Köyhyys on lujasti yhteiskunnan rakenteissa. Paitsi, että yhteiskunta tuottaa poliittisilla toimillaan ja ideologisilla asenteillaan köyhyyttä, tuhannet ihmiset saavat toimeentulonsa köyhyydestä tuottamalla palveluita, joilla köyhät pidetään elämässä kiinni. Kun kuvittelemme tilanteen, jossa köyhyys olisi yhtäkkiä poispyyhitty, syntyisi köyhyyden ammattilaisten ja heidän järjestöjensä sekä vapaaehtoisten suuren joukon protesti. He menettäisivät palkkansa, sosiaalisen arvostuksensa lähteen ja hyvän mielen.

Nykypäivän orjuutta vai valinnan vapautta?

Vaikeasti työllistettävä ammattitaitoinen toimistosihteeri, 42 v., työllistetään sosiaaliseen yritykseen toimistosihteeriksi. Hänen tes:n mukainen palkkansa on 2000 euroa. Sosiaalinen yritys vuokraa hänet saman tien kunnan virastoon. Sosiaalinen yritys maksaa toimistosihteerille palkkaa 1100 euroa. Loput 900 euroa sosiaalinen yritys käyttää työnantajavelvoitteiden maksamiseen ja henkilökuntansa palkkoihin sekä yrityksen kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. 900 euron välityspalkkion lisäksi sosiaalinen yritys saa toimistosihteerin palkkaan TE-keskukselta palkkatukea.

Kun neljä vuotta on edetty näin työpätkä kerrallaan, toimistosihteeri huomaa olevansa edelleen vaikeasti työllistettävä. Kenenkään ”köyhyyden palvelijan” edun mukaista ei ole vakinaistaa toimistosihteerin vakanssia viraksi. Toimistosihteeri on vuorostaan tilanteen vanki. Hän joko hyväksyy kurjistamisehtonsa tai jää työttömäksi työnhakijaksi. Mikäli hän valitsee työttömyyden, häntä vielä erikseen rangaistaan, koska hän ei ottanut vastaan tarjottua työtä.

Toimistosihteerillä alkaa taas uusi jakso samoilla ehdoilla samassa työssä, tällä erää helmikuun alusta tämän vuoden loppuun. Hänelle on neljän vuoden aikana muodostunut työkaveriympäristö, mutta tosiasiassa toimistosihteerin työkaverit eivät ole työkavereita. Kaverit ovat työsuhteessa kuntaan, toimistosihteeri on vain vuokralla. Hänen työsuhteensa on sosiaaliseen yritykseen, jossa hän ei ole ollut kuluneiden neljän vuoden aikana päivääkään työssä.

Toimistosihteeri on köyhyyden rakenteiden uhri. Hänen ansiostaan sosiaalisen yrityksen ”köyhyyden palvelijat” saavat palkkansa, TE-keskuksen ”köyhyyden palvelijat” säilyttävät virkansa ja kunta on oppinut budjetoimaan yhden toimistosihteerin vuosipalkkaan vain viiden kuukauden palkkasumman. Kunta on oppinut, että sillä on kahden kerroksen toimistosihteereitä. Toimistosihteereiden ero ei ole ammattitaidossa ja työn panoksessa, vaan hinnassa ja sen mukaisesti kunkin arvostuksessa. Vuokratyöntekijät ovat pitkäaikaisinakin väliaikaisia.

On perusteltua väittää, että kyseinen toimistosihteeri on nykypäivän orja. Moderni orja on vapaa. Orjanomistaja on ulkoistanut orjalleen vastuun arjen sujumisesta kuten asumisesta, vaatetuksesta ja syömisestä. Muuhun palkka ei riitä. Koska orja ei kuitenkaan ole vallitsevan ajattelutavan mukaan orja, vaan valinnanvapauden yhteiskunnassa ”vapaa”, ei orjanomistaja ole vastuussa orjansa elämästä sen jälkeen, kun tätä ei enää tarvita.

Orjanomistajien ajattelua ja moraalia myötäilevä valtamedia ei nykypäivän alistettuja näe orjuuden näkökulmasta, vaan pitää esillä yksilöllisyyttä, vapautta ja valinnanvapautta. Jopa räävittömien vapauksien esitteleminen on medialle mieluisampaa kuin pureutuminen yhteiskunnan rakenteiden tuottamaan hätään. Siinäkin tapauksessa, että valtamedia esittelee köyhyyttä, se tekee sen yksilöä surkutellen. Valtamedia on osa köyhyyden rakenteita.

