WikiLeaks julkaisi 25. toukokuuta 2016 kaupan ja palvelujen vapauttamista koskevaan TiSA-sopimukseen (Trades in Services Agreement), josta neuvotteleminen aloitettiin vuonna 2012, liittyvän asiakirjan. Aiemmin piilossa pysynyt lisäosa käsittelee valtio-omisteisia yrityksiä (SOE, State Owned Enterprises).

Sopimustekstin perusteella sopimuksella tullaan säätelemään valtio-omisteisten yritysten toimia ennalta näkemättömän rajusti, ja pakotetaan ne toimimaan yksityisomisteisten yritysten tavoin laittamalla ”tase töihin”.  Julkiset palvelut yksityistetään ja ”korporatisoidaan”, WikiLeaks kuvailee.

TiSA jäljittelee Yhdysvaltain ajamaa TPP-sopimusta (Trans-Pacific Partnership) valtio-omisteisten yritysten suhteen. Valtio-omisteisten yritysten on toimittava kuten yksityisomisteisten yritysten;  ostaessaan ja myydessään palveluja valtio-omisteisen yrityksen tulee huomioida puhtaasti kaupalliset näkökulmat, eikä paikallisia palveluntuottajia saa suosia päätöksiä tehtäessä. Julkiset palvelut – koulutus, terveydenhuolto, sairasvakuutus, eläkkeet jne – ja hankinnat pyritään avaamaan kilpailulle.

Jos yksi TiSA-sopimuksen allekirjoittajamaista (”A”) katsoo, että kolmekymmentä toisen allekirjoittajamaan (”B”) sadasta suurimmasta yrityksestä on valtio-omisteisia tai allekirjoittajamaa ”B:n” valtio-omisteiset yritykset tuottavat 30 % kyseisen maan  bruttokansantuotteesta, ”A” voi vaatia että TiSA:n allekirjoittajamaat kehittävät lisäsääntöjä joilla varmistetaan etteivät  allekirjoittajamaa ”B:n” valtio-omisteiset yritykset saa ”epäkaupallista vetoapua” tai tuota ”haittavaikutuksia muiden intresseille”. Tämä sääntö ei koskisi ainoastaan valtio-omisteisen yrityksen kotimaassaan tuottamia palveluja vaan myös muihin maihin myytyjä palveluja.

Kyseisellä säännöllä päästäisiin todennäköisesti myös niiden valtioiden rahoitusjärjestelyjen kimppuun, joilla edelleen on oma keskuspankki, joka laskee liikkeelle valtion valuutan ja rahoittaa valtiota.

Sääntö näyttää olevan tähdätty Kiinaa ja Intiaa vastaan, joilla molemmilla on suuri määrä valtio-omisteisia yrityksiä, siltä varalta, että Kiina tai Intia haluaisi joskus liittyä TiSA:an.

Tekstin perusteella TiSA:n allekirjoittajamaat määrätään myös antamaan läpinäkyvästi tietoja valtio-omisteisten yritystensä asioista yrityksille niiden sitä halutessa.

WikiLeaksille vuodettuja vapaakauppasopimusluonnoksia tutkinut professori Jane Kelsey Aucklandin yliopiston lakitieteen osastolta kirjoittaa analyysissaan:

”Uusliberaalien talousoppien valtavirtaistuessa 1970-luvulta alkaen julkisia palveluja on kaupallistettu ja yksityistetty. Itä-Euroopan maat muunsivat valtion tarjoamia palveluja valtio-omisteisiksi yhtiöiksi osana sopeutumistaan markkinatalouteen. […] Tämä siirtymäliike salli hallitusten irtautua sosiaalista, työllisyyttä ja taloudellista kehitystä koskevista vastuistaan; oikeutti hallituksen luopumisen valtionavusta ja muista tukimuodoista; siirsi julkisen sektorin työntekijät yksityissektorin työehtojen alaisiksi sekä mahdollisti työvoiman leikkaukset; loi yksityissektorin yrityksille uusia mahdollisuuksia sekä valmisti valtio-omisteisia yrityksiä yksityistämisen seuraavaan vaiheeseen.”

Näin juuri Suomessakin on parhaillaan tapahtumassa. Valtio pyrkii pääsemään irti niistä syistä, jotka ovat valtion olemassaolon peruste ja oikeutus. Looginen seuraava askel onkin luopuminen kansallisvaltioista; kansallisvaltioiden sulauttaminen pääoman hallitsemiksi kauppablokeiksi.

Yksityistämistä on puolustettu tehokkuuden lisääntymisellä mutta tähän astiset kokemukset  ovat huonoja. Valtioiden on toistuvasti täytynyt tulla apuun – myös rahallisesti – kun yksityistetty yritys ajautuu vaikeuksiin, usein ota-rahat-ja-juokse -tyylisen johtamisen takia mutta myös siksi että yksityistetty yritys aiheuttaa yhteiskunnalle liian suuret kulut epäonnistuessaan palvelujen tuottamisessa, Kelsey havainnoi.

