Suomen natottaminen on viittä vaille eli viidettä artiklaa vaille loppuun suoritettu.

Liittoutumattomuuden alasajo jatkuu, ja Suomesta on tulossa oman (uuden) ulkopolitiikkansa panttivanki. Säilyttääkseen salarakassuhteensa Yhdysvaltoihin ja kehittääkseen orastavaa avoliittoaan sen kanssa Suomi on ajautunut USA:n kanssa samaan tilanteeseen, jossa oltiin aikanaan suhteessa muinaiseen Neuvostoliittoon: suurvallan kansainvälisessä katsannossa laittomistakin toimista ollaan suu supussa.

Mutta jos Suomi kumartaa syvälle ison veden taakse Yhdysvaltojen suuntaan, takapuoli kääntyy ilkeästi Venäjän suuntaan. Se asento ei vastaa Suomen geopoliittista sijaintia. Suhteet Yhdysvaltoihin pitää kuitenkin hoitaa hyvin. Se ei voi olla täysin läpimätä maa. jos sosialisti Bernie Sanders oli siellä uskottava presidenttiehdokas ja voitti puoluetoverinsa Hillary Clintonin 20 osavaltiossa. Onkohan meillä muuten Suomessa yhtäkään kansanedustajaa, joka ilmoittaa julkisesti olevansa sosialisti?

Suomen sotilaallinen avoliitto Yhdysvaltojen kanssa on syntynyt yllättäen ja pyytämättä, ikään kuin Naton meihin nähden harjoittaman kehitysyhteistyön sivutuotteena. Sitä pohjusti Naton kanssa syyskuussa 2014 tehty isäntämaasopimus, jonka Suomen puolesta allekirjoitti puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg ja jossa määriteltiin pelisäännöt Naton ja sen jäsenmaiden joukkojen Suomeen tulon perusteista. Sopimuksessa määriteltiin jopa vieraan sotaväen hammashoidon perusteet, mutta sitä poliittisemmat asiat oli kirjoitettu salaisiin toimeenpanopöytäkirjoihin.

Sopimus on virallisesti muistio (Memorandum of Understanding), joka kuitenkin on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa valtiosopimuksena. Sitä ei ole hyväksytty eduskunnassa, mikä muistuttaa meitä siitä, miten Suomeen tuotettiin eduskuntaa informoimatta yli 200 000 saksalaista sotilasta hyökkäämään Hitlerin Barbarossa-suunnitelman mukaan Neuvostoliittoon. Isäntämaasopimuksen osalta on Suomessa sisäisesti epäselvää, kuka saa maamme puolesta kutsua tänne vieraita joukkoja sotatoimiin.

Isäntämaasopimusta voidaan käyttää myös hyökkäystoimien alustana, sillä Naton tai sen jäsenmaan sotilaallista toimintaa Suomessa voi olla ” joukkojen suorittama strateginen, taktinen tai palveluun tai koulutukseen liittyvä tai hallinnollinen sotilaallinen tehtävä; taistelun tai sotilaallisen toimen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan torjuntatoimen toteuttaminen, myös hyökkäys, siirtyminen, huolto ja taisteluharjoitukset.

Sopimus ei siis koske vain Suomen puolustusta vaan myös oman maaperämme käyttöä hyökkäysluonteiseen toimintaan (naapureistamme Ruotsiin ja Norjaan tuskin ollaan hyökkäämässä). Se, että eduskunnalta ei sellaiseen toimintaan lupaa kysytä, on huonoa kansanvaltaa, ei-demokratiaa.

Tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen – ja siihen liittyen? – Yhdysvallat rupesi valmistelemaan kahdenvälisiä sotaharjoituksia Suomen kanssa. Ensin se lähestyi tammikuussa 2015 Suomea Viron kautta. Se tapahtui niin, että Suomelle ei lähetetty virallista kutsua Yhdysvaltojen lentosotaharjoitukseen Venäjän rajoilla Viron Ämarissa, mutta siitä oli sopinut joku Suomessa tuntemattomaksi jäänyt taho. Puolustusministeriön virkamiehet tiesivät kuitenkin lisätä Suomen osallistumisen kyseiseen harjoitukseen valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan (UTVA) kokouksen asialistalle muiden esille tulevien asioiden joukkoon.

Asia yllätti Sauli Niinistön ja Erkki Tuomiojan, jotka pyysivät siitä lisäinformaatiota, ja niin asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen. Siinä vaiheessa joku UTVA:n kokouksessa läsnä ollut ministeri (puolustusministerinä oli silloin Nato-friikki Carl Haglund) syyllistyi rikolliseen toimintaan (kaikki uTVA:n asiat ovat lain mukaan salaisia) ja vuoti virkamiesten Yhdysvaltojen asevoimien kanssa – ilman virallista kutsua – sopiman sotaharjoituksen Helsingin Sanomien Nato-jäsenyyttä ajavalle toimittajalle. Vuotajan ilmeinen tarkoitus oli julkisuuden avulla painostaa presidenttiä ja ulkoministeriä hyväksymään Suomen osallistuminen sotaharjoitukseen USA:n kanssa. Luotiin tilanne, jossa valtion ulkopoliittisella johdolla ei ollut yhtään hyvää vaihtoehtoa: heidän oli valittava pyllistys joko USA:n tai Venäjän suuntaan.

Tehtiin kompromissi. Suomi osallistui harjoitukseen, mutta se toteutettiin kaukana Venäjän rajoista Selkämeren päällä.

Sen jälkeen ei ole enää tehty kompromisseja.

Marraskuussa 2015 UTVA:n esityslistalla oli luettelo 87 erillisestä rauhankumppanuus- yms. toimesta, joita kuvattiin papereissa koodinimillä ilman että presidentille ja valiokunnan ministerijäsenille kerrottiin koodien sisältö. Luettelo hyväksyttiin toimeenpantavaksi ilman että kaikki tiesivät mistä päättivät.

Tammikuussa 2016 kävi ilmi, että näiden harjoitusprojektien joukossa oli ollut yhdysvaltalaisten pyyntö tulla kutsutuksi Suomeen harjoittelemaan ilmasotaa. Kun sitä ruvettiin järjestämään, Kuopion lähellä oleva Rissalan lentokenttä valittiin harjoituksen lentotukikohdaksi. Puolustusministeriö lykkäsi – asian merkityksen julkista puintia välttääkseen – harjoituksen julkistamisen mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan, mutta sattumoisin Yleisradion kuopiolainen toimittaja sai paikan päällä tiedon tulossa olevasta harjoituksesta ja teki asiasta jutun radioon. Sitä kautta myös Suomen armeija ylipäällikkö Sauli Niinistö sai tiedon tästä historiallisesta tapahtumasta.

Ilmasotaharjoitus Venäjän rajan tuntumassa oli historiallinen tapahtuma siksi, että ensimmäistä kertaa amerikkalainen lento-osasto osallistui Suomessa kahdenväliseen sotaharjoitukseen. Kyseessä ei siis ollut Naton rauhankumppanuusharjoitus. Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen hävittäjät lensivät Suomen ilmatilaan harjoittelemaan sotaa, ja se tapahtui Suomen kutsusta, jonka Yhdysvallat itse oli pyytänyt.

Ilmasotaharjoitusta täydentää Niinisalossa nyt toukokuussa käytävä maasotaharjoitus yhdysvaltalaisten sotilaiden ja heidän mukanaan tuomiensa panssariajoneuvojen kanssa sekä Yhdysvaltojen suureenItämeren merisotaharjoitukseen kesäkuussa kuuluva maihinnousuharjoitus Suomelle strategisesti tärkeään Hankoon.

Puolustusvoimain komentajalta Jarmo Lindbergiltä kysyttiin huhtikuussa Iltalehden haastattelussa, mitä Suomen puolustuskyvylle tapahtuisi, jos puolustusvoimien suhde Yhdysvaltoihin katkeaisi. USA on Suomen suurin sotavarustelutuotteiden toimittaja. Lindberg vastasi: ”Meillä on suhteet hyvin moniin organisaatioihin Washingtonissa pitkältä ajalta. Minun on mahdoton nähdä tilannetta, jossa suhteemme katkeaisivat niihin kaikkiin. Olisi toki erikoista, jos Suomi onnistuisi ajautumaan sellaiseen tilanteeseen, että nämä kaikki yhdellä kerralla katkeaisivat. Silloin meillä varmaan olisi tosi suuria murheita.”

Yhdysvallat pystyy näissä oloissa kiristämään Suomea politisoimalla asekaupat. Jos Yhdysvallat ei myy Suomelle asejärjestelmiä ja niiden varaosia, Suomi on Naton motissa. Mikään muukaan Nato-maa ei siinä tapauksessa myy.

Tärkein osa Suomen usattamista, jenkittämistä – tai millä tahansa nimellä tätä yhteisin sotaharjoituksin vahvistettavaa kahdenvälistä erityissuhdetta kutsutaankin – ovat tulevat lentokonekaupat, joilla Suomi hankkii korvaavat hävittäjäkoneet ja niiden asejärjestelmät vanhentuvien Hornetien tilalle.

On syytä pitää muistissa se tapa, jolla päätettiin Hornetien ostosta 1990-luvun alussa.

Päätös valmisteltiin erittäin suppeassa piirissä (pääministeri Aho, sotaministeri Rehn ja valtiovarainministeri Viinanen). Asia hoidettiin julkisuudelta salaa. Vuosia myöhemmin Elisabeth Rehn kertoi, että ”päätös valmisteltiin pimennossa ja vietiin läpi pikavauhtia, poikkeuksellisella tavalla”. Niin tehtiin, koska pelättiin, että ”se ei etene mihinkään, jos laajat kansanedustajajoukot tai muut päästetään debatoimaan asiasta”. Hänen mielestään ”se oli demokratian kannalta ruma, mutta pakollinen temppu, että päätös saatiin läpi”.

Rehn tunnusti, että ”minulla oli voimakas tunne, että nyt tunnustamme väriä. Nyt näytämme kuuluvamme länsimaailmaan. Minulle se tarkoitti lähentymistä Natoon. Olen aina ollut Nato-myönteinen.” Niin ovat nykyisetkin lentokoneiden ostajat.

Kun Hornetien tilalle ollaan hankkimassa uusia hävittäjiä, muodollisesti lentokoneiden valmistajia kilpailutetaan, mutta lopputulos on tiedossa: Suomi ostaa Yhdysvalloista Lockheed Martin yhtiön valmistamia F 35 -hävittäjiä (hintaan 200 miljoonaa euroa per hävittäjä). Eurooppalaiset valmistajat BAE Systems, Dassault Aviation ja Saab sekä amerikkalainen Boeing joutuvat nuolemaan näppejään, ja venäläiselle teollisuudelle ei järjestetä edes näpinnuolemismahdollisuutta.

Sotakoneiden valmistusmaa on tärkeä. On ilmeistä, että valmistaja pystyy kätkemään lentokoneen teknologiaan systeemin, jolla estetään sen toiminta ”vääriin” tarkoituksiin Yhdysvaltoja tai Nato-maita vastaan.

Kun Yhdysvallat on kutonut poliittisen hämähäkinverkon Suomen ympärille, on mahdollista, että Suomen natottaminen on muuttumassa USA:n ja Suomen kahdenväliseksi yhteistyöksi: ollaan korvaamassa Suomen kansan torjuma Nato-jäsenyys kahdenvälisellä sotilasyhteistyöllä USA:n kanssa.

Suomen kenraaleiden omatoiminen vaikutus Suomen turvallisuuspolitiikan suuriin linjoihin poikkeaa siitä traditiosta, että Suomessa sotaväki on kansanarmeija ja että se on alisteinen poliittisen johdon demokraattisille päätöksille. Jos puolustusministeriö voi kutsua maahan vieraan maan sotilaita harjoittelemaan sotaa armeijan ylipäällikköä asiasta ennakkoon informoimatta, sellainen tilanne muistuttaisi jossakin toisessa maassa sotilasvallankaappausta. Poliittisella johdolla olisi kiire määrät sotilaat takaisin kasarmeihinsa.

Meillä on 1940-luvun alusta kokemuksia kenraalien tavasta tehdä politiikkaa, jos heidän on valta. Silloin Suomi vietiin sotaan Suomen ja Hitlerin kenraaleiden yhteistyöllä.

Suurvaltojen kylmän sodan paluun puhuurin luomassa ristiaallokossa Suomen on säilytettävä ulkopoliittinen täysivaltaisuutensa, joka on valtioiden itsenäisyyden keskeisiä tunnusmerkkejä. Sota ja rauha ovat suurvalloille pelkkiä pelimerkkejä, mutta pienenä maana meidän ei pidä uhmata omaa geopoliittista tilaamme eikä uhrata oman historiamme opetuksia.

 

Tämä Esko Seppäsen kirjoitus julkaistiin alun perin 20.5.2016 hänen Uuden Suomen blogissaan.

 

51 KOMMENTTIA

 1. Amen !

  Esko naputteli kerralla ikävät faktat paikoilleen ja allekirjoitan hänen ajatuksensa sotilasvallasta. Valtaa ei suinkaan tarvinut kaapata, kun impotentit ja imbesillit politiikot antoivat avaimet käsistään. Kansanedustajamme ovat pihalla kuin lintulauta ja eduskunta on korkeintaan jonkinlainen kumileimasin tätä nykyä.

