Euroopan unioni on ryhtynyt kohtalokkaaseen energiapeliin ilmastonmuutoksesta kehitetyn pelotteen avulla. Tarkoituksena on pelastaa valtioliiton energiahuolto maapallon öljyvarojen vähentyessä. Jos uhkapeli epäonnistuu, seurauksena on EU:n taloudellinen marginalisoituminen ja ajautuminen lopullisesti maailmanpolitiikan sivuraiteelle. EU:n omat fossiilisten polttoaineiden resurssit ovat vaatimattomat, ja valtioliitto toimiikin tuontienergian varassa.

Totaalipelote

Teollisen yhteiskunnan aiheuttamaksi väitetty tuhoisa ilmastonmuutos on se totaalinen pelote, jonka avulla EU-komissio yrittää painostaa teollisuusmaat luopumaan öljystä ja muista maankamaran fossiilisista polttoaineista.

Virallisen linjauksen mukaan tavoitteena on vähentää kautta maailman niin sanottuja kasvihuonekaasuja. Tämän kirjoittajan näkemyksen mukaan tärkein tavoite on kuitenkin luonteeltaan valtapoliittinen. Tavoitteena on nousu vaihtoehtoisen energiateknologian avulla globaalisen pelinrakentajan asemiin uusilla, ”vihertyvillä” markkinoilla. Tätä tarkoitetaan, kun EU ilmoittaa olevansa ja tahtoo olla kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edelläkävijä.

Strategian onnistuessa Euroopan teollisuusvaltioiden neuvotteluasema luonnonvarojen kuten uraanin, öljyn, hiilen ja kaasun omistajiin nähden parantuisi olennaisesti. Enää ei oltaisi vain energiaraaka-aineen ostajia, vaan ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeän teknologian ja ilmaston suojelutuotteen markkinajohtajia ja konsultteja.

Uuden politiikan hyötyjiin kuuluisi EU:n retoriikan mukaan koko ihmiskunta. Luvassa olisi pitkällä aikavälillä suotuisempia säitä ja turvattu energiahuolto. Nopeimman hyödyn tästä linjauksesta kuittaavat kuitenkin ns. eettiset sijoittajat, entiset vainöljy-yhtiöt mukaan lukien.

Välittömiin edunsaajiin kuuluvat myös uuden ympäristöideologian työllistämä virkamieskunta, valtion rahoitustuen kautta monenlaiset kansalaisjärjestöt ja ”ilmastosensitiiviset” yritykset ja instituutiot, sensaatiohakuista mediaa unohtamatta.

Yksi lantti, yhteinen lompakko?

Virallisessa ideologiassa, sillä sellaisesta nyt on jo kysymys, ilmaston suojelu ja energiapolitiikka ovat saman lantin eri puolia. Lantin puoliskot yhdistää toisiinsa elämän eliksiiri hiilidioksidi, jota kaikessa palamisessa, myös elävän luonnon aineenvaihdunnassa, vapautuu kiertoon valtavia määriä.

Ilmaston muutosten syyksi määritellään kuitenkin vain teollisen toiminnan aiheuttaman hiilidioksidin lisääntyminen. Jos siis onnistuttaisiin vähentämään teollisuuden, liikenteen ja asumisen tuottamaa hiilidioksidia, niin ilmasto muuttuisi otollisemmaksi ja katastrofilta vältyttäisiin. Tähän saakka ajatus näyttää selvältä, mutta reaalimaailma aiheuttaa ongelmia.

EU-maiden osuus maailman hiilidioksidiekvivalenteissa mitatuista kaasupäästöistä on noin 11 prosenttia. Osuus on pienenemässä myös ilman itse toteutettuja leikkauksia. Kehitysmaiden ja ns. siirtymätalouksien talouskasvun johdosta kaikenlainen polttaminen väistämättä lisääntyy ja ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt sen mukana. Vain harva tietää, että kokonaisuudessaan teollinen kulttuuri tuottaa ilmakehään tulevista hiilidioksidimääristä vain alle 4 prosentin osuuden.

EU:n strategian kannalta olisi välttämätöntä, että muu maailma USA:n johdolla allekirjoittaisi sellaisia papereita, joissa valtiot sitoutuvat itse kuristamaan talouttaan päästöjä rajoittamalla. Tämä on laajemmassa mitassa epärealistinen toive, koska tällaiset paperit maksavat mahdottomasti. Ja jos valtioilla, kuten USA:lla, Kiinalla, Intialla, Venäjällä, Australialla ja Etelä-Afrikalla, on yhteensä runsaat 85 prosenttia maapallon hiilivarannoista maaperässään, miten ne voisivat lopettaa tämän energialähteen hyödyntämisen tai raaka-aineiden myynnin tarvitsijoille?

Vastaavasti voi kysyä, miten suurimpien uraaniresurssien haltijat Australia, Kazakstan ja Kanada voisivat lopettaa uraanin hyödyntämisen tai myynnin, kun ydinenergian käyttö reaalimaailmassa kaikesta puheesta huolimatta kasvaa? Ydinvoima kuuluu olennaisena osana suurten kehittyvien talouksien energiavalikoimaan, tahdomme tai emme.