Analyysissaan Kelsey toteaa myös Yhdysvaltain ja Tyynenmeren alueen valtioiden välillä neuvotellun TPP-sopimuksen päämääränä olleen kaiken aikaa luoda säännöstö, jolla amerikkalaisyritykset pääsisivät iskemään Kiinaa mutta myös ottamaan haltuunsa Vietnamin talouden, useiden muiden maiden suvereenin varallisuuden rahastot sekä Japanin posti-, pankki- ja vakuutustoiminnan.

”Kuten [Yhdysvaltain presidentti Barack] Obama sanoi TPP-sopimuksesta lokakuussa 2015, näiden sopimusten tähtäin on siinä, että Yhdysvallat määrää koko globaalia taloutta 2000-luvulla – ´amerikkalaisia arvoja´ heijastavalla tavalla”.

 

Kommentti

Vuoden 2015 huhtikuussa ilmestyi Näin Suomea viedään -pamfletti, jonka kirjoittajista minä olin yksi. Pamfletti käsittelee Nato-isäntämaasopimuksen ohella myös vapaakauppasopimuksia, mukaan lukien TiSA:a. Vuodettujen sopimustekstien  ja muiden lähteiden perusteella ei ollut vaikea päätellä, että vapaakauppasopimuksia – TTIP, TiSA, CETA, TPP, NAFTA, CAFTA jne – käytetään ensisijassa aluelaajentamisen geostrategisina työkaluina ja vallankäytön välineinä, joilla länsimaihinkin tuotetaan pysyvät eliittiverkostoja suosivat, köyhyyttä ylläpitävät rakenteet.

Jos esimerkiksi Vietnam allekirjoittaa TPP-sopimuksen, palkkataso Yhdysvalloissa on pakko painaa lähelle Vietnamin tasoa, vaikka elinkustannusten välillä Yhdysvalloissa ja Vietnamissa on suuri ero. Näin kävi Yhdysvalloissa Meksikon ja Yhdysvaltain allekirjoitettua NAFTA-vapaakauppasopimuksen.

Kaiken yllä hääräävät tuomareina kansallisten parlamenttien ylä- ja ulkopuolelle nostetut sijoittajien ja valtioiden välisiä investointiriitoja ratkovat välimiesoikeudet, joiden päätöksistä ei voi valittaa.

Pääoma pääsee ostamaan kaiken ja sanelemaan valtioille mitä kuuluu ja kuka käskee. Demokratiavaje institutionalisoidaan.

Kansallisia ja paikallisia resursseja ei jää jäljelle, koska ne on yksityistetty. Todelliselta kehitykseltä viedään pohja pois.

Yksityistämisten siunauksista hyvä esimerkki Euroopassa on Kreikka. Kreikkaa on ”pelastettu” mm. ajamalla julkista sektoria alas (Kreikassa se oli keskimääräistä Euroopan tasoa pienempi jo alunperin), myymällä valtion tuottavaa omaisuutta ja leikkaamalla palkkoja sekä eläkkeitä.  Kreikan muuttaminen eurooppalaiseksi hikipajamaaksi pakottaa nyt muut euromaat tekemään saman kilpailukyvyn kasvattamisen nimissä. Seuraa kilpajuoksu pohjalle koska ostovoiman kadotessa maksavia asiakkaita ei enää ole, eikä yritysten kannata investoida. Verotulot kärsivät mikä synnyttää lisäleikkaustarpeen. Poliitikkojen puheissa painottamaa talouskasvua on näillä keinoin turha tavoitella. Sen sijaan Euroopan unionista tulee hikipajaunioni, jossa kilpaillaan siitä missä väestölle tarjotaan huonoimmat elinolosuhteet.

Muita seurauksia ovat yhteiskunnallinen levottomuus, joka parhaillaan näkyy Euroopan unionissa laajoina, kuukausia jatkuvina mielenosoituksina ja lakkoina mm. Ranskassa, Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa.

Tiistaina 31.5 2016 klo 17-19 on eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa yleisötilaisuus ”Mikä on Suomen kanta TTIP-sopimukseen?”.

