Torstaina (14.4.2016) tuli julkisuuteen Venäjän koneiden ja Yhdysvaltojen aluksen selkkaus Itämerellä sekä amerikkalaisen ajatuspajan raportti ”Assured Resolve” (Varmistettu päättäväisyys). Se kertoi suomalaisten virkamiesten puhuneen Washingtonissa Baltian mahdollisiin sotatoimiin osallistumisen puolesta samoihin aikoihin kuin valtion johto puhui Helsingissä sitä vastaan.

Suomalaisissa kommenteissa on toistunut, että Itämeren lisääntyvä jännitys johtuu Ukrainan kriisistä samoin kuin se, että muiden kriisien helpottuminen voisi johtaa parempaan myös Itämerellä. Ukrainan kriisi on osa totuutta mutta ei kuitenkaan koko totuus, sillä Itämeren ongelmaan on myös muita syitä itse Itämerellä ja etäämmällä. Jos koko ongelmaa ei tunnisteta, sitä ei myöskään voi ratkaista.

Lännen kannalta Itämeren ongelman ydin on siinä, että Yhdysvallat otti vuonna 1997 Baltian maista sotilaallisen vastuun, jonka monet lännessä jo alun perin katsoivat vaikeaksi kantaa. Sen jälkeen Baltian maat alkoivat korostaa konfliktia Venäjän kanssa varmistaakseen Yhdysvaltojen jatkuvan mielenkiinnon ja tuen.

Näin muodostunut Baltia-lobby alkoi ratkaista Baltian turvallisuusongelmaa yrittämällä saada myös Suomi ja Ruotsi siitä vastuuseen. Suomessa politiikan ja hallinnon Nato-mieliset innostuivat asiasta jäsenyyden toivossa, ja he ovat jatkaneet samalla linjalla hallituksista riippumatta – kuten nyt Washingtonin seminaarissa.

Vielä viime vuosikymmenen Suomi kuitenkin pyrki vakauttamaan Itämeren historiallisen hyvää tilannetta, ja siihen kuului myös Naton sekä Yhdysvaltojen sovittu ja myönteinen rooli Baltian takaajana. Kataisen hallitus alkoi kuitenkin tukea Baltti-lobbyn suunnitelmia ja siihen liittyi hiljalleen lisääntynyttä molemminpuolista sapelinkalistelua.

Tähän toi Ukrainan kriisi lisänsä, ja Washingtonissa ja Natossa aktivoitui uudelleen pelko Venäjän mahdollisuudesta käyttää Baltian maita koko liittokunnan uskottavuuden romahduttamiseen. Joillekin osa ratkaisua on jälleen Suomen ja Ruotsin saaminen mukaan Baltian sotilaalliseen puolustukseen. Uutta puhtia sille antavat myös Yhdysvaltojen presidentinvaalit, joissa kilpaillaan Baltia- ja Puola-lobbyjen kontrolloimista äänistä Yhdysvalloissa.

Varmistettu päättäväisyys — ”Assured Resolve”

Helmikuun seminaari “Assured Resolve” oli tyypillinen osa tätä amerikkalaista prosessia lähinnä demokraattien ja Hillary Clintonin joukoissa. Jos hän voittaa, paikalla oli hänen tulevan hallintonsa ulkopolitiikan johtavia henkilöitä. Heille siis suomalaiset suurlähetystön, ulkoministeriön ja puolustusministeriön virkamiehet kertoivat Suomen linjasta omalla tavallaan. Lisäksi amerikkalaiset itse tutkivat, mitä tehdään, jos Natoa ei saada liikkeelle ja mukana ovat vain pohjoismaat. Se, mitä amerikkalaisille kerrottiin, käy esiin heidän kirjoittamastaan raportista:

“ ’Varmistetussa päättäväisyydessä’ oli harkitusti mukana vahva joukkue Norjasta, Ruotsista ja Suomesta näiden maiden keskinäisten turvallisuussuhteiden sekä kunkin pohjoismaan Baltian maihin (joita harjoituksessa edusti yksi ainoa maa nimeltään Baltia) olevien suhteiden tutkimiseksi. Kysyttäessä harjoituksen aikana ja jälkeen kaksi Natoon kuulumatonta Ruotsi ja Suomi ilmaisivat luottamuksensa siihen että niillä on riittävät voimavara mihin tahansa perinteisiin tai ei-perinteisiin uhkiin. Mitä tulee niiden suhteeseen muuhun Eurooppaan yksi valtuuskunnan johtavista jäsenistä totesi tilanteen ytimekkäästi: ”Me olemme siellä teitä varten, ja me toivomme että te olette siellä meitä varten”. Heidän ansiokseen on luettava, että kaikki kolme Pohjoismaata vastasivat nopeasti ja päättäväisesti ilma- ja merivoimilla keskeyttääkseen ja heikentääkseen Venäjän pyrkimyksiä saada ylivoima tai kontrolli alueelle. He tukivat koko ajan Baltti naapureitaan ja toteuttivat tukensa tavalla, joka merkitsi toimintaa mahdollisessa reaalimaailman kriisissä.

’Varmistettu päättäväisyys’ kyllä paljasti aukon Ruotsin ja Suomen osalta. Siinä tapauksessa, että Yhdysvallat vastaa yksipuolisesti perinteiseen sotilaalliseen kehityskulkuun Naton vielä harkitessa Ruotsi ja Suomi saattavat hyvin olla tukipyynnön vastaanottajia. Nuo pyynnöt saattaisivat sisältää pyynnön lentää Pohjoismaiden ilmatilassa tai käyttää Pohjoismaiden lentokenttiä tankkaukseen. Vaikka harjoitus osoitti, että Ruotsi ja Suomi tekisivät mitä voisivat toteuttaa sellainen pyyntö, kävi selväksi että tällaisten mahdollisten skenaarioiden tarkastelu oli hyödyllinen harjoitus. Mitä enemmän Yhdysvallat tekee selväksi, mitä se tarvitsee/vaatii tulevaisuudessa sitä paremmin kumppanit ovat valmistautuneita kohtaamaan todellisen kriisin.”

