Kansainvälinen, yritysrahoitteinen ESMT Berlin -oppilaitos on julkaissut Kreikalle annetusta tuesta tutkielman ”Where did the Greek bail-out money go?

Jörg Rochollin ja Alexander Stahmerin paperi analysoi Kreikalle annettuja tukipaketteja keskittyen kahteen kysymykseen: Mistä tukirahat tulivat ja mihin ne menivät.

Ennen tukipakettirallia ja Kreikan velkojen uudelleenjärjestelyä vuonna 2012 Kreikan valtiolla oli velkaa yksityisille sijoittajille 205,6 miljardia euroa. 199,2 miljardia järjesteltiin uudelleen vaihtamalla vanha velka uusiin velkakirjoihin, joita muut euromaat takasivat joko suoraan tai erilaisten rahasto- ja velkasitoumusjärjestelyjen kautta.

Mistä rahat tulivat?

Kreikan tukipakettirahat tulivat kolmesta taloussopeutusohjelmasta. Ensimmäinen alkoi toukokuusta 2010 ja sen oli määrä kestää kesäkuuhun 2013. Ensimmäinen taloussopeutusohjelma kuitenkin päättyi ennen aikojaan maaliskuussa 2012, jolloin toinen ohjelma astui sen tilalle. Toisen ohjelman oli määrä päättyä 2014, mutta sitä venytettiin kesäkuuhun 2015. Toinen ohjelma keskeytettiin, koska viidettä seurantakatsausta ei kyetty saamaan päätökseen. Kreikan hallitus pyysi kolmatta ohjelmaa heinäkuussa 2015, ja sen on määrä kestää toukokuuhun 2018.

Ensimmäisen taloussopeutusohjelman oli määrä olla kooltaan 110 miljardia euroa. Näistä 80 miljardia tuli EU:lta kahdenvälisten lainojen muodossa, mukaan lukien Suomen antamat. 30 miljardia euroa tuli kansainväliseltä valuuttarahasto IMF:lta. Sopeutusohjelman koko pieneni 2,7 miljardilla, koska Slovakia kieltäytyi osallistumasta ja Irlanti ja Portugali hakivat itse taloudellista apua. Jaettavaa jäi siten 107,3 miljardia. Lopulta Kreikka sai 73 miljardia euroa suunnitellun 110 miljardin euron sijaan.Lentokenttien, satamien, valtiollisten öljy-, kaasu- ja vesi-yhtiöiden ja Kreikan saariston yksityistämisestä pakkohuutokaupalla odotetaan saatavan 6,4 miljardia.

Toisen sopeutusohjelman koko oli 172,6 miljardia euroa, joista tosin 34,3 miljardia ensimmäisestä paketista käyttämättä jäänyttä rahaa. EU:n antamat, suuruudeltaan yhteensä 144,7 miljardia euroa, maksettiin vastaperustetun Euroopan väliaikaisen vakausmekanismin ERVV:n kautta, jonka varainhankinnan euromaat takaavat. Helleeninen rahoitusvakausrahasto (HFSF) maksoi ERVV:lle takaisin 10,9 miljardia euroa maaliskuussa 2015.

Elokuussa 2015 euroalueen jäsenvaltiot hyväksyivät virallisesti Kreikan kolmannen lainaohjelman. Ohjelman koko on enintään 86 miljardia euroa kolmen vuoden aikana. Euromaiden osuus toteutetaan Euroopan vakausmekanismin (EVM), joka korvasi Euroopan väliaikaisen vakausmekanismin ERVV:n, kautta. Kolmannen sopeutusohjelman ehtona Kreikalta vaadittiin yksityistämisiä, ”uudistuksia” ja sääntelyn purkamista.

Sopeuttamisohjelmalla on yksityistämisaikataulu ”Varallisuuden kehittämisen ohjelma” ADP (Asset Development Programme  , jota toteuttaa yksityistämisen yksikkö, valtion varainhoitorahasto HRADF (Hellenic Republic Asset Development Fund).  Lentokenttien, satamien, valtiollisten öljy-, kaasu- ja vesi-yhtiöiden ja Kreikan saariston yksityistämisestä pakkohuutokaupalla odotetaan saatavan 6,4 miljardia.

Mihin raha meni?

Kreikka sai ensimmäisessä apupaketissa 73 miljardia euroa ja toisessa 142,9 miljardia euroa. Raha ei kuitenkaan mennyt Kreikan auttamiseen vaan se käytettiin Kreikan velkojien ja ”auttajien” auttamiseen. Kahdesta apupaketista – yhteenlaskettuna 215,9 miljardia euroa – vain 9,7 miljardia (alle 5 %) meni suoraan Kreikan budjettiin.Raha ei mennyt Kreikan auttamiseen vaan se käytettiin Kreikan velkojien ja ”auttajien” auttamiseen.