Riikka Söyring

 

Lähde

WikiLeaks (25.5.2016): Trades in Services Agreement, Analysis of TiSA Annex on State-Owned Enterprises  https://wikileaks.org/tisa/

Vapaakauppasopimuksista Vastavalkeassa:

TiSA-vapaakauppasopimus on mainettaan pahempi (10.9.2015) http://vastavalkea.fi/2015/09/10/tisa-vapaakauppasopimus-on-mainettaan-pahempi/

TTIP:ille turpaan vähän sieltä täältä (3.5.2016) http://vastavalkea.fi/2016/05/03/ttipille-turpaan-vahan-sielta-taalta/

Kaivosyhtiöt haastavat Kolumbiaa (25.4.2016) http://vastavalkea.fi/2016/04/25/kaivosyhtiot-haastavat-kolumbiaa/

TPP-vapaakauppasopimuksen haitat (11.3.2016) http://vastavalkea.fi/2016/04/25/kaivosyhtiot-haastavat-kolumbiaa/

Pakolaiskysymys herättää kysymyksiä (7.9.2015) http://vastavalkea.fi/2015/09/07/pakolaiskysymys-herattaa-kysymyksia/

Eurooppalainen kansalaisaloite TTIP:iä ja CETA:a vastaan (17.5. 2015) http://vastavalkea.fi/2015/05/17/eurooppalainen-kansalaisaloite-ttipta-ja-cetaa-vastaan/

Saksalaistuomarit hylkäävät TTIP-tuomioistuimen (5.2.2016) http://vastavalkea.fi/2016/02/05/saksalaistuomarit-hylkaavat-ttip-tuomioistuimen/

TTIP:n tiellä uusia esteitä – USA:n neuvottelijoilla ei valtuuksia sopia sertifiointistandardeista (14.4.2016) http://vastavalkea.fi/2016/04/14/ttipn-tiella-uusia-esteita-usan-neuvottelijoilla-ei-valtuuksia-sopia-sertifiointistandardeista/

TTIP suojaamassa suurpankkeja oikeustoimilta (12.5.2016) http://vastavalkea.fi/2016/05/12/ttip-suojaamassa-suurpankkeja-oikeustoimilta/

TTIP-sopimus globaalien yritysten ja investoijien etuvartiona (23.9.2015) http://vastavalkea.fi/2015/09/23/ttip-sopimus-globaalien-yritysten-ja-investoijien-etuvartiona/

TTIP luimistelee taustalla (14.10.215) http://vastavalkea.fi/2015/10/14/ttip-luimistelee-taustalla/

 

 

31 KOMMENTTIA

  • On ilmeisesti melkoinen joukko niitä (hyödyllisiä), täysiä idiootteja, jotka kerta toisensa perään kuvittelevat äänestävänsä ’koti-, uskonto- ja isänmaa’-puoluetta antamalla äänensä kokoomuksessa vallankaapanneen klikin jäsenille – narsistis-psykopaattisia, täysin selkärangattomia EU-diktatuuri/NWO-maanpettureita, jotka mm. päästäkseen politrukkina Brysselin lihapatojen äärelle ovat ryöstämässä loputkin Suomen kansallisomaisuudesta kansainvälisille korppikotka-firmoille ja päästämässä Suomeen vähintään kymmenin ja sadoin tuhansin parempaa elintasoa tavoittelevia maahantunkeutujia ryöstämään, raiskaamaan ja romuttamaan sosiaalipummeina sosiaaliturvajärjestelmämme ja koko kansantaloutemme.

  • ” rahamafian NWO-suunnitelma jota Suomessa edustaa EKokoomusmafian SSS-joukot.”

   Seuraavassa kerrotaan erityisesti tietyn EKokoomusmafian SSS-joukkojen rahamafia-takapirun – ROTSCHILD-AGENTTI SOROKSEN – aikaansaannoksista, ei vain Suomen vaan koko Euroopan tuhoamiseksi maahantunkeutuja-invaasiolla:

   ”“Pakolaiskriisi” on George Soroksen rahoittama operaatio

   Useita kuukausia kestäneen Euroopan suuren maahanmuuttokriisin aikana eräillä ei-valtiollisilla organisaatioilla on ollut huomattavaa vaikutusvaltaa EU:n päätöselimissä. Näiden organisaatioiden taustalla lymyää amerikkalainen filantrooppi ja keinottelija George Soros.
   Ranskalaislehti Atlantico on haastatellut Bernard Carayon’ia, joka on toiminut useita kertoja UMP-puolueen kansanedustajana Ranskan parlamentissa. Jutun luettua ei enää ihmettele, mistä kaikki ajassa liikkuva outo propaganda oikein kumpuaa. Soros saa miljardilla dollarilla vuodessa paljon aikaan. Jutun myötä selviää myös Euroopan maahanmuuttokriisin “iso kuvio”:..”

   Koko artikkeli: http://mvlehti.net/2016/05/23/pakolaiskriisi-on-george-soroksen-rahoittama-operaatio/

   Koska valta- eli valemedia ei hiiskahdakaan asiasta, niin suurin osa suomalaisista ei tiedä asiasta mitään joten EKoomusmafian SSS-joukot saavat jatkaa häiritsemättä Suomen tuhoamisoperaatiotaan mm. maahantunkeutuja-invaasiolla – jossa tällä hetkellä on vain ’tyyntä myrskyn edellä’-vaihe.

