Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat ns. Isäntämaasopimuksen (MOU) Naton kanssa samanaikaisesti 4. syyskuuta 2014. Molempien puolesta sopimuksen allekirjoittivat puolustusvoimien komentajat, eli Suomesta Jarmo Lindberg. NATOn puolesta allekirjoittajia oli kaksi.

Tämän jälkeen Isäntämaasopimus onkin saanut erilaisen käsittelyn Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsi ilmoitti heti alussa, että sopimus viedään eduskuntaan. Viime viikolla Ruotsin televisio (SVT) kertoi, että Isäntämaasopimus käsitellään eduskunnassa ja astuu voimaan 1. heinäkuuta. Kevään aikana Ruotsin hallitus antaa sopimukseen liittyvät lakiesitykset.

Isäntämaasopimus ei ole mikä tahansa sopimus, sillä se avaa Suomen ja Ruotsin satamat ja lentokentät Naton käyttöön niin rauhan oloissa kuin kriisitilanteissakin.

Miksi Suomen eduskunta ei saanut hyväksyä Isäntämaasopimusta?

Alusta alkaen Suomessa on arvosteltu sitä, ettei eduskunta saanut sopimusta hyväksyttäväkseen. Jotenkin tuntui siltä, ettei maamme ulkopoliittinen johto ollut tietoinen sopimuksen tärkeydestä. Niinpä esimerkiksi silloinen ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoi, että sopimus käsittelee vain jotain suuria luonnonmullistuksia, kuten meteoriitteja. Vähitellen sopimuksen tärkeys kuitenkin avautui myös Suomen ulkopoliittiselle johdolle, mutta se, ettei sopimusta viety Suomessa eduskunnan hyväksyttäväksi, herättää mm. kysymyksen sopimuksen laillisuudesta.

Onko Isäntämaasopimus laillisella pohjalla?

Aivan oikeutetusti voidaan kysyä, miten Isäntämaasopimuksen laillisuus on varmistettu. Puolustusvoimien komentaja Lindberg sai kyllä hallitukselta valtuudet sopimuksen allekirjoittamiseen. Hallitus ei kuitenkaan hyväksy lakeja eikä maatamme laillisesti sitovia sopimuksia. Miten on siis sopimuksen laillisuuden laita? Koska se on astunut voimaan?

Pieni epäilys heräsi myös liittyen siihen, mitä Suomen laki sanoo siitä, että amerikkalaiset kutsuvat itse itsensä Suomeen sotaharjoituksiin. Miten Suomen laki mahdollistaa tämän? Oliko sotaharjoitusten tiedottamisesta kinastelu pelkästään savuverho sille, ettei amerikkalaisten tulo perustu Suomen lakiin?

19 KOMMENTTIA

 1. Hyvä kirjoitus. On melko selvää, ettei sopimus ainakaan täysin lain kirjainta täytä.

  Ei hallitus voi tuosta vaan antaa puolustusvoimain komentajalle valtuuksia allekirjoittaa sopimusta, jonka nojalla vieras maa, joka kaiken kukkuraksi käy jatkuvasti sotia ympäri maailmaa, saa oikeudet käyttää Suomen maaperää omiin varsin kyseenalaisiin tarkoituksiinsa.

  Asia on nostettava eduskunnassa esille.

  On myös jokseenkin selvää, että amerikkalaisten tulo Suomeen sotaharjoituksiin yritettiin salata monilta asioista päättäviltä, muun muassa presidentiltä. Tässä on vielä aikaa perua koko harjoitus.

 2. Minä en usko hetkeäkään, että presidentti Niinistö ei muka tiennyt. Hänelle tietty on hyödyllistä esittää, ettei vieraan vallan saapumista kutsumattomana Suomen maaperälle tiennyt. Näinhän se menee… en se minä ollut – ikävät asiat lakaistaan maton alle. Samaa kikkaa käytetään jatkuvasti oikeudessa, jossa todistaja menettää äkillisesti muistinsa.

  Sorry Sale, ei mene läpi!

 3. ”Minä en usko hetkeäkään, että presidentti Niinistö ei muka tiennyt.” Kirjoitti ’Tulenkantaja’.

  Minä taas uskon, ettei kovin hyvin tiennyt. Niinistö on aika pöljä mies eikä varmaankaan huomannut pyytää apua saadakseen selvää, mistä kaikesta harjoituksessa on kysymys. Kaikkein ironisinta harjoituksessa on että tuo Atlantin takainen roistovaltio harjoittelee Suomen armeijan kanssa Hankoniemen miehitystä.