139,2 miljardilla eurolla maksettiin Kreikan velkoja, velanhoitokuluja, korkomaksuja ja muita velkoihin liittyviä maksuja – myös Kreikan ”auttajille” kuten kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle, joka nettosi ”Kreikan avusta” 9,1 miljardia euroa. 37,3 miljardia euroa (17 %) käytettiin kreikkalaisten pankkien pääomittamiseen ja 29,7 miljardia (14,5 %) sijoittajien osallistumisen kannustamiseen PSI -ohjelmien (Private Sector Involvement) kautta. Käytännössä EU siis ”lainasi” Kreikalle rahaa Kreikan velkakirjoja hallussaan pitävien sijoittajien lahjomiseen, jotta nämä osallistuisivat PSI-ohjelmaan, sekä pankkien uudelleen pääomittamiseen jotta ne voisivat kattaa PSI-ohjelman aiheuttamia tappioita.

Kreikkaa siis ”pelastettiin” paitsi panemalla tuottavat osuudet kansallisomaisuutta myyntiin, myös pakottamalla sille lisää velkaa entisten velkojen maksamiseen pankeille ja muille velkojille – ja kaikki tämä lainatuilla rahoilla.

Vastoin yleistä luuloa, Kreikan yksityissektori ei viettänyt muihin euromaihin verrattuna hillitöntä kulutusjuhlaa: yksityissektorin velan suhde bruttokansantuotteeseen oli 128,7 % vuonna 2009, mikä on vähemmän kuin useissa muissa euromaissa, mukaan lukien Saksa ja Ranska.  Sen sijaan julkisen puolen tehottomuus, lahjottavuus ja heikko tuottavuus olivat Rochollin ja Stahmerin arvostelun mukaan jotain sanoinkuvaamatonta.Pakkoauttamisen jäljiltä Kreikan velka on noin kolminkertaistunut siitä, mitä pidettiin kriisinä.

Kreikka kuitenkin pystyi vähentämään primääria budjettialijäämäänsä 2009-2012, ja kääntämään sen ylijäämäksi vuonna 2013. Silti Rocholl ja Stahmer katsovat, että Kreikka ei ole tehnyt tarpeeksi uudistuksia, eikä yksityistäminenkään etene kyllin nopeasti. Toisten arvioiden perusteella Kreikka on tehnyt uudistuksia enemmän kuin juuri mikään muu maa.

Stahmer ja Rocholl huomauttavat, että osaltaan Kreikan tilanteen syntyyn on vaikuttanut se, että valtioiden velkakirjoja on pidetty riskittöminä sijoituskohteina, ja että valtion velkaan sijoittamisen sääntely on olematonta; ei ole olemassa mitään ylärajaa sille paljonko eri rahoitusinstituutiot voivat sijoittaa valtioiden velkakirjoihin. Kreikan kohdalla valtion velkakirjoille altistuminen – kokoluokaltaan 54,4 miljardia euroa – johti tarpeeseen uudelleenpääomittaa pankkeja.

”On järkeenkäypää olettaa että julkinen keskustelu [Kreikan veloista ja Kreikan syyllisyydestä]olisi saanut toisen suunnan, mikäli Saksa ja Ranska olisivat kantaneet [pankkisektorinsa] luottotappiot heti, jolloin julkiselle mielipiteelle olisi ollut vaikeampaa etsiä vikaa ainoastaan Kreikan suunnalta. […] Velkojen leikkaamisen tekemättä jättäminen sekä tukipaketit johtivat riskien siirtämiseen yksityissektorilta julkiselle sektorille.”

Rocholl ja Stahmer ehdottavatkin, että sille, kuinka paljon valtioita rahoitetaan, asetetaan mitä pikimmin standardit.

Pakkoauttamisen jäljiltä Kreikan velka on noin kolminkertaistunut siitä, mitä pidettiin kriisinä. Kreikan hallitus on alleviivannut, että nykyinen velkaantumisaste on kestämätön, joten uusi kierros velkojen uudelleenjärjestelyä on tarpeen viimeistään nyt. Muuten ne riskit, joita Kreikkaa autettaessa siirrettiin EU:n veronmaksajille, laukeavat silmille.

Suomi ei voi suostua Kreikan velkojen leikkauksiin, koska silloin, kiitos ”vakuuksien” ehtojen , me emme tienaakaan tällä.

