Sähkönsiirtoyhtiö Caruna on kertonut nostavansa sähkön siirtohintojaan jopa 27 prosenttia. Yhtiön laskutaitoiset asiakkaat ovat kuitenkin sitä mieltä, että korotus olisi paljon väitettyä suurempi, koska Caruna on sisällyttänyt prosentteihinsa sähköveron, joka ei todellisuudessa nouse. Pahimmillaan sähkön perusmaksun kerrotaan tuplaantuvan, kun Carunan perusmaksut voivat nousta jopa 44–54 prosentin tasolle ja energiamaksun korotus noin 40 prosenttiin.

Pari päivää sitten Yle kertoi Carunan tehneen 50 miljoonan euron liikevoiton toissa vuonna. Liikevoitoistaan yhtiö maksoi Suomeen yhteisöveroa vain 1,6 prosenttia eli hieman yli 800 000 euroa. Hurjista liikevoitosta huolimatta Carunan tilinpäätös oli raskaasti tappiollinen, koska yhtiö harjoittaa niin sanottua aggressiivista verosuunnittelua, jota kutsutaan kansankielessä yleisesti lailliseksi veronkierroksi. Suomessa rekisteröity Caruna Suomi -holdingyhtiö kiertää veroja maksamalla konsernin sisäisiä lainoja useiden kymmenien miljoonien eurojen edestä. Alankomaalainen holding-yhtiö antoi vuonna 2013 Carunalle noin miljardin euron lainan, jonka korot yhtiö pystyy vähentämään verotettavasta tulostaan.

Caruna on entinen Fortum Sähkönsiirto Oy. Fortum myi sähkönsiirtonsa kansainvälisille infrastruktuurisijoittajille ja kotimaisille eläkevakuutusyhtiöille Kevalle ja Elolle vuoden 2014 joulukuussa. Sähkönsiirtoliiketoiminta siirtyi Suomi Power Networks Oy:n nimeä kantavalle yhtiölle. Sen omistavat Kevan ja Elon lisäksi australialainen First State Investments (40 prosentin omistusosuudella) sekä (niin ikään 40 prosentin osuudella) kanadalainen Borealis Infrastructure Management, jotka ovat aikaisemminkin haalineet runsaasti suomalaista infrastruktuuria taskuihinsa. Tällä hetkellä nämä sijoitusyhtiöt omistavat osan Fingrid Oy:stä sekä Suomen hallituksen aikaisemmin 260 miljoonalla eurolla myymän Digita Oy:n, jolla on sähkönsiirtopalveluiden tavoin monopoliasema Suomen antenni-tv-verkossa.

Hallitus ei useiden opposition kansanedustajien pyynnöistä huolimatta tuonut joulukuussa 2013 päätettyä Fortumin sähkönjakeluverkkoa koskevaa kauppaa eduskunnan käsittelyyn. Kaupat oli lyöty suljettujen ovien takana sanallisesti lukkoon jo paljon tätä aikaisemmin, eikä huoneessa ollut tilaa niille, jotka välittävät maamme kansantaloudesta ja  kansalaisista.

Kauppahinnaksi ilmoitettiin tuolloin noin 2,55 miljardia euroa ja se kattoi koko Fortumin sähkönsiirtoverkon, joka on noin 20 prosentin markkinaosuudellaan ja 600 000 asiakkaallaan Suomen suurin sähkönsiirtomonopoli. Käytännössä kauppasumma oli noin 4250 euroa jokaista Fortumin sähköverkon asiakasta kohden, ja koska sijoittajat haluavat investoinnilleen tuottoa ja heillä on lainkin mukaan siihen oikeus, summa peritään suoraan asiakkailta korkojen kanssa.

Monet tahot ovat syytelleet kaupan siunanneita poliitikkoja heidän typeryydestään ja kutsuneet päätöstä yhdeksi tämän vuosikymmenen suurimmista munauksista. Kuviteltiin, että energia-alan säätelymekanismit estäisivät ostajaa rahastamasta de facto -monopoliasemansa turvin. Mutta oliko tässä lopulta lainkaan kyse tietämättömyydestä ja osaamattomuudesta vai onko mahdollista, että kaikki menikin aivan niin kuin suunniteltiin? Kun pintaa edes vähän raaputtaa, niin Fortum-kaupan alta paljastuu aivan liian monta sattumaa, jotka tapahtuivat vain hieman ennen hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan lävitse jyräämää päätöstä.


KOKO KUVION HAHMOTTAMISEKSI
tulee meidän lentää ajassa pari vuotta taaksepäin. Tuolloin elettiin lokakuuta 2013, jolloin silloinen kehitysyhteistyö- ja omistajaohjausministeri Heidi Hautala (vihr.) erosi tehtävistään. Keskeytyneellä virkakaudella Hautala joutui median hampaisiin, kun hänen vuonna 2009 teettämänsä pimeä oviremontti nousi yllättäen otsikoihin. Tätä ei pidetty lainkaan hyväksyttävänä toimintana ministeriltä, joka kuului hallituksen harmaan talouden torjumiseen keskittyvään työryhmään.

Heidi Hautala. Kuva: Leena Hernesniemi / Wikimedia Commons
Heidi Hautala. Kuva: Leena Hernesniemi | Wikimedia Commons

Toinen suuri mediaspektaakkeli sai alkunsa, kun Iltalehti julkaisi uutisen, jonka mukaan Hautala oli estänyt valtion omistamaa Arctia Shipping -yhtiötä tekemästä rikosilmoitusta ympäristöjärjestö Greenpeacen toiminnasta vuoden 2012 maalis–toukokuussa. Tässä vaiheessa oli jo varmaa, että Hautala saisi mennä. Vihreät valitsivat uudeksi kehitysyhteistyö- ja omistajaohjausministeriksi kansanedustaja Pekka Haaviston.

