Ukrainan kriisi toi suomalaiseen keskusteluun monille vähemmän tutun, ellei jopa tuntemattoman käsitteen: hybridisodan. Suomalaismedioissa esiintyneiden asian­tuntijoiden puheissa ”hybridisota” on erityisesti Venäjän harjoittamaa toimintaa, vaikka sitä toteuttavat Suomessakin tiettävästi muutkin valtiot, kuten alempana käy ilmi. Venäjän hybridisodan sanotaan olevan Suomessa ensisijaisesti informaatiovaikuttamista, jolla se pyrkii muokkaamaan ihmisten ajattelua ja mielipiteitä.

Hybridisodasta puhuminen on hieman ongelmallista, koska käsitteelle ei tiettävästi ole yhtä selvää määritelmää. Damien van Puyvelde Texasin yliopistosta kirjoitti viime vuonna, ettei edes Naton 28 jäsenmaata päässyt yksimielisyyteen hybridisota-käsitteen määrittelystä. Samassa yhteydessä hän kysyi, miten Nato-johtajat kuvittelevat luovansa tehokkaan sotilasstrategian, mikäli he eivät kykene edes määrittelemään uhkakuvaa.

Jarmo Limnéll ja Charly Salonius-Pasternak kirjoittivat Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa 6/2015, että hybridisodassa ”yhdistellään sotilaallisia, taloudellisia, poliittisia ja muita ei-fyysisiä toimia poliittisten päämäärien saavuttamiseksi”. Äskettäin Suomen valtioneuvostoa ja ministeriöitä avustava Turvallisuuskomitea listasi Suomen hybridiuhkia. Komitean sihteeristön yleissihteeri Tatu Mikkola kertoi Ylelle, että ”uudempia hybridisodan ilmiöitä ovat pakolaisvirrat, informaatiosota ja maanhankinta strategisten kohteiden läheltä”. Viime aikoina Venäjää on syytetty muun muassa tarkoituksellisesta turvapaikanhakijoiden ohjaamisesta Pohjois-Suomeen. Iltalehden mukaan Nato-kenraali Philip Breedlove syytti Venäjää ”pakolaiskriisin käyttämisestä aseena länttä vastaan”.

Vaikuttaa siltä, että hybridisotaa voi olla oikeastaan mikä tahansa toiminta tai sitten lähes mikä tahansa toiminta voidaan tulkita hybridisodaksi. Tämä voi koitua ongelmalliseksi, koska tulkinnanvaraisuus antaa esimerkiksi viranomaisille mahdollisuuden määritellä hybridisota ja -uhat enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti. Mitä epämääräisempi, tulkinnanvaraisempi ja abstraktimpi uhka on, sitä helpompi valtaapitävien on käyttää sitä hyväkseen. Näin kävi muun muassa Yhdysvalloissa Joseph McCarthyn ”noitavainojen” aikaan, jolloin kommunismin uhan sanottiin vaanivan kaikkialla. Todellisuus oli lopulta aivan jotain muuta.

Ukrainan kriisiin ja hybridisotapuheiden myötä Suomessa on koettu jonkinlainen mccarthyismin uusi tuleminen. Kommunistit on korvattu Venäjä-trolleilla, jotka käyttävät äänitorvenaan ”vastamediaa”. Neuvostoliiton sijaan uhka on nyky-Venäjä ja presidentti Vladimir Putin mitä epämääräisimpine salajuonineen.

Kuvitteelliset Venäjä-trollit maanpettureina

Venäjän informaatiovaikuttamiseen ja hybridisotaan on Suomessa siis yhdistetty sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla ja väitetyillä ”disinformaatiosivustoilla” toimivat niin sanotut Venäjä-trollit. Ylen Kioskin julkaiseman artikkelin mukaan Venäjä-trollit käyttävät aseinaan valheita ja psykologista häirintää. Ylen laajaa huomiota saaneessa ”trollikampanjassa” on ollut alusta alkaen perustavanlaatuisia ongelmia pelkästään jo siksi, että perusteet ovat olleet heikkoja tai todella heikkoja. Tai sitten niitä ei ole ollut lainkaan.

Vastavalkean artikkelista ”Trollijahti sananvapauden tyrehdyttäjänä” ilmenee, ettei laajasta Venäjä-trolli-keskustelusta huolimatta ole selvinnyt, toimiiko Suomessa todella Venäjän palkkaamia trolleja siinä mielessä kuin on väitetty. Kun sotatieteiden tohtori Saara Jantuselta kysyttiin, onko Suomessa Venäjän valtion maksamia trolleja, hän sanoi, ettei kukaan tiedä kysymykseen vastausta. Jantunen totesi myös, että trolleiksi on saatettu leimata ihmisiä, jotka vain ottavat kantaa asioihin. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen ei myöskään pystynyt yksilöimään sosiaalisessa mediassa suomen kielellä trollaavia henkilöitä.

Myös aktiivisesti Ylen Kioskiin kirjoittaneen Jessikka Aron trolliväitteistä paistaa todisteiden puute. Ehkä juuri siksi Venäjä-trollin määritelmää on ajan myötä väljennetty. Alun perin Aro nimitti trolleiksi verkkohäiriköitä, jotka muun muassa nimittelivät toisia keskustelijoita ja vääristelivät tietoja. Myöhemmin hän alkoi puhua ”Venäjä-mielisestä trollauksesta”, eli keskustelusta, joka tukee ”Kremlin agendaa”. Jos jollakulla on sattunut olemaan samansuuntainen näkemys jostakin asiasta kuin ”Kremlillä”, hänestä on tullut automaattisesti Venäjä-mielinen trolli. Lienee sanomattakin selvää, että verkkohäiriköinnillä ja jostain asiasta jotain mieltä olemisella on suuri ero.

Jo edellä mainitut esimerkit riittävät osoittamaan, miten heikoin perusten trollijahtia on Suomessa ylläpidetty. Aivan perustellusti tämä on nostanut esiin huolen sananvapauden tilasta maassamme, sillä kansalaisia on leimattu ja heidän motiivejaan asetettu kyseenalaisiksi pelkästään eriävien mielipiteiden vuoksi. Ilmaisun- ja sananvapaus ovat tunnetusti kiinteä osa demokraattisen yhteiskunnan kivijalkaa.

Näyttökuva Sanna Ukkolan kirjoituksen alkuosasta Ylen sivuilla.
Näyttökuva Sanna Ukkolan kirjoituksen alkuosasta Ylen sivuilla.

Ylen Sanna Ukkola ihmetteli äskettäin blogikirjoituksessaan Venäjän Suomessa käymää informaatio- ja hybridisotaa kyseenalaistaen samalla ”vasta­median” toimintamotiivit. Heti kirjoituksensa alussa hän antaa ymmärtää, että mainittu media toimii Suomessa Venäjän organi­soimana, koska ”tyhjästä ponnistaneet [vastamedia]sivustot eivät kirjoita mitään negatiivista Venäjästä”. [Toimituksen huomio: Vastavalkean artikkelin ”Vladimir Putinin tie vaihtoehtomedian lemmikiksi” kommentissa esitetään syitä sille, miksi vaihto­ehto­mediat niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa näyttäy­tyvät usein ”länsivastaisina” ja ”Venäjä-mielisinä”.]

Jutun lopussa Ukkola puolestaan kysyy, miksi vastamedian sepitettyjä uutisia jakavat eivät ymmärrä toimivansa vieraan vallan hyväksi.

