Amerikkalainen infosotaekspertti Joel Harding julkaisi viime viikolla mielenkiintoisen kirjoituksen To Inform is to Influence -blogissaan. Kirjoitus diskreditoi ponnekkaasti suomalaisen MV-lehden edellisen päivän artikkelia. Miksi Ukrainan informaatiostrategiankin laatinut pitkän linjan informaatiosotilas ja vaikutusvaltainen amerikkalainen hermostuu suomalaisen, varsin kyseenalaisessa maineessa olevan julkaisun sisällöstä siinä määrin? Harding ei edes osaa suomea.

Hardingin kritiikissä on hämmentävää, että itse MV-artikkelin pääväitettä hän ei kyseenalaista. Hän keskittyy muotoseikkoihin, kuten käännösvirheisiin, jotka vieläpä osittain löytyvät hänen omista konekääntäjän tekemistä takaisinkäännöksistään englantiin. Ikään kuin kritiikin aiheet olisivat hiukan vähissä.

Mistä Hardingin hälyttäneessä MV-artikkelissa sitten oli kysymys?

Kyseisen MV-uutisen ydin oli Hardingin itsensä pari päivää aiemmin julkaisema blogikirjoitus, jossa hän tuli paljastaneeksi yhteistyönsä Suomen Yleisradion toimittajan kanssa. Toimittaja Jessikka Aron artikkelia The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools ja toimittajaa itseään vuolaasti kehuneessa kirjoituksessaan Harding toteaa:

”Lo and behold, it turns out I know the author. […] In all my dealings with Jessika I have found her very professional, very articulate, thoughtful, and intelligent. In Special Forces we had an expression for qualifying someone if they are reliable, trustworthy, and allowed to enter our innermost sanctum.  She’s “good people”.

”Katos vain! Minähän tunnenkin tämän kirjoittajan. […] Kaikissa tekemisissäni Jessikan kanssa olen havainnut hänet erittäin ammattimaiseksi, erittäin sanavalmiiksi, harkitsevaiseksi ja älykkääksi. Erikoisjoukoissa meillä oli ilmaus henkilölle, joka on luotettava, lojaali ja omaa pääsyn sisimpään sisäpiiriin:  Hän on ”hyviä ihmisiä”.

Kuvituksena oli Jessikka Aron kaunis portretti ja nimi kuvatekstissä.

Kuvakaappaus Hardingin blogista

On helppo uskoa, että Harding on vilpittömästi tuota mieltä. Ja kaikesta MV:n mustamaalaamisestaan huolimatta hän ei siis kyseenalaista itse asian pihviä: Hän tuntee Aron ja on ollut tämän kanssa toistuvasti ammatillisesti tekemisissä. Siis amerikkalainen informaatio-operaatioiden ekspertti, joka on muun muassa laatinut Ukrainan informaatiostrategian.

Ote Joel Hardingin julkisesta LinkeIn-profiilista:

Specialties: Information Operations/Information Warfare, Public Diplomacy, Strategtic Communication, Counter-Disinformation, Electronic Warfare, Deception, Operational Security, Cyberwar, Intelligence, Special Forces and Special Operations.

Primary author Ukraine National Strategy for Information Policy.”

Suomeksi:

Erikoisosaaminen: Informaatio-operaatiot / informaatiosodankäynti, julkisuusdiplomatia (ulkomaiseen yleisöön vaikuttaminen), strateginen viestintä, vasta-disinformaatio, elektroninen sodankäynti, harhautus/petos, OPSEC, kybersota, tiedustelu, erikoisjoukot ja erikoisoperaatiot.

Ukrainan kansallisen Informaatiostrategian pääasiallinen kirjoittaja.”

Miksi Yle ja toimittaja Aro eivät ole kertoneet tekevänsä informaatio-operaatioita toteuttavan amerikkalaisen kanssa yhteistyötä? Miksi he eivät ole raportoineet amerikkalaisesta infosodankäynnistä? Yllättävän hiljaa on myös oltu siitä, että Pohjoismaista on tullut Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen ydinalue. Amerikkalaisilla on siis erittäin suuret intressit aluettamme kohtaan.

Tämänkaltainen ammatillinen yhteys herättää yksittäistä toimittajaa vakavampia kysymyksiä Ylen roolista Yhdysvaltain informaatiosodankäynnissä. Onko Ylen johto tietoinen toimittajansa yhteyksistä? Miksi Yle raportoi lähinnä Venäjän infosodankäynnistä, vaikka Yhdysvallat tiedetään informaatiosodankäynnin johtavaksi valtioksi? Onko muilla suomalaisilla vastaavia yhteyksiä? Miten kontaktit on luotu ja kenen auktorisoimina?

Hardingin kaltaiset kontaktit valtion työntekijöiden kanssa ovat merkittäviä paitsi journalistisen etiikan kannalta, myös esimerkiksi rikoslain 12. luvun vuoksi.

 

Kommentti

Ylen venäjätrollijahdissa, mistä Ylen toimittaja Aro sai Bonnierin Suuren Journalistipalkinnon, ei ole kai vieläkään kunnolla löytynyt oikeita venäjätrolleja. (Nato-trollien löytäminen olisi kukaties helpompaa?) Esimerkiksi Aron raportoima Venäjän Trolliarmeija -Facebook-ryhmä on todellisuudessa perustettu ironisena vastalauseena Ylen ja Aron käynnistämille trollivainolle.

Koko Venäjän Trolliarmeija -ryhmää ei siis olisi ilman Yleä ja Jessikka Aroa. Näyttää edelleen kyseenalaiselta, onko Aron trollitutkimuksissa raportoitu juuri muuta kuin natomyönteisestä, Venäjää tolkuttomasti syyllistävästä propagandasta huolestuneita tavallisia suomalaisia, joiden reaktiot ovat ainakin osittain Aron itsensä aiheuttamia tai provosoimia.

Aron tempauksen myötävaikutuksella USA:n propagandaa Suomessa kritisoivia isänmaallisia suomalaisia leimataan täysin valheellisesti venäläisen propagandan levittäjiksi. Jopa Natojäsenyyden vastustaminen on eri yhteyksissä mainittu venäläisperäisen informaatiovaikuttamisen tuntomerkiksi. Siis mielipide, jota Suomen kansan enemmistö edustaa.

Voi vain hämmästellä, kuinka sekä juridisesti että journalistisesti kyseenalainen trollitempaus saadaan paketoitua yhä uudelleen yhä arvovaltaisempiin yhteyksiin, kuten European View –artikkeliksi tai uutiseksi International New York Timesin paikallisen edition kanteen.

Aron geopoliittiset mitat saanut mediatemppu vain lisää valheellista todistusvoimaansa ja entisestään vääristää kansalaisten ja päättäjien tilannekuvaa. Informaatiosodan epäsymmetria on jokseenkin päinvastainen kuin julkisuuden perusteella voisi kuvitella. Esimerkiksi Aleksanteri-instituutin tuoreessa raportissa kuva Venäjästä aktiivisena hybridisotijana pitkälti kyseenalaistetaan.

Teemu Huttunen

 

Teemu Huttunen on Vastavalkean toimitussihteeri ja isänmaallinen propagandakriittinen suomalainen.

152 KOMMENTTIA

 1. Loistava kirjoitus!

  Lyhyt ja ytimekäs yhteenveto siitä, mitä poliittinen valtakoneisto VALHEmedioineen kokonaisuudessaan edustaa – ”petos ja harhautus”. Moraalinen rappio ja mädännäisyys on levinnyt syvälle yhteiskuntaan. Totuuden löytää vain silloin, jos kääntää EUn ja Suomen valtion tuutista ulos tulevan informaation päinvastaiseksi.

 2. Ehkä eniten harmittaa se,että tuo amerikkalainen käyttää sanaa ”good people”. Eikö positive olisi kelvannut? Itsekin käytän ilmaisua. Nyt täytyy löytää uusi.

 3. Mielestäni media voisi kysyä Arolta ja Puolustusvoimien Jantuselta 4 pientä kysymystä, siis kysyisi Aron ja Jantusen omaa mielipidettä:

  1. Onko infosota=cybersota=Suomen yleiskielen mukainen sota= perustuslain 93 mukainen sota

  2. Onko Suomi suomen yleiskielen mukaisessa sodassa ?

  3. Miten trolli määritellään ?

  4. Mitä Jantunen näkee kun katsoo peiliin ?

  5. Mitä heille pitäisi tehdä jos peilistä näkyy trolli ?

  —————-

  POHDINTAA sanasta ”infosota”

  Oliko Jantunen trolli, joka onnistui vedättämään koko kansaa ja lehdistöä ?

  Mielestäni media voisi kysyä Arolta ja Jantuselta että onko

  infosota=cybersota=Suomen yleiskielen mukainen sota= perustuslain 93 mukainen sota

  Siis kysyisi Aron ja Jantusen omaa mielipidettä

  Sotatohtori Jantunen on itse saanut amerikkalaisen informaatiosodankäynnin koulutuksen.

  Oma tulkinta:

  Mielestäni jos virkamies sanoisi että ”Suomi olisi infosodassa” olisi virheellinen ja väärä, hallintolain 8§ vastainen.

  Toimittajia sitä vastoin ei sido hallintolaki 8§, joten toimittajan sanomana en osaa sanoa, onko väite väärä toimittajan sanomisena.

  Käsittääkseni jotkut tahot myös virkasuhteissa olevat ovat luoneet kuvaa, että Suomi on ”infosodassa”.

  Hallintolaki
  9 §
  Hyvän kielenkäytön vaatimus
  Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

  Tuo tarkoittaa käytännössä sitä, että jos virkamies sanoo jotain, niin kansalainen voi luottaa siihen että sanottu pitää paikkaansa.

  ”Infosota” pitää käsitteenä sisällään myös cybersodan. Cybersota taas voi olla sama asia kuin yleiskielen mukainen sota.

  Eli kun virkamies on puhunut Suomen olevan infosodassa, kansalainen on voinut perustellusti ymmärtää sen niin että Suomi on yleiskielen mukaisessa sodassa.

  Väite on väärä. Suomi ei ole yleiskielen ja samalla perustuslain 93 mukaisessa sodassa. Jotta Suomi olisi sellaisessa niin se edellyttäisi sitä että presidentti yhdessä eduskunnan kanssa olisi päättänyt että Suomi on sodassa. Taikka Suomeen olisi kohdistunut aseellinen hyökkäys. Sellaista ei ole tapahtunut.

  Ajatelkaa jos joku Venäläinen kenraali huutelisi kerran viikossa että Venäjä on sodassa Suomen kanssa ja toimittajat kirjottaisi tästä aiheesta joka viikko.
  Mielestäni potkut olisi sopiva reaktio.

  Hybridisota käsitteestä:
  Nato sopimus
  Article 5
  The Parties agree that an armed attack against one or more of them in
  Europe or North America shall be considered an attack against them all….
  http://www.nato.int/cps/en/natolive/…exts_17120.htm

  NATO Secretary-General Jens Stoltenberg told a key alliance planning summit on Wednesday morning that ”cyber is now a central part of virtually all crisis and conflicts, NATO has made clear that cyber attacks can potentially trigger an Article 5 response.”

  http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/warfare/2015/03/25/nato-cyber-russia-exercises/70427930/

  Armed attach= aseellinen konflikti

  Sodalla tarkoitetaan Suomen kielessä:
  Wikipedia:
  Sota on järjestäytyneiden yhteisöjen välinen aseellinen konflikti. 
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Sota

  Perustuslaki 93 §
  Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

  Tulkinnassa on otettava huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta, mikäli asia on tulkinnanvarainen, niin tällöin asiaa on tulkittava perustuslakimyönteisesti:

  Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):

  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain 
  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien
  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa 
  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua 
  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta

  Huomattava on että vapaa-ajallakin virkamiestausta vaikuttaa ( Jantunen kirjoitti kirjan kai vapaa-ajallaan):

  Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on huomauttanut poliisin ylikonstaapelille huonosti harkitusta Twitter-viestistä, kertoo uutispalvelu Edilex. Myös ylikonstaapelin esimies on puhuttanut kyseistä virkamiestä.
  Twitter-tili oli nettipoliisi Marko Forssin henkilökohtainen, mutta hän kertoi viesteissään poliisintyöhönsä liittyvän tarinan. Lisäksi kyseinen ylikonstaapeli on apulaisoikeusasiamiehen kuvailun mukaan julkisuudesta tuttu poliisin edustaja, joka ei roolinsa vuoksi ”voi irrottautua virkataustastaan vapaa-aikanaankaan”.
  Viesti, jonka kantelija katsoi romaneita leimaavaksi ja rasistiseksi, oli apulaisoikeusasiamiehen mielestä huonosti harkittu ja epäasiallinen

 4. MV-lehden täytyy olla valtamedialle todellinen uhka, kun sen nujertamiseksi jaksetaan käyttää toimittajien kallista työaikaa viikosta toiseen liki päivittäin. Yleensä on tehokkaampaa vaieta kuoliaaksi julkaisut, joita pidetää epäasiallisina. Tämä MV:n vainoaminen näyttää kääntyvän lähinnä MV:n eduksi. Ihmetyttää, mistä tämä toiminta valtamediassa motivoituu ja kuka tuon strategian on suunnitellut. Ainakaan se ei toimii siten kuin valtamedia haluaisi sen toimivan. Jos MV-lehdestä pitää kirjoittaa jopa Yliopisto-lehdessä (uusimmassa numerossa), niin minulle ainakin syntyy kuva, että MV on hyvinkin merkittävä toimija mediakentällä.

  Tämä trollimetsästys olisi suorastaan koomista jollei kyse olisi vakavasta asiasta. Olisi todella kiinnostavaa lukea myös amerikkalaisesta infosodankäynnistä vaikkapa jonkun sotatieteiden tohtorin analyysi. Väitän, että Suomessa ei sellaista tulla näkemään. Valitettavasti. Median puolueellisuus ja vinoutunut ”uutisointi” menee päivä päivältä pahempaan suuntaan. Onneksi on tätä ”valhemediaa”, jota sentään jaksaa vielä lukea.

  • Sanot: MV lehden vainoaminen näyttää kääntyvän sen eduksi… Näin se väistämättä menee kun ihmisten silmät alkavat avautua. Totuus kuitenkin kiinnostaa ihmisiä.
   Ehkäpä sama pätee uusliberalismiin ja neokonnien NWO-pakkopullaan.

    • Globalisti-NWO-maanpetturien pääpropaganda-torvet Suomessa ovat Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda ja bilderbergien, päätoimittaja Jääskeläisen ja toimitusjohtaja Kivisen johdettavaksi annettu Yle. Näiden suoltaman propagandan, mm. monikulttuuri-aivopesun päätarkoitus on suomalaisen kansallisvaltiomme ja kansamme tuhoaminen Bilderberg-agendan mukaisesti. Yle suoltaa propagandaansa meidän rahoillamme meidän turmioksemme

     • Kohtuullista olisi että nämä tahot saataisiin vastuuseen rikollisista puuhistaan. Ilman kansan laajaa heräämistä se ei onnistu.

 5. Suomalaisten hyvä olla perillä minkälainen vastus heitä odottaa liittouduttaessa aggressiivisen ja sotakiimaisen anglo-sionistisen Imperiumin kanssa.
  Hyvä selvitys Venäjän valmiudesta sotaan ja sen seurauksista:

  How Russia is preparing for WWIII
  http://theduran.com/russia-preparing-ww3/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=133810

  Anyone who has read Sun Tzu will immediately recognize that this deep desire to be ‘incorporated’ into the AngloZionist “Borg” is nothing else but the result of a crushed self-identity, a deep-seated inferiority complex and, thus, a surrender which did not even have to be induced by military means.
  At the end of the day, it makes no difference what the locals thought they were achieving – they are now subjects of the Empire and their countries more or less irrelevant colonies in the fringe of the AngloZionist Empire.
  As always, the local comprador elite is now bubbling with pride at being, or so they think, accepted as equals by their new masters (think Poroshenko, Tusk or Grybauskaite) which gives them the courage to bark at Moscow from behind the NATO fence. Good for them.

  So who do you trust? Professional cheerleaders or professional soldiers? Do you really believe that Obama (or Hillary), Merkel and Hollande will do better than Napoleon or Hitler?

  If the AngloZionist ‘deep state’ is really delusional enough to trigger a war with Russia, in Europe or elsewhere, the narcissistic and hedonistic West, drunk on its own propaganda and hubris, will discover a level of violence and warfare it cannot even imagine and if that only affected those responsible for these reckless and suicidal policies it would be great.
  But the problem is, of course, that many millions of us, simple, regular people, will suffer and die as a consequence of our collective failure to prevent that outcome.
  I hope and pray that my repeated warnings will at least contribute to what I hope is a growing realization that this folly has to be immediately stopped and that sanity must return to politics.

 6. Ihmettelen suuresti tätä mekkalaa, mikä on noussut, kun on käsitelty Venäjän propagandavaikuttamista länsimaissa. Ikäänkuin se olisi jotakin ihmeellistä ja ennenkuulumatonta.

  USA on harjoittanut vastaavaa toimintaa jo kauan, ja siitä on kirjoitettu asiallisesti. Kuitenkaan se ei ole herättänyt sellaisia tunnekuohuja kuin Venäjän infosodan paljastaminen. Itse asiassa, tämä on osoitus siitä, että Venäjän infosota menestyy. Jessikka Aron kohtelu juttujensa ilmestymisen jälkeen on myös selvä osoitus, että hän on osunut oikeaan ja iskenyt arkaan paikkaan.

  • Ainakaan Suomen tapauksessa ei kyse ole Venäjän infosodan menestymisestä, vaan tavallisten suomalaisten kypsymisestä massamedian natottamiseen. Tuosta propagandasta nousee vastarinta, jota nyt yritetään selittää Venäjän palkkaamien trollien tekemäksi.

   Venäjä käy Russia Today-ohjelmalla infosotaa Yhdysvalloissa. Se on helppoa: annetaan amerikkalaisille patriooteille ja hallituksen arvostelijoille näkyvyyttä. Ja sen RT tekee kyllä hyvin, sillä ohjelman juontajat antavat vieraidensa puhua ohjailematta ja pitkään. Siinä Russia Today itseasiassa tekee palveluksen Yhdysvaltain demokratialle. Ja vastaavasti tukiessaan Putinia ja Venäjän hallintoa eikä sen kriitikkoja, se tekee karhunpalveluksen Venäjän demokratialle. Median pitäisi olla hallinnon vahtikoira, ja sen Russia Today totetuttaa Yhdysvalloissa mutta ei Venäjällä.

   • ”… vaan tavallisten suomalaisten kypsymisestä massamedian natottamiseen.” Ja tietysti kypsyminen Venäjän päivittäiseen mustamaalaamiseen. Propaganda saa aikaan inho-reaktion.