Kehitysyhteistyö- ja omistajaohjausministerinä toimiessaan Heidi Hautala suhtautui kriittisesti valtion omistusten vähentämistä kohtaan. Hänen mielestään valtion omistamien osakkeiden myynti ei ollut koskaan järkevä vaihtoehto, koska pörssiosakkeista saatiin valtion velkojen korkomenoja tuntuvasti enemmän osinkotuottoa. Hautala katsoi, että valtion talous ei tule pelastumaan myymällä kannattavien yritysten osakkeita. Hän oli kuitenkin halukas vähentämään valtion omistusta mm. pitkään tappiota tehneessä Finnairissa.

Haavistolla oli näihin asioihin toinen kanta, eikä hän todellakaan aikaillut ministeriksi noustuaan. Hän ei ollut ehtinyt toimia virassa kokonaista kalenterikuukauttakaan, kun jo ilmoitettiin, että Fortum myisi sähkönsiirtoliiketoimintonsa Suomi Power Networksille, joka oli perustettu vain kaksi viikkoa ennen kaupan solmimista. Haastattelussaan Haavisto sanoi, että Fortumin sähkönsiirron myynnistä oli neuvoteltu jo keväästä saakka — eli lähes puoli vuotta ennen Suomi Power Networksin perustamista ja hänen virkaanastumistaan.

Kuukausi tämän jälkeen tuli sitten seuraava pommi, kun Rautaruukki Oyj päätettiin fuusioittaa ruotsalaisen kilpailijan SSAB:n kanssa. Myös Rautaruukki Oyj:n kohdalla Suomen valtio on suurin rekisteröitynyt osakeomistaja 39,67 % omistuksellaan. Tämän lisäksi myös erittäin hyvin tuottaneet Sampo Oyj:n A-osakkeet saivat helmikuussa 2014 lähteä, kun valtio vähensi omistustaan noin 12,6 miljoonalla eurolla. Päätökset, joita aikaisemmin ministerinä toiminut Heidi Hautala oli vastustanut kovaan ääneen, runtattiin lävitse hänen lähtönsä jälkeen ennätysvauhtia.

Sijoitusyhtiö Solidiumin kautta Suomen valtio oli myös Fortumin kohdalla suurin omistaja noin 50,8 % omistusosuudellaan. Fortum-kaupan yhteydessä sekä pääministeri Jyrki Katainen (kok.) että Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula painottivat sähkönjakeluverkon suomalaisomistusten jatkumista. Suomalainen infrastruktuuri ei karkaisi ulkomaille. Todellisuudessa vain kaksikymmenttä prosenttia jäi suomalaisten eläkeyhtiöiden haltuun, kun taas 80 prosentin äänivalta omistajaryhmittymässä siirtyi aiemmin mainituille ulkomaisille infrastruktuurisijoittajille.

Fortumin Kuula meni jopa niin pitkälle, että vakuutteli verkon myynnin olevan ennen kaikkea suomalaisten kuluttajien etu, sillä sähköverkot olivat päätyneet hyviin käsiin. Ja niin päätyivät sen tuototkin, kun kaupan myötä miljoonia tienannut Kuula ilmoitti myöhemmin jäävänsä ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Samalla tavallahan Rautaruukin entinen toimitusjohtaja Sakari Tamminenkin toimi, kun hän nappasi 478 prosentin korotuksen eläkebonuksiinsa ja väistyi eläkkeelle heti kun Rautaruukin ja SSAB:n fuusioituminen oli lyöty lukkoon. Epäilemättä oman osuutensa sai myös yli 30 000 euron kuukausipalkkaa nauttiva Caruna Suomen toimitusjohtaja ja Fortum Oyj:llä aikaisemmin sähkön jakeluliiketoiminnasta vastannut Ari Koponen.

Hallituksen puolelta päävastuun kaupan selittämisestä joutui kantamaan tuolloinen pääministeri Katainen, joka ilmoitti eduskunnalle, ettei hallitus ollut varsinaisesti käsitellyt Fortum-kauppaa, Fortumin johtoportaan optiomiljonääreille oli luvassa ennennäkemättömän muhkeat osinkojuhlat. mutta oli kyllä äänestänyt siitä, onko sähkönjakelu- ja verkkoliiketoiminta strategisesti tärkeää maallemme. Hallituksessa kauppaa vastustivat vain vasemmistoliiton ministerit, vaikka alunperin työ- ja elinkeinoministerinä toiminut kokoomuspomo Jan Vapaavuori ilmoittikin eduskunnalle olevansa sähköverkon myyntiä vastaan. Lihapataan joutunut  Fortumin Sähkönsiirto Oy:hän valittiin Lontoossa vuoden 2013 verkkoyhtiöksi, ja sen tilikauden päätöslaskelmien mukaan yrityksen kasvu oli ollut noin 19,5 prosenttia kuluneen vuoden aikana. Kyse ei ollut koskaan kannattamattomasta liiketoiminnasta, mutta ahneus kävi moraalin edellä. Fortumin johtoportaan optiomiljonääreille oli luvassa ennennäkemättömän muhkeat osinkojuhlat.

Tämähän ei nyt varsinaisesti vielä todista yhtään mitään, mutta sattumat eivät suinkaan jääneet tähän. Kuten monet varmasti tietävätkin, sähkönjakeluverkon myynnin yhtenä keskeisenä pelurina toimi suomalainen julkisoikeudellinen eläkelaitos Keva (entinen Kuntien eläkevakuutus). Keva on valtion rinnalla yksi suurimmista Fortumin osakkeenomistajista yli 2,6 miljoonalla osakkeellaan, minkä lisäksi se omisti 12,6 prosentin osuuden sähkönjakeluverkon ostaneesta Suomi Power Networksista. Samaan aikaan kun suljettujen ovien takana keskusteltiin Fortumin sähkönsiirron myynnistä, keskittyi median huomio Kevan tuolloisen toimitusjohtajan Merja Ailuksen (kesk.) työsuhde-etuihin.