Assured Resolve -seminaari on tietenkin vain yksi seminaari, mutta tämä loppuraportti antaa selkeän kuvan sekä suomalaisesta kahdella tuolilla istumisesta että keskeisten amerikkalaisten tavoitteista, joiden merkitystä Itämeren vakauden haasteina ei Suomessa yleisesti haluta edes tietää saatikka kehittää Suomen politiikkaa kumminkin puolin eskaloituvan jännityksen kääntämiseksi liennytyksen suuntaan. Ne ovat kuitenkin realiteetti ja niihin kuten lähimmän maantieteenkin realiteetteihin on voitava vastata diplomatialla, jotta ne eivät loppuotteluun asti jatka sapelinkalistelua toisilleen.

Lisää tästä aiheesta: Suomen geopoliittinen asema 2016

Tämä Risto Volasen kirjoitus ilmestyi alun perin 15.4.2016 hänen blogissaan.

Päätoimittajan kommentti

Risto Volanen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja entinen poliittinen valtiosihteeri valtioneuvoston kansliassa, missä hän toimi pääministeri Matti Vanhasen kansliapäällikkönä. Volanen on myös Järvenpään kaupunginvaltuutettu.

Risto Volanen on aikamme huomattavimpia keskustalaisia ajattelijoita. Eläkkeelle jäätyään Risto perusti omat kotisivunsa osoitteeseen www.ristovolanen.fi. Hänen sivustollansa on vierailtu jo yli puoli miljoonaa kertaa.

Tämä nyt luvallaan uudelleen julkaistava bloginsa edustaa sitä tarkkanäköisyyttä Suomen horjuvasta ulkopoliittisesta linjasta, mihin kukaan muu seuraaja ei ole pystynyt. Valtiojohdon ja Naton pippaloissa pyörivien virkamiesten kannanotot näissä tilanteissa ovat olleet keskenään täysin päinvastaiset.

Suomen valtiojohto on kadottanut punaisen lankansa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, eikä tilanne lupaa hyvää tulevaisuudessakaan. Presidentti Sauli Niinistö on täysin Nato-henkisen virkamiehistönsä pyöritettävissä.

Liekö Suomen historiassa aiemmin nähty presidentin näin heikkoa otetta ulkopolitiikassa?

Tauno O. Mehtälä

 

29 KOMMENTTIA

 1. Kommentti hieman asian vierestä. Olen pannut merkille, että poliitikkojen tai muissa näkyvissä ja vaikutusvaltaisissa asemissa olevien ihmisten mielipiteet muuttuvat valppaiksi ja älykkäiksi yleensä vasta sitten, kun he siirtyvät eläkkeelle. Tämä kertoo epäsuorasti siitä, että suomalaisten julkisyhteisöjen sallima ajattelun ja ilmaisun vapaus on jokseenkin olematon. Kussakin yhteisössä leijuu tietty olettamus poliittisesti korrekteista mielipiteistä, joita ilmaisemalla urakehitys yhteisössä ei ainakaan vaarannu. Tällainen järjestelmä on vaarassa muuttua yhden totuuden tyranniaksi, vaikka nimellinen sanavapaus on periaattessa voimassa. Nyt kun kyky itsenäiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ajatteluun on Suomelta mennyt, niin olemme kansainvälisten intressipiirien riepoteltavana ja kumartelemme sitä, jolla on isoimmat rahapussit ja asearsenaalit. Jos Putinin voitelukassa olisi isompi kuin länsiåuolen suursijoittajien, niin olisimme tietenkin innokas itäblokkimaa. Seteliselkäranka taipuu kuin automaattisesti ’oikeaan suuntaan’. Tässä geopolitiikan reaaliteeteista piittaamattomassa ’venäläisen ruletin’ pelaamisessa tulee varmasti käymään Suomelle huonosti.

  • Hyviä huomioita Jonsselta. En pidä kovin suurena ansiona sitä että vasta eläkevuosina kykenee avaamaan suunsa. Kun niin moni asia on menossa kohti syveneviä ongelmia, ehkä katastrofia, se ei riitä kansalaisrohkeudeksi. Eläkkeeltä ei paljon vaikuteta eikä varsinkaan päätetä, mutta parempi myöhään (en puhu tässä varsinaisesti Volasesta).

   Tuo poliittisen korrektiuden vaatimus on todella tehokas keino vaientaa virkamies, mitä täydentää sopivasti väärä lojaalisuus järjestelmää ja ylempiään kohtaan, mikä jatkuu yleensä myös eläkkeellä. Ja jos aiot edetä urallasi, vaihtoehtoa ei ole.

   Pelkän voiman tai rahapussin perässä rähmällään olevat virkamiehet ja päättäjät eivät sentään kulje. On myös ideologista sitoutumista, harhaa, jossa puolueen jäsenkirja näyttelee usein merkittävää roolia. Hirttäytyminen joihinkin irrationaalisiin premisseihin voi estää näkemästä tai tunnustamasta tosiasioita, jotka sivusta katsojalle ovat päivänselviä. Monesti se ylin päättäjä tai valtapitävä elää tällaisessa harhassa – ja seuraukset näkyvät.

 2. Jonsse: ”Kussakin yhteisössä leijuu tietty olettamus poliittisesti korrekteista mielipiteistä, joita ilmaisemalla urakehitys yhteisössä ei ainakaan vaarannu.”

  Oletko siis sitä mieltä, että ulkoministeriössä ja valtionhallinnossa laajemminkin vallitsee voimakkaasti Nato-myönteinen ilmapiiri? Näinhän saattaa hyvinkin olla, mutta lisäkysymys siinä tapauksessa kuuluu: ketkä ja mitkä voimat tämän muutoksen ovat saaneet aikaan? Sauli Niinistökö esikuntineen?

  Jonsse: ”Nyt kun kyky itsenäiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ajatteluun on Suomelta mennyt…”.

  Suomi tuskin entiteettinä kykenee ajattelemaan. Me suomalaiset sen sijaan kykenemme. Nato-kannatusmittaukset osoittavat kyllä, että kyky itsenäiseen ajatteluun suhteessa Nato-jäsenyyteen on säilynyt aika vakaana, valtamedian aktiivista manipuloinnista huolimatta. Lähinnä kyse onkin poliittisen (ja talous-) eliitin ongelmasta, joka oikein kristallisoitui Erkki Tuomiojan ulkoministerikaudella.