90-luvun laman jälkihoito palautti köyhyyden Suomeen

Köyhyys palautui Suomeen 1990-luvun alun laman aikana tehtyjen poliittisten päätösten vuoksi. Pankkien pelastamiseen löytyi summa, joka vastasi sotakorvauksiin 1940- ja 1950-luvulla käytettyä määrää. Ihmiset sen sijaan sysättiin syrjään. Pienehköllä lisävelalla sosiaaliset verkot olisi kyetty pitämään ehjinä.

Euroopan unionissa hätkähdettiin suomalaista joukkonälkää. Sieltä lähetettiin köyhille makaronia. Sen jakelusta ottivat vastatakseen kirkon diakoniapalvelu, työttömien yhdistykset ja eräät sosiaali- ja terveysjärjestöt. Koska nälkä ei poistunut, vaan nälkäisten määrä vain lisääntyi, ruoan jakelusta tuli säännöllinen köyhien apu. Se instituutioitui. Ruoan jakelun rakenteisiin muodostui käytänteitä, jotka edellyttivät palkattua työvoimaa ja suuren määrän vapaaehtoisia. Nälkäisten ansiosta sadoilla ihmisillä on työtä ja vapaaehtoisilla tekemistä.

Sosiaalitoimi luotti uusien köyhyyden rakenteissa työskennelleiden ”palvelijoiden” ammattitaitoon. Sen sijaan, että sosiaalitoimi olisi käyttänyt omia mahdollisuuksiaan kuten ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, se rupesi ohjaamaan asiakkaitaan ensin kirkon diakoniapalveluihin ja lopulta myös ruokajonoihin. Aluksi diakoniatoimi yskähteli vastaan, mutta mikä auttoi kun asiakasvirta jatkui. Toisaalta köyhien huoltaminen toi sille arvostusta. Sitä saivat myös muut ruoanjakelijatahot.

Samalla kun diakoniatyön ja hyväntekeväisyysjärjestöjen arvostus kasvoi, julkisen palvelun sosiaalitoimen arvostus väheni. Tällä tavalla sosiaalitoimi ja sen toimihenkilöt — vahvistamalla ”köyhyyden palvelijoiden” roolia — murensivat julkisia palveluita. Siitä vuorostaan seurasi vähenevä paine ylläpitää verovaroin mm. sosiaalityötä.

Uusiin köyhyyden rakenteisiin rekrytoitiin satoja ihmisiä. Syntyi köyhyyden toimihenkilöiden byrokratia hallintorakenteineen ja sääntöineen. Enää ei nälkäinen saanut pelkällä jonottamisella ruokaa. Nälkäisen piti käydä luukulla todistamassa ”köyhyyden palvelijalle”, että hän on riittävän nälkäinen. Tämän jälkeen hän sai lupalapun ja vasta sitten hänellä oli oikeus asettua jonottamaan ruokajonoon. Eikä aikaakaan, kun oli rustattu eritasoisia lupalappuja. Toiset laput oikeuttivat tuoreeseen leipään ja leivonnaisiin, toisilla sai vain makaronia ja ruisjauhoja. Syntyi jopa lupalappuja, jotka oikeuttivat kampaamopalveluihin.

Moraalinen ohari: hyväntekeväisyys syrjäyttää solidaarisuuden

Köyhät ovat taanneet monelle omaa hyväntekeväisyyttään korostavalle julkisuuden henkilölle ja pintaliitäjälle sekä poliitikolle julkisuuden paisteen. Köyhyyden rakenteet ovat muuttaneet yhteiskunnallista moraalia niin, että tasa-arvon ja solidaarisuuden sijasta suureksi hyveeksi on tullut hyväntekeväisyys. Sen sijaan, että varakas maksaisi veroa, jonka käytöstä demokraattisesti päätetään, varakas haluaa itse päättää, kuka on hänen hyvän tekemisensä arvoinen. Oikeaan osuneella hyväntekeväisyydellä pääsee aina ministeriksi asti.

Nälkäisille tarkoitetun ylijäämäruoan tiimoille on syntynyt tarkka säännöstö. Koska ”köyhyyden palvelijoista” on tullut ammattilaisia, he eivät voi syöttää asiakkailleen mitä tahansa. Ihmisille tarkoitetun ylijäämäruoan täytyy täyttää tietyt normit. On kahdenlaista ylijäämäruokaa, sitä joka heitetään sioille ja sitä joka jaetaan ruokajonoissa. Tämän arvioimiseen tarvitaan henkilökuntaa.

Yhteiskunnan ylärakenteella ei ole aietta poistaa nälkää ja köyhyyttä. Sen sijaan köyhyyden rakenteita lujitetaan. Vantaalle perustettiin viime syksynä 350 neliön ruokahävikkivarasto, jonne kauppojen ylijäämäruoka välivarastoidaan. Varastoa ei perustettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, vaan siitä tehtiin pysyvä pala vantaalaista ruoka-avun verkostoa. Samanlaista varastoa ollaan rakentamassa Turkuun ja muuallekin. Eivät nämä varastot roboteilla toimi. Niihin kiinnittyy suoraan ja välillisesti palkkahenkilöstöä, jonka toimeentulo perustuu köyhien ja nälkäisten olemassaoloon.

Köyhyyden hallinnointi tuottaa yhteiskuntarauhaa

Rakenteellisen väkivallan synkkyys on siinä, että ”köyhien ystävät”, työstään palkkaa saavat ja osa vapaaehtoisista, tarvitsevat köyhiä yhtä paljon kuin köyhät hyväntekijöitään. Liikehdintää köyhyyden syiden poistamiseksi tämä koalitio ei ole synnyttänyt.

Yhteiskuntarauhan näkökulmasta ”köyhyyden ystävät” ovat arvokkaita. Mikäli köyhät jäisivät viimeistä armopalaa vaille, he alkaisivat reagoida tilanteeseensa ahdistetun tavoin. Täysin alistetusta ihmisestä tulee säännöistä piittaamaton, joka vain itseään ajatellen etsii ruoan mistä tahansa. Köyhien maiden slummeista tiedämme, että kun itsekkäät alistetut joukkoontuvat, siten syntyvät jengit ovat muulle yhteiskunnalle vaarallisia.


Jussi Särkelä.
Jussi Särkelä.

Jussi Särkelä on sosiaalipolitiikkaa opiskellut mielenterveystyön ammattilainen ja tietokirjailija. Tämä kirjoitus julkaistiin alun perin hänen sivustollaan osoitteessa jussisarkela.fi

18 KOMMENTTIA

 1. Hyvä kirjoitus. Jos politikko alkaa poistamaan köyhyyttä, asunnottomuutta yms… voit olla varma että vähintäänkin tuplaantuvat. Köyhyyttä ja asunnottomuutta on poistettu niin kauan kuin muistan, sittemmin puolitettu, nykyisin luvataan enää vain jonkin verran lisätä.

  Köyhyys on tullut jäädäkseen koska näin se on meinattu. Entistä suurempi osa pysyy joka vuosi hengissä vapaaehtoisen ruoka-avun voimalla joten kuten. Kun presidentti tulee käymään ruoan jakelupaikalla, kehaisee vapaaehtoisia avun jakelijoita ja myöntää yhdelle mitalin, voit olla varma että tästä on tullut pysyvä instituutio. Valtiovalta on sanoutunut köyhyyden poistamisesta irti lopullisesti

  90-luvun puolivälissä puolitettiin työttömyyttä. Köyhiä oli edellinen hallitus tehnyt jo vähintäänkin riittävästi. SDP’n johdolla ruvettiin siivoamaan työttömyystilastoja. Pakotettiin ihmisiä palkattomiin töihin, ”aktivointiin”, vastoin lakia ja kansainvälisiä sopimuksia joita Suomi on ratifioinut. Tämäkin käytäntö on tullut jäädäkseen. Tilastokeskustakin tarvittiin apuun manipuloimaan työttömyystilastoja. Se kertoo vain noin puolet työttömien oikeasta määrästä. Devalvaatio, ja vain devalvaatio pelasti silloin vientiteollisuuden työpaikat, hallitusten toimista huolimatta.