  Kehitys alkoi Rehnistä, joka teki varsinaiset vastakaupat yankien kera. Siitä eteenpäin jopa pres.Halonenkin osallistui puoluettomuuden alasajoon, hyväksymällä Ottawan sopimuksen. Tosin Tarjan päästäisin koukusta naiivin sinisilmäisyyden vuoksi.

  Demokratia, kun 2/3 kansasta vastustaa Natoa, ja se kuuluisa Karjalan mänty 1940-luvulla eivät opettaneetkaan pässinpäille yhtikäs mitään. Mitäpä siitä jos muutama satatuhatta suomalaismaatiaista uhrataan. Öljykenttien läheisyydessä lähi-idässä uhrataan paljon suurempia ihmismassoja. Sitä kai nämä meidänkin pakolaiset pakenevat.

  Eskolla on edelleen sana hallussa ja tähtäin kohdillaan.

 2. On helppo olla täysin samaa mieltä kirjoittajan kanssa. Maamme on todella ajautunut/ajettu kuin hiiri loukkuun halpamaisesti kansaa kuuntelematta. Suureksi häpeäksi tämä on laskettava sen takana oleville isänmaan pettureille, joista on vaikea saada tarkkaa tietoa.
  Kuitenkin oma näkemykseni on, ettei maamme ylin johto ole voinut olla täysin ulkona tapahtuneesta. Vaikea uskoa sitä.
  Tähän kohtaan esittäisin eriävän näkemykseni: ’…Meillä on 1940-luvun alusta kokemuksia kenraalien tavasta tehdä politiikkaa, jos heidän on valta. Silloin Suomi vietiin sotaan Suomen ja Hitlerin kenraaleiden yhteistyöllä.’
  Vietiinkö maamme silloin sotaan tuolla tavalla?
  Talvisota (Erkon sota) edelsi jatkosotaa ja sekin olisi voitu välttää jos olisi kuunneltu Marskia ja suostuttu NL:n tarjoamaan vuokrasopimukseen kuten Tapio Kuosma esittää artikkelissaan. Mutta maamme poliittinen johto ei kyennyt tajuamaan tilannetta kuten Marski jonka suositusta ei kuunneltu ja ajauduttiin Talvisotaan.
  Se mitä sen jälkeen tapahtui, siis jatkosota, olikin jo eri asia mutta ei sekään liene ollut kenraalien junailema asia vaan maamme poliittinen johto tuki sitä koska haluttiin vallata takaisin menetetyt alueet. Ja siihen yhteistyö Saksan kanssa tarjosi hyvän ja ainoan mahdollisuuden. Viisautta oli ettei menty sen pidemmälle eli laajempaan yhteistyöhön Saksan kanssa NL:n valtaamiseksi.
  Näin olen itse asian ymmärtänyt.

  • Seppänen kirjoittaa: ’… Se ei voi olla täysin läpimätä maa. jos sosialisti Bernie Sanders oli siellä uskottava presidenttiehdokas ja voitti puoluetoverinsa Hillary Clintonin 20 osavaltiossa. Onkohan meillä muuten Suomessa yhtäkään kansanedustajaa, joka ilmoittaa julkisesti olevansa sosialisti?’

   Sosialismi ei toimi jenkeissä, ehkä ei muuallakaan. Väkisin sitä on yritetty toteuttaa mutta aina on menty pahasti hakoteille ja pakkovaltaan. Valtion kontrolloima markkinatalous ja talousdemokratia on toimivin vaihtoehto ihmiselle ja kansoille.
   Voi kysyä minkä luokan sosialisti Sanders on?
   Nyt hän on ilmoittanut että tekee tilaa Clintonille jottei Trump pääsisi valtaan. Sosialimiako?
   Kun Clinton tulee valituksi niin NWO-hanke vain voimistuu ja USAn ote maailmanhallinnasta tiukkenee ja sodat kovenevat. Näinkö Sandersin sosialismi ilmenee?
   Lisäksi hän on ilmoittanut tukevansa Israelin nykypolitiikkaa joskin toivonut että palestiinalaisia kohdeltaisiin vähän pehmeämmin. Mutta ei mitään oleellista muutosta eli jonkin asteen sionisti hänkin on.
   Trump taas voi tuoda jotain uutta ja käänteen esim. Euroopan tilanteeseen. Itse pidän häntä Clintonia parempana vaihtoehtona maailmanrauhan kannalta. Myös Venäjä on ilmaissut Trumpin olevan parempi vaihtoehto.
   —-
   Sandersin mukaan tärkeintä on nyt varmistaa, että republikaanien Donald Trump tulee häviämään presidenttikisan. Sandersin mukaan poliittisen vallankumouksen on jatkuttava ja demokraattista puoluetta uudistettava.

   http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016061721747119_ul.shtml

   • Miten niin sosialismissa on aina menty vikaan?

    Sosialistiset hallinnot on tehneet eri maissa paljon kansan hyväksi! Euroopassa, Kanadassa ja Japanissa noin 1/3 ihmisistä on YHÄ sosialisteja, ja maissa on onllut monta kertaa sosialsitihallituksia: Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, sosialistipuolueet oli menneinä vuosikymmeniä paljon suurempia kuin nykyään.

    Pohjoismaissa ja Suomessa sosialistiset hallitukset on rakentaneet sen hyvinvointivaltion mikä niissä oli, ennen kuin EU tuli ja pilasi kaiken. Nicaraguassa sandinistihallitus ja Libyassa arabisosialistinen hallinto ajoi samoja hyvinvointiasioita myös kuin mitä tälläkin. Libya inhimillisen kehityksen indeksissä (koulutus, terveydenhuolto ja elintaso) Afrikan johtava maa ja YK:n ihmisoikeuskomitea ehdotti Libyalle ihmisoikeuspalkintoa juuri ennen länsimaiden hyökkäystä, mutta Yhdysvallat ei hyväksynyt ehdotusta.

    Neuvostoliitossa, Kiinassa ja Kuubassa oli/on totalitääriset kommunistihallinnot jotka ei sallineet poliitisia vapauksia. Vallan säilyttääkseen hallinto valvoi kansaa isoveli valvoo -periaatteella, samalla järjestelmällä jonka me olemme länsimaissa ottaneet käyttöön ja toteuttaneet nyt paremmin kuin mihin Itä-Saksakaan pystyi. Neuvostoliitossa ja Kiinassa molemmissa oli valtion alkuvaiheessa johtajana entinen sissipäällikkö, joka käytti häikäilemätöntä valtaa ja massamurhasi toisinajattelijoita (Kuubassa myös, mutta vähemmän paatunut heppu).

    Neuvostoliiton talous kehittyi voimakkaammin kuin yhdenkään muun maan, paitsi huippukautensa Japanin, noin 50 vuoden ajan. Länsimaita Neuvostoliitto ei koskaan saavuttanut, mutta se lähtikin selvästä takaa-ajoasemasta maatalousvaltaisesta feodaaliyhteiskunnasta. Kiina on vieläkin puoliksi kommunistinen maa, jossa valtio säännöstelee hintoja (mm. ruoka ja asuminen), pankkisektoria ja noin puolet maan teollisuudesta on vielä valtion omistamaa: kommunistinen järjestelmä sai maan tarpeeksi vakaaksi ja niin hyvään talouskasvuun, että kaikki länsimaatkin alkoi sijoittaan Kiinaan. Kuuba, no maailman taloussaarrossa on hämmästyttävää että maa ei ole taantunut keskiajalle: mutta terveydenhuollossa Kuuba on sellainen Latinalaisen Amerikan jättiläinen: jopa Yhdysvalloista ihmiset käy Kuubassa toimenpiteissä.

    Minusta ainakin sosialismi on hyvä juttu, enkä näe mitään estettä sille miksei kommunistinenkin järjestelmä voisi toimia: taloudellisestihan ne on toimineet hyvin, mutta poliittisesti Venäjä ja Kiina antoivat huonon esimerkin. Omasta mielestäni sekatalous on kuitenkin parempi juttu: valtion on hyvä huolehtia kansalaisten hyvinvointiin ja valtion turvalliuuteen liittyvistä asioista, sekä rahanluonnista (mikä valitettavasti nykyään ei toteudu). Mutta jollei sosialisteilla ole vaikutusvaltaa, maa kehittyy banaanivaltion suuntaan jossa pieni eliitti käärii kaiken omaisuuden ja suuri osa väestöstä pysyy hädin tuskin hengissä.

    • Tottahan tuo on mutta uskon että tulos olisi ollut vielä parempi jos olisi toimittu kontrolloidun markkinatalouden ja talousdemokratian pohjalta.
     Ei minulla sinänsä ole mitään sosialismia vastaan mutta jotenkin se alkaa olla historiaa enkä usko että siihen on paluuta laajemmin.
     Mitään laajoja sosialistiyhteisöjä tuskin syntyy, koska ihmiset ovat liian itsekkäitä työskentelemään yhteisön hyväksi itsensä sijaan. Se on realiteetti. Ja tuo itsekkyys on vain kasvussa ja sitä kiihotetaan koko ajan.
     Mutta jos ihmiset olisivat luonnostaan niin epäitsekkäitä kuin mitä sosialismi vaatii toimiakseen, se kyllä voittaisi kilpailevat ideat. Mutta koska eivät ole niin se jäänee utopiaksi.

    • ”Neuvostoliiton talous kehittyi voimakkaammin kuin yhdenkään muun maan, paitsi huippukautensa Japanin, noin 50 vuoden ajan.”

     Anthony Sutton: ”In a few words: THERE IS NO SUCH THING AS SOVIET TECHOLOGY. Almost all — perhaps 90-95 percent — came directly or indirectly from the United States and its allies.” – Sutton’s 1972 testimony before Subcommittee VII of the Platform Committee of the Republican Party in which he summarized the essential aspects of his overall research.

     He was an economics professor at California State University, Los Angeles and a research fellow at Stanford University’s Hoover Institution from 1968 to 1973. During his time at the Hoover Institution, he wrote the major study Western Technology and Soviet Economic Development (in three volumes), arguing that the West played a major role in developing the Soviet Union from its very beginnings up until the present time (1970). Sutton argued that the Soviet Union’s technological and manufacturing base, which was then engaged in supplying the Viet Cong, was built by United States corporations and largely funded by US taxpayers. Steel and iron plants, the GAZ automobile factory, a Ford subsidiary in eastern Russia, and many other Soviet industrial enterprises were built with the help or technical assistance of the United States or US corporations. He argued further that the Soviet Union’s acquisition of MIRV technology was made possible by receiving (from US sources) machining equipment for the manufacture of precision ball bearings, necessary to mass-produce MIRV-enabled missiles.

     In 1973, Sutton published a popularized, condensed version of the sections of the forthcoming third volume relevant to military technology called National Suicide: Military Aid to the Soviet Union after which he was forced out of the Hoover Institution.[1] His conclusion from his research on the issue was that the conflicts of the Cold War were ”not fought to restrain communism” since the United States, through financing the Soviet Union ”directly or indirectly armed both sides in at least Korea and Vietnam” but the wars were organised in order ”to generate multibillion-dollar armaments contracts.”[2]

     The update to the text, The Best Enemy Money Can Buy, looked at the role of military technology transfers up to the 1980s. Appendix B of that text contained the text of his 1972 testimony before Subcommittee VII of the Platform Committee of the Republican Party in which he summarized the essential aspects of his overall research:
     “ In a few words: there is no such thing as Soviet technology. Almost all — perhaps 90-95 percent — came directly or indirectly from the United States and its allies. In effect the United States and the NATO countries have built the Soviet Union. Its industrial and its military capabilities. This massive construction job has taken 50 years. Since the Revolution in 1917. It has been carried out through trade and the sale of plants, equipment and technical assistance.[3] ”

     Sutton’s next three major published books (Wall Street and the Bolshevik Revolution, Wall Street and the Rise of Hitler and Wall Street and FDR) detailed Wall Street’s involvement in the Bolshevik Revolution to destroy Russia as an economic competitor and turn it into ”a captive market and a technical colony to be exploited by a few high-powered American financiers and the corporations under their control”[4] as well as its decisive contributions to the rise of Adolf Hitler and Franklin Delano Roosevelt, whose policies he assessed as being essentially the same ”corporate socialism,” planned by the big corporations.[5] Sutton concluded that it was all part of the economic power elites’ ”long-range program of nurturing collectivism”[2] and fostering ”corporate socialism” in order to ensure ”monopoly acquisition of wealth” because it ”would fade away if it were exposed to the activity of a free market.”[6]…”,
     https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton

     • Anthony Sutton on kirjoittanut laajaan dokumenttiaineistoon perustuen mm. seuraavat kirjat:

      Western Technology and Soviet Economic Development, 1917-1930.
      Western Technology and Soviet Economic Development, 1930-1945
      Western Technology and Soviet Economic Development, 1945-1965.
      National Suicide: Military Aid to the Soviet Union.
      Wall Street and the Bolshevik Revolution
      Wall Street and the Rise of Hitler

     • Itse luotan Suttoniin ja hänen asiantuntemukseensa.
      Pitää muistaa että NWO.hanke (Illuminati) on varsin vanha (Adam Weisheupt) ja sen syvemmät juuret ovat juutalaisessa uskonnossa josta myös rabbit usein meitä aivan avoimesti muistuttavat. Se ei sis ole salaisuus tai salaliitto joten siitä voi vapaasti täälläkin avoimesti puhua kuten kaikesta muustakin.
      http://henrymakow.com/2016/05/Is%20New%20World%20Order%20The%20Jewish%20Utopia.html
      ”Israel Must become a World Power” Benjamin Netanyahu , Sept, 2015 – See more at: http://henrymakow.com/2016/05/Is%20New%20World%20Order%20The%20Jewish%20Utopia.html#sthash.PhX7oY0O.dpuf
      Tätä hanketta on sitten kautta historian pieni eliitti, joka hallitsee rahaa, toteuttanut erilaisin strategioin ja sodat ovat olleet siinä talouspolitiikan ohella hyvin keskeisiä.