   • i totally agree. Finns are fed up with massmedia´s icky daily pro-Nato propaganda year in, year out. One can tell by listening their musings in shops, restaurants and gas-stations.

    These Finns are not Russian trolls nor victims of Russian brainwashing – just ordinary plain folks or, one might say, decent people.

    We will not be allowed a referendum of joining Nato as the result is already clear: Never!

    It shows in polls. Over half of the Finns are, from year to year, stubbornly against Finland´s Nato-membership. Recent poll about US troops having military rehearsals in Finland tells that 46 % of Finns see it as negative and 20 % as a very negative event.

    http://www.rauhanpuolustajat.org/ajankohtaista/suomalaiset_kyseenalaistavat_usa:n_sotaharjoitukset_suomessa/

  • Ei, meille ei ole edes Informaatiosotatohtori Jantunen muistanut kertoa että kuka on Informaatiosodankäynnin johtava toimija, vaikka tämän opinnäytetyö kiistatta osoittaa että asia siellä kyllä tiedetään:

   INFORMAATIOSODANKÄYNNIN TUOMAT HAASTEET
   ILMAVOIMIEN PÄÄJÄRJESTELMIIN

   Kandidaatintutkielma
   Kadetti
   Paulus Kärnä

   Todellinen noste informaatiosodankäynnin tutkimiseen ja kehittämiseen käynnistyi Yhdysvalloissa ensimmäisen Persianlahden sodan myötä 1990-luvulla. Yhdysvallat on informaatiosodankäynnin johtava kehittäjä ja tutkija.

   https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/84957/K%C3%A4rn%C3%A4_PJ.pdf?seq

   • Infosotatohtori Jantusen kirja on pamfletti, mielipidekirjoitus, ei mikään objektiivinen tutkimus joka perustuisi faktoihin. Tämän Jantunen muistaakseni esitti ihan itse puolustellessaan teelmänsä sisältöä.

    Information warfare -researcher Jantunen´s booklet is a pamphlet, an opinion article, not an objective and researched study. If I remember correctly, Jantunen herself said so when defending the questionable contents of the booklet in question.

 7. Sofi Oksasen kirjoituksessa Kaleva lehdessä hän voivottelee kuinka Venäjän suomalainen trolliarmeija ahdistelee Jessika Aroa ja häntä itseänsä. Oksanen myös kertoo kuinka vastamedia eli vaihtoehtomedian valehtelee ja sanoo ettei ihmisten pitäisi sitä mennä lukemaan – vaikka mitäpä muuta odottaa massamediamme suosikkijulkkiskirjailijalta?

  Mutta saiko Kaleva-lehden kommenttiosastolla kertoa että Arolla on NATO ja Pentagonin propagandistien kanssa yhteistyötä? Ei saanut: kaikki sellaiset kommentit jätettiin julkaisematta, minulta jätettiin kolme. Tavalliset suomalaiset saa siis leimata Venäjän trolleiksi, mutta kun kansallisen mediayhtiömme journalisti veljeilee Yhdysvaltain armeijan propagandistien kanssa, sitä ei saa sanoa! MV-lehti oli kirjoittanut vain hieman aikaisemmin paljastuksen Arosta, joten varmaan moni muukin tuohon keskusteluun kommentoinut oilisi jotain asiasta sanonut: mutta yhtään sellaista kommenttia ei keskustelussa ole julkaistu.

  Minulta sensuroitiin paitsi maininnat Aron ja Hardingin tuttavuudesta, myös kaksi kommenttia joissa arvostelin Suomen mediaa yleensä. Suomen median arvostelu on siis näköjään Kalevassa ihan yhtä vähän sallittu kuin esimerkiksi Ilta-Sanomissa, jossa se on kaikkein sensuroiduin aihe. Muista aiheista kommenttini julkaistiin kaikki.

  http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/sofi-oksasen-pysayttava-kirjoitus-infosodasta-tata-on-kirjoittaa-venajasta/728816/

  • Suomen medialla on ollut vuosia tapana valitella suomalaisten haluttomuutta keskustella, ja sitten kun eri mieltä olevat haluavat ja yrittävät keskustella, media alkaa valitella keskustelijoiden/heidän mielipiteidensä laatua ja/tai sulkee kommentoinnin. Ynnä kirjoituttaa artikkelin keskustelun tasosta ohjaamaan keskustelua keskustelemiseen keskustelusta ja sen tasosta.

 8. ”Erikoisjoukoissa meillä oli ilmaus henkilölle, joka on luotettava, lojaali ja omaa pääsyn sisimpään sisäpiiriin: Hän on ”hyviä ihmisiä”.

  Suunnilleen oikein käännetty. Tuossa lauseessa siis sanotaan että Jessikalla on ollut pääsy johonkin erikoisjoukkojen ”inner sanctumiin”. Mikä se sitten lieneekin. Sisin pyhäkkö tarkoittaa paikkaa johon vain asiaan vihkiytyneet pääsevät (ennenmuinoin vain papit).

  Voisiko se olla vaikka erikoisjoukkojen tietoverkko? Voi se tietysti olla sisäpiirikin. Mutta jotain sellaista se on, johon vain luotetut otetaan mukaan.

 9. Tuo Sofi Oksasen, Saara Jantusen, Jessikka Aron ja Laura Halmisenkin uhriutumisvietti noudattelee aina samaa kaavaa. Jos heidän tekstiänsä arvostelee, arvostelija on automaattisesti Venäjän trolli, joka hyökkää heidän kimppuunsa. Ja he tuntevat uhrin suurta, suorastaan megalomaanista tuskaa.

  Tämä on älyllisesti kohtalaisen matalan tason propagandatemppu.

  Heidän mediavallankäytössään Venäjän trolliksi pääsee mm. vastustamalla Suomen Nato-jäsenyyttä (jota yli puolet suomalaisista vastustaa) tai esittämällä kriittisiä arvioita EU:sta.

  Ja tälle totalitaristiseen vaientamiseen tähtäävälle leimaamiselle valtamedia antaa vankkumattoman tukensa, valtiollinen Yle ja valtamedian kompostin kuningas Helsingin Sanomat etunenässä. Valtamedian mediavallankäyttö on luonteeltaan selkeän rikollista ja demokratian vastaista tämän päivän Suomessa.

  • Kun toimittaja – tai kuka tahansa – ilmaisee mielipiteensä julkisesti, kaikkien luettavaksi, hän avaa keskustelun. Aikuinen ihminen osaa odottaa että eri mieltä olevia henkilöitä tulee mukaan keskusteluun, ja myös, että joukossa on asian vierestä puhuvia tai nimittelijöitä.

   Aikuinen ihminen ei tunne tarvetta alkaa uhriutua siitä että hänen kanssaan ollaan eri mieltä, koska hän tietää ettei eri mieltä oleminen ja sen ilmaiseminen ole vainoamista vaan ihan vain eri mieltä olemista ja sen ilmaisemista.

   Luin Jessikka Aron kybersotaa käsittelevän artikkelin. Otsikon ja esittelyn perusteella odotin tekstiä kybersodasta. Leipäteksti kertoo – ohi otsikon – paljolti kuitenkin siitä, kuinka Aroa on ”vainottu”, kuinka urhea Aro on ollut jatkaessaan omaa infosotamissiotaan siitä huolimatta että häntä on pilkattu, uhkailtu, kiusattu jne. ja kuinka tärkeä Aro on koska häneen tätä vainoa tässä mittakaavassa kohdistuu.

   Psykologisten profiilien laatijat pitäisivät tekstiään varmaan mielenkiintoisena. Infosodasta kiinnostuneille suosittelen muuta lukemista.

   • ’…Aikuinen ihminen ei tunne tarvetta alkaa uhriutua siitä että hänen kanssaan ollaan eri mieltä, koska hän tietää ettei eri mieltä oleminen ja sen ilmaiseminen ole vainoamista vaan ihan vain eri mieltä olemista ja sen ilmaisemista.’

    Hyvin sanottu. Tuo olisi hyvä täällä kommentoivienkin ymmärtää. Asioiden kokeminen ja näkeminen eri tavalla sekä siihen pohjautuva eri mieltä oleminen ei todellakaan ole kenenkään vainoamista mutta eri mieltä olemisen leimaaminen alkaa jo olla sitä.
    Ja se taas kertoo vain omasta ahtaasta tai dogmaattisesta maailmankuvasta jota puolustetaan ja tyrkytetään muille ja jonka arvostelu koetaan uhkana.

    Eriävien näkemysten takia monissa asioissa olen tullut itsekin leimatuksi mm. propagandistiksi, rasistiksi ja anti-semitistiksi. Sama pätee moniin nettisivustoihin, joille heikoin perustein annetaan propagandaleima niiden kirjoittamasta totuudesta huolimatta.

    • Kyllä eriäviä ja kriittisiä näkemyksiä tulisi voida tuoda meilläkin – myös mediassa – esiin ja ihmisiä tulisi opettaa totuuden tutkimiseen sen sijaan että näitä tutkijoita vainotaan ns. virallista ja manipuloitua totuutta edustavien toimesta.
     Timo Soini: maahanmuuttajat kotoutettava holokaustipropagandalla
     Soinin mukaan holokaustipropaganda on ”osa Eurooppaan muuttavien henkilöiden kotouttamista”.
     http://magneettimedia.com/timo-soini-maahanmuuttajat-kotoutettava-holokaustipropagandalla/

     • Terveisiä Soinille:
      Summary: Auschwitz: Myths and Facts
      Maintaining the hatreds and passions of the past prevents genuine reconciliation and lasting peace. The Auschwitz extermination story originated as World War II propaganda. And all wartime propaganda, unless hatred and passion are to have the final word, must be viewed critically. It is high time to take a more objective look at this highly polemicized chapter of history.
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=133679

 10. Hyvin sanoit Tauno!

  Valtamediassa nykyään kaikki heidän virallisesta linjastaan poikkeavat kommentit siivotaan joko pois tai ilmoitetaan asiattomiksi.

  Näin kävi minullekin kun väittelin ilmastonmuutoksesta ylellä, olin ainut kenen kommentit olivat ilmoitettu asiattomiksi koska uskalsin kysenalaistaa ylen linjan ilmastoasioissa!

  Valtamedian propagandistisia ja aivopeseviä uutisia lukiessa reaktioni on usein tämän kaltainen:

  https://www.youtube.com/watch?v=DrHkLv2414o

 11. Ylen tai Jessikka Aron itsensä olisi tullut kertoa Aron yhteistyöstä amerikkalaisen propaganda-ammattilaisen kanssa, jotta lukija olisi osannut asettaa Aron kirjoittelun oikeaan kehikkoon – tai jos Yle olisi halunnut toimia rehellisesti ja puolueettoman uutisoinnin tekijänä.

  • YLE ei ole ollut pitkään aikaan lähelläkään puolueetonta. Kysymys on nyt vain siitä tiesikö YLE tästä. Taannoin kaipasin sitä suomalaista selkärankaista toimittajaa, joka uskaltaisi kertoa olleensa ulkovaltojen apuri (englanniksi: asset). Muista Euroopan maista ja tietysti Yhdysvalloista heitä on, mutta Suomesta ei vielä. Paljon ikävämpää kyseiselle henkilölle on paljastua kuin paljastaa itse toimintansa.

   Sofi Oksanen kyllä kertoi kirjoituksessaan KGB:n tukemasta Morningstar-lehdestä, mutta ei tapansa mukaan ole kiinnostunut NATO:n ja Yhdysvaltain hallinnon toimistojen (CIA, Pentagon) tai niiden mijoonanumeroisen yksityisen vakoilu/propaganda-sektorin (Washington Post: Top Secret America -tukimus) vaikutuksesta länsimaisessa mediassa. Irakissa paljastui että Pentagon maksoi kirjoittajille jotka kirjoittivat amerikkamyönteisiä ja keksittyjä uutisia, Saksassa pitkäaikainen massamedian päätoimittaja kertoi olleensa NATO:n apuri vuosia ja että koko Euroopassa tämä on yleistä. Kuinka paljon näitä infosotureita YLE:ssä on?

   • Minua taasen kiinnostaa, millaisessa piirissä Ylellä näistä tehdään päätöksiä, tuskin näistä tehdään pöytäkirjoja tai kirjattuja päätöksiä. Todennäköisesti Kivinen/Jääskeläinen antaa henkilökohtaisesti ohjeet, joita sitten ”saunailloissa” käydään läpi ja sovitaan käytännön menettelystä. Vastaanpullikoijat (vrt. Manninen) lähetetään Pohjois-Karjalaan, Lappiin tekemään juttuja karhujen ja porojen lisääntymisestä…tyyliin ”kyllä Siperia opettaa”.

    • Ehkä YLE:n työhönottaja valitsee töihin ”hyviä ihmisiä”. Ei heitä sen jälkeen tarvitse ohjata. Samaa Yhdysvaltain sotilastiedustelu teki Italiassa ja Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen: se rahoitti ”hyviä ihmisiä” ja antoi heidän toimia miten parhaaksi näkivät.
     ”Hyvät ihmiset” ajavat ”oikeaa asiaa” ilman käskytystäkin, ihan mielllään.

     • Hyvä linkki, kiitokset ja hyvä on blogi. Ei ihme jos ylen johtajilta paloi käämit, vaikka tottahan Ervasti haastoi. Suomettuminen 2,0 on täällä. Prkleen hyvä ilmaisu, otetaanpa käyttöön.

     • Näin on Sakari, valaiseva linkki tosiaankin – kiitos.

      Ervastin terävään artikkeliin viitaten sen verran, että sanan ”Neuvostoliitto” on korvannut sana ”Yhdysvallat” siksi, että Putin sai pankkimafiasta tarpeekseen ja antoi zionisti-oligarkeille kengän kuvan persuuksiin. Jeltsinhän oli pelkkä USraelin alkoholisoitunut sätkynukke, joten kukaan ei osannut Putinin valtaan astuessa aavistaa sitä, että hänestä kasvaisi kansallisvaltioiden alasajon voimakkain vastustaja. Suomen rähmällään olo Neuvostoliittoon ei ollut siten kiinni Suomesta tai Neuvostoliitosta, vaan NWO:ta pala palalta rakentavasta Varjohallituksesta. Kyseinen tilanne palveli suuresti USraelia, koska neukut olivat täydellisesti oligarkien vallan alla. Väitän siis, että rähmällään olomme Neuvostoliittoon, oli todellisuudessa jo tuolloin rähmällään oloa USraeliin.

      Etelä-Amerikan ja Aasian orjuutus on rakennettu täsmälleen samalla kaavalla, eli Varjohallitus päättää mikä valtio on milloinkin toisen valtion niskan päällä. Se toteutetaan luonnollisesti rahoittavmalla valeoppositioita tyyliin konflikteja ylläpitävät terroristit ja/kuin myös energiaa/taloutta mielivaltaisesti manipuloimalla korruptoituneiden nukkehallitusten kautta. Näin pankkimafia rakentaa ja ylläpitää ORJUUTTA, KÖYHYYTTÄ JA SOTIA maailmanlaajuisesti. Heidän toimintaansa pönkittää lukuisat hyväntekeväisyys- ja ihmisoikeusjärjestöt maailman suurin rikollisorganisaatio YK keihäänkärkenään. Kuten olen jo usein aiemmin todennut, tämä käynnissä oleva sota ei ole valtioiden välinen konflikti, vaan pankkimafian sota kansallisvaltioiden olemassaoloa vastaan.

      Money talks ja bull shit walks – todellakin. Näillä pankkimafia psykopaateilla on valta luoda rahaa ilmasta, joka muuttuu kirjaamishetkellä velaksi, jolle asetetaan kätevästi korko. Se on täysin järjetön systeemi, eli näiden rikollisten omistama keskuspankki antaa Suomen valtiolle palan nolleilla varustettua paperia ja kyseinen velkakirja muuttuu kirjaamishetkellä taianomaisesti reaalipääomaksi, jolle täytyy antaa reaalitakuu. Holy cow… miksi ihmiset eivät herää totuuteen. Rothschild zionistien luoma rahajärjestelmä on maailman suurin huijaus, jota kaiken maailman höpö höpö taloustieteilijät/finanssinerot pitävät sitkeästi pystyssä. Tällä täydelliseen huijaukseen perustuvalla PETOKSELLA valtioiden kansallisomaisuutta kautta planeetan luovutetetaan rikollisten käsiin!

     • ”Holy cow… miksi ihmiset eivät herää totuuteen”

      Ei se vaan niin helppoa ole. Ei ihmisillä ole tavallisesti syytä ajatella sitä mitä raha on ja kuinka sitä luodaan, kuinka se katoaa. Vaihtoehtomediassa aika moni kyllä törmää siihen, mutta sitäkin lukee Suomessa niin harva. Ja kun asiaan törmää, sitä pitää sittenkin ajatella tarkemmin, että ymmärtää kuinka merkittävästä asiasta kysymys on.

      Mutta jos ei ole mieleltään avoin ja valmis radikaaleihin asioihin, jos pitää itseään melkoisen hyvin maailmasta perillä olevana ”jalat maassa” -realistina, tuommoisen asian hyväksyminen siihen sattumoisin törmätessä, on aika vaikeaa. Se näyttää kapinalta järjestelmää vastaan, ja on siis jopa vahingollista ja paheksuttavaa. Konservatiivi ei tykkää.

      Onneksi asiasta on tehty pari helpposti katseltavaa Youtube-videota jotka opettaa perusteet. Niistä on varmaan moni herännyt.

     • Hieno teksti Ervastilta. Kenties hän tietoisesti, seuraukset ennakoiden, omantunnonkin pakottamana halusi blogitekstillään vetää hajurakoa Yleen, joka ei toimi niin kuin etiikka ja laki sen edellyttävät toimivan?

    • Hyvä huomio Matti. Johtajien pitää(-isi) olla aina ja joka paikassa vastuussa, mutta Suomessa eivät enimmäkseen ole. Kun paska pääsee tuulettimeen, niin suojautuvat yleensä tietämättömyyden muurin taakse. Sehän sitä itseään, johtamista pahimmillaan. Ylen linjasta kertoo paljon tämä, Aro sisään, Ervasti ulos. Aron toiminta ylittää maanpetoksen ”syytä epäillä kynnyksen” ja tulee saattaa oikeuden tutkittavaksi, Ylen johto mukaanluettuna.

     Harding saattaa olla ihan mukava tyyppi, patriootti, joka ajaa maansa etua, niin kuin sieltä päin katsoen pitääkin. Meidän etu se ei välttämättä ole. Lisäksi hän veikkasi väärää hevosta. Arvostaa toimittajaa jota meistä useimmat eivät taida kovin paljon arvostaa. Oman pesän likaaminen oman edun tavoittelemiseksi ei ole koskaan ollut erityisen kovassa huudossa. Ei niin missään milloinkaan.

