Kansainväliseen hyväntekeväisyysjärjestöjen kattojärjestö Oxfamiin kuuluva Oxfam America julkaisi 14. huhtikuuta raportin monikansallisten yritysten verojen välttelystä. Verojen välttelystä on tullut kansainvälinen käytäntö, Oxfam toteaa.

Oxfamin arvion mukaan 90 prosenttia 200 suurimmasta monikansallisesta yrityksestä välttelee veroja hyödyntämällä siirtohinnoittelua, voittojen ilmoittamista matalan verotuksen maissa ja kaikkia mahdollisia lain suomia porsaanreikiä. Yksi tapa on ostaa yritys matalan verotuksen maasta ja siirtää sen jälkeen — ainakin nimellisesti — pääkonttori kyseiseen maahan.

Oxfam kävi läpi useiden yritysten vuosien 2008–2014 väliset taloudelliset raportit, vuosittaiset liittovaltion veroilmoitukset, kokonaisvoitot, Yhdysvaltoihin osavaltio- ja liittovaltiotasolla maksetut verot, saadut verohelpotukset, lobbauskulut, verokeitaissa olevat varat sekä liittovaltiolta saadut etuisuudet, kuten lainat, lainatakaukset ja bail-out-rahat, joilla yrityksiä autettiin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Tärkeimmät Oxfamin löydökset ovat seuraavat:

50 suurinta tutkittua yritystä teki lähes $4 biljoonaa voittoa maksaen tästä veroa vain $412 miljardia; effektiivinen veroprosentti oli alle 10 lain säätämän 35 prosentin yritysveron sijaan.

50 yritystä käytti $2,6 miljardia vuosina 2008–2014 lobbaukseen vaikuttaakseen lainsäätäjiin omaksi edukseen.

50 yritystä sai $11,2 biljoonaa liittovaltion tukea. Yksi biljoona on miljoona miljoonaa tai tuhat miljardia. Lobbaukseen käytettyjen rahojen tuotto on siten 400 000 prosenttia. Tai: jokaista maksettua verodollaria kohden yritykset saivat 27 dollaria tukea liittovaltiolta. (Konservatiivisen arvion mukaan EU:ssa käytetään lobbaukseen $1,7 miljardia eli noin 1,5 miljardia euroa vuositasolla).

50 yrityksen ulkomaille jemmatut rahat ovat lähes $1,4 biljoonaa, mikä on suurempi summa kuin Venäjän, Meksikon, Espanjan, Australian tai Etelä-Korean bruttokansantuote.

Tällä hetkellä yrityksillä on verokeitaissa arvion mukaan $7,6 biljoonaa, mikä on noin kymmenesosa koko maailman vuoden 2014 yhteenlasketusta bkt:sta.

43 prosenttia yritysten ilmoittamista tuotoista on raportoitu viidestä verokeitaasta. Vuonna 2012 yritykset raportoivat $80 miljardin edestä voittoja Bermudasta (lähes 20 kertaa Bermudan bkt) eli enemmän kuin Kiinasta, Japanista, Saksasta ja Ranskasta saadut voitot yhteensä.

Amerikkalaisyritykset siirsivät yhteensä $500–700 miljardia niistä maista, joissa tuotanto tapahtui matalan verotuksen oloissa.

Köyhät maat menettävät arviolta $100 miljardia vuodessa verojen välttelyn vuoksi. Summalla saisi puhtaan veden ja viemäröinnin 2,2 miljardille ihmiselle.

Kehitysmaille, joiden luonnonvaroja ja halpaa työvoimaa monikansalliset yritykset hyödyntävät, monikansallisten yritysten tapa vältellä verojen maksua aiheuttaa mittavat tappiot ja estää niitä kehittämästä terveydenhuoltoa, koulutusta, infrastruktuuria tai ylipäänsä mitään ihmisarvoiseen elämään ja ihmisoikeuksien piiriin kuuluvia yhteiskunnan rakenteita.

