Kuva Yhdysvaltojen ja Naton sotaharjoituksista Suomessa on tarkentunut kevään mittaan.

Hankkeen suomalaisesta päätöksenteosta on liikkeellä runsaasti erilaisia tietoja, mutta korkealta taholta on kuultu, että keskeisessä asemassa oli maan sotilasjohto. Myös viime vuosikymmenellä oli samoja pyrkimyksiä, mutta presidentti Halosen ja pääministeri Vanhasen aikana tilanne pysyi kohtuullisesti hallinnassa.

Toinen havainto on merkittävä muutos Suomen ulkopolitiikassa. Presidentti Mannerheimista ja presidentti Paasikivestä alkaen linjaus on ollut, ettei Suomi anna aluettaan Venäjän vihollisten käyttöön. Nyt Venäjän mahdollisen vihollisen maa-, meri- ja ilmavoimat tulevat harjoittelemaan operointia Suomen alueelta Venäjän toisen pääkaupungin ja elintärkeiden liikenneyhteyksien viereen.

Kolmanneksi tulee vastaan ongelma. Millä tasolla tehdyllä päätöksellä ja millä motiivilla Yhdysvallat etenee näkyvästi sotilaallisesti Venäjän suuntaan kokonaan uuteen maahan tai tuo Itämerelle strategisia ydinaseisiin soveltuvia B-52 pommikoneita? Reaalisessa Baltian maiden kriisissä näitä koneita ei tuotaisi näihin maisemiin vihollisen ilmatorjunnan helpoksi maaliksi.Ajankohtaisessa kansainvälisessä tilanteessa Yhdysvaltojen harjoitukset ovat askel Ukrainan ja Syyrian kriisien jännitteen edelleen laajenemisessa Itämeren alueelle.

Ajankohtaisessa kansainvälisessä tilanteessa Yhdysvaltojen harjoitukset ovat askel Ukrainan ja Syyrian kriisien jännitteen edelleen laajenemisessa Itämeren alueelle. Aluksi näytti siltä, että Itämeren alue voisi välttää sen, mutta viime aikoina tilanne on kuitenkin alkanut muuttua. Venäjän toiminta Krimillä ja Itä-Ukrainassa on ollut ja on jatkuvasti laitonta. Mutta sen kriisin leviämisestä pohjoiseen Eurooppaan ovat kaikki vastuussa, mukaan lukien Suomi.

Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen kokous Washingtonissa toi pohjoisen Euroopan kilpavarusteluun kokonaan uuden tason. Se on näköala Yhdysvaltojen etenemisestä suoraan Baltian-Pohjoismaiden alueelle ja näin muodostaa Euraasian mantereelle uusi tukialue. Tämä taas avaa kysymyksen, perustuuko pohjoisen Euroopan tulevaisuus geopoliittiseen tasapainoon vai Yhdysvaltojen pyrkimykseen muodostaa tänne hegemonia. Jälkimmäinen vaihtoehto lupaisi vuosiksi ehkä vuosikymmeniksi levottomia aikoja.

Washingtonin kokousta valmisteltiin vuosi, ja se olisi tehnyt mahdolliseksi prosessin, joka tavoittelee jännityksen lieventämistä Itämerellä. Nyt matka kuitenkin tehtiin etsien ja antaen tukea konfliktiin.

Itämeren alueen todellisuus

Lyypekistä Pietariin ja Tornioon Itämeren alueen 90 miljoonan asukkaan jokapäiväinen hyvinvointi on täysin riippuvainen vakaan rauhan jatkumisesta Itämerellä. Alueen sotilaallinen kriisi olisi siis myös alueen kymmenen valtion asukkaiden taloudellinen kriisi. Itämerellä liikkuu joka hetki lähes 2000 alusta, joiden varassa on alueen kansantalouksien vienti ja tuonti – Suomen osalta lähes sataprosenttisesti.Elämä Itämeren alueella on käynyt surrealistiseksi. Me 90 miljoonaa ihmistä elämme täällä arkista elämäämme, ja samaan aikaan idän ja lännen sotilaiden bunkkereissa meitä tähtäillään näyttöpäätteillä.

Elämä Itämeren alueella on käynyt surrealistiseksi. Me 90 miljoonaa ihmistä elämme täällä arkista elämäämme, ja samaan aikaan idän ja lännen sotilaiden bunkkereissa meitä tähtäillään näyttöpäätteillä.

Venäjän kokonaisviennistä ja öljyn viennistä noin 40 prosenttia kulkee Itämeren kautta, ja koko maan talous on sen häiriöttömästä kulusta riippuvainen. Kuka uskoo vakavasti, että presidentti Putin jonakin päivänä määräisi kenraaleille ammunnat omiin jalkoihin eli aloittamaan Itämerellä kriisin, joka viennin estymisen kautta romahduttaisi Venäjän ja erityisesti Pietarin talouden?

Tuoreet amerikkalaiset tutkimukset kertovat, ettei Nato ei pystyisi puolustamaan Baltian maita perinteisessä sodassa. Mutta samalla Venäjän sotatoimet Baltiassa romahduttaisivat Itämeren viennin estymisen vuoksi Venäjän talouden.

Baltia ja Pietari meriliikenteineen ovat kuin kaksi rinnakkaista ruutitynnyriä, jotka kumpikin räjähtävät, jos toinen sytyttää naapurin tynnyrin. Huomioon ottaen myös kylmän sodan jälkeiset sotilaalliset järjestelyt Itämerellä on ollut molemminpuoliseen etuun ja uhkaan perustuvan vakaan rauhan materiaaliset edellytykset.

Kunkin alueen vakaa rauha voi perustua joko yhden valtion ylivoimaan tai kaikkien tasapainoon, jossa kukaan ei voi hankkia etua menettämättä vastareaktioiden vuoksi myös itse. Itämerellä Yhdysvallat ei voi saavuttaa sotilaallista ylivoimaa suhteessa Venäjään, eikä Venäjä voi edetä Nato -maiden vahingoksi kärsimättä itse.

Itämeren alueen maantiede ja sotilaalliset tekijät yhdessä muodostavat siis jatkuvasti vakaan rauhan aineelliset edellytykset. Antaessaan turvatakuut Naton kautta Baltian maille Yhdysvalloilla on kylmän sodan jälkeen ollut Itämeren alueella myönteinen vakautta turvaava rooli. Tosin aluksi oli ongelmana taipumus etääntyä ja saada Suomi kokoaan suurempaan vastuuseen Baltiasta. Nyt taas on taipumus ampua yli ja pyrkimys saada Suomi siihen mukaan.

Tilanne Washingtonissa

Tällä hetkellä Itämeren alueen nykyisellä turvallisuusjärjestyksellä ei kuitenkaan ole Washingtonissa jakamatonta hyväksyntää. Tilannetta arvioidaan yhä enemmän pelkästään sotilaallisten tekijöiden pohjalta sivuuttaen em. alueen talousmaantieteen ja Yhdysvaltojen itse rakentamien sotilaallisen tekijöiden kokonaisuus.

Yhdysvaltojen kevään harjoituksen taustalla on merkittävien amerikkalaisten sotilaiden ja turvallisuuspoliitikkojen huoli siitä, että Venäjä käyttäisi Baltian sotilaallista haavoittuvuutta osoittaakseen koko Naton haavoittuvuuden. Heihin kuuluvat mm. Zbigniew Brzezinski, entinen Helsingin suurlähettiläs Eric Edelman sekä entinen apulaisulkoministeri Strobe Talbott, joka jo keväällä 1997 esitti pääministeri Lipposelle että Suomi ottaisi vastuun Baltiasta – ja uudisti tuon esityksen presidentti Niinistölle vieraillessaan viime kesänä Suomessa.

Washingtonin kokonaiskuva on jatkuvasti varsin monipuolinen, mutta nousussa olevan eskalaatiosuuntauksen takana oleva huoli on otettava reaalisena tekijänä yhtä vakavasti kuin venäläisten huoli sen seurauksena tulevasta Yhdysvaltojen sotilaallisesta vahvistumisesta ja etenemisestä lähellä Pietaria. ”Suomen ulkopolitiikan perustehtävänä on kansakunnan olemassaolon ja Suomen geopoliittista ympäristöä hallitsevien suurvaltaetujen yhteensovittaminen” – sanoi presidentti Urho Kekkonen. Se tarkoittaa, että aktiivisen vakauspolitiikan tulisi olla aktiivista.

Washingtonin eskaloivaan suuntaukseen kuuluvat myös Baltian maiden, Puolan ja Ruotsin oikeiston lobbyt perinteisine siirtolaisyhteisöineen. Ne ovat myös pureutuneet Yhdysvaltojen hallinnon ja ulkopolitiikan rakenteisiin (kuten EU:nkin), rahoittavat ajatushautomoita sekä mobilisoivat juuri nyt kannattajia asiaansa innostuville presidenttiehdokkaille.Ajattelu kulkee nyt niin, että kaikkiin Baltian maihin on nykyisiin amerikkalaisiin komppanioihin lisättävä ainakin prikaati kuhunkin ja myös Suomi on saatava mukaan. Silloin Venäjää voitaisi mahdollisella Baltian kriisinäyttämöllä uhata myös pohjoisesta.

Tällä hetkellä Washingtonissa miehitetään presidenttiehdokkaiden kampanjaesikuntia eli tulevan hallinnon kärkipaikkoja. Presidentti Obaman aikana ei enää tapahtune mitään suurempaa, mutta seuraajan ohjelma, esikunnat ja ensimmäinen tapaaminen presidentti Putinin kanssa tulevat vaikuttamaan paljon myös Itämeren alueella.

Tähän eskaloivaan Itämeri –ajatteluun kuuluvat monet vuoden aikana vuodetut tutkimukset sekä hiljakkoin ilmestyneet RAND –yhtymän ja CSIS:n asiantuntevat raportit, joiden mukaan Nato ei pystyisi puolustamaan Baltiaa Venäjän sotilaalliselta hyökkäystä vastaan. Ajattelu kulkee nyt niin, että kaikkiin Baltian maihin on nykyisiin amerikkalaisiin komppanioihin lisättävä ainakin prikaati kuhunkin ja myös Suomi on saatava mukaan. Silloin Venäjää voitaisi mahdollisella Baltian kriisinäyttämöllä uhata myös pohjoisesta.

