Minulle vinkattiin, että voin löytää nimeni rekisteristä, johon on koottu lista ns. suvakeista. En ole koskaan pitänyt itseäni mitenkään erikoisen suvaitsevaisena, ennemminkin ehkä hiukan ennakkoluuloisena ja monessa asiassa melko konservatiivisena. En pidä sadomasokistisesta seksistä, suhtaudun tahtomattani huvittuneesti esinefetisismeihin ja moniin muihin parafilioihin, en pidä makukahveista enkä siitä että iskelmää soitetaan särökitaroilla.

Listaa itse tutkailtuani kävi selväksi, että se koostui julkisen vetoomuksen allekirjoituksista. Minulle jäi hieman epäselväksi mitä muuta tällä copy/paste-harjoituksella haluttiin osoittaa kuin alkeellista toimisto-ohjelmien käyttötaitoa. Selvää kuitenkin on, että listan julkaisemisella oli jokin retorinen merkitys. Dialogin ystävänä ajattelin kantaa korteni kekoon parantaakseni maahanmuuttokriittisten mahdollisuuksia vaikuttaa meihin suvakeihin retoriikan ja argumentaation keinoin. Ei millään pahalla teitä nuivia kohtaan – tunnen fiksuja ja argumentointitaitoisia maahanmuuttokriittisiä ihmisiä, mutta vaikuttaa siltä, että monella olisi paljon parantamisen varaa tehokkaan vaikuttamisen taidoissa. MV-lehden sivuilla ilkuttiin, että suvakkilista on suvakkien itsensä tekemä. On siis vähintäänkin sopivaa, että myös suvakin käännytysopas on suvakin tekemä.

Seuraavassa on kymmenen kohdan lista, jota seuraamalla käännytät valtaosan suvakeista. Tämä pätee ainakin valtaosaan meistä epädogmaattisista kevytsuvakeista, jotka ehkä emme edes ymmärtäneet olevamme suvakkeja (ennemminkin tavallisia Suomen lakia ja oikeuskulttuuriin sedimentoitunutta viisautta, Kaarlo Tuorin sanoja lainatakseni, kunnioittavia kansalaisia). Tietenkin mikäli uskot, että a) kaikki suvakit ovat harhaisia ja rationaalisen argumentaation ulottumattomissa ja että b) kaikki suvakit ovat vihollisia eikä heitä kannata käännyttää vaan sulkea esimerkiksi keskitysleiriin tai ampua saunan taakse, et varmastikaan ole motivoitunut käyttämään listaa kommunikaatiossa. Tällöin suosittelen, että siirryt suoraan kohtaan 9. Tämä lista paneutuu siis hyvään retoriseen vaikuttamiseen tilanteessa, jossa keskustelet suvakin kanssa tarkoituksenasi vaikuttaa hänen näkemykseensä.

On olemassa myös puhetilanteita, joihin kymmenen kohdan lista ei sovi – esimerkiksi sellainen jossa puhut jo käännytetylle yleisölle. Myös tilanne, jossa pyrit nöyryyttämään suvakkia keskustelussa, jolla on yleisö, vaatii hiukan toisenlaista lähestymistapaa kuin tässä esitetty. Tällöin lähestymistapa on riippuvainen oletetusta yleisöstä. Kuitenkin noin puolet tämän julkaisun ohjeista toimii yleisesti myös nöyryyttämiseen tähtäävässä argumentaatiossa.

1. Pysyttäydy faktoissa

Liian moni maahanmuuttokriittinen argumentti perustuu virheelliseen väitteeseen. Epätotta informaatiota levitetään sekä tahallisesti että tahattomasti sosiaalisessa mediassa sekä yleisemmin internetissä. On olemassa hyödyllisiä työkaluja faktojen tarkistamiseen, esimerkiksi Googlen kuvahaku. Käytä näitä työkaluja.

Vaikka käyttäisit huonoa lähdettä vain elävöittävänä esimerkkinä etkä varsinaisena premissinä argumentillesi, vie virheellisen väitteen esittäminen argumentilta retorista uskottavuutta. Pysyttäydy siis faktoissa.

2. Älä ole rasisti

’Partalapsen’ tai ’mutiaisen’ kaltaiset vitsikkäät nimitykset eivät ole omiaan herättämään suopeaa tulkintaa ihmisissä, jotka eivät jaa näkemystäsi joidenkin ihmisten rodullisesta alemmuudesta verrattuna esimerkiksi savolaisiin tai turkulaisiin ihmisiin. Tällaiselle näkemykselle ei ole myöskään näyttöä, joten kannattaa pidättäytyä mahdollisimman neutraalissa kielenkäytössä ja yleisesti hyväksytyissä faktoissa.

Argumentin ohessa esitetyt argumenttiin liittymättömät rasistiset mielipiteet vievät argumentilta retorista uskottavuutta. Älä siis ole rasisti.

3. Pyri olemaan loukkaamatta toista keskusteluosapuolta

Kaiken vaikuttavan viestinnän peruslähtökohta on, että et saa loukata kohdeyleisöä. Mikäli mahdollista, kannattaa keskusteluosapuolta jopa hieman kehua ja yrittää näin antaa mielikuva itsestäsi mukavana ihmisenä. Olen ymmärtänyt, että esimerkiksi käsite ’suvakki’ ärsyttää monia suvakkeja. Älä käytä sitä.

Mikäli loukkaat keskustelukumppaniasi, voit olla varma, että hän yrittää tulkita kaikkea sanomaasi argumenttisi kannalta vihamielisesti. Älä siis loukkaa keskustelukumppaniasi.

4. Vetoa yhteisiin arvoihin

Usko tai älä, jaat yhteisiä arvoja paatuneimmankin suvakin kanssa. Hyvin todennäköisesti keskustelukumppanisi tuntee isänmaallista ylpeyttä Suomesta. Usein suvakki jopa vetoaa siihen, että hänen kannattamansa politiikka on seurausta Suomen taistellen saavutetusta asemasta läntisenä perustuslaillisena sivistysvaltiona. Muita jakamianne arvoja ovat todennäköisesti ajatukset siitä, että kaveria ei jätetä, saunassa on kivaa ja kaurapuuro on hyvää. Myös keskustelu tutuista paikoista, tapahtumista ja historiasta luo yhteistä pohjaa.

Kun vetoat jakamaanne arvomaailmaan, keskustelukumppanisi tulkitsee todennäköisemmin argumenttiasi suopeasti. Vetoa siis yhteisiin arvoihin.

5. Tunnusta toisen keskusteluosapuolen positio, mutta pyri osoittamaan oma argumenttisi vahvemmaksi

Älä käytä olkiukkoargumentteja esimerkiksi väittämällä, että toinen keskusteluosapuoli kannattaa rajoittamatonta maahanmuuttoa, suosii maahanmuuttajia kantaväestön kustannuksella tai että hänen poliittiset mielipiteensä perustuvat hänen tuntemaansa seksuaaliseen himoon. Keskustelu kannattaa kehystää tunnustamalla toisen osapuolen kannan pätevyys ja myöntää, että kansainvälisellä solidaarisuudella ja velvollisuudella auttaa hädänalaisia on sekä oikeudellinen että moraalinen pohja.

Tämän jälkeen kannattaa osoittaa, että kansainvälinen solidaarisuus johtaa ylitsepääsemättömään ristiriitaan joidenkin muiden arvojen ja moraali- tai oikeusperiaatteiden kanssa. Lopuksi tulee esittää pätevä argumentti, jonka mukaan kansainvälisellä solidaarisuudella on heikompi pohja kuin kilpailevalla periaatteella. Muista perustella hyvin miksi nämä kaksi periaatetta ovat keskenään ylitsepääsemättömässä ristiriidassa.

Tämä on kohdista hankalin, mutta onnistuessaan käännyttää monet uppiniskaisimmistakin suvakeista nuiviksi. Tunnusta siis vastapuolen positio, mutta pyri osoittamaan oma positiosi vielä vahvemmaksi.

6. Vetoa natsikortti-nimellä kulkevaan argumentaatiovirheeseen varoen

Natsikortilla tarkoitetaan tilannetta, jossa toinen osapuoli pyrkii voittamaan keskustelun osoittamalla, että vastapuolen ajattelu on siinä määrin analogista natsismin kanssa, että modernissa länsimaisessa oikeusvaltiossa tältä pohjalta esitettyä argumenttia ei tarvitse ottaa vakavasti, koska argumentin mukainen lainsäädäntö johtaisi länsimaistyyppisen oikeusjärjestelmän tuhoon. Tämä on virheargumentti, koska oletusarvoisesti keskustelukumppanin ajattelu ei ole niin analogista natsismin kanssa kuin natsikortin esittäjä antaa olettaa. Kun joku esittää ns. natsikortin, on syytä kysyä tarkentava kysymys, eli millä perusteella analogia natsismiin on esittäjän mielestä pätevä.

Joskus todella on niin, että analogia natsismiin on puolustettavissa. Jos esität esimerkiksi, että suvakkeja tai maahanmuuttajia olisi hyvä joko sulkea leireihin tai likvidoida, syyte natsismista on retorisesti raflaava keino ilmaista, että argumentti sisältää niin monia perusoikeudellisesti haastavia ja moraalisesti vastenmielisiä piirteitä, että se on vastoin länsimaistyyppistä oikeusjärjestystä. Mikäli todella olet sitä mieltä, että keskitys- ja tuhoamisleirit ovat hyvä ajatus, siirry kohtaan 9.

Silloin kun analogia ei ole osuva, on kyse usein ns. Voldemort-efektistä. Harry Potterin arkkivihollinen Voldemort on niin pelottava, ettei kukaan uskalla lausua hänen nimeään. Voldemort-efekti kuvaa tilannetta, jossa maahanmuuton ongelmista (ks. kohta 1.) ei voida puhua ilman, että puhuja leimautuu rasistiksi. Tällöin voit esittää natsikortin vastineeksi ns. Voldemort-kortin. Tämä tilanne on kannaltasi suotuisa, sillä Voldemort voittaa Hitlerin. Älä siis vetoa natsikorttiin, vetoa Voldemortiin.

Voldemort päihittää Hitlerin. Kuva sivustolta walkingparadox.blogspot.com
Voldemort voittaa Hitlerin. Kuva sivustolta walkingparadox.blogspot.com
7. Harkitse milloin vetoat sananvapauteen ja mitä pidät sananvapauden loukkaamisena

Vapaaseen yhteiskuntaan kuuluu myös mielipiteiden vapaa kritisointi. Sananvapautta ei loukkaa se, että media ei anna sellaista kuvaa maahanmuutosta, jota pidät totena. Sananvapautta ei myöskään loukkaa se, että tietyt ryhmät ovat suojatumpia kuin toiset. Haavoittuvaisia ryhmiä tulee suojata herjaukselta. Oikeusteoreetikko Jeremy Waldron kirjoittaa teoksessaan The Harm in Hate Speech (Harvard 2012), että vihapuhelainsäädäntö on oikeutettua silloin kun vihapuhelakien alaiset teot tuottavat enemmän vahinkoa kuin vihapuhelait itsessään.

Voit yrittää argumentoida, että on ongelmallista mikäli haavoittuvia ryhmiä tulee suojella, koska tämä asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan lain edessä. Huomaa kuitenkin, että puhe ja puheen aikaansaama vahinko on kontekstisidonnaista. Meidän keski-ikäisten valkoisten miesten herjaaminen ei tuota meille vahinkoa: kukaan ei pidä meitä kategorisesti vaarallisina tai edes yhteiskunnallisena rasitteena vaikka meitä kuinka parjattaisiin, koska meitä on liian paljon ystävinä, perheenjäseninä, esimiehinä, työkavereina, ministereinä ja niin edelleen. Kuitenkin myös valtaväestöön voi kohdistua esimerkiksi uskonnollista vihapuhetta, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa. Ole siis varovainen, älä uhriudu.

Muista myös, että ei ole paradoksi että suvaitsevainen ei suvaitse suvaitsemattomuutta. Mikäli ajattelet, että näin on, olet todennäköisesti liukastunut kategoriavirheeseen. Mikäli sinun sananvapauttasi ei estetä tai esitetä estettäväksi, sinun mielipidettäsi suvaitaan. Foorumimoderointi, huonotapainenkin vasta-argumentointi tai vetoomus kustantajallesi, ettei sinun kirjojasi kustannettaisi, eivät ole loukkauksia sananvapauttasi kohtaan.

8. Esitä vaihtoehtoja ja pohdi vaihtoehtojen realistisuutta

Ennakoi keskustelukumppanisi vastaväitteet esimerkiksi Suomen ulkomaalaislaista ja sen kansainvälisoikeudellisesta pohjasta, moraalisesta taakasta ja sen kantamisesta. Mikäli esittämääsi vaihtoehtoon kuuluu esimerkiksi EU:n oikeudellisten normien rikkominen ja lopulta ero EU:sta, pohdi tämän seurauksia Suomen hyvinvoinnille. Voi olla, että päädyt näkemykseen jonka mukaan EU:n normien mukainen toiminta on Suomelle strategisesti fiksumpaa vaikka lopullinen tavoite olisikin ero EU:sta. Tunnusta siis tosiasiat ja käy keskustelua niiden pohjalta sen sijaan että keskustelisit utopiasta.

9. Hengitä rauhallisesti syvään kun tunnet stressitasosi nousevan

Jos mielesi tekee lähettää naispoliitikolle sähköposti tai Facebook-viesti, jossa uhkaat hänen tai hänen perheensä terveyttä, istu alas ja hengitä syvään kunnes rauhoitut. Kun haluat rikkoa lukiolaistytön seksuaalista koskemattomuutta valheellisella häväistystekstillä, istu alas ja hengitä syvään kunnes rauhoitut. Kun haluat lähteä kaupungille pahoinpitelemään ihmisiä, jotka näyttävät erilaiselta kuin sinä tai polttamaan rakennuksia, istu alas ja hengitä syvään kunnes rauhoitut. Kun haluat julkaista hävyttömyyksiä perheväkivallan uhreiksi nousseiden naisten tukijärjestön sivulla, istu alas ja hengitä syvään kunnes rauhoitut. Strategisesti on tyhmää lietsoa vihaa mikäli kuuluu vähemmistöön. Vaikka suunnitelmissasi olisi suljettu fasistinen valtio, josta ulkomaalaiset on ajettu Suomenlahteen ja toisinajattelijat raatavat leirillä tai makaavat kasassa saunan takana, kannattaa yrittää ensin käännyttää mahdollisimman iso osa väestöstä suopeaksi aatteellesi. Muista siis hengittää.

Kommentin kirjoittamisen ja enterin painamisen välissä on hyvä hengittää pari kertaa rauhallisesti syvään

Mikäli vielä rauhoituttuasikin tunnet vastustamatonta vihaa vihreitä naisia, SPR:n vapaaehtoisia, maahanmuuttajia, lukiolaistyttöjä ja muita sattumanvaraisesti valittuja ihmisiä ja ihmisryhmiä kohtaan, kannattaa pohtia hetki onnellisuutta ja sen merkitystä omassa elämässäsi. Jatkuvasti vihaamalla et saavuta onnellisuutta. Pohdi onko onneton elämä elämisen arvoista. Asialle voi tehdä paljon. Voit käsitellä vihan tunnetta terapiassa tai kokeilla itsehoitona esimerkiksi aktiivista liikuntaa tai muuta harrastusta, meditaatioharjoituksia, matkailua, filosofiaan perehtymistä tai rakastumista.

10. Pohdi tekosi seurauksia

Käytä strategista ajattelua. Voi olla, että teet asian mielestäsi hyvästä syystä, mutta sen todennäköiset seuraukset ovat huonoja. Voi esimerkiksi olla, että haluat muuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa, mutta lopulta tekosi edesauttaa vain maahanmuuttajien marginalisoitumista. Samoin voi olla, että haluat kommentillasi tai teollasi osoittaa, että Suomessa on paljon maahanmuuttokriittisiä ajattelijoita, mutta epäonnistuttuasi kohdan 9. huomioimisessa, suvakit saavat ansiostasi lisää kannatusta ja hyvän lyömäaseen koko maahanmuuttokriittistä liikettä vastaan. Pohdi siis tekojesi seurauksia, älä pelkästään niiden moraalista puhtautta.

Hyviä käännytyskokemuksia! Kerro, onnistuitko. Mikäli käännytysyrityksesi epäonnistui, se johtuu todennäköisesti ongelmissa kohdan 5. toteuttamisessa. Älä välitä, se on sellaista. Kyse ei välttämättä ole sinun epäonnistumisestasi vaan siitä, että eettiset intuitionne eivät kohtaa. Tämä on täysin ok. Todennäköisesti suvakille on kuitenkin jäänyt miellyttävä kuva järkevästä, hyväkäytöksisestä ja keskustelukykyisestä maahanmuuttokriitikosta eikä hänen tee enää mieli kategorisoida kaikkia maahanmuuttopolitiikkaan nuivasti suhtautuvia oman elämänsä ämpärinjonottajiksi.


Kalle Videnoja on filosofian opettaja ja oikeustieteen tohtorikoulutettava. Kirjoitus julkaistiin alun perin Parva Naturalia -blogissa.

110 KOMMENTTIA

 1. Artikkelin otsake ei ole hyvä. Ketään ei pidä käännyttää vaan antaa itse tehdä valinta. No, sitä kirjoittaja varmaan tarkoittaa mutta sanonpahan silti.
  Ihan hyvät ohjeethan nuo ovat, ainakin osalle meistä. Mutta itse kannatan vähän reippaampia otteita, suorempaa puhetta varsinkin kun maamme johtokaan ei toimi herrasmiesmäisesti vaan rahvastakin halpamaisemmin syyllistyessään valehteluun ja perustuslain rikkomiseen. Ja kaiken huippuna vielä se, ettei siitä seuraa rangaistusta. Ei sitä voi mitenkään sulattaa.
  Toiseksi valitettavasti on niin, ettei rauhallinen järkipuhe toimi koska suvakki on usein naivi ja omaksunut itseään tuhoavan käsityksen humanismista. Pitää muistaa, että vääränlainen humanismi on ihan yhtä vaarallista kuin humaanittomuus ja johtaa ongelmiin.
  On todella vastenmielistä seurata valtiojohtomme puuhia.
  Mitä silloin voi vaatia alemmalta tasolta? Ei ole oikein pohjaa vaatia mitään.
  Suvatkit ovat minuakin alkaneet ärsyttää sinisilmäisyytensä ja naiviutensa takia joten ajatus heidän mamu-intonsa heikentämisestä ymmärrystä lisäämällä on sinänsä ok. He ovat ajamassa maata ahtaalle ja kansalaisia eriarvoisuuteen, jonka he hyväksyvät. Ilmeisesti he ovat hyväosaisia ja siksi empatiakyvyttömiä omiaan kohtaan eivätkä näe kuinka pakolaiset eivät ole sellaisia, mitä pakolaisella yleensä tarkoitetaan ja ymmärretään. Onhan siitä paljon kirjoitettu ja monet tutkijat ovat sitä mieltä, että pakolaisvyöryn tarkoitus on hajottaa Eurooppa.
  Ensin pitäisi kuitenkin hoitaa oman kansan asiat kuntoon ja vasta sitten harkita mamujen paapomista. Tuota sanaa voi kyllä käyttää. Ja silloinkin kysyä mitä mieltä kansa asiasta on.
  Nythän kaikki tämä kaaos on luotu vastoin selkeää kansan enemmistön antamaa valtuutusta ja äkkirynnäköllä. Ainakaan minulta ei ole kysytty mitään vaikka olisi ollut kansanäänestyksen paikka. Silti joudun osallistumaan kustannuksiin vaikka antaisin rahani mieluummin omille vanhuksille ja sairaille kuin joidenkin sotahulluuden, johon tulisi puuttua, seurausten hoitoon.
  Tämä on huolestuttavaa. Silti puhutaan demokratiasta ja ’että meillä on niin hyvin’ ym.
  Ja meidän rahaa poltetaan jopa terroristien tukemiseen Lähi-idässä vaikkei sitä sanotakaan suoraan vaan puhutaan valheellisesti ’terrorismin vastaisen sodan’ tukemisesta, sodan, jonka on kiistatta voitu osoittaa olevan US-koaliition itse luomaa ja ylläpitämää. Tuemme nwo-globalisteja, siis US-koaliitiota ja olemme Naton mukana piirittämässä suvereenisuuttaan puolustavaa Venäjää ja tärvelleet kauppasuhteet sen kanssa. Ei voi kuin ihmetellä.
  Että siinäkin pitää valehdella ja kehitellä katteettomia selityksiä on raukkamaista toimintaa valtiojohdon taholta. Ensisijaista olisi nyt lopettaa valheiden puhuminen ja opettaa valtiojohtoa. Antaa sille 10 ohjetta miten sen tulisi hoitaa suhteensa kansaan saadakseen kansan tuen ja turvatakseen puolueettomuutemme ja maamme turvallisuuden pian alkavan pahemman kaaoksen keskellä. Tai siihen varmaan tarvitaan kokonaan uusi hallitus.

  • Näin YLE uutisoi — tai ei uutisoi
   Yleisradion valikoivaa uutisointia
   Heikki Porkka on julkisessa FB-päivityksessään laatinut pienen tiivistelmän YLEn uutisoinneista, koskien mitä ulkomailla tapahtuu.
   Ylen ulkomaan uutisoinnin vastaaja toimittaja on Elina Ravantti, joka tunnetaan mm. siitä, että hänen mielestään sveitsiläiset äänestävät väärin päättäessään itse siitä, millaisia ihmisiä Sveitsissä saa asua ja millaisilla ehdoilla heidät otetaan maahan.
   http://mvlehti.net/2016/01/06/yleisradion-valikoivaa-uutisointia/

   • Tilanne lähi-idässä pahenee, saudit, US-koaliition tärkein liittolainen, torpedoivat rauhanprosessia Syyrian kanssa-
    Pakolaisvirta siis jatkuu Eurooppaan ellei rajoja suljeta. Lienee suunniteltua, US/Isreal-koaliitio ei sulkua halua koska Eurooppa ’tarvitsee’ pakolaisia. Ja meillehän se sopii kun suvakit päättävät…

    Analyse: Saudi-Arabien will Friedensprozess für Syrien torpedieren
    Auch die New York Times argumentiert, dass Saudi-Arabien historisch zwar einen wichtigen Status für die USA besitzt. Das Land sei die „zuverlässigste Tankstelle Amerikas, ein regelmäßiger Lieferant von Geheimdienstinformationen und ein wertvolles Gegengewicht zum Iran“, so Kommentator David Sanger.
    https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/36182-analyse-saudi-arabien-iran-friedensprozess/

  • Juuri näin: väärä monikulttuurisuus voi vaarantaa kaiken

   Alan Posener ja käsite “monikulttuurisuuus”
   ”Tämä monikulttuurisuus antaa itsessään lupauksen kulttuurillisten erityispiirteiden säilymisestä eri väestönosien kesken samassa valtiossa.”
   Posener näpäyttää suvaitsemattoman ja alistavan Islamin (lisäys:sama pätee talmudismiin) suvaitsemista. Monikulttuurisuus kyseenalaistaa länsimaisen arvopohjan ja ne jotka kannattavat monikultturismia, tulisi kertoa miten asioiden pitäisi olla. Millainen arvomaailmamme tulisi olla? Sillä erilaisissa kulttuureissa voi olla hyvin erilaiset käsitykset mm. yhtäläisistä oikeuksista. Antisemitismi on osassa Eurooppaa hyväksyttävää vielä tänäänkin Posenerin mukaan ja homous oli rangaistavaa vuoteen 1971 asti.
   Väärä monikulttuurisuus voi vaarantaa kaiken.
   http://uberuutiset.fi/2016/01/12/alan-posener-ja-kasite-monikulttuurisuuus/

  • Suvakeille uusinta tietoa
   Willian Engdahl kertoo kuinka Soroksella on keskeinen rooli Euroopan pakolaisvirroilla tuhoamisessa
   Näin pakolaisvirtaa on ohjattu ja ohjataan Euroopan ulkopuolelta maista käsin jotka tukevat Isiksen verisiä puuhia. Voi Eurooppa parkaa…:
   http://www.mintpressnews.com/212798-2/212798/

   How George Soros Is Playing Both Ends Of The Syrian Refugee Chaos
   ….Now comes the real hammer. The vast majority of these “Germany welcomes refugee” Tweets come not from Germany, but from the United States and from the UK, the two countries up to their necks in the bloody deeds of ISIS and Al Qaeda and countless other terror gangs rampaging across Syria the past four years.

 2. On sinänsä hyvä jos suvakki toivoo tulevansa käännytetyksi ja toivon tietenkin kaikille suvakeille kaikkea hyvää.
  Katson että kääntyminen suvakkiudesta on kääntyminen tekopyhyydestä rehelliseen, aitoon ja oikeaan hyvyyteen.
  Kommentteja. Nämä eivät ole mitään täydellisiä. Enkä ole vihainen. Olen pyrkinyt kirjoittamaan vastineen numeroituihin kohtiin.
  1. Todista, että google on muka luotettava lähde. Google ei ole mikään luotettava lähde, vaan voi antaa täysin virheelliä ”tietolähteitä”.
  2. Olenko rasisti, jos en pidä ilkeistä ja moraalittomista ihmisistä. Sitähän pahat jankuttavat, että heidän pahuutensa moittiminen on muka rasismia. Tässä on erittäin tärkeä huomata, että sen mitä hyvyys on oppii tuntemaan, vain se joka pyrkii hyvyyteen täysin.
  3. Kaiken vaikuttamisen peruslähtökohta ei ole valehtelu, kuten annat ymmärtää. Mutta ehkä tosiaan on parempi pidättäytyä yleisesti hyväksytyissä totuuksissa ja keskustelussa johtaa niistä uusia totuuksia päättelyllä. Loukata ei siis tarvitse, jos suvakki katsoo, että päättelyä pitää kunnioittaa. Pitää kuitenkin huomata, että suvakin määritelmä oikeastaan on, että vihaa totuuksia ja kuvittelee tekopyhyyttä aidoksi hyvyydeksi. Näin siis vaikka loukkaustarkoitusta ei olisikaan, niin jokainen esille tuotu totuus on suvakin mielestä yleensä vihamielinen. Hämmästyttävää kyllä totuus on suvakin mielestä vihamielistä ja se vihamielisyys tulee muka siitä, joka kertoo totuuden. Viha on suvakin ominaisuus ja suvakki tuntee vihaa, koska on vihaaja ja hänen tekopyhyytensä on vain valheellista hyvyyttä. Muka että ihmisjoukon mukana meneminen olisi aitoa hyvyyttä?
  4. Suvakin käsitys valtiosta on yleensä täyttä satua. Että työt tulevat tehdyksi itsestään ja että raha kasvaa suurinpiirtein puissa. Suvakki on siis niin häpeämätön, että ei tajua, että yhteiskunnan menot maksavat kansalaiset veroina. Suvakki on siis käytännössä (sitä kuitenkaan koskaan julkisesti myöntämättä) valmis varastamaan toisilta ja olemaan hyvä toisilta ilman lupaa varastetuilla rahoilla.
  5. Suvakkin koko ajatusmaailma perustuu olkinukkeiluun. En tiedä yhtään ainutta isänmaallista rasistia. Siis joka vihaisi toisia kansoja jostain typerästä syystä. Jos sellaisia sekoilijoita jossain on, ei heillä ole isänmaallisessa liikkeessa mitään valtaa. Isänmaallisuus perustuu pikemminkin ajatukseen, että samoin kuin jokaisella perheellä ja ihmisellä tulee olla oma koti, tulee kansoillakin olla oma maa-alueensa, jossa he voivat järjestää elämänsä vapaasti, niin hyvin kuin osaavat ja pystyvät. Jos jonkun toisen valtion kansalaiset eivät huolehdi kansansa ihmisistä tai eivät pyri rauhaan kaikin tavoin, niin ei ole meidän syymme (jokainen kansa toimii valinnanvapaudessa), jos siinä valtiossa ei pysty elämään. Tietenkin sitä valtiota voisi jotenkin auttaa, jos suostuvat apua ottamaan vastaan. Suomalaisten ei pidä tuhota kansaansa, sen takia, että joku toinen kansa ei ole suostunut toimimaan järkevästi. Vaan suomalaisten tulee pyrkiä täydellistämään valtiomme, niin että TODELLAKIN pystymme auttamaan muita kansoja heidän omassa maassaan, jos he suostuvat apua ottamaan vastaan. Miten järjestetään valtio optimaalisesti, jos osa asukkaista vihaa toista osaa asukkaista? Valtio ei voi perustua vihaan. Kansa oikeastaan tarkoittaa, että sen ihmiset rakastavat samoja periaatteellisia hyvyyksiä. Täytyy huomata, että vaikka kaikki ihmiset ja kansat olisivat hyviä, niin ne olisivat hyvyydessään silloinkin erilaisia ja haluaisivat toteuttaa hyvyyden eri tavalla. Toisten ihmisten pakottaminen rikkoo aina ihmisten vapautta ja se on siis pahuutta. Pahanteko ja pahuus on aina lupa estää – tietenkin (katso kohta 2 uudelleen).
  6. Sellaista kuin natsismi ei tietääkseni ole koskaan ollutkaan. Se on täyttä satua. Saksan yhteiskunta oli kansallissosialistinen yhteiskunta. Tuli mieleen, että mistä tuntee, valheesta luodun käsitteen? No sen tuntee siitä, että sitä ei ole määritelty mitenkään. Voitko määritellä mitä tarkoittaa natsismi? Minä en ainakaan tiedä ja tuskin sellaista onkaan, joka sen tietäsi ja silti ihmiset ovat valmiita kiihtymään ja vastustamaan natsismia. Mitä vastustat kun vastustat natsismia? Jokainen vastustaa silloin eri asioita, koska sitä mitä vastustetaan ei ole määritelty täsmällisesti ja tieteellisesti. Yleistä järjellistä käsitteen määrittelyä ei haluta antaa sen takia, että vain tieteellisesti määritellyt käsitteet ja niiden sisällöt voidaan todistaa virheellisiksi.
  7. Et ole käsittänyt, että totuus on oikeasti olemassa ja että totuus voittaa aina valheen. Sinä itse haluat että käsityksiäsi ei kritisoitaisi, vaan että voisit rauhassa vaipua valheeseen ja epätieteellisyyteen.
  Olet HIRVIÖ. Sananvapauden vieminen, kuten esität johtaa siihen, että yhteiskunta ei voi korjata itseään, koska epäkohtia ei saa tuoda esille. Sellaisen yhteiskunnan tulevaisuudessa siintää vain yksi asia – MAANPÄÄLLINEN HELVETTI. Ymmärrätkö sinä tämän. Katsos ota huomioon myöskin, että jos hallitsevalle eliitille, antaa vallan rajoittaa heidän kritisointiaan, niin siinäkin tapauksessa valtiolla on nykytilanteessa edessä, vain MAANPÄÄLLINEN HELVETTI. Jos maahantunkeutujia ei saa kritisoida, se johtaa siihen, että he saavat tehdä rikoksia ilman rangaistuksia. Myös tämä johtaa yhteiskunnan tuhoon. Suomalaiset eivätkä maahantunkeutujat ole kaikki vastuussa yksittäisten ihmisten teoista.
  Haluan tässä huomauttaa erään asian: Olkoon Allah kunnioitettu.
  Haluan edistää oikeata islaminuskoa.
  8. En ymmärtänyt mitään.
  9. Pelkkää olkinukkeilua. Todellisia vihaajia ovat suvakit, jotka eivät suostu näkemään tilaansa, vaan ”poistavat” ikävät totuudet väittämällä muita ihmisiä vihaajiksi perusteettomasti. Kyseisellä tavalla tosiaan voi murhata oman omantuntonsa, mutta oikeista hyvistä ihmisistä (niistä jotka ovat nähneet että pahuudesta pitää pyrkiä eroon ja sen Jeesuksen avulla myös toteuttaneet) se ei tee pahoja, vaikka kuinka kuvittelisi. Suvakkius on totuuksien kieltämistä ja tekopyhyyden valheeseen vajoamista. Oikea isänmaallisuus on kansansa hyvyyden rakastamista ja sen edistämistä kaikin hyvyyden tavoin. Isänmaallisuus ei ole rikollisuutta. Isänmaallisuus ei myöskään ole itsekkyyttä, vaan isänmaallinen ihminen ei rakasta itseään, vaan kansansa hyvyyttä. Kansan jäsenenä isänmaallinen ihminen haluaa edistää muiden kansojen auttamista oikeaan hyvyyteen (ei siis tekopyhyyteen), mutta nykyaikana kansan tulisi ensin tehdä henkinen parannus, niin että se pystyy aidosti rakastamaan totuuksia.
  10. Strateginen ajattelu. Tarkoitatko rikollista oveluutta muka pahoja isänmaallisia (jotka oikeasti ovat sinua henkisesti paljon korkeammalla, koska ovat kohdanneet ja nujertaneet oman pahuutensa, eivätkä ole projisoineet omaa pahuuttaan muihin ja näin välttäneet ”ikävän” parannuksen tekemisen) kohtaan. On kauhistuttavaa, että normisuvakki ei tarvitse kuin pienen annoksen valheita ja sen jälkeen onkin valmis tekemään mitä tahansa rikoksia hyviä ihmisiä kohtaan. Kunhan tarpeeksi suuri ”auktoriteetti” valehtelee isänmaallisia ihmisiä natseiksi, niin suvakkista tulee kädenkäänteessä täysiverinen rikollinen. Se suvakkiudessa on kaikkein kauhistuttavinta. Että ovat niin valheiden vietävissä, että heistä on hyvin helppo tehdä rikollisia, jotka muka hyvistä motiiveista tekevät rikollisia ja pahoja tekoja. Suvakkiudesta, eli siis totuuksien kieltämisestä ja tekopyhyyden pitämisestä aitona hyvyytenä, voi parantua oikealla uskonnolla. Evankeliumit ovat tässä paras ja selkein aloituspiste. Oletko muuten nähnyt koskaan ihmistä, joka noudattaisi kyseisiä Evankeliumeita. Jos et, niin miten sinulla voisi olla mitään käsitystä siitä, mitä Evankeliumi tarkoittaa ja pitää sisällään.

  Noin yleensä tämä kirjoitus oli lähinnä kauhistuttava, jos ymmärtää sen todellisuuden.
  Kirjoitus ehdottaa, että typeryyteen ja tekopyhyyteen kääntyminen olisi järjellistä toimintaa.
  Isänmaallisuus on oikeasti rakkautta niiden ihmisten hyvyyttä kohtaan, joiden kaltainen itse on ja joita sen takia osaa auttaa syvemmin kuin tuntemattomia ihmisiä.
  Kehoitan jokaista pyrkimään aitojen totuuksien löytämiseen. Totuuden määritelmä ei ole, että muutkin ovat sitä mieltä.

  • Arvelen että yrität sanoa suvakkien olevan jonkinsorttisia kulttuurimarxisteja tai ’jeesuksia’… suuria humanisteja ja ihmisystäviä. Mutta eivät he ole sitä todellisuudessa. He vain uskovat itse olevansa. Elävät siis harhoissaan ja asioihin terveellä järjellä suhtautuvia tuomiten ja nimitellen kuten Diabolik alla toteaa.
   Ellei näin ole asian laita niin miksi he sitten vainoavat historian Jeesusta ja hänen oppiaan? Vainoavat tietämättään koska nämä ’pakolaiset’, joita he hyysäävät ovat melkein järjestään Jeesuksen vihollisia joille talmudistien tavoin hänen oppinsa kannattajat, siis kristityt, ovat ei-toivottuja ja tuhottava.
   Kun asia on näin myös he itse silloin ovat hyväksymässä kristinuskon, uskonnoista kehittyneimmän tuhoa, jossa ihmisen henkilökohtainen vastuu Jumalan edessä korostuu heimo- tai kollektiivisen vastuun sijasta mikä on leimaa antava piirre islamin ja juutalaisuuden kohdalla.
   Kannattaa muistaa, että sekä juutalaisuus että islam haluavat tuhota kristinuskon maailmasta.

   • lisäys…
    1882 Dresden ”Anti-Jewish” Manifesto Explains NWO
    ote kirjoituksesta

    ”Christian religion is the most powerful reaction against Jewish tendencies to achieve world domination. It is an insurmountable protest against the elevation of the Semitic above the Aryan race, and so it is only natural that the Jewish clan is a sworn mortal enemy of both the founder of this religion and the Christian religion itself.

    Accordingly, Jewry can only firmly establish the superiority and rule of the Semitic race when it has managed to defeat the natural reaction opposing it and to destroy the institution of Christianity.”
    – See more at: http://henrymakow.com/2016/01/1882-Manifesto-Puts-NWO-in-Perspective%20.html#sthash.GJpOiKDq.dpuf

   • Venäjän partiarkka Kirill kehotti muistamaan, miksi joulua vietetään.

    Patriarkka Kirill joulujumalanpalveluksessa Moskovan Kristus Vapahtajan katedraalissa
    Patriarkka Kirill johti joulujumalanpalvelusta
    Heittäkää pois maalliset huolet ja muistakaa, että joulun tarkoitus on viestittää Jumalan pojan syntymästä, sanoi patriarkka.
    Hän kehotti kristittyjä muistamaan, että Jeesuksen syntymä muutti maailmaa ja toi ihmisen lähemmäksi Jumalaa.

    Partiarkka Kirill kehotti uskovaisia olemaan joulun arvoisia.

    Hän kehotti ukrainalaisia lopettamaan veljesmurhan ja kaikkia kristittyjä rukoilemaan Ukrainan konfliktin lopettamisesta.

    Lue lisää: http://fi.sputniknews.com/ulkomaat/20160107/722765/venaja-patriarkka-joulu.html#ixzz3wZOxUWoZ

   • Huomasin tuossa pienen virheen…heti alussa.
    Tarkoitus oli sanoa: arvelen että yrität sanoa suvakkien kuvittelevan olevansa jonkinsorttisia,,,jne.

  • ”4. Suvakin käsitys valtiosta on yleensä täyttä satua. Että työt tulevat tehdyksi itsestään ja että raha kasvaa suurinpiirtein puissa. Suvakki on siis niin häpeämätön, että ei tajua, että yhteiskunnan menot maksavat kansalaiset veroina. Suvakki on siis käytännössä (sitä kuitenkaan koskaan julkisesti myöntämättä) valmis varastamaan toisilta ja olemaan hyvä toisilta ilman lupaa varastetuilla rahoilla.”

   Itse et näy ymmärtävän. ”Yhteiskunnan menot” ovat myös yhteiskunnan tuloja. Ne ovat tasan yhtä suuret. Yhteiskunta ei köyhdy eikä häviä siinä mitään, kun rahoja siirretään toisesta taskusta toiseen taskuun.

   Verotus ei ole ”toisilta ryöstämistä”. Verorahat käytetään valtion suunnittelun mukaan. Se on yhteisen sopimuksen tulos ja sillä ohjataan yhteiskunnan kehitystä. Veroilla kehitetään ja ylläpidetään yhteiskuntaa, jonka osia me kaikki olemme.

   Ensimmäinen verotus suoriteaan ennen valtion verotusta. Siinä omistajat ja korkeapalkkaiset verottavat matalapalkkaisia, vieden itselleen suurimman osan voitoista. Toisessa vaiheessa valtio palauttaa osan, mutta vain osan, niille jota ensimmäisessä vaiheessa verotettiin.

   Valtion suorittamalla progressiivisella verotuksella pyritään korjaamaan sitä ongelmaa, että omistamisella ansaitaan valtavasti nopeammin kuin työn teolla, ja ilman verotusta suurin osa varallisuudesta siirtyy nopeasti pienen omistajajoukon haltuun. Tosin voimakaskin progressiivinen verotus vain hidastaa tätä prosessia, ei sitä estä.

   Raha ei kasva puissa, vaan se luodaan pankin lainatiskillä. Siellä sitä jaetaan niille, jolla on joko omaisuutta tai työpaikka. Onko työpaikka yksityisellä sektorilla tai julkisella, sillä ei ole väliä: opettaja saa lainan siinä kuin kampaaja tai lukkoseppäkin. Rahaa luodaan koko ajan enemmän kuin mitä lainaajat maksavat takaisin pankkiin, siitä yksinkertaisesta syystä, että vanhoja lainoja ei voi maksaa pois ottamatta uusia lainoja. Lainatessaan rahaa, pankki pyytää koron, joten asiakkaat joutuvat maksamaan pankille enemmän rahaa kuin saivat sieltä. Kaikki asiakkaat.

   Pankkien sijasta rahan voisi ihan yhtä hyvin luoda valtio. Raha voitaisiin silloin antaa valtion työntekijöille vastineeksi heidän tekemästään työstä. Nykyäänhän pankit antavat rahan, sitä vastaan että lupaat maksaa sen takaisin. Mikäli raha tulisi valtion töistä, yksityinen sektori käsitettäisiin ”loisina” jotka ryöstävät itselleen osan niistä rahoista, jotka julkisen sektorin työntekijät ovat työllään ansainneet.

   Näin ollen, käsite siitä kuka rahan luo, kumpi elää toisesta (yksityinen vai julkinen sektori), riippuu siitä mikä taho rahan luo ja kenelle se ensin luovutetaan!

   Mutta viime kädessä raha on vain maksuväline, jonka tehtävä on helpottaa tuotteiden ja palvelusten vaihtoa. Todellisuudessa yhteiskunnalle on tärkeää siis työn teko eikä rahan teko.

   Suvakkina ymmärrän hyvin että sosiaalitoimet maksetaan valtion verotuloista. En pidä sitä lainkaan pahana asiana, koska nykyisessä järjestelmässä ei ole mahdollista että kaikki saisivat hyvin palkattua työtä tai omaisuutta omistaakseen. Koska järjestelmän korjaamiseen ei haluta mennä niin että kaikki saisivat työtä ja tuloa samoissa määrin, verottaminen on tällä hetkellä paras keino taata kaikille jonkinlainen elämä. Tosin, yhteiskunnan tuki on Suomessa hyvin alhainen palkkatasoonkin verrattuna.

   • ”Toisessa vaiheessa valtio palauttaa osan, mutta vain osan, niille jota ensimmäisessä vaiheessa verotettiin.” Tietysti kaikki verorahat palautetaan, mutta tuolla tarkoitin sitä, että toisen vaiheen verotus (valtion ja kunnan tekemä) ei palauta niin paljon kuin ensimmäisen vaiheen verotus (omistajien ja korkeapalkkaisten) vei. Siitä johtuen pitkän linjan trendi on se, että varakkaille siirtyy yhä suurempi osa kokonaisvarallisuudesta.

 3. Onko tämä uutinen ollut valtamediassa? Tuskin on tässä muodossa ollut. MIKSEI?

  Muutama Unkarin pääministerin todella realistinen ja järkevä, oikealla tavalla humaani kannanotto pakolaisasiaan syyskuussa. Jokainen itseään kunnioittava ja suvereeni maa ei voi sallia kenenkään ajaa itseään kaaokseen ja tuhota itseään.
  Jos se niin tekee sitä ohjaa itsetuhovietti:

  ”Eurooppalaiset poliitikot elävät unelmien maailmassa. He eivät ymmärrä minkä vaaran tuovat uudet tulokkaat. Heillä ei ole aavistustakaan ongelmien laajuudesta – kyse on kymmenistä miljoonista ihmisistä. Ihmisvirta on loputon – Pakistanista, Bangladeshista, Malista, Etiopiasta. Jos me päästetään heidät, Eurooppa kuolee ja tuhoutuu.”
  “Jos emme lopeta turvapaikanhakijoiden virtaa, kristityt Euroopassa voi jäädä vähemmistöön, ja Euroopan Unioni menettää identiteettinsä. Maahanmuuton seurauksena lähitulevaisuudesta muslimeista tulee olemaan enemmistönä Euroopassa. Jos Eurooppa sallii kahden uskonnon kilpailun, kristityt häviävät – sanoi Unkarin pääministeri aiemmin syksyllä.”

  Pääministeri Orban sanoi, että hänen maansa alkaa jatkossa karkottaa laittomia turvapaikanhakijoita, raportoi DW.

  “Heidän täytyy palata sinne, mistä he tulivat. Nämä ihmiset eivät tule kriisipesäkkeistä vaan leireiltä jotka sijaitsevat Syyrian rajavaltioissa. Siellä he olivat turvassa”, sanoi Orban.
  “He haluavat asua Saksassa ja Ruotsissa. Henkilökohtaisesti minä tietysti ymmärrän heitä. Mutta meidän on muistettava, että perusoikeutta parempaan elämään ei ole olemassa, on vain perusoikeus turvallisuuteen ja ihmisarvoon.” Näin siis Unkarin pääministeri syksyllä.

  Mitä teki Hesari?
  HS lähetti propagandatoimittajan Unkariin – huonontamaan mielikuvaa pääministeri Viktor Orbanista Suomessa
  http://mvlehti.net/2016/01/06/hs-lahetti-propagandatoimittajan-unkariin-huonontamaan-paaministeri-viktor-orbanin-mielikuvaa-suomessa/

  Onkohan maan johto lukenut…suosittelen. Onneksi parjattu ja ’epäilyttävä’ MV lehti kertoi tämän meille.

 4. Niinpä, niinpä!

  Itse en ole koko elämäni aikana tavannut yhtään oikeasti loogisesti ajattelevaa suvakkia vaan jokainen on ollut kuka enemmän kuka vähemmän pienisieluisia, idealistisia, tosiasioita monotomisesti kiistäviä aivopestyjä ihmisparkoja!

  Kysymys heidän kohdallaan onkin enemmän uskonnosta kuin poliittisesta tai ideologisesta suuntautumisesta.

  Aidosti avoimia, rehellisiä ja totuuteen pyrkiviä ihmisiä en ole vielä heidän joukostaan löytänyt.

  Lisäksi heillä tuntuu olevan pirunmoinen lynkkausmentaliteetti!

  ”Rasisti,Fasisti,Natsi,Homovihaaja,Syrjäytynyt,Vihainen katkera nuori ym. Joka tilanteeseen löytyy sopiva haukkuma/lyömä nimitys tai suoranainen leima!

  Oma lukunsa on sitten nämä feministit joihin myös moni suvakkikin kuuluu.

  Heille jos kenelle on mahdotonta myöntää tosiasiat.

  Miehet ovat fyysisesti, älyllisesti ja henkisesti vahvempia kuin naiset.

  Tämä näkyy kaikilla elämän osa-alueilla aivan laidasta laitaan

  Miehillä on suuremmat aivot(15% enemmän neoroneja)

  Mitä korkeampaan älykkyysluokkaan noustaan sitä vähemmän siellä on naisia!

  Nämä kaikki ovat liian raskaita asioita feministille käsittää.

  Yllämainitut seikat eivät tietenkään oikeuta naisia halventavaa käytöstä, pikemminkin päin vastoin!

  • Todella huipputason analyysi ! Toivoton olo tulee mutta ehkä siitä syntyy tarve itsenäistyä. Muuta tietä ei ole ja sitä IPU tarjoaa.
   Eräs kommentti blogiin oli: ”Seuraava looginen askel sionistien maailmanvalloituksessa ovat kansanmurhat. Niistä tuleekin sitten sen kokoluokan lahtauksia, että natsit olivat aloittelijoita ja kommunistitkin muuttuvat kateudesta vihreiksi.”

 5. Luin kirjoituksen ja oikein innolla päätin lukea millaisia perusteltuja ja fiksuja kommentteja se herättää. Noh yksi vetoaa järkikeskustelussa Jeesukseen. Toinen vastustaa tieteellisesti määrittelemättömien termien (kuten natsi) käyttämistä, mutta puhuu kuitenkin itse ”eliitistä”. Kolmas lataa, että miehet ovat älyllisesti vahvempia kuin naiset, koska heillä on suuremmat aivot. Mitäpä tähän nyt toteaisi, paitsi hohhoijjaa. Ei kääntynyt tämä suvakki vielä ihan näillä eväillä.

  • Ihminen.

   Homma nyt sattuu olemaan vaan tieteellinen fakta, tuntui se kuinka ahdistavalta tahansa!

 6. Siteeraan Tuomiojaa:

  ”Jo pitkään on voinut todeta, että olipa alkuperäinen aihe mikä tahansa, niin jo noin kahdenkymmenen ensimmäisen kommentin jälkeen ”keskustelu” on degeneroitunut älyvapaaksi ja usein rasistiseksi panettelu- ja solvauspuheeksi, jolla ei ole enää yhteyttä alkuperäiseen aiheeseen. ”

  http://tuomioja.org/blogi/2016/01/mita-suomelle-on-tapahtumassa/

  Tuomioja on pitkälti oikeassa. Tuomiojan blogi ja muutkin blogit kannattaa lukea.

  • Joskus pidin Tuomiojaa miehenä mutta se aika on mennyt. Kun pääsin selvyyteen miehen todellisesta suhteesta Venäjään ja Natoon niin se riitti. Hän ihan tosissaan on syyttänyt Venäjää Ukrainan asioista vaikka jokainen täyspäinen tietää kenen raatelema se maa on.

   Tuomioja ei ole minusta rehellinen ja kannattaa kulissien takana US-koaliition fasismia ja Eurostoliiton pankkimafiaa. Se on yleinen vika demareissa. He nauravat IPUlle, ainoalle järkevälle joukolle ja veljeilevät kokkarin kanssa. Todellisuudessa he ovat piilokommunisteja ja pankkimafian ja kokkarieliitin työkalu.

   • Joo, minustakin Tuomioja oli täysin väärässä varhaisissa Ukraina lausunnoissaan.

    Tuomioja kirjoitti myöhemmin blogissaan, ettei hän saanut edes ulkoministeriöstä oikeaa tietoa. On vähän muutenkin puhdistautunut erehdyksistään.

    Saattoi viitata siihen tunnettuun tapaukseen, kun Tuomioja kertoi radiossa ’saaneensa tietoa’, että Venäjä olisi siirtänyt Krimille 40 000 uusia joukkoja.

    Samassa radiolähetyksessä suomalainen sotilasasiantuntija totesi, ettei se ’tieto’ missään tapauksessa voinut pitää paikkaansa, koska suomalainen sotilastiedustelu saa natolta tiedot venäläisten joukkojen liikkeistä, eikä nato ollut sellaista ’tietoa’ ilmoittanut.

    Toimittaja kysyi sitten, että miksi sellaisia tarinoita sitten levitetään, johon sotilasasiantuntija vastasi maailmassa olevan tahoja jotka haluavat sotaa.

    Sotilasasiantuntija ei maininnut, mitkä niitä tahoja ovat. Ei tarvinnut kertoa, kaikkihan tiesivät jo alusta saakka että Ukrainan tapahtumien syypää oli Yhdysvallat, joka järjesti maassa vallankaappauksen, ja asetti maahan paljolti sellaisista uusnatseista koostuvan ’hallituksen’, joiden uusnatsien kanssa jopa EU oli kumonnut yhteistyön jo vuosia ennen Ukrainan kriisiä.

    Suomalainen media, myös ja erityisesti yle on kertonut Ukrainasta hirveätä potaskaa. Eiköhän tämä johdu siitä, että Suomen media on jokseenkin kokonaan isojen amerikkalaisten uutistoimistojen peukalon alla, ja nämähän suoltavat varsinkin amerikkalaisten järjestämistä sodista, vallankaappauksista ja muista kriiseistä mitä uskomattominta puppua.

    • Lapsellista selittelyä Tuomiojalta. Pitäisihän tuon tason kaverin olla paremmin itse perillä asioista eikä suoltaa jonkin viraston juttuja… uskomatonta että kehtaa tuolla tavoin selitellä.

    • Tuomiojan piti voida luottaa ainakin jossain määrin ulkoministeriöstä saamiinsa tietoihin? Taisi olla itse samaisen viraston päällikkö, ulkoministeri kun oli.

     Mitenkään ei ministeri voi itse ryhtyä tarkistamaan muista lähteistä kaikkea tietoa, mitä saa suomalaisista virallisista lähteistä? Ministerillä kun on paljon hommia, ja joutuu tekemään isoja päätöksiä saamansa tiedon perusteella.

     En tiedä, mitä sitten tapahtui, kun ulkoministeri oli huomannut, että ulkoministeriö syötti hänelle väärää tietoa …

     Keskisuomalainen kirjoitti pääkirjoituksessaan, kun Tuomioja oli myös huomauttanut ’tunnistavansa venäläisten valehtelun’, että ’valehtelee ne amerikkalaisetkin’ tarkoittaen kai, että sekin valehtelu pitää opetella tunnistamaan.

     Seurasin Ukrainan kriisiä alusta saakka, ja tiedot siitä, miten amerikkalaiset järjestivät vallankaappauksen, oli saatavissa amerikkalaisesta ei-valtamediasta alusta alkaen.

     Yksityinen ’tiedustelupalvelu’ (propagandatoimisto) Stratford selvästikin valehteli, kun väitti vallankaappauksen olleen niin taitavasti järjestetty, ettei heille selvisi tapahtumien kulku vasta paljon myöhemmin. Kyllä he varmasti tiesivät ainakin pääasiat, mutta kuvittelivat amerikkalaisten onnistuvan loppuun saakka, ja voittajathan kirjoittavat historian.

     Nythän amerikkalainen valtamediakin (muun muassa Washington Post) on jo aikaa sitten myöntänyt amerikkalaisten olleen kriisissä ’se agressori’.

     Suomessa tätäkään amerikkalaisen valtamedian uutisointia täkäläinen valtamedia ei ole julkaissut. Niitä suomalaisia, jotka eivät seuraa yhtään ulkomaista mediaa pidetään sysimustassa pimeydessä.

     • Tuomioja ei tietääkseni kuulu kirkkoon ja mikäli olen perillä asioista vastustaa kristinuskoa.
      Uskonto on jokaisen oma asia mutta kulttuuritasolla sillä on suuri merkitys. Kulttuurin sielu heijastuu kulttuurin uskonnossa. Maailman tämän hetken tilanne ja kohtalo myös ainakin Lännessä on pitkän juutalaisen uskonnon tulos kuten Henry Makow hyvin tuo esiin. Makow on itse juutalaisuuden hylännyt kristitty.

      1882 Dresden ”Anti-Jewish” Manifesto Explains NWO
      As a result of Illuminati Jewish instigated wars, ”the governments of some indebted countries have become nothing more than Jewish institutions, Jewish collection agencies. This explains the complete inactivity of these governments with respect to the Jewish question and also their hostile behavior against their own populations in favor of Jewry.”
      – See more at: http://henrymakow.com/2016/01/1882-Manifesto-Puts-NWO-in-Perspective%20.html#sthash.GJpOiKDq.dpuf

     • Ei sen minusta näytä ollenkaan siltä, että juutalaisilla niin mahdottoman suuri vaikutus olisi asioiden nykytilaan.

      Lähinnä asioiden nykytila niin lännessä kuin muuallakin on seurausta eurooppalaisten ja ’eurooppalaisen kulttuurin’ suorittamasta melkein koko muun maailman valloituksesta. Kolonialismi on vähitellen purkautumassa. Juutalaiset on vain pieni sivujuonne, variaatio.

      Mutta nyt eurooppalaisten kolonioista kaikkein pahin, Yhdysvallat mellastaa maailmalla aiheuttaen suurta tuhoa siellä sun täällä. Aiheuttaa toinenkin kolonia, ’juutalaisvaltioksi perustettu’ Israel melkoista paikallista tuhoa, muttei sitä nyt sentään voida verratakaan amerikkalaisten aikaansaamaan.

     • Olet sokea jos et sitä huomaa. Yhdysvallathan on ’miehitetty maa’ ja valtaa pitää pankkimafia. Kai tiedät keistä se pääosin koostuu?
      Ellet niin ota selvää.

 7. Myönnän olevani suvakki myöskin. Ihan pahaa tekee lukea massamedia kommenttiosastoa, jossa pakolaiset ja maahanmuuttajat haukutaan loisiksi eikä heitä maahan haluttaisi päästää.

  Nykyisessä keskustelussa minua häiritsee varsinkin se, että syyllistetään syyttömiä. Eivät nämä sotia pakoonlähteneet, tai elintasopakolaisetkaan, ole syyllisiä siihen että heidän on kotimaansa täytynyt jättää! Useimmat heistä ovat pakolaisia tälläkin hetkellä niistä sodista, joissa Suomi on antanut tukensa maahan hyökänneelle osapuolelle, tai sille joka aseistaa ja tukee maahan hyökkäviä ryhmiä tai sisällissodan osapuolta. Olemme esimekiksi Irakin, Afganistanin ja Syyrian tapauksessa itse olleet tukemassa maahan hyökkäävää osapuolta.

  Minusta niiden jotka eivät pakolaisia halua, on ensimmäiseksi muutettava omaa äänestämiskäyttäytymistään ja lakattava tukemasta poliitikkojamme, jotka tukevat imperialistisia sotiamme.

  Niin kauan kun Suomi harjoittaa nykyisenkaltaista politiikkaa, vähin jota voimme tehdä, on päästää pakolaiset tänne. Jos Suomi muuttaisi politiikkaansa, sen jälkeen pakolaisten vastustajilla on edes pieni mahdollisuus koittaa käännyttää tämä suvakki.

  • Ymmärränhän minä, Diabolik. Pakolaiskriisi Sipilän kotimajoitusta myöten on yhtä selvä agenda kuin Venäjän demonisointikin. Tämä on aivan selkeästi globalistien suunniteltu juttu.

   Joka puolella vaihtoehtomediassa on keskusteltu siitä, kuinka massamedia toitottaa ”kotiin palaavien taistelijoiden muodostamaa terroristi-uhkaa”. Euroopassa tapahtuvat false-flag iskut on minun mielestäni se ykkösagenda. Siihen tarvitaan syntipukkeja ja tekijöitä, jotka jujutetaan mukaan syöttämällä propagandaa, avustamalla ja lahjomalla samaan tapaan kuin FBI on tehnyt Yhdysvalloissa, ja mitä NATO ja CIA tekivät vuosikymmeniä Euroopassa (gladio-toiminta). Eurooppaan halutaan luoda entistäkin suurempi ja voimakkaampi ulkomainen köyhälistö, tekemään hanttityöt, polkemaan palkat ja siinä samalla radikalisoitumaan. Rasismin lisääntyminen on vain auttaa radikalisoitumista.

   Tottakai se palvelee myös silmänkääntötemppua: katso tänne, niin ettet nää mitä tuolla tapahtuu -politiikkaa. Mutta ei sitä siihen tarvita! Kansalaisten mielenkiinto saadaan massamedialla ohjattua ihan mihin hyvänsä. Radikalisoituminen ja sen myöstä hyväksyntä ulkomaisille sotatoimille on se suurin juttu. Siihen Suomikin on menossa mukaan sopimuksilla koko ajan voimakkaammin.

   Mutta minusta te vaihtoehtomedioiden herättämätkin lähdette nyt mukaan väärän kiesin kyytiin: kiinnitätte huomionne ja kritiikin väärään aiheeseen. Syyllinen sekä pakolaisaaltoon että siihen miksi Eurooppaan halutaan radikalisoituvia vähemmistöjä, on globaali kampanja joka on menossa juuri nyt Lähi-Idässä, Itä-Euroopassa ja Afrikassa. Se on sodankäynnin ja hallitsemisen, imperialismin politiikka uuskolonialistisin keinoin.

   Ulkomaisten sotien hyväksyntä johtuu pitkälti näistä kahdesta asiasta: ”ei koske minua” tai ahneudesta. Suurin osa kansalaista hyväksyy ne ”ei koske minua” -johdosta, koska vastustaminen on vaan turhan työlästä eikä siitä mitään tule. Sitten on tämä atlantistien porukka, joka näkee tässä globalistien hegemonian etenemisen, ulkomaiden tuhoamisen ja rakentamisen, aseidenmyynnin ja sijoittamisen tarjoamia voittoja. Nämä kimmo sasit jotka natottavat ja ostavat amerikkalaisten asefirmojen osakkeita euron kuvat silmissään.

   No, nyt koskee sitä ”ei koske minua” porukkaa, kun pakolaisia lappaa sisään! Ahneus on suomalainenkin perisynti. Meidän pitäisi saada ihmiset ymmärtämään, että jos tuhoat, epävakautat ja ryöstät ulkomailla, saat niiden asukkaat omiin nurkkiisi. Sinä olet syyllinen, ja välinpitämättömyytesi kostautuu.

   Siis minä en lähde mukaan rasistien ja ahneiden rajat kiinni ja ulkomaalaiset hemmettiin politiikkaan. Ei sillä voiteta mitään, vastakkainasettelu vain lisääntyy. Kyllä ne pakolaiset tai maahanmuuttajat tuodaan sieltä joka tapauksessa. Minun kommenteissani tuomitaan sotapolitiikka ulkomailla ja kerrotaan että ”nautimme” oman politiikkamme seurauksista pakolaisvyöryn myötä.

   Ja kyllä ne ulkomaalaiset olivat siellä pakolaisleireillä jo ennen kuin EU niitä alkoi päästämään niitä sisään. Ne oli tätä ennen vielä mietä köyhempien maiden ongelma, ja osaksi Etelä-Euroopan ongelma. Eivät ne mistään nyt siunaantuneet! Blogi jonka osoitit menee tässä väärää polkua, kun kehuu etteivät ne ennen meidän ongelmiamme olleet!

   Minä en syyllistä näitä maahanmuuttajia tai pakolaisia: he ovat meidän politiikkamme uhreja. Minä syyllistän poliitikkomme. Enkä aio näin pienestä humaanisuuttani menettää. Aletaan harjoittamaan ihan erilaista politiikkaa, se on ainoa keino millä nämä asiat korjaantuu. Tämän parempaa tilaisuutta ei juuri tule (ennen kuin ollaan isossa sodassa mukana) kertoa mitä teemme väärin.

   • Ymmärrän tuotakin ajattelutapaa mutten tue sitä tässä. Näen ’pakolaisongelmassa’ olevan kyse suunnitellusta hankkessta joka liittyy nwo-mafian maailmanherruuden tavoitteeseen. Eikä suurin osa pakolaisista täytä pakolaiskriteerejä minkä näkee kuvista. Ja joukossa on paljon rikollista ainesta kuten on todettu eri puolilla maailmaa, myös bisnesmiehiä. Mitä enemmän Eurooppa ottaa pakolaisia sitä sujuvammin nwo-hanke etenee.
    Eräs seikka joka on Saksasta tuotu esiin on että kun nämä miehet jättävät perheensä niin heidän vaimonsa joutuvat Isis-terroristien uhreiksi, heitä raiskataan ja tapetaan. Miksi miehet pakenevat tänne jättäen perheensä???
    Makow kuvaa tätä ’vasallihanketta’ hyvin: http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=127257
    Hankkeen takana ovat myös suurkorporaatioiden ja finanssivallan rahanahneet vasallit koska tässä piilee orjatyön mahdollisuus kun saadaan halpatyövoimaa. Ja viis muusta.
    Kyllä tässä otetaan askelia kohti globaalikommunismia, joka on pankkiirimafian lopullinen tavoite. Peli on raakaa emmekä me voi sille mitään. Turha ryhtyä esittämään pelastajaa. Se käy kalliiksi ja voi päätyä omaan tuhoon.

    • ”Eikä suurin osa pakolaisista täytä pakolaiskriteerejä minkä näkee kuvista.”

     Jaa-a. Miten niin sen näkee kuvista?
     Oletko selvänäkijä???

     Pakolainen on sotaa tai vainoa pakeneva ihminen. Ei se näy mitenkään kuvista, millaista vainoa tai sotaa pakolainen pakenee. Ei ne kuvaajat yleensä saa niitä vainoajia tai tappajia samaan kuvaan.

     Pakolainen voi olla upporikas tai rutiköyhä, tumma tai vaalea, lyhyt tai pitkä. ’Ruma’ tai ’kaunis’. Viiksekäs, pitkätukkainen kuin Jukka Tolonen tai kalju kuin Kekkos-vainaa.

     Usein pakolainen on mies, ja näissä Suomea nyt koskevissa tapauksissa matkaan lähtee yleensä nimenomaan ensiksi nuori mies, koska nuoret miehet yritetään joko värvätä sotaan tai tappaa koska heidän ajatellaan tukevan vastapuolta, jos eivät suostu värvättäviksi. Vanhukset, naiset ja lapset eivät Irakin tai Syyrian levottomuuksissa tappajia niinkään kiinnosta.

     Ja toisaalta nuori mies voi helpoiten selvitä vaikeasta matkasta, naiset ja lapset ja perheen vanhukset seuraavat sitten perästä, jos katsotaan tarpeelliseksi, ja jos asia onnistuu.

     • Normaalia minusta olisi jäädä taistelemaan omien puolesta.
      Miten olisi maamme käynyt jos miehemme olisivat lähteneet pakoon talvisotaa? Mietihän sitä.
      Taidat olla suvakki , ehkä sivarikin? ihan koko sydämmestäsi. Minä en. Ollaan erilaisia.

     • Syyrian sodalla tai Irakin sodalla ei ole mitään tekemistä Talvisodan kanssa, mikä sekin oli traaginen rikos ja erehdys, mistä Suomen poliitikot ja muutkin suomalaiset saivat maksaa kalliisti.

      Olen todellakin sivari ja myös monikulttuurisuuden ystävä. Olen asunut ulkomailla vuosia ja itse asiassa tehnyt joskus vähän töitä ’Suomen Pakolaisapu’ järjestöllekin.

     • No nyt ymmärrrän minkä tähden et ymmärrä aseiden päälle yhtikäs mitään!

      Siis kenen puolelta se oli rikos ja erehdys??

     • Talvisota oli varsinkin suomalaisten puolelta rikos ja erehdys.

      Suomalaiset poliitikot antoivat kolmekymmentäluvun lopulla lausuntoja, että ’Neuvostoliiton vihollinen on aina Suomen ystävä’.

      Koko Eurooppa tiesi tuolloin, että Saksa hyökkää ennen pitkää Neuvostoliittoon, Ja Neuvostoliiton johtajat päättelivät tietenkin suomalaisten lausunnoista ja Saksan armeijan edustajien vierailuista Suomessa (aivan oikein), että Suomi liittyy Saksalaisten hyökkäykseen.

      Neuvostoliitto yritti pitkään neuvotella Suomen kanssa siitä, että Suomi vaihtaisi erityisesti Leningradin raja-alueita Neuvostoliiton pohjoisimpina oleviin raja-alueisiin. Neuvottelut kariutuivat, ja sota alkoi.

      Sodan Suomi tietysti hävisi ja rauhanteossa alueet, joista Neuvostoliitto oli kiinnostunut liitettiin Neuvostoliitoon.

      Kohtapuoleen suuren sodan jo alettua Saksa oli valmis hyökkäämään ja Suomi liittoutui Saksan kanssa, niinkuin Neuvostoliiton johtajat olivat päätelleet… ja Suomi ja Saksa hyökkäsivät yhdessä Neuvostoliittoon…

     • Enpä ole aikoihin lukenut enemmän vääristeltyä sotahistoriaa!

      Jospa kysyisit vaikka tuolta suurenmoiselta Sampo Ahdolta mitä mieltä hän on noista ”iltasaduistasi”??

      Olet sotahistoriasta TÄYSIN PIHALLA!

     • En kiistä tuota mutta miten se nyt liittyy tähän suvakkijuttuun?
      Oletko todella sitä mieltä että miesten tulee lähteä karkuun kun sota alkaa omaa maata vastaan kuten nämä mamut ovat lähteneet?

     • No nyt kyllä pomppas, ytrewq!

      Kertomuksestasi pääsi unohtumaan että Saksa ja Neuvostoliitto olivat salaisia liittolaisia kun Neuvostolliitto ja Suomi neuvottelivat ennen Talvisotaa! Saksa ja Neuvostoliitto olivat sopineet keskenään jakavansa Euroopan. Neuvostoliitto ja Saksa myös toteuttivat sopimustaan käytännössä ja miehittivät Euroopan valtioita yhteispelillä, tietäen molemmat että toinen ei asiaan puutu.

      Niin ollen on täysin perusteetonta väittää että Saksa uhkasi liittolaistaan Neuvostoliittoa Talvisodan alla, mistään suunnasta. Neuvostoliitossa saatettiin ennakoida tämän olevan jossain vaiheessa edessä, mutta Suomen eliminointi ja Terijoen nukkehallituksen perustaminen oli kuitenkin Neuvostoliiton omaa imperialistista politiikkaa.

      Tietysti niin kauan kun Molotov-Ribbentrop sopimuksen alkuperäinen lisäasiakirja pysyi salassa, Neuvostoliitto saattoi väittää valheeksi sen ja Saksan liittolaisuutta.

      Neuvostoliitolla oli suunnitelmat valloittaa Suomi, mutta Talvisodassa se ei siihen pystynyt. Välirauhan aikana Neuvostolliitto ilmoitti Saksalle aikeistaan yrittää uudelleen, mutta siinä vaiheessa Saksa muutti kantansa ja vuoti suunnitelmasta suomalaisille. Miksi? Koska Jatkosodan alla Saksa ja Neuvostoliitto olivat vastakkain, ja Neuvostoliiton sotilasvoima kasvoi nopeasti. Hitler kertoi Mannerheim-nauhojen mukaan Mannerheimille, että Saksalla ei ollut enää varaa antaa Neuvostoliiton voimistua, ja Hitler näki Suomen liittolaisena Neuvostoliittoa vastaan.

      Ennen Jatkosotaa Suomen valtion ja sotilasjohdon pieni osa salaisesti neuvotteli Saksan kanssa toimista (jotka myös toteutettiin) Neuvostoliittoa vastaan. Ottaen huomioon että välirauhan aikana Neuvostoliitossa tehtiin uusin suunnitelma Suomen valtaamiseksi jonka Stalin hyväksyi, voisi ehkä sanoa että tuo rikollinen suunnitelma (joka se tietysi oli, kun pieni sisäpiiri sen salaa teki) kuitenkin tähtäsi Suomen itsenäisyyden turvaamiseen Neuvostoliiton odotettavissa olevaa hyökkäystä vastaan.

      Mutta tuo on jo historian havinaa. Paljon suurempi rikos on se, että Suomen itsenäisyys on sittemmin annettu pala palalta pois, Euroopan Unionin liittovaltiolle. Eikä viihdeuutisia lukeva kansa edes tiedosta sitä.

     • Suosittelen Jacques Pauwelsin artikkeleita

      Jacques R. Pauwels is historian and political scientist, author of ‘The Myth of the Good War: America in the Second World War’ (James Lorimer, Toronto, 2002). His book is published in different languages: in English, Dutch, German, Spanish, Italian and French. Together with personalities like Ramsey Clark, Michael Parenti, William Blum, Robert Weil, Michel Collon, Peter Franssen and many others… he signed “The International Appeal against US-War”.

      Hitler’s Failed Blitzkrieg against the Soviet Union. The “Battle of Moscow” and Stalingrad: Turning Point of World War II
      http://www.globalresearch.ca/70-years-ago-december-1941-turning-point-of-world-war-ii/28059

      The Myth of the Good War: America in World War II
      60 Years Ago, February 13-14, 1945: Why was Dresden Destroyed
      http://www.globalresearch.ca/the-myth-of-the-good-war-america-in-world-war-ii/17515

      Why America Needs War
      http://www.globalresearch.ca/why-america-needs-war/5328631

      http://www.globalresearch.ca/author/jacques-r-pauwels

      Enemmän kiinnostuneelle
      May 1945: Nazi Germany Surrenders, But… on May 7, 8, or 9?
      http://www.globalresearch.ca/may-1945-operation-sunrise-nazi-germany-surrenders-but-on-may-7-8-or-9/5334299

      History of World War I: 100 Years Ago, May 1915: Italy Goes to War – Why?
      http://www.globalresearch.ca/history-of-world-war-i-100-years-ago-may-1915-italy-goes-to-war-why/5452553
      World War I: “Flander’s Fields,” 1915-2015: Whence the Poppies?
      http://www.globalresearch.ca/world-war-i-flanders-fields-1915-2015-whence-the-poppies/5446828
      World War I: The 1914 Christmas Truce
      http://www.globalresearch.ca/world-war-i-the-1914-christmas-truce/5421076

      —–
      Vielä: aika selvästi annetaan ymmärtää että Usan teollisuus hyötyi todella paljon sodasta, se oli valtava voitto maalle ja nosti sen lamasta.
      Fall 1941: Pearl Harbor and The Wars of Corporate America
      http://www.globalresearch.ca/fall-1941-pearl-harbor-and-the-wars-of-corporate-america/28159

      How Corporate America Supported Nazi Germany
      http://www.globalresearch.ca/how-corporate-america-supported-nazi-germany/5430838

      Sionistipankkiirit ovat kaikki sodat rahoittaneet Napoleonin sodista asti ellei jo ennenkin.

      http://www.globalresearch.ca/author/jacques-r-pauwels

     • Tämä vielä, kertoo paljon

      History of World War II: The Yalta Conference
      http://www.globalresearch.ca/history-of-world-war-ii-the-yalta-conference/5430788

      Morgenthau reportedly proposed to solve the “German problem” by simply dismantling the country’s industry, thereby transforming Germany into a backward, poor, and therefore harmless agrarian state.
      “The logical inference of the Morgenthau Plan,” writes the German historian Jörg Fisch categorically, “was that there could be no question of reparations payments.” Moreover, as the American historian Carolyn Woods Eisenberg points out, Morgenthau’s plans for a “pastoralization” of Germany were totally “out of step with the thinking of the most important US . . . policymakers,” who had good reasons for favouring the alternative option, “the economic reconstruction of Germany.”
      Morgenthau himself, a good friend of Roosevelt, would be dismissed from his high-ranking government position on July 5, 1945, by the new president, Truman.
      —Morgenthau ja Roosevelt olivat pankkimafian hyviä kavereita, kuten tiedämme…On jopa esitetty että Roosevelt oli piilokommunisti ja tuki NL:a siksi vahvasti ja mahdollisti sen etenemisen syvälle Eurooppaan sodan lopussa.

     • Kommentoin tässä muutaman kohdan edellisistä kommenteista.
      Nimimerkki ’Pertin’ teksti lainausmerkeissä.

      Vaikuttaa vahvasti siltä, että monet kirjoittajat ovat Suomen sodanjälkeisen propagandan sumuttamia.

      Suomessa on monin keinoin yritetty piilottaa Suomen liittoutumista natsi-Saksan kanssa ja Suomen tekemiä selviä sotarikoksia.

      Historian kirjoittajatkin myönsivät vasta vuonna 1987 Suomella olleen sopimuksen hyökätä Saksan kanssa yhdessä Neuvostoliittoon kun jatkosota syttyi. (Mauno Jokipii: Jatkosodan synty: tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940–41 (Otava, 1987))

      Tämän asian kuitenkin jokainen vähänkään historiaa tutkinut varmasti tiesi, asiasta ei vain puhuttu. Suomessa oli jatkosodan syttyessä valmiina satojen tuhansien saksalaisten armeija, kukaan tuskin saattoi kuvitella armeijan olleen valmiiksi paikalla sattumalta.

      Minä epäilen vahvasti, etä suunnitelmista ja sopimuksista pääosat oli olemassa jo ennen talvisotaakin.

      ”tuo pääoman suunnitelma Itä-Karjalan väestön keskitysleireille siirtoa varten oli JATKOSODAN aikainen hanke,”

      Tuossa on varmaan kirjoitusvirhe, tarkoitus oli kai olla ’päämajan’.

      On täysin varmaa, että suunnitelmat tehtiin ennen kuin jatkosota oli alkanut, se oli jatkosotaa edeltänyt eikä jatkosodan aikainen hanke. Päämajan paperit asiasta on olemassa.

      Olen itse sitä mieltä, ettei tämän suuruusluokan hanketta voitu kyhätä kokoon siinä lyhyessä ajassa, mikä jää talvisodan ja jatkosodan väliin, vaan hanketta suunniteltiin saksalaisten kanssa jo vuosia aiemmin.

      On tiedossa, että esimerkiksi Mannerheim vietti vuonna 1937 ainakin kuukauden Saksassa Göringin vieraana ilmoituksensa mukaan ’terveyttään parantamassa’. Eiköhän ’pojat’ suunnitelleet yhteisiä sotaretkiä samalla kun ’terveyttään parantaakseen’ ehkä ottivat yhdessä ryypyn pari..?

      ” ja kuten sanoit, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa että väitit TALVISODAN olleen suomalaisten rikollinen hanke.”

      Olen sitä mieltä, että Talvisota pääsi alkamaan vahingossa, kun suomalaiset kuvittelivat Saksan olevan jo valmis hyökkäämään Neuvostoliitoon, kunhan Suomi aloittaa sodan.

      Jotkut poliitikot saattoivat myös ajatella, ettei sota ala, kun Suomella oli selvästikin Saksan tuki ja Neuvostoliiton johto ei ollut vielä valmis suureen sotaan, jonka tiesi olevan tulossa. Ajattelivat, että Neuvostoliitto halusi lykätä sotaa eikä tekisi tässä vaiheessa mitään.

      Holsti, joka oli poliitikoista se, joka vastusti liittoutumista Saksan kanssa oli jo vaihdettu Erkkoon, joka katkaisi neuvottelut Nevostoliiton kanssa.

      ”Toki tiedän heimo-aatteen, ja muun muassa Mannerheimin halut, mutta vuonna 1939 Suomella ei ollut mitään mahdollisuuksia uhata Neuvostoliittoa, eikä Saksalla ollut siihen halua (eikä mahdollisuuksia). Neuvostoliitolla sen sijaan oli halut ja mahdollisuudet laajentua.”

      Minä olen sitä mieltä, että Saksalla oli jo vuonna 1939 jokseenkin valmiit suunnitelmat hyökätä Suomen kanssa yhdessä Neuvostoliittoon; suunnitelmia tehtiin yhdessä muun muassa silloin kun Saksan sotilasjohtoa vieraili Lapissa.

      Suomessa ei ilmeisestikään poliitikkojen keskuudessa tiedetty Saksan suunnitelmien ajankohtaa kovinkaan täsmällisesti.

      Mannerheim saattoi tietääkin, koska hän tunnetusti kannatti ennen talvisotaa aluevaihtoja Neuvostoliiton kanssa; hän halusi pelata aikaa..?

      Ei noin suurisuuntaisia sotasuunnitelmia kuin Saksan ’Barbarossa’ varsinkaan siihen aikaan aivan lyhyessä ajassa laadittu.

      (Katso yksityiskohtaisia tietoja Suomen ja Saksan yhteyksistä 1930-luvun lopulla teoksesta Juhani Suomi: ’Talvisodan tausta’)

      Neuvostoliiton johto puolestaan vuonna 1939 ilmeisesti ajatteli, että rajasodan tuloksena suomalaiset saattaisivat tulla järḱiinsä ja pyörtää liittolaisuutensa Saksan kanssa, ja jopa liittoutua Neuvostoliiton kanssa … niinkuin länsiliittoutuneetkin tekivät. Ja vähintään ja ainakin suunnittelivat siirtää rajan kauemmaksi Leningradista, niinkuin tekivätkin.

      Mutta tässä mennään jo varsin kauas keskustelun varsinaisesta aiheesta.

     • Tuosta on edeltä hukkunut monta kommenttia, joten laitan tähän lyhyesti tiedon siitä, mistä teoksesta löytyy tiedot suomalaisten suunnitelmista sijoittaa keskitysleireille jopa noin 600 000 ’ei-suomensukuiseksi etukäteen luokiteltua ihmistä’ valloitettavaksi suunnitellussa Itä-Karjalassa. Teos on tämä:

      Ohto Manninen:

      Suur-Suomen ääriviivat: Kysymys tulevaisuudesta ja turvallisuudesta Suomen Saksan-politiikassa 1941. Helsinki: Kirjayhtymä, 1980

      Onneksi Neuvostoliitto oli saanut vihiä suunnitelmista, ja nykyisten tietojen mukaan Neuvostoliitto evakuoi suomalaisten (rasistien) tieltä noin puoli miljoonaa ihmistä. Ja keskitysleireille ei koskaan päätynyt läheskään suunniteltua määrää.

     • First World War – First Christian Holocaust
      The goal of the war was to kill the cream of the new generation of white Christian males. They succeeded: 10 million men were killed and 21 million maimed on both sides.

      Sixty thousand Allies died in one day at the Battle of the Somme in 1916. The Commander of the British Army was the Freemason Douglas Haig. The Commander of the US Expeditionary Force in 1917 was the Freemason John Perishing. Old Satanists sent young men to die. – See more at: http://henrymakow.com/downton_abbey.html#sthash.9Y0WdD5v.dpuf

     • Kuinka monta upporikasta pakolaista tiedät?

      Nämä Suomeen saapuneet geelitukkaiset,kalliisiin merkkivaatteisiin pukeutuneet 500e kännykät kädessä ja läppäri selkärepussa matkaa tekevät elintaso-surffarit eivät ole mitään avuntarvitsijoita!

      Vain täydellisen ”aivokuollut” suvakki kuvittelee että selvästi silminnähden ylipainoinen varakas arabinuori tarvitsisi meidän köyhien Suomalaisten selkänahasta revittyjä verorahoja!

      Suomessa on n. 500 000 työtöntä, 700 000-900 000 köyhää ja lisäksi ainakin 50 000-60 000 täysin syrjäytynyttä nuorta/nuorta aikuista!

      Näiden lisäksi tuhansittain köyhiä yksinäisiä vanhuksia joiden mitätön eläke ei riitä edes välttämättömien lääkkeiden hankkimiseen!

      Näiden kaikkien edellä mainittujen ryhmien tila vain pahenee koska valtio tiukentaa köyhien kantaväestöön kuuluvien elinoloja jotta rahaa saataisiin siirrettyä mutiais-invaasion rahottamiseen!

      Eri paikkakunnilla on myös paljastunut että vokit tilaavat ruoat kalliilla hinnalla yksityisiltä firmoilta ja samaan aikaan samaisilla paikkakunnilla vanhusten palvelu lähettää vanhuksille pilaantunutta ja syötyväksi kelvotonta sontaa!!

      Onko tämä suvakit teidän mielestänne oikein ja kohtuullista??

      Miksi ette menetä humaanisuuttanne näiden lähes miljoonan kurjassa ja toivottomassa asemassa olevan Suomalaisen tähden??

      Juuri tässä näkyy selvimmin tämä mainitsemani suvakkien idealistinen, naivi ja epälooginen asennoituminen tosiaioihin!

      Entäpä ne miljoonat kastittomat ja köyhät Aasialaiset lapset joita kohdellaan sanoin kuvaamattoman järkyttävällä tavalla Intiassa ja muualla Aasiassa!

      Suuri osa heistä viettää päivänsä kirjaimellisesti PASKASSA, ulosteiden ja kaiken saastan keskellä hakattuina ja kaikella kuviteltavissa olevilla tavoilla nöyryytettyinä.

      Entäpä ne miljoonat seksiorjiksi myydyt aasialaiset lapset?

      Monet näistä kuolevat myös hyvin nuorina monet nähden edes 10-vuotis syntymäpäiväänsä!

      Entäpä ne miljoonat Venäjän ja Itäisen Euroopan katulapset jotka elävät pääosin viemäreissä liimaa haistellen ja kantaen kaiken maailman tauteja/syöpäläisiä kehossaan.

      Itse olen tukenut rahallisesti erästä järjestöä joka tekee työtä näitä lapsiparkoja auttaakseen.

      Eikä penniäkään siitä ole mennyt hukkaan!!

      BWT, katsoitteko muuten kymppiuutiset?

      Siinä tätä ”kulttuuririkastusta” tuli sitten oikein olan takaa esille!

      Onneksi Suomessa poliisi varautui tämän varalle.

      http://yle.fi/uutiset/helsingin_poliisi_kolnin_hairinta_uhkasi_tapahtua_myos_helsingissa__1_000_turvapaikanhakijaa_asematunnelissa/8576615

      Samanlaisia tapahtui näköjään muuallakin Euroopassa:

      https://www.knightstemplarinternational.com/new-years-eve-refugee-sex-attacks-now-msm-cover-up-is-exposed-in-austria-too/

      Berliinissä näytti jo sotatantereelta:

      http://mvlehti.net/2016/01/07/katso-mita-berliinissa-tapahtui-uutenavuotena/

      Video alussa näkyy kun ammuskelevat pistoolilla!

     • No se nyt vain on niin, ettei kaikki pakolaiset ole köyhiä. Pakolainen pakenee sotaa ja vainoa. Eikä rahalla voi ostaa esimerkiksi Irakissa turvaa. Monen on lähdettävä maasta henkensä kaupalla vaikka olisi rikaskin.

      Minä olen oleskellut yhdessä sisällissotaa käyneessä maassa aika pitkään. Ei se siellä katsonut kuinka rikas olit, miten paljolti henki oli katkolla.

      Itse asiassa siinä sodassa rikkaan oli oikeastaan todennäköisempää menettää henkensä kuin köyhän. Köyhälistö voitti sen sodan.

     • Joo ja minä olen YK:n entinen pääsihteeri ja Vietnamin sodan kirjeenvaihtaja ja vaikka mitä….Pälä, Pälä!

      Puhut täyttä roskaa!!

      Irakissa on lukuisia Länsimaisia turvafirmoja jotka huolehtivat varsinkin Jenkki asukkaiden turvallisuudesta mutta myös varakkaiden arabien!

      Tämän lisäksi Irakin armeija ja poliisivoimat valvovat maan turvallisuutta.

      Irakissa ei ole turvatonta kuin niillä alueilla joissa Isis käy sotaa.

      Ja niillä alueilla eivät rikkaat Irakilaiset todellakaan asustele!!

     • ”Irakissa on lukuisia Länsimaisia turvafirmoja jotka huolehtivat varsinkin Jenkki asukkaiden turvallisuudesta mutta myös varakkaiden arabien!

      Tämän lisäksi Irakin armeija ja poliisivoimat valvovat maan turvallisuutta.”

      Älä nyt aivan höpöjä puhu.

      Tietänet kai että Yhdysvaltojen armeija tuhosi maan yhteiskunnan.

      Nykyisin Irakin armeija (eikä mikään muukaan taho) ei kykene ’takaamaan’ kenenkään turvallisuutta, ei edes omien sotilaittensa.

      ’Jenkkejä’ ja heidän suojattejaan vihataan monilla alueilla erityisesti siksi, että Yhdysvaltain armeija hyökkäsi maahan.

      Täältä käsin on todella vaikea arvioida kenen henki on milläkin alueella katkolla.

     • Ok, mutta mikä velvollisuus meillä on ottaa heitä tänne ja unohtaa omamme?
      Maailma on nyt sellainen eikä se ole meidän vika. Kun olet noin innokas suvakki niin annappa sitten kotisi ja rahasi heille äläkä ajata meitä muita heidän maksumiehikseen.

    • Lisäselvitys
     Olen nwo-kommunismin vastustaja. Varmaan Venäjäkin on iloinen päästyään siitä eroon eikä Putinilla ole aikeita sen palauttamiseen. Voi spekuloida, että kansallisosialismi, jonka monet aikansa filosofit kuten esim. G:H. vonWright kokivat osin myönteisenä juuri siksi, etä se pyrki nujertamaan kommunismin valtaa, olisi voinut olla Venäjällekin parempi vaihtoehto kuin kommunismi, josta maksettiin hirvittävä hinta.
     Ja hyvä muistaa, että meille kansallissosialismista annettu kuva ei vastaa todellisuutta vaan on muokattu nwo-eliitin omien tarpeiden mukaiseksi.

     Myös kapitalismia vastustan koska se on kommunismin työväline kuten Makow toteaa: ”Kommunismissa valtio omistaa korporaatiot ja pankkiirit omistavat valtion. Kapitalismissa pankkiirit kontrolloivat korporaatioita ja korporaatiot valtiota. Molemmissa malleissa kyse on monopolikapitalismista, jolla on vahva sekä poliittinen että kulttuurinen ote Lännestä aivan kuten kommunismilla oli NL:ssa.”

     Se mitä kannatan on vapaa ja talousdemokratiaan pohjautuva markkinatalous, kun nyt kannattaa kantansa ilmaista välttyäkseen mielivaltaisilta tulkinnoilta ja syytöksiltä ’suvakkien’ taholta.
     Kannatan myös kaikkien valtioiden suvereenisuutta ja oikeutta itse valita tiensä kun se tapahtuu muita kunnioittaen. Se tarkoittaa etten ole EU:n kannattaja. Ja Natoa vastustan koska minusta maamme tulisi pysyä puolueettomana Sveitsin mallin mukaan. Myös Sveitsin demokratia kansanäänestyksineen on sitä mitä arvostan.Eikä Sveitsi ota avoimin ovin vastaan pakolaisia.

     —–
     ”….miksi sodat vain jatkuvat ja maailman ihmisten eriarvoisuus vain lisääntyy.”
     Vapaamuurariuden päämäärä on kommunismin voitto… globaali poliisivaltio jossa marxistit hallitsevat valtiota ja jossa muu kansa ahertaa tiukan valvonnan alla vailla vapautta.
     Se merkitsee, että myös ’rapparit’ (porvarit) sulatetaan ja ’likvidoidaan’ lopulta kun ovat tehtävänsä tehneet, sanoo Makow.
     He eivät ole oppineet mitään Ranskan vallankumouksesta, jossa heillä oli keskeinen rooli mutta joka koitui heidän tappiokseen.
     Vallankumous tarkoittaa porvarien ja keskiluokan tuhoamista, marxilaista diktatuuria, sanoo Makow. On vain ’valitut’ ja ’goimit’ (palvelijat) ja jälkimmäisen osa näyttää olevan jo nykyisin yhä useamman kohtalo.

     “The Aim of Freemasonry is the Triumph of Communism”
     Masons should recall the lesson of the French Revolution. Although ”they played a colossal revolutionary role; it consumed the majority of Masons…” Since the revolution requires the extermination of the bourgeoisie as a class, [so all wealth will be held by the Illuminati in the guise of the State] it follows that Freemasons must be liquidated. – See more at: http://henrymakow.com/000280.html#sthash.hzgxWrcm.dpuf
     Like Masons, other applicants for the humanist utopia master class (neo cons, liberals, Zionists, gay and feminist activists) might be in for a nasty surprise. They might be tossed aside once they have served their purpose.
     In the case of Communism, the State owns the corporations, and the bankers own the State. In the case of Capitalism, the bankers control the corporations, and the corporations control the State. In each case, you have monopoly capitalism with increasing political and cultural monopoly in the West resembling that of Soviet Russia.
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=126353
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=126764

     • Anti-semitismi syytteiden, joita katteettomasti saa kun ei – kuten itse en tee – puolusta nwo-mafian puuhia, Israelin valtion imperialismia ja sionistien palestiinalaisten mielivaltaista sortoa, torjumiseksi tämä arvostamani Henry Makowin, juutalaisuuden hylänneen kristityn artikkeli jatkona ylläolevaan:
      Anti Semitism has Respectable Pedigree
      http://henrymakow.com/2014/06/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html
      People are unaware that their ”leaders” are puppets and the mass media are prostitutes. They are unaware that the Illuminati have sponsored feminism, homosexuality, promiscuity and pornography, to shred the social fabric (marriage and family) and undermine resistance. They are unaware that 9-11 etc were false flags used to rob us of our civil rights and they continue to stage fake terror to confiscate our weapons.
      – See more at: http://henrymakow.com/2014/06/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html#sthash.onK0ntBc.dpuf

     • Judaism is Template for Totalitarian NWO
      Where does the desire to dominate and exploit others originate?

      “Some may call it Communism, but I call it what it is: Judaism.” Rabbi Stephen Weiss.
      “Anti-Communism is Antisemitism.” Jewish Voice, July – August 1941.
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=108149

     • Äärijuutalainen imperialismi Venäjän historiassa
      The Culture of Critique –kirjan kirjoittanut psykologian professori Kevin MacDonald esitti laajemman ongelman. Hän valotti juutalaisten roolia 1900-luvun radikaaleissa liikkeissä bolshevismista feminismiin. MacDonaldin mukaan nämä liikkeet paransivat kaikki juutalaisten sosiaalista asemaa. Aateliston ja ylemmän keskiluokan tuho Venäjällä antoi juutalaisille tilaisuuden sosiaaliseen nousuun.
      http://magneettimedia.com/aarijuutalainen-imperialismi-venajan-historiassa/
      Hiljainen sodankäynti ihmiskuntaa vastaan — erittäin hyvä
      Shokkidokumentti “Silent Weapons for Quiet Wars” vahvistaa teorian, jonka mukaan Lontoossa päämajaa pitävä satanistinen kultti hallitsee ihmiskuntaa psykologisen sodankäynnin keinoin.
      http://magneettimedia.com/hiljainen-sodankaynti-ihmiskuntaa-vastaan/

 8. ”Tietänet kai että Yhdysvaltojen armeija tuhosi maan yhteiskunnan”

  Oletko kuullut termistä nimeltä jälleenrakentaminen?

  Joo aika tuhotultahan tuo Irak nykyään näyttää samaa mieltä:

  http://farm9.staticflickr.com/8241/8527595437_7c782f568a_h.jpg

  http://farm9.staticflickr.com/8371/8527564305_3a9f812953_h.jpg

  https://farm9.staticflickr.com/8744/16792573157_c4a49cf0ae_h.jpg

  https://farm9.staticflickr.com/8820/16439450143_6d090c4538_h.jpg

  Irakilais poliisit partiomassa kadulla:

  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/03/27/article-0-18F53D40000005DC-173_964x634.jpg

  Irakilainen ratsastusurheilija treenaamassa:

  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/03/27/article-0-18F54521000005DC-553_470x688.jpg

  Irakilainen muotinäytös Bagdadissa 2015:

  http://media.gettyimages.com/photos/an-iraqi-model-presents-a-dress-during-the-2015-baghdad-fashion-show-picture-id466102538

  Joo kovin on turvattoman/tuhotun näköistä alueilla joissa ei Isis ole!!

  Oliko lisää iltasatuja??

 9. Kiitos Diabolik selventävästä kommentistasi! Odotan mielenkiinnolla lisää. Tuossa oli paljon sellaista joka oli minulle uutta. Näyttää siltä, että koko ww2 historia on meille kerrottu kuten Punahilkka satu lapsille. Itse olen uskonut että Saksa-sympatiat olisivat olleet aika suurta luokkaa oikeistopiireissä, jotka elivät siinä pelossa että NL valtaa Suomen ja alistaa maamme kommunismin alle. Talvisota, jonka takana kommenttisi mukaan oli Hitlerin maamme ’luovuttaminen’ NL:lle taisi olla se käänne, joka sitten muutti koko asetelman ja teki meistä Saksan liittolaisen? Voisi ehkä siis sanoa, että itse ’tilasimme’ tuon sodan?
  Etnisiä keskitysleirejä suunniteltiin ennen jatkosotaa mutta mitä varten ja mitä ne palvelivat. Vastaavia oli Saksassa ja niihin joutuivat kansallisosialismia vastustavat, erityisesti kommunistit ja juutalaiset jotka tukivat kommunisteja mutta myös saksalaiset. Ne olivat työleirejä ’arbeit macht frei’ tyyliin. Ankeita paikkoja joissa kulkutaudit ja nälkä tappoivat. Juutalaiset ovat kehittäneet oman teoriansa jota tutkijat eivät hyväksy. Eivät he erityisasemassa olleet ja itse suurelta osin omilla toimillaan olivat pitäneet huolen siitä, että heitä vainottiin. Erikoista on myös se, etteivät liittoutuneet ottaneet heitä vastaan vaikka heillä oli lupa poistua maasta! No, nyt tiedämme mikseivät ottaneet.
  Näihin omiin leireihimme suljettiin pääosin venäläistä itä-Karjalan väestöä, myös kommunisteja ja poliittisesti sekä etnisesti epäkorrekteja. Bolshevismi oli koko Euroopan liike, itse asiassa jo ennen Venäjän vallankumousta jossa valta kaapattiin.
  http://www.patriootti.com/joseph-goebbels-kommunismi-ilman-naamiota-1935/
  Hyvin ymmärrettävää on, että silloin kommunismin pelko oli maassa suuri ja sitä Talvisota varmaan ruokki. Pitkässä juoksussa oli varmaan hyväksi etteivät bolshevistit päässeet valtaan. Se olisi tiennyt samaa mitä tapahtui NL:ssa koska porvariviha ja koston halu oli ymmärrettävästi suuri.
  http://www.ihminen.org/blog/suomalaiset-keskitysleirit-jatkosodassa/
  http://keskustelu.suomi24.fi/t/5726489/suomen-keskitysleirit

 10. Sivuston korjauspäivityksessä katosi kommentteja. Pahoitteluni siitä.

  Nimimerkki Pertti kirjoitettu 8.1.2016 klo 19:01 vastauksena käyttäjälle ytrewq:

  Ytrewq, tuo pääoman suunnitelma Itä-Karjalan väestön keskitysleireille siirtoa varten oli JATKOSODAN aikainen hanke, ja kuten sanoit, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa että väitit TALVISODAN olleen suomalaisten rikollinen hanke. Toki tiedän heimo-aatteen, ja muun muassa Mannerheimin halut, mutta vuonna 1939 Suomella ei ollut mitään mahdollisuuksia uhata Neuvostoliittoa, eikä Saksalla ollut siihen halua (eikä mahdollisuuksia). Neuvostoliitolla sen sijaan oli halut ja mahdollisuudet laajentua.

  Kyllä tiedän että Ranska ja Iso-Britannia kävivät neuvotteluja Stalinin kanssa enen toista maailmansotaa, samanaikaisesti kuin Saksakin, mutta Stalin valitsi liittolaisekseen Hitlerin. Takana oli tietysti oma etu. Näin on, Saksalla oli menossa kova varustautuminen ennen sodan alkua, kuten juuri mainitsein toisessa kommentissani. Ja niin oli Neuvostoliitollakin. Toisen maailmansodan aattona oli syntymässä kaksi uutta supervaltaa, Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa, jotka haastoivat englantilais-ranskalaisen liittouman. Myös Yhdysvallat piti Neuvostoliittoa liittolaisenaan, ja sekin oli samassa leirissä englaitilaisten ja ransklaisten kanssa, joiden huoli Euroopassa oli nimenomaan Saksan, ei Neuvostoliiton vallan kasvu.

  Onko sinusta rasistista, jos olen eri mieltä kanssasi siitä, että Talvisota olisi ollut suomalaisten hanke ja syy?

 11. Pyydän tässä samalla kaikkia kommentoijia pidättäytymään henkilöön menevistä, esimerkiksi keskustelukumppanin moraalia arvottavista kommenteista. Kirjoitetaan asiasta, ei toisista kommentoijista. Kiitos.

  • Siis, jatkuva propaganda ja rasistinen kirjoittelu on hyväksyttävää, sitä harjoittavan kommentoijan etiikan arvostelu siitä on tuomittavaa? Onko journalistien, politiitikkojen ynnä muiden tahojen moraalin arvostelu myöskin sopimatonta, vai käsitelläänkö kommentoijia eri säännöillä?

   Erilaiset mielipiteet on minusta OK, mutta vääristely ei ole. Asioita voi katsoa monelta suunnalta, mutta vääristely on tietoista totuuden muuttamista, katsoipa asiaa miltä suunnalta hyvänsä. Kun esittelee Puolaan hyökänneen Saksan menneen auttamaan Puolan saksalaisia, vääristelee: Saksalla oli selkeät ja historiallisesti todistettavat aikeet laajentua Puolaan ja moneen muuhun naapurimaahansa. Kun esittelee Saksan joutuneen uhriksi ja halunneen vain rauhaan, vääristelee, katsoipa sitä miltä suunnalta hyvänsä: Saksalla oli selkeästi imperialistisia suunnitelmia ja Euroopan kartan katsominen vuonna 1940 ja 1941 todistaa ne toteen laitetuiksi. Olihan niitä tietysti Iso-Britannialla, Ranskalla, Italialla, Yhdysvalloilla ja Neuvostoliitollakin, mutta ei se muuta asiaa miksikään muuta.

   Voi esitellä omia olettamuksiaan, tai voi erehtyä, molemmat pitäisi olla hyväksyttävää. Mutta jatkuvasti vääristelevällä henkilöllä ei ole moraalista selkärankaa, vaan hän on propagandisti. Jos siitä silloin tällöin saa kuulla, niin voi mennä katsomaan peiliin miksi näin käy. Minusta tuollaisen arvostelu ja moittiminen on paikallaan, kun moitteelle voi esittää perusteet ja käytös on toistuvaa. Toistuvaksi sen voi havaita jo tältäkin foorumilta: molemmat tunnemme kyseisen kommentoijan ja tiedämme että se tulee myös jatkumaan.

   Voi olla että saat ojentaa minua uudemmankin kerran siinä tapauksessa.

   • Koska kommentteja katosi useampi ja Raiskila tuossa palautti toisen kommenttini (vastaus eri kommentoijaille), jottei saa virheellistä käsitystä, moittimani kommentoija (mistä minua ojennettiin) oli Truth_hunter.

 12. Mahtava, älykäs kirjoitus jopa kaltaiseni hieman ”nuivan” ihmisen mielestä. Kiitos tästä, lukeminen oli nautinto.

 13. Saksa ei enää luota suvakkien käännyttämiseen. Poliisi haluaa vaieta rikoksista.

  Sen jälkeen, kun Kölnissä havaittiin uudenvuoden yönä naisten laajamittaista ahdistelua, Düsseldorfin asukkaat ovat tehneet aloitteen katupartioiden perustamisesta, kertoo Frankfurter Allgemeine Zeitung.
  Ryhmän jäsenet ovat tuoneet esille epäluottamuksensa kaupungin poliisia ja valtiota kohtaan, kirjoittaa FAZ —lehti. ”Toimikaamme ennen kuin jotain odottamatonta tapahtuu”, kirjoittavat ryhmän jäsenet sivuillaan.

  Kölnissä tapahtuneiden joukkohyökkäysten jälkeen Saksan poliisihallintoja määrättiin olla kertomatta maahanmuuttajien tekemistä rikoksista.
  http://fi.sputniknews.com
  Bildin mukaan Hessenin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioiden poliisit saivat määräyksen suljetussa kokouksessa.
  Tietoja jokaisesta rikoksesta ei luovuteta Saksassa automaattisesti medialle, Bild korostaa, mutta se, että tiettyjä rikoksia käsitelään erikseen ja pääsyä tietoihin niistä rajoitetaan, yllättää.
  Kuinkahan meillä?
  Nyt sentään on muutama reagoinut jo poliisissakin, onneksi.
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016010920934535_uu.shtml
  Helsingin apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki pysyy STT:n haastattelussa kannassaan, että Suomeen on saapunut uusi seksuaalirikosilmiö.

  • Media-analyysi: Ruotsilla oli jo elokuussa oma Kölninsä, mutta siitä vaiettiin

   Tätä salailua vastaan MV-Lehti haluaa toimia, avoimesti ja rehellisesti. Kun luette valtavirtamedian suurieleisiä huutoja siitä että MV-lehti on taas kirjoittanut sitä ja tätä ja että “kuinka se on valetta” niin miettikää miksi he niin huutavat, kun heidän väitteilleen ei edes ole katetta. Sille kaikelle huudolle on syynsä. Tärkein syy on se että vaihtoehtomedia, MV-lehti etunenässä on kertonut laajalle lukijakunnalle sen totuuden mitä muu media pimittää. Nyt on olemassa aidosti vapaa tiedonvälitys, ei puoluekirjaan perustuva ja sen perusteella värittynyt satukertomus. Me kerromme asiat kuten ne ovat, teille, hyvät lukijat, ja tällä linjalla pysymme.
   http://mvlehti.net/2016/01/10/media-analyysi-ruotsilla-oli-jo-elokuussa-oma-kolninsa-mutta-siita-vaiettiin/

 14. Joo siinä on näillä ”kulttuurin ystävillä” miettimistä minkä helvetin ovat päästäneet valloilleen!

  Ei ihme että homma menee tähän, ihmiset alkavat saada tarpeekseen:

  https://pbs.twimg.com/media/CYShQTZW8AAuSso.jpg

  Eurooppamme todellinen ja salakavala vihollinen:

  https://pbs.twimg.com/media/CXR3bAYW8AA4JAU.jpg

  Kulttuurin rikastusta Saksan malliin:

  https://pbs.twimg.com/media/CYJhbzOUAAA7g3V.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/CYDjx_WUoAAtlmw.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/CYH9bbdWYAAyOWA.jpg

  • Myös Horst Mahlerin huippuvideo kannattaa katsoa jos osaa saksaa. Se löytyy Söyringin artikkelista Jollen kommentista.
   Selvemmin ja ymmärrettävämmin ei rotshild-mafian petosta ihmiskuntaa kohtaan voi paljastaa.

   • Liittyen Mahlerin videoon, jossa hän nostaa esiin kansallissosialismin yrityksen kaataa rotshild-mafian valta

    Voi spekuloida, että kansallisosialismi, jonka monet aikansa filosofit kuten esim. G:H. vonWright kokivat osin myönteisenä juuri siksi, etä se pyrki nujertamaan kommunismin, siis rotsild-mafian, valtaa, olisi voinut olla Venäjällekin parempi vaihtoehto kuin kommunismi, josta maa sai maksaa hirvittävän hinnan.
    Ja hyvä muistaa, että meille kansallissosialismista annettu kuva ei vastaa todellisuutta vaan on muokattu nwo-eliitin ja rotsild-mafian omien tarpeiden mukaiseksi.

    Makow toteaa: ”Kommunismissa valtio omistaa korporaatiot ja pankkiirit omistavat valtion. Kapitalismissa pankkiirit kontrolloivat korporaatioita ja korporaatiot valtiota. Molemmissa malleissa kyse on monopolikapitalismista, jolla on vahva sekä poliittinen että kulttuurinen ote Lännestä aivan kuten kommunismilla oli NL:ssa.”
    http://henrymakow.com/000280.html#sthash.hzgxWrcm.dpuf

    Suuren romahduksen jälkeen alkaa uusi vaihe ihmiskunnan kehityksessä. Vapaa ja talousdemokratiaan pohjautuva markkinatalous, kaikkien valtioiden suvereenisuutta ja oikeutta itse valita tiensä kunnioittava politiikka, jokaisen ihmisen kokonaisuuteen tärkeäksi osaksi tunnustava ja pankkiirien harjoittaman riiston estäminen sekä militarismin ankara tuomitseminen ovat sen peruspilareita.

    • Kun yllä spekuloin että kansallissosialismi olisi voinut olla NL:llekin parempi vaihtoehto kuin kommunismi niin se perustui osin tähän Goebbelsin puheeseen Kommunismi ilman naamiota (1935), josta pieni ote:

     —Perjantaina valtakunnanministeri, tri Goebbels, piti puoluekongressissa puheen, jossa hän esitti laajoja todisteita bolshevismin järjestelmällisestä hävitys- ja myyräntyöstä kaikkien kansojen parissa. Hän paljasti myös kommunismin valheellisen opin ”vapautumisesta kapitalismin ikeestä”. Valtakunnanministeri, tri Goebbels, puhui seuraavaa:
     …. kun kansainvälinen kommunismi (siis nwo) pyrkii tuhoamaan kaikki luonnon itsensä antamat kansallis- ja rotuominaisuudet; kun se näkee perimmäisen syyn maailmantalouden kapitalistiseen tuhoon omaisuudessa, jota se sen mukaan suurisuuntaisen, kavalan ja häikäilemättä toteutetun pakkoluovutusjärjestelmän avulla koettaa saada haltuunsa; kun se ei tahdo myöntää persoonallisuuden arvoa vaan pyrkii sekoittamaan sen onttoon ja luonnottomaan laumasieluun; kun se tylsillä ja elottomilla materialistisilla periaatteillaan tuhoaa ja tappaa kaikki yksilöiden ja kansojen ihanteet ja korkeammat pyrkimykset, niin kansallissosialismi taas näkee ja tunnustaa omaisuuden, persoonallisuuden, kansan, rodun ja aatteellisuuden niiksi voimiksi, jotka ylläpitävät kaikkea inhimillistä kulttuuria ja jotka antavat sille perussävyn.
     Bolshevismi lähtee tietoisesti kaikkien kansojen vallankumoustilaan saattamisen pohjalta. Siihen sisältyy aggressiivinen, kansainvälinen tendenssi. Kansallissosialismi sitä vastoin rajoittuu Saksaan eikä ole enempää aatteena kuin käytännössäkään vientitavaraa. Bolshevismi kieltää uskonnon prinsiipin periaatteessa ja alun perin. Se näkee siinä vain ”oopiumia kansalle”. Kansallissosialismi taas puoltaa suvaitsevaisuudessaan uskontoja kohtaan jumaluskoista ja yliaistillista idealismia, joka luonnostaan on lähtöisin kansan rotusielusta. Kansallissosialismin luodessa uusia uria ja muotoja Euroopan kulttuurikehitykselle, on bolshevismi juutalaisten johtama kansainvälisen epäinhimillisyyden taisteluhaaste itse kulttuuria vastaan. Se ei ole vain antiporvarillinen, se on antisivistyksellinen.
     http://www.patriootti.com/joseph-goebbels-kommunismi-ilman-naamiota-1935/

     • Menee jo aika pitkälle, jos Göbbelsiä olisi pitänyt arvostaa neuvonantajana, varsinkin vielä Neuvostoliitossa ;=).

      Lainaan tuosta edeltä yhtä lausetta.

      ”Bolshevismi lähtee tietoisesti kaikkien kansojen vallankumoustilaan saattamisen pohjalta.”

      Ei se noin mene. Kommunismin teorian mukaan vallankumous on suunnilleen väistämätön historiallinen prosessi, jonka mukaan vallankumouksen tilaan joudutaan ristiriitojen, pääasiassa työn ja pääoman ristiriidan kärjistymisen seurauksena. Kommunistisissa teorioissa on tietysti monta variaatiota, mutta tuo on teorian ydin.

      Ja sitten ajatellen sitä ’vastapainoa’: kaikenkaikkiaan täällä esitetyt nwo-tarinat muistuttavat hyvin paljon kolmekymmentäluvun äärioikeiston tarinoita. Juutalaisten pankkiirien, vapaamuurarien ja kommunistien salaliittohan se siellä jyllää.

      Yritetäänkö näillä nwo tarinoilla piilotella Yhdysvaltain kylmän sodan päättymisen jälkeen selkokielisesti asettamia ja käytännössäkin toteuttamia pyrkimyksiä hegemoniseen asemaan koko maailmassa?

     • No ei yritetä piilotella mitään vaan katsotaan totuutta silmiin. Kummallisesti käännät itse ajatuksen vain Usaan joka on pelkkä pankkiiri-mafian työkalu sotakoneineen. Etkö todellakaan tiedä mistä tai keistä ns. ’hidden hand’ muodostuu ja kenen tahtoa Usa toteuttaa?
      En usko että voit olla niin pihalla. Onhan se nyt yleisesti niiden tiedossa jotka asioita tutkivat. Lue vaikka Henry Makowin kirjoituksia. Hän sanoo asiat suoraan.
      Mitä Goebbelsiin tulee niin aika oikea käsitys hänellä kommunismista oli.
      Kommunismi ei ole väistämätön historiallinen prosessi vaan pakotettu prosessi ja perustuu siihen, että pääoma on ottanut vallan. Ja kuka sitä pääomaa hallitsee? Kumma kun et halua kohdata sitä.
      Heti kun kansat heräävät ja talousdemokratia alkaa toimia sekä pankit vapautuvat yksityisestä rotsild – orjuudesta tukehtuu kommunismin hanke.
      Katso tuolla toisella sivulla oleva Horst Mahlerin video niin ehkä asia valkenee.

     • Kyllä minä tiedän miten FED perustettiin.

      Yhdysvalloissa on paljon vahvempiakin voimia kuin pankit. Pankit saadaan tarpeen tullessa varsin helposti kuriin.

      Jos olet perehtynyt esimerkiksi natsi-Saksan historiaan, lienet huomannut, että ensin Saksat isot yksityiset pankit tukivat Hitlerin ja kumppaneiden valtaa, mutta kun huomasivat, että Hitlerin aikomuksena oli aivan oikeasti kansallistaa pankit, yksityisten pankkien tuki natsipuolueelle loppui. Ja sitten loppui tietysti myös Hitlerin tuki monille pankkiireille. Yksi syy Hitlerin juutalaisvainoihin ja holokaustiin oli se, että monet Saksan pankkiireista olivat juutalaisia.

      Nämä tarinat ’pankkiirimafiasta’ ja ’siionisteista’ muistuttavat varsin suuresti kolmekymmentäluvun natsien juttuja.

     • Sanot että on vahvempiakin voimia kuin pankit.
      No, esitä sitten jokin sellainen voima ja todista ettei se ole pankkimafiasta riippuvainen, nimenomaan sionistisesta mafiasta.
      Ja tutustu nyt ihmeessä Horst Mahlerin ajatuksiin!
      Ehkä silloin ymmärrät enemmän??

     • Minä en pidä usaa pelkän pankkiirimafian työkaluna.

      Pankit ja niiden rahat on pelkkää paperia silloin kun sotakoneet jyllää ja rahaa usa voi yleensä aina painaa lisää. Pankkeja hallitsee vahvemmat voimat. Ja niillä voimilla on takana aseita.

      On totta, että maailmassa ja varsinkin Yhdysvalloissa pieni eliitti, joka on myös hyvin rikasta, pyrkii pääsemään yhä enempi ja enempi vallankahvaan.

      Tämä ilmiö on suurin piirtein sama, kuin mistä Marx paljon kirjoitti, pääoman ja työn ristiriita.

      ’Massoja’ voidaan tiettyyn rajaan asti hallita rahan voimalla, mutta pääoma on myös valmis tekemään melkoisia myönnytyksiä, että edes jonkinlainen yhteiskuntarauha säilyy, ja teollisuus, kauppa ja pankit myös jo sitä silmällä pitäen, ettei tuotteita kohtaan ryhdytä boikottiin.

      Nykyisestä kulutuksesta suurin osa on turhaa kulutusta, ja ’kuluttajat’ pystyvät muutamassa viikossa kaatamaan isonkin kauppaliikkeen kieltäytymällä ostamasta juuri sen kauppaliikkeen tavaroita. Ja esimerkiksi Suomessa isokin pankki kaatuisi hetkessä jos vaikkapa kaikki tavalliset palkansaajat siirtäisivät palkkatulonsa ja säästönsä pankista pois …

     • Taas väistät kuten ennenkin.
      Sanot ’Minä en pidä usaa pelkän pankkiirimafian työkaluna. Pankit ja niiden rahat on pelkkää paperia silloin kun sotakoneet jyllää ja rahaa usa voi yleensä aina painaa lisää. Pankkeja hallitsee vahvemmat voimat. Ja niillä voimilla on takana aseita.’
      Mitä tuo tarkoittaa? siis pankkeja hallitsee vahvemmat voimat, joilla on takana aseita…. luuletko todella että aseilla hallitaan pankkeja? … tuollaista ajatusta pidän tyhmänä sillä eihän pankkivaltaa ole otettu asein vaan aivovoimalla ja sen jälkeen valtio on alistettu pankkivallalle.
      Kai tiedät miten FED perustettiin?… Jollet tiedä niin kannattaisi perehtyä ja vasta sitten kommentoida täällä että pelkällä paperilla voi sotia vaikkei sen takana olisikaan pankkimafian takuuta… eikä Usa mitään rahaa paina vaan yksityinen FED, jota Usa rahoittaa maksamalla sille korkoja jättiveloistaan. — Niin ja myös me olemme yksityisen pankkiirimafian velkaorjia.

     • On ollut muita kiireitä, enkä ole ehtinyt Vastavalkeaan ollenkaan muutamaan päivään.

      Varsinkaan usassa valtiota ei ole alistettu pankeille. Usassa valtio voi milloin tahansa esimerkiksi laatia lain, millä usan koko pankkilaitos otetaan valtion haltuun ja pankinjohtajat pannaan viralta ja vaikkapa lukkojen taa. Usaa hallitsevat suuret valtion virastot (dod, http://www.defense.gov/, CIA, https://www.cia.gov/index.html), niinkuin kaikkia muitakin ns. ’demokraattisia’ valtioita. Ja tätä valtion hallitsevaa roolia vastaan republikaanien se siipi taistelee, joka levittää muuallekin maailmalle (esim. Suomeen, jonka valtamedia on täysin usan peukalon alla) niitä kolmekymmentäluvun tarinoita ’juutalaisten pankkiirien, kommunistien ja vapaamuurarien salaliitosta’.

      Huomasit kai, miten usan viranomaiset esim. jalkapalloskandaalin yhteydessä tunkeutuivat Sveitsiin. ’Terrorisminvastaisen sodan’ yhteydessä cia on toiminut mielin määrin ympäri maailmaa pidättäen ihmisiä ja tehnyt vaikka mitä. Usan pankit on täysin paperia usan sotavoimien ja sotia ja sotateollisuutta hallitsevien valtion virastojen rinnalla.

      Kuten jo kirjoitin rahalla hallitaan keskiluokkaisia ihmisiä, jotka ovat huolissaan siitä, riittääkö heidän autoihinsa bensaa ja lämmitysöljyä taloihinsa. Sotilaita nämä ongelmat eivät koske.

      Sotatalous, joka on erityisesti Yhdysvalloissa ottanut vallan, on jokseenkin riippumaton siviilitaloudesta ja määrittää valtion virastojen kautta sen mihin suuntaan siviilitalous saa kehittyä. Esimerkiksi kahdeksankymmentäluvulla Yhdysvalloissa valtio kielsi myymästä jopa viihde-elektroniikan keskeisiä yhtiöitä japanilaisille, kun pelättiin Japanin vahvistuvan liikaa ja saavan siviilitekniikan kautta haltuunsa liian paljon sotateollisuuden käyttämää elektroniikan tietämystä.

      Rahaa Yhdysvallat voi nykyisin vielä tarvittaessa painaa lisää, Yhdysvaltain massiivinen velkakin on melkein kokonaan Yhdysvaltain omassa valuutassa.

      Nykyisen kehityksen suunnassa Yhdysvaltain sotiin ja sotiin liittyviin uhkakuviin perustuva järjestelmä on ennen pitkää romahtamassa, koska maailmassa on onneksi erityisesti Aasiassa muitakin suuria voimia, ja on arvailujen varassa mitä Yhdysvalloissa nyt kulissien takana suunnitellaan kehityksen suunnan kääntämiseksi.

     • vastaus ’ytrewg’ille
      Sanot: ’Varsinkaan usassa valtiota ei ole alistettu pankeille. Usassa valtio voi milloin tahansa esimerkiksi laatia lain, millä usan koko pankkilaitos otetaan valtion haltuun ja pankinjohtajat pannaan viralta ja vaikkapa lukkojen taa.’
      Ja tuoko todistaa, ettei pankkimafia hallitse valtiota? Varmasti hallitsee ja jos valtio yrittää siitä vapautua niin kuula tulee kalloon.
      Tuohan on vain teoriaa, ei todellisuutta ja sinä elät siinä. Ihmettelen.
      Teoriassa mekin voisimme olla EU:n ulkopuolella ja velaton, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta. Mutta emme ole.
      Minä liikun käytännön, siis todellisuuden, en teorian ja spekuloinnin tasolla.

     • ”Pankit saadaan tarpeen tullessa varsin helposti kuriin.”

      Enpä usko että helposti saadaan.

      Sisäpiiriin kuulumatta, vaikea sanoa kumpi on vahvempi Yhdysvaltain tapauksessa pankit vai valtio. Valtio kuitenkin velkaantuu jatkuvasti FED:ille, eikä pääse irti velastaan. Ja velkaa se on velka FED:illekkin. FED puolestaan tilittää osan vuotuisesta voitoistaan yksityisille pankeille. FED ei siis ole valtion omistuksessa, eikä sen määrää FED:in politiikkaakaan. Kun valtio on menettänyt otteensa rahan luomisesta, ja joutuu maksamaan korkoa FED:ille, ei valtiokaan kovin vahvalta tuossa parissa näytä.

      Brad Sherman kertoi Kongressissa kuinka kongressin jäseniä uhkailtiin poikkeuslailla ja kapinalla, mikäli kansanedustajat äänestävät ”ei” 700 miljardin dollarin pankkituelle. Uhkailun takana oli valtiovarainministeri Henry Paulson (entinen Goldman-Sachs johtaja). Se osoittaa aika vahvasti, kuinka valtio on rahanlainaajien otteessa.

      http://www.infowars.com/paulson-was-behind-bailout-martial-law-threat/
      https://www.youtube.com/watch?v=p6KRXnYgu5I

      Mutta poliitikot ja suurpääoma, mukaanlukien pankit, on niin liittoutuneet yhteistoimintaan, että kyseessä on pikemminkin symbioosi, suurpääoman ja valtiovallan liittouma, eli fasismi, tai vielä tarkemmin korporatokratia. Kun suurpääoma käskyttää kansanedustajia, ja suurpääoma on riipuvaisia pankeista ja lainoista (samoin kuin valtiokin), lienee selvä juttu ettei poliitikot edes halua yrittää pakottaa pankkeja tahtonsa alle.

     • Yhdysvallat on varsin pahasti korruptoitunut. Ja pienellä rahaeliitillä on maassa paljon valtaa.

      Maan ylivoimaisesti suurin, raharikkain ja vaikutusvaltaisin teollisuuden haara on aseteollisuus. Aseteollisuus on vahvasti riippuvainen valtiosta, jossei valtio tilaa uusia aseita, aseteollisuus yksinkertaisesti menee nurin. Ja valtiohan ostaa aseita, koska sen on ’pakko’. Koska muuten valtiokin on vaarassa ’romahtaa’, aseteollisuuden mukana.

      Usan sisäiset velat ja rahansiirrot kuten liittovaltion suhde FEDiin jne ovat poliittisesti ohjailtavissa ja päätettävissä, ja kongressi ja presidentti voivat esimerkiksi ’halutessaan’ vaikka romuttaa koko FEDin.

      Totta on että Yhdysvaltain järjestelmä muistuttaa varsin vahvasti Italian fasistista järjestelmää ennen toista maailmansotaa, ja suurteollisuus lobbaa Yhdysvalloissa poliitikkoja vahvasti; uhkailee ja kiristää.

