista vakautta edeltäjänsä Boris Jeltsinin sekasortoisen aikakauden jälkeen. Huolimatta siitä, että Putinilla on varmasti aitoakin kannatusta, monet äänestävätkin häntä käytännön syistä. Venäjällä kaivataan vahvaa johtajaa, ja kuten aiemmin viitatussa Emma Rimpiläisen artikkelissa19 todetaan, ei Putinilla tällä hetkellä ole karismaattista opponenttia, jonka taakse hänen vastustajansa voisivat asettua.

Mihinkään henkilöpalvontaan tai Putinin ylenpalttiseen hypettämiseen suurena sankarina ei edellä esitetyn perusteella ole syytä. Toisaalta Putinia ja Venäjää ei myöskään ole perusteltua silmittömästi demonisoida, vaan kritiikin olisi pohjattava tosiasioihin eikä mihinkään populistisiin letkautuksiin, kuten ”Putin on kuin Hitler”.

Ovatko sitten kaikki vähänkään Venäjä-mieliset jonkin sortin ”trolleja”? Varmasti niin Venäjällä kuin Yhdysvalloillakin on propagandistinsa. Mutta kun valtamediassa käsitellään Venäjään jollain tapaa myönteisesti suhtautuvia siten että heidät leimataan tai he leimautuvat ”trolleiksi”, on sillä peiliin katsomisen paikka. Yhtenä syynä Venäjän saavuttamalle suosiolle vaihtoehtoisissa medioissa voidaan nähdä valtamedian hyvin puolueellinen uutisointi.

Vladimir Putinista ja Venäjästä löytyy paljon kritisoitavaa, mutta sitä löytyy Yhdysvalloistakin, ehkä jopa vieläkin enemmän. Jos valtamedia tekisi työnsä kunnolla ja toisi molempien osapuolten näkemykset esille suhtautuen niihin yhtä lailla terveen kriittisesti, ei Venäjän toisinaan mauttomaksikin menevä hehkutus vaihtoehtomedioissa ehkä olisi niin yleistä.

Kommentti

Lainataan (hieman stilisoiden) nimimerkkiä Pertti käyttävän Vastavalkean lukijan tämän artikkelin kommenttiosastossa esittämiä huomioita siitä,  miksi vaihtoehtomediat näyttäytyvät usein länsivastaisina ja Venäjä-mielisinä:

”Vaihtoehtomedia koetaan usein Venäjä-mielisenä, koska massamedia niin Suomessa, Euroopassa kuin Amerikassakin tukee NATO-leirin sotia ja laajentumista, demonisoiden vihollisensa. Esimerkiksi amerikkalaisen Infowars-sivuston omistaja Alex Jones on kuumapäinen punaniskapatriootti ja läpeensä kapitalisti, joka vihaa sosialismia. Mutta Libyan sodan aikana hänen oli pakko puolustaa Libyan hallintoa ja tuomita oman maansa hyökkäys. Syyrian sodan aikaan hänen oli pakko puolustaa Syyrian hallintoa ja tuomita oman maansa tukema vallankaappausyritys. Näin, vaikka hän inhosi sekä Gaddafia että Assadia.

Jones on myös useita kertoja vieraillut Russia Todayn lähetyksissä ja kannattanut Putinia. Koska Infowars haluaa kertoa sen mitä valtamedia ei kerro ja paljastaa hallinnon valheet, se näyttää äkkiseltään amerikkalaisvastaiselta [ja Venäjä-mieliseltä]. Kuitenkin se on nimenomaan patrioottien suosima uutistoimisto ja sivusto, koska patrioottien mielestä hallinto joka valehtelee omalle kansalleen on petturi, ja on isänmaallista paljastaa sen koiruudet ja vastustaa sitä.

Russia Today tekee amerikkalaiselle demokratialle palveluksen tarjoamalla kriitikoille mahdollisuuden esittää kritiikkiä. Mutta Venäjälle RT puolestaan tekee karhunpalveluksen, kun se tukee Venäjän hallinnon politiikkaa. Demokratiassa nimittäin median tehtävä on olla kansalaisten puolella, vallanpitäjien vahtikoira, estää vallanpitäjiä anastamasta valtaa ja johtamasta kansaa harhaan. Valitettavasti massamedia liittoutuu vallanpitäjien kanssa joka puolella, ja siitä tulee vallanpitäjien sylikoira ja kansan vihollinen.”

Vesa Raiskila

Lähteet
 1. Watson, Paul Joseph | Infowars (29.3.2010): Moscow Metro Blasts: Another FSB Inside Job? http://www.infowars.com/moscow-metro-blasts-another-fsb-inside-job/
 2. Benesch, Alexander | Recentr (17.10.2015): Putin is no statesman, no Reagan.
  http://recentr.com/eng-wordpress/2015/10/17/no-putin-is-no-statesman-no-reagan/
 3. Salmi, Mika (2.8.2015): Valtioterrorismista Venäjällä.
  https://mikasalmi.wordpress.com/2015/08/02/valtioterrorismista-venajalla/
 4. Yli-Karjanmaa, Hannu (2007): Dubrovka-teatterin kaappaus lokakuussa 2002.
  http://www.11syyskuu.net/teatterikaappaus%20ja%20beslan.htm
  Kirja Valtiot ja terrorismi (2008) on saatavilla pdf-muodossa:
  http://www.11syyskuu.net/valtiot%20ja%20terrorismi%202013.pdf
 5. Independent International Fact-Finding Missionon the Conflict in Georgia: Report (syyskuu 2009): http://echr.coe.int/Documents/HUDOC_38263_08_Annexes_ENG.pdf
 6. Information Clearing House (13.12.2013): Victoria Nuland Admits: US Has Invested $5 Billion In The Development of Ukrainian, ”Democratic Institutions”.
  http://www.informationclearinghouse.info/article37599.htm
 7. Yle (14.9.2014): Putinin ex-neuvonantaja: ”Venäjä sotii Ukrainaa vastaan – suunniteltu 11 vuotta”.
  http://yle.fi/uutiset/putinin_ex-neuvonantaja_venaja_sotii_ukrainaa_vastaan__suunniteltu_11_vuotta/7470317
 8. Yle (24.2.2015): Putinin ex-neuvonantaja: ”Venäjä sotii Ukrainaa Novaja Gazeta: Venäjä suunnitteli Ukrainan osien haltuunottoa jo Janukovytšin vallassa ollessa. http://yle.fi/uutiset/novaja_gazeta_venaja_suunnitteli_ukrainan_osien_haltuunottoa_jo_janukovytsin_vallassa_ollessa/7827394
 9. Yle (21.3.2014): Krim halusi irti Ukrainasta jo 1990-luvulla.
  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/21/krim-halusi-irti-ukrainasta-jo-1990-luvulla
 10. Krohn, Elias | Helsingin yliopisto (4.3.2014): Krimillä ei luoteta Ukrainan valtaan.
  https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/krimilla-ei-luoteta-ukrainan-valtaan
 11. Rimpiläinen, Emma | Ydin (21.5.2015): Putinismiin kyllästyneet vailla johtajaa.
  http://ydinlehti.fi/numero-2015-2/putinismiin-kyllastyneet-vailla-johtajaa/
 12. Benesch, Alexander | Recentr (4.10.2015). Alternative media needs to stop Putin worship now.
  http://recentr.com/eng-wordpress/2015/10/04/alternative-media-needs-to-stop-putin-worship-now/
 13. Adomanis, Mark | Forbes (23.1.2015): Russia’s Population Is Still Growing, But Trouble Lies Ahead.
  http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2015/01/23/russias-population-is-still-growing-but-trouble-lies-ahead/
 14. Trading Economics: Russia — population. http://www.tradingeconomics.com/russia/populationr
 15. World Population Review: Russia Population 2015.
  http://worldpopulationreview.com/countries/russia-population/
 16. Worldometers: Russia Population (live).
  http://www.worldometers.info/world-population/russia-population/
 17. Krohn, Elias | Vastavalkea (11.9.2015): Operaatio Gladio ja Naton salaiset armeijat.
  http://vastavalkea.fi/2015/09/11/operaatio-gladio-ja-naton-salaiset-armeijat/
 18. Martinez, Brandon | Non-Aligned Media (4.10.2015): On Russia’s Campaign in Syria.
  http://nonalignedmedia.com/2015/10/on-russias-campaign-in-syria/
 19. Ks. viite nro 11.

Mika Salmi on tietotekniikan insinööri, joka on viimeisten kymmenen vuoden aikana perehtynyt mm. terrorismiin ja siihen liittyviin sotiin. Artikkeli on Vastavalkeaa varten muokattu ja lyhennetty versio hänen blogissaan julkaisemastaan kirjoituksesta.

73 KOMMENTTIA

 1. Itse olen seurannut Putinin, uraa ja kehitystä ,siitä kun tämä varsin ujona ja sanoisinko mitättömän oloisena nousi Jeltsinin seuraajaksi. Alkuun epävarmasta hahmosta on kasvanut eräänlainen historiallinen ikoni, kehitys on olllut nopea. Läntisessä tietoisuudessa ei ole ollut syvempää Neuvostoliiton tapahtumien eikä ilmiöiden ymärtämystä,ei edes siitä mikä ero on ollut puoluelinjan ja kgb välillä. Putin edustaa parhaimmillaan turvallisuuskoneiston historiallista jatkuvuutta, joka periytyy itseasiassa tsaarinvallata saakka. Se tosiasia on tietenkin tunnustettava ,ettei kyse ole pelkästään yhdestä persoonasta, vaan yksi persoona oikeastaan kompromissina kykeni nousemaan eri etutyhmien sovittelun kautta nykyiseen asemaansa. Myös se on avoimesti tunnustettava, että kyvykään yksilön kehitys on sopivissa olosuhteissa mahdollista, sen Putin omalla kehitykselään on osoittanut.

 2. Sekin on toki muistettava,että Putinilla on myös edeltäkäyviä, kuten ,esimerkiksi meidän Kekkonen,joka varsin suoraviivaisena autoritäärisenä johtajana nojasi alempiin kansankerroksiin ja paransi kaudelaan meidän asemaa, harjoittamalaan ja edistämälään kansanrintama politikalaan. Me suomalaiset voisimme oikeastaan röyhistää rintaamme ,olemmehan me oikeastaan keksineet Putinismin, eli Kekkoslaisuuden.

 3. Historiassa jos halutaan tantua ja kenties oppia, tulee vastaan ruotsinvallan aika jolloin tavallisella, silloin maarahvaalla koitti helpotuksen ajat, silloin kun siirytiin ns yksinvallan aikaan, jolloin aateliston valtaa rajoitetiin, sama operaatio ja samalla itkupotku raivareiden aihe venäläiselä liberaalilla kaupunkilais väestöllä oli ,kun vuoden 08 vaaleissa Putin oikeataan vaihtoi kannattajakuntansa pikkutaajamien väkeen, julistautumalla tunnustukselliseksi ortodoksi konservatiiviksi.

 4. Vaihtoehtomedia näyttää joskus Putinin suhteen turhan itsekritiikittömältä… Mutta vaihtoehtoehtomedia on kiinnostunut sellaisista asioista kuten maailmanrauha ja suurista kulissien takaisista peleistä. Ei siksi niin paljon esimerkiksi Putinin mielenterveyden ja uran eettisyyden arvioimisesta ja maailmantilanteista, jotka ovat kaukana nykyisestä.
  Ymmärrän vaihtoehtomediaa varsinkin nykytilanteessa kun kukaan muu kuin Putin, joka on saanut viime aikoina entistäkin laajemmat valtaoikeudet, ei olisi voinut pysäyttää USA:n ainakin vuodesta 1980 haaveilemaa ja suunnittelemaa marssia: ensin arabikevään järjestäminen ja Irak… ja nykyisin Assadin kaatamiseksi ja sitten Iraniin.

  Mutta jos Putinia pitää arvioida, viitsisittekö arvioida suomennettuja Putin-kirjoja?

  Infotulvan vuoksi ja nykyisen polttavan maailmantilanteen kannalta on kuitenkin oleellista keskittyä oleelliseen. Eli ensisijaisesti kysymykseen: Miten arvioitte Putinin ulkopoliittista käytöstä nykyään?
  Sen valossa, mitä mielestänne eniten maailmassa tulisi tehdä…

  Oleellista nykymaailmassa on esimerkiksi arvioida, ovatko mm. Venäjä-lähtöiset ISIS-linkit propagandaa (en lähde itse niitä tässä kommentoimaan).
  Tässä niistä ehkä tärkein: http://www.veteranstoday.com/2015/11/16/putin-g20-gets-evidence-that-g20-financing-isis/ (Vastaavia linkkejä olisi kymmeniä.)

  Ja esim. tällaiset: http://dnipress.com/fi/posts/sotaliitto-eu-kaynnistamassa-jo-8-sotilasoperaationsa-pariisin-terrori-iskujen-varjolla/
  http://dnipress.com/fi/posts/yhdysvallat-toimitti-jalleen-aseita-syyrian-militanteille/

  • Mitä eka linkkiin tulee niin vastaus lienee selvä:
   kyllä ISIS on luotu ja rahoitettu ulkopuolelta käsin kuten Putin tuo esiin.

   Toinen linkki johdtti Janus Putkosen jäljille:
   http://dnipress.com/fi/posts/sotaliitto-eu-kaynnistamassa-jo-8-sotilasoperaationsa-pariisin-terrori-iskujen-varjolla/

   Kiivaan militarisoinnin kohteena olevalla EU:lla on käynnissä parhaillaan jo 17 sotilas- ja siviiliviranomaisten operaatiota, yhteensä 17 EU:n ulkopuolisessa maassa ja kahdella merialueella. Mikä huomioitavaa, kaikki EU:n operaatiot ovat käynnissä unionin jäsenmaiden ulkopuolella. Kun EU tekee nyt päätöksiään uusista operaatioista Lähi-idässä, kohdemaiden lukumäärä vain jatkaa kasvamistaan.

   Lännen valtamedia ja poliitikot ovat luoneet harhauttavan kuvan, että Ranskan tiistaina esittämä sotilaallinen tukipyyntö EU-jäsenmaille olisi ”ensimmäinen laatuaan” ja että Pariisissa tapahtuneiden terroristi-iskujen jälkeen tapahtuisi jotain tavatonta. Juuri Ranskan esittämät tukipyynnöt mm. Mali-operaatioissa, Charlie Hebdo -terrori-iskujen jälkeen käynnistetyissä ”ISIS-operaatioissa” ja vetoomukset liittymisestä Libya-operaatioihin näyttävätkin unohtuvan nopeasti ja helposti.

   Lännen dokumentoitu, kiistaton ja aktiivinen rooli ”ISIS-ongelman” luomisessa, rahoittamisessa, tukemisessa, aseistamisessa ja kouluttamisessa on tietenkin sivuutettu. Lietsoessa kostoa ja hyökkäysmieliaa vaietaan oleellinen fakta, että Syyrian armeijan suurhyökkäys sen liittolaistensa tukemana on käynnissä ja ISIS on hätää kärsimässä Venäjän sotavoimien heiluttaessa armotonta nyrkkiään. Vastaavan kaltainen tilanne oli myös vuonna 2011 Libyassa kun Gaddafin joukot olivat vain viikkojen päässä aseistettujen ryhmien lopullisesta eliminoimisesta, Nato käynnisti EU:n tukemat pommitukset ja vaaka kääntyi terroristiryhmittymien eduksi – ”lentokieltoalueen” nimessä tehdyllä harhautuksella.

   Vakava kysymys on, että onko EU:n sotavoima lähtemässä liikkeelle kahden lentotukialuksen tukemana estämään Syyrian ja sen tueksi asettuneen koalition operaatiot terroriverkostojen tuhoamiseksi Syyriasta ja Irakista?

   Ranska on ollut vuosia kiivaasti sotia käyvä Nato-maa vetäen jällkeen muut mukaansa yhä uusiin sotilaallisiin seikkailuihinsa. Valtaosa EU:hun liittyneistä kansalaisista on luullut, että EU olisi erityisesti talousliitto, mutta Lissabonin sopimuksen todellinen imperialistinen luonne selviää hitaasti, mutta varmasti. Vuodesta 2006 saakka EU:n tämä maailmanvaltaa tavoitteleva luonne on ollut tiedetty, mutta ei julkisesti kerrottu. EU:n yhteiseen puolustukseen vetoaminen toteuttamalla kymmenittäin sotilaallisia invaasioita ja viranomaisten interventioita kaukana EU:n alueelta on vallitseva todellisuus, eikä sota ole edelleenkään rauhaa.

   Mutta onko EU:n sotilastoimista seurannut rauhaa tai vakautta? EU:n päätös vuonna 2011 ottaa osaa ja antaa tukensa Naton sotilasoperaatioille Libyassa johti merkittävältä osin aseistetun vallankaappauksen onnistumiseen ja Libyan johtaja Muammar Gaddafin raakaan surmaamiseen – seuraukset maalle ja libyalaisille ovat olleet kaaottisia, luoden pohjan äärimielisen terrorismin ruokkimiselle koko alueella. Libyan tuhoaminen onkin ollut vain yksi viimevuosien aikana kohdatuista tapahtumissa, jossa EU:n militarisaatio kohti täysiveristä liittovaltiota ja yhteistä poliisi- ja sotilasvoimaa on konkretisoitunut.

