Kuuma pakolais- ja rasismikeskustelu kiehuu nyt Suomessa. Sen kuplissa voi haistaa kovien asenteiden lisääntymisen. Yksi rasismin alalaji, ikärasismi, ei sekään osoita vähenemisen merkkejä. Vanhat ihmiset ovat Suomessa halveksittu ja monella tapaa syrjitty ihmisryhmä. Toisenlaisia asenteita on monissa muissa kulttuureissa, erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa.

Turvapaikanhakijat herkästi yleistetään raiskaajiksi ja terroristeiksi. Yleistyksiä käytetään myös silloin, kun halutaan leimata eläkeläiset ”alempaan rotuun” kuuluviksi. Kaikki ovat dementoituneita, vaipoissa makaavia hoidettavia. Puhuvat päät tv-studioissa kauhistelevat ”huoltosuhdetta” ja eläkeläisten määrän kasvua. Asenteita on muokattu siihen suuntaan, että on ollut mahdollista — ja hyväksyttävääkin — leikata eläkeläisten toimeentuloa vuosi vuodelta, jo vuosikymmeniä. Samaan aikaan on sairaiden vanhusten hoitoresurssit leikattu henkitoreisiin.

Todellinen tilanne on se, että 87 prosenttia eläkeikäisistä ei käytä säännöllisesti sosiaali- ja terveyspalveluja (Eläkeläinen-lehti 6/2015). Ei sen enempää kuin muukaan väestö, jopa vielä vähemmän, ja sosiaalipalveluja aivan minimaalisesti. Vielä 75 vuotta täytettyään eläkeläisistä lähes 80 prosenttia tulee toimeen omillaan, tosin kituuttaen ja säästäen. Siihen nämä pula-ajan lapset ovat tottuneet.

Eläkepommi olikin suutari

Minne hävisi se paljon mainostettu eläkepommi? Sillä uhkailtiin 1990-luvulta alkaen. Poliitikot vakuuttivat, ettemme selviä suurten ikäluokkien eläkkeiden maksusta, koska seuraavat ikäpolvet ovat niin paljon pienempiä. ”Eläkepommin” varjolla aloitettin sitten eläkkeiden ostovoiman leikkaaminen.

Nyt suuret ikäluokat ovat eläkkeellä, mutta mikäänlaista räjähdysta en ole kuullut. Se pommi olikin suutari.
On käynyt päinvastoin kuin poliitikot pelottelivat. Työnantajilta ja työntekijöiltä vuosittain kerätyt eläkevakuutusmaksut ovat ylittäneet ulos maksettujen eläkkeiden määrät vuoteen 2013 saakka. Ylijäämistä on kerätty mahtava summa eläkerahastoihin, 176 miljardia euroa (syyskuun 2015 lopussa). Eläkerahastojen sijoitusten pelkkä tuotto oli 12 miljardia vuonna 2014. Rahastoja ei ole tarvinnut vieläkään käyttää eläkkeiden maksuun, vaan pieni vaje kerättyjen maksujen ja maksettujen eläkkeiden välillä on voitu kattaa pienellä osalla sijoitusten tuotoista. Vuonna 2013 tuotoista otettiin 600 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan osa eläkeläisistä on pikku hiljaa päätynyt köyhyysrajan alapuolelle. EU:n määrittelemän köyhyysraja yhden hengen taloudessa on 1166 euroa. Sen alapuolella elää yli 75-vuotiaista 20 %, yli 85-vuotiaista 30 % ja 100-vuotiaista lähes puolet. Missään muualla Länsi-Euroopassa köyhyys ei kasaudu ikäihmisiin sillä tavalla kuin Suomessa.

Hölmöläisten hommaa

Vanhusväestön halveksuntaa ja syrjintää edustaa vuonna 1995 eläkkeiden taitetun indeksin käyttöönotto. Sillä eläkkeiden ostovoimaa on leikattu joka vuosi 20 vuoden ajan vähintään yhdellä prosentilla per vuosi. Taitettu indeksi tarkoittaa, että eläkkeet tarkistetaan vuosittain tammikuun alussa työeläkeindeksillä, jota laskettaessa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8. Vuonna 1995 eläkkeet olivat keskimäärin 60 prosenttia palkoista, nyt enää 47 prosenttia. Vuosina 1995–2014 palkkataso nousi 88 % ja työeläkkeet 46 %.

