Maailman talouden epävakaasta tilasta ovat poliitikot puheissaan syyttäneet pääasiassa kolmea tekijää: julkisen velan kasvua, liian korkeaa palkkatasoa ja tuottavuuden alhaisuutta. Näitä on pyritty korjaamaan mm. talouskurilla. Poliitikkojen puheista huolimatta maailman talouden epävakaa tila vaikuttaisi johtuvan kolmesta muusta keskeisestä syystä.

Keskittyminen ja keskuspankit

Oxfam-järjestön ”An Economy for the 1%” –raportin mukaan 62 maailman rikkainta henkilöä omistaa saman verran kuin puolet maailman väestöstä.

Oxfam on myös todennut, että rikkaimmalla prosentilla on enemmän varallisuutta kuin koko muulla maailmalla yhteensä.

Tai kuten talouslehti Forbes kertoi vuonna 2013: Suurten pankkien koko kasvoi entisestään ja varallisuus keskittyi lisää – mikä kasvatti riskikertymää.  Samaan aikaan enemmistön omistusosuudet ovat pienentyneet.

Keskuspankit ovat omalta osaltaan pahentaneet tilannetta mahdollistamalla tällaisen säädyttömän ja epävakauttavan varallisuuden keskittymisen. Yhdysvaltain yksityisesti omistetun keskuspankki FED:in Dallasin osaston entinen johtaja, pankin rahapolitiikasta päättävän komitean jäsen Richard Fisher kertoi taannoin CNBC:n haastattelussa FED:in pyrkineen luomaan varallisuusefektiä vuoden 2009 kriisin jälkeen pumppaamalla löysää rahaa (ns. määrällinen elvyttäminen) finanssisektorille. Rahamäärän kasvattamista perusteltiin sillä, että se auttaisi kokonaistaloutta lisäämällä rahoitussektorin mahdollisuuksia luotottaa yrityksiä ja kotitalouksia. Muut keskuspankit ovat toimineet vastaavasti.

FED on myös myöntänyt epäsuorasti, että yksi toivottu vaikutus oli osakemarkkinoiden boostaaminen eli osakkeiden hintojen nousun kiihdyttäminen.

Koska osakkeisiin sijoittavat pääasiassa varakkaat ja todella rikkaat, on vaikea nähdä, miten määrällisen elvyttämisen ajateltiin auttavan kokonaistaloutta. On käynyt täsmälleen päinvastoin: varallisuus on keskittynyt entisestään. Varallisuuden keskittymisen myötä myös poliittinen valta on siirtynyt megayritysten lobbareille, kuten lobbausryhmä ERT:n (European Round Table of Industrialists) vaikutus EU-komission ”suosituksiin” havainnollistaa.

Kaaviosta näkee, ettei rahan pumppaus finanssisektorille (punainen viiva) lisännyt lainanantoa (vihreä viiva) eikä rahan määrää taloudessa (musta viiva). Lähde
Kaaviosta näkee, ettei määrällinen elvyttäminen, rahan pumppaus finanssisektorille (punainen viiva), lisännyt lainanantoa (vihreä viiva) eikä rahan määrää reaalitaloudessa (musta viiva). Lähde

On synnytetty järjestelmä, jossa varakkailla on mahdollisuus vaalirahoituksella, lobbauksella ja muilla keinoilla ostaa poliitikoilta varakkaita suosivia poliittisia linjauksia ja lakeja; kenelläkään hallitsevan mafian jäsenistä ei ole yhteiskunnallista vastuuta toimintansa seurauksista.

Kuplatalous

Business Insider julkaisi vuonna 2012 artikkelin yhdeksän ns. järjestelmälle välttämättömän pankin altistumisesta johdannaisille. Johdannaisaltistuksen arvo oli kolme kertaa koko maailmantalous.

Kansainvälinen järjestelypankki BIS tilastoi johdannaiskaupoistaan raportoivien rahoituslaitosten antamia tietoja. Marraskuisten tilastojen perusteella johdannaismarkkinoiden koko on hieman pienentynyt, mutta riskikertymä on edelleen melkoinen. Riskikertymän taas on mahdollistanut taloutta koskevan sääntelyn purkaminen (deregulaatio), joka aloitettiin kehittyneissä talouksissa 1970-luvulla.

Sääntelyn purkamista perusteltiin lisääntyvällä tehokkuudella, tuottavuuden kasvulla, parantuneella kilpailykyvyllä sekä alhaisemmilla kuluttajahinnoilla. Pääasialliset seuraukset sääntelyn purkamisesta näyttävät kuitenkin olevan massiivinen varallisuuden keskittyminen, verojen välttely, talouden krooninen epävakaisuus, työpaikkakato sekä pystyynkuollut talouskasvu.

Johdannaiset ovat kuitenkin vain osa kuplataloutta. Monet yritykset ovat keinotekoisesti (ja verotustehokkaasti) kasvattaneet osakkeidensa hintoja ostamalla niitä itse.

Verojen välttely, verokeitaat = muiden verotus kiristyy

Sääntelyn purkamisen seurauksia on myös verojen välttely sekä verokeitaiden — joita EU:ssakin on useita — suvaitseminen. Pelkästään EU:n on laskettu menettävän vuositasolla biljoonan euron verran.

Veroja välttelevien yritysten joukossa on myös suomalaisia, valtion ohjauksessa olevia yrityksiä.

Verovajausta on paikattu palkankorotusten jäädyttämisellä, palkkojen, eläkkeiden ja sosiaaliturvan pienentämisellä, julkisten menojen leikkauksilla ja muilla ostovoimaa (ynnä verotuloja) leikkaavilla toimilla. Asian voisi ilmaista myös siten, että 99 prosentille jaetaan niukkuutta, jotta 1 % — joka siis omistaa enemmän varallisuutta kuin muu maailma yhteensä — ei joutuisi osallistumaan yhä pahenevan sosiaalisen kriisin kustannuksiin. Verojen välttelyn aiheuttamien verotulojen menetysten takia muiden verotusta joudutaan kiristämään.