   Lokakuussa 2015 EU:n julkaiseman operaatiokartan mukaan unionin sotilasoperaatioita on käynnissä Bosnia-Herzegovinassa, Välimerellä, Malissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Somaliassa, Somalian rannikolla ja Kongossa. Viranomaisoperaatioita on puolestaan käynnissä Ukrainassa, Kosovossa, Libyassa, Palestiinassa, Afganistanissa, Georgiassa, Malissa, Nigerissä, Djiboutissa, Somaliassa, Seychellesissä ja Tanzaniassa. Syyrian ja Irakin liittäminen listaan osoittaa, että yhteisen puolustuksen nimessä käynnistetyt operaatiot tunkeutuvat yhä laajemmille alueille eivätkä ota päättyäkseen.

   Bosnia Herzegovinassa EU on operoinut jo vuodesta 2004 ja Kongossa vuodesta 2005. Pelkästään kuluneen vuoden aikana on käynnistetty kolme viranomaisoperaatiota lisää, joista kaksi on sotilaallisia.

   KATSO KÄYNNISSÄ OLEVAT EU-OPERAATIOT (LOKAKUU 2015): http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/

   EU:n ”yhteisen puolustuksen” rakennushankkeet eivät ole mikään uusi ilmiö vaan osa peiteltyä agendaa. Sotilaalliset tunkeutumiset yhä uusille alueille ja yksipuolisesti julistetut toimet osoittavat hankkeiden hyökkäyksellisen luonteen. EU haastaa samalla julistuksillaan ja toimillaan yhä uudestaan YK:n aseman, syyllistyen myös kansainvälisen lakien rikkomuksiin. EU:lle erittäin kyseenalaisin perustein myönnetty Nobel Rauhanpalkinto oli, kuten sitä jo tuoreeltaan epäiltiin, varoitus, että liittovaltiomallia kiivaasti tavoitteleva EU näyttää pian todelliset kyntensä.

   Rauhanmies tukeutuisi diplomatiaan, ongelmien ratkaisemiseen, mutta sotamies nojaa kostoon, syyllistetyn tuhoamiseen – EU:n tapauksessa aina muualla kuin sen omalla alueella, yksipuolisesti ja omien intressiensä perusteella.

   DONi News Agency, päätoimittaja Janus Putkonen

   Hyvä kirjoitus, joka saa vahvistusta lähes kaikkialta maailman vaihtoehtomedioilta.
   Ei mitenkään mairittelevaa faktaa. EU:n militaristinen luonne on kiistaton.
   Miksi olemme mukana? Ja kenen luvalla?
   Ei ainakaan kansalaisten enemmistön.

   • Pertti kirjoitti kommenttiosastossa Vesa Raiskilan Saara Jantusen kirjaa kommentoivaan artikkeliin liittyen:

    ”Putkosen kiinnostus Ukrainan tapahtumista sai hänet matkustamaan paikanpäälle tutustumaan tapahtumiin ensin Kiovaan Maidanin jälkilöylyihin ja sitten Itä-Ukrainaan. Minusta Putkonen teki ikävän uravalinnan kun liittyi mukaan perustamaan Itä-Ukrainalle omaa uutistoimistoa. Siinä pestissä nimittäin ollaan tiukasti kahden leirin mediataistelussa toisen leirin puolella, ja kyllä on jälkeenpäin vaikea enää vakuuttaa ketään ei tee propagandaa. Tosin, Putkonen on kyllä aina myöntänyt että hän ottaa kantaa ja valitsee puolensa. Hyvä, kyllä moni journalisti tekee niin, mutta selkeällä liittoutumisella jonkun puolelle kyllä syö uskottavuuttaan.”

    Itse olen tästä eri mieltä. Putkonen teki rohkean vedon ja on nyt hyvissä asemissa ihan paikan päällä. Tämä mahdollistaa jotain mitä muuten ei voisi tavoittaa.
    Ja eikö ole hyvä asia kun Itä-Ukraina sai oman uutistoimistonsa?

    Miten tämä sitoo Putkosta yhtään sen enempää kuin toiminta Lännen valtamediassa sitoisi? Arvioni mukaan vähemmän. Ja ainakin johonkin muuhun kuin Lännen sotapsykoosiin. Ja siitä meidän on hyvä saada tietoa myös. Tuo viimeinen lausehan on kirjoituksessa aivan upea.

    En vetäisi samoja johtopäätöksiä kuin Pertti ja jos sellaisia vetäisin niin minun pitäisi pystyä osoittamaan, että esim. yllä oleva kirjoitus on propagandaa tai kirjoitettu selkeästi liittoutuneena jonkun puolesta.
    Kuitenkin sen takana on myös pääosin koko läntinen vaihtoehtomedia, ainakin ne joita olen lukenut. Se ei siis ole propagandaa tai muuta kuin selkeästi sodan vastustamiseen liittoutuneen tekstiä. Miksei kaikki jatkuisi juuri tällä kinjalla?

    • Toki Itä-Ukrainalle oma uutistoimisto on tarpeellinen. Enhän minä sitä sano että Dometskin uutistoimissa sidotaan Putkonen kirjoittamaan propagandaa. Vaikka tuskinpa sitoa tarvitseekaan: Putkonen kirjoitti selkeän asenteellisesti Itä-Ukrainan puolesta Verkkomediassakin, ja itsekkin myönsi että hän valitsee puolensa.

     Lainaamassasi kommentissa tarkoitukseni ainakin oli kirjoittaa että Putkonen LEIMAANTUU kyseisessä tehtävässä. Donetskin uutistoimiston remmiin astuminen on ”mitäs me sanoimme” -hetki heille jotka kritisoivat Putkosta Verkkomediassa Venäjän ääneksi ja että Verkkomedia jopa saanut rahoitusta Venäjältä. Ihan sama jos joku massamedian natottanut toimittaja menisi Kiovan hallinnon uutistoimistoon, häntä Washingtonin asiamieheksi kritisoineet pitäisivät tämän jälkeen aivan selvänä että kyseinen toimittaja on, ja oli, sielunsa myynyt propagandisti.

     ”Propaganda on tavoitteellista, harkittua ja järjestelmällistä pyrkimystä manipuloida ihmisten uskoja, asenteita tai tekoja. Propaganda voi koostua faktoista, väitteistä, huhuista, puolitotuuksista tai valheista.” https://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda

     • Varmaan ainakin puolet totta tuossa ja tietty ryhmä asennoituu juuri noin. Itse näen, ettei Putkonen ollut propagandisti (eikä ole). Hän ei syyllistynyt tietoiseen, harkittuun ja sytemaattiseen manipulointiin vaan kirjoitti – kuten yhä näyttää tekevän – rauhan puolesta sotaa vastaan ja näki Venäjän edustavan selkeämmin sitä linjaa. Siltä totuus näyttää myös käytännössä: maa karttaa turhaa ja imperialistista sotaa.

      Tavoitteellisen, harkitun ja järjestelmällisen pyrkimyksen manipuloida ihmisten uskoja, asenteita tai tekoja ei tarvitse olla propagandaa. Esim. uskontojen saarnamiehet olisivat tuon wikin määritelmän mukaan propagandistja mitä he eivät ole. He puhuvat syvästä vakaumuksestaan ja uskostaan käsin ja silloin vain heidän uskoaan ja sen perusteita voi kritisoida. Sama pätee myös naivisti kommunismiin tai globalismiin uskoviin.

      Itse en menisi niin pitkälle, että sanoisin jopa faktoista puhumisen olevan propagandaa ellei sillä pyritä tietoiseen harhauttamiseen mikä toki on mahdollista kuulijasta riippuen. Esim. tiibettiläisille totuus, että kuussa on käyty on ’propagandaa’ (tosin myös minulle ja monelle muulle meilläkin mutta eri perustein).

      Putkonen ei sellaista harrastanut eikä se spekulointi, mitä hän harjoitti ja varmaan yhä harjoittaa monen mun tavoin ollut yritystä harhauttaa ketään vaan herättää pohtimaan asioita. Joskus toki olisi suurempi varovaisuus ollut paikallaan kuten se olisi monilla muillakin vaihtoehtomediassa toimivilla mutta kuten sanotaan ’tekevälle sattuu’. Ja joskus voi olla hyvä vähän kärjistääkin jotta lukija herää miettimään.

     • Pieni korjaus,
      Sanon yllä että ’esim. uskontojen saarnamiehet olisivat tuon wikin määritelmän mukaan propagandistja mitä he eivät ole. He puhuvat syvästä vakaumuksestaan ja uskostaan käsin ja silloin vain heidän uskoaan ja sen perusteita voi kritisoida’.

      No, onhan siellä seassa myös huijarisaarnaajia joten ihan sanatarkasti tuota ei pidä ottaa.

     • Pelkistä faktoistakin kirjoittava voi hyvin tehdä propagandaa. Kirjoitetaan vain niistä asioista, jotka antavat omalle agendalle postiivisen kuvan, ja negatiivisista vaietaan: massamedia käyttää paljon tätä keinoa. Tai annetaan selitys jossa tapahtuma esitetään näkökulmasta joka on omalle agendalle positiivinen: mille tahansa poliittiselle tai historialle asialle voi löytää useampia aivan erilaisia näkökulmia. Propaganda (ja mielipiteen manipulointi) on silti sellaista, jossa ei ole aivan rehelliset tarkoitusperät, vaan nimenomaan halutaan johdatella toista vaikka propagandisti itse tietää että esittää tarkoitukseen valikoitua tietoa ja väritettyä tarinaa.

      Rauhan puolesta ja sotaakin vastaan kirjoittava voi kirjoittaa propagandaa. Kyllähän minäkin (kuten toisesta kommentistani tällä sivulla näet) olen sitä mieltä että Putinin politiikka Ukrainassa on ollut liennyttävää, ja Putinin etu olisi hyvät välit EU:n kanssa, kun taas Yhdysvaltain etu se ei ole. Mutta Putinin puolesta voi silti kirjoittaa propagandistisesti. Putkosen tapauksessa se oli lähinnä sitä, että kaikki Venäjään liittyvä piti olla positiivista, Putinia ja Venäjän sotilasmahtia suorastaan ihailtiin. Propaganda oli lähinnä kirjoittamisen sävyssä, ei siinä että oltaisiin valehdeltu.

      Kiinnostavasti, propaganda-sanan alkuperästä: ”Sana propaganda tulee luultavasti Congregatio de Propaganda Fide -järjestöstä, jonka roomalaiskatoliset kardinaalit perustivat vuonna 1622 tekemään lähetystyötä. Järjestö tarkoitettiin levittämään kristinuskoa sinne, mihin sen sanoma ei ollut vielä saapunut, ja puolustamaan uskon perintöä siellä, missä se oli uhattuna.”

      Koska uskontoa ei yleensä ole sopivaa pitää harhaanjohtavana tai käännyttämistä epärehellisenä, niin varmaan harvemmin saarnamiehiä kutsutaan propagandisteiksi. Minusta ihan hyvin voisi!

      Englanninkielinen Wikipedia kertoo, että propaganda-sanaa käytetään paljon keskusteltaessa UUSISTA uskonnollisista liikkeistä.

     • Samaa mieltä. NSApedia olisi parempi nimi. Kun NSA:n hakukoneessa Googlessa tekee haun, ensimmäiseksi tulee lähes aina Wikipedian sivu. Sadat miljoonat ihmiset lukee Wikipediaa. Se on kaikkein suurin massamedia mitä on! Opiskeiljat, journalistit j a kesustelijat ympäri maailamn käyttää sitä. Mielipiteiden ja asenteiden muokkaajatko muka eivät olisi kiinnostuneet Wikipedian hallinnasta? Tottakai ovat, eikä se ole lainkaan uskomatonta.

      Aivan kuten linkkaamallasi sivulla tuo Fiedler sanoo: Wikipedian agendan huomaa juuri poliittisilla sivuilla. Fiedler sanoi että suositteli Wikipedian käyttöä biologian opiskelijoille, kun taas hänen kollegansa historian opettaja ei voinut suositella Wikipedian käyttöä.

      Itsekkin pistänyt silmään juuri tuo, kuinka Wikipediassa vallanpitäjien politiikasta poikkeavat mielipiteet saavat hyvin, hyvin marginaalisen huomion sivun lopussa, jos sitäkään. Ja usein ne esitetään sivulla joka on nimitetty ”salaliittoteoriaksi”. Niin kuin vallanpitäjien hyväksymä selitys muka ei olisi salaliittoteorioita – otetaan vaikka 9/11 tai Pariisin isku: selittipä asian kuinka päin hyvänsä, AINA on kyseessä salaliitot. Mutta vallanpitäjien selitystä tapahtumien kulusta ei vain KUTSUTA sillä nimellä: se on varattu selityksille joille halutaan antaa epäuskottava imago.

      Fiedler sanoo että Wikipedian poliittiset sivut kannattavat NATO:a ja sen sotia. Jep, ihan kuin lukisi NATO:n tai Yhdysvaltain hallituksen propaganda-sivustoja kun lukee päivänpolitiikan polttavimpia sivustoja. Kyllä siellä muutkin ajaa omaa etuaan (kuten linkeistä alta selviää jos haluaa katsoa).

      Tässä sinulle, katso vaikka sivun loppu, siellä on havainto Monsantosta:

      http://drleonardcoldwell.com/2015/03/24/total-hypocrisy-wikipedia-sues-nsa-while-censoring-truth-and-promoting-corporate-propaganda/

      Tuossa vähän yleisemmin Wikipedia-ongelmasta:

      http://blogs.telegraph.co.uk/technology/jamiebartlett/100013979/wikiwashing-how-paid-professionals-are-using-wikipedia-as-a-pr-tool/

   • Tähän linkkiin liittyen:

    Janus Putkonen tekee arvokasta työtä Donetskissa.

    Hänen johtamansa uutistoimisto on saanut diploomin työstään pommitetun orpojen lasten huolenpitoon ja koulutukseen keskittyvältä orpokodilta.
    Katso kuva ja lue lisää…

    DONi director and chief-editor Janus Putkonen made his invited visit to the boarding school, which is working under the Education Ministry of the Donetsk People’s Republic. Director of school, that was founded 52 years ago, Tatyana Arhipova, has worked 16 years in her post.

    http://dninews.com/article/shelled-donetsk-orphanage-thanked-doni-news-press-diploma

    Hienoa Janus…!!! Todella upeaa…!!!

 5. Mielenkiintoinen artikkeli sinänsä. Jos tuota lyhyesti ensi tuntumalta kommentoi, niin aika hyvät syyt vaihtoehtomedialla on USA:n vieroksunnalle ja Venäjän idealisoinnille.

  Merkittävin syy lienee se, että USA on selvästi nostanut itsensä jalustalle, antanut ymmärtää olevansa poikkeuksellinen, super, moninapaisen maailman vastustaja, globaaliin hegemoniaan pyrkivä imperialistinen rahan hanke… erään presidentin sanoin maa, jonka tarkoitus on bisnes.
  Joka itsensä ylentää, se alennetaan.

  Sitten se on ’pour people must exit’ maa …maa vailla mitään filosofis-ideologista tai hallinnan periaatetta … jossa kaikki toiminnallistetaan ja muutetaan välittömästi aineelliseksi, osaksi yhtä ja samaa ’elämäntavan uskontoa’.
  Se on tavallaan koko maailman käsittävä New York, josta filosofi Jean Baudrillard antaa hyvän kuvan kirjassaan Amerikka.
  Baudrillardia tiivistäen: Amerikka tuhoaa säälin ja myötätunnon tunteen, kaikkein arvokkaimman, vauhdilla: ei ole lupa pysähtyä. ’Pour people must exit’… köyhät ovat uhka kulutusmarkkinoille, häpeä koko maalle. Se on ontto, umpinarsistinen ’we did it / ’great! – isn’t it? -kulttuuri’

  Tuo 10-vaiheinen kaava on kyllä kärjistetty eikä sitä voine yleistää.

  • Huomaan heti, että tuohon olisi ehdottomasti pitänyt yhdeksi merkittäväksi syyksi laittaa maan harjoittama globaali militarismi ja umpikiero kaksinaismoraali sekä oikeuden ottaminen omiin käsiin laeista piittaamatta.
   Kaikki moraalisesta alennustilsta ja barbariasta kertovia asioita.

   Vastaavaa ei voi löytää Venäjältä. Maa ei ole imperialistinen eikä rakenna tukikohtia maailmalla. Se puolustaa itsenäisyyttään mikä luonnollisesti herättää aina kunnioitusta. Tsetseenia oli pakko pitää aisoissa koska sen kautta CIA punoi omia juoniaan. Ja nyt Tsetsenia lienee aika tyytyväinen osaansa.
   Venäjän kaksinaismoraali ei liioin ole läpinäkyvää, Putin on aika rehellinen eikä jää alinomaa kiinni valheista kuten Obama. Ja suhde kansaan toimii. Hän kuuntelee.
   Venäjä myös kunnioittaa kansainvälisiä lakeja aivan eri tavalla kuin USA, joka rikkoo niitä koko ajan.