Harjoitus osa kokonaisuutta

Yhdysvaltojen ja Naton tämän kevään Suomen sotaharjoitukset sijoittuvat osaksi tätä kokonaisuutta. Vaikka Suomeen tulevat joukot ovat rajalliset, ne tavanomaisten sotaharjoitusten tavoin antavat Baltian sotatoimiin varatuille esikunnille mahdollisuuden harjoitella paikallisia olosuhteita. Samaan aikaan konkreettiset joukot ovat vain pieni osa siitä sotapelistä, jota esikunnissa pelataan. Ajatellaanpa Suomessa harjoituksen suomalaisesta viestistä mitä tahansa, amerikkalaisten viestiksi kuullaan kansainvälisesti, että Suomi on yhä varmemmin käytettävissä.Nykyiset skenaariot ilman väliin tulevaa poliittista ratkaisua päätyvät todennäköisesti sotilaalliseen kriisiin tai sen partaalle tai ydinaseilla uhkaamiseen, jotka ratkaistaan suurvaltojen sopimuksella.

Washingtonissa on presidentti Obaman hallinnossa muutakin ajattelua Itämeren osalta, mutta se näyttää jääneen hopealle. On myös ilmeistä että Berliinissä ollaan huolestuneita nykyisestä kehityksestä Euroopassa ja sen omalla Itämeren rannikolla. Suomi on anteeksiantamattomalla tavalla jättänyt käyttämättä diplomatiansa mahdollisuutta vaikuttaa Itämeren todellisen geopoliittisen tilanteen tunnetuksi tekemiseen ja koota vakautta puolustava ryhmittymä sen pohjalta ja sen taakse.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomi kohtaa laajan idän ja lännen konfliktin. Viimeisen 200 vuoden aikana niissä kaikissa on kuitenkin pohjoisen Euroopan kysymys ratkaistu alta pois, vaikka muualla tilanne on ollut epäselvä. Pohjois-Eurooppa eli Itämeren alue on maantieteellisesti aina ollut selkeästi oma kokonaisuutensa, ja Suomella on selkeä tehtävä ja mahdollisuus olla aloitteellinen sen vakaan rauhan turvaamisessa. On torjuttava ajatus, että nyt ja tulevaisuudessa mikä tahansa kriisi missä tahansa maapallolla suurvaltojen kesken vaatisi aloittamaan sapelinkalistelun myös Itämerellä.

Nyt kuitenkin Washingtonissa, Brysselissä ja Moskovassa on valmiit skenaariot Itämeren sotilaallisen eskalaation jatkumisesta ja myös suunnitelmat seuraavien portaiden varalle. Nykyiset skenaariot ilman väliin tulevaa poliittista ratkaisua päätyvät todennäköisesti sotilaalliseen kriisiin tai sen partaalle tai ydinaseilla uhkaamiseen, jotka ratkaistaan suurvaltojen sopimuksella. Washingtonin tapaamisen jälkeen avautuu myös näkymä pitkäjänteisestä eskalaatiosta, joka portaittain tekee Baltian-Pohjolan alueesta amerikkalaisen tukikohdan käyttäen hyväksi täällä olevia toiveita Baltian suojaamiseen sekä Venäjä -pelkoja.

Mitä jatkossa?

Tällä hetkellä on ongelma, miksi Washingtonin, Berliinin ja Moskovan poliittiset johdot antavat Itämerellä jatkua sotilaallisen eskalaation, josta jokaisen osapuolen skenaariot lupaavat niille itselleen – ja kaikille alueen 90 miljoonalle asukkaalle – vain huonoja tuloksia.On myös mahdollista, ettei päädytä vaikean tilanteen kautta suurvaltojen sopimukseen vaan todelliseen sotilaalliseen kriisiin. Siihen voi johtaa vahinko tai se, että eskalaation loppupelissä Venäjä päätyy esimerkiksi nurkkaan ajettuna katsomaan, uhraako Yhdysvallat todella New Yorkin Narvan vuoksi.

Suomen ulkopoliittisen johdon oikea linjaus on ollut ”aktiivinen vakauspolitiikka”, mutta käytännössä se on ollut varsin passiivinen ja tosiasiallisesti sotilaiden on annettu ohjata turvallisuuspolitiikkaa. He ovat kunnioitettavia ammattilaisia aseisiin liittyvissä kysymyksissä. Mutta se jolla on vain vasara, näkee vain nauloja. Suomen ja Itämeren alueen ylimpien valtionjohtojen tulisi tarttua edistämään Itämeren alueen vakaan turvallisuuden kokonaisuutta ennen kuin se on liian myöhäistä.

On myös mahdollista, ettei päädytä vaikean tilanteen kautta suurvaltojen sopimukseen vaan todelliseen sotilaalliseen kriisiin. Siihen voi johtaa vahinko tai se, että eskalaation loppupelissä Venäjä päätyy esimerkiksi nurkkaan ajettuna katsomaan, uhraako Yhdysvallat todella New Yorkin Narvan vuoksi.

On myös mahdollista, että viime kesän Etyj kokous, Naton isäntämaasopimus, kevään amerikkalaisharjoitus, suomalaisen median into ja sotilaiden heikko kotimainen ohjattavuus vaikuttavat Venäjän odotuksiin Suomen alueen käyttäytymisestä mahdollisessa Baltian kriisissä – eikä se siis luottaisi suomalaisten puheisiin. Siinä tapauksessa Venäjä suunnittelisi Baltian kriisin ajaksi Suomen puolustusvoimille muuta puuhaa kuin Baltian tai amerikkalaisten avustamisen ja eliminoisi alkuunsa mahdollisuuden käyttää siihen tarkoitukseen lentokenttiä tai Naton isäntämaasopimukseen kuuluvia satamia.

Tiedon tultua kevään harjoituksista Suomen maaperällä ehdotin osaltani, että ne peruutettaisiin alkuna Itämeren sapelinkalistelun hillitsemiseen ja kääntämiseen liennytykseksi. Tällä hetkellä käännettä ei ole näkyvissä, ja siitä kantaa myös Suomen ulkopoliittinen johto oman vastuunsa.

Toinen ehdotus oli Itämeren alueen turvallisuus- ja yhteistökonfrenssi. Sillä alkaa olla kiire.

 

Risto Volanen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja entinen valtiosihteeri. Tämä kirjoitus on alun perin julkaistu hänen blogissaan

 

67 KOMMENTTIA

 1. ”Tiedon tultua kevään harjoituksista Suomen maaperällä ehdotin osaltani, että ne peruutettaisiin alkuna Itämeren sapelinkalistelun hillitsemiseen ja kääntämiseen liennytykseksi. Tällä hetkellä käännettä ei ole näkyvissä, ja siitä kantaa myös Suomen ulkopoliittinen johto oman vastuunsa.

  Toinen ehdotus oli Itämeren alueen turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi. Sillä alkaa olla kiire.”

  Näinpä juuri. Silti liikaa vaadittu hallitukseltamme, pahoin pelkään. Kun tarvittavaa kanttia ja osaamista ei ole niin sitä ei ole.

  Siviilit sitten taas kärsivät hallitusten sotapolitikoinnista.

  Putin on tulossa visiitille Suomeen, kertoivat ulkomaan aviisit. Kenties Itämeren tiimoilta.

  Kiitos Risto Volanen perustellusta mielipiteestäsi.

 2. ”Venäjän toiminta Krimillä ja Itä-Ukrainassa on ollut ja on jatkuvasti laitonta. ”

  Olen eri mieltä.

  Mitä laitonta Venäjä tekee Itä-Ukrainassa? Itä-Ukrainassa ei ole Venäjän armeijaa, vaikka Ukrainan ja Yhdysvaltain hallinto kuinka niin väittäisivät: heidän mukaan puolet Itä-Ukrainan separatistien vahvuudesta on Venäjän armeijan osastoja! Siitä on aivan selvä todiste, kun noin 2 000 sotavangista jota Ukrainan hallinnon joukot ovat saaneet, vain kaksi on Venäjän armeijasta: kaksi tiedustelijaa jotka olivat tarkkailemassa sotatapahtumia. Oman kertomuksensa sotilaiden käsky oli välttää taistelua, ja he jäivät kiinni paetessaan. Tiedustelijoita on tapana lähettää suurvalloilla mitään kysymättä toisten valtioiden alueelle ilman että ovat sodassa (ja vielä enemmän tekevät: lähettävät myös erikoisjoukkoja luvatta toisten maiden alueelle). Mutta en ole kuullut, että koskaan vielä olisi kutsuttu laittomaksi, kun länsimaat lähettävät tiedustelijota tai edes erikoisjoukkoja vieraan maan alueelle. Kriisin alussa myös yksi 10 miehen Venäjän armeijan osasto ylitti Ukrainan rajan, omissa univormuissan, eksyttyään matkalla sotaharjoituksiin. Heidätkin on sotavangeiksi laskettu, koska rintamalta ei sellaisia ole saatu.

  Eli noin 1000 sotavangeiksi jäänyttä pitäisi olla Venäjän armeijasta, jos heitä jää samassa suhteessa vangiksi kuin separatisteja. Mutta kun ei ole. Ukrainan hallinto on koko ajan halunnut todistaa Venäjän olevan sodan osapuoli. Kahdesta tiedustelijasta tiedotettiin että Venäjän armeijan sotavankeja on saatu, ja hieman sen jälkeen kaverit päätyivät sairaalasta videolle ja uutisiin. Suosittu ukrainalainen television keskusteluohjelma esitteli Venäjän sotilaan, joka oli kertonut taistelleensa Itä-Ukrainassa. Suorassa lähetyksessä hän kertoikin olevansa Ukrainan venäläinen, ja haukkui ohjelman vetäjät jotka eivät edes tarkistaneet hänen taustojaan.

  Itä-Ukrainan Donetsk ja Luhansk ovat de facto (käytännössä) itsenäisiä, sillä Ukrainan liittovaltio ei enää pysty niitä hallitsemaan. De facto itsenäiset valtiot harrastavat omaa politiikkaa, kuten esimerkiksi Taiwan, jota nykyäään ei tunnusta enää edes Yhdysvallat: silti maat ovat läheisesti toistensa kanssa tekemisissä, Taiwan ostaa Yhdysvalloilta aseita, ja Yhdysvallat on sitoutunut puolustamaan Taiwania Kiinaa vastaan.