      Kiteytettynä se on Pöytäkirjoissa, jotka Henry Ford käänsi englanniksi todeten että niin homma etenee. Ja sen voi itsekukin itsekin todeta niihin perehtymällä.
      Hankkeessa voi erottaa eri vaiheita kuten Ranskan vallankumous Napoleonin sotineen, WW1 ja NL:n vallankumous ja kommunismi, Kolmas Valtakunta ja WW2 ja nyt menossa oleva USA/Israel/Nato-imperium vaihe joka vaatii Clintonia Amerikan presidentiksi onnistuakseen.
      Clinton onkin luvannut uuden sodan jo käynnissä olevien lisäksi sekä kaiken tuen Israelin sionistivaltiolle ja näissä sodissa globaali sionistinen eliitti näyttelee keskeistä roolia kuten koko NWO:ssa, voisi sanoa sen dynaamisena moottorina.
      http://henrymakow.com/2016/06/Rabinovich-1952-speech-resonates-today.html
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=134908
      Kyllä nämä faktat pitää ottaa todellisina eikä minään salaliittoteorioina mikäli aikoo pysyä kartalla eli tietää miten maailmaa ohjaillaan ja mikä on tavoite. Aika sokea pitää olla ellei myönnä että kaikki on suunniteltua – pörssiromahdukset mukaan lukien – ja että ns. punainen lanka (ns. ’hidden hand’) kaikelle mitä tapahtuu löytyy.
      Ei ole sattuman kauppaa että kaikki etenee juuri tällä tavalla.

     • Pffft… Sutton! Minä taas en luota Suttoniin (enkä varsinkaan siihen kaikkeen missä mielessä eri Web-sivustot käyttävät Suttonia). Eikä luottaneet hänen kolleegansakaan: Suttonin muikaan hänen kollegansa jopa vainosivat häntä. Mutta patriootti- ja salaliittosivustoilla Sutton on paljon lainattu lempilapsi, koska hän on keskeinen henkilö johon perustuu salaliittoteoria Kylmän sodan vastakkainasettelusta huijauksena. Minusta tuokaan väite ei kyllä pidä paikkaansa. Ase- ja pankkisektori kyllä hyötyy vihollisen muodostamasta uhkasta ja pyrkii uhkaa kasvattamaan, mutta vastakkainasettelu ja globaali kilpa oli kyllä Yhdysvaltain ja Neuvostolliton sekä kapitalismin ja kommunismin välillä silti todellinen. Kuten on tänäänkin Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, vaikka mediamme ja atlanttisen kerhon vaikuttajat (media, poliitikot, järjestöt, herrakerhot) pyrkivät korostamaan Venäjän uhkaa ja lisäämään vastakkainasettelua.

      Miksi Suttonilta usein lainattu väite ettei sellaista olekkaan kuin Neuvostoliiton tekniikka, tai että siitä 90-95% on Yhdysvaltain ja liittolaisten tekniikkaa, on PROPAGANDISTINEN? Sutton aloittaa tutkimuksensa jo Neuvosto-Venäjän ajalta ennen 1920-lukua, jolloin Venäjä oli vielä maatalousmaa, ja Länsi-Eurooppa oli jo pitkään ollut teollistunut. Monen 1900-luvun tekniikan ja keksinnön alkukoti on Euroopassa ja Euroopalla oli siten tietysti merkittävä rooli Neuvostoliiton teollistumisen alussa.

      Kiskotie on antiikkinen eurooppalainen keksintö ja käytetty jo Keskiajalla Keski-Euroopassa, mutta ensimmäiset höyryveturit otettiin käyttöön Englannissa. Auto on eurooppalainen keksintö: höyryautoja käytettiin ensin Ranskassa ja polttomoottori kehitettiin Saksassa. Raketti-teknologian juuret on on Kiinassa, avaruussrakettien isänä pidetään Venäläistä Konstantin Tsiolkovskyä ja kaikki tietää kuinka suuri vaikutus Saksalla oli rakettien kehittämiseen (ja mm. ydinvoiman ja modernien lentokoneiden). Televisiota kehitettiin niin monessa maassa, että vaikea sanoa mistä se on kotoisin, mutta skotlantilainen Baird on ehkä television esi-isä ja saksalainen Flechsig on kuvaputkitelevision isä. Panssarivaunu oli englantilainen keksintö, ja ensimmäiset neuvostoliittolaiset panssarivaunut perustui englantilaisiin ja amerikkalaisiin panssareihin. Mutta toisen maailmansodan menestyksekkäin panssarivaunu T-34 oli jo ihan venäläisen kehitystyön ja suunnittelun tarina, ja jos menet väittämään että ne on itseasiassa englantilaiseen tai amerikkalaiseen tekniikkaan perustuvia panssareita, saat röhönaurut harrastajapiirissä.

      Se, että joku asia keksittiin tai kehitettiin alunperin Euroopassa tai Amerikassa, ei siis tietenkään tarkoita etteikö Neuvostoliitossa olisi tehty omia keksintöjä ja kehittämistä, ja vaikka 1920- ja 1930- luvuilla länsimaista tuotantoa perustettiin Neuvosto-Venäjälle ja Neuvostoliittoon, se kehitys hiipui nopeasti. Sojuz tai Proton ei ole amerikklainen (tai länsi-euroopplainen) raketti, neuvostoliittolainen ydinvoimala ei ole amerikkalainen ydinvoimala, Antonov ei ole amerikkalainen lentokone eikä Kalashnikov ole amerikkalinen ase. Vaikka joku komponentti niissä, tai joku tekninen idea olisikin kehitetty muualla kuin Neuvostoliitossa. Jos käyttää samaa periaatetta, voi yhtä hyvin väittää:

      EI OLE OLEMASSA AMERIKKALAISTA, SAKSALAISTA TAI SUOMALAISTA TEKNIIKKAA,

      koska yleensä kaikessa modernissa tekniikassa on jossain muualla kehitettyjä komponentteja tai ideoita. Kun käyttää Suttonin lausetta tarkoituksenaan luoda sellainen mielikuva, se on propagandaa.

      Miksi Suttonilta lainattu lause on myös LIIOITTELUA? Wikipedia: ”Neuvostoliiton taloudessa ulkomaankauppa näytteli vain pientä roolia. Vuonna 1985 esimerkiksi vienti ja tuonti vastasivat noin 4 prosenttia Neuvostoliiton kansantuotteesta. Neuvostoliitto piti tämän alhaisen tason koska se saattoi käyttää omia suuria energia ja raaka-aine varojaan, ja koska se historiallisesti oli pyrkinyt harrastamaan omavaraisuuden politiikkaa.”

      Neuvostoliiton rahaa, ruplaa, länsimaat lakkasivat vaihtamasta vuonna 1932 (vaikka sillä oli yhä laskennallinen vaihtokurssi). Sen jälkeen Neuvostoliiton kauppa länsimaiden kanssa oli hyvin pientä ja pitkälti vaihtokauppaa.

      Vuonna 1988 62 prosenttia Neuvostoliiton kaupasta oli kommunistimaiden (lähinnä Itä-Euroopan) kanssa ja 15% oli kehitysmaiden kanssa. Suomi oli Neuvostoliiton kanssa 1980-luvun lopulla toiseksi suurin länsimainen kauppakumppani Länsi-Saksan jälkeen (laskeekohan Sutton suomalaisenkin tekniikan amerikkalaisten ja sen liittolaisten tekniikaksi?). Suomen kauppa oli 3% koko Neuvostoliiton ulkomaantuonnista ja 4% sen koko ulkomaanviennistä, länsimaiden viennistä Neuvostoliittoon Suomen osuus oli 1980-luvulla noin 1/8 (ETLA). Suomen viennin arvosta 1960-1985 noin 40% oli koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä, noin 15% paperia ja kartonkia, noin 5% elintarvikkeita, vaatteita ja kemian tuotteita kutakin. Vaikka Neuvostoliitto oli 1980-luvulla maailman toiseksi suurin maa teollisuustuotannoltaan, kaikkien OECD-maiden (länsimaiden) kaupasta vain 0,5% oli Neuvostoliiton kanssa. Neuvostoliitin ulkomaankauppa vaikka vähäistä, oli silti kasvavaa: vuonna 1990 se oli kolminkertainen vuoteen 1970 verrattuna. Yhdysvalloista Neuvostoliitto toi lähinnä VILJAA koska sen oma maataloustuotanto ei missään vaiheessa ollut rittäävää.

      Vuonna 1949 länsimaat perustivat CoCom-järjestön, joka pyrki estämään aseviennin ja korkean teknologian viennin Neuvostoliiton johtamaan kommunistiblokkiin. Teknologiaviennin rajoitukset rajoitti myös kauppaa mitä Suomi kävi Neuvostoliiton kanssa.

      Suttonin väite että kaikki olisi länsimaista tekniikkaa, on liioittelua yksinkertaisesti siitä syystä, että länsimaisen tekniikan vienti Neuvostoliittoon hyvin rajoitettua ja kauppa yleensäkkin pientä.

      Tai ehkä meidän MIG-21 -hävittäjämmekin sitten olivat amerikkalaisia tai eurooppalaisia, jos uskoo että Suttonin väite on paikkansapitävä!

      https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_trade_of_the_Soviet_Union

      https://fi.wikipedia.org/wiki/CoCom

      https://www.etla.fi/julkaisut/b50-fi/

     • Leimaat Suttonia lainaavat sivustot salaliittoteoria-sivustoiksi. Et siis usko Suttonin rehellisyyteen. Mutta miksi niinkin korkeaan asemaan noussut kaveri kuin Sutton olisi kehitellyt omia perättömiä juttujaan ja kirjoitellut valheellisia kirjoja?
      ’He was an economics professor at California State University, Los Angeles and a research fellow at Stanford University’s Hoover Institution from 1968 to 1973.’
      En jaksa uskoa enkä ymmärrä. Ja mitä hyötyä siitä olisi ollut ja kenelle?
      Nyt hän vahingoitti vain omaa asemaansa kun paljasti totuuden että Amerikka itse kaivoi omaa hautaansa rakentamalla ja aseistamalla NL:a josta maan ase- ja muu teollisuus keräsi valtavat voitot. Ja tietenkään paljastus ei sopinut tälle taholle ja ehkäpä juuri siksi hänet leimattiin. Niinhän se yleensä menee.

      ’His conclusion from his research on the issue was that the conflicts of the Cold War were ”not fought to restrain communism” since the United States, through financing the Soviet Union ”directly or indirectly armed both sides in at least Korea and Vietnam” but the wars were organised in order ”to generate multibillion-dollar armaments contracts.”[2] ’

      Itse en pysty miestä ohittamaan epäluotettavana. Tosiasia myös on ettei NL olisi kyennyt selviytymään WW2:sta ja etenemään niin pitkälle Eurooppaan ilman USA:lta saatua valtavaa aseellista tukea.

     • Anthony C. Sutton oli agendan omaava äärioikeistolainen kommunistivihaaja salaliittoteoreetikko jonka kaikki tutkimukset (mitä tiedän) on kiinnostusta juutalaispankkiirien osoittamista takapiruiksi kommunistien ja natsien töihin – eli ovat hyvien amerikkalaisten kapitalistien vihollisia. Hän oli juuri niiden salaliittoteorioiden isä joita sinä kannatat.

      Suttonin käyttö näillä vaihtoehtomedioiden sivustoilla on selkeästi juuri tällaisen salaliiton perustelua: siihen häntä käytetään. Suttonin kirjoja en ole lukenut mutta hänen haastattelujaan olen kuunnellut. Oikeastaan kaikki haastattelut mitä Suttonilta löytää esimerkiksi YouTubista, ovat juuri tämän samasta aiheesta.

      Minulla ei ole MITÄÄN kyseistä salaliittoa vastaan: olen ihan varma että kansainväliset pankkiirit ovat vehkeilleet salaliittoja, ja velkaraha on salaliitto. Juutalaiset pankkiirit on mukana kuten monia muitakin pankkiireita, ja heillä voi olla vaikka omia juutalaisiakin salaliittojaan, kukapa TIETÄÄ? Mutta olen sitä mieltä kuitenkin, että KAIKKEA ei pidä hyväksyä vain siksi, että se kuulostaa fantastiselta.