Nykyisten 30 ydinvoimamaan joukkoa täydentää kolme uutta tulijaa Turkin, Saudi-Arabian ja Vietnamin aloittaessa voimaloiden rakentamisen. Toimivia reaktoreita on maailmassa runsaasti yli 400. Rakenteilla on kymmeniä uusia voimaloita, enemmistö Intiassa, Kiinassa (28), Etelä-Koreassa ja Venäjällä. Ranskalaiset ovat uudistamassa ja lisäämässä voimalakantaansa, ja Japani on käynnistänyt uudestaan kaksi Fukushiman jälkeen suljettua reaktoria. Suunnittelijoiden pöydillä on kymmeniä uusia voimaloita. Hiilivoima kukoistaa jopa Saksan energiakäänteen (Energiewende) oloissa.

Jos EU yhdessä joidenkin Yhdysvaltojen rahalaitosten kanssa pyrkii rajoittamaan ydin- tai hiilivoimaan suunnattuja investointeja, niin sijoitushaluja löytyy ainakin Venäjältä, Etelä-Koreasta ja Kiinasta, ilmeisesti myös Ranskasta ja Saksasta.

Sikäli kuin hiilivoimaa ”meikataan” arvokkailla, mutta tehottomilla hiilidioksidin talteenottojärjestelmillä, rahoituspohja edelleen laajenee.

Öljyn käyttö ja kelpoisuus

Öljyn kulutuksen kasvutrendi ei juuri tällä hetkellä sojota ylöspäin. Mutta enemmistö maapallon kansoista on vasta pääsemässä polttomoottorin mahdollistaman liikkumisen makuun. Myös lentäminen on kaikesta uhoamisesta huolimatta kasvussa. Kehittyneen markkinatalouden perusmekanismit eli työvoiman liikkuvuus sekä kuljetusten joustavuus ja reaaliaikaisuus ovat nekin toistaiseksi olennaisesti polttomoottorin varassa.

Öljy ei ole elintärkeää vain polttomoottoreille, vaan myös koko kemianteollisuudelle muoveineen, lannoitteineen ja lääkkeineen. Myös elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja jakelu ovat kovin öljyriippuvaisia.

Siksi öljyn kysynnän ei voida odottaa romahtavan. Kun maaöljy jossain vaiheessa todella alkaa vähentyä, sen rinnalle nousevat vaikeammin hyödynnettävät raaka-aineet. Niitä ovat öljyliuske ja -hiekka sekä palava kivi Itämeren eteläpuolella, Karjalan kannakselta Ranskaan saakka ulottuvalla vyöhykkeellä.

Vähitellen polttoaineen tarjontaa laajentavat myös biohajoavista materiaaleista tuotetut polttoaineet, kaasu ja alkoholi, syöden tilaa elintarvikkeiden raaka-aineilta.

Rypsinviljelyllä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa.
Rypsinviljelyllä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Synkältä kalskahtava ennuste kuuluu: Kaikki maapallon öljyvarat tullaan käyttämään loppuun. Hiilidioksidin ihmisperäinen tuotanto ei globaalisti vähene, vaan kasvaa vielä vuosikymmeniä EU:n pyrkimyksistä piittaamatta.

Öljyn vähenemiseen sopeudutaan, mutta aikataulun sanelee vaihtoehtojen taloudellinen kannattavuus. Enemmän tai vähemmän valistunut arvio vaadittavan siirtymäkauden kestosta on 30 vuotta.

Kysynnän paine ja ilmastopakote

Esimerkiksi energian kysynnän kasvupotentiaalista sopii Intia. Siellä 500 miljoonaa ihmistä on vielä vailla sähköä. Autoistuminen on lähtenyt liikkeelle. Niin sanottujen vaihtoehtoisten energianlähteiden osuus maan koko energiantuotannosta on prosentin luokkaa. Tilanne ei tässä suhteessa kysynnän rakenteen vuoksi lähivuosikymmeninä olennaisesti muutu.

Vuoteen 2050 mennessä Intia ohittaa väestön määrässä Kiinan. Joidenkin arvioiden mukaan Intian väkiluku on tuolloin 1,7 miljardia ja Kiinan 1,4 miljardia. Mutta myös muualla teollistuminen etenee ja väestön energiatarpeet pitää tyydyttää.

Näin tapahtuu Venäjällä, Kaukoidän väkirikkaissa maissa ja Etelä-Amerikassa. Eikä kiinalaistuva Afrikkakaan jää paikoilleen polkemaan. Kaikkialla tavoitellaan kehittyneiden läntisten maiden infrastruktuuria ja elintasoa. Tavoite edellyttää energian käytön voimakasta lisäämistä.

Siksi EU:n kallista vaihtoehtoa tarjoava energiasyötti ei ilman massiivista rahoitusapua houkuttele. Unionin ilmastopelotteen varaan rakennettu pakote leikkauksineen ja päästökauppoineen perustuukin virheelliseen arvioon globaalin kehityksen liikevoimista.

EU:n syötti niellään laajemmin vain siinä tapauksessa, että bisnesmaailma voi sitä hyödyntää ja leikkaustoimille, päästökaupalle ja kannattamattomille uusinvestoinneille tukiaisineen löytyy rahoittaja. Yleensä rahat ojentaa kansan karttuisa käsi, jonka uusiintuva energia kuoritaan työntekijän selkänahasta.

