TYHMÄLISTÖN käsitettä ei liene koskaan kunnolla määritelty. Pyrin seuraavassa esittämään hedelmällisen määritelmän. Käsitteen ei ensinnäkään tarvitse viitata älylliseen vajavuuteen, vaan pikemminkin potentiaalisten älynlahjojen käyttämättömyyteen. Tyhmälistö on luultavasti ollut aina olemassa, mutta kansansivistystyö on vähentänyt sen osuutta ja merkitystä. Viime aikoina kehityssuunta on kuitenkin ollut päinvastainen. Tämä on seurausta siitä, että joukkoviestintä, yleiskäsitettä käyttäen media, on kaapannut sen omien tarkoitusperiensä – käytännössä taustavoimiensa tarkoitusperien – edistämisvälineeksi.

Tyhmälistöstä on tullut vallanpitäjille elintärkeä kansanryhmä. Ilman tyhmälistöä mediahuijaukset ja muut kansanhuijaukset eivät menisi läpi mihinkään väestöryhmään, ja sosiaalisen median (erityisesti Facebookin) avulla tyhmälistö kollektivisoi ja normalisoi heille syötetyt mielipiteet, luo rintaman niiden puolustamiseen ja joskus jopa mobilisoituu kriittisten mielipiteiden aktiiviseen vastustamiseen.

Media oli alun perin sivistyneistön hanke. 1800-luvun sanoma- ja aikakauslehtien perustamisen taustalla oli usein vilpitön pyrkimys tuoda kansalle tiedon valoa pimeyteen. Aatteellisesti se kytkeytyy 1700-luvun valistukseen. Vallanpitäjiä olisi kenties tuolloin hyödyttänyt enemmän kansan pitäminen pimeydessä. Ei kuitenkaan kestänyt kauaakaan, kun media-apajille soutivat myös markkinavoimat sekä poliittiset propagandistit. Jo ennen kuin radiolähetykset alkoivat Suomessa 1920-luvulla, maassamme vaikutti iso liuta sekä poliittisiin kantoihin sitoutuneita että kaupallisia, voiton tekemiseen suuntautuneita lehtiä.


VAIKKA MEDIAN ASEMA kansansivistystyössä hämärtyi, itse kansansivistystyö jatkui monimuotoisena pitkälle viime vuosisadan jälkipuolelle. Jopa poliittisten puolueiden kuten SDP:n, Maalaisliitto–Keskustapuolueen ja SKP–SKDL:n harjoittaman sivistystyön voi perustellusti nähdä jakaneen joitakin yhteisiä arvoja. Uskottiin tiedon lisäämisen hyödyllisyyteen. Vasta 1980-luvun jälkeen kansansivistystyö jäi heitteille ja koko sivistys koulutuksen sekä iki-ihanan median armoille. Samaan historialliseen käänteeseen sijoittuvat myös poliittisen – erityisesti vasemmistolaisen – lehdistön kuihtuminen sekä television ja radion sivistystehtävän jääminen kaupallisuuden vyöryn alle. Suomalainen koulutus on moneen kertaan todettu korkeatasoiseksi, mutta potentiaalista tyhmälistöä siitä koskee lähinnä peruskoulu (sitä ennen kansakoulu ja kansalaiskoulu tai keskikoulu), jonka oppisisältöjen on todettu — Louis Althusserin ”ideologisen valtiokoneiston” idean mukaisesti — siirtyneen kohti elinkeinoelämän pyyteitä muun julkisen yhteiskunnan vanavedessä.

2010-luvun nettikeskusteluja seuratessa ajatus kansansivistyksestä tuntuu absurdilta. Enemmän yhtymäkohtia löytyy kaikenlaista kansansivistystyötä edeltävään aikakauteen. Esimerkiksi historiantutkija Pentti Renvall on kuvannut 1500-luvun yhteiskuntaelämää sanoilla, jotka saavat sivistyneen nykyihmisen huolestuneena hätkähtämään. Renvallin mukaan, sosiologi Antti Eskolan (1972) muotoilemana, ”rikoksiin ja rikoksen tekijään suhtauduttiin tunneperäisesti ja käräjille mentiin joukolla. Jos syytetyllä oli huono maine, sitä pidettiin vahvasti raskauttavana seikkana, ja jo pelkkä erilaisuus oli huono merkki”. Samoin sosiologi Émile Durkheimin (1893) kuvaus kehittymättömän työnjaon vaiheesta yhteiskunnissa kertoi, jälleen Eskolan sanoin, kuinka ”sitä, joka toimii vastoin vallitsevaa, vahvasti tunneperäistä kollektiivista tajuntaa, rangaistaan ankarasti”.

Vertailtaessa 1500-luvun Suomea tai kehittymättömän työnjaon yhteiskuntaa nykypäivään täytyy huomata, ettei kuvaus päde koko yhteiskuntaan tai edes ihmisten enemmistöön, vaan nimenomaan tyhmälistöön, joka pitää mm. tietoa karttavaa ja tunneperäistä sosiaalista joukkolynkkausta tai julkista ajojahtia validina toimintatapana. Tyhmälistön yhteiskunnallinen ymmärrys on niin alkeellinen, että vastine sille löytyy noin puolen vuosituhannen takaa – ajalta ennen mediaa, oppivelvollisuutta ja jopa valistusaatetta. Lisäksi tämäkin on kyseenalainen rinnastus. Vanhassa yhteiskunnassa ei ollut saatavilla tietoa eikä siten syytä epäillä, että ihmisten enemmistö luottaa asioiden selvittelyssä enemmän järkiperäisyyteen. Tämän legitiimin järkiperäisyyden pohjalta toimii periaatteessa koko nykyaikainen yhteiskunta, mutta tyhmälistö ei piittaa siitä tai edes tiedä sitä.