   Aika helppo siis faktojen pohjalta on ymmärtää, että ihmisten ja kansojen sympatiat ovat kääntyneet Venäjän suuntaan. Olisi aika huolestuttavaa ellei näin olisi.
   Putin on myös henkilönä sympaattinen ja rauhallinen eikä uhoava ja itseään täynnä oleva kuten Obama on, asia millä on oma merkityksensä.

 6. Moni on varmasti Suomessakin kiinnittänyt huomiota Barack Obaman syntymätodistus jupakkaan. Julkaistussa syntymätodistuksessa, joka löytyy helposti netistä(googleta: Barack Obama birth certificate ja valitse ”images”) on huomattavan outo piirre. Presidentin isän syntymä paikaksi on kirjattu: Kenya, east africa. Oudoksi tämän tekee se, että ”Keniasta tuli Kenya” 1963, jota ennen maa oli Brittiläinen itä-afrikan protektoraatti (British east african protectorate). Yhdysvaltain presidentti syntyi 1961… Tämä ”mikä mikä maan poika” on noudattanut johdonmukaisesti politiikkaa, jonka Bush ensimmäisen poika Bush tyhmempi viitoitti ja sitä kautta herättänyt sellaista vastustusta kriittisemmissä, että vihtahousukin voisi esiintyä edukseen.
  Itse suosittelisin mitä suurinta kyynisyyttä arvioitaessa suurvaltojen toimintaa ja heidän johtajikseen valikoituneiden ihmisten henkilöitä.

 7. Kirjoituksessa on paha asiavirhe. >> Voittoa tehdään vain öljyn hinnan ollessa yli 100 dollaria tynnyriltä.>>

  Tämä ei pidä paikkansa. Venäjän valtion aiemmat budjetit perustuivat sen varaan, että valtio saisi suuria tuloja öljystä. Tulevat budjetit rakennetaan sen varaan, että hinta olisi 60-65 dollaria tynnyriltä. Toisin sanoen tämäkin tuottaa niin paljon ylijäämää, että se voidaan budjetoida.

  Mikä sitten on alhaisin öljyn hinnan taso, jolla venäläiset tekevät vielä voittoa? En tiedä, mutta Alexandr Novak, Venäjän energiaministeri on väittänyt Venäjän kustannusten olevan alhaisimpien joukossa. Joka tapauksessa se on varmasti alhaisempi kuin liuskeöljyllä.

  • En ole mikään asiantuntija tuon öljyn hinnan suhteen. Voihan siis olla, että olen ymmärtänyt jotain väärin tai että tilanne on muuttunutkin, sillä nämä lähteet ovat kaikki vuoden takaisia.

   Joka tapauksessa, Russia Today kirjoittaa (https://www.rt.com/business/197380-oil-price-russia-100-budget/): ”Russian officials have stressed there will be no sharp rise in Russia’s budget deficit, but the country’s largest bank, Sberbank, says an oil price of $104 is required to balance the 2015 budget. A drop of prices to $80 per barrel could cost Russia 2 percent of GDP.

   The Russian state budget is based on oil prices of $96 per barrel, which both Brent and WTI crude fell below in previous days.”

   CNN (http://money.cnn.com/2014/10/30/investing/cheap-oil-prices-hurt-iran-venezuela-saudi-arabia/): ”Russia has oil budgeted at $100, while Saudi Arabia will break even at $95 per barrel.”

   Business Insider (http://www.businessinsider.com/here-are-the-big-winners-and-losers-of-low-oil-prices-2014-10?IR=T): ”Saudi Arabia can survive low prices because, when oil was $100 a barrel, it saved more of the windfall than it spent. The biggest losers are countries that didn’t. Notable among these are three vitriolic critics of America: Venezuela, Iran and Russia.

   For Russia the impact will be less dramatic, at least at first. Its draft budget for 2015 assumes oil at $100 a barrel; below that, it will be harder for Vladimir Putin, the president, to keep his spending promises.

   With oil at $80-85 a barrel Russia would probably run a budget deficit of only about 1% of GDP next year.”

   Guardian (http://www.theguardian.com/business/2014/nov/24/oil-plunging-prices-russia-economy-hit-hard-opec): ”A lengthy dispute is expected to inflict huge damage on Moscow’s finances, which depend on oil profits for half of its revenues. Its budget for next year, passed by the lower house of parliament on Friday, is based on an oil price of $96 per barrel.”

   • Noissa kerrotaan juuri sitä, että valtion tulo- ja menoarvio on laskettu tuon noin 100 dollarin hinnan mukaisesti. Tämä on eri asia kuin se, millä hinnalla öljyn tuotanto on voitollista.

    Mikäli tarkoitit kirjoituksessasi voitolla valtion tulo- ja menoarvion ylijäämää, niin tämä ei käynyt ainakaan minulle selväksi. Voitosta ei normaalisti puhuta julkisyhteisöjen taloutta käsitellessä, vaikka periaatteessa tällainenkin kielenkäyttö on täysin mahdollista.

    • Ok, käytin samaa termiä, jota Alexander Benesch kirjoituksessaan. Kieltämättä asia oli siinäkin hieman epäselvästi sanottu, tai itse ainakin ymmärsin sen aluksi väärin. Olisi siis tosiaan pitänyt ehkä tarkemmin tutustua asiaan.

     Joka tapauksessa, Benesch puhuu talouden perustuvan öljyyn ja kaasuun, jonka jälkeen toteaa: ”They only make a profit if the oil price is well above 100$ per barrel, something we won’t see for a long time.” Eli varmaankin tarkoittaa juuri tuota valtion ylijäämää.

 8. Toki kaava voi olla kärjistetty, eikä se tietenkään jokaisen kohdan suhteen päde kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtomedioihin. Esim. täällä Vastavalkeassa Venäjä-uutisointi on – sikäli kun nyt on tullut lueskeltua – omasta mielestäni ollut tasapainoisempaa kuin vaikkapa Verkkomediassa oli. Mutta jonkin verran amerikkalaistakin vaihtoehtomediaa seuraannena, tuosta kaavasta löytyi kyllä tuttujakin piirteitä.

  Eikö sitten esim. Tsetsenian sodan voisi katsoa kertoneen ”moraalisesta alennustilasta ja barbariasta” samaan tapaan kuin jenkkien sodat Lähi-idässä? Tai voisiko Tsetsenian presidenttien murhaamista kutsua ”oikeuden ottamisena omiin käsiin”?

  Olen itsekin kirjoittanut aikanaan Verkkomediassa julkaistussa kirjoituksessani esim. Shamil Basajevin mahdollisesti toimineen lännen hyväksi. Mutta en ole toisaalta löytänyt mitään kiistatonta näyttöä hänen CIA-yhteyksistään. Hannu Yli-Karjanmaa on esim. kyseenalaistanut (http://www.11syyskuu.net/tsaika.htm) Chossudovskyn tietämyksen tässä asiassa:

  ”Eräät venäläismieliset kirjoittajat lännessä, kuten kanadalainen professori Michel Chossudovski, näkevät Basajevin toimivan CIA:n laskuun, vedoten siihen että Basajev vieraili 1994 Afganistanissa saamassa sotilaskoulutusta. Kuitenkin tiedot tuosta Afganistanin retkestä ovat hyvin niukkoja, eikä ole edes tarkalleen tiedossa, mikä taho olisi järjestänyt tuon väitetyn koulutuksen. Sinällään sota Tshetsheniassa on Nato-maille erittäin hyödyllinen asia. Chossudovskin teksteistä paistaa kuitenkin täydellinen asiantuntemattomuus Pohjois-Kaukasuksen tapahtumista ja selektiivinen epäluotettavien lähteitten käyttö, joka johtaa uskottavuuskriisiin.”

  Mutta on toki mahdollista, että CIA on tukenut Tsetsenian pyrkimyksiä. Olen tätä asiaa kommentoinut enemmänkin alkuperäisessä pidemmässä kirjoituksessani. Lyhyesti sanoen väitetystä CIA:n tuestakaan (jota Brandon Martinez pitää liioiteltuna) ei mielestäni kuitenkaan voi tehdä suoraa johtopäätöstä, että Tsetsenian pyrkimykset itenäisyyteen eivät olisi todellisia tai oikeutettuja.

  Martinez kirjoittaa tuesta esim. kirjoituksensa (http://nonalignedmedia.com/2014/11/putinism-answer-us-israeli-imperium/) kommenttiosiossa:

  ”Whatever support the US gives to Chechnya it is minuscule, hence we hear almost nothing about what goes on in Chechnya in the US media and US politicians rarely bring it up. In any case, US support doesn’t undermine the fundamental right of Chechens for self-determination and living without a Russian military jackboot on their throats. If we are to apply your standard consistently, then the national cause of every country and/or group that Russia supports financially or militarily is likewise delegitimated.”

  Lisäksi (http://nonalignedmedia.com/2015/06/some-thoughts-on-putin-and-russia/):

  ”You talk about Western attempts to “destabilize Russia”, which there may well be, but let us also consider Russia’s attempts to subdue Chechnya and its people through brute force. The Chechens have, for the most part, sought independence from Russia, only to be mercilessly repressed by Moscow. And since when is Chechnya, which is its own autonomous region populated by a non-Russian people and culture, a de facto “part of Russia”? Simply because Russia conquered it? If that’s the case then there’s no sense talking about Palestinian sovereignty or the sovereignty of any nation, since any old conquerer can come along and annex whatever land he pleases, then decry any attempt by the indigenous people to wrest back control of said territory as ‘terrorism.’ Obviously you are prioritizing the perceived “interests” of the Russian state over those of the Chechens for whatever reason, despite Chechens being the clear underdogs in the situation with a far superior moral argument than Russia which seeks to subordinate it as a colony.”

  Kaikki syyt, joiden vuoksi olen skeptinen Putinin Venäjän suhteen, eivät myöskään tule ilmi tässä lyhyemmässä versiossa. Putinin sanotaan olevan USA-UK-Israel-akselin vastavoima, mutta kuitenkin esim. Putinin ja Israelin molemminpuolisista lämpimistä suhteista on melkoisesti näyttöä.

  Putin on myös ollut ”terrorismin vastaisen sodan” kannattaja. Lisäksi hän on antanut siunauksensa Israelin toimille Palestiinassa, ja Israel puolestaan liputtanut Venäjän Tsetsenia-invaasioiden puolesta. Puolustusministeri Ehud Barak onkin todennut, että ”sekä Venäjä että Israel ovat radikaalin islamilaisen terrorismin uhan alla”. Barak on fanittanut Putinia, ja omaksunut jopa hänen ”tapamme terroristit vaikka vessoihin” -iskulauseensa. Vuonna 2010 maat solmivatkin viisivuotisen sopimuksen sotilaallisesta yhteistyöstä tarkoituksenaan ”taistella yhteisiä uhkia, kuten terrorismia ja joukkotuhoaseiden leviämistä vastaan”.

  Mutta myös Syyria on ilmeisesti ollut hyvä bisneskumppani, ja siellä Venäjällä on laivastotukikohtakin. Kuitenkin jo vuonna 2012 Venäjän sanotaan ehdottaneen länsimaille Assadin rauhanomaista syrjäyttämistä. Nimenomaan juuri Assad ei siis vaikuttaisi olevan niinkään tärkeä, kunhan sinne vain ei tule ketään Venäjälle vihamielistä hallitsijaa. Iran taas on tärkeä asiakas ydinvoimateknologian suhteen.

  Näkisinkin siis, että jakautuneet intressit Lähi-idän suhteen ovat se syy, miksi Venäjä saattaisi pyrkiä vakauttamaan Lähi-idän tilannetta, mikä ei sinänsä olisi huono asia toteutuessaan. Kuten sanoin, en suhtaudu Putiniin kriittisesti ihan vaan periaatteen vuoksi. Teot puhukoot puolestaan.

  Enkä myöskään väitä olevani perillä kaikista Putinin aivoituksista. Tietyt asiat ova faktoja, ja niiden perusteella voi tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä. Nähtäväksi jää, mitkä johtopäätökset sitten osuvat oikeaan.

  • Kommentoin joitakin kohtia kirjoituksestasi.

   —–Eikö sitten esim. Tsetsenian sodan voisi katsoa kertoneen ”moraalisesta alennustilasta ja barbariasta” samaan tapaan kuin jenkkien sodat Lähi-idässä? Tai voisiko Tsetsenian presidenttien murhaamista kutsua ”oikeuden ottamisena omiin käsiin”?

   Kyllä toki sota aina siitä kertoo mutta syy siihen on ratkaiseva asia. Miksi sitä käydään?
   Esim. USA käy sitä härskisti vain omaa bisnestä pyörittääkseen ja kaapatakseen koko maailman tuon bisneksensä alle yhdessä sionistien kanssa, britit tietysti mukana.
   Venäjä vähemmän tuolta pohjalta.

   ——Olen itsekin kirjoittanut aikanaan Verkkomediassa julkaistussa kirjoituksessani esim. Shamil Basajevin mahdollisesti toimineen lännen hyväksi. Mutta en ole toisaalta löytänyt mitään kiistatonta näyttöä hänen CIA-yhteyksistään. Hannu Yli-Karjanmaa on esim. kyseenalaistanut (http://www.11syyskuu.net/tsaika.htm) Chossudovskyn tietämyksen tässä asiassa:

   Luotan kyllä näissä asioissa proffa Chossuun enemmän väheksymättä Yli-Karjanmaata. ’Kossu’ on Evgenin poika joka oli Venäjän juutalaisia alkuaan ja mm. YK diplomaattina ja on perillä maailman asioista melkoisella varmuudella varsin hyvin eikä minusta sorru propagandaan.
   Tsetsian sotaa ylläpiti CIA ja sen avulla yritettiin hajottaa Venäjää ja päästä käsiksi maan öljyyn. On aika luonnollista ettei se voinut päättyä muuten kuin Tsetseenian alistamiseen Venäjän autonomiseksi alueeksi. Itsenäisenä se olisi ajautunut USA:n vasalliksi ja imperialismin välineeksi kuten on käynyt muidenkin maiden kohdalla joissa CIA häärää.

   ——-Mutta on toki mahdollista, että CIA on tukenut Tsetsenian pyrkimyksiä. Olen tätä asiaa kommentoinut enemmänkin alkuperäisessä pidemmässä kirjoituksessani. Lyhyesti sanoen väitetystä CIA:n tuestakaan (jota Brandon Martinez pitää liioiteltuna) ei mielestäni kuitenkaan voi tehdä suoraa johtopäätöstä, että Tsetsenian pyrkimykset itenäisyyteen eivät olisi todellisia tai oikeutettuja.

   Eipä tietenkään voi … todellisia ovat varmaankin olleet mutta epärealistisia. Mutta fakta on, ettei USA auta ketään todella itsenäistymään vaan omiksi bisnesvasalleiksiin. Tämä on se tärkein pointti jonka Martinez unohtaa, kenties tarkoitusella. Minusta outoa verrata Tsetseniaa Palestiinaan joilla ei ole juuri mitään yhteistä. Ja Venäjähän on auttanut maan jälleenrakennusta ja se on nyt upeassa kunnossa, toisin kuin Palestiina jonka Israel, jonka enti. israelin sotilas Gilad Atzmon rinnastaa natsiSaksaan, on tuhonnut täysin terrorillaan.
   Ja jos öljyrikas Tsetseenia olisi vastaavalla tavalla USA:n sisällä kuin se on Venäjän sisällä niin se olisi jo kauan sitten kaapattu USA:n osavaltio.

   ——-Kaikki syyt, joiden vuoksi olen skeptinen Putinin Venäjän suhteen, eivät myöskään tule ilmi tässä lyhyemmässä versiossa. Putinin sanotaan olevan USA-UK-Israel-akselin vastavoima, mutta kuitenkin esim. Putinin ja Israelin molemminpuolisista lämpimistä suhteista on melkoisesti näyttöä.
   Putin on myös ollut ”terrorismin vastaisen sodan” kannattaja. Lisäksi hän on antanut siunauksensa Israelin toimille Palestiinassa, ja Israel puolestaan liputtanut Venäjän Tsetsenia-invaasioiden puolesta. Puolustusministeri Ehud Barak onkin todennut, että ”sekä Venäjä että Israel ovat radikaalin islamilaisen terrorismin uhan alla”. Barak on fanittanut Putinia, ja omaksunut jopa hänen ”tapamme terroristit vaikka vessoihin” -iskulauseensa. Vuonna 2010 maat solmivatkin viisivuotisen sopimuksen sotilaallisesta yhteistyöstä tarkoituksenaan ”taistella yhteisiä uhkia, kuten terrorismia ja joukkotuhoaseiden leviämistä vastaan”.

   Pitää muistaa, että Israelin väestö koostuu pääosin Venäjältä muuttaneista kasaareista (ostjuden) kuten Venäjän juutalaisetkin, joilla on suuri vaikutusvalta Venäjällä. Putin ei voi toimia tätä faktaa hyväksymättä. http://www.hagalil.com/galluth/russia.htm

   ——–Mutta myös Syyria on ilmeisesti ollut hyvä bisneskumppani, ja siellä Venäjällä on laivastotukikohtakin. Kuitenkin jo vuonna 2012 Venäjän sanotaan ehdottaneen länsimaille Assadin rauhanomaista syrjäyttämistä. Nimenomaan juuri Assad ei siis vaikuttaisi olevan niinkään tärkeä, kunhan sinne vain ei tule ketään Venäjälle vihamielistä hallitsijaa. Iran taas on tärkeä asiakas ydinvoimateknologian suhteen.