 

Kommentti

Maaliskuussa 2015 saksalainen makroekonomian instituutti IMK julkaisi selvityksen EU:n kriisinhoitopolitiikan vaikutuksista kreikkalaisiin vuosina 2008–2012.

Köyhimmät kotitaloudet menettivät tuloistaan lähes 86 prosenttia. Rikkain väestönosa menetti 17–20 prosenttia. Euromääräisesti ilmaistuna: kotitaloudelle, jonka tulot olivat 23 100 euroa vuodessa vuonna 2008, jäi vuonna 2012 ennen verotusta enää 17 900 euroa. Lähes joka kolmas kreikkalainen kotitalous sinnitteli vuonna 2012 alle 7000 euron vuosituloilla.

Köyhimpien kreikkalaisten verotus nousi 337 prosenttia, kun taas varakkaimpien nousi vain 9 prosenttia. Suorien verojen määrä lisääntyi lähes 53 prosenttia ja epäsuorien verojen määrä 22 prosenttia.

Kreikkalaisten kotitalouksien tulot vähenivät lähes neljänneksellä neljässä vuodessa. Yksityisen sektorin työntekijöiden menettivät enemmän tulojaan kuin julkisella sektorilla työskentelevät, ja he joutuivat todennäköisemmin työttömiksi. Palkat laskivat yksityisellä sektorilla keskimäärin 19 prosenttia ja julkisella noin 25 % vuosien 2009 ja 2013 välillä.

Eläkeläisistä 45 % elää köyhyysrajan alapuolella ja lapsista suunnilleen saman verran.

Työttömyyslukema oli 7,3 prosenttia vuonna 2008, vuonna 2014 vastaava luku oli 26,6 prosenttia. Koska terveydenhuolto on kytketty työssäkäyntiin, moni työttömäksi jäänyt on menettänyt pääsyn julkisen terveydenhuollon piiriin, kertoo ennaltaehkäisevän terveydenhuollon Prolepsis-instituutti. Sen mukaan 54 % kreikkalaisista ei saa riittävästi ravintoa.

Riikka Söyring

 

Pääasiallinen lähde

Rocholl, Jörg; Stahmer, Alexander | ESMT Berlin (2016): Where did the Greek bail-out money go? http://static.esmt.org/publications/whitepapers/WP-16-02.pdf

 

 

40 KOMMENTTIA

 1. Kreikan kriisi olisi jo yksinään pätevä syy hajottaa EU. Kansanmurhaan verrattavissa oleva operaatio isojen pankkien pelastamiseksi eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla ja köyhimpien kreikkalaisten kustannuksella. Tämä täydellinen ja yhä selvittämätön katastrofi kertoo kaiken niiden tahojen moraalista, jotka edelleen sitkeästi ajavat Euroopan Unionin tiivistämistä.

  • Osut naulan kantaan.
   Joutuu kysymään miten oma maamme voi olla tällaisessa barbaarisen hirmuhallinnon hankkeessa mukana – ja jopa sitä vahvistavana voimana.
   Hävettää olla suomalainen jota tällaisen vinoutuneen ja psykopaattisen moraalin omaava maan johto saa edustaa.

  • Mutta pääsihän Katainen Brysselin lihapatojen äärelle politrukiksi palkkiona siitä, että repäisi suomalaisten selkänahasta Urpilaisen kanssa osuuden tähän ulkomaisten pankkigangstereiden keinotteluvoittojen pelastuspakettiin! ”VASTUULLISESTI”, ”me tienataan sillä”!

   Pankkigangstereille selvänä rahana annetulla määrällä Katainen & Urpilainen kasvattivat jo silloin kriittisen korkeaksi paisuttamaansa Suomen KOROLLISEN ULKOMAANVELAN määrää. Eipä oikein löydy sanoja, millä kuvaisi näitä täysin selkärangattomia psykopaatteja.

