Irakin sodassa on kuollut yli 200 000 ihmistä, kymmeniä tuhansia on vammautunut ja lukuisa joukko on edelleen pakolaisina muissa maissa.

Kaikki Saddam Husseinin joukkotuhoaseiden takia, joita ei sitten ollutkaan – ei muualla kuin sotakiimaisten retoriikassa: Irakin sotaa myytiin voimaperäisesti tarpeella tuhota Saddam Husseinin joukkotuhoaseet.

Sen, ettei aseita ollutkaan, vahvistaa Yhdysvaltain tiedonvapauslain (Freedom of Information Act, FOIA) ansiosta julkiseksi saatu kansallinen tiedusteluarvio (National Intelligence Estimate, NIE). Samainen NIE-raportti on julkaistu vuonna 2004, raskaasti sensuroituna; nyt sen voi lukea versiona, johon on palautettu aiemmin sensuroituja osia.

Jo raportin alussa kerrotaan, että tiedustelupalveluilla ei ole varmaa tietoa monista Irakin joukkotuhoaseohjelmaan liittyvistä avainkohdista, mutta että Irak ehkä kykenee rakentamaan ydinohjuksen kymmenen vuoden sisällä.

”Vaikka arvioimme, että Saddam Husseinilla ei ole vielä ydinaseita tai riittäviä materiaaleja niiden valmistamiseen, hän aikoo edelleen hankkia niitä. […] Jos Bagdad saa riittävän määrän ydinasekelpoista fissiiliä materiaalia ulkomailta, se kykenisi rakentamaan ydinaseen kuukausien tai korkeintaan vuoden sisällä. […] Ilman ulkomailta saatua fissiiliä materiaalia Irak ei luultavasti kykene rakentamaan ydinasetta 2007–2009 mennessä, koska heillä ei ole kokemusta korkearikasteisen uraanin tuotannossa tarvittavien sentrifugilaitosten rakentamisesta ja operoinnista ja koska Irakin on vaikea hankkia tarvittava materiaali, laitteisto ja asiantuntemus.”

Yhdysvaltain energiaministeriön (DOE, Department of Energy) arvion mukaan ydinaseohjelman rakentaminen on työn alla; DOE ei kuitenkaan usko Irakiin tilattujen alumiiniputkien olevan osa ydinaseohjelmaa.

”Kaikki virastot ovat yhtä mieltä siitä, että noin 25 000 sentrifugia sen kokoisiin alumiiniputkiin perustuen, joita Irak yrittää hankkia, riittäisivät tuottamaan korkearikasteista uraania noin kahteen ydinaseeseen vuodessa.”

Myöhemmin raportissa todetaan, että kyseessä olevat alumiiniputket eivät olisi soveltuvia rikastetun uraanin tuottamiseen ja että ne onkin todennäköisimmin tarkoitettu muuhun käyttöön, mahdollisesti tykistön käyttämiin ammuksiin. Vielä myöhemmin NIE ilmoittaa, ettei Irakilla heidän arvionsa mukaan ole ydinasetta ja että sellaisen saaminenkin riippuu monesta eri tekijästä. Maininta toistuu usealla raportin 96:sta sivusta eri yhteyksissä.

NIE-raportissa arvioidaan Irakin alkaneen tuottaa uudestaan sinappikaasua, sariinia, syklosariinia ja VX-hermokaasua, vaikkakin ”Irakin kyky tuottaa kyseisiä aineita on kuitenkin rajoitetumpi kuin mitä se oli Persianlahden sodan aikaan”.