Suomen nykyinen työeläkeindeksi on ollut EU-maiden seitsemänneksi heikoin painottaessaan palkkatason muutoksen sijasta hintatasoa. Puhdas palkkatasoindeksi on yhä käytössä maailman parhaiksi arvioiduissa eläkejärjestelmissä Alankomaissa ja Tanskassa.

Vuosina 1995–2014 eläkerahastoihin kartutetut varat ovat yli nelinkertaistuneet ja ovat seitsemän kertaa enemmän kuin yhden vuoden aikana maksetut eläkkeet.

Eläkkeistä säästäminen on ollut typeryyden huippu. Säästetyt rahat eivät ole menneet valtion kassaan, vaan työeläkeyhtiöille. Valtio ja kunnat sen sijaan ovat menettäneet verotuloja ja työpaikkoja. Eläkeläisten tulot menevät pääosin kotimaiseen kulutukseen ja palvelujen ostamiseen ja siten osa palautuu valtiolle arvonlisaveron kautta. Lisäksi asumistuki- ja toimeentulotukimenot kasvavat eläkkeiden pudotessa köyhyysrajan alle. Yhteiskunta on siis pelkästään menettänyt rahaa taitetulla indeksillä. Ja eläkerahastot ovat turvonneet.

Ambulanssitoimintaa ja omaishoitoa

Aktiiviset eläkeläiset, siis 87 prosenttia eläkkeensaajista, ovat valtava voimavara yhteiskunnalle. Suuri enemmistö eläkeläisistä tekee jotain auttamistyötä ja lisäksi monenlaisia vapaaehtoistöitä.

Lapsiperheissä isovanhemmat ovat usein kuin ambulansseja, jotka hälytetään paikalle lapsen tai vanhemman sairastuessa. Kuinka monta työpäivää vuosittain pelastetaan kansantaloudelle isovanhempien hoitotyön avulla? Joku voisi tutkia asiaa. Myös lyhytaikaista keikkatyötä tekevät joutuvat järjestämään lastenhoidon usein ilman päiväkotipaikkaa. Jotkut isovanhemmat hoitavat lapsenlapsiaan kokopäiväisesti säästäen sillä tavoin yhteiskunnan päivähoitomenoja.

Suuri kansantaloudellinen merkitys on myös omaishoidolla. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on vaativia eli ne sitovat hoitajan hoitotyöhön 24/7. Vain pieni osa kaikista omaishoitajista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Laissa omaishoitajaksi määritellään henkilö, joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen läheisensä omaishoidosta kunnan kanssa. Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2014 vain 43 000.

Yli puolet omaishoitajista on itsekin eläkeiässä, ja neljännes heistä on yli 75-vuotiaita. On laskettu, että omaishoidon varassa olevien vanhusten hoitaminen laitoksissa tulisi maksamaan yhteiskunnalle noin 3,5 miljardia euroa vuodessa. Kunnat maksavat omaishoidon tukea ja kustantavat palveluja noin puolen miljardin euron verran, joten nettohyöty on kolme miljardia. Tästä yli puolet yhteiskunnalle tuottavat eläkeikäiset. Tavallinen tapaus on, että vanhus hoitaa huonokuntoista ja/tai dementoitunutta puolisoaan tietämättä, että on omaishoitaja eikä sen vuoksi ole edes hakenut mitään tukea.

Vanhustenhoito, leikkaajien lempilapsi

Järkyttävintä ikäihmisten halveksuntaa osoittaa se, että sairaiden vanhusten hoito on monissa hoitopaikoissa säästösyistä epäinhimillistä. He kärsivät aliravitsemuksesta. He kärsivät janosta. Ulkoiluttamiseen ei riitä hoitajia. Vaipoissa makaavien vaippoja ei vaihdeta riittävän usein, ja siitä seuraa kärsimyksen lisäksi ihottumia. Media on raportoinut näistä epäkohdista ainakin 15 vuotta. Ja mitä on tapahtunut? Leikkaaminen jatkuu aina vaan.