   • ”Taloushistorioitsija Markku Kuisman mukaan Sipilän hallituksen yksityistämisvimmassa on kyse tutusta ilmiöstä: voitot tahdotaan yksityistää ja vastuut sälyttää veronmaksajille.
    Kuisma kommentoi Sipilän ja Bernerin talousfilosofiaa Ylen Politiikkaradiolle. Hänen mukaansa hallituksen aikeet panna ”valtion tase töihin” ovat harhaanjohtavaa uusliberaalia propagandaa, joka häivyttää sen, kuinka voitot ja tappiot jakaantuisivat uudessa järjestelmässä.
    Hallitus perustelee yksityistämishankkeita muun muassa valehtelemalla, että kansallisomaisuuden myynnistä saatavilla tuotoilla voitaisiin kattaa verokuluja. Todellisuudessa kaupat eivät ole vaikuttaneet myönteisesti Suomen veropolitiikkaan; sen sijaan hallituksen toimintaa voisi Kuisman mukaan verrata lypsylehmän teurastamiseen.
    Kun Suomi myy valtionomaisuutta ulkomaalaisille sijoittajille, luopuu se osinkotuloista, joita kannattavat julkisomisteiset yhtiöt tuottavat säännöllisesti. Oikeisto väittää vastustavansa korkeita veroja, mutta samalla se tahtoo valtion luopuvan osingoista, joilla nykyisiä veromenoja voisi nimenomaan paikata.
    Todellisuudessa ”oikeiston” tavoite ei olekaan luoda yrittämiselle ja kuluttamiselle vapaata yhteiskuntaa vaan haalia pienelle sisäpiirille mahdollisimman paljon varallisuutta keinolla millä hyvänsä. Kuisma muistuttaakin, että valtionyhtiöiden pilkkominen ja myyminen johtaa käytännössä aina siihen, että kannattavat osat myydään yksityisille ja varsinaiset velvollisuudet jäävät julkiselle sektorille. Toisin sanoen veronmaksajien taakka vain kasvaa…”

    http://magneettimedia.com/taloushistorioitsija-kansallisomaisuuden-yksityistaminen-rikastaa-vain-eliittia/

    • Markku Kuisma vaikuttaa älykkäälle ja ennen kaikkea oikeudenmukaiselle miehelle. Hänellä on perspektiiviä asioihin, joihin hän ottaa kantaa.

     • Älykkäältä ja oikeudenmukaiselta mieheltä. Riikka, Riikka, älä liity barbaareihin jotka levittävät epäpyhää uutta trendiä pahoinpidellä suomen kieltä!

     • Auts! Moite kuultu ja huomioitu.

      Asiasta toiseen. Revalvaatio-blogi on kääntänyt pätkiä Kreikan ex-valtiovarainministeri Varoufakisin ja Noam Chomskyn keskustelusta. Sieltä ovat seuraavat sitaatit:

      […] Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan komissio vaativat, että maksukyvytön valtiomme ottaa uuden sadan miljardin lainan lainaehdoilla, jotka varmistavat, ettemme voi maksaa takaisin Euroopan veronmaksajille, jotka käytännössä myöntävät nämä rahat meille. Ja tämä ehdotus kumpuaa uusliberalismista, joka on vastustavinaan verovaroin rahoitettuja lainoja hallituksille ja joka uskottelee, että konkurssiin ajautuneella ei ole moraalista oikeutta ottaa uusia lainoja. […]

      […] Se oli ensimmäinen tukipaketti. Tässä viimeisessä lainassa oli kyse ainoastaan siitä, että laina siirtyy yhden velkojen taskusta toisen velkojan taskuun, jotta voidaan jatkaa sen teeskentelemistä, ettei Kreikka ole vararikossa. Tarkoitan, että uusliberaali eliitti on niin tekopyhää, ettei se ole kiinnostunut lainkaan pysymään omassa ideologiassaan. Kyseessä on 1800-luvun valtapolitiikka, jossa jokainen heitä vastustava murskataan […]

      […] Koko tämä tarina yksityisestä vauraudesta, jota iso paha susi (valtio) jatkuvasti kuppaa ammattiyhdistysliikkeen ja työväenluokan puolesta, tarina sosiaaliturvaverkostosta, on mieletön totuuden nurinpäinkääntyminen. Vauraus luodaan alunpitäen kollektiivisesti ja sitä kupataan yksityisesti. […]

      […] Yksi papereista, hätkähdyttävä IMF:n tutkimus osoitti että työmarkkinoiden vapauttaminen (työntekijöiden turvan, eli ammattiyhdistysliikkeen suojan, ammattiyhdistysoikeuksien, epäreiluilta potkuilta suojaavien säädösten ja vastaavien poistaminen), se, on lopulta haitallista kilpailukyvylle ja tuottavuudelle. IMF tuli julkisuuteen tämän kauniin raportin kanssa keväällä 2014. Se olisi voinut olla edistyksellisten taloustieteilijöiden kynästä. […]

      […] kansani kärsii tällä hetkellä suuresta lamasta, lapset kouluissa pökertyvät aliravitsemuksen seurauksena. […]

      Suositan lukemaan koko tekstin. Kääntäjille kiitos sinne revalvaatio-blogiin. http://www.revalvaatio.org/,,/yanis-varoufakis-noam-chomsky-euroopan-tekopyha-eliitti/