IRAKIN–IRANIN SODAN AIKANA (1980–1988) Irak käytti sinappi- ja sariinikaasua Irania vastaan neljässä eri hyökkäyksessä, joiden suunnittelua ja toteuttamista varten Yhdysvallat toimitti Irakille satelliittikuvia ja karttoja Iranin joukkojen sijoittelusta sekä muuta tiedustelutietoa. Yhdysvaltojen hallitus kiisti pitkään tienneensä Irakin kemiallisista aseista, mutta kyllä se tiedettiin: CIA:n arkistojen kätköistä löytynyt materiaali osoittaa, että tiedustelupalvelut ja Yhdysvaltain hallitus tiesivät tarkkaan. Yhdysvalloilla oli laittomien kemiallisten aseiden käytöstä todisteet, joita se ei halunnut Iranin saavan käsiinsä ja YK:ssa esiteltäväksi. Myös NIE-raportissa kerrotaan Saddam Husseinin käyttäneen kemiallisia aseita Irania ja omaa väkeään vastaan.

Edelleen raportissa arvellaan, että jos Irak turvautuisi terrori-iskujen avulla tehtyyn kemialliseen tai biologiseen sodankäyntiin Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan – joko Yhdysvalloissa tai Lähi-Idässä – Irak todennäköisimmin käyttäisi toteuttajana Irakin tiedustelupalvelua (IIS). Tai jos Saddam Hussein olisi kyllin epätoivoinen, hän saattaisi päättää al-Qaidan olevan ainoa organisaatio, joka voisi toteuttaa tämän tyyppisen iskun, ja avustaa al-Qaidaa iskun toteuttamisessa.

Tässäkin on taas se mutta: Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeld väitti sotaa valmisteltaessa julkisesti Yhdysvalloilla olevan kivenkovaa todistusaineistoa siitä, että Irakissa on al-Qaidan jäseniä sekä Saddam Husseinin hallituksen kytköksistä al-Qaidaan, mutta NIE:n raportissa sanotaan, että tiedustelutiedot Irakin ja al-Qaidan välisistä kytköksistä ovat peräisin ”luotettavuudeltaan vaihtelevilta lähteiltä” ja ettei ole lainkaan selvää, että Saddam Hussein olisi millään lailla selvillä minkäänlaisista kytköksistä, jos sellaisia edes on; ei ole muuta kuin toisen käden kuulopuhetta – lähinnä irakilaisilta loikkareilta tai CIA:n salaisissa vankiloissa kidutetuilta epäillyiltä saatua juttua – ja useimmat kysymykset koskien al-Qaidan läsnäoloa Irakissa jäävät vaille vastausta. NIE-raportissa jopa mainitaan Saddam Husseinin olevan epäluuloinen islamisti-liikkeiden suhteen.

Kiduttamalla saatuja tietoja – tietojen hankintatapaa mainitsematta – kuitenkin käytettiin useassa eri yhteydessä perusteluina maailmanlaajuisen terrorismin vastaisen sodan myymiseen sekä Irakin sodan oikeuttamiseen.

NIE-raportin sivulla 12 kerrotaan, että vaikka talouspakotteiden alainen Irak myykin laittomasti öljyä Syyrian, Turkin ja Jordanian kautta, Irak kuitenkin pääosaltaan vie öljynsä ruokaa öljystä -ohjelman kautta, joka on 80-prosenttisesti YK:n valvonnassa, ja että pääosa Irakin hankkimasta sotatarvikkeistosta on varaosia ja ammuksia.

Ajatushautomo RAND, joka analysoi NIE-raportin, päätyy siihen, että NIE:n ”tiedot” liikkuvista biologisen sodankäynnin laboratorioista, miehittämättömien lennokkien avulla tehtävien iskujen mahdollisuudesta tai Nigeristä tehdyistä uraanihankinnoista ovat kaikki vääriä.

Kommentti.

Irakin sotaa myytiin suurelle yleisölle lähinnä kolmella perustelulla: tarpeella tuhota Saddam Husseinin joukkotuhoaseet, tarpeella pienentää kansainvälisen terrorismin uhkaa sekä demokratian edistämisellä Irakissa ja sen lähialueilla.

Tavoitteita ei ole 13 vuotta sodan jälkeenkään saavutettu. Sota osaltaan johti Isis:ina tunnetun ääri-islamistijärjestön syntyyn, ulkoa tuotu demokratia ei ole oikein ottanut juurtuakseen eikä terrorismin uhka maailmassa totisesti ole vähentynyt, päinvastoin.