Hoitoresursseja on leikattu 1990-luvulta alkaen. Ensin lopetettiin pääosa hoitopaikoista. Niin sanottuja vanhainkoteja, joita ennen 1990-lukua oli jokaisessa kunnassa, ei enää ole. Jäljellä olevista hoitopaikoista leikataan resursseja vuosittain. Tämäkin hallitus aikoo pienentää hoitohenkilökunnan mitoitusta 0,5 hoitajasta 0,4:ään per hoidokki.

Vanhukset, nuo hyvinvointivaltion veteraanit, ansaitsisivat ”subjektiivisen päivähoito-oikeuden”. Kaikilla pitää olla oikeus päästä säädylliseen hoitopaikkaan sitten, kun ei enää kykene selviytymään arkielämästä.

Saksasta mallia

Suomessa voitaisiin ottaa oppia vaikka Saksasta. Taloussanomien mukaan Saksassa osataan jo arvostaa ikäihmisten panosta yhteiskuntaan. He kelpaavat myös työelämään ja tietysti monenlaisiin vapaaehtoistöihin.

Joissain maissa eläkeläisillä on kulutusvoimaa, joka tukee kansantaloutta.
Joissain maissa eläkeläisillä on kulutusvoimaa, joka tukee kansantaloutta. (Kuva: Pixabay)

Saksassa eläkeläisiä arvostetaan kuluttajina ja jopa talouden vetureina. Kauppa alkoi määrätietoisesti vedota heihin 2000-luvun puolessa välissä. Markkinoiden nuorisokultti tai aikuisiin lasten kautta vetoaminen on Saksassa korvautumassa vanhempia polvia puhuttelevalla ”nuorekkuuskultilla”. Teollisuuden ja kaupan parhaimmat asiakkaat ovat siirtymässä yhä kypsempään ikään, ja varsinkin 65–75-vuotiaiden kotitalouksissa kuluttajilla on eniten aikaa ja halua hemmotella itseään. Ja myös rahaa — siis Saksassa.

Suomen hallitus etsii nyt hiki hatussa talouden vetureita. Hallituksemme seuraa yleensä mielellään Saksan mallia. Miksei tässäkin asiassa? Se voisi nimetä 1,4 miljoonaa eläkeläistä talouden vetureiksi.

Mutta pahasti jälkeenjääneillä eläkkeillä ei veturi kovin paljon taloutta vedä. Jos eläisimme inhimillisessa yhteiskunnassa, voitaisiin eläkkkeiden jälkeenjääneisyyttä korjata eläkerahastojen tuotoilla. Yhden vuoden tuotto, esimerkiksi 12 miljardia, riittäisi hulppeaan korotukseen niille pieneläkeläisille, jotka elävät kädestä suuhun. Sillä saataisiin jälkeenjääneisyys paikattua. Korotuksesta eläkeläiset maksaisivat valtion kassaan veroina ja arvonlisäveroina ainakin 50 prosenttia ja lopulla nostaisivat palvelu- ja muiden alojen yrittäjiä uuteen nousuun.

Ikäihmiset ovat yhteiskunnan voimavara, jota tarvitaan yhä enemmän paikkaamaan hyvinvointivaltion pahasti repeileviä turvaverkkoja. Yhteiskunnan muuttumista inhimillisemmäksi ei näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa vielä näy.


Marjaliisa Siira
Marjaliisa Siira

Marjaliisa Siira on eläkkeellä oleva toimittaja ja Journalistiliiton jäsen.

13 KOMMENTTIA

 1. Taas huippuasiaa Siiralta. Siinä on resepti valmiina. Mutta missä ovat toimeenpanijat?
  ’SSS ja pojat’ -eliitti ei ole kiinnostunut kuin itsestään ja tukee sotia ja niitä tuhovoimia, joilla tältäkin voimavaralta syödään perustaa.
  Kun tarkemmin ajattelee niin meillä politiikasta ei voi sanoa oikeastaan yhtään hyvää sanaa. Poliitikot ovat valtaosin pelkkiä moraalin kadottaneita pellejä valheineen ja huijauksineen, joita ei voi kunnioittaa.
  Kansa on heräämässä mutta kovin hitaasti. Yhteiskunta on saatava muutettua kokonaan toisenlaiseen suuntaan ja irti joidenkin rahankeräämispakosta tai -addiktiosta, joka alkaa olla kaikkea ohjaava ydinajatus.
  Presidentti voisi toimia tässä edelläkävijänä ja lopettaa tämän teatterin joka nyt pyörii suurilla kierroksilla. Mutta ei, hän ei ole koko kansan palvelija vaan pienen eliitin hovimestari.