  Sitä paitsi Suomi on vastikään tarjonnut maaperänsä paljon suuremmankin naton harjoituksen käyttöön. Suomi oli isäntänä äskettäisessä laivasotaharjoituksessa, missä nato harjoitteli sotaa koko itämeren alueella. Melko alhaista profiilia media piti siitäkin harjoituksesta, ja mielenosoitukset sotaharjoitusta vastaan jäivätkin pieniksi.

 4. Mihin perustuu se,että Ruotsi olisi hyväksymässä isäntämaasopimuksen. Viimeksi kun asiasta oli Ruotsin lehdistössä, oli mainita että edes sen esiin ottaminen on epätodennäköistä. Ruotsihan ei ole allekirjoittanut vielä mitään. Silloin Walesissa kyseessä oli puhdas valheellinen teatteri millä petettiin suomalaiset. Ruotsin lehdistö kirjoitti silloin siitä, että Ruotsin kenraali allekirjoitti ehdotuksen omalle eduskunnalleen ottaa asia käsittelyyn – mutta se ei johtanut silloin mihinkään. NATO:lle hän ei allekirjoittanut mitään maan lehdistön mukaan ja puolustusministerikin kertoi, että asia voidaan ottaa esiin eduskunnassa tulevaisuudessa. Ruotsi oli tyytyväinen kun Suomi saatiin humputettua allekirjoittamaan. Samoinhan kävi euroon liittymisessä.

  http://jinge.se/allmant/majoritet-i-sverige-mot-vardlandsavtalet-med-nato.htm

 5. EU:n opit on ilmeisesti menneet hyvin läpi, ja Suomessa ei enää kansanvaltaa tunnusteta.

  Mutta meidän Eduskuntamme on kyllä niin paljon NATO-mielisempi kuin kansa, etten usko siellä tulevan mitään vaikeutta allekirjoittaa kyseistä sopimusta. Pistäisivät vaikka NATO-jäsensopimuksen vireille, mutta eivät uskalla. Ei, en usko että johtuu Venäjän pelosta, vaan siitä että pelkäävät nukkuvan kansan viimeinkin nostavan päätään,

 6. Mikko Elo on kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan. Ottamatta henkilökohtaisesti kantaa asiaan liittyviin kansainvälisoikeudellisiin, valtiosääntöoikeudellisiin ja perustuslaillisiin kysymyksiin tai ongelmiin liitän tähän yhteyteen otteen Valtioneuvoston oikeuskanslerin ratkaisusta (”VASTAUS”) 29.9.2014 dnro OKV/839/1/2014 ym., joka annettiin kanteluihin Suomen ja Naton välisestä ns. isäntämaasopimuksesta eli Suomen ja Naton välillä tehdystä yhteisymmärryspöytäkirjasta.

  Asian tiimoilta herännee kysymys, onko valitseva laillisuusvalvonta riittävä vai tulisiko Suomessakin siirtyä perustuslakituomioistuinjärjestelmään?
  ¤
  VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI
  VASTAUS
  29.09.2014
  Dnro OKV/839/1/2014,
  877/1/2014, 1510/1/2014,
  1520/1/2014, 1527/1/2014,
  1533/1/2014, 1534/1/2014,
  1538/1/2014,
  1583/1/2014,
  1615/1/2014

  (http://www.okv.fi/media/uploads/ratkaisut/ratkaisut_2014/okv_839_1_2014_jne.pdf)

  KANTELUT
  Oikeuskanslerinvirastoon on 22.4.2014 lukien saapunut useita kantelukirjoituksia, jotka koskevat Suomen ja Naton välistä ns. isäntämaasopimusta eli Suomen ja Naton välillä tehtyä yhteisymmärryspöytäkirjaa isäntämaatuesta (jäljempänä yhteisymmärryspöytäkirja tai pöytäkirja).
  Kantelukirjoituksissa on kiinnitetty oikeuskanslerin huomiota muun muassa seuraaviin näkökohtiin:

  onko yhteisymmärryspöytäkirjan valmistelussa noudatettu oikeaa menettelyä, erityisesti sen suhteen, olisiko eduskunnan tullut hyväksyä kyseinen sopimus perustuslain 94 §:n 1 mo ment in mukaisest i.

  ovatko sopimuksesta päättäneet tahot ja sen allekirjoittajiksi aikovat syyllistyneet rikoslain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamiseen tai rikoslain 12 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun Suomen puolueettomuutta koskevien määräysten rikkomiseen.