   • ”Venäläinen ryöstömalli Suomessa – väylien ja soten yhtiöittäminen

    Monessa entisessä kommunistimaassa julkisen omaisuuden ryöstäminen tapahtui siten, että useita luonnollisia monopoleja tai julkista omaisuutta yhtiöitettiin. Yhtiöittämisen jälkeen toiminta jatkui jonkin aikaa entisellään. Mutta sopivan siirtymäajan jälkeen valtio möi yhtiön jollekin ”sopivalle” sijoitusyhtiölle tai omistus oli sopivasti järjestelty miellyttävämmäksi. Tuota mallia kutsutaan monissa piireissä niin sanotuksi venäläiseksi malliksi, joskin Ukrainassa käytetty malli on vielä härskimpi.

    Kysehän on härskistä varastamisesta, jossa valtion tai muiden julkisten yhteisöjen omaisuutta siirretään yksityiseen omistukseen ilman todellista korvausta.

    Tästä prosessista on meillä Suomessa hyvä esimerkki Yaran kaivokset Siilinjärvellä. Valtio eli kansalaiset saivat vähän karkkirahaa samalla kun ostaja sai omakseen pellot, kaupungin, talot ja koko hoidon.

    Näillä näkymin sekä soten yhtiöittäminen (linkki täällä) että liikenneministeri Bernerin esittämä liikenneväylien yhtiöittäminen (linkki täällä) ovat tyylipuhtaita esimerkkejä siitä kuinka venäläistä varasmallia aiotaan soveltaa Suomessa. Todella tyylikästä, tulen pistämään osan rahoistani noihin kuvioihin heti kun se on mahdollista. Noissa ei voi hävitä – riski on tosiaan nollan luokkaa.

    Idea koko kuviossa on se, että jokin luonnollinen monopoli (väylät) tai sitä muistuttava (erikoissairaanhoito yms) yhtiöitetään ensiksi julkisesti omistettuun osakeyhtiöön. Jonkin ajan jälkeen tuo yhtiö päätyy VM:n (valtionvarainministeriö) myyntilistalle. Tuon jälkeen yhtiön osakkeet myydään sopivalle yhtiölle.

    Lopputuloksena on äärimmäisen hieno venäjällä toimivaksi todettu toimintamalli. Valtion aikoinaan rakentama omaisuus päätyy yksityiseen omistukseen ja kansalaisten rokottaminen pääsee vauhtiin. Sieltä sitten poliittiset päättäjät ja muut sopivat tahot tekevät mijardiomaisuuden.

    Myös Kreikassa tätä sovelletaan EU:n toivomuksesta.

    On se kyllä hienoa.

    Varautukaa siihen, että veronne siirtyvät yksityisten firmojen voitoiksi.

    Tämä on toisaalta se vanha malli, jossa verotusoikeus myytiin huutokaupalla.”

    https://tyhmyri.wordpress.com/2016/04/20/venalainen-ryostomalli-suomessa-vaylien-ja-soten-yhtioittaminen/

 2. Kreikka ei ole mikään köyhä maa!

  Sillä on suuret kultavarannot ja siellä on suuria lupaavia kulta/öljy esiintymiä.

  Esim. Ioanninan, Epiruksen ja Joojian meren alueella esiintymien uskotaan tuottavan 50–100 miljoonaa barrelia öljyä.

  Kultaa esiintyy Kreikassa niin paljon että siitä uskotaan tulevan Euroopan suurin kullantuottaja!

  Näiden lisäksi Kreikalaisilla yksityishenkilöillä on talletuksia Sveitsin pankeissa n. 300 miljardia!!

  Kysyn suoraan pitäisikö näin rikasta maata persaukisen Suomen vielä auttaa??

  • Suomella on maailman suurimpiin kuuluvat PUHDAS-vesivarat.
   Myydään so. käytännössä lahjoitetaan todennäköisesti sille, joka tarjoaa kaupan kulissientakaisille junailijoille suurimmat ’provisiot’ veroparatiisiin pimeälle pankkitilille.
   Niinhän myytiin polkuhintaan ulkomaille esim. Siilinjärven fosforikaivoskin kaikkine laitteistoineen – . tiedossa olevat maailman fosforivarat ovat loppumassa muutamassa vuosikymmenessä.

  • No jos Kreikalla on öljyvarantoja ja kultavarantoja, niin ne on jonkun voittoja tulevaisuudessa. luultavasti jonkun yksityisen firman, jos siellä on samanlaiset lahjottavat typerykset johtamassa maata kuten Suomessa. Mahtaako olla jo myyty?