TYHMÄLISTÖ EI kuitenkaan ole pelkkää MV-”lehden” itsetarkoituksellisten huijausten yleisöä, joka mieltää kaikki muslimimaahanmuuttajat raiskaajiksi, hyväksyy ehdotukset näiden puolustajien raiskaamiseksi ja – logiikan lopullisena riemuvoittona – on valmis viemään kaikki raiskaajat ns. saunan taakse. Tyhmälistö kattaa myös ”tavallisen” median tahallisen ja tahattoman disinformaation kohteet, joihin esimerkiksi julkisen talouden leikkausvaatimukset menevät täydestä. Jos älynlahjoja ei käytetä eikä ajatella itse, väittämät Suomen talouden huonosta tilasta ja ylikalliista sosiaaliturvasta eivät kohtaa ansaitsemaansa kritiikkiä. Päinvastoin: kun vasemmisto esittää tuota kritiikkiä, tyhmälistö älähtää vasemmistolle, koska – aiempaan viitaten – 1) tyhmälistö ei piittaa eikä tiedä, ettei sen alkeellinen yhteiskunnallinen ymmärrys kata koko yhteiskuntaa tai edes suurinta osaa siitä, ja koska 2) pelkkä erilaisuus on huono merkki. Tällä tavoin tyhmälistö tuomitsee vasemmiston mediakritiikin sen sijaan, että disinformaation levittäjien tarvitsisi tehdä sitä itse ja alentua kansan tasolle. Tällä tavoin tyhmälistö on disinformaation levittäjille elintärkeä kansanryhmä.

Olen yllä esittänyt perusmallin, joka kuvailee, miksi Suomeen on luotu entistä laajempi tyhmälistö ja kuinka yhteiskunnalliset vallanpitäjät hyväksikäyttävät sitä varsin itsetarkoituksellisesti. Kuinka tyhmälistöön sitten päädytään ja tyhmälistöä ylläpidetään muutoin kuin tyhmälistökulttuurin sisäänpäinlämpiävyyden kautta? Pelkkä kansansivistystyön hiipuminen sekä koulutuksen puute ja sen laadun yksipuolistuminen eivät riitä. Ihmistä ei voi perustellusti väittää luonnostaan tyhmäksi olennoksi sen enempää kuin huippuälykkääksikään. Itse olen edellä väittänyt, ettei tyhmälistön käsitteen kuulu viitata älynlahjojen puutteeseen vaan niiden käyttämättömyyteen. Eikö ihmisten luulisi jossain vaiheessa väistämättä ymmärtävän jotakin?

Elämän tarkoitus.
Elämän pituinen seikkailu: työskentele, osta, kuluta, kuole

Vallanpitäjien onneksi yhteiskuntamme on täynnä apukeinoja tyhmyyden ylläpitämiseksi. Ihmiset ovat kiireisiä ja heidän elämänsä täynnä sosiaalisia velvoitteita, joten he eivät ehdi tai jaksa ajatella. Tyhjät hetket täytetään kaupallisella massaviihteellä ja sen tarjoamilla vinoutuneilla tosielämän illuusioilla. Sosiaalinen media syöttää käyttäjilleen yhdenmukaistettuja massakokemuksia. Lisäksi media – erityisesti iltapäivälehdet ja ”vastamediaa” leikkivä MV – provosoivat koko ajan tietoisesti yleisöään primitiivireaktioihin. Tämän ilmiön taustat ovat ensisijaisesti kaupalliset: otsikko provosoi yleisöä klikkaamaan ja ostamaan. Samalla myös disinformaatio leviää – ja tyhmälistön asema vankistuu entisestään.

Linkkejä lähdeaineistoon

Louis Althusser ja ”ideologiset valtiokoneistot”
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser#Ideological_state_apparatuses

Antti Eskola ja Yhteisiä asioita
https://fi.wikipedia.org/wiki/Antti_Eskola

Perinteisiä kansansivistysjärjestöjä nykypäivänä:
http://www.sivistystyo.fi
http://www.tsl.fi
http://www.ksl.fi
http://www.desili.fi
http://msl.fi


Tämän kirjoittaja Jokke Karjalainen ei kuulu tyhmälistöön, koska hän on työtön ja lapseton yhteiskuntakriittinen filosofian maisteri.

35 KOMMENTTIA

 1. Erittäin mielenkiintoinen kirjoitus. Poimin siitä joitakin kohtia ja kommentoin:

  …”Tyhmälistö on luultavasti ollut aina olemassa, mutta kansansivistystyö on vähentänyt sen osuutta ja merkitystä. Viime aikoina kehityssuunta on kuitenkin ollut päinvastainen.”

  Kyllä mutta kärjistäen: onko tai onko ollut muuta kuin tyhmälistö? (Ymmärrän sanan kuten artikkelin kirjoittajakin) Nekin jotka ovat nykyisin valtapyramiidin huipulla ovat tyhmälistöä vaikka luulevat olevansa jotain muuta. Hehän vievät ahneudessaan maailmaa kohti tuhoa sotineen, omine hankkeineen jotka kiistatta ovat tiedemiesten arvion mukaan johtamassa ihmiskunnan ja planeetan tuhoon.
  Koskaan eivät viisaat ole voineet hallita maailmaa. Heidän osa on ollut seurata sivusta kun ahneuden tyhmälistö on toiminut.

  …”Tyhmälistöstä on tullut vallanpitäjille elintärkeä kansanryhmä. Ilman tyhmälistöä mediahuijaukset ja muut kansanhuijaukset eivät menisi läpi mihinkään väestöryhmään, ja sosiaalisen median (erityisesti Facebookin) avulla tyhmälistö kollektivisoi ja normalisoi heille syötetyt mielipiteet, luo rintaman niiden puolustamiseen ja joskus jopa mobilisoituu kriittisten mielipiteiden aktiiviseen vastustamiseen….Tyhmälistöstä on tullut vallanpitäjille elintärkeä kansanryhmä.”

  Juuri näin on tyhmälistöpyramiidin kaikilla tasoilla: on erilaisia sisäänlämpiäviä tyhmälistöryhmiä ja salaseuroja joille vain oma totuus merkitsee ja jota he tyrkyttävät muille. On eri uskontosuuntia, erilaisia poliittisia ideologioita, erilaisia tiede- ym. ryhmiä, jotka kaikki riitelevät keskenään.
  Vallanpitäjien tyhmälistöryhmä on aina ovelin ja kyvykkäin ja siksi onnistuu kaappaamaan rahan, vallan ja median. Mutta vallassaolo ei suinkaan tarkoita ettei oltaisi tyhmälistöä – historia kertoo aivan muuta – vaikka itse nähdäänkin asia toisin ryhmän jakaman oman kollektiivisen ja tunneperäisen (ylemmyyden ja vallanhimon sokaiseman) maailmankuvan mukaan.

  …”Eskolan sanoin, kuinka ”sitä, joka toimii vastoin vallitsevaa, vahvasti tunneperäistä kollektiivista tajuntaa, rangaistaan ankarasti”.

