Alla oleva on tiivistelmä Anneke de Laafin artikkelista ”Dutch Government media strategy for EU-Ukraine referendum leaked” Oriental Review -sivustolla.

Hollanti on järjestämässä neuvoa-antavan kansanäänestyksen Euroopan unionin ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta (EUAA) 6. huhtikuuta 2016. Kansanäänestys päätettiin pitää yli 400 000:n äänestysikäisen allekirjoitettua hallitukselle osoitetun anomuksen. Hollannin hallitus ei voi ratifioida EUAA-sopimusta ennen kansanäänestyksen tulosten selviämistä.

Hallitus puoltaa sopimusta. Hollantilaisten äänestäjien kannatus ei ole niinkään itsestään selvää. ”Korjatakseen” äänestäjien mielipiteitä pääministeri Mark Rutten hallitus teetti manipuloinnin asiantuntijoilla kommunikaatiostrategian, jossa päättäjiä opastetaan — valmiiksi laadittuja lausuntoja myöten — siinä, mitä ja miten asiasta kerrotaan, jotta hallituksen haluamaan lopputulokseen päästäisiin.

Hallituksen mieliharmiksi valehtelun strategia vuodettiin RTL News -medialle kaiken kansan luettavaksi. Asiakirjat saanut politiikkaan erikoistunut reportteri Roel Geeraedts kuvaa asiakirjanippua valioesimerkiksi valtion propagandasta.


VALEHTELUN STRATEGIAN laatijoiden mukaan termi ”assosiaatiossopimus” on taviksille liian vaikea ymmärretttävä; on parempi kutsua sopimusta yhteistyösopimukseksi, joka hyödyttää sekä Hollantia että Ukrainaa. Näin voidaan korostaa niitä kolmea pääargumenttia, jolla sopimusta on puollettu: Ukrainan vapauttaminen ja demokratisoiminen, vapaa kauppa sekä yhteistyö.

Ministereitä kehotetaan olemaan antautumatta laajempiin keskusteluihin, joissa käsitellään Euroopan unionia, demokratiavajetta tai EUAA-sopimuksen poliittisia ja sotilaallisia puolia. Sen sijaan ministerien tulee tehdä selväksi, että he vastustavat Ukrainan EU-jäsenyyttä.

Keskustelua ja kannanottoja Venäjään liittyvistä turvallissuuskysymyksistä tai Venäjän presidentti Putinista tulee välttää. Sen sijaan on hoettava ”Emme hyväksy Venäjän osallistumista Ukrainan asioihin”. EUAA on esitettävä vain yhtenä monista sopimuksista, joita EU:lla on eri maiden kanssa. Sopimuksen sotilaallisia ulottuvuuksia ei saa mainita. Sen sijaan voi sanoa, että jos sopimusta ei allekirjoiteta, Ukraina ei ole saanut päättää itsenäisesti asioistaan, ja kaikki tällainen ilahduttaa Putinia.

”Me” haluaisimme tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, eikä EUAA estä sitä; Venäjäkin hyötyisi vakaasta Ukrainasta — valitettavasti Venäjä vain ei ole kiinnostunut sellaisesta.


UKRAINAN TILANTEESTA puhuttaessa ei asioista saa antaa liian positiivista kuvaa, koska se herättää äänestäjissä epäluuloja. Pelottelutaktiikkaa tulee välttää, koska se synnyttää vastareaktion. Puhe tulee siirtää siihen, että ilman [demokratiavajeesta kärsivän] Euroopan unionin apua Ukrainasta ei koskaan tule korruptoitumatonta ja demokraattista; jos ukrainalaiset jätetään selviämään itsekseen, he eivät siinä onnistu. Sen sijaan EU:n avulla Ukraina saa toimivan hallinnon ja riippumattomat tuomioistuimet ja ihmisoikeuksia ja homoseksuaalien oikeuksia aletaan kunnioittaa.

Euroopan unionin avulla hollantilaisyritykset voivat käydä kauppaa Ukrainan kanssa vapaasti, ja siellä ostetaan hollantilaisia tuotteita.

