Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkaisi äskettäin raportin nimeltä Työn murros – Riittääkö dynamiikka”. Kirjoittajina on neljä tohtoritason tutkijaa (Mika Maliranta, Vesa Vihriälä, Petri Rouvinen ja Antti Kauhanen).

Raportin mukaan työt jakautuvat yhä enemmän korkea- ja matalapalkkaisiin, eli kuilu eri palkansaajaryhmien välillä kasvaa. Syyt ovat tutut: digitalisaatio ja globalisaatio.

Eniten työ on vähentynyt teollisuudessa, jossa keskipalkkaisen työn määrä on vähentynyt liki kymmenen prosenttia suhteessa matala- ja korkeapalkkaiseen työhön vuodesta 1995 vuoteen 2009.

Tutkijoiden mukaan työn määrä ei kuitenkaan olennaisesti vähene ja uusia työpaikkoja syntyy jatkuvasti. He toteavat, että pelko töiden katoamisesta on turhaa:

”Huoli siitä, että teknologinen kehitys jättää isot joukot täysin toimettomiksi, on ollut 1800-luvulta saakka. Silloinkin pelättiin turhaan, ettei synny uutta työtä tilalle. Työhän ei lopu koskaan, sillä ihmisen tarpeet ovat täysin rajattomat.”

Suomi pystyy kääntämän teknologisen kehityksen aiheuttaman työn murroksen uhasta mahdollisuudeksi, uskovat kirjoittajat. Noin kolmasosan työvoimasta arvioidaan olevan ammateissa, joissa automatiikka ja tietotekniikka korvaavat suurella todennäköisyydellä ihmistyötä seuraavien 10–20 vuoden aikana. Tämä vaatii sitä, että työpaikkarakenteiden muutos tuo lisää tuottavuutta.

Juuri sen avulla teknologinen kehitys on merkittävältä osin muuntunut lisääntyneeksi hyvinvoinniksi. Ei ole mitään syytä olettaa, ettei näin olisi jatkossakin, toteavat kirjoittajat. Mika Maliranta on puhunut jo aiemmin ”luovasta tuhosta”, jolloin vähemmän tuottavan työpaikan tilalle syntyy automaattisesti paremmin tuottava työpaikka, eli ei ole mitään hätää.

Raportti oli tyypillinen kapean sektorin ”tutkimus”, jolla on tietty päämäärä. Sen tarkoituksena on hälventää se tosiasia, että digitalisaatio hävittää työpaikkoja (ja ostovoimaa) enemmän kuin tuo uusia työpaikkoja.

Tutkijat esittävät työnantajien tutkimuslaitoksen asiantuntemuksella objektiivisia talouden parannusehdotuksia, kuten paikallista sopimista, joustavampia palkkoja (alennuksia) ja irtisanomissuojan heikentämistä. He käyttävät virallisia työttömyystilastoja, joita sopivasti hyödyntämällä voidaan päästä haluttuun lopputulokseen.


TYÖTTÖMYYSTILASTOT ovat kuitenkin kelvottomia työn määrän mittarina. Niitä on kaunisteltu muuttamalla työttömyyden kriteerejä. Työllisen ja työttömän määrittelyn kriteereitä on heikennetty 1990-luvulta lähtien. Näin on saatu työttömyystilastot näyttämään edes siedettäviltä. Samaa tekniikkaa on jouduttu käyttämään muissakin EU-maissa. Esimerkiksi Britanniassa pääministeri Thatcherin aikana työttömän määritelmää heikennettiin 21 kertaa, ja joka kerta myös työllisen kriteerit huononivat.


Suomessakin työttömyyttä alettiin tilastoida EU-kriteerein (Eurostat). Työttömyystilastoista katosi kertaheitolla yli 100 000 työtöntä. Kysymyksessä on 12 000 ihmisen haastattelututkimus, jossa ihminen on tilastoissa “työllinen”, jos hän sattuu tekemään tunnin keikan viikossa. Lisäksi hänen on samanaikaisesti täytynyt hakea aktiivisesti työtä viimeisen kuukauden aikana.

Siis yli 50-vuotias, jolla käytännössä ei ole mahdollista saada työtä ja joka on ollut vuoden tai kaksi kortistossa, ei ole tilastoissa työtön, vaan ”työvoiman ulkopuolella” — vaikka hän todellisuudessa on pitkäaikaistyötön.

Työvoimatoimiston tilastot antavat edes pientä osviittaa työttömyyden todellisesta tilasta. Ne perustuvat työttömyyskorvausta saaneiden määrään. Eurostatin ja työvoimaministeriön työttömyysluvuissa on jo lähtökohtaisesti yli 100 000 työpaikan ero!

Tosin työvoimatoimistonkin tilastoissa “työlliseksi” riittää henkilö, joka tekee yhtenä päivänä viikossa enemmän kuin neljä tuntia töitä! Jos hän tekee vähemmän, niin sitten vasta hän on työtön.


Etlan raportti vain jakaa työntekijät korkeapalkkaisiin, keskipalkkaisiin ja matalapalkkaisiin, mutta ei puhu mitään työsuhteiden ”laadusta”. Suomessa ovat EU-maiden tapaan yleistyneet ns. epätyypilliset työpaikat, kuten osa- ja määräaikaiset työsuhteet, projekti- ja vuokratyösuhteet ja nollatuntisopimukset (84 000).

Työttömyystilastoja on puhdistettu yhteiskunnan verovaroilla, kuten starttirahoilla, työvoimakoulutuksella, senssirahoilla, nuorisotakuulla, palkkatuella jne, kun markkinaehtoista työtä ei ole syntynyt. Ns. ”laaja työttömyys” on lähes puoli miljoonaa.


EDELLISEN LAMAN jälkeen kaikki poliitikot ovat luvanneet äänestäjilleen sadoin tuhansin uusia työpaikkoja ja vaatineet taloudellista kasvua niiden saavuttamiseksi.