  Krimillä Venäjän toiminta OLI lainvastaista, kun se lähetti omia joukkojaan Krimin autonomisen tasavallan alueelle kun siellä oli levottomuuksia. Samana päivänä vieläpä Krimin hallitus erosi, ja parlamentti valitsi uuden hallituksen, yhdessä Venäjälle paenneen Ukrainan presidentin kanssa. Venäläisiä tunnuksettomia joukkoja oli tuolloin Krimillä, ja jopa parlamenttitalolla! Vaikka Ukrainassa olikin vallankaappajat nousseet valtaan ja demokraattisesti valittu presidentti maanpaossa, Venäjä rikkoi kansainvälistä lakia lähettämällä joukot alueelle.

  Krimin autonomisen tasavallan uusi hallitus järjesti maahan kansanäänestyksen tasavallan uudesta statuksesta, tulisiko sen jatkaa Ukrainan liittovaltion osana, vai tulisiko sen itsenäistyä ja liittyä Venäjään. Vaalipäivänä ja edellisenä päivänä viisi länsimaista suurta mediaa mm. Saksasta ja Yhdysvalloista suoritti mielipidemittauksen, ja sai saman tuloksen kuin mitä vaalien virallinen tulos: noin 90% äänestäneistä halusi liittyä Venäjään.

  Kansan tahto on ylin valta. Niin sanoo kansansuvereniteetin periaate, ja sen tunnustaa mm. Suomi ja Euroopan Unioni. Myös kansanvallan (demokratian) periaate vedetään kansansuvereniteetistä, samoin äänestystuloksen oikeutus johtuu kansansuvereniteetista: kansalla on oikeus valita kuka ja miten heitä hallitaan. Kukaan ei väitä, etteikö Krimin vaäestön suuri enemmistö äänestäisi Venäjään liittymisen puolesta. Kansanäänestyksen jälkeen tilanne EI ENÄÄ ollut laiton. Mikään laki ei voi mennä kansan tahdon ohi. Ei Ukrainan perustuslakikaan, vaikka EU on sen kannan ottanut – mikä on ymmärrettävää, sillä EU ei halua separatismiä, ja sitä on nyt Kosovon tapauksen jälkeen PALJON liikenteessä Euroopassa. Krimin tasavallan hallitus ja Sevastopolin kaupunki julistautuivat itsenäiseksi, ja aloittivat Venäjän kanssa liittymisneuvottelut.

  Kun Serbian maakunta Kosovo itsenäistyi, useat länsimaat hyväksyivät sen itsenäisyyden, jopa ilman kansanäänestystä, vaikka Serbia vastusti Kosovon itsenäisuuttä, se ei ollut länsimaille ongelma. Serbia vei tapauksen Haagin tuomioistuimeen, joka totesi että itsenäisyysjulistus ei ole kansainvälisen lain mukaan rikos. Krimin tasavalta lainasi itsenäisyysjulistukseensa Kosovon tapausta ennakkotapauksena.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansansuvereniteettiperiaate

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Itsem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4misoikeus#Kansojen_itsem.C3.A4.C3.A4r.C3.A4.C3.A4misoikeus

  • En tiedä kuinka EU ja Suomi enää perustelevat vallanpitäjien oikeutta valtaan, kun ovat kansansuvereniteetin periaatteen nyt Krimin tapauksen jälkeen hylänneet. Oikeutusta valtaan ei saada enää kansalta, vaan ilmeisesti oikeus valtaan on nyt niillä, jotka vallan ovat ennemmin hankkineet. Mielestäni tämä on valtavan suuri asia!

 3. Pahaksi tilanne äityy,jos ja kun, voimansatunnossa olevat baltit,alkavat vainota fyysisesti etnisten venäläisten vähemmistöä.
  Suostuisikko silloin NATOn joukot turvaaman hegenvaarassa olevia venäläisiä.

  Kysynys moisesta spekulaatiosta on yhtä asiallinen,tai mieletön, kuin, balttien pelko nyt venäläisiä kohtan.

 4. Myös minua kummastutti kuinka sinänsä hyvä artikkeli voi pitää tällaista potypuhetta sisällään:
  ’”Venäjän toiminta Krimillä ja Itä-Ukrainassa on ollut ja on jatkuvasti laitonta. ”

  Pitäisin huolestuttavana jos tämä todella on kirjoittajan mielipide. Silloin ollaan mukana juuri siinä USA/EU/NATO propagandakuorossa joka tätä on veisannut ja yhä veisaa ja johon virteen valitettavan moni meilläkin ihan presidenttiä myöten on yhtynyt.

 5. jäin jumiin tähän – ”Venäjän toiminta Krimillä ja Itä-Ukrainassa on ollut
  ja on jatkuvasti laitonta.”, oikeasti?
  luen loput kun olet selvittänyt tarkoitus.

  ja jos tarkoitteet mitä kirjoittivat – siis etta
  Venäjä on jotenkin syyllinen tässä asiassa – sinusta
  voida sanoa ”falsus in uno, falsus in omnibus”

 6. Millä perusteella ”Venäjän toiminta Krimillä ja Itä-Ukrainassa on ollut ja on jatkuvasti laitonta”? Mihin hän viittaa? Missä on analyysi? Puhutaanko tässä esim. tataarien väitetystä kaltoin kohtelusta, vai onko Venäjän toiminta laitonta Krimillä ”jatkuvasti” samassa merkityksessä kun esim. Britannian/USA:n toiminta n. 1500-luvulta alkaen ”jatkuvasti” miehitetyillä intiaanien mailla. (Vastavalkean jutuissa on mahdollista myös dokumentoida väitteitään alaviitenotaation avulla. Vähintään tällaista olisin odottanut, jos tämä olisi rikkonut liikaa leipätekstin ”ydinsanomaa”.)

  Täysin selvää ei toki ole, onko (käytetään preesensiä imperfektin asemesta, homma kun on ”jatkuvasti” väärin) Volasen mielestä Krimin valtaus 1) väärin QUA laiton (sinänsä kiistanalainen, mutta mahdollinen tulkinta), vai 2) väärin, KOSKA laiton, ts. hommaa ei olisi tullut sen laittomuuden takia toteuttaa, jolloin laittomuus on valtauksen ensisijainen ja olemuksellinen ominaisuus (qua laiton taas tarkoittaa, että laittomuuden olisi projektissa tullut olla vain eräs normatiivisesti inhibitorinen tekijä, jolloin laittomuus-analyysi ei millään tavalla determinoi anneksion mielekkyyttä KONKREETTISENA historiallisena tapahtumana). Jännää kyllä, yleensä eroa näiden tulkintojen välille ei tehdä, vaikka filosofisessa ja poliittisessa katsannossa ne ovat radikaalisti erilaisia.

  Jotain osviittaa saamme, kun tarkastelemme Volasen lausuntoa hieman laajemmassa kontekstissa.

  ”Venäjän toiminta Krimillä ja Itä-Ukrainassa on ollut ja on jatkuvasti laitonta. Mutta sen kriisin leviämisestä pohjoiseen Eurooppaan ovat kaikki vastuussa, mukaan lukien Suomi.”

  Mikäli kriisin leviämisessä POHJOISEEN (eli Itämerelle) KAIKKI ovat vastuussa (siis myös Venäjä, vaikka Volanen ei kerro miksi, ilmeisesti koska on maa ”häirinnyt” USA:n Aegis-hävittäjää oman sotilastukikohtansa lähivesillä), olettanee tämä, että kriisin leviämisessä UKRAINAN alueella VENÄJÄ on vastuussa. Jos tämä todella on Volasen sanoma (muuhun tulkintaan en oikein kykene) se on kyllä todella, sanoisinko jopa kerrassaan paksu!

  Lisäksi tulkinta ontuu maailmanpoliittisesti: kaikki ovat vastuussa -ajatuksessa korostuu se, että Naton REAKTIO on ollut väärä suhteessa AKTIOON, eikä niin että kriisin leviäminen pohjoiseen edustaa Naton johdonmukaista politiikkaa Venäjän ympyröimisessä ja sotilaallisessa isoloinnissa. Tämä tulkintaero on drastinen, eikä Venäjä-heittoa voi tulkita enää sivuhuomiona Itämeri-teemaan.

  Volanen tuntuu tässä hokevan propagandaa ikään kuin todistaakseen puolueettomuuttaan, keskitien kulkijuuttaan tai si vous voulez, keskustalaisuuttaan; ts. hänen kantojaan kuunnellaan Itämeren tilanteesta paremmin, mikäli hän mukautuu vallitsevaan pravdaan Ukrainasta. Hieman kuin kansalainen X ajattelee, että hänen kantansa 9/11-”salaliitosta” on uskottavampi, mikäli hän EI usko London 7/7-”salaliittoon”, sillä hänen kannattaessaan molempia ”salaliittoja” joku voisi alkaa levittää ilkeää huhua siitä, että hän kannattaa näitä SIKSI, että ne ovat ”salaliittoja” eikä SIITÄ HUOLIMATTA, että ne ovat ”salaliittoja”, mitä tietysti rahvaan omaksuma episteeminen ortodoksia vaatii. (Vaihdetaan vaan sana ”salaliito” (liialliseen) ”venäjämielisyyteen”, niin teema selkiytyy.)

  Volanen tuntuu haluavan kalastella (liioittelematta varsin paksulla ja perustelemattomalla tulkinnallaan) sympatiaa heitoilla, jotka kertovat halusta miellyttää rahvasta virallisen propagandan piirissä, ikään kuin aito pyrkimys totuuteen olisi jotain esikoulun sulle-mulle -leikkiä: uskokaa minua Itämerestä, kun kerta annan teille periksi Ukrainassa… Tällainen mielistelyn halu – ja puhujaposition valtavirtaistaminen, jota sanomakin valtavirtaistuisi – on, kuten yllä esitin, kiistatta jollain tavalla toki keskustalaista, sanan yleisessä merkityksessä, olkoonkin, että Volaselta vaadittaneen aika lailla syvempiä katumusharjoituksia, ellei jopa pyhiinvaellusmatkaa, ennen kuin hänet en ce sens hyväksyttäisiin keskustelaiseksi vallitsevassa propagandailmapiirissä. Tuleeko tähän ylipäänsä pyrkiä ja jos tulee niin miksi, jää minulta kyllä täysin havaitsematta ja ymmärtämättä.

 7. Vau! Onpa hyviä kommentteja lukijoilta.

  Krimin tapauksessa on hyvä muistaa että Krimi halusi liittyä Venäjään ja irti Ukrainasta jo 1990-luvulla joten kansanäänestyksen/vaalin tuloksen ei olisi pitänyt yllättää.