Hollantilaisille pitää kertoa, että rahan menoa EUAA ei hollantilaisille tuo lisää, koska EU ja kansainvälinen valuuttarahasto jo nyt elättävät Ukrainaa; EUAA ei velvoita EU-maita tukemaan Ukrainaa rahallisesti.

Hollantilaisia tulee muistuttaa siitä, että tavalliset ukrainalaiset kannattavat EUAA-sopimusta, jopa siinä määrin, että uhrasivat henkensä Maidanilla EU:n kanssa tehtävän yhteistyön eteen, ja että Ukrainan edellisissä vaaleissa EU-myönteiset puolueet saivat äänten enemmistön Itä-Ukrainassakin. Samalla pidetään esillä sitä, että EUAA:sta on jo sovittu demokraattisten maiden demokraattisesti valittujen johtajien kesken (Ukrainan puolesta allekirjoittaja oli Oleksander Turchynov, joka astui/asetettiin valtaan kun Ukrainan edellinen hallitus kaadettiin väkivaltaisuuksissa).

Suurin osa Maidanin uhreista oli EU-sopimuksen vastustajia. Useat oppositiopuolueet olivat vaalien aikaan kiellettyjä puolueita, ja Itä-Ukrainassa äänestäjät boikotoivat koko vaaleja, huomauttaa alkuperäisen artikkelin kirjoittaja Anneke de Laaf.

Mikäli kansanäänestyksen kokonaisäänimäärä jää alle 30 prosentin, se tulkitaan niin että hollantilaiset hyväksyvät EUAA-sopimuksen ratifioinnin. Selkeä Ei-tuloskaan ei automaattisesti pysäytä prosessia, mutta ehdotus palautuu parlamentille ja uusi neuvottelukierros joudutaan järjestämään.

De Laaf kertoo myös Mark Rutten hallituksen listanneen ryhmiä ja henkilöitä, jotka voivat auttaa tukemaan hallituksen Äänestä Kyllä! -kampanjaa.

 • Poliittiset puolueet: työväenpuolue, edistys-liberaalit, vihreät ja konservatiivikristityt.
 • Poliitikot: komissaari Frans Timmermans, Amsterdamin pormestari Eberhard van der Laan
 • EU:ssa: Jean-Claude Juncker, Frederica Mogherini, Johannes Hahn, Stefan Fule, Donald Tusk
 • Organisaatiot: IMF, Maailmanpankki, Nato, ETYJ
 • Siviilijärjestöt: Greenpeace, LGBT-järjestöt, Maidan-ryhmät. Ay-liike mainitaan, mutta kysymysmerkin kera.

Kyllä-kampanjoinnissa hyödynnettäviksi halutaan myös yrityksiä sekä Hollannissa asuvia kuuluisia ukrainalaisia.

Lähde

de Laaf, Anneke | Oriental Review.org (20.2 2016): Dutch Government media strategy for EU-Ukraine referendum leaked http://orientalreview.org/2016/02/20/dutch-government-media-strategy-for-eu-ukraine-referendum-leaked/

Kommentti. Hollannin hallitus on turvautunut komission esimerkkiin. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä neuvoteltavan TTIP-vapaakauppasopimuksen herätettyä runsasta vastarintaa jäsenmaiden kansalaisissa komissio päätti turvautua valehtelun strategiaan. Vuodetussa EU:n julkisuudenhallinta-strategiapaperissa suunnitellaan jäsenmaiden valtamedian vapaakauppasopimuksia koskevan kerronnan hallinnointia vetämällä mukaan mainostamiseen investointisuojista hyötyvät kolmannet tahot; on tarpeellista sitoa edunsaajat mukaan kampanjointiin vapaakauppasopimuksen puolesta. Myös mediaa halutaan hallita. Asiakirja luettelee keinoina sopimuksen edistämiseen mm. seuraavat:

 • valtamedian sopimussisältöjä koskevan kerronnan hallinnointi
 • kansallisen median valjastaminen vetoavuksi, ainakin joissain jäsenmaissa
 • vaikutusvaltaisten kolmansien osapuolten tuen varmistaminen sopimukselle

Samassa asiakirjassa kerrotaan, että tämä vapaakauppasopimus sisältää elementtejä, jotka kattavat laajempia politiikan osa-alueita kuin kauppasopimukset yleensä. Tässä sopimus vertautuu EUAA-sopimukseen, joka sisältää sotilaallisia ja poliittisia elementtejä, jotka jätetään virallisessa narratiivissa kirstuun piiloon.