  Minusta on erinomainen asia, että yhteiskunnalliset näköalapaikoilla vaikuttaneet toimijat uskaltautuvat eläkevuosinaankin vielä avaamaan sanaisen arkkunsa. Heitähän on aika moniakin, eikä sen tarvitse merkitä takinkääntöä. Vapautumista aiemmasta ”sosiaalisesta paineesta” toki lienee kyse. Heikki Talvitie on esimerkki ajattelijasta ja toimijasta, joka rohkeasti jatkaa omaa jo virkavuosinaan omaksumaansa linjaa.

  • Sillä on vain yksi hevon kukun merkitys mitä me suomlaiset pystymme ajattelemaan. Kun Euroopan Unioni harjoittaa yhteistä ulkopolitiikkaa, ei ole paljon merkitystä sillä mitä suomlaiset ajattelevat harjoitetusta ulkopolitiikasta. Ja kun (varsinkin kokoomusjohtoiset) hallituksemme ovat vieneet Suomea koko ajan lähemmäs Natoa, se tekee niin kansan mielipiteestä huolimatta.

 3. Ovatko Suomen poliittinen eliitti ja media jälleen neo-natsien ja terroristien asialla

  Nyt Suomen poliittinen eliitti ja media näyttävät toistavan historiaamme. Presidentti Niinistö ihailee presidenteistä eniten presidentti Rytiä, joka tunnusti serbien holokaustin toteuttaneen fasistisen Kroatian.
  Emme tule pääsemään historian toistamisesta, ennen kuin ”helvetinkone” saadaan pysäytettyä. Kapitalismi tarvitsee sotaa, sotapropagandaa, rasismia, natsismia ja terrorismia. Onko mielemme jo pysyvästi muokattu immuuniksi empatialle, humanismille ja totuudelle? Vain nämä voisivat tehdä meistä helvetinkoneen pysäyttäjiä. Lisää linkistä…
  http://www.turpeinen-saari.net/blogi/2016/04/14/9159

 4. ”Torstaina (14.4.2016) tuli julkisuuteen Venäjän koneiden ja Yhdysvaltojen aluksen selkkaus Itämerellä sekä amerikkalaisen ajatuspajan raportti ”Assured Resolve” (Varmistettu päättäväisyys). Se kertoi suomalaisten virkamiesten puhuneen Washingtonissa Baltian mahdollisiin sotatoimiin osallistumisen puolesta samoihin aikoihin kuin valtion johto puhui Helsingissä sitä vastaan.”

  Vai on suomalaiset virkamiehet jo lähdössä sotimaan Baltiaan ja Viroon. No tervemenoa ja toivottavasti jäättekin sille reissulle. 🙂
  No eipä tämä pahemmin yllätä, kun on seurannut Ylen ja muiden valtamedioiden sota- ja natokiimaa täynnä olevaa propagandaa. Esimerkiksi eilen illalla ylen 2:lla piti keskustella Suomen taloudesta tyyliin ”Suomi nousuun” ja mitä jokainen olisi valmis tekemään omalla kohdallaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi, niin tästä jäi käteen vain outo kiihkoilu yhteisestä ”päämäärästä” ja samassa veneessä istumisesta, samaan aikaan kun köyhiltä viedään leipäkin suusta ja rikkaat kuskaavat rahansa veroparatiiseihin. Mutta Ylen lanseeraama iskusana oli ”EIN VOLK, EIN REICH, EIN FUHRER”, ei siis kovin ”monikulttuurillista” meinikiä ylessä tällä erää.
  PS. Olen muuten alusta asti ollut sitä mieltä, että nämä ns ”suvaitsevaiset monikultturistit” ovat tämän aikamme pahimpia ja paatuneimpia sotakiimaisia fasisteja. Tämän tosiasian eilinen huuhaa pläjäys vääjäämättä todisti. Nämä huuhaa suvakit piehtaroivat yhdessä nykysuomalaisen globalistisen äärioikeiston kanssa totaalisessa venäläisvastaisuudessa ja ”ryssävihassa” aivan 30-luvun tyyliin:
  laitan tähän loppuun lainauksen psykopaatti Elias Simojoelta, tämä lainaus kuvaa hyvin nykyYlen poliittista linjausta suhteessa Venäjään ja Ylen linjausta ns. ”vihapuheeseen”:

  ”Suomen ylioppilaat! Teissä, maan toivoissa, on herännyt ihmeellistä isänmaallista – suur-isänmaallista – intoa ja rakkautta. Käykää te kansamme etunenässä myös vihassa! Isänmaamme ei tarvitse sellaisia rakastajia, jotka eivät osaa vihata. Jos tahdotte olla suuria rakkaudessa, on teidän oltava suuria vihassa. Kuta intohimoisemmin kansalainen rakastaa maataan, sitä katkerammin vihaa sen vihollista. – Kaunis on suomalainen ylioppilas rakkaudessa, kauniimpi vihassa.

  Siis kunniamme ja vapautemme nimessä kaikukoon tunnussanamme: Viha ja Rakkaus! Kuolema ryssille, olivatpa ne minkä värisiä tahansa. Esi-isiemme vuotaneen veren nimessä, kuolema kotiemme, omaistemme ja isänmaamme hävittäjille ja raiskaajille, kuolema Kalevan heimon pirstojalle, Suomen kansan saastuttajalle. Suomen menetetyn kunnian ja tulevan suuruuden nimessä: Kuolema ryssille! ”

  PS Huomatkaa tuo ”…olivatpa ne minkä värisiä tahansa…”

  Siis loppupeleissä tämä iljettävä ns. suvakkilauma on lopulta mitä paatuneimpia rasisteja sotakiimaisen rasisminsa lisäksi.

  • ”Olen muuten alusta asti ollut sitä mieltä, että nämä ns ”suvaitsevaiset monikultturistit” ovat tämän aikamme pahimpia ja paatuneimpia sotakiimaisia fasisteja.”