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/21/krim-halusi-irti-ukrainasta-jo-1990-luvulla

  Sikäli siis voidaan spekuloida että Krimi hyödynsi Ukrainassa järjestettyä vallankaappausta toteuttaakseen oman tahtonsa, ja tätä eivät vallankaappauksen masinoijat olleet osanneet ottaa mukaan laskelmiinsa josta syystä hirveä älämölö jälkikäteen: krimiläisten (laillinen) päätös sotki ulkopuolisten tahojen geo-, valta- ja talouspoliittiset suunnitelmat.

 8. Nato-”linjassa” olevilta keskustelijoilla kuten Volaselta jää sanomatta, että Kiovan sotilaalliset toimet Itä-Ukrainassa ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Ennakkotapauksena on Kanadan korkeimman oikeuden tuomio, jossa sotilaalliset toimet emämaan taholta todettiin lainvastaisiksi.

  • Kyllä. Luin itsekin Kanadan korkeimman oikeuden päätöksestä (ja ihmettelin kanadalaisten tuomarien uskallusta uhmata naapuriaan koska Kanadan hallituksella ei uskallusta ole).

 9. ”Kuka uskoo vakavasti, että presidentti Putin jonakin päivänä määräisi kenraaleille ammunnat omiin jalkoihin eli aloittamaan Itämerellä kriisin, joka viennin estymisen kautta romahduttaisi Venäjän ja erityisesti Pietarin talouden?”

  En usko että kuumaa sotaa halutaan NATO:n eikä Venäjän puolelta kummaltakaan. Tilanne olisi hirveä Suomelle, EU:lle ja Venäjälle. Minusta tässä on kyse NATO-laajentumisesta Ukrainaan, Ruotsiin ja Suomeen, sekä Venäjän opposition tukemisesta Venäjän sisäiseksi epävakauttamiseksi. Venäjällä herättiin viimeistään viime presidentinvaaleissa siihen, että Yhdysvallat yrittää siellä samaa kuin Ukrainassa: siitä johtuen venäläisiä järjestöjä jotka ovat ulkomaisten järjestöjen tai hallitusten toimistojen rahoittamia, on vaadittu kertomaan rahoituksestaan. Suomenkin median ahkerasti lainaama ”Venäjän sotilaiden äidit” -järjestö joka USAID-järjestön kirjanpidon mukaan on heidän rahoittamansa, on yksi näitä epävakauttamista tekevistä järjestöistä.

  Tietysti vaarana on se, että vähiten Itämeren kriisi koskettaisi Yhdysvaltoja, joka on myös NATO:n ja Euroopan Unionin osavaltioiden tosiasiallinen ylipäällikkö.

  ”Yhdysvaltojen kevään harjoituksen taustalla on merkittävien amerikkalaisten sotilaiden ja turvallisuuspoliitikkojen huoli siitä, että Venäjä käyttäisi Baltian sotilaallista haavoittuvuutta osoittaakseen koko Naton haavoittuvuuden.”

  Ei uskoisi. Laajentumispolitiikka on pikemminkin vaikuttanut siltä että ongelmia haetaan. Yhdysvallathan halusi Ukrainan ja Georgian NATO:n jäseneksi. Georgiassakin oli tuolloin vallassa Yhdysvaltain ja Israelin tukema hallinto, joka suhtautui alueen kahteen itsenäiseksi pyrkivään ja Venäjän tukemaan separatistiseen alueeseen vihamielisesti. Georgiassa oli jo ison kriisin ainekset, kun se hyökkäsi Etelä-Ossetiaan, ja Venäjä vastasi torjumalla hyökkäyksen. Mustalla merellä Yhdysvaltain laivasto oli Georgian satamissa ja Venäjä niitä saartamassa. Ukrainan NATO-hakemus jätettiin Julia Timoshenkan hallituksen aikana huolimatta noin kahden miljoonan ihmisen allekirjoittamasta adressista että asia pitäisi alistaa kansanäänestykseen. Euroopan NATO-maat olivat kuitenkin Ukrainasta niin huolissaan että torppasivat tuolloin hakemuksen. Yhdysvallat halusi kuitenkin uutta yritystä ja NATO ja Ukraina perustivat yhteisen elimen jatkamaan Ukrainan kehittämistä kohti NATO-jäsenyyttä.

  ”Entinen apulaisulkoministeri Strobe Talbott, joka jo keväällä 1997 esitti pääministeri Lipposelle että Suomi ottaisi vastuun Baltiasta – ja uudisti tuon esityksen presidentti Niinistölle vieraillessaan viime kesänä Suomessa.”

  Uskomatonta! Jos Itämerellä syttyy kriisi Venäjän kanssa, tai Venäjä hyökkäisi Balttiaan kuten NATO pelkää, niin Suomihan olisi kriisissä mukana! Millä Suomi pystyisi Balttiaa auttamaan, kun olisi itse hyökkäyksen kohteena, kädet enemmän kuin täynnä?

  Jos NATO aikoo laajentua Suomeen, tai uskottavasti puolustamaan Balttiaa, sen täytyy tuoda tänne roppakaupalla voimaa. Enkä puhu mistään pienestä tukikohdasta, vaan sellaisesta määrästä mitä ei ole Saksassakaan! Suomi on eturintamassa, jos sota NATO:n ja Venäjän välillä käynnistyy. Tänne tarvitaan vähintään puoli miljoonaa miestä jalkaväkeä ja panssarivoimia ja useita satoja torjuntahävittäjiä. Se ei auta, jos ne ovat Yhdysvalloissa: ne ovat silloin auttamattomasti myöhässä. Vai Suomi auttamaan Balttiaa! Eikö natottajilla pitäisi alkaa hälytyskellot pirisemään?

  • Tuohon kommenttisi viimeiseen lauseeseen liittyen:
   Natottajien herätyskellot tuskin soivat näistä esittämistäsi kovista faktoista huolimatta.
   He epäilemättä ovat tietoisia siitä että ’kun pirulle antaa pikkusormen niin se vie koko käden’ mutta ovat pohjimmiltaan silti valmiit hyväksymään senkin.
   Kyllä he tietävät että peruutusvaihdetta on vaikea ellei mahdotonta panna päälle hajottamatta vaihdelaatikkoa kun ollaan jo liikkeellä.

  • ”Vai Suomi auttamaan Balttiaa! ” Voitaisiinkin kysyä, onko Viron Ilveksen ja muiden Natoa Suomelle tyrkyttäneiden mielessä ollut juuri tuo, tehdä Suomesta Venäjän ohjushyökkäyskohde numero yksi.
   Tästähän oli käyty jo ennen isäntämaasopimuksen allekirjoittamistakin vilkasta keskustelua esimerkiksi Uuden Suomen Puheenvuorossa, jossa sixpack-hallitusta kannattaneet Nato-fanaatikot lehden toimitusta myöten eivät halunneet nähdä Natoa sellaisena kuin se on. Noam Chomskyn mukaan Naton joukot ovat maailmanlaajuiset hyökkäysjoukot, joita USA kontrolloi. Naton funktio on ensisijaisesti suojella globaalien
   finanssialan ja energia-alan sekä muiden suuryritysten intressejä (eikä esimerkiksi Naton jäsenmaita).
   http://www.actvism.org/news/noam-chomsky-propaganda-und-nato/

   • Juuri näin, ainoastaan NATOn toiminnasta täysin tietämätön tollo (kuten Uuden Suomen klaani) voi kutsua sitä puolustusliitoksi!

  • ”Yhdysvallat yrittää siellä samaa kuin Ukrainassa: siitä johtuen venäläisiä järjestöjä jotka ovat ulkomaisten järjestöjen tai hallitusten toimistojen rahoittamia, on vaadittu kertomaan rahoituksestaan. Suomenkin median ahkerasti lainaama ”Venäjän sotilaiden äidit” -järjestö joka USAID-järjestön kirjanpidon mukaan on heidän rahoittamansa, on yksi näitä epävakauttamista tekevistä järjestöistä”

   Hilpeä yksityiskohta tässä (Suomessakin tyrannian osoitukseksi leimatussa) Venäjän laissa, joka vaatii kansalaisjärjestöiltä avoimuutta rahoituksen suhteen, on se että sen mallit ovat Yhdysvalloista.
   (esim. FARA).

  • Osa tätä Venäjä hyökkää! -vouhotusta lienee ihan puhtaasti aseteollisuuden ohjailemaa myynninedistämispuhetta jolla myydään mahdollisimman iso määrä Nato-yhteensopivaa aseistusta eri maille. Veronmaksaja maksaa kulut.

   Toinen syy Venäjä hyökkää! -vouhotukselle nähdäkseni on pyrkimys perustella Naton tarpeellisuutta. Nato tarvitsee vihollisen. Jos Venäjä ja Kiina olisivat heikkoja niin sitten uhka varmaan tulisi ulkoavaruudesta.

   Kolmas syy on Yhdysvalloissa noudatettu hegemonia-oppi jonka mukaan Yhdysvaltain tulee eliminoida keinolla millä hyvänsä sellaisten voimien nousu (resurssirikkaat maat, taloudellinen menestys jne) jotka voisivat haastaa Yhdysvaltain ylivalta-aseman. Teema toistuu raportista ja (amerikkalaisen) ajatushautomon tuotoksesta toiseen – vaikka Yle epäilemättä lukisi senkin Venäjän masinoinneiksi 😉

   Pelottelu on aina ollut hyvä myynninedistämiskonsti, sillä saadaan myytyä aseiden lisäksi äänestäjille epämieluisaa politiikkaa, median tuotoksia ja asenteita.

   Eiköhän se EU:kin myönny nyt antamaan jäsenmaiden luopua budjettikurista kun on ”ihan pakko ostaa” Yhdysvalloista lisää Nato-kamaa. Ei koske Kreikkaa tietenkään koska niiden pitää maksaa ”velkojaan takaisin” eli omasta selkänahastaan muiden asehankintoja.

   • Kyllä, uhka tulee vielä ulkoavaruudestakin, kun pimeän budjetin ohjelmat on kehittyneet sille tasolle, että uhka on uskottava (tai uhka Maapallolla on pelattu loppuun, kuten ehdotit). Siihen vasta rahaa uppoaakin, eikä uhka ole enää globaali, vaan universaali.

   • Kyllä, olen samaa mieltä.
    Neljäs syy liittyen tuohon kolmanteen on NWO-mafian todellinen halua ei vain eliminoida uhka jota ei todellisuudessa edes ole koska esim. Venäjä ja Kiina korostavat rauhaa ja sovinnossa elämistä vaan ottaa kaikki maailman maat kokonaan täysin oman valtansa alle siten ettei niillä enää ole suvereniteettia. Siis periaatteessa miehittää koko maailma ja toteuttaa unipolaarinen totalitaristinen maailmanvalta .