Muualla asiakirjassa todetaan tarve ”proaktiiviseen sekä reaktiiviseen lähestymistapaan, mukaan lukien julkisen keskustelun monitorointi, kohdehakuisen kommunikatiivisen materiaalin tuottaminen sekä materiaalin syöttäminen kaikkien mahdollisten kanavien, kuten sosiaalisen median, kautta” ja korostetaan, että materiaalin on oltava laadultaan etuja painottavaa sekä tavanomaista läpinäkyvämpää; myös europarlamentin kanssa neuvotellaan ”enemmän kuin on tavallista”.

Vapaakauppasopimuksen työllisyyttä ja talouskasvua lisäävää vaikutusta suositellaan korostettavaksi.

The Guardianin kolumnisti George Monbiot kiteytti asian näin: ”Koska prosessia ei enää kyetty vaientamaan, Euroopan komissio on sen sijaan laatinut valehtelemisen strategian.”

Virallisen viestinnän voidaan katsoa muuttuneen politiikkatyökaluilla toteutettavaksi pääoman etuja kasvattavan ideologian ajamiseksi. Viestinnän tavoitteet ovat olleet muut kuin objektiivisen asiasisältöä koskevan informaation jakaminen avoimesti. Erilaista viestintää on kohdistettu johdolle, johdon tahdon toteuttajille (virkamiehet ja media), sisäpiirille ja ulkopuolisille: muut saavat tietää vain sen, minkä poliittisen, kulttuurisen ja talouseliitin yläkerrokset haluavat antaa tietoon.

Luonnollisesti Suomellakin on omat ”hallitun kerronnan” strategiansa. Yleensä Suomessa kuitenkin näytetään turvauduttavan ”ei kerrota mitään, ei edes asianosaisille” -menetelmään, kuten tapahtumat isäntämaasopimuksen seurausten ja Porvoon nato-konferenssin osalta osoittavat.

Riikka Söyring

Kommentin lähteet

.

15 KOMMENTTIA

 1. Kiitos toimittaja Söyring jälleen erinomaisesta artikkelista. Olette selkeästi yksi Suomen harvoista journalisteista, jonka nimi takaa artikkelin laadun. Annatte julkisella toiminnallanne uskoa kanssaihmisiin ja vaikka minulle on välillä kunnia asia puolustaa oikeuttanne olla väärässä, on ilo nähdä huoliteltuja ammattitaitoisia artikkeleita Suomalaisessa mediakentässä.

 2. Kiitos kiitoksista Kainuunkonkari. Minua puolestani ilahduttaa suuresti se, että puolustatte oikeuttani olla väärässä. Mikään ei ole kirjoittajalle vaarallisempaa kuin alkaa uskoa omaan erehtymättömyyteensä tai siihen, että hänen hallussaan on Totuuden Monopoli.
  Sama fakta näet sopii aina useampaan kuin yhteen teoriaan.

  Olen mielenkiinnolla pannut merkille, että siinä missä aiemmin puhuttiin ”vaihtoehtomediasta” kaupallisen ja valtamedian toimittajisto on nyttemmin alkanut käyttää termiä ”vastamedia” yrittäessään kuvailla eri tulokulmia tarjoavia sivustoja. Tällainen vastakkainasettelu vetää rintamalinjoja mutta paljastaa samalla tahattomasti sen, että ns. vastamedian koetaan uhkaavan valtamedian näkemyksenhallinta-hegemoniaa.

  Miksi ei yksinkertaisesti ottaisi näkökulmien kirjoa rikkautena?