TAPAHTUMAT SAIVAT ALKUNSA
marraskuussa 2013, kun sanomalehtien otsikoihin nousivat Ailuksen työsuhde-edut, lapsilisät sekä hänen kohtuuttoman suurelta tuntunut palkkansa, joka tosin myöhemmin paljastui huomattavasti muiden, vastaavissa viroissa työskentelevien toimitusjohtajien palkkaa pienemmäksi. Monet epäilivät jo tuolloin, että käynnissä olisi ajojahti.

Laura Räty. Kuva: Janne Mikkilä | Wikimedia Commons
Laura Räty. Kuva: Janne Mikkilä | Wikimedia Commons

Yksi Ailuksen äänekkäimmistä kritisoijista oli Kevan hallituksen tuolloinen puheenjohtaja sekä Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty. Tilanne sai ajoittain lähes naurettavia piirteitä, kun kokoomuksen mandaatilla ja ainoana ehdokkaana Kevan hallituksen puheenjohtajaksi sekä Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi nimitetty Räty ilmoitti vastustavansa poliittisia virkanimityksiä ja toivoi muutoksia Kevan johtoon. Lopullinen kliimaksi saavutettiin, kun hän ilmoitti tiedotustilaisuudessaan, että Ailus oli menettänyt hänen luottamuksensa eläkeyhtiön toimitusjohtajana.

Kevan hallituksen näkemys ja sen puheenjohtajan kanta erosivat täysin toisistaan, minkä seurauksena välit hallituksen sisällä kiristyivät. Laura Räty oli käyttänyt suurempaa valtaa kuin hänen asemassaan olisi kuulunut tehdä. Henkilökohtaisilla mielipiteillään Räty oli tuominnut Merja Ailuksen julkisuudessa ennen kuin eläkelaitoksen hallitus oli edes ehtinyt tehdä asiaankuuluvaa selvitystä toimitusjohtajan työsuhde-eduista Kevan valtuuskunnalle.  Räty oli heittänyt ensimmäisen kiven ja näyttänyt Ailukselle ovea. Ja julkisuuden musertama nainen avasi sen helpottuneena.

Merja Ailus. Kuva: jytyliitto.fi

Eron yhteydessä Keva lupasi Ailukselle 303 581 euron eropaketin, vaikka tämä erosikin virasta omasta tahdostaan. Tavanomaisesti yritykset maksavat eropaketteja vain silloin, kun henkilö irtisanotaan tehtävistään. Tämä oli varsin kova hinta entisen toimitusjohtajan vaikenemisesta viimeisistä työkuukausistaan Kevalla. Selvityksen tultua oikeusasiamies katsoi, ettei Kevan entisen johtajan asunto- ja autoedussa ollut mitään huomautettavaa. Samaa mieltä oli myös hänet palkanneen hallituksen puheenjohtajana toiminut kokoomuslainen Sampsa Kataja, joka totesi lehdistölle, että kokonaispalkasta ja etuuksista oli aikoinaan päätetty hallituksessa yksimielisesti. Ja että vielä tuolloin niitä pidettiin kohtuullisina.

Eläkesijoittaja Keva oli siis yksi Fortum-sopimuksen keskeisimmistä allekirjoittajista. Kun julkisuuteen tuli tieto siitä, että Kevasta tulee uuden sähkönsiirtoliiketoiminnan omistaja 12,6 prosentin osuudella, moni pohti, tiesikö Merja Ailus kaupoista jotain, mitä me muut emme tienneet. Ei sovi myöskään unohtaa sitä, että Keva oli yksi suurimmista omistajista aiemmassa Fortum Sähkönsiirto Oy:ssä. Suomi Power Networksiin oli pakko saada osakeyhtiölain putteissa riittävä suomalaisedustus, joka tässä tapauksessa tarkoitti kahden suomalaisen eläkevakuutusyhtiön yhteenlaskettua parinkymmenen prosentin omistusosuutta. Se ei silti muuta sitä tosiasiaa, että jokaisesta viidestä osinkoina jaetusta eurosta neljä katoaa ulkomaille ja tuotoista saadut verotulotkin ovat romahtaneet aggressiivisen verosuunnittelun myötä minimiin.


TÄLTÄ POHJALTA
Kevan johtoon nousi Jukka Männistö, entisen kansanedustajan Lasse Männistön isä. Tiedettävästi kokoomuslaiset Laura Räty ja Lasse Männistö ovat olleet hyviä ystäviä jo vuosien ajan, minkä vuoksi katsonkin, että kauppoja edeltäneitä tapahtumia ja päätöksiin liittyvää jääviyttä olisi tullut tutkia paljon aikanaan tehtyä tarkemmin.

Koulutukseltaan Jukka Männistö on oikeustieteen kadidaatti ja arvoltaan varatuomari. Ennen Kevan toimitusjohtajan pestiä hän työskenteli pitkään sosiaali- ja terveysalalla, jossa hänen edellinen työpaikkansa oli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n toimitusjohtajana sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja Valviran ylijohtajana. Jukka Männistön asiantuntemus ja kokemus rahoitusalalta oli hyvin kyseenalainen, vaikka hän hakuprosessissa ohittikin useita pätevämpiä hakijoita. Toimitusjohtajan paikkaa haki kaikkiaan 47 henkilöä, joiden joukossa oli mm. valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ostopäällikkö Pentti Pikkarainen sekä Pellervon taloustutkimuksen eli PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm. Joidenkin lähteiden mukaan Keva olisi alentanut tasovaatimuksiaan hakuprosessin ajaksi.