   Onkos ihmettelemistä, että EKokoomusmafia & Co ja sen nöyränä sylikoirana toimiva valemedia ovat niin moninkertaisesti kironneet ja pannaan julistaneet Mvlehden ja monet muut TOTUUKSIA kertovat vaihtoehtomedian sivustot ja blogistit internetissä!

 1. Ville Yliaskan tohtorinväitöskirjaan perustuva Tehokuuden toiveuni, kertoo kaiken oleellisen, siitä prosessista, joka on ollut käynnissä vuoden 1971 OECD konferenssista alkaen, tuolloin järjestön miehittäneet uusliberalistit alkoivat suoltaa uudeksi julkisjohtamiseksi nimetyn opin agendaa. Rajoitettu demokratia kuuluu tuon ajatuskonseptin ytimeen, eli tavoiteena on viedä kansalaisyhteiskunnalta mahdollisuus taloudenosalta minkäänlaiseen päätöksentekoon.Eli kysymyksessä on vakava hyökkäys demokratiaa kohtaan.

  • Kyllä, ja ironista tässä on se että näitä vakavia hyökkäyksiä on tehty/tehdään vapauden, tasa-arvon ja demokratian nimissä. Kun vallanpuhujat puhuvat rinta röyheänä talouskasvusta, he puhuvat todellisuudessa kansan kurjistamisesta. Ahneudella ei ole taivaskaan rajana… heille aina enemmän ja kansalle raippaa!

 2. Tässäpä syy siihen että Suomen terveydenhuolto, tiet ja metsät ollaan yhtiöittämässä. SOTE-uudistuksella on siis myös selkeä linkki TISA-suunnitelmaan. Kun TISA astuu voimaan, ne voivat sitten myydä osiaan, tai miksei vaikka kaiken Yksityiset tahot ostavat rusinat pullasta aivan kuten terveydenhuollossakin ja jättävät kunnille hoidettavaksi sen mistä ei saa tarpeeksi voittoa. Ja verojahan ei maksella.

  ”Hallitus on linjannut, että asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut pitää yhtiöittää. Uudistus tulee voimaan 1.1.2019.” … ”tässä yhteydessä Suomessa täytyy käydä loppuun keskustelu siitä, mikä on itse asiassa julkisen vallan ja julkisen hallinnon perustehtävää..”

  http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/miten-avoimuus-ja-verorahojen-kayton-lapinakyvyys-taataan-julkisissa-sote-yhtioissa-

  ”…sote-uudistuksen yhteydessä annetaan julkinen palvelulupaus. Siinä määritellään ne sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ihminen voi odottaa julkisen vallan hänelle tuottavan.”

  http://vastavalkea.fi/2016/05/11/perustuslaki-ja-julkinen-palvelulupaus/

  ”Uusi metsähallituslaki heikentää eduskunnan vaikutusmahdollisuuksia, Metsähallituksen demokraattista valvontaa sekä toiminnan yhteiskunnallista läpinäkyvyyttä. Uuteen lakiin ei kirjattu velvoitetta noudattaa julkisuuslakia, joten kansallisomaisuutemme hallintaa koskevaa tietoa katoaa liikesalaisuuden taakse.” … ”Valtion maita on myyty tällä vuosikymmenellä hurjaa vauhtia. Metsähallituksen vuotuinen myynti oli tuhannen tai parin tuhannen hehtaarin paikkeilla vuoteen 2011 saakka, jolloin Kataisen hallitus käynnisti massiivisen luonto-omaisuuden myynnin.”

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1986

  Riikka, löytyisiköhän siitä pamfletti-porukasta ihmisiä jotka voisi tehdä TISA-sopimuksesta sivun suomenkieliseen Wikipediaan, kun siellä sitä ei näköjään tunneta lainkaan.

  • Pamflettiporukasta minun alueeni oli vapaakauppasopimukset ja niiden monet ulottuvuudet sekä Suomen lainsäädännön vuosikymmeniä jatkunut Nato-sopeuttaminen eli Wikipedia tulisi minun osalleni, ja minä en ehdi.
   Valvon ajoittain jo nytkin koko vuorokauden ehtiäkseni tehdä kaiken minkä olen tehtäväkseni ottanut. Tätä työrytmiä on jatkunut vuosikaudet ja se alkaa jo käydä voimille, jos toden sanon.
   Tuottavuusloikkiminen ei ole pitkän päälle järkevää 😉