 3. Todella hyvä kirjoitus, juuri tämänkaltaista tutkivaa journalistia tarvitaan suomalaisten herättämiseksi – kiitos.

  Koko poliittinen järjestelmä on perustunut vuosikymmeniä, ja perustuu edelleenkin juuri artikkelissa mainittuun ”valehtelemisen strategiaan”. Politikointi on karvasta myrkkyä heille, siis niille muutamalle valehtelijoiden pyramidiin eksyneelle rehelliselle, jotka eivät taivu petoksen muottiin. Tosiasioihin perustuen vain ammattivalehtelijat kykenevät nousemaan kansallisvaltioiden huipulle. He kykenevät nousemaan, jotka puhuvat työllistämisestä saadakseen aikaan työttömyyttä. He nousevat, jotka puhuvat rauhasta provosoidakseen sotaa. He nousevat, jotka puhuvat sodan julmuudesta ja aseiden rajoittamisesta valmistaen päivä päivältä yhä enemmän aseita. Niin… eivätkö he ole susia lammasten vaatteissa?

  Dollarin suuri sinetti paljastaa meille Power-eliitin suunnitelman: monesta yhdeksi. Siihen perustuen kaikki paikkansa ottavat tapahtumat on korkeammalla tasolla käsikirjoitettu. Tapahtumien kulkua voidaan toki kansan raivon pelossa nopeuttaa, niin kuin parhaillaan tapahtuukin, mutta siitä huolimatta NWO-suunnitelma etenee käsikirjoituksen mukaisesti, eli kansallisvaltioiden tuhon kautta kohti Maailmanhallitusta.

  Edelliseen liittyen, ei tarvitse olla järjen jättiläinen huomatakseen millaisista ammattivalehtelijoista ja näyttelijöistä kansallisvaltioiden eliitti valhemedian työntekijöitä myöten koostuu. Tämä korruptoitunut marionettilauma maailman armeijaa ja poliisin ylintä johtoa myöten, kulkee kuin aivohalvauksen saaneena kohti samaa pistettä NWO-ISÄNTÄÄNSÄ seuraten.

 4. Dollarin setelissä se sanotaankin, ”In God We Trust” (others pay cash). Jumalilla on taipumus pysytellä piilossa ja kommunikoida kansan kanssa välimiestensä välityksellä, jotka tulkitsevat alkuperäistä sanomaa tilanteeseen sopivalla tavalla.

  Tietovuodot ovat demokratian voiteluainetta, sanoi Matti Vuori. Valitettavasti nykyisessä ”demokratiassa” näin on, ja vain näin.

  • Näin on…hahaha, käteisellä maksetaan ja korkoakin pitäis maksaa lainoille näkymättömällä rahalla, jota ei ole koskaan markkinoille luotu. Näin meitä huijataan, näin kaikkeuden mestari on ihmisen elämän universumin valkokankaalle piirtänyt.

   Minäkin tulkitsen dollarin sanomaa omalla tavallani. Tulkitsen sen siten, että nykyinen ”demokratia” johtaa ihmiskunnan vääjäämättä aitoon demokratiaan, jossa vallitsee rauha ja tasa-arvo, eli sitä odotellessa…

 5. Onkohan tämä sitä ”länsimaisten arvojen” mukaista toimintaa, mistä lukee keskustelualueilla, kun parastamme tahtovat patrioottiset natottajat haluavat meitä harhautuneita taluttaa Euroopan pehmeään ytimeen? Pidetään ihmiset pimeessä ja syötetään pask… valheita.

  ”on tarpeellista sitoa edunsaajat mukaan kampanjointiin vapaakauppasopimuksen puolesta.”

  Ahaa! Siinä on tunnustettu, että sopimuksella on edunsaajia. Tarkoittaa siis monikansallisia suuryrityksiä. Euroopan valtioiden tavallisia kansalaisia, se ei voi ainakaan tarkoittaa koska tämähän oli tarkoitettu juuri myymään TTIP kansalaisille. Olemme siis niitä jotka eivät saa etua, mutta jotka on saatava höynäytettyä.