 12. Mediahysteria valtaa Ruotsin: venäläisiä trolleja joka puolella — Medienhysterie in Schweden: Russische Trolle überall
  https://deutsch.rt.com/europa/38637-medienhysterie-in-schweden-russische-trolle/
  Ruotsi on metsien ja peikkojen maa. Mikäli uskoo maan mediaan niin nyt on erilainen trolli liikkeellä: venäläinen, pahantahtoinen ja arvaamaton.
  Jan Guillou kysyy: mitä Venäjä voittaa hyökkäämällä Ruotiin mutta siihen ei kukaan osaa vastata.
  Uusi juoni onkin nyt että Venäjä hyökkää johonkin Baltian maahan ja sen jälkeen valloittaa Gotlannin.
  Näin mennään ja Ruotsi on kiistatta USA/Nato koukussa ja neutraalisuutensa menettänyt maa sanoo Guillous ja viittaa edelleen maassa tapahtuneeseen muutokseen kun jokaista joka vastustaa tätä kehitystä uhkaa leimautuminen Venäjän vakoilijaksi.

  Schweden ist als Land der Wälder und Trolle bekannt. Doch glaubt man der schwedischen Presse, so treibt nun ein anderer Troll sein Unwesen: Er ist russischer Natur, bösartig und unberechenbar.
  Jan Guillou, schwedischer Autor und Journalist, fragt hingegen: Was gewinnt Russland durch einen Angriff Schwedens? Keiner der Politiker sei bisher in der Lage diese Frage zu beantworten. Niemand ist in der Lage zu erklären, weshalb ein liberales Russland ökonomischen und politischen Selbstmord begehen anstrebe. Die neue, greifbare Bedrohung in Schweden ist nun die Einnahme der Insel Gotland. Das Szenario soll sich wie folgt abspielen: Russland nimmt einen der baltischen Staaten ein, dann folgt die schwedische Insel Gotland.
  Guillous Schlussfolgerung ist, dass es darum geht, Schwedens Neutralität zu beenden und das Land der amerikanischen Doktrin und seiner sinnlosen Kriege zu unterwerfen. Er weist ebenfalls auf die seltsame Atmosphäre in Schweden hin, bei dem jeder Gegner einer schwedischen NATO-Mitgliedschaft als möglicher, russischer Spion angesehen wird.

  • Osasipa. Ruotsalainen meppi Gunnar Hökmark oli näköjään lukenut hyvin ruotsalaista valtamediaa. Hän osasi vastata että hyökkäsihän Putin Georgiaan ja Ukrainaankin, joten voi hän hyökätä Ruotsiinkin. Painettu sana ei valehtele, vai mitä Hökmark?

   Jan Gilloun ritari-sarja Arn oli ihan hyvä katsottava. Näyttää osaavan ajatella ja puhua itsenäisesti. Ehkä olisi kannattanut valita europarlamenttiin Hökmarkin sijasta…

 13. What this article fails to mention is MV-Lehti as a Finnish Hate Group, Neo-Nazis, and their backing by Russian Intelligence, the FSB. Russia has aggressively pursued undermining and attacking the information outlets of anyone speaking out against Russian aggressions, provocations, and invasions of other countries.

  My initial involvement began when I was researching and writing a research paper on Russian Information Warfare, where I used, cited, and then reviewed the article by Jessikka Aro. MV-lehti then printed a hit-piece on me, choosing to attack me for merely writing a positive review. Her details were factual, her numbers accurate, and her conclusions were based on reality.

  Now this ’news outlet’ chooses to attack me, so I include http://vastavalkea.fi/ in the network of MV-Lehti. To this point I have only written blogs and made comments about MV-lehti. Now, since you have deliberately become aggressive, I have no choice but to use information, law-enforcement, intelligence, and inter-governmental methods and tools at my disposal.

  I did not choose to start this information war, but I will finish it. You have no idea what ”dogs of hell” I will choose to unleash.

  • Bring it on, Joel, if you’re him! As you can see, Vastavalkea is not a hate group. This is decent alternative media and the articles written here are not racist by any means. Sure you got couple of them bad apples among the commentators, but only a couple, and even they have remained close to civil here. This sure isn’t no-where near MV-lehti or any hate group.

   What comes to the Joel Harding of Jessika Aro, no-one makes an issue if Jessica was a smart and who knows even a honest person with her dealings with Harding. No-one even attacked Joel Harding for the shitty job he has chosen to do. The issue is that she has had this connection with a foreign military information warrior while at the same time blaming Finnish people being Russian controlled information warriors (or trolls like she says). This spells like she was under an assaignment to make an impression Finland was under attack and theopinions in media comments areas would not be real people opinions. It makes her look what she was hunting for: a foreign propaganda asset.

  • Dear Joel

   We do not care what ever MV is, it is totally irrelevant to this case.

   This news is based 100% on information you Joel wrote. Not MV or no-one else.

   In the article the evidence is from YOUR Blog and from YOUR LinkedIn profile. Which prove the case.

   Therefore it is You Joel tho blew up this case. Before your blog entry Finns did not know that Jessikka Aro was an soldier in your information war operations.

   Before your blog Finns did not know that our national broadcasting company has been used with it’s management approval, to spread US information warfare and attack Russia by all the same disinformation means you, Joel wrote the Ukraine information warfare against Russia made by US.

   You provided an evidence that US Information warfare experts wrote the information war storyboard for Ukraine. Then you used the coup in the country to raise Nuland & Pryatt approved approved leaders to power an put those to spew your information warfare against Russia

   What were you thinking when you put that info to your LinkedIn profile? Seriously?

   MV is totally irrelevant here. Relevant point here, Joel, is that you screwed up, big time. You unveiled that our national broadcasting company, whose editors signed the petition, promising that they are the reliable media people should trust. And You revealed that YLE has been used for a year or more as a mouthpiece spreading US information warfare.

   And at the same time we were lied that only Russia is using information warfare, when it was the US who has been the biggest information war player running a full scale PSYOP in Europe.

   That, Joel, is the relevant thing here you revealed.

   • Ei se oikeesti mikään Harding ole. Jos olisi, se olisi just tehnyt oikein PR-painajaisen. Tästä repisi hienot uutiset. Toi on nyt kerrankin oikea trolli, eli sellainen joka yrittää häiritä keskustelua.

    • Kukapa tietäisi. Saman niminen herra kävi kommentoimassa MV:n FB sivulla, kommentoijan profiili oli varin autenttinen isolla kaverimäärällä ja olipa kuvituksena sama herra ja Honda Gold Wing kuin Hardingin LinkedIn -sivulle.

     Ja muistapa Pertti, että kuinka tyhmä pitää olla että kirjoittaa blogiinsa ja LinkedIn sivulleen asioita, joilla paljastaa että YLE on saman USA:n informaatiosodan henkilön ohjauksessa, kuin joka on laatinut Ukrainan informaatiosodan. Harding ei lainkaan ajatellut että Suomessa ei oltu yleisölle kerrottu lainkaan.

     Blogin ja LinkedIn -sivun autenttisuutta ei ole kyseenalaistettu.

     • En usko, ei voi tehdä noin pahaa mokaa sentään noinkin monessa liemessä keitetty ihminen kun hänen pitäisi olla. Tuossahan se uhkaa käyttää kyber-sotaa ja suhteitaan Vastavalkeaa vastaan. Siitä uutiset saisikin, kun USA:n infosoturit hyökkää suomalaista vaihtoehtomediaa vastaan ja yrittää sulkea sen tai rangaista sitä kirjoittamasta! Tai edes uhkailee sellaisella.

      Tässä olisi siinä tapauksessa Vastavalkean päätoimittajalle töitä. Ja ehkä Suomen puolustusvoimille ja ulkoministerille myös: pitäähän sen suojella suomalaista mediaa! Pitäisi kutsua varmaan USA:n suurlähettiläs puhutteluun. Ei tällaista artikkelia VOI estää kirjoittamasta, eikä tuossa ole mitään laitonta. Toisen ihmisen nimissä kirjoittaminen sen sijaan, se ei ole kilttiä ollenkaan.

     • Ylimielisyys johtaa usein virheisiin joihin ei ammattilaisenkaan pitäisi sortua. Toinen vaihtoehto on että Hardig uhraisi kuningattarensa saadakseen yhden mokkerin. Eli YLE:n saadakseen Vastavalkean. Ei ole kannattava siirto.

      Sen sijaan loogista olisi se että hän yrittää uhkailulla ja kiristämisellä vaientaa kaikki ketkä kertovat Hardingin paljastuksesta.

      Nyt kannattaa ottaa huomioon että Vastavalkean uutisen lähteet ovat 100% Harding itse. EI FSB, eikä MV. Hän siis kieltää mediaa asiallisesti kirjoittamasta sitä mitä hän itse on kirjoittanut.

      Tähän hän käyttää uhkailua, joten on hyvä ottaa kyseinen kommentti talteen ja minusta toimitus voisi kysyä sähköpostilla Hardingilta että onko tämä hänen kirjoittamansa?

      Koska maamme on maailman vapaimman lehdistön maaksi todettu, kaikki yritykset vaientaa ja uhkailla asiallisesti ja juridisin perustein toimivaa mediaa tällaisessa maassa tulee nostaa esiin ja julkisesti tuomita.

      Ellei näin tehdä, ei maassamme enää haluta vapaata lehdistöä. Se taas kertoo vielä enemmän.

  • And do you know ”Joel” what else this article failed to mention? That American army bombs women and children by the hundreds of thousands, kills and maims. And Harding’s ”dog of war” (Jessika Aro among one of them) is trying to get Finland into a war, or very least ruin relashionships to a neighbouring country and get people here unemployed.

  • You are a bit bad-tempered aren’t you Joel? No-one has attacked you here. Take it easy man. We’ll have a pint over this sometime and talk it through, OK? 🙂

  • ”One night, probably in 1880, John Swinton, then the preeminent New York journalist, was the guest of honour at a banquet given him by the leaders of his craft. Someone who knew neither the press nor Swinton offered a toast to the independent press. Swinton outraged his colleagues by replying:

   ”The business of the journalists is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at the feet of mammon, and to sell his country and his race for his daily bread.” – http://www.rense.com/general20/yes.htm

   Today this still holds true of the finnish mainstream media too.

   Mvlehti and Vastavalkea belong to the internet sites TELLING THE TRUTH! And that’s why the untruthful and treasonable mainstream media has launched a defamation and hate campaign particularcy against Mvlehti.
   ”Hate crimes” and ”hate groups” are made-up concepts to be used against e.g. those patriots and internet sites who oppose the TRAITORS, who are implementing the Bilderberg agenda and the Kalergi plan in order to destroy the european national states and the european nationalities by uncontrollable mass immigration.

   • Actually I kind of agree with this ”Joel Harding” impersonator about MV-lehti. There’s plenty of racist stuff although my experience of that publication is admittedly very limited. You don’t need to be racist to resist main stream media lies, or secretive ”gentlemens'” clubs. And hence I’m glad Vastavalkea hasn’t published any of that stuff which unfortunately is so common among patriot sites. Gives bad name to the whole patriot movement. It’s sad.

    See, how I warned you and others that there WILL BE people who want to shut down alternative media with the hate crime claim? Here we have one! IMHO, Vastavalkea moderators could have been more harsh and delete a few more comments, just as I said. But ”Joel’s” hate group accusation is complete bull still. That won’t fly.

  • I would like to see even some proofs that MV is backed by Russian intelligence. Claim is not a proof.

   We have been hearing lots of claims, seen no proofs.

   I expect proofs are not difficult to fake for agencies in the deception and disinformation business, though.

   But… the point of this article was that national broadcasting company Yle via its employees – and probably with the consent of the board – is being used as an asset in an information warfare by a foreign state, that is, The United States. And that is agaist the law concerning Yle´s functions http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380 and also against the latest publicized editorial principles http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/21/ylen-toimintaperiaatteet

   • ps. Threatening Vastavalkea publicly with severe consequences for it using it´s freedom of speech and opinion and of opening an discussion about the legality of the activities and ethics of Finnish broadcasting company Yle tells quite a lot about what kind of democracy and freedom United States is importing around the globe.

    • Okei, ajattelin että oikea imperialisti paskiainen Joel Harding ei voi mitenkään olla NIIN TYPERÄ että avoimesti uhkaisi käyttää OIKEATA trolliarmeijaansa julkaisua vastaan. Nämä tyypit yleensä toimivat salaisuuden suojissa koska heidän työnsä ei kestä päivänvaloa. Mutta sanotaanpa että tämä on tosiaan se oikea hyypiö. Ehkä se selittää miksi tämä sivu yht’äkkiä sai muutaman tuhannen normaalia enemmän katselukertoja.

     Siinä tapauksessa Taunon täytyy viedä tämä juttu Amerikkaan! Hänen täytyy lähettää juttu tästä tapauksesta amerikkalaisille patrioottisivustoille jotta he tietävät mitä tämä imperiumin rakentaja propagandisti sodanlietsoja yrittää tehdä täällä! Eli estää Vastavalkeaa kertomasta suomalaisille että kansallinen mediayhtiömme on palkannut hänen agenttinsa, joka on käyttänyt asemaansa ajamaan Suomen noitajahtiin ja NATO-jäsenyyteen. Ja että hän käy jo sotaa toista suomalaista julkaisua vastaan, uhaten lisätä siihen Vastavalkean.

     Miksi Aro olisi hänen myyränsä? He ovat tavanneet ilmeisesti useamman kerran, hän tietää mitä Aro ajattelee, Aro on antanut hänelle ”numeroita” ja tehnyt häneen hyvän vaikutuksen, hän pitää Aroa lojaalina joka on päässyt johonkin erikoisjoukkojen inner sanctumiin, ja he molemmat tekevät samaa työtä: infosotaa Venäjää vastaan ja paljastavat venäläisiä trolleja. Sama tehtävä molemmilla! Kaikki Hardinging omasta kirjoituksesta.

     Lähetä juttu Infowars, Veterans Today, Global Research, Paul Craig Roberts, Drudge Report ja vastaaville tahoille. Tämä sodanlietsoja ei välitä pätkääkään mitä me ajattelemme täällä, mutta ehkä hän tai hänen pomonsa välittää mitä amerikkalaiset ajattelevat ja tietävät!

     And same in English in case some foreign readers. Now that this page may have international attraction. (I’m sure real Harding has staff to translate this as he apparently already wages a war against Finnish media).

     Alright, I thought this imperialist a-hole Joel Harding could’t possibly be THAT STUPID he would openly threaten using his REAL ”troll army” against a publication. These guys usually operate in secrecy because the stuff they do cannot stand day light. But let’s say he is the real bastard. Maybe that explains how this page suddenly got a few extra thousand hits.

     In that case Tauno (Vastavalkea editor) must take this to the United States! He must send a report of this to American patriot sites they know what this empire builder propagandist warmonger is trying to do here! That is, to prevent Vastavalkea to inform Finnish people our national broadcasting company may employ his agent, who has used her position to drive Finland into a witch hunt and into NATO. And that he is already waging a war against another Finnish publication, now threatening to include Vastavalkea.

     Why Aro would be his agent? They have met a few times at least, he knows what Aro thinks, Aro has given him ”numbers” and she made a good impression on him, and he now thinks her loyal ”good person” who has got into some special forces inner sanctum, and they both do the same thing: infowar against Russia, and revealing Russian trolls. Same agenda! And it all came from Harding’s own writings(Thanks Joel letting us know!)

     Send a report to Infowars, Veterans Today, Global Research, Paul Craig Roberts, Drudge Report and the likes. This warmonger doesn’t give a damn what we think here, but maybe he cares or his bosses care what Americans think and know!

     • Good point Riikka and Pertti!

      It is a valid point that what YLE has done is both against the law and principles our national broadcasting company has promised adhere to.

      I agree that the US media and bloggers could be very interested about this and revealing how US information warfare is attacking the freedom of press in Western European country, might be the wake up call for many Americans.

     • Pertti: ”Okei, ajattelin että oikea imperialisti paskiainen Joel Harding ei voi mitenkään olla NIIN TYPERÄ että avoimesti uhkaisi käyttää OIKEATA trolliarmeijaansa julkaisua vastaan. Nämä tyypit yleensä toimivat salaisuuden suojissa koska heidän työnsä ei kestä päivänvaloa. ”

      Tuolta osin Harding osoittautuu varmaan erityisen tyhmän-/käsittämättömänoloiseksi (monen muun yksityiskohdan lisäksi), jos Tauno saa vietyä kuvion mainitsemillesi tahoille ja ne tekevät siitä suhteellisen isoja juttuja. – Mutta ei aiemmin. Ei ainakaan, jos sensuuria ei nyt saada murrettua laajemmassa julkisuudessa, sillä se tiukkenee.
      Esim. tästä asiasta US:n toimitus poisti alle vuorokaudessa Jukka Niemisen bloggauksen. (Lyhennelmä täällä: http://mvlehti.net/2016/06/02/jessikka-aro-ja-cia/ – Nieminen on muuten tunnettu MV-lehden inhoaja.)

      Toisaalta, jos Hardingin toiminnan älyllisyyden taso on niin tärkeä asia, niin on sanottava: USA:n ja sen liepeillä toimivien infosotastrategia on iso kokonaisuus, jota ei saisi unohtaa yksittäistapausten tarkastelussa.
      Ja sekin on liian pieni kokonaisuus, pitäisi ottaa mukaan laajempi vaikuttaminen.
      (Siis ainakin: CIA ja sen käskyläisorganisaatiot käskyttävät tarvittaessa vaikkapa Supoa tekemään mitä haluavat, kuten esim. Teemu Vehkalan tapaus osoitti. – Eihän mikään muu kuin USA-joukkue voi hänen blogistaan suuttua. – Ja pienten ja keskisuurten valtioiden tasollahan ei päämiehen tarvitse olla sanallisestikaan USA:a kohtaan hyökkäävä, riittää kun vaikkapa kieltäytyy petrodollarijärjestelmästä, niin muutaman vuoden sisään jotain todella pahaa tapahtuu, kevyimmillään USA syrjäyttää valtionpäämiehen säästäen hänen henkensä ja vaihtaa mieleisensä tilalle. Kuten juuri Brasiliassa kävi.)