   • Olen monasti ihmetellyt mistä tuo väsymätön produktiivisuutesi tulee. Ja nyt kerroit että univaje on se hinta jonka siitä maksat.
    Ihan viisasta vähentää yövalvomisia ennenkuin nukahdat ennenaikaisesti lopullisesti ja jäämme kokonaan vaille sitä tietoa mitä olet jakanut.
    Toisaalta kirjoittamalla ja tietoa jakamalla maailma ei ikävä kyllä muutu. Jos niin olisi niin se olisi jo muuttunut.
    Itse ukon että ihmiskunta etenee kohti tuhoa tai ainakin kohti suurta katastrofia ja mikäli selviytyy niin tilanteen pakottamana kohti aivan jotain muuta missä tänään olemme.
    Eikä se vääjäämättömyys miksikään muutu vaikka me täällä kuinka puramme ahdistusta ja kiukkuamme näiden ’rukousaamiaisten’ muodossa joihin tätä kommenttiosastoakin voisi verrata.

     • Sääli vaan että tuokin lafka(UCS) ajaa sata lasissa NWO-agendaa eteenpäin!

      Näkyy olevan niin että niin sanottu ”tiede” on valjastettu suurelta osin massojen hallintaa ja aivopesua varten!

      Ilmastokusetus on tästä karmivin esimerkki.

      Princetonin yliopiston fysiikan profes. Will Happerin mukaan ilmastonmuutoksessa on kyse propagandasta ja uskonlahkoon verrattavasta toiminnasta jolla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa!

      Olen itse tutkinut kyseistä aihetta jo muutaman vuoden ja usein väitellyt/keskustellut asiasta lahjakkaan Nasallakin työskennelleen fyysikon kanssa.

      Maapallomme ei todellisuudessa ole lämmenyt enää 10 vuoteen!

      Merenpinta ei ole kohonnut niin kuin ilmastokusetus-uskovaiset väittivät Al Goren suulla että 7. metriäkin voisi muka nousta!

      http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5067351/Rise-of-sea-levels-is-the-greatest-lie-ever-told.html

      Hiton hyvä videopätkä jossa tuodaan hyvin esille tämä ilmastokusetus:

      https://www.youtube.com/watch?v=iEPW_P7GVB8

     • Totta varmaan on että tiede on valjastettu suurelta osin massojen aivopesua varten. Mutta totuus on että planeetan asiat ovat kyllä täysin retuperällä eikä sitä haluta myöntää.
      Myös tämä NWO pakkopulla jossa päämääränä on kahlita ihmiskunta pienen eliitin kontrolliin sen lakeijoiksi tai jopa orjiksi kertoo siitä perikadosta ja henkisestä rappiosta joka sitä odottaa.

     • Diabolik. Totta on että ”tiede” on valjastettu massojen hallintaa ja aivopesua varten ja juuri siksi korvaani särähti tuo ”Nasalla työskennellyt lahjakas fyysikkö”, jonka kanssa olet ilmastokusetuksesta väitellyt/keskustellut.

      NASAn työntekijät ovat enemmän tai vähemmän FRAUD… kaikki ”space” henkilöt, kuten äskettäin Suomen Heurekaan avaruusasemalta pirauttanut Timothy Kopra, ovat näyttelijöitä. Venäjä/Kiina on mukana tässä ihmeellisessä vedätyksessä, jonka nimen pitäisi rehellisyyteen pohjautuen olla: International Fake Station. Uskon myös vakaasti siihen, että Japanin atomipommit olivat USAn ja Neuvostoliiton suorittamaa aivopesua, jonka juoni eteni seuraavasti: ensin Hiroshimaan pudotettiin ”atomipommi” – muutama päivä sen jälkeen Neuvostoliitto miehitti Japanin – ja välittömästi sen jälkeen Nagasakiin pudotettiin toinen ”atomipommi”.

      Globalistien NWO-agenda ei ole suinkaan tämän päivän ilmiö, sillä on pitkät perinteet, jota kansallisvaltioiden johtopaikoille soluttautuneet zionistit, natsit ja oligarkit ovat pala palalta rakentaneet. Hyvin on rikollisten suorittama nurkan valtaus edennyt, sillä poliittinen toiminta uskontoja myöten edustaa nykymuodossaan pankkimafian organisoimaa valhetta ja propagandaa. Kyseiset ”atomipommit” saivat aikaan pelon ilmapiiriin, eli Japanin hirttäminen pankkimafian liekaan täytti tuolloin kaikki odotukset. Se käynnisti kiihkeän ”ATOMIASEvarustelun”, jota edelleenkin ylläpidetään/kasvatetaan pankkimafian soltilaallisen vallan pönkittämiseksi ja kansan pelotteeksi. En siis ole lainkaan vakuuttunut atomiaseista, enkä siitä ristiriitaisesta informaatiosta, jota meille atomienergiasta ja sen ominaisuuksista ylipäätään tarjoillaan. Toki maailmasta kauhistuttavia aseita löytyy, kemialliset- ja bioaseet kuuluvat mielestäni kaikkein pelottavimpiin, koska niitä on vaikea eristää ja hallita. USraelin käsissä on myös varmuudella jokin tuntematon räjähde, jota he käyttivät 9/11 tornien romahduksessa todella hämmästyttävin seurauksin. Korkeat pilvenpiirtäjät lysähtivät kasaan kuin pannukakku ja rakennusjäte muuttui ihmisten silmien edessä puuteriksi. Mikä oli tuo räjähde, jota he terroristi-iskussaan käyttivät? Vaikea käsittää, että pilvenpiirtäjät räjähdyksen voimasta katosivat kuin tuhka tuuleen.