Toimitusjohtajaselkkauksesta syntyneen kohun seurauksena myös Laura Rädyn oma luottamus Kevassa oli joutunut puntariin. Varsinkin Kevan keskiryhmäläisten kerrotaan ärsyyntyneen siitä, että hän oli vetänyt luottamuksensa pois aikaisemmalta toimitusjohtajalta, vaikka hallituksen käynnistämä auto- ja asuntoetuihin liittyvä selvitysprosessi oli vielä kesken. Tällä ei kuitenkaan ollut enää mitään merkitystä, sillä Jyrki Kataisen tilalle pääministeriksi noussut Alexander Stubb nimitti hänet varakansanedustajan paikalta suoraan sosiaali- ja terveysministerikseen.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisuutta olisi Laura Rädyn sijaan alkanut hoitamaan kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2008 lähtien toiminut Lasse Männistö, joka vielä tuolloin suunnitteli astuvansa syrjään kansanedustajan tehtävistä. Tämän myötä varasijalla ollut Räty olisi noussut kansanedustajaksi ja päässyt nauttimaan kaikista luottamustehtävän suomista eduista sekä saanut kaipaamansa kansan mandaatin päätöksentekoon. Männistön oma palkka puolestaan olisi noussut rivikansanedustajan peruspalkasta ruhtinaallisesti. Paineen alle joutunut Männistö päätti kuitenkin jatkaa eduskunnassa valintaprosessista nousseen kohun vuoksi. Hän ei ottanut apulaiskaupunginjohtajan sijaisuutta vastaan, vaan peruutti aikaisemmin esittämänsä eroanomuksen. (Lain mukaan kansanedustaja ei voi jättää pestiään kesken ilman eduskunnan puhemiesneuvoston lupaa.)

Lupausten syöminenhän on suomalaisessa politiikassa aivan tavanomaista, mutta äänestäjien täysivaltainen hylkääminen omien taloudellisten etujen vuoksi olisi ollut jo aivan eri kaliiberin teko, eikä Männistöllä lopulta riittänyt kanttia viedä suunnitelmaa loppuun saakka. Hän ei halunnut vielä sulkea ovea. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan viransijaisen tehtävä täytettiin ilman avointa hakua ja pätevyyden arviointia. Sijaisuutta alkoi hoitaa kokoomuslainen Helsingin sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö Pia Sutinen. Helsingin Sanomien mukaan myös Sutinen kuului Rädyn lähimpiin ystäviin ja osallistui mm. tämän kuntavaalikampanjaan vuonna 2008.


EI LIENE SATTUMAA
, että ministerinä toiminut Heidi Hautala joutui useamman skandaalin keskelle vuonna 2013 ja että pitkään jatkunut ajojahti johti hänen eroonsa. Tai että samaan aikaan myös toimitusjohtaja Merja Ailus koki samaisen kohtalon, kun Keva oli sijoittamassa 319 miljoonaa euroa vain pari viikkoa aikaisemmin perustettuun omistajaryhmittymä Suomi Power Networksiin. Sattumaa tuskin oli sekään, että heti Hautalan eron jälkeen hallituksessa päätettiin kahdesta huomattavan kokoisesta omaisuuskaupasta, joita hän olisi todennäköisesti omistajaohjausministerin roolissaan vastustanut.

Kaupan kyseenalaistaneet henkilöt vaiennettiin ja siirrettiin pois tieltä. Hautalan ehdottoman kieltäytymisen sijaan Pekka Haavisto esitti toistuvasti lausuntoja, joiden mukaan valtion tulisi hankkiutua eroon lähes kaikista omistuksistaan.

Edellä kuvatussa tapahtumaketjussa useat toimijat saivat nostetta poliittiselle uralleen. Joistakin tuli ministereitä ja toiset siirtyivät Brysseliin. Jotkut tekivät miljoonien omaisuuden ja painuivat eläkkeelle, kun taas toiset jäivät pari palvelusta velkaa. Vain suomalaiset veronmaksajat hävisivät.


Martti Asikainen

Kirjoitus julkaistiin alun perin Martti Asikaisen Uuden Suomen blogissa.

27 KOMMENTTIA

 1. Ihan malliesimerkki siitä miten politikot ja virkamiehet liittoutuvat liike-elämän kanssa kansalaisiaan vastaan. Sitä on aina ollut ja tulee aina olemaan, niin kauan kun äänestämme samoja puhuvia päitä jotka ovat TV’stä tuttuja. Kolmessa vuodessa tämäkin häseli unohtuu ja totumme maksamaan sähköstä mitä ikinä kehdataan laskuttaa. Ei ole enää vaihtoehtoa. Voiko liike-elämä enää parempaa edunvalvontaa toivoa. Saavat 110%, eikä tarvitse edes palkkaa maksaa edunvalvojille.

  Politikoilla on nyt hätä selitellä. Kukapa tunnustaisi julkisesti että ääliötähän tässä ollaan. Qsetus meni läpi että heilahti muutaman lobbarin toimesta. Katsotaan mitä tapahtuu jos hallitus puuttuu ”tuottovaatimuksiin” lakeja säätämällä. Viekö kansainvälinen sijoittaja asian välimiesoikeuteen. Jos emme maksa kiltisti mitä pyydetään, maksamme korvaukset. Jos TTIP sopimus olisi voimassa, näin kävisi.

 2. Saattaa hyvinkin olla että hallitus vielä vetää pitemmän korren, jos ovat tiukkana. Yhtiö on selvä veronkiertäjä, ja saattaa hyvinkin löytyä sellainenkin laki ja elin EUsta, joka tuomitsee touhun rikolliseksi.

  Tuollaiset sähköverkot pitäisi ilman muuta kansallistaa.

  • Mikä se sellainen laki ja elin EU’ssa mahtaisi olla? Vaaleilla valitsematon komissio käyttää EU’ssa ylintä valtaa ohi kansallisten parlamenttien ja komission puheenjohtaja Juncker oli ihan itse tekemässä Luxemburgista veroparatiisia EU’n sisälle. Veronkierto on EU’ssa sisäänrakennettu. Sille eivät valtioiden hallitukset ja parlamentit mitään mahda.

