Tšernobylin kaupungin mukaan nimetyssä ydinvoimalakaupunki Prypjatin ydinvoimalassa Ukrainassa tapahtui vakava ydinvoimalaonnettomuus kolmekymmentä vuotta sitten, 26. huhtikuuta 1986. Tšernobyl oli kaupunki Pohjois-Ukrainassa Kiovan alueen Ivankivin piirissä lähellä Valko-Venäjän rajaa. Kaupunki, joka tänään on hylätty, sijaitsee Dneprin Pripet-sivuhaaran lounaisrannalla, linnuntietä 95 kilometriä Kiovasta pohjoiseen.

Tšernobylin tuhoisa ydinturma merkitsi järkyttävää inhimillistä murhenäytelmää. Katastrofin seurauksena oli syyskuuhun 1986 mennessä kuollut 31 ihmistä. Säteilyyn välittömästi sairastuneita oli 203. Radioaktiivinen saastelaskeuma saastutti voimalan ympäristössä 2 600 neliökilometrin alueen. (Luxemburgin valtion pinta-ala on 2 586 neliökilometriä.) Alueelta evakuoitiin 135 000 ihmistä.

Vuosien 1959, 1970 ja 1979 väestölaskennoissa Tšernobyl oli listattu Tšernobylin piirin keskuspaikaksi. Samaan piiriin sisältyi vuonna 1979 ydinvoimalakaupunki Prypjat, joka oli tuolloin noin 21 700 asukkaan kaupunkityyppinen taajama. Vuoden 1986 ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen piirin väestö evakuoitiin. Vuoden 1989 väestölaskennassa Tšernobyl oli siirretty Ivankivin piirin aavekaupungiksi ja Prypjat listattiin omana paikallishallinnollisesti erillisenä aavekaupunkina. Vuoden 1989 väestölaskennan ja vuosien 2010 –2012 väestöarvion mukaan kaupungissa ei ollut virallisesti pysyviä asukkaita.

Tšernobylin onnettomuuden mahdollistivat osaltaan vakavat puutteet laitoksen suunnitteluperiaatteissa ja suunnittelussa, käyttötavoissa, turvallisuuskulttuurissa ja valvonnassa.

Tšernobylissä tehtiin onnettomuuden sattuessa koetta, jota eivät olleet hyväksyneet voimalaitoksen suunnittelijat eivätkä edes suunnittelua tarpeeksi tuntevat henkilöt. Kokeen suorittaminen edellytti reaktorin käyttämistä tavalla, joka nimenomaan kiellettiin laitoksen käyttömääräyksissä. Reaktoria käytettiin vaarallisessa ja epävakaassa tilassa.

Koe alkoi kello 01:23:04 paikallista aikaa. Reaktorin epävakaa tila ei näkynyt järjestelmän hallintalaitteissa. Kahdeksasta jäähdytyspumpusta neljä suljettiin. Virtauksen hidastuessa jäähdytysneste kuumeni reaktion kiihtyessä ja alkoi kiehua, jolloin putkiin syntyi höyrytaskuja.

Kello 01:23.40 käyttäjät painoivat hätänappia, joka pudotti kaikki säätösauvat reaktoriin sen pysäyttämiseksi. Edetessään säätösauvojen kärjet syrjäyttivät hetkittäisesti jäähdytysnesteen ja kärkien grafiittisuuden vuoksi reaktio kiihtyi. Lämpötila nousi reaktorissa niin paljon, että sen metalliosat alkoivat pehmetä ja säätösauvat jumittuivat.

Kello 01:23.47 reaktorin teho nousi 30 gigawattiin, so. kymmenkertaiseksi normaalista. Tämä oli liikaa reaktorin jäähdytysputkille ja kannelle, jotka rikkoutuivat hetkessä valtavan paineennousun ja höyryräjähdyksen johdosta.

Isotooppianalyysin perusteella on esitetty, että 2–3 sekuntia höyryräjähdyksen jälkeen tapahtunut toinen, voimakkaampi räjähdys oli osittainen hallitsematon ketjureaktio eli pienimuotoinen ydinräjähdys, joka seismologisten mittausten mukaan vastasi teholtaan noin kymmentä tonnia TNT:tä (trinitrotolueeni).

Reaktorin ytimeen pääsi ilmaa, jolloin happi sytytti hetkessä hidastinaineena olleen grafiitin. Reaktorista vapautuvat korkeapaineiset radioaktiiviset kaasut, savut, hiukkaset ja kappaleet pääsivät ulkoilmaan lähes esteettömästi. Radioaktiivinen savusumu nousi noin kilometrin korkeuteen. Yksi työntekijä kuoli räjähdyksessä ja toinen kuuman höyryn aiheuttamiin palovammoihin. Räjähdykset sytyttivät noin 30 tulipaloa mukaan lukien kolmosreaktorin rakennuksen katon.

Lähes kaikkien käytettävissä olleiden säteilymittareiden asteikko päättyi 1 000 mikroröntgeniin sekunnissa. Vain kahden mittarin asteikko ylsi tuohon lukemaan. Toisen mittarin luo ei päässyt räjähdyksen takia, ja toinen rikkoutui käynnistettäessä. Työntekijät pystyivät päättelemään, että säteilytaso ylitti noin neljä R/h. Todellinen taso saattoi olla paikallisesti jopa 20 000 R/h (tappava annos on noin 500 R viiden tunnin aikana). Kello 04:30 paikalle tuodun säteilymittarin näyttämä hylättiin, koska mittarin pääteltiin olevan rikki. Henkilökunta oli laitoksessa ilman suojavarusteita aamuun asti ja yritti pumpata jäähdytysvettä reaktoriin.

Palomiehet saivat sammutettua tulipalot kello viiteen mennessä aamulla lukuun ottamatta reaktoria, joka paloi jälkilämmön ylläpitämänä levittäen edelleen huomattavia päästöjä savukaasujen mukana. Hallinnon tutkimusryhmä, jota johti Valeri Legasov, saapui reaktorille 26. päivän iltana. Tähän mennessä onnettomuudessa ja pelastustöissä oli kuollut kaksi henkilöä, ja 52 oli viety sairaalaan. Seuraavana yönä komitean oli tunnustettava säteilytaso sekä reaktorin tuhoutuminen, ja Prypjat määrättiin evakuoitavaksi.

Ydinturman vaikutuksia

Ukraina arvioi onnettomuuden jälkikustannuksiksi 150 miljardia USA:n dollaria vuosina 1986–2000.

WHO:n Tšernobyl-raportissa vuodelta 2006 laskettiin, että akuutti säteilysairaus (ARS) diagnosoitiin kaikkiaan 134 henkilöllä. Näistä 28 menehtyi vuonna 1986 ja 19 vuosina 1987–2004.

Onnettomuuden jälkeen on tutkittu kaikkiaan 61 000:n pelastustyöntekijän sairauksia. Vuosina 1991–1995 tässä ryhmässä todettiin kaikkiaan 4 995 eri syistä johtuvaa kuolemantapausta. WHO:n tutkijat totesivat, että verrattaessa kuolinsyitä saadun säteilyannoksen määrään 4,6 prosenttia kaikista kuolemantapauksista voisi olla suoraan tai välillisesti säteilyn aiheuttamia.

WHO:n raportin mukaan saastuneimmilla alueilla Ukrainassa kuolleisuus on onnettomuuden jälkeen ollut 18,5 henkilöä tuhannesta, kun se muualla Ukrainassa on 16,5 henkilöä tuhannesta.

WHO:n ulkopuoliset tahot ovat esittäneet huomattavasti suurempia arvioita kuolleisuudesta. Venäjän tiedeakatemian mukaan 210 000 ihmistä on kuollut ennenaikaisesti onnettomuuden vuoksi. Greenpeace on arvioinut kuolemantapausten lukumääräksi 93 000–140 000 ihmistä. Venäläinen professori Aleksei Jablokov on esittänyt, että onnettomuuden vuoksi oli vuoteen 2008 mennessä kuollut jopa 900 000 ihmistä.