  ”Myös mediaa halutaan hallita.”

  Mitä, mitä? Tuohan ei voi onnistua ainakaan Suomessa, koska meillä on KORRUPTOITUMATON, riippumaton ja vapaa media, kuten lahjomattomat kansainväliset median korruptiota seuraavat propagandajärjestöt todistavat! Varsinkin riippumaton: mitään muuta agendaa ei ole, kuin suoraselkäisten journalistien omissa tutkimuksissaan löytämät Venäjän, salaliittoteoreetikkojen ja terroristien agendat.

  ”…materiaalin syöttäminen kaikkien mahdollisten kanavien, kuten sosiaalisen median, kautta”

  Mutta eikös meidän pitänyt olla uskomatta sosiaaliseen mediaan? Saara Jantunenhan juuri meitä valisti: siellähän on vain valheita, ja häpeä niille salaliittoteoreetikoille jotka sellaisia uskovat: totuus tulee massamediasta, tarkemmin sanoen YLE:n uutisista tulee Äärimmäisen Totuuden kirkkain ja puhtain sanoma.

  Nyt simmut kiinni ja unohdetaan koko poliittisten johtajiemme valehtelu-strategiat! Nehän oli vuodetuista asiakirjoista, ja kaikkihan tietää että vuodetut asiakirjat on kumminkin vain valhetta: muutenhan uutiset olisi jo ketonut asian meille!

   • No toivottavasti ei mennyt pullanmurut väärään kurkkuun. Jos kirjoituksesi olisi julkaistu massamediassa, tuollaisia ajatuksia (mutta vakavissaan) olisi kuitenkin ollut lukijoiden kommenteissa. Eilen vähän murruin kun sellaisia lueskelin.

 6. Vapaakauppasopimuksesta sanottua

  Kauppa- ja investointisopimus (TTIP) parantaisi eurooppalaisten kotitalouksien vuosittaista ostovoimaa keskimäärin 500 eurolla, kun palkat nousisivat ja hinnat laskisivat… Sopimus toisi eurooppaan satojatuhansia uusia työpaikkoja.

  Lauri Lyly, SAK’n puheenjohtaja

  Kauppa- ja investointisopimus (TTIP) parantaisi eurooppalaisten kotitalouksien vuosittaista ostovoimaa keskimäärin 500 eurolla, kun palkat nousisivat ja hinnat laskisivat… Sopimus toisi eurooppaan satojatuhansia uusia työpaikkoja.

  Jyri Häkämies, EK’n toimitusjohtaja

  • Oooh! Sehän kuulostaa yhtä hyvältä kuin Euroopan Unionikin (kuulosti)!

   Ja miksi emme uskoisi heitä? Vai olisivatko noita kampanjaan värvättyjä edunsaajia? EK:n kanta oli odotettavissa, mutta että SAK:kin! Tai kai sitä voi niinkin kierosti ajatella, että suuryhtiöiden etu on SAK:n etu (vaikka minä ajattelenkin toisinpäin, eli että keskisuuri ja pienteollisuus työllistää enemmän).

   • Niin on pojat kuin paita ja perse. Nyt siellä neuvotellaan ”yhteiskuntasopimusta” josta puuttu kaikki muut paitsi työnteettäjät ja työntekijät. Arvaa kumpi voittaa. Stub ehti jo julkisesti kiukuttelemaan kun ei päässyt teettämään töitä ilmaiseksi pakkolaeilla, siis kaikilla duunareilla. Työttömille on jo pakkolait.

    Nokian renkaat on olleet uutisissa. Veikkaan, että kyllä nyt finanssivalvonta ja rikospoliisi ryhtyvät toimeen. Tutkintapyyntöjä ja syytteitä on tulossa. Entinen toimari tuodaan Portugalista oikeuden eteen ja häneltä peritään 15 miljoonaa optioina maksettuja rahoja takaisin.