      NASAn, CIAn ja YKn ovat perustaneet nazi-zionistit ja sieltähän nämä kyseiset organisaatiot ovat tuota mainitsemaasi massojen hallintaa ja aivopesua harjoittaneet. Ilmaa myrkytetään, ruokaa myrkytetään, vettä myrkytetään… elämme yhteisössä, jonka lääketeollisuus kehittää ja markkinoi sairauksia tuottavia lääkkeitä ja rokotteita. Yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa esiin Rockefeller instituutin kehittämä poliorokotus, jonka vaarallisuus oli sangen hyvin tiedossa, kun kyseinen ihmiskunnan pelastamishanke maailmansotien tuoksinassa toteutettiin. Kyseinen esimerkki on valitettavasti vain jäävuoren huippu. Sama kuolettavien sairauksien tuottaminen jatkuu edelleenkin, vaikkakin paljon on joukossa false flageja, kuten se kuuluisa kirjekuorissa kulkeva ”valkoinen jauhe”, jota USrealin viranomaiset jahtasivat näyttävästi päästä varpaisiin asti suojautuneina. Psykopaatit ovat psykopaatteja, vaikka voissa paistais. He kehittävät laboratorioissaan kulkutauteja, levitettävät valemedian kautta pelkoa ja myyvät kansallisvaltioihin enemmän kuin kyseenalaisia rokotteita – Agenda-21. Bioaseita on testattu ja testataan jatkuvasti kolmansissa maissa järkyttävin seurauksin, mutta niistä järjestelmällisesti vaietaan. USrael – tuo ihmiskunnan suuri hyväntekijä – ei ainoastaan ylläpidä sotia, aseteollisuutta ja köyhyyttä, vaan se myös ”lääkitsee ja rokottaa” ihmiskuntaa maailmanlaajuisesti!

   • Kuten edellä sanottu, pidä Riikka nyt lomaa ja lataa paristoja. Ehkäpä joku joka sattuu TISA:sta kuulemaan, löytääkin Wikipedia-sivun puuttuessa sitten vaikka tänne. Mikä olisi itseasiassa paljon parempi.

 3. Vapaaryöstösopimukset ja uuslibelarismin politiikka
  Muutama ote linkin loistavasta moniosaisesta analyysista

  Lyhyesti: Lännen geostrategit ottiivat militaarisen ekspansion rinnalle taloudellisen ja kulturellisen komponentin jolla pyrittiin pop- ja elämäntapakulttuurin avulla luomaan kulttuurivallankumos ja hajottamaan vanha kulttuuri idässä.
  (Helppo ymmärtää miksi Obama kehui presidentillemme kuinka meillä on niin paljon hyviä rock- ym. muusikoita ja pop-rokkareita ja orkestereita ! Se oli harkittua puhetta.)

  Strategia siis: ensin pop- ja elämäntapamuutos (vanhan kulttuuritradition murtaminen), sitten NGO:t rahoittamaan muutosvoimia maan sisällä ja edelleen IMF ja vapaat markkinat sekä lopulta Nato. Näin murrettaisiin idän ja lännen sivilisaatioiden rajat ja olisi enää vain yksi universaali kulttuuri.
  Suurena vaarana on että tällainen rakenne muuttuu totalitaariseksi koska tällaista suurta valtarakennetta joudutaan hallitsemaan luomalla globaali hierarkia ja tuhoamaan suvereenit kansallisvaltiot ja niiden itsehallinto.
  Näin läntinen sivilisaatio tuhoaisi lopulta itse itsensä ja sen perustan jolle se on alunperin rakentunut. — enemmän linkin artikkeleista