   Terves! Olen suvakki enkä pane pahakseni naapuria joka ei ole paljasjalkainen suomalainen tai harjoittaa vähemmin Suomessa tunnustettua uskontoa. Ja minulla on myös ulkomaalaisia ystäviä, jotka hekin ovat eri kulttuureista.
   Olen myös sosialisti, pasifisti ja patriootti, globalistien ja imperialistien ankara vastustaja jo ainakin parikymmentä vuotta. Jollet usko, niin kommenttieni tutkiskelu vahvistaa asian.
   Stereotypioista voi olla hyötyä, tai sitten ei. Minusta tuntuu, ettei tuo stereotypia yleensäottaenkaan kovin pätevä ollut.

  • ”..tämän ”Aegis” -järjestelmän ainoa olemassaolon tarkoitus on suojata USA:ta Venäjän mannertenvälisiltä ohjuksilta, Euroopasta viis.” ”Sen ja muiden vastaavien alusten järjestelmä tähtää tunnistamaan vihollisen eli Venäjän ballistisia ohjuksia niiden lähtövaiheessa.”

   Aegis-järjestelmän laivat Itämerellä ei torju ainuttakaan Yhdysvaltioihin ammuttua ballistista ohjusta. Aegis-järjestelmä on tarkoitettu torjumaan vain lyhyen (ja optimaalisessa tapauksessa ehkä keskipitkän) matkan ballistisia ohjuksia. Mannertenväliset ohjukset on liian nopeita, lentää liian korkealla ja liian pitkälle. Lähtövaiheessa ei pystytä torjumaan mitään ohjuksia.

   Mannertenvälisissä ballistisissa ohjuksissa on yleensä useita ohjuskärkiä (warhead) joilla on kullakin oma maalinsa tai sitten useita kärkiä jotka putoaa sama kohteen ympäristöön: sellaista ei voi torjua muuta kuin sen ollessa vielä kiertoradalla ja ydinkärjet yhä samassa kanto-ohjuksessa.

   Itämerelle sijoitetut laivat voisi periaatteessa torjua Itämeren yli lentävän ballistisen ohjuksen, jonka kohde olisi Keski-Eurooppa tai Länsi-Eurooppa.

   Tosin Aegis taitaa olla yhtä susi kuin on Patriot. Kummatkin ovat psykologisia ohjuksia, jonka todellinen tarkoitus on torjua ihmisten paniikkia ja levottomuutta. Patriot ei torjunut Irakin sodan aikaan ainuttakaan ohjusta israelilaisten tutkimusten mukaan, Aegis-ohjuksen testit on saanut yhtä synkkää kritiikkiä amerikkalaisilta arvostelijoilta.

   Parempi vain natottavien virkamiestemme ja poliitikkojemme toivoa, että ydinohjuksia ei käytetä, edes pienessä mittakaavassa. Ydinohjusten suuri määrä, torjuntajärjestelmien pieni määrä ja kyseenalainen kyky pitää ydinsodan uhkan aivan yhtä vaarallisena kuin tähänkin asti.

 5. PS Painovirhe edellisessä: on …sotakiimaisen rasisminsa.. pitää olla …sotakiimaisen fasisminsa…

 6. Itämereltä Välimerelle jossa melkoinen trafiikki — linkissä hyvä kuva tilanteesta

  Il mistero del barcone fantasma rivela la “nuova” rotta egiziana
  Gli ultimi dati del ministero dell’Interno rivelano che nei primi 4 mesi del 2015 gli sbarchi di scafi provenienti dalla Libia erano stati quasi gli stessi del 2016 (22.569 a 22.664) mentre quelli pur ancora modesti dall’Egitto sono quasi decuplicati (208 a 1927). 

  Mysteerinen aave vene paljastaa ”uuden” Egyptian reitin
  Viimeisten sisäministeriön tietojen mukaan neljän ensimmäisen kuukauden aikana 2015 puretuista veneistä Libyasta määrä oli lähes sama kuin vuonna 2016 (22569 ja 22664), kun taas määrät Egyptistä ovat lähes kymmenkertaistuneet (208-1927 ).
  http://www.lastampa.it/2016/04/19/esteri/il-mistero-del-barcone-fantasma-rivela-la-nuova-rotta-egiziana-ebaaeMDAWMtDL6tvuEmTYJ/pagina.html

  • Itämeri ja Välimeri vain saman nwo-projektin kaksi osapuolta — Eurooppa on tarkoitus panna sekaisin perusteellisesti…

   Pääministeri Orban sanoi aiemmin tämä vuonna, että hallitsematon tulijavirta altistaa Euroopan terrorismille, rikollisuudelle, juutalaisvastaisuudelle sekä homovihamielisyydelle. Unkari onkin tehostanut rajojensa pitävyyttä uusilla piikkilanka-aidoilla.
   Kohlin varoituksen sanat ovat mukana hänen unkariksi käännetyn kirjansa Aus Sorge um Eurooppa (Huoli Euroopasta) esipuheessa. Kohl toteaa, ettei ratkaisu maahanmuuttokriisiin löydy Euroopasta vaan niiltä alueilta, joista ihmiset lähtevät vaeltamaan.
   ”Lösung der Flüchtlingskrise liegt nicht in Europa”
   Europa kann nicht zur neuen Heimat für Millionen Menschen werden, schreibt Helmut Kohl im Vorwort zur ungarischen Ausgabe seines Appells ”Aus Sorge um Europa” und im Tagesspiegel vor seinem Treffen mit Viktor Orban.

   http://www.tagesspiegel.de/politik/helmut-kohl-loesung-der-fluechtlingskrise-liegt-nicht-in-europa/13456870.html

   Jopa 3 000 ei-valkoista tunkeutujaa, joista lähes kaikki ovat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, rantautuu Italian rannikolle paeten itse aiheuttamaansa kaaosta ja takapajuisuutta, jonka he tuovat mukanaan Eurooppaan.
   Viitettä tilanteesta antaa se, että Italian rannikkovartiosto paljasti tiistaina noukkineensa yli 4 000 ei-valkoista Sisilian rannikolta yhden vuorokauden aikana.

   http://mvlehti.net/2016/04/19/italiaan-saapuu-3-000-tunkeutujaa-paivassa/

   • Ja meidän eliitti seilaa vain Itämerellä… ei voi kuin ihmetellä ja KOVASTI.
    Sokeat miehet ja naiset asialla, mm. Halla-aho ja Jäätteenmäki antoivat kannatuksen EU:lle jotta se voi hoitaa maamme pakolaispolitiikan.
    Oman maan asiat eivät todellakaan näytä maamme eliittiä kiinnostavan.