      Minusta Hardingin nyt esiintullut toiminta edustaa yhden tyypin infosodankäyntiä.
      Irrallisesti katsoen se voi näyttää hölmöltä, mutta hän saa siitä paljon rahaa. Ja kannattaa ajatella kokonaisuutta: USA:lla on ylivoimaiset resurssit infosodankäyntiin ja siksi he käyvät sitä kaikin tavoin, kaiken kokoisin asein ja toimin.
      Jostain syystä USA:lla on sellainen vaikutus moniin, että jatkuvat liittovaltion jne. oman perustuslain rikkomiset sekä sodat, falseflagit ja sotarikokset, sotilaiden ennakkosuojaaminen kaikilta rikossyytteiltä, hullut propagandat jne. ohitetaan. Sitten otetaan vastaan se propaganda, mikä sopii itselle. Jotta voidaan kannattaa ”Länttä”. Koska vierastetaan venäläistä kulttuuria eikä oma tunnu riittävän tukevalta nykyisessä pelottelun maailmassa.

      Hyvin kuvaavaa on tuo miten paljon natsi-sanan käyttö menee läpi Suomessa.
      (Vaikka USA:lla on itsellään niin paljon natsimaisia piirteitä. – Mm. käytössä liittovaltion hallinnoima FEMA-keskitysleirien verkosto, jossa giljotiinit ja jonne joutuu pikkusyistä. Suomi tulee perässä, esimerkki bloggauksesta jossa monta isoa asiaa eikä ensisijaisesti Rothista: http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2016/06/max-rothin-tapaus-uusi.html )
      Siksihän Harding sitä sanaa käyttää että se todella menee joihinkin läpi Suomessa.
      Eli käytännössä hän uskottelee, että pitää olla kansallissosialisti, jotta kehtaa julkaista MV-/überlehteä.
      (En tiedä yhtään toimituksellista natsiymmärrys-/symppaus- saati kansallissosialismin kannatusjuttua, jonka MV-/überlehti olisi julkaissut. Vain joitain kopioita Magneettimediasta ja yhden youtube-videon, ne ovat varmaan alle 0,01% kokonaismäärästä. Janitskin vaikuttaa monista lähteistä päätellen melko tavalliselta suomalaiselta mieheltä. Paitsi työteliäämmältä ja eläinrakkaammalta. Ja saa sanojensa mukaan paljon myönteistä palautetta Suomen maahanmuuttajilta.)

     • Olisikohan tämä Jukan tekstistä joka osui arkaan paikkaan. Maan valtamedian päätoimittajat allekirjoittamassa informaatiosoturin julistusta ja viemässä sitä eteen päin omissa nimissään.

      Tuo paljastus aiheuttaisi imploosion valtamedian uskottavuudessa maassamme.

      ”Uskon lisäksi – pitäkää minua salaliittoteoreetikkona – että kun päätoimittajat antoivat Jessikan puolesta yhteisen julkilausuman, sekin oli Joel Hardingin käsialaa.”

  • Joel hei, jos ryhdyt uhkailemaan suomalaisia, niin tekisit sen edes suomeksi. (If you, Joe, didn’t get it, use the translator machine or ask your wonderful colleague Jessikka to translate (poor) you.)

 14. ”The Ruler of the World and His Ways: You Are Victim of An Incredible Deception. Wake Up!

  We are being governed by people who via their Masonic (super)lodges have been brainwashed to think so and act accordingly.

  And we find this abomination quite all right and vote for these corrupt people!

  Here is the nature of just one influential NWO puppet – even with his finger on the nuclear bomb trigger!
  In 2008 Obama was seen as the Messiah, worshiped by even the German masses to save the world after the criminal Bush and Clinton governments. He even got the Peace Nobel Prize – and then created total chaos in the muslim world through his Arab Spring, invaded Libya, started the Syrian war and is now challenging Russia for world war III.
  Nevertheless, people still follow and respect him…”,
  http://new.euro-med.dk/20160601-the-ruler-of-the-world-and-his-ways-you-are-victim-of-an-immense-deception-wake-up.php

 15. Minusta Joel Harding näyttäisi kirjoittavan omana itsenään. Selvitystyö on tältä osin kesken.

  Tämän uhkauksen sävy ja käytetyt ilmaukset ovat tyypillistä USA-kamaa; arvostelija kuvataan sanalla aggressive, mikä sana on länsimedian toimin painettu kansalaisten tietoisuuteen Venäjästä.

  Uhkaus päästää ”helvetin koirat” irti kuvaa taas tyypillistä usalaista euforista uhoa viholliseksi nimettyä vastustajaa kohtaan.

  On toki muistettava, että Joel Hardingilla kerrotaan olevan yli 40 000 propagandistin ”informaatioarmeija” (i-army), jota hänen kerrotaan ohjastavan. Siinä on helvetin koiria ihan riittämiin näin aluksi, ja todellakin mukana on varmasti muitakin suomalaisia kuin Jessikka Aro. Hehän toki ovat olleetkin jo Vastavalkean kimpussa.

  Hardingin ”ulostulo” selittyy mielestäni kahdella asialla:

  ensinnäkin, hän on käsittääkseni omien erikoisosaamisalueidensa free lancer ja varmaankin tarvitsee uutta keikkaa Ukrainankin tultua jo hoidetuksi, ja

  toiseksi, kun hänen yksityisiin harrastuksiinsa kuuluu tuo informaatioarmeijansa rakentaminen ja ylläpito, tällaiset ”kärpäspaperit” tuottavat varmasti runsain joukoin uusia toimijoita armeijaansa. Siinäpä on Supolla vahtimista, kun sitä armeijaa yrittää seurata, suomalaistenkaan osalta.

  Joel Harding aivan ilmeisesti otaksuu USA:n vaikutuksen Suomessa väärin. Vaikka Suomen tämänhetkinen valtiojohto ja eliitti laajemminkin matelee USA:n edessä, kansalaisten keskuudessa on yhä vahva kriittinen asennoituminen USA:n sotaisaan tekemiseen maailmalla.

  Uhkauksena Joel Hardingin kirjoitus mitä ilmeisimmin täyttää laittoman uhkauksen tunnusmerkistön. Joten Suomen oikeuslaitoskin saattaa tulla tutuksi Joel Hardingille jatkossa.

  • Tauno, sinun varmaan pitäisi ottaa ensin yhteyttä oikeaan Joel Hardingiin ja kysyä käyttääkö joku hänen nimeään vai onko tämä todellakin hän. Ja jos tuo on hän, teeppä tuo mitä vastauskessani Riikalle ehdotin.

  • Totta, suomessa on viime aikoina tehty tutkintapyyntöjä poliisille vähemmästäkin.

   Lisäksi maassamme lienee muitakin medioita ja puoluelehtiä, joiden arvoihin saattaisi kuulua se että maassamme ei ole tapana kiristää eikä uhkailla asiallista mediaa jos kestävin näytöin kirjoitettu uutinen ei miellytä.

   Se että media maassamme kirjoittaa henkilön omista julkisista kirjoituksista ja tämä johtaa täyden mittakaavan uhkaukseen mediaa kohtaan on teko, joka saattaisi olla uutinen useammallekin muulle medialle tarjottavaksi.

   Maailman vapaimman median maassa suora hyökkäys median vapautta vastaan, ei ole kovin viisas teko.

   • Mutta ei tosiaankaan maailman rehellisimmän ja puolueettomimman median maassa! Lukijoiden kommenttien sensurointi on tässä maassa mennyt muutamassa vuodessa aivan järjettömäksi! Ennakkomoderointi on otettu käyttöön kaikkialla, ja julkistujakin kommentteja joissa ei ole MITÄÄN muuta vikaa kun kommentoijan mielipide, poistetaan. Ilta-Sanomatkin on täynnään kommentteja, joissa on lainattu poistettua kommenttia, ja omalle kohdallenikin on käynyt useamman kerran niin että jo julkaistu kommentti poistetaan. Kun olen Ilta-Sanomilta tiedustellut kommentin poiston syytä, vastausta en ole saanut.

    Tämän maan massamedialla on viime vuosina liittoutuminen vallanpitäjien EU + NATO -agendan kanssa käynyt erittäin selväksi. Valitettavasti medioiden korruptiota tutkivat järjestöt eivät kiinnitä huomiota median vapaaehtoiseen yhteistyöhön valtion tai ulkoisten median sisällön vaikuttajien kanssa tai median samansävyiseen sisältöön kyseisessä maassa. Huomiota kiinnitetään vain median painostukseen, omistukseen mediasta ja journalistien vainoamiseen.

    Niinpä kyseisillä tutkimuksilla ei todellakaan median korruptiota kartoiteta, vaan ne kartoittavat median painostusta.

  • Minulla ei hirveän vahva luottamus Suomen oikeuslaitoksen toimintaan ole, ei voi olla seurattuani oikeuskanslerien toimintaa (lue: toimimattomuutta) vuosien ajan.

   • Täytyy kompata. Tuttavapiiriissäni on eläkkeellä oleva rikospoliisi. Kun hänen kanssaan keskustelen jostain lööpeissä olevista oikeusjutuista, hän yleensä huokaa ja sanoo, tuonkin jutun voittajia on vain asianajajat.

  • Kannattais varmaan kysäistä myös suurlähettiläältä, onko tämä Hardingin linja myös USA’n virallinen linja, tai edes ”epävirallinen”. Meinaan, kun kauppaa käyvät Venäjän kanssa entiseen malliin, tai ainakin melkein, ja avaruusyhteistyökin toimii. Tulee joskus mieleen, että ollaanko me EU-maat vain jonkinlainen käsikassara jonkin tavoitteen saavuttamiseksi.

   • Kyse on Yhdysvaltain otteen säilyttämisestä Euroopasta ja Euroopan jakamisesta. Siihen käytetään turvallisuusuhkaa ja NATO:a.

    ”USA:n tärkeimmät intressit, ovat keskittyneet koko viime vuosisadan ajan, ensimmäisen ja toisen maailmansodan sekä kylmän sodan aikana, Saksan ja Venäjän välisiin suhteisiin. Jos ne yhdistyvät, niistä tulee ainut voima, joka muodostaa USA:lle elintärkeän uhkan. Siksi meidän päätehtävänä on tämän liiton estäminen.” – Stratforin, Yhdysvaltain hallitukselle vakoilevan ”yksityisen sektorin CIA:n” johtaja George Friedman.

    ”On välttämätöntä että ei ilmaannu euraasialaista haastajaa, joka pystyisi komentamaan Eurasiaa ja niin ollen myös haastamaan Yhdysvallat. Eurasialaisen geostrategian kattava ja sisältävä muotoilu on siten tämän kirjan tarkoitus.” – NWO-strategi ja Yhdysvaltain presidenttien turvallisuusneuvonantaja Zbigniev Brzezinski kirjassaan ”The Grand Chessboard” (1997) sivu xiv.

    ”Eurooppa on Amerikan elintärkeä sillanpääasema Eurasiassa. … Eurooppalaisten liittolaiskansakuntien ollessa yhä erittäin riippuvaisia Yhdysvaltain suojelusta, mikä hyvänsä Euroopan poliittisen ulottuvuuden laajentuminen on myös automaattisesti Yhdysvaltain vaikutuksen laajentumista.” – NWO-strategi ja Yhdysvaltain presidenttien turvallisuusneuvonantaja Zbigniev Brzezinski kirjassaan ”The Grand Chessboard” (1997) sivu 59.

    ”Laajentunut Eurooppa laajentaa Yhdysvaltain vaikutusaluetta, luomatta kuitenkaan poliittisesti niin yhtenäistä Eurooppaa, että se voisi haastaa Yhdysvallat geopoliittisessa merkittävyydessä.” – NWO-strategi ja Yhdysvaltain presidenttien turvallisuusneuvonantaja Zbigniev Brzezinski kirjassaan ”The Grand Chessboard” (1997) sivu 199.

    ”Yhdysvallat on nyt ainoa globaali suurvalta ja Eurasia on maailman keskeinen areena. Siten, mitä tapahtuu vallanjaolle Eurasian mantereella, on ratkaiseva merkitys Amerikan globaalille johtoasemalle…” – NWO-strategi ja Yhdysvaltain presidenttien turvallisuusneuvonantaja Zbigniev Brzezinski kirjassaan ”The Grand Chessboard” (1997) sivu 194.

    ”Yhdysvallat tarvitsee yhdistynyttä Eurooppaa vakauttavana vaikuttajana, mutta ei hyväksy Eurooppaa joka realistisesti pystyisi haastamaan Yhdysvaltain voiman.” – Ranskan parlamentin ulkosuhteiden komitean tutkimus.

    • ”Yhdysvallat on nyt ainoa globaali suurvalta ja Eurasia on maailman keskeinen areena. Siten, mitä tapahtuu vallanjaolle Eurasian mantereella, on ratkaiseva merkitys Amerikan globaalille johtoasemalle…”

     Obaman äskettäiselle Japanin vierailulle asettamat tavoitteet, että Japani tekisi USA.n kanssa sotilaallista yhteistyötä ja TTP vietäisiin päätökseen kariutuivat. Sen vuoksi myös Yhdysvaltojen puolustusministeri Ash Carter perui kesäkuun Tokion vierailunsa. Japanin pääministeri Aben vierailu Putinin luona sen sijaan näyttäisikin vievän Japanin yhteistyöhön BRICS-maiden kanssa.
     http://bueso.de/node/8630

 16. Onkohan kukaan vielä tehnyt tutkimuspyyntöä poliisille Jessikka Aron maanpetoksellisesta toiminnasta?

 17. Onnittelut jäleen kerran Vastavalkkealle onnistuneesta operaatiosta sylttytehtaan paljastamisessa. Korostaisin kuitenkin sitä eroa, mikä on yhdysvaltain ja sen nimissä viellä toistaiseksi toimivien manipulaatoreiden välillä.
  Yhdysvaltalaisessa valtavirrassa ei Hardigin kaltaisen toimian teoilla ole mitään merkitystä, siellä leikitään aivan omaa peliä.

  Blttianmaiden johto tekee erittäin suuren virheen kun ripustautuu, näiden ,kenties piankin jo historiaan jäävien toimioiden kylkeen, valitettavasti maailmanpoltiikassa ei pelata moraalisten eikä humaanien sääntöjen mukaan, jokin suurempi intressi voi hyvinkin olla piankin tuottamassa pettymyksen balttien ns länsimielisen eliitin ja myös meidän natohaaveilioiden kohdalla.
  Koska he itse ovat tietoisia vaikutusvaltansa menettämisen uhasta, siksi heidän nyt täytyy saada tuhoaaikaan mahdollisimman paljon.

  Tallinnassa toimiva informaatiosodan tutkimuskeskus on selvästi nyt toimimassa maksimiteholla.

 18. Kirjoitan tämän kommentin tänne kun en muutakaan paikkaa keksi. Onko teillä vaikeuksia löytää facebookista Venäjän trolliarmeijan sivuja? Minulla ei ole fb-tunnuksia mutta usein google-haussa tulee ihan joku muu saman niminen ryhmä muttei sitä oikeaa. Mistä löydän linkin ryhmään?

 19. Nimimerkki Diabolik 2.6.2016 at 03:48 on viitannut edellä artikkeliin http://mvlehti.net/2016/06/01/amerikassa-juuri-nyt-clintonin-tukijaa-sorosta-linkitetaan-terrorismin-tukijaksi/

  Esim. seuraava viitatussa artikkelissa oleva maininta on sitten kai sitä sitä tiettyjen maanpetturitahojen vihaamaa ’VIHAPUHETTA’:
  ”Wayne Madsen huomauttaa, että George Soros on vehkeillyt myös muslimipakolaisten kriisin. Hän on julkisesti hyvin avoin maailmanhallitukselle ja jopa myöntänyt käyttävänsä rahastoaan tähän prosessiin.” samoin kuin esim. seuraava ruotsalaisen Whitetv.se:n artikkeli:

  ”Ca. 5 000 ISIS-extremister insmugglade till Europa varnar Bulgariens ex spionchef; varför tiger Säpo?”,
  http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1577.html

 20. Kuten Whitetv.se:n artikkelista käy ilmi, niin Ruotsin tuhoamiseen tähtäävät maanpetturitahot pitävät siellä mediaa rautaisessa kontrollissaan niin, että on vain muutama internet-sivusto (mainitsemisen suuruisilla lukijamäärillä) ja yksi paperimedia, jotka kertovat koko totuuden maahantunkeutuja-tilanteesta ja sen taustatekijöistä.
  Eipä siinä suhteessa Suomi juurikaan eroa Ruotsista.

  • Ruotsin tilanne on suorastaan järkyttävä. Siellä on 55 muslimien valtaamaa NO GO aluetta, joihin poliisitkaan eivät uskalla mennä. Sionistipankkiirien pirullinen juoni toimii uskomattoman tehokkaasti, kansallisvaltioiden tuho etenee voimalla kohti täydellistä romahdusta. Ei tätä todeksi uskoisi ellei omin silmin todistaisi. Suojattomien ihmisten/perheiden sekaan on tietoisesti sijoitettu/sijoitetaan radikaaleja sotilaita ja vieläpä täydellä ylöspidolla.

   Eurooppa on miehitetty laukaustakaan ampumatta!

 21. Joo tämä on perseestä, toisinajattelevia heränneitä kansalaisia yritetään vaientaa!

  Toki täytyy muistaa se että ei pidä blogi kirjoituksillakaan pyrkiä tahallisesti riitaa haastamaan vaan pyrkiä asiallisesti tuomaan asiat esille.

 22. Ogelma, ei mielestäni ole, maahanmuutto,vaan meidän oman kultuurimme halveksunta, tahdotaan olla niin aglosakeja, kuin mahdollista.
  Meidän tulisi otaa mallia vaikkapa venäläisten omasta henkisestä maanpuolustuksesta, sinne on vuosisatojen ajan muuttanut, lähinnä spesialisteja ympäri maailman, jotka ovat suhteelliseen nopeasti ryssittyneet.
  Esimerkiksi Ville Haapasalon kohdalla on tuonkaltainen prosessi jo varsin pitkällä.

  Jos tahtoisimme suomettumiselle otaa positiivisen asiayhteyden, eikö silloin kotouttamisen , käsiteenä korvata suomettumisella.

  Geneettisesti väestömme kaipaa myös monipuolistumista, koska uskon että ne hyvät piirteet jotkapa esimerkiksi yhdysvalloissa on havaittavissa, on seurausta genettisen perimän muunteluun.

  Suomalaiskansallisen liikeen tulisi juuri näiltä kultturillisilta juurilta ponnistaa,Pois meistä viha ketään meitä ystävällismielisissä aikeissa lähestyvää kohtaan.

  • Pauli räsänen. Työperäiseen, opiskeluun ja pariutumiseen perustuva maahanmuutto on täydellinen vastakohta käynnissä olevalle Rothschild/Rockefellerin KORRUPTIOLLA ja RAHALLA organisoidulle massa-maahanmuutolle. Tämä ei ole luonnonmukaista maahanmuuttoa, vaan kansallisvaltioiden murha. Pankkimafia murskasi tekaistuilla syillä ensin Lähi-idän ja nyt he murskaavat Euroopan. Se joka ei sitä näe, kulkee pimeydessä.