   Tuo on ihan normaalia oman maan edun ajamista. Tottakai on pidettävä huoli omista intresseistä koska muuten joku toinen korjaa potin.
   Oleellista kuitenkin on ettei Venäjä ole sortunut sellaiseen likaiseen peliin kuin USA ja Nato Lähi-idässä eivätkä sen puuhat tähtää alueen itsenäisten valtioiden tuhoamiseen ja maailmanhallintapyrkimyksiin.
   Näin näen pääpiirteissään itse nämä asiat tällä hetkellä.

   • Tosi hyvä kirjoitus Mika Salmelta. Kiitos siitä. Hyvää argumentointia Truth_hunterilta. Kiva lukea tällaista mielipiteiden vaihtoa, kun näkee molempien olevan hyvin perillä asioista. Valitettavasti valtamedia ei vastaa tähän tarpeeseen. Onneksi Vastavalkea on tullut täyttämään tämän tyhjiön. Lisää tällaista.

   • ”Kyllä toki sota aina siitä kertoo mutta syy siihen on ratkaiseva asia. Miksi sitä käydään?”

    No, tietenkin on mm. geopoliittiset syyt, joita ei pidä väheksyä niitäkään, mutta Tsetsenian toinen sota ja terrori-iskuthan käytännössä mahdollistivat tai vähintäänkin olivat merkittävässä roolissa Putinin valtaannousussa. Yli-Karjanmaa on joskus käyttänyt jopa termiä ”Putinin vaalisota”. Sodan edetessä Putinin kannatus alkoi kuitenkin laskea, kunnes sitten tapahtui Dubrovkan teatterikaappaus.

    ”Syyskuussa 2002 Venäjällä keskusteltiin siitä, että Tšetšenian status voisi olla samanlainen, kuin Suomen suuriruhtinaskunnalla oli aikoinaan osana Venäjän keisarikuntaa tai jotain samantapaista, kuin Ahvenanmaan maakunnalla on nykyisin osana Suomea. Presidentti Mashadov ilmaisi lämpimän kannatuksensa näille rauhanaloitteille viimeksi 23.10. eli samana päivänä, kuin teatterikaappaus alkoi.

    Teatterikaappaus mahdollisti Venäjän johdon sanoutumisen irti kaikista rauhantunnusteluista ’terroristien’ kanssa samalla kun sodan jatkamista kannattava kansalaismielipide hypähti uudelle tasolle. Teatterikaappauksen tosiasiallinen vaikutus oli siten täysin päinvastainen kuin Movsar Barajevin suulla esitetty vaatimus.” (http://www.11syyskuu.net/teatterikaappaus%20ja%20beslan.htm)

    ”Itsenäisenä se olisi ajautunut USA:n vasalliksi ja imperialismin välineeksi”

    No, imperialismin välineenähän se on Venäjän alaisuudessakin ollut. Tietenkään itsenäistyminen ei olisi helppo ja nopea prosessi, kun molemmat suurvallat yrittäisivät laittaa kapuloita rattaisiin. Eikä se ehkä tällä hetkellä enää vaikuta realistiseltakaan. Mutta jostainhan olisi lähdettävä liikkeelle.

    Kuten olen kirjoittanut (tai oikeastaan Martinezia mukaillen): ”Tšetšenian näkökulmasta USA on pienempi paha kuin Venäjä. Näin ei välttämättä olisi, jos tekisi kokonaisvaltaisen vertailun kyseisten maiden ulkopolitiikasta, mutta Venäjä nyt vain sattuu olemaan ensisijainen este heidän haaveilleen itsenäistymisestä, kun taas kaukainen USA ei vaikuta kovinkaan uhkaavalta.”

    Toisaalta Yli-Karjanmaa kirjoittaa kirjassaan Valtiot ja terrorismi: ”Presidentti Mashadov puolestaan piti Yhdysvaltoja vaarallisempana kuin Venäjää ja tavoitteenaan liittosuhdetta Venäjän kanssa lähes hinnalla millä hyvänsä.”

    Mutta ”Venäjä teki kaikkensa riistääkseen Mashadovin aseman Tšetšenian laillisena presidenttinä. On järjestetty lavastettuja presidentinvaaleja, on yritetty kaikin mahdollisin keinoin jäljittää ja murhata Mashadov ja lisäksi on yritetty mustata Mashadovin maine kytkemällä hänet kaikkiin vuosien varrella tapahtuneisiin terroritekoihin.

    Vuosikausia jatkunut Mashadovin tulokseton jäljittäminen sai venäläiset turvautumaan samaan juoneen, kuin Tšetšenian ensimmäisen presidentin Dzohar Dudajevin murhassa: rauhanneuvottelujen tarjoamiseen. Mashadovin varovaisuus oli tiedossa, joten juoneen tällä kerralla kuului Saksan, Sveitsin ja Euroopan neuvoston rooli neuvottelujen välittäjinä.” (http://www.11syyskuu.net/teatterikaappaus%20ja%20beslan.htm)

    Ja vielä Dubrovkaan liittyen samasta kirjoituksesta:

    ”Venäjän politiikka tšetšeenien ja muittenkin imperiumin vähemmistökansojen suhteen on ollut ’hajota ja hallitse’. Tšetšenian vastarintaa ei kyetty murtamaan maan miehittämisellä, minkä jälkeen venäläiset ovat yrittäneet aiheuttaa maahan sisällissotaa. ’Tšetšenisaation’ politiikka ei vielä tuolloin ollut onnistunut suunnitelmien mukaan ja tšetšeenien maailmankongressi nähtiin uhkaavana juuri siksi, että se oli ensimmäinen vakava yritys saattaa eri suuntauksia edustavat tšetšeenit saman pöydän ääreen neuvottelemaan yhteisistä asioista. Dubrovka-teatterin kaappauksen ajoituksen kytkeytyminen rauhantunnusteluihin ja tšetšeenien maailmankongressiin sekä kaappareihin liittyvät epäselvyydet viittaavat Venäjän turvallisuuselinten osallisuuteen kaappauksen järjestämisessä.”

    Siis Venäjä ei ole ”sortunut likaiseen peliin”?

    ”Ja jos öljyrikas Tsetseenia olisi vastaavalla tavalla USA:n sisällä kuin se on Venäjän sisällä niin se olisi jo kauan sitten kaapattu USA:n osavaltio.”

    Aivan, tällöin varmaankin USA:ta paheksuttaisiin (syystäkin), mutta samat standardit eivät päde Venäjään?

    ”Pitää muistaa, että Israelin väestö koostuu pääosin Venäjältä muuttaneista kasaareista (ostjuden) kuten Venäjän juutalaisetkin, joilla on suuri vaikutusvalta Venäjällä. Putin ei voi toimia tätä faktaa hyväksymättä.”

    Näinpä juuri. Kuten kirjoitan: ”Putin on kuvaillut Israelia osaksi venäläistä maailmaa, sillä 15 % Israelin väestöstä on venäläistä alkuperää. Vaikka asuvatkin Israelissa, monet heistä äänestävät Venäjän vaaleissa.” Lienee siis turha odottaa Putinilta mitään kritiikkiä Israelia kohtaan.

    ”Tuo on ihan normaalia oman maan edun ajamista. Tottakai on pidettävä huoli omista intresseistä koska muuten joku toinen korjaa potin.”

    Jep, pointti olikin, että Syyrian tukemisessa kyse ei olisi niinkään ideologisista syistä, vaan omien etujen ajamisesta. Siihen en ottanut kantaa, onko se hyvä vai huono peruste.

    • Sanot: ”Aivan, tällöin varmaankin USA:ta paheksuttaisiin (syystäkin), mutta samat standardit eivät päde Venäjään?”

     Kyllä ne pätevät. Ja eiköhän Venäjää ole mitä Tsetsenian sotaan tulee aika reippaasti ruoskittu, ehkä liikaakin kuten nyt tapahtuu Ukrainassakin.
     Venäjä suvereenisuudestaan kiinni pitävänä maana on läntisen valtamedian hampaissa koko ajan ja meilläkin säännöllisesti iltapäivälehdet tekevät myyräntyötä ja asennemuokkausta sitä vastaan.
     Lopullinen nwo-mafian tavoitehan lienee romahduttaa Venäjä ja päästä käsiksi sen luonnonvaroihin.
     Toivotaan, että maa kestää eikä sorru ja samalla sen ajama moninapainen maailma olisi tulevaisuutemme.
     Ja heti kun/jos Venäjä sortuu samaan kuin nwo-mafia nyt niin uskon asenteiden sitä kohtaan muuttuvan vaihtoehtomedioissakin kilteisiksi.

     • Olen samaa mieltä, että valtamediassa Venäjää rusokitaan ehkä liiaksikin, eikä aina todellisista syistäkään. Tarkoitin tuolla lähinnä, että vaihtoehtomedioissa sitten saatetaan puolestaan kaunistella esim. Tsetsenian konfliktia tai unohdetaan se täysin.

      Tietenkään ei pidä unohtaa sitäkään, että sota oli molemmin puolin hyvin raaka, eikä siis ainoastaan Venäjää voi syyttää raakuuksista. Venäläisillä kuitenkin oli käytössään tehokkaammat aseet, ja esim. tyhjiöpommeja käytettiin siviilikohteissakin. Toisaalta sitten tsetseenien joukossa olleet taistelijatkin toisinaan jopa provosoivat venäläisiä hyökkäämään asutuskeskuksia vastaan.

 9. Pohimmiltaan ero myyttisen lännen ja yhtä myyttisen venäjän välillä näkyy erona suhteessa pyrkimisessä täydellisyyteen. Tuo sama jakolinja on myös maamme sisällä,. Suomessa tuo ,tosin lientunut kultuurraja kulkee pähkinäsaaren rauhan rajalinjaa pitkin. Läntisen olemisen tunnusomaisin piirre on pyrkimys täydellisyyteen, itäisellä puolella tuo ei ole niinkään tärkeää, keskeneräisyyden jopa pulitiehen jätettyjen hankkeiden kanssa voidaan elää. Itseasiassa mentaliteetilla on uskonnollinen tausta, vain jumala on täydellinen. Se mikä näkyy meissä itäsuomalaisissa uskin havaittavina ominaisuuksina puhkeaa oikein kukaansa venäläisessä todellisuudessa. Polittisessa todellisuudessa ja valtiotasolla tuo näkyyy ns jäätyneiden konflitien tasolla, venäjä kykenee elämään niidenkin kanssa, mille tahansa läntiselle valtiolle tuo olisi täysin mahdoton tilanne. Nyt näytää siltä kuin itäukraiasta olisi tulossa täyttä vauhtia juuri tuollainen enklaavi jäätyneine konflikteineen.

 10. Salmen kirjoitus oli mielestäni ihan hyvä ja keskustelukin kiinnostavaa, mutta jos jo lopullisia johtopäätöksiä lyötiin pöytään niin täytyy sanoa, että vieläkään ole tuotu ilmi monia kentän isoja yksityiskohtia, vaikka Wikileaks ja Snowden ovat paljastaneet paljon alkuperäisinformaatiota, jota ei voi siis sanoa propagandaksi. Isoilla yksityiskohdilla tarkoitan esimerkiksi

  – USA:n hallinnon tärkeimpien neuvonantajien strategisia suunnitelmia (mm. hakkarien paljastamina mutta ajoittain tulee esiin hyvin avoimentuntuista korkeiltakin tahoilta)
  – sotilastukikohtien verkostojen vertailua USA+liittolaiset vs. Venäjä
  – viime aikaisia sotakaluston liikeitä (kuten nykyään USA rahtaa paljon joukkoja ja sotakalustoa Itä-Eurooppaan ja kiusaa Kiinaa, joka on ryhtynyt joitain vuosia sitten Venäjän yhteistyökumppaniksi)
  – rahoittajien roolia, joka on kuitenkin ainakin suursodissa ollut aina ratkaiseva

  VAIHTOEHTOMEDIAA MOLLATAAN USEIN KOHTUUTTOMASTI
  Esimerkiksi näistä syistä:
  – Vaihtoehtomedialla on tapana julkaista paljon pieniä yksityiskohtia, mutta ei vaihtoehtomedia ainakaan suomen kielellä ole paljoa keskittynyt asioihin, jotka olisivat USA:lle raskauttavimpia, kuten siviili- ja sotilasydinvoimaan liittyvät asiat, CIA:n ja muiden jatkuvat murhakampanjat (aiemmin esim. Martin Luther Kingin murha todistettiin valtion järjestämäksi, nykyisin murhien tilaajia vähintään suojellaan, koska ne eivät koskaan ratkea, esim. toistasataa 911-todistajaa ja http://humansarefree.com/2015/04/74-nasa-scientists-killed-in-recent.html ja http://www.secretsofthefed.com/dead-125-scientists-75-high-level-bankers-and-within-24-hours-3-investigative-journalists/ ja https://www.facebook.com/GlobalPublicAlert/videos/190815587688291/ ja http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2015/09/vaihtoehtohoidoista-tuttu-laakari.html ja http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2015/08/murhauttaako-laaketeollisuus.html ja http://www.nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2015/11/29-luontaishoitajaa-joutui.html).
  – USA:n suhteen on paljon enemmän hyviä, myös sisäpiirisiä, lähteitä kuin Venäjän suhteen.
  Esim. entinen Ulkoministeriön virkamies William Bloom suomennettuine perusteellisine kirjoineen.
  – Toki demokratia-aktivistien murhat ovat olleet hyvin epäilyttäviä, mutta ei voi tuomita, jos niiden tilaajia ei tiedetä. Enkä ole huomannut niitä olleen ihan viime aikoina ja tunnetusti uutisointi ja kommentointi on usein ajan hermolla…
  – Tosiasia on, että lännestä on hyökätty Venäjään paljon useammin kuin Venäjästä länteen.
  – Eikö juuri länsivaltojen vuoksi lääketeollisuusyritykset ole päässeet niin ikävään ja tappavaan vallankäyttöön kuin mikä niillä on? Ja YK:kin on korruptoitu tms. varmaan läntisten tahojen ansiosta, eikö (esim. http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.1177/un-the-genocide-of-1-5-million-armenians-was-not-genocide.html ja http://magneettimedia.com/ykn-hairiintynyt-rotuhygeniaohjelma-eurooppalaisten-homogeenisyys-tuhottava/) Ja mitä sanotte esim. BIS-pankin linjasta 60-luvulta alkaen? (Suuria talousasioita on otettava tähän, koska taloudellisia etujahan törkeän politiikan ja sotatoimien avulla haetaan.)

  Esimerkiksi itse otan yhtä mielenkiinnolla vastaan kriittistä tietoa ja linkkejä Venäjästä kuin Lännestäkin. Mutta toistaiseksi esim. epädemokraattisuudesta kertovat erilaiset salaseurat ovat pelkästään Lännen kuvioita. Ja Lännen valtamediat ovat jääneet kiinni valheista jo vuoden sisään silmissäni vähintään useita kymmeniä kertoja.

  • Hyvä kun tuot Lännen nwo-eliitin laaja-alaisen, kaikkialle tunkeutuvan moraalisen mataluuden näin selkeästi ja tiivistetysti esiin.
   Sanot tuossa niin paljon ja niin kovaa faktaa, että sen uskoisi nostavan tuskanhien jokaisen tietopimeydessä tai manipuloidussa totuudessa vaeltavan otsaan.

  • Omalla kohdallani en ainakaan puhuisi mistään lopullisista johtopäätöksistä. Täytyyhän niitä olla toki valmis muuttamaankin, mikäli sellaiseen syystä tai toisesta tulee aihetta. Pyrin siis kyllä kyseenalaistamaan omiakin näkemyksiäni.

   Jokaisella varmaan on vähän omanlaisensa lähestymistapa näihin teemoihin, ja painottavat vähän eri asioita. Kunnioitan kyllä muidenkin näkemyksiä, eikä tarkoituksena ole mitenkään tyrkyttää omiani. Kunhan toin esille vähän sitäkin puolta, joka ehkä viime vuosina on jäänyt vähemmälle huomiolle vaihtoehtoisissa medioissa.

   Omassakin blogissani on pääpaino silti ollut lännellä, ja mahdolliset seuraavat kirjoituksenikin todennäköisesti sitä käsittelevät.

   • Ihan hyvä oli ottaa tämä asia keskusteluun. Sillä tavalla vain voi tervettä selkiytymistä asioissa tapahtua.

 11. Tästä aiheesta keskustellaan jatkuen vaihtoehtomedian kommenttipalstalla, joten kyllä siitä sietääkin jutun kirjoittaa!

  ”Miksi sitten vaihtoehtoisissa medioissa niin usein hehkutetaan Venäjää?”

  Tai yleensä lähinnä Venäjän ulkopolitiikkaa hehkutetaan, eikä niinkään Venäjää. Venäjän mediasta ja sananvapaudesta on kyllä silloin tällöin keskustelua lähinnä kommenttipuolella, mutta minusta sitä ei juuri näy hehkutettavan. Venäjän talouskasvu on myös saanut hehkuttelua jonkun verran, mutta öljyn hinnan romahdettua ei siinä niin kovasti hehkuttamisen aihettakaan ole ollut.