Oxfamin tutkimia yrityksiä ovat mm. Alphabet (Google), American Express, American International Group (AIG), Amgen, Apple, AT&T, Bank of America, Berkshire Hathaway, Boeing, Capital One Financial, Caterpillar, Chevron, Cisco Systems, Citigroup, Coca-Cola, Comcast, ConocoPhillips, CVS Health, Dow Chemical, Exxon Mobil, Ford Motor, General Electric, General Motors, Goldman Sachs, Hewlett-Packard, Home Depot, Honeywell International, IBM, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Merck, MetLife, Microsoft, Morgan Stanley, Oracle, PepsiCo, Pfizer, Phillips 66, Procter & Gamble, Prudential Financial, Qualcomm, Twenty-First Century Fox, Inc., United Technologies, UnitedHealth Group, US Bancorp, Verizon Communications, Wal-Mart Stores, Walt Disney sekä Wells Fargo.

General Electricillä (GE), jota avitettiin tuntuvasti veronmaksajien takauksella vuoden 2008 kriisin seurauksista, on ulkomailla piilotettuna $119 miljardia; verojen välttelyä varten on perustettu 118 verokeidasyritystä. Applella on jemmassa $181 miljardia ja Microsoftilla — jonka tuotteita Suomen valtiokin käyttää — $108 miljardia.

Kollektiivisesti veroja välttelevät yritykset saivat 2008–2014 veronmaksajilta tukea eri muodoissa (lainatakaukset, lainat ja bail-out -menettelyt) yli $11,2 biljoonaa. Itse kriisi taas oli seurausta mm. tukea saaneiden pankkien rikoksellisesta toiminnasta.

Pew Research -mielipidetiedustelun perusteella yli 60 % amerikkalaisista katsoo, että yritykset ja varakkaat henkilöt eivät maksa yhteiskunnan ylläpitämiseen tarvittavaa omaa osuuttaan veroista.

Kommentti. Wall Streetin ja sotakoneiston ehdokkaan Hillary Clintonin kanssa demokraattien presidenttiehdokkuudesta kilpaileva senaattori Bernie Sanders laati avustajineen viime vuonna katsauksen amerikkalaisyritysten verojen välttelyyn ja sen seurauksiin.

Yhdysvaltain kongressille laadittu raportti Legalized Tax Fraud: How Top US Corporations Continue to Profit Through Offshore Tax Havens (”Laillistettu veropetos: Kuinka yhdysvaltaisyritykset jatkavat hyötymistä verokeitaiden avulla”) sisältää 32 sivua tiukkaa asiaa verojen välttelystä ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan.

Yhdydvalloissa toimii edunvalvojaliittouma Business Roundtable (BRT), jossa istuu 201:n suurimman amerikkalaisyrityksen toimitusjohtajia. BRT lobbaa ahkerasti nostaakseen ikää, jonka jälkeen kansalainen on oikeutettu Yhdysvaltain Social Security- ja Medicare -ohjelmiin, nykyisestä 60 vuodesta 70 vuoteen. BRT haluaa myös leikata sosiaaliturvaa, alentaa yritysveroa sekä ottaa käyttöön territoriaali-verojärjestelmän, jonka myötä verokeitaissa olevia voittoja ei voi verottaa Yhdysvalloissa.

111 yritystä BRT:n edustamista 201:stä yrityksestä käyttää verokeitaita välttääkseen verotusta, säästäen arviolta $280 miljardia säilyttämällä tuhatta miljardia ($1 trillion) voitoistaan Yhdysvaltain ulkopuolella (”off-shore”).