   Rothschil/Rockefellerin ja sitä kautta Bilderbergin/Trilateral commission pyhäkkö – EU – on perustettu nimenomaan kansallisvaltioiden alasajoa varten ja jouhevasti suunnitelma näyttää etenevän. Kansallisvaltioiden omaisuutta ohjataan ulos kansainvälisille suuryhtiöille ja sotilaita ohjataan, tai pitäisikö toivettasi mukaillen sanoa ”kotioutetaan”, pakolais-statuksella sisään. Tähän kun lisätään tuleva talousromahdus ja tilanteeseen räätälöity kolmas maailmansota, niin tilanne on kauhistuttava.

   Mikäli vihaa tuntee (ja varmasti moni tuntee), sitä ei pidä kohdistaa missään nimessä maahanmuuttajiin kollektiivisesti. Hurskastelua ja täydellistä sokeutta olisi kuitenkin väittää, etteikö ilmainen raha houkuttelisi Eurooppaan juuri nuoria radikalisoituneita miehiä, joiden päämääränä on ottaa valtio muslimien hallintaan. Sivujuonena voidaan sitten pohdiskella massiivisiin mittasuhteisiin paisunutta ihmissalakuljetusta, jota rikolliset rikollisen pankkimafian siunaamina hallitsevat. Kaikkiin edellisiin liittyen voidaan ilmaan heittää moraalia ravisteleva kysymys: mihin muslimi-naiset ja lapset häviävät?

   Näin se NWO etenee, mutta mikäs siinä… jatkakaa te suvakit rauhassa nukkumista zzzzz……

 23. Tuo on kulttuurimarxistista propagandaa!

  Jos me Venäjästä ottaisimme mallia olisi rajamme mennyt kiinni jo ajat sitten näiltä elintasoloisilta kaikenmaailman Abdullaheilta jotka tulevat tänne ainoastaan maailman anteliaimman sossun takia.

  Venäjällä nämä saavat hyvä kuin henkensä pitimeiksi millä elää.

  Suomen geeniperimä ei kaipaa Lähi-idän-Afrikan alueelta tulevaa heikompaa geeniperimää.

  Kulttuurimarxistiseen agendaahan kuuluu juuri valkoisen rodun hävittäminen ja eri kansojen sotkeminen geeniperimältään.

  • No eipä kuulu. ”Kulttuurimarxismiin” kuuluu länsimaisten kapitalismia ylläpitävien dominoivien rakenteiden arvostelu vuoropuhelun kautta, jotta näiden rakenteiden mädännäisyys voitaisiin osoittaa ja marxilaisuus voittaisi. Kulttuurimarxismiin ei kuulu valkoisen rodun hävittäminen (se on äärioikeistolaisten vääristelyä) vaan kapitalismin hävittäminen ja marxismin voitto. Frankfurtin koulukunnalla oli kyllä vaikutusta vasemmistolaisiin aatteisiin, mutta siitä on tullut yleistä vasemmistolaista ja radikaali-liikkeiden politiikkaa useita vuosikymmeniä sitten. Marxilaisiakaan ei kovin paljon enää ole, eivätkä he ole enää Eurooppaan vallankumousta hankkimassa (jos ovat, se on kyllä aika rohkea haave tällä hetkellä).

   Jäljelle on jäänyt vasemmistoon mm. sukupuolten tasa-arvon kannatus, rauhanliike, vihreä liike ja rasismin vastustus (katso ”New left”). Jos näet jonkun joka kannattaa sellaisia ajatuksia, suurella todennäköisyydellä kyse ei ole marxilasisesta vaan ihan mistä hyvänsä vasemmistolaisesta (tai yleensä kapinallisesta ihmisestä) muuta kuin äärioikeistolaisten natsien propagandassa joille ”kulttuurimarxismi” on tällä hetkellä kiva muotisana.

   https://en.wikipedia.org/wiki/New_Left

   • Ota nyt Pertti hieman selvää asioista ennen kuin nolaat itseäsi enemmän!

    Wiki ei ole luotettava lähde kulttuurimarxismista puhuttaessa!

    • Vai niin. No pistä sitten linkki johonkin frankfurtin koulukunnan tai heidän seuraajansa kirjoituksiin jossa suunnitellaan ”valkoisen rodun” tuhoa. Siis ei minkään uusnatsisivuston filosofin joka on sitä mieltä että he niin tekivät, vaan tosiaan noiden ”kulttuurimarxistien” kirjoituksiin tai puhumisiin.

  • Sekä kulttuurimarxistiseen että Bilderberg-agendaan ja Kalergi-suunnitelmaan kuuluu kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien tuhoaminen. Kalergi-suunnitelmaan kuuluu korostetusti myös valkoisen rodun hävittäminen ja korvaaminen EU/NWO-diktatuuriin helpommin alistettavalla negroidisella sekarodulla, ks. http://tappis.0catch.com/Kalergi_suunnitelma_eurooppalaisten_tuhoamiseksi.htm – sen artikkelin alkupuolellahan onkin artikkelin rasistisuutta – varmasti VIHARIKOKSEN tunnusmerkkien täyttymistä – koskeva varoitus:

   ”Seuraava kirjoitus sisältää rasismia, kansanryhmään kohdistuvan vihan lietsomista, rodullisen eriarvoisuuden avointa ihailua, ja kansanvallan halveksimista. Kuinka muuten voisi ollakaan, sillä lainattu kirjoittaja on EU:n taustalla olevan ryhmän pääideologi. Emme vastaa hänen mielipiteistään, vaan vastustamme niitä, kuten kommenteistamme selviää. R.Coudenhove-Kalergin teksti on julkaistu sellaisenaan, rikoksen tuntomerkit täyttäviä yksityiskohtia poistamatta, sillä haluamme antaa lukijoillemme realistisen kuvan nykyaikaisesta rodullisesta suprematismista, jonka ilmaus on valheellinen ”monikulttuuri”-propaganda. Kehoitamme lukijaa käyttämään kriittisyytensä koko arsenaalia.

   Näillä evästyksillä, lukemisen iloa!

   • Voi, voi… Sairasta yli-idealisointia tuo on Kalergilta… onkohan mies ihan tosissaan???
    Jos itse olisin juutalainen kokisin tuon kyllä enemmän sarkasmina ja ilkeänä pilkkana kuin ylistyksenä.

   • Niin, alussa marxilaisuuteen ainakin kuului se, että kaikki valtiot yhdistyvät lopulta, työväestön vallankumousten seurauksena. Mutta toisen maailmansodan aikana idea sai kolauksen, ja Stalin lopetti kommunistisen internationalismin 1943. Sen jälkeen maailman yhdistymistä kommunistien vallankumouksilla ei ajettu, vaan kommunistitkin on nykyään kansallisvaltioiden kannalla, ainakin suurin osa.
    Mutta sekin oli ihan eri asia kun mitä sanoit.

  • Aivan. Tietenkin valkoinen rotu pitää saada vähemmistöksi koska se on tehokkain ja ehkä myös ainoa tie jolla voidaan edetä uusliberalismin ja globalisaation kautta marxilaiseen diktatuuriin jota NL:ssa jo harkoiteltiin.
   Indem die „Neue Linke“ an Traditionszusammenhängen Kritik übte und mal die Kirche, mal die Nation oder mal die Institution der Familie für vergangenes Unrecht verantwortlich machte, bereitete sie unabsichtlich den Boden für den Neoliberalismus vor. Sind die Traditionszusammenhänge erst einmal zerschlagen, werden die bürgerlichen Machtstrukturen durch viel abstraktere und problematischere Herrschaftsformen – nämlich die der Globalisierung – ersetzt.
   https://deutsch.rt.com/inland/38603-logik-neuen-kalten-krieges-streit/

   • Kulttuurimarxismi ei ole mikään olkiukko vaan täyttä todellisuutta meidänkin yhteiskunnassamme!

    Valtamediamme Iltapaska, Pravda, ja Ylenanto kaikki levittävät kulttuurimarxistisia arvoja ja pyrkivät lobbaamaan kulttuurimarxistista elämäntyyliä.

    http://3.bp.blogspot.com/-eNqjn98Iuk4/USe75LzH1wI/AAAAAAAAArc/THS8OUwjSBY/s1600/Marxist+image+text.jpg

    Henkisen kapasiteetin erot ovat vain pieneltä osin itse tuotettuja.

    Esimerkiksi älykkyyttä voi vain vähän treenata, jos olet oikeasti syntyjäsi älykäs niin kukaan vähemmän älykäs ei saa sinua koskaan kiinni vaikka kuinka treenaisi aivojaan.

    Tietysti pitää muistaa että tuo henkinen kapasiteetti on laaja käsite eikä kaikki ole lahjakkaita/älykkäitä samalla tavalla. Älykkyyttä kuten lahjakkuutta on monen laista!

 24. Hetkinen, valkoinen indoeuroppalainen rotu , jos sellaisesta voi edes tieteellisesti puhua, on nykyään erittäin pieni osuus, koko telluksen populasta .

  Itse olenkin huolissani Suomalaisen omaleimaisen kultuurin säilymisestä, tänä agloamerikkalaisen hegemonian aikakautena.

  Tuo kultuurimarxismi olkiukko on yhdysvaltalaisten paleokonservatiivienja ns kristillisen oikeiston ajatushautomoiden henkinen viritelmä,uudeksi viholliskuvakseen, kun realikommunismi katosi.

  Meille tuonn käsiteen lanceerasi eräs Mestariksi palvojiensa silmissä kohotettu kielitieteilijä, nykyinen europarlamentaarikko.

  Mitä juutalaisuuteen ja rahamaailmaan tulee, heillä on vuosisataista kultturillista osaamista, kulturillinen pääoma on tekiä joka kartuu,on todettu tieteellisesti aivojen piomuttumisen lisääntyvän, suorassa suhteessa siihen kuinka niitä rasitetaan, helppo yksinkertainen elämä tuotaa varsin sileän aivorakenteen, henkisen kapasiteetin erot ,ovat siis tuotettuja ominaisuuksia.

  • ”Tuo kultuurimarxismi olkiukko on yhdysvaltalaisten paleokonservatiivienja ns kristillisen oikeiston ajatushautomoiden henkinen viritelmä,uudeksi viholliskuvakseen, kun realikommunismi katosi.”

   Turha sinun on sanataiteilullasi yrittää maalata mustaa valkoiseksi:

   Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Willi Münzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan PITKÄAIKAISEN operaatiosuunnitelman näin:

   ”ME TEEMME LÄNNEN NIIN KORRUPTOITUNEEKSI, ETTÄ SE LÖYHKÄÄ”

   Seuraavassa on lisää tästä kommunistisest Frankfurt-koulukunnasta, jonka kehittämille periaatteille kulttuurimarxistiset subversio- eli vallankumous-, moraalinmädätystekniikat perustuvat; poimintoja ’isovimma.blogspot.fi:n artikkelista:

   ”ACW Review:n, Association of Catholic Women’s ACW Review artikkeli kuvaa ”Frankfurtin koulukunnan” rapauttavaa työtä, jossa ryhmä saksalais-amerikkalaisia tutkijoita kehitti erittäin provosoivia ja omintakeisia näkökulmia nyky-yhteiskunnasta ja kulttuurista hyödyntäen Hegeliä, Marxia, Nietzscheä, Freudia, ja Weberiä. Ei, että heidän käsityksensä ”kulttuurivallankumouksesta” olisi erityisen uusi, jo Joseph Comte de Maistre (1753-1821) joka oli ollut viidentoista vuoden ajan vapaamuurari, kirjoitti: ”tähän asti” valtakunnat on tuhottu valloittamalla, mutta tässäpä kysymys; eikö valtion voisi tappaa omalla maallaan, ilman valloitusta ja uudelleenasuttamista, antamalla raatokärpästen korruptoida olennaiset ja perustuslailliset periaatteet, jotka tekevät valtiosta sen mikä se on.

   Mikä oli Frankfurtin koulukunta? …. Bolshevikkivallankumouksen jälkeisinä päivinä Venäjällä uskottiin, että työläisten vallankumous lakaisisi yli Euroopan ja lopulta yli Yhdysvaltojen. Mutta niin ei tapahtunut. Loppuvuodesta 1922 Kommunistinen internationaali (Komintern) alkoi miettiä, mitkä olivat syyt, miksi näin ei tapahtunut. Leninin aloitteesta järjestettiin kokous Marx –Engels -instituutissa Moskovassa.

   Kokouksen tavoitteena oli selvittää käsite; ´marxilainen kulttuurivallankumous´ ja konkretisoida se. Läsnäolijoiden joukossa oli Georg Lukacs (unkarilainen ylimys, pankkiirin poika, josta oli tullut kommunisti ensimmäisen maailmansodan aikana; hyvänä marxilaisena teoreetikkona, hän kehitti ajatuksen ”Vallankumous ja Eros” – seksuaalivietin käyttäminen tuhoamisvälineenä) ja Willi Munzenberg (jonka ehdotettu ratkaisu oli ”järjestää älymystö ja käyttää heitä muuttamaan läntinen sivilisaatio vastenmieliseksi. Vasta sitten, kun kaikki sen arvot on vioitettu ja elämä tehty mahdottomaksi, voitaisiin asettaa proletariaatin diktatuurin”) ”Kokous oli vahingollisempi länsimaiselle sivilisaatiolle, kuin itse bolshevikkivallankumous”, sanoi Ralph de Toledano (1916-2007) konservatiivinen kirjailija ja yksi ”National Review:n”lehden perustajista.

   Kesällä 1924 Lukacs joutui kirjoituksistaan Viidennen Kominternin kongressin hyökkäyksen kohteeksi, ja muutti Saksaan. Saksassa hän toimi ensimmäisen kommunismiin suuntautuneiden sosiologien ryhmän kokouksen puheenjohtajana. Tämä kokous johti myöhemmin Frankfurt koulukunnan perustamiseen.

   Tämä ”Koulukunta” (tarkoituksenaan käynnistää vallankumouksellinen ohjelma) käynnistettiin Frankfurtin yliopistossa Institut für Sozialforschung:ssa.

   Antamatta meille mitään ajatuksia tulevaisuuden suunnitelmistaan – koulukunta on suositellut ”Hiljaisen” kulttuurivallankumouksen edistysaskeleiksi ja tavoitteiksi – muun muassa:

   1. LUOTU KÄSITE: RASISTISET RIKOKSET
   2. Jatkuva muutoksentila aiheuttamaan sekaannusta
   3. Opetusta seksistä ja homoseksuaalisuudesta lapsille
   4. Koulujen ja opettajien arvovallan heikentäminen
   5. vALTAVA MAAHANMUUTTO TUHOAMAAN [kansallinen] IDENTITEETTI
   6. Ylettömän juomisen edistäminen
   7. Kirkkojen tyhjentäminen
   8. Epäluotettava oikeusjärjestelmä ja ennakkoluulot rikoksen uhreja kohtaan
   9. Riippuvuus valtiosta tai valtion avustuksista
   10. Tiedotusvälineiden ohjaus ja vaimentaminen
   11. Kannustetaan perheiden hajoamista

   Yksi tärkeimmistä Frankfurtin koulukunnan ideoista oli hyödyntää Freudin ajatusta ”pansexualismista” – rohkaista mielihyvän etsintään, hyväksikäyttää sukupuolten välisiä eroja, kaataa perinteiset miesten ja naisten väliset suhteet. Heidän myöhemmät tavoitteensa olisivat:

   • hyökkäys isän auktoriteettia vastaan, kieltää erityiset isän ja äidin roolit ja riistää perheiltä:
   • oikeus olla lastensa ensisijaisina opettajina
   • poistaa erot tyttöjen ja poikien koulutuksesta
   • poistaa kaikenlainen miesten valta – lisätä naisten läsnäoloa asevoimissa
   • todeta naisten olevan ”sorrettu luokka” ja miesten ”sortajia”…”

   Koko artikkeli: isovimma.blogspot.fi/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

   Eipä paljoa tarvitse tarkkailla ympäröivää yhteiskuntaa todetakseen, että Münzenberg & Co ovat loistavasti onnistuneet: koko länsimaat käsittävä yhteiskunta LÖYHKÄÄ juuri edellä kuvatulla, heidän tarkoittamallaan tavalla:

   mm. ”VALTAVA MAAHANMUUTTO TUHOAMAAN [kansallinen] IDENTITEETTI”, käyttäen apuna vastustajille annettavaa, tähän tarkoitukseen keksittyäa leimaa ”RASISTISET RIKOKSET”.

   • Seuraavassa on muutama katkelma eräästä toisesta kommunistista Frankfurt-koulukuntaa/kulttuurimarxismia koskevasta artikkelista, ”Repressiivinen toleranssi eli kuinka kansakunta tuhotaan, osa II”, http://takkirauta.blogspot.fi/2011/03/repressiivinen-toleranssi-eli-kuinka.html – Takkirauta-blogisti kylläkin on lopettanut kirjoittamisensa ja valitettavasti poistanut koko bloginsa, mutta tämän artikkelin olin tallentanut omalle koneelleni.

    ”Se, että frankfurtilainen koulukunta ja sen edustama kulttuurimarxismi ei ole marxismi-leninismiä, ei tarkoita sitä etteikö se olisi todellisuudessa aivan yhtä vallanhimoinen, totalitaristinen, suvaitsematon ja fanaattinen ideologia kuin marxismi-leninismikin. Se vain on pirullisempi ja katalampi – marxismi-leninismi turvautui avoimeen väkivaltaisuuteen ja kaikkeen machiavellismista tuttuihin keinoihin, kun taas kulttuurimarxismin päämäärät ovat samat mutta keinot paljon hienovaraisemmat. Ja keinovalikoimasta tärkein on juurikin tuo repressiivinen toleranssi eli tukahduttava suvaitsevaisuus – julistetaan suureen ääneen jonkin länsimaisen kulttuurin kannalta vahingollisen tai tuhoisan asian edistyksellisyyttä ja vaaditaan sille suvaitsevaisuutta, ja samaan aikaan kompromettoidaan sen kritiikki. Herbert Marcusen omakätinen selostus tästä strategiasta on luettavissa täältä [http://www.marcuse.org/herbert/pubs/60spubs/65repressivetolerance.htm].

    Lukekaa tuo teksti, se on täyttä asiaa ja siinä vihollinen omakätisesti kertoo, mistä tosiasiallisesti on kyse. Siitä jokainen voi nyt täyttää oman torpedovaununsa täyteen takkirautaa ja jalostaa siitä verbaaliterästä sanansäilöjä varten.