      Esimerkiksi Suttonin väittämää bolsevikkien Wallstreet-rahoitusta on arvosteltu räikeäksi liioitteluksi ja että hän ei osoita yksityiskohtia sellaista yhteyksistä jota suuri rahoitus edellyttäisi olevan. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, että bolsevikeilla on ulkomaisia tukijoita, mutta kriitikoiden mukaan Sutton laajensi puhtaalla mielipiteellä tukijoiksi laajan rintaman. Samoin Suttonia arvostellaan venäläisen paljon merkittävämmän rahoituksen sivuuttamisesta.

      Itse lisäisin siihen että Sutton jättää täysin huomiotta, että länsimaat kannattivat bolsevikkien vastustajia ja kävivät laajana liittoutumana SOTAA bolsevikkeja vastaan, yrittäen KAATAA bolsevikkihallinnon: kuinka sellainen politiikka oli mahdollista jos nämä vaikutusvaltaiset Wallstreet-pankkiirit oikeasti tuki bolsevikkeja? Ilmeisesti pankkireilla ei sitten ollut otetta länsimaiden politiikasta, jos häntä uskoo.

      Sutton on agendan omaava tutkija joka liioittelee: hän ei ole luotettava. Hän on suunnilleen yhtä luotettava kuin David Duke, eli ei lainkaan.

     • Eikä minun tarvitse leimata Suttonia! Hänet ajettiin yliopiston professuuristaan ulos väitteidensä vuoksi joita ei pidetty uskottavina: hänet kyllä leimattiin paljon ennen minua.

     • Suttonia voisi verrata hyvin myös Alex Jonesiin: molemmat vastustavat pankkiireita ja sosialisteja ja molemmat surutta liioittelevat ajaakseen agendansa perille. Eikä Alex edes korjaa asioita joiden tietää olevan väärin, jos hänestä on hyvä että kuulija saa tietyn käsityksen. Se ei tarkoita etteikö siellä olisi joukossa paljon asiaa joka on totta, Alex Jonesia kannattaa kuunnella, mutta kuuntelijan kannattaa olla kuitenkin varovainen ennen kuin uskoo kaiken.

     • ”Mutta toisen maailmansodan menestyksekkäin panssarivaunu T-34 oli jo ihan venäläisen kehitystyön ja suunnittelun tarina, ja jos menet väittämään että ne on itseasiassa englantilaiseen tai amerikkalaiseen tekniikkaan perustuvia panssareita, saat röhönaurut harrastajapiirissä”

      Ai ihanko menestyksekkäin ja vieläpä Neuvostoliiton omaa uutta uljasta suunnittelua??

      T-34 oli kehitelty suoraan kopioimalla ja modifiomalla Amerikkalaista Christie tankkia(varsinkin pyörästön ripustus-systeemi joka oli täysin sama)

      Moottori oli aluksi sama ensimmäisissä prototyypeissä kunnes siihen tuli Saksalaisesta B.M.W:n V-12 dieselmoottorista kehitelty 500 hevosvoimainen moottori.

      T-34:n kuulalaakerit olivat Ruotsalaista alkuperää.

      T-34:n taisteluissa esiin tullut suorituskyky oli todellisuudessa varsin heikko suhteessa sen yliampuvaan maineeseen ww2:n ”parhaana” tankkina.

      Kesäkuusta aina joulukuulle 1941 Neuvostoliitossa oli palveluksessa ainakin 3017 T-34:sta joista tuhoutui vuoden -41 aikana noin 2300!!
      Kokonaisuudessaan Neuvostoliitto menetti vuonna -41(kesäkuu-joulukuu) n. 20 500 tankkia.

      Vuonna -42 Neuvostoliittomenetti lähes 7000 T-34:sta, ja seuraavana vuonna -43 lukumäärä oli jo

      14 700 T-34:sta!!

      Vuoden 1941-taisteludata kertoo että Neuvostoliitto menetti jokaista menetettyä Saksalaispanssaria vastaan 7 omaa tankkia!

      T-34:n suunnittelussa oli useita heikkoja kohtia jotka tekivät siitä hitaan ja hankalan käytännön taistelutoimissa vihollisen tankkeja vastaan. Alla oleva engl. kielinen teksti valoittaa näitä heikkouksia:

      When one considers the apparent superiority of the T-34, the question has to be asked: why did the T-34 consistently suffer at least a two-three to one loss ratio against ‘inferior and obsolescent’ enemy tanks in tactical combat, i.e. when actually shooting at each other? Either the German’s combat proficiency was supernatural, the Soviet’s combat proficiency was unbelievably incompetent, or there were design flaws inherent in the T-34 as a complete weapon system which are not apparent in a cursory analysis of combat power based on armour and gun penetration. I believe the latter to be the case. The T-34/76’s one great weakness was its fire control efficiency. It suffered from the same two-man turret syndrome as other Soviet tanks in this period, namely that the tank’s commander, gun aimer, gun firer and platoon commander (if a platoon leader), were all the same person. Exacerbating this was the fact that the T-34/76 had relatively poor main gun optics quality, no turret basket, a very cramped and low turret (the gun could not depress more than three degrees severely restricting use on a reverse slope or at close range), poor turret drive reliability, no radios, and generally poor target observation and indicator devices (including no turret cupola and only one vision periscope for the tank’s commander). All these factors are considered in detail in calculating a tank’s Fire Control Effect (FCE) factor detailed in Part II-‘The Barbarossa Simulation’s Resource Database’. The T-34 is discussed here as a case history.(8) In summary, the T-34/76’s inherent fire control efficiency was so bad that even well trained and experienced tank crews were put at a severe disadvantage. For inexperienced tank crews, with no radios and probably no organised combined arms support, it was a disaster.

      So what was the result of the T-34/76’s two man turret, weak optics and poor vision devices (that is a poor overall FCE factor)? German tankers noted “T34s operated in a disorganised fashion with little coordination, or else tended to clump together like a hen with its chicks. Individual tank commanders lacked situational awareness due to the poor provision of vision devices and preoccupation with gunnery duties. A tank platoon would seldom be capable of engaging three separate targets, but would tend to focus on a single target selected by the platoon leader. As a result T-34 platoons lost the greater firepower of three independently operating tanks”.(9) The Germans noted the T-34 was very slow to find and engage targets while the Panzers could typically get off three rounds for every one fired by the T-34.

      Vuoden 1943 aikana Neuvostoliitossa ymmärrettiin että T-34 piti modernisoida nopeasti ja loppuvuodesta esiteltiin uusittu T-34/85s.

      T-34:n uusiminen ei kuitenkaan tuonut taistelumenestystä koska Saksalla oli jo käytössään raskaammat ja tehokkaammat tykit niin tankeissa kuin kenttätykkeinä.

      Vuoden 1944 aikana Neuvostoliitto menetti enemmän panssaroituja ajoneuvoja kuin mikään muu valtio maailman historiassa, ennätykselliset 23 700 panssariajoneuvoa joista 58% oli T-34:sia.(suuri osa uusia T-34/85s)

      Koko ww2:n aikana Neuvostoliitto tuotti 54 550 T-34:sta joista menetettiin sodassa kaikkiaan 82%(44 900 kpl.)

     • T-34 oli vain keskiraskas tankki, kyllä se hävisi raskaalle tankille suorassa yhteenotossa, mutta omassa luokassaan sen suorituskyky oli erinomainen ja sitä oli helppo valmistaa. Mikä oli paras tankki, on henkilökohtanen mielipide. Mutta T-34:ää tosiaan yleisesti pidetään toisen maailmanasodan merkityksellisimpänä tankkina, ja myös Neuvostoliitto tiesi sen edut ja siksi sitä valmistettiinkin huikeat määrät. Tankkeja tuhottiin paitsi toisilla tankeilla, myös lentokoneilla, tykistöllä ja miinoilla. Neuvostoliitto oli vuodesta 1942 jatkuen hyökkääjä, käyttäen panssarivoimia paljon: niitä menetettiin valtavat määrät, eikä T-34 ollut Neuvostoliiton ainoa tankki joita menetettiin valtavasti.

      Tämä on suora käännös Wikipedian sivulta: ”T-34 oli keskiraskas neuvostotankki jolla oli perustava vaikutus ja kestävä vaikutus tankkisuunnitteluun. Vaikka sen panssari ja aseistus ylitettiin sodan myöhemmissä vaiheissa, sitä on usein kutsuttu tehokkaimmaksi, hyödyllisimmäksi ja vaikutusvaltaisimmaksi toisen maailmansodan tankkimalliksi. Kun astui palvelukseen, T-34:llä oli ylittämätön yhdistelmä tulivoimaa, liikkuvuutta, puolustuskykyä ja kestävyyttä. Sen 76.2 mm korkea-nopeuksinen tykki antoi huomattavan lisäyksen tulivoimaan verrattuna kaikkiin sen aikalaisiin, sen voimakkaasti viettävä panssari oli vaikea läpäistä useimmille sen ajan anti-tankki aseille. Kun kohtasi sen ensimmäistä kertaa 1941 saksalainen panssarikenraali von Kleist kutsui sitä ”maailman hienoimmaksi tankiksi” ja Heinz Guderian vahvisti T-34:n valtavan ylivoiman silloisia sakasalaisia panssareita vastaan.”

     • Tutkimalla suomlaisten yhtiöiden kansainvälisiä yhteiskumppaneita, niissä käytettyjä ulkomaalaisia patentteja ja ulkomaalaisia osia, voisi ihan varmasti esittää väitteen, että Suomen teknologia on tuontitavaraa, ja vaikkapa että Suomesta tehtiin teollisuusvaltio Yhdysvaltain toimesta, jotta Suomen ulkomaankauppa Neuvostoliiton kanssa pystyi kehittämään Neuvostoliitosta vastustajan länsimaille. Suomen rakettimainen talouskasvu olikin siis salainen pankkiirien suunnitelma!

      Yllämainittua salaliittoteoriaa saa minun puolestani alkaa käyttämään, jos haluaa.

     • Kirjoitat yllä:
      ’Anthony C. Sutton oli agendan omaava äärioikeistolainen kommunistivihaaja salaliittoteoreetikko jonka kaikki tutkimukset (mitä tiedän) on kiinnostusta juutalaispankkiirien osoittamista takapiruiksi kommunistien ja natsien töihin – eli ovat hyvien amerikkalaisten kapitalistien vihollisia. Hän oli juuri niiden salaliittoteorioiden isä joita sinä kannatat.’

      En kannata mitään salaliittoteorioita. Miksi ylipäätään puhutaan salaliittoteorioista eikä tutkimuksista jotka kyseenalaistavat virallista agendaa?
      Omasiko Sutton välttämättä mitään agendaa kun tutki asioita? Ja jos hän päätyi tutkiessaan erilaisiin käsityksiin niin voiko siitä päätellä että hänellä oli tarve päätyä siihen? Minusta ei välttämättä. Ja yleensä ’ei toivottuun tulokseen’ päätyvä tutkija leimataan ja erotetaan työstään kuten toimittajakin valtamediassa.
      Sutton oli sikäli minusta oikeilla jäljillä että hän osoitti sen tosiasian kuinka juuri juutalaispankkiirit olivat keskeisessä asemassa rahoittaessaan sekä kommunismia että natseja, asia mikä on varmistettu ja hyväksytty varsin laajasti. Ja niinhän he toimivat jo Napoleonin soissa. He ajoivat siis vain ja ainoastaan omaa itsekästä agendaansa.
      Ja ylipäätään on varsin hyvin dokumentoitu fakta että samat juutalaispankkiirit ovat hallinneet raha- ja pankkimaailmaa lähes koko ajanlaskun ajan. Ei siinä ole mitään kummallista ja senhän he itsekin myöntävät joten kyse ei ole mistään salaliitosta vaan ihan avoimesta tosiasiasta. Ja juuri se asia selittää miksi maailman historia on sitä mitä se on ollut ja koko ajan on.

      Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.” Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
      Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun. ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”
      Sota pankkijärjestelmän tulevaisuudesta
      Vielä 1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Kuten jo todettua, juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ensimmäisen maailmansodan Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
      Lisäksi saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ensimmäinen maailmansota oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
      Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Koronkiskonnassa ei näet ole kyse vain rahan hinnasta (eli korosta) vaan myös siitä, että rahanlainaajat rikastuvat yleensä joutumatta itse ottamaan merkittäviä riskejä. Tämä erottaa finanssitoiminnan todellista arvoa luovista yrittäjyyden muodoista.
      Lisää linkin artikkelista
      http://magneettimedia.com/juutalaiset-pankit-koronkiskonta/

     • ”En kannata mitään salaliittoteorioita.”

      Nythän vitsin vasta vetäsitkin! Kannatan itsekkin useita, mutta en lähellekkään samoissa mittasuhteissa kuin sinä. Siinä kun minä puhun esimerkiksi NWO:sta julkisena ja poliittisena maailmanhallintaliikkeenä, sinä nimenomaan keskityt sen salaliittopuoleen. Uskot esimerkiksi pankkiirimafian hallitsemaan Neuvostoliittoon, krypto-juutalaisten hallitsemiin jesuiittoihin tai Kiinaan, keskitysleirien lavastukseen, Hitlerin olleen rauhan mies ja joutuneen sionistien petoksen uhriksi, kulttuurimarxilaisten salaliittoon tuhota yhteiskunta (joka mielestäsi yhä jatkuu) ja mitä vielä.