  Juuri näin. Tyhmälistöryhmä – toisin kuin todella viisaiden ryhmä – ei siedä sisällään erilaisuutta koska sitä ohjaa valta. Näemme myös kuinka niitä ulkopuolisia, jotka eivät jaa tyhmälistöryhmän käsityksiä koko ajan vainotaan ja rangaistaan juuri siksi kun valtansa tunnossa oleva tyhmälistö luulee itse olevensa ei-tyhmälistö ja haluaa manipuloimaan sitä osaa tyhmälistöä joka on sen ulko- tai alapuolella. Tämä manipuloiva/hallitseva osa tyhmälistöä pitää itseään eliittinä ja uskoo olevansa yli-ihmisiä mutta ylpeys on yksi varma – ellei varmin – merkki tyhmyydestä. Sen historia todistaa.

  …”Sosiaalinen media syöttää käyttäjilleen yhdenmukaistettuja massakokemuksia. Lisäksi media – erityisesti iltapäivälehdet ja ”vastamediaa” leikkivä MV – provosoivat koko ajan tietoisesti yleisöään primitiivireaktioihin.”

  Ei ihme että tyhmälistön määrä kasvaa tai syntyy suurempi joukko samalla tasolla olevaa tyhmälistöä mikä onkin vallassa olevan tyhmälistön tavoite voidakseen jatkaa vallassa.
  Entä voiko sellainen valtaa käyttävä taho olla muuta kuin tyhmä joka haluaa tällaista kehitystä, siis haluaa tyhmentää massoja?
  Viisas vallankäyttäjä toimisi toisin eikä edistäisi vain kollektiivisen tajunnan tunnepitoista taantumista ja siihen liittyvää hallitsemattomien tunnekouhujen riskiä vaan ennen muuta sen järkiperäistä kehitystä. Kaikki hyötyisivät siitä kun järki eikä ahneus ja vallanhimo ohjaisi. Tämän asian on moni valistunut monarkki oivaltanut.

  • Pieni läsäys koskien iltapäivälehtiä ja MV-lehteä.
   Kaikki muistamme kuinka presidentti kirjallisuuspäivillä kehotti lukemaan iltapäivälehtiä ja AkuAnkkaa jota hän mainosti vaimonsakin lukevan. Siinä heräsi ajatus että kyse on tyhmälistölle tarkoitetusta ansasta.
   Jos nyt oletetaan, että nämä iltapäivälehdet provosoivat lukijaa primitiivirektioihin – kuten yllä todetaan – niin silloinhan presidenttikin syyllistyy provosointiin, eikö…
   Totta on, että iltapäiv’lehdet hehkuttavat mm. russofobiaa ja fanittavat usaa ja ovat täynnä julkkistarinaa kun jokainen haluaa kertoa kaikille kuinka tyhmä on kun pitää tulla esiin ja kaikki paljastaa…ihan munaskuita myöten Ellei paljasta ei ole mitään.
   Onhan se narsistista ja aika primitiivistä kieltämättä…
   Mutta MV-lehti… miten se toimii?
   Aika yllättävä tulos joka kertoo aivan muusta:
   Nyt se on todistettu: Maahanmuuttokriittinen ja sensaatiohakuinen MV-lehti haastaa valtamediat
   ”MV-lehti on onnistunut täydellisesti valtamedian nöyryyttämisessä sekä siinä että se tuo suomen kansalle todelliset uutiset maahanmuuton tuhoa tuovista tavoista ja ilmiöistä”

   http://mvlehti.net/2015/12/12/nyt-se-on-todistettu-maahanmuuttokriittinen-ja-sensaatiohakuinen-mv-lehti-haastaa-valtamediat/

  • …”Sosiaalinen media syöttää käyttäjilleen yhdenmukaistettuja massakokemuksia. Lisäksi media – erityisesti iltapäivälehdet ja ”vastamediaa” leikkivä MV – provosoivat koko ajan tietoisesti yleisöään primitiivireaktioihin.”

   Pieni läsäys koskien iltapäivälehtiä ja MV-lehteä.
   Kaikki muistamme kuinka presidentti kirjallisuuspäivillä kehotti lukemaan iltapäivälehtiä ja AkuAnkkaa jota hän mainosti vaimonsakin lukevan. Siinä heräsi ajatus että kyse on tyhmälistölle tarkoitetusta ansasta.
   Jos nyt oletetaan, että nämä iltapäivälehdet provosoivat lukijaa primitiivirektioihin – kuten yllä todetaan – niin silloinhan presidenttikin syyllistyy provosointiin, eikö…?
   Totta on, että iltapäiv’lehdet hehkuttavat mm. russofobiaa ja fanittavat usaa ja ovat täynnä julkkistarinaa kun jokainen haluaa kertoa kaikille kuinka tyhmä hän on kun pitää tulla esiin jai paljastaa kaikki…ihan munaskuita myöten Ellei paljasta ei ole mitään vaikka totuushan on aivan toisin eli tyhjät tynnyrit kolisevat eniten.
   Varsin narsistista ja primitiivistä meininkiä, kieltämättä…
   Mutta MV-lehti… miten se toimii?
   Aika yllättävä tutkimustulos joka kertoo aivan muusta:
   Nyt se on todistettu: se haastaa valtamediat mikä on hyvä asia.
   ”MV-lehti on onnistunut täydellisesti valtamedian nöyryyttämisessä sekä siinä että se tuo suomen kansalle todelliset uutiset maahanmuuton tuhoa tuovista tavoista ja ilmiöistä”
   “MV-lehti on onnistunut paljastamaan suomalaisen uutis- ja tirdonvälitystoiminnan politisoitumisen. Riippumatonta tiedonvälitystoimintaa ei enää ole. Oikeaa tietoa haluavan on seurattava useita lähteitä tietoisena kunkin agendasta ja tehtävä omat johtopäätöksensä”
   ”MV-lehti on tuonut asioita esille, mitä ihan selvästi valtalehdistö kaunistelee, tai ei kerro. Kuulun ESS lukijoihin ja olen huomannut että ko. lehti esim. maahanmuuttoasioista kaunistelee, tai ei kerro. Esimerkkinä SUPO:n tiedotustilaisuus. Siitä ei ollut sanaakaan ESS:ssa. Lisäksi kansalaisten kommenttioikeus, joka ilmeisesti on kokonaan muista lehdistä poistettu”
   ”Ilman MV-lehteä Suomessa elettäisiin täysin valtamedian armoilla ja itse olen jo kauan tiennyt mitä paskaa valtamedia jauhaa maahanmuutosta. Valtamedia esittää vain hyvät puolet vaikka ruotsi on selvä esimerkki että asiat ovat pielessä. Ennen jouduin hakemaan itse netistä uutisia näistä ongelmista ja epäkohdista, mutta nykyään se onnistuu parhaiten MV-lehden kautta. Sen lisäksi olen saanut muutamien kavereidenikin silmät avautumaan. Ilman MV:tä ei tiedettäisi että niin suuri osa suomalaisista vastustaa maahanmuuttoa ja olo tuntuisi yksinäiseltä. MV-lehti yhdistää meitä hallitsemattoman maahanmuuton kritisoijia ja tuo muutenkin hyvin epäkohdat ja rikollisten kasvot julki. Keep up the excellent work!”
   Tällaisia kommentteja oli tutkimuksessa…