  Venäjän ulkopolitiikasta, minusta näyttää siltä että Putin on kääntänyt uuden lehden. Tshetsenian aikaan hän tosiaan esiintyy öykkärinä ja imperialistina, Kaukasuksen sotaretki oli selvästi imperialistista politiikkaa ja Venäjä oli hyökkääjä. Mutta sen jälkeen Putin on vakiinnuttanut valtansa Kremlissä ja kansan suosiossa, hankkiutunut eroon arvostelijoistaan ja oppositiosta – ja hänen käytöksensä on muuttunut paljon rauhanomaisemmaksi. Putinilla selvästi oli haluja lähestyä Euroopan Unionia, ja suhteet pääsivätkin lämpenemään jo erittäin hyviksi. Liiankin hyviksi, amerikkalaisesta vinkkelistä katsoen.

  Yhdysvallat selkeästi käytti Ukrainan kriisiä teloakseen Euroopan Unionin ja Venäjän välit. Putin ja Venäjän johto aivan ilmeisesti kuitenkin näkee etteivät he ei voi käyttää kovia otteita, koska se vain lisäisi Venäjän demonisointia ja pelkoja varsinkin itäisessä Keski-Euroopassa. Kovat sanat ja otteet osuisivat omaan nilkkaan. Niinpä Putin jatkaa sovittelevaa linjaa ja esiintyy rauhan miehenä, paitsi Euroopassa myös Lähi-Idässä. Ja on kääntänyt EU:n sijaan katseensa Kiinaan yhteistyökumppanina, joka varmasti myös arvostaa sitä, että Putin on rauhoittunut salonkikelpoiseksi. (Tosin tämä ei ole kuva jonka massamediastamme Putinista saa).

  ”Benesch esittää kymmenvaiheisen kaavan, jota monet vaihtoehtoisissa medioissa käyttävät”

  Minusta Benech kyllä nyt menee aidan alitse ja pahasti vikaan. Hän ei ole nyt miettinyt miksi vaihtoehtomedia näyttää venäläismieliseltä, vaan kuvaa tuossa ideologista liittoutumista. Jos joku käyttää tuollaista ajattelua, hän on jo moraalisesta selkärangastaan päässyt eroon.

  Minusta kyse on yksinkertaisesti siitä, että NWO-leirin ulkopolitiikka on hyökkäävämpää ja laajentumishaluisempaa, me itse (EU ja sen osavaltio Suomi) olemme sidoksissa tähän leiriin ja valtaosa meistä seuraa englanninkielistä mediaa. Meillä on paljon enemmän aihetta ja uutisia NWO-leirin kolttosista, joita kritisoida vaihtoehtomediassa, ja olemme pettyneitä omiin johtajiimme jotka valehtelevat meille.

  Jos Venäjältä tulisi yhtä paljon uutisjuttuja ja se olisi yhtä hyökkäävä, vaihtoehtomedioissa varmasti kritisoitaisiin Venäjääkin enemmän.

  ”Tasapuolisuuden nimissä on mainittava, että myös Venäjän on väitetty suunnitelleen konfliktia etukäteen. Putinin entinen neuvonantaja Andrei Illarionov on sanonut,⁷ että Venäjän sotajohto olisi suunnitellut sitä 11 vuotta.”

  Mustanmeren laivastotukikohta on suurvalta-Venäjälle niin tärkeä, että Venäjä varmasti luo erilaisia sotapeli-skenaarioita mitä tehdä, jos hetki on otollinen tai pakottava. Ukrainassa länsimieliset ja venäläismieliset puolueet ovat käyneet kamppailua koko sen itsenäisyyden ajan. Julia Timoshenkon hallitus meni niin pitkälle, että haki Ukrainalle NATO-jäsenyyttä (jonka NATO:n eurooppalaiset jäsenet torpedoivat jäsenhakemuksen hyväksymiskierroksella). Sekin mahtuu tuon 11 vuoden sisään. Olisi naiivia luulla, etteikö Venäjä olisi sinä aikana yrittänyt vaikuttaa Ukrainan kehitykseen. Wikileaks vuodoista tiedämme (jos ei muusta arvaa) että Yhdysvallatkin vaikuttaa Suomen kehitykseen NATO:n suuntaan.

  Mutta Venäjä ei kuitenkaan ollut se taho, joka lupasi tukea ja rahoitusta Maidanin mielenosoittajille, vaan vallankaappauksen tukijat tulivat Yhdysvalloista, ja niillä samoilla järjestöillä jotka olivat tekemessä hallintojen epävakautusta monessa muussa maassa, Balkanilta Arabikevääseen. Venäjällähän Ukrainan vallankaappauksen jälkeen aloitettiin myös tutkimaan näitä hallintojen epävakauttamisessa käytettäviä järjestöjä, ja on pyritty eliminoimaan niitten vaikuttamista Venäjän sisäpolitiikkaan, mikä toiminta meillä on Suomen massamediassa tuomittu. Kiovan vallankaappajien kanssa samassa kuvassa poseeraavat amerikkalaiset poliitikot, ei venäläiset. Ja Kiovan hallinto on tänään Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin tukema.

  • Beneschin kirjoitukset ovat ainakin joiltain osin vähän turhan kärkeviä omaankin makuuni. Otin tuon kaavan mukaan kirjoitukseen osittain pienenä provona ja keskustelun herättäjänäkin, mutta kyllä Beneschillä minusta pointtiakin on.

   Edesmennyttä Michael Collins Piperia esim. arvostan kyllä joidenkin asioiden (kuten JFK:n) suhteen, mutta hänen podcastejaan kuunnellessa tuntui silti varsinkin nyt viime vuosien aikana, että turhankin ruusuinen kuva oli Venäjästä ja Putinista. Siis ihan sisäpolitiikastakin välillä, jos en nyt ihan väärin muista tai sekoita johonkin toiseen. Tällaista on ollut havaittavissa muillakin, ja Non-Aligned Median lisäksi en muistakaan viime aikoina törmänneeni esim. kirjoituksiin false flag -iskuista Venäjällä.

   Nyt kun ajattelen lukijan näkökulmasta, niin tuon kaavan merkitys tässä lyhyemmässä versiossa kirjoituksesta korostuu ehkä liikaakin? Alkuperäisessä pitemmässä kirjoituksessa se oli kirjoituksen alkupuolella, enkä missään nimessä tarkoittanut sitä mitenkään oleellisimmaksi osaksi kirjoitusta.

   Olen miettinyt sellaistakin, että kuinka Putin toimisi, mikäli hän olisi yhtä edullisessa asemassa kuin lännen valtaeliitti. Kuten Pertti toteat, Venäjällä ei ole oikeastaan varaakaan ”käyttää kovia otteita, koska se vain lisäisi Venäjän demonisointia”. Jenkkien sotilasbudjetti on moninkertainen ja propagandakoneistokin tehokkaampi. Putin on realisti, ja ymmärtää, että tietyt toimenpiteet koituisivat hänen ja Venäjän tuhoksi. Uhitella voi lännelle, mutta jos tilanne eskaloituisi liiaksi, niin pitemmässä sotilaallisessa konfliktissa ei ehkä selviäisi voittajana.

   Irakin sodan valheelliset perusteet on jo länsimediassakin myönnetty. Mutta lännellä on varaa tehdä sellaisia ”erehdyksiä”, ja säilyttää silti kasvonsa. Ja eihän länsi tunnu edes tosissaan yrittävän salata Isisin ja muiden terroristien tukemistakaan, kun voi luottaa siihen, ettei valtamedia sitä näistä toimista kuitenkaan tuomitse. Venäjää taas demonisoitaisiin armottomasti vastaavissa tilanteissa. Mutta olisiko Putin yhtä rauhanomainen siinäkin tapauksessa, jos hänellä olisi lännen tapaan mahdollisuudet tehdä mitä huvittaa? Onhan hänelläkin, kuten toteat historiansa ”öykkärinä ja imperialistina”. Tsetsenian sodan aikaan Putin pystyi myös vielä hyödyntämään lännen teemaa ”terrorismin vastaisesta sodasta”, mutta sen jälkeen on ehkä ollut syytäkin ottaa maltillisemmin?

   • ”Irakin sodan valheelliset perusteet on jo länsimediassakin myönnetty. Mutta lännellä on varaa tehdä sellaisia ”erehdyksiä”, ja säilyttää silti kasvonsa.”

    Yhdysvallat taisi kuitenkin menettää aika paljon kasvojaan, ja uskottavuuttaan siinä tapauksessa. Yhdysvaltoja ja sodanlietsojia muistutetaan yhä tuosta valehtelusta, ihan massamediassakin. George Bush Jr. oli maansa historian suosituin presidentti 9/11-iskujen jälkimainingissa, mutta kun selvisi että sotaan mentiinkin valheilla, tuli Irakin sodasta erittäin epäsuosittu ja Georgesta Yhdysvaltain historian vähiten suosittu presidentti 19% suosiolla.

    Luin juuri tänään Wikileaksistä Stratfor-vuotoja (Syria files), ja osuin Brookings Instituutin teettämään kyselyyn joka oli tehty useammassa arabimaassa: Egypti, Libanon, Marokko, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Libanonia lukuunottamatta kaikki muut kuuluvat Yhdysvaltain liittolaisiin. Geoge W. Bushia arabien vihollisena piti 88% ja Obamaa 77%. Vastaavasti Irania piti arabien vihollisena Bushin aikaan 13% ja Obaman aikaan 10%.

    Venäjällä Levada centerin vuonna 2015 tehdyssä kyselyssä 71% venäläisistä vastasi Yhdysvalloilla olevan negatiivinen rooli maailmassa. 75% vastasi Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Saksan ja Japanin olevan Venäjän vihollisia ja yrittävän ratkoa pulmiaan Venäjän kustannuksella.

    ”Jenkkien sotilasbudjetti on moninkertainen ja propagandakoneistokin tehokkaampi.”

    Niin on, Yhdysvallat on reippaasti yli kaksi kertaa suurempi maa, mitä väestöön tulee. Ja propagandaa suoltaa hallinnon toimistojen lisäksi NWO-liikkeen kanssa liittoutunut massamedia.

    Joskus näkee vertailtavan Yhdysvaltain ja Venäjän sotilasbudjettia, joka on aivan älytöntä. Ensinnäkin Venäjällä saa samalla rahalla paljon enemmän, toiseksi Yhdysvalloilla on palkka-armeija kun Venäjällä on varusmiesarmeija ja kolmanneksi Yhdysvaltain armeija on ympäri maailman, pieni vähemmistö maailman valtioista jossa ei Yhdysvalloilla ole jotain tukikohtaa. Ainoa järkevä tapa vertailla on kaluston tuotannon tuloksissa.

    Ja sitten on tietysti tuo salaisten palvelujen teollisuus. Washinton Postin ”Top Secret America” -tutkimuksen mukaan tiedustelutoimistoilla oli vuonna 2010 työsuhteessa arviolta yli 850 000 top secret-turvaluokituksen omaavaa henkilöä, ja näistä yksityisiä alihankkijoita arviolta yli 250 000. Ja nuo julkisten lukujen perusteella: todellinen määrä on varmasti paljon suurempi. Enkä oikein sitäkään usko, että käyrä olisi vuoden 2010 jälkeen kääntynyt laskuun. Sen jälkeenhän on tämä terrorismin vastainen sota vain paisunut, Syyria, Ukraina ja Afrikkakin tulleet mukaan kuvioihin.

    • ”Yhdysvallat taisi kuitenkin menettää aika paljon kasvojaan, ja uskottavuuttaan siinä tapauksessa. Yhdysvaltoja ja sodanlietsojia muistutetaan yhä tuosta valehtelusta, ihan massamediassakin.”

     No joo, ehkei ihan täysin säilyttänyt kasvojaan. Mutta vaikka Bushia kyllä paheksutaan, ja vaikka Irakin sotaa ei ehkä pidetäkään kaikin puolin hyvänä juttuna, viestinä tuntuisi silti olevan, että olihan sinne joka tapauksessa välttämätöntä mennä, jotta vaarallinen diktaattori saatiin vallasta.

     Hesari kirjoittaa (http://www.hs.fi/ulkomaat/a1441860573535): ”Kuka sitten valitaankin, seuraavan presidentin ulkopolitiikka on kovempaa kuin Obaman. Mutta onko se vain huono uutinen?

     Eurooppalaiset arvostelivat syystä Yhdysvaltain presidentti George W. Bushia, kun tämä hyökkäsi Irakiin. Norjalaiset antoivat rauhan Nobelin Obamalle, joka lupasi vetää joukot pois.

     Amerikkalaiset lähtivät Irakista, mutta se ei ratkaissut alueen ongelmia. Syntyi valtatyhjiö, jonka täytti Isis. Sadattuhannet pakolaiset vyöryvät Eurooppaan.

     Yhdysvaltoja haukutaan, kun se puuttuu asioihin, mutta seurauksensa on silläkin, kun se päättää olla puuttumatta.”

     Toisin sanoen myönnetään Bushin toimineen väärin, mutta kaivataan silti edelleen Yhdysvalloilta kovempaa ulkopolitiikkaa ja puuttumista asioihin.

     Yksittäiset poliitikothan ovat aina uhrattavissa. Tavalliselle kaduntallaajalle Bush ja Blair saattavat olla syypäitä Irakin sotaan, mutta arvelisin, että esim. uuskonservatiiviset taustavaikuttajat ja heidän agendansa ovat monille melkoisen tuntemattomia.

  • ”Venäjän ulkopolitiikasta, minusta näyttää siltä että Putin on kääntänyt uuden lehden. Tshetsenian aikaan hän tosiaan esiintyy öykkärinä ja imperialistina, Kaukasuksen sotaretki oli selvästi imperialistista politiikkaa ja Venäjä oli hyökkääjä. Mutta sen jälkeen Putin on vakiinnuttanut valtansa Kremlissä ja kansan suosiossa, hankkiutunut eroon arvostelijoistaan ja oppositiosta – ja hänen käytöksensä on muuttunut paljon rauhanomaisemmaksi. Putinilla selvästi oli haluja lähestyä Euroopan Unionia, ja suhteet pääsivätkin lämpenemään jo erittäin hyviksi. Liiankin hyviksi, amerikkalaisesta vinkkelistä katsoen.”

   Kääntänyt uuden lehden? No, empä tiedä sillä Putin on aika selkeästi ja suoraselkäisesti kulkenut ei-imperialistista tietä. Sovinto ja rauha on hänelle ollut aina ensisijainen tavoite.
   Kuten olen todennut yllä Tsetseenia oli pääosin CIA:n sotaa jota se käy joka puolella maailmaa luodakseen oman ’Rooman imperiuminsa’.
   Ja rauhaa sekä yhteistyötä moninapaisen maailman luomiseksi Putin on suorastaan tyrkyttänyt Lännelle mutta on selvää jos ja kun sen tavoitteena on koko maailman herruus niin eihän sellaiset ehdotukset silloin kiinnosta.

 12. Voi harmi, vastaukseni katosi taas kyberavaruuteen. No, koitan lyhyesti vastata uudelleen, kun on vielä muistissa.

  Eli Propagandalla tarkoitetaan yleensä epärehellistä viestintää. Siinä propagandisti tietää että hänen tarinansa on vain osatotuus tai väritettyä tarinaa. Rauhan puolesta voi ihan hyvin kirjoittaa propagandaa. Minustakin Putin pyrkii liennyttämään EU:n kanssa, kun taas Yhdysvallat pyrkii EU:n ja Venäjän välien tulehduttamiseen. Putinin ja Venäjän ulkopolitiikasta (esim. Ukrainan kriisistä) voi silti kirjoittaa propagandistisesti. Kuten aiemminkin olen sanonut, Putkosen tapauksessa kyse ei ollut valehtelusta vaan kirjoittamisen sävyssä, missä suorastaan ihailtiin Putinia ja Venäjää (jopa sen sotilasmahtia).

  ”Sana propaganda tulee luultavasti Congregatio de Propaganda Fide -järjestöstä, jonka roomalaiskatoliset kardinaalit perustivat vuonna 1622 tekemään lähetystyötä. Järjestö tarkoitettiin levittämään kristinuskoa sinne, mihin sen sanoma ei ollut vielä saapunut, ja puolustamaan uskon perintöä siellä, missä se oli uhattuna.”

  Sanaa käytetään harvemmin uskonnoista ja saarnamiehistä, koska niistä ei ole sopivaa antaa kuvaa että käännyttäminen ja uskonnosta kertominen olisi harhaanjohtavaa tai valhetta. Minusta ihan hyvin voisi käyttää!

  Englanninkielinen Wikipedia tietää kertoa, että sanaa kuitenkin käytetään usein kun keskustellaan UUSISTA uskonnollisista liikkeistä.

  • Tämä vastauksesi on kyllä tuolla ylempänä ihan oikessa paikassa.
   Joskus nuo vastaukset tallentuvat viiveellä. Siitä varmaan kyse.

   • No niinpä! Ensimmäisen kerran kävi näin. Yleensä jos vastaus on kadonnut, se ei ilmesty ollenkaan. Latasin sivun kolme kertaa uudestaan, ja kun kommenttia ei vieläkään näkynyt, kirjoitin uuden.