NIE-raportti, johon Irakin sotaa myytäessä viitattiin, vilisee ehdollisia ilmaisuja: ehkä, jos, mahdollisesti, voi olla, mikäli tietyt ehdot täyttyvät jne. eli varmoja tietoja ei yksinkertaisesti ollut. Mitä siitä…
Yhdysvaltain ulkoministeriön palveluksessa pitkän uran tehnyt Charles W. ”Chas” Freeman Jr, joka on toiminut myös lähettiläänä Saudi-Arabiassa, piti Venäjän Ulko- ja puolustuspolitiikan neuvoston juhlavuoden konferenssissa joulukuussa 2012 puheenvuoron, jossa hän käsitteli hasbaraa, mielipiteen muokkaamisen taidetta.

Puheenvuorossaan Freeman määritteli hasbaran tavoitteet seuraavasti:

 1. tukea valtion strategisia pyrkimyksiä luoda yhtenäisyyttä kotirintamalla
 2. varmistaa liittolaisten tuki
 3. murtaa yritykset muodostaa vastarintaa
 4. päättää tavasta, jolla asiat esitetään ja määritellään mediassa, älymystön keskuudessa ja sosiaalisessa mediassa
 5. määritellä ne rajat ja suuntaviivat, joiden sisällä poliittisesti korrektin keskustelun annetaan tapahtua
 6. viedä legitimiteetti kriitikoilta ja heidän esittämiltään argumenteilta sekä
 7. muovata yleistä mielipidettä ja suuren yleisön tekemiä tulkintoja kansainvälisten neuvottelujen tuloksista.


Pitäytyminen narratiivissa on yleisin syy tiedustelu-epäonnistumisiin: kykenemättömyys hyväksyä tai harkita sellaista todistetta, joka nousee prosessin aikana esiin hyväksytyn viitekehyksen ja rakenteen ulkopuolelta. NIE-raportissa tämä näkyy siten, että Saddam Husseinin tiedossa ollut petollisuus väritti puutteellisiksi tiedettyjen tiedustelutietojen tulkintaa: todisteet siitä, että Husseinilla ei ollut ydinaseita samoin kuin todisteet Husseinin rajoitetuista mahdollisuuksista valmistaa kemiallisia ja biologisia aseita tulkittiinkin todisteiksi Husseinin petollisuudesta.

Ei sillä, että tiedustelutiedoilla olisi aidosti ollut väliä. Vaikka NIE-raportti tai muut tiedusteluraportit olisivat nimenomaan sanoneet tietävänsä vuorenvarmasti, ettei Saddam Husseinilla ole ydin-, kemiallisia tai biologisia aseita eikä mahdollisuuksia sellaisia hankkia lähimmän vuosikymmenen aikana, tieto olisi vaiettu kuoliaaksi.

Näyttää uskottavalta, että sodasta oli päätetty jo aikaa ennen NIE-raporttia, ja julkistamiskelpoinen syy sodalle olisi kaivettu vaikka mistä. Eihän voinut puhua öljystä ja petrodollarista: ahneus, pääoman puolustaminen ja hegemoniapyrkimykset eivät ole myyviä argumentteja kun maata viedään sotaan. Tiedustelutiedot väännettiin sopimaan haluttuun politiikkaan. Politiikassa havainto on realiteetti, todellisuus. Tarinankerronta legitimisoi, laillistaa tietyt havainnot ja tekee muista ”laittomia”. Media ei juurikaan kyseenalaistanut tai tarkastunut sille vuodettuja sepitteellisiä tietoja joukkotuhoaseista, vaan pauhasi kaikuna uhkakampanjaa suurin otsikoin. Nyt meneillään olevien Syyrian ja Ukrainan sodan uutisoinnista voimme tehdä sen havainnon, että media ei siinä suhteessa ole oppinut mitään vaan toistaa Irakin sodan aikaista uutisointikaavaa.