   • Mediaan liittyen: Luen päivittäin pääosin seraavia medioita: Vastavalkea, RT-deutsch, GlobalResearch, Truthseeker, Infowars, Il Giornale (italia), Iltasanomat, Iltalehti, MVlehti, Sputniknews (suomen, ruotsin ja saksankielinen), Magn.media, die Welt, lisäksi ainakin kerran kaksi viikossa mm. Voltairenet, the Saker, Haaretz, Washingtonsblog, Paulcraigroberts…
    Suurimmat ’lobotomia-toimittajat’ (totuutta piilottelevat) löytyvät selkeästi kotimaastamme: Ilta=Sanomat ja Iltalehti, joka väittää olevansa maamme suosituin. Myös Verkkouutiset kuuluu joukkoon. Hesaria en edes enää lue koska se ei täytä alla olevia kriiterejä.

    Hyvän median tunnusmerkit:
    10 Most Influential People In The Alternative Media (2011)
    The criteria we’ve chosen to base these rankings of the most influential alternative media figures are the following;
    ▪ people that have the courage to seek the truth no matter where the information leads them;
    ▪ those with the courage to question 9/11;
    ▪ those who don’t buy into the false left-right political paradigm;
    ▪ those who are grounded in peace and liberty;
    ▪ those with the communication skills and platform to affect real change.

    http://www.activistpost.com/2011/06/10-most-influential-people-in.html

    • Yle ja yksityisetsivä Kalle Blomqvist
     ”Yle:n ongelmana on syvällisyyden, demokratian kunnioittamisen ja humanismin puute. Englanninkieltä taitavien kannattaa klikata tietokoneelta Russia Today kanavalle, valita LIVE- näppäin ja katsoa loistavia keskusteluohjelmia taitavien toimittajien ja hienojen humaanien asiantuntijoiden kanssa. Päinvastoin kuin Yle:llä haastateltavat ovat presidenttejä, Maailmanpankin ja YK:n korkeita virkamiehiä, henkilöitä, joille ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö ovat tärkeitä. Yhdysvalloille vihan lietsominen asekaupan voittojen ylläpitämiseksi johtaa tiedonvälityksen muokkaamiseen tukemaan tätä asennetta. RT:n Oksana Boykon Worlds Apart ohjelmat ja monet muut luovat humaanin  rentouttavan ilmapiirin, josta puuttuu ahdistava väkivallan ylläpitämistä edellyttävä Yle:n suppea todellisuus.” — olen samaa mieltä
     http://www.turpeinen-saari.net

    • Noista yllämainituista olen tiputtanut pois Alex Jonesin Infowars’in jo aikoja sitten ja tässä nyt yksi syy vaikka muitakin on
     Toisaalta hyvä seurata myös ’vihollisen’ mediaa niin pysyy kartalla mutta Jones on väsyttävä tyyppi pitemmän päälle maanisuudessaan
     Alex Jones Exposed
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=153241
     Vastaavasti tilalle on tullut uusia ja skaala on laaja

 2. Pölhöpopuliismi, on juuri kultturillisen tyhmentämisen aikaansaannosta, Yhdysvalloissa Trump, parhailaan korjaa sen satoa, mitä puolestaan ilmiön tuotanut liberaali eliitti kauhistelee. Naiviudesta, toisaalta voi syytää itseään itsekukin, kun on ajauduttu ja annettu ajautua maailma tähän tilaan. En malta olla mainitsematta tässäkän yhteydessä radikaalin keskustavasemmistolaisen kansanliikeen aikaansaannin ja elvyttämisen tärkeyttä juuri nyt, humanismin perintö suorastaan vaatii ajallemme juuri sitä. Reporadion kunnian palautus olkoon ensi askel sen informatiivisen ohjelmapolitiikan muodossa, minkä jatkajana näen tämänkin alustan.

 3. Näkökanta se oli tämäkin.
  Forrest Gumpin äidin sanoin ”Tyhmyys ihmisen tyhmentää”

  Tyhmäkin vaikuttaa viisaammalta, kun pitää vaan suunsa kiinni.
  Minusta tämä kirjoitus oli vähän tyhmä. Ei paljon. Vähän.

 4. kaikki voivat halutessaan tulla viisaiksi välttämällä pahuuden tekemistä Jumalan avulla

  Mielestäni se, että ns. eliitti kaveeraa juuri tyhmälistön kanssa, osoittaa mihin ko. eliitti kuuluu tyhmä-viisas akselilla (itsekäs vallanhalu jo sellaisenaan on merkki typeryydestä). Lisätodisteen tästä antaa se, että tyhmälistöeliitti haluaa vainota ja rankaista niitä, joitka eivät ole tyhmiä ja lähinnä nauravat (hyväntahtoisesti?) tyhmälistöeliitin typeryydelle. Kautta aikakausien, kautta aikojen, ilkeiden ja typerien hallitsijoiden todellinen liittolainen on ollut aina juuri tyhmälistö. Ne jotka eivät pysty tai halua kyseenalaistaa mitään, vaan ottavat tyhmälistöeliitin valheet tosina, koska tyhmälistö, väärin kuvittelee että maallinen hyvä on ainut hyvä (eikä henkinen kuten olisi oikein) ja että jos asettuu tyhmälistöeliittiä vastaan joutuu muka maallisesti kärsimään. Missä he ovat jossain määrin kenties oikeassa, mutta eivät täysin (Jumalan avulla ihminen kykenee nousemaan itsensä ja maallisuuden yläpuolelle). Totalitäärisissä tyhmäeliitin hallitsemissa maissa viisaat eivät voi saavuttaa maallista valtaa tai omaisuutta, koska typeryseliitti sen estää raivokkaalla (usein piilossa yleisön katseilta) tekemällään viisaiden vainolla. Voidaankin sanoa, että pätee: se jota tyhmälistöeliitti rakastaa, ei ole viisas. Tämä siksi, että tyhmyyden määritelmä on, että vihaa viisautta. Siis täydellisen tyhmässä, ei ole solua, joka aidosti olisi viisauden puolella, niin hirvittävältä kuin sen sanominen kuulostaakin. Todellinen viisauden syy on Jumalan rakkaus. Ilman sitä ei ole aitoa viisautta. Siis jos ihmisessä ei ole Jumalan rakkautta, hänessä ei ole viisautta. Joka ei rakasta hyvyyttä ja kammoa pahuuden tekemistä, ei voi olla viisas. Oletko koskaan nähnyt viisasta pahantekijää? En minäkään.