Ukkola näyttää pyrkivän rinnastamaan vastamedian toiminnan ja uutisten jakaminen maanpetokselliseen toimintaan (toimintaan vieraan vallan hyväksi). Onko hän lainkaan ymmärtänyt kirjoituksensa vakavuutta? Haluaako Ukkola todella, että vastamediaan jollain tapaa yhdistettävät henkilöt leimataan esimerkiksi työpaikoilla ja tuttavapiireissä vieraan vallan kätyreiksi ja maanpettureiksi?

Entäpä ne muut maat?

Ukkola kysyy myös ”Miksi niin monelta jää näkemättä, että me olemme informaatiosodan osapuoli – vaikka rajojen yli ei vyörykään tankkeja eikä lentokoneita?” Totuttuun tapaan kirjoittaja näyttää olettavan, että informaatio- ja hybridisota kohdistuu Suomeen vain Venäjältä. Tämä on erikoista, sillä tietoturva-asiantuntija Jarno Limnéll kertoi Ylelle jo 13.9.2014, että useat maat käyttävät Suomessa informaatiovaikuttamista osana hybridisotaa. Jessikka Aron kirjoittaman artikkelin alussa kirjoitetaan seuraavasti:

”Suomessa hybridisota on Limnéllin mukaan käytännössä mielipideilmapiiriin vaikuttamista, jota Suomessa tekevät useat maat, kuten Venäjä.”

Olisikohan Ukkolan, Aron tai kenen tahansa muun toimittajan syytä selvittää, mitä nämä muut maat ovat ja miten ne käyvät hybridisotaa? Erityisesti valtiolliselta Yleltä tästä voisi odottaa selvitystä ihan jo tasapuolisen uutisoinnin nimissä.

Jos Venäjä pyrkii hybridisodallaan kääntämään suomalaiset toisiaan vastaan, kuten Ukkola blogissaan väittää, mihin muut valtiot sitten pyrkivät? Jos Suomen niin sanotussa vastamediassa toimii maanpettureita Venäjän hyväksi, kuten Ukkola antaa ymmärtää, toimiiko Suomessa myös maanpettureita muiden valtioiden hyväksi niiden käymän hybridisodan puitteissa?

Lisäksi olisi kiinnostavaa tietää, mihin ”useisiin” maihin Limnéll viittaa. Miten muidenkin valtioiden (kuin Venäjän) informaatiovaikuttaminen näkyy Suomessa? Mitkä ovat maiden motiivit ja tavoitteet? Toimivatko ne kenties kansalaisjärjestöistä (non-governmental organizations, NGOs), sosiaalisesta mediasta tai jostain valtiollisesta tai kaupallisesta mediasta käsin? Ovatko näiden maiden informaatiovaikuttajat yksityis­henkilöitä tai kenties heidän kokoamiaan yhteisöjä ja järjestöjä? Perustuuko toiminta vapaa­ehtoisuuteen vai toimiiko Suomessa maksettuja ammattimaisia informaatiovaikuttajia? Ovatko toimijat Suomen kansalaisia, ulkomaalaisia vai kenties molempia?

Miksi asiasta kirjoittaneet toimittajat eivät ole kysyneet Limnélliltä tarkentavia kysymyksiä? Miksi näin oleelliset tiedot ovat jääneet artikkeleista pois?

Lähteet

.
Lue myös: Arvio Saara Jantusen lukijakirjearviosta
.

38 KOMMENTTIA

 1. Voisi olla hedelmällistä avartaa hybridisodan käsitettä ja alkaa sen sijasta puhumaan yleisemmin modernista sodasta. Sille on luonteenomaista laaja-alainen vaikuttaminen vastustajaan ja perinteisen propagandan tavoin tietysti myös mielipiteisiin.

  Taloudelliset pakotteet ovat osa modernia sodankäyntiä, jossa toki myös aseellinen voima ja sillä uhkaaminen ovat mukana.
  Suoranaiset taistelut toteutuvat nykyisin ns. sijaissotina, joista erinomaisia esimerkkejä ovat Ukraina ja Syyria. Niiden tavoitteena on siirtyä askel askeleelta eteenpäin strategisessa pelissä. Toiminta on pitkäjännitteistä ja sen pohjimmaisia motiiveja pyritään mahdollisimman hyvin salaamaan ja naamioimaan.

  On mielenkiintoista, että Suomessa on nyt vallassa hallitus, joka selkeästi ja tietoisesti osallistuu hybridisotaan ja kamppailee Venäjän vastaisessa rintamassa myös oman maan kansalaisten merkittävän laajaa joukkoa vastaan. Kyse on isoista asioista. Suhteettoman voimakas hyökkäily melko pienen volyymin omaavaa, valtoimenaan rönsyilevää vaihtoehtomediaa vastaan on tästä selvä osoitus.

  • Hyvä kommentti, Kari. Seuraavaksi ajattelinkin kirjoittaa yleisemmin hybridisodasta ja erityisesti sen ns. edeltäjästä eli neljännen sukupolven sodankäynnistä, jota alettiin teoretisoida Yhdysvalloissa jo 1980-luvun loppupuolella.

  • Arvoisa Kari Arvola, mediatodellisuus on siis saavuttanut sotilasarvon? Sanasota, eli argumenttien esiintuontiko on nykyään sodankäyntiä, vain koska sinua ei arvosteta ajattelevana yksilönä vaan (harhaan) johdettavana lampaana. -Sijaissotia on käyty ydinaseiden aikakaudella sangen ymmärrettävistä syistä, planeetta ei kestä suurvaltojen konfliktia, paitsi sijaiskärsijöiden kautta. Kukaan, eikä mikään muu kuin oma päätöksemme tinkiä kansainvälisistä sopimuksista, vaikka muut niillä peräänsä käytännön syistä pyyhkivätkin, aiheutti ylimääräisten pakolaisten vastaanoton Suomelle. Ruotsikin ”turvallisena maana” lähetti meille yli 30000 huomattavilta osin sukurutsan runtelemaa arabia, ilman että meillä olisi ollut mitään kansainvälistä kirjattua velvoitetta heitä vastaanottaa. Kukaan ei itsenäistä valtiota voi ilman aseita pakottaa, paitsi omat kansainvälisiä intressejä palvelevat ”johtoporsaamme”.
   Oletko siis lammas, jota Kreml voi harhaanjohtaa välittömästi, jos erkanet YLE:n kansallisilla verovaroilla rahoitetusta oikeaoppisesta ohjauksesta? Hieman tälläisiä ajatuksia tuo kommenttisi herätti.

 2. Hypridisodalla kai tarkoitetaan vanhan totaalisen sodan edeleen totaalistamista, kultuurin,ajttelun ja koko tajunnan valtaamiseksi.Toinen viellä keskeisempi osa hypridi sotaa on ja lienee tegnologisen yhteiskunnan haavoittaminen, se onnistuu tarvittaessa niiltä Pietarin trolleilta,siis Suomalaisen yhteiskunnan kaaokseen ajaminen, elintarvike jakelun sähköntoimituksen ja vaikkapa tietoverkkojen kaatamalla. Toivottavasti nyt viimein tajutaan ,kuinka haavoittuva keskittynyt yhteiskunta on, parasta puolustustyötä olisi aloitaa tietoinen hajautetun yhteiskunnan rakentaminen ,mahdollisimman omavaraisella pohjalla. Toinen kultturillisen sdankäynnin muoto on kultuurimme vähittäinen aglosaksistaminen, se on mielestäni kansallemme suurempi vaara, kuin uskoteltu kuvittellinen venäjän uhka.

 3. ”Suomessa on nyt vallassa hallitus, joka selkeästi ja tietoisesti osallistuu hybridisotaan ja kamppailee Venäjän vastaisessa rintamassa myös oman maan kansalaisten merkittävän laajaa joukkoa vastaan. ”

  Samaa mieltä. Paitsi, ettei tähän nyt ehkä aivan koko hallitus aktiivisesti osallistu ja että Suomessa ’hybridisodan’ pääasiallinen toimija vaikuttaa olevan natottava media ja hallitus toimii tässä lähinnä myötäjuoksijana, paitsi tietenkin kokoomus, erityisesti Stubb ja muutamat perussuomalaiset ministerit, jotka ovat aktiivisia toimijoita itsekin.

  • Suomessa sodankäyntiin osallistuu kolme keskeistä ministeriä, joukko keskeisiä virkamiehiä ja upseereita. Tämä selviää tutkimalla poliittisia tekoja ja päätöksiä. Korkeimman valtiojohdon sisällä tietoa pihdataan, koska tehdyt päätökset eivät siedä avointa ja julkista käsittelyä.

 4. Mitä väliä sillä on, mitä nimeä sodasta käytetään – sota on aina sotaa – sillä ihmiskunnan kärsimyksiä ja verenvuodatusta valheellisella propagandalla ylläpitävä ”pahuuden ydin” ei ole vuosien saatossa muuttunut. Tärkeämpää kuin pohdiskella tai ryhtyä teorisoimaan jonkun ”käsitteen” syvempää merkitystä olisi pohdiskella sotien syntyä – niiden perimmäistä syytä. Mediatulvan tylsistyttämät ihmiset toteavat usein: ”sotia on aina ollut ja niitä tulee aina olemaan.” VÄÄRIN. Sotia tulee olemaan täsmälleen niin kauan, kun ihmiset alistuvat valheellisen propagandan, eli huijauksen alaisiksi. Tieto lisää tuskaa, mutta se johdattaa ihmisen monien mutkien kautta viisauteen, ja vain viisaus voi nostaa ihmiskunnan pois sotien orjuudesta. Tuleeko ihmisestä siten viisaampi jos hän ymmärtää teoreettisesti mitä joku käsite, kuten esimerkiksi hybridisota tarkoittaa. Ei tule. Hänestä saattaa tulla älykkäämpi, mutta viisaampi hänestä ei tule. Juuri sen vuoksi, ihmisten tulisi porautua timantin lujuudella siihen pahuuden ytimeen, joka levittää valheita ja provosoi ihmiskuntaa maailmanlaajuisesti. Meidän tulisi paljastaa se ”hidden hand”, joka organisoi ase- ja huumeteollisuutta, ja sen myötä verenvuodatusta. Muutoksen voima ei ole ulkopuolella, se on sisällä ihmisessä!

  Ukkolan hämmästelyyn viitaten minä puolestani kysyn: miksi ihmeessä VALHEMEDIAN sepitettyjä uutisia jakavat eivät ymmärrä toimivansa vieraan vallan hyväksi?

  • Sodan nimityksellä on merkitystä itse ilmiön ymmärtämisen kannalta. Hybridisodan käsitteelle on tietoisesti rakennettu kytkentä Venäjän politiikkaan. Puheissa on myös vilauteltu vanhahtavaa kylmän sodan kuvaa, puhuttu uudesta kylmästä sodasta sen sijaan, että tunnustettaisiin modernin sodan olevan täydessä käynnissä.

   Tilanteen todelliset jänitteet tulivat pintaan Maidanin kaappauksen ja Krimin liitoksen jälkimainingeissa. Venäjän tarttuminen Syyrian konfliktiin sekoitti hetkeksi USA:n suunnitelmat, mutta tilanne elää ja Venäjä saattaa joutua sidotuksi vaikeaan monen rintaman sotaan, jos Saudi-Arabia liittolaisineen toteuttaa uhkauksensa maahyökkäyksestä ja Turkin kenraalit omansa.

   USA:lle tärkeää on Syyrian hajoaminen pieniin ja sen sen kannalta vaarattomiin osiin. EU:n rooli Syyriassa on statistin, jota Turkin sulttaani kykenee pompottamaan lähes mielensä mukaan.

   Sota on siis käynnissä monella rintamalla ja tasolla. Suomessa valtamedian kampanjointi vaihtoehtomediaa vastaan tähtää luonnollisestikin oman sodan peitetarinan suojelemiseen.

   Raivokkaista reaktioista päätellen pyrkimyksissä ei ole aivan toivotulla tavalla onnistuttu.

 5. Ihan mielenkiintoinen kirjoitus ajasta jossa elämme.

  Lainaus Wikipediasta

  ”Hybridisodan osapuolet voivat olla tavanomaisia (asevoimat) tai epätavanomaisia (sissejä, kapinallisia, terroristeja) joukkoja, jotka voivat olla valtiollisia tai ei-valtiollisia toimijoita ja jotka pyrkivät yhteiseen poliittiseen tavoitteeseen. Hybridisodankäynnissä yhdistellään sotilaallisia, taloudellisia, poliittisia ja muita ei-fyysisiä toimia poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Keinovalikoiman laajuus on toisaalta vain osoitus hybridisodan suoruuden ja epäsuoruuden liittymisenä kaikkialle inhimilliseen”

  Hybrdisotaan syyliseksi voidaan leimata aivan kuka hyvännsä. Aina löytyy perustelu jos sitä tarvitaa. Syytömyys voidaan todeta samalla tapaan kun noitavainojen aikana.
  Kun Paavo Väyrynen on rakentamassa uutta puoluetta. Tämä toiminta on hybridisotaa, joka kohdistuu Suomen valtiota vastaan. Näin voidaan tarvittaessa ajatella ja laittaa Paavo sekä kannattajat linnaan.

  Hybridisodassa on kyse myös sodasta pikku-ukkoja vastaan. Todellisuus ja epätodellisuus ei erotu. Vuosikymmeniä on eletty tv-sarjojen ym. vaikutuksen alaisena. Arkipäivän todellisuus on hämärtynyt. Alkohoolilla ym aineilla on suuri merkitys, miten ajatuksen juoksu kulkee.

  Tässä on kyse erittäin vakavasta asiasta, jos tälainen ajattelu ja toiminta pääsee leviämään. Sitä se kyllä on jo tehnyt. Kuka hyvänsä koska tahansa voidaan panna linnaan tai hengi pois. Erittäin vakavaksi asian tekee se, että valtion johto ja armeija käyttää näitä toiminnassaan.

  Suoraan sanottuna ollan palaamassa vuosikymmeniä taaksepäin ja aloitettu ihmisten vainoaminen heidän mielipiteiden perusteella.

 6. Vastustan! Olen suomalainen patriootti enkä mikään Venäjän trolli tai USA:n shilli! Minulle ei kelpaa EU, USA eikä Venäjä. Kaikki ovat hirveitä rakennelmia, epädemokraattisia jättiläisiä joihin en halua osaa enkä arpaa.

  Näen kyllä EU:n ja NATO:n suurempana uhkana kuin Venäjän, koska olemme JO menettäneet itsenäisyytemme EU:lle, ja olemme JO syvällä NATO:ssa. Venäjään ei meitä ole viemässä mikään Suomen valtion toiminta, ainoastaan muutama russofiili, joilla ei ole Suomessa minkäännäköistä valtaa. Patriootille NATO ja EU ovat ne todelliset viholliset. Venäjä on niiden luoma uhkakuva, jolla meidät halutaan yhä tiukemmin sitoa Euroopan Unioniin ja NATO:on.

  Vaihtoehtomedia (tai vaikka ”vastamedia” jos joku niin sanoo) näyttäytyy kyllä minusta rehellisempänä, kuin mitä massamedia. Tosin, luen HYVÄÄ vaihtoehtomediaa. Huonojakin on olemassa. Juuri totuusmediaksi julistautunut massamedialiittouma on läpeensä natottunut ja EU-liittovaltiota ajava. Juuri se käy hybridisotaa, globalistien puolella.

  • Tällä hetkellä missään muualla ei valehdella ja vääristellä asioita niin häikäilemättömästi ,paljon ja röyhkeästi kuin Venäjän valtion omistamassa ja masinoimassa valtamediassa ( Russia Today, Sputnik News jne..). Tämä systemaattinen venäläisen valtamedian valehtelu ja disinformaatio on noussut nyt esiin erityisesti Ukrainan sekä Syyrian sotien tiedotuksen yhteydessä. Examinerin tutkiva journalisti Julia Davis on julkaissut jo jonkin aikaa erinomaista ”Russias top lies” artikkeli sarjaa missä on tuotu esiin näitä valheita ja myös samalla debunkattu niitä.

   http://www.russialies.com/

   https://www.facebook.com/RussiaLies/

   • Taidat pistää omiasia. Anappas yksi esimerkki missä on valeheltu. Vaikka Sputnikissa. Journalisti Julia Davis missä hänet on siunattu maailman totuuden torveksi? En ole koskaan kuullutkaan hänestä.

    • Tuo nimimerkki ’JL’n kommentti on niin alatyylinen, että se pitäisi minusta poistaa, tai kieliasua vähän korjata.

     Ei nuo v-alkuiset sanat oikein sovellu tämmöiseen yleiseen julkaisuun?

     • Alatyyliset kommentit poistettu. Kommentoijat kirjoittakoot itse siten, ettei siistimiseen ole tarvetta.

  • Eipä juuri tuohon lisättävää: ”Vaihtoehtomedia (tai vaikka ”vastamedia” jos joku niin sanoo) näyttäytyy kyllä minusta rehellisempänä, kuin mitä massamedia. Tosin, luen HYVÄÄ vaihtoehtomediaa. Huonojakin on olemassa. Juuri totuusmediaksi julistautunut massamedialiittouma on läpeensä natottunut ja EU-liittovaltiota ajava. Juuri se käy hybridisotaa, globalistien puolella”.

   EU:ssa kuusi mediajättiä omistaa käytännössä kaiken massamedian, pääomistajia ovat miljardöörit kuten Murdoc ja vastaavat, totta kait niillä on oma agenda jota valtamediatalot ajaa. Agenda on pönkittää omistajien bisneksiä, siellä suurta osuutta näyttelee aseteollisuus. Valtavat rahat pyörii mm. puolustustarvike- ja aseteollisuudessa, suuret asetehtaat lobbaavat Naton laajenemista, koska näin saadaan puolustusbudjetteja nousuun ja lisää aseita myyntiin, tämä lobbaus on todistettu jo -90 luvulla. Venäjän uhkan yllä pitäminen kuuluu tietenkin tähän valtamedian agendaan, se vain ihmetyttää miksi Yle on tähän lähtenyt mukaan? Saako Yle rahoitusta myös näitä mediajäteiltä jostain kautta´ sitä en tiedä, mutta kait siellä on otettu agendaksi globalistien Maailmanhallituksen ajaminen kaikin keinoin informaatiossa.

   Itse hybridisotajuttu oli todella ammattimaisesti tehty, puhutaan hybridisodasta mutta kukaan ei tiedä mitä se käsite sisältää luultavasti se on tarkoituskin, se on vähän kuin Israelin -70 luvulla kehittämä termi ”haspara” vs. kaaos lähinnä, ei muuten löydy googlesta selitystä tuolle nimelle.
   Venäjää syytetään valtamediassa hybridisodasta Suomea vastaan, mutta kannattaa huomioida että hybridisotaa voi käydä muutkin kuin valtiot, mm. Georg Soroksesta on todisteita että hän on rahoittanut tätä EU:n suuntautuvaa pakolaistulvaa, tästä on keskusteltu mm. Unkarin parlamentissa. Eräs suomalainen maailman matkaaja oli ollut monta kuukautta Chadissa, hänen mielestä ihmiset ovat siellä niin köyhiä että jos joku nuori mies saa 10 000 dollaria (jonka matka maksaa k-Afrikasta) niin se on viimeinen asia minkä hän tekisi että antaisi nämä rahat ”salakuljettajille” jotta pääsee Eurooppaan. Tätä voi jokainen pohtia mielessää mitä itse tekisi siinä tilanteessa? Aika luultavaa on että joku muu maksaa matkan ja itse ei niitä rahoja nää koskaan fyysisesti.

 7. Maamme median tarjoamasta puuteellisesta maailman seurannasata on hyvä esimerkki, vaikkapa Janus Putkosen lähes täydellinen mediasensurointi maassamme.Myös feisbok on aloittanut tämän hiljentämis yrityksen. Historiallisesti vertaisinkin Ukrainan sisällisotaa Espanjan vastaavaan kolmekymmen luvulle, silloinkin lähes kaikkialta maailmasta kokoontui aktivisteja kummallekin puolelle rintamalinjan. Nyt Novorossian alueella toimii jopa entisiä CIA n toimihenkilöitä, jotka vastustavat uuskonservatiivien tavoittelemaa yhtiö vetoista uutta maailmanjärjestystä. Eräs neoconnien keskeinen vaikuttaja Anne Appelbaum on pelotellut lännen olevan kolmen tapahtuman pässä tuhosta,brixitin, Trumpin voiton ja Ranskan Le Penin presidentin vaalivoiton. Tietenkin hän haluaisi viedä mukanaan samaan uuskonservatiivi tuhoon koko läntisen sivilisaation. Myös meillä on aika selvästi näkyvissä noiden ja varsinkin uusliberaali piirien hermostuminen, kun heidän ajamansa idean aikaikkuna on meillä sulkeutumassa, sen näkee Elina Lepomäen ruumiinkielestä.

  • Tuo viimeksi mainittu daami herätti uteliaisuutta. Hän on kansanedustaja ja ollut paljon julkisuudessa moittimalla Suomea epädemokraattiseksi suunnitelmataloudeksi, jossa harjoitetaan vasemmistolaista politiikkaa, vaikka naruja on nyppinyt kokoomuskin jo vuodesta 1987.

   Kertomansa mukaan hän on hankkinut varallisuutensa ulkomailla, jossa saanut nauttia suuresta vapaudesta jota Suomessa ei ole. Pitihän tuota katella, kansamme edustaja kun on. Hän on tosiaan ollut RBS pankin ”neuvonantajana” vuodet 2007-2011. Liittyisikö tuo uutinen Taloussanomissa 2014 jotenkin tähän vapauteen.

   http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2014/02/27/rbs-pankki-kirjasi-viime-vuodelta-jattitappion/20142920/12

 8. Pekka Laine kirjoitti terävästi (pari kirjoitusvirhettä korjattu):

  ”Tässä on kyse erittäin vakavasta asiasta, jos tällainen ajattelu ja toiminta pääsee leviämään. Sitä se kyllä on jo tehnyt. Kuka hyvänsä koska tahansa voidaan panna linnaan tai henki pois. Erittäin vakavaksi asian tekee se, että valtion johto ja armeija käyttää näitä toiminnassaan.

  Suoraan sanottuna ollaan palaamassa vuosikymmeniä taaksepäin ja aloitettu ihmisten vainoaminen heidän mielipiteidensä perusteella.”

  Kyllä tämä vaara selvästi on olemassa, että suoranainen vainoaminenkin olisi alkamassa.

  Yhdysvallat on pitkään harrastanut pyrkimyksiä saada hegemoninen asema koko maailmassa. Keinoina käytetään massiivista vakoilua, suoria sotia, propagandaa, jne.

  Yksi tärkeimmistä Yhdysvaltain vastustajista on tietenkin Venäjä, jota Yhdysvallat yrittää saartaa, ja jonka tukikohtia vastaan Yhdysvallat on hyökännyt muun muassa Syyriassa ja Ukrainassa.

  Suomi, joka on Venäjän rajanaapuri, on Yhdysvaltain tärkeäksi arvioima kohde muistakin syistä kuin rajanaapuri asemastaan, ja Suomeen on kohdistettu melko vaikuttavia propaganda iskuja median ja poliitikkojenkin kautta.

  Suomen painettu media on lähes kokonaan Yhdysvaltain peukalon alla, ja tärkeimmistä poliitikoistakin jotkut ovat jo ryhtyneet Yhdysvaltain äänitorviksi.

  Tällaisessa tilanteessa Vastavalkean kaltaiset julkaisut ovat tärkeitä.

 9. Olen jokseenkin samaa mieltä edellä esitetystä Verkkomedian toimittaja Putkoseen kohdistuneesta ajojahdista.

  Putkosen kirjoitukset edustivat aikoinaan Suomessa harvoja vähänkään totuudenmukaisia kirjoituksia Ukrainan tapahtumista.

  Kummallista Suomessa käydyssä propagandasodassa on, ettei Suomen valtamedia ole raportoinut edes sitä, miten Yhdysvalloissa itsessään propagandan tuuli on jo aikaa sitten melkoisesti kääntynyt.

  Tämä johtunee kaiketi siitä, että Suomessa media on niin pitkälle sitoutunut ohjaamaan Suomea natoon, ettei ole halukas paljastamaan, millä tavalla se on toiminut (ja kaiketi toimii edelleenkin) Yhdysvaltain harjoittaman propagandasodan välineenä(?)

  Tässä pari lainausta sitä, millä tavoin Yhdysvaltain maan sisällä toiminut ja myös ulkomaille suunnattu Ukrainaan liittyvä propaganda alkoi jo aikaa sitten kääntää kelkkaansa:

  — —

  ”… the United States and its European allies share most of the responsibility for the crisis. The taproot of the trouble is NATO enlargement, the central element of a larger strategy to move Ukraine out of Russia’s orbit and integrate it into the West.”

  — —

  ” Victoria Nuland, the U.S. assistant secretary of state for European and Eurasian affairs, estimated in December 2013 that the United States had invested more than $5 billion since 1991 to help Ukraine achieve “the future it deserves.” As part of that effort, the U.S. government has bankrolled the National Endowment for Democracy. The nonprofit foundation has funded more than 60 projects aimed at promoting civil society in Ukraine, and the NED’s president, Carl Gershman, has called that country “the biggest prize.” ”

  — —

  ”Although the full extent of U.S. involvement has not yet come to light, it is clear that Washington backed the coup. Nuland and Republican Senator John McCain participated in antigovernment demonstrations, and Geoffrey Pyatt, the U.S. ambassador to Ukraine, proclaimed after Yanukovych’s toppling that it was “a day for the history books.”

  As a leaked telephone recording revealed, Nuland had advocated regime change and wanted the Ukrainian politician Arseniy Yatsenyuk to become prime minister in the new government, which he did. No wonder Russians of all persuasions think the West played a role in Yanukovych’s ouster.”

  — —

  Nämä lainaukset ’puolivirallisesta’ yhdysvaltalaisesta julkaisusta, ’Foreign Affairs’, jota on saanut ostaa ainakin aikaisemmin suomalaisistakin kirjakaupoista:

  Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault
  The Liberal Delusions That Provoked Putin
  By John J. Mearsheimer

  https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault

  — —

  Kannattaa lukea myös varsin konservatiivisen ja lähellä hallintoa olevan Washington Postin artikkeli:

  Rethinking the cost of Western intervention in Ukraine
  By Katrina vanden Heuvel November 25, 2014

  https://www.washingtonpost.com/opinions/katrina-vanden-heuvel-rethinking-the-cost-of-western-intervention-in-ukraine/2014/11/25/b92f8496-741a-11e4-9c9f-a37e29e80cd5_story.html

  No one will fight for eastern Ukraine except the Ukrainians and presumably the Russians. Ukraine needs to find a way to live with Russia in peace. NATO should reassure the Russians and caution the Ukrainians by announcing it will not expand to Ukraine, or for that matter, to Georgia.

  The E.U. should engage Putin in how to settle the crisis, doubling down on the cease-fire the Russian leader helped broker, not escalating the conflict. The hawks should stand down.The human costs are already mounting.

  It is utterly irresponsible to destroy a country in the name of supporting it, as is happening in Ukraine.

  — —

  Jonkinmoisen koosteen asioista Ukrainassa voi lukea täältä:

  http://oursalon.ning.com/profiles/blogs/ukraine-an-america-aranged-coup-again-sic

  • Jep. Kaiken lisäksi Suomi-media käyttää hyväksi amerikkalaisten vanhaa mainetta vapautta ja rehellisyyttä rakastavana kansakuntana, vaikka se valtakoneisto, joka tänne on ryntäämässä ei nauti edes perustason jenkkikansalaisten luottamusta ja koetaan amerikkalaisten perusarvojen vastaiseksi (vrt. Trump-ilmiö).

 10. Kannattaa lukea Johannes Remyn Ukrainan historia,että edes vähän ymmärtää tuon alueen sekasortoista historiaa. Esimerkiksi ruteenit ja muut entisen Puolan alueiden kansat kävi sissisotaa Neuvostohallintoa vastaan pitkälle 70 luvulla. Itäukraina ja varsinkin Krim ovat oleet etnisten venäläisten asuttamia jo vuosisatojen ajan. Nikita Hrutshev, taustaltaan ukrainallainen lahjoitti Krimin ja entisen sekä nykyisen novorossian alueen ilmeisissä juhlatunnelmissa ukrainan neuvostotasavallalle.Luulempa,että eräs ratkaisu ukrainan tilanteeseen tulee olemaan kaikestahuolimatta liittovaltion muodostaminen ukrainasta, silloin niin europpa kuin venäjäkin pääsevät konroloimaan maan tulevaa kehitystä. Europpa tarvitsee ukrainaa lähinnä halvan työvoiman muodossa sekä maan mustanmullan alueiden elintarvike tuotannon vuoksi, eli samat päämäärät kuin kolmannellla valtakunnalla.

 11. Ylellä tai iltalehdellä, hesarilla tai millään muullakaan ns valtamedian julkaisulla ei ole mitään varaa sanoa mitään netissä esiintyvää mediaa valhe tai vasta mediaksi, jatkuvien omien propaganda valheidensa jälkeen, kaikki todelliset ongelmat, esim suomen perustuslain vastaisesti tehty Nato isäntämaa sopimus, turvapaikan hakijoiden rikokset, maassamme olevat terroristit ja sotarikolliset, ym yritetään peittää esim valheellisilla Venäjällä pelottelu uutisilla, näin on toimittu järjestään jo monta vuotta!!!! Samoin Islamista ja varsinkin ääri-islamista suoranaisesti tulleet uhat yritetään kääntää suomalaisten omaksi viaksi, Soldiers of odineistakin kyllä jauhetaan kokoajan ja heidän johtohahmojensa parikymmentä vuotta vanhoja rikostaustoja kaivellaan julkisesti mutta syitä joiden takia moisia katupartiota ollaan perustettu ylipäätään peitellään, Ylen naurettavalle ”tutkivalle””journalistille” tehtiin erään ”valhemedian” toimesta sama ja kaivettiin hänestä esiin vuonna 2002 tapahtunut huumausaine rikos joka liittyi sekä afetamiinin käyttöön että levittämiseen, ja siitä nousikin hirveä kohu ja tekoa haukuttiin epäreiluksi, herättääkö tämä kysymyksiä että tiettyjen henkilöiden menneisyyden tekoja voi julkisesti kaivella mutta ei tiettyjen?? Samoin viimeistään tämän jälkeen kannattaisi todella miettiä kuinka luotettavia on entisten huumehörhöjen raportit, varsinkin kun kyseinenkin toimittaja on aivan selvästi esittänyt mielipiteensä NATO hyvä Venäjä paha, joka muuten on oikeassa elämässä juurikin päin vastoin!!!!!

 12. Mitäs tässä on uutta muuta kuin nimet, Hybridi-, Kyber-, trolli. Kuka keksi? On ainakin mennyt kaaliin kuin häkä. Noita näkee kaikkialla. Periaatteessa ja käytännöissä, se on vain sitä samaa propagandaa jota on ollut maan päällä siitä saakka kun homo sapiens puusta putosi ja alkoi kävellä kahdella jalalla. Varmaan sitä ennenkin, jos ymmärtäisimme heidän viestintäänsä. Nykyisin vehkeet ovat paremmat joilla voi ”tiedottaa”.

  Tämä Wikipedian artikkeli kertoo paljon: https://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda

  Jos et tunne historiaa…

 13. Pari huomiota vielä artikkeliin liittyen. Sanna Ukkola kirjoittaessaan: ”Miksi niin monelta jää näkemättä, että me olemme informaatiosodan osapuoli – vaikka rajojen yli ei vyörykään tankkeja eikä lentokoneita?” Häneltä jäi näkemättä, että näin jo todella tapahtuu.

  Toinen tapaus. Venäjän ”hybridisota” pakolaisia hyväkseen käyttämällä taisi pysähtyä. (tämä on tietenkin suomalaisten politikkojen taitavan neuvottelutaidon ansiota). Meni ainakin joiltain ”hybridisotureilta” syömähammas. Natomaa Turkki sen sijaan on nähnyt oivan keinon rahastaa EU’ta pakolaisilla. Jonkin sortin ”hybridisotaa” varmaan sekin.

 14. Trollijahtia motivoi suurelta osin psykologiasta tunnettu projektio-ilmiö. Nähdään itse harrastettu epämoraalinen manipulaatio valehteluineen ja hämäräperäisine sopimuksineen muiden ihmisryhmien harjoittamana.

 15. Hybridisodankäynnissä hyökkääjä vaikuttaa kohteeseen esimerkiksi:

  1) Ottamalla haltuun media ja vaikuttamalla väestön mielipiteisiin kulttuuripropagandalla, arvopropagandalla, vääristetyillä uutisilla ja uutisten sensuroinnella
  2) Päättäjiin ja vaikuttajiin kohdistuvalla lahjonnalla, kiristyksellä ja uhkailulla
  3) Korvaamalla kohteen hallitsema raha hyökkääjän hallitsemalla rahalla
  4) Velkaannuttamalla
  5) Tekemällä kohde riippuvaiseksi hyökkääjän toimittamasta energiasta ja teknologiasta
  6) Tekaistuilla terrori-iskuilla ja valheellisilla uhkakuvilla

  Hyökkäys katsotaan onnistuneeksi, kun kohteen puolustusvoimat on liitetty osaksi hyökkääjän asevoimia.

 16. Juuso 257 kerkesi vastaamaa, ennen kuin olin kysynyt mitään. Oli oikein hyvät huomiot. Tässä on minun ajatuksia uudesta sodankäynnistä.
  Hybridisota on Suomen lainsäädännössä tuntematon käsite luulisin. En ole varma saisiko tuomion sotarikollisuudesta? Voi olla. Onko hybridisodasta käsiteitä hyökkäys- ja puolustussota? Koska on sodasta kyse, niin näinhän täytyy olla. Siten herää kysymys kuka tämän sodan muodon päättä, kumpaa sotaa käydään? Paljon muitakin kysymyksiä tulee mieleen, mutta olkoon.
  Kun valtaa pitävät ovat huomanneet, että he jäävät jalkoihin tiedonvälityksessä, niin on otettu käyttöön uudet vanhat aseet. VAINO on vanha, tehokas hyväksi koettu ase. Siitä on mitä erilaisempia muotoja.

 17. Eiköhän kysymyksessä ole pohjimmiltaan elämän asenteesta ja yhdestä ulottuvuudesta. Vanhaan aikaan yritykset organisoitiin militaarisen käsitteistön alle, puhutiin eri alueiden divisiooneista. Seitsemänkymmen luvulla puhutiin kultuuriimperialismista ja ylikansallisuudesta, se naikainen puhe on nyt todellisuutena edessämme, meidät on henkisesti miehitetty aglosaksisen kultuurin ja liikeelämän toimesta, enää puutuu vain sotilaallinen haltuun otto.

  • Elämme uus-kolonialistista aikakautta, jo viime vuosisadan puolesta välistä, itseasiassa. Sotilaallista haltuunottoa ei tarvita, kun maan johtoa voidaan hallita painostamalla, uhkailemalla tai suosimalla.Kolonialistivaltojen sotavoimat ovat globaaleja, eikä niitä tarvitse enää sijoittaa maahan jota halutaan hallita.

 18. Sotaako vai propagandaa????

  Tämän ammuisista aamu-tv:n uutisista 1) Markku Mantilan mukaan alkuvuodesta putintrollit ovat olleet hiljaa ja 2) ”Venäjän ex-mediaministeri Mihail Lesin ei kuollutkaan 5. marraskuussa 2015 hotellihuoneessa Washingtonissa sydänkohtaukseen niin kuin Venäjän tiedotusvälineet kertoivat”, tämäkin on siis venäläisten oveluutta, vaikka alunperin kuolinsyy todettiin Amerikan Yhdysvalloissa, Washingtonissa, mistä kerrotun kuolinsyyn venäläiset mediat kertoivat marraskuussa. Lesinin kuolema ei ylittänyt ilmeisesti ”läntisen arvoyhteisön” ”tie, totuus ja elämä” medioiden uutiskynnystä. Hei Haloo!!

  No päivä on pilalla ja verenpaine tapissa, yle vaarantaa allekirjoittaneen niin fyysisen kuin myös psyykkisen terveyden ja tästä yleidiotismista pitää vielä maksaa!!!

  Sitten itse asiaan eli jutun kommentointiin.
  Aloitetaanpa lainauksella, lainauksilla:

  ”Hybridisodasta puhuminen on hieman ongelmallista, koska käsitteelle ei tiettävästi ole yhtä selvää määritelmää”, tämä Damien van Puyvelde vei varpaat suustani, koko sana kuulostaa korvissani taas yhdeltä uudelta pelkkään propagandistiseen käyttöön lanseeratulta uusiosanalta.

  ”Vaikuttaa siltä, että hybridisotaa voi olla oikeastaan mikä tahansa toiminta tai sitten lähes mikä tahansa toiminta voidaan tulkita hybridisodaksi.”

  Siis hybridisota ei tarkoita mitään, tai se voi tarkoittaa mitä tahansa, jopa ”kaikkea”. Hei haloo!! nyt tekis mieli jo kirota, mutta sitähän ei valitettavasti suvaita, eli pitää yrittää ns. sivistyneesti keskustella / kirjoittaa täysin idioottimaisesta termistä hybridi-sota. Olisivat edes keksineet vaihtaa h:n k:ooksi, kybridi-sota kuulostais paremmalta eikä niin ”homolta”, tai ehkä enemänkin tosi”nahkahomolta”, ky + kolme lisäkirjainta kuvaamaan miehen sukupuolielintä. :-). Toisaalta ky:n tuoma mielleyhtymä pudottaisi koko kybridi-, hybridisota -termin sille kuuluvalle paikalleen.

  Tämähän ei sinänsä ole mitään uutta, sanoillahan meitä manipuloidaan ja hallitaan, keksitään uusiosanoja ja vanhoille sanoille annetaan uusia tarkoituksia ja sisältöjä. Tuossa 2000-luvun alkupuolella tuli poliittiseen ja talouskeskusteluun valtavasti uusiosanoja IT-alalta, kaikille lienee tuttu peli ns. ”Hevonpaska-Bingo”. Jos joku ei muista, peli eteni suurin piirtein näin:

  Peliä pelattiin siten, että pelaajille, jotka olivat a) jonkun firman henkilökuntaa, kokoontuivat kuulemaan paikalle tullutta konsulttia b) jonkun kuppikunnan aktiivit olivat kokoontuneet kuulemaan pääkallon paikalta saapunutta ideologia, pelaajille jaettiin bingolaput, joihin oli koottu epämääräinen joukko trendikkäitä uusiosanoja ja se, joka sai ensimmäisenä bingolappunsa täyteen (bingon säännöillä) alustajan alustuksessa käyttämistä uusiosanoista, nousee ylös ja huutaa hevonpaskaa!!

  PS Ylen uutisia kuunnelessa voi myös huutaa hevonpaskaa!!! 🙂

  Siis mihin tällä uusiosanalla hybridisota, joka ei oikein tarkoita mitään, mihin sillä pyritään?
  Ainoa ”älyllinen” vastaus, jonka olen keksinyt, liittyy siihen, ei niinkään sanan etuliitteeseen hybridi, vaan sanan loppuosaan sota. Tällä olemattomalla sanalla pyritään arkipäiväistämään sota, sotaa on kaikessa ja kaikkialla. Siis kiertoteitä yritetään arkipäiväistää ja hyväksyttää kunniallisilla ja rauhantahtoisilla kansalaisilla armottoman julma, raaka ja saatanallinen väkivalta mitä sota oikeasti, vanhan ja perinteisen määritelmän mukaan tarkoittaa. Armeija aikaan yliluutnattimme kuvaili meille alokkaille sotaan kuuluvaa taistelupaikkaa näin: ”Taistelupaikalta kuuluu kranaattien räjähdyksiä ja konetuliaseiden rätinää, kentältä kuuluu haavoittuneiden voihketta ja kiljuntaa, ilmassa viuhuu irroneita peräsuolen pätkiä jne. jne. …”

  Tämä sanallinen ja ideologinen aivopesu iskee näiden globalistien ja NWOlaisten kannalta katsottuna hyvään saumaan. Ihmiset ovat tyhmistyneet suorastaan silmissä, minkäänlaista aktiviteettia yhteiskunnallisiin sen paremmin kuin sodan vastaisiin rientoihin ei tunnu olevan. Rauhanmarsseja ei enää järjestetä. Kun reaalisosialismi ja NKP romahti, niin samalla romahti myös suomalaisten rauhanliikkeiden toiminta. Nyt näitä ns. ”entisiä edistyksellisiä” kansalaisliikkeitä tuetaan Rotschildien rahoilla ja sen kyllä huomaa myös niiden toiminnassa (natolainen rauhaan pakottaminen tappamalla on ok rauhanpuolustajille), nyt nämä ”edistykselliset” kansalaisjärjestöt ajavat NWO ja Nato agendaa.
  No näillä mennään, mutta perästä kuuluu sano torven tekijä.

  Lopuksi musiikillinen pläjähdys:

  https://www.youtube.com/watch?v=oI-4FvaUUvg

  • ”Siis hybridisota ei tarkoita mitään, tai se voi tarkoittaa mitä tahansa, jopa ’kaikkea’.”

   Aivan kuten terroristi. Se voi olla joko perinteinen pommien räjäyttelijä tai vaikka sisäliissodan toinen osapuoli ja heitä voi olla missä maassa hyvänsä: se on globaali uhka. Eikä terroristeja voi koskaan täydellisesti voittaa: heitä voi vain torjua. Tai trolli. Se voi olla vaikka häirikkö tai maksettu propagandisti tai vain toisinajattelija, Putin-trolli voi olla vaikka suomalainen tai venäläinen, tai voi olla ettei heitä ole olemassakaan, ainakaan suomalaisia, muualla kuin NATO-trollin hybridisodassa.

   Mutta kuten tekemällä kaikista mahdollisia terroristeja tai trolleja, väittämällä mitä hyvänsä toimintaa hybrisdisodaksi, voi koska hyvänsä selittää että joku on sodassa sinua vastaan. Vaikka aseet ei laula, hybridisodankäynti on jo menossa. Varmasti. Tämä lienee sanan tarkoitus.

   Nyt voivat iltapäivälehtemme kirjoitella, että Venäjä käy jo sotaa meitä vastaan. Kuten tuo Ukkolakin jo tekee.

   ”Jos Suomen niin sanotussa vastamediassa toimii maanpettureita Venäjän hyväksi, kuten Ukkola antaa ymmärtää, toimiiko Suomessa myös maanpettureita muiden valtioiden hyväksi niiden käymän hybridisodan puitteissa?”

   Tai jopa hybridi-maanpettureita! Esimerkiksi venäläisen metvurstin tai venäläisten suolakurkkujen ostaminen voi olla hybridi-maanpetos. Suomalaisia tuotteita toki, mutta yhdistämällä niihin sana ”venäläinen”, ajetaan Venäjän asiaa ja koitetaan vahingoittaa suomalaista tuotantoa! Hemmetin hybridi-terroristit!

   Ja kirjoittakaa nyt jo Venäjää arvosteleva juttu! Tässä täytyy muuten pian kokeilla jo pulssia, koska saatan hyvinkin olla hybridi-kuollut hybridi-sodan uhri.

   • Totta puhut Pertti. Vuosina 1922-1938 käytiin vastaavaa, silloin sitä ei osattu nimittää Hybridisodaksi. Käytettiin nimeä VAINO, joka on venäläinen sana tarkoitta sotaa. Jos esimerkiksi luet vanhoja Suomen kuvalehtiä tältä ajalta, niiden sivuilla ei montaa kertaa esiinny nimi Venäjä. Aivan kuin ei koko maata olisi olemassakaan. Olisiko hybridisodan seurauksesta, Suomi-Venäjä seura muuttanut nimensä, aikaisemmin oli ”ystävyysseura” nykyään ”kansalaisjärjestö”

 19. Jatkoa kommentoijille.

  Kari Arvola kirjoittaa:

  ”Taloudelliset pakotteet ovat osa modernia sodankäyntiä, jossa toki myös aseellinen voima ja sillä uhkaaminen ovat mukana.
  Suoranaiset taistelut toteutuvat nykyisin ns. sijaissotina, joista erinomaisia esimerkkejä ovat Ukraina ja Syyria. Niiden tavoitteena on siirtyä askel askeleelta eteenpäin strategisessa pelissä. Toiminta on pitkäjännitteistä ja sen pohjimmaisia motiiveja pyritään mahdollisimman hyvin salaamaan ja naamioimaan.”

  Taloudellisia pakotteita on käytetty sodankäynnin välineenä jo iät ja ajat, jo Napoleon käytti talouspakotteita ja varmasti kaikki aiemmat sotaisat suurmiehet samoin. Tavallaanhan on täysin ymmärrettävää ettei vihollisen kanssa käydä kauppaa, tämä tosiasia tietysti koskee vain sotaan osallistuvia valtioita ja valtakuntia, sitävastoin kansainväliset pankkiirit eli banksterit ovat kautta aikain tukeneet molempia sotivia osapuolia jakamalla rahaa eli lainnoittamalla sodankäyntiä ja lietsomalla sotaa. Sota on tuottoisa bisnes.

  Siis talouspakotteita on käytetty jo paljon ennen tätä hybridisota-termin keksimistä. Niin Irak kuin Iran, molemmat ovat saaneet kestää USA:n asettamia talouspakotteita jo paljon ennen hybridisota-termin lanseerausta ja USA pakotti näihin talouspakotteisiinsa mukaan myös koko ns.”läntisen arvoyhteisön” aivan samoin kuin Napoleon pakotti Mannermaasulkemus-sopimukseen (Napoleon kävi talouspakottein Englannin kimppuun) Venäjän tsaarin Aleksanteri I:n Tilsitissä, mikä johti Venäjän sotaan Ruotsin kanssa ja Suomen suuriruhtinaskunnan syntyyn.

  Nyt kun USA on lanseerannut talouspakotteet Venäjää vastaan ja vetänyt mukaansa näihin pakotteisiin ennen muuta EU:n, niin samalla on lanseerattu tämä uusiotermi hybridisota, sillä ilmeisesti halutaan hakea lisää dramatiikkaa näihin pakotteisiin. Erityisesti EU:lta, USA on vaatinut erityisen tiukkoja talouspakotteita (siis tässä kusetuksessa USA vaatii EU:lta talouspakotteita Venäjää vastaan, joihin se ei itse aio osallistua, eikä osallistu), asia, mistä saavat kärsiä erityisesti suomalaiset maanviljelijät, jotka ovatkin tänään protestoimassa Helsingissä. Samaan aikaan yhdysvaltalaisyhtiöt käyvät aktiivia kauppaa Venäjän kanssa niin öljyalalla kuin rakettimoottoreilla + kaikella muulla mistä emme edes tiedä, kun valtameediot eivät niistä kirjuuttele. Jenkkien kannalta bisnes on nyt mukavaa Venäjän kanssa, kun eurooppalaisyhtiöt eivät ole sotkemassa asioita, kilpailu on likvidoitu. Talouspakotteita voi EU-idiooteille kaupata näinkin. 🙂 Bisnes on bisnes ja mooses on mooses.

  ”Sijaissotien” sijasta kyse kai lienee USA:n agressiivisen ulkopolitiikan linjauksen muutoksesta Obaman hallintokaudella. USA on pyrkinyt ”ulkoistamaan” kaikki heidän etujaan ajvat konfliktit erinäköisille islamilaisille terroristiorganisaatioille ja muille matalapalkkaisille palkkasotureille. Rauhannobelisti Obama on ollut erittäin verenhimoinen imperialisti ulkopolitiikassaan koko hallintokautensa ajan, hänen aikanaan on aloitettu dronesotia. niin Pakistanissa, Afganistanissa, Somaliassa, Jemenissä jne., näistä ei paljoa uutisoida.
  Entäs Venäjä, Venäjä ei ole ryhtynyt ulkoistamaan omia konfliktejaan, ei Gruusiassa v 2008 eikä Syyriassa. Ukrainassa ei ole taistelemassa Venäjän vakinaisen armeijan sotilaita, sen sijaan venäläisiä vapaaehtoisia (palkkasotilaita) siellä varmasti on. Sen, joka väittää muuta, pitää todistaa asia. Sitäpaitsi Porosenkon hallinnon propagandan mukaanhan liki kaikki Donbassin alueen asukkaat ovat venäläisiä ja sitä he varmasti etniseltä taustaltaan ovatkin.
  Syyriaan venäläiset menivät antamaan ns. ”veljellistä” apua Syyrian laillisen ja virallisen Bashar al-Assadin hallinnon pyynnöstä, tämä toimi tapahtui täysin kansainvälisen lainsäädännön puitteissa, sitä samaa ei voida sanoa USA:n johtaman liittokunnan toimista Syyriassa, ne ovat siellä kansainvälisen oikeuden näkökulmasta katsottuna rikollisella rosvoretkellä. Venäjä antaa tulitukea Syyrian arabiarmeijalle, SAA:lle, joka vastaa varsinaisesta sodankäynnistä. Eli Syyriassakaan ei ”sijaissotijoista” voi puhua muuten kuin ”läntisen arvoyhteisön” osalta.

  Loppukevennys:

  https://www.youtube.com/watch?v=5_L3M7GxuLw

  • Tässä loppuvideossa on kyse rikoksesta. Onko kyseessä sotarikos vai siviili rikos? Eli missä tuomioistuimmessa käsitellään? Tämän videon tekijä syyllistyy useampaan rikokseen. Miten on, syyllistyykö videon levittäjä Vastavalkee rikokseen en osaa sanoa?
   Omien mielipiteiden kirjoittaminen on jees. Toisen henkilön milipiteen muutaminen on perseestä.

 20. Sotapropagandaa on tuotettu iät ja ajat kaikilla puolilla. Snowdenin paljastukset kertovat yksityiskohtaisesti USA:n harjoittamasta ”hybridisodasta” ja järjestelmällisestä manipuloinnista. On naiivia katsoa pelkästään Venäjän trollitehdasta ja rakentaa hyvän ja pahan sektorit suhteessa siihen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here