   Vähän luulen että Suomessa on luonnonvarat myyty Kanadaan, Iso-Britanniaan, ynnä muualle anglo-saksisiin maihin, jotta näiden firmojen kautta anglo-saksiset maat huolehtisivat Suomen turvallisuudesta.

   Kreikan kultavaroilla ei paljon velkoja makseta, 112 tonnia kultaa on arvoltaan noin 4 miljardia euroa, tai ainakin oli pari vuotta sitten (sivun mukaan mistä katsoin). Ja kullasta luopuminenhan olisi typerää, koska sen arvo kasvaa. Ei mikään valtio halua kullastaan luopua, vaikka ei sen arvo paljon olisikaan, se on silti hyvä sijoitus. Rahan arvo sen sijaan jatkuen laskee.

   • Tulanen yliopiston David Hynesin mukaan Kreikka voisi tienata tulevaisuudessa öljyn ja kaasun myymisellä yli 302 miljardia n. 25 vuoden sisään. Tämäkin tieto on jo vanha ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan kaasua ja öljyä olisi niin paljon että se vaikuttaisi koko alueen turvallisuus tilanteeseen!

    Koska kullan hinta on nousussa saisi Kreikka myös uusien kultaesiintymien hyödyntämisen kautta suuret tulot tulevaisuudessa.

    Kreikka ei siis todellakaan ole köyhä!

   • Juuri näin Pertti, tunnen itse lähes kymmenkunta Suomessa asuvaa Kreikkalaista joista osa on jo niin vihaisia kotimaansa päättäjille että eivät enää edes seuraa Kreikan politiikkaa.

    Sehän tässä kaikessa hulluinta onkin että Kreikan rikkaat siirsivät miljardinsa ulkomaille jättäen maksumiehiksi ainoastaan köyhät! Sitten meille valehdellaan silmät kirkkaina että olemme pelastamassa Kreikkaa kun hunaja valuu Bankstereiden loputtomaan ahneeseen mukiin!

    On siis näin että nämä Kreikka talkoot olivatkin todellisuudessa maaiman suurin talousrikos, petoksella kähmäisty varojen siirto Euroopan työläisväestön törkeällä veroriistolla hankittu loputon rahakasa suoraan Jenkki ym. isojen pankkien holveihin!

 3. Törmäsin tuossa pari päivää sitten muotoilultaan kunnioitettavaan kansalaisaloitteeseen, jonka ajatuskin on kannatettava.
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2013
  Kyse on aloitteesta muuttaa kansalaisaloitelakia siten, että se antaa aloitteen tekijälle etukäteen mahdollisuuden päättää haluaako asiasta yli 50000 kannattajan tahdonilmaisulla sitovan kansanäänestyksen, vaiko eduskunnan käsittelyn. En taida olla ainoa suomalainen, joka on ollut havaitsevinaan arvostelukyvyn ja selkärankaisuuden olevan hallinnossamme käytännössä ”katoavaa kansan perinnettä”.
  Kenties olisi korkea aika vaatia ”suojamekanismeja”, ennenkuin ”lapsi on mennyt pesuveden mukana.
  Levittäkää sanaa ja käykääpä kurkkaamassa tuota aloitetta. Ylin valta on otettava pois edesvastuuttomista käsistä.

  • Paljon on näitä jotka vakuuttavat että Suomen asiat on päätetty jo etukäteen satanistieliitin kokouksissa ja pankkiirigangstereiden toimesta ja ettei olisi mitään tehtävissä.
   Höpö höpö…
   Tottakai on. Vain vellihousut noin sanovat.
   Mitä teki Islanti? Ei lähtenyt nwo-mafian kynittäväksi ja tuhottavaksi…
   Jos kansa herää ymmärtämään kohtalonsa niin muutos on mahdollinen. http://ipu.fi

 4. Jahas… ei tullut kommentit sivulle. Jos kokeilisin uudestaan.

  Kuten tuolla jutussakin sanottiin, kreikkalaiset kotitaloudet ja yritykset eivät ole ollenkaan pahasti velkaantuneet: mainitun Ranskan ja Saksan lisäksi myös Suomessa yksityinen sektori on huomattavasti velkaantuneempi kuin Kreikassa. Itseasiassa kreikkalaiset kotitaloudet ja yritykset kuuluvat Euroopan vähiten velkaantuneisiin.