  onko sopimuksen valmistelu maanpetos ja Venäjän kanssa vuonna 1992 suhteiden perusteista tehdyn valtiosopimuksen vastaista erityisesti siltä osin kuin sopimuksessa on määrätty, etteivät sopimuspuolet käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan.
  Useissa kanteluissa on viitattu siihen, että ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on 22.4.2014 [po. 22.8.2014] tehnyt päätöksen isäntämaasopimuksen tekemisestä. Näissä kanteluissa on pyydetty oikeuskansleria tutkimaan, ovatko ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministe-
  rivaliokunnan jäsenet pääministeri Alexander Stubb, valtiovarainministeri Antti Rinne, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka, kehitysministeri Pekka Haavisto, sisäministeri Päivi Räsänen sekä puolustusministeri Carl Haglund syyllistyneet erityisesti edellä mainittuihin rikoksiin sekä pyydetty estämään mahdollisen rikollisen toiminnan jatkaminen. Myös puolustusministeriön menettelyä pöytäkirjan valmistelussa
  on arvosteltu. Lisäksi on vaadittu oikeuskansleria määräämään sopimushankkeen valmisteluja ja allekirjoittamista koskevat virkatoimet esitutkintaan mm. virkarikosepäilynä sekä keskeyttämään sopimushanketta koskevat Suomen viranomaisten virkatoimet.

  (…)

  Yhteisymmärryspöytäkirjan ovat 4.9.2014 allekirjoittaneet Walesissa puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg ja Philip M. Breedlove (General, U.S. Air Force, Supreme Allied Commander Europe). Puolustusministeriö on julkaissut Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa 8.9.2014 ilmoituksen Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta (SopS 82/2014). Ilmoituksen liitteenä on julkaistu yhteisymmärryspöytäkirjan
  englanninkielinen teksti.

  (…)

  Arviointia
  Isäntämaatukea koskevan pöytäkirjan oikeudellisesta luonteesta on eduskunnalle toimitetussa aineistossa edellä kuvatulla tavalla todettu, ettei kysymyksessä ole valtiosopimus ja ettei se sisällä Suomelle uusia velvoitteita suhteessa Suomen jo aiemmin tekemiin Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviin valtiosopimuksiin. Minulla ei käytettävissä olevan aineiston perusteella ole aihetta arvioida asiaa toisin, varsinkaan kun otetaan huomioon, että yhteisymmärryspöytäkirjan 12.2 kohdan mukaan pöytäkirjaa ei voida rekisteröidä YK:n peruskirjan 102 artiklan mukaisesti (”This MOU is not eligible for registration under 102 of the Charter of the United Nations”). Näin ollen minulla ei ole aihetta epäillä kenenkään valvontavaltaani kuuluvan menetelleen lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ole saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti.

  Käytettävissä olevan aineiston perusteella yhteisymmärryspöytäkirjan kansallisessa käsittelyssä ei näy poiketun niistä edellä kuvatuista menettelyistä, joita yhteisymmärryspöytäkirjojen kansallisessa käsittelyssä muutoinkin noudatetaan. Kanteluista yhteisymmärryspöytäkirjaan liittyvän menettelyn osalta ei näin ollen ole ilmennyt muutakaan sellaista, mihin minun tulisi laillisuusvalvojana puuttua. Minulla ei ole myöskään käytettävissä oleva eduskunnalle toimitettu aineisto pöytäkirjan sisällöstä ja merkityksestä huomioon ottaen ole aihetta epäillä yhteisymmärryspöytäkirjan olevan ristiriidassa Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen (SopS 63/1992) kanssa.

  (…)

  Edellä esitetyillä perusteilla kantelut eivät ole johtaneet toimenpiteisiini. Jäljennös tästä ratkaisustani toimitetaan puolustusministeriölle ja ulkoasiainministeriölle tiedoksi.

  Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

  Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri […]

 7. ” … ettei kysymyksessä ole valtiosopimus ja ettei se sisällä Suomelle uusia velvoitteita suhteessa Suomen jo aiemmin tekemiin Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviin valtiosopimuksiin.”

  Mistähän löytyisi tietoa siitä, minkälainen valtiosopimus Suomella oli jo aiemmin Naton kanssa? Sanotaanko jo jossain aiemmassa sopimuksessa, että Natolla on oikeus käyttää Suomen aluetta sotilaallisiin tarkoituksiin, sotaharjoituksiin, jne?

 8. Luettelo Nato-sopimuksista niihin liittyvine lakeineen ja asetuksineen

  Asetus 65/1997
  Asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
  Sopimus tms.
  SOPIMUS POHJOIS-ATLANTIN SOPIMUKSEN SOPIMUSVALTIOIDEN JA MUIDEN RAUHANKUMPPANUUTEEN OSALLISTUVIEN VALTIOIDEN VÄLILLÄ NIIDEN JOUKKOJEN ASEMASTA
  Sopimus tms.
  SOPIMUS POHJOIS-ATLANTIN SOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLTEN VÄLILLÄ NIIDEN JOUKKOJEN ASEMASTA
  http://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1997/?_offset=20

  ks. myös laki 64/1997
  Laki Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
  http://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1997/?_offset=20

  Asetus 73/2005
  Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  Sopimus tms.
  (Suomennos)
  http://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2005/?_offset=20

  Laki 72/2005
  Laki Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  http://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2005/?_offset=40

  Ilmoitus 27/2009
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta
  Sopimus tms.
  (Suomennos)
  http://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2009/?_offset=60

  Asetus 8/2013
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta sekä hallinnollisen järjestelyn ja tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  Sopimus tms.
  Sopimustekstit(käännös)
  http://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/?_offset=80

  Laki 7/2013
  Laki Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  http://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/?_offset=80

  • Kiitos linkeistä!

   Suomen ja NATO:n välisestä tietoturvallisuussopimuksesta olin ennenkin kuullut, mutta nyt kävin lukemassa sen sopimustekstin. Olisipa mielenkiintoista tietää, mitä kaikkea salaista tietoa Suomi ja NATO vaihtavat tuon sopimuksen perusteella.

   Ainakin kävi ilmi, että kumppanuusohjleman kanssa tekemisissä olevien Suomen kansalaisista tehdyt turvallisuuselvitykset toimitetaan Natolle.

 9. Eihän se rikoslainkaan mukaan ole laillinen, mutta kun säädetään lakeja lakien päälle jotka ovat ristiriidassa keskenään, niin eihän tuosta ota pirukaan enää selvää. Kohta ei tiedä taviskaan pitääkö lakeja noudattaa vaiko ei. Jotkut kansanedustajistamme ovat jopa niin kekseliäitä, että haluavat säätää voimassa olevia lakeja uudelleen voimaan. Pitäisikö meidän vähän tarkastella omaa äänestyskäyttäytymistämme?

 10. tavis, eihän Suomi enää ole edes demokratia – ei ole enää rehellisiä vaaleja (https://www.facebook.com/notes/seppo-raittila/vaalivilppi-2015-eduskuntavaaleissa/899160933478136).

  Silti laillisuuden astetta hurjempi kohta mielestäni näissä kuvioissa on, ettei Isäntämaasopimus ole erityisemmin esillä valtamediassa eikä se ole kokonaan julkinen. (Ja vaikka ”olisi”, niin kuka uskoo moninkertaisten maanpetturipoliitikoiden sanaa, ettei salaisia lisäpöytäkirjoja ole.)

  Olipa isäntämaasopimus laillinen tai ei, poliisi- ja sotilasvaltaa saadaan helposti vielä lisättyä ja jenkkien sotakalustoa jäämään pidemmäksi aikaa maahamme (mukaan lukien ydinaselaivat satamissa kuten varmaan olikin jo joitain vuosia sitten, asiaa ei vain tarkistettu). – Jos sellaisiin löytyy tahtoa, niin löytyy keinotkin, jos kansa on lammasmaista.

  Viime vuonna Pertti kommentoi, ettei CIA:n tms. masinoimaa terrori-iskua tarvita Suomessa, koska Natolle Suomen Nato jäsenyys ei ole niin tärkeä.

  Huonolta kuitenkin näyttää, ajettiinpa Suomi Natoon tai ei:
  – Isäntämaasopimuksen sisällön vuoksi.
  – Ja mm. tällaisten kehityskulkujen vuoksi: http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2016/03/poliisi-harjoitteli-terrori-iskun.html

  Ei Venäjää varmasti kiinnosta Suomeen hyökätä mutta falseflag on joidenkuiden unelmissa… (Jatkoksi mm. näille: http://www.washingtonsblog.com/2015/02/x-admitted-false-flag-attacks.html)

  • ”Viime vuonna Pertti kommentoi, ettei CIA:n tms. masinoimaa terrori-iskua tarvita Suomessa, koska Natolle Suomen Nato jäsenyys ei ole niin tärkeä.”

   Niinkö? Muistaakseni kirjoitin kommentin, jossa sanottiin sen suuntaista että Suomessa ei tarvita false-flag iskua koska suomalaisia ei tarvitse yrittää saada mukaan Naton sotiin (olisiko sinulla linkkiä kommenttiini?). Olemme suht merkityksetön tekijä siirtomaavaltojen sodissa, ja hanakasti mukana aina kun vaan Nato-fanboi -hallituksemme joukkoon hyväksytään. Useamman kerran olen kirjoittanut, että Yhdysvallat yrittää käännyttä suomalaisia hakemaan Naton jäsenyyttä, ja maininnut mm. Wikileaksin suurlähetystösähkevuodot tästä todisteena.

   ”…laillisuuden astetta hurjempi kohta mielestäni näissä kuvioissa on, ettei Isäntämaasopimus ole erityisemmin esillä valtamediassa eikä se ole kokonaan julkinen.”

   Ilmeisesti asia ei ole ”merkityksellinen” Suomen totuusmedian mielestä, eikä asian uutisoinnilla edistettäisi suomalaista demokratiaa.

   Muutenhan tuo itsensä nyt totuusmediaksi julistanut massamedia olisi asiaa käsitellyt. Tai sitten heillä on agendana toimia yhteistyössä Nton kanssa. Mutta eihän se nyt niin voi olla, eihän se sitten olisi totuusmedia, vaan propagandamedia.

  • Muisti palailee pätkittäin. Taisin sanoa sellaista, että kun/jos Suomesta tulee Naton jäsen, saamme myös false flag -iskut Suomeen. Silloinhan suomalaisia halutaan motivoida sotaan mukaan. Ja lisäksi vielä, Natoa vastaan olisi hyökätty.

  • Vaalien manipulointi on kova väittämä. Ihme että ei tutkita. Teknisesti vaalit toteutetaan näin

   http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalitietoa/vaalitietojarjestelma.html

   Kauan sitten väänsin yhden vaalitoimitsijan kanssa, voiko vaaleja huijata. Oli silloin, kun Ari Korvola tutki asiaa. Vaaleissa äänestäneiden ja annettujen äänien lukumäärä piti täsmätä. Hän ei löytänyt muistaakseni yhtään vaalipiiriä missä lukumäärä olisi täsmännyt. Esitin siihen huijausteorian joka toimii pienemmässä mitassa äänestyspaikoilla. Kun vaalitoimitsijat noutavat edellisenä iltana äänestyslipukkeita, vaaliuurnat ja sinettiteipit, ei mikään estä heitä tekemästä etukäteen vaalilippuja joita voi uittaa mukaan äänten laskennassa. Hän myönsi sen mahdolliseksi, mutta kielsi tietenkin, että eihän kukaan näin tee oikeasti.

   Huomattavasti kehittyneempi huijaus olisi lopullinen laskenta tietojärjestelmässä, jossa ”siirtymää” ehdokkaalta toiselle tapahtuisi. Voiko tuota edes tarkistaa. Jos vaaliliput ovat arkistoitu, voi. Yhden ehdokkaan tapauksessa se ei varmaan olisi edes mittava työ. Jos vaaliliput tuhotaan vaalien jälkeen, se on amen. Jos huijausta, se tuskin paljastuisi koskaan, ellei sitä joku koodari kuolinvuoteellaan tunnustaisi.

 11. ”kun Ari Korvola tutki asiaa. Vaaleissa äänestäneiden ja annettujen äänien lukumäärä piti täsmätä. Hän ei löytänyt muistaakseni yhtään vaalipiiriä missä lukumäärä olisi täsmännyt.”

  Tulihan tästä jopa yksi tv-ohjelma. Minustakin vaikutti ’hieman’ oudolta, etteivät annettujen äänien ja vaalilippujen lukumäärät juuri koskaan täsmää. Kyseessä on sentään melko yksinkertainen tehtävä, laskea paperilippuja. Humalassako ne lippujen laskijat ovat, vai ovatko yhdessä sopineet väärentävänsä tuloksia?

 12. Kuka selvittää tuon Jaakko Jonkan päätöksessään mainitseman 102 pykälän YK:n peruskirjassa merkityksen Suomen laillisuusvalvonnan kannalta? Eihän tässä ole YK:n sihteeristölle mitään oltu rekisteröimässä joten miten tuo pykälä liittyy asiaan?

 13. YK:n peruskirjan 102 artikla kuuluu seuraavasti:

  ”1. Jokainen sopimus ja kansainvälinen välipuhe, jonka jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tekee tämän peruskirjan tultua voimaan, on niin pian kuin mahdollista kirjattava sihteeristössä ja sen toimesta julkaistava.

  2. Sellaisen sopimuksen tai kansainväliseen välipuheeseen, jota ei ole kirjattu tämän artiklan 1 momentin määräysten mukaisesti, kuuluva sopimuspuoli ei voi vedota mainittuun sopimukseen tai välipuheeseen missään Yhdistyneiden Kansakuntien elimessä.”

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here