 5. Nappasin netistä jutun, vitsin viisaudesta, joka kuulosti jotenkin tutulta. Näitä siellä riittää. Se meni jotenkin näin.

  Suomi osallistui soudun EM-kilpailuun kuusimiehisellä joukkueella ja sijoittui toiseksi viimeiseksi. Tulosta haluttiin parantaa. Palkattiin amerikkalainen konsulttitoimisto analysoimaan joukkueen suoritusta ja tekemään strategia seuraavaan kilpailuun. Puolen vuoden kuluttua saatiin raportti. Kohteliain sanakääntein toimisto ilmoitti, että miehistön asemoinnissa oli puutteita. Tarvitaan rakenneuudistus. Toimisto laskutti palveluksistaan 120 miljoonaa.

  Asiaa pähkäiltiin. Arveltiin konsultin tarkoittaneen, että miehistön tehtäviä olisi muutettava. Edellisessä miehistössä oli ollut viisi perämiestä ja yksi soutaja. Tehtäviä muutettiin. Miehistöön asetettiin kapteeni, yliperämies, kolme perämiestä ja yksi soutaja. Lisäksi päällystölle rakennettiin tulospalkkiojärjestelmä parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

  Seuraavissa EM-kisoissa Suomi sijoittui viimeiseksi. Tulos oli pettymys. Soutaja irtisanottiin tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Päällystön tulospalkkiot päätettiin kuitenkin maksaa koska he olivat onnistuneet hyvin omalla osa-alueellaan. Päätettiin tilata uusi analyysi ja strategia konsulttitoimistolta.

  • Heh… mainio tarina. Tulee mieleen lapsena kuulemani tarina kuinka hölmöläiset kantoivat säkillä valoa pimeään kellariin.

 6. Ajassamme on piirteitä juutalaisvihasta. Juutalaisten toimintaa on rajoitettu kautta aikojen. Viime vuosisadan pimeimpänä kautena juutalaisuuteen istutettiin piirteitä, joiden tarkoitusperät ja oikeutus realisoituivat tuhoamisleireissä.
  Suomessa 50-70-luvuilla ei sallittu korkeakoulutasoista koulutusta ”metsäsuomessa”. Tavoitteena oli saada työvoimaa tehtaisiin!

  • Viha ja perusteltu kritiikki ovat eri asioita. Juutalaisilla on aina ollut tapana ottaa heidän laittomuksiin ja rikoksiin kohdistuva tuomio anti-semitisminä tai vihana. Miksi?
   Asenne on narsistinen: loukkaannun jos minun laittomia toimiani arvostellaan tai ei hyväksytä. Viisas ottaa vastaan kritiikin ja miettii mitä siitä voisi oppia ja katuu pahoja tekojaan.

   Hyvän vaihtoehtomedian tunnusmerkit pitävät sisällään myös kaiken tuon:
   10 Most Influential People In The Alternative Media (2011)
   The criteria we’ve chosen to base these rankings of the most influential alternative media figures are the following;
   ▪ people that have the courage to seek the truth no matter where the information leads them; 
   ▪ those with the courage to question 9/11; 
   ▪ those who don’t buy into the false left-right political paradigm;
   ▪ those who are grounded in peace and liberty;
   ▪ those with the communication skills and platform to affect real change.

   http://www.activistpost.com/2011/06/10-most-influential-people-in.html

 7. ”…erityisesti iltapäivälehdet ja ”vastamediaa” leikkivä MV – provosoivat koko ajan tietoisesti yleisöään…”
  Ehkä tuo leikkivä sana ei ole paikallaan … tai sitten kaikki leikkivät.
  MV:lle on luotu selvä tilaus eu-eliitin toimesta…pieni otanta MIR Link Oy:n tekemän MV-lehti lukijatutkimuksen lukijapalautteista.
  ”Ilman MV-lehteä Suomessa elettäisiin täysin valtamedian armoilla ja itse olen jo kauan tiennyt mitä paskaa valtamedia jauhaa maahanmuutosta. Valtamedia esittää vain hyvät puolet vaikka ruotsi on selvä esimerkki että asiat ovat pielessä. Ennen jouduin hakemaan itse netistä uutisia näistä ongelmista ja epäkohdista, mutta nykyään se onnistuu parhaiten MV-lehden kautta. Sen lisäksi olen saanut muutamien kavereidenikin silmät avautumaan. Ilman MV:tä ei tiedettäisi että niin suuri osa suomalaisista vastustaa maahanmuuttoa ja olo tuntuisi yksinäiseltä. MV-lehti yhdistää meitä hallitsemattoman maahanmuuton kritisoijia ja tuo muutenkin hyvin epäkohdat ja rikollisten kasvot julki. Keep up the excellent work!”
  MV-lehden toimeksiannosta tehdyn tutkimuksen toteutti MIR Link Oy MVlehti.net verkkosivuilla marraskuussa 2015. Saatuja vastauksia oli yhteensä 11221 kappaletta.
  Lue koko tutkimus osoitteesta
  http://www.mirlink.fi