BRT:n kuuluvista yrityksistä ainakin 81 on tuottanut voittoa viimeiset viisi vuotta, mutta juuri mikään niistä ei maksa lähellekään virallista yritystuloveroprosenttia, joka on 35. Vuodesta 2008 vuoteen 2012 nämä 81 yritystä saivat verohelpotuksia yhteensä $188 miljardia (laskettu siten, että voitoista menevästä verosta, 35%, on vähennetty se, mitä ne todellisuudessa maksoivat veroina). Yhteenlaskettuna mainitut 81 yritystä maksoivat tuloveroa vain 18,1% vuosien 2008 ja 2012 välillä. Efeektiivisen veron ja laissa määrätyn veron erotus on siten lähes puolet.

Useat BRT:n kuuluvista yrityksistä eivät maksaneet veroa lainkaan Yhdysvaltoihin, mutta saivat kuitenkin veronpalautuksia; niillä oli negatiivinen veroprosentti. Näitä yrityksiä ovat mm. American Electric Power, Boeing, Corning, Duke Energy, General Electric, The Interpublic America ja Goldman Sachs — siis samoja yrityksiä, joita pelastettiin amerikkalaisten veronmaksajien takauksilla vuoden 2008 kriisin selvitysyrityksissä. Veronvälttelijöihin kuuluvat myös luottokorttijätit American Express ja MasterCard.
Veronvälttelijäyritysten joukossa on siten useita pankkeja, rahastoja, vakuutusyhtiöitä ja lääkeyhtiöitä, jotka puolestaan omistavat osuuksia muista veronvälttelijäyrityksistä, kuten pikainen tarkastukseni Nasdaqin omistajalistaus-tiedostoissa osoitti.

Kongressin tutkimuslaitoksen (Congressional Research Service) tekemän selvityksen mukaan yritykset raportoivat verovirastolle (IRS) ansaitsevansa Bermudalla sijaitsevien tytäryhtiöidensä kautta summia, jotka ovat 16 kertaa suurempi kuin koko Bermudan yhteenlaskettu bkt. Samat yritykset raportoivat ansaitsevansa Caymansaarilla 20 kertaa suuremman summan kuin Caymansaarten bkt.

Jotkin yritykset, kuten Oracle, pimittävät 99 % verokeitaissa olevista tytäryrityksistään.

Yritysten harjoittaman verojen välttelyn aiheuttamat ongelmat yhteiskunnalle eivät ole tuntemattomia Euroopan unionissakaan. EU:ssa sijaitsee Lontoon Cityn ohella useita verokeitaita tai verotuksellisesti ”yritysystävällisiä” valtiota, jotka pakottavat muut Euroopan unionin valtiot yritysverotuskilpailuun keskenään. Euroopassa yritykset käyttävät verojen välttelyyn mm. Irlannin, Alankomaiden ja Luxembourgin yrityksille tarjoamia ”verotuksen erityisjärjestelyjä”, viimeksi komissaari Jean-Claude Junckerin suosiollisella avulla.

”Yritysystävällisen verotuksen” aiheuttamat verotulojen menetykset korvataan leikkaamalla sosiaaliturvaa, eläkkeitä ja terveydenhuolto- sekä koulutusmenoja. Tavallinen veronmaksaja kustantaa yritysten verojen välttelyllä tekemät voitot.

Suuryritysten työllistävä vaikutus on globaalisti tarkasteltuna häviävän pieni. Corporate Watch on laskenut 200 suurimman yrityksen työllistävän yhteensä vain 18,8 miljoonaa maailman miljardeista ihmisistä, joten poliitikkojen suosima argumentti työllistävästä vaikutuksesta ei päde.

Sääntelyn purkaminen pääomien vapaan liikkuvuuden (ja keskittymisen) takaamiseksi on synnyttänyt rakenteellisen mallin, jossa raha hallitsee poliittista järjestelmää omaksi edukseen: niin sanottu 1 prosentti rikkaista omistaa enemmän kuin muu maailma yhteensä — ja nimenomaan heitä ei veroteta. Tavallinen veronmaksaja kustantaa heidän etuisuutensa, jotka hallitukset ovat panneet toimeen.