  • Ei hätää! Truth_hunter -nimimerkin mukaan Henry Makow ja muutama muu fasisti tietävät että pankkiirit ja globalistit ovatkin (salaa) kommunisteja. Kaikki siis kansallistetaan takaisin kun hänen Rotschild-mafiansa pääsee valtaan ja siirrymme kommunismiin! Ääririkas 0,1% tytyy vain 0,1 prosenttiin maailman varallisuudesta, kun pankkiirit, pankit ja suurkapitalistit luovuttavat omistuksensa valtiolle! Harmittavasti, sitä odotellessa Suomen kapitalisteiksi itseään luuleva (tai sellaista kavalasti teeskentelevä) globalisti-hallinto yksityistää…

   Jos muuten vain teeskentelevät, ehdotan Stupidolle emmy-palkintoa. Ei ikinä uskoisi kommariksi päältä katsoen. Loistava näyttelijä!

   Nämä pikku-kapitalistit ei arvaakkaan, kuinka salakavala on globalisti-pankkiiri-mafian selkäänpuukotus!

  • Siihen, että Stubb, Katainen ja ’pankkiirimafiat’ paljastuvat kommunisteiksi saattaa mennä aika kauan.

   Ehkä joudutaan odottamaan Jeesuksen toisen tulemiseen ja tuomiopäivään saakka. Ja onko silloin väliä onko kommunisti vai kapitalisti, mitenhän paikat tuhatvuotisessa valtakunnassa jaetaan?

   Jospa tässä onkin siitä kysymys, että paikan tuhatvuotisessa valtakunnassa saa nimenomaan sellaiset entiset ökyrikkaat, jotka on jakaneet vähäiset varansa köyhille. Jospa kotoiset kapitalismimme ovatkin tästä huolissaan ja alkavat piankin jaella varojaan. Odotellaan siis vain ja laitetaan asialle saarnamiehet tiedottamaan sielun autuudesta viimeisellä tuomiolla, lakimiesten sijasta.

 3. Uusi Suomi ja sen ymmärtämätön kommenttimafia edustaa mielestäni suomen typeristöä, joten Martti Asikaisen loistavat blogit on ollut lähes ainut syy kohdallani ’puheenvuoron’ lukemiseen. Edelliseen viitaten, KIITOS siitä, että voin lukea Asikaisen veitsenteräviä näkemyksiä myös Vastavalkeasta!

  Tämä artikkeli todistaa Suomen korruptoituneen valtiojohdon mädännäisyyden kaikessa karmeudessaan. Ei ole väliä sillä, mikä poliitikko tai mikä puolue istuu milloinkin puikoissa, tulos on aina yhtä järkyttävä. Aina kun otaksut, että typeryyden pohja on vihdoinkin saavutettu, vallan puikkoihin asettuu vieläkin mielisairaampi poliittinen koostumus.

  Koivisto käynnisti Suomen järjestelmällisen alasajon ja siitä lähtien jokainen hallitus presidenttejä ja ministeriöitä myöten on ollut kiltisti ulkomaisten suurkapitalistien talutusnuorassa. Suomea on myyty TIETOISESTI pala palalta, eli hirttosilmukka kansan kaulan ympärillä kiristyy. Maanpetokselliset kaupat, loppumattomat valheet, kansan petkutus, yrittäjien joukkoryöstö ja kansallisomaisuuden siirto rajojemme ulkopuolelle on maan tapa. Kähmintää, lakien vesittämistä, ihmisoikeuksien polkemista, salaisia kabinetteja ja kirsikkana kakun päällä NATOn kanssa solmittu maanpetoksellinen isäntämaasopimus. Näin se menee, sille emme mitään voi. Salaiseksi julistettuja asiakirjoja on piilotettu kansalta kasapäin valheellisen valtiojohdon valheiden suojelemiseksi. Näin se toimii, koska olemme osa pirullista talous-systeemiä, jonka olemassaolo perustuu kerrokselliseen huijaukseen.

  EU, tuo petoksen ja valheen symboli – Baabelin torni – on perustettu ajamaan itsenäiset kansallisvaltiot sisällis-sotaan lopullisena päämääränä sionistien hallitsema ONE WORLD CURRENCY ja ONE WORLD GOVERNMENT. Länsiliittoutuman lanseeraama DEMOKRATIA on murhannut valtio valtiolta Lähi-idän, joten nyt on euroopan vuoro. Suomea kiristetään kaikin mahdollisin tavoin, globalistinen valtaeliittimme tanssii kuolemanpolkkaa. Valheita ja petkutusta… petkutusta ja valheita…. ja hups; raha ja varallisuus virtaa tasaisesti korruptoituneen globalistieliitin taskuun.

  Euroopan kansa on power-eliitin, eli Rothschild sionistien sätkynukke maailmanlaajuisessa pankki- ja talousjärjestelmässä, joka perustuu valheeseen.

  • Ai niin, vielä yksi asia.

   Koska olen seurannut sinun, Martti Asikainen, blogeja jo jonkin aikaa, onko mahdollista saada jossain vaiheessa ’lyhyt ja ytimekäs’ näkemys siitä, MIKSI asiat euroopassa on menossa päin persettä. Mikä on se hidden hand, joka saa kansallisvaltioiden johdon toimimaan (pakolaisvyöry/kansallisvaltioiden alasajo) niin mielisairaasti kuin he parhaillaan toimivat?

   Sen lisäksi olen kiinnostunut:

   1. Kiina, Iran, venäjä vs. länsiliittoutuma/Israel/arabiliittoutuma. Hmmm… sangen ristiriitaista, eikö totta? Kuinka siis maailmanlaajuinen konflikti jakaantuu todellisuudessa. Kuka/ketkä pelaavat mustaa pekkaa vai onko kyseinen ”konflikti” jälleen kerran maailmanlaajuisen rahajärjestelmän ylläpitämää poliittista peliä, jossa musta maalataan valkoiseksi ja valkoinen mustaksi? Sivuttaako käynnissä oleva WW3 siten kansallisvaltiot ja taistelevat osapuolet tulevat olemaan: maailmankansa vs. korruptoitunut power-eliitti?