   • En kyllä ihmettele yhtään että Jäättenmäki ja Halla-aho eivät vastusta Washingtonia.

    Jos nyt kuitenkin palataan uudelleen hintakysymykseen, jonka pakolaiset niin Lähi-Idästä kuin Afrikasta Välimeren ylityksestään maksavat. Itse he ovat kertoneet maksaneensa 7000-14 000 euroa.
    Kysymys kuuluukin, miksi ihmeessä he maksavat kumi- tai puuveneillä Välimeren myrskyissä melomisesta tuollaisia summia? Esimerkiksi Syyrian Alepposta lento Berliiniin maksaa noin 500 euroa, Ankarasta vain 100 euroa, Tripoliksesta (Pohjois-Afrikka) Berliiniin pääsee 165 eurolla. Ja vastaus on: USA ”sponsoroi ”
    https://denkbonus.wordpress.com/2015/08/08/das-geheimnis-hinter-der-massenzuwander

    Katsotaan uskaltavatko brititkään sanoa EU:lle ei, kun Obama on ollut ensin tällä viikolla Lontoossa jaa:ta lobbaamassa.

    • Pakolaisvirta jatkunee, ehkä paisuu, ja nyt on mukana jo muitakin ’pakolaisia’ kuin lähi-itäläisiä eli ihan puhdasta Afrikan väkeä.
     Sen todellisten syiden esiin kaivaminen on vaikeaa koska sionistivaltion laajentaminen ja globaalin hegemonian miekka sitä vaativat ja koska Eurooppa on vasallien hallitsema.
     Merkel on täysin rinnoin mukana ja juuri se tekee asiasta erityisen vaikean.
     Ellei Saksa pysty tuota virtaa pysähdyttämään niin koko Eurooppa tuhoutuu. Ja kun olemme antaneet valtuudet EU:lle asiassa niin oma kohtalomme ei näytä hyvältä. — alla erittäin hyvä ja selventävä blogikirjoitus saksankielen taitoiselle

     Wie schon dargelegt, die von Israel befohlenen Militärschläge gelten nicht dem IS, sondern der Assad-Regierung. Um den Iran und die libanesische Hezbollah maßgeblich schwächen zu können, muss Israel zunächst Syrien vernichten.
     Aber dazu braucht es den Vasallen-Westen, der die militärische Drecksarbeit zu verrichten hat. Der Aufschrei gegen Putins Entscheidung, die IS-Mörder zu stellen und zu vernichten erschallt deshalb so laut, weil das Eingreifen Russlands den jüdischen Plan zur Vernichtung Syriens durchkreuzen würde.
     Übrigens liegt es auch im Interesse von Rothschild, die Regierung von Baschar al-Assad militärisch zu liquidieren, denn Syrien hat sich bislang standhaft geweigert, das privatisierte Rothschild’sche Notenbank-System in Syrien einzuführen.
     https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/ludwig-kazmierczak/

 7. Mielenkiintoinen artikkeli löytyy Volaselta myös Donald Cookista, ”Donald Cook, mitä tapahtui todella?”, löytyy tuolta:

  http://www.ristovolanen.fi/118302917/3711575/posting/donald-cook-mit%C3%A4-tapahtui-todella

  Lainaus:
  ”Ensimmäinen asia on, että Donald Cook on yksi alus Yhdysvaltojen “Aegis” -ohjustentorjuntajärjestelmässä. Sen tausta on presidentti Obaman päätöksessä karsia Puolaan sijoitettavaa järjestelmää ja sijoittaa sen osia laivoihin. Donald Cook on yksi niistä. Sen ja muiden vastaavien alusten järjestelmä tähtää tunnistamaan vihollisen eli Venäjän ballistisia ohjuksia niiden lähtövaiheessa. Siksi niille on edullista ja Venäjälle epäedullista pyrkiä mereltä mahdollisimman lähelle maalta lähteviä ohjuksia.”

  USS Donald Cookin sisaralus on USS Ross, joka on myös osa “Aegis” -ohjustentorjuntajärjestelmää. Siis osa tätä jenkkien Eurooppan sijoittamaa ohjustentorjuntajärjestelmää, jonka tarkoituksena, jos vielä jaksatte muistaa, oli suojata huom! Eurooppaa Iranin ohjusiskuilta 🙂 Näinhän meille ilmoitti USAn presidentti George tuplajuu Bush.
  Kyse ei tietenkään ollut Iranista tai Iranin ohjuksista, vaan Venäjästä ja Venäjän ohjuksista ja tämän ”Aegis” -järjestelmän ainoa olemassaolon tarkoitus on suojata USA:ta Venäjän mannertenvälisiltä ohjuksilta, Euroopasta viis.

  Näiden ”Aegis” -alusten on tarkoituksenmukaista päästä mahdollisimman lähelle Venäjän rannikkoa, jotta venäläisten reagointiaika Tomahawk ohjuksiin jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja toisaalta on täysin ymmärrettävää, että venäläiset yrittävät häiritä ja pimentää nämä alukset kaikin mahdollisin keinoin.

  Lainaus:
  ”Venäjä katsoi, ettei presidentti Bushin aloittama ja Puolaan rakennettava järjestelmä suuntautunut Irania vaan Venäjää vastaan ja reagoi siihen jyrkän kielteisesti. Vastaavasti se reagoi ensin myönteisesti presidentti Obaman sitä purkavaan päätökseen. Kun Yhdysvallat alkoi sijoittaa saman torjuntaohjusjärjestelmää laivoihin, Venäjä reagoi kielteisesti. Mm. varapääministeri Dmitry Rogozin totesi vuonna 2012 maansa reagoivan “jyrkimmällä tavalla” jokaiseen ohjustentorjuntalaivaan sen rannikoiden lähellä. Donald Cook oli ensimmäinen, joka sen koki keväällä 2014.