Riikka Söyring

Lähteet

Oxfam America (14.4.2016): Broken at the Top. How America’s dysfunctional tax system costs billions in corporate tax dodging http://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Broken_at_the_Top_FINAL_EMBARGOED_4.12.2016.pdf

Oxfam America: The top 50 US corporations: Taxes, and taxpayer support, for 50 of America’s biggest corporations
https://action.oxfamamerica.org/stoptaxdodging/data-table/

Oxfam America (14.4.2016): Fifty biggest global US companies stash $1.3 trillion offshore https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-04-14/fifty-biggest-global-us-companies-stash-13-trillion-offshore

Bernie Sanders | United States Senate (18.2.2015): Legalized Tax Fraud: How Top US Corporations Continue to Profit Through Offshore Tax Havens
http://www.budget.senate.gov/democratic/public/_cache/files/1b714994-7903-4a80-bb5e-47b6544d515d/legalized-tax-fraud.pdf

20 KOMMENTTIA

 1. Juncker alaisineen on ollut ja on hyvin mukana sionisti-pankkiirien juonessa. Eipä ihme että nukketalo EU yskii ja elää kenties (toivottavasti) loppuvaiheitaan ennen kuolemaansa.
  Mikähän muuten on tilanne meidän maamme ’yritysystävällisen verotuksen’ suhteen eli pajonko maasta katoaa rahaa ’sinne jonnekin’?

 2. [Lainaus alkaa:] Yritysten harjoittaman verojen välttelyn aiheuttamat ongelmat yhteiskunnalle eivät ole tuntemattomia Euroopan unionissakaan. EU:ssa sijaitsee Lontoon Cityn ohella useita verokeitaita tai verotuksellisesti ”yritysystävällisiä” valtiota, jotka pakottavat muut Euroopan unionin valtiot yritysverotuskilpailuun keskenään. Euroopassa yritykset käyttävät verojen välttelyyn mm. Irlannin, Alankomaiden ja Luxembourgin yrityksille tarjoamia ”verotuksen erityisjärjestelyjä”, viimeksi komissaari Jean-Claude Junckerin suosiollisella avulla.

  ”Yritysystävällisen verotuksen” aiheuttamat verotulojen menetykset korvataan leikkaamalla sosiaaliturvaa, eläkkeitä ja terveydenhuolto- sekä koulutusmenoja. Tavallinen veronmaksaja kustantaa yritysten verojen välttelyllä tekemät voitot.

  Suuryritysten työllistävä vaikutus on globaalisti tarkasteltuna häviävän pieni. Corporate Watch on laskenut 200 suurimman yrityksen työllistävän yhteensä vain 18,8 miljoonaa maailman miljardeista ihmisistä, joten poliitikkojen suosima argumentti työllistävästä vaikutuksesta ei päde.

  Sääntelyn purkaminen pääomien vapaan liikkuvuuden (ja keskittymisen) takaamiseksi on synnyttänyt rakenteellisen mallin, jossa raha hallitsee poliittista järjestelmää omaksi edukseen: niin sanottu 1 prosentti rikkaista omistaa enemmän kuin muu maailma yhteensä — ja nimenomaan heitä ei veroteta. Tavallinen veronmaksaja kustantaa heidän etuisuutensa, jotka hallitukset ovat panneet toimeen.[Lainaus päättyi.]

  Riikka Söyring
  #
  Kiitos. C’est superbe! Jälleen asian ytimeen!

  • Moi, je suis absolument furieux contre le gouvernement et que je avez parfaitement raison l´ètre. Mais je
   m´rire aussi. Ensuite, je douter d´légitimité du ”les responsables”. Èvasion fiscale, c`est inacceptable. Tai jotain sinnepäin.

 3. Yksi euroopan unionin petoksista on juuri veropetos. Luvattiin harmonisoida verot, mutta harmonisoitiinkin velat. Vaikka en kyllä tiedä yhtään sopimusta jonka eu olisi pitänyt. On toimittu juuri vastoin kaikkia sopimuksia.