   • Oikeassa olet Riikka, ihmiskuntaa ohjataan/orjuutetaan pelolla.

    Kuten olen täällä usein todennut, en usko ydinasevarustelun olemassaoloon, enkä ylipäätään siihen informaatioon, jota meille ydinenergiasta jaetaan. Olisihan se vallan kamalaa meitä orjuuttavalle pankkimafialle, jos saisimme käyttöön lähes ilmaisen energian ja sitä myöten vaurastuisimme. Ydinsaasteella tuhoutuneiden paikkojen nykytilanne ei istu meikäläisen maalaisjärkeen, eikä toisen maailmansodan todellisiin tapahtumiin, joten oleellinen kysymys kuuluu: ketkä olivat tuolloin kyseisten kansallisvaltioiden päämiehiä… ketkä vallan naruja vetelivät? Kuten valveutuneet Vastavalkean lukijat tietävät, vallan naruja vetelivät tuolloin yksityiset pankkiirit juoksupoikinaan heidän agendaansa sopivat korruptoituneet nukkehallitsijat, joiden tehtävä oli provosoida ja ylläpitää kansakuntien erimielisyyksiä, ja viedä kyseiset maat sotaan.

    Tässä oivalluksessa meidän tulee pysähtyä ja kysyä itseltämme: mitä järkeä siinä olisi, että pankkimafia, joka tätä MAAILMANLAAJUISTA NÄYTELMÄÄ ohjaa ja hallitsee, rakentaisi satoja ydinaseita eri puolelle maailmaa? Ei… siinä ei olisi pienintäkään järkeä, ei järjen hippustakaan. Jokainen, joka käynnissä olevan valtapelin hahmottaa, ymmärtää nopeasti sen, että ydinvarustelussa ei olisi heidän kannaltaan mitään järkeä, se edustaisi täydellistä typeryyttä. Ydinasevarustelu edustaa siten ihmisten pelottelua – provokaatiota – eikä mitään muuta. Sodat eivät synny, ne synnytetään. Kansakunnat eivät ole toistensa vihollisia, heistä tehdään toistensa vihollisia. Sotia, ase- ja huumekauppaa pidetään tietoisesti yllä, eli kaikki ne järjestöt, jotka taistelevat huumeiden salakuljetusta vastaan, ovat todellisuudessa huumeiden salakuljettajia. Öljy on manipuloitu tietoisesti suurten konfliktien ”riitakapulaksi” ja kaikki tämä tapahtuu siksi, että pankkimafia kasvattaisi NWO valtaansa ja sulattaisi kansallisvaltiot/uskonnot yhdeksi. Ihmisiä toisin sanoen tapetaan ja valtioita tuhotaan perustuen pankkimafian ylläpitämään illuusioon vihollisvaltioista/terroristeista/uskonpuhdistuksista.

    Yhdysvaltojen ”verivihollinen”, Kuuban nukkehallitsija Fidel Castro, on mainio esimerkki siitä, kuinka nerokkaasti vastakkainasettelu – illuusio vihollisesta – hoidetaan. Fidel Castro on todellisuudessa Yhdysvaltojen valtaan asettama/tukema psykopaatti, jonka toimintaa he ovat kannattaneet ja kannattavat edelleenkin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Näin London-Washington on ”verhon takana” toiminut ja näin se toimii edelleenkin. Hyvät ja oikeamieliset valtiojohtajat korvataan kansaa ruoskivilla ja naapurikansoja voimakkaasti provosoivilla häiriköillä, koska se ajaa pankkimafian perimmäistä agendaa. Luonnollisesti sitä ei ääneen ihmisille kerrota, heidän omistamansa valemedia maalaa tapansa mukaan mustan valkoiseksi. YKn/ihmisoikeusjärjestöjen, seka hurskastelevien valtiojohtajien juhlapuheissa näiden massamurhaajien teot voimakkaasti tuomitaan, vaikka todellisuudessa he itse ovat kyseiset konfliktit organisoineet.

    Sama kuvio on toistumassa, eli samat Rothscild/Rockefeller rikolliset ovat rakentamassa toisen maailmansodan kuviota korruptoituneiden nukkehallitusten kautta. Kansallisvaltiot eivät ole toistensa vihollisia – eivät vähimmässäkään määrin – mutta siitä huolimatta pankkimafian hallitsemat NATO, EU, YK, sekä lukuisten kansallisvaltioiden armeijat ovat varustautumassa ja ajamassa ihmiskuntaa maailmanlaajuiseen konfliktiin. Ydinasevarustelua, eli ”kauhun tasapainoa” ryhdyttiin syöttämään meille Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan yhteistyöllä Hiroshiman/Nagasakin jälkeen ja siitä lähtien sitä on jarrutettu/kiihdytetty pankkimafian agendaan sopivaksi. Kysymys kuuluu: kuinka helvetin monta sotaa City of London+Washington on perustellut ydinasepeloitteella ja arvovaltaisten ”ydinfyysikoiden” ylläpitämällä provokaatiolla, joka on rakennettu ja jota ylläpidetään ihmisten orjuuttamiseksi? Valemedian palstoilla vierailevat ”ydinfyysikot” ovat minulle yhtä todellisia kuin NASAn kansainvälisellä avaruusasemalla työskentelevät astronautit – molemmat kuuluvat satukirjoihin!

    • Sanot: ’…vallan naruja vetelivät tuolloin yksityiset pankkiirit juoksupoikinaan heidän agendaansa sopivat korruptoituneet nukkehallitsijat, joiden tehtävä oli provosoida ja ylläpitää kansakuntien erimielisyyksiä, ja viedä kyseiset maat sotaan.’

     Pankkiirit ovat vetäneet vallan naruja jo ties kuinka kauan Napoleonin sodista lähtien. Ja heillä on lakeijansa ja lainanottajansa jotka toimivat heidän lainarahalla. Sikäli he ovat avainasemassa maailmanpolitiikassa kun voivat rahoittaa militaristisia hankkeita.
     Mutta ei se minusta poista sitä faktaa että aseet ja armeijat kalustoineen ovat todellisia ja niillä kaikki pelote luodaan- Sitä tuskin olisi ilman noita aseita. Asekauppa on myös valtava ellei paras pankkiirien ja siihen sijoittavien bisnes ja myös siksi aseita tehdään.
     Ja jotta aseille olisi kysyntää tarvitaan sotia ja niitä synnyttää sitten se taho joka haluaa tuhota ja ottaa valtaansa itsenäisiä maita ja ryöstää niiden luonnonvaroja ja lopulta kaapata ne kokonaan oman valtansa alle.
     Näin NWO:ta luodaan kun yksi ja toinen maa pikku hiljaa valloitetaan eikä se ilman aseita ja armeijoita pelkällä pankkiirien rahan hallinnalla onnistuisi kuten hyvin Lähi-idästä näemme.

     • Aivan – armeijat aseineen edustavat valtaa.

      Tämä toista maailmansotaa hämmästyttävästi muistuttava ”valtio toisensa jälkeen valloitus” on jo alkanut ja siitä massamedia luonnollisesti vaikenee, samoin kuin kaikista geopoliittisista asioista, joita maailmalla tapahtuu. Kuten olette huomanneet, suomalaiset sanomalehdet on täynnä höpö höpö viihdettä ja valheuutisointikin on rajattu tarkasti EU-Venäjä-USA akselille ikäänkuin sen ulkopuolella ei olisi elämää. Sama tapahtuu toisella puolella maailmaa, eli normi amerikkalaisella, meksikolaisella tai kiinalaisella ei ole hajuakaan siitä, millainen mädätys Euroopassa on parhaillaan meneillään.

      Lukaisin muuten juuri pienen läpyskän: ”The first testament of The Illuminati”, joka meni kyllä kaikilla kriteereillä komiikan puolelle. Mutta ei niin valhetta, ettei jonkun verran totta. Ohmisethän jaksaa ihmetellä mistä sitä rahaa virtaa maailmanlaajuisiin armeijoihin uutuutta kiiltävine sotakalustoineen, joten tässäpä siihen läpyskästä noukittu vastaus:

      ”Our societal replacement of physical currency with numerocal-based finances – digital banking, where money is viewed as a number instead of paper or stones – has made UNLIMITED FUNDING available with merely keyboard. By altering the numbers in bank accounts remotely, we can guarantee ANY FUNDS required for our work without the risk associated with physical money. A number of our OPERATIONS carry NO COST DUE to our UNIQUE RELATIONSHIP with government agencies and business executives, further reducing our need for financial resources.”

      Tässä se on – juuri tähän psykopaattien kehittämään ponzi-huijaukseen järjettömän suureksi paisunut aseiden valmistus, armeijat ja sodat perustuvat. Ne perustuvat – unlimited funding & unique relationships with government agencies and business executives – eli korruptioon. Samalla ”unlimited funds” metodilla hoidetaan CIAn, MOSSADIN ja kansallisvaltioiden suojelupoliisien toiminta. Lastesairaaloihin ei löydy rahaa…. ei, vaikka kuinka hallitusta puristaisi, mutta armeijoiden ja sotien ylläpitämiseen rahaa sataa pankkimafian taivaasta.

      Pankkimafian kehittämä ponzi-huijaus on se, joka pitää ihmiskunnan kärsimyksen pyörän kaikilla tasoilla pyörimässä!

     • ’…Aivan – armeijat aseineen edustavat valtaa.’

      Erityisen murheelliseksi asian tekee se, että ns. ’USA-koaliitio’ valtavine sotakoneistoineen on rahamafian ja sen lakeijoiden hallinnassa. Vallankaappaus tapahtui sata vuotta sitten kun FED kaappasi rahanpainamisen oikeuden ja rahan hallinnan käsiinsä.
      ’Kuka hallitsee rahaa hallitsee maailmaa’
      Tämän USA-koaliition tehtäväksi on delegoitu koko maailman alistaminen rahanvallan totalitarismiin, massakulttuuriin, jossa ihmiskunta on pelkkä väline, joka joutuu toimimaan tämän koaliitio-eliitin brutaaleilla ja epäinhimillisillä ehdoilla ja pakotetaan uusliberaalin talouden, kulttuurinmuokkauksen ja sotilasvoiman avulla alistumaan kohtaloonsa.
      Kyse ei ole hankkeesta jossa kansat ovat omasta tahdostaan mukana vaan pienen eliitin omasta mielivaltaisesta agendasta jossa se oikeuttaa itse itsensä ottamaan vallan omiin käsiinsä ilman kansojen antamaa aitoa valtuutusta ja jota irvokkaasti kutsutaan ’läntiseksi arvoyhteisöksi’ ikäänkuin sen arvot kestäisivät päivänvalon.