Brittilehti The Guardian vetää lankoja yhteen yritysjohdon ja poliitikkojen keskinäisen hyötymisen yhteyksistä:

”Viime maanantaina, pääministerin harjoitellessa konferenssipuhettaan, julkaistiin tarina joka osoitti, kuka tätä maata todellisuudessa hallitsee – ja miten. Jutussa paljastettiin, kuinka yksi Ison-Britannian suurimmista yrityksistä, [lääkejätti] AstraZeneca, ei maksanut lantin lanttia yritysveroa vuosina 2013 ja 2014, huolimatta siitä, että se noina vuosina haali globaalisti voittoa 2,9 miljardia puntaa.”

Suomessa Juha Sipilän (kesk) hallitus jäädytti verokikkailuja tutkivan Finnwatchin rahoituksen.

Kommentti. Kansainvälisen järjestelypankki BIS:in entinen pääekonomisti William White kertoi brittilehti The Telegraphille Davosissa järjestetyn Maailman talousfoorumin aattona tilanteen olevan nyt huonompi kuin vuonna 2007. Lehman-kriisin jälkeen kehittyvät maat olivat osa ratkaisua, nyt ne ovat osa ongelmaa, White lausui. Velkakuormat ovat kasvaneet globaalisti. Seuraavassa taantumassa kyllä nähdään, että useitakaan näistä veloista ei koskaan makseta takaisin, sanoo White. Hänen mukaansa osasyitä nykyiseen sotkuun ovat keskuspankkien harjoittama määrällinen elvytys ja nollassa pidetty korkotaso, jotka ovat kasvattaneet puhkeamaisillaan olevia kuplia. Pääomien vapaa liikkuvuus on vaikeuttanut asiaintilan korjaamista.

Whiten mukaan on vaikea sanoa, mikä tekijä romauttaa koko utopian, mutta alas se tulee joka tapauksessa. Hän suosittelee hallituksille raisua investoimista infrastruktuuriin, koska ”se maksaa itsensä takaisin nopeampana kasvuna”. Ensiapuna keskuspankkien olisi älykkäämpää kohdentaa määrällinen elvytys finanssisektorin sijaan suoraan kuluttajien tileille, mikäli kokonaiskysyntää halutaan kasvattaa ja verotuloja saada. Rahaton ei osta tuotteita, vaikka tuottavuus kasvaisi kuinka. Epäilenpä, että tällaista ”epätyypillistä rahapoliittista operaatiota” jo suunnitellaankin joissain keskuspankeissa.

Mikään ei kuitenkaan korjaannu tahi tasapainotu kestävälle pohjalle niin kauan kuin varallisuus jakautuu niin epätasaisesti kuin nykyään. Mikäli poliitikot eivät saa riittävän nopeasti korjausliikkeitä aikaan – ja siihen tuskin kukaan uskoo – saatamme nähdä päivitetyn version Ranskan vallankumouksesta, kunhan sosiaalinen kriisi saavuttaa kiehumapisteensä.

Lähteitä

34 KOMMENTTIA

 1. Perustaltaan artikkeli on täyttä asiaa.

  Maailmantalous ei kuitenkaan välttämättä ole menossa epävakaampaan suuntaan.

  Yhdysvaltain ja EUn taloudet ovat selvästikin kehittymässä väärään suuntaan edelleenkin, mutta toinen selkeä trendi maailmantaloudessa on ’länsimaiden’ varsinkin Yhdysvaltain ja myös EUn pienenevä rooli maailmantaloudessa ja jonkin verran terveempien Aasian talouksien (myös Venäjän) kasvava asema.

  Mahdollista on hyvinkin, että terveemmät suuret Aasian talousmahdit laittavat myös lännen terveemmälle uralle.

 2. Terävä kirjoitus, jossa käydään lyhyesti läpi keskeiset tekijät rahajärjestelmän kieroudesta, jolla maailmantalouden nousuja ja laskuja manipuloidaan.

  Tähän pisteeseen on todellakin tultu. Kansalle tarjotaan AINA VALHE, olipa kysymyksessä sitten euroopan velkaantumisen syyt, asuntojen tai vuokrien hinnat, pörssikurssit, sotien syyt ja päämäärät, historia, solar system, euroopan pakolaisvirta, pörssikurssit tai öljyn hinta. Suomen hallitukset/virkamiesministeriöt ovat maalanneet itsensä täydellisesti nurkkaan. Suomen talouspolitiikka on aina globalisti-Koiviston ajoista alkaen myötäillyt täydellisesti Rothschild pankkiirien valtapyrkimyksiä siirtämällä kansallisomaisuutta rajojen ulkopuolelle ja pumppaamalla rahaa suuryrityksille ilman minkäänlaista verotulo- tai työllistämis velvoitusta.

  Suomen nukkehallituksen suorittama ”elvytys” pakolaisvirtoineen on vitsi – pelkkää teeskentelyä. Se edustaa juuri sitä hölmöläisten toimintaa, jolla köyhtyvät ja nälkiintynyneet suomalaiset ajetaan TIETOISESTI kohti sisällis-sotaa. Maailman suurinta laivaa ohjaa luonnollisesti Rothschild pankkiirit tähtäimenään One World Currency by One World Government. Juuri sen vuoksi edessä oleva kuplan puhkeaminen ei tule olemaan kupla vaan totaalinen rahamaailman romahdus. Eliitti-pankkiirit tulevat tietoisesti romahduttamaan nykyisen rahajärjestelmän pörsseineen ja juuri sen vuoksi käynnissä on kiihkeä taistelu siitä, ketkä tulevat muodostamaan tulevan OWG ja OWC power-eliitin. Maailma yhdentyy, se on tässä tilaanteessa vääjäämätöntä. Siihen pohjautuen, en usko valtioiden väliseen perinteiseen sodankäyntiin vaan Power-eliitin väliseen sodankäyntiin maailmantalouden vallasta, jonka alttarilla kansalaiset uskontoon tai isänmaahan katsomatta uhrataan. Näinhän se on aina toiminut: kansaa käytetään valtapoliittisen sodan välineenä, eli kapinalliset provosoidaan murskaamaan omat hallituksensa. Tällä vanhalla kaavalla toimii kasvoton power-eliitti, sillä heillä kaikilla on sama päämäärä. Jokainen valtio, jonka sotilaita näet päivä päivältä yhä suuremmaksi kasvavassa YK/UN WORLD ARMY koalitiossa, on hankkeessa 100% mukana. Nykyiset nukkehallitukset on nostettu valtaan vain siksi, että heidän valtansa murskataan kansan vastarinnalla ja sen vuoksi käynnissä oleva WW3:n taistelu on todellisuudessa kansa vs. kahden kerroksen globalisti-eliitti.