 13. Maon Kiina syytti aikoinaan edesmennyttä Neuvostoliittoa niin revisionismista kuin sosiaali-imperialismista.

  Täällä kuulemme aivan samaa ”maolaista huulenheittoa” Venäjän imperialismista. Pertti kirjoittaa: ”Venäjän ulkopolitiikasta, minusta näyttää siltä että Putin on kääntänyt uuden lehden. Tshetsenian aikaan hän tosiaan esiintyy öykkärinä ja imperialistina, Kaukasuksen sotaretki oli selvästi imperialistista politiikkaa ja Venäjä oli hyökkääjä.”

  Kysyisin millä ihmeen ilmeellä Venäjä tai varsinkin Putin oli Tsetsenian tai tämän ”Kaukasuksen sotaretken” aikana imperialisti ja muuten mitä niistä ns. ”Kaukasus retkistä” tarkoitat? Väitätkö vakavissasi, että 08.08.08 -sodassa Venäjä ja Putin oli hyökkääjä eikä Saakasvili. Jos näin on niin Pertti tuntuu olevan natottajien ja Stubbin kanssa samoilla linjoilla.

  Jotta lukijat saisivat myös venäläisen näkemyksen 08.08.08 -sodasta laitan tähän linkin venäläiseen dokumenttiin, joka kertoo ko. sodasta ja sen taustoista. Linkki:

  https://www.youtube.com/watch?v=fgP7fYhJI1g

  Pertti puhuu jostain syystä erikseen Tsetsenian sotaretkistä ja Kaukasuksen sotaretkistä, vaikka Tsetsenia kuuluu osana pohjois-Kaukasiaan Ingusian, Dagestanin ja pohjois-Ossetian ohella, mutta olkoon ei saivarrella ja keskustellaan erikseen Tsetsenian sodista, joita oli kaksi kappaletta.

  Ensimmäinen Tsetsenian sota oli vuosina 1994-1997, tämän sodan kanssa Putinilla ei ollut mitään tekemistä, jos ette enää muista niin 90-luvulla Venäjän presidenttinä toimi Boris Jeltsin. Tämä ensimmäinen Tsetsenian sota päättyi Venäjän tappioon, mikä johtui pitkälti entisen Neuvostoliiton ilmavoimien kenraalin Dzohar Dudajevin nauttimasta suuresta kansansuosiosta tsetseenien keskuudessa. Dudajev yhdisti tsetseenit yhteiseen taisteluun venäläisiä vastaan (mm. nykyinen Tsetsenian pääministeri Ramzan Kadyrov taisteli isänsä kanssa Dudajevin joukoissa) eikä täydellisessä hajoamisen prosessissa ollut Venäjän valtio kyennyt tehokkaisiin sotatoimiin tsetseenejä vastaan. Tämä tsetseenien voitto muuttui tsetseeneille itselleen Pyrrhoksen voitoksi, tämän sodan myötä angloamerikkalaiset imperialistit saivat sillanpääaseman Tsetseniaan toimittamalla Balkanilta, Jugoslavian sisällissodassa, taistelleita matalapalkkaisia takifirmuslimeja (jordanialaisia ja saudeja) sotimaan Tsetseniaan. Valtaosa itsenäisyytensä puolesta taistelleista tsetseeneistä ei näistä rahasta sotivista äärimuslimeista pitänyt ja tsetseenien yhtenäinen rintama rupesi rakoilemaan.

  Toinen Tsetsenian sota 1999-2009 alkoi, kun elokuussa 1999 Šamil Basajevin ja Khattabin johtamat islamilaistaistelijat tunkeutuivat Tšetšeniasta Dagestaniin ja perustivat sinne valtion nimeltä ”Pohjois-Kaukasian islamilainen tasavalta”, jota oli tarkoitus laajentaa muuallekin Kaukasiaan. Elokuun 9 1999 Jeltsin nimitti Putinin Venäjän pääministeriksi ja Putin ryhtyi johtamaan sotatoimia Dagestanissa. Muutamassa viikossa Šamil Basajevin ja Khattabin johtamat islamilaistaistelijat oli lyöty ja Šamil Basajev pakeni Tsetseniaan. Venäjä vaati syyskuun lopulla 1999 Tsetsenian presidentti Aslan Mashadovia pidättämään Šamil Basajevin, Mashadov ei suostunut, koska Basajevilla oli läntisiä tukijoita ja sen vuoksi vaikutusvaltaa Tsetseniassa, niin ettei Mashadov kyennyt pidättämään Basajevia, vaikkeivät tsetseenit Basjaevista pitäneetkään. Tähän yhteyteen kuuluivat nämä kerrostaloräjähdykset niin Moskovassa kuin Dagestanissa ja Putin lähetti joukot 1. lokakuuta 1999 Tsetseniaan. 31 joulukuuta Boris Jeltsin yllättäen ilmoittaa jättävänsä presidentin viran kesken kauden (nyt tiedämme, että Jeltsin sukulaisineen astui ”läntisen arvoyhteisön” asettamaan miinaan) ja Putinista tulee Venäjän perustuslain mukainen virkaatekevä presidetti. Helmikuussa 2000 Venäjä valtaa Groznyn ja 26 maaliskuuta 2000 Putin valitaan Venäjän presidentiksi.

  En käy historiaa enää tämän enempää läpi, laitan tänne lopuksi linkin videoon, joka kertoo Putinin 15 vuotisesta urasta Venäjän johdossa, sitä ei ilmeisesti monikaan ole nähnyt, jostain syystä läntinen media ei päästä Putinia hevin ääneen.

  Oliko Tsetseniassa ja pohjois-Kaukasiassa sitten kyse venäläisestä imperialismista. Mielestäni ei, Venäjä kävi käytännössä 1990-luvun lopulla hengissäselviämistaistelua puukko kurkulla. Tässä välin on hyvä palauttaa mieliin mikä on imperialismin määritelmä ja siksi meidän on taas palattava Leniniin: 🙂

  ”Jos olisi annettava mahdollisimman lyhyt määritelmä imperialismista, niin pitäisi sanoa, että imperialismi on kapitalismin monopolistinen vaihe. – – Imperialismi on kapitalismia sillä kehitysasteella, jolloin on muodostunut monopolien ja finanssipääoman herruus, pääoman vienti saanut huomattavan merkityksen, kansainväliset trustit aloittaneet maailman jakamisen ja maapallon koko alueen jakaminen suurimpien kapitalististen maiden kesken on päättynyt. – – imperialismille on oleellista muutamien suurvaltojen kilpataistelu hegemoniasta, ts. pyrkimys maiden valtaukseen, ei siinä määrin suorastaan itseään varten kuin vastustajan heikentämiseksi ja sen hegemonian järkyttämiseksi.”

  Siis käytännössä Venäjä oli ”läntisen arvoyhteisön” suorittaman imperialistisen hyökkäyksen ja rosvouksen kohde ja vanhaan tapaan läntiset propagandistit kääntävät mustan valkoiseksi, uhrista tehdään syyllinen.
  Tämä hyökkäys alkoi jo entisen Neuvostoliiton aikaan, käytännön tasolla niin Neuvostoliiton kuin Venäjän alasajo alkoi v 1986 kun Mihail Gorbatsovista tuosta ”lännen lemmikistä” tuli NKP:n pääsihteeri, 90-luvun alkuun tultaessa Venäjällä jo nähtiin nälkää ja Jeltsin uutena presidenttinä käytännössä joutui tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

  Nykyinen Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kertoo avoimesti venäläisessä keskusteluohjelmassa omasta köyhästä opiskeluajastaan ja nälästä (ps eivät venäläiset sen paremmin kuin suomalaisetkaan pahemmin kerro omasta köyhyydestään) linkki videoon:

  https://www.youtube.com/watch?v=DNXQP4QNTeY

  Ja nyt lopuksi, sokerina pohjalla läntisen vaihtoehtomedian sivuilta putinismia parhaimmillaan, venäläinen dokumentti Presidennti – 15 vuotta Putinia. Dokkarissa käydään läpi v. 1999 eteenpäin Venäjän lähimenneisyys ja Putinin ja Putinin tukijoiden näkemys menneistä tapahtumista. Dokumentti on lievästi sanoen loistava, saatte vähän mietittävää ja ihmeteltävää. Toivon antoisia hetkiä dokkarin parissa: (ps dokkari 2,5 tuntia pitkä ja löytyy tuolta sott.netin sivulta, yhtenäisenä pätkänä en sitä valitettavasti liveleakista löytänyt)

  http://www.sott.net/article/296566-PRESIDENT-Putins-15-years-in-power-EN-Subtitles-VIDEO

  • Imperialistisen ja itsenäisiä vainoavan Lännen on vaikea niellä sitä, että Venäjällä ei menekään niin huonosti kuin haluttaisiin ja että maalla on oma kulttuuri ja identiteetti, joka ei perustu vain onttoon narsismiin ja hedonismiin kuten täällä.
   Sen valloittaminen ei olekaan mikään helppo nakki kun turvalukot pitävät ja vahva henki ohjaa. Lännellä ei oikeastaan ole mitään annettavaa sille, pikemminkin vain omaa saastettaan.

  • Nimenomaan se toinen sotaretki Tsetseniaan oli Putinin hallinnon hyökkäys Tsetseniaan. Putin oli tiedustelupalvelu FSB:n johtaja 1998-1999, ja pääministerinä sen jälkeen 1999-2000 (ja sen jälkeen presidenttinä).

   Tsetesnian sotaa edelsi 1999 elokuussa Tsetseniasta Venäjän Dagestaniin tehty hyökkäys, ei Tsetsenian hallinnon, vaan siellä itsenäisesti toimivan islamistiryhmän toimesta, jonka johdossa olivat saudi-arabialainen Ibn al-Khattab ja tsetsenialainen Shamil Basajev.

   Pian sen jälkeen syyskuussa 1999 Venäjällä räjäytettiin kolme kerrostaloa, ja neljättä räjäytettäessä (Ryazanissa) FSB:n miehet jäivät itseteosta kiinni räjähteitä asettaessan ja pakenivat paikalta.

   Venäjän sisäministeri ja myös pääministeri ennen Putinia, Sergei Stepashin, kertoi haastattelussa että hän oli itse mukana kun Venäjällä jo maaliskuussa 1999, eli puoli vuotta ennen Dagestaniin tehtyä hyökkäystä, tehtiin päätös hyökätä Tsetseniaan.

   Aiemmin kirjoitin kommentin jossa kerroin muutaman länsimaisen journalistin saaneen Kremlistä vuotoja tulevaa Tsetsenian sotaa koskien. En ehdi tässä etsiä kommenttiani uudelleen, mutta kyseessä oli ainakin yksi italialainen ja muistaakseni ruotsalainen journalisti.

   Boris Berezovski menee pidemmälle ja väittää että Venäjän hallinto ja Shamil Basajev sopivat yhdessä hyökkäyksestä Dagestaniin, joka mahdollistaisi sodan Tsetseniaa vastaan ja sen presidentin Aslan Mashadovin syrjäyttämisen. Venäjällä oli huonot välit Mashadovin kanssa, ja FSB:tä on syytetty useista Mashadovin murhayrityksistä, Basajev puolestaan oli Mashadovin politiikan vastustaja ja hänen kilpailijansa. Berezovskin mukaan Putin petti Basajevin kanssa tekemänsä sopimuksen miehittämällä koko Tsetsenian.

   Oli kuinka oli, FSB:llä ilmeisesti oli osansa false-flag iskuihin, jotka sopivasti tulee Dagestanin hyökkäyksen jälkeen: se puoltaa mitä Stepashin kertoi, koska Venäjälläkin sodalle tarvitaan kansan tuki. Ja sopii siihenkin mitä Berezovski väittää. Mutta olipa hyökkäyksestä päätetty jo tuolloin, hyökkäys maahan ja sen miehittäminen ei kuitenkaan ole oikea vastaus siihen, jos joku itsenäinen ryhmä tekee sieltä hyökkäyksen.

   Basajevia on epäilty myös CIA:n agentiksi, joten taustalla voi olla samanlainen suunnitelma kuin millä Neuvostoliitto houkuteltiin Afganistaniin (CIA:n tukemien islamistien kukistamiseksi).

  • Uskoakseni Pertin tarkoittamat toimittajat olivat Svenska Dagbladetin kirjeenvaihtaja Jan Blomberg ja La Stampa -lehden kirjeenvaihtaja Giulietto Chiesa. Blomberg kirjoitti vuotoihin perustuen, että eräs vaihtoehto vallanvaihdon järjestämiseksi olisivat tsetseenien syyksi laitettavat terroriteot Moskovassa.

   Lisäksi Moskovskaja Pravdan toimittaja Aleksandr Zilinillä oli hallussaan Kremlistä peräisin oleva kirjallinen dokumentti nimellä ”Myrsky Moskovassa” tunnetusta suunnitelmasta, johon sisältyi terrori-iskujen lisäksi muitakin väkivallantekoja ja kidnappauksia. Etenkin räjähtämättä jääneestä Rjazanin pommista FSB:n selittelyt ovat kyllä melkoisen heikkoja.

   Dagestanin konfliktikin vaikuttaa keinotekoiselta. Väitökset Venäjän hallinnon ja Basajevin sopimuksista eivät perustu pelkästään Berezovskin sanomisiin. Venäläislehti Versija julkaisi raportin asekauppias Adnan Khashoggin huvilalla Etelä-Ranskassa järjestetystä salaisesta tapaamisesta, johon osallistuivat mm. Basajev, Kremlin kansliapäällikkö Aleksander Volosin sekä GRU-veteraani Anton Surikov. Viimeksi mainittuun Basajevilla oli kytköksiä jo Abhasian sodasta 1992-93. Pääasiallisena lähteenä oli vuoto Ranskan tiedustelupalvelusta.

   Täyttä varmuuttahan tapaamisesta tai keskustelujen sisällöstä ei ole, mutta pian sen jälkeen Basajev aloitti toimensa Dagestanissa. Tsetsenian kannalta Basajevin toimet eivät olleet järkeviä, vaan ennemminkin niistä tuntui olleen hyötyä Venäjälle. Dagestanilaisetkin alkoivat taistella Basajevia vastaan, ja heidän sympatiansa tsetseenejä kohtaan laskivatkin Basajevin toimien vuoksi.

   Huhuja Dagestaniin kohdistuvasta hyökkäyksestä oli liikkunut jo jonkin aikaa. Pari kuukautta aiemmin Venäjä oli vetänyt rajavartiojoukot pois Tsetsenian ja Dagestanin rajalta. Terroristit oli tarkoitus ”tappaa vaikka vessoihin”, mutta Basajevin joukot saivat vetäytyä kaikessa rauhassa takaisin Tsetseniaan:

   ”Basajev ja hänen väkensä menivät takaisin mukavasti täydessä päivänvalossa noin sadalla autolla ja kuorma-autolla ja monet jalkaisin. He käyttivät päätietä Tšetšeniaan, eivätkä taisteluhelikopterimme tulittaneet heitä. Saimme kiireelliset käskyt, ettei ampua saa. Tšetšeeneillä oli jopa aikaa tehdä hiljaisesti videonauhoitus vetäytymisestään.”

   Tiedot ovat peräisin Hannu Yli-Karjanmaan kirjasta http://www.11syyskuu.net/valtiot%20ja%20terrorismi%202013.pdf (pdf-versiossa sivut 95-97). Myös John B. Dunlop on kirjoittanut asiasta esim. http://www.silvyedizioni.com/pdf/pdf4f76060a8b5e1.pdf (sivulta 42 lähtien).

   On sinällään hyvä, että Putinista on tehty tuo venäläinen dokumenttikin. Hyvähän se on tuoda jokaisen osapuolen näkemyksiä esille, ja en sano, etteikö Putin olisi jotain hyvääkin saanut aikaan. Mutta tuota katsoessahan hän vaikuttaa suorastaan pyhimykseltä, joten ei tuokaan siis mikään objektiivinen näkemys ole.

   Putinin valtaannoususta hyvä dokumentti on https://www.youtube.com/watch?v=Jc_rfzffGcI Sitten on tietysti kriittisempääkin näkemystä, esim: https://www.youtube.com/watch?v=RAAMPiF_BSg Onhan tuokin vahvasti puolueellinen. En siis sanokaan, että se olisi paras mahdollinen dokumentti tai että allekirjoittaisin kaikki siinä esitetyt väitteet, mutta esim. kerrostaloräjäytyksistä siinä on kerrottu kohtuu hyvin.

   • Kiitos täydennyksestä! Ja myös Beslanin koulukaappauksessa on niin paljon käryä että sekin näyttää false-flag -iskulta. Hälytyskellojen pitäisi soida vähintään siinä vaiheessa, jos maan hallinnolla on ollut haluja mennä jonnekkin sotimaan (harrastaa demonisointia ja uhkailuja), ja sitten nämä (yleensä alivoimaiset) typerykset muka tulevat ja antavat siihen syyn ja oikeutuksen – mutta jälleen ovat massamedian journalistit kykenemättömiä käsittelemään tätä mahdollisuutta Pariisin iskuissa.