      Terve vallankäyttö ei rakennu armeijoiden eikä aseiden varaan vaan dialogiin ja sen avulla syntyviin ratkaisuihin. Siinä kukaan ei ole ’niskan päällä’ vain omia etujaan ajamassa vaan kansakunnan tahtoa edustava näkemys voittaa ja sitä sitoudutaan kunnioittamaan. Kukaan ei silloin ole ’poikkeuksellinen’ eikä oikeutettu yksin toteuttamaan tahtoaan kuten nyt on laita maailmanpolitiikassa. Silloin muiden ei liioin ole lupa käydä kansallisvaltioiden kimppuun elleivät ne itse syyllisty rikoksiin muita kohtaan. Sama tietysti pätee kansakuntien sisäpolitiikaan.
      Ei ole epäilystäkään siitä etteikö maailman asioita saataisi järkevästi ja tehokkaasti – toisin kuin nyt tapahtuu – hoidettua ilman raharuhtinaiden ja armeijoiden valtaa jos vain siihen olisi tahtoa. Jos esim. nyt korruptoitunut YK perustaisi toimintansa puhtaaseen demokraattiseen ja oikeudenmukaiseen, korruptiosta vapaaseen päätöksentekoon niin mitään vaikeutta ei olisi saada maailma toimimaan koko ihmiskuntaa palvelevalla tavalla.

    • ”Fidel Castro on todellisuudessa Yhdysvaltojen valtaan asettama/tukema psykopaatti, jonka toimintaa he ovat kannattaneet ja kannattavat edelleenkin kaikilla mahdollisilla tavoilla.”

     Vihollisia tarvitaan aina, mutta höpsistä! Mistä tuollaista sait päähäsi? Annappa joku hyvä lähde asiaan.

     Ymmärrän kyllä sen, että esimerkiksi CIA ei aina tiedä mitä CIA tekee, eli yksi osasto ei tiedä toisen tehtävää. Mutta Yhdysvallat menetti aika paljon menettäessään vasallivaltionsa Kuuban, ja CIA:n yksi päähankkeita on koko sen historian ajan ollut Kuuban hallinnon kaataminen ja Castron lynkkaus.

     Ja Yhdysvaltain (lue: lähes koko maailman) pitkä kauppasaarto on tehnyt pahaa tuhoa Kuubassa, jolla on ollut ikuinen varaosa pula lähes kaikkeen mitä he saavatkin ulkomailta hankittua. Aika huono vihollinen, joka hädin tuskin pysyy tolpillaan.

 10. ”onko Volasen mielestä Krimin valtaus 1) väärin QUA laiton, vai 2) väärin, KOSKA laiton”

  Tiedä volasesta, mutta Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin johtama kansainvälinen liittokunta on ottanut sen kannan, että Krimin miehitys oli väärin, koska se oli laiton. Esimerkiksi EU ja YK painottivat että Ukrainan yhtenäisyyttä ja itsemääräämisoikeuta tulee kunnioittaa. Suomi sanoi käytännössä samaa, sanomalla että miehitys rikkoi kansainvälistä lakia. Kuten se tekikin.

  Miehitys oli minustakin laiton, mutta niin oli hyökkäys Irakiin tai Afganistaniinkin. Krimin miehitys sen sijaan ei ollut hyökkäys, eikä johtanut levottomuuksiin vaan lopetti ne.

  Minua tuo sana ”jatkuvasti” häiritsee koska minusta kansainvälisen yhteisön olisi syytä tunnustaa tosiasiat ja krimiläisten tahdon tapahtuneen. Tästä ei pitäisi tahallaan vääntää suurta poliittista vastakkaisasettelua. Tilanne Krimillä päättyi melko onnellisesti ihmisten kannalta, mutta USA + EU liittolaiset ovat yhä otsa rypyssä.

  Koska miehitys oli kansainvälisen lain vastainen, krimiläisten mielipiteellä ei ole väliä. Aika rankkaa! Ikävä asenne yhä vastustaa Krimin liittymistä, koska kansan tahto kuitenkin varmasti on tapahtunut. Kansanäänestyksen hyväksyminen tekisi nykyisestä tilanteesta laillisen.

  Euroopan Unionin Venetsian komitea, joka näyttelee tässä kansanäänestyksen tuomiossa pääroolia, kehitti uuden tulkinnan kansansuvereniteetille. Sen mukaan kansa saa päättää omista asioistaan vain oman valtion (liittovaltion tapauksessa liittovaltion) rajojen sisällä, eikä mikään alue saa julistautua itsenäiseksi emovaltiostaan. Mikäli alue tai osavaltio haluaa itsenäistyä, sen pitää aloittaa neuvottelut kaikkien tahojen kanssa jota asia koskettaa (näin Euroopan separatismikin on laitonta, ellei emämaa sitä halua). Venetsian komitean tulkinta ei ole kansainvälistä lakia, mutta se on mielipide jota EU ja muut voivat käyttää.

  Toki on kaunis ajatus, että itsenäisyydestä pitäisi aina neuvotella. Entä jos vastapuoli ei halua? Suomi ei olisi itsenäinen tänään jos se olisi vain pyytänyt neuvotteluja, koska Venäjän keisarinvallan perilliseksi julistautunut Venäjän valkoinen liitto ei hyväksynyt Suomen itsenäisyyttä. Ei olisi Jugoslaviasta eronneet osatkaan, tai Viro, tai Yhdysvallat. Tuolta löytyy pitkä lista valtioita, jotka ovat itsenäistyneet itsenäisyysjulistuksella:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_independence

  Ehkä Suomenkin pitäisi olla huolissaan (kuten lähes kaikkien muidenkin maailman valtioiden) Venetsian komitean tulkinnasta, koska mekin itsenäistyimme autonomisen suurruhtinaskunnan asemasta itsenäisyysjulistuksella, aivan kuin teki Krim ja Kosovokin! Suomen pitäisi olla tästä huolissaan myös Euroopan Unionin suhteen, sillä Euroopan Unioni on nykyään liittovaltio, ja Väyrysen aloitetta tutkiessan kuultavaksi kutsuttu asiantuntija piti eurosta eroamista mahdottomana ilman eroamista myös Unionista, ja siitä Suomi ei saa kuulemma itse päättää. Mitäs siitä tuumitte?

  Minusta Venetsian komitean tulkinta on poliittisesti värittynyt. Niin kauan kun itsenäistymiset tapahtuivat Venäjän liittolaisista (Itä-Saksa, Jugoslavia ja Serbia) Euroopan yhteisö, NATO ja Yhdysvallat kannattivat sitä. Vaikka itsenäistyminen tapahtui jopa sodalla ja ilman kansanäänestystä. Sodassa jopa tuettiin Jugoslaviasta irtoavia osia! Mutta kun tasavalta itsenäistyykin Euroopan Unionin ja Yhdysvaltain liittolaisesta (Ukraina), Venetsian komitea ottaa kannan joka seuraa EU:n poliittista kantaa.

  YK:n yleiskokous äänesti tuomitseeko se Krimin kansanäänestyksen vai ei. Maailman liittoutumattomat maat (mukaanlukien BRICS-maat Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikan Tasavalta) suurimmaksi osaksi pidättäytyivät äänestyksestä, Venäjän poliittiset liittolaiset hyväksyivät kansanäänestyksen ja Yhdysvaltain liittolaiset tuomitsivat sen. Huomiota herättä minusta äänestäminen poliittisen liittoutumisen mukaan ja suuri määrä äänestyksestä pidättäytyneitä.

  Kansanäänestystä tuomitaan milloin Ukraianan lain mukaan, milloin kansainvälisen lain mukaan, tai miehityksen takia. Tai jätetään perustelematta miksi, mutta äänestystä ei hyväksytä (kuten esimerkiksi Iso-Britannia ja Ranska).

  EU:n mielestä ”Krimin eroaminen Ukrainasta on kansainvälisen lain vastaista,” joka on todella outoa, koska Haag oli jo tuominnut että itsenäisyysjulistukset eivät ole kansainvälisen lain vastaisia. Euroopan parlamentti puolestaan piti äänestystä laittomana Ukrainan kansallisen lain vuoksi (ja myös piti äänestystä mainpuloituna).

  https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_status_referendum,_2014

  Bloomberg on seurannut valtioiden päämiesten mielipiteitä YK:n äänestyksen ulkopuolella:
  http://www.bloomberg.com/infographics/2014-03-14/countries-react-to-russian-intervention-in-crimea.html

 11. ”päätös sotki ulkopuolisten tahojen geo-, valta- ja talouspoliittiset suunnitelmat”

  ….jatkan edelliseen: jotka on päätetty Commission of 300 pöydässä, jossa korruptioon sekaantunut Martti Ahtisaarikin istuu. Tältä ”sotkemiselta” se kieltämättä vaikuttaa, mutta onko se näin. Kun tutkii Commission of 300 jäsenluetteloa havaitsee, että globalisaatiota ajavan komission korkein eliitti koostuu rahan, sodan ja uskonnon ruhtinaista, samoista kansallisvaltioista irrallaan olevista psykopaateista, jotka hallitsevat: City of London, District of Columbia/Washington ja City of Vatican. Näyttää siltä, että olemme lähestymässä NWO finaalia, eli sitä pistettä, jossa nykyinen järjestelmä romahtaa.

  Täytyy myöntää, että maailman kokonaistilanne hämmentää, ja se hämmentää juuri sen vuoksi, että on vaikea selvittää sitä, kuka on milloinkin good guy ja kuka bad guy. Oma näkemykseni on se, että pankkimafia rahoittaa ja provosoi tapansa mukaan kaikkia osapuolia, joista ehkä tehokkain ASE on tällä hetkellä valtioiden sisälle kotiutetut muslimit. Turkkihan uhkaa Eurooppaa uudella, massiivisella pakolaisaallolla ia tätä ei pidä jättää missään tapauksessa huomioimatta.