  Dabei fügten die westlichen Geostrategen der Expansion neben der militärischen und ökonomischen Komponente auch eine kulturelle hinzu. So wie die NATO sich immer weiter nach Osten ausdehnen würde, so wie transnationale Konzerne die Ökonomien der ehemaligen Sowjetrepubliken immer stärker durchdringen würden, so würde auch die im Kalten Krieg entstandene Pop- und Lifestylekultur sich immer stärker in Russland und den Ex-Sowjetrepubliken verbreiten. Gleiches würde für China und Iran gelten. Der Westen wollte eine Art von kultureller Revolution in allen strategisch wichtigen Ländern Eurasiens durchsetzen, welcher dann der Neoliberalismus auf dem Fuße folgen würde. Erst kommen Pop und Lifestyle, dann die NGOs (Nichtregierungsorganisationen), schließlich der IWF und der ‚Freie Markt‘ und am Ende die NATO. 
  Damit würde die Konkurrenz der Zivilisationen zum Erliegen kommen. Es gäbe nur noch einen Typus moderner Zivilisation und damit nur noch eine einzige Auslegung des europäischen Universalismus. Die Gefahr, dass eine solche Zivilisation totalitäre Tendenzen an den Tag legen würde, ist enorm groß. Zumal eine derart große Machtstruktur ja umso autoritärer regieren muss, je größer sie wird. Eine unipolare Weltordnung wäre nur auf Basis einer globalen Hierarchie möglich. Und sie würde wahrscheinlich auch die Etablierung einer globalen Ideologie notwendig machen, die sich dann zu ihrer eigenen Selbsterhaltung gegen regionale und nationale Traditionen richten müsste. Damit würde die westliche Zivilisation am Ende auch den universalen Anspruch verlieren, auf dem sie sich ursprünglich begründet hat.
  https://deutsch.rt.com/inland/38603-logik-neuen-kalten-krieges-streit/

  • P.s.
   Voisiko VastaValkea saada jonkun suomentamaan tiivistettynä tämän tohtori Hauke Ritzin artikkelisarjan.
   Se on niin älykästä mutta samalla kansantajuista asiaa että se avaisi vielä sokeita silmiä ja lukijoille avautuisi koko NWO-hanke kaikessa kaameudessaan entistä syvällisemmin.

   • Resurssipula. Miksi et itse kääntäisi noita mainitsemiasi artikkeleita tai ainakin kirjoittaisi niitä auki tehden tiivistelmän, ja tarjoaisi sitten niitä Vastavalkealle?

  • P.s. 2
   Tri Ritz näkee liberalismin perustan eurooppalaisessa universalismissa joka on kääntynyt irvikuvakseen uhaten tuhota koko läntisen kulttuurin.
   Universalismi on hänestä luonnollinen seuraus moteismista, yksijumalaisuudesta jossa on vain yksi oikea Jumala jonka sanomaa on lupa viedä maailmaan ja valloittaa se tämän uskon alle.

   Die europäische Expansion, die wir seit Beginn der Neuzeit erleben, wäre ohne die Eigenschaft der europäischen Kultur, sich selbst als universelle Ausdrucksform der Menschheitskultur zu begreifen, nicht möglich. Unter allen anderen Kulturkreisen war lediglich der Islam in bestimmten historischen Epochen ebenfalls fähig, seine eigene Kultur als universelle Ausdrucksform der Menschheitskultur darzustellen und auf andere Völker zu übertragen. Doch heute ist die islamische Welt, mit Ausnahme Irans, zu unterentwickelt, um daran noch einmal anknüpfen zu können. Man kann aber anhand der partiellen Ähnlichkeit zwischen Islam und Christentum hinsichtlich der Fähigkeit zur kulturellen Expansion die These aufstellen, dass dieses Wesensmerkmal der europäischen Kultur wahrscheinlich etwas mit dem Monotheismus zu tun hat.
   Der Glaube an einen Gott führt zum Glauben an eine Wahrheit. Und dieser Glaube an eine Wahrheit verleiht der von ihr geprägten Kultur wiederum die Fähigkeit, sich als Repräsentant der Weltkultur darzustellen.
   Man könnte daher argumentieren, dass der europäische Universalismus letztlich ein Totalitarismus ist. Jedenfalls hat er historisch mehrmals die Tendenz unter Beweis gestellt, vieles von dem zugrunde zu richten, was anders ist als er selbst.
   https://deutsch.rt.com/meinung/38291-rt-deutsch-spezial-logik-neuen/