Ulkoisen uhkan (al-Qaida, Isis jne) luominen palvelee hyvin jatkuvan sodan ylläpitämistä ja on käyttökelpoinen ulkopolitiikan työkalu, kuten Yhdysvaltain puolustusvoimien tiedustelupalvelun (DIA) raportista käy ilmi.

Raportissa mm. todetaan ”Länsimaat, Persianlahden valtiot sekä Turkki tukevat Syyrian oppositiota… […] On mahdollista, että Itä-Syyriaan (Hasakan ja Der Zorin alueille) tullaan perustamaan, joko itsenäisyysjulistuksen myötä tai ilman sitä, salafistinen kalifaatti, ja juuri tätä [Syyrian] oppositiota tukevat voimat [länsi, Persianlahden maat ja Turkki] haluavat Syyrian hallinnon eristämiseksi[…] Syyrian oppositiolla tarkoitetaan ns. maltillisia kapinallisia eli ”hyviä terroristeja”. Raportissa todetaan niin ikään, että ISI (Isisin edeltäjä) ”voisi julistaa islamistisen valtion hyödyntäen liittolaissuhdettaan muiden Irakissa ja Syyriassa toimivien terroristijärjestöjen kanssa[…]”. Libyan sodan mallin mukaisia turva-alueita suunnitellaan luotavan islamististen taistelijoiden hallussaan pitämille alueille (mitä voi pitää ns. ”humanitaarisen sodan” ensi askeleena).

Toisin sanoen Isisin nousu nähtiin hyödyllisenä kehityksenä, ei uhkana. Yhdysvallat on maksanut Irakin sodasta paitsi rahallisina menetyksinä, myös uskottavuuden rapautumisena. Valehtelijoihin eivät luota kuin sokaistuneet tapaukset. Muslimimaissa heikko luottamus ”länsimaisten arvojen” kauppamiesten vilpittömyyteen vaikeuttaa rauhan prosesseja.

Kalleimman hinnan Irakin sodasta ovat maksaneet irakilaiset siviilit. Demokratian ja vapauden sijaan tuli miehitys, köyhyys, kodittomuus, kidutus ja kuolema. Vuodesta 2003 alkaen myös muu maailma on ollut maailmanlaajuisen terrorismin vastaisen sodan tantereena.

Sodan hyötyjiä on Yhdysvaltain arkkivihollinen shiialainen Iran, joka pääsi eroon sunni-muslimeja suosineesta Saddan Husseinista. Sodan hyötyjiä ovat myös jälleenrakentamisurakoita saaneet amerikkalaisyritykset, kuten Yhdysvaltain varapresidentti Dick Cheneyn Halliburton.

Joku voi kysyä, miksi tämä artikkeli piti kirjoittaa, onhan Irakin sodasta niin kauan. Ei siitä ole, eikä se ole loppunut. Sama sota – sota terrorismia vastaan – jatkuu Syyriassa, Libyassa, Jemenissä, Afganistanissa, Pakistanissa, Afrikassa, Iranin vastaisissa talouspakotteissa, Ukrainassakin. Tuo sota on nyt siirtymässä Euroopan unionin alueella käytäväksi.

Riikka Söyring

Lähteitä

28 KOMMENTTIA

 1. Oleellinen lisä tähän on Mossadista loikanneen Victor Ostrovskyn kirjoissaan kuvaama Mossdin operaatio Brush fire, jonka tavoite oli saada Yhdysvallat hyökkäämään Irakiin. Operaatiossa demonisoitiin Saddam, murhattiin Irakin opposition johtajia, ja tuettiin Saddamia vastustavia militantteja, perustettiin fanaattinen jihadisti ryhmä, sekä toimitettiin CIA:lle ’luotettavaa tietoa’ Irakin joukkotuhoaseista.
  Yo. kaavan mukaisesti oli toimittu aiemmin Jordaniassa, ja Syyrian tapahtumien valossa, Mossad on ollut mukana tällä skenaariolla myös siellä.

 2. Järkyttävää että maailma on näin sairaassa tilassa ja tauti vain pahenee. Jotakin ihmisryhmää ohjaa pelkkä tuhovietti, ikuisen sodan tarve.
  Ei millään haluaisi uskoa että totuus on tätä ja että sen maailmaa johtava eliitti ilman omantunnon tuskia hyväksyy.
  ”Maailmassa on vain yksi ongelma – ihminen”, sanoi C.G. Jung.

 3. Siis Irakin sodasta tiedämme kuollleiden määrän suhtkoht tarkasti, siitä ilmeisesti kiitos kuuluu wikileaksille.
  Sitävastoin Persianlahden sodan kuolleiden määrästä ei tunnu löytyvän minkäänlaista tietoa. Tässä sodassa jenkkisensuuri näytti kyntensä eikä kukaan vielä silloin vuotanut mitään.
  Persian sodan jälkeiset Irakin vastaiset talouspakotteet tappoivat huomattavasti enemmän irakilaisia kuin sotatapahtumat. Persianlahden sodassa tuhottiin tietoisesti irakilaiskaupunkien infra ja pakotteiden johdosta mitään ei saatu korjattua rakennusmateriaalien puutteen takia, eli likainen vesi, ruoan ja lääkkeiden puute tappoi yksinomaan irakilaislapsia puolimiljoonaa ( 500 000) ja kaikkinensa talouspakotteiden arvioidaan tappaneen yli miljoona irakilaista.
  Siis yhteenlaskettuna tämä jenkki-imperialistien liki 15-vuotinen sotaretki Irakia vastaan sai hengiltä 1 000 000 + 200 000 + (Persianlahden sota oma arvio 300 000) = 2 000 000

  PS Vedin tuon luvun 300 000 omasta päästäni stubbilaisittain. Luulenpa että tuo luku 2 miljoonaa 15 vuoden ajalta on aika lähellä todellisuutta.

  https://www.youtube.com/watch?v=2irN1G5HiRo

 4. PS tämä unohtui.

  Tietääkö / muistaako joku loppuivatko Persianlahden sodan jälkeen asetetut Irakin vastaiset talouspakotteet ennen tätä toista Irakin sotaa ja jos loppuivat niin milloin?

  Myös tähän samaan asiaan liittyvä jatkokysymys; Saddam Husseinhan ilmoitti euron liikkeellelaskemisen jälkeen, että Irak myy öljyään ainoastaan ja vain euroissa, olivatko talouspakotteet vielä tällöin voimassa ja onko kukaan talousviisas tutkinut tämän Saddamin ilmoituksen merkitystä euron ja dollarin väliseen valuuttakurssiin?

  Muistaakseni euroajan alussa euron kurssi nousi suhteessa dollariin ihan mukavasti.

 5. Äärimmäisen naivia
  OBAMA TUNNUSTAA SUURIMMAN VIRHEENSÄ: LIBYA
  Als seinen schwerwiegendsten Fehler hat US-Präsident Barack Obama die Intervention in Libyen bezeichnet.
  In einem Blitz-Interview des TV-Senders Fox News antwortete Obama in der Nacht zum Montag auf die Frage „Ihr schlimmster Fehler?“ wie folgt: „Wahrscheinlich das Scheitern beim Konzipieren eines Plans am Tag nach der Intervention in Libyen, welche mir damals als richtige Entscheidung erschien.“ 
  Weiterlesen: http://de.sputniknews.com/politik/20160411/309090456/obama-gesteht-seinen-schlimmsten-fehler-lybien.html#ixzz45WMAosNE

  Mieshän oli vain renkipoika hommassa joten naurettavaa synninpäästön yritystä !!!

 6. Snowdenin mukaan USA itse auttaa ydinaseita leviämään (ainakin) Sveitsin kautta. – http://www.yhdysvallat.eu/uutisia/edward-snowden-sanoo-yhdysvaltojen-vakoojat-turvassa-sveitsissa/

  Lisäksi Saudi-Arabiasta, kaikkein isismäisimmästä valtiosta, on äskettäin tullut ydinasevaltio kun se – vaikka on ratifioinut ydinsulkusopimuksen – osti ydinaseita Pakistanilta.
  Molemmat maat ovat USA:n joukkueessa ja USA voisi niihin halutessaan vaikuttaa.