    Kulttuurimarxismin tärkein työväline on POLIITTINEN KORREKTIUS. Se on osa tätä repressiivistä toleranssia (tukahduttavaa suvaitsevaisuutta), koska sillä pyritään mielen ja kielenkäytön hallintaan. Poliittinen korrektius on pohjimmiltaan kompromettointia, suvaitsemattomuutta, mustamaalaamista ja sensuuria – asioista ei saa puhua niiden omilla nimillä. Ja kun vapaa keskustelu on ”kohteliaisuuden” nimessä kielletty, sitä pyritään ohjaamaan kulttuurimarxismin haluamilla tavoilla. Hämmennys, pelko, demoralisaatio – kas siinäpä vasemmiston keinot.

    Mitä tähän repressiiviseen toleranssiin kuuluu? Se on tiivistettävissä kymmenkohtaiseen ohjelmaan:

    1. Tehotoisto. Repressiivisen toleranssin kohteena olevasta asiasta (homous, feminismi, maahanmuuttajat) on puhuttava kovaa ja usein mediassa eli tehotoisto – perinteinen manipulaation keino siis. Toistetaan joka tuutista kunnes varmasti menee perille.
    2. Instituutioiden soluttaminen. Konservatiivisten instituutioiden, varsinkin kirkkojen, katsannot on muutettava ja tuettava Raamatun sanan vastaista teologiaa tai yhteiskunnallisissa instituutiossa yhteiskunnan vastaista agendaa.
    3. Kompromettointi. Instituutiot, varsinkin kirkot, tulee saattaa huonoon valoon ja niiden moraalinen arvovalta tulee murenetaa – saattamalla ne naurunalaisiksi, keksimällä skandaaleja, vetoamalla suvaitsemattomuuteen jne.
    4. Tieteellinen sanahelinä. On vedottava tieteeseen ja julkiseen mielipiteeseen vaikka ilman perusteita, sillä tieteellä on helppoa vakuuttaa suuret massat.
    5. Pedigree underdog. Kohteena olevan asian edustajien (homojen, naisten, maahanmuuttajien jne) on tietoisesti otettava uhrin asema vaikka ovat haastajia ja vaikka he olisivatkin etuoikeutetussa asemassa.
    6. Help, help, I’m being repressed!. On vedottava kaikessa syrjintään ja suvaitsemattomuuteen. Ns. kunnon kansalaiset pitää esittää sortajina, riistäjinä ja bigotteina.
    7. Valkomaalaus. Kohteena olevan asian edustajat on kuvattava positiivisesti. Mistään tämän asian edustajien kipupisteistä (sukupuolitaudit, psyykkiset ongelmat, väkivaltaisuus, väärinkäytökset, rikollisuus) ei saa puhua. Kaikki tutkimukset asiasta on kiellettävä tai nujerrettava.
    8. Vastustajien mustamaalaus. Vastustajat on leimattava ja heistä on tehtävä huonoja ihmisiä – asiallisilla perusteilla ei väliä, kunhan pidetään meteliä.
    9. Selkäänpuukotus: asian arvostelijat on saatettava huonoon valoon, ja henkilökohtaiset heikkoudet tulee nostaa framille.
    10. Vastustajien leimaaminen sairaiksi. Fobiat ovat lääketieteellisiä termejä, ja niitä ei voi antaa kevyin perustein. Siksi sellaisia käsitteitä kuin homofobia, gynofobia, islamofobia jne tulee käyttää leimaavasti ja syrjivästi. Vastustaja ei enää ole tällöin vakavasti otettava.”

    • Kommunistisen Frankfurt-koulukunnan PITKÄAIKAISSUUNNITELMAN mukaisesti siellä kehitettyjen yhteiskunnan mädätystekniikoiden mukaista propagandaa Suomessa suoltavat ennenkaikkea Brysselin Pravda ja Yle, joilla on erikoisasiantuntijoinaan Tampereen punayliopistosta aikoinaan toimittajiksi valmistuneita viherkaavun alle kätkeytyneitä entisiä taistolaiskommunisteja.

     Seuraava laajahko ja perusteellinen artikkeli kuvaa tämän kommunistisen mädätys-propagandan kehittämisen historiaa ja sen rappeuttavaa vaikutusta erityisesti suomalaiseen yhteiskuntaan: ”FRANKFURTIN KOULUKUNNAN KULTTUURIMARXISMI JA SEN YHTEYS SUOMALAISEEN KULTTUURIIN”, http://rauta-aika.blogspot.fi/2012/04/frankfurtin-koulukunnan.html

     Eikä sovi unohtaa Markus Janssoninkaan erinomaista artikkelia: ”Kulttuurimarxismi – mikä se on ja miksi sinun on tärkeää tietää siitä?”, https://markusjansson.blogspot.fi/2015/05/kulttuurimarxismi-mika-se-on-ja-miksi.html
     (Jansson on omien sanojensa mukaan ”37-vuotias libertaari, skeptikko ja ateisti”).

    • Helppohan noita blogeja on löytää, jossa kulttuurimarxismia demonisoidaan! Konservatiivit kaipaavat asetta jolla lyödä radikaaleja, oikeistolaiset haluavat jotain jolla lyödä kommunisteja, rasistit asetta jolla lyödä suvakkeja. Kulttuurimarxisti (tai punavihreä) on se jota demonoisoidaan ja suvakista tehdään mörkö joka haluaakin tehdä pahaa. Eipä juuri ole massamediassa keskustelua, jossa persut tai natsit eivät haukkuisi suosikkivihollistaan punavihreätä.

     Kyllä minäkin löydän vaikka kuinka paljon ilkeitä kirjoituksia Vastavalkeasta, tai Edward Snowdenista tai Elviksestä. Onkin paljon vaikeampi sitten löytää heidän itseasiassa sanovan jotain joka vastaa demonisoivia kirjoituksia!

     Juuri niin, ”kulttuurimarxistit” halusivat paljastaa ja tuoda esiin, että kapitalismin arvot löyhkäävät, että se perustui ihmisten sortamiseen ja suvaitsemattomuuteen! Kulttuurimarxistin demonisoijalle suvaitsevaisuus on paha asia, kun kulttuurimarxistien mielestä suvaitsevaisuus on hyvä asia. Kulttuurimarxistien mielestä kapitalismi harjoitti ihmisten sortamista, heikompien dominiointia, ja tällaisen asian tuomisen esille osoittaa kapitalismin olevan huono juttu.

     Pistäppä näitä valkoisten ihmisten hävittämisiä ja muiden hirveyksien ehdottamista ja toteuttamissuunnitelmia näiden ”kulttuurimarxistien” kirjoituksista, äläkä heitä demonisoivien kirjoituksista. Haastan sinut löytämään ehdotuksia sellaisista tihutöistä esimerkiksi tuosta Marcusen kirjasta ”Repressive Tolerance” johon laitot linkin. Hänhän on ”kulttuurimarxismin” oppi-isä.

     Minäpä laitan muutaman lainauksen hänen tekstistään…sen ensimmäisestä puoliskosta.

     ”Opetuksen, moraalin ja psykologian auktoriteetit ovat äänekkäitä nuorisorikollisuuden kasvun vastustuksessa. He ovat (kuitenkin) vähemmän äänekkäitä ylpeästi esitellessään – niin snoina, kuvina kuin tekoinakin – yhä voimakkaampia ohjuksia, raketteja ja pommeja – kokonaisen sivilisaation aikuisten rikollisuutta.”

     ”Suvaitsevaisuus toteutuu vain kun se on todellisesti kaikenkattavaa, kun sitä harjoittaa hallitsijat yhtä hyvin kuin hallitut, aateliset siinä kuin maalaiset, sheriffit samoin kuin heidän uhrinsa. ja sellainen universaali suvaitsevaisuus on mahdollista vain kun ei ole oikeata tai väitettyä vihollista joka vaatii kansakunnan edun vuoksi ihmisten kouluttamista sotavoimien väkivaltaan ja tuhoamiseen.”

     ”Vapaan puheen suvaitseminen on tie kohti parempaa, vapauden edistystä, ei siksi että oikeata totuutta ei olisi olemassa ja liike kohti parempaa täytyy olla kompromissi eri vaihtoehdoista, vaan koska oikea totuus on olemassa ja se voidaan löytää, selvittää vain oppimalla ja ymmärtämällä se mikä on ja mikä voi olla ja mikä pitäisi olla tehtävissä ihmiskunnan asioiden parantamisessa.”

     ”Suvaitsevaisuutta täytyy olla ensin ja ennenkaikkea vääräoppisten vuoksi – historiallinen tie kohti inhimillisyyttä tulee näkyville vääräoppisuutena: vallassaolijoiden maalitauluna.”

     ”Opetus on selvä: suvaitsemattomuus on hidastanut kehitystä ja pidentänyt syyttömien kidutusta ja teurastusta satoja vuosia.”

     http://www.marcuse.org/herbert/pubs/60spubs/65repressivetolerance.htm

   • Tuo on juuri se tie jonka avulla itsenäisen kansallisvaltion selkäranka murretaan sisältä käsin ja sitten tulevat NGO:t soroksineen tukemaan näitä tuhovoimia ja IMF velkapaketteineen ja lopulta Nato.
    Mehän olemme itsekin hyvä esimerkki tästä kaikesta.
    Tällä samalla strategialla yritetään murtaa nyt erityisesti Venäjää ja Kiinaa jotta saataisiin luotua puhdas universaali yksinapainen maailma vailla todellista oppositiovoimaa, siis NWO joka on pankki- suuryritysmafian hallinnassa.

  • ”Mitä juutalaisuuteen ja rahamaailmaan tulee” suosittelen sinulle esim. James Prestonin artikkelia ”The Hidden History of the Incredibly Evil [Rotschild] Khazarian Mafia (Updated)

   The curtain is now being pulled back to fully expose the Khazarian Mafia and its evil plan to infiltrate, tyrannize the whole world…”,
   http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

   Mainittakoon sivumennen, mitä Khasaria2.0:n, peitenimeltä Israel, pääministeri on luvannut:
   ”Report: Netanyahu Promises Talmud Will Be Israeli Law”, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180440#.V0xLAOQUlNU

   Tämä Khasaria2.0:han – jonka edeltäjä, mm. Mustaanmereen ja Kaspianmereen rajoitunut Khasaria1.0 eli huippukauttaan n. 1000jKr em. J.Prestonin artikkelin mukaan – on SULKENUT RAJANSA PAKOLAISINA MAAHANPYRKIVILTÄ; sitä vastoin Rotschild-agentti Soros on vehkeillyt muslimipakolaisten kriisin, kuten eräästä aikaisemmasta kommentistani käy ilmi.

   Eräs Prestonin esille tuoma varsin huomionarvoinen seikka on seuraava:

   ”The Rothschild KM [Khasar Mafia] created a master plan to control all of JUDAISM and mind-kontrol Judaics. The Rothschild KM has HIJACKED JUDAISM, patterned it off of Babylonian Talmudism (Luciferianism or Satanism), and gained control over the banking and Wall Street professions in general, Congress, the major mass media; along with most wealth and economic means of success.” – Tästä valitettavasti eivät maailmalla ole selvillä ne lukemattomat ’hyödylliset idiootit’, jotka palvovat näitä kasaarihuijareita ’Jumalan valittuna’ kansana!

  • Eikä NYKYPÄIVÄN KANTAEUROPPALAISIA voi millään kvasitieteellisellä verbaalivenkoilulla osoittaa Kalergin tarkoittamaksi negroidiseksi sekaroduksi!

 25. Parempi olisi perehtyä alkuperäisiin lähteisiin ,vaikkapa keskustellun Franfurtin koulukunnan ajatuksista, kuin katsella heidän ajatuksiaan ns paholaisen asianajajn mallia noudattaneen kurkistusaukon kautta,

  Tu

  • Aivan. Mutta ajatuskulku menee näin: kulttuurimarxistit (eli suvakit eli punavihreät) moittivat sortamiseen ja vahvempien oikeuteen perustuvaa kulttuuria. Siksi kulttuurimarxistit suunnittelevat kansallisvaltioiden, perheiden ja vahvimmassa asemassa olevan kulttuurin (tai rasistien tapauksessa: rodun) tuhoa! Kun lukee suvakkeja/punavihreitä haukkuvia kommentteja ja kirjoituksia, aika harva enää syyttää näitä kulttuurimarxisteja kommunistivallankumouksen yrittämisestä. Toiset asiat on nyt muodissa.

   Ja nyt tuota näkyy myös joka paikassa että poliittinen korrektius olisi kulttuurimarxismin työkalu. Kun itseasiassa poliittisesta korrektiutta voi harjoittaa aivan kuka hyvänsä On poliittisesti korrektia olla enemmistön kanssa samaa mieltä! Termiä käytti ensin Yhdysvalloissa sosialistipoliitikko kuvaamaan konservatiiveja, jotka olivat NEOKONSERVATIIVISEN liikkeen alku. Ja jos joku nykyään sanoisi Dick Cheneytä ja George Bushia punavihreiksi kulttuurimarxisteiksi, niin kuinkahan moni olisi samaa mieltä? Mutta konservatismi kyllä OLI ja yhä on Yhdysvalloissa enemmistön poliittinen asenne, ja sosialismi oli (ja yhä on) radikalismia. Oli poliittisesti korrektia olla konservatiivi, liberaali on haukkumasana, ellei sitten tarkoiteta talouspolitiikkaa, jolloin liberaali on Amerikassa hyvä juttu.

   Pohjoismaissa tilanne on toinen. Täällä sosialidemokratialla on vahvat perinteet, vaikka demarista on nykyään tullut laiska äänestäjä, tai jopa entiset demarit ovat nykyisiä kokoomuslaisia tai persuja. Täällä eriväristen tai naisten tai eri uskontoa harjoittavien sortaminen EI ole ollut enemmistön kulttuuri koskaan. Pohjoismaisa on poliittisesti korrektia olla vasemmistolainen tai ainakin kannattaa liberaaleja arvoja.

   Konservatiivisessa propagandassa poliittinen korrektius on helppo esittää suvakki-punavihrä-kulttuurimarxistien työkaluna vastustaa konservatiiveja. Eli sillä yritetään tuhota kansallisvaltio, uskonto, isänmaa ynnä muut konservatiivien nykyistä yhteiskuntaa pystyssä olevat arvot, ja johtaa maa anarkismiin ja/tai kommunismiin jossa konservatiivit menettävät johtavan asemansa. Joten ei ole eikä tule loppua konservatiivien ja varsinkin äärioikeistolaisten harrastamalle punavihreiden eli kulttuurimarxistien demonisoinnille.

   Olen muuten itse ihan varmasti suvakki ja punavihreä, ja myöskin patriootti ja kansallisvaltioiden kannattaja ja globalismin vastustaja kuten pitkä kommenttihistoriani kertoo. Sehän ei kyllä sovi stereotyppiin jonka propagandisti punavihreästä tekee. Ja propagandaahan tuo kulttuurimarxismista vihollisen luominen on. Hassua, koska kulttuurimarxisteja sinällään ei olekkaan, vaan Pohjoismaissa tuo on enemmistön kulttuuria, valtavirtaa (ja siksi poliittisesti korrektia), ollut kymmeniä vuosia, suhtautua sallivasti erilaisiin ihmisiin, eikä varmasti marxilaisten salaliittoilua.

   • Yhdysvalloissa patriootti Alex Jones vihaa punavihreitä radikalisteja (ja kaikkia sosialisteja ja hippejä), koska hän on konservatiivi. Joten suvakit on Jonesin kannalta työkalu Amerikan tuhhoamiseen ja arvojen rapauttamiseen. Samoin ajattelee suomalainen konservatiivi. Valitettavasti suomalainen konservatiivi on harvoin patriootti: hän mieluummin luovuuttaa Suomen itsemääräämisoikeuden Euroopan Unionille ja NATO:lle. Alex Jonesin mielestä Yhdysvaltain itsemääräämisoikeuiden luovuttaminen Yhdysvaltain ulkopuolisille järjestöille olisi myös mieletöntä ja petturuutta hänen patriotismiaan kohtaan. Siinä suomalainen ja amerikkalainen konservatiivi ovat vastakkaisissa leireissä.

  • ’Parempi olisi perehtyä alkuperäisiin lähteisiin ,vaikkapa keskustellun Franfurtin koulukunnan ajatuksista, kuin katsella heidän ajatuksiaan ns paholaisen asianajajn mallia noudattaneen kurkistusaukon kautta,’

   Pauli, kysyisinn oletko itsekin kulttuurimarxisti kun torjut tai kyseenalaistat nuo yllä esiintuodut muiden tekemät ja varsin selvästi todettavissa olevat tosiasiat/havainnot ja niiden vaikutuksen yhteiskuntarakenteisiin ja koko läntiseen kulttuuriin? Tässä esim. Ruotsi kelpaa hyvin esimerkiksi jos jätämme itsemme pois.
   Tosiasiahan on että läntinen kulttuurimme on rappeutumassa ja ajautumassa kohti perikatoa tai NWO:ta, joka minulle merkitsee samaa. Kansallisvaltiot omine kulttuureineen tuhotaan ja olemme matkalla kohti globaalia persoonatonta massalaumaa jota hallitaan totalitaarisin ottein, siis kohti poliisivaltiokehitystä. Sen kai kuitenkin myönnät…?

   • P,s. jos Pauli vastaat niin haluaisin tietää kantasi näihin asioihin… oletko vai etkö ole samaa mieltä että näin kulttuuriamme tuhotaan sisältäpäin ?

    Antamatta meille mitään ajatuksia tulevaisuuden suunnitelmistaan – koulukunta on suositellut ”Hiljaisen” kulttuurivallankumouksen edistysaskeleiksi ja tavoitteiksi – muun muassa:

    1. LUOTU KÄSITE: RASISTISET RIKOKSET
    2. Jatkuva muutoksentila aiheuttamaan sekaannusta
    3. Opetusta seksistä ja homoseksuaalisuudesta lapsille
    4. Koulujen ja opettajien arvovallan heikentäminen
    5. vALTAVA MAAHANMUUTTO TUHOAMAAN [kansallinen] IDENTITEETTI
    6. Ylettömän juomisen edistäminen
    7. Kirkkojen tyhjentäminen
    8. Epäluotettava oikeusjärjestelmä ja ennakkoluulot rikoksen uhreja kohtaan
    9. Riippuvuus valtiosta tai valtion avustuksista
    10. Tiedotusvälineiden ohjaus ja vaimentaminen
    11. Kannustetaan perheiden hajoamista

 26. Edellä lueteltu lista, ei mitä luultavimmin löydy yhdenkään harkintakykyisen sosioologin, eikä filosfin opetuksista, tuolle listalle löytyy kultturis historiallinen lähtökohta, erään, jonka nimeä en nytt voi vahvistaa,entisen loikaneen kgb upseerin väittämistä, taustana väittämälle voitaneen oletaa eräänlaisen markkinaraon ja toimeentulon hankkiminen yhdysvalloissa,vastaavathan nuo juuri niitä pelkoja, joita maailman muuttumisesta kauhuisaan ollut konservatiivinen enemmistö koki, vallitsevan sosiaalisen murroksen vallitessa yhdysvalloissa, kuusikymmenluvulla.

  Yhteiskunnallisia murroksia maailmaan toki mahtuu, esimerkiksi vallankumouksen jälkeisessä Neuvostoliitossa oli, varsinkin aikansa parhaimmiston meno melko vauhdikasta, sieltä on kotoisin monta taiteelista oppisuuntaa ja sanotaanhan madame Kollontain, esimerkiksi sanoneen,että hänelle seksi oli, kuin joisi lasillisen vettä, joten ei ihme,että monenlaista legendaa ajasta lähti liikeelle.

  Toisaalta kun Stalin normalisoi tilanteen, alkoi neuvostokultuurissa varsinainen puritanismin aika,siis näin älkikäteen maalle myöhemmin onnettomuudeksi osoittautunut todellinen vastavallankumous.

  Historian tutkimiselle ja avoimelle harrastamiselle olisi tarvetta,jo pelkästään siksi ,että voitaisiin asetaa asiat syyyhteyksiinsä.

 27. Kannataa myös huomata noiden käsitteiden, kuten kultuurimarxisti, mädättäjä ym vastaavat ovat erän europarlamentissa nyt vaiuttavan kieltieteiliän meille lanceraamia.

  • Vaivauduit vastaamaan mutta et kuitenkaan esittänyt kantaasi noihin asioihin käytännön tasolla ja se minua kiinnosti. Mikäli ymmärrän oikein niin et siis näe niitä edes tapahtuvan
   Silloin olet kyllä aika sokea mies mitä tapahtumiin yhteiskuntatasolla tulee koska nehän ovat selvästi kaikkien nähtävissä.
   Etkö enää tee (tai pysty tekemään?) mitään havaintoja siitä mitä yhteiskunnassa tapahtuu?
   Silti kommentoit täällä ja otat kantaa poliittisiin ja yhteiskunnan asioihin. Millä perusteilla? Siinä on vaara että menee luotettavuus kokonaan.

   • Voi sanoa, että suuri ellei suurin osa läntisten maiden ihmisistä elää jonkinlaisessa PERVERSIO-MATRIXISSA, johon on vahvasti myötävaikuttanut mm. kulttuurimarxistinen homotus-, lesbotus-, sukupuolettomuus- ja muu perversio-propaganda sekä tietysti monikulttuuri-aivopesu. Joka ei näitä perversioita hyväksy normaali-ihmiselle kuuluviksi, on sitten vähintäänkin SUVAITSEMATON! (Jos n. 1-2% koko populaatiosta muodostavat GENEETTISET homot tai lesbot harjoittavat perversiotaan ylhäisessä yksityisyydessään hiiskumatta siitä julkisesti, niin minun puolestani heillä on siihen täysi vapaus!)

  • KIrjoitus on muuten poistettu Ylen sivuilta niin,että se kai on vahvistus asialle ja samalla vahvistus
   myöskin sille,että Yle on puolensa valinnut.
   Onko meidän sitten tähän tyytyminen kun suuri enemmistö on kuitenkin nato-vastaisia.
   Eikö tuon maamutin edustajat ole mitenkään vastuussa rahoittajilleen vai eivätkö he
   tunne vastuuta kuin kokoomus-rkp:läisille.

 28. Pertille kommenttiin 4.6.2016 at 01:11

  ”Pistäppä näitä valkoisten ihmisten hävittämisiä ja muiden hirveyksien ehdottamista ja toteuttamissuunnitelmia näiden ”kulttuurimarxistien” kirjoituksista…”

  Kommunistien ideaalivaltio Neuvostoliitto murhasi olemassaolonsa aikana 50-60 miljoona oman maansa kansalaista!

  ”He ovat (kuitenkin) vähemmän äänekkäitä ylpeästi esitellessään – niin snoina, kuvina kuin tekoinakin – yhä voimakkaampia ohjuksia, raketteja ja pommeja – kokonaisen sivilisaation aikuisten rikollisuutta.”

  Neuvostoliiton aikaisen suomalaisen kommunistipropagandan mukaan Neuvostoliiton aseet, ohjukset, raketit ja pommit olivat RAUHAN ASEITA! Neuvostoliiton sotakoneisto oli mahtavuudessaan jopa suurempi kuin kakkossijaa pitäneen USA:n vastaava; kauhun tasapainoon päästiin vain USA:n ydinaseiden avulla.

  ”Suvaitsevaisuus toteutuu vain kun se on todellisesti kaikenkattavaa…”

  Kuten takkirauta-blogisti on todennut:
  ”Kulttuurimarxismin tärkein työväline on POLIITTINEN KORREKTIUS. Se on osa tätä repressiivistä toleranssia (TUKAHDUTTAVAA SUVAITSEVAISUUTTA), koska sillä pyritään mielen ja kielenkäytön hallintaan. Poliittinen korrektius on pohjimmiltaan kompromettointia, suvaitsemattomuutta, mustamaalaamista ja sensuuria – asioista ei saa puhua niiden omilla nimillä. Ja kun vapaa keskustelu on ”kohteliaisuuden” nimessä kielletty, sitä pyritään ohjaamaan kulttuurimarxismin haluamilla tavoilla. Hämmennys, pelko, demoralisaatio – kas siinäpä vasemmiston keinot.”
  Jos jonkin muun aatesuunnan edustajat vaativat poliittista korrektiutta joidenkin muiden asioiden suhteen, niin se ei sinänsä mitenkään oikeuta kulttuurimarxistien vaatimusta poliittisesta korrektiudesta.

  ””Vapaan puheen suvaitseminen on tie kohti parempaa…”
  ””Opetus on selvä: suvaitsemattomuus on hidastanut kehitystä ja pidentänyt syyttömien kidutusta ja teurastusta satoja vuosia.”

  Älä naurata minua: kaikki tietävät kuinka suvaitsevainen Neuvostoliiton diktatuuri-johto oli – pienestäkin ’väärästä’ mielipiteestä seurasi vähintään vuosien pakkotyö ellei vielä paljon pahempaa – teurastus!
  Kuten edellä mainitsin Neuvostoliitto teurasti 50-60 oman maansa kansalaista!
  Kuinka paljon KGB kidutti ’väärinajattelijoita’, sitä voi vain arvailla.

  • Vaikka tämä ei suoraan aiheeseen liityään, niin enpä malta olla mainitsematta seuraavaa:

   Neuvostoliiton luominen samoinkuin sen alasajo oli (USA:n varjohallituksen ytimeen kuuluvien) Wall Streetin kasaarijuutalaisten illuminati-pankkigangsterien aikaansaannos. Mainittakoon, että Karl Marx oli Rotschildin kolmas serkku (http://henrymakow.com/2015/04/Karl-Marx-Was-Rothschilds-Third-Cousin%20.html).
   Hegeliläisen logiikan mukaisesti samat pankkigangsterit rahoittivat myös Natsi-Saksaa, vieläpä 2. maailmansodan aikana!

   Professori Antony Sutton on massiiviseen dokumenttiaineistoon perustuen kirjoittanut aiheeseen liittyen mm.seuraavat kirjat:
   Western Technology and Soviet Economic Development: 1917–1930 (1968)
   Western Technology and Soviet Economic Development: 1930–1945 (1971)
   Western Technology and Soviet Economic Development: 1945–1965 (1973)
   National Suicide: Military Aid to the Soviet Union (1973)
   Wall Street and the Bolshevik Revolution (1974, 1999) (Online version) (Online Russian version)
   Wall Street and the Rise of Hitler (1976, 1999) (Online version)
   Technological Treason: A catalog of U.S. firms with Soviet contracts, 1917–1982 (1982)

   Artikkelista ”Antony C. Sutton and Viktor Suvorov on Technology Transfer from the West to the Soviet Union”, http://mailstar.net/sutton.html :

   ”Testimony of the Author [Antony Sutton] before Subcommittee VII of the Platform Committee of the Republican Party at Miami Beach, Florida, August 15, 1972, at 2:30 pm.

   In a few words: there is no such thing as Soviet technology.

   Almost all – perhaps 90-95 percent – came directly or indirectly from the United States and its allies. In effect the United States and the NATO countries have built the Soviet

   {p. 254} Union. Its industrial and its military capabilities. This massive construction job has taken 50 years. Since the Revolution in 1917. It has been carried out through trade and the sale of plants, equipment, and technical assistance.”

   Toisin sanoen ilman vuosikymmenet kestänyttä massiivista tukea lännestä, ennenkaikkea Yhdysvalloista olisi kommunistinen Neuvostoliitto ollut teknis-taloudellisesti täysin maho, savijaloilla seisova jättiläinen!

  • Laitan tähän lisukkeena oman näkemykseni vaikkei kommenttisi ollutkaan minulle tarkoitettu:
   http://pelontorjunta.suntuubi.com/fi/Blogi/?id=63

   Sosialismin marxilainen utopia, jota NL:ssa toteutettiin bolsevismin voimin, erosi oleellisesti kansallissosialismin unelmasta, josta linkin artikkeli kertoo.
   Se ei ollutkaan paratiisi vaan pienen yli-ihmis-eliitin globaali diktatuuri jossa rasismi, vääräuskoisten ja uskonnon tuhoaminen oli luonnollinen asia. Tämän utopian saavuttamiseksi väkivalta (fasismi) oli laillista eikä kansallisvaltioilla tai rodulla ollut mitään arvoa sinänsä. Ne voitiin tuhota internationaalisen eduksi.
   Lopulta kyse oli vallan kaappamisesta aristokratialta ja omistajaluokalta proletariaatille, jota edusti kommunistinen eliitti jolle myös fasistiset keinot olivat sallittuja.

   Tämä muistuttaa täysin nykyistä NWO-hanketta tai toisin päin: NWO muistuttaa NL:n tilannetta. Nyt on menossa kansallisvaltioiden tuhoamisen vaihe kun globaalia herruutta tavoitellaan ja hankkeen takana puuhaa sama sionistinen pankkiirieliitti joka rahoitti pääosin juutalaisia bolsevikkeja, jotka kaappasivat vallan Venäjällä. Ja työvälineenä toimii sotilaallisen voiman ohella kulttuurimarxismi ja NGO:t. http://moranen.blogspot.fi/2008/02/erittin-juutalainen-bolshevikkien_06.html
   “The classes and the races too weak to master the new conditions of life must give way…. They must perish in the revolutionary holocaust.”
   -Karl Marx (from The People’s Paper, April 16, 1856)

  • Tuli painovirhe kommenttini 4.6.2016 at 20:22 toiseksi viimeiseen lauseeseen:
   ”Kuten edellä mainitsin Neuvostoliitto teurasti 50-60 oman maansa kansalaista!”
   Piti olla:
   ”Kuten edellä mainitsin Neuvostoliitto teurasti 50-60 MILJOONAA oman maansa kansalaista!”

  • Myöskään Neuvostoliitto ei kuulu asiaan mitenkään. Ihmettelen silti miksi minulle vastasit, kun olen Neuvostoliiton arvostelija itsekkin. Tekisikin mieleni kyllä kommenttiasi hieman moittia, mutta vastustan kiusausta, koska keskustelu on jo nyt pahasti sivussa sivun aiheesta.

  • Totuudenetsijä kirjoitti: ”Älä naurata minua: kaikki tietävät kuinka suvaitsevainen Neuvostoliiton diktatuuri-johto oli.”

   Koskas ”kulttuurimarxistit” vaikutti siellä? ”Kulttuurimarxistit” vaikutti länsimaissa kritisoiden niitä, Saksassa, Iso-Britanniassa, USA:ssa, ja jos teitä uskoo, nykyään myös Suomessa ja Ruotsissakin kuulemma ovat ottaneet median valtaansa! Kyllä Neuvostoliitossakin olisi ollut syytä olla paikallisia kulttuurimarxisteja, vaikka tasa-arvo siellä oli parempi kuin esim. Yhdysvalloissa, niin luonnonsuojelussa ei kyllä oltu sen parempia. Ja tosiaan sananvapauden arvostelu olisi tehnyt poikaa.

 29. Pauli Räsäselle kommenttiin 4.6.2016 at 12:31

  En ole lainkaan kiinnostunut Frankfurt-koulukuntaan kuuluvien/kuuluneiden teoreettisista saivarteluista ja keskinäisistä kiistoista. Minulle riittää, kun tiedän heidän subversio- eli vallankumous-, moraalinrapautus-tekniikat ja niiden soveltamisen tulokset käytännössä eli että Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Willi Münzenberg & Co ovat onnistuneet loistavasti saavuttamalla Frankfurtin koulukunnan PITKÄAIKAISEN operaatiosuunnitelman mukaisen tuloksen:

  ”KOKO LÄNSI ON NIIN KORRUPTOITUNUT, ETTÄ SE LÖYHKÄÄ”

  Aikaisemmin se tehtiin neuvostokommunismin vyöryttämiseksi länteen ja koko maailmaan. Nyt se on jatkunut esteiden poistamiseksi Wall Streetin kasaarijuutalaisten illuminati-pankkigangsterien Uuden Maailmanjärjestyksen super-tyrannian tieltä.

 30. Kannattaisi olla kiinostunut, Adornon,Reichin ym teksteistä autenttisena,toistan itseäni, muutta esimerkiksi nuo yhdysvaltalaiset ajatushautomot ,jotka tuottavat tuota näkökulmaa, tulkitsevat sen oman kontekstinsä kautta.
  Tuo kaikki ei tarkoita sen olevan koko totuus, esimerkiksi Haideggerilla ilmeisesti itsellennne mieluisista filosofeista on myös osuvaa ihmisyyden analyysiä.

  • ??? toistan vielä: etkö tee itse mitään havaintoja asioista? Ei tuollainen kommentointi ketään valaise, sorry vaan.
   Kerrompa sinulle uuden uutisen kulttuurimarxismista kun nuo aiemmat yllä olevat ovat jääneet sinulta kokonaan huomaamatta
   Nyt ollaan jo näin pitkällä: YK:n globaali koulutusuunnitelma ’globo-kansalaisten’ luomiseksi
   YK siis uskoo että sillä eikä vanhemmilla, perheillä tai yhteiskunnalla ei vain ole oikeutta vaan jopa velvollisuus muokata lastemme arvomaailma. Se merkitsee että arvot ovat ne joita YK hallitsee: globalismi, sosialismi, näennäishuoli ympäristöstä ym.
   On hyvä syy miksi YK nähdään ’diktaattorien kerhona’ kun monet sen jäsenmaista eivät edes ole vapaita sanan varsinaisessa merkityksessä. Tämä ei vain ole vaarallista vaan hullua sillä kasvatus kuuluu muille tahoille.
   In other words, the UN — not parents, families, or communities — believes that it has not just the right, but the “collective duty,” to shape your children’s values.
   Instead, the values will be the values guiding the UN: globalism, pseudo-environmentalism, socialism, and more.

   http://www.infowars.com/un-adopts-education-plan-to-indoctrinate-children-in-globalism/
   A United Nations summit in Korea this week adopted a global “action plan” demanding a planetary “education” regime to transform children around the world into social-justice warriors and sustainability-minded “global citizens.”

   Ja vielä tämä: pedofiliakin ok asia pian EU:ssa
   http://tapnewswire.com/2015/07/eu-making-paedophilia-legal-across-europe-2/

   • P.s. pieni jatko-osa kulttuurimarxismiin liittyen — että näin ajatellaan muualla:
    It’s clear that Cultural Marxism was heavily influenced by Sabbateanism which seeks to bring the Messianic Era by interpreting Jewish Law in reverse so that all sins become holy. Critical Theory, likewise, seeks to bring Communism by interpreting Western culture and its values in reverse, so that the things Western culture considers moral and good (such as religious morality, the family, and free markets) become evil and vice-versa.
    – See more at: http://henrymakow.com/2016/01/Frankfurt-School-is-Illuminati-Jewish-Satanism.html#sthash.j63Oyh0w.dpuf
    http://henrymakow.com/2015/01/ten-signs-western-society.html

   • Ai koska Frankfurtin koulukunta (ns. ”kulttuurimarxistit) tai sen oppilaat loivat Yhdistyneet Kansakunnat ja keksivät luonnonsuojelun, vai? Oops! No ei.

    Ennen kuin syyttelet ”kulttuurimarxisteja” ihan kaikesta mikä näyttää suvaitsevalta tai punavihreältä, niin huomaa tämä: Frankfurtin koulukunnan filosofit käyttivät hyväkseen JO OLEMASSA OLEVIA kapitalismia arvostelevia (mielestään hyviä asioita ajavia) liikkkeitä ja filosofeja, ajaakseen kommunistista VALLANKUMOUSTA. Ihmiset ei tarvinneet heitä ennen, eivätkä tarvitse nykyäänkään, marxilaisen vallankumouksen tavoittelua huomatakseen maailmassa ikävää kehitystä ja halutessaan muuttaa sitä!

    Tuo opetussuunnitelmahan oli aivan loistava. Kaikkien koulujen tosiaankin pitäisi opettaa ihmisille luonnonsuojelua, väkivallattomuutta, tasa-arvoa, perhesuunnittelua ja toisten kulttuurien ja erilaisuuden suvaitsemista. Mikä näistä suunnitelnman ehdottamista asioista olisi pahaksi? Kerro pois. Sinulle tekisi erittäin hyvää tuollainen opetussuunnitelma! Tietysti JOS siinä on koira haudattuna, ja samalla pyritään edistämään maailmanhallinnan liikettä joka on tähdätty kansallisvaltioita vastaan, sitten ohjelma on myyräntyötä.

    Alex Jones (Infowars) tietysti hyökkää aina YK:n ohjelmia vastaan, koska YK on globalistien tärkein työkalu maailmanhallintaan. Jones hyökkää myös julkista terveydenhuoltoa ja koululaitosta vastaan, koska ne on hänelle sosialismia ja niitä ylläpidetään verorahoilla, ja Jones on äärioikeistolainen kapitalisti. Jonesin mielestä koulut pitäisi olla yksityisten omistamia yrityksiä, kristillisten liikkeitten omistamia tai lapset pitäisi opettaa kotona vanhempien toimesta.. näitä kolmea tuossakin artikkelissa Infowars suosittelee.

    Luonnonsuojelu on minusta loistava juttu. Täytyy olla aika ahne jos pitää luonnonsuojelua pahana. Nämä YK:n suuret luonnonsuojeluohjelmat kuten Agenda 21 on ikäviä ohjelmia, koska niiden varjolla pyritään jälleen kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen ja ylikansalliseen maailmanhallintaan: yleensä huono juttu. Maailman väkiluku on yhden ihmis-iän aikana kasvanut 2,5 miljardista 7 miljardiin. Vaikka kaikki maailman ihmiset tosiaan mahtuisi Teksasiin kuten Alex Jones monta kertaa propagandistisesti sanoo, Teksasilla on jo nyt vaikeuksia tuottaa väestölleen vettä. Maailman resurssit on rajalliset joten perhesuunnittelo on oikeasti hyvä juttu, vaikka kristityt fanaatikot (mukaan lukien Alex Jones) sitä vastustaa. Naiset hedelmättömäksi tekevän hormonin lisääminen salaa rokotteisiin kuten YK:n ohjelman alla tehtiin (katso: tetanus vaccine hCG hormone) tai syöpää aiheuttavat rikkaruohojen torjunta-aineet on paha juttu. Hyviä asioita ja tavoitteita ajetaan joskus kauniilla julkisivuilla ja rumasti sen takana.

   • Minusta tuon opetusohjelman nimityskin on propagandistinen: ”maailmankansalainen”. Tarvitseeko sitä sanoa maailmankansalaisuudeksi jos opetetaan erilaisten ihmisten ja kulttuurien suvaitsemista ja kestävää kehitystä (luonnonsuojelua)? No ei todellakaan! Siinä joku globalisti on päässyt vaikuttamaan nimenvalinnassa. Sekin voisi jo riittää tällaisen ohjelman luomiseen, että pyritään luomaan positiivisia mielleyhtymiä sanaan ”maailmankansalainen”.

   • Kirjoitin yllä: ’YK siis uskoo että sillä eikä vanhemmilla, perheillä tai yhteiskunnalla ei vain ole oikeutta vaan jopa velvollisuus muokata lastemme arvomaailma. Se merkitsee että arvot ovat ne joita YK hallitsee: globalismi, sosialismi, näennäishuoli ympäristöstä ym.’

    Siis arvot joita opetetaan ovat globalismi, sosialismi ja NÄENNÄIShuoli ympäristöstä ym (rikolliset arvot koska YK on rikolliseen toimintaa syyllistyvä järjestö ja suurpääoman työväline )
    Pitää muistaa että se on ’Rockefellerin firma’ joka pyörii ison rahan ja korruption voimin ja siellä tehdään/teetetään päätöksiä joilta puuttuu korkeampi moraali, pelkkiä finanssieliittiä ja suurpääomaa suosivia päätöksiä. Pelkkä vallanhalu ja ahneus ovat keskeiset motiivit päätöksiä tehtäessä. Se on tutkittu ja dokumentoitu fakta.
    Ja nytkin on kyse siitä kun lasten kasvatus ’otetaan hallintaan’ ikäänkuin siihen eivät muut tahot kykenisi. Kyse on marxilaiseen sosialismiin kuuluvasta totalitarismista ja indoktrinaation (aivopesun, mielen muokkauksen) edistämisestä ihan DDR ja NL malliin.

    Joitakin ei huolestuta että tällainen korruptoitunut instituutio voisi ottaa vastuun lastemme kasvatuksesta ja koulutuksesta eivätkä he näe tai pelkää siihen liittyvää indoktrinaatiota. Ja näyttää että heidän määrä koko ajan kasvaa kulttuurimarxistisen myyräntyön tuhotessa perheitä ja lisätessä vanhempien valmiutta luopua lastensa kasvatusvastuusta mikä tietenkin on globalistieliitin tavoite kun NWO:ta rakennetaan kulisseissa.
    Kaiken takana oleva kaksinaismoraali ei liioin heitä häiritse, lapset saavat jäädä senkin loukkuun. Onhan YK kuitenkin itse rikollisuuteen sortunut ja sitä tukeva edistäessään jopa sodat sallimalla pääoman asiaa (aivan kuten RauhanNobeleita jaetaan sotarikollisille), myös vastoin kansainvälistä lakiakin toimiva elin joka palvelee valtaosin sionistipankkiirien intressejä ja heidän rikollisia puuhiaan rauhaa ja kestävää kehitystä edistävän naamionsa takana , asia joka on hyvin dokumentoitu.

    • Lisäys: Ollakseen pätevä toimimaan kouluttajana ja kasvattajana pitäisi YK:n ensin itse pystyä omilla toimillaan osoittamaan olevansa kelvollinen esikuva muille.
     Mutta tätä edellytystä se ei itse pysty täyttämään tukiessaan rikollisia puuhia.
     Sosialismin ja kommunismin ’meklareiden’ usko väitteisiin että ihmisiä voi standardisoida ja muokata yhteen muotoon palvelemaan mehiläisten tavoin eliitin hunajan keruuta itselleen tuhoaa yksilöllisyyden mikä on tärkein ominaisuus ihmisessä.
     Meidän tulee vastustaa tällaista standardisointia ja edistää sellaista vahvaa ja tervettä individualismia jossa ihminen oppii käyttämään omia kykyjään. Vain siten turvataan vapaus ja ihmisoikeudet.

     This is the great failure of socialism, and the power brokers of Communism who insist that humans can be standardized into one size of regimented worker bees to serve the arbitrary whims of their exploitative social theories.
     Above all else, we must resist standardization and preserve individuality. This is the only path to preserving freedom and liberty.
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=133407

    • Taas vääristelit, vai luotitko vain Infowars-artikkeliin?

     Truth_hunter kirjoitti: ”Siis arvot joita opetetaan ovat globalismi, sosialismi ”

     YK:n asiakirjassa sana ”social” mainittiin vain kaksi kertaa tekstissä ja social tarkoittaa ”yhteiskuntaa”. Sosialismiä ei mainittu kertaakaan eikä asiakirja muutenkaan sosialismistä puhu. Toisessa kohtaa yhteiskunta mainittiin kohdassa jossa kehotettiin tarkkailemaan ”yhteiskunnallista epätasa-arvoa julkisesti saatavilla olevassa informaatiossa” ja toisella kertaa se oli järjestön nimessä.

     Sosialismi mainittiin kyllä tietysti Infowars-artikkelissa, kun siellä mielellään kaikki paha yhdistetään sosialismiin.

     Poliittista globalismia ei ollut opetettavissa arvoissa, mutta kansainvälistä yhteistyötä tietysti luonnonsuojelu ja rauhantyö ym. sellainen vaatii. Ei minusta kansainvälisen verkottumisen tarvitse olla paha asia. Jos esimerkiksi Vastavalkea verkottuisi ulkomaisten muiden vaihtoehtomedioiden ja journalistien kanssa: hyvä, hyvä! Jos taas kyseessä on poliittinen globalismi, eli maailmanhallinnan liike (global governance) niin siinä vaiheessa: paha, paha!

     Mutta siksi juuri sanoinkin edellisessä kommentissa: ”tietysti JOS siinä on koira haudattuna…” kun pidän mahdollisena että poliittistakin globalismia voitaisiin mukaan ujuttaa, vaikka tuossa asiakirjassa sitä ei ole.

     Truth_hunter kirjoitti: ”Ja nytkin on kyse siitä kun lasten kasvatus ’otetaan hallintaan’ ikäänkuin siihen eivät muut tahot kykenisi.” … ”YK:n globaali koulutusuunnitelma ’globo-kansalaisten’ luomiseksi YK siis uskoo että sillä eikä vanhemmilla, perheillä tai yhteiskunnalla ei vain ole oikeutta vaan jopa velvollisuus muokata lastemme arvomaailma.”

     Tuo ohjelma on kansalaisjärjestöille, jotka aikovat tukea näitä arvoja koulutuksessa, ja tarjota mahdollisuuksia harjoitteluun. Eli tasa-arvoa, luonnonsuojelua, rauhantyötä yms. tekevät järjestöt aikovat tarjota yhteistyötä tuon mukaan. Jos sellaisena pysyy, ei ollenkaan paha. Muuttaisin kyllä tuon ”maailmankansalaisen” käsitteen.

     Valtiot ja oppilaitokset saa kyllä yhä määrätä koulujensa opetuksesta tuonkin jälkeen, samoin vanhemmat saa yhä yrittää aivopestä muksujaan.

     Riitäisikö aiheesta kulttuurimarxismi ja ilkeät suvakkien salaliitot tällä kertaa? Ainakin itse koitan olla vastaamatta enää tähän aiheeseen tällä sivulla.

     • ’…Riitäisikö aiheesta kulttuurimarxismi ja ilkeät suvakkien salaliitot tällä kertaa? Ainakin itse koitan olla vastaamatta enää tähän aiheeseen tällä sivulla.’

      Kumma kun reagoit henkilökohtaisesti asioihin joita en sinulle kirjoittanut. Varmasti vastaan kommenttiisi jos haluan vastata juuri sinulle. Mutta se siitä.
      Koetaan ja ymmärretään asioita eri tavalla mutta sen ei pitäisi häiritä eikä vaivata kuten näyttää tekevän. Etkö ilmoittanut olevasi suvakki? Täällä se ei ainakaan näy. Näytä se käytännössä äläkä vain puheissa.
      Minusta olisi aika tylsää jos kaikki olisivat samaa mieltä, säveltäisivät samaa musiikkia tai piirtäisivät samoja tauluja.

 31. Perttille kommenttiin 4.6.2016 at 21:48

  Kuten edellä tullut esille:
  ”Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Willi Münzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan PITKÄAIKAISEN operaatiosuunnitelman näin:

  ”ME TEEMME LÄNNEN NIIN KORRUPTOITUNEEKSI, ETTÄ SE LÖYHKÄÄ””

  Eikös Stalin ollut NEUVOSTOLIITON johtaja, jonka edustaman kommunismin länteen levittämiselle edullisen ’maaperän’ valmistamiseen Frankfurt-koulukunnan subversio-, moraalinmädätys-tekniikat kehitettiin!
  Vai että on epäolennaista ja kaukaahaettua mainita Neuvostoliitto puhuttaessa Frankfurt-koulukunnasta!

 32. No hyvä on, vastataan sitten.

  Ensinnäkin Willi Münzenberg ei ollut Frankfurtin koulukunnan filosofeja, vaan kommunistinen aktivisti ja median julkaisija. Toiseksi, en ole ollenkaan varma, että tuo lause edes liittyy Frankfurtin koulukuntaan tai että se on edes sanottu: löysin sille nimittäin useampia erilaisia selityksiä ja eri muotoja, enkä yhtään viittausta alkuperäiseen lähteeseen. Osoitappa sille alkuperäinen lähde. Varmaankin sen tiedät, kun olet lainannut tuota lausetta useissa kommenteissasi eri sivustoilla.

  Frankfurtin koulukunta pyrki osoittamaan kuinka kapitalistisessa järjestelmässä JO OLI ongelmia, ja kuinka se JO HARJOITTI sortoa. Eivät he ensin keksineet ja luoneet ja vasta sitten niitä osoittaneet! Jos he vaikuttivat siihen että rauhanliikkeet vastustivat sotia, kansalaisvapaustaistelijat rotusortoa, naiset vaativat tasa-arvoa, luonnonsuojelijat luonnonsuojelua, niin onko se järjestelmän korruptointia, kun ihmiset joukkona alkavat vaatia muutoksia?

  Kulttuurimarxismista on tehty tämä salaliittoteoria (pääpappina William S. Lind) jota sinäkin olet näköjään näiltä suosimiltasi äärioikeistolaissivustoilta lukenut. Siinä Frankfurtin koulukuntaa syytetään konservatiivisten arvojen (uskonto, aseet, perhe, valkoinen miehen ylivalta, luonnon rajaton hyväksikäyttö) vastaisesta lietsomisesta yrityksenä luoda vahinkoa jotta kommunistit kaaoksessa pääsevät valtaan. Tuossa teoriassa yhteiskunnan radikalismi selitetään kulttuurimarxistien aiheuttamaksi – ikään kuin muille ei sellaisia voisi mieleen tulla.

  Kulttuurimarxismin demonisointi on verrattavissa nykyisten radikaalien, vaihtoehtomedian demonisointiin (sekopäisinä foliohattuina ja Venäjän trolleina). Valtakulttuurin arvostelijoita syytetään sen vuoksi että he osoittavat ongelmia järjestelmässä. Jos kerran järjestelmä on hyvä, miksi demonisoida arvostelijoita ja epäkohtien osoittajia? Arvostelijathan voidaan voittaa esittämällä oma, parempi ja oikea, enemmistön mielipide!

  Laitappa nyt sitten lihaa luiden päälle, kuinka Frankfurtin koulukunta korruptoi länttä. Lainaa oikeita Frankfurtin koulukunnan kirjoittajia heidän OMISTA kirjoituksistaan eikä noita väitteitä mitä tuolla edelläkin olet kommentteihisi laittanut. Kun löydät lainauksen jostakin äärioikeistolais-blogista tai paleokonservatiiveiltä salaliittoteorian kehittäjiltä, osoita että lainaus on oikein eikä demonisointia.

  • Tuolta löytyy Frankfurtin koulukunnan johtavat jäsenet. Ovat yhdessä kirjoittaneet satoja, ehkä tuhansia kirjoituksia. Ei luulisi olevan vaikeata löytää paljon lainauksia, jos heidän suunnitelmansa oli korruptoida. Ainakin tuo Marcusen (huomattavin filosofi koulukunnassa) kirjoitus jota luin ja lainasin tänne, oli kapitalisen yhteiskunnan ongelmia OSOITTELEVA eikä niitä JÄRJESTELEVÄ kirjoitus.

   https://www.marxists.org/subject/frankfurt-school/

 33. It appears the author is reaching, trying to make a sensational and damning conclusion. There is no professional relationship between myself and Jessikka Aro except for cooperating on my writing blog articles. I asked her permission to use a certain picture and she verified a few of the details regarding her. I also had the cooperation of three senior personnel in the Finnish military as well as supplying my draft to the Finnish Embassy in Washington DC. I also supplied a ton of information to the FBI and other US agencies who showed an interest in pursuing the Neo-Nazi Hate Group MV-lehti, mostly because they are backed by the Russian FSB. I also supplied information to two different law enforcement agencies outside the US.

  Your article falls short. I am publicly available, if you had just tried to verify the details with me I might have saved you the embarrassment. Now it appears you are siding with MV-lehti, siding with Russia, and that appears to be a losing position.

  • Losing position… because your information warfare budget is far larger?

   People who are against NATO generally don’t side with Russia. See them supporting Finland joining Russian military alliance? No, they don’t. They just want independent Finland, not a U.S. puppet state Finland. Not US/NATO media, not US/NATO NGOs and think tanks, not US/NATO politicians.

   People here in Vastavalkea oppose the witch hunt where criticism of fear and war mongering and with it the need to join NATO is explained as Russian paid propaganda. Or explained as siding with Russia. What people here resist is propaganda that makes Russia a threat and an agressive enemy! We resist YOUR JOB!

   If the Russians or our media would make you look like an agressive enemy, we would resist that propaganda. But they don’t.

   And you are a paid information warrior, a paid propagandist. Who should buy a word coming from you?

   Go home, Yankee! Go scare someone else.

  • Personally I’m sad that people read that racist trash, MV-lehti. I wish they came to read decent Vastavalkea instead. But you fool no-body, Joel Harding. You don’t attack that publication beause it writes racist stuff. You attack it because it is anti-establishment alternative media, and THAT’S what you would like to see closed.

   It’s not up to you anyhow what people write. It is your job to try shut different views, but you are in the wrong war monger, and people have the right.

  • For decades, a so-called anti-propaganda law prevented the U.S. government’s mammoth broadcasting arm from delivering programming to American audiences. But on July 2, 2013 that came silently to an end with the implementation of a new reform passed in January. The result: an unleashing of thousands of hours per week of government-funded radio and TV programs for domestic U.S. consumption in a reform initially criticized as a green light for U.S. domestic propaganda efforts. So what just happened? Men like you simply lost credibility in the eyes of critical audience blessed with discernment. There is an old proverb in Suomi: Vain to wrinkle, when shit is allready in the pants!

  • A claim is still no proof. There´s been lots of claims that MV is backed by FSB but no evidence has been forthcoming. Repeating it autoplay does not make it true. Instead we are getting bored hearing it.

   Otherwise it is still a question to be discussed that Jessikka Aro has been – as you say – cooperating with US-backed disinformation&deception group/persons while writing large articles (unable to back them up with proofs) about Russian disinformation&deception groups/persons active in Finland without mentioning her own dealings with the US-information warfare professionals – and that is why her integrity and honesty are in doubt.

   Nothing to do with hatespeech or racism, it is an ethical question which throws a shadow also to integrity and actions of Finland´s national broadcasting company Yle.

   • That’s right Riikka, it is about the integrity of YLE and journalists.

    If a private citizen is a foreign power infowar agent, hey that’s not cool. Shame on him or her.

    If a paid mass media (or a very influential alternative media) journalist is a foreign infowar agent, it’s a bloody scandal and throws a shadow on that media. It is cheating the readers.

    When the national broadcast company that is under parliament’s supervision employs knowingly a U.S. special forces trusted ”good people” who starts a campaign to blame common people being other foreign power’s infowar agents, that’s a HUGE GODZILLA SIZE SCANDAL. Or it would be, if mass media would report it.

    And I say WHEN not IF, because YLE must have heard of this by now.

    • I agree. Yle must now about this by now. But nothing´s gonna happen unless this scandal grows too big to hide even under a wall-to-wall carpet. Until then they just sit and hope that too many don´t hear about this, that this dies, killed by oppressing silence.

  • ”I am publicly available, if you had just tried to verify the details with me I might have saved you the embarrassment. Now it appears you are siding with MV-lehti, siding with Russia, and that appears to be a losing position.”

   This article is based on details you supplied, what you yourself publicly wrote, of your own initiative, about your cooperation and dealings (plural) with Jessikka Aro so shifting blame is not working.

   Were the reactions to exposals you yourself made something you did not expect, did you misunderstand the nature of Finns, expertise was lacking? Or was there some hidden reason burning Jessikka Aro publicly but it misfired? And now you are in an embarrassing situation, loosing credibility, that you´re trying to patch up?

   Or maybe it is the Hasbara-syndrome? Meaning that when lying and cheating is one´s profession, in the end one is unable to think outside that sort of box. I mean that adherence to narratives is the usual cause of intelligence failure – the inability to accept or even consider evidence that something outside the established frame of reference is in the process of occurring. One just ignores information that does not suite to one´s boxed and shut mind, molded by professional lying and cheating.

 34. jenkit toistaa itseään, nyt vain joutuvat miehittämään suomen itse venäjää vastaan ja suomalaiset pitäisi saada ryssä-vihaan jottei tarvitsisi yksin sotia heitä vastaan

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here