   Hieman kummastuttaa että Ritz unohtaa tai ei mainitse juutalaisuutta vaan vain islamin ja kristinuskon tässä yhteydessä.
   Toisaalta kristinusko syntyi juutalaisuuden sisällä ja pohjaa juutalaisuuteen (puhutaan juutalais-kristillisestä uskosta ja siihen pohjautuvasta läntisestä kulttuurista) sikäli että sen perusta on Vanhassa Testamentissa. Mutta tärkein kristinuskon perusta on kuitenkin Uudessa Testamentissa jonka taas juutalaisuus torjuu vaikka onkin monoteistinen samaan jumalaan uskova.
   Talmud, jota rabbit pitävät juutalaisen uskonnon keskeisenä teoksena, taas on enemmän rabbien luomaa tulkintaa ja lakia (pragmatismia) eikä perustu samalla tavalla Raamattuun kuten kristillinen uskonto perustuu.
   Siksi myös käytännön tasolla ero on ollut suuri ja puhdas rabbiinijuutalainen uskonto on antanut herkemmin luvan maailman valloittamiseen, muiden hyväksikäyttöön ja rikkauksien kokoamiseen itselle mitä kristinuskon keskeinen henkilö Jeesus vastusti.
   Henry Makow sanoo asian selvästi:
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=133934
   http://henrymakow.com/2016/05/america-exceptionalism-is-jewish.html
   In the modern era, empires have come and gone but they all have one thing in common. They are proxies for Cabalist Jewish central bankers and their program for world domination and enslavement. Over the centuries, these bankers  moved their headquarters from Venice to Amsterdam to London and New York. 
   When nations meshed their interests with the bankers, they prospered. The US debt, twenty trillion dollars? No problem! We’ll put it on your credit card.
   – See more at: http://henrymakow.com/2016/05/america-exceptionalism-is-jewish.html#sthash.PPyr9PSB.dpuf

 4. Upeaa luettavaa
  Obama joutuu enemmin tai myöhemmin vastuuseen hirmuteoistaan — kuinka Rauhan Nobeklin saanut voi tappaa surutta miljoonia ihmisiä ja ilman että on vastuussa teoistaan Amerikan kansalle?

  How Does A Nobel Peace Prize Winner Morph Into A Mass Murderer …… And Not Be Held Accountable By The American People?!
  “The executive branch continues to claim the right to kill anyone, anywhere on Earth, at any time, for secret reasons, based on secret evidence, in a secret process, undertaken by unidentified officials. I refuse to support this policy of unaccountable killing.”
  — Army Chaplain Christopher John Antal
  The previous quote was recently uttered by an Army Chaplain who resigned his commission in protest of President Obama’s continued killing of innocents via the CIA-coordinated drone assassination program.
  Barack Hussein Obama is now responsible for the premeditated murder of more foreign citizens by way of the extrajudicial drone assassination program than any other president in U.S. history.  Even the normally fawning mainstream media has published articles which have documented scores of brutal drone attacks that have killed hundreds of innocent people.  Numerous photos have also been posted in the aftermath of these hellfire missile strikes which have portrayed the carnage and ruthlessness of this patently illegal tactic.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=133878
  http://stateofthenation2012.com/?p=39036

  Tietenkin on muistettava ettei vastuu ole vain Obamalla vaan koko sillä koneistolla jota hän edustaa ja joka viime kädessä toimii kuten ns. salainen käsi (siis sionistien johtama pankkimafia) sitä vaatii toimimaan.
  Silti se tosiasia että O on omasta tahdostaan mukana tässä tekee hänestä vastuullisen eikä hän voi mitenkään vastuustaan vetäytyä.
  Ja aivan sama pätee meidän SSS-hallituksen toimiin koska se on itse halunnut asettua maan johtoon. Vastuusta ei vapauta se että sanotaan ’ettei ole vaihtoehtoja’.

 5. That said, there are a lot laptop or computer programming nerds who are travlling making use
  of their 4g cellular phone, gossiping regarding the latest
  coding snafu insidee the department. Recognizing your fx rates iss very important, notabl if you get excited about paid marketing platforms like
  PPC. Several weeks ago a Twjtter message broadcast from the account was
  replied to by Coca Cola in the hour.

 6. Isot maat painoarvollaan määrää miten asiat hoidetaan pienten maiden kanssa ja pysyminen ulkona vaatii munaa suomen päättäjiltä jota heillä ei ole. Suomessa ei ole joustavaa asioiden hoitotapaa ollut oikeastaan milloinkaan ja siitä syystä suomi on joutunut ylipääsemättömiin tilanteisiin historiansa aikana ja nyt suomen asioiden hoidon on jäykistänyt eujäsenenyy ja naton kanssa tehty isäntämaasopimus lopullisesti. Nytkin asiat vaatisi suunnan muutosta aivan päinvastaiseen suuntaan mitä nykyään nykyään on menty mutta sitähän ei tule tapahtumaan vaan mennään sen mukaan mitä kansaiväliset rahapiirit vaatii suomen poliittisen johdon suostumuksella. Muutokset on niin hienovaraisia suomen kansalaisten kannalta että niitä ei huomata ennenkuin on liian myöhäistä. Suomen kansallisomaisuus onkin jo myyty kansainvälisille yhtiöille että suomi on nykyään köyhä ja paljasperseinen valtio jota kaikki käyttää hyväkseen

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here