 8. jatkoa…
  Juutalaiseen uskoon perehtyminen tapahtuu parhaiten lukemalla talmuduskon hylänneitä, joita sionistirabbit pilkallisesti kutsuvat ’itseään vihaaviksi juutalaisiksi’. Heillä voi olettaa olevan parhaat tiedot omistaan ja hyvät syyt miksi ovat heimonsa talmuduskon hylänneet. Näitä ovat esim. Gilad Atzmon, Israel Shamir, Henry Makow ja miksei myös Noam Chomsky, Shlomo Sand, Howard Zinn ja Ilan Pappe – vain muutamia mainitakseni.
  Sitten on koko joukko asioihin hyvin perehtyneitä ei-juutalaisia.
  Tyypillistä talmudistisionisteille (kaikki juutalaiset eivät ole heitä) on, että he kiistävät kaiken mikä kiistatta osoittaa heidän pahuutensa ja julmuutensa, esim. palestiinalaisia kohtaan. He ovat jo geneettisesti hyvin aggressiivisia ja hyökkääviä kuten koko nykyIsraelin historia ja erityisesti palestiinalaisten ja naapurimaiden kohtelu kertoo ja näkevät pahan muissa, ei itsessä. Se oikeuttaa hysteeriseen reagointiin ja itsekkyyteen, muiden, jopa omienkin tuhoamiseen jos se hyödyttää omaa talous- ja geopolitiikkaa.
  Atzmon, joka itse palveli aikoinaan Israelin armeijassa, vertaa nykyIsraelia natsiSaksaan mitä sen asenteeseen palestiinalaisiin ja arabeihin tulee. Shamir taas vaatii yhtenäistä Palestiinaa jossa palestiinalaisilla on samat oikeudet kuin israelilaisilla.
  Alla Atzmonin tekstiä, johon jokaisen ’goimin’ tulisi perehtyä. Jos näin raakaa tekstiä kirjoittaisi joku muu niin maailmalla nousisi suuri häly ja huoli moraalin rappiosta ja kirjoittajan mielenterveydestä:

  The Jewish Religion: Its Influence Today
  Elizabeth Dilling … believes that the “purpose of Judaism is to exterminate or enslave Christians and that the Jews studied the Talmud to learn how to undermine Christianity.” [5]
  This is a devastating statement, however, reading the words of chief Israeli Sephardic Rabbi and Talmud sage Rabbi Ovadia Youssef, confirms that at least some top Jewish Rabbis totally agree with Dilling.
  “Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world – only to serve the People of Israel.”  Weekly Saturday night sermon in October 2010
  … Torat Ha’Melech (King’s Torah), a new book by  Rabbi Yitzhak Shapira … includes 230 pages on the laws concerning the killing of non-Jews. According to Shapira, “Non-Jews are ‘uncompassionate by nature’ and should be killed in order to ‘curb their evil inclinations.’
  If we kill a gentile who has violated one of the seven commandments… there is nothing wrong with the murder.”
  Shapira also believes that , “there is justification for killing babies if it is clear that they will grow up to harm us, and in such a situation they may be harmed deliberately, and not only during combat with adults.”[6]
  “The Controversy of Zion,” by Douglas Reed
  According to Reed, “Judaism is responsible for the creation of the theory of the master race and that the implication of this belief is that the master race becomes God itself.”
  Not only is Reed’s paradigm valid, at least from a theoretical perspective, his views are almost identical to Ze’ev Jabotinsky’s, the founding father of right wing Zionism and the arch mentor of Benjamin Netanyahu’s Likud party.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=124388
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=125995
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=126063

  • Henry Makow:
   Humans are sparks of Divine Love inserted in the bodies of monkeys. Monkey minds are controlled by greed (lust) and fear. (How many of our thoughts fall into these two categories?) If we could separate from these thoughts, we would know our true identity. Humanity could unite in our Divine substratum, Love and Truth, which I believe is Jesus’ message and God’s Plan.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=51952

  • Kulttuurimarxismi=NWO=Globaalikommunismi
   Ote linkistä: Mikä tahansa keino tai menetelmä kelpaa ja niitä voidaan tarpeen tullen muuttaa. Mikään ei ole pyhää. Vain päämäärä on pyhää. Päästä valtaan ja saada yhteiskunta muutettua sosialistiseksi helvetiksi. Ikuisiksi ajoiksi.

 9. No niin missäs on sitten tänne laittamani kommentti?

  Alkaa olla aika surkuhupaisaa toutua tämä!

  • Toivotaan että kommentti ilmestyy. Aiemmat kommenttisi ovat olleet minusta ok ja sanotaanko näin että totuuden metsästäjää kiinnostavia.

  • Hätkähdyttävää katsottavaa… Mikä onkaan Euroopan tulevaisuus??? Entä omamme?
   Video tuo julki kuinka Islam ei ole vain rauhan uskonto sillä se vaatii muiden alistamista. Mikään muita alistava uskonto ei ole rauhan asialla.
   Lähi-idän uskonnot ovat selvästi vihaa lietsovia. Islam lietsoo vihaa juutalaisia ja kritittyjä kohtaan ja Talmud taas islamia, arabeja ja kristittyjä (goimeja) kohtaan, jotka ovat pelkkiä elukoita ja joita saa vapaasti tuhota. Molemmissa korostuu ylemmyys joka taas kristinuskosta puuttuu. Siinä rakkaus ja nöyryys sekä armollisuus ovat etusijalla Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti. Se mahdollistaa rauhallisen rinnakkaiselon.

   Tulee vaikutelma näitä videoita katsoessa että Lähi-idän väestö on jo geneettisesti hyvin aggressiivista ja sotaisaa. Väkivalta on geeneissä. Se toimii enemmän tunneperäisen kollektiivisen tajunnan kuin järjen ja viisauden voimin. Siksi sen integroituminen eurooppalaiseen arjalaiseen ja anglosaksiseen rotuun ei tule koskaan onnistumaan ilman suuria vaikeuksia. Tämän varmasti tietää se taho, joka sitä nyt sotien avulla yrittää. Se tietää, että seurauksena on kaaos ja sen oman vallan lujittuminen.
   Globalisaatio joka on kommunismin ja ateismin uusi ilmentymä tulisi pian saada pysähdytettyä.

   • Tähän jatkoksi sopinee ote magn.median kirjoituksesta Vieraskynä: Kulttuurimarxismi – mikä se on ja miksi sinun on tärkeää tietää siitä?…
    Mutta niin, mitä se kulttuurimarxismi oikein on?
    ”….tässä moni tekee virhetulkinnan, minäkin aikoinaan, kun luulee, että esimerkiksi Vihreiden päämääränä on tehdä Suomesta monikulttuurinen viherutopia, jossa teollisuutta ei edes enää ole. Ei se ole Vihreiden päämäärä. Se on vain Vihreiden KEINO päästä valtaan (toteuttamaan sosialismia)!
    Tämä selittää sen, miksi nämä kulttuurimarxistit (puolueesta riippumatta) kannattavat keskenään täysin ristiriitaisia asioita, kuten vaikkapa seuraavia:

    Kasvihuonekaasupäästöt on saatava alas – mutta ydinvoimaa ei saa rakentaa.
    Metsät on suojeltava – mutta puut poltettava energiaksi.
    Saaristomaisema on turvattava sähkölinjoilta – mutta täytettävä tuulivoimaloilla.
    Työpaikkaa pidetään ihmisoikeutena – mutta yritykset ajetaan kuralle ilmastonmuutosuskonnolla, verotuksella ja byrokratialla.
    Hyvinvointia pidetään tärkeänä – mutta ihmisten elintasoon suhtaudutaan linkolalaisittain paheena.
    Naisten oikeuksia kannatetaan – mutta naisvihamielistä islamisaatiota edistetään.
    Työperäistä maahanmuuttoa halutaan – vaikka työttömyys on jo ennestään korkea.
    Kulttuurirelativismia edistetään – mutta länsimainen kulttuuri on ”paskaa”.
    Rotuja ei ole olemassakaan – mutta rotusyrjintä pitää ehdottomasti tuomita.
    Sukupuoli on vain sosiaalinen konstruktio – mutta sukupuolen muuttaminen kirurgin veitsellä on tervettä ja suorastaan ihmisoikeus (verovaroin, tietysti).
    Puhutaan sukupuolten tasa-arvosta – mutta miesten vaatimuksille tasa-arvosta nauretaan.
    Lasten hyvinvointia halutaan edistää – mutta sallittaisiin insesti ja pedofilia.
    Yksilönvapautta kannatetaan – mutta rikkaat pitää ryöstää verotuksella.
    Mielipiteiden vapautta ja tasavertaisuutta paasataan – mutta ajatusrikolliset pitää heittää vankilaan tai julkisesti nöyryyttää.

    Toistan vielä, jotta varmasti kaikille tulee selväksi: Nämä itsestäänselvät ristiriidat, joita nämä kulttuurimarxistit eivät tietenkään suostu koskaan tyhjentävästi selittämään, eivät ole kulttuurimarxisteille mikään moraalinen tai käytännöllinenkään ongelma, koska niillä ei ole loppupeleissä heille mitään merkitystä. Ne eivät ole heidän tavoitteitaan. Ne ovat vain KEINOJA päästä tavoitteeseen, eli valtaan.
    Mikä tahansa keino tai menetelmä kelpaa ja niitä voidaan tarpeen tullen muuttaa. Mikään ei ole pyhää. Vain päämäärä on pyhää. Päästä valtaan ja saada yhteiskunta muutettua sosialistiseksi helvetiksi. Ikuisiksi ajoiksi.”
    Niinpä. NWO=globaali tyrannia=kommunismi.

 10. Alkukommentissa heitin ajatuksen ettei olisikaan muuta kuin tyhmälistö vaikka eliitti uskookin ollevansa jotain muuta.
  Lukaisin juuri mv lehdestä jutun Stubbista ja kyllä mies tyhmälistöön näyttäisi kiistatta kuuluvan puheistaan päätellen. Hän puhuu mm. demokratiasta johon ei ole itse lainkaan sitoutunut vaan näkee sen välineenä hallita muita. Hän näyttää vihaavan kansanvaltaa. Liäksi hän on jäänyt pahasti ja nololla tavalla kiinni avoimesta valehtelusta.
  Suosittelen: Stubb piti vihapuheen – vetosi juutalaiseen
  Puhe on pidetty tänään.

 11. Kirjoitin yllä nim. Black tie:n kommenttiin vastatessani:
  ”Viha ja perusteltu kritiikki ovat eri asioita. Juutalaisilla on aina ollut tapana ottaa heidän laittomuksiin ja rikoksiin kohdistuva tuomio anti-semitisminä tai vihana. Miksi?
  Asenne on narsistinen: loukkaannun jos minun laittomia toimiani arvostellaan tai ei hyväksytä. Viisas ottaa vastaan kritiikin ja miettii mitä siitä voisi oppia ja katuu pahoja tekojaan.”

  http://vastavalkea.fi/2015/11/27/helsinki-hyvaksyi-ttipn/

  Täsmennetäänpä tuota viimeistä lausetta. Otan pienen pätkän ylläolevan linkin artikkelin kommenttiosastosta, jossa kirjoitin mm. näin:

  Entä kriittinen palaute? Mickoksen mukaan siihen ei tarvita mitään hampurilaismalleja, jossa pihvi pehmennetään kehumalla aluksi ja lopuksi.
  ”Joskus norsu pitää nostaa pöydälle. Ainoa sääntö on se, että vastaanottajan pitää tietää, että välität hänestä ja haluat hänen parastaan. Silloin voi sanoa suoraan mitä vain.”
  ————— (No, ehkei nyt ihan mitä vain mutta norsu pitäisi aina voida nostaa pöydälle mutta nyt se on kiellettyä. Myös valtamedia tuomitsee sellaisen yrityksen ja puolustaa vain eliittiä, jonka valtaa ja toimia ei saisi kritikoida. Kritiikki on propagandaa ja median omistava taho kieltää sen. Ei saa sanoa suoraan tai suoraa puhetta ei ainakaan kuunnella, ei vaikka enemmistö sanoo. Ja vaihtoehtomediaa vainotaan, sen toimittajat leimataan vaarallisiksi ’äärioikeistolaisiksi’, jotka pitää eristää vaikka heidän sanomansa on yleensä rauha ja yhteinen hyvä.)

  Eräässä firmassa tuore talousjohtaja tuli toimitusjohtaja Mickoksen huoneeseen ja sanoi, että ’kuule Mårten, nyt puhumme sinun heikkouksistasi’.
  ”Se oli kova aloitus. Hän kertoi huomanneensa, etten tykkää ikävistä päätöksistä. Kiemurtelin tuolissani. Mutta sen keskustelun jälkeen hän osasi tukea minua niissä tilanteissa.”
  Johtaja voi tuntea omat heikkoutensa. Mutta olennaista on, että alaiset saavat myös sanoa ne ääneen.
  ”Kun he saavat ilmaista tämän, siitä tulee heille voimavara.”
  ————- (Sanopa valtamedialle tai päättäjillemme, että nyt puhumme heikkouksistasi. Ei se tule kyseeseen koska heillä ei niitä omasta mielestä ole. Sinut nuijitaan maan rakoon ja koko tulevaisuutesi voi olla uhattuna. Tämä on kylmä totuus monissa maissa. Heikon itsetunnon omaava yleensä kieltää heikkoutensa ja näyttelee vahvaa ja kaikkivoipaa.)