Strategian takapirut

EU:n ilmasto- ja energiapoliittinen strategia nojaa keskeisesti Saksan liittohallituksen tueksi ilmasto- ja energiakysymyksissä perustetun neuvoston WBGU:n suosituksiin. Tämän elimen (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen) ja Potsdamin PIK-instituutin hengentuotosta on ilmaston lämpenemisen ylärajaksi EU:n ilmastopolitiikassa asetettu kahden celsiusasteen haamuraja.

Kyseisen elimen avainhenkilöillä on kiinteä yhteys USA:ssa 1980-luvun lopussa muodostuneeseen, alan tunnetuimpaan tutkijaryhmään. Sen keskeinen henkilö oli astrofyysikko ja klimatologi James Hansen. Hänet tunnetaan suurten otsikoiden ja toinen toistaan hälyttävämpien katastrofiennusteiden isänä. Ryhmän ajatusten tunnetuin lobbari on Al Gore. Hänen toimensa eivät esittelyä kaipaa, analyyttistä tutkimusta kylläkin.

EU:n energiauhkapelin kannalta olisi olennaisen tärkeätä, että USA presidenttinsä johdolla suostuisi sitoviin päästöleikkauksia tukeviin sopimuksiin. Tähän on mahdollisuuksia sen vuoksi, että osa maan talouselämästä näkee energiasektorin uudistamisessa talouden uuden kasvun siemeniä.

Toisaalta myös USA:ssa on eri puolensa. Maalla on omaakin öljyä, mutta etenkin sen liuskekaasu, uraani- ja hiilivarat ovat sitä luokkaa, että niihin perustuva energiatalous on jatkossakin houkutteleva vaihtoehto. Biopolttoaineen tuotanto on USA:ssa voimakkaassa kasvussa ja sen raaka-aineperusta laajenee viljasta jätemateriaaleihin.

Kriisin tekijät, kokijat ja maksajat

Läntiselle taloudelle voidaan antaa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan avulla vetoapua, mutta vain, jos maksajia riittää. Juuri tämä on hintojen spekulatiivisen nousun johdosta muuttumassa kyseenalaiseksi. ”Puhdas” ja uusiintuvaksi väitetty tekniikka on kallista. Samalla on nähty, miten korkeimpana hyveenä saarnattu biopolttoaine on osoittautunut uudeksi, inhimillisistä seurauksista piittaamattoman rahanteon välineeksi. Meillä kotona sen, kuten myös tuulivoiman, tukeminen on  korvannut perinteisen siltarumpupolitiikan. Poliittisesti korrektia ei ole muistuttaa, että kaikkien ilmastotoimien maksaja on viime kädessä tavallinen energiaa ja julkisia palveluita käyttävä veronmaksaja.

Kun ilmasto ennustajaeukkojen ja -ukkojen kiusaksi valistaa lämmön sijasta maailmalle kylmempiä kasvojaan, on ajauduttu erikoiseen pattitilanteeseen. Sen purkamiseen poliitikoilta näyttää puuttuvan näkemys, keinot ja tahto.

Mitä oikeastaan kuuluu ilmastolle, jonka lämpenemisen laskettiin hidastuvan peräti 0,05 asteella Kioton sopimusten täysimääräisen saavuttamisen avulla? Lämpeneminen on tosin hidastunut, koska sitä ei ole tapahtunut lainkaan 2000-luvulla. Mutta miksi näin on, sitä eivät klimatologian kirkkaimmat tähdetkään osaa selittää. Kysymyksiä riittää, vastauksia on niukemmin.


Artikkeli on päivitetty versio aiemmin Kansan Uutisissa julkaistusta kirjoituksesta.

28 KOMMENTTIA

 1. Kaikki mitä EU puuhastelee herättää ikävä kyllä aina suurta epäluottamusta ainakin minussa koska se on Usan kätyri tai lakeija vailla todellista itsenäisyyttä.
  Olisiko sittenkin niin, että hiilidioksiidia suurempi ongelma on ilmaston käyttö militaristisiin tarkoituksiin, josta prof. Chossudovskyn hyvä ja perustellinen selvitys:
  The Ultimate Weapon of Mass Destruction: “Owning the Weather” for Military Use

  Environmental modification techniques (ENMOD) for military use constitute, in the present context of global warfare, the ultimate weapon of mass destruction.
  Rarely acknowledged in the debate on global climate change, the world’s weather can now be modified as part of a new generation of sophisticated electromagnetic weapons. Both the US and Russia have developed capabilities to manipulate the climate for military use.

  Environmental modification techniques have been applied by the US military for more than half a century. US mathematician John von Neumann, in liaison with the US Department of Defense, started his research on weather modification in the late 1940s at the height of the Cold War and foresaw ‘forms of climatic warfare as yet unimagined’. During the Vietnam war, cloud-seeding techniques were used, starting in 1967 under Project Popeye, the objective of which was to prolong the monsoon season and block enemy supply routes along the Ho Chi Minh Trail.