    Ja politikoista. Kaikki ovat varmaan huomanneet, että Sipilä(kin) on kääntänyt vaalien jälkeen kelkkansa 180 astetta. Ainoa mihin hän ei koske, ovat maataloustuet ja lapsilisät. Se on tupailloissa luvattu ja niiden leikkaaminen olisi tämän pääministerin viimeinen niitti. Siksi.

    Tässä oli varmaan tälle illalle tarpeeksi. Otetaan huomenna lisää.

  • Hyviä esimerkkejä komission kampanjaa noudattelevista lausunnoista. Noista 500 € lisää hyödyistä on olemassa laskelmia eli se toteutuisi JOS yritykset maksaisivat veronsa toimintamaahansa täysimittaisina. Tarkempaa tietoa mm. kirjasta ”Näin Suomea viedään” (Vs-kustannus).

   • Periaatteessa kysymys on vain luetun ymmärtämisestä. Palkat nous-isi-vat, hinnat lask-isi-vat. Lauseessa on ehtoa ilmaisevia konditionaaleja, sanoisi äidinkielen opettaja. Näinhän noissa lauseissa aina on. Käytännössä ei noin juuri koskaan tapahdu, vaan päinvastoin. Luulisi aiemmin tehtyjen ”vapaakauppasopimusten” toimivan varoittavana esimerkkinä, mutta kun ei niin ei. TTIP tuo vain velvotteita lisää eurooppaaan. Kaupan esteitähän USA’n ja EU’n välillä ei juuri ole. Eikä siinä puhuta mitään tuotevastuulakien yhdenmukaistamisesta. Sekin olisi aika tärkeä juttu. Tavaraa saattaisi tulla takaisin ameriikasta korvausvaatimusten kera ja meillä tapahtuisi taas päinvastoin.

    Palkkojen leikkauksista on kuulemma päästy ”sopuun”. Tuloksia kuulemme tänään. Myös jokainen sosialiturvan leikkaus on leikkaus ostovoimaan. Sen lasku tulee olemaan tämän hallituksen aikana ennätysmäinen. Hinnat tulevat nousemaan hallituksen toimin. Veroja ja veroluonteisia maksuja lisätään. Joku alennuskin pitää keksiä. Tehdään sinne missä se ei mitään vaikuta, ei ainakaan pieni- ja keskituloisille. Osinkojen (ja myyntivoittojen) verovapaisiin osuuksiin puuttuminen toisi muutaman miljardin lisää verotuloja, mutta se ei nyt ole ”hallituksen ohjelmassa”.

    Aika paljon jurppii nuo lakisääteiset (pakolliset) vakuutukset. Nousevat tasaista kymmentä prosenttia vuodessa palkkojen laskiessa ja vakuutusyhtiöt tekevät hyvää tulosta. Ymmärtääkseni pakollisen vakuutuksen hinnankorotus tarvitsee joltain virkamieheltä leiman. Jos näin on, sen saa helposti. Selitys ”yleisen kustannustason…jnejne” riittää. Kukaan ei tarkista.

    Penkomista riittäisi. Työeläkkeistä puhellaan, niiden leikkaavasta indeksistä. Muistaakseni ostivat takavuosina ameriikan konsultilta selvityksen, ollaanko kunnossa. Kunnossa oltiin. Tulihan tuota takkiin muutama miljardi vähän selvityksen jälkeen, mutta bonuksia maksettiin. Konsulttikaan ei malttanut olla ihmettelemättä, miten näin pienessä periferiassa työeläkkeiden hallinnointiin palaa puoli miljardia, siis 500 miljoonaa vuodessa. Ei aiheuttanut toimenpiteitä. Nehän ovat myös lakisääteisiä eläkemaksuja, ulosottokelpoisia.