    Ei ihme että Putin oli niin valmis Bushin kumppaniksi terrorismin vastaiseen sotaan, kun Venäjälläkin oli haluja toteuttaa samanlaista politiikkaa – olivatpa nuo itseaiheutettuja haavoja tai ei.

    Siitä puheenollen, Venäjä oli muuten myös neuvotteluissa Berliinissä Yhdysvaltojen ja muutaman muun maan kanssa, neuvottelemassa hyökkäyksestä Afganistaniin johon Pakistanin ulkoministeri Niaz Naikin mukaan myös Venäjän piti osallistua. Mutta 9/11-iskut keskeyttivät neuvottelut ja Yhdysvallat päätti toimia vain NATO:n kanssa. Pakistanin ulkoministerin mukaan Yhdysvaltojen edustajat kertoivat neuvotteluissa jo 2001 heinäkuussa että Yhdysvallat hyökkää Afganistaniin Taliban-hallintoa vastaan viimeistään lokakuussa. Kävipä hyvä säkä Yhdysvaltain hallinnolle, että al-Qaida toimi kuukautta aikaisemmin ja antoi Yhdysvalloille kutsukortin!

 14. Putin vaarassa menettää vaihtoehttomedioiden suosion? Onko näin?

  Paul C Roberts pitää vaaraa todellisena sillä mukaanmeno yhdessä Lännen kanssa ISIL-terroristien tuhoamiseen voi kostautua.
  Englantia osaamattomalle lyhyt kommentti: Länsi on havainnut ettei keppi tehoa ja nyt on viekkaus otettu käyttöön: on tarjottu yhteistyötä ISIL sodassa.
  Mutta tämä on ovela juoni ja johtaa heikoille jäille, riippuvuuteen ja kiristyksiin, uusiin kompromisseihin jne. sanoo Roberts.
  Once Russia accepts “cooperation” with the West against ISIL, more “cooperation” will be used to gradually erode bit by bit Russia’s independence and to bring Russian policy in alignment with Washington’s.

  Tietäen ja tuntien Washingtonin Rpberts lienee oikeassa.
  Mutta Putin tunnetaan hyvänä shakkimiehenä joten menneeköhän tähän lankaan…?

  Guile Replaces The Stick: Washington’s New Approach To Russia — Paul Craig Roberts

  http://www.paulcraigroberts.org/2015/11/20/guile-replaces-the-stick-washingtons-new-approach-to-russia-paul-craig-roberts/

  • Israel Shamir ei usko että Paul C Robertsin pelko toteutuisi. Hyvä analyysi tilanteesta. Mikäli Putin onnistuu omassa strategiassaan se voisi olla myös Euroopan etu ja pakolaisongelma, jonka takana on pääosin Turkin epäonnistunut ja itsetuhoinen politiikka, voisi ratketa.

   Russia and Syria: The Die Is Cast

   http://www.israelshamir.net/English/TheDie_is_Cast.htm

   • Putin näyttäisi onnistuvan:

    Die Eiszeit zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation scheint sich zunehmend ihrem Ende zu zu neigen. In einem Brief an Russlands Präsident Wladimir Putin äußerte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seinen Wunsch, die EU künftig stärker an die Eurasische Wirtschaftsunion zu binden. Der Kreml bestätigte den Eingang des Schreibens.
    Nun scheint dies aber sogar den EU-Eliten sauer aufzustoßen. Zu groß sind langfristig die Nachteile der von den Vereinigten Staaten aufgezwungenen Russland-Sanktionen für die eigene Wirtschaft, zu ungemütlich ist ein ständiges Klima des Konfliktes mit seinem direkten Nachbarn, zu laut wird auch der Protest der europäischen Bevölkerungen gegen den ”neuen Kalten Krieg”.

    Jääkausi Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä on ilmeisesti tulossa kohti loppua. Kirjeessään Venäjän presidentti Vladimir Putinille EU: n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmaisi halunsa lujittaa EU-siteitä Euraasian unioniin. Kreml vahvisti vastaanottaneensa kirjeen.
    Nyt näyttää, että myös EU: n eliitti on saanut tarpeekseen. Liian suuria ovat pitkän aikavälin haitat Yhdysvaltojen asettamien Venäjä sanktioiden seuraamuksista omaan talouteen, liian epämukava on jatkuva konflikti-ilmapiiri lähinaapureihin, liian äänekäs on myös Euroopan väestöjen protest ”uutta kylmää sotaa”viastaan…

    https://deutsch.rt.com/europa/35681-endet-eiszeit-zwischen-russland-und/

    • Tuon artikkelin kommentoijamäärä on valtava ja kommentit mielenkiintoisia, valtaosin tukemassa uutta kehitystä.
     Tämä on mielenkiintoinen: Venäjällä olisi jo valmis suunnitelma Syyrian uudelleenrakentamiselle ja sotavaurioiden korjaamiseksi. Tämä on todella produktiivista politiikkaa toisin kuin USA:n tuhoava omanedun politiikka, toteaa alla oleva kommentti:

     Russland bereitet sich auf Wiederaufbau der Wirtschaft in Syrien vor

     Deutsche Wirtschafts Nachrichten | Veröffentlicht: 21.11.15 01:41 Uhr

     Die russische Regierung bereitet mehrere Projekte zum Wiederaufbau Syriens vor. Die russische Öl- und Gas-Industrie erwartet Aufträge im Wert von 1,6 Milliarden Dollar. Die Pläne zeigen, dass Präsident Putins Strategie in Syrien langfristig angelegt ist.

     Die russische Regierung hat nach Angaben des stellvertretenden Premiers Dmitri Rogozin mehrere Projekte in Planung gegeben, um die Wirtschaft in Syrien nach dem Ende des Krieges wiederaufzubauen. Rogozin sagte dem Sender Rossiya24, dass der Wiederaufbau beginnen solle, sobald die syrische Armee mit der Unterstützung der russischen Luftwaffe größere Landstriche von der Terror-Bedrohung befreit habe. Er gehe davon aus, dass der Terror der islamistischen Miliz IS schon bald „neutralisiert“ werden könne.

     Die Russen haben, anders als die Amerikaner, auch einen politischen Plan für die Zeit nach Assad vorgelegt.
     +++++Meinung++++
     Das ist POSITIVE und wirklich Produktive Politik…nicht wie die Politik der USA, die nur Tod und Zerstörung aus reinem Eigennutz kennt !!

 15. Putinin suosiminen vaihtoehtomediassa lienee lähinnä optinen harha. Venäjän todelliset ja kuvitellut rikokset tulevat kyllä valtamediassa yleensä käsitellyiksi, joten luettavuuden kannalta on ekonomisempaa olla varustamatta esim. USA:ta käsittelevää juttua liitteellä vastapuolen rikoksista. Valtamedia ei luonnollisestikaan referoi USA:n rikoksien historiaa jutuissaan vaan päinvastoin moni sen toimijoista epäsuorasti kiistää ne markkinoidessaan meille läntistä arvoyhteisöä ihmisoikeuksien, kansainvälisten sopimusten ja -lakien kunnioittamisella.
  Itse en Putinia, joka on kova kapitalisti, luonnollisesti kannata, mutta Venäjä on usein toiminut myönteisellä tavalla (antamalla turvapaikan Snowdenille) hidastaessaan (esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostossa) USA:n globaalia aggressiota. Eliittimme kritisoi Putinia ihmisoikeuksien perusteella, vaikka tosiasiassa tyytymättömyyttä herättääkin hänen liiallinen riippumattomuutensa Washingtonista. Tätä todistaa esimerkiksi se, että Jeltsin sai rauhassa tehdä samoja ilkitöitä nauttien lännessä jopa niin suurta arvostusta, että hänen kleptokratiansa haluttiin sementoida tuputtamalla Venäjälle presidenttivaltainen perustuslaki.
  Syyskuun 11. sen verran, että mielestäni paras peruste virallista versiota vastaan on sen ristiriita fysiikan lakien kanssa. Jos tämä seikka tunnustettaisiin sen kriitikoille osoitettu foliohattu-hörinä voitaisiin lopettaa ja jokainen tieteellisen tiedon vakavasti ottava henkilö olisi pakotettu hylkäämään virallisen version tapahtumista. Argumenteilla on siis jonkinlainen hierarkia, jossa luonnonlakien tulee saada korkeampi status kuin esim. kulttuurisille uskomuksille perustuvien väitteiden ( ”miksi he olisivat murhanneet omia kansalaisiaan?”) tai arkikäsityksiin ihmisen huomiokyvystä (”kuinka räjähteet olisi voitu sijoittaa huomaamatta?”).

  • Hyvä kannanotto. Tuo ysiyksitoista virallisine teorioineen on psykoositasoinen juttu, siinä todella kielletään fysiikan lait ja silti maan eliitti pitää yllä omaa siihen pohjautuvaa teatteriaan. Ja siihen on myös Länsieliiti laajemmin sitonut itsensä.
   Käsittämätöntä on, että sen taakse on mennyt niinkin suuri osa läntistä maailmaa. Se jos mikä kertoo kuinka syvällä suossa ollaan ja kun näin toimitaan niin lienee aivan turha odottaa enää minkäänlaista uskottavuutta muissakaan asioissa.
   Tämän kaiken rinnalla Putin on lähes pyhimys puutteistaan huolimatta.

   In the West the law — whose sanctity built Western civilization — has become a joke.

   http://www.nationalreview.com/article/423653/west-dead-yet

   • Syvää psykoottista pimeyttä täynnä on USA:n ja Lännen valitsema tie. Paitsi että fysiikan lait unohtuvat niin unohtuu myös moraali. Se tosiasia konkretisoituu ja tulee ilmi mitä parhaiten mm. näissä Hillary Clintonin vaalipuheissa:
    Hillary Clinton: Hypocrisy That Knows No Bounds

    http://www.counterpunch.org/2015/10/16/hillary-clinton-hypocrisy-that-knows-no-bounds/

    Clinton paljastaa tekopyhyytensä ja psykopaattisen luonnevikaisuutensa yllä olevassa ja hän on täydellinen vastakohta Israel Shamirille, jonka käsityksiä moraalista tämä kirjoitus tuo esiin:
    Rättvisa, icke hämnd, är den kristna andan

    http://www.israelshamir.net/Swedish/rattvisa.htm

   • Arkijärjellä ajatellen 9/11 on mahdottomuus, mutta kun massamedia syöttää jatkuen propagandaa hulluista jihadeista jotka haluvat räjäyttää meidät, televisio suoltaa elokuvia joissa Yhdysvaltain presidentti taistelee terroristeja ja muita pahiksia vastaan, ja kaikenmaailman agenttisarjoja niin ihmisten MAAILMANKUVA on muokattu niin, ettei se hyväksy omia ”hyviä kavereita” kylmiksi murhamiehiksi jotka voisivat suunnitella siviilien surmia. Vaikka kerta toisensa jälkeen on paljastunut että valtion omat toimistot suunnittelevat ja toteuuttavat omia haavoja: esimerkiksi vuoden 1993 WTC-tornitalon isku oli FBI:n värväämien suorittama, ja FBI antoi räjäyttää pommin, vaikka olisivat milloin hyvänsä voineet puhaltaa pelin poikki! Siksi mieluummin ajatellaan vaikka: ”ei voi pitää paikkaansa, joku valehtelee tai tulkitsee väärin” jos sanot fysiikan laeista mitään.

    Ihmiset eivät myöskään tunne historiaansa, eikä tavallisella kaduntallaajalla riitä aika eikä mielenkiinto ottaa asioista selvää. Se mitä tulee massamediasta, riittää. Siksi infosota on se ensimmäinen joka tarvitaan, kansalaisten herättämiseksi unesta.

 16. Keskustelu 9/11:sta ei pääse sotkeutumaan lillukanvarsiin, kun pidetään kiinni kovista faktoista. Tornit eivät voineet sortua ilman keinotekoista vauhdittajaa. Se joka tämän kieltää on fysiikan lait kieltävä hörhö tai uskovainen. Virallisen salaliittoteorian kannattajat eivät tietenkään lähde tällaiseen keskusteluun vaan alkavat hämärtää asetelmaa kaiken maaiman sivuseikoilla.
  Yksi tällaisista sivuseikoista oli terroristien passien vikkelä löytyminen kaiken tomun seasta, vaikka väitetyistä koneista ja niiden matkustajista muutoin ei ollut jäljellä edes alushousun numerolappua. Tämä tragikoominen yksityiskohta on ikäänkuin nimikirjoitus, joka paljastaa koko spektaakkelin olleen tuotettu kotimaiselle yleisölle. Oletettu katsoja average-Joe, jolle terrorismikytkentä väännetään näin rautalangasta. Lavastus on tietysti täysin epäuskottava, mutta paikalliseen tapaan se kuuluu sinne kuin varoitus kuumasta kahvista pahvimukiin.
  Samanlaista lapsellista törkyä meille tarjoilevat uljaat infosoturimme. Kun YLE:nkin salaperäinen ”asiantuntijalähde” Kioskin suuressa trollijutussa on yhtä hokemaa jurnuttavan vitsipalstan vetäjä, suurempaa myötähäpeää tuottavan journalistisen mahalaskun kuvitteleminen käy ylivoimaiseksi. Vaadin laadukkaampaa valehtelua! Jos muunneltuun totuuteen uskominen on kansalaisvelvollisuus pitäisi se voida suorittaa tuntematta itseään idiootiksi.

 17. Pari kommenttia kommentteihin: Pertti kirjoittaa: ”Nimenomaan se toinen sotaretki Tsetseniaan oli Putinin hallinnon hyökkäys Tsetseniaan. Putin oli tiedustelupalvelu FSB:n johtaja 1998-1999, ja pääministerinä sen jälkeen 1999-2000 (ja sen jälkeen presidenttinä). Tsetesnian sotaa edelsi 1999 elokuussa Tsetseniasta Venäjän Dagestaniin tehty hyökkäys, ei Tsetsenian hallinnon, vaan siellä itsenäisesti toimivan islamistiryhmän toimesta, jonka johdossa olivat saudi-arabialainen Ibn al-Khattab ja tsetsenialainen Shamil Basajev.”

  No nuo asiat käytiin läpi dokkarissakin, katsoitko sitä? Yrität yllä täysin erottaa Dagestanin tapahtumat Tsetseniasta. Vaikuttaa hieman epätoivoiselta. kylmä tosiasia on, että seemiläisiä islamisteja (saudeja, jordanialaisia yms.) osallistui palkkasotilaina jo ensimmäiseen Tsetsenian konfliktiin v 1994-1997. Tämän tosiasian sanoo dokkarilla useampikin ko. sotaan kapinallisten riveissä osallistunut tsetseeni, eivätkä he oikein tuntuneet pitävän näistä palkkasotilaista. Tätä taustaa vasten Tsetsenian tapahtumia on aivan turha yrittää erottaa Dagestanista.

  Pertti: ”Sergei Stepashin, kertoi haastattelussa että hän oli itse mukana kun Venäjällä jo maaliskuussa 1999, eli puoli vuotta ennen Dagestaniin tehtyä hyökkäystä, tehtiin päätös hyökätä Tsetseniaan.”

  Siis tällöin presidenttinä toimi vielä Jeltsin ja pääministerinä Stepashin, siis hyökkäyspäätöksen, jos sellaista on ylipäätään tehty, tekivät Jeltsin ja Stepashin avustajiensa kanssa. Tuskinpa Putinilla vielä tuossa vaiheessa, FSB:n pomona, on ollut kovinkaan suurta vaikutusvaltaa tehtyihin päätökseen, vaikka läntinen media hänet ilmestyskirjan pedoksi kuvaileekin.
  Tämä Sergei Stepashin oli muutenkin hieman outo lintu pääministerinä, eropuheessaan pääministerin tehtävästä, hän ilmoitti, että saatamme menettää Dagestanin, tämän hän muuten sanoi tuossa dokumentissakin. Tämän lisäksi Stepashinin, tuon hartaan ortodoksin sydän sykki ilmeisesti Tsetsenian islamistikapinallisten tahdissa, koskapa hän lahjoitti heidän päälliköilleen nimikirjaillut pistoolit ja muutenkin kehuskeli heidän toimiaan Dagestanissa, todella outoa toimintaa Venäjän pääministeriltä. Stepashin on suuri muslimien ystävä, koskapa vuodesta 2007 hän on toiminut uudelleen henkiin herätetyn Keisarillisortodoksisen Palestiinalaisyhdistyksen puheenjohtajana. Jostain syystä Stepashinia ei lähetetty suurlähettilääksi Ulan Batoriin vaan hän on toiminut v 2014 Venäjän kuntahallinnossa, valtion korporaatiomuotoisen kuntatalouden kehitysrahaston johtajana.

  Mika Salmi kirjoittaa: ”Uskoakseni Pertin tarkoittamat toimittajat olivat Svenska Dagbladetin kirjeenvaihtaja Jan Blomberg ja La Stampa -lehden kirjeenvaihtaja Giulietto Chiesa. Blomberg kirjoitti vuotoihin perustuen, että eräs vaihtoehto vallanvaihdon järjestämiseksi olisivat tsetseenien syyksi laitettavat terroriteot Moskovassa.