      Juuri julkisuuteen tuli että CIA rahoitti ”Euroopan Amerikan Yhdysvaltojen” luomista ja federalitisia tahoja. Bilderbergiläiset ovat itse kertoneet kuinka auttoivat EU:n ja euron luonnissa. Salaliittoja aivan varmasti on eikä ”salaliittoteoria” tarkoita etteikö siihen vosi ollla hyvät perusteet. Mutta nimenomaan sinä hyppelehdit sateenkaaren toisella puolen fantasiamaailmassa missä yksisarviset ja keijukaiset pomppivat kedolla, ja uskot salaliittoteorioihin joilla ei ole mitään perusteita tai ovat täysin ristiriidassa sen maailman kanssa jota voimme havannoida. Sinulta tuntuu puuttuvan HALU verrata teoriaa todellisuuteen, jos teoria on sinulle kovasti mielekäs.

      ”…jos hän päätyi tutkiessaan erilaisiin käsityksiin niin voiko siitä päätellä että hänellä oli tarve päätyä siihen?”

      Kuten Suttonista, niin vaikka Alex Jonesistakin voisi sanoa, että jos hänen tutkimuksensa osoittavat jotakin, eikö asia johdu siitä että asiat oikeasti näin ovatkin. Vastaus on: ei välttämättä. Kyllä halu nähdä asiat tietyltä kannalta ja oma agenda voivat hyvin vaikuttaa siihen mikä on tukimuksien tulos. Ja sitten kun vielä asiaa laajennetaan omalla mielipiteellä, ollaankin kovin ohuella jäällä.

      Jos Alex Jones haluaa nähdä että maailman ilmasto lämpenee, hän hyväksyy ja esittää meille totena että koko Aurinkokunta lämpeneejohtuen Auringon toiminnasta, Mars ja Pluto lämpenee ja Jupiterin kuut jopa sulavat Alex Jonesin (ja hänen suosimansa tutkijan) mielestä. No, tuo tutkimushan oli täyttä hölyn-pölyä, eikä Aurinko tosiaan sulata Jupiterin jäisiä kuita jossa lämpötila on pitkälti toistasataa astetta pakkasella… seuraavaksi Alex onkin kannattamassa teoriaa että Maapallon ilmasto EI OLEKKAAN lämpenemässä, vaan on itseasiassa jäähtynyt. Eikä ikinä kertaakaan ole maininnut että hän käänsi täysin ympäri edellisen mielipiteensä kanssa jota kannatti pitkään. Eli sitä tutkimusta ja teoriaa käytetään mikä milloinkin sopii ajamaan omaa agendaa, oli siihen todellisia perusteita tai ei.

     • Voit rauhassa olla eri mieltä Alex Jonesista ym. … ei se minua häiritse.
      Kummallista vain se ettet hyväksy muiden ajatuksia vaan he ovat aina hakoteillä tai salalliittojen vankeja jos eivät ajattele samalla tavalla kuin sinä.
      Aika rasittava tyyppi olet. Eihän täällä kukaan muu jauha samalla tyylillä.

     • No se johtuu siitä Truth_hunter, että minä kysyn: ”onko se edes mahdollista?” En voi uskoa pankkimafian omistaneen kaikkea Neuvostoliitossa, kun siellä ei ollut pankkiireja jotka olisivat päässeet kaiken omistamaan, mutta sinulle sekään ei ollut este. Minun on vaikea uskoa jesuiittojen olevan salaa juutalaisia, koska kyseessä on satoja vuosia wanha järjestö, joka toimii Vatikaanin sydämessä ja jolla on munkkeja ympäri maailmaa käännyttämässä ihmisiä kristinuskoon. Minun on hankala uskoa että Wallstreetin pankkiirit kannattivat ja rahoittivat bolsevikkihallintoa samalla kun Yhdysvallat, Iso-Briannia, Kanada, japani, Ranska, Italia ja Australia olivat sodassa ja yrittivät kaataa sen saman hallinnon, ja tiedän Churchillinkin olleen kiihkeä bolsevikkien vihaaja ja Venäjän valkoisen liikkeen liittolainen. Se edellyttäisi että pankkirit olivat kaikkia länsimaiden hallintoja vastaan (eivätkä onnistuneet vaikuttamaan heihin), kannustamassa hallintoa joka kaiken kukkuraksi vielä kansallistaa omaisuutensa ja kieltää pankkiireilta rahanlainauksen ja omistamisen Venäjältä!

      Anthony C. Sutton oli juuri tämä kaveri jolta sinä ja Alex Jones myös omaksuitte tuon idean (varmaankin tiedät sen) että Wallstreet tuki bolsevikkihallintoa, ja häntä on sen teorian huonosta yksityiskohtien selvittämisestä kritisoitu. Jonesille kelpaa tuollainen idea eikä hän edes HALUAISI tarkistaa sitä, koska se sopii hänen agendaansa kuin nakutettu. Ei Joneskaan sitä muuten tarvitsisi, mutta kommunisteja on hienoa mustamaalata pankkiireilla, ja päinvastoin. Samaan kategoriaan sopii tuo johon lähdin vastaamaan, että neuvostoliittolaista tekniikkaa ei ole edes olemassa. Kun muutaman hetken miettii, ja on REHELLINEN itselleen, on pakko todeta että Sutton puhuu pötyä. Ainakin tässä asiassa.

     • Tunnut tietävän kaikkia asiat maailmassa paremmin kuin kukaan muu. Sinulle varmaan olisi tarjolla monta huippuvirkaa. Ei tarvitsisi täällä jauhaa ja vakuuttaa muita.

     • Tuo Sutton oli kyllä pirun osaava ja lahjakas tutkija!

      Ei häntä tietääkseni professorin virasta pois potkittu vaan Hoover instituutin tutkijan paikalta.

      Mies oli kyllä kaukana salaliittoteoreetikosta tai äärioikeistolaisista.

      Esim. tässä videossa hän kuullostaa kovin järkevältä ja osaavalta kaverilta:

      https://www.youtube.com/watch?v=wBAtshUsQs8

      Hänen erottamisessaan näyttäisi olevan kysymys siitä että hän meni paljastamaan liian salaisia asioita liittyen Jenkkien hämärään historiaan yhdessä sekä kommunistisen että natsihallinnon kanssa.

    • Sosialismi ei ole toiminut vielä missään!

     Tämän on todennut itse Putinkin:

     http://cdn.quotesgram.com/img/75/68/502592845-quote-any-fourth-grade-history-student-knows-socialism-has-failed-in-every-country-at-every-vladimir-putin-68-56-04.jpg

     Puheet Neukkulan super-talousihmeestä ovat perustuneet Neuvostoaikaiselle propagandalle jolla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa.

     ”Virallinen” tieto Neukkulan taloudesta oli, että kokonaistuotanto kasvoi vuodesta 1913 vuoteen 1989 noin 125-kertaiseksi.

     Myöhemmin tarkistettujen numeroiden valossa todellinen talouskasvu tuona aikana oli kuitenkin vain 8-kertainen, mikä vastasi kansainvälistä keskitasoa.

     länsimaiden vastaavat kasvukertoimet vuosilta 1913-89:

     Japani 31.

     Suomi 13.

     Jenkit 10.

     Saksa ja Italia 9.

     Ranska 7.

     Britannia 4.

     Kommunistiset suunnitelmatalous-järjestelmät eivät koskaan toimineet käytännössä vaan johtivat vaikeisiin tuotannon optimointi ongelmiin toisaalta sairaanloiseen ylitarjontaan ja toisaalta alitarjontaan riippuen tuotteista.

     Keskusvirastojen taloussuunnittelijoiden oli erittäin hankala hahmottaa sekä talouden kokonaisuutta että tuotannon paikallisia olosuhteita.

     Tämä johtikin Neukkulassa usein eri tuotteiden krooniseen pulaan!

     Jotain kertoo Neukkulan surkeasta talousjärjestelmästä myös se fakta että siellä kaikessa tuotannossa tuhlattiin valtavat määrät energiaa.

     Jokaista 1000 dollarin tuotantopanosta kohden Neukkulassa käytettiin 1490 yksikköä(kivihiilikilo)

     Vastaava luku Lännessä oli 300-800 yksikköä!

     Ei ollut siis mikään ihme että Neuvostoliitossa ja Itä-blokissa yleensäkin yhdistyivät karulla tavalla matala elintaso ja alati kiihtyvä ympäristökatastrofi

     • Höpö-höpö! Neuvostoliiton talouskasvun arviot ei perustu pelkästään Neuvostoliiton omiin lukuihin, sellaisella tutkimuksella ei olisi mitään arvoa, vaan nimenomaan niitä on aina länsimaissa pidetty epäluotettavina ja käytetty sen sijaan OMIA TUTKIMUKSIA Neuvostoliiton taloudesta. Menet melkein mihin tahansa, länsimaiset arviot esitetään aina neuvostoliittolaisten lukujen lisäksi.

      Wikipedian https://en.wikipedia.org/wiki/Era_of_Stagnation -sivu esittää huomautuksen: ”Monet taloustutkijat väittävät että nettomateriaalituotanto (NMP, Neuvostoliiton versio bruttokansantuotteesta) sisälsi vääristyksiä eikä sitä voida luotettavasti käyttää päättelemään talouskavua. Tästä syystä useat tutkijat loivat BKT-lukuja arvioidakseen Neuvostoliiton talouskasvua ja verratakseen Neuvostoliiton kasvulukuja kapitalistisiin maihin”.

      Nämä lainaukset on ym. englanninkielisen Neuvostoliiton ”pysähtyneisyyden aikaa” käsittelevältä sivulta, koska se on ainoa sivu jossa laajasti lainataan tutkimuksia (esim suomenkielinen sivusto ”Neuvostoliiton talous” on aivan tynkä). Kuten huomaat KAIKKI analyysi on nimenomaan länsimaisesia tutkimuksia.

      Edwin Baconin ja Mark Sandlen kirjoittaman ”Brezhnev Reconsidered” talous Brezhnevin aikana oli yhtä dynaaminen kuin edeltäjänsä Nikita Nikita Hrustsovin aikana, mutta tämä dynamiikka oli hidastunut kun Juri Andropov ja Konstantin Tshernenko tulivat pääsihteereiksi”.

      ”Mark Harrison väittää että Brezhnevin ajan taloutta ei ole tutkittu objektiivisesti koska ANALYYSIT siltä ajalta käyttävät joskus ALIMPIA arvioita. Harrison myös väittää että vuosien 1928 ja 1973 välillä Neuvostoliiton talous kasvoi nopeammin kuin Yhdysvaltain talous.”

      ”Archie Brown, kirjan ”The Rise and Fall of Communism” kirjoittaja väittää että Neuvostoliiton talous kasvoi 1960-luvun toisella puoliskolla nopeammin kuin koskaan”… ”Brezhnevin valtakausi oli monella tapaa menestyksekäs.”

      ”Philip Hanson, kirjan ”The Rise and Fall of the Soviet economy: an Economic History of the USSR from 1945″ kirjoittaja sanoo että pysähtyneisyyden aikakauden leima ei ollut täysin epäreilu, Brezhnevin hallinnon aikana talouskasvu hidastui, mutta alussa kasvu oli nopeampaa kuin Hrustsovin aikana”. ”Hansonin mukaan monet olettavat että kasvu Brezhnevin aikaan ei pysähtynyt mutta hidastui. Kuitenkin, kaikki ei hidastunut vaan henkilökohtainen kulutus kasvoi joka vuosi 1.9% vuosivauhdilla läpi 1970-luvun joka on erittäin kunnioitettava kasvuvauhti.”

      ”Robert Vincent Daniels in his book, ”Russia’s Transformation: Snapshots of a Crumbling System”, väittää nettokasvu oli 50% ja kaksi kolmasosaa väliltä, tapahtui pääosin kaupungistuneella sektorilla joka johti nopeaan väestönkasvuun ja kaupungistumiseen joka oli nopeampaa kuin Yhdysvalloissa. Teollisuustuotanto jatkoi nopeata kasvua ja ylitti tietyillä alueilla Yhdysvaltain tuotannon. Vuonna 1976-1981 Neuvostoliiton bruttokansantuote oli saavuttanut 60% Yhdysvaltain tasosta ja nettoinvestointi oli suurempi absoluuttisilla termeillä. Danielsin mukaan pysähtyneisyyden aika alkoi in vuodesta 1975 kuin 1973″.

      ”Gregory Grossmannin tutkimus osoittaa että 1970- ja 1980-luvuilla keskussuunnittelun vaikutus talouskasvuun on vääristynyt johtuen nopeasta kasvusta epävirallisessa varjotaloudessa,”

      ”David Michael Kotz ja Fred Weir, kirjan ”Revolution from Above: The Demise of the Soviet System” kirjoittajat väittävät että asevarustelu ei voi olla pääsyy talouden hidastumiseen koska asevarustelu oli historiallisesti ollut aina korkea ja oli kasvanut talouskasvun mukaisesti ilman että olisi aiemmin epävakauttanut taloutta”.