  6. Huonot uutiset ovat hyviä uutisia
  Johtajalla pitää olla vankka itseluottamus. Jos se horjuu, alaiset eivät halua kertoa pidetylle pomolle ikäviä uutisia.
  ”Siksi bad news is good news on niin tärkeä periaate.”
  Johtajan pitää vaatia, että hänelle tuodaan huonot uutiset. Hänen pitää palkita niitä, jotka tuovat huonoja uutisia, ja muistuttaa jatkuvasti, että huonot uutiset pitää kertoa.
  ”Viestintuojaa ei saa koskaan tuomita. Muuten kukaan ei enää anna negatiivista palautetta.”
  ————- (Mutta … niin, taas mutta. Näin ei vain ole. Huonot uutiset pannaan maton alle ja viestinviejälle nauretaan tai hänet nolataan julkisesti. Kaikki tapahtuu siis juuri päinvastoin kuin Mickos esittää ja vain valtaapitävien ehdoilla. Saman kohtalon kokenee tämäkin ’huono uutinen’, siis tämä artikkelin oma kommentointini.)

 12. Putinin mukaan Euroopan suurin ongelma on ettei sillä ole selkeää itsenäistä ulkopolitiikkaa ja että se on menettänyt suvereenisuutensa, ei Natolle vaan Naton johtaja Usalle.
  Aivan, ja tuohan näkyy oman maammekin kohdalla kun presidenttimme enemmänkin sukkuloi Usan lähettiläänä maailmalla kuin hoitaisi maamme kannalta järkevästi suhteita itään. Sen seurauksena olemme menettäneet paljon kauppasuhteissa.

  Den ryske presidenten är säker att Europas problem är att det saknar en självständig utrikespolitik.

  Den ryske presidenten Vladimir Putin säger i en intervju för dokumentären Världsordningen att Europas största problem är att det överlämnat en del av sin suveränitet till USA och avstått från att försvara sina egna intressen.
  Europas problem är att det inte bedriver en självständig utrikespolitik. Ingen alls. Det har helt avstått från det och gett bort en del av sin suveränitet”.

  I princip är det enligt presidenten normalt att en del av suveränitet hos en medlem i en militärpolitisk allians överlämnas till internationella strukturer. Men Europa har överlämnat sin suveränitet till inte Nato, utan Natos ledare — USA.

  Läs mera på: http://se.sputniknews.com/politik/20151220/940053/putin-europa-usa.html#ixzz3utrQZlBL

  • Sanoin yllä että olemme menettäneet paljon idän kauppasuhteissa. Olemme lähteneet kuristamaan Venäjää US.koaliition mukana. Nyt amerikkalaiprofessori tullut/otettu apuun antamaan medialle hallitusta tukevia kommentteja ettei mitään hätää. Huvittavaa… täysin katteetonta puhetta sillä olemme todella pahassa jamassa

   Amerikkalaisprofessori vertaa Suomea ja Nokiaa dinosaurusten sukupuuttoon
   Yhdysvaltalaisen Etelä-Kalifornian yliopiston markkinoinnin apulaisprofessori kehuu Suomea vuolaasti pitkähkössä blogitekstissään Huffington Postissa.
   http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015122220868523_uu.shtml
   Nyt tarvitaan jo tällaista tukea maan pelastamiseen. Voi, voi. Onkohan tilattu juttu…? Kansaa viedään… koittakaa jaksaa, kyllä se siitä vaikka veimmekin teiltä Nokian! … todella surullisen huvittavaa ja naivia iltisviihdettä. Uppoaako kansaan?

  • Maamme on ajautumassa myös vakaviin ongelmiin tänne väkisin tuupattujen ’pakolaisten’ takia kuten Ruotsista näemme.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=127421
   Exposing Major Politically Correct Cover-up in Sweden
   STOCKHOLM The Cologne sex assault on New Year’s Eve, where groups of Arab and North African men groped more than a hundred German women, has shocked Europe this last week. But a very similar incident, with a large number of perpetrators and victims, took place in the Swedish capital last summer.
   That incident however was silenced by large Swedish newspapers and media companies, despite repeated attempts from police officers to contact journalists. This is how leading Swedish newspaper Dagens Nyheter tried to cover up a politically inconvenient sex assault story.
   The psychologist who knew of what had happened in Kungsträdgården contacted journalist Hanne Kjöller at Dagens Nyheter, by, among other things, e-mail on August 17. The psychologist says he specifically turned to Kjöller because he knew that she had previously written about controversial topics.

   Kannattaa lukea linkin kirjoitus kokonaan.

 13. BlackTie.Jos niin on ollut joskus,se ei päde enää,ainakaan Amerikassa,koska he jo omistavat miltei kaiken,
  varsinkin Hollywoodin tuotannot,sekä massa-Mediat,huvitusmaailman,tehtaat ja niiden aseistusten tuoton,
  lista on liian pitkä näille sivuille sopivaksi.Rahanpainatus on heidän ”VALTTINSA”jo 30 luvulta asti.He ovat
  junailleet myöskin”Marihuanan patentin”itselleen,vaikka sitä ruohoa kasvaa ympäri maapallon?Huvittavaa!

 14. ”ÄLÄ ota korkoa veljeltäsi, mutta MUUKALAISELTA OTA”. Onhan sekin jo raamatussa mainittu. Koron suuruus jää omaksi harkinnaksi? Jos olet oikein ahne, niin ota 100% korkoa, ei siitä rangaista. Floridassa nousi juutalais-väestön kasvu 360 prosenttia, josta johtui sietämätön tilanne ”EI-juutalaisille”. Monet kirkolliset joutuivat muuttamaan toisiin osavaltioihin, mutta mihin ?Tilastoja on salailtu, joten muuttaminen on ”arpapeliä”. New York on 95% KOSHER! Las Vegas oli ennen Mafian hallinnassa, nyt sekin on juutalaisilla. Hollywood on aina ollut juutalaisten hallitsema, joka näkyy selvästi heidän filmituotantojensa tuloksena. Filmiensä tuloksena he ovat ”mädännyttäneet sadat miljoonat ihmiset ympäri maapalloa”, eikä kukaan ole valittamassa moraalisin perustein. Kaikkein tärkein ja järkyttävin tosiasia on se miten ”HE” perustivat FED
  järjestönsä paperirahan painattajina, joka on heidän ”yksityinen firmansa” ulkona päävaltiosta. Röyhkeydellä he jatkavat toimintaansa kunnes siihen löytyy ratkaisut ”ei-juutalaisten toimesta”. Kiina tulee olemaan heidän pahin painajaisensa, onneksi.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here