  Köyhien määrää lisättiin leikkaamalla sosialiturvaa kuten edellinen ”porvarihallituskin” oli tehnyt. Sailas (SDP), valtiovarainministeriön kansliapäällikkö ja Jaakonsaari (SDP) auttoivat köyhyyden ”puolittamisessa” tekemällä leikkauslistoja. Porvarit kaipaavat vieläkin ”Liisan listaa”. Heillä ei ole riittänyt kantti niin koviin leikkauksiin köyhimmiltä kuin demareilla. No, ehkä nyt kun on SSS. Se haluaa leikata vielä palkatkin lakeja säätämällä. Aika poikia ja tyttöjä, ennen kuulumatonta ”demokratiaa”. Jossainpäin maailmaa hallitukset säätävät minimipalkkalakeja, että ihmisten ei tarvitse tehdä työtä jolla ei elä. Suomi pakottaa ilmaisiin töihin. Kova maa on köyhälle.

  Saako lähettää terveisiä? Kiitos. Karut terveiset sähkönjakeluyhtiö Carunan asiakkaille, jolle Fortum myi sähköverkkonsa. Hinnat nousevat 30% näin aluksi. Aikamoinen leikkaus tuloihin tämäkin. Onnistunut nimivalinta, ”Karuna”. Muistakaa lämmöllä Fortumin avainhenkilöitä jotka kähvelsivät kassan joka vuosi ja jättivät välttämättömät investoinnit tekemättä. Kanadalainen yhtiö tuli tekemään, sähkömittarit pyörivät tulosta nyt Kanadan eläkesäätiöille. Hallituskin on kuulemma antanut asetuksella luvat periä sähkönsiirrosta vähän korkeampaa hintaa noiden investointien vuoksi. En löytänyt asetusta. Kertokaa jos löydätte. Onneksi on Energiavirasto ja siellä 70 ihmistä katsomassa että markkinat toimivat. Tuulimyllytukia ei viitsi nyt edes mainita. Ne ovat täysin järjettömiä.

  Tämmöistä on politiikka. Rahaa riittää rajattomasti minne tahansa, mutta ei suomalaisten toimeentuloon.

 2. Tämä artikkeli kertoo juuri sen, että toimeentulon rajamailla sinnittelevät ihmiset – työlliset ja työttömät – ovat yhteiskunnan heittopusseja ja systeemin orjia, joilla ei ole mahdollisuuttakaan nauttia elämästä. Näyttää pahasti siltä, että hölmöläiset työskentelevät kurjuutta tuottavassa tornitalossa ja mitä korkeammalle mennään, sitä enemmän sieltä löytyy hölmöjä. Valtion huipulla; hallituksessa ja ministeriössä tanssitaan hölmöläisten polkkaa yötä päivää ja yhteiskuntaa hengissä pitävä tilkkutäkki sen kun vain lyhenee. Köyhyyttä ei edes yritetä poistaa, systeemi pitää sen pyörimässä ja vieläkin kamalampaa; köyhyyttä järjestelmällisesti hölmöläisten typerillä päätöksillä lisätään.

  Saman voimme todeta myös sodista, sillä ei sotiakaan haluta poistaa, aseteollisuus pitää sodat pyörimässä. Eikä sairauksiakaan haluta poistaa, huumeet, rokotukset ja lääkkeet pitää ihmiskunnan sairaudet pyörimässä.

  Ihmiskunnan mädättäjät istuvat korkealla, psykopaatit puikoissa – viisaus loistaa poissaolollaan!

  • Hyvä kun laajensit perspektiiviä. Emme todellakaan huomaa kuinka lähes kaikki pyörii juuri tällä samalla ja mielisairaalla mulle-kaikki-logiikalla.

 3. Hyvä teksti, Jussi Särkelä. Piakkoin saavuttanemme kehitysmaiden ynnä kehittyvien maiden palkkatason suunnitteilla olevan harmonisoinnin kautta (muistakaa vientitulojen lisäämisen tärkeys ja kilpailukyky!) joten maailma on siinäkin suhteessa ”tasa-arvoistumassa”. Ollaan joka puolella yhtä pa.

 4. Suomessa köyhien määrää vääristellään jatkuvasti medioissa alakanttiin.

  (En ole varma siitä, että onko alla olevakaan se viimeinen totuus, mutta kyllä Suomen köyhien määrä hipoo miljoonaa.)

  Köyhien määrä Suomessa on 911 000 eli köyhiä on 17,3 % kotitalousväestöstä.