      Huomaatko, kuinka Neuvostoliiton talouden tutkimuksessa on paino nimenomaan LÄNSIMAISTEN tutkiojoiden omilla ANALYYSEILLÄ? Neuvostoliiton taloutta on tutkittu vuosikymmeniä ja viimeiset kaksi vuosikymmentä on päästy myös käyttämään alkuperäisiä asiakirjoja. YHÄ VIELÄKIN Neuvostoliiton talouskasvua pidetään nopeampana kuin länsimaiden talouskasvua, ja uudet tutkimukset pitävät jopa Brezhnevin pysähtyneisyyden aikaa länsimaiseen talouskasvuun verrattuna vähintään vastaavana.

     • Nuo muutamat täysin teksti kokonaisuudesta irroitetut lauseet eivät todista yhtään mitään!

      Osa noistakin on Neukkulaa ideologisista syistä ihailevien kommareiden ja yleensäkin vasemmistolaisten toimittajien ym. käsialaa.

      Itse asiassa tuo mainitsemasi Mark Harrison on todennut:

      ”Liberal capitalism isn’t perfect, but it has done far more for human welfare than communism”
      -It has been the solution more often than the problem.

      Kommunistinen Neuvostoliitto epäonnistui täydellisesti siinä mitä se oli kansalaisilleen luvannut!

      NKP:n uudessa ohjelmassa 60-luvulla todettiin, että Neuvostoliitto ohittaa USA:n elintasossa vuonna 1970. Samalla ennustettiin, että Neuvostoliitto siirtyy ”täyskommunismiin” 1980, jolloin raha poistuu kokonaan; jokainen neuvostokansalainen tekee työpäivän valtiolle ilmaiseksi ja poimii matkallaan kotiin kaikki haluamansa tuotteet valtiollisesta tavaravarastosta ilmaiseksi.

      Jokainen meistä tietää että tuo yllä kuvattu liirum laarumi ei koskaan toteutunut, eikä voinutkaan toteutua.

      Väliaikaisesti varmasti näyttikin siltä että ”kivikaudesta nykyaikaan kasvamassa oleva” Neuvostoliitto paisui taloudeltaan kuin kaasupallo. Tämä oli kuitenkin kuin kannastuksen kaltainen harhakuva todellisuudesta joka tuli karulla tavalla tutuksi miljoonille Neuvosto-kansalaisille viimeistään 80-luvulle tultaessa jatkuvan puutteen ja jonottamisen muodossa!

      öljyntuottajamaiden rikastuessa 70-luvulla nämä pistivät rahansa kiertämään lainaamalla Itä-Euroopan maille. Näillä lainarahoilla kommarivaltiot ostivat länsimaisia koneita. Uutta teknologiaa ei kuitenkaan pystytty hyödyntämään vaan kilpailukykyiset tuotteet jäivät näissä maissa syntymättä.

      Eli sijoituksille ei tullut minkäänlaista tuottoa. Näin syntyi esimerkiksi Itä-Euroopan maiden velkakriisi, kun kommarimaat eivät pystyneet hoitamaan lainojaan. Kun rahat oli tuhlattu ja mitään järkevää ei syntynyt tuloksena, talousjärjestelmä sortui.

      Kommunistit olivat itse julistaneet itsensä maailman parhaiksi talousjohtajiksi ja Neukkulan piti näyttää koko maailmalle esimerkkiä voimakkaasta taloudellisesti vahvasta ja itsenäisestä valtiosta.

      Kommunistisen propagandan mukaan kansalaiset olivat vapaaehtoisesti luopuneet demokratiasta koska keskusjohtoinen järjestelmä takaa pitkällä aikavälillä ylivertaisen elintason.

      Näin ei tietenkään koskaan tapahtunut!

      Itse asiassa Neuvostoliiton taloutta pidettiin vuosikausia yllä karmealla, epäinhimillisellä orjatyövoimalla joka jätti syvän haavan Venäläisen kansan sieluun.

      Suosittelisin sinulle Pertti tutustumista Tauno Tiusasen kirjaan:

      Narutettu sukupolvi. Suomettumisen ilot ja murheet 2011.

      Tiusanen on sekä Glasgow’n yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) emeritusprofessori.

      Hän toimi Glasgow´n yliopiston taloustieteen professorina erikoisalanaan vertaileva taloustiede ja hänellä on niin tarkat tiedot koskien Neuvostoliiton taloushistoriaa että edes kommunistit itsekkään eivät ole voineet kiistää hänen tietojaan!

      Ehkäpä hänen kirjansa kautta pääsisit lopullisesti eroon propagandistisista harhakuvitelmistasi liittyen kommunistisen talousjärjestelmän ylivertaisuuteen.

      Hieman tietoa Tiusasesta:

      http://liberalismi.net/wiki/Tauno_Tiusanen

      Sitten lopuksi pari sanaa tuosta T-34:sta.

      Kun etsit luotettavaa tietoa aseista ja asejärjestelmistä niin Wikipediaa ei kannata käyttää pääsääntöisenä lähteenä.

      Tämä siksi että siellä on aseisiin liittyen paljon virheitä ja jopa täysin valheellisista tietoa.

     • Valitsin esimerkiksi T-34-tankin, koska se aivan yleisesti tunnustetaan erittäin menestyneeksi ja käänteentekeväksi malliksi. Jos et pitänyt Wikipedian lähteestä, tässä muutama lisää. On hyvä tietty aina olla skeptinen, kunhan harrastaisitte sitä myös vaihtoehtomedioiden lemmikeihin.

      Military Channel – Top Ten tanks – #1 The T-34.
      https://www.youtube.com/watch?v=fVg6gFmuRlE
      ”Meidän numero 1 tankki, ratkaisevassa roolissa historian suurimmissa ja kovimmissa taisteluissa. Tämä oli tankki joka pysäytti Hitlerin tankkidivisioonat reitilleen, kirjaimellisesti. Juuri kun Saksan armeija näytti pysäyttämättömältä, tämä tankki ilmaantui ja muutti toisen maailmansodan suunnan. Usein ajattelemme että toisen maailmansodan parhaimman tankin rakensivat saksalaiset. Mutta tämä tankki on venäläinen kauttaaltaan! – Sen täytyi olla shokki saksalaisille panssarikomentajille kun he yht’äkkiä näkivät nämä uudet tankit tulossa, innovatiivisella suunnittelulla, suomaisen maaston yli vauhdilla. – Saksalaiset pitivät venäläisiä ali-ihmisinä, ja tässä nämä ali-ihmiset tulevat tankilla, joka oli paljon ylivoimainen kaikesta mitä saksalaisilla oli”.

      Killer Tanks – Fighting the Iron Fist -dokumentti
      https://www.youtube.com/watch?v=9-G2VQajbiI
      ”T-34 keskiraskastankki, oli yksi toisen maailmansodan teknologisista ihmeistä. Suunniteltu, rakennettu ja käytetty Venäjällä, T-34 tyrmäsi Saksan armeijan, ja esti sitä kaappaamasta Moskovaa. Kolmas Valtakunta jopa yritti kloonata T-34-tankin, mutta sen yritykset eivät ikinä haastaneet Neuvostokolossin ylivoimaa – Se oli erittäin, erittäin hyvä tankki, kun skasalaiset kohtasivat sen, he olivat hämmästyneitä.”

      The Winds of War – World War II – The Eastern Front 1/10 – Russian Battles 1/3 – The Battle of Kursk
      https://www.youtube.com/watch?v=WjGy4pKaOic
      ”Sodan (epäselvää) hänen joukkojensa ja koko puna-armeijan, oli legendaarinen T-34 -tankki. Tämä tankki tunnustetaan toisen maailmansodan parhaaksi keskiraskaaksi tankiksi joka menestyksekkäästi yhdisti panssarivaunujen kolme tärkeintä ominaisuutta: tulivoiman, puolustuksen ja liikkuvuuden. Ensimmäiset tankkitaistelut vuonna 1941 olivat osoittaneet T-34:n absoluuttisen ylivoiman yli kaikkien saksalaistankkien. Eräs sodan alun saksalaisraprtti kertoo kuinka anti-tankkiryhmä oli osunut T-34 panssarivaunuun 23 kertaa, mutta vasta tornin jumiuttanut kranaatti lopulta sai tankin pois pelistä. Karl-Heinz Frieser: Tammikuussa 41 se oli näyttänyt olevan tällainen ihmetankki, se oli vain ylivoimainen, saksalaiset eivät voineet tehdä sille mitään.

      Inside the Chieftain’s hatch
      https://www.youtube.com/watch?v=rTnS0XS2al8
      ”Nyt venäläiset kohta vihaavat minua: en pidä tästä tankista kovinkaan paljon. Mutta älä ymmärrä minua väärin. Kunnioitan sitä valtavasti. Strategisena sodan voittavana ajoneuvona, tämä palveli puna-armeijaa ylivoimaisesti. Kuitenkin tankkimiehenä minusta tuntuu että se suunniteltiin puhtaasti valtion tarpeita silmälläpitäen, ja miehistön tarpeita ei katsottu niin paljoa. Ehkä se on kulttuurijuttu, mutta länsimaisena tankkimiehenä se ei ole minusta hyvä juttu. Näitä tankkeja tehtiin 35000 ja jos lisää siihen aikaisemmat T-34:t se on lähes 80 000, se yksinkin sementoi T34:n aseman tankkihistoriassa. Sodan loppuun mennessä tankki alkoi näyttää ikäänsä vähäsen, ja noin 90% anti-tankkikranaatin osumista läpäisi ajoneuvon. Kuitenkin tosiasia että se oli vielä sodan lopussakin täysin käyttökelpoinen ase, on testamentti sille kuinka hyvä T-34:n suunnittelu oli sodan alussa.”

      Battlestations – T-34: Russian Victory (History channel dokumentti)
      https://www.youtube.com/watch?v=Tn1qRvyN5tk
      ”Heinäkuussa (1941) ensimmäiset T-34 -tankit komennettiin toimintaan. Kehitetty suuressa salaisuudessa, kukaan länsimaalainen ei ollut nähnyt tankkia aiemmin. Saksalaiset sotilaat katsoivat hämmästyneenä kun heidän ammuksensa kimposivat pois neuvostotankin etupanssarista. Missä hyvänsä T-34 ilmaantui, se onnistui pysäyttämään (saksalaisten) etenemisen. – Tohtori William Atwater, Yhdysvaltain armeijan museon johtaja: kun saksalaiset ensin näkevät nänä ajoneuvot, he ovat shokissa, he eivät usko että nämä ali-ihmisillä voi olla sellainen ajoneuvo. Se oli itseasiassa ylivoimainen mihin hyvänsä tankkiin nähden heillä (saksalaisilla) oli siihen aikaan.”

     • Neuvostoliitolla oli huonot lähtökohdat bolsevikkivallankumouksen tapahtuessa. Maa oli laaja ja lähes tietön, infrastruktuuri oli surkea, teollisuutta ei käytännössä ollut, kansa oli kouluttamatonta ja varallisuuserot suuret. Vaikka väittäisit että Neuvostoliiton kehitys ei olisi ollut nopeampaa kuin länsimaissa, joka tapauksessa muutos joka siellä tapahtui oli huima, ja vaikka maa oli surkea poliittisten vapauksien suhteen, talouden ja kansan hyvinvoinnin suhteen kommunismi sai suitenkin aikaan hyvän kehityksen. Kuten tapahtui Kiinassakin ja Libyassa. En ole kommunistisen talousjärjestelmän kannattaja, mutta minusta on valheellista sanoa että kommunismi epäonnistui tai ei toimi.

  • Seppänen kuten myös valtaosa kommentaattoreista olettaa, että valtiot ovat sodissa keskenään, vaikka sotien ja kansanmurhien takana on aina yksityiset pankkiirit kansainvälisine suuryrityksineen. Suomessakin hoetaan, että ennen oltiin rähmällään itään ja nyt länteen, vaikka AINA ollaan oltu kieron koivun kautta rähmällään pankkimafiaa pyörittäviiin psykopaatteihin, eli City of London. Neuvostoliiton romahduksen sai aikaan nimenomaan maan sisälle soluttautuneet, kansalaisia orjuuttavat Englannin/USAn globalisti puppetit – eli nukkehallitsijat. Kuulostaako tutulta? Kyllä kuulostaa. Bushit, Clintonit kuten myös Sanders ja Trump edustavat kaikki samaa huttua, he ovat pankkimafian valitsemia ammattivalehtelijoita, joiden tehtävä on viedä Yhdysvallat sisällissotaan.

   Vanhaan totuuteen ”kaikki tiet vievät Roomaan” pitää ehdottomasti lisätä City of London ja District of Columbia/Washington – siitä se pimeyden kolminaisuus koostuu. Totuuden löytää vain jos pyyhkäisee vanhat uskomukset (valheet) syrjään ja keskittyy siihen, mitä kussakin kansallisvaltiossa orjuuden/sotien aikana tapahtui ja ketkä tuolloin hallitsivat. Esimerkkinä voidaan mainita Idi Amin, Mao, Lenin, Fidel Castro, Nelson Madela, kaikki edellä mainitut kommunistia toteuttaneet hirmuhallitsijat ovat vain jäävuoren huippu heistä, jotka City of London/Washington on asettanut valtaan. Kyseistä toimintaa kutsutaan valeoppositioksi, se pitää ihmiskunnan kärsimyksen pyörimässä. USA/Washington, tuo demokratian ja vapauden kultainen symboli, on sotinut ja sotii edelleenkin maailmanlaajuisesti itse asettamaansa/tukemaansa kommunismia vastaan.