      Yhdysvaltain valtio on symbioosissa erityisesti aseteollisuuden kanssa, ja aseteollisuus siksi myös päättää viime kädessä siitä, mitä Yhdysvaltain rahajärjestelmälle, myös pankeille ja koko pankkijärjestelmälle tapahtuu.

      Kun Obama valittiin ensimmäiselle kaudelleen, aseteollisuus oli Obaman valinnan takana, republikaanien ehdokasta vastaan. Ja kuten olemme nähneet, Obaman kauden aikaan Yhdysvallat aloitti uuden asevarustelun kierteen ja laajensi Yhdysvaltain sotia. Puhdasverinen naton rauhanpalkinnon saaja, tämä Obama.

      Yhdysvaltain alati kasvavat velat ulkomaille, kuten erityisesti Japaniin ja Kiinaan eivät ole vain Yhdysvaltain sisäisiä asioita, vaan Yhdysvallat on varsin riippuvainen myös siitä, miten sen velkojat ja kauppakumppanit sitä kohtelevat.

      Yhdysvaltain on yksinkertaisesti pakko pysyä jonkinlaisissa väleissä muiden maailman mahtajien kuten Kiinan, Venäjän ja EUn kanssa. (Tai aloittaa niitä vastaan sota.)

      EU on maailman suurin talousalue, ja kun EU näköjään yhä enemmän liittoutuu Venäjän, Kiinan ja muiden Aasian mahtien kanssa (Yhdysvaltain vastustuksesta huolimatta), Yhdysvallat joutuu vähitellen melko eristettyyn asemaan, jossei muuta kurssiaan.

 15. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat yrityksiä lopettamaan mainostamisen netissä toimivien MV-lehden ja Uber-uutisten sivuilla. Vetoomuksessa todetaan: lopettakaa vihapuhetta ja toistuvia valheita levittävien verkkojulkaisuiden tukeminen ja kantakaa yhteiskunnallinen vastuunne. Vaatimus on otsikoitu ”Valheilla rahastamisen on loputtava”.

  Vihapuheiden ja valheiden levittäminen on syystäkin tuomittava. Kyseinen vetoomus kuitenkin  haisee pahasti tekopyhyydeltä.

  Kun vetoomuksen esittäjät ovat opiskelija- ja nuorisojärjestöjä, joista moni on nykyisen SSS-hallituksen puolueiden sisarjärjestö, kannattaa muistuttaa koulutuslupaus-kampanjasta, joka toteutettiin ennen v. 2015 eduskuntavaaleja. Kaikki nykyiset hallituspuolueet lupasivat, että ” Koulutusmäärärahojen tulee pysyä tulevalla hallituskaudella vähintään nykyisellä tasolla” http://www.koulutuslupaus.fi/wp-content/uploads/2015/03/Puolueiden-lupaukset.pdf  Heti vaalien jälkeen hallituspuolueet päättivät leikata koulutuksesta satoja miljoonia euroja. Eikö juuri tuo äänien ostaminen valheilla ole ollut valheilla rahastamista?
  lisää http://ipu.fi

 16. Olen selaillut Italiankin mediaa, se ei taputtele suvakkeja
  Il Giornale kirjoittaa kuinka netissä kiertää kehotus: hyökkää valkoisten naisten kimppuun ja käytä hyväksi kuten haluat !
  Kölnin kaikissa hyökkäyksissä ei ollut kyse organisoidusta ja ohjatusta asiasta sanoo poliisi
  Jonkun siis pitää jostakin ohjata tätä ’pakolais’- tai muuttovirtaa?

  L’ordine agli immigrati sul web ”Aggredite le donne bianche”
  ”Molesta e aggredisci la donna bianca, usala come vuoi”. Sarebbe questo il terribile messaggio che ha dato il via alla notte da incubo di Colonia.
  Intanto dalle indagini sulla notte di San Silvestro finora non risulta che gli attacchi alle donne a Colonia siano stati ”organizzati o guidati”, ha fatto sapere la polzia locale in un rapporto. La polizia locale indaga su 19 sospetti: 10 sono richiedenti asilo, 9 sono presunti clandestini.
  http://www.ilgiornale.it/news/mondo/lordine-agli-immigrati-sul-web-aggredite-donne-bianche-1212070.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Link&utm_content=L%27ordine+agli+immigrati+sul+web+%22Aggredite+le+donne+bianche%22+-+IlGiornale.it&utm_campaign=Facebook+Interna

  • Aivan loistava. Pitäisi jokaisen lukea.
   ”Älä herätä nukkuvaa Suvakkia – Hänellä on Unelma!” – Lukijan kertomus

   • “Sydämemme on kääritty unionilippuun uskonnollisen petoksen keinoin. Kaikki tapahtui “lain mukaisesti”, “perustuslain nimissä”, “vapaasta tahdosta” ja kaikkein pyhimmän palveluksessa – kirkoissamme. Harhaopein meidät rokotetaan kivuttomasti totuutta vastaan. Niitä ei voida poistaa omatunnostamme kirurgisesti. Tästä huolimatta ne tarjoaa syyn teoillemme ja hallitsevat elämäämme.”
    http://magneettimedia.com/uuden-maailmanjarjestyksen-etujoukot/

  • Suvakit todella leikkivät hyvin hyvin vakavan asian kanssa. Kysymys on koko kulttuurimme sivistyksen tuhoamisesta.
   Kuten nim. Kainuunkonkari toteaa Söyringin artikkelin kommenttiosastossa
   14.1.2016 at 23:18
   …. ”Ottamalla pakolaisia vastaan tulemme vedetyksi äärimmäisen julmaan peliin, joka vain pitkittää kriisiä. Vaikka puhumme lihaa ja verta olevista ihmisistä, on joskus pakko katsoa kokonaisuutta ja osoittaa ”kovaa rakkautta”. Osallistumalla kriisin pitkittämiseen, olemme kuin äiti, joka vuodesta toiseen herätetään hellästi sanoilla: Äiti kulta, lopetan heroiinin käytön huomenna, mutta täksi päiväksi tarttisin…”

 17. Asian ytimeen: Kuinka käännyttää suvakki?
  Hyvät neuvot tarpeen ja apua tulee myös itse Netanyahulta, joka on päättänyt kieltää Islamin Adhan-rukouksen … se aiheuttaa ’sietämätöntä melua’
  N ei hyväksy liioin kahta valtiota, lakia noudattavaa ja ’valtiota valtiossa’, jossa ei noudateta lakia.
  Myös arabien polygamia pitäisi ottaa käsittelyyn…onko se sopivaa?
  Näin helppoa se suvakin käännytys on joillekin.
  http://www.globalresearch.ca/netanyahu-calls-for-banning-islamic-call-to-prayer-adhan-causes-unbearable-noise/5501515

  Ja jottei tulisi uusia suvakkeja
  Israel kielsi rodunsekoitusta ylistävän kirjan lukemisen kouluissa: ”Uhka juutalaisuudelle!”
  http://magneettimedia.com/israel-kielsi-rodunsekoitusta-ylistavan-kirjan-lukemisen-kouluissa-uhka-juutalaisuudelle/

  • Hyvä artikkeli vaikka lopussa yritetään mollata Putinia — maat eikä omaisuudet jakoon. Siinä Lännen linja.
   Venäjä pärjää koska ei heikennä itseään multi-kulti invaasiolla. Ja Netanyahu ei siedä edes muslimien Adhan-rukousta liian äänekkäänä kuten yllä totesin.
   Suvereenisuuden ja eheytensä säilyttävät maat ovat jatkossa vahvimmat, todetaan – ja johan sen sanoo taviksen järkikin

   …and ironically it is now the West that has adopted a utopian creed – one in which, rather than possessions being shared by humanity, nations are. I wonder if this has ever occurred to Chancellor Merkel when she tells off the small nations of central Europe.

   Who will win this new cold war? The West had a huge head start, but it’s certainly true that multicultural states are more vulnerable than those that believe in older ideas of nationhood.

  • Todella vaikuttava… Kiitos linkistä!
   Täytyy ihailla tuota suurta henkistä voimaa mikä Mahleria ohjaa.
   Se on tervettä voimaa, jonka massat ovat kadottaneet. Teknistyvä ja henkisen latistava länsimainen massa- ja multikulttuuri ei enää tuota uusia ’mahlereita’, ’spenglereitä’, ’kanteja’, ’davincejä’, ’beethooveneita’, ’picassoja’ ym. hengen jättiläisiä. Se on merkki kulttuurin alennustilasta.
   Mutta joissakin henki yhä elää ja tulee vielä esiin. Saksa tulee ehkä? olemaan tämän voiman ensimmäisiä esiin murtautumisen alueita. Ja oma maamme voisi ottaa oppia tämän miehen poikkeuksellisesta suuruudesta. Se olisi omankin kansallisen identiteettimme pelastus.
   Vaikea löytää toista näin selkeästi – molempia rikastuttavalla tavalla – yksilön ja yhteisön toisiinsa kytkevää tai tiivistävää ajattelijaa ilman kummankaan tuhoa. Juuri näin molemmat nousevat korkeimpaan arvoonsa. Tämän täytyy olla se malli joka lopulta voittaa.
   Kiitos Tapio Linnalle tästä haastattelusta. En kuitenkaan täysin ymmärrä miksi hän suhtautuu moneen asiaan varauksella. Ilman aikaisempia virheitään Mahler tuskin olisi nyt sitä mitä on. Hän on oppinut tai jalostunut, ei mitään oleellista itsestään hylännyt tai peruuttanut.
   ”Ovatko länsimaat unohtaneet Sokrateksen? Eikö hän osoittanut, että ”hyvä” ei ole hyvää ja ”paha” pahaa, jollei ole olemassa ketään, jolla olisi käsitys kaikesta sinänsä?” —

   Lopussa todetaan:
   Saksalaiset ovat tulossa tietoisiksi siitä, että molemmat maailmansodat olivat länsimaiden yksipuolisia sotaretkiä Saksan valtakunnan tuhoamiseksi. He huomaavat, että nämä sodat eivät tosiasiassa ole koskaan päättyneet, vaan jatkuvat yhä Yhdysvaltain itärannikon sotana Saksan kansaa vastaan. Vihollisvaltojen päämääränä on tehdä Euroopasta maailmanherruutensa sillanpääasema.
   Kansalaisliike ”Meidän maamme” (lisäys: meillä IPU) haluaa tehdä ne saksalaiset, jotka yhä haluavat olla saksalaisia, tietoisiksi tästä kaikesta. Enempää ei tarvita. Tämä tietoisuus palauttaa meidät jälleen historiaan. Suurta kansaa Euroopan sydämessä ei voi enää pitää kahlittuna. Sen kapina tulee muuttamaan maailman.
   Kysymys: Liberaali hegemonia länsimaisissa yhteiskunnissa on niin vahva, että sellaiset mielipiteet, joita tekin esitätte (ja oikeastaan kaikki muutkin mielipiteet, jotka avoimesti uhmaavat liberaalia ideologiaa) usein tukahdutetaan ja marginalisoidaan julkisessa keskustelussa. Eikö tämä aseta melkoisen esteen kaikille muutospyrkimyksille?
   – ”Länsimaiset yhteiskunnat” ovat onttoja. Ne tulevat romahtamaan kasaan aivan kuten Neuvostoimperiumikin, sanoo Mahler.

   No tuo ei ole yllätys sille joka näkee pinnan alle. Ja jo Oswald Spenler sen aikoinaan sanoi kirjassaan Länsimaiden perikato. Hänkin näki tuon saman onttouden ja sen tuhovoiman, joka siihen liittyy. Mutta uuden kulttuurin hän ennakoi nousevan Venäjältä, ei Saksasta. Toivotaan, että Saksa silti olisi myös mukana. —Lisää hyviä kirjoituksia: http://www.tapiolinna.com

  • Käsittämätöntä ettei tuota Zemanin varsin järkeenkäypää ja esittämää tosiasiaa tajuta… ja oteta vakavasti !

 18. Näin meitä aivopestään ja manipuloidaan ilman että sitä itse tiedostamme

  New Brainwashing Tactics Called ‘Astroturf’
  Here is a summary of astroturf tactics. Once you’re aware of them, you will notice just how popular they have become:
  —  Creating of Wikipedia pages, monitored by corporations.
  —  Creating a social media presence, including Facebook and Twitter accounts, run by paid professionals.
  —  Secretly funding non-profit organizations to create third-party support and web presence.
  —  Search engine optimizing web pages such as blogs and third-party sites that support a specific agenda.
  —  Financing industry research that is deceitfully presented as independent opinion.
  —  Funding experts working on unrelated projects, while in reality creating paid consultants.
  These methods are used to give people the impression that there is widespread support for an agenda, when, in reality, no such agenda exists. Astroturf tactics are also used to discredit or criticize those who disagree with certain agendas, using stereotypical names such as “conspiracy theorist” or “quack” to make people turn away from the truth and accept lies instead.
  LD:  Don’t miss this 10-minute video. It exposes the hidden techniques of the Mind Manipulators to suppress the truth and create an entirely fictional reality whose ultimate aim can only be described as diabolical: to poison the wells of existence and enslave mankind, bringing us all under the dominion of the Architects of Evil.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=127939

  • Pian ehkä saamme psykiatrit avuksi ja ne jotka vielä käyttävät omia aivojaan luokitellaan systeemin lakeija-psykiatrien toimesta mielisairaiksi paranoidikoiksi. Tätä on jo harrastettu kuten alta käy ilmi.
   Als verrückt abgestempelt – Psychiatriemissbrauch als Waffe
   Mit der Psychiatrie-Reform in den 1970er Jahren fand eine erhebliche Ausweitung psychiatrischer Diagnosen statt, die den Weg für Psychiatrie-Missbräuche ebnete. Wer sich wagt, das de facto US-amerikanische Diagnosen-System zu hinterfragen, wird diskreditiert und ausgegrenzt.
   https://deutsch.rt.com/inland/36470-als-verruckt-abgestempelt–psychiatriemissbrauch/

 19. Teemulla oma tyyli ja selkeä sanoma.
  ”Suomen tulee olla turvallinen maa, jossa kaikilla on mahdollisuus liikkua vapaasti ulkona ilman pelkoa. Rikoksista annettavien rangaistusten tulee olla tuntuvia. ” Näin kirjoittaa Teemu Selänne juuri tulleessa blogi-kirjoituksessaan.
  http://mvlehti.net/2016/01/28/teemu-selanne-huoleni-suomen-turvallisuudesta/

  Pidän suorapuheisista ja rehellisistä ihmisistä ja nyt Teemu meni siihen sarjaan. Olisi tosin voinut sanoa vielä, että koko ’pakolais-asia’ on kaiken kaikkiaan arveluttava ja eliitin huijausta mutta se olisi ollut tällä kertaa ehkä liian kova paukku eliitille.
  Ehkä jatkossa sekin tulee esiin.
  Muutenkin Teemu voisi ydinperheen puolustajana blogiensa kautta ottaa enemmän kantaa maamme kohtalonkysymyksiin, jotka eivät johtoporrastamme kiinnosta ja jättää lätkäkaukalon vähemmälle nyt keski-kään tultuaan. Panna siis asiat tärkeysjärjestykseen.

  • Viestintäguru yllättyi Selänteen toiminnasta: ”Ei sovi kenenkään kuvaan hänestä”

   Olipa outo kommentti. Ei muka sovi. Kyl maar sopii ja hyvin sillä latkäkaukalon säännöistähän on kyse. Mitä tulisi pelistä jos ei siinä olisi tiukat säännöt ja tuomiot rikoksista?
   Ja kyllä nuo säännöt pätevät muuallakin kuin kaukalossa. Vai haluaako viestintäguru panna yhteiskunnan sekaisin?
   Juuri tuo Teemun linja kertoo, että hän on luotettava, suvaitsevainen, huomaavainen ja positiivinen kanssaihmisiään kohtaan joista hän välittää. Ja tämäkö muka ei sopisi kuvaan hänestä? Ainakin minulla pisteet nousivat.
   Kuinka Kortesuo voi kääntää kaiken ylöalaisin? Piäisi tarkistaa oma pää.

   – Kovat rangaistukset! Hyysäily lopetettava! Tuomiot kohdalleen! Näin Selänne muun muassa twiittasi.
   Kortesuo uskoo, että juuri viestimisen sävy on saanut somekansan kaikkein pahimmin tolaltaan. Hänen brändiään ja ilmaisutyyliään kun on totuttu pitämään jonain aivan muuna.
   – Kaikkein yllättävintä Teemun toiminta oli hänen henkilöbrändinsä kannalta. Hänen oletetaan olevan luotettava, suvaitsevainen, huomaavainen ja positiivinen. Yhtäkkiä tulee ehdotonta viestintää huutomerkkien kanssa. Se ei sovi kenenkään kuvaan hänestä, Kortesuo kuvailee Iltalehdelle.
   http://www.iltalehti.fi/jaakiekko/2016012721026055_jk.shtml

   • Ääni Kortesuon kellossa muuttunut — juupa juu… oli pakko muuttaa tyyliä:

    Kortesuo aprikoi eilen, että sosiaalista mediaa kuohutti eilen ennen kaikkea Selänteen ilmaisutyyli. Nyt hän näkee, että se puoli oli blogitekstissä kunnossa.

    – Siinä oli nyt omakohtainen kertomus ja myös parempaa kieltä. Hän ei enää esittänyt väitteitä huutomerkkien kera.
    http://www.iltalehti.fi/jaakiekko/2016012821029897_jk.shtml

    Nolo juttu K:lle.

 20. 11. Mieti hukkaatko aikaasi puhumalla ”puhelintolpalle”. Ai pahus, nyt unohtui hengittää syvään ja rauhoittua ennen enterin painamista.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here