Pääministeri Juha Sipilä lupasi 200 000  uutta työpaikkaa, siinä missä Paavo Lipponen lupasi valtakaudellaan 300 000 uutta työpaikkaa. Matti Vanhanen puolestaan lupasi 100 000 työpaikkaa, ja Jyrki Katainen lupasi painaa työttömyyden alle viiteen prosenttiin. Alexander Stubb lupasi 200 000  ja Antti Rinne 100 000 uutta työpaikkaa.

Lipponen on monessa yhteydessä hehkuttanut luoneensa 300 000 uutta työpaikkaa. Kerran hän sähköpostitse muistutti minua tästä. Innostuin laskemaan tarkemmin työtuntien valossa, pitääkö väite paikkansa. Kun laskin uudet työpaikat kokoaikaisten työtuntien mukaan, sain uusiksi työpaikoiksi vain vähän yli 37 000 työpaikkaa – siis yli kahdeksan kertaa vähemmän!

Kun kysyin Lipposelta, voinko laittaa sähköpostiväittelymme blogilleni, jotta muutkin voisivat arvioida laskelmieni oikeellisuuden, hän kielsi sen julkaisemisen ehdottomasti – ja ymmärrettävistä syistä…

Nämäkään vähäiset uudet työpaikat eivät olleet Lipposen ansiota, vaan edellisen Ahon hallituksen, joka kahdella perättäisellä devalvaatiolla heikensi noin 40 prosentilla (demari)duunarien ostovoimaa.

Lisäksi sattumoisin Lipposen valtakaudella alkoi Nokian ihme, johon Lipposella ei ollut mitään ansiota. Hän jatkoi vain Ahon säästölinjaa ja kansalaisten kyykyttämistä. Samaa, mitä Sipilä tekee nyt.

Työttömyystilastot (joita Etlan raportti käyttää) ovat aivan väärä mittari mitattaessa työn määrää. Oikean kuvan antavat työtuntitilastot, jotka kertovat lahjomattomasti, että Suomessa tehdään tänäänkin vähemmän työtunteja kuin 25 vuotta sitten (vuonna 1990), vaikka bruttokansantuote (tavaroiden ja palveluiden määrä) on kasvanut kaksinkertaiseksi!

Kasvu ei siis enää luo uusia työpaikkoja (Okunin laki), vaikka Etla ja uusliberalistiset taloustieteilijät niin uskottelevat. Siitä raportissa ei mainita mitään.


RAPORTTI USKOTTELEE, että digitalisaatiolla saatu tuottavuuden nousu ohjautuu kansalaisten hyväksi elintason nousuna, minkä vuoksi tuottavuutta tulisi raportin mukaan entisestään parantaa. Digitalisaation ja tietokonepohjaisten itsepalvelujärjestelmien päätarkoitus on kuitenkin päin vastoin korvata kallista ihmistyövoimaa.

Nyt finanssikriisin jälkeen tuottavuus on tilapäisesti notkahtanut, koska tuotanto ei lamasta (kysynnän heikkoudesta) johtuen vedä ja tuotannon käyntiaste on ollut alhainen. Jos tuotanto ja kasvu lähtisivät nyt käyntiin, tuottavuus kyllä nousisi heti, mutta työpaikat eivät lisääntyisi. Kasvun esteenä on nykyinen säästölinja Suomessa, ja koska se on vallalla kaikkialla, talous tuskin kovin äkkiä lähtee kasvuun.

Tuottavuuden hedelmät hyödyttivät vielä 1970- ja 1980-luvuilla tavallistakin työntekijää, mutta digitalisaation myötä tuottavuushyödyt menevät suoraan osakkeenomistajille (puolet niistä siis maan rajojen ulkopuolelle) lisäten entisestään eriarvoisuutta ja tuloeroja. Ne eivät enää palaa kansalaisten ostovoimaksi eivätkä uusiksi investoinneiksi.


Osaisivatko Etlan tutkijat kertoa, miten nykyisillä pysähtyneillä markkinoilla tuottavuuden nousu luo uusia työpaikkoja ja uutta ostovoimaa? Eikö kansalaisten ostovoima ole viime kädessä kaiken kasvun, yrittäjyyden ja työpaikkojen tärkein edellytys?


ETLAN TEHTÄVÄNÄ on osana työnantajien propagandakoneistoa häivyttää digitalisaation tuottamaa pelkoa kasvavasta työttömyydestä. Sitä ovat aiemmin harrastanut myös valtion tutkimuslaitos VATT julkaisemalla 15 vuotta sitten (v. 2000) vastaavan rauhoittavan raportin ”Globalisaatio ja työn loppu? – Talous ja työllisyys vuoteen 2030”. Ymmärrettäväksi tämän tekee se, että nykyinen Nordean uusliberalistinen lobbari Aki Kangasharju oli tuolloin VATT:in ylijohtajana.

Siinäkin raportissa tohtoritasoiset tutkijat Seija Ilmakunnas, Jaakko Kiander, Pekka Parkkinen ja Antti Romppainen johtopäätösosiossaan totesivat:

”Täystyöllisyys on realistinen mahdollisuus. Korkean työllisyysasteen toteutumiselle tulevaisuudessa ei ole mitään periaatteellisia esteitä” ja ”Teknologinen kehitys ei uhkaa työllisyyttä vaan kasvattaa reaalituloja”.

Sivulla 21 mainitaan sentään vastarannan kiiskeinä Jeremy Rifkin ja Ari Ojapelto.

Samanlaisia asenteellisia tilaustutkimuksia tekee myös työnantajien propagandalaitos EVA, joka jo 1980-luvun lopussa julkaisi kirjasen ”työvoimapulasta”. Todellisuudessa 1990-luvun alussa Suomeen syntyi lähes puolen miljoonan työttömyys!

EVA ja Matti Apunen eivät ole lannistuneet vieläkään. Vaikka Suomessa ns. ”laaja työttömyys” on nyt lähes puoli miljoonaa, EVA julkaisi vuoden 2015 alussa työvoimapulasta huolestuneen raportin Tulevaisuuden tekijät – Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa”.

Etlan tutkimukset alkavat olla uskottavuudeltaan samaa luokkaa kuin EVA:n raportit.

Kummallista, että vallassa oleva talouspapisto fundamentalisesti uskoo vieläkin, että täystyöllisyys on yhä mahdollista. Vielä 1960-luvulla vallitsi täystyöllisyys (2 % kitkatyöttömyys) ja kouluttamatonkin sai töitä, mutta viimeisten 30 vuoden aikana massatyöttömyys on ollut pysyvää todellisuutta kaikissa OECD-maissa.

En ole tähän päivään mennessä huomannut, että yksikään ekonomisti tai talousprofessori olisi julkisuudessa varoitellut pysyvästä teknologisesta työttömyydestä, vaikka ulkomailta varoittelijoita löytyy vaikka miten paljon.

Annan vain muutaman esimerkin: Paul Kennedyn Uuden vuosituhannen haasteet (1994), Jeremy Rifkinin Työn loppu (1997), Robert Reichin Rajaton maailma (1995), James Goldsmithin Ansa (1995), David Kortenin Maailma yhtiöiden vallassa (1997), Viviane Forresterin L’Horreur économique (Taloudellinen kauhu, 1997), Alexander Jungin Die Jobkiller (1997), William Greiderin One World, Ready or Not (1997), Martin & Schumannin Globalisaatioloukku (1998), Robet Kuttnerin Everything for sale (1997), George Sorosin Kansainvälisen kapitalismin kriisi (1997), Paul Krugmanin The Return of the Depression Economics (1999), Pierre Bourdieun Vastatulet (1999) ja David Kortenin Elämä kapitalismin jälkeen (1999).

Itse aloitin varoittelun teknologisesta työttömyydestä jo 1980-luvun alkupuolella. Olen siis alan pioneeri Suomessa. Olen varoitellut tästä digitalisaatiosta jo viidessä eri kirjassa.

Olen kirjoittanut aiheesta satoja eri medioissa julkaistuja kirjoituksia, pitänyt kymmeniä esitelmiä ja ollut useita kertoja radiossa ja TV:ssä haastateltavana aihetta koskien, varoitellen työttömyydestä, pankkien ja pääoman vallasta jne. yli 20 kertaa.

Katson siis omaavani kohtuulliset tiedot taloudesta ja valmiudet julkiseen keskusteluun. Siitä huolimatta vallassa olevat talousprofessorit eivät halua keskustella julkisesti kanssani.

Juhlapuheista huolimatta tällaista on yliopistomaailman ja professoreiden valmius julkiseen keskusteluun ja debatointiin Suomessa. ”Jostakin syystä” he eivät ole valmiita näyttämään ”osaamisensa ylivoimaa”, vaan ratkaisevat yhteiskunnan suurimman ongelman kollektiivisella vaikenemisella — aivan samoin kuin valtamediat, kuten Helsingin Sanomat ja Yle.


Ari Ojapelto on Tampereella asuva tietokirjailija ja yhteiskuntakeskustelija. Ks. myös hänen aiempi kirjoituksensa Tuottavuuden kasvu ja länsimaiden perikato.

29 KOMMENTTIA

 1. Suurimpia huijauksia maailmassa on rikolliseliitin tekojen väittäminen jonkinlaisiksi luonnonlaeiksi. Esimerkiksi markkinat eivät hallitsevalta osaltaan toimi järjen, vaan itsekkyyden ja petoksen ohjauksessa. Kuten paha ihminen peittää pahuutensa valheilla ja teeskentelyllä, niin myös nykyajan valtarakenteiden takana ovat todellisuudessa valehtelevat rikolliset. Maailmaa hallitsee itse asiassa eliitti, jonka suurimpia nautintoja on pettää kansoja. Heidän mielestään se, että pystyvät pettämään, kertoo muka siitä että he itse olisivat älykkäitä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan heidän petoksensa tulevat helveteistä, joka vastustaa kaikkea totuutta. Vain totuuksista voi tulla älykkääksi ja valehtelijoilla ja pettureilla ei ole sisäisesti katsoen yhtään aitoa totuutta. He ovat siis hyvyydestä ja totuudesta katsoen täysin vailla oikeaa älykkyyttä.
  Suurin osa nykytieteestä on valhetta, joka on saavuttanut asemansa ”totuutena” poliittisin keinoin. Esimerkiksi koko yliopistotiede perustuu ajatukseen, että ihmisjoukon mielipide olisi muka totuus. Voin sanoa, että kun katson tieteen huipulla olevia ihmisiä, tulee ehkä ensimmäisenä mieleen orja. He eivät pysty näkemään valheiden verkon ulkopuolelle, koska ovat hylänneet ainoa totuuden lähteen Herran Jeesuksen Kristuksen, joka ainoana voi nostaa ihmisen hänen itsensä yläpuolelle. Nykytiedemiestä voi verrata mieheen, joka on avioitunut järjettömän huoran kanssa ja työpaikallaan hän esiintyy omien luulojensa (luulojen jotka se typerä kotihuora on asettanut kyseisen ”tiedemiehen” päähän) mukaan ikään kuin olisi naimisissa ihanan, kiltin ja hyvän ja järkevän, puhtaan aviovaimon kanssa. Hyviä eivät pahat voi pettää. Voin selkeästi nähdä, että järki virtaa Herrasta kaikkiin, jotka pyrkivät parannukseen eli puhdistamaan filosofisen, henkisen instrumenttinsa Jumalan avulla.

  • ’Maailmaa hallitsee itse asiassa eliitti, jonka suurimpia nautintoja on pettää kansoja’.
   Osut minusta oikeaan… ja maailma on koko ajan pääsemässä entistä paremmin tuon eliitin jäljille. Ilman sen paljastamista ja viralta poispanoa mikään ei muutu ja meidän on ihan turha valittaa mistään.

   Luin juuri ettei Saksassa hyväksytä maan aseellista sekaantumista Syyrian sotaan. Kaikki sotaan osallistuvat sotilaat saavat kirjeen jossa heille tehdään selväksi että heidän ei tule sekaantua kansalaisoikeuksien vastaiseen ja rangaistavaan tekoon.
   Asialla mm. elokuvan tekijä Uli Gellermann jota haastatellaan kirjeen lähettämiseen liittyen:
   Uli Gellermann und Harmut Barth-Engelbart betrachten den Bundeswehreinsatz in Syrien als völkerrechtswidrig und wenden sich in einem offenem Brief an die Soldaten des Syrienkommandos.
   „Macht Euch nicht strafbar“ lautet der Appell, den auch RT Deutsch im Wortlaut dokumentierte.
   Jasmin Kosubek unterhielt sich mit dem Journalisten und Filmemacher Uli Gellermann über die Bewegründe, diesen Brief zu verfassen.
   https://deutsch.rt.com/inland/36024-soldaten-verweigert-syrien-befehl-uli/

 2. Hyvä kirjoius. Kovaa faktaa ja kovaa käyrää.
  Erityisesti jäi mieleen tuo Lipposen ehdoton kielto ettei saa julkaista. Hänelle työväenaate on ollut vain pelkkä vallanhimon väline. Mutta niin se taitaa olla demareilla ja vasemmistolla ylipäätään. Ja vihreillä taas on omansa. Kun päästään valtaan niin puheet syödään ja tehdään sujuvasti yhteistyötä porvarin lakeijana.
  Turhaan ei ole sanottu että vasemmisto on pelkkä finanssieliitin työväline jolla kansaa hallitaan pelkillä puheilla ja johdatetaan kohti velkakierrettä ja kommunismia, jossa globaali rahaeliitti hallitsee.
  Oikeisto-vasemmisto asetelma kannattaa hylätä ja nostaa ihmis- ja luontokeskeinen arvomaailma pintaan. Pitäisi saada syntymään suuri ihmisjoukko joka kannatta aivan muuta kuin imperialismilla vahvistettua kapitalismia. Tämä tie päätynee tuhoisasti ellei ihmiskunta muuhun pysty. Jo nyt tuhon jälki on valtava.
  Mutta muutoksen edellytys on nykyeliitin viralta poispano. Haaste on suuri. Pystyykö ihmiskunta siihen koskaan? Oma maamme ainakin nukkuu. Itsenäisyys, oma raha ja pankki ei kiinnosta mutta velka on mieluista.

  • jatkuu…
   myös Persut kuuluvat pettureihin, maansamyyjiin. Moni ymmärtämättömyyttään. Ollaan muka perussuomalaisia mutta…

   Yhden muistettavimmista puheenvuoroista piti Teuvo Hakkarainen, jonka puheenvuorosta Yle on poiminut nämä kohdat:
   “Punavihreät hölmöt haluavat yhä avoimempia rajoja, ja tulijoitahan riittää.”

   “Punavihreät hölmöläiset ovat koko syksyn huutaneet täällä eduskunnassa kaikkia säästöpäätöksiä vastaan. Pienintäkään ääntä he eivät ole pitäneet puolesta miljardista, jolla rahoitetaan maahantunkeilijoiden ylläpito ja etuudet.”

   “Pian meilläkin on slummeja, joissa väkivalta, huumeet ja terrori hallitsevat. Tätäkö te punavihreät haluatte. Minä en.”

   “Minareettien möly tulee Suomeenkin, jos emme nyt pane hanttiin.”

   Teuvo sopisi paremmin IPUun kuin persuihin. Ajatukset eivät tue Soinia joka on globalisti ja isänmaansa myynyt kansanhuputtaja.

  • Demarithan ovat vaihteeksi taas nousussa. Ei niinkään omilla ansioillaan vaan toisten virheillä. Kansa luottaa vuorotellen noihin ”suuriin” puolueisiin ja pettyvät jokaikinen kerta. Ei opita. Kiinalainen sananlasku sanoo, sinä petät minut kerran, sinun häpeä. Sinä petät minut kaksi kertaa, minun häpeä.

   Demarit lähtivät 90-luvun puolivälissä väärille raiteille juuri Lipposen johdolla. Olivat haluttomia/kyvyttömiä oikaisemaan Aho – Viinasen hallituksen tekemät virheet. Jatkettiin samaa rataa. Tuli Liisan listaa joka kyykytti vain lisää köyhiä. Lipponen toteutti. Leipäjonot tulivat jäädäkseen. Köyhiä kehoitettiin vain puhumaan ruotsia, se auttaisi. Kokoomushan kaipaili Liisaa tekemään taas köyhänkyykyttämislistoja ettei itse tarvitsisi tehdä.

   Paljon pitää demareiden muuttua että minä heitä äänestäisin. Petokset työtätekevää kansaa kohtaan ovat sen verran suuret. Jonkinlainen ”puhdistus” olisi paikallaan. Liisa voisi tehdä ”vartiaiset” ja loikata kokoomukseen. Lipposlaiset ruotsalaisiin ja sitä rataa. Työväenpuolueelle olisi tilaus. Ihan niin kuin muutkin puolueet ovat profiloituneet viiteryhmiensä edunvalvojaksi, kokkarit suurpääoman juoksupojaksi, rkp säätiöidensä omistajien, kepu maalaisliiton jne. Miksi ei saisi olla työväenpuoluetta. Nykyinen ”työväenpuolue” persut ilman sosialismia on kohta työväenpuolue ilman työväkeä.

 3. Rautaista faktaa. Kansalle välillä oikeaa tietoa. Höpötyksiä saa kuunnella ja katsoa mediasta ihan tarpeeksi. Ottaisivat välillä nämä meidän ”talousviisaat” politikotkin pään per…pensaasta ja tulisivat vastaamaan sen sijaan että syyllistävät kansalaisia joka helvetin käänteessä talouden ”lamasta”.

  • Ei ne ota… niiden tajuntaa hallitsee vankkumaton usko rahaan, joka noussut jumalan rooliin. Sipilä mm. on hyvä esimerkki siitä kuinka uskovainenkin voi vaihtaa jumalaansa. Niiden päähän ei mahdu se, että rahan tulee olla vain elämisen väline. Sitä pitää pakonomaisesti kerätä pilvin pimein joka nurkkaan ja tuo kerääminen ohjaa elämää.
   Valtava rahamäärä nytkin seisoo tyhjän panttina pankeissa kasvamassa ja lihottamassa itseään, kuin possu sikalassa jota ei ymmärretä/haluta teurastaa perheen ateriaksi. On kiinnostavampaa seurata vierestä kun se vaan kasvaa ja kasvaa…. hulluudestahan tässä on kyse. Ja suuresta.
   Vain kansan enemmistö voi ongelman ratkaista ja luoda jotain parempaa…se voi halutessaan luoda vahvan opposition joka hillitsee possukerhoa.

 4. Oikeistolaista propagandaa…
  sitä on maailma saanut kokea jo yli sata vuotta globaalin pankkimafin toimesta, jolle on löytynyt hyviä liittolaisia ja lakeijoita omastakin maastamme. Tämän ’Kasaarimafian’ olemassaolosta puhuneet on leimattu ’salaliittoteoreetikoiksi’.
  Nyt elämme ratkaisun hetkiä. Mikäli tämä artikkeli on luotettava miltä se vaikuttaa niin tilanne on kriittinen sillä pankkimafia on paljastumassa amerikkalaisille ja se tietää sille huonoja aikoja.
  Miten mafia tämän ongelman ratkaisee? Sen epätoivo kasvaa koko ajan… se puhuu jo netin sensuurista ja terrori iskut kasvavat…poliisivaltio pitäisi saada pikaisesti pystyyn, pian on myöhäistä.
  Luin erittäin kovan artikkelin josta laitan otoksia tänne. Linkistä voi lukea kaiken.

  House of Cards-Empire of Lies

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=126298

  Everyday the Khazarian Mafia seems to become more and more exposed by the Internet’s Alternative Media and by word of mouth. Despite the extreme power and hegemony this Globalist NWO Occult group has attained over the last 100 years by hijacking America’s institutions, it is actually an Empire of Lies and a House of Cards.

  Those who control the levers of power, the “Powers That Be” (*PTB) now see their demise as a distinct possibility given the deep incursions of truth into their System of Lies.

  In the last week about ten million have downloaded a book banned by Amazon which was just made available as a free download titled “Nobody Died at Sandy Hook”.

  This book is filled with very revealing articles by six PhDs and seven other researchers that thoroughly exposes Sandy Hook for the Hoax that it is. This book is entitled, “Nobody Died at Sandy Hook.” This book was being sold through Amazon and the sales were brisk but Amazon abruptly banned the book even after it vetted it as okay before even beginning to sell it.

  It seems pretty clear that Amazon banned this book due to pressure from the PTB. Perhaps it was a convincing phone call from a “friend” associated with the PTB, or perhaps it was the delivery of a DHS, FBI or CIA “National Security Letter” (NSL) which cannot be kept in one’s files or even admitted or discussed without the recipient who disclosed being immediately arrested and fined.

  The PTB also know if the American People ever find out that Sandy Hook was a Hoax, this will lead to the discovery that 9-11-01 was also an inside job done by Israeli-American “Israeli-first” Dual Citizens.

  The PTB now realizes that they must increasingly lock-down the Internet and completely disarm the American people if they are ever going to be able to fulfill their Globalist NWO Agenda. So they deploy more and more False-flags to keep the American subconscious group-mind so fearful of being bush-whacked by crazy terrorists that the American people will remain willing to give up basic Constitutional Freedoms and Liberty for safety.

  Right now American gun owners constitute the largest armed force in the World. If the PTB are dumb enough to start a civil war with the American Gun owners, many American Gun owners will be murdered by the PTB, but in the end the PTB will be slaughtered as the US Military fractures and turns against the PTB along with some very angry Americans who have nothing more to lose.
  And now thanks to Putin and the Russian Federation checkmating the PTB in Syria, many Americans are finally catching on to the fact that the PTB created ISIS and support its along with Israel, Saudi Arabia and Turkey, and makes sure the mercenaries which comprise ISIS get paid and well equipped.

  Because the very top “Select Few” leadership of the PTB originated in Khazaria and are exclusively Khazarians even today, Mr. Harris coined this name “Khazarian Mafia” to represent the PTB. This label Khazarian Mafia has stuck because many experts have now accepted it as the  best description available. It has now has become a term of everyday usage all over the World. There is a deep hidden secret that is the real reason for ISIS and all the Mideast Wars.

  • Alkuperäisestä muutama ote

   Kasaarimafia tuskin onnistuu yrittäessään riisua usalaisia aseista vaan haukannee hatullisen pashaa… jo nyt kansa ostaa aseita enemmän kuin koskaan

   http://www.veteranstoday.com/2015/12/17/house-of-cards-empire-of-lies/

   …The USG has been using the CMMM to dispense the big PTB lie that if all Americans are disarmed everyone will be safe from terrorists.
   This is one of the biggest “in your face” blatant lies ever told because as Professor John Lott, a highly respected top researcher on this matter has shown that actual data proves just the opposite.
   More Guns, less murders, less crime. We now know for sure that the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. And we also know that bad guys can always be given guns with many provided by the FBI and CIA, which are both part of the large RICO crime syndicate comprising the PTB.

   Yes, the The PTB are now using repeated the False-flag terror and mass shooting in gun free zones, operations they themselves deploy and all done as an excuse to try and institute the biggest gun grab in history, the disarmament of the American People.
   This PTB attempt to disarm law abiding Americans is turning out to be a very big mistake on their part and it only stimulates the public to buy more and more guns to arms themselves against the PTB and their USG puppets.

 5. Tarkoittaako osinkotaulukossa sarakkeessa 4. maininta ”kaikki”, että osingot olisivat olleet verovapaita vuodesta 1991 – 2004 saakka? Voisiko toimitus ystävällisesti selventää?

 6. ”Digitalisaation ja tietokonepohjaisten itsepalvelujärjestelmien päätarkoitus on kuitenkin päin vastoin korvata kallista ihmistyövoimaa.”

  Tuossa se yhdellä lauseella sanottu, mitä tällä hetkellä tapahtuu liike-elämässä ja julkishallinnossa. Eihän liike-elämä tietenkään investoisi tietokone perusteisiin järjestelmiin, missä asiakas tekee suuren osan työstä, jossei se kannattaisi taloudellisesti.

  Työn kannalta katsoen päästään eroon työvoimasta ja korvataan se koneilla. Tuottavuus kasvaa ja työvoiman tarve vähenee. Samalla varallisuus keskittyy yhä harvempien käsiin.

  Mainitusta kirjallisuudesta olen joitakin lukenut, Jeremy Rifkinin ’Työn loppu’ (1997) esittää varsin havainnollisesti miten Yhdysvalloissa on käynyt ja Yhdysvallat on ns. ’kehittyneistä’ teollisuusmaista huonoin siinä, miten epätasa-arvoinen yhteiskunnasta on tullut varallisuuden ja vaikutusvallan keskittymisen seurauksena. Asiaa voi tutkia YK n GINI indeksin kautta.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Gini-kerroin

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality

  Ei ole helppoa kehitellä strategioita, millä kehityksen suuntaa voitaisiin kääntää.

  • Ei todellakaan helppoa… kehitys menee rahan ohjaamana ja rahaa hallitsee pieni mafia. Niin kauan kun se saa hallita mikään ei muutu.

   • Makow yrittää hahmotella syvempiä taustoja. Mistä on kysymys kun maailma ei mene ollenkaan siten kuin ihmisten enemmistö haluaisi.
    Rapparit tekevät työn ja lopussa heitäkin odottaa kova kohtalo. He eivät ole oppineet mitään Ranskan vallankumouksestakaan, sanoo Makow. Mielenkiintoista… ja kieltämättä se mitä Makow kirjoittaa osuu hyvin todellisuuteen, siihen miten kohtalomme etenee…

    “The Aim of Freemasonry is the Triumph of Communism”
    Masons should recall the lesson of the French Revolution. Although ”they played a colossal revolutionary role; it consumed the majority of Masons…” Since the revolution requires the extermination of the bourgeoisie as a class, [so all wealth will be held by the Illuminati in the guise of the State] it follows that Freemasons must be liquidated.
    Like Masons, other applicants for the humanist utopia master class (neo cons, liberals, Zionists, gay and feminist activists) might be in for a nasty surprise. They might be tossed aside once they have served their purpose.
    In the case of Communism, the State owns the corporations, and the bankers own the State. In the case of Capitalism, the bankers control the corporations, and the corporations control the State. In each case, you have monopoly capitalism with increasing political and cultural monopoly in the West resembling that of Soviet Russia.

    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=126353
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=126320

 7. Hesari näyttää tehneet tutkimuksen. Ovat kyselleet varakkailta mitä mieltä ovat köyhyydestä. Enimmäkseen on kuulemma oma vika. Laiskoja ovat, eivät viitsi tehdä mitään, sanoo tutkimus. Kaikenlaisia tutkimuksia, voi jumalauta, etten muuta sano.

  Olisivat tutkineet miten ovat varakkaat tulleet varakkaiksi. Se saattaa olla kyllä jonkin verran vaikeampaa. Muistan kun tekivät kirjaa eräästä varakkaasta. Tietoja ei meinannut saada millään. Kaikki eivät kestä päivänvaloa. Siinä voi tulla fudut toimittajallekin.

  En sano, etteikö porukassa ole ihan rehellisestikin vaurastuneita. Syytä olisi kuitenkin vähän katella, onko valtiolla osaa tai arpaa vaurastumisessa, vai ovatko tulleet jostain slummista ilman apua niin kuin monet ”oman onnensa sepät” tuppaavat asiat ilmaisemaan. Ja onko hyväveliverkostosta ollut apua. Ja montako köyhää on tehty että yksi olisi varakas. Nyrkkisääntönä voi pitää, että kukaan ei ole rikastunut omalla työllään vaan toisten työllä.

  Paitsi että nykyisin voi tehdä rahaa rahasta. Ei tarvita työtä ollenkaan. Se on yksi tämän ajan erikoisuus.

  • Täysin samaa mieltä. Harvempi on rikastunut omalla työllään jos kukaan. Jos osaa ja kehtaa panna toiset tekemään töitä oman pussin lihottamiseksi niin siitä se omaisuus alkaa kertyä.
   Ja todellakin kuten sanot nykyisin ei tarvita rikastumiseen muuta kuin rahaa jonka pistää poikimaan. Siitä pankkiirimafia on paras esimerkki mutta onhan näitä ’pikkupankkiireja’ eli sijoittajia nurkat väärällään. Mikä on sijoittajan ja osinkotulolla elävän moraali? Pakanuudeksi se ennen katsottiin.
   Kumma kun tätä vastaan ei nouse ihmiskunta joukolla.

  • Sen voisi noista rikkaiden mielipiteistä ainakin sanoa, että eivätpä ole itse olleet koskaan köyhiä. Eli rikkaina ovat aloittaneet. Tai jos ovat köyhiä olleet, olivatko silloin vielä laiskoja?

   Nykyisessä järjestelmässä ei työllä rikastu vaan pääomalla. Siitä kertoo järjestelmän nimikin, kapitalismi.

   ”Ansaitsisin mieluummin prosentin sadan ihmisen työpanoksesta kuin sata prosenttia omasta työpanoksestani” – John D. Rockefeller

   Jollain (mielestäni fiksulla) oli sellainen mielipide, jonka mukaan yhtäkään suuromaisuutta ei ole tehty ilman rikollisuutta.

   • Varakkaiden mielipiteet olisivat selvinneet ilman tutkimustakin lukemalla lehtiä tai somea. Kokkarinuoret kertovat ”virallisia” mielipiteitään köyhistä jo melko avoimesti. Roskasakkia, niille ei pidä antaa rahaa, pitäisi kieltää lisääntyminen jne. Näin käy aina kun tulo- ja varallisuuserot kasvavat tarpeeksi suuriksi. ”Ylempi luokka” alkaa pitää varallisuuttaan itsestään selvyytenä ja omilla ansioilla (nerokkuudella) hankittuna. Eikä heidän varallisuutensa ole koskaan keneltäkään toiselta pois. Oma syy kun eivät ole varallisuutta hankkineet. Heidän mukaan kaikki voisivat olla miljonäärejä jos olisivat yhtä nerokkaita.

    Hyvin ovat sisäistäneet perustuslain ja ihmisoikeussopimukset. Mikä on sisäistäessä, valtio antaa muistaakseni kokkarinuorillekin puolisen miljoonaa vuodessa verovaroista että voivat kokoontua muodostamaan mielipiteitään. Vanhemmat sentään ovat säilyttäneet vielä kaksinaamaisuutensa. Puhutaan yhtä, tehdään toista. Niin kuin SSS hallitus nyt, potkii maassa makaavaa köyhää ja väittää pelastavansa hyvinvointivaltiota. (lainaus Ben Z.)

    • Tuo Ben Z on oikea kokkarin proto Stubbia unohtamatta. Eikä siinä pressakaan juuri häviä. Ja kokkareita on nyt jo kepussakin koko joukko. Sipilä mitä parhain esimerkki.
     Nämä ’kikkarat’ näkevät elämän lottona, jossa jokainen voi voittaa päävoiton.
     Kuinka naivia he ovatkaan, todellista tyhmälistöä sikäli, että he ovat saaneet varusteet jotka muulta tyhmälistöltä puuttuvat. Tyhmyys moninkeertaistuu kun siihen sortuu hyvillä varusteilla.

 8. PRESIDENT VLADIMIR PUTIN PERSONALLY THANKS JESSE VENTURA DURING MOSCOW VISIT
  On Friday afternoon former Minnesota Governor Jesse Ventura contacted Alex Jones to provide him with some informative news.
  Ventura had recently traveled to Russia to take part in several panels that consisted of former CIA officials and other prominent figures.
  During his visit, Ventura also attended a press dinner hosted by Russian President Vladimir Putin. While at the reception, Ventura, who had never been to the country previously, says he was shocked at how much the nation was progressing towards freedom, not just in the free market but in basic human rights, and how the United States has been heading in the wrong direction.
  The former governor told Jones that he was excited about the visit and hoped to break down the experience to listeners of the Alex Jones Show.
  http://www.infowars.com/?p=235356

  Jäämme odottelemaan maanantaita.

   • Jones siis näkee, että naiset on saatava mukaan sotimaan Imperiumin puolesta ja sitä nyt edistetään Holly-filmein.
    Makow taas näkee tässä satiirissaan kuinka valkoista miestä koulutetaan…

    ”This isn’t about protecting dogs, is it? 
    It’s about training white males.” —ei ole kyse koirien suojelusta vaan valkoisen miehen koulutuksesta…
    – See more at: http://henrymakow.com/#sthash.76zhjw03.dpuf

 9. NO, OBAMA, THE US HAS TO LEAVE SYRIA FOR THE “BLOOD-LETTING” TO END
  And make certain its Wahhabi partners stop supporting mass murder
  Video
  Barack Obama, who as commander in chief has overseen two bloody wars, one of Libya the other ongoing in Syria, said during a news conference Bashar al-Assad has to leave the country for the blood-letting to end in Syria.
  The blood-letting is a direct result of the proxy war initiated by the United States. The US government initiated the so-called civil war along with the Gulf Emirates and Turkey. They are responsible for the Islamic State, al-Nusra, al-Qaeda, Ahrar ash-Sham, Jaysh al-Islam, Jaysh al-Jihad and dozens of others mercenary groups, not Bashar al-Assad.
  A NATO study from 2013 showed 70% of Syrians supported President Bashar al-Assad, 20% adopted a neutral position and 10% supported the “rebels.”
  Compare that to support for Obama. According to an NBC News/Wall Street Journal poll released last week, Obama’s approval rating stands at 43 percent, down two points from October.
  Obama should step down, not al-Assad. For the murder and mayhem to stop the United States needs to get out of the Middle East and mind its own business.
  http://www.infowars.com/no-obama-the-us-has-to-leave-syria-for-the-blood-letting-to-end/

  Siis Obaman tulisi häipyä Syyriasta jossa Assadin kannatus on 70% ja vain 10% vastustaa häntä. Verenvuodatus ei ennen lopu.

 10. Talousasiaa
  MM: Talousdemokratia – lääke velkaorjuuteen ja taantumaan
  Adair Turner kertoo nykyisen velkatalousjärjestelmän kestämättömyydestä sekä vaihtoehtoisista rahoitusmalleista.
  Viimeistään nyt on kuitenkin selvää, ettei järjestelmä ole kestävällä pohjalla. Mikäli meidän täytyy velkaantua 15 % saavuttaaksemme 5 % kasvua reaalitaloudessa, olemme astuneet finanssi- ja velkakriisien loputtomaan kehään. Voisiko talouskasvua stimuloida siis jollain toisella tavalla?
  http://mvlehti.net/2015/12/21/mm-talousdemokratia-laake-velkaorjuuteen-ja-taantumaan/

 11. Kukapa ei olisi kuullut jonkun johtavan viranhaltijan sanovan ”kestävyysvaje”. En muista kuka keksi mutta käyttöön se on levinnyt kuin kulovalkea. Sillä on perusteltu köyhien tulojen leikkaamista ja suurinpiirtein kaikkea avaamatta asiaa sen tarkemmin. Siitä on tullut politiikan jargon.

  Yksinkertaisesti se tarkoittaa, että valtion (kuntien) menot ovat tuloja suuremmat. Se voidaan korjata lisäämällä tuloja tai pienentämällä menoja. Ongelmia tulee, kun jotain pitäisi tehdä. Hallitus ei ole ”puolueeton”. Omalta viiteryhmältä ei saa leikata tuloja eikä sille voi säätää lisää menoja.

  Aamun uutinen tuli Venäjältä jossa on kuulemma myös ”kestävyysvaje”. Siellä sanotaan irti 10% virkamiehistä. Vaikuttaa varmasti ja välittömästi kestävyysvajeeseen. Suomessa tehdään päinvastoin. Hallitus on lähtenyt voimakkaasti ajamaan yksityisen sektorin tulojen leikkausta. Parantaa varmasti kestävyysvajetta mutta väärään suuntaan. Valtiolla työskentelevät miehet ovat Suomessa jo nyt palkkajohtajia. Sieltä tuskin leikataan. Jopa avustajat saavat tuommoisia 700 euroa/kk korotuksia.

  Minulla on tuntuma, että virastoja ja niiden henkilökuntia on lisätty paljon 90-luvulta alkaen. Pitäisi varmaan katella onko tuntuma oikea ja onko noista virastoista ollut meille hyötyä vaiko haittaa. Julkisia menoja ne ovat kyllä lisänneet ja rasittaneet kuihtuvaa yksityistä sektoria. Meteliä pidetään muutaman satasen tuesta köyhimmille, mutta niiden päättäminen saattaa maksaa tuhansia euroja. Olettaisin että tukien yksinkertaistamista vastustetaan tästäkin syystä. Niiden maksaminen ”työllistää” viranhaltijoita.

  Toisaalta, jos politikot eivät olisi ”luoneet” kavereilleen noitakaan ”työpaikkoja”, työttömyysprosentti olisi vieläkin järkyttävämpi. Mahtaako soteuudistus räjäyttää virkojen määrän uusiin lukemiin? Maksajia tulee joka tapauksessa olemaan entistä vähemmän. Sen näkee jo maallikkokin.

 12. Lukekaa ihmeessä tämä!
  Who Owns the Federal Reserve Bank—and Why is It Shrouded in Myths and Mysteries?

  http://www.globalresearch.ca/who-owns-the-federal-reserve-bank-and-why-is-it-shrouded-in-myths-and-mysteries/5496873

  Therefore, ending the recurring crises of financial markets requires placing the destabilizing financial intermediaries under public ownership and democratic control. It is only logical that the public, not private, authority should manage people’s money and their savings, or economic surplus. As the late German Economist Rudolf Hilferding argued long time ago, the system of centralizing people’s savings and placing them at the disposal of profit-driven private banks is a perverse kind of socialism, that is, socialism in favor of the few:

  In this sense a fully developed credit system is the antithesis of capitalism, and represents organization and control as opposed to anarchy. It has its source in socialism, but has been adapted to capitalist society; it is a fraudulent kind of socialism, modified to suit the needs of capitalism. It socializes other people’s money for use by the few [4].

  • Sveitsiin kansanäänestys: Pankit eivät saa luoda rahaa
   Yli 110 000 sveitsiläistä haluaa, että ainoastaan Sveitsin keskuspankki olisi vastuussa kierrossa olevan rahan määrästä, kirjoittaa The Independent.
   Nyt Sveitsissä aiotaankin järjestää asiaa koskeva kansanäänestys.
   Idea kansanäänestyksestä sai alkunsa aloitteesta, joka vaatii, että liikepankkien käytettävissä oleva varallisuus vastaisi niissä olevia talletuksia. Tavoitteena on se, että pankit voisivat lainata ainoastaan rahaa, jota niillä oikeasti on käytössään, eikä vain tehdä lisää olematonta rahaa.
   http://www.talouselama.fi/uutiset/sveitsiin-kansanaanestys-pankit-eivat-saa-luoda-rahaa-6242286

 13. Oikeistolaista ’onttoa narsismia’ Iltalehden kaavussa (erilainen versio otsakkeesta)

  Iltasanomat ja “katseet muualle”-uutisoinnin ABC
  Mitä kaikkea jätetään uutisoimatta, kun tällaisia juttuja tehdään?
  http://mvlehti.net/2016/01/17/iltasanomat-ja-katseet-muualle-uutisoinnin-abc/

  Kiinnostaako ihmisiä tälläiset henkilöt, kiinnostaako ihmisiä oikeasti?

  ”Minua ainaskin! Aina kun oon aamu paskal katon Iltalehtiä tai ilta sanoma. Pysyy ajan tasalla. Minkä väriset ripset Amanda Harkimolla oli eilen tai onks BB Nikol ollu viime viikol finniä. Upea lehti!”, kommentoi eräs lukija.

  Hiljainen sodankäynti ihmiskuntaa vastaan
  http://mvlehti.net/2016/01/10/hiljainen-sodankaynti-ihmiskuntaa-vastaan/

 14. Henkilön uskonnollinen tausta todistaa jo paljon mitä on horisontissa tulossa. Katolilaisuuden harrastajat ovat osoittautuneet hyväksyvänsä lapsia kohtaan harjoitetun ”pedofilian”, joka on saanut jatkua sukupolvien aikana kirkon suojaamana, ”laupiaina Samarialaisina”, käyttäen Jeesuksen sanoja kilpenään, ”antakaa lasten tulla luokseni” ? Inhottavuuksien huippu. Soinin olisi syytä käydä ”syntiinpäästöllään” useammin.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here