  Donald Cook –alus valmistui vuonna 1998, ja se varusteltiin uudelleen Aegis – järjestelmin, minkä jälkeen saapui tukikohtaansa Espanjan Rotaan helmikuussa 2014. Ukrainan kriisin alettua se komennettiin Mustallemerelle 10. huhtikuuta alkaen ”osoittamaan solidaarisuutta ja sitoutumista eurooppalaisille kumppaneillemme”.

  Huhtikuun 12. päivänä uutisoitiin, että “aseistamaton venäläinen Su-24 hävittäjä teki useita Donald Cookin ohituksia hyvin läheltä.” Sen jälkeen Donald Cook siirtyi Romaniaan ja poistui Mustaltamereltä 24. huhtikuuta. Alan lehdistössä oli uutisointia, että venäläiset koneet olisivat pimentäneet Donald Cookin, mikä on kiistetty. Donald Cook palasi Mustallemerelle tammikuussa 2015, minkä jälkeen toukokuussa sisarlaiva USS Ross kohtasi venäläisiä koneita noin kilometrin etäisyydeltä Krimin lähellä. Alan lehdistössä on ollut tietoja, etteivät Aegis –järjestelmän alukset olisi sen jälkeen lähestyneet vastaavalla tavalla Venäjän rannikoita.”

  Ja loppukevennys:

  https://www.youtube.com/watch?v=laxr5ZgPV68

  • Venäjän mannertenväliset ohjukset ovat sukellusveneissä maailman merillä ja ripoteltuna pitkin laajaa Siperiaa, josta ne lentävät USA:han pohjoisnavan yli. Itämerellä seilaava Aegis-alus ei niitä pysty torjumaan.

   USS Donald Cookin tehtävä on suojata Eurooppa Kaliningradista laukaistavilta ballistisilta ohjuksilta.

  • ”..tämän ”Aegis” -järjestelmän ainoa olemassaolon tarkoitus on suojata USA:ta Venäjän mannertenvälisiltä ohjuksilta, Euroopasta viis.” ”Sen ja muiden vastaavien alusten järjestelmä tähtää tunnistamaan vihollisen eli Venäjän ballistisia ohjuksia niiden lähtövaiheessa.”

   Aegis-järjestelmän laivat Itämerellä ei torju ainuttakaan Yhdysvaltioihin ammuttua ballistista ohjusta. Aegis-järjestelmä on tarkoitettu torjumaan vain lyhyen (ja optimaalisessa tapauksessa ehkä keskipitkän) matkan ballistisia ohjuksia. Mannertenväliset ohjukset on liian nopeita, lentää liian korkealla ja liian pitkälle. Lähtövaiheessa ei pystytä torjumaan mitään ohjuksia.

   Mannertenvälisissä ballistisissa ohjuksissa on yleensä useita ohjuskärkiä (warhead) joilla on kullakin oma maalinsa tai sitten useita kärkiä jotka putoaa sama kohteen ympäristöön: sellaista ei voi torjua muuta kuin sen ollessa vielä kiertoradalla ja ydinkärjet yhä samassa kanto-ohjuksessa.

   Itämerelle sijoitetut laivat voisi periaatteessa torjua Itämeren yli lentävän ballistisen ohjuksen, jonka kohde olisi Keski-Eurooppa tai Länsi-Eurooppa.

   Tosin Aegis taitaa olla yhtä susi kuin on Patriot. Kummatkin ovat psykologisia ohjuksia, jonka todellinen tarkoitus on torjua ihmisten paniikkia ja levottomuutta. Patriot ei torjunut Irakin sodan aikaan ainuttakaan ohjusta israelilaisten tutkimusten mukaan, Aegis-ohjuksen testit on saanut yhtä synkkää kritiikkiä amerikkalaisilta arvostelijoilta.

   Parempi vain natottavien virkamiestemme ja poliitikkojemme toivoa, että ydinohjuksia ei käytetä, edes pienessä mittakaavassa. Ydinohjusten suuri määrä, torjuntajärjestelmien pieni määrä ja kyseenalainen kyky pitää ydinsodan uhkan aivan yhtä vaarallisena kuin tähänkin asti.

   (Eka vastaus meni väärään kohtaan – tosin samalle kirjoittajalle. Jos toimitus haluaa siivota sen pois, olkaa hyvä vain)

   • Kun sitten vielä yhden varsinaisen ohjuksen laukaisun yhteydessä laukaistaan useampi ”tyhmä” ohjusta muistuttava raketti 100 km korkeuteen, niin torjuntajärjestelmän teho putoaa murto-osaan teoreettisesta.

    Ne Suomalaiset, jotka kuvittelevat NATOn suojaavan meitä, elävät toiveunessa. Paras suoja on rauhan ja ystävyyden politiikka.

    • Ne suomalaiset jotka kuvittelevat NATO:n suojelevan Suomea, myivät Suomen itsenäisyyden jo Euroopan Unionille. Eikä heitä haittaa pätkääkään, ettei Suomi ole enää itsenäinen.

     Jos taas haluavat sotaa välttää, mikseivät ehdota Suomen liittymistä Venäjän puolustusliittoon, jos ovat sitä mieltä että NATO ei hyökkää? Silloinhan olisi turvassa Venäjän hyökkäykseltä, jos sitä pelkäävät.

     No, luulenpa että aika moni natottaja kannattaa NATOA kuitenkin ideologisesta syystä, eikä minkään turvallisuusratkaisun vuoksi. Ja jotkut sijoittajat uskovat että pääsevät ryöstämään valloitettuja valtioita ja tekemään rahaa sota- ja vakoiluteollisuuden osakkeilla.

     Sitten on tietysti ne lampaat, jotka ei asiaa ajattele lainkaan, vaan menevät massamedian uutisten mukana.

     Itse kannatan että ajatusta että Suomi luopuisi kokonaan puolustusvoimista ja omaksuisi liittoutumatoman maan statuksen. Paras keino välttää sota, on luopua puolustusvoimista. Ilman asevoimia Suomea olisi paha demonisoida uhkaksi ja viholliseksi, kenenkään. Jopa Hitler ja Stalin joutuivat demonisoimaan vihollisen ja luomaan uhkakuvia, sekä lavastamaan false flag -iskut, jotta saivat sodat myytyä oikeutettuina. Samaa vihollisen demonisointia ja uhkakuvia tietysti harrastettiin myös länsimaissa, ja Yhdysvallatkin on turvautunut false flag -iskuihin sotien aloittajina lähes joka sodassa. Todennäköisin tapa joutua sotaan, on valmistautua sotaan.

  • Venäjä nöyryytti arroganttia USAa, toteaa Kiina. Ja sotilaalliset provokaatiot jatkuvat jenkkien talouden taantuessa

   The mouthpiece of the ruling Chinese Communist Party asserts that Russia “humiliated” an “arrogant” United States with its warplane passes near a U.S. missile destroyer in the Baltic Sea on Tuesday, an incident that the Pentagon described as a “simulated attack”.
   Moscow will continue to use military provocations to challenge Washington even as its economy crumbles, asserts the editorial.

   http://www.infowars.com/china-russia-humiliated-arrogant-u-s-with-simulated-attack-on-warship/

  • Putin nauroi luultavasti makeasti CIA-kusetukselle nimeltään NASA, jossa Venäjä ja Kiinakin on olemattomilla ”avaruusohjelmillaan” mukana. Minäkin nauraisin NASAlle vedet silmissä ellei niin paljon vituttaisi tämä loputon valehtelu. Odotan kärsivällisesti sitä hetkeä, kun maailmankansa huomaa kaikkein suurimman valheen, eli sen missä me päivittäin elämme. Kiitos siitä kuuluu tyhmälistöä edustavien vale-tiedemiesten, vale-tutkijoiden, vale-median ja vale-koulukirjojen, jotka ovat kusettaneet ihmisiä satoja vuosia kuus-nolla. Raha on paha, se saa ihmisen tekemään ihmeellisiä asioita. Ihmiset on aivopesty – valitettavasti. Me uskomme tähän Jesuiitti/CIA/Vatikaani/NASA avaruus-sontaan, joka on todellisuudessa Hollywoodin tuottamaa. Joo, kyllä joo… kaikki pyörii ihan varmasti. Sen täytyy olla se mysteerinen painovoima – jonka lähdettä ei tiedemiehet ole koskaan löytäneet. Sehän se tietysti on, painovoima pitää meidät ihmiset tämän avaruudessa kiitävän pallon pinnalla ja merenkin se pitää tyynesti paikoillaan. Uskokoon ken tahtoo, minä en usko!

   Me olemme syvässä unessa. Uskomme tekaistuja tarinoita avaruudessa kiitävästä planeetta-himmelistä ja laajenevasta avaruudesta… se jos mikä on ILMAN TODISTEITA uskomustiedettä. Tämän aikakauden tiedemiehet haluavat tuhota Jumalan, minä haluan tuhota nykytieteen. Uskomme Arizonan aavikolla kuvattuja avaruusvideoita ja Hollywoodin tuottamia kuvia planeetoista, jotka muka kiertävät omilla radoillaan ympäri aurinkoa. Siihen päälle kun lisätään maata kiertävät sateliitit – joita kukaan ei ole koskaan nähnyt – niin ei ole ihme että Putinia naurattaa.

   Suosittelen lämpimästi NASAn toimintaan perehtymistä – tietoa löytyy, mutta vain jos sitä hakee. Ja mitä enemmän CIA-Jesuiitti-NASAn hämäräperäisiin touhuihin tutustuu, sitä enemmän tuosta ”avaruustieteen temppelistä” poksahtaa valheita pinnalle. KUINKA, MILLOIN ja MIKSI vanha maailmankuva murskattiin ja nykyinen ”solar-system” himmeli nousi arvoon arvaamattomaan? Ja vieläkin tärkeämpää: ketkä olivat kyseisen uskomustieteen puuhamiehiä? Sieltä se totuus pala palalta valkenee… ja mitä helvettiä – kaikki jäljet johtavat jälleen kerran samalle Rothschild jesuiitti sionistien CIA-sylttytehtaalle!

   • The Entire Status Quo Is a Fraud
    Truth is a dangerous poison in centralized hierarchies: anyone caught telling the truth risks a tenner in bureaucratic Siberia. (In the Soviet Gulag ,a tenner meant a ten-year sentence to a labor camp in Siberia.)
    And so the truth is buried, sent to a backwater for further study, obfuscated by jargon, imprisoned by a Top Secret stamp, or simply taken out and executed.Everyone in the system maximizes his/her personal gain by going along with the current trajectory, even if that trajectory is taking the nation off the cliff.
    http://www.washingtonsblog.com/2016/04/entire-status-quo-fraud.html#more-55361

   • ”Kiitos siitä kuuluu tyhmälistöä edustavien vale-tiedemiesten, vale-tutkijoiden, vale-median ja vale-koulukirjojen, jotka ovat kusettaneet ihmisiä satoja vuosia kuus-nolla.”

    Tilannetta kuvaa hyvin amerikkalaisen Steven Yates’in kirjoittama artikkelisarja ””TAKING THE RED PILL” THE REAL MATRIX”, http://www.newswithviews.com/Yates/steven.htm

    Sen on suomeksikin julkaissut em. vale-median moneen kertaan kiroama ja pannaanjulistama Magneettimedia, ensimmäinen osa: http://magneettimedia.com/todellinen-matrix-osa-1/

    (Vuosien kuluessa olen käynyt Newswithviews-sivustolla lukuisia kertoja. Ensimmäistä kertaa tänään GOOGLE ilmoitti: ”Varoitus — käynti tässä verkkosivustossa voi vahingoittaa tietokonettasi!” Haiskahtaa varsin epäilyttävältä!
    Esim. Whitetv.se:n Henning-Witte sanoo Googlen sensuroivan hänen sivustoaan koskevia hakuja.)

   • Hei, unohdit mainita natsit NASA:n sisäisiä pelureita tuossa luetellessasi. Vai… johtuuko siitä että natsit ovat papereissasi hyviä kavereita?