   2. USAn terrorismin vastainen sota. Se käynnistyi Bushin aikakaudella USA government’in myötävaikutuksella ala Israekin MOSSAD/USAn CIA regarding 9/11. Terroristi-iskut ovat lisääntyneet 700% Obaman aikakaudella perustuen lukuisiin false flags, hoax, psyops ympäri maailmaa – gun control. Johtaako tämä kiihtyvä kehitys euroopassa kuin myös Yhdysvalloissa totaalisiin aserajoituksiin, kuin myös sananvapaus- ja kokoontumiskieltoon – poikkeustila?

   3. NASAn valheet; maailmanlaajuinen hoax including moon landings, solar system, universum expanding, ufo psyops, ym, ym, ym. NASAn (ja Vatikaanin) valheisiin perustuen lapsillemme opetetaan kouluissa pelkkiä valheita.

   4. Todellinen ’hidden hand’, joka provosoi/rahoitti/organisoi WW1 ja WW2, kuten esim. Holohoax. Historiankirjojen valheisiin perustuen lapsillemme opetetaan kouluissa pelkkiä valheita.

   5. Yli 800 FEMA camps in USA, Chemtrails and HAARP. Miksi?

   6. Nykyisen rahajärjestelmän (Rothschild/Rockefeller) tarkasti laskelmoitu romahdus, joka kaataa mukanaan maailman kansallisvaluutat. Tämä on todellinen kauhuskenaario etenkin euroopassa, joka on miehitetty/miehitetään jihadisti sotilailla. Kansallisvaltioiden omaisuus on valtaosiltaan siirretty (huikeaa valtiovelkaa vastaan) rahanluontipetosta ylläpitäville rikollisille, eli meidät kokonaisena kansakuntana on niistetty tyhjiin; One World Currency – One World Government.

   7. Suomea koskien olen kiinnostunut siitä, missä on suomalaisten eläkerahasto? Onko raskaalla työllä ansaitut miljardit sijoitettu korruptoituneen eliitin toimesta taivaan tuuliin, eli katoavatko suomalaisten miljardit tulevassa rahajärjestelmän romahduksessa?

   Tässäpä nämä tärkeimmät, eli kommentteja/vastauksia/näkemyksiä kehiin…

   • Eläkeasioissa Suomen paras asiantuntija on varmaan Olli Pusa. Hän taitaa olla jo väsynyt kirjoittamiseen, koska politiikkaan niillä ei ole ollut vaikutusta, vaikka on ollut eduskunnassakin valiokuntien kuultavana eläkeratkaisuja tehtäessä. Yksi linkki tässä, etsimällä löytyy lisää

    http://ollipusa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

    Veronkierron vastustaminen on muuten aika helppo juttu. Voit äänestää ketä tahansa koska kaikki vastustavat veronkiertoa. Myös kaikki virkamiehet vastustavat veronkiertoa. Veronkiertoa tullaan varmasti vastustamaan yhtä kauan kuin köyhyyttä tullaan poistamaan. Meidän pääministerikin vastustaa veronkiertoa.

    http://yle.fi/uutiset/sipila_haluaa_kieltaa_veroparatiisit/6287257

    • Wow… Olli Pusa näyttää todellakin olevan kriittinen ja oikeamielinen asiantuntija, todellinen huippu – kiitos linkistä.

     Olen seurannut Suomen uutisia vasta puoli vuotta, joten pimennossa olen kieltämättä ollut. Olli Pusan 2012-2013 blogeja lukiessani ymmärsin myös sen, miten syvän mahalaskun Uusi Suomi on muutamassa vuodessa tehnyt. Huuskon harjoittama sensuuri/manipulaatio on viemässä kyseistä julkaisua vinhaa vauhtia kohti roskista!

     • Täytyy kai sanoa, etten missään vaiheessa pitänyt Uutta Suomea mitenkään kovin vakavasti otettavana ’journalismina’. Julkaisu on selvästi tietynlaisten oikeistopiirien edunajaja, jossa vahingossa joskus solahtaa läpi joku kriittinenkin artikkeli.

      Vielä EUsta.

      Kyllä EUssa Suomea paljon isommat ja vahvemmat valtiot ovat tietoisia ja huolissaan veronkierrosta. Joku tällainen taho voisi hyvinkin olla kiinnostunut panemaan Suomen pikku veronkiertäjät kuriin noin niinkuin varottavana esimerkkinä.

     • Sitä halusin sanoa. Kaikki ovat huolissaan veronkierrosta. Varmasti Hollanti ja Luxemburg ovat huolissaan veronkierrosta. Kaikki haluavat torjua veronkiertoa, Suomen hallituskin on huolissaan veronkierrosta ja torjuu veronkiertoa,

      Mutta kun tulee tekemisen hetki, edistetään veronkiertoa. Tätä kutsutaan myös politiikaksi. Neuvoja verojen kiertämiseen saa pankeista jos on sijoitettavaa pääomaa riittävästi.

     • Tässä on yleensä kysymys siitä, että päättävissä asemissa olevat hyötyvät itse veronkierrosta, heillä on omistuksia samoissa yhtiöissä.

      Mutta vierasmaalaisilla poliitikoilla ei välttämättä ole omistuksia Suomessa veronkiertoa harjoittavissa yhtiössä, ja niinpä jonkun muun EU maan poliitikot voisivat (vaikkapa kateuttaan) hyvinkin panna kuriin jonkun Suomessa toimivan yhtiön.

      Ja kyllä Suomessakin silloin tällöin saadaan joitain asioita aikaan, ajatellaan esim. Stubbia ja hallintarekistereitä. Medialla ja julkisuudella on suuri voima.