  Hidden Hand, eli Rothschild juutalaiset ovat toimineet kasvottomana Yhdysvaltojen nukkehallitusten takana aina siitä alkaen kun he fuusioituivat Rockefellerin suvun kanssa. Sieltä, tämä psykopaattien pankkivalta, on levittäytynyt vuosien saatossa valtio valtiolta yhä laajemmalle alueelle tappaen kansallisvaltioiden oman valuutan luonnin ja keskittäen maailman luonnonvarojen/suuryritysten hallinnan itselleen. Raha on yhtä kuin maailmantalous ja molemmat elementit ovat tällä hetkellä saman psykopaattiryhmän kasissä. He – tämä pieni kansainvälinen valtakeskittymä – on valmistautumassa astumaan valokeilaan päämääränään totaalinen maailmanvalta. Käynnissä olevan WW3:n pyramidin huipulla istuu siten maailmantaloutta ja sen liikkeitä hallitseva Power-eliitti, jonka isänmaassa ei ole uskontoa, etnistä taustaa. Pyramidin keskellä on kansallisvaltioiden globalisti-eliitti ja alhaalla työläiskansa.

  • Hahaha… toi oli tosi hyvä. USAssa on nimittäin alkanut massiivinen ufo invaasio propaganda juutalaisen omistamaa elokuvateollisuutta myöten. Salaisia…wink, wink.. ufo-asiakirjoja paljastetaan suurelle yleisölle samalla kun harjoitellaan ilmaston manipulointia (HAARP) ja yhä näyttävämpien hologrammien heijastamista taivaalle. Tulemme näkemään ilmestyskirjan ennustamia asioita, mutta ei kannata mennä feikki NASAn rakentamaan lankaan. Yhdysvalloissa on 800 FEMA keskityleiriä tyhjillään ja lisää pukkaa tasaisen tappavaan tahtiin. Saas nähdä milloin kansalaisten ”pelastaminen” ufojen äkilliseltä hyökkäykseltä alkaa.

 3. Myös tällainen kriisi leijuu ilmassa — käteinen raha yritetään korvata kokonaan korteilla Norjassa ja Ruotsissa
  Näin pakotetaan kaikki käyttämään pankkeja ja heitä voidaan sitten velottaa mielivaltaisesti kuten rahanahne pankki haluaa. Ja tietenkin se mahdollistaa monen muunlaisen tyrannian.

  The Beast System Arises: The Largest Bank In Norway Calls For The Elimination Of Cash
  The biggest bank in Norway is calling for the complete and total elimination of cash.
  Many local bank branches in Norway already don’t deal in cash, but that is not good enough for DNB.
  They want a blanket ban on the use of cash, and they are selling this as a way to crack down on criminals and money launderers.
  But in the end, the truth is that they want to be able to force everyone in society to use the banks and it would enable them to collect fees on almost every transaction. It is an agenda that is being driven by greed, but it could also open the door for great tyranny.
  Unfortunately, we are not just seeing aggressive movement toward a cashless society in Norway. It is also happening in Sweden, in Denmark and in many other nations all around the globe. The Beast system is rising, and yet very few people out there even seem alarmed by this.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=128154

  • Toi on totta monessa paikassa täällä, omakohtaista kokemusta tuli kun kaveri vaihtoi paluulentonsa aikataulua Suomeen. Se meni matkatoimistoon ja yritti maksaa erotuksen käteisellä, ei käynyt. Sen piti maksaa luottokortilla, käteistä ei hyväksytty.

   Käteinen raha halutaan kierrosta pois. Tänäpäivänä yksityiset pankkiirit luovat rahan ilmasta ja kohta ei tarvita edes painokoneita kun talous on pelkkää tiedonsiirtoa. Rothschild pankkiirit orjuuttavat kokonaisia kansakuntia rahajärjestelmänsä valheeseen pohjautuvalla datalla antamalla ihmisille tyhjää ja ottavat tästä petokseen pohjautuvasta huijauksesta kulut ja korot. Tämä on sitä virtuaalitaloutta, jota voidaan kutsua illuusioksi.

   Maailman kansa on vielä syvässä unessa. He todellakin uskovat, että raha kasvaa pankkiirien takapihalla olevassa puutarhassa ja se on siten ehtyvä luonnonvara. He uskovat että ihmisten talletukset pitävät pankkitoiminnan pystyssä, joka on luonnollisesti emävale. Tähän valheeseen pohjautuen, miksi ihmeessä 90-luvun pankit Suomessa ”pelastettiin”? No juuri siksi, että kansalta halutaan kerätä säännöllisin väliajoin heidän raskaalla työllä ansaitsemansa omaisuus pois. Se oli siten 100% huijaus, jossa rikolliset Koivisto, Viinanen ja Lipponen olivat mukana. Pankin lukuja ja tilastoja manipuloimalla yrittäjiltä varastettiin heidän omaisuutensa, elantonsa ja tilalle he saivat lisää velkaa. Perheet sidottiin järkyttävään velkavankeuteen hallituksen ja ministeriön petoksella…. tämä on sitä orjuutta, jota sionisti psykopaatit harjoittavat!