  • Blogissa karu totuus. Miten kansa tämän kaiken hyväksyy????? Sitä en käsitä vaikken itse kuulukaan köyhälistöön. Mutta jumalaton ja pakanallinen vääryys tässä koko ajan on meneillään.

 2. Oli eduskunnan kyselytunti tänään TVssä. Eläkeläisten veroja kyseltiin. Pysyvät kuulemma ennallaan mutta palkansaaajien laskee. No, prosentti sinne tai tänne tuloverossa, valtion varsinkin, ei juuri pieni tai keskituloista hetkauta. Ansio- ja pääomatuloveroilla arvioidaan kerättävän ensi vuonna 9 miljardia. Liikevaihdon perusteella 18 miljardia josta pelkkä ALV 17 miljardia. Eikä tässä vielä kaikki, valmisteverot 7 miljardia, muut verot kuten auto- ja ajoneuvovero 3 miljardia yms.

  Budjetin (54 miljardia) rahoittavat siis pieni ja keskituloiset välillisillä veroilla melkein kokonaan ja niiden korotuksiahan alkaa kevväämmällä tulemaan. Ja kunnat joutuvat korottamaan veroja ja muita veroluonteisia maksuja kun valtionosuuksia leikataan. Sitten ihmetellään kun ihmiset eivät ”kuluta” kun palkkojakin pitää vielä leikata.

  Se oli teatteria koko kyselytunti. Varsinkin kun oppositiota ei eduskunnassa oikeasti ole. Hallituspuolueet pääsevät nokittelemaan kaikkia oppositiopuolueita koska ovat olleet tekemässä ihan samaa politiikkaa aikaisemmin. Oikea oppositio ei eduskuntaan päässyt. Kansa päätti näin. Mahtaa viluttaa ainakin persuja äänestäneitä. Kaikki vaalilupaukset on syöty. Päin helvettiä mennään tämän hallituksen kanssa. Siitä ei liene epäilystä enää.

  Olisi ”leikattu” vaikkapa osinkotulojen 15%’n verovapaa osuus. Se on aika käsittämätön verovähennys. Olisi lisännyt valtion tuloja muutaman sata miljoonaa. Ei olisi tarvinnut leikata eläkeläisiltä.

  Yksi hyvä kysymys esitettiin. Tuli muistaakseni vasemmalta ja osoitettiin Tiilikaiselle. Kuului näin; Paljonko on Suomen osuus Pariisin ilmaneuvottelun 100 miljardin maksuosuudesta ja miltä momentilta se maksetaan. Tiilikainen väisti kysymyksen. Ei ole kuulemma sovittu vielä ja hallitus yrittää ”mobilisoida” yksityiseltä sektorilta maksajia. Selkokielellä tämä tarkoittaa että budjetista maksetaan niin kuin ennenkin mitä EU määrää. Kepullehan budjetti on aina tarkoittanut semmosta rahasäkkiä josta voi ottaa vaikka sinne ei tarvitse panna.

  • Ihmetellä täytyy jos joku vielä pysyy persuna. Sitten on kyllä tosi kipeä ja parantumattomasti masokistinen tyyppi.
   Olisi korkea aika ryhtyä luomaan yhtä suurta puoluetta ilman oikeisto – vasemmisto asetelmaa joka keskittyisi itsenäisyyden palauttamiseen, omaan rahaan ja pankkiin. Siitä alkaisi tie jonka Islanti on valinnut, tie, joka mahdollistaisi irtaantumisen finanssieliitin orjuudesta ja todellisen itsenäisyyden sekä päätäntävallan.