  Tämä määrä pitää sisällään tuloköyhät ja ne, jotka kärsivät vakavasta materiaalisesta puutteesta. (2014)

  ———————–

  Henkilöitä, joiden tulot alittavat 60 % koko maan vastaavasta mediaanitulosta Suomessa, on 674 000 eli 12,8 % kotitalousväestöstä. (2014)

  (Tätä lukua hokee maamme mediat, mutta luku on roimasti alakanttiin.)

  ———————-

  Laitoksissa, asuntoloissa, vankiloissa ja ulkomailla asuvia ei lasketa mukaan kotitalousväestöön.

  Kun laitoksissa ja asuntoloissa asuvat köyhät lasketaan mukaan, niin Suomessa on lähes 1 miljoona köyhää kansalaista.

  ———————-

  Suomessa köyhyyden käsitettä muuttaa muuhun maailmaan nähden suhteellisesti korkeammat asumiskustannukset.

  Eläkeläisköyhyydessä Suomi on EU:n kärkimaita. Yli 350 000 suomalaisen eläkeläisen tulot ovat alle 1 000 euroa kuukaudessa.

  ———————-

  Velkaantuneista …

  Vain työpaikan omaaville ja vakituiset tulot omaaville!

  Suomen yli 300 kunnasta noin 30 tarjoaa sosiaalista luototusta.

  Idea on saada maksuvaikeuksiin ajautuneet mukaan yhteiskuntaan ja estää syrjäytymistä.

  Luoton tarvitsijat voivat varata ajan talous- ja velkaneuvontaan.

  http://yle.fi/uutiset/tampere_ottaa_kayttoon_sosiaaliset_luotot__taloutensa_sotkenut_voi_saada_luottotiedot_takaisin/8615717

  • Aivan, ja tähän kun lisätään Suomen huippukorkeat hinnat, yhtälö on todella lohduton. Ihmettelen suuresti, kuinka päättäjät kykenevät nukkumaan yönsä rauhassa… ovat todella paatuneita kansalaisten kärsimyksille. Sipiläkin miettii kuinka saisi parhaiten pimitettyä omaa varallisuuttaan paratiisisaarille, kun nälkäinen kansa seisoo pakkasessa ruokajonoissa. Hyi helvetti – hävetkää. Tiedän omasta lestadiolaisuus lapsuudestani sen, että kukaan ei tuomitse lähimmäistään niin kuin harras uskovainen. Itsekkyys ja ahneus on pesiytynyt syvälle uskonlahkoihin!

 5. Kiitos Jussi hyvästä analyysistäsi. Toisaalta köyhyyden vastapainona on yksi prosentti maailman rikkaimpia, jotka omistavat yhtä paljon kuin 99 prosenttia koko maapallon väestöstä. Omaisuuksien tasaisemmalla jaolla voitaisiin helposti poistaa maailmasta kyöhyys kokonaan eikä silti tarvitse turvautua omaisuuden ja tulojen tasajakoonkaan. Tiettyä eroavuutta tulee varmaan aina olemaan ihmisten erilaisista kyvyistä, taidoista, koulutuksesta, asuinpaikasta ym johtuen. Mutta niiden ei pidä olla ihmisiä sortavia ja nujertavia järjestelmiä.

  On tietenkin suuri vahinko, että erilaiset sosialismikokeilut eivät ole kyenneet luomaan ohjelmissaan julistamaansa tasa-arvoa, taloudellista, sivistyksellistä ja poliittista demokratiaa. Mutta optimistina uskon, että olemme kuitenkin edelleen matkalla sitä kohden, Ehkäpä etsivä joskus löytää uuden kehityspätkän.

  Ranskan suuren vallankumouksen 200 vuotisjuhlaa vietetiin – giljotiineistä, jakobiineistä ja muusta riesasta huolimatta – edistysaskeleena ihmiskunnan historiassa, Todennäköisesti Venäjän helmi- ja lokakuun vallankumouksiakin 1917 juhlitaan aikanaan samoin – stalineistä, ja kaikesta väkivaltaisesta hallintodiktatuurista huolimatta..