   • Johtuu siitä, että setelit ja kolikot ovat keskuspankkirahaa, luottokortti liikepankkirahaa. Liikepankkirahan vähentämiseen tähtää Talousdemokratian tavoite saada jokaiselle mahdollisuus avata tili keskuspankkiin. Toinen tapa olisi vaatia tilit käteisellä, mutta hallitukset ovat toimineet juuri päinvastoin ajamalla kaikki liikepankkien asiakkaiksi. Parempaa ”edunvalvontaa” ei finanssimaailma voi hallituksilta saada. Puhumattakaan valvonnan puutteesta, mutta se on pitkä juttu. Tullut kyllä esille monissa yhteyksissä miten tunnollisesti hallitukset jättävät valvonnan valvomatta.

    • Jottei nyt tulisi väärä kuva seteleistä ja kolikoista, niin kyllä käteinen on tavallisten liikepankkien luomaa rahaa siinä kuin luottokorttirahakin.

     Emme me kansalaiset ole lainanneet seteleitämme ja kolikoitamme keskuspankista, vaan ihan tavallisista pankeista. Valtaosa lainoistamme on pankeissa tileillä, ja käytössämme olevat setelit ja kolikot vain pieni osa pankkilainoistamme.

     Setelit ja kolikot ovat siinä mielessä keskuspankkien luomaa, että ne on painettu keskuspankkien tilauksesta ja keskuspankki myöntänyt ne pankkien käyttöön.

     • Kerrataanpa vähän. Kolikot ja setelit laskee liikkeelle keskuspankki, ne luodaan ”tyhjästä” ja vain niillä on siihen oikeus. Ei aivan tyhjästä, tarvitaan paperia, metallia ja koneita, päälle vähän hologrammeja etteivät kaikki ”yrittäjät” osaa tehdä samanlaisia.. Kuljetellakin niitä pitää pankin seinään ja takaisin. Työllistääkin vähän. Niiden arvo määräytyy niihin painettujen numeroiden perusteella. Tätä rahaa on liikkeellä 5-10%. Sen pankit joutuvat lainaamaan keskuspankilta. Tätä keskupankkirahaakaan et voi repiä pankin seinästä ellei ole siellä tiliä.

      Loput 90% rahasta luodaan liikepankeissa. Ne ovat bittejä tietokannoissa. Luottokortit, muun muassa, liikuttavat vain noita bittejä. Ne syntyvät enteriä painamalla. Tarvitaan tietenkin huippukalliita tietojärjestelmiä jotka toimivat kuin junan vessa. Tästäkin on kansalla kokemusta. Joku käy silloin tällöin jonkun toisen tilillä. Muistaakseni yhden prosentin liikkeellä olevan rahan määrästä pankit joutuvat tallettamaan keskuspankkiin ”vakuudeksi”. Vakavaraisuusvaatimuksiakin pankeille on olemassa, mutta ”kriiseissä” tulee esille, että niillä on lähinnä suositusten arvo.

      Olisiko tässä tarpeeksi selitystä miksi pankit eivät käteisestä tykkää?

     • Tietysti bittiraha on helpompaa pankeille kuin käteinen, ja sitä on myös helpompi seurata. Itse käytän aina käteistä, koska en halua päätyä tietokantaan analysoitavaksi.

      Tein vain siitä pointin, että niin käteinen, luotto kuin tilillä olevat rahatkin, mitään niistä me ei saada keskuspankeista. Voi mennä tavalliseen pankkiin (liikepankkiin), ja saada lainan, jonka pankki tallettaa tilille ja luo samalla rahaa. Voi nostaa tilinsä tyhjäksi käteisenä, eikä siltikään saa mitään keskuspankista. Ei voi mennä pankkiin ja sanoa etten halua pankin luomaa rahaa, mutta saisinko vähän sitä keskuspankkirahaa. Raha on meille asiakkaille aina pankin luomaa, vaikka saakin käyttöön keskuspankin pankille luovuttamia seteleitä ja kolikoita.

     • Kerran vielä. Setelit ja kolikot ovat aina keskuspankkirahaa, jonka voi luoda ja luo keskuspankki. Kun sinulla on seteleitä lompakossa, se on keskuspankkirahaa. Pankki jotuu ne keskuspankista (Suomen pankista) lainaamaan ja luovuttaa sinulle jos tililläsi on katetta.

      Bittirahan voi pankki luoda itse, tietyissä rajoissa tietenkin, mutta ei seteleitä ei kolikoita. Se on keskuspankin yksinoikeus. Siksi pankit haluavat luopua käteisen käytöstä. Jos siirtyisimme käyttämään vain käteistä niin kuin ennenvanhaan, pankki joutuisi lainaamaan kaiken rahan keskuspankista ja toimisi vain rahan välittäjänä.

     • Kun lompakossamme on käteistä, se on keskuspankkirahaa vain pankille. Ainoa joka käyttää käsitteitä ”keskuspankkiraha”, on pankki. Pankille setelit, kolikot ja talletukset keskuspankissa on keskuspankkirahaa. Keskuspankkirahalla on merkitystä vain siinä mielessä, että se säätelee pankkien antolainausta.

      Pankkien asiakkaille setelit ja kolikot ovat tilillämme olevan katteen muutos käteiseksi. Ja se raha pankkitileillämme on pankkien luomaa (eli pankkirahaa). Eli me asiakkaat käytämme aina sitä rahaa, jonka tavallinen pankki on luonut myöntäessään jollekkin lainan. Se, että pankki on saanut setelit ja kolikot keskuspankista ja että ne on pankille keskuspankkirahaa, ei sitä muuta miksikään.

      Ei pankit sen vuoksi halua irti käteisestä, että se on keskuspankki joka luo käteisen, tai edes sen vuoksi että pankit joutuvat ostamaan keskuspankkirahan. Käteisen kadotessa pankit siirtyvät vain yhä enemmän käyttämään keskuspankkitilejään, eli bittimuotoista rahaa. Pankit voivat jo nyt käytännössä myöntää lainoja rajattomasti, mutta keskuspankit haluavat yhä säädellä inflaatiota ja lainojen antoa: se tarve ei katoa mihinkään.

      Pankit eivät varmaankaan pahastu JOS pankin kulut vähenee kun käteisestä siirrytään bittirahaan. Ehkä ihmisten uskotaan kuluttavankin enemmän kun käyttävät vain bittirahaa. Mutta en usko että syynä käteisen hävittämiseen on kumpikaan noista syistä.

     • Törmäsin tässä lueskellessani määrällisestä elvytyksestä (QE) Suomen Talousdemokratia ry:n puheenjohtajan Patrizio Lainan blogi-kirjoitukseen jossa hän sanoo samaa kuin mitä minä tuossa edellä:

      ”Vaikka setelit eivät olekaan enää itsessään velkaa, syntyvät ne kuitenkin pääosin lainanannon yhteydessä. Kolikot ovat ainoata rahaa, joka ei itsessään ole velkaa, eikä sen synnyttäminen vaadi lainaamista.”

      http://patriziolaina.com/?q=node/28

      Eli vaikka setelit ovatkin keskuspankin luomia, me asiakkaat emme saa niitä käyttöömme lainaamatta talletuspankista vastaavaa rahasummaa. Meille asiakkaille sille ei ole mitään merkitystä, onko setelit keskuspankkirahaa vai ei, ja raha yhä luodaan luotonlaajennuksena (eli lainataan pankin lainatiskiltä).

      Kuten edellä sanoin, pankitkaan tuskin haluavat käteisestä eroon siksi koska se on keskuspankin luomaa. Koska käteinen on vain toinen muoto sähköiselle keskuspankkirahalle! Pankki voi vaihtaa sähköiseltä tililtään keskuspankkirahaa käteiseksi ja päinvastoin. Jos käteinen katoaa käytöstä, pankki käyttelee vain sähköistä keskuspankkirahaa. Mutta keskuspankkirahasta ne eivät pääse irti, koska keskuspankit haluavat määrätä inflaatiosta.

      Vaikka tästä sukeutuikin pitkä kommenttien vaihto, halusin vain puuttua siihen, että pankille on se ja sama, luodaanko sähköisiä luottoja vai käytetäänkö käteistä. Sekin mikä käteisenä pankista saadaan, luodaan aivan samoin luomalla sähköinen talletustili. Kummankin luomista rajoittaa (joskin hyvin vähän) pankin hallussa olevan keskuspankkirahan määrä. En ainakaan ole missään törmännyt siihen, että tämä käsitys olisi väärin.

   • ”Johtuu siitä, että setelit ja kolikot ovat keskuspankkirahaa, luottokortti liikepankkirahaa. Liikepankkirahan vähentämiseen tähtää Talousdemokratian tavoite saada jokaiselle mahdollisuus avata tili keskuspankkiin. Toinen tapa olisi vaatia tilit käteisellä”

    Aivan oikein. Liikepankit luovat ilmaa kaikenlaisilla arvopapereilla.

    Hyvä keino taistella tätä vastaan on alkaa maksaa käteisellä ja jättää sellaiset kaupat käymättä, mitkä ei käteistä hyväksy. Ja on hyvä huomata, että kauppiaat joutuvat myös maksamaan sitä, että pankkikorttia käytetään, ja ovat siksi hyvinkin halukkaita ottamaan vastaan käteistä.

    Joskus muutama vuosi sitten kahvipaikkani omistaja sanoi, että hän joutui maksamaan noin 50 senttiä jokaisesta kortin käytöstä ja 1 euron hintaista kahvikupillista hän ei siksi suostu myymään korttiostolla.

  • Nyt on jo paljon ihmisiä joilla ei ole normaalisti käteistä käytössä. Kaiken huippu oli mielestäni tapaus, jossa tuttavani ei voinyt maksaa PANKISSA laskua käteisellä, vaan hänen oli mentävä naapurikaupungissa olevaan pankkiin, jotta sai laskun maksettua ajoissa!

   Ei tarvi mennä montaa vuotta taaksepäin, kun salaliittoteoreetikkoja syytettiin foliohatuiksi väitteestä että käteisestä pyritään eroon. Kuinkapa jälleen kävi!

 4. Jossakin toisessa ketjussa kirjoitin siitä, että suuretkin yksityiset pankit voidaan ’tarvittaessa’ ottaa valtion haltuun ja että Yhdysvalloissa saatetaan nytkin näin tarvittaessa menetellä. Aivan niin kuin Yhdysvalloissa on tehty ennenkin.

  Kannattaa lukea yksi artikkeli:

  http://www.opednews.com/articles/The-Populist-Revolution–by-Ellen-Brown-Bernie-Sanders-Presidential-Campaign_Nationalization_Occupy_Populist-Movement-160127-943.html

  (Myöhemmät lainaukset artikkelin toiselta sivulta)

  The direct approach to ”occupying” the banks is to simply step into their shoes and make them public utilities. Insolvent megabanks can be nationalized — as they were before 2008. (More on that shortly.)

  — —

  Nationalization isn’t as difficult as it sounds. We tend to forget that we did, in fact, nationalize General Motors in 2009; the government still owns a controlling share of its stock. We also essentially nationalized the American International Group, one of the largest insurance companies in the world, and the government still owns roughly 60 percent of its stock.

  — —

  Radical as it sounds today, nationalizing failed megabanks was actually standard operating procedure before 2008. Nationalization was one of three options open to the FDIC when a bank failed. The other two were (1) closure and liquidation, and (2) merger with a healthy bank. Most failures were resolved using the merger option, but for very large banks, nationalization was sometimes considered the best choice for taxpayers. The leading U.S. example was Continental Illinois, the seventh-largest bank in the country when it failed in 1984. The FDIC wiped out existing shareholders, infused capital, took over bad assets, replaced senior management, and owned the bank for about a decade, running it as a commercial enterprise.

  — —

  Ei Yhdysvalloissakaan todellinen valta ole millään epämääräisellä tai ’salaisella siionistisella pankkimafialla’, vaan valtiolla. Ja valtio todellakin tarvittaessa käyttää valtaansa. Niin kuin valtio tekee Suomessakin.

 5. ”ettei määrällinen elvyttäminen, rahan pumppaus finanssisektorille (punainen viiva), lisännyt lainanantoa (vihreä viiva) eikä rahan määrää reaalitaloudessa (musta viiva)”

  ”Helikopteri” Ben Bernanken olisi pitänyt toteuttaa uhkauksensa ja pudottaa se raha kaduille. Siitä se olisi päätynyt reaalitalouteen heti. Mutta kun rahanlainaajat eivät halua tappaa rahanlainaus-bisnestä! Jos rahaa saa poimia kadulta, kuka sitä enää lainaa?

  Vika on mielestäni siinä, että velkaantuneilla ei ole enää mahdollisuuksia ottaa velkaa. Sen johdosta reaalitalouteen ei enää tule rahaa, edes nollakoroilla. Kaukana ovat ne päivät, kun ihmiset ottivat lainoja lähes 20% koroista huolimatta!

  Se on tietysti kapitalismin ominaisuus, että pääomalla tienaa valtavasti nopeammin rahaa kuin työtä tekemällä. Pääoman omistajat verottavat satojen, tuhansien tai pahimmillaan miljoonien ihmisten työstä pienen siivun itselleen. Tietysti se on paha systeemivika. Ja sellainen joka ei korjaannu. Suuri enemmistö tulee aina tässä järjestelmässä elättämään leveästi pientä vähemmistöä.

  Mutta ei se siltikään ole meidän SUURIN ongelmamme. velkaantuminen on kasvanut ja kasvaa jatkuen, eikä velkaantumista voida pysäyttää. Kun jokainen pankki vaatii jokaista lainaajaa maksamaan enemmän rahaa takaisin (lainasumma + korko + kulut) kuin mitä he alunperin lainasivat (lainasumma), on selviö että vanhoja lainoja ei voi maksaa takaisin kuin ottamalla enemmän uusia, koska rahaa ei muuten luoda kuin lainaksi. Sirkus pyörii niin kauan kun on kykyä velkaantua.

  Kun katsoo länsimaiden talouskasvua (eli bruttokansantuotteen kasvua) vuosikymmeniä pitkällä aikavälillä, näkee heti että kasvu on jatkuvasti hidastunut. Se kertoo juuri siitä, että reaalitalouden kiertoon tulee vähemmän ja vähemmän uutta rahaa: valtioilla, kotitalouksilla ja yrityksillä on yhä suurempia vaikeuksia ottaa uusia lainoja. Jos finanssisektori otettaisiin mukaan, sinnehän se raha nyt menee, ja juuri sen kuplan puhkeamisesta ekonomistit varoittavat.

  Ainoa toivo taitaa olla, että PAAVI JULISTAA JUBILEEN, kuten hän on Daniel Sheehanin mukaan uhannut tehdä. Eli että kaikki velat mitätöidään. No, lainoilla pelaajat tietysti riemastuisivat. Mutta se voi olla ainoa keino päästä veoista edes tilapäisesti eroon.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_%28biblical%29

  • Paavilla taitaa olla tässä asiassa yhtä paljon valtaa kuin EU-parlamentilla, eli ei yhtään mitään. Joko Pertti on katsonut Suomen pankin tilastoja paljonko olemme bruttovelkaa ulkomaille. Laitan linkin. Se kertoo enemmän. Velkaa etsimällä löytyy enimmäkseen Suomen julkinen velka. Hakutuloksia tulee julkisesta velasta niin paljon, että se näyttää jo aivopesulta. Ei siinä ole kaikki. 2014 lopussa olimme velkaa ulkomaille 425 miljardia.

   http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/maksutase/pages/tilastot_maksutase_ja_suorat_sijoitukset_maksutase_um_bruttovelka_fi.aspx

   Tilasto on pari vuotta myöhässä. Suomen pankkihan on ostanut velkaamme pois ”jälkimarkkinoilta” eli ”sijoittajilta”. Hyvä niinkin, mutta nyt on oletus, että menemme noilta sijoittajilta lainaamaan toiset 425 miljardia että saamme taloutemme ”kasvuun”. Valitettavasti monet työttömät ja ilmaista työtä tekevät eivät voi rahaa lainata kuin pikavippifirmoista. Ulkomailla nekin varmaan toimivat.

   • Olen seurannut muutaman vuoden Suomen ja Euroopan velan kehitystä. Suomessa on yksityisen (kotitaloudet ja yritykset) velan tilanne paljon pahempi kuin julkisen velan, vaikka vain julkisesta velasta keskustellaan. Usein keskusteluissa huomaa, että ihmiset eivät tiedä yksityistä velkaa olevankaan.

    Jep, Euroopassa alkoi viime vuonna uusi projekti, jonka mukaan keskuspankit saavat ostaa oman maansa velkakirjoja jälkimarkkinoilta (eli siis pankeista). Aiemminhan Euroopan Keskuspankki jo teki samaa velkakriisiin joutuneiden maiden velkakirjoille.

    Mutta miksi ihmeessä keskuspankit ostavat näitä velkakirjoja jälkimarkkinoilta eivätkä suoraan rahoita valtioita? Suomen valtio joutuu yhä lainaamaan pankeista, ja keskuspankit näin auttavat pankkeja lainaamaan valtioille lisää! Euroopan yhteistä rahaa luodessa tästä tehtiin jopa sääntö, että valtioita ei saa rahoittaa suoraan! Tämä sääntö on luotu tuottamaan pankeille voittoa, veronmaksajien selkänahasta!

    Kumma ettei kansa hoksaa kysyä, miten keskuspankit voi ostaa sadoilla tai tuhansilla miljardeilla velkakirjoja. Jos hoksaisivat, sieltä löytyisi ratkaisu velkaantumiseen ja budjettiongelmiin. Hurri kirjoittaa Taloussanomissa siitä näin:

    ”Mikään ei ole Suomen Pankille helpompaa kuin pitää ostetut velkakirjat hallussa niiden eräpäivään asti ja erääntymisen jälkeen ostaa samalla summalla uusia samanlaisia velkakirjoja tilalle. Kun SP vielä tilittää kyseisistä velkakirjoista saamansa korkotulot voitonjakona takaisin korot maksaneelle valtiolle, on tämä osa valtion velasta yhtä tyhjän kanssa.”

    http://www.taloussanomat.fi/porssi/2015/10/07/tanaan-on-h-hetki-suomen-pankki-katkaisee-velkakierteen/201513001/170

    Eli valtio (tai sen keskuspankki) voi luoda rahaa, eikä valtion tarvitsisi lainata yhtään mitään. Sekin, että valtio lainaisi omalta keskuspankilta joka sitten palauttaa voittonsa valtiolle, on vain silmänkääntötemppua varten rakennettu. Yhtä hyvin valtio voisi vain suoraan luoda tarvitsemansa rahat itselleen! Mutta eihän sitä voi sanoa, että RAHAA LUODAAN TYHJÄSTÄ eikä valtion tarvitse missään rahapulassa olla tai velkaantua (ja tavallisissa pankeissa sama juttu kuin keskuspankeissakin). Pankkiirit eivät halua menettää bisnestään.

    Itseasiassa sanoa saa aika vähän. Näin Hurri kirjoittaa:

    ”Valtion tai keskuspankin edustajat eivät voi Suomessa tai missään muussakaan EU-maassa julkisesti vahvistaa, että keskuspankki ottaa osaa valtion alijäämän rahoittamiseen. Tämä on mahdotonta siitä yksinkertaisesta syystä, että EU-sopimukset ja lait varta vasten kieltävät keskuspankkeja osallistumasta julkisen talouden alijäämien rahoittamiseen.”

    Velkakriisi Euroopassa oli niin paha, että EKP:n oli rikottava säännöt ja kansallisten keskuspankkien seurattava perässä. Velkaongelmaa korjataan nyt juuri siten kun Paul Craig Roberts ehdotti jo vuosia aiemmin, sanoen että ”näin Yhdysvallat aina hoitaa velkaongelmansa”.

    Velan ostamisesta vielä sellainen juttu, että se on vain ”ostamista”. Eli tosiasiassa kyseessä on aivan pankkilainaa vastaava tapahtuma: velkakirjan myyjä joutuu lunastamaan velkakirjan takaisin kun se erääntyy, ja siihen asti maksaa ostajalle myös korkoa. Eli siis kyseessä on vain ongelman lykkäämistä eteenpäin. Luonnollisesti se helpottaa, jos velkakirjan omistajana on valtion omistama keskuspankki joka palauttaa voittonsa valtion kassaan.

    • Nii justiinsa. Talous on hyytynyt velkataakan alle. Valtio on velkaa satasen, kotitaloudet ynnä muut kolmesataa. Ja mikä parasta, ulkomaille. Näin ovat emussa meinanneet. Mahtoiko meidän eurouskovaiset tietääkään? Suomen pankki tilannetta paikkailee ostamalla valtion velkoja (ei yksityisten) pois sijoittajilta, muuten se kasvaisi järjettömäksi, mitä se itse asiassa jo onkin. Kuka sanoi, että ikiliikkujaa ei voi keksiä. Ja meidän pitäisi mennä lisää velkaa ottamaan että saadaan talous kasvuun. Emme taida pystyä. Saattaa tulla jo leivän ostossa vaikeuksia tämän hallituksen aikana.

  • Kiitos hyvistä linkeistä.

   Illuminaatin juuret juontaa syvälle ihmiskunnan historiaan, joten surullista on se, että ihmiset eivät viekäkään käsitä kuinka wanhan SALALIITON kyydissä me parhaillaan istumme. David Icke, jonka ufo-uskomuksiin viitattiin kolmannessa liitteenä olevassa artikkelissa näyttää kuitenkin olevan toisinaan jalat irti maasta. Ihailen todellakin hänen rohkeita ja OIKEAAN osuneita ulostulojaan Rothschild sionistien ja pankkimafian suhteen, mutta avaruusolioiden kohdalla hän menee mielestäni lankaan. Samaan lankaan on mennyt myös illuminati, eli taivaallisia hologrammi harhautuksia on odotettavissa.

   Ihmiskunta on astumassa säkkipimeään aikaan, power-eliitti valmistautuu ottamaan meistä täydellisen vallan tekemällä juuri sen, minkä se parhaiten osaa – eli huijaamalla. He valmistautuvat romahduttamaan nykyisen rahajärjestelmän tekaistuine ufo-ilmiöineen ja sananvapauden rajoittamisineen, mutta suunnitelma ei kansallisvaltioiden romahduksesta huolimatta tule toteutumaan.

   Uskon vakaasti, että ihmiskunta lähestyy suurta planetaarista ’end-of-time’ muutosta, joka johtaa äkilliseen pradigman muutokseen. Nykytiede siirtyy kyseisessä kulminaatiopisteessä taka-alalle wanhan tieteen jatkumoksi pois UUDEN kosmisen tieteen tieltä.

   Kaikki mitä määrittelet parhaillaan totuudeksi tulee muuttumaan – KAIKKI!

   • Itsekin olen ihmetellyt tuota Icken ufo-uskoa. Mutta sille voi olla hyvä selitys: häntä ei nyt vainota ja hän saa vapaasti esitää ajatuksensa pankkimafiasta kun ’hän on nyt tällainen höppänä joka uskoo niitä näitä.’
    Kyse voi olla suojakeinosta. Vaikea uskoa sitäkään että hän olisi ’maksettua oppositiota’. Vaikka onhan Alex Jonesiakin, joka usein haastattelee Ickea, pidetty ’maksettuna’ mutta kyllä hän silti terävästi iskee nwo:n kimppuun.

    • No ei Icke nyt mikään pahin Ufo-hörhö ole, hän on mm. sanonut että suurin osa Ufo-havainnoista on armeijan huippusalaisia kokeita.

     Itse otan Ickeltä noin 60-70% ja loput sitten annan mennä ”toisesta korvasta ulos”.

     Yleensäkin totuutta etsiessä on varottava liikaa palvomasta henkilöitä tai heidän mielipiteitään.

     On osattava olla kriittinen ja ajatella varsinkin omilla aivoilla!