  Lisäksi Moskovskaja Pravdan toimittaja Aleksandr Zilinillä oli hallussaan Kremlistä peräisin oleva kirjallinen dokumentti nimellä ”Myrsky Moskovassa” tunnetusta suunnitelmasta, johon sisältyi terrori-iskujen lisäksi muitakin väkivallantekoja ja kidnappauksia. Etenkin räjähtämättä jääneestä Rjazanin pommista FSB:n selittelyt ovat kyllä melkoisen heikkoja.”

  Siis mistä vallanvaihdosta tässä ”salaliitossa” oli kysymys, oliko kyse vallanvaihtamisesta Tsetseniassa vai Moskovassa? Tämä jäi hieman epäselväksi.
  Se mitä tulee vallanvaihtoon Moskovassa, niin uskottavimman ja loogisimman selityksen Jeltsinin ennenaikaiselle erolle presidentin virastaan olen lukenut tuolta:

  http://www.armstrongeconomics.com/archives/13167

  Juttu on varsinaista James Bondia, salaliittolaiset Boris Abramovitsh Berezovski, herra Hanhinen eli Vladimir Aleksandrovitsh Gusinski ja Edmond Safra, 90-luvulla Venäjällä toimineen suurimman läntisen sijoitusyhtiön Hermitage Capitalin pääomistaja. Nämä kaksi venäläistä salaliittolaista Berezovski ja Gusinski narrasivat Jeltsin ottamaan 7 miljardin lainan IMF:ltä Kremlin remontointiin. Jeltsin meni halpaan ja otti lainan. Tuo 7 Miljardin summa meni IMF:ltä Bank of New Yorkin kautta jollekin tuntemattomalle yhtiölle Sveitsiin ja Safra ilmoitti FEDiin, että Bank of New York harrastaa rahan pesua. Samaan aikaan Moskovassa Berezovski kävi ilmoittamassa Jeltsinille, että tämä on kavaltanut 7 miljardia valtion varoja ja olisi parempi ettei Jeltsin asetu ehdolle v 2000 vaaleissa.Tässä vaiheessa Jeltsin tajusi tulleensa huijatuksi ja kääntyi Putinin puoleen ja Putin hoiti homman. Teki sopimuksen Jeltsinin kanssa, ettei häntä tai hänen sukulaisiaan syytettäisi valtion varojen kavalluksista ja Edmon Safran linnoitusta muistuttavaan asuntoon Monacossa saapuivat ilmeisesti Moskovasta, venäjää puhuvat ”ninjat”, jotka tappoivat Safran ja tämän hoitajan. Kaksi venäläistä salaliittolaista Berezovski ja herra Hanhinen karkasivat pakoon länteen, Berezovski Lontooseen ja Hanhinen Israeliin.

  Ainakin minut tämä salaliittoteoria vakuuttaa huomattavasti vahvemmin kuin nuo teidän esittelemänne teoriat. Tämä talouselämän forecasteri Martin Armstrong saattaa jonkun mielestä ehkä vaikuttaa Suomen Kailajärveltä ala WinCapita, mutta luotan mieheen, jota istutettiin 7 vuotta linnassa vain siksi, ettei hän suostunut luovuttamaan USA:n viranomaisille kehittelemänsä ohjelmiston lähdekoodia.

  Ja lisää, Pertti kirjoittaa: ”Kiitos täydennyksestä! Ja myös Beslanin koulukaappauksessa on niin paljon käryä että sekin näyttää false-flag -iskulta. Hälytyskellojen pitäisi soida vähintään siinä vaiheessa, jos maan hallinnolla on ollut haluja mennä jonnekkin sotimaan (harrastaa demonisointia ja uhkailuja), ja sitten nämä (yleensä alivoimaiset) typerykset muka tulevat ja antavat siihen syyn ja oikeutuksen – mutta jälleen ovat massamedian journalistit kykenemättömiä käsittelemään tätä mahdollisuutta Pariisin iskuissa.”

  Siis hetkinen, mitä tarkoitat tämän Beslanin koulukaappauksen yhteydessä ”jos maan hallinnolla on ollut haluja mennä jonnekkin sotimaan”??? Hei haloo! Tarkoitatko kenties Venäjän menoa Tsetseniaan, mutta Venäjähän oli mennyt sinne jo v. 1999 ja Beslanin koulukaappaus tapahtui v 2004. Siis venäläiset jo olivat Tsetseniassa ja sotivat siellä enemmän tai vähemmän aktiivisti islamistiterroristeja vastaan vuoteen 2009 asti. Kertausta Toinen Tsetsenian sotaretki oli vuosina 1999-2009 se kesti kymmenen vuotta. Siis Beslanin koulukaappaus ei ollut mikään false flag juttu sodan aloittamiseksi, siitä yksinkertaisesta syystä, että sota oli jo alkanut. Ja aivan sama koskee tsetseeniterroristien 23.–26. lokakuuta 2002 Moskovan Duprovkassa teatterissa tekemää panttivankikaappausta, Tsetsenian toinen sota oli alkanut v. 1999.

  PS Ei kai Su-24 alasampuminen Syyriassa ollut myöskin false flag -operaatio? 😮

  • Perusteellista työtä. Pertti pantiin nyt ahtaalle.
   Tarkoitatko ettei Su-24 alasampuminen ollut false flag operaatio vaan Naton Venäjää vastaan aikoja sitten aloittaman sodan yksi uusi tapahtuma?

  • Mitenkä Jeltsin olisi voinut ehdolle asettuakaan vuoden 2000 vaaleissa, kun oli jo kaksi kautta toiminut, ja sama henkilö voidaan valita enintään kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Ongelmana oli luotettavan seuraajan löytäminen, ja vallanvaihdon suorittaminen hallitusti tälle seuraajalle.

   Pääministeri Jevgeni Primakovin aloittamat talousrikostutkimukset ja korruption vastainen kampanja olivat nostaneet hänen suosiotaan kansan keskuudessa. Tämähän oli Jeltsinille ja oligarkeille hänen lähipiirissään silkkaa myrkkyä. Myös Moskovan pormestari Juri Luzkovia pidettiin ennakkosuosikkina vielä vuoden 1999 alkupuolella. Primakovin jouduttua eroamaan pääministerin virastaan, hän yhdistikin voimansa Luzkovin kanssa.

   Juuri tätä vallanvaihtoa Jeltsiniltä hänen seuraajalleen tarkoitin. Kirjoitin tosiaan vähän epäselvästi, mutta asiahan olisi tietysti selvinnyt tuosta Hannu Yli-Karjanmaan kirjasta, jonka mainitsin. Zilinin mukaan Moskovassa suoritettavilla operaatioilla oli tarkoitus myös osoittaa, ettei pormestari Luzkov hallitse tilannetta enää ollenkaan.

   Pidän kyllä Yli-Karjanmaata pätevänä lähteenä tämän asian suhteen. Mainitsemani John B. Dunlop (jota Yli-Karjanmaakin on käyttänyt lähteenään) on puolestaan tutkinut paljon mm. Neuvostoliiton ja Venäjän politiikkaa, Tsetsenian sotia sekä Beslanin ja Dubrovkan tapauksia.

   Mikäli olet kiinnostunut, että millaisia perusteita on uskoa valtiollisten tahojen osallisuuteen viimeksi mainituissa, ja millaisia motiiveja siihen olisi voinut olla, niin olen jo pariinkin kertaan maininnut Yli-Karjanmaan kirjoituksen aiheesta: http://www.11syyskuu.net/teatterikaappaus%20ja%20beslan.htm Tietenkään kyse ei ollut siinä vaiheessa enää sodan aloittamisesta.

  • Salmi ehti jo vastaamaankin, eli kyseinen vallanvaihto oli Jeltsiniltä Putinille. Jeltsinin ”perhe” eli ihmiset jotka olivat sidoksissa Jeltsiniin, sekä tietysti Jeltsin itse, halusivat vallan pysyvän käsissä johon voivat luottaa. Valtion varojen kavallukset on yksi asia, tietty, joka huolta aiheuttaisi. Mielipidetiedustelut lupasivat voittoa oppositiolle, koska Jeltsinin hallinto oli johtanut maan tuolloin jo heikkoon tilaan. Putinille piti saada vaalivoitto, ja Putin kyllä oli kovasti mukana tässä false-flag iskujen jälkeisessä retoriikassa tsetseenien nitistämisessä, mikä Putinin kansansuosioon veikin. Jeltsinin perintöprinssinä ja KGB:n johtajana hän varmasti on ollut pelissä pelaajana.

   Yritän erottaa Dagestanin hyökkäyksen Tsetsenian sodasta? Siis hyökkäys Dagestaniin ei ollut Tsetsenian hallinnon, vaan hallitusta vastustavan oppositioryhmän tekemä. En minä sitä yritä erottaa, poliittisia seurauksiahan siitä tuli, ja minun mielestäni Venäjäån hallinto otti siinä oikeuksia jotka ovat ihan yhtä kestämättömiä kuin Yhdysvaltainkin ottamat oikeudet hyökätä ja syrjäyttää valtioiden hallintoja kukistaakseen jonkun ryhmän (jonka pahimmassa tapauksessa ovat itse luoneet).

   Beslanin koulukaappauksen aikaan Tsetsenian johdossa oli jo Venäjän tukema Kadyrovin hallinto. Sissisota vuorilla jatkui, mutta suurmmat sotatoimet päättyi jo vuosia aiemmin. Hallinnon halulla mennä sotiin tarkoitin yleisesti tapauksia jossa sotaa oikeutetaan tällaisen tapauksen jälkeen, en erikoisesti Beslania, mutta sekin saattaa olla hallinnon järjestämä.

   Esimerkiksi nyt Syyriassa on kyllä Ranska ja Euroopan maat olleet jo osallisena, sekä sodassa Syyrian hallintoa vastaan, ja sitten ainakin väitetyssä sodassa ISIS:tä vastaan. Mutta kansan tukea sodalle ja sen laajentamiselle ilmeisesti halutaan. Toisaalta tällaisen varjolla usein tapahtauu turvallisuuspoliittisia sisäisiä muutoksia, jossa kansalaisten vapauksia kiristetään ja lisätään viranomaisten valtuuksia, kuten nytkin Pariisin iskujen seurauksena on tehty, ja jopa otetiin EU:n turvatakuut käyttöön: Suomessa asti vaaditaan uusia tiedustelupalveluja ja kansalaisten valvontaan lisää oikeuksia. Samanlaistahan tapahtui Beslanin koulukaappauksen jälkeenkin Venäjällä: Yhdysvallatkin kritisoi Venäjää siitä että Putin kaappaa lisää valtaa itselleen turvauhkan varjolla. Sen seurauksena Kaukasuksella aloitettiin myös suurin uusi sotaponnistus , sissien kukistamiseksi pariin vuoteen. Sodan varsinainen aloittaminen ei tarvi olla false-flag iskun syy, mutta poliittisen tuen hakeminen on syy miksi false-flag isku toteutetaan. Yhdysvalloissakin on toteutettu vuosien kuluessa monia FBI:n järjestämiä false-flag iskuja, ja Bushin hallinnon tiedetään tahallisesti järjestäneen valhellisia tiedotuksia terrositiuhkista, koska kampanjaa haluttiin pitää yllä ja oikeuttaa, sillä ajettiin yhä poliittisia tavoitteita ja sotaa terrorismia vastaan.

  • Pian on tungosta Venäjälle muuttajista kun täällä ruoka hyvää vauhtia saastuu ja muuttuu vaaralliseksi syödä. Soroshan haluaa, että väestöä harvennetaan gmo-tuotteilla, joilla tekee samalla isoa bisnestä jo Ukrainassakin.
   GMO on hyvää ja suositeltavaa köyhille jott henki lähtisi mahdollisimmn pian.

 18. Putinin suosion syistä yksi tärkeä on tämä: hän korostaa jokaisen maan oikeutta määrätä asioistaan eikä hyväksy Lännen määrittämää ja muille tyrkyttämää demokratiaa joka itse asiassa ei ole lainkaan demokratiaa vaan vasalliksi alistamista.

  Putin: man får inte påtvinga sina idéer om demokrati

  Rysslands president påpekar att västländer inte får försöka att mekaniskt påtvinga sina föreställningar om demokrati.
  ”Europas problem är att det överlämnat en del av suveräniteten till USA”
  Man ska agera försiktigt, säger Vladimir Putin i en intervju för Saida Medvedevas dokumentär Världsordningen.
  Under olika militära insatser… i Afghanistan, Irak, Libyen tyckte jag att man ska agera försiktigt. Man får inte automatiskt — rent mekaniskt — tillämpa sina föreställningar om det goda och det onda, om demokrati på andra folk med annorlunda kulturer, religioner, traditioner.

  Han menar att vissa västländer anser sig vara stormakter, men inte vill bära ansvaret.

  Läs mera på: http://se.sputniknews.com/politik/20151220/940324/putin-demokrati-intervju.html#ixzz3utmRS44c

 19. Jotakin saattaa kiinnostaa tämä aihe joten laitetaan tänne joitakin otteita linkeistä

  Putin and Zionism: A Complex Relationship
  When I read that Putin and Netanyahu had agreed to cooperate in fighting terror, I thought WTF? Doesn’t he know that Israel is the #1 source of terror (along with the CIA and MI-6)? In a long article published today, “The Saker” explains that Putin has to play stupid. There is a balance of power in Russia, and to a certain extent Putin’s hands are tied. Jewish globalist financial interests are still powerful.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=126607

  Putin and Israel – a complex and multi-layered relationship
  Entry meta
  http://thesaker.is/putin-and-israel-a-complex-and-multi-layered-relationship/
  The truth is, the relationship between Russia and Israel and, even before that, between Jews and Russians would deserve an entire book.  In fact, Alexander Solzhenitsyn has written exactly such a book, it is entitled “200 years together”, but due to the iron grip of the Zionists on the Anglo media, it has still not been translated into English. That should already tell you something right there – an author acclaimed worldwide who got the Nobel Prize for literature cannot get his book translated into English because its contents might undermine the official narrative about Russian-Jewish relations in general and about the role Jews played in Russian 20th century politics in particular!  What other proof of the reality of the subordination of the former British Empire to Zionists interest does one need?
  The second big difference between western Jews and Russian Jews is that roughly between 1917 and 1939 a specific subset of Jews (Bolshevik Jews) were in quasi total control of Russia.  During that period the Bolshevik Jews persecuted Russians and, especially, Orthodox Christians with a truly genocidal hate.  This is a fact of history which most Russians are very much aware of, even if this is still considered crimethink in most western circles.  It is also important to stress here that the Bolshevik Jews persecuted not only Orthodox Christians, but all religious groups, including, by the way, Judaics.  Putin is very much aware of all these facts which he addressed when speaking to a group of Judaics in Moscow:
  The other absolutely crucial fact about the relationship between Russia and Israel is the immigration of Russian Jews to Israel.
  Just as between 1917 and 1939, between 1991 and 1999 the reigns of power in Russia were firmly in Jewish hands, and in both cases, with truly catastrophic consequences.  The big difference is that if in the early 20th century the Jews in power were ideological opponents of the Anglo Empire, in the late 20th century the Jews in Russia were practically an extension of the AngloZionist Empire.
  http://thesaker.is/putin-and-israel-a-complex-and-multi-layered-relationship/

 20. Kun Putin toimi Georgiassa ja Krimillä en itse henkilökohtaisesti pitänyt tekoja mitenkään erityisen imperialistisina SUHTEELLISESTI KATSOEN sillä vertasin hänen toimiaan USA:han. Ts. kun mennään imperialistisella asteikolla niin silloin toimia on arvioitava myös imperialistisella asteikolla. USA on levittänyt sotilaallisen verkostonsa ympäri maailmaa. Miksi tätä ei kyseenalaisteta laajemmin ns. demokraattisten ihmisten leirissä? On paljon kysymyksiä jotka odottavat rehellisiä vastauksia. Miksi NATO jonka väitettiin olleen Varsovan liiton blokkaaja jatkoi elämäänsä vaikka Varsovan liitto lakkautettiin 1990-luvun alussa? Miksi USA operoi sotilaallisesti Lähi-Idässä ja Keski-Aasiassa kun terrorismin vastainen sota pitäisi olla lähinnä poliisioperaatio? Miten terrorismia kitketään muka huippukalliilla häivelentokoneilla?

  Putinin nopeat reaktiot Georgiassa ja Krimillä olivat lopultakin vastaus kysymykseen ”kuinka kauan Venäjä aikoo perääntyä NATO:n tunkeutumisen edessä?”. Georgiassa ja Ukrainassa se raja tuli vastaan. Jos suomalaiset ovat niin typeriä etteivät tajua omalta kohdaltaan mistä tässä on kyse on syy sälytettävä poliittisen järjestelmän ja median ammattitaidottomuuden piikkiin. Hälyttävintä Suomessa on ollut se että nyt myös ennen raudanlujan realistisena pidettyyn puolustuslaitokseen on levinnyt tämä pizza- ja cocacolakulttuurin tuoma keskinkertaisuus. Mannerheim olisi suorastaan järkyttynyt jos olisi näkemässä tämän kaiken.

 21. Tiedokseni kyselen, mitä jutussa viitatuilla ’vaihtoehtoisilla medioilla’ tarkoitetaan?
  Onko jutun kirjoittajalla niistä luetteloa tai onko Benesch sellaiset nimennyt?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here