  + kenen kuvio pohjimmiltaan olivat pernaruttokirjeet USA:ssa, entä HIV ja Ebola…

  Näkeekö joku merkkiä että USA:n moraali olisi noussut ydinasehullu Trumanin ajoista?
  (Pois lukien se, että ydinaseiden käyttöön maan päällä on tullut eräs este niistä ajoista. Mutta se ei kerro kenenkään moraalin noususta.)

  • Moraali todellakin laskee laskemistaan… tuntuu kuin ihmisen kaikkein alhaisin puoli olisi nyt ihan formulavauhdilla kiihtymässä äärimmilleen globalistieliitin ja pankkiirimafian kaikkialle tunkeutuvassa vallan tavoittelussa. Hitler oil vielä hiekkalaatikkotasoa tämän rinnalla.

   • Joten tämä nyt kuulostaa samalta kuin sanoisit: Ei, en ole varastanut rahojasi, olen vain siirtänyt ne paikasta toiseen, sinun lompakostasi minun taskuuni.

   • Hitler oli varsin paha ja sairas tyyppi, kun suhteuttaa oikein.
    Ei siis mekaanisesti eli ainakin: ”Hitler halusi tappaa X % maailman väestöstä, Cabal / Illuminaatti taas…”

    Hitler halusi maksimaalisesti valtaa, rahaa, jne., johtaa Saksan yli kaiken, kuten laulussakin sanottiin.
    Ja siihen päälle projektiot, kuten monella tavalla ”Saksan valtio olen minä”.
    (Maallisista vain seksuaalisissa perversioissaan hän ei ollut ihan maksimissa, vaikka niitäkin oli.)

    Siihen aikaan maksimaalinen valta (julkistettu Uusi maailmanjärjestys koko maailmaan), valtava rahamäärä, mahtavuutta uhkuvat kaupungit jne. olivat hänelle mahdollisia saavuttaa miehityksin jne.
    Pelkällä taloudella ja – tarvittaessa salamurhin – nukkejohtajien asettamisilla se ei silloin ollut mahdollista. Eikä maailma ollut niin teknologisesti hallussa, että hänelle olisi näyttäytynyt hyödylliseksi murhata enemmistö maailman väestöstä nuo tavoitteensa saavuttaakseen.
    Olisi ollut tosi vaativaakin murhata 85-93 % maailman väestöstä, mitä nykyään osa Illuminaatista tavoittelee.
    Loogisista syistä: 1) maailman resurssit saadaan helposti tehokäyttöön hyvin vähällä työvoimalla ja 2) suuri määrä vapauden makuun päässeitä ihmisiä olisi helposti uhka illuminaatille eli siitä syntyisi väistämättä liikaa heränneitä…

 7. Saksankielinen Klagemauer-TV on julkaissut 10.4.2016 videon Demokratian lähetyssaarnaajat kuoleman enkeleinä. Videossa on upeat grafiikat ja pyramidi nykyisestä järjestelmästä ja siitä saa myös erittäin hyvän kuvan ” poliittisesta pronologiasta” tai miten pahaa käytetään politiikassa.

  https://www.youtube.com/watch?v=qihsX8LbTE4

  • Hyvä video. Siinä kuvattu tiiviisti maailman tilanne. Ihan sitä se on mitä kaikki asiaan perehtyneet sanovat. Pyramiidi jonka huipulla on iso raha eli Pankkiirimafia joka ohjailee lakeijoitaan ja sanelee pelisäännöt.
   Jokaisella kirkolla on piispansa. Niin se on. Tai jokaisella armeijalla ylipäällikkönsä ja kenraalinsa. Demokratiasta ei kannata puhua. Hallitukset tekevät kuten käsky käy. Viis kansasta.
   Onko ulospääsyä? Vai pitääkö odottaa, että tämä tuhokoneisto ajaa itse itsensä tuhoon kuten aina on käynyt historiassa.