  Mutta kun kotitaloudet ja yritykset eivät ole Kreikassa velkaantuneet, jonkun on täytynyt se raha lainata joka taloudessa liikkuu. Kreikka taitaa olla Euroopan ainoa maa, jossa julkinen velka on korkeampi kuin yksityinen: muissa maissa kotitaloudet ja yritykset ovat lainanneet huomattavasti valtiota enemmän. Minusta Kreikka teki fiksummin velkaannuttaessa valtion kotitalouksien ja yritysten sijaan.

  Mutta tietysti, EU ja poliitikot kiinnittävät huomiota vain julkiseen velkaantumiseen, koska ei heillä ole sanomista siihen, kuinka kotitaloudet ja yritykset hoitavat taloutensa.

  Vaikka kreikklaiset kotitaloudet ei olisikaan kovissa veloissa, niin onhan tuollainen ansioiden menetys ja työttömäksi jääminen aivan järkyttävä katastrofi! Euroopan Unionin olisi pitänyt ensisijaisesti kantaa huolta siitä, että kreikkalaiset saavat ruokaa ja terveydenhuollon! …tanan pankit ja valtion velka ei ole niin tärkeitä kun ihmiset! Komissaarien ja IMF:n pamppujen arvot on syvältä!

 5. Eilen Seinäjoella kokoontui valehtelijoiden klubi. Oli kokoomuksen puheenjohtajatentti. Stubbin mukaan kokoomus on lämmin ja pehmeä, se kuuntelee kansaa. On muuttunut? Orpo oli taas huolissaan keskiluokasta ja sen köyhtymisestä. Otin tuolla aikaisemmin puheeksi keskiluokan. Tauno ja Riikka sen yhteistuumin tyrmäsivät, keskiluokkaa ei kuulemma enää ole. Repäisen paremmalla aikaa tulonjakotilastot esiin ja katellaan. Stubb puhui aikaisemmin jo samaan tyyliin Snellman säätiön talviseminaarissa. Lehtilehti teki siitä jutun. Lainataan.

  ”(PUUHAMAA) Julkisuudessa ryöpytetty valtiovarainministeri Alexander Stubb (alex.) on kerännyt sosiaalisessa mediassa runsaasti huomiota koskettavalla puheellaan Snellman-säätiön Talviseminaarissa. Stubbin avustajakunta twiittasi mieliinpainuvan esityksen huippukohdat suorana ministerin tilille eilen keskiviikkona.

  “Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi kokoomus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi kokoomus, en olisi mitään”, Stubb tunnusti.

  Stubbin mukaan vaikka hän jakaisi kaiken omaisuutensa nälkää näkeville ja vaikka antaisi polttaa itsensä tulessa mutta häneltä puuttuisi kokoomus, ei hän sillä mitään voittaisi.

  “Kokoomus on kärsivällinen, kokoomus on lempeä. Kokoomus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Kokoomus ei koskaan katoa”, hän totesi.

  Stubb huomautti puheensa lopuksi, että niin pysyvät nämä kolme: kokoomus, kokoomus, kokoomus.

  “Mutta suurin niistä on kokoomus”, hän arvioi.

  Seuraavassa puheessaan Stubb aikoo Lehden saamien tietojen mukaan muistuttaa kuulijoitaan vuodenaikaan läheisesti liittyvästä tarinasta, joka kertoo kolmesta itäisen maan kokoomuslaisesta miehestä”.

  (Ja nyt kahdesta viisaasta miehestä ja yhdestä naisesta.)

  • VALExander Stubb on AMMATTIVALEHTELIJA, kuuluen siihen kaltaisistaan koostuvaan ROSKAJOUKKOON, jotka meillä valtaa pitävät (käyttäen James Hirvisaaren sanoja)!
   Uskomattomia idiootteja ovat ne jotka hänen kaltaisiaan äänestävät.

 6. HUIPPUVIDEO MAAHANMUUTOSTA
  Euroopan pakolaiskriisi ja islamin ivaasio – mitä nyt tapahtuu (video)
  Kuvitettu versio tohtori Juha Ahvion silmiä avaavasta luennosta 28.9.2015. Video käsittelee Euroopan keinotekoista pakolaiskriisiä ja sen taustoja. Puhuja ottaa kantaa Euroopan ennenkuulumattoman laajojen väestöliikkeiden luonteeseen ja osoittaa, että kyseessä ei ensisijaisesti lainkaan ole pakolaisilmiö, vaan harkittu massamaahanmuutto, jossa on kyse suoranaisesta invaasiosta
  http://uberuutiset.fi/2016/05/18/euroopan-pakolaiskriisi-ja-islamin-ivaasio-mita-nyt-tapahtuu-video/

  • Myös minä kiitän. Näet käydessäni silmäilemässä linkkiäsi huomasin samalla että MV-lehti oli omatoimisesti minulta – tai Vastavalkean toimitukseltakaan – kysymättä julkaissut erään Vastavalkeassa aiemmin julkaistun artikkelini. Toki siellä lähdeviite oli mutta hyviin tapoihin kuuluu pyytää uudelleenjulkaisulupa – tai sitten pitää itse kirjoittaa juttu auki.