   • Tuo Pariisin ilmaneuvotteluissa sovittu 100 miljardia on sattumalta sama summa minkä Suomi on velkaa rahaa luoville tietokoneille. Velkahan on vain bittejä tietokannassa joita syntyy painamalla enteriä. Samalla periaatteella ne saa sieltä poistettua. Poistaa ne ennenpitkää täytyykin. Kukaan eikä mikään voi velkaansa maksaa pois tässä rahajärjestelmässä. Jos kaikki maksavat velkansa pois, raha katoaa. Taloutta ei ole ilman velkaa. Siksi on tärkeää, kenelle rahanluontioikeus annetaan. Se määrää talouden suunnan ja vauhdin. Viime aikoina vauhti on ollut hitaanpuoleista eikä suuntakaan taida olla oikein selvillä. Viisauden laakaisi eräs eläkkeelle jäänyt virkamies äskettäin. Vatulointi + iterointi = tohelointi.

    Ollaan huolissaan eniten siitä, paljonko jätämme bittejä tietokantaan jälkipolvillemme. Niin kuin ne olisivat kaiken alku ja loppu. Velkoja on leikattu ennenkin ja talous on saatu kasvuun. Onko kasvu ollut oikean suuntaista ja ovatko siitä hyötyneet kaikki, on toinen juttu. Sitä on säädetty politiikalla.

    Ilmaneuvotteluissa velkabittejä lisättiin vielä tuo 100 miljardia. Se kun lähetetään ”kehittyviin maihin” niin ilmasto lämpenee ”vain” 1,5 astetta. Kuka sen tietää? Kenenkään ei tarvinnut siihen sitoutua ja pari pienempää ”kehittyvää taloutta”, Kiina ja Intia, eivät suostuneet edes maksamaan. Bitit jaetaan tällaisten ”kehittyneiden” talouksien kesken kuten Suomi. Tietää lisää velkabittejä ja leikkauksia.

    Vaikea on ymmärtää noiden järjenjuoksua. Kyllä maapallo kestää. Se pyörii tässä viisimiljardia vuotta ainakin ja tuskin välittää siitä paljonko ihminen on luonut bittejä tietokoneillansa. Ihminen täältä lähtee tuhotessaan elämän edellytykset vaikkapa tällä nerokkaalla rahajärjestelmällä. Sehän olisi maapallolle lottovoitto kun ihminen lakkaa täällä liikkumasta bittiensä kanssa. Luontokin elpyy itsestään jos emme ehdi sitä kokonaan myrkyttämään. Helsinki kasvaa puuta ja pensasta alle kymmenessä vuodessa ihmisen jälkeen. Siinä ei tarvita yhtään bittiä.

 3. Toivoisin vaikkapa vanhuus tai eläkeläis keskusteluun esille kaikenlaisia näkökulmia, esimerkiksi maamme pankkien tileillä makaa yli 80 miljardia, jos oleenkaan olen oikein ymmärtänyt, valtaosa näistä varoista on ikääntyneiden hallussa, jotka puolestaan säästävät varojaan perillisille. Maassamme tulisi olla ymmärrystä ja tahtoa käydä avoin rahaan, varallisuuteen ja muihin tradittioihin porautuva keskustelu, vaikkapa talousdemokraattisten konseptien pohjalta.

 4. Hyvä kirjoitus. Olen samaa mieltä erityisesti ’huoltosuhteesta’ puhumisesta.

  Nuoremmasta sukupolvesta monet ovat harhautettuja luulemaan, etä nuoremmat maksavat vanhempien eläkkeet vaikka tosiasiassa eläkeläisille maksetaan takaisin osa heidän itsensä eläkekassoihin säästämistään rahoista. Ja tosiasiassa valtavat eläkekassoissa olevat rahamäärät on sijoitettu tuottavasti niinettä sijoitukset tuottavat valtiolle voittoa.

 5. Sukupolvien välisiä riitoja on turha rakennella. ”Vastakkainasettelu” hyödyttää vain politikkoja. Siitä he saavat käyttövoimansa ja äänensä. Teot sitten eivät useinkaan vastaa puheita, niin kuin olemme taas huomanneet. Olemme vain hyödyllisiä hölmöjä jos lähdemme mukaan riitelyyn jota politikot provosoivat.