Tšernobyl ja Suomi

Ydinturman tapahtuessa voimassa ollut Säteilyturvakeskuksesta annettu laki (1069/83) on lahjomaton. Siinä asetetaan vastuu säteilyn vahingollisten vaikutusten estämisestä ja rajoittamisesta samoin kuin niistä tiedottamisesta sosiaali- ja terveysministeriön alaiselle Säteilyturvakeskukselle (STUK). Tšernobylin katastrofin tapauksessa kyseinen tiedotusvastuu petti pahemman kerran.

Kansalaisille jätettiin kertomatta tilanteen vakavuus. Tiedottamatta jättäminen koski myös olennaisia perusasioita. Säteilyturvakeskus laati ensimmäisen lehdistötiedotteen poikkeustilanteesta maanantaina 28.4. noin kello 15. Tiedote luettiin STT:n radiouutisissa kello 16. Uutisissa kerrottiin ainoastaan, että radioaktiivisuutta oli havaittu ja että se oli ilmeisesti peräisin reaktorionnettomuudesta.

Laskeuma oli Suomessa havaittavissa vain tarkoitusta varten tehdyillä instrumenteilla. Laskeuman mukana Suomen luontoon tuli erilaisia radioaktiivisia aineita, joista suurin merkitys säteilyvaikutuksen kannalta oli kuitenkin puoliintumisajaltaan lyhytikäisillä aineilla.

Heti onnettomuuden jälkeen Suomessa rajoitettiin määräaikaisesti karjan laidunruokintaa, jotta lyhytikäiset radioaktiiviset aineet eivät päätyisi maitoon ja lihaan. Samoin suomalaisia kehotettiin olemaan syömättä ylen määrin sieniä, marjoja ja muita luonnontuotteita silloin, kun ne oli poimittu paljon laskeumaa saaneilta alueilta ja niiden cesiumpitoisuus oli kohonnut. Merkittävin elintarvikkeissa 2000-luvulla esiintynyt laskeumasta peräisin oleva radioaktiivinen aine on cesium-137. Pahimmat laskeumat Suomessa on todettu Pirkanmaalla, Itä-Hämeessä sekä Kymenlaaksossa.

Tšernobylin ydinturmaan saakka kansalaisille oli annettu sellainen kuva, että ydinvoiman käytön vaarat olivat suhteellisen vähäiset. Ydinvoimalaonnettomuuksien mahdollisuutta vähäteltiin. Tiedotusvalta oli turmaan saakka voimayhtiöillä ja niitä lähellä olevilla asiantuntijoilla.

Valtakunnassa vallinnutta tiedotusilmastoa ja sen ydinvoimamyönteisyyttä kuvaa paljastavasti seikka, että Säteilyturvakeskus ei oma-aloitteisesti kertonut kansalaisille huhtikuun lopun kohonneista säteilyarvoista. Sisäministeriön ja Säteilyturvakeskuksen mukaan säteilyn lisääntymisestä olisi tuskin koskaan ilmoitettu kansalaisille, ellei Suomeen olisi saatu asianomaista tietoa Ruotsista.

Kun ydinsaasteen ja säteilyn tulosta maahamme ei voitu enää vaieta, viranomaiset aloittivat vaaran vähättelykampanjan. Tarkoituksena ei näyttänyt olevan kansalaisten terveydestä huolehtiminen vaan heidän pitämisensä rauhallisina. Mediatietojen mukaan Helsingin apulaiskaupunginjohtaja oli paljastanut sisäministeriön olleen jatkuvasti yhteydessä kaupungin hallintoon, jotta ei ’lietsottaisi levottomuutta’.

Vaasalainen kaupungineläinlääkäri kertoi televisiossa vaihdattaneensa hiekkalaatikoiden hiekat. Kun häneltä myöhemmin kysyttiin tarkempia perusteluja, vastaus kuului: ”Kun oli kysymys pikkulapsista, lähdin siitä, että miksi ei voitaisi minimoida haittoja. Meillä on tapana vaihtaa hiekka keväisin kissojenkin takia. Teimme sen nyt hiukan tavallista aikaisemmin.” Samassa yhteydessä kaupungineläinlääkäri paljasti saaneensa asiasta vihaisen soiton ministeriöltä siitä huolimatta, että meillä on kunnallinen itsehallinto. Eläinlääkäriä ei suinkaan kiitetty ripeästä ja inhimillisestä toiminnasta. Häntä moitittiin siitä, että hän oli hermostuttanut kansalaisia!

Maamme viranomaiset antoivat Tšernobylin ydinturmasta harhaanjohtavia ja vaillinaisia tietoja. Säteilyturvakeskuksen perinteinen toiminta-ajatus näytti hetkessä rappeutuneen täydelliseen epätieteellisyyteen. Vielä säteilyturvallisuuslaitoksen hallintotoimikunnan mietinnössä (komiteamietintö 1982:70) todetaan nimenomaan, ”ettei säteilylle voida asettaa mitään sellaista rajaa, jonka alapuolella säteilyllä ei olisi lainkaan haitallisia vaikutuksia”. Säteilyturvakeskus totesi kuitenkin 5.5.1986: ”Säteilystä ei aiheudu mitään välitöntä terveydellistä haittaa.” Säteilyturvakeskus salasi siis tietoisesti tosiasian: kaikki säteily on terveydelle haitallista.

Säteilyturvakeskuksen laboratorion johtaja antoi 5.5.1986 vähättelevästi ymmärtää, että vain muutama suomalainen kuolee ydinturman aiheuttaman laskeuman vuoksi syöpään. Vasta kun ulkopuolinen kuulija oli huomauttanut arvion virheellisyydestä, johtaja myöntyi toteamaan, että laskeuma johtaisi ainakin sataan syöpäkuolemaan.

Onko otettu opiksi?

Jotakin Tšernobylin ydinturmasta lienee opittu. Mutta mitä ilmeisimmin jotakin tärkeää on jäänyt oppimatta. Tätä väitettä voidaan oikeutetusti perustella maaliskuussa 2011 tapahtuneen tsunamin aiheuttamalla Fukushiman ydinonnettomuudella Japanissa.

Fukushiman ydinvoimala maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen. Kuva: Digital Globe | Wikimedia Commons
Fukushiman ydinvoimala maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen. Kuva: Digital Globe | Wikimedia Commons

Fukushima I -voimalan ydinonnettomuudet seurasivat 11.3.2011 tapahtunutta Sendain maanjäristystä ja sen jälkeistä tsunamia. Ydinvoimalan reaktorit 1, 2 ja 3 sammuivat automaattisesti maanjäristyksen seurauksena, ja pääsähköverkon pimentyessä voimalan piti siirtyä käyttämään varageneraattoreita. Tsunamin jälkeen myös varageneraattorit lakkasivat toimimasta, jolloin reaktori 1:n jäähdytysveden pinta alkoi laskea ja polttoainesauvat paljastuivat. Reaktorin ydin ylikuumeni ja aiheutti säteilyvaaratilanteen.

Myöhemmin myös reaktorit 3 ja 2 kärsivät ongelmista jäähdytysjärjestelmien kanssa. Kolme räjähdystä ja kaksi tulipaloa nostivat säteilylaskeuman ylempiin ilmakerroksiin, mistä se voi levitä tuhansien kilometrien alueelle. Tapauksen vakavuudelle annettiin alustavasti kansainvälisen seitsenportaisen INES-asteikon mukaan luokka neljä, joka on varsinaisten ydinonnettomuuksien alin luokka. Myöhemmin Ranskan ydinturvaviranomaiset nostivat Fukushiman ydinturman vakavuuden luokkaan kuusi. Huhtikuun 12. päivänä Japani nosti onnettomuuden INES-luokituksen tasoon 7. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA vahvisti jo 16. maaliskuuta, että kolmen reaktorin ytimet olivat sulaneet ainakin osittain.