  The US military has developed advanced capabilities that enable it selectively to alter weather patterns. The technology, which was developed under the High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP), is an appendage of the Strategic Defense Initiative – ‘Star Wars’. From a military standpoint, HAARP  is  is a weapon of mass destruction, operating from the outer atmosphere and capable of destabilising agricultural and ecological systems around the world.
  http://www.globalresearch.ca/the-ultimate-weapon-of-mass-destruction-owning-the-weather-for-military-use-2/5306386

  Hyviä artikkeleita liittyen ympäristö- ja ilmastotuhoon:
  http://www.globalresearch.ca/theme/environment

 2. Seisomme maailmanlaajuisen konfliktin kynnyksellä, ihmiset kuolevat eri puolella maailmaa nälkään ja nämä eliitti-pellet puhuvat ilmastonmuutoksesta. Sionistit pumppaavat valtavan summan rahaa oletettuun uhkaan, jota yksikään tiedemies ei pysty perustelemaan. Tämä valhe on samanlainen kusetus kun sadat maapalloa ympäri kiertävät NASAn sateliitit, joita kukaan ei ole avaruudessa nähnyt.

 3. Tarinalla lämpenemisestä on jo nyt saatu varsin suuri investointikierre aikaan ja lisää seuraa.

  Energiateollisuus taitaa olla aseteollisuuden jälkeen maailman toiseksi suuri teollisuudenhaara. Nyt on käynnissä mahtava investointiaalto uusiutuvaan energiateknologiaan. Sinänsä se on aivan hyvä asia, vaikken ilmaston lämpenemiseen uskokaan.

  Onhan sekin aivan hyvä asia, että ilmastoa tutkitaan. Saattaahan sillä olla sellainen käytännöllinen sivuvaikutus, että sääennusteet paranevat.

  Kannattaa seurata maailman lämpökäyrää Roy Spencerin sivuilta. Samasta osoitteesta löytyy myös varsin hyviä selostuksia lämpenemisen tarinasta.

  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

 4. Mihin ovat kadonneet arviot fuusioenerkian mahdollisuuksista? Aiemmin puhuttiin, että tekniset valmiudut fuusioenerkialaitosten rakentamiseen ovat olemassa, mutta hinta on vielä liian korkea. Kuinka korkeaksi pitää siis tulla ilmaston ja ympäristön suojelukustannusten ym. ennekuin aletaan laskea kokonaiskustannuksia reaalisesti ja pitkällä tähtäyksellä? Edes valtion budjettipolitiikassa ei osata laskea kokonaiskustannuksia työttömyyden, sairastavuuden ja yleisen elintason heikentymisen kustannuksista. Homma hoidetaan kuin hölmöläisten peiton leikkausta yläpäästä, kun varpata palelee.

 5. Fuusiovoimalat ovat jo prototyyppinä koeajossa.

  Erityisen kiinnostavaa on, että ensimmäinen koereaktori valmistui Saksan Greifswaldiin ja koeajettiin noin kaksi viikkoa sitten, vaikka Merkel teki vihreän täyskäännöksen ja on ajamassa alas kaikkia maan ydinvoimaloita.

  Optimistit arvioivat, että kaupalliseen käyttöön päästään jopa kymmenessä vuodessa.

 6. Kiitos Kari Arvola tärkeästä ja mielenkiintoisesta artikkelistasi!

  On tärkeää pitää tätä ilmasto-kusetus aihetta esillä vaikka näin tehdessään moni kirjoittaja laittaa itsensä Mainstream-tieteen tulilinjalle.

  Tuskin koskaan ennen maailmamme historiassa yksikään huijaus on onnistunut näin hyvin kuten tämä ”globaali ilmasto-kusetus”!

  Ihmiset miettivät nyt kaupassa käydessään mikähän ostos olisi paras että hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni ja autokaupassa pyritään suosimaan pienimoottorisia/hybridi autoja.

  Aivopesu jota ilmasto-kusetuksen ohessa tehdään on voimakasta ja ihmisiä pelotellaan äärimmilleen vailla tieteellistä näyttöä uhkakuvien todellisuudesta!

  On jopa puhuttu että pitäisi lopettaa lihansyönti jotta ilmasto pelastuisi!??
  Vikaa päässä kenties ja pahasti??

  Valehtelevalla ja asioita törkeästi vääristelevällä IPCC:llä on varteen otettava ”sisarjärjestö” nimeltään

  NIPCC( Nongovernmental International Panel on Climate Change)

  http://climatechangereconsidered.org/

  NIPCC:n yli tuhat sivuinen raportti vuodelta 2014:

  https://www.heartland.org/media-library/pdfs/CCR-IIb/Full-Report.pdf

  Suosittelen täällä kaikille tutustumista heidän materiaaliinsa.

  Nasa on myös aikoja sitten lähtenyt lobbaamaan tätä ilmastokusetusta ja onkin jäänyt kiinni valehtelusta:

  http://www.thegatewaypundit.com/2015/11/it-was-all-a-lie-german-scientist-confirms-nasa-fiddled-with-climate-data/

  https://stevengoddard.wordpress.com/spectacularly-poor-climate-science-at-nasa/

  Sitten lopuksi sananen tuosta Saksan fuusioreaktorista.

  Kyseessä on tutkimus käyttöön tarkoitettu koefuusio-reaktori joka ei sovellu millään muotoa energiantuotantoon.

  Tuo ensimmäinen onnistunut plasma koe kesti vain sekunnin kymmenyksen verran ja lämpötila oli noin 1000 000 celsiusastetta.

  Kuitenkin varsinaisen fuusion onnistuminen vaatisi vähintään yli 100 000 000 asteen lämpötilan(vetyplasma) ennen kuin se voitaisiin toteuttaa!

  Matkalla tähän tavoitteeseen on monta estettä voitettava ensiksi ja onnistumista on vielä turha odottaa ainakaan seuraavaan 20-vuoteen!

  Fuusio tekniikkaa mainostetaan puhtaana/saasteettomana mutta sitä se ei varsinaisesti ole.
  Ongelma on satoja kertoja perinteistä fissio-tekniiikkaa voimakkaampi neutronisäteily joka aikaa myöten saa myös reaktorin osat säteilemään!

  Itse uskon paljon enemmän tulevaisuuden kylmäfuusio-tekniikan kehittämiseen joka on aidosti täysin saasteeton ja turvallinen energiantuotanto tapa.

  http://www.extremetech.com/extreme/191754-cold-fusion-reactor-verified-by-third-party-researchers-seems-to-have-1-million-times-the-energy-density-of-gasoline

  http://www.e-catworld.com/what-is-lenr/

  http://brillouinenergy.com/?page=tech_summary

  http://coldfusionnow.org/

  Hyvää Yötä!

  https://www.youtube.com/watch?v=ayhpkaE2drY

  • En minäkään usko fuusioteknologian nopeaan läpimurtoon. Silti saksalaisten avaus on tärkeä. Se osoittaa, ettei ydinvoimatutkimusta ole kyetty tukahduttamaan ja että siihen löytyy myös rahoitusta.

 7. Liittäisin tähän pohdiskeluun vielä ulkopoliittisen näkemyksen. Mikäli EU onnistuu irtautumaan fossiilisesta energiasta (tai saa muut – Kiina, Yhdysvallat, Intia, Lat. Amerikka jne) suostuteltua mukaan ilmastotalkoisiin, se saavuttaa lisää ulkopoliittista (ja taloudellista) liikkumavaraa (Lähi-Idän ja P-Afrikan energiasodat, Ukraina, suhde Venäjään jne).

  • Riikka, juuri tämän osoittaminen on juttuni idea.

   Fossiilienergiasta EU ei luonnollisestikaan kykene erkaantumaan, ei edes sähkön tuotannossa. Mutta tärkeää ei olekaan se, mitä tehdään, vaan mitä kerrotaan tavoiteltavan ja mitä halutaan muiden tekevän. Vrt. USAn retoriikka ihmisoikeuksien, naisten ja demokratian puolustamisesta erilaisten kaappausten ja muiden sotilaallisten puuttumisten yhteydessä.

   • Eikö todellinen syy Saksankin mukana oloon Syyrian taisteluissa ole kuitenkin Katar-Turkin välinen öljyputki eikä ISIS? Aivan samoin kuin Eurooppaan tulevien pakolaisvirtojen takana on geopoliittinen öljysota ( ja NWO).

    USA:n 2001 laatima uusi Lähi-Idän kartta alkaa olla viitta vaille valmis, sanooThierry Meyssan. Ainoastaan Saudi-Arabian jakaminen viiteen osaan on tekemättä.

    ”Already in September 2001, the US Committee of the Chiefs of Staff were working on a map for the re-modelling of the « wider Middle East », which planned for the separation of the country into five states. In July 2002, Washington was considering ways of getting rid of the Saud family, during a famous session of the Defense Policy Board. From now on, it’s just a matter of time”.

    http://www.voltairenet.org/article189846.html

 8. Hyvä energia-asioita pohtivienkin tietää
  Are US Academics Who Cite WikiLeaks Blackballed?

  For the thousands of undergraduate to PhD students, fellows and academic researchers facing a precarious employment market, self-censorship for fear of freezing one’s career is not unlikely. One publicised incident from November 2010 concerning the office of career services at Columbia University’s School of International and Public Affairs (SIPA), which according to The New York Times “grooms future diplomats”, provides the perfect illustration. That year the office sent an email to students warning them against commenting on or posting WikiLeaks’ documents on social media because “engaging in these activities would call into question your ability to deal with confidential information, which is part of most positions with the federal government”. The warning came to the office through a SIPA alumnus working at the State Department.
  http://www.mintpressnews.com/are-us-academics-who-cite-wikileaks-blackballed/212806/

  To help address the gap in scholarly analysis of the more than 2 million US diplomatic cables and State Department records published by WikiLeaks since 2010, WikiLeaks has produced a new book, The WikiLeaks Files: The World According to US Empire, published September 7, 2015.
  Without WikiLeaks, the public would still be in the dark about the Trans-Pacific Partnership “agreement” currently being negotiated. The treaty aims to rewrite the global rules on intellectual property rights and would create spheres of trade which would be protected from judicial oversight. Such agreements have the potential to change the fabric of how states operate, and the leaked cables shed light on how states negotiate significant treaties, aiming to keep citizenship participation in politics out. Where academia bans the use of important leaked documents the public loses out.

 9. Diabolik, mitä ymmärrät ”puhtailla” energiantuotannon muodoilla? Olen sen vuoksi utelias, kun haluaisin tämän aiheen vähän laajempaakin pohdiskelua.

 10. Ymmärrän ”puhtailla” energiantuotanto muodoilla kaikki ne nyt ja lähitulevaisuudessa kehitettävät mekanismit jotka eivät synnytä ihmisten tai ympäristön kannalta haitallisia päästöjä.

  Tuo aikaisemmin mainitsemani kylmäfuusio on juuri sellainen!

  LENR, LANR tai CMNS rakkaalla lapsella on monta nimeä.

  Tässä video jossa esitellään kohtuullisen yksinkertaisesti kylmäfuusio:

  https://www.youtube.com/watch?v=HjvL4zNLOGw

  Kannattaa tutustua myös tähän aikaisemmin lähettämääni linkkiin:

  http://brillouinenergy.com/

  Ydinvoimaa en pidä nk. ”puhtaana” energiatuotanto muotona vaikka se esim. Suomessa onkin hyvin hoidettua ja turvalllista!

  Ydinjäte on aina lähtökohtaisesti ongelma ja jos ajatellaan että tyypillinen 1000 MW. voimala tuottaa vuodessa n. 27t. jätettä jonka plutoniumin puoliintumisaika on 24100 vuotta niin ei se kovin tulevaisuuden uskoa luovalta kuullosta!

  Pelkästään Britanniassa on varastoituna yli 120t. ydinjätteestä eroitettua plutoniumia(plutonium dioxide powder)

  Ydinjätettä pystytään nykyään polttamaan energiaksi nk. fast breeder voimaloilla mutta prosessi on kokonaisuudessaan pirun kallis jälleenkäsittely- ja polttoainelaitoksineen.

  Tämänkin prosessin jälkeen joudutaan kuitenkin jätettä edelleen varastoimaan useita satoja vuosia!

  Jotkut mainostavat torium-voimaloita ratkaisuna ongelmiin:

  http://petruspennanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/187715-puhdasta-energiaa-koko-maailmalle

  Toisaalta taas kriitikot sanovat että toriumin edut ovat suuresti liioiteltuja!

  Myös on väitetty että sen turvallisuus ja ”puhtaus” olisi todellisuudessa kaikkea muuta kuin mitä luvataan.

  http://ieer.org/wp/wp-content/uploads/2012/04/thorium2009factsheet.pdf

  Kaikesta edellä mainitusta johtuen, varsinkin ydinjäte ongelmasta johtuen pidän kylmäfuusion ja muiden vastaavien uusien puhtaiden teknologioiden eteenpäin kehittämistä kaikkein viisainpana ja turvallisimpana ratkaisuna tulevaisuutta ajatellen.

  Niiden edistymistä odotellessa halvin ja tehokkain ratkaisu on varmasti nämä käytössä olevat 2. ja 3. sukupolven ydinvoimalat.

  Itse en ole perehtynyt läheskään kaikkiin uusiin energiantuotanto muotoihin mutta ainakin tämä kylmäfuusio vaikuttaa todella jännältä ja mielenkiintoiselta jo siksi että se on täysin päästötön!

  http://animpossibleinvention.com/

  • Mielenkiintoinen kommentti. Nuo jäteongelmat ovat todella suuri uhka koko planeetalle.
   Mitä mieltä olet aurinkoenergiasta?
   Sitä olisi rajattomasti saatavilla. Miksei sitä oteta käyttöön? Sitä en ymmärrä.

   • Aurinkoenergian suurimittaisempi käyttöönotto on ensiksikin pääosin hintakysymys.

    Ja toinen suuri ongelma on varastointi. Mitään muuta suurta energiavarastoa ei ole tällä hetkellä olemassa kuin ylös pumpattu tai ylhäällä luonnostaan oleva vesi. Aurinkovoiman tuotanto ei ole samalla tavalla tasaisen jatkuvaa kuin esimeriksi ydinvoimalan tuotanto. Yöllä kun aurinko ei paista, ja siksi energiaa pitää varastoida tulevaan käyttöön.

    Luulen, että aurinkoenergiaa aletaan tulevaisuudessa varastoimaan pääosin metaanina. Auringosta tehdään sähköä ja sähkön avulla hajotetaan vettä vedyksi ja hapeksi. Kemiallisella prosessilla hiilidioksidista ja vedyksi ja hapeksi hajotetusta vedestä saadaan tuotettua metaania kohtuullisen hyvällä hyötysuhteella. Metaania voidaan käyttää ja itse asiassa käytetään nytkin suuressa mittakaavassa esimerkiksi erilaisten polttomottoreiden polttoaineena.

   • Aurinko energia on hyvä idea varsinkin tavallisen kuluttajan kohdalla.
    Minulla on vanha ystävä jolla on omakotitalossaan sekä aurinkoenergian kerääjiä(heat pipe solar collector)
    sekä pihalla tuulimylly sähkön saamista varten!

    Aurinkoenergia on asia mihin Suomessa pitäisi enemmän kiinnittää huomioita.

    http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/solar-power-profile/

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Aurinkoker%C3%A4in

    http://www.kaukosanomat.fi/etusivu/uutiset/aurinkoputket-joka-katolle.html

 11. Energiakeskustelua vaivaa pahasti perusfysiikan termodynamiikan heikko tunteminen. Siksi voidaan käydä pitkät keskustelut jonkin tietyn tekniikan eduista lähinnä mututuntumalla.

  Useimpien ns. uusiintuvien energialähteiden ongelma on niiden heikko energiatiheys. Asia on helppo ymmärtää, kun vertaa keskenään halkomotista ja 1000 litran öljyerästä ulos saatavaa energiamäärää.

  Lisäksi keskustelussa mahdollisesti tiedon puutteen vuoksi unohdetaan esim. juuri tuulivoimaloiden rakennusaineiden määrälliset ja laadulliset ongelmat. Tuulivoimalan rakentaminen vaatii suhteettoman paljon raaka-ainetta esim. Moderniin hiilivoimalaan verrattuna. Sähkön tuotantoon tarkoitetut aurinkopaneelit sisältävät merkittävän määrän tulevaa ongelmajätettä, jonka käsittelyyn ei ole varauduttu millään tavoin. Tämä puoli ei näy keskusteluissa ollenkaan.

  Tämä on asian yksi puoli. Ekologisesti katsoen on ongelmallista, että esim. sähköntuotannossa tuulivoiman ja aurinkopaneelien laajempi käyttö perussähköverkon yhteydessä tarkoittaa primäärienergian tarpeen kasvua. Käytännössä jokainen uusi tuulivoimala vaatii nimellistehonsa verran varakapasiteettia jonnekin siitä syystä, että sähköä pitää verkossa olla joka hetki tarjolla ja vielä tasaisella vaijtovirran jännitteellä herzin osien tarkkuudella.
  Päällekkäisen kapasiteetin rakemtaminen on jyrkässä ristiriidassa monien mantrana toisteleman ekologiaprinsiipin kanssa.

  Yhden ongelman keskusteluun tuo aikatekijä. Puhutaan ikäänkuin nyt tai vähintäinkin viiden vuoden päästä olisi tarjolla jokin ihmeellinen uusi energiakeksintö, jolla mennään.
  Näin ei asia ole. Energiateknologia kehittyy varmuudella. Mutta nyt ollaan ideologisin perustein ja keinottelijoitten tarpeisiin aivan yhtä varmasti syytämässä vastikkeetonta rahaa veronmaksajien ja sähkönkäyttäjien lompakosta tuulimyllymiljonääreille.

  Näin aikaansaatu tulos on raskaasti miinusmerkkinen ja haukkaa varoja alan innovaatioilta. Aihepiiri on haastava ja vaikea, mutta kiistatta tärkeä ja mielenkiintoinen.

  • Tuulivoima on taloudellisesti kilpailukykyinen energian tuotantomuoto, siksi tuulivoimaan investoidaan maailmalla ja erityisesti Euroopassa enemmän kuin mihinkään muuhun energiatekniikkaan.

   EUn laskelmien mukaan tuulivoimalla tuotettu kilowatti maksaa jokseenkin saman kuin ydinvoimallakin tuotettu.

   Tee haku:

   https://duckduckgo.com/?q=tuulivoiman+hinta+EU+&t=ffsb

   Katso esimerkiksi:

   http://energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/tuulivoima

   https://fi.wikinews.org/wiki/Tuulivoima_energiamuodoista_lis%C3%A4tyin_EU:ssa_2009

   Uusimmista laskelmista tuulivoimainvestointien vaikutuksista Suomeen katso erityisesti:

   http://yle.fi/uutiset/hurja_tutkimustulos_tuulivoima_laskee_sahkon_hintaa_pohjoismaissa_liki_70___voimayhtiot_menettaisivat_miljardeja/8411187

   • Uskot lehtien juttuihin. Tuulivoimaa tueteaan 8,5 c kilowattitunti. Jos maksaisit itse sähkösi suoraan, ei verottajan kautta, maksaisi yli 20 c/kWh.
    Artikkeli oli politiikan osalta hyvä, fysiikan ja geologian kannalta väärää tietoa. Öljy ei lopu eikä ilmasto lämpene. Öljyn hinta kyllä kohoaa ja ilmaston lämpötilat vaihtelevat. Ilmakehässä lämpeneminen ei ole sama asia kuin lämpötilan kohoaminen.

    • Edelliseen pääsi virhe, hintaero juuri nyt on 5,5 c/kWh. Se pitäisi lisätä sähkölaskuun ilman verottajan tukea. Yle on tunnettu ilmastoporopagandan levittä ja Aalto yliopisto tekijä.
     http://tuulivahinko.fi/

  • Tuulivoimalle voitaisiin rakentaa ’säätövoimaa’ eli varastoida sitä, niinkuin itse asiassa muualla maailmassa tehdään.

   Tuulivoimalla voidaan sähköverkon kautta pumpata vettä ylös varastoon silloin kun sitä on liikaa ja laskea taas alas, kun verkossa tarvitaan lisää energiaa.

   Suomessa hyviä kohteita ei ole paljon, mutta esimerkiksi Keski-Suomen Vaarunvuori olisi hyvä tuohon käyttötarkoitukseen, tarvittava mäen päällä oleva järvikin on valmiina. Ympäristövaikutukset olisivat varsin pienet ydinvoimalan jätteisiin verrattuna.

   Ja sähköverkon kautta energiaa voidaan siirtää vaikkapa Norjaan, Ruotsiin tai Venäjälle, missä tarvittavia vuoria on yllin kyllin.

   Tuulivoimalan rakentamiseen tarvitaan betonia tai terästä jonkin veran mastoon, mutta melkoisen pieniä nuo materiaalikustannukset ovat, jos vertaa niitä vaikkapa muutamaan kaupunki kerrostaloon tai siihen miten paljon hiilivoimalaan kuljetettava hiili tulee kustantamaan kuljetuksissa.

  • Niin pätee ja sama pätee aurinkovoimaan. Jo kun viime vuosituhannella mietin aurinkoenergian hyväksikäyttöä, homma tyssäsi kalliisiin kuluihin ja vähäiseen tuottoon, vaikka olisi itse tehnyt liki kaikki asennukset. Mökillä, jossa sähkön veto maksaa kymmeniä tuhansia, aurinkoenergia on edullinen tietysti.
   Tanskan itärannikolla on luultavasti tuhansia tuulivoimaloita. 3 % näytti seisovan, vaikka oli heikko tuuli huhtikuussa. Luultavasti vikoja, joita on merellä hankala korjata.

 12. Käsittääkseni tuulivoima on hyvä juttu esim. omakotitalon pihalla kotitalouden sähköntarvetta varten mutta puhuttaessa suuren mittakaavan tarpeista esim. kaupungit ja teollisuus niin taitaa olla mission impossible!

  Ongelma puhuttaessa tuulivoiman todellisista kustannuksista on siinä että puolueetonta tutkimustietoa sen kannattavuudesta on helvatin vähän jos ollenkaan.

  Tässä kuitenkin eräs tutkimus:

  http://www.breitbart.com/big-government/2015/07/07/study-wind-farms-even-more-expensive-and-pointless-than-you-thought/

  Ongelmia tulee vastaan viimeistään siinä kun ei tuule tarpeeksi, isot turbiinit tarvitsevat kohtalaisen hyvän tuulen ennen kuin edes tuottavat sähköä.

  Oman lukunsa keskusteluun tuulivoimasta tuovat paljastuneet terveyshaitat sekä isojen tuuliturbiinien paha tapa surmata sekä lintuja että lepakoita suurin määrin.

  Ihmisillä jotka asuvat tuulivoimaloiden läheisyydessa tiedetään kärsivän jatkuvista uniongelmista ja kiusallisista usein toistuvista päänsäryistä!

  Monen tutkijan mielestä olisikin järkevämpää suunnata katse aurinkoenergian kehittämiseen.

  Mitäs tuumitte muuten tästä tulevaisuuden visiosta?

  http://www.huffingtonpost.com/entry/solar-balloons-future_us_5672e1cbe4b0648fe3027432

  Taitaa olla noilla kummajaisilla aikamoinen hintalappu!!??

  Hyvää Yötä Ystävät!

  https://www.youtube.com/watch?v=PD-MdiUm1_Y

 13. Taisivat mennä ohitse pääargumentit, jotka esitin ns. uusiintuvien (lähinnä tuuli- ja aurinkosähkö) energialähteiden suhteen:

  Energiatiheydeltään heikot teknologiat lisäävät globaalisti primäärienergian tarvetta. Tämä ei ole ekologista eikä kestävää kehitystä.
  Ns. ilmastonmuutosteorian mukaan tämä vaikuttaa entropiaprosessiin vaarallisesti siitä syystä, että kaikki energia muuttuu käytettässä lämmöksi ja sitä kautta entropiaksi.
  Toiseksi niiden käyttö edellyttää kahden päällekkäisen energiatuotantojärjestelmän luomista.
  Kolmanneksi em. syistä ne nostavat energian hintaa.
  Neljänneksi ne eivät riitä turvaamaan globaalia energiahuoltoa tarpeen nopeasti kasvaessa.
  Viidenneksi niihin liittyy vaiettuja raaka-aine-, ympäristö- ja jäteongelmia, jotka ovat kokoluokaltaan mittavia.

  Nykyinen ydinvoima ei ole ratkaisu energiatarpeen tyydyttämiseen. Fuusiovoima voi sellainen tärkeä olla yhdessä vetytalouden ja muiden kehitteillä olevien sekä koventionaalisten teknologioitten ohella.

  Edelläsanotun vuoksi energiahuollossa tulisi noudattaa optimointiperiaatetta.
  Se tarkoittaa, että tavoitteet asetetaan sellaisen parametrimatriisiin mukaan, jossa otetaan tasapainoisesti huomioon energiatalouden fysikaaliset, taloudelliset, sosiaaliset ja resurssien saatavuuteen ja käyttöön liittyvät tekijät.

  Näin ei nykyisin tapahdu eikä tällainen ajattelu ole minkään polittisen puolueen työkalupakissa.

  Energiapolitiikkaa tehdään puoluetaktisten ja ällitälli-ideologioitten ohjauksessa.
  On kai selvää, että verorahalla pystyssä pysyvä, verkkoon kytketty tuuli- ja aurinkosähkö väistämättä nostaa sekä verorasitusta että energian käyttökustannuksia.

  Sanottu ei tarkoita sitä, ettei esim. haketta ja maalämpöä tulisi käyttää. Niille vain tulisi antaa punnittu painoarvo edellä mainitussa suunnittelumatriisissa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here