 7. BOMBSHELL: French Counter-Terror Boss: ‘I Have Proof Who Killed Litvinenko – It Wasn’t Russia’
  He says it was done by US and UK secret services and that he is going to go public with the evidence
  Ricky Twisdale

  A former French official who has had senior roles in internal security and terror fighting has come forward with a remarkable statement: that he has documentary evidence proving that Alexander Litvinenko, the Russian spy who died from polonium poisoning, was killed by US and UK special services.
  In a lengthy interview which is soon to be published, he goes further, saying that Litvinenko’s murder was a special sevices operation designed to defame Russia and Vladimir Putin, that the notorious Russian oligarch Boris Berezovsky was involved, and was himself killed by MI6 when he became a liability. He even says he knows the code name of the operation: “Beluga”.
  News of this broke on Sunday, March 27 in an article by William Dunkerley titled ”Operation Beluga: A US-UK Plot to Discredit Putin and Destabilize the Russian Federation.” In it Dunkerley said:
  Renowned French security expert Paul Barril has let loose a bombshell: the existence of Operation Beluga, a covert Western intelligence scheme intended to undermine Russia and its leaders.
  Is that what’s behind much of the threatening rhetoric now going back and forth between the US and Russia?
  Barril exposed Operation Beluga in a recent interview with Swiss businessman Pascal Najadi on the 2006 Alexander Litvinenko death case. Litvinenko was a reputed former spy who many believe was murdered with radioactive polonium on orders of Vladimir Putin.
  Najadi says the interview drew out the converse revelation that Litvinenko was actually killed by ”an Italian who administered the deadly polonium 210.” What’s more, he astonishingly says, the operation was carried out under the auspices of the US and UK.
  In my books The Phony Litvinenko Murder and Litvinenko Murder Case Solved I’ve written about an Italian connection. But I can’t confirm that Barril is talking about the same person.
  Barril’s allegations should be taken seriously. He is a renowned French intelligence figure who is known in France as “Superflic”, which translates roughly as “Supercop.” In the French public eye he is a kind of combination of Eliot Ness, James Bond, and William Bratton. For many years he was the second in command of the ski-mask wearing GIGN, the legendary elite French special forces unit, who top the “badass” rankings of special forces anywhere, and had other high ranking internal security positions in the French government.
  Since leaving government service he has handled security issues as a private contractor for heads of state in the Middle East, Latin America and Africa. He has been at the center of several controversies over the years, and is a well-known author. There is no question that he has access to intelligence at the state level which would give him insights into this affair.
  The French GIGN is one of the most feared and lethal special forces units in the world
  In the interview, Barril alleges that Berezovsky was working closely with MI6 and the CIA to discredit Russia and Putin, and that large sums from these agencies were passing through Berezovsky’s hands to be paid to individuals to cooperate in these efforts. Barril says Litvinenko was one of Berezovsky’s bag men, who passed funds on to others.
  Barril has been in the big leagues of state security for 4 decades

  From the interview:
  “Russia has nothing to do with (the murder of Litvinenko). The case was fabricated from the beginning. Polonium was chosen as the poison because due to its production in Russia it would implicate Russia. The objective of the whole operation was to discredit president Putin and the FSB. It was done because Russia is blocking US interests around the world, especially in Syria. It was an attempt to weaken Putin’s hold on power, to destabilize Russia.”

  In the interview, Barril mentions the outspoken Putin foe, financier William Browder, as being in close cooperation with Berezovsky in the discreditation efforts. He also says he is sure Berezovsky was murdered by his secret service handlers after they realized he was behaving erratically and had to be silenced so that he wouldn’t give them away.
  Barril has advised heads of state in the middle east, the gulf states in particular
  Finally, he says he will make his evidence available to a public investigation of the affair if it is run by a credible individual. He suggests Carla del Ponte as a good choice to do it, because he is convinced she is not under the control of the CIA.
  Barril’s allegations are sure to raise further questions around the 2006 Litvinenko murder, which hit the headlines again in January, 2016, when a UK public inquiry into the affair failed to deliver a conclusive verdict.
  The case is 10 years old, but still elicits widespread public interest due the spy-thriller ingredients of the murder mystery: spy – counterspy hijinks, radiation poisonings, accusations (which have been conclusively debunked) that Putin himself ‘probably’ ordered the murder, seedy nightclubs, a disgraced oligarch who ends up mysteriously dead in his bathroom, sobbing widows on the stand, preposterous politicized ”show” trials, politicians grandstanding, and much more.
  An accomplished murder mystery author would have trouble coming up with something this surreal.
  #
  OpEdNews Op Eds 3/27/2016