  • Sosialismin voittoon en jaksa uskoa. Se on kuitenkin ihmisluonnon vastaista idealismia eikä siksi voi toteutua kuin pakolla. Ja pakko johtaa juuri siihen mitä nähtiin NL:ssa eli diktatuuriin, jonka rinnalla tsaarinvalta oli pehmoilua vääryyksistään huolimatta.
   Ihminen tarvitsee vapautta eikä meitä pidä panna häkkiin. Henkinen vapaus ja itsensä toteuttaminen on elintärkeä ja elämää rikastuttava asia. Ja myös vapaus elää vapaasti niin kauan kun ei astu ns. yhteisen hyvän varpaille täytyy säilyä. Olemme lisäksi hyvin erilaisia mikä jo poissulkee tietyn kaavan johon kaikki pitäisi alistaa. Erilaisuus sinänsä on rikkaus.
   Vain psykopaatit ovat ongelma jota ei tule hyväksyä eikä heille vapauta saa antaa. Jo solutasolla ’psykopaatti-solut’ tuhotaan koska ne tuhoavat vallan saadessaan koko elimistön kuten syöpä opettaa. Ei ole mitään moraalitonta siinä etteikö psykopaatit voisi panna jatkuvan tiukan valvonnan alle kokonaisuuden eheyden vihollisina.

   • Mitkään ismit eivät ole ratkaisu ongelmiin. Ideologiat, aatteet tekevät ihmiset vain sokeaksi todellisuudelle, aiheuttavat sotia ja riitoja, tappamista. Uskonnot kuuluvat tähän joukkoon. Jos jotain ismiä nyt mennään, niin se on lähinnä idiotismia.

    ”Talouspolitiikalla” on käyty luokkasotaa rikkaat vastaan köyhät. Rikkaat ovat voittaneet. Näin on todennut mm. Warren Buffet. Ja niin kuin artikkelista voi lukea, tämän luokkasodan keinot eivät ole noudattaneet mitään sopimuksia ei lakeja. Euroopassa mennään nyt samalla ismillä ja Sipilän hallituskin näyttää vahvasti tähän ”ideologiaan” sitoutuneen. EU ei ole noudattanut yhtään sopimustaan. Kaikissa ismeissä tulee vallitsevaksi ahneus, jos sille annetaan valta poltikkojen toimesta, kuten meilläkin on käynyt.

    Elämme uusliberaalien luomassa plutokratiassa, emme enää demokratiassa. Tämä ”ismi” on pannut uskontojakin paremmaksi. Uskovaisen täytyy uskoa johonkin parempaan jota ei näe. Tässä ismissä on uskottava että se on hyvä vaikka näkee että se ei ole.

    Kysymys on enää siitä, kuinka paljon köyhiä voidaan vielä tehdä ennen kuin tapahtuu jotain. Politikot eivät voi tunnustaa tehneensä virheitä. Sehän olisi politikon loppu. Äänestäjien ”luottamus” menisi. Saattaisi mennä suojatyöpaikatkin, vieläpä runsaista EU-ytimistä. Ennemmin he aloittavat sodan joka tuhoaa jäljet ja sitten voidaan aloittaa ”puhtaalta pöydältä”.

    Muut pohjoismaat säilyttivät oman rahan ja talouspolitiikan ja ovat selvinneet Suomea paremmin, mutta kärsivät myös, tottakai, muiden typeryydestä.

    • Hyvin sanot. Mutta kyllä poliitikot voisivat tunnustaa virheensä ja kääntää kelkkaansa kuten esim. Väyrymen nyt. Se o viisautta ja uskon, että se poikii kannatusta kun kansa alkaa nähdä valheen taakse eikä usko kuin tekoihin.
     Oma näkemykseni on, että nyt alkaa uudenlaisten poliitikkojen aika jotka eivät syö sanojaan. Mutta kansalle tämä on haaste: ei saa sokeasti uskoa tai luottaa kehenkään eikä puolue saa mennä kansan ohi asioita hoidettaessa.
     Suora ja avoin yhteys kansaan on avainsana. Se merkitsee paljon kansanäänestyksiä kuten Sveitsissä. Itse luotan IPUun sillä irtaantuminen EU:sta on kaiken perusta.