     • Tästä linkistä voita ladata pari Olli Pusan kirjaa pdf tiedostona. Niissä hän taustoittaa Suomen eläkeratkaisuja ja vähän muutakin liike-elämää. Suomihan on vähiten korruptoitunut maa???

      http://www.pusa.fi/

      Olen ymmärtänyt että kirjoittelet ameriikasta? Minulla on siellä sukua pitkin poikin ja olen ollut aika hyvin ajan tasalla miten siellä Ordinary Joe pärjäilee. Täällä muodostetaan mielipiteitä ameriikoista lähinnä saippuasarjojen perusteella. Ostavat niitä televisioon pilvin pimein ja köyhät katsovat että kyllä siellä on hienoa. Asunnottomista telttailijoista on tullut muistaakseni yksi ohjelma ja sekin näytettiin myöhään melkein keskellä yötä.

      Itse tykkään amerikkalaisista sairaalasarjoista. Niitä tulee joskus useita illassa. Potilas paranee aina ja koskaan ei tarvitse maksaa laskua. (sarkasmia)

      Occupy wall street ja we are 99% liikkeistä ei täällä ole kuulunut hetkeen mitään. Vieläkö ovat toimessa vai joko hiipuneet?

     • Ei tarvitse olla koskaan vieraillut Amerikassa eikä olla siellä tuttaviakaan ymmärtääkseen, että asiat ovat siellä hyvin huonosti.

      Niin sanotuista ’kehittyneistä teollisuusmaista’ Yhdysvallat on yleensä selvästi huonoin sellaisissa tilastoissa, missä mitataan ihmisten taloudellista tasa-arvoa, tulonjakoa, ja vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä.

      Ks. esim.

      http://inequality.org/unequal-americas-income-distribution/

      Etsi verkosta tietoa käyttäen hakuna ’GINI coefficient’.

      Suomalaiset ovat tolloja kun monet täällä suorastaan palvovat tällaista rosvovaltiota, joka hyökkäilee vieraisiin maihin milloin minkäkinlaisilla tekaistuilla verukkeilla ja kohtelee jopa omiakin kansalaisiaan varsin huonosti.

     • Kun artikkelissa puhutaan luonnollisesta monopolista, niin jatketaan. Ameriikoissahan on yksityistetty luonnollisia monopoleja, jos ei ihan kaikkia niin paljon ainakin. Mutta, valtio valvoo. Jos yhtiön johtoon iskee ahneus, osavaltio korottaa veroa, joka voi nousta aina 90%’n saakka. Se rajoittaa hintoja. Lisäksi on paljon lakeja ja määräyksiä joita on noudatettava. Näin on kerrottu, en tiedä toimiiko.

      Meillä ollaan tässä suhteessa edistyksellisempiä. Carunan tapauskin näyttää. Valvova viranomainen antaa luvan korottaa tuottoa 100% ja valtio takaa verottoman tuloksen. Veronkierto on EU maissa valtioiden erityisessä suojeluksessa.

   • Tavallaan itse uskon, että syy on maailman vanhanaikaisin eli ahneus. Euroopan unionihan on projekti, joka starttasi jalolta pohjalta ja yhdensi Euroopan suurvaltoja. Toivottiin, että Euroopan ei enää tarvitsisi koskaan sotia ja inhimillinen kärsimys loppuisi. Ajan mittaa siitä on valitettavasti tullut jotain aivan muuta kuin alunperin haluttiin, ja jos joku johtaa Euroopassa vielä joskus sotaan, niin se on nimenomaan eriarvoistava unionimme.

    Moni poliitikko ei tänä päivänä enää edes viitsi laskeutua kansan pariin rinnakkaistodellisuudestaan. He ovat ympäröineet itsensä muilla poliitikoilla, ja kosketus arkielämään on kadonnut kokonaan. Politiikassa kaikki on sallittua, kunhan vain pidät huolen siitä, että et jää kiinni. Tai vaikka jäisitkin, niin kansan muisti on lyhyempi kuin kultakalan. Suurin mahdollinen saavutus on päästä Brysseliin paijattavaksi. Ihmisiä, jotka ajattelevat Suomen parasta oman etunsa sijaan, on yhä vähemmän. Siinä missä me tavalliset ihmiset näemme kotimaan paikkana, joka pitäisi korjata, he näkevät sen rikkinäisenä ja viallisena. Paikkana, josta pitää saada kaikki hyöty irti ennen kuin tämä loppuu. Ja mikä suurempi saavutus kuin seurata pääomaa ja verkostoitua sen kautta. Jan Vapaavuoren uusi pesti Euroopan Investointipankin varajohtajana on tästä malliesimerkki.

    Rakenteellinen korruptio, jossa käytetään valta-asemaa joko yksityisen henkilön tai verkoston hyödyksi, ei näy katukuvassa. Ei varsinkaan silloin, kun sitä tapahtuu verkoston sisällä niin kutsutun vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti – palvelus palveluksesta. Tästä huolimatta sitä on valtavasti, ja sen lonkerot ulottuvat kansallisvaltioista aina syvälle Euroopan sydämeen asti. Vai mitä muuta Jyrki Kataisen työ salkuttomana komissaarina oli kuin palkkiovirka?

    • Niin, palkkiovirkahan se on, maansa myynnistä EU:lle ja rahanlainaajille. Siinä Katainen on tosi pätevä epeli. Muutenhan kyseessä on mies joka johti Suomen valtion kaikkein aikojen talouskatastrofiin, kriisissä jonka ei pitänyt edes koskea meitä Kataisen ennusteen mukaan. Komissaarin pesti oli silti loistojuttu! Toivottavasti pistetään EU:ssa yhtä paljon vartijaksi kuin Suomessa, jotta koko hirvitys romahtaisi mahdollisimman pian.

    • ” Euroopan unionihan on projekti, joka starttasi jalolta pohjalta ja yhdensi Euroopan suurvaltoja. Toivottiin, että Euroopan ei enää tarvitsisi koskaan sotia ja inhimillinen kärsimys loppuisi”

     Martti mistä satueepoksesta tuollaisia olet lukenut??

