Amerikkalaisia on 2000-luvulla harhautettu äärimmäisen kalliilla ”terrorismin vastaisella sodalla”. Veronmaksajien taakkaa on lisätty biljoonilla ja sotateollisuuden voittoja miljardeilla dollareilla torjumaan mitättömiä ulkoisia ”uhkia”, kuten Talibania, jota ei viidessätoista vuodessa ole vieläkään päihitetty. Koko tämän ajan rahoitusjärjestelmä, käsi kädessä poliittisten päättäjien kanssa, on aiheuttanut amerikkalaisille enemmän vahinkoa kuin terroristit ikinä pystyisivät.

Keskuspankin ja valtiovarainministeriön nollakorkopolitiikan tarkoituksena on pönkittää velalla paisutettujen, vilpillisten rahoitusinstrumenttien hintoja. Instrumenttien, jollaisia sääntelemättömät rahoitus­markkinat aina synnyttävät.

Jos inflaatio mitattaisiin asianmukaisesti, nämä nollakorot olisivat negatiivisia korkoja. Eläkesäästäjät eivät siis ainoastaan jää ilman korkotuloja. Heidän säästönsä ovat tappiota tuottava sijoitus. Ansaitun talletus­koron sijaan säästäjä joutuu reaalisesti maksamaan korkoa, joka syö hänen säästöjensä arvoa.

Keskuspankit, uusliberaalit taloustieteilijät ja korruptoitunut talousmedia ajavat negatiivisia korkoja pakottaakseen ihmiset säästämisen asemesta kuluttamaan. Ne esittävät, että talouden huono suorituskyky ei johdu epäonnistuneesta talouspolitiikasta vaan siitä, että pihit kuluttajat hamstraavat rahojaan. Yhdysvaltain keskuspankki (Federal Reserve System eli Fed) ekonomisti- ja lehdistömyötäilijöineen pitää yllä harhakuvaa liikasäästämisestä, huolimatta Fedin omasta raportista, jonka mukaan 52 % amerikkalaisista ei saa neljääsataa dollaria kasaan kuin myymällä omaisuuttaan tai ottamalla lainan. (Vuoden 2013 raportti on poistettu. Vuoden 2014 raportin mukaan luku on 47 %. suom. huom.)

Negatiiviset korot, jotka Sveitsissä on jo otettu käyttöön ja muualla uhattu ottaa, ovat saaneet ihmiset nostamaan pankkitalletuksiaan isoina seteleinä tappioita välttääkseen. Esimerkiksi Sveitsissä tuhannen frangin (912 €) setelien kysyntä on noussut jyrkästi. Isot setelit muodostavat nyt 60 % Sveitsin liikkeellä olevasta käteisestä.

Tallettajien reaktio negatiivisiin korkoihin on saanut uusliberaalit taloustieteilijät, kuten Larry Summersin, vaatimaan isojen seteleiden poistamista, jotta ihmisten olisi hankala säilyttää rahojaan pankkien ulko­puolella.

Toiset uusliberaalit, kuten Kenneth Rogoff, haluavat kokonaan käteisestä eroon ja siirtyä yksinomaan sähköiseen rahaan. Sähköistä raahaa ei saa ulos pankeista kuin kuluttamalla sen. (Eikä tarkasti ottaen edes kuluttamalla, sillä rahathan vain siirtyvät ostotapahtumassa myyjän pankkitilille. suom. huom.) Jos sähköinen raha on ainut rahan muoto, rahoituslaitokset voivat käyttää negatiivisia korkoja tallettajiensa rahojen varastamiseen.

Ihmiset yrittäisivät silloin turvautua kultaan, hopeaan ja muihin yksityisen rahan muotoihin. Vaihtoehtoiset maksu- ja säästämistavat kuitenkin kiellettäisiin ja valtio käyttäisi ankaria rangaistuksia sekä tekisi valeostoja sähköisen rahan välttämisyritykset estääkseen.

Tämä osoittaa, kuinka valtio, ekonomistit ja media ovat liittoutuneet estämään kansalaisia saavuttamasta taloudellista riippumattomuutta henkilökohtaisten säästöjen avulla. Päättäjät pitävät kiinni järjenvastaisesta talouspolitiikasta, jonka noudattaminen ajaa kansalaisten hyvinvoinnin edelle.