    Hämmästyttävää on, että Mars-mönkijä Opportunity yhä vaan tuottaa energiaa aurinkopaneleillaan, jotka on välillä kuvattu pölyisinä ja sitten jälleen puhtaina. Kuka ne käy pyyhkimässä? Alunperin Spirit ja Opportunity -mönkijöiden aurinkopanelien uskottiin pölyyntyvän liian likaiseksi noin kolmen kuukauden kuluessa, Spirit toimi 6 vuotta, Opportunityllä menossa 12. vuosi. Jos luulee että tuuli pyyhkii pölyt pois, sopii kokeilla jättää auto pesemättä! Ja Marsissa tuo tuulikin on aika olematon, eikä sateitakaan ole. NASA:n kuvissa on myös aivan selvästi sumennettuja (blurred) kohtia, jota yleisö ei jostain syystä saa nähdä, samoin kuin kuuluisia ovat kuvayhteyden katkaisut tai siirto toiseen kameraan, kun avaruusaseman kameraan tulee jotain yllättävää.

    NASA varmaan valehtelee meille paljon. Jos joku luulee, että NASA tosiaan kertoisi meille, jos se löytää toisen älyllisen sivilisaation… heh, heh … eipä taida. Ja eiköhän ne vieraat sivilisaatiotkin ole jo löydetty, ihan täältä omalta palloltamme, ei tarvi kaukoputkea tai radioteleskooppia siihen: SETI on hämäystä. Toinen asia on, ollaanko niiden kanssa suhteissa. Jos uskoo että useiden valtioiden nyt julkaisemat UFO-tutkimukset paljastavat todella kaikki tiedot, on hyväuskoisempi kuin minä.

    NASA on vain nimellisesti siviilihallinnon ohjelma, todellisuudessa Space Act määrittelee sen kansallisten turvallisuuspalvelujen alaiseksi virastoksi, jonka julkaisuista päätetään kansallisen turvallisuuden (national security) hakinnan mukaan.

    Osa NASA:n ohjelmista on aina ollut salaisia, sotilas- tai tiedustelu-toimintaan liittyviä. Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmavoimilla on tunnetustikin oma salainen avaruusohjelma ja sukkula (X-37): niistä emme juuri kuule. Lisäksi puhutaan paljon mustan budjetin salaisesta avaruusohjelmasta.

    http://www.theguardian.com/world/2012/jun/16/secretive-us-military-space-shuttle

    http://www.airspacemag.com/space/secret-space-shuttles-35318554/?no-ist

    https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_X-37

    Mutta en sentään lukeudu niihin jotka väittävät että luotaimiakaan ei olisi lähetetty aurinkokuntaamme. Tai että satelliitteja ei olisi.

    Ja enpä usko että ESA tai Roskosmos ovat paljonkaan avoimempia, kiinalaisista puhumattakaan.

   • Sori, ei nuo tainnutkaan olla NASA:n sisäisiä pelureita, muuta kuin CIA. Vatikaanilla ja jesuiitoillahan on omat juttunsa. Vai pitäisikö sanoa yksikössä: oma juttunsa, nyt kun on jesuiittapaavi.

 8. Hohhoijaa, aina kun luulee että näissä Venäjä-myönteisissä jutuissa voisi olla edes jotain järkeä, eiköhän kommenttipalsta ole vähintäänkin täynnä sekoilua salaliitoteorioista kuussakäyntien lavastuksesta, rokotteista, juutalaisesten maailmanvallasta tai vastaavasta. Sen jälkeen on taas helppo niputtaa nämä Veäjä-horinat samaan kategoriaan. Tämä vahvistaa käsitystä, että Venäjän propaganda on juuri sitä itseään ja puree ainoastaan ihmisiin jotka uskovat muutenkin kaiken maailman hullutuksiin. Tätä olisi mielenkiintoista tutkia: Ovatko Venäjä-myönteiset keskimäärin myös homeopatia-uskovaisia. Tai uskovatko he keskimääräistä enemmän siihen, että Elvis asuu kuussa. Vahva korrelaatio on selvä.

 9. ”Sekopää” oletkos koskaan asunut USAssa pitempään, oletko edes käynyt siellä (täällä) ? Jos et ole niin et tiedä mitään maan väestöstä, hallinnasta, kauppiaista, tehtaiden omistuksista, lääkefirmoista ( Big Pharma ) poliisi-laitoksista, FED pankkijärjestelmästä, CIA, Homeland security, etcetera ? Tule tänne, ja asu vuosia jossakin kunnes olet oikeutettu ”siirtolaisena” anomaan itsellesi kansalaisoikeutta. Jos sen läpäiset voit ottaa osaa äänestyksiin laillisena kansalaisena, ja siitä vasta oppisi alkaa. Kielitaitoon päästessäsi vasta alkaa hahmoittua,missä mennään. Moni kakku päältä kaunis ? Monet ulkomailta tulleet eivät enää ota edes osaa poliittisiin keskuteluihin, koska se aiheuttaa pelkkää erimielisyyttä perheissä, niin räikeää on koko maan hallitusten politiikka, joka suunnassa. Kotiväkeni on erottautunut itsensä kaikesta politiikasta inhoten sitä.

 10. Ei pääkirjoituksesta ilmennyt Washingtonissa olleiden Suomalaisten nimiä ? Onko se ”valtiosalaisuus” ?

 11. Pertti ilmaisi sen ainoan ”rauhanomaisen ratkaisun”, lopetetaan sotaisat varustelut, se olisi varmin
  osoitus ”rauhantahdosta”. Sotamateriaalien valmistajat haluavat pikaista käyttöä tuotteilleen, saadakseen voittoa osakkailleen. Ampuma-aseiden käyttö ei ole mitenkään vaikeaa oppia lyhyessä ajassa.Tarpeen vaatiessa metsästykseen tarkoitetut aseet voidaan ottaa käsittelyyn ”naftaliinista”. Köyhät kansatkin rikastuisivat yli yön, ilman valtavia varusteluita. Tietenkin, se vaatisi täydellistä ihmisen ajatuksen muutosta. Ahneus on maailmanlaajuinen ”kulkutauti”.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here