 6. Puhuuko tässä maamme seuraava presidentti? Veikkaukseni on: KYLLÄ.
  Paavo Väyrynen: Uusi alku
  ”Puolueeseen on syntynyt epäpyhä valtapoliittinen liittoutuma. Linjan määräävät nyt liberaalit tukenaan joukko lestadiolaispoliitikkoja.”
  Viime aikoina olen joutunut toteamaan, että olemassa olevien rakenteiden kautta minun on mahdotonta vaikuttaa Suomen, Euroopan ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen.
  http://mvlehti.net/2016/01/25/paavo-vayrynen-uusi-alku/

  • Paavon pitäisi vaihtaa leiriä. Kepu on Sipilän lesta-kipsissä. Myös globalisti ja usanukke Vanhanen kummittelee taustalla. Puolue on ajautunut pahasti hakoteille.
   Paavo sopisi hyvin IPU:n riveihin koska ajaa itsenäisyyttä ja irtaantumista EU:sta. Juuri sellaista maa nyt tarvitsee.

  • Uskonnoilla ja plutokratialla on ilmeisesti yhteneväiset kemiat. Molemmissa pitää ottaa vastaan nöyrästi mitä ylhäältä annetaan. Ja jos siellä joku vastaan pullikoi, ei ole hurskas, eikä ansaitse pelastusta. Tuskin plutokraateilla on mitään vastaan sitäkään opetusta, että kärsimys tässä elämässä antaa sitten paremman tuonpuoleisessa.

 7. ’…Yhteiskunnan ylärakenteella ei ole aietta poistaa nälkää ja köyhyyttä. Sen sijaan köyhyyden rakenteita lujitetaan.’
  Juuri näin. Kun eheä ja toimiva yhteiskunta hajotetaan niin köyhyys kasvaa ja tiivistyy.
  Slovakian pääministeri Robert Fico sanoo, että EU on tekemässä ”rituaalista itsemurhaa”, mikäli se sallii näin suuren joukon tulla Eurooppaan.
  “Jos joku pakottaa meidät tuomaan Eurooppaan väliaikaisten tai pysyvien kiintiöiden avulla 50 000 ihmistä, joilla on täysin erilaiset tavat ja uskonnot – ja nämä ovat enimmäkseen nuoria miehiä – en voi kuvitella, miten saamme heidät integroitua. Me emme kykene siihen”, sanoi Fico.
  “He päätyisivät asumaan paikkoihin, joissa on oma elämä omine sääntöineen, ja tämän takia sanon, että ajatus on väärä ja toteuttamiskelvoton.”
  http://mvlehti.net/2016/01/27/kuusi-kymmenesta-tulevasta-pakolaisista-elintasopakolaisia/

 8. Luin pari mielenkiintoista artikkelia: Entäpä jos Jeesus olisi syntynyt 2000 vuotta myöhemmin Amerikan poliisivaltioon? ja Mitä Jeesus olisi tehnyt pankkiireille?

  What If Jesus Had Been Born 2,000 Years Later in the American Police State?
  …….But what if Jesus, the revered preacher, teacher, radical and prophet, had been born 2,000 years later? How would Jesus’ life have been different had he be born and raised in the American police state?
  Consider the following if you will.
  http://www.washingtonsblog.com/2015/12/jesus-born-2000-years-later-american-police-state.html

  What Would Jesus Do with Bankers?
  God demands that we do everything in our power to act as “God’s hands” in bringing justice. And as Saint Augustine reminds us, “Charity is no substitute for justice withheld.” —— lue lisää, mielenkiintoinen artikkeli !
  http://www.washingtonsblog.com/2012/07/what-would-jesus-do-with-bankers.html

 9. Viisaita kommentteja. Jeesus sanoi myöskin, ”Köyhät teillä tulee AINA OLEMAAN”, tarkoittaen nyt juuri vallalla olevaa tilannetta maapallolla. Luvassa on kuitenkin teokraattisen hallituksen perustaminen, mutta siihen voi vielä kulua tuhannen vuotta. Sitä ennen meidän on koettava ”viimeinen sota” ! Ihminen on täysin kyvytön hallitsemaan toista ihmistä, siinä on kurjuuden salaisuus…….

 10. Eräällä miehellä oli kaksi kaapua, joista hän antoi toisen tarvitsevalle ? Hän myöskin mainitsi, miten ”köyhät teillä tulee aina olemaan keskuudessanne”. Se sana ”AINA” saattaa tarkoittaa, ainoastaan tämänaikaisten hallitusten aikana. Jääköön vastaus arvoitukseksi, koska siitä asiasta saa hyvän riidan aikaan.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here