   • P.s. Vaikkei osaisikaan saksaa niin video kannattaa katsoa jotta näiden kuolemanenkelien nimet jäävät mieleen ja osaa karttaa niitä kuin ruttoa.

 8. Tässä vielä yksi kartettava eurooppalainen tulokas CIA:n värivallankumousrepertuaariin. Yhtä aikaa Ranskaan, Saksaan ja Espanjaan on nyt perustettu Nuit debout-liike (Yöllä hereillä). Thierry Meyssan paljastaa kuitenkin nuo ”yöllä hereillä olijat” manipuloiduksi uusiliberalismin vastustajiksi.

  http://www.voltairenet.org/article191222.html

  P.S.

  Thierry Meyssan edustaa vaihtoehtomedioita, jotka tiettyjen teemojen kohdalla näyttävät jättävän englannin kielisen käännöksen pois. Mikä syy siihen mahtaakaan olla ? Joka tapauksesssa youtube on kuitenkin laaja alusta, mutta jonka omistaja voi myös poistaa sieltä ei toivotun aineksen.

 9. Saksassa tapahtuu muutenkin nwo-vastaista tervettä liikehdintää minkä ilolla olen pannut merkille vaikka toisaalta on ollut paljon masentavaa infoa että maa nukkuu ja antaa ulkopuolisten voimien valloittaa/miehittää itsensä.
  CSU puoluejohtaja vaatii Islam-lakia: että maan moskeijoissa puhutaan saksaa ja imaamit koulutetaan Saksassa. Ja että moskeijoiden rahoitus Turkista ja Saudiarabiasta lopetetaan. Hän on vakuuttunut ettei integraatio ilman tätä onnistu.
  CSU fordert Islam-Gesetz für Deutschland
  CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer will die Finanzierung von Moscheen aus der Türkei beenden. Deutschland müsse Imame selbst ausbilden. Er ist überzeugt, dass die Integration sonst nicht gelingt.
  http://www.welt.de/politik/deutschland/article154288868/CSU-fordert-Islam-Gesetz-fuer-Deutschland.html

  • Minusta nuo CSU:n puoluesihteerin puheet ovat aika lailla vain silmänlumetta (Schein). Myöhästä ajatella nyt, että islami- laki muuttaisi nopeasti mitään. Lakeja rikotaan muutenkin myös Saksassa jo aivan tarpeeksi ihan kansleritasoa myöten.

   Pessimistinä en näe Saksaa maailman huonon kehityssuunnan muuttajana. Pikemminkin päinvastoin. Mielenkiintoista sen sijaan on juuri nähdä, miten Erdoganin saksalaiseen tuomioistuimeen jättämälle syytteelle saksalaista TV-satiirikkoa, Jan Böhmermannia vastaan käy. Eroganhan perustaa kanteen Saksan voimassaolevaan (mutta ei ajanmukaiseen) rikoslain 103 pykälään. Siinä ainakaan että Böhmerin satiiri olisi rikos ihmisyyttä vastaan, Erdogan ei taida saada kannatusta.

 10. Taas venäläiskoneet olivat kiusaamassa Donald Cookia, voi, voi sentään.
  Nyt Cookia kiusattiin Kaliningradin edustalla ja tätä ennen sitä kiusattiin Mustalla merellä Krimin edustalla.
  Mustan meren tapahtumista ”läntisen arvoyhteisön” valtamedia vaikeni. Venäläinen Su-24 lensi Mustalla merellä Cookin yli suht matalalla, kone oli varustettu Khibiny (L-175V) (Хибины) (Л-175В) EMC laitteella, joka pimensi koko Cookin.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Khibiny_%28electronic_countermeasures_system%29

  Ja tähän päälle vielä se, että venäläisten rannikkopuolustusase Bastion oli lukinnut Donald Cookin kohteekseen, niin Cookilla päätettiin vähin ääni poistua paikalta. Myöhemmin kerrottiin liki kymmenen Cookilla työskennelleen henkilön irtisanoutuneen tehtävistään.