TÄMÄ ON KANSALAISTEN KOHTALO niin sanotuissa demokratioissa. Vaikutusvallasta omaan elämään otetaan loputkin pois. Hallitukset palvelevat muutamia mahtavia intressitahoja, joiden agendat johtavat kansantalouksien tuhoon. Keskiluokan työpaikkojen ulkoistaminen ulkomaille siirtää tuloja ja varallisuutta keskiluokalta huippujohdolle ja suuryritysten omistajille, mutta se myös tappaa ulkomailla tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kotimaiset kuluttajamarkkinat. Kuten Michael Hudson kirjoittaa, se on loinen joka tappaa isäntänsä.

Myös talouden rahoituksellistuminen tappaa isäntänsä, mukaan lukien suuryritysten omistajat. Kun yritysjohtajat lainaavat pankeilta paisuttaakseen osakekurssia ja tulosbonuksiaan takaisinostojen avulla, ennakoidut voitot muuntuvat korkosuorituksiksi pankeille. Näin yritysten ennakoidut tulovirrat rahoituk­sellistetaan. Jos tulovirtoja ei synnykään, yritykset voidaan ottaa velkojan haltuun, aivan kuten asunnot velallisilta, ja pankeista tulee yritysten omistajia.

Kun työpaikkoja siirretään ulkomaille ja yritysten tulovirtoja ohjataan suorituksiksi pankeille, jää tavaroiden ja palveluiden ostamiseen yhä vähemmän rahaa. Talous ei kasva ja se kääntyy pitkän aikavälin laskuun. Nykyään monet amerikkalaiset kykenevät maksamaan vain luottokorttilaskunsa minimiosuuden. Tuloksena on massiivinen kasvu velassa, jota ei koskaan voida maksaa pois. Kohtuuttomilla sanktioilla käydään nyt kaikkein maksukyvyttömimpien kimppuun. Luottokorttiyhtiöiden nykykäytännön mukaisesti yksi myöhästynyt tai pankin hylkäämä maksu aiheuttaa kuudeksi kuukaudeksi 29,49 % vuositason rangaistuskoron. Euroopassa kokonaisia valtioita otetaan velkojien haltuun. Kreikka ja Portugali on pakotettu kansallisomaisuuden ja sosiaaliturvan ulosmittaukseen. Niin moni nainen on pakotettu köyhyyteen ja prostituutioon, että ilotytön tuntitaksa on laskenut neljään euroon.

Rahoitusjärjestelmästä on kaikkialla lännessä tullut kansan riistäjä, talouden riippakivi ja hävikki. Ratkaisuja tilanteeseen on vain kaksi. Yksi on se, että suuret pankit pilkotaan pienemmiksi paikallisiksi toimijoiksi, sellaisiksi, joita oli ennen säännöstelyn purkamisen aiheuttamaa keskittymistä. Toinen vaihtoehto on kansallistaa ne ja asettaa niiden toiminnan päämääräksi väestön etu ja hyvinvointi.

Pankit ovat tällä hetkellä liian vaikutusvaltaisia, että kumpikaan ratkaisu voisi toteutua. Mutta länsimaisten rahoitusjärjestelmien ahneus, petos ja itsekeskeinen toiminta saattavat johtaa talouden niin vakavaan romahdukseen, että ajatus yksityisestä rahoitusjärjestelmästä on tulevaisuudessa yhtä vastenmielinen kuin natsismi nyt.

Paul Craig Roberts.
Paul Craig Roberts.

Paul Craig Roberts on ekonomisti, journalisti sekä entinen Yhdysvaltain talouspoliittinen apulaisvaltiovarainministeri. Tämä artikkeli on hänen luvallaan käännetty hänen omalla sivustollaan julkaistusta artikkelista.

Vastavalkea on aiemmin julkaissut tohtori Robertsin artikkelit
2000-luku: Petoksen aikakausi sekä
Sotahaukat ja kolmannen maailmansodan uhka.

P

17 KOMMENTTIA

 1. Uudessa Suomessa on Timo Isosaaren puheenvuoro teemaan liittyen, sen voisi yritää saada Timolta myös tänne. Sauhtautumisessa varallisuuden kasaantumiseen on tulossa yhteiskuntaamme kohtaava seuraava kohtalonkysymys. Robertsin suosittelema kulta, tai hopea kanta johtaisi ainoastaan passivisen,turvaavan pääoman haitalliseen lisääntymiseen. Nykyisin meidän pankeissamme makaa 85 miljardia aivan tavan kansalaisten säästöjä, mikä on yksi erittäin suuri selitys nykyiselle taloudellisen kasvun heikkoudelle.Korkeamman inflaaion aikana nykyisen kaltainen säästämisaste, ei olisi tullut kuuloonkaan, koska juuri tuo inflaatio olisi syönyt talletusten arvon. Harjoitettu uusliberaali talouspolitikka ja sen kannattajat puhuu kokoajan yrittämisen tärkeydestä, mutta itseasiassa realimaailmassa vanha raha on ollut talletusten muodossa se minkä asiaa he ovat edistäneet. Aivan samat tahot ovat hirvittävän huolisaan valtioiden velkaatumisesta, mutta realimaailmassa juuri he velkaannuttavat valtioita, kaikkialla maailmassa ,valtaan päästyään.

 2. Olin lukenut tämän artikkelin hetki sitten alkuperäisenä ja toivoin, että kunpa se saataisiin suomennettuna. Nyt se on tässä kotikielellä.
  Hienoa ja kiitos Vastavalkean.
  Tässä PCR:n artikkelissa paljastuu ja kiteytyy kouriintuntuvasti se pienen saatanallisen psykopaatti-eliitin pahuus ja julmuus, joka maailmaa ohjaa. Yksityinen pankkijärjestelmä on todella verrattavissa natsismiin, ollut sitä alusta alkaen. Ihmiset elävät sen jakamaan joutuessaan keskitysleirissä, jossa velkakidutus ja jopa oman elämän tuhoisaan ahdinkoon (itsemurhiin) ajaminen on sallittua. Ja nyt on siirrytty jo avoimen ryöstön puolelle.
  Kuinka kauan näin voi jatkua? Pystyykö ihmiskunta parempaan jää nähtäväksi.

  • ”Jos sähköinen raha on ainut rahan muoto, rahoituslaitokset voivat käyttää negatiivisia korkoja tallettajiensa rahojen varastamiseen.”

   Kun käteistä rahaa on enää noin 5% rahasta, voi tuon jos-sanan jättää pois.

   ”Toinen vaihtoehto on kansallistaa ne ja asettaa niiden toiminnan päämääräksi väestön etu ja hyvinvointi.”

   PCR on kaikkea muuta kuin kommunisti. Pankkien kansallistaminen ei ole kommunismia eikä edes sosialismia, vaan tervettä järkeä. Markkinatalouskaan ei toimi jatkuvalla velan kasvulla ja pelkällä finanssiomaisuuden luomisella.

   ”ajatus yksityisestä rahoitusjärjestelmästä on tulevaisuudessa yhtä vastenmielinen kuin natsismi nyt.”

   Kyllä, mutta se vaatii rahan ja velan luonnin ymmärtämistä. Yhdysvalloissa tilanne on hieman parantunut tuossa suhteessa, mutta Suomessa ei edes promille ihmisistä ymmärrä asiaa. Meillä on kyllä Talousdemokratia ry ja IPU, mutta ei ole mediaa tai koulua joka levittäisi tietoutta kaduntallajien nuppiin. Täällähän ihmiset tarjoavat ratkaisuksi talousongelmiin talouskuria, julkisen sektorin leikkaamista, säästämistä ja velkaantumisen lopettamista, jotka ainoastaan lisäävät talousvaikeuksia. Ihmiset eivät ymmärrä, että nykyisessä rahajärjestelmässä ainoastaan velkaantuminen kasvattaa taloutta ja että vika on järjestelmässä, ainoa ulospääsy on järjestelmän muuttaminen.

  • ”Yksityinen pankkijärjestelmä on todella verrattavissa natsismiin, ollut sitä alusta alkaen. Ihmiset elävät sen jakamaan joutuessaan keskitysleirissä…”

   Aika ontuva vertaus, kun natsit esim. kansallistivat keskuspankkinsa. Tarinat heidän vankileireltään taas ovat, tuota, maustettua sotapropagandaa. Nuo ainaiset 2. MS vertaukset ovat aika väkinäisiä..

   • Ok, mutta en sanonut että se olisi verrattavissa natsien pankkijärjestelmään joka oli lähempänä talousdemokratiaa. Tarkoitin tuossa lähinnä fasismia johon nykyistä voi verrata mutta koska PCR puhui natseista niin käytin sitä sanaa.

 3. Hyvä artikkeli. Asiaa ei voi sen selkämmin sanoa. Jotenkin tämä olisi saatava politikoillekin selväksi, mutta katson ainakin meidän politikkojemme kohdalla sen toivottomaksi. Syövät pankkiirien kädestä. (Ja pankkiirit syövät kuormasta)

  Linkissä Antti Heikkilän blogi. Kannattaa lukea, kuin myös katella siinä olevat linkit.

  http://www.anttiheikkila.com/blogi/vale-missa-elamme/

   • Luin tuon linkin artikkelin uudestaan. Itse asiassa Chomskyn osuus siihen ettei 9/11 totuus ole valjennut laajemmin näyttäisi olevan aika huomattava. Joutuu kysymään miksi Chomsky on näin toiminut?
    Joe Giambrone: Professor Chomsky’s dismissal of the September 11th controversy has brought with it significant repercussions, as editors, publishers, and politically active citizens accepted his logical fallacies in place of hard evidence and the struggle for truth and justice. The damage has been incalculable.
    If Senator Bob Graham had simply commanded the widespread media penetration and exaggerated social influence that Professor Noam Chomsky enjoys we might all live in a very, very different world today.

  • Hyvä linkkaus. Ehdotinkin päivä pari sitten Antti Heikkilän referoimista näillä sivuilla. Kuoleman tärkeitä analyysejä suomalaisesta terveyspolitiikasta!

  • Pojat ovat kertoneet, että nykyisin jopa ”kehittyneissä” teollisuusmaissa, joissa on vapaa markkinatalous ja kriisi, koska valtion velka on korkea. Näin valtion velka korreloi myös paikallisiin pk-yrittäjiin. Ovat joutuneet tekemään tuottavuusloikan, työskentelemään pidempään pienemmällä palkalla. Tätä voi kutsua myös Suomen malliksi. Perinteisesti noiden pk-yrittäjien taksat ovat perustuneet paikalliseen sopimiseen ja määräytyneet sen mukaan paljonko rahaa on liikkeellä reaalitaloudessa.

   Eivät kuitenkaan ole julkisuudessa juuri valittaneet. Johtuneeko huonosta edunvalvonnasta. Suomessa sen sijaan kuulee jatkuvaa valitusta. Erityisesti viime aikoina äänessä ovat olleet hampurilaiskauppias, autokauppias/lehdenpainaja. Vaativat samaa tuottavuusloikkaa paikallisine sopimisineen. Eivät ehkä ymmärrä, että se vaikeuttaa heidän vähittäiskauppaansa entisestään. Jospa eivät tarvitse sitä enää.

   Syyt ovat syvemmällä, talouspolitiikassa, jonka annoimme Brysseliin. Jos laitan lonkalta muutaman luvun, jotka kertovat. Suomessa liikkeellä olevan rahan määrä noin 170 miljardia. BKT noin 200 miljardia. Ulkomainen bruttovelkamme 425 miljardia. Kulutuskysyntä on lamaantunut laskeviin tuloihin velkataakan alle. Hyödyttää muutamaa varakasta, mutta ei se pidä valtioita toimessa. ”Tuottavuusloikat” ajavat meidät nopeammin konkkaan. Tälläkin menolla meidän olisi pantava parin vuoden koko BKT pelkästään velkojen maksuun, että olisimme ”velattomia”. Paljonko tulevaisuudessa? Ei ihme, että pk-yrittäjillä on vaikeuksia.

   Muuten, jos meidän ”taloustieteen professoreihin” olisi uskominen, Ruotsi pitäisi olla nyt konkurssissa kun eivät liittyneet euroon. Veikaanpa, että seuraavaksi pk-yrittäjät siirtyvät sinne.

 4. Onko tämä Paul C Roberts nyt eräänlainen yhdysvaltalainen vastine Suomen antifasisistisen komedian pelleorkesterin dosentti Johan Bäckmanille? Ainakin jutut ovat saman tasoista epäuskottavaa Venäjän valtion propagandistista narratiivia myötäilevää vasemmistolaista länsifobioita ja konspiraatioteorioita sisältävää huuruilua. #Kaiken #Takana #on #Salaliitto #CIA #Siionistinatsit #NWO

 5. Uuslipilaareille valtio on vain varalla niin kuin munkilla munat (sanoi Hannu Taanila). Pisnetteihin ei saa puuttua, paitsi silloin kun tulee takkiin. Tappiot on jonkun toisen maksettava. Enimmäkseen se on ollut veronmaksajat, koska tappiot ovat olleet sitä mittaluokkaa, että muiden kynsi ei niihin kykene. Tappioiden sosialisoimisessa veronmaksajille tarvitaan politikkoja. Siksi on tärkeää saada ”omia” edustajia parlamentteihin ja hallituksiin.

 6. Taloustutkimuksen professori Michael Hudson kertoo mielenkiintoisella videolla valtioiden velkaorjuuden historiasta. Koronkiskonta ei suinkaan aina ole ollut yhteiskunnallinen normi. Video on osa Surviving Progress –nimistä dokumenttia.

  Röyhkeä riskinotto, kohtuuttomat palkkiot ja talousrikoksista johtuva vääjäämätön romahdus ovat suurten pankkien ja niiden omistajien DNA:ssa. Siksi videolla esiintyvät JPMorganin James Dimon ja Goldman Sachsin Lloyd Blankfein eivät tule koskaan myöntämään virheitään, vaan he jatkavat valehtelua ja verenimemistä kuolemaansa asti.
  Yhteiskunta ei voi parantaa heitä, mutta yhteiskunnan tulisi eristää heidät poliittisesta päätöksenteosta sen sijaan, että heidän annetaan lahjoa maan tärkeimpiä päättäjiä ryöstämillään rahoilla. — lisää: http://magneettimedia.com/velkaorjuuden-historia-tiiviisti/

 7. Eristää heidät? Millä tavalla? Ei heitä voi eristää.

  Maailmaan mahtuu paljon puhetta. Valitettavasti aivan liian vähän tekoja.
  Loputon analysointi ei vie meitä mihinkään. Se turhauttaa ja vie voimat ja motivaation.
  Me tiedämme miten pahasti pielessä asiat ovat. Me tiedämme miten pahasti meitä huijataan. Me tiedämme miten pankit ryöstävät meitä joka päivä. Lainsäätäjät ja poliitikot ovat antaneet pankeille luvan tehdä tätä laillisesti. Mitä suurempi rikollinen sitä suurempi palkkio. Näin Suomi, EU ja USA toimivat. Pienemmät rikolliset suurempien perässä.

  Ei ole mitään keinoa eristää näitä rikollisia koska järjestelmä suojelee heitä. Suurimpia rikollisia odottaa ylennys ja suuret palkkiot. Poliisi ja oikeuslaitos ovat politisoituneet. Ne suojelevat näitä suurrikollisia. Viranomaiset joiden kuuluisi palvella ja pitää meidän veronmaksajien puolta suojelevat ja tekevät kaikkensa peittääkseen viranomaisten rikokset.

  ”Today it takes heroism just to tell the truth about anything, so the heroism required to be any part of Direct Action is enormous. We have been undergoing psychological pressure – Jewish brainwashing – every day of our lives since we were old enough to watch television. Every scripted word uttered on TV must be acceptable to Jewish censors.”

  ”The Federal Reserve has with its debt-based currency destroyed what was left of America – we supposedly owe the Jews over twenty-trillion dollars! For what? For allowing them to charge us interest on their Monopoly money loans?”

  ”Direct Action needs both civilian and military leadership. The military side does not need generals or colonels or admirals or captains. It needs smart, tough Jew-wise younger officers and NCOs who are willing, ready and able to take over the military from the war lords who at this time are planning total war with Russia, North Korea, Iran and even China at the direction of the Zionist enemy. This enemy, since the days of Herman Kahn, actually thinks that nuclear war is not only survivable but also winnable! This is the primary mission of the military side of Direct Action, to take from the Jews their US military power, the power to wage aggressive war against all countries who do not recognize them as the masters of the Earth.”

  http://www.jbcampbellextremismonline.com/the-military-solution/direct-action

  Rahoitusjärjestelmä on miljoona kertaa suurempi uhka kuin terrorismi. Sitä voisi verrata valtavan kokoiseen vetypommiin joka on rikollinen rahoitusjärjestelmä ja pieneen käsikranaattiin joka on terrorismi.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here