Adressin nettisivut: pysaytetaanmetsahallituslaki.fi

Adressin teksti:

Me allekirjoittaneet emme hyväksy Suomen luonnon yhtiöittämistä. Mikä on yhtiöitetty, on myytävissä. Hallituksen esittämässä uudessa metsähallituslaissa lukee:

”[P]äätös, jonka toteuttamisen johdosta valtio lakkaisi olemasta yhtiön ainoa omistaja tai luopuisi enemmistöstään yhtiössä, edellyttää eduskunnan suostumusta.” (HE 132/2015 vp)

Tämä ei ole riittävä tae siitä, että arvokkain kansallisomaisuutemme, Suomen luonto säilyy tuleville sukupolville. Poliittiset päättäjät ovat myyneet kansainvälisille sijoittajille mm. maaperän rikkauksia ja yhteiskunnan perusinfrastruktuuria, tunnetuin seurauksin.

Hallitus pitää selittämätöntä kiirettä Metsähallituksen yhtiöittämisessä. Kansanedustajat äänestänevät laista maaliskuun toisella viikolla ja sen on määrä tulla voimaan 15.3.2016. Nyt on viimeinen hetki vaikuttaa – adressi toimitetaan eduskuntaan ennen ratkaisevaa äänestystä.

Yhtiöittäminen heikentää demokratiaa

Metsähallitus hallinnoi kolmannesta koko Suomen pinta-alasta. Metsähallituksen yhtiöittäminen huonontaisi olennaisesti eduskunnan ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa Suomen luontoa koskeviin päätöksiin. Esimerkiksi tiedonsaanti vaikeutuisi entisestään.

Uudessa osakeyhtiössä valtion talousmetsät ja osa retkeilymaista olisivat tuottovaatimusten alaisia. Lisäksi muut virkistysmetsät, Suomen yleiset vesialueet sekä Ylä-Lapin valtavat luontaistalousalueet siirtyisivät nk. kolmanteen taseeseen, joka sekin olisi liiketoimintojen hallussa. Pahimmillaan lyhytjänteinen voitontavoittelu ohjaisi päätöksiä näiden alueiden käytöstä tai myymisestä.

Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet jäisivät uudessa konsernissa luontopalveluiden hoitoon. Yksikkö on tosin menettämässä oman kirjanpitonsa, mikä kertoo sen alisteisesta asemasta.

Perustelut tuulesta temmattuja

Hallitus on perustellut uutta metsähallituslakia EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksilla. EU ei kuitenkaan vaadi Metsähallituksen yhtiöittämistä, konkurssikelpoisuutta tai yhteisöverovelvoitetta – kaikki nämä sisältyvät hallituksen esitykseen.

Kyse on puhtaasti ideologisista valinnoista. Esimerkiksi Ranskan Office National des Fôrets on valtion organisaatio ja Saksan Bayerische Staatsforsten AöR julkisoikeudellinen yhteisö. Kumpikaan ei voi mennä konkurssiin ja jälkimmäisellä on myös veroetuja.

Uudistusta on perusteltu myös Metsähallituksen johtamisjärjestelmän selkeyttämisellä. Tavoite ei täyty, kuten myös perustuslakivaliokunta on todennut, pikemminkin päinvastoin. Ympäristöministeriön toimivalta on jäämässä tulkinnanvaraisiksi. Vaarana on, että konsernin voitot painavat enemmän kuin luontoarvot tai paikalliset elinkeinot.

Täystyrmäys laajalla rintamalla

Uusi metsähallituslaki sai tyrmäävän vastaanoton marraskuisella lausuntokierroksella. Ankaraa kritiikkiä antoivat omista näkökulmistaan mm. ympäristöjärjestöt, MTK, Pohjois-Suomen kunnat ja AVI:t, Saamelaiskäräjät, Puuliitto ja Metsäalan Asiantuntijat. Useat lausujat pitivät lakiesitystä niin heikkona, että sen käsittely olisi syytä lopettaa ja palauttaa asia uuteen valmisteluun.

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin, hyvät kansanedustajat, pysäyttäkää uusi metsähallituslaki. Suomen luonto ja suomalaiset ansaitsevat parempaa.


Allekirjoitettava adressi löytyy sivulta pysaytetaanmetsahallituslaki.fi

1 KOMMENTTI

  1. Näinpä. Tuottovaatimuksia. Edells tilikausina mettähallitus iloitsi, että oli saanut tuulivoimala-alueista vuokratuloja. Ja oli kait samalla pannut mettät samalla matalaksi ao. kohteissa tuulivoimaloiden tieltä. Ja rahat oikeesti tuli valtion toisesta taskusta, eli tuulivoimatukiaisista. Tällaista tuottoa jo nyt harrastetaan. Mahtaakohan yhtiöittäminen pahentaa tilannetta. Varmuuden vuoksi panin juuri nimeni adressiin, että asiaa ainakin pohditaan.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here