   Pimeyden kolminaisuus:

   City of London/yksityiset pankkiirit – Hallitsee, organisoi ja manipuloi rahaa/maailmantaloutta.

   District of Columbia / Washington – Sodat, huumeet, asekauppa ja terrorismi.

   City of Vatican/Jesuiitit – uskonnot.

   Nämä kolme itsenäistä mini-valtiota puhaltaa saumattomasti yhteen hiileen päämääränään koko ihmiskunnan kattava poliisivaltio: One World Goverment, One World Currency, One World Religion.

   Täytyy myöntää, että loistavasti on sodan kaikkia osapuolia rahoittavat ja manipuloivat sionisti-pankkiirit huijauksessaan onnistuneet. Jos se sormi pitää jonnekin toisen maailmansodan kohdalla osoittaa, niin osoitetaan se ennenkaikkea niihin nukkehallitsijoihin, jotka istuivat Englannissa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja pankkiireiden pirullista juonta tukeneessa Norjassa. Saksasta/Hitleristä leivottiin tuolloin yksin syntipukki, eli onko historia toistamassa nyt itseään? Pankkimafian/Lontoo perustama ja hallitsema Rothschild-Rockefeller-EU saa eurooppalaisten vihat nousemaan ja kas kas… manipuloidaanko viha jälleen kerran kohdistumaan natseihin.

   Korruption ja nukkehallitusten avulla se ensimmäinen ja toinen maailmansota saatiin aikaiseksi ja samaa rataa on etenemässä tämä kolmas – tosin muslimi invaasiolla maustettuna. NATOsta totean vain sen verran, että sillä ei ole mitään merkitystä, onko Suomi virallisesti NATOssa vai ei, koska Suomen ylin sotilasjohto/SUPO siinä tiettävästi jo on.

   X22report.com paljastaa sen, mistä massamedia vaikenee!

 3. Sauli Niinistöllä oli merkittävä rooli, kun euro sopimusta hyväksyttiin. Tulkintani mukaan euro-sopimusta ei ole koskaan voimaansaatettu.

  Nyt Sauli Niinistö on puolustustusvoimien ylipäällikkö ja näyttää minusta taas siltä Isäntamaasopimusta ei ole koskaan voimaansaatettu….

  Sauli Niinistö on paitsi juristi, myös perustuslakivaliokunnan ex-puheenjohtaja ja ex- eduskunnan puhemies. Puhemiehen tehtävä on valvoa eduskunnan toimien perustuslain mukaisuutta. Eli varsinkin hänen pitäisi tietää että kansainväliset sopimukset pitää myös erikseen voimaansaattaa, jotta ne tulisi voimaan.

  Kansa sitä ei vastoin oikein tiedä, että kansainväliset sopimukset pitää erikseen voimaansaattaa….Mielestäni media voisi valistaa kansaa siitä. Ja avata julkisen keskustelun aiheesta.

  ————————————————

  Suomi ei ole liittynyt euroon. Oma tulkintani:
  ———————————————————————————-

  Suurin osa kansanedustajista varmasti ymmärsi tämän:
  ”Suomen mahdollisesta liittymisestä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella”, niin että eduskunta tuo normaalin hallituksen esityksen eduskuntaan, jonka eduskunta sitten hyväksyy lakina.

  Suomen valtiosäännön mukaan kansainvälinen sopimus ensin hyväksytään. Sen jälkeen se on vielä saatettava voimaan. Uskoisin että suurin osa kansanedustaja ymmärsi asian niinkuin perustuslaki tilanteen kuvaa: Ensin hallitus tuo hallituksen esitysen eduskuntaan. Sen jälkeen eduskunta hyväksyy kansainvälisen velvoitteen ja sitten vielä voimaansaattaa kansainvälisen velvoitteen.

  Kansainvälisen sopimuksen voimaansaattaminen
  Suomalaisen dualistisen ajatustavan mukaan kansainvälinen oikeus on kansallisesta oikeusjärjestyksestä erillään oleva järjestelmä. Näin ollen kansainvälinen normi on saatettava erikseen voimaan, jotta se olisi osa Suomessa noudatettavaa lakia. Ensimmäinen askel uuteen velvoitteeseen sitoutumisessa on kuitenkin ratifiointi eli velvoitteen hyväksyminen kansainvälisoikeudellisesti. Ratifiointi vastaa ikään kuin sopimuksen allekirjoittamista, kun taas sopimuksen toteuttaminen on asia erikseen.

  http://www.heikniemi.fi/kirj/jur/yleinen/kansvelv.html

  Ajatellaan tilannetta 1994. Eu-sopimuksessa ei vielä sitouduttu euroon. Vaan siihen liittyminen oli vapaaehtoista valtioille. Suomen perustuslain mukaan Suomen valuutta on markka. Siihen tehtävä poikkeus kansainvälisellä sopimuksella olisi vaatinut vähintään äänten enemmistöä eduskunnassa ja sitä että sopimus voimaansaatetaan. Kansainvälisen velvoitteen voimaansaattaminen, joka teki poikkeuksen perustuslakiin vaati siihen aikaan kahden kolmasosan määräenemmistön.

  HE 1/1998

  3.10. Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaan-saattaminen

  Vakiintuneen käytännön mukaisesti Suomessa tehdään ero kansainvälisoikeudelliseen velvoitteeseen sitoutumisen eli velvoitteen hyväksymisen ja velvoitteen valtionsisäisen voimaansaattamisen välillä. 

  Valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n sisältämät määräenemmistösäännökset ovat osittain epäjohdonmukaisia. Esimerkiksi päätös perustuslakia koskevaan velvoitteeseen sitoumisesta voidaan tehdä äänten enemmistöllä, mutta saman velvoitteen voimaansaattamislaki on hyväksyttävä kahden kolmasosan määräenemmistöllä.

  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980001#idp1820768

  Eli euro-sopimuksen voimaansaattaminen vaatisi lähtökohtaisesti kahden kolmasosan enemmistön. Siis voimaansaattaminen. Tarkoittiko eduskunta, että tähän tehtiin poikkeus jo EU-liittymissopimuksella ?

  Siitä ei ole mitään mainintaa Eu-liittymissopimuksessa:
  http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1994/19940102

  Joten pitää tarkastella eduskunnan vastausta ja valiokuntamietintöjä ja etsiä niistä vastausta. Tarkoittiko eduskunta ja sen valiokunnat, että euro-sopimuksen VOIMAANSAATTAMISTA ei tarvitsisi tehdä perustuslain mukaisesti, vaan siihen tehtiin poikkeus jo EU-sopimuksella?

  Eduskunnan vastaus EU-liittymis voimaansaattamislakia koskien:

  Voimaansaattamislakia koskevassa vastauksessaan eduskunta kuitenkin
  edellytti, että Suomen mahdollisesta liittymisestä kolmanteen vaiheeseen
  päätetään aikanaan eduskunnan hallituksen erillisen esityksen perusteella.

  https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/aineistot/Documents/OM_Majuri_24052016_KAA_1_2016vp.pdf

  Kolmas vaihe=euroon liittyminen

  Huomaa, että Eu-liittymissopimuksessa ei ole mainintaa, että Suomi olisi liittynyt euro-sopimukseen, taikka että se olisi jo saatettu etukäteen voimaan. Sitä ei vielä tuolloin ollut olemassakaan:
  http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1994/19940102

  Toiseen vaiheen (ERM II) siirtyminen on vapaaehtoinen EU-sopimusten mukaan. Joten se, että Suomi hyväksyi poikkeuslakina EU:hun liittymisen, ei vielä merkitse sitä, että Suomi olisi hyväksynyt 2 ja 3 vaiheen. 3 vaiheeseen kuuluu liittyminen euroon. Niihin voi vapaaehtoisesti sopimalla liittyä.

  Wikipedia:
  Ruotsi puolestaan on välttynyt liittymiseltä sen takia, että 3. vaihetta edeltävä ERM II on vapaaehtoinen.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_talous-_ja_rahaliitto

  Eduskunnan vastauksessa puhutaan vain ”päättämisestä”. Päättäminen tarkoittaa sopimuksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Mutta sen lisäksi Suomen perustuslaki vaatii, jotta kansainvälinen sopimus tulisi voimaan, myös sen voimaansaattamista. Siitä eduskunnan vastauksessa ei sanota yhtään mitään. Joten ei voida olettaa, että eduskunta olisi porannut perustulakiin myös reiäin voimaasaattamisen osalta. Joten voidaan päätellä, että voimaansaattamisen osalta ei ole porattu reikää vaan euro-sopimus pitäisi saattaa voimaan normaalilla tavalla perustuslain 69 mukaan.

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
  1994 vp- Ua VM 9
  Valiokunta edellyttää, että Suomen mahdollisesta liittymisestä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella, jolloin hallituksen on arvioitava Suomen osallistumista mm. mietinnössä mainittujen seikkojen valossa.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Documents/uavm_9+1994.pdf

  Myöskin Ulkoasiainvaliokunnan mietintönnössä puhutaan vain ”päättämisestä”. Joten siinäkään ei tarkoitettu tehdä reikää perustuslakiin euro-sopimuksen voimaansaattamisen osalta.

  Perustuslakivaliokunnan mietintö

  Perustuslakivaliokunnan (puheenjohtajana Sauli Niinistö) lausunto (PeVL 14/1994):
  Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.”

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_14+1994.pdf

  ”siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta”. Siinäkään ei puhuta mitään siitä, että Euro-sopimuksen voimaansaattamista ei tarvitsisi tehdä perustuslain mukaan ja että voimaansaattamisen osalta oltaisiin poikettu normaalista. Selvää on että euro-sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen vaatisi ”eduskunnan myötävaikutusta”.

  Ajatellaan sitä lähtökohtaa, että euro-sopimuksen voimaansaattaminen vaatisi 2/3 enemmistön, niin jos EU-liittymissopimuksessa oltaisiin siitä poikeuttu, niin nyt tilanne on se, että siitä poikkeuksesta ei ole mainintaan missään: EI-liittymissopimuksessa eikä eduskunnan vastauksessa, eikä valiokuntamietinnöissä.

  Poikkeuslakeja on kahdenlaisia. Poikkeuslakeja, jotka säädetään ”vaikeutetussa järjestyksessä” ja sitten on poikkeuslakeja, jotka säädetään tavallisena lakina normaalissa säätämisjärjestyksessä. EU-liittymissopimus hyväksyttiin ”vaikeutetussa järjestyksessä”.

  PeVM 25/1994 käsittelee tapauksia, jotka säädetään tavallisena lakina normaalissa säätämisjärjestyksessä.

  Mutta tälläisessä vaikeassa tulkintatilanteessa pitää hakea jostain tulkintaperiaatteita. Näiden periaatteiden nojalla voitaisiin katsoa, että jos eduskunta olisi päättänyt, että poikkeuslailla tehtiin poikkeus siihen, että Suomi voisi liittyä euroon perustuslain normaalia säätämisjärjestystä noudattamatta, niin siitä pitäisi olla selvä maininta. Sellaista ei ole. Ei poikkeuslaissa, ei eduskunnan vastauksessa,eikä valiokuntamietinnöissä.

  Joten tulkitsen, että eduskunta ei tarkoittanut tehdä poikkeusta siihen kuinka euro-sopimus saatetaan voimaan. Näin koska siitä ei ole missään selvää mainintaa.

  Huomattava on myös, että perustuslaissa oli selvä säädös: Suomen valuutta on markka.

  Vaikka PeVM 25/1994 mietinnön pohjalta tullut perustuslaki uudistus tuli voimaan vasta vuonna 2000 perustuslaki uudistuksen yhteydessä, niin sen periaatteet on ollut voimassa jo aiemmin.

  Poikkeuksena perustuslakimyönteinen tulkinta. Sitä alettiin korostamaan vasta vuonna 2000 uudistuksen yhteydessä.

  Perustuslakivaliokunnan lausunnosta (  PeVM 25/1994 ) käy ilmi millä perusteella perustuslakiin voidaan tehdä poikkeuksia tavallisella lailla:
     ─ Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määritettyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista.
     ─ Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta.

  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain 
  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien
  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa 
  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua 
  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta

  https://www.edilex.fi/mt/pevm19940025

  Joten katson tälläkin perusteella, että Suomi ei ole liittynyt euroon. Euro-sopimusta ei ole saatettu voimaan.

  • Kirjoitit: ”Puhemiehen tehtävä on valvoa eduskunnan toimien perustuslain mukaisuutta.”

   Tuo ei pidä paikkaansa. Perustuslain mukaan ”Puhemies ja varapuhemiehet sekä valiokuntien puheenjohtajat muodostavat puhemiesneuvoston. Puhemiesneuvosto antaa ohjeita eduskuntatyön järjestämiseksi ja päättää, sen mukaan kuin tässä perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä erikseen säädetään, asioiden käsittelyssä valtiopäivillä noudatettavista menettelytavoista. Puhemiesneuvosto voi tehdä aloitteen eduskunnan virkamiehiä koskevan lain ja eduskunnan työjärjestyksen säätämisestä tai muuttamisesta sekä ehdotuksia muiksi eduskunnan toimintaa koskeviksi säännöksiksi.”