Fukushiman vuoto on tähän mennessä 2000-luvun pahin ydinonnettomuus. Nykyään suomalaisilla on harvinainen etuoikeus perehtyä Fukushiman tragediaan kirjailija Pirkko Lindbergin asiantuntevalla opastuksella. Lindberg matkasi Japaniin syksyllä 2013 ja haastatteli kymmeniä maanviljelijöitä, aktivisteja, taiteilijoita ja poliitikkoja. Matkan tuloksena syntyi järisyttävä dokumenttiproosateos Fukushima ikuisesti, joka ilmestyi painosta kuluvana keväänä Savukeitaan kustantamana.

Fukushiman katastrofin suuruutta kuvaa osuvasti neljän lapsen äidin Keiko Takadan koskettava toteamus: ”Itken kun ajattelen, että tuhoamme koko Tyynenmeren.”

Lopuksi

Oodi ydinenergiatrolleille

1

Ydinenergiatrollit, nykypäivien teräshenkilöt
kertovat ottavansa vastuun.
Vastuun millä?
Heillä on vain yksi elämä, jälkipolvilla lukemattomia.
Ne saavat periä maan:
radioaktiiviset jätteet, fissiotuotteet, transuraanit.
Plutoniumin isotoopin Pu 239
puoliintumisaika: 24 000 vuotta

2

Katso, kun maa oli jälleen autio, tyhjä
ja vetten päällä liikkui
vain radioaktiivinen laskeuma
raahautui viimeisen voimalan raunioista
Telluksen sitkein robotti.
Ydinenergiatrollien säteilevän yhteishaudan partaalla
se otti radiumämpäristä fluoriloistesiveltimen
ja raapusti nyyhkyttäen thoriumristiin
iankaikkisen evankeliumin:

He tekivät vain velvollisuutensa.
Ottivat täyden vastuun — viimeiseen ihmiseen.

Vakuudeksi: Taloudellinen Kasvu

… ja katso, maa oli autio, tyhjä

 

Radioaktiivisista aineista ja ionisoivasta säteilystä

Ydinvoiman tuotantojärjestelmässä käytetään ja siinä syntyy radioaktiivisia aineita. Ne säteilevät ionisoivaa säteilyä. Säteily vaikuttaa aineeseen – esimerkiksi ihmisen kudoksiin – siten, että se ionisoi aineen atomeja. Tämä tarkoittaa sitä, että atomit muuttuvat sähköisesti varautuneiksi. Seurauksena on molekyylien vaurioituminen.

Säteily vahingoittaa elämää joko ionisoimalla molekyylien atomeja tai aikaansaamalla ionisoituneita hiukkasia. Suuri määrä ionisoivaa säteilyä aiheuttaa välittömän sairastumisen ja yleensä kuoleman. Pienten säteilymäärien vaarana ovat syöpä sekä erilaiset perinnölliset vauriot ja sikiön kehityshäiriöt.

Lähteitä

Fukushima I -voimalan ydinonnettomuudet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Fukushima_I_-voimalan_ydinonnettomuudet

Kuosma, Tapio: Tiedoton kevät: kertomus Tshernobylistä ja viranomaisten tiedottamisesta. Teoksessa Tshernobyl : jälkeenjääneet paperit. WSOY 1987.

Lindberg, Pirkko: Fukushima ikuisesti. Suomentanut Pentti Saaritsa. Savukeidas 2016.

Säteilyturvallisuuslaitoksen hallintotoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1982:70.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ernobyl#T.C5.A1ernobylin_ydinvoimalaonnettomuus

Tshernobyl: jälkeenjääneet paperit. Toimittanut Kjell Lindblad. WSOY 1987.


Tapio Kuosma.
Tapio Kuosma.

Tapio Kuosma on tietokirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

30 KOMMENTTIA

 1. Suoritettuani asepalvelukseni Suojelukoulussa Keuruulla, yksi ”sivuvaikutus” oli äärimmäisen epäluulon syntyminen STUK:ia kohtaan. Vaikka laajempia saastealueita ei Suomeen Tsernobylin jäljiltä syntynytkään, STUK jätti kokonaan tiedottamatta ja noteeraamatta niin kutsutut ”pistelaskeumat”, jotka olisivat joissain tapauksissa edellyttäneet muutamien haja-asutus alueiden asukkaiden evakuointia. Näin esimerkiksi Hollolassa. Myös täällä Kainuussa on lampi, joka jätettiin merkitsemättä ja vähäisen tiedottamisen vuoksi siinä uineet sairastuivat. Virheiden korjaamisen sijaan syyllistettiin uhreja… Koska viranomaisilla oli tieto, mutta paikallisilta puuttuivat alkeellisimmatkin telepaattiset kyvyt.
  Säteily Turva Keskus ei ole kuin ydinvoimateollisuuden mannekiini toimisto. Oli kyse sitten Talvivaarasta, tupakan radioaktiivisuudesta tai kansainvälisistä Suomeenkin vaikuttavista katastrofeista, voidaankin todeta STUK:n tietoisesti harhaanjohtaneen suurta yleisöä järjestelmällisesti. Tälläisellä toimintakulttuurilla varustetun organisaation väitteisiin on syytä suhtautua äärimmäisellä epäluulolla. Hyvällä syyllä voikin todeta: Kun on tälläisiä ”ystäviä”, kuka kaipaakaan vihollisia?

 2. ’…Kun ydinsaasteen ja säteilyn tulosta maahamme ei voitu enää vaieta, viranomaiset aloittivat vaaran vähättelykampanjan. Tarkoituksena ei näyttänyt olevan kansalaisten terveydestä huolehtiminen vaan heidän pitämisensä rauhallisina. Mediatietojen mukaan Helsingin apulaiskaupunginjohtaja oli paljastanut sisäministeriön olleen jatkuvasti yhteydessä kaupungin hallintoon, jotta ei ’lietsottaisi levottomuutta’.’
  Niin se menee… EI SYYTÄ HUOLEEN!
  Kaikki on eliitin mielestä hanskassa vaikka se lähes kaikessa ottaa valtavia riskejä joiden myöhemmistä haitoista ja tuhovaikutuksista ei mitään tiedetä. Esimerkeistä ei ole pulaa.
  Jotenkin tämä riskinotto liittyy koko kapitalismiin jossa rohkein ja eniten lupaava hyötyy eniten.
  Tuskin ihmiskuntaa mikään pelastaa. Onhan sen suuri määrä tiedemiehiäkin todennut että kohti isoa tuhoa mennään.

  The Entire Status Quo Is a Fraud
  Truth is a dangerous poison in centralized hierarchies: anyone caught telling the truth risks a tenner in bureaucratic Siberia. (In the Soviet Gulag ,a tenner meant a ten-year sentence to a labor camp in Siberia.)
  And so the truth is buried, sent to a backwater for further study, obfuscated by jargon, imprisoned by a Top Secret stamp, or simply taken out and executed.Everyone in the system maximizes his/her personal gain by going along with the current trajectory, even if that trajectory is taking the nation off the cliff.
  http://www.washingtonsblog.com/2016/04/entire-status-quo-fraud.html#more-55361

  • Sama salailu-ja kieltämislija on jatkunut edelleen. Esimerkkejä:

   – Sikainfluenssarokote on täysin turvallinen (ei ollut).
   – Ei meillä mitään valelääkäreitä ole (toimittaja paljasti valelääkärin, ei Valvira vaikka heille oli tehty ilmianto asiasta jo vuosia sitten)
   – Ei suomalaisissa elintarvikkeissa ole lasinsiruja (olipas).
   – Eerikan on parempi olla isänsä luona (ei ollut).
   – Kupittaan meilisairaalassa ei ole mitään hämärää (mitä nyt pari valehoitajaa).
   – Suomessa ei ole korruptiota (hahah haa haaa! Ei kai nyt ole kun idiootit jakavat ilmaiseksi kavereilleen kaikenlaisia projekteja ja yksityistämisiä).

 3. Pieni huomautus tai pari. Ei ole totta, että kaikki säteily on vaarallista. Olemme jarkuvasti myös radioaktiivisen säteilyn kohteena. Annos ratkaisee.

  Fukushiman ydinturman vaikutuksista on käytettävissä WHO:n laaja raportti. Olisi kiinnostava kuulla, miten kirjoittaja arvioi raportin sisältöä. Se poikkeaa merkittävästi artikkelin antamasta kuvasta.

 4. STUK: ”Säteilyn terveysvaikutukset”

  [Lainaus alkaa:] Ionisoiva säteily voi vahingoittaa elävien solujen perimää. Soluvaurion kannalta ei ole merkitystä, onko kyseessä luonnonsäteily vai keinotekoinen säteily. Merkitystä on kuitenkin sillä, saako ihminen säteilyannoksen pitkän vai lyhyen ajan kuluessa.

  Pienikin säteilyannos lisää syöpäriskiä hieman. Lyhyen ajan kuluessa saatu suuri säteilyannos voi tuhota paljon soluja ja aiheuttaa säteilysairauden, paikallisen vamman tai sikiövaurion.
  Säteily ja syöpä

  Säteilyn aiheuttamat terveyshaitat johtuvat solun perimän eli DNA-molekyylin vauriosta. Läheskään kaikki DNA-vauriot eivät kuitenkaan johda terveyshaittaan. Säteily voi jättää solun perimään pysyvän muutoksen, mutaation. Kun mutaatioita on kertynyt useita, voi seurauksena olla syöpäkasvain. Matka lopulliseen haittaan on pitkä ja mutkikas ja siihen vaikuttavat muutkin tekijät kuin säteily. Leukemia saattaa ilmetä jo kaksi vuotta altistumisen jälkeen. Muiden syöpälajien ilmaantumiseen kuluu aikaa yli 10 vuotta.

  Syövän synty

  Syöpäriskiä koskevat arviot perustuvat ensisijaisesti kolmea säteilylle altistunutta ryhmää koskeviin seurantatutkimuksiin. Nämä ryhmät ovat Hiroshiman ja Nagasakin atomipommien eloonjääneet uhrit, lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä altistuneet ja ammatissaan säteilylle altistuneet.

  Pienten säteilyannosten aiheuttamaa syöpäriskiä ei käytännössä voi havaita väestössä, koska syöpä on niin tavallinen tauti. Suomessa sairastuu syöpään vuosittain noin 20 000 ihmistä. Pieni lisäys hukkuu tilastollisesti luonnolliseen vaihteluun. Esimerkiksi Tshernobylin laskeuma, jonka kokonaisannos suomalaiselle on keskimäärin 2 mSv, saattaa arvion mukaan aiheuttaa noin 500 syöpäkuolemaa Suomessa 80 vuoden aikana. Samana aikana miljoona ihmistä kuolee kuitenkin syöpään muista syistä, joten arvio Tshernobylin onnettomuuden vaikutuksista jää pelkästään laskennalliseksi.

  Jos ihminen altistuu säteilylle esimerkiksi työssään ja myöhemmin sairastuu syöpään, on erittäin epätodennäköistä, että syöpään olisi syynä juuri työssä saatu säteilyaltistus. Aniharvat ihmiset saavat tänä päivänä työssään niin paljon säteilyä, että kokonaismäärä ylittää elämän aikana saadun luonnonsäteilyannoksen.

  Auringon ja solariumlaitteiden ultraviolettisäteily aiheuttaa puolestaan ihosyöpää.
  Säteilysairaus

  Jos koko keho altistuu hyvin suurelle (yli yhden sievertin eli 1000 millisievertin) säteilyannokselle lyhyessä ajassa, kehittyy säteilysairaus. Jokseenkin varma kuolema seuraa, jos ihminen saa lyhyessä ajassa 8 sievertin säteilyannoksen. Säteilysairaus johtuu laaja-alaisesta solutuhosta. Herkimpiä säteilylle ovat elimet, joissa on runsaasti jakautuvia soluja.

  Heti altistuksen jälkeen ihminen ei havaitse mitään, koska säteilyä ei tunne aistein. Ensimmäinen oire on pahoinvointi, joka alkaa parin tunnin kuluessa. Vasta parin viikon jälkeen kehittyy varsinainen säteilysairaus. Oireena on luuytimen lamaantuminen. Kaikkien verisolujen määrä vähenee, mistä seuraa infektioita ja verenvuotoja. Myös suoliston limakalvo vaurioituu, mistä seuraa ripuli. Sairaus saattaa johtaa kuolemaan noin kuukaudessa. Korkeatasoisella hoidolla ennustetta voi parantaa.

  Palovammaan, säteilysairauteen tai kuolemaan johtaneita säteilyannoksia on aiheutunut tilanteissa, joissa tavalliset kansalaiset ovat tietämättään käsitelleet voimakkaita teolliseen tai lääketieteelliseen käyttöön valmistettuja säteilylähteitä. Tällaista onnettomuutta ei ole Suomessa koskaan sattunut.
  Sikiövaikutukset

  Raskauden aikana on vältettävä turhaa altistusta säteilylle. Ensisijainen syy ei kuitenkaan ole kehityshäiriöiden riski. Pienehköt säteilyannokset eivät lisää epämuodostumien määrää. Sen sijaan säteilyaltistus sikiökauden aikana lisää syntyvän lapsen riskiä sairastua syöpään.

  Jos sikiö altistuu herkässä vaiheessa suurelle äkilliselle säteilyannokselle, saattaa lapsesta tulla pienipäinen, pienikokoinen ja henkisesti jälkeenjäänyt. Muita kehityshäiriöitä on havaittu vasta erittäin suurten (usean grayn) annosten jälkeen. Sikiö voi saada tällaisia säteilyannoksia, jos äidille annetaan sädehoitoa raskauden aikana.

  Säteilyaltistus hyvin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin raskaus on edes tiedossa, saattaa aiheuttaa varhaisen keskenmenon. Jos raskaus kuitenkin jatkuu, syntyvä lapsi on kaiken todennäköisyyden mukaan terve.
  Palovammat

  Jos ottaa voimakkaan säteilylähteen käteensä, voi paha palovamma syntyä hyvin lyhyessä ajassa. Vamma ei kuitenkaan tule heti näkyviin. Ensimmäisenä päivänä näkyy vain, että poltettu ihoalue punoittaa. Vasta parin viikon päästä ihoon saattaa muodostua rakkuloita. Säteilypalovammojen hoito on vaikeaa ja aikaavievää. Vielä vuoden päästä alue saattaa mennä kuolioon, koska sen verenkierto on tuhoutunut. [Lainaus päättyi.]

  ”Päivitetty 13.4.2016”

  (lähde: STUK http://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/sateilyn-terveysvaikutukset)

  • Ymmärtääkseni Lapin asukkaat ja eri toten poromiehet saivat Neuvostoliiton ydinkokeiden aikana moninkertaisen säteilymäärän Tshernobylin onnettomuuteen verrattuna. Säteilyarvoja seurattiin jatkuvasti, mutta niistä ei isommin uutisoitu.

   Lapin asukkaissa ei liene havaittu sen suurempaa sairastavuutta kuin muuallakaan Suomessa.

   • Laskeuma on eri asia kuin säteily.

    Ei se Tshernobylin säteily kyllä kenellekkään Suomessa ole oireita aihauttanut. Mutta laskeuma hyvin mahdollisesti on. Laskeumassahan on kyse radioaktiivisista hiukkasista. Tshernobylin kaltaista laskeumaa ei ole Suomeen ennen tullut.

    • En toki kuvittele, että Tšernobylin onnettomuus olisi aiheuttanut suoraa säteilyä Suomessa asti. Onnettomuuden aiheuttama säteily Suomessa tulee laskeutuman sisältämien radioaktiivisten aineiden kautta.

     Neuvostoliiton ydinkokeet Novaja Zemljassa aiheuttivat saman ilmiön. Toisin sanoen, näistä kokeista tuli laskeumien kautta koko Suomeen, mutta erityisesti Lappiin, radioaktiivisia aineita. Ja tulee vieläkin, päinvastoin kuin Tšernobylistä, joka oli kertajysäys.

     Säteilyturvakeskus on saamassa päätökseen tutkimuksen, jossa selvitetään, onko poromiesten syövillä ja Neuvostoliiton ydinkokeilla yhteyttä.

     • Tietysti Lappiin tuli laskeumia ydinkokeista, mutta ei varmasti mitään Tshernobyliä lähellekkään: ydinvoimalan reaktorin räjähdys on paljon likaisempi ja tuottaa paljon pahemman laskeuman kuin yksikään ydinaseen räjähdys. Varsinkin fuusiopommien (joita ydinaseet on olleet jo 50-luvun lopulta) laskeumat on hyvin pieniä verrattuna ensimmäisiin fissiopommeihin ja puti-puhtaita ydinvoimalaräjähdyksiin verrattuna.

      No ei taatusti tule enää Novaja Zemljalta laskeumia! Niitä syntyy räjäytysten yhteydessä kun pommin tai ydinpolttoaineen materiaali leviää korkealle ilmakehään. Meri Novaja Zemljan ympäristössä voi saada yhä radioaktiivisia vuotoa maaperästä, mutta tuulet ei niitä maaperästä Lappiin kuljeta.

      https://fi.wikipedia.org/wiki/Radioaktiivinen_laskeuma

     • STUK:n mukaan Suomeen tulee edelleen ydinasekokeista peräisin olevaa laskeumaa. Radioaktiivinen aines on räjähdyksissä kohonnut ylempiin ilmakehään, josta se vuosikymmenien kuluessa laskeutuu vähitellen alaspäin.

      Poromiehiä on tutkittu 1960-luvulta lähtien. Korkeimmillaan heidän säteilyarvonsa olivat 1960-luvun puolivälissä, jolloin poromiehen cesium-137-säteily saattoi olla joka 45000 Bq. Tšernobylin jälkeen lukema oli korkeimmillaan 1988, noin 10000 Bq henkilöä kohti.

     • ”Ristiriitaa ei ole. Wikipedian tieto tarkoitti sitä, kuinka paljon kaikkien ihmisten keskimääräinen elinikä lyhenee hiukkaspäästöjen johdosta. Minä taas tarkoitin sitä, kuinka paljon niiden ihmisten, jotka kuolevat nimenomaan hiukkasten aiheuttamiin sairauksiin, elinikä lyhenee”

      Milläköhän matematiikalla saat yli 50 000 ihmisen elämän lyhenemään 8 kuukautta, olemaan yhtä paljon kuin 1300 tapauksen eliniän lyheneminen 16 vuotta? Näytäppä linkki tai lainaa Suomen kuvalehden juttua, josta tuon idean vetäsit.

      16 x 12 x 1300 = 249 600 kuukautta, vuosittain 1300 ihmisen 16 vuoden elämän lyheneminen.
      8 x 51737 = 413 896 kuukautta, vuosittain 51737 ihmisen 8 kuukaden elämän lyheneminen.
      En saanut samaa tulosta. Joku mättää. Joko olet lukenut väärin tai tilastoihin on löydetty vuosi jolloin Suomessa kuoli vain 31200 ihmistä, koskahan se olisi tapahtunut? 1930-luvulla?

      ”Vuonna 2012 kuoli yhteensä 51 737 henkeä.”
      http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2012/ksyyt_2012_2013-12-30_tie_001_fi.html

     • ”poromiehen cesium-137-säteily saattoi olla joka 45000 Bq. Tšernobylin jälkeen lukema oli korkeimmillaan 1988, noin 10000 Bq henkilöä kohti.”

      Mitäs vaikutusta luulet olevan sillä, että poromiehet söivät poroa vuosikymmenet, tietämättä sen olleen saastunutta? Poronlihahan oli pannassa Tshernobylin jälkeen, koska poro oli pahiten saastunutta ruokaa: poronlihaa hävitettiin tuolloin, kun se oli ruoaksi kelpaamatonta.

      Taisinpa löytää käyttämäsi lähteen. Jutussa ei muuten sanota että Tshernobylin jälkeen KORKEIMMILLAAN arvo oli tuon verran, vaan onnettomuuden jälkeen poromiesten keskiarvo asettui noihin lukemiin – ja tuolloinhan he tiesivät välttää poronlihaa.

      ”– Erityisesti lappilaisille poromiehille ydinkoelaskeuma aiheutti selvästi suuremman säteilyannoksen kuin muille, Hänninen sanoo.

      – Poromiehet saivat cesiumia ravinnon mukana poronlihasta. Poronlihan suuri cesiumpitoisuus taas johtui siitä, että ravintoketju jäkälä-poro-ihminen rikastaa cesiumia tehokkaasti.

      Jopa sata vuotta kasvava jäkälä sitoi radioaktiivista cesiumia itseensä niin hyvin, että yhä vieläkin porot syövät lapissa jäkälän mukana melkein puoli vuosisataa sitten laskeutunutta ydinsaastetta.

      Kun normaalisti aikuisen ihmisen luonnon omista lähteistä johtuva radioaktiivisuus on 3 000-6 000 becquerelia, vuoden 1965 huippumittauksissa lapin poromiesten keskiarvo oli noin 45 000 becquerelia.

      Tshernobylin ydinturman jälkeen keskiarvo asettui vajaaseen 10 000 becquereliin. Ennen onnettomuutta lappilaisten poromiesten radioaktiivisuus oli ehtinyt laskea jo noin 4 000 becquereliin.”

      https://no2need.wordpress.com/2014/10/08/norjan-poroissa-radioaktiivisuutta-suomessa-ei-samaa-ilmiota-2014/

      Jäkälän rikastama ja poromiesten tärkeä ravinto siis antavat ydinaselaskeumasta vääristyneen kuvan, sen rikastuessa jatkuen poronlihaa syöviin.

      Jos haluaa verrata ydinasekokeiden ja Tshernobylin laskeuman vaikutusta, pitäisi tutkia säteilyarvoja luonnosta! TSHERNOBYLIN JÄLKEEN IHMISET TIESIVÄT VÄLTTÄÄ SAASTUNEIMPIA RUOKIA, ja poromiehet on ryhmänä kaikkein huonoin kohde vertailuun. Propagandaan tietysti sopiva valinta.

  • Pienhiukkaset aiheuttavat vuosittain Suomessa noin 1600 ennenaikaista kuolemaa. Näissä kuolemantapauksissa elinikä lyhenee keskimäärin 16 vuotta. Energiantuotanto, poislukien puun pienpoltto, aiheuttaa 16 % hiukkaspäästöistä. (Suomen kuvalehti)

   Mikä yhteys tällä on ydinvoimaan? Ydinvoima on pelastanut tähän mennessä miljoonia ihmisiä ennenaikaiselta kuolemalta. Mutta vielä kuolee ihmisiä hiilikaivoksissa ja fossiilisia aineita poltettaessa.

   • Wikipedian mukaan 1300 tapausta ja keskimääräinen eliniän lyhentyminen 8 kuukautta. Aikamoinen heitto tuohon 16 vuoteen verrattuna! Mutta jos 16% pitää paikkansa, noin parisataa ihmistä vuosittain kuolee hieman aikaisemmin energiatuotannon päästöjen vuoksi.

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Pienhiukkanen

    Eli onhan se ongelma. Koko ajan vähenevä ongelma kuitenkin, koska maakaasu ja tuulienergia on molemmat saasteettomia tässä mielessä, kummankin käyttö kasvaa ja tuulienergia on selkeästi maailman nopeimmin kasvava energiamuoto (Suomessa tietysti ydinenergian käyttö jarruttaa sitä).

    Ydinvoiman suurin ongelma on paitsi pahat ydinreaktorionnettomuudet, ydinpolttoaineen loppuvarastointi jota ei ole missään ratkaistu. Valtaosa maailman käytetyistä ydinsauvoista makaa vesialtaissa missä kiertävä vesi jäähdyttää niitä, yhä kymmeniä vuosia käyttönsä jälkeen. Joissain maissa tavallisten uraanipolttoainetta käyttävien voimaloiden ydinsauvoja käytetään uudelleen MOX-ydinvoimaloissa, mutta nekin tuottavat tuloksena käytettyjä ydinsauvoja: Fukushiman ydinvoimalassa reaktori 3 käytti MOX-polttoainetta. Maailma tuottaa noin 12 000 tonnia korkea-aktiivista ydinjätettä (käytettyä ydinpolttoainetta). Suomi on ainoa maa maailmassa joilla on menossa loppusäilytysratkaisu (tallettaminen kallion sisään), mutta sen toimivuudesta ei tietenkään ole mitään takeita. Ongelma käytetyn ydinpolttoaineen kanssa on, että se pysyy vaarallisena todennäköisesti paljon kauemmin kuin ihmiskunta asuttaa tätä palloa. Pahin pelko on, että radioaktiivinen materiaali pääsee vuotamaan loppusäilytyksestä.

    Mutta ydinvoimaahan tarvitaan tuottamaan ydinaseille tarvittava materiaali. Ja keskitettynä energiaratkaisuna se tietysti tuottaa voittoja energiayhtiöille, verrattuna hajautettuun kotitalouksien tuottamaan energiaan, jota esimerkiksi Saksassa suositaan.

    • ”Wikipedian mukaan 1300 tapausta ja keskimääräinen eliniän lyhentyminen 8 kuukautta. Aikamoinen heitto tuohon 16 vuoteen verrattuna!”

     Ristiriitaa ei ole. Wikipedian tieto tarkoitti sitä, kuinka paljon kaikkien ihmisten keskimääräinen elinikä lyhenee hiukkaspäästöjen johdosta. Minä taas tarkoitin sitä, kuinka paljon niiden ihmisten, jotka kuolevat nimenomaan hiukkasten aiheuttamiin sairauksiin, elinikä lyhenee. Kirjoitin myös asian selvästi.

     Tietoni ovat peräisin Suomen kuvalehdestä, joka on tarkastellut ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön raporttia Ilmansaasteiden vaikutukset. Tämän raportin mukaan kaikkien ihmisten keskimääräinen eliniän lyhentyminen on yli viisi kuukautta.

     • ”Ristiriitaa ei ole. Wikipedian tieto tarkoitti sitä, kuinka paljon kaikkien ihmisten keskimääräinen elinikä lyhenee hiukkaspäästöjen johdosta. Minä taas tarkoitin sitä, kuinka paljon niiden ihmisten, jotka kuolevat nimenomaan hiukkasten aiheuttamiin sairauksiin, elinikä lyhenee”

      Milläköhän matematiikalla saat yli 50 000 ihmisen eliniän lyhenemmisen 8 kuukaudella, olemaan yhtä paljon kuin 1300 ihmisen eliniän lyheneminen 16 vuotta? Näytäppä linkki tai lainaa Suomen kuvalehden juttua, josta tuon idean vetäsit.

      16 x 12 x 1300 = 249 600 kuukautta, vuosittain 1300 ihmisen 16 vuoden elämän lyheneminen.
      8 x 51737 = 413 896 kuukautta, vuosittain 51737 ihmisen 8 kuukaden elämän lyheneminen.
      En saanut samaa tulosta. Joku mättää! Joko olet lukenut tai ymmärtänyt väärin tai tilastoihin on löydetty vuosi jolloin Suomessa kuoli vain 31200 ihmistä. Sellaisia määriä kuoli 1830 luvulla.

      ”Vuonna 2012 kuoli yhteensä 51 737 henkeä.”
      http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2012/ksyyt_2012_2013-12-30_tie_001_fi.html

      Kuolleiden määrä Suomessa
      http://www.findikaattori.fi/fi/15

     • Lainaus Elina Venesmäen artikkelista Suomen kuvalehdessä 18.4.2016: ”Ilmansaasteiden aiheuttamassa kuolemantapauksessa elinikä lyhenee keskimäärin 16 vuotta. Koko väestön kannalta tämä tarkoittaa, että suomalaisten eliniänodote lyhenee ilmansaasteiden vaikutuksesta keskimäärin yli viisi kuukautta.”

     • Esimerkkivuonna alle 5 kuukautta, mutta jos osa tosiaan kuolee 16 vuotta normaalia aiemmin, onhan sillä vaikutus keskimääräiseen eliniän odotukseen.

      Energiatuotannon pienhiukkasten osuus eliniän putoamiseen on siis keskimäärin noin 24 päivää (5 x 30 päivää = 150 päivää, josta 16% on 24).

      Kun 84% pienhiukkasista tulee jostain muualta kuin energiantuotannosta, ei ydinvoiman perustelu ainakaan nykyään ole enää järkevää pienhiukkassaasteeseen vetoamalla (se tuskin on edes koskaan ollut syy, miksi ydinvoimaan on päädytty). Varsinkin kun korvaavia energiamuotoja on saatavilla, jotka ei pienhiukkasia tuota.

      Nykyään tuulienergia on jo halvempaakin kuin ydinvoima.

   • Liikenteessä jos siirryttäisiin enemmän hevosiin ja polkupyöriin, säästettäisiin paljon enemmän ennenaikaisissa kuolemissa, kuin ydinvoimaloita käyttäen energiatuotannossa. Ja jos tupakanpoltto kiellettäisiin.

    Ydinvoiman käytön tuhoja on kyllä paljon vaikeampi arvioida kuin pienhiukkaspäästöjä. Mikä mahtaa saldo olla kymmenientuhansien vuosien kuluttua? Paljonko Tshernobyl, Fukushima ja muut onnettomuudet ovat aiheuttaneet ennenaikaisia kuolemia? Siitä ei ole minkäänlaista yksimielisyyttä. Kuinka paljon köyhdytetyt uraaniaseet, uraanin louhinta ja jatkuva ilman onnettomuuksia tapahtuva ydinvoimaloiden vuotaminen? Ja toivottavasti ydinaseita ei käytetä enää koskaan!

    Onko ydinaseiden ja köyhdytetyn uraanin käyttö laskettava ydinenergian tuottamiksi kuolemiksi? No, köyhdytetty uraani on sivutuote polttoaineen valmistuksessa, eli kyllä se on seurausta ydinenergian käytöstä. Ja alunperin ydinvoimalat rakennettiin juuri ydinpommien materiaalia tuottamaan, ja sitä ne tekevät yhä. Mikäli ydinaseita ei olisi… mahtaisiko olla ydinvoimaakaan?

    • Ydinaseiden käyttö ei ole sen kummemmin ydinenergian seurausta, kuin dynamiitin ja trotyylin käyttö tavanomaisissa aseissa on seurausta niiden käytöstä maanrakennustöissä.

     Olen sitä mieltä, että tärkein syy ydinvoimalaitosten rakentamiseen on energiantuotanto.

     • Onpas. Dynamiittia tai trotyyliä ei kehitetty aseiden vuoksi, ydinvoimareaktorit kehitettiin nimenomaan aseiden tuotantoa varten. Mitään aseita ei taideta valmistaa dynamiitin tai trotyylin valmistuksen sivutuotteena (vai keksitkö jonkun), mutta köyhdytetyn uraanin ammukset valmistetaan ydinteollisuuden polttoaineen valmistuksen sivutuotteena.

 5. ”Isotooppianalyysin perusteella on esitetty, että 2–3 sekuntia höyryräjähdyksen jälkeen tapahtunut toinen, voimakkaampi räjähdys oli osittainen hallitsematon ketjureaktio eli pienimuotoinen ydinräjähdys, joka seismologisten mittausten mukaan vastasi teholtaan noin kymmentä tonnia TNT:tä (trinitrotolueeni).”

  Tuo ylläoleva wikipediasta kopioitu lainaus jatkuu wikipediassa seuraavasti:

  ”Ydinräjähdys ei kuitenkaan voinut johtua reaktorin polttoaineesta, rikastusasteen riittämättömyydestä johtuen.”

  Toisin sanoen isotooppianalyysi todistaisi ydinräjähdyksestä, mikä ei kuitenkaan ollut mahdollinen reaktorissa, koska polttoainesauvojen rikastusaste ei siihen riitä.

  Olin 26.4.1986 Joensuussa. iltapäivällä n. klo 18-20 alkoi sataa likaista harmaata vettä. Sadekuuron jälkeen veden kuivuttua autoni konepelti ja katto oli tumman pölyn peitossa. Tshernobylistä Joensuuhun on matkaa 1240 km.

  Nyt herääkin kysymys: Voiko reaktorin sulaminen synnyttää niin suuren lämmön, että se nostaa raskaat palamisjäänteet yläilmakehään vai voisiko Tshernobylin onnettomuudessa kyse olla jossakin Venäjällä tapahtuneen ydinräjähdyksen peittelystä.

  Fukushimassahan tapahtui myös usean reaktorin sulaminen, mutta ne eivät aiheuttaneet Tshernobylin kaltaista laajaa saastelaskeumaa.

  Omituista Tshernobylin tapauksessa on myös tuo ”kokeen” ajankohta keskellä yötä satunnaisena kellonaikana. Olikohan niin, että laitoksen operaattorit saivat jostain ylhäältä käskyn käynnistää tuhoon johtaneet toimet pikapikaa.

 6. Chernobyl Death Toll: 985,000, Mostly from Cancer
  By Prof. Karl Grossman
  Global Research, March 13, 2013
  Op-Ed News and Global Research 4 September 2010

  This past April 26th marked the 24th anniversary of the Chernobyl nuclear plant accident. It came as the nuclear industry and pro-nuclear government officials in the United States and other nations were trying to “revive” nuclear power. And it followed the publication of a book, the most comprehensive study ever made, on the impacts of the Chernobyl disaster.

  Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment was published by the New York Academy of Sciences.

  It is authored by three noted scientists:

  Russian biologist Dr. Alexey Yablokov, former environmental advisor to the Russian president;

  Dr. Alexey Nesterenko, a biologist and ecologist in Belarus; and

  Dr.Vassili Nesterenko, a physicist and at the time of the accident director of the Institute of Nuclear Energy of the National Academy of Sciences of Belarus.

  Its editor is Dr. Janette Sherman, a physician and toxicologist long involved in studying the health impacts of radioactivity.

  The book is solidly based — on health data, radiological surveys and scientific reports — some 5,000 in all.

  It concludes that based on records now available, some 985,000 people died, mainly of cancer, as a result of the Chernobyl accident. That is between when the accident occurred in 1986 and 2004. More deaths, it projects, will follow.

  The book explodes the claim of the International Atomic Energy Agency– still on its website that the expected death toll from the Chernobyl accident will be 4,000. The IAEA, the new book shows, is under-estimating, to the extreme, the casualties of Chernobyl.

  (…)

  The radioactive poisons sent billowing from the plant into the air included Cesium-137, Plutonium, Iodine-131 and Strontium-90.

  There is a breakdown by country, highlighted by maps, of where the radionuclides fell out. Beyond Ukraine, Belarus and Russia, the countries included Bulgaria, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Poland, Sweden and the United Kingdom. The radiological measurements show that some 10% of Chernobyl poisons “fell on Asia ”Huge areas” of eastern Turkey and central China “were highly contaminated,” reports the book. Northwestern Japan was impacted, too.

  Northern Africa was hit with “more than 5% of all Chernobyl releases.”

  The finding of Cesium-137 and both Plutonium-239 and Plutonium-240 “in accumulated Nile River sediment is evidence of significant Chernobyl contamination,” it states.

  “Areas of North America were contaminated from the first, most powerful explosion, which lifted a cloud of radionuclides to a height of more than 10 km. Some 1% of all Chernobyl nuclides,” says the book, “fell on North America.”

  The consequences on public health are extensively analyzed. Medical records involving children–the young, their cells more rapidly multiplying, are especially affected by radioactivity–are considered. Before the accident, more than 80% of the children in the territories of Ukraine, Belarus and Russia extensively contaminated by Chernobyl “were healthy,” the book reports, based on health data. But “today fewer than 20% are well.”

  There is an examination of genetic impacts with records reflecting an increase in “chromosomal aberrations” wherever there was fallout.

  This will continue through the “children of irradiated parents for as many as seven generations.” So “the genetic consequences of the Chernobyl catastrophe will impact hundreds of millions of people.”

  As to deaths, the list of countries and consequences begins with Belarus. “For the period 1900-2000 cancer mortality in Belarus increased 40%,” it states, again based on medical data and illuminated by tables in the book. “The increase was a maximum in the most highly contaminated Gomel Province and lower in the less contaminated Brest and Mogilev provinces.” They include childhood cancers, thyroid cancer, leukemia and other cancers.

  Considering health data of people in all nations impacted by the fallout, the “overall mortality for the period from April 1986 to the end of 2004 from the Chernobyl catastrophe was estimated as 985,000 additional deaths.”

  Further, “the concentrations” of some of the poisons, because they have radioactive half-lives ranging from 20,000 to 200,000 years, “will remain practically the same virtually forever.”

  The book also examines the impact on plants and animals. “Immediately after the catastrophe, the frequency of plant mutations in the contaminated territories increased sharply.”

  (…)

  In the record of Big Lies, the claim of the IAEA-WHO that “only” 4,000 people will die as a result of the Chernobyl catastrophe is among the biggest. The Chernobyl accident is, as the new book documents, an ongoing global catastrophe.

  And it is a clear call for no new nuclear power plants to be built and for the closing of the dangerous atomic machines now running — and a switch to safe energy technologies, now available, led by solar and wind energy, that will not leave nearly a million people dead from one disaster.
  ——
  Karl Grossman is a professor of journalism at the State University of New York/College at Old Westbury and host of the nationally syndicated TV program Enviro Close-Up
  ¤
  Fukushima Worse than Chernobyl: “Effects of Radiation Have Become Much More Severe” — “Enormous Decline” in Animal Species
  By ENENews
  Global Research, April 21, 2015
  ENENews 17 April 2015

  Dr. Tim Mousseau, USC biologist: “The declines have been really dramatic… now we see this really striking drop-off in numbers of birds as well as numbers of species of birds. So both the biodiversity and the abundance are showing dramatic impacts in these areas with higher radiation levels, even as the levels are declining.”University of South Carolina, Apr 15, 2015 (emphasis added): Dwindling bird populations in Fukushima… as several recent papers from University of South Carolina biologist Tim Mousseau and colleagues show, the avian situation there is just getting worse… They recently published a paper in the Journal of Ornithology showing results from the first three years…Many populations were found to have diminished in number as a result of the accident, with several species suffering dramatic declines… What might be most disheartening to the researchers involved, and bird-lovers in general, is how the situation is progressing in Fukushima. Despite the decline in background radiation in the area over these past four years, the deleterious effects of the accident on birds are actually increasing.

  CBS News, Apr 16, 2015: Near site of Fukushima disaster, birds still in peril… birds are becoming a rarity around the damaged nuclear site… “There are dramatic reductions in the number of birds”… Mousseau told CBS News. “In terms of barn swallows in Fukushima, there had been hundreds if not thousands in many of these towns where we were working. Now we are seeing a few dozen of them left. It’s just an enormous decline.”… Around Fukushima, Mousseau predicts the worst may not be over… “So now we see this really striking drop-off in numbers of birds as well as numbers of species of birds. So both the biodiversity and the abundance are showing dramatic impacts in these areas with higher radiation levels, even as the levels are declining.” Mousseau said the reason comes down to the long-term impact of the radiation. “It takes multiple generations for the effects of mutations to be expressed…”

  Journal of Ornithology, A. Møller, I. Nishiumi and T. Mousseau, March 2015: Cumulative effects of radioactivity from Fukushima on the abundance and biodiversity of birds… overall abundance and diversity of species on average decreased with increasing levels of background radiation… the relationship became more strongly negative across years… Although there has been great public interest concerning the ecological, genetic and potential health consequences of the Fukushima radiological disaster, basic research to date has been surprisingly limited… Recent seminal studies of butterflies exposed to radioactive contaminants associated with the Fukushima disaster found strong evidence for increased mutation rates, developmental abnormalities and population effects as a direct consequence of exposure to radionuclides… Murase et al. (2015) made an equally compelling case for radiation having a negative impact on reproductive performance in the decline of Japanese goshawks.

  Environmental Indicators (Journal), A. Møller and T. Mousseau, 2015: Many species occur both at Chernobyl and Fukushima, allowing a test of similarity in the effect of radiation on abundance….among the 14 species occurring at both sites [the] slope of the relationship between abundance and radiation for the 14 common species was… much stronger at Fukushima… [Since 2011] the effects of radiation on abundance became much more severe.

 7. Ranskalainen dokumentti kylmänsodan loppuvaiheiista sivusi myös Tsernobyl tapahtumia, dokumentissa annetiin ymmärtää neuvostolittolaisten meneen läntisten vakoilu instituutioiden retkuun, kun nämä syöttivät lännessä muka joillakin tempuilla muka pystytiin nostamaan tehoja jopa 30 prosenttia. Viranomaiset ovat tunnustaneet ,että joku koe oli voimalassa parhailaan käynnissä, kun prosessi pääsi karkuun. Myöskin huomiotta on jäänyt onnettomuuden tapahtuminen juuri Ukrainassa, onkohan länsiukrainalaisten spontaanissa luonteenlaadulla mitään tekemistä onnettomuuteen.

 8. Mielenkiintoinen artikkeli Henning Witteltä: ”30 år sedan USA:s skalärvapen utraderade Tjernobyl; Sverige med på ett hörn?”, http://whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33/1543.html
  Poimintoja tekstistä:

  ”Ryssarna jobbade vidare med Nikolai Teslas scalar vapen, och fulländade dem, läs du på om DUGA antennen, SCALAR , Soviet Weather Engineering over North America m Tom Bearden,

  Det var Scalar teknologi som fanns i Estonia och anledningen till den sänktes, även M/S Jan Heweliusz, sänktes i Polen av samma anledning, man (NATO) smugglade RADAR Scalar teknologi från stationer i Estland Lettland och Litauen.”

  ”Nikita Chrusjtjov gick ut -66 eller -67 och berättade att dom hade vapen världen aldrig tidigare skådat, dessa var de scalar vapen, väst började fippla med under 90talet, detta efter flera av Usa’s ubåtar sänkts med denna teknologi, teknologin har i Usa’s händer lett fram till HAARP projektet, och kontrollerar numera allt väder på planeten, inköusive den sk ”global warming” ni säker har hört talas om, men allt är fejk, och ett militärt projekt.”

  ”Eftersom Teslas forskning inte utsattes för lika hårt motarbetande i Sovjetunionen, som i USA, och då Sovjet efter krigsslutet 1945 kom över gräddan av de tyska radarteknikerna, erhöll Sovjetdiktaturen ett kraftigt försprång inom området Tesla-strålning och skalärvågsvapen. Detta gjorde t.ex. att de före USA fick tillgång till s.k. jordbävningsmaskiner. Se White TV:s inslag om Ryska väder-vapen. ”

  ”Sovjet manipulerade USA:s väder ständigt sedan 1970-talet. Den 31 mars 1986 drabbades San Francisco bukten i USA av en 5,3-nivå jordbävning. Woodpecker signalen fanns med som ett ryskt fingeravtryck. De amerikanska försvarsinstitutionerna fick övertygande bevis, att Sovjet planerade en superjordbävning i April 1986 i samma område, som skulle ha kostat minst 300.000 människors liv. Jordbävningen innan var enbart en test, en uppvärmning. Då beslöt man att slå tillbaka. Den ryska jordbävningsmaskinen var placerad i Tjernobyl. Kärnkraftverkets uppgift var att ge energi till den stora jätteantennen. Upp till 15 kärnkraftverk var planerad för att förse de jättestora antennerna med energi.”

  ”USA sköt därför den 25 april 1986 med sina skalärvågsvapen sönder den ryska Tjernobylsändaren, som stod enbart ett fåtal kilometer ifrån kärnkraftverket. ”

 9. ”poromiehen cesium-137-säteily saattoi olla joka 45000 Bq. Tšernobylin jälkeen lukema oli korkeimmillaan 1988, noin 10000 Bq henkilöä kohti.”

  Mitäs vaikutusta luulet olevan sillä, että poromiehet söivät poroa vuosikymmenet, tietämättä sen olleen saastunutta? Poronlihahan oli pannassa Tshernobylin jälkeen, koska poro oli pahiten saastunutta ruokaa: poronlihaa hävitettiin tuolloin, kun se oli ruoaksi kelpaamatonta.

  Taisinpa löytää käyttämäsi lähteen. Jutussa ei muuten sanota että Tshernobylin jälkeen KORKEIMMILLAAN arvo oli tuon verran, vaan onnettomuuden jälkeen poromiesten keskiarvo asettui noihin lukemiin – ja tuolloinhan he tiesivät välttää poronlihaa.

  ”– Erityisesti lappilaisille poromiehille ydinkoelaskeuma aiheutti selvästi suuremman säteilyannoksen kuin muille, Hänninen sanoo.

  – Poromiehet saivat cesiumia ravinnon mukana poronlihasta. Poronlihan suuri cesiumpitoisuus taas johtui siitä, että ravintoketju jäkälä-poro-ihminen rikastaa cesiumia tehokkaasti.

  Jopa sata vuotta kasvava jäkälä sitoi radioaktiivista cesiumia itseensä niin hyvin, että yhä vieläkin porot syövät lapissa jäkälän mukana melkein puoli vuosisataa sitten laskeutunutta ydinsaastetta.

  Kun normaalisti aikuisen ihmisen luonnon omista lähteistä johtuva radioaktiivisuus on 3 000-6 000 becquerelia, vuoden 1965 huippumittauksissa lapin poromiesten keskiarvo oli noin 45 000 becquerelia.

  Tshernobylin ydinturman jälkeen keskiarvo asettui vajaaseen 10 000 becquereliin. Ennen onnettomuutta lappilaisten poromiesten radioaktiivisuus oli ehtinyt laskea jo noin 4 000 becquereliin.”

  https://no2need.wordpress.com/2014/10/08/norjan-poroissa-radioaktiivisuutta-suomessa-ei-samaa-ilmiota-2014/

  Jäkälän rikastama ja poromiesten tärkeä ravinto siis antavat ydinaselaskeumasta vääristyneen kuvan, sen rikastuessa jatkuen poronlihaa syöviin.

  Jos haluaa verrata ydinasekokeiden ja Tshernobylin laskeuman vaikutusta, pitäisi tutkia säteilyarvoja luonnosta! TSHERNOBYLIN JÄLKEEN IHMISET TIESIVÄT VÄLTTÄÄ SAASTUNEIMPIA RUOKIA, ja poromiehet on ryhmänä kaikkein huonoin kohde vertailuun. Propagandaan tietysti sopiva valinta.

 10. Tässä lyhyt kuvaus siitä, miten Suomessa saatiin sitova näyttö, joka pakotti Neuvostoliiton myöntämään onnettomuuden tapahtuneen ydinvoimalassa. Tarvittiin Finnairin kone, joka lensi Suomeen Saksasta eteläisen Ruotsin yli. Kone laskeutui Seutulaan ja tarkastuksessa todettiin siivistä säteilyä. Sain soiton ja kysymyksen, mitä säteilylle tehdään. Pyysin ottamaan pölystä näytteen ja tuomaan se mittaukseen. Kun mittaus oli tehty, tulos osoitti pölyn sisältävän kaikki uraanin fissiossa syntyvät tyttäret. Näin ei tuohon aikaan voinut olla muuten, kuin jossain oli ydinvoimalan polttoainesauvat tulessa. Päätelmä johti iltauutisissa Jukka Laaksosen toteamukseen pahimman mahdollisen ydinvoimalan onnettomuuteen. Olin tämän parjatun Säteilyturvakeskuksen tarkastajana. Liian fiksu tulemaan julkisuuteen, mutta käyhän tuo muistutus vielä 30 vuoden kuluttua. Koska pölyleijuma meni osin myös Suomen yli ja sade pesi leijuman maahan, ne alueet, joilla satoi, sai suurimmat säteilypölyt. Lukekaa säätietoja.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here