  Nyt ei ilmeisesti venäläisillä vielä ole Bastionia tai Balia Itämeren rannalla, mutta pian varmaankin on.
  Donald Cookin aseistuksena on nimittäin Tomahawk ohjukset (142 kpl), joiden kantama on 2500 km ja ne voidaan varustaa ydinkärjillä, eli venäläisten onkin syytä olla varpaillaan ja toimia ensin. 🙂

  http://www.voltairenet.org/article185860.html

 11. Erittäin hyvää asiaa Paul C Robertsilta — sionistineokonnat jäämässä hopealle

  How the American Neoconservatives Destroyed Mankind’s Hopes for Peace

  Europe is dependent on Russian energy. Russia can cut off this energy. There are no alternatives in the short-run, and perhaps not in the long run. If Russia shuts off the energy, Germany industry shuts down. Europeans freeze to death in the winter. Despite these facts, the neocons have forced Europe to impose economic sanctions on Russia.
  — Eurooppa ei päsrjää ilman venäjän energiaa, se on fakta.

  Chinese Foreign Minister Wang Yi said that Russian-Chinese relations are able to resist any international crises.
  — Venäjän ja Kiinan suhde tai yhteistyö kestää kaikki kansainväliset kriisit voittajana.

  The only achievements of the American neoconservatives are to destroy in war crimes millions of peoples in eight countries and to send the remnant populations fleeing into Europe as refugees, thus undermining the American puppet governments there, and to set back the chances of world peace and American leadership by creating a powerful strategic alliance between Russia and China.
  — Neokonnat eivät ole saaneet muuta kuin tuhoa aikaan.

  This boils down to extraordinary failure. It is time to hold the neoconservatives accountable, not elect another puppet for them to manipulate.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=131831

  • Der Honigmann sagt… erittäin mielenkiintoinen blogi jonka luettuaan ymmärtää miksi Lähi-idässä taistellaan ja miksi meille tunkee maksettuja pakolaisia…
   ja myös Merkelistä paljastuu yllättäviä asioita

   Der etwas andere weblog…

   “… das ist alles, was ich noch für uns tun kann, es tut mir sehr leid.” Was sollte das bedeuten, wen meinte sie (Merkel) mit “uns”? Seltsam diese Aussage: “das ist alles, was ich noch für uns tun kann.”

   Die jüdische Weltmacht-Basis USA steht vor dem Zerfall, ausgesaugt, blutleer. Diese Lobby-Vampire können einfach nicht anders, als parasitär vernichten. Gottseidank, muss man schon sagen, denn wenn sie sich nicht immer wieder selbst vernichteten, könnten wir sie nie besiegen.

   Wie schon dargelegt, die von Israel befohlenen Militärschläge gelten nicht dem IS, sondern der Assad-Regierung. Um den Iran und die libanesische Hezbollah maßgeblich schwächen zu können, muss Israel zunächst Syrien vernichten. Aber dazu braucht es den Vasallen-Westen, der die militärische Drecksarbeit zu verrichten hat. Der Aufschrei gegen Putins Entscheidung, die IS-Mörder zu stellen und zu vernichten erschallt deshalb so laut, weil das Eingreifen Russlands den jüdischen Plan zur Vernichtung Syriens durchkreuzen würde. Übrigens liegt es auch im Interesse von Rothschild, die Regierung von Baschar al-Assad militärisch zu liquidieren, denn Syrien hat sich bislang standhaft geweigert, das privatisierte Rothschild’sche Notenbank-System in Syrien einzuführen.
   https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/ludwig-kazmierczak/

 12. Husseinin MURHA kalvaa ”W” Bushin , sekä Dick Cheneyn luita, juuri sen tapahtuman kauhuuden takia. Syytöntä vanhusta rääkkäsivät kuin ” vierasta sikaa”.
  Mitään näyttöä Usan rikollinen johto ei kyennyt näyttämään toteen. Toivon syyllisille kivuliaita vanhuudenpäivien kärsimyksiä, vaikka ei sekään mitään tasoita.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here