     Tiedätkö todella mitkä tahot ja voimat Eu:n perustamisen takana olivat ja yhä ovat??

     • Suurpääoma ja vanhan maailman ruhtinaat. Eli nousukkaat ja wanha raha. Tietysti voi väittää että heidänkin tavoitteensa oli estää sodat Euroopassa. Se voi pitää paikkansakkin. Mutta vallanpitäjillä on kaksi tavoitetta yli muiden: 1) pysyä vallassa ja 2) hankkia lisää valtaa. Euroopastahan on aina haluttu rakentaa suurempi kokonaisuus. Yleensä sotien avulla, kyllä. Mutta yhdistämisestä on kyse, ja se vaatii kansallisvaltioiden murentamista, liittovaltiota. Yhdistäminen vaatii yhteistä politiikkaa, yhteisiä sääntöjä ja lakeja.

      Ja valitettavasti pelissä ei ole pelkästään eurooppalaiset poliitikot, vaan myös isoveli rapakon takaa. Yhdysvalloille Eurooppa on elintärkeä tukikohta Euraasian mantereella. Jos Euraasia yhdistyy, yhdysvalloista tulee toisen luokan valtio. Vakoiluyhtiö Stratforin pomo oli Yhdysvaltain presidenttien neuvonanttajan Brezinskin kanssa samaa mieltä, että Yhdysvaltain tavoite on ollut jakaa Euraasia: Saksaa ja Venäjää ei saa päästää samaan valtioon: siitä tulisi liian vahva pelaaja. Sen sijaan atlanttinen Eurooppaa kannattaa sitoa Yhdysvaltoihin, jotta voidaan kilpailla talousalueena Kiinaa vastaan.

      Rauha on tietysti juhlapuhetta. Valta ja Mammona on ne todelliset syyt, mutta niistä ei saa kauniita mainoksia joilla hööpöttää kansa mukaan.

 4. ”Kehitysyhteistyö- ja omistajaohjausministerinä toimiessaan Heidi Hautala suhtautui kriittisesti valtion omistusten vähentämistä kohtaan. ”

  Hyvät Hautalalle! Kaiken yritysten ei tietenkään pidä olla valtion omistamia, mutta strategistesti tärkeiden kyllä tulisi olla. Kuten sähkönjakelun ja tietoverkon. ja jos kerran on verovaroin rakennettu yhteiseksi hyväksi, ei pidä myydä meille kaikille tuottavaa toimintaa silloin yksityiselle rahasammoksi.

  ”Samaan aikaan kun suljettujen ovien takana keskusteltiin Fortumin sähkönsiirron myynnistä, keskittyi median huomio Kevan tuolloisen toimitusjohtajan Merja Ailuksen (kesk.) työsuhde-etuihin.”

  Ja ihan aiheesta huomiomme siihen kohdistuikin! Mutta jos yhtä väärinkäytöstä käytetään huomion varastamiseksi toisesta väärinkäytöksestä, niin sekin on likaista peliä.

  Ehkäpä tuo Ailuksen lahjonta (järjettömät edut) oli vähän kuin niin sanottu ”control file”. Sehän tarkoittaa tiedostoa jolla voidaan halutessa kiristää: yleensä liittyy laittomaan seksiin tai koviin rikoksiin. Monasti kuulee puhuttavan, että korkeisiin hallinnon tehtäviin ei edes pääse ellei tuollaista kiristysmateriaalia ole, jota voitaisiin halutessa käyttää. Nyt olisi sitten helppo jysäyttää pommi, kun sellainen oli etukäteen järjestelty.

  Ei silti kyllä käy surku, ei ollut kova kohtalo hänellä lainkaan.

 5. Todella kiinnostava kirjoitus. Martti Asikainen osu naulan kantaa tuossa kommentissaan. Kyse on vastavuoroisesta korruptiosta, jossa pääoman tavoitteiden edistäminen palkitaan. Asiat hoituvat sujuvasti, eikä niistä tarvitse joka kerta erikseen sopia. Tietysti elinkeinoelämän lobbarit kertovat aulisti mitä on tehtävä, mutta ei nykyajan ministerejä juuri tarvitse pakottaa tuottavan kansallisomaisuutemme yksityistämiseen.
  On muuten aika verraton että pääministerinämme istuva sattumamiljonääri esiintyy mielellään ”Oy Suomi Ab:n toimitusjohtajana”, mutta pistää mielummin kannattavat yritykset lihoiksi kuin ottaa lainaa negatiivisella korolla. Ei kuulosta kjovin hääppöiseltä afääriltä.
  Olen luonnollisesti samaa mieltä niiden kanssa, jotka tuossa ylempänä ehdottivat sähköverkkojen kaltaisen kriittisen infrastruktuurin kansallistamista. Eikä se tietysti olisi hassumpi ratkaisu yleensäkään etenkin suurteollisuuden tapauksessa..

 6. Caruna kaupasta vielä, pienihän se oli Haavistolle, vain 2,5 miljardia. Tuolla summalla emme saaneet samalla hallituskaudella kuin meno-paluulipun Jutalle tai Jyrkille Brysseliin.

 7. Niinpä niin, kirjoitettu tasan vuosi sitten ja edelleen on ajankohtainen uutien karunasta, mikä kuvaa hyvinkin monopolia jolle kukaan ei voi mitään kun se päättää nostaa sähkön siirron hintoja. Koskenkorvan ja Jurvan välisen tien varressa on mummonmökki jossa sähkön vuosikulutus maksoi 0,85 euroa ja siirto sinne vuosihintana 45 euroa. Sähkön siirtohinta tulee poistaa kokonaan ja kiinteä sulakemaksu takaisin sähkön hintaan jolloin senkin voi kilpailuttaa kun sähkön toimittajaa valitaan., Ennen sähköyhtiöt korjas, uudisti ja huolsi verkot sillä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here