  Volanen on kirjoittanut oman näkemyksensä kuin isä toruisi tuhmaa lastaan sormeaan heristellen, eli siten kuin valtiot olisivat itsenäisiä. Tiedä sitten onko hän poliittisena toimittajana näin tietämätön vai syöttääkö hän lukijoille tietoisesti pajunköyttä. Suomi ei ole itsenäinen. EU ei ole itsenäinen. Yhdysvallat ei ole itsenäinen. Yksikään maa ei ole kansainvälisen kaupan/kansallisvaltioiden ryöstön aikakaudella itsenäinen, valtioista on tehty kansalta selän takana liikeyrityksiä, eli toisin sanoen: valta on siirretty kansainvälisille suuryrityksille, joita hierarkian korkein huippu omistaa/hallitsee.

  Kansallisvaltioita ajetaan sekä sisäiseen, että ulkoiseen kaaokseen. Se ei ole enää salaliiito, sillä tieto esim. Commission of 300:en suunnitelmasta on jokaisen ulottuvilla… se on järkyttävää luettavaa.

  • Pahoin pelkään että olet lähemoänä totuutta maailman nykytilasta kuin kukaan muu täällä ja uskallat sen sanoa. No mikä ettei koska onhan se luettavissa ja nähtävissä ihan avoimesti kuten mm. alla oleva video tuo esiin… ei se todellakaan ole salaisuus ja jokainen havaintoja omilla aivoillaan tekevä ei voi olla huomaamatta kuinka saatanallinen meno koko ajan vain kiristyy

   From the site of the June 6th PEGIDA rally in Dresden, Germany Rob interviews the keynote speaker of the rally, Michael Stuerzenberger, who is head of the German Freedom Party in Munich.
   If you aren’t sure what side you’re on in this issue, watch this video and share it with everyone you know.

   http://www.infowars.com/germanys-future-is-burka-clad-women/

   • Tänään alkaneen Bilderberg-kokouksen jälkeen tahti varmaan yhä kiristyy. Suomen edustajat tänä vuonna kokouksessa ovat Matti Apunen ja Björn Wahlroos. Merkelin hallituksen ministereistä neljä osallistuu Dresdenin kokoukseen, myös valtiovarainministeri Schäuble. Schäuble sanoi juuri kokouksen alla että vain lisääntyvä ” maahanmuutto voi pelastaa Euroopan sisäsiittoisuudelta ja degeneroitumiselta.
    Libyan,Syyrian, Irakin raunioiksi pommittamiset eivät näytä olevan lainkaan esteenä Euroopan innovaatiohankkeelle. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/06/09/schaeuble-einwanderung-soll-europa-vor-inzucht-und-degeneration-retten/
    Saksalaisissa vaihtoehtomedioissa odotetaan kokouksen seurauksena Venäjä-provokaatioiden lisääntymistä, mutta hyvin todennäköisesti myös käteisrahan lopettamista ja RFID-sirun markkinointia ellei jopa pakkoa. Moni saksalainen kuluttaja luulee tietämättömyyttään ihon alle implementoidusta sirusta olevan pelkkää hyötyä, koska TV-kanavat asian niin esittävät. Siruja mainostetaan voimakkaasti myös lapsille; sirutettu lapsi (tai vanhus) ei katoa. Lemmikeillä lienee jo Suomessakin siruja käytössä.Valitettavasti koko totuus on kuitenkin aivan muuta, jopa karmeaa. Sirua voidaan nimittäin hyödyntää ulkopuolelta ei pelkästään sirutetun henkilön tunteiden ja ajatusten muokkaamisessa vaan myöskin tarpeettomien ja hankalien ihmisten ”poistamisessa”.

   • Kiitos kannustuksesta ja hyvistä linkeistä, Truth.

    Kukaan meistä ei luonnollisesti edusta absoluuttista totuutta, mutta pääsemme yhdessä sitä lähemmäksi haastamalla ja kyseenalaistamalla. Mikään ei ole eliitille niin karvasta myrkkyä kun heidän valtansa murskaava totuus!

 12. The Globalization of War is undoubtedly one of the most important books on the contemporary global situation produced in recent years. 
  In his latest masterpiece, Professor Michel Chossudovsky shows how the various conflicts we are witnessing today in Ukraine, Syria, Iraq and Palestine are in fact inter-linked and inter-locked through a single-minded agenda in pursuit of global hegemony helmed by the United States and buttressed by its allies in the West and in other regions of the world.  
  http://www.globalresearch.ca/the-us-nato-military-buildup-on-russias-doorstep-is-part-of-a-global-warfare-strategy/5529416

  • Obama ’pääsi’ virkaansa juuri siksi että hänestä löytyi riittävästi sitä tuhovoimaa jota tarvitaan kansallisvaltioiden ja Euroopan tuhoamiseen tai muuttamiseen totalitaariseksi. Hän oli siis sopiva valinta NWO-kerholle joka hänet nosti valtaan. Jaa tietenkin siitä hyvästä hänet palkittiin RauhanNobelilla.
   NWO-kerhon doktriinin mukaanhan sota on rauhaa.
   Clinton tulee jatkamaan samalla tiellä ja kenties hän avaa portin O:lle Korkeimman oikeuden tuomariksi kun sieltä juuri sopivasti eliminoitiin eräs ’epäpätevä’ (lue ei-toivottu, liikaa perustuslakia kunnioittava mies), Anton Scalia, jonka tarkempaa kuolinsyytä ei saanut tutkia.
   http://www.nybooks.com/daily/2016/02/27/the-scalia-myth/
   ”Justice Antonin Scalia used to say, only partly in jest, that he preferred a “dead” to a “living” Constitution: for him, the whole purpose of any constitution worth having was to nail things down so they would last—to “curtail judicial caprice” by preventing judges, himself included, from manipulating the law to advance their own visions of good policy rather than faithfully doing the people’s bidding as expressed in binding rules…. ”
   Luin jostain että Clinton olisi vihjaissut jotain siihen suuntaan, että O olisi pätevä siihen virkaan.

 13. Kun Volanen on aikaisemmin esittänyt länttä kohtaan kriittisiä ja Venäjää ymmärtäviä näkökantoja, tämän palstan putinistit ovat seisaaltaan hurranneet ja taputtaneet käsiään yhteen. Kun Volanen nyt onkin sitä mieltä, että pyhä Venäjäkin saattaa toimia kansainvälisestä oikeudesta piittaamatta toimiessaan itse määrittelemiensä omien etujensa mukaisesti, häntä syytetään propagandistiksi ja yrityksestä vaikuttaa puolueettomalta.

  Kerta kaikkiaan huvittavaa.

 14. Minä en löytänyt tätä päätöstä netistä. Koskiko se tapausta, jossa Venäjä kukisti raa’asti Tšetšenian itsenäisyyspyrkimykset?

 15. USA:ssa kova vihapropagandakamppanja käynnissä Venäjää vastaan
  sotahullut omaa maataan orwellismiin ajavat psykopaatit asialla… Nuland kongressille: käytämme 100 milj dollaria vuodessa Venäjän hajottamiseen

  Nuland to Congress: We Spend $100 Mil a Year Trying to Destabilize Russia
  On Tuesday, the US Senate Committee on Foreign Relations scheduled a two-hour anti-Russian hate-fest. Lies, misinformation and jaw-dropping stupidity were on full display. The star witness of course, was Tricky Vicky Nuland.

  Of all the times the term “Russian” or “Kremlin propaganda” is uttered by the Western apologists, they consistently fail to give any examples. I suppose what they really mean by “Kremlin propaganda” is facts given by people who dare to confront their own politically correct Owellian distortion machine. In the past decades, the United States and its allies have done plenty to propagandize against themselves, doing no good for any country and more often than not leaving conflict and destruction in every country they touch, both economic and physical.
  Does Russia in the last 25 years have anything like a comparable record of international violence and expansionism? The plain facts speak for themselves, which does the job of “Kremlin propaganda” on its own without much effort.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=134425

  • RT Deutschin esittämä filosofi ja toimittaja Hauke Ritzin seitsemän osaa käsittävä artikkelisarja Kylmän sodan logiikka antaa Victoria Nulandia yksityiskohtaisemman ja syvällisemmän kuvan nykymaailman tapahtumien taustoista. Paljon muun ohessa kulttuurien ja ideologien merkitys paljastuu yhdeksi avaintekijäksi multi- ja monopolaaristen maailmankuvien välille. Ritz puhuu lännen ideologiakriisistä ja läntisen maailman väärästä oma kuvasta. Sen seurauksena lännellä on myöskin väärä käsitys suhteistaan muihin kulttuureihin.
   https://deutsch.rt.com/meinung/38153-rt-deutsch-spezial-logik-neuen/

   Haluammeko me suomalaisetkaan luonnonlakien mukaista maailmaa vain imitoivan amerikkalaisen scifimaailman vai riittäisikö meille kuitenkin maailma, jossa on valistuksen perintö universaalista humanismista maailman kansojen ja kulttuurien välillä?

   • Artikkelisarjasta on ilmestynyt jo 8. osa ja 9. osa ilmestyy vielä viimeisenä.
    Sarja on upea ja tuo esiin sen kuinka ontto narsistis-hedonistinen amerikkalainen massa- ja pintaliito-kulttuuri on. Syvään kriisiin ajautuneena se silti uskoo mahtipontisessa narsismissaan kelpaavansa malliksi koko maailmalle tajuamatta että se ei saa kannatusta siellä missä kulttuureilla on vuosituhansien perinteet. Ja juuri siinä on sen heikkous jota se ei halua tiedostaa ja on siksi kirjoittajan mukaan ajautumassa vakavaan ja tuhoisaan konfliktiin itsensä ja muun maailman kanssa.
    Toivoisi että sarja saataisiin käännettyä suomeksi.
    https://deutsch.rt.com/meinung/38855-rt-deutsch-spezial-logik-neuen/

    • Aikamoinen paradoksi tuo uuden, ei kommunistisen vasemmiston rooli uusliberalistisen kulttuurimallin vahvistajana. Vasemmisto ei siis ymmärtänyt ,että uusliberalismi ei ole pelkkä talousoppi vaan paljon kokonaisvaltaisempi niin kulttuuria kuin yksittäisten ihmisten (uusliberaalisten subjektien) identiteettiä ja mieltä muokkaava tekijä.Niin ja akateemiset jotka eivät myöskään ole tajunneet , missä on menty mönkään.

     Mielenkiintoista nähdä, mihin Ritz päätyyy viimeisessä osassa !

     • Todellakin tuo ’uuden vasemmiston’ tai ’ei kommunistisen vasemmiston’ luominen ja sen mukanaolo on oleellinen asia NWO-hankkeessa ja se on juuri sitä kulttuurimarxismia jolla kulttuuria muokataan ja tuhotaan sisältä käsin.
      Ennen vasemmisto oli selkeästi rahan valtaa ja riistävää porvaristoa vastaan mutta tänään se tekee työtä sen hyväksi ehkä itse sitä ymmärtämättään. Se on houkuteltu mukaan. Hyvä esimerkki ovat vihreät jotka ovat jo hyväksyneet oman maammekin mukana olon USA/ISRAEL/EU/NATO – koaliition sodissa sekä markkinatalouden tuhoisan toiminnan jolla luonto koko ajan tuhotaan.
      Miten tällainen vinoutuma on voinutkaan tapahtua koko viher-vasemmiston sisällä?

   • No enpä retostelisi tämän läntisen nykykulttuurin ylivertaisuudesta: ”Parrakas Nainen”, monikulttuurisuusunelmahötö, etova valkoisen roskaväen sentimentaalisuus, vähenevä kulttuurin harrastus sekä oleellisin – uskonnon katoaminen kulttuurin ytimestä.

    Sanalla sanoen länsimaista on tullut sieluttomia arvotyhjiöitä. Yleensä tällaiset autiomaat on uuden itsetietoisen kulttuurienklaavin helppo vallata. Evoluutio näet hylkii sekulaareja. Katsokaa demografisia taulukoita. Se on menoa nyt länsimaiselle kulttuurille.

 16. Orlando mass shooting – ilmiselvä false flag, vai pitäisikö sanoa Hoax. Massamedian levittämää propagadaa tyyliin Boston maraton, jossa kukaan ei kuollut. Toteutettu kriisinäyttelijöillä. CNNn valeuutiset korruptoituneiden poliisien ja lääkärien lausunnoilla edustaa ja tulee edustamaan samaa vanhaa CIA-huttua, eli ei mitään uutta auringon alla.

  Ranskan EM-jalkapallo kisat – maksettu huliganismi by valeoppositio!

  …. pankkimafian pupet Obama pitää itsensä kiireisenä. Kauhistelua, terrorismin tuomitsemista ja loputtomia juhlapuheita. Orlandon ampuja/homovihaaja on taas kerran yksinäinen henkisesti sairas ”terroristi” tyyliin Sandy Hook ja muut näkemämme teatteriesitykset.

  Sama levy – sama biisi… Brasilian Olympialaisia odotellessa!

  • Jos tämä äärioikeistolainen läpyskä ottaa jonkun ajojahtinsa kohteeksi. niin melko varmasti jahdattava henkilö on oikealla asialla.

   Nämä Simanovit ja muut bäckmannilaiset muistuttavat hämmästyttävällä tavalla entisajan taistolaisia. Taistolaisten mielestä Neuvostoliittoa ei saanut arvostella, vaan sen toimet olivat aina oikeita. Taistolaisilla oli lukumääräänsä suurempi vaikutus Suomen politiikassa.

   Rysky Riiheläinen on aivan oikeassa. Jos henkilö esittää blogissaan aivan järjettömiä valheita, minunkin mielestäni hän on turvallisuusriski puolustusvoimien organisaatiossa.

   • Itse olet siis USA-hegemonian kannattaja ja poliisivaltion puolustaja?
    Siinä suhteessa et juurikaan eroa entisajan taistolaisista, joita nyt solvaat. Kommenttiesi perusteella sinulle näyttää sopivan NWO:n militaristinen doktriini, jonka mukaan sota on rauhaa ilmeisen hyvin.
    Tietenkin siihen kuuluu myös että poliisivaltio tuo turvaa ja tuohan se sitä sen eliitille ja muiden hyväksikäyttäjille.
    Oletko myös valmis itse hyväksikäytettäväksi?

    • Mikä ihmeen poliisivaltio? Tarkoitatko USA:ta? Ei USA ole poliisivaltio, vaikka poliisi siellä toisinaan syyllistyykin epäasialliseen toimintaan ja rasistiseen väkivaltaan. Mutta missäpä maassa poliisi toimisi täysin virheettömästi. Itsekin olen saanut selkääni putkassa poliisin toimesta täällä Suomessa.

     Mikä hegemonia? USA:lla on tosin paljon vaikutusvaltaa maailmassa. Paljolti sen vaikutusvalta perustuu kulttuuri-imperialismiin, toisin sanoen sen kulttuurin vetovoimaan. Ei Venäjälläkään olla sille immuuneita.

     • ”Mikä ihmeen poliisivaltio? Tarkoitatko USA:ta? Ei USA ole poliisivaltio”

      BUHHAAHHAAAAAAA!!!!!

      Vai ei ole poliisivaltio?

      Eikö se ole poliisivaltio jossa pieniä lapsiakin pidätetään ja laitetaan käsirautoihin jos ovat riehuneet tunnilla koulussa?

      Eikö se ole poliisivaltio jossa poliisit tulevat oven läpi väkisin hakemaan rokottamattomat lapset pakkorokotuksiin?

      Eikö se ole poliisivaltio joka kieltää auttamasta kodittomia kadulla?

      Eikö se ole poliisivaltio jossa osassa osavaltioita on luomutuotteiden kasvattaminen ja hallussapito kielletty?

      JOO eihän se ole poliisivaltio, sehän on Land of the FREEDOM!!

      http://izquotes.com/quotes-pictures/quote-we-call-our-country-home-of-the-brave-and-land-of-the-free-but-it-s-not-we-give-a-false-portrayal-jesse-ventura-190124.jpg

     • ”BUHHAAHHAAAAAAA!!!!!”

      Tämä on niin vahva argumentti, että jään sanattomaksi!

     • Hopalong: ”BUHHAAHHAAAAAAA!!!!!” Tämä on niin vahva argumentti, että jään sanattomaksi.

      Jolle: Se ei varmaan haittaisi ketään.

     • Ei varmaankaan. Onhan epämiellyttävää lukea tekstiä, joka poikkeaa omasta, voimakkaasti ideologisesta näkemyksestä.

     • Äläkääs nyt ”voimakkasta ideologisesta näkemyksestä” vapaata Håpparlångia arvostelko. Hänhän edustaa kuitenkin virallista totuutta ja se on ylivertaisen älykkyyden merkki jo itsessään.

      Aiemmin Håpå jo iskevästi totesi mm.
      ” Mikä hegemonia? USA:lla on tosin paljon vaikutusvaltaa maailmassa. Paljolti sen vaikutusvalta perustuu kulttuuri-imperialismiin, toisin sanoen sen kulttuurin vetovoimaan. ”

      Muttei Håpå ymmärrä, että siellä missä amerikkalsta kulttuuria ei arvosteta, pommitetaan, tapetaan ja vaihdetaan hallituksia samojen öljynhimoisten kylttyyri-päättäjien toimesta. Voihan sitäkin tappamista toki kutsua kulttuuriksi.

      Ja tosiaan eihän Venäjälläkään kaikki ajattele itsenäisesti. Mutta sieltä löytynee jokunen isänmaallinen, joka ei välitä niin kauhiasti läntisestä tarjonnasta. Mitäpä erittäin omavarainen valtio välittäisi konkurssikypsästä uhittelijasta ? Korkeintaan varustautuu pahimman varalta. Muttei tuokaan Nato-Suomi Håpåa mietitytä,

      Vieläkin kaivertaa öisin mieltäni mitä mahdoitkaan tarkoittaa toisessa kommenttiketjussa:
      ” Natosta keskusteltaessa monet eivät tiedä, tai tietävät, mutta väittävät toista, että Naton tarkoituksena ei ole käydä sotaa. ”

      Ei muutoin, mutta kun ne harvat ystävänikään, joilta kysyin, eivät osaa tuota minulle suomentaa. Kiitos jo etukäteen.

   • Yksikään henkilö jonka mv-lehti on voimakkaasti nostanut esille, ei ole vielä ollut oikealla asialla!

    MV on tuonut esille heidän mädännäisyytensä.

    Mv ei ole äärioikeistolainen vaikka se esille tuokin ongelmia jotka seuraavat tästä rikollisesta invaasiosta.

    • MV on tärkeä ja tarpeellinen lehti. Se nostaa ’kissan pöydälle’ kansan nähtäväksi.

  • Mielenkiintoista on myös se että Naton julkilausumien mukaan cÿber-hyökkäys virtuaalisessa maailmassa, kuten Clintonin mailien hakkerointi, on yhdenvertainen reaalimaailmassa tapahtuvan sotilaallisen hyökkäyksen kanssa.

   Bloggari Freeman saksankielisellä sivustolla alles schall und rauch pitää mahdollisena että, jollei Obama jo niin tee ,Hillary Clinton tulisi presidentiksi valituksi tultuaan syyttämään Venäjää mailiensa hakkeroinnista. Eli Natolla on nyt itse tekaisemansa syy hyökkäyssodalle Venäjää vastaan.

   http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2016/06/nato-hat-einen-kriegsgrund-gegen.html#ixzz4BvJ2LYkA

   Trumpin kannatushan on pudonnut niin roimasti, joten eiköhän Hillary Clinton ole melko varmasti seuraava Yhdysvaltain presidentti.

  • Mitä Krimiin tulee, niin Venäjä valtasi sen selvästi laittomasti. Ja laittomuus jatkuu, koska Venäjä miehittää aluetta jatkuvasti.

   Laitonta on myös toiminta Itä-Ukrainassa. Venäjä pitää yllä toisessa itsenäisessä maassa jatkuvaa sotilaallista konfliktia maan hallituksen kanssa. Ei sellainen ole mitenkään kansainvälisen oikeuden mukaista.

   • hej, lue jotain muuta kun ’helsingin sanomat, new york times, london times, washington post’.
    herää pikkuisen!

    ehkä olet vanha aikuinen, lue douglas reed – Controversy of Zion. se löytö webista. voi olla etta
    vaihtaa mielipide.

    have a nice day.

 17. Krimiä ei Hrustsovin olisi koskaan pitänyt antaa liittää Ukrainaan kun ei se etniseltä rakenteeltaan koskaan siihen edes kuulunut. Viimeistään vuoden 1991 melskeissä olisi krimiläisten ääntä olisi pitänyt kuunnella.

  On myös yksi kiinnosta yksityiskohta, eikä kovin vähäinen. Presidentti George H.W. Bush ei ollut erityisen innostunut alunperin koko Ukrainan itsenäisyyteen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here