  Unionin sisään on rakennettu verokilpailu. Se on yksi noista eu’n periaatteista, joita ei ole julki kerrottu eikä kirjoitettu. Hyvin se silti toimii, käytännössä.

 4. Ei hyvältä näytä…
  TOP INSURER WARNS GLOBAL CIVIL UNREST COULD GO VIRAL
  Violent riots threaten international stability
  The report found that, “Instances of political violence contagion are becoming more frequent and the contagion effect ever more rapid and powerful,” with head of exposure management and reinsurance, Trevor Maynard, warning that global outbreaks of violence are increasingly likely to develop into “pandemics” of civil unrest.
  Elitists are buying luxury bomb-proof survival bunkers, with one of the companies behind the underground units, Vivos, revealing that they are for the “protection of high net worth individuals” against the threat posed by the “general public”.
  “About 3,000 individuals with net assets of $1 million or more,” left Chicago in just the last year alone according to the Chicago Tribune.
  Paris and Rome are also seeing a mass exodus of millionaires, while wealthy elites are also installing panic rooms in their big city apartments due to fears over potential civil unrest and skyrocketing crime.
  http://www.infowars.com/top-insurer-warns-global-civil-unrest-could-go-viral/

 5. Kapitalismi toimii… kun rikkaat omistaa päättäjät. Sen tavoite on banaanivaltio, jossa 0.1% ihmisistä omistaa 99,9% omaisuudesta.

  Veroja vältellään ja verotusta leikataan. Sitten lanseerataan iskulauseita kuten: ”meillä ei ole varaa hyvinvointivaltioon”.

 6. Muistin että verotusta piti penkoa. Siitä kuulee niin paljon höpöä. Jokunen rikas kuulemma maksaa melkein kaikki verot. Sehän ei pidä paikkaansa. Tuohon tulokseen päästään, kun katellaan joku yksittäinen vero. Se on osatotuus. Veroja on, valtion verot, kunnalliset verot ja veroluonteiset maksut jotka lailla säädetään kuten eläke-, sairausvakuutus- ja sosialiturvamaksut. Veroja maksavat ne, jotka eivät pääse veroja karkuun. Suurin rasitus on pantu palkansaajille. Katellaan ensin valtion veroja (tuloja). Siinä ei ole kaikki. Valtion tulot on arvioitu tänä vuonna näin.

  Loppusumma 54,5 miljardia josta verot ja veroluonteiset tulot 40,7 miljardia. Niitä vähän pääluokittain.

  -tulon ja varallisuuden perusteella 12,8 miljardia veroa
  -liikevaihdon perusteella 17.8 miljardia (alv 16,8 miljardia)
  -valmisteverot 7 miljardia
  -muut verot 2,9 miljardia (auto-, ajoneuvo-, varainsiirto-, arpajais- ja jätevero)
  -lisäksi on sekalaisia tuloja kuten tullit yms. noin kymmenen miljardia ja uutta velkaa 5,8 miljardia.

  Progressiivista tuloveroa valtio arvioi saavansa tänä vuonna 5,5 miljardia euroa ja pääomatuloveroa 2,6 miljardia euroa ja tässä on mukana myös perintöverot joita maksetaan jo 20 000 euron ”perinnöstä”, tänä vuonna noin 0,7 miljardia. Niin ja yleveroa noin 500 miljoonaa. Joku on vaatinut vielä jopa viiden miljardin alennusta tuloveroon. Sehän tarkoittaisi, että progressiivista tuloveroa ei enää olisi.

  Summa summarum. Progressiivista tuloveroa valtio ”saa” vain10% tuloistaan. Loput 90% peritään regressiivisilla ”tasaveroilla. Että miksi regressiivinen? Mitä pienemmät tulot, sen suurempi on ”tasaveroprosentti”. Tuskin on väärin olettaa, että 90% kansasta maksaa myös 90% veroista, vähintäänkin.