  Operation Beluga: A US-UK Plot to Discredit Putin and Destabilize the Russian Federation
  By William Dunkerley

  Renowned French security expert Paul Barril has let loose a bombshell: the existence of Operation Beluga, a covert Western intelligence scheme intended to undermine Russia and its leaders.
  Is that what’s behind much of the threatening rhetoric now going back and forth between the US and Russia?
  Barril exposed Operation Beluga in a recent interview with Swiss businessman Pascal Najadi on the 2006 Alexander Litvinenko death case. Litvinenko was a reputed former spy who many believe was murdered with radioactive polonium on orders of Vladimir Putin.
  Najadi says the interview drew out the converse revelation that Litvinenko was actually killed by ”an Italian who administered the deadly polonium 210.” What’s more, he astonishingly says, the operation was carried out under the auspices of the US and UK.
  In my books The Phony Litvinenko Murder and Litvinenko Murder Case Solved I’ve written about an Italian connection. But I can’t confirm that Barril is talking about the same person.

  ”According to Paul Barril, Litvinenko was himself working for the late Boris Berezovsky [a Russian fugitive oligarch that made London his home] who, according to Barril, was in turn working for and with the British intelligence service MI6. Barril said, ’Litvinenko has betrayed his employers, Berezovsky and the MI6, and has pocketed large sums of money, millions of US dollars, that were destined for agent provocateurs within the Berezovsky clan. The sole goal was to globally discredit Putin and the Russian Federation. This Western intelligence operation was directed from Washington DC and London. Its code name is Beluga.'”

  Barril’s comments deserve serious consideration. A former officer of the French Gendarmerie Nationale, he’s been dubbed ”Supercop” in France. Barril is cofounder of the GIGN French antiterror group, and has also served in French presidential security. During his career he has led several private security companies, as well.

  Najadi says, ”These new revelations from Captain Paul Barril now open a new window to the truth about the motive for killing Alexander Litvinenko.”

  Litvinenko’s death has been a hot topic for officials within British officialdom. A UK coroner’s inquest failed to reach a verdict on the manner and cause of Litvinenko’s death, even after the passage of almost ten years. Then a politically-motivated official inquiry was authorized by Prime Minister David Cameron. Its final report hypothesized that Putin was behind the death, but it failed to produce any credible evidence. (See ”Six Reasons You Can’t Take the Litvinenko Report Seriously”)
  Britain had accused two Russians of poisoning Litvinenko. But the UK prosecutor failed to make his case against them, claiming that he had only ”grave suspicions” about who’s to blame. Then there was the aborted coroner’s inquest, and finally a report was issued under suspicious circumstances by a discredited judge who lacked the basic qualifications for conducting an official inquiry. (See ”Britain Allowed Unqualified Judge to Decide Litvinenko Case. Now Inquiry Report Must Be Recalled” and ”Discredited Litvinenko ’Judge’ Sends Parliament Untrustworthy Verdict.”)
  Now the Litvinenko scandal takes on a new proportion. It’s no longer just an incessantly long-running murder mystery. It just might be the telltale sign of an enormous geopolitical provocation that is wreaking havoc with world stability.
  In the run-up to the American presidential election many of the candidates have talked very tough on dealing with Russia’s role in the world. I wonder how many of them have bought into the Beluga scheme.
  ———-
  William Dunkerley is author of the books ”Litvinenko Murder Case Solved,” ”The Phony Litvinenko Murder,” ”Ukraine in the Crosshairs,” and ”Medvedev’s Media Affairs,” all published by Omnicom Press. He is a media business analyst and consultant based in New Britain, CT.

 8. Muuten ihan hieno aloitus, vaikka siitä jäi se riidan aiheinen Maleysian MH-17 matkustajakone kokonaan mainitsematta. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, ”joka toiselle ei” ?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here