  Suuret ikäluokat rakensivat tämän valtakunnan, tiet, sillat, koulut ja sairaalat. Teollisuuttakin rakennettiin 60 – 80 luvulla ja töitä painettiin niska limassa. Ylitöitä tehtiin ja niistä maksettiin 75% veroa. Hyvä- (tai huono) tuloisten duunarien työllä ja veroilla tämä maa rakennettiin. Moottorina oli silloin oma keskuspankki joka rahoitti. ”Suurten ikäluokkien” omaisuus sopi hyvin kenkälaatikkoon kotoa lähtiessä. Kaikki on tehty omalla työllä. Se oli ennen vielä jotenkin mahdollista.

  Myös työeläkekassat kerättiin. Alkuun eläke oli vain virkamiehillä. Helvetinmoisen väännön jälkeen työeläkekertymä saatiin kaikille vasta 60-luvulla. Suurten ikäluokkien vanhemmat eivät juuri eläkkeitä saaneet. Suuret ikäluokat joutuivat avustamaan vanhempiaan. Nyt he joutuvat avustamaan myös lapsiaan koska valtakunnan perusrakenteet ovat melkein tuhottu. Tuhoajana eivät aina olleet suuren ikäluokan edustajat. Sen näkee jos katsoo vaikkapa hallitusten pönötyskuvia. Siitä huolimatta uudet ikäluokat tulevat perimään enemmän kuin kukaan koskaan aikaisemmin tässä valtiossa, toivottavasti. Ellei kaikkea ehditä tuhoamaan. Hallitukset kun eivät enää juuri ajattele valtion ja meidän etua.

  Esimerkkinä käy hyvin johtavan hallituspuolueen vaalislogan ”Suomi kuntoon”. Näyttää ettei tule edes puolikuntoon. Syy on tietenkin palkansaajien kun eivät suostu ”yhteiskuntasopimukseen”. Tosin pääministeri muisti kutsua sopimusneuvotteluun vain työntekijät ja työnteettäjät. Itse istui työnteettäjien puolella pöytää. Neuvotteluista puuttui mm. finanssiala, pankkiirit, vakuutuslaitosten edustajat, vuokranantajat, MTK jne. Heidän olisi pitänyt olla mukana leikkaamassa velkoja, lainoja, vuokria, tukia, yms. Sitten vasta olisi voinut puhua ”yhteiskuntasopimuksesta”. Pelkkä palkkojen leikkaaminen vain lisää tuhoja.

  Kun tämä ei onnistutunut, leikataan köyhimmistä köyhimmiltä. Hyvinvointivaltiohan säilytetään leikkaamalla hyvinvoinnista. Nyt jo sanotaan avoimesti, että toimeentulotukimenot kasvavat ja leipäjonot pitenevät. Tuo ensimmäinen apuhan perustuu harkintaan ja leipäjonot vapaaehtoiseen apuun. Ei sattunut varakkaisiin jota hallituksemme edustaa. Kovaksi on peli mennyt.

  • Halpamaisuuden ehkä selkein tuntomerkki on rokottaa heikkoja ja avuttomia tai puolustukyvyttömiä. Siinä nykyhallitus saa maksimipisteet. Se että se on kansan valitsema ei kerro hyvää kansastakaan. Miksi se on antanut huijata itseään???

 6. Miksei leikattaisi täältä kuten Venäjä.
  Meillähän on turhia korkeita virkamiehiä vaikka kuinka, ja erityisesti eduskunnassa on turhaa väkeä todella paljon. Heti voisi pudottaa ainakin 50 pois ja nekin rahat vaikka terveydenhoitoon.
  Venäjällä irtisanotaan joka kymmenes virkamies
  Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev allekirjoitti asetuksen, jonka mukaan virkamiesten määrää on vähennettävä kymmenen prosenttia.
  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015122120865669_ul.shtml

 7. Onko Suomessa sellaista valtiollista osastoa, taikka elintä, joka vahtisi politikkojen matkakuluja veronmaksajien rahoista? USAn ”TRUMP” kiristää valtion rahapussin naruja, potkien ulos väärinkäyttäjät. MR. Price sai kenkää, laskuttaen ”privaatti-matkansa” maan veronmaksajilla. Yli ”MILJOONAN DOLLARIN matkustaminen kansan selkänahasta irti. TRUMP taitaa olla ainutlaatuinen maan johtaja, joka ei saa mikäänlaista kunniaa mistään, jopa oman puolueensa jäsenet ovat vastakarvaan harjaavia. Missään ei ole enää mitään järkeä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here