   Tsot tsot MV.

   • Mutta Riikka hyvä, eikö asian voi nähdä niinkin että hyvä kun sana kiertää… eli että on hyvä asia kun saa oman sanansa mahdollisimman monen tietoon. Sehän kertoo että on kirjoittanut tekstiä joka kelpaa muillekin.
    Itse ainakin linkitän minusta hyviä artikkeleita ilman kirjoittajan lupaa koska onhan ne muutenkin luettavissa eli eivät siis salaisia. Eri asia jos sanotaan ettei saa levittää.

    • Toki on hyvä asia jos teksti leviää mutta silti olen sillä kannalla että lupa pitää kysyä uudelleen julkaisuun.

     Nyt on muuten toimitustyö käymässä asteen hankalammaksi koska EU suunnittelee laittavansa hyperlinkkien käytön verolliseksi. Lähdeviiteluettelot tulevat pakostakin olemaan joissain artikkeleissa metrin mittaiset sen jälkeen.

    • Unohdin: minulla ei ole mitään sitä vastaan että lukijat/kommentoijat lainaavat vaikka koko tekstin (linkkeineen) mutta toimituksiin sitä suhtautuu eri tavalla, varmaan ymmärrät.

 7. Kiitos Hunter, tämä oli mielenkiintoinen vaikka ei nyt henkilökohtaisesti paljon uutta tarjonnutkaan.

  Näkyy olevan niin että nämä NWO-agendan nöyrinä juoksupoikina toimivat kulttuurimarxistisen aivopesun uhrit ovat valloittaneet tärkeät virat monissa ministeriöissä ja kansainvälisten toimijoiden johtoportaissa.

  Näin tämä BIG PLAN etenee taustalla hiljaa tavallisten ihmisten siitä mitään ymmärtämättä/tietämättä!

  Vanha sanonta ”tieto lisää tuskaa” pitää kirjaimellisesti paikkansa.

  Kun tarpeeksi tiedämme maailmamme kierosta, sairaasta tilanteesta se saa väkisinkin tuntemaan sisäistä tuskaa.

  Raskaimmalta tuntuu ihmisten sokeus ja suoranainen tyhmyys suhteessa meitä ympäröivään maailmaamme.

  E ihme että monet heränneet puhuvat aivopestyistä lampaista tarkoittaessaan tavallisia ”silmät ummessa” kulkevia kansalaisia.

 8. Jos kiinnostaa niin näin maailmaa tuhotaan — kaikki hyvä on hyökkäyksen alla ja kaikkea pahaa edistetään sanoo Alex Jones.
  On helppo olla samaa mieltä. Tuhon kierre on valtava ja ihmiskunnan sekä planeetan tulevaisuus näyttää kyllä todella synkältä.

  ALEX JONES: SATANISTS PLAN TO SACRIFICE THE EARTH – DO YOU WANT IT TO LIVE?
  ”Everything good is under attack and everything evil is being promoted”
  http://www.infowars.com/alex-jones-do-you-want-the-earth-to-live/

 9. Kaikki mikä kiiltää, ei ole kultaa. Kultavarastot ovat jo pääosiltaan turvallisessa säilössä, etteivät varkaat pääse niihin käsiksi. Jo vuosikymmeniä sitten USAn kulta laivattiin Rothschild pankkikartellin haltuun. Hollannin kätyrit ovat maineikkaita kullan sekä timanttien piiloittajia afrikan kaivoksista. Belgia toisena osallisena. Epäilen kreikan osallisuutta rikkauksiin, mutta olen erehtynyt kerran aikaisemminkin. Oli mitenkä tahansa, kulta ei ole ratkaisevana tekijänä sodan kannalta. Se ei leviä helposti leivän päälle. Ruokavarastot, sekä viljan siemenet ovat tärkeimpiä kohteita jatkuvuudelle, siitä ei edes tule riitaa. Tukevat kasvihuoneet, sekä juurikellarit hakkaavat sähköiset säilytyspaikat, mutta ne on unohdettu voitonhuumasta uneksiessa. Elävänä me emme täältä selvitä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here