Kiina ”pelillistää” kuuliaisuuden

Kiinan hallitus koulii kansalaisista kuuliaisia kilpailuviettiin vetoamalla.