  Siinä valtion verot pääosin. Puuttuu vielä kunnallisverot, sosialiturvamaksut ja kiinteistöverot. Nuo kaksi ensimmäistä kohdistuu palkansaajiin. Katellaan noita toisessa kommentissa. Kun ne on summattu, saadaan oikea ”veroprosentti”. Niin ja lähteet:

  -valtion talousarvio 2016 numerotaulut http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2016&lang=fi&maindoc=/2016/aky/aky.xml&opennode=0:1:5:
  -Ojala Herman, Laskento ja mittausoppi, WSOY 1899.

  • Kuulkaahan nyt nimimerkki tavis, hän kirjoittaa nyt artkkelin tästä verotuksesta ja mietteistään asian suhteen, sitten hän toimittaa tekstin Vastavalkean toimitukselle ja kenties julkaisemme. Verotus on aina ajankohtainen aihe.

   • Kommenttisi tuli läpi kun pähkäilin autoveroja. Paremman artikkelin saatte joltain asiantuntijalta joka suostuu verotusta avaamaan ja katsomaan sitä oikeasta kulmasta. Sekaisinhan se on kuin Jokisen eväät ja painotus on köyhimmillä. Tarvii varmaan useita loppututkintoja, että yleeensä saa verotuksen noin sekaisin. Tai sitten matikasta kutonen. Minä olen hankkinut leipäni teollisuudessa, siellä ravintoketjun alapäässä.

  • ”Siitä kuulee niin paljon höpöä. Jokunen rikas kuulemma maksaa melkein kaikki verot. Sehän ei pidä paikkaansa. Tuohon tulokseen päästään, kun katellaan joku yksittäinen vero.”

   Jep, niin kuulee. Mutta oikeassa olet. Tasaveroillahan meillä kerästään selkeästi suurin osa valtion veroista.

   Ja kipeimmin tasaverotus koskee heihin, joiden tulot ovat niin pienet, ettei olisi varaa maksaa veroja lainkaan.

   • Näin se budjetin numerotaulu kertoo. Valtion tuloveron lisäksi palkansaajat maksavat vielä kunnallisveroa 20 miljardia, sosialiturva- ja eläkemaksuja noin 25 miljardia. Huomaa pienet pääomatuloverot, vaikka mukana on jo perintöverot, joita maksetaan pienistä perinnöistä. Johtunee verosuunnittelusta?

    Vaikka pienituloiset eivät maksaisi välittömiä veroja lainkaan, heidän veronsa saattavat nousta 30 – 50% paikkeille riippuen pakollisista menoistansa.

 7. Avataan vähän autoverotusta kun verovaroin rakennettu ja helvetin huonoon kuntoon päästetty tieverkkomme ollaan nyt mitä ilmeisemmin myymässä Australiaan. (valtio-ohjaus on kyllä kunnossa, se laittaa semmoset ”regulaatiot” että tuntuu, keneen tuntuu, ei mainittu). Tilasto vuodelta 2014:

  -autovero 918 miljoonaa
  -ajoneuvovero 877,6 miljoonaa
  -polttoaineverot 2 745,3 miljoonaa
  -polttoaineiden alv 1 436,5 miljoonaa
  -verot liikenne- ja autovakuutusmaksuista 378,4 miljoonaa
  -alv ajoneuvoista, niiden osista, huolto- ja korjaustöistä 1 552 miljoonaa

  Yhteensä 7,9 miljardia. Tämä summa kuulemma ”vapautuu” muuhun käyttöön kun tieverkko myydään ja käyttö tulee maksulliseksi. Tarkoittaa mitä? Toinen vaihtoehto olisi laittaa tieverkko noilla varoilla kuntoon, mutta se ei nyt kertakaikkiaan käy. Tieverkon investointeihin ”riittää” kuulemma tänä vuonna vain 0,8 miljardia. Ja lähde veroihin:

  http://www.autoalantiedotuskeskus.fi/tilastot/verotus_ja_hintakehitys/valtion_verotulot_tieliikenteesta

  • Tieverkoston yhtiöittäminen on sulaa hulluutta! Suomi kärsii jälleen, mutta jokunen sijoittaja pääsee taas telemään voittoa kun saa hankittua uutta omaisuutta. Sehän siinä on taustalla, että jossain vaiheessa myydään.

 8. Hämmästytti ja kummastutti polttoaineiden suuri alv osuus, Tarkistin, näin se on. Ensin peritään valmisteverot, jotka ovat senttiä/litra ja sitten koko ostoksen summasta vielä alv 24%, siis veroa verosta. Mahtaako mennä direktiivien mukaan?

 9. Veroista vielä, hallituksen (hallitusten) linjaukset näyttävät olevan tehtäviensä hoidossa aika yksisuuntaiset. Kerätään veroja ja jätetään hommat hoitamatta. Sitten ”löydetään” ratkaisu”. Se on valtion tehtävien yksityistäminen. Näin on käynyt jo terveydenhoidossa, energiainfrassa ja näin näyttää käyvän myös liikenneinfrassa. Luonnollisilla monopoleilla on kysyntää maailmalla.

  Muistaako joku, onko väliaikaiseksi säädetty vero joskus poistettu tai edes alennettu? Autoveroa alennettiin sen verran, että päästiin sanomaan, mutta vanhojen autojen ajoneuvoveroa nostettiin 10%. Että se siitä alennuksesta.

  Yhtiöittämis- ja yksityistämiskiimassaan hallitukset unohtavat muut lainsäädännöt. Kuten liikenneinfrassa, tuettaisiinko niitä joilla ei ole varaa yksityisiä teitä käyttää? Mitä tehtäisiin ”kannattamattomille” tieosuuksille? Puretaanko, vai jäisivätkö ne veronmaksajien hoitoon? Olisiko tieliikennemaksut työssäkäyville verovähennettäviä ja niin edelleen. Tietenkin kauheassa kiireessä ei ehdi kaikkea miettimään.

  • ”Veroista vielä, hallituksen (hallitusten) linjaukset näyttävät olevan tehtäviensä hoidossa aika yksisuuntaiset. Kerätään veroja ja jätetään hommat hoitamatta. Sitten ”löydetään” ratkaisu”. Se on valtion tehtävien yksityistäminen. Näin on käynyt jo terveydenhoidossa, energiainfrassa ja näin näyttää käyvän myös liikenneinfrassa. Luonnollisilla monopoleilla on kysyntää maailmalla.”

   Amen.

 10. Goldman Sachsin karmaiseva historia, osa 6: päästökauppa
  http://magneettimedia.com/goldman-sachsin-karmaiseva-historia-osa-6-paastokauppa/

  Tällä kertaa pankki ei saalista öljy-, johdannais- tai kiinteistömarkkinoilla. Uusin kupla on päästökauppa. 2009 markkinat olivat hädin tuskin vielä syntyneet, mutta jo silloin tiedettiin, että niillä olisi biljoonien dollareiden potentiaali. Demokraattipuolue oli päättänyt luoda uuden hyödykekuplan, joka naamioitiin ”ympäristönsuojeluohjelmaksi”.

  • Ylen rahoitus on riippuvainen eduskunnasta ja hallituksesta. Olisiko Panama-papereissa ollut nimiä jotka olisivat osoittaneet suomalaisille että hallitus ja pahat pojat ovat kimpassa, junailleet oman edun verotusjärjestelmän?
   Jospa siellä oli esim. Sipilän nimi?

 11. Hesari laakaisi päivän uutisen. Finassivalvonta on kysellyt pankeilta onko asiakkaille tarjottu veronkiertotilejä. Ei ole, ovat pankit vastanneet. Selvä, kiitos ja kuulemiin, vastasi Finassivalvonta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here