     Itse en usko ”harmaisiin” galaktisiin pikku ystäviimme. Nämä ilmiöt ovat osa suurempaa kokonaisuutta jonka ymmärtämiseksi täytyy tuntea okkultismia ja siihen liittyviä ilmiöitä laaja-alaisesti.

 6. On ollut puhetta perustulo-kokeilusta. Jokainen yli 18 vuotias saisi n. 700€ / kk. Mitä mieltä tästä ollaan onko tämä oikeanlaista talouden elvyttämistä? En tiedä asioista tarpeeksi ja haluaisin vähän kannanottoja / totuuskäsityksiä tästä kysellä.

  • Ei se mitään elvytä, ellei rahaa tule jostain lisää. Yleensähän elvyttäminen on tarkoittanut että valtio on lainannut rahaa.

   No, ehkä sitä hieman enemmän tulisi rahaa talouden kiertoon, jos verot nousisivat ja varakkaammat eivät saisi talletettua rahojaan tai sijoitettua ulkomaille. Päivittäistavaran kauppa voisi hieman kasvaa, ja ulkomaisten ylellisyystavaroiden osto laskea.

   Tuo on kuitenkin todella, todella niukasti. Yksinäinen ihminen olisi kovissa vaikeuksissa, ja Etelä-Suomessa asuva kovemmissa kuin muuttotappiokunnissa asuvat. Valtaosa tuosta rahasta menee vuokraisännille. Asuntojen vuokraaminen pitäisi lailla kieltää, kun tosiasia on että asuntojen vuokraajat tekevät kuitenkin voittoa yhteiskunnan maksamista tukirahoista! Miksi yhteiskunnan pitää maksaa tuollaista voiton tekoa? Se ei ole moraalisesti perusteltavissa.

   Se on varma, että kuluttajia he eivät noilla rahoilla olisi! Tuo uppoaa vuokraan, sähköön ja ruokaan. Auton ylläpito olisi varmasti mahdottomuus. Vanhempien luona asuva tai vanhemmilta asuntonsa vuokranneet pärjäävät, mutta milten pärjäisivät ihmiset jotka ovat aivan omillaan?

 7. Järjestelmäkriisi uhkaa… ja järjestelmä se on yhteiskuntakin joten unohdetaan raha ja pankit hetkeksi
  Miten meidän käy…? Mihin tässä lopulta joudutaan? Kaaos on todella valtava kun näkee miten ihmiset kokevat ja reagoivat … alla muutama ote tänään lukemistani kotimaisista lähteistä

  Lukija: Tarvitsemmeko me – Suomen kansa puoluejohtajien ohjeita ja opastusta miten me koemme, miten me tunnemme?
  ”Mitä nämä Sipilät, Stubbit ja muut luulevat olevansa. Uskovatko he että Suomen kansa kuuntelee heidän Pohjois-Koreamaisiaan ohjeita mitä meidän pitäisi tuntea ja ajatella.
  http://www.finnleaks.net/tarvitsemmeko-me-suomen-kansa-puoluejohtajien-ohjeita-ja-opastusta-miten-me-koemme/

  Naamioitunut 200 hengen väkijoukko hyökkäsi ulkomaalaisjengejä vastaan – ”Me kieltäydymme hyväksymästä aiemmin turvallisen yhteiskuntamme tuhoa.”
  Suomessa MTV kutsuu tapausta ”rasistiseksi mellakaksi” ja päättää uutisensa toteamukseen, että ”poliisi ei ole vahvistanut teon motiivin olevan rasistinen”.
  Lue myös: Ulkomaalaisjengit hallitsevat Tukholman keskustassa -Tilanne ”räjähtänyt käsiin” myös Göteborgissa
  http://www.finnleaks.net/me-kieltaydymme-hyvaksymasta-yhteiskuntamme-tuhoa-kansa-nousi-ulkomaalaisjengien-tekemaa-rikollisuutta-vastaan-tukholmassa/

  Toimeentulotukea hakevan on elätettävä itsensä ensisijaisesti säästöillä, turvapaikanhakijan ei
  http://mvlehti.net/2016/01/30/toimeentulotukea-hakevan-on-elatettava-itsensa-ensisijaisesti-saastoilla-turvapaikanhakijan-ei/

  Kyllä eliitin tukema mamu-politiikka on nostanut pintaan niin paljon mätää että ihme on jos tästä ylipäätään selvitään ilman vakavia vaurioita. Ihmisten sananvapautta ja oikeustajua on syvästi loukattu ja unohdettu mikä on oikeus ja kohtuus. Kun tavoitteena tulisi olla rauha ja yhteiskunnan eheys niin nyt se on viha ja välien kiristyminen äärimmilleen.

  • No kylläpä on vääristelty juttu!

   Toimeentuloa ei saa jos on myytävää omaisuutta. Se on ensin myytävä pois, ja vasta kun olet käyttänyt ne rahasi, voit saada toimeentulotukea. Toimeentulotukea saavalla ei siis ole säästöjä millä elää.

  • Nimimerkki ’Pertti’ on tässä aivan oikeassa:

   ”No kylläpä on vääristelty juttu!
   Toimeentuloa ei saa jos on myytävää omaisuutta.”

   Tuo on esimerkki siitä, miten mv’lehti’ tietoisesti syöttää asiaa tuntemattomille puppua. Tuskin mv’lehden’ tekijät sentään niin tietämättömiä ovat ettei tietäisi perusasioita toimeentulotuesta. Vai ovatko..?

   • Kannattaa lukea linkin kirjoitus ennenkuin kommentoi:
    ’Kannattaa myös muistaa suvakkien kommentit, kun matujen ryntäys Iphonet käsissä ja merkkikledjut päällä alkoi. Silloin yleinen kommentti oli, ettei turvapaikanhakijan tarvitse olla köyhä. Eipä niin, mutta jos turvapaikanhakijalla on varallisuutta, maksakoon hän myös itse ylöspitonsa suomalaisten malliin.’
    Taisi nyt olla tärkeintä vain päästä rokottamaan MV lehteä. Sehän ei ole mieluista luettavaa suvakeille, joita huolestuttaa enemmän mamun kuin oman köyhälistömme kohtalo.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here