 4. Seppänen sivuuttaa Sauli Niinistön keskeisen roolin Naton isäntämaasopimuksen solmimisessa. Sopimuksen allekirjoittamisesta päätettiin presidentin ja tuolloisen hallituksen ulkopoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa heinäkuussa 2014, jolloin Sauli Niinistö – jonka valintaa presidentiksi Esko Seppänen tuki ennen vuoden 2012 vaaleja – oli ollut presidenttinä vähän yli kaksi vuotta. (Olisihan siellä ehdokkaiden joukossa ollut myös selkeästi Nato-kriittisiä vaihtoehtoja…)

  Kai Niinistö on tiennyt, millaisen sopimuksen allekirjoittamisesta on ollut päättämässä yhdessä tuolloisen ”Nato-kriittisen” ulkoministerin Erkki Tuomiojan kanssa. Jos ei ole tiennyt, on se aika huolestuttavaa…

  Nopeasti, kahdessa vuodessa, oli siirrytty pois Tarja Halosen ajamalta liittoutumattomuus-linjalta.

  • Kokoomushan lupasi viedä Suomen NATO:on. Se oli tehtävä kansalta kysymättä pienen kabinetin johdolla, (jossa ilman muuta myös Niinistö oli mukana, presidentin tietämättä tämä ”kehitys” ei ole tapahtunut) mutta sitähän ei tietenkään sanottu ääneen.

   ”Suomen kiinteämpi sitoutuminen länteen alkoi jo heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.”

   Siitä hyvänä osoituksena on Bilderberg-ryhmän herrakerhoon osallistuminen valtion johdon taholta. Vuoden 1994 Helsingin kokouksesta lähtien Bilderberg-kokouksiin on osallistuneet kaikki Suomen pääministerit, Esko Aho oli tiettävästi ensimmäinen: samana vuonna otti Suomesta osaa kokonaiset 8 henkilöä, myös presidentti Martti Ahtisaari ja Suomen pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen. Suomen presidentin kansliassa on kokouksista tuodut muistiot, minkä Tarja Halonen kertoi vastauksessaan kun Martti Ahtisaaren neuvosta kieltäytyi muistiota julkaisemasta. NATO:n komentajan ja kolminkertaisen Bilderberg-osallistujan Willy Claesin mukaan Bildergerg-osallistujien on toimittava asemapaikassaan muistion mukaisesti, Claes oli muuten myös mukana vuoden 1994-kokouksessa. Kun osallistujia on pääministerimme sekä myös presidenttimme…. Euroopan Unioni ei ole ainoa mistä valtiojohtomme saa käskyjä.

  • Ministerivaliokunta on vain elin jossa valmistellaan asioita. Siellä ei päätetä asioista.

   Määrämuotoiset päätökset presidentti tekee presidentin istunnossa valtioneuvostossa.

   Asetus: Valtioneuvoston ohjesääntö
   25 §
   Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
   Valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat,

   Presidentin päätöksenteko:
   Presidentin esittelyssä presidentti tekee ulkopolitiikkaa koskevat määrämuotoiset päätökset valtioneuvoston valmistelusta ja ratkaisuehdotuksesta.
   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=kk+837/2004

 5. Surkeinta Suomen kannalta on, että demokraattinen menettely on ohitettu, ja kansan pitkäaikaista mielipidettä vastoin tämä NATO-liittoutuminen on toteutettu. Koko massamediamme on liittoutunut Suomen vallanpitäjien kanssa ja ajaaa NATO-jäsenyyttä valehtelemalla meille jatkuen maailman tapahtumista. Siitäkään huolimatta vieläkään kansan päätä ei ole saatu käännettyä.

  Suomen itsenäisyyden jo Euroopan Unionille myyneet poliittiset johtajat ovat hankkineet Suomen kansalta kysymättä myös NATO:on. Ei ole vaikea arvata, mikä herrakerho nämä poliittiset johtajamme on valtaan nostaneet!

  ”Sopimus ei siis koske vain Suomen puolustusta vaan myös oman maaperämme käyttöä hyökkäysluonteiseen toimintaan.”

  Tuota en vielä ole nähnyt massamediassa sanottavan. Kaleva sanoi että NATO:n joukkoja voi tulla Suomeen kriisi-tapauksessa. ”Kriisi” ei kyllä valtaosalle lukijoista kerro että kyseessä voi olla myös sota. Isäntämaasopimuksen mukaan Suomi tukee NATO-maita myös sodassa. Jos Venäjän ja NATO:n väit kiristyy tulikuumaksi, Suomen lentokentät, satamat ja varuskunnat on ensimmäisten kohteiden joukossa, ja maa sitä myöten sodassa.

  ”Suomi ostaa Yhdysvalloista Lockheed Martin yhtiön valmistamia F 35 -hävittäjiä (hintaan 200 miljoonaa euroa per hävittäjä).”

  Kallein mahdollinen ja varmasti haukutuin hävittäjä mitä nykymaailma tuntee. Jokainen suomalainen työssäkävijä maksaa noin kahden kuukauden palkkansa noista hävittäjistä. Ei tule kalliiksi NATO-jäsenyys, vai? Tuo on juuri sitä rahaa jonka Suomen kansantalous tosiaan MENETTÄÄ. Rasistien puheista huolimatta Suomi ei todellakaan menetä sitä rahaa, joka käytetään pakolaisten ”hyysäämiseen” Suomessa, koska se raha myös käytetään Suomessa. Mutta ulkomaille lähetetyt rahat on mennyttä.

  • Aivan – demokraattinen menettely on on ohitettu, ja kansanvalta, demokratia, on Suomessa (ja koko EU:ssa) kriisissä. Näkyvistä poliitikoista nähdäkseni ainoastaan Paavo Väyrynen on nostanut tämän demokratian kriisin esiin uutta puoluettaan perustaessaan.

   Itse olen Vasemmistoliiton rivijäsen, mutta olen kyllä ollut tietyssä määrin pettynyt vasemmiston ponnettomuuteen ja rohkeuden puutteeseen liittoutumattomuuden puolustamisessa; etenkin sitä on syytä ihmetellä, että SDP:n Erkki Tuomioja, joka yleisesti on mieletty puolueensa vasemman laidan edustajaksi ja Nato-jäsenyyden vastustajaksi, oli mukana hyväksymässä Naton isäntämaasopimusta…

   [Olisi muuten ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka tasaväkinen kamppailu vuoden 2012 presidentinvaalien 2. kierroksesta olisi tullut, mikäli S. Niinistön vastaehdokkaana olisi ollut Nato-kriittinen Väyrynen.

   Tarja Halonen on lausunut mielenkiintoisesti Hannu Lehtilän Halos-elämäkerrassa ”Paremman maailman puolesta” (s. 180-181) puhuttaessa vuoden -12 vaalien ehdokkaiden Nato-kannoista:

   ”Jos katsoo heidän aiempia puheitaan ja tekemisiään, niin tässä suhteessa kaikki – Niinistö, Lipponen, Haavisto ja niin edelleen – ovat olleet Nato-miehiä. Kansan vaatimus on, että näin ei tehdä, ja se oli vaaleissa mielessä. Olihan siellä sitten perinteisiäkin vastustajia, kuten Arhinmäki ja Väyrynen, mutta näiden muiden mielestä kysymys oli lähinnä menettelytavasta: asiasta pitäisi järjestää tarvittaessa kansanäänestys.”]

 6. Seppänen kirjoittaa mm.: ”Kun Yhdysvallat on kutonut poliittisen hämähäkinverkon Suomen ympärille, on mahdollista, että Suomen natottaminen on muuttumassa USA:n ja Suomen kahdenväliseksi yhteistyöksi: ollaan korvaamassa Suomen kansan torjuma Nato-jäsenyys kahdenvälisellä sotilasyhteistyöllä USA:n kanssa.”

  Seppänen on aivan oikeassa. Seppänen ei vain pidä siitä, minun mielestäni se on hyvä asia.

  Suomen kiinteämpi sitoutuminen länteen alkoi jo heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Puolustusvoimien kohdalla se tarkoitti kaluston ja menetelmien muuttamista vähitellen Nato-yhteensopiviksi. Merkittävä kohta tällä uralla oli Hornet-hävittäjien hankinta. Tällä päätöksellä oli suuri poliittinen, ei pelkästään puolustuspoliittinen, merkitys.

  Läheinen sotilaallinen yhteistyö USA:n kanssa ei estä hyvien suhteiden säilyttämistä Venäjään. Venäjä ei kunnioita kansainvälistä oikeutta suhteissa naapureihinsa, mutta voimaa Venäjä kunnioittaa. Liittoutuminen USA:n kanssa, vaikkakin epävirallinen, vahvistaa Suomen asemaa suhteessa Venäjään.

  • Jos katsellaan asioita noin yleisluontoisesti kuin Hopalong tekee, niin toki: Länsiliittoutumista haluavan kannalta Suomi on tehnyt maksimaalisen niin hyvin ja oikein kuin rahojen puitteissa on pystytty, Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Paljolti huijaamallakin poliitikkoja ja kansaa, koska todelliset mm. Horneteista päättäneet tiesivät kyllä niiden elinkaarikustannukset jne.

   Mutta. Kun Suomen enenevää länsiliittoutumista haluava lukee tarkasti kirjan Pentti Sainio: Armeijan hukatut miljardit – Suomen sotajohdon salaisuudet (2016), hän järkyttyy pysyvästi. (Muita Hornet-kirjoja ei sitten tarvitsekaan lukea, ja kirjassa on paljon muutakin.) Vaikka ei olisi Suomen suhdetta Länteen historiallisesti tutkinut.

   Tässä vain muutama monista järkyttävistä asioista: mikäs siinä, jos USA:lta olisi ostettu kilpailukykyisiä vehkeitä Suomen puolustustarkoituksiin. Mutta kun ei ole. Lisäksi nuo sotatarvikehankinnat ovat mm. suuresti vieneet Suomen itsenäisyyttä.
   (Eivät poliitikot uskalla missään aiheessa sanoa USA:lle selvästi vastaan edes puheessa vaikkapa YK:ssa, jos USA käyttää saamaansa korttia: ilmaisee että ”kohta myymiimme systeemeihin ette saa varaosien, ohjelmistopäivityksien ja koulutusten ostolupaa, joten ette tee pienillä ostoksillanne mitään”.)
   Suomi oli Neuvostoliiton aikaan paljon itsenäisempi – vrt. sotatarvikeostojen maat ja ostettujen vehkeiden yksinkertaisuus ja kaikenlainen riippumatomuus myyjistä. Nykyisellään jopa pankit, jotka rahoittavat Suomea (lentolaitteiden vuoksi kohonnut tarve saada rahaa), ovat länsileiriä.

   (Tosin noin rajua keinoa USA:n tuskin tarvitsee käyttää, koska paljon helpompaa on kiristää, lahjoa, uhkailla jne. yksityisemmällä tasolla.)

  • Håpå leijailee taas omissa sfääreissään.

   Kirjoitat : ”Seppänen on aivan oikeassa. Seppänen ei vain pidä siitä, minun mielestäni se on hyvä asia.”

   – Siinäpä itse todistat itseäsi vastaa… tai ehkä olevasi demokratiaa vastaan. Mikä olikaan maailmankatsomuksesi, kun demokraattisessa maassa nautit saman demokratian takaamasta sananvapauden etuoikeudesta ?

   ”Suomen kiinteämpi sitoutuminen länteen alkoi jo heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Puolustusvoimien kohdalla se tarkoitti kaluston ja menetelmien muuttamista vähitellen Nato-yhteensopiviksi. Merkittävä kohta tällä uralla oli Hornet-hävittäjien hankinta. Tällä päätöksellä oli suuri poliittinen, ei pelkästään puolustuspoliittinen, merkitys.”

   – Olet aivan oikeassa, E. Rehn on maammemyyjä no.1 ja sinä toinen epäisänmaallinen.

   ”Läheinen sotilaallinen yhteistyö USA:n kanssa ei estä hyvien suhteiden säilyttämistä Venäjään. Venäjä ei kunnioita kansainvälistä oikeutta suhteissa naapureihinsa, mutta voimaa Venäjä kunnioittaa. Liittoutuminen USA:n kanssa, vaikkakin epävirallinen, vahvistaa Suomen asemaa suhteessa Venäjään.”

   – Lainatakseni sinua, käännetään asetelma:
   Läheinen sotilaallinen yhteistyö Venäjän kanssa ei estä hyvien suhteiden säilyttämistä USA:an . USA ei kunnioita kansainvälistä oikeutta suhteissa naapureihinsa, lähi-idässä tai pohjois-Afrikassa, mutta voimaa USA kunnioittaa. Liittoutuminen Venäjän kanssa, vaikkakin epävirallinen, vahvistaa Suomen asemaa suhteessa USA:n

   – Mielestäni kappaleesi on hieman outo, koska ”käännökseni” kuullostaa vähintään yhtä relevantilta, kuin sinun, vai mitä ?

 7. Tulee vähän myöhässä tähän juttuun, mutta käykääpä katsomassa wwww.adressit.com. Siellä on adressi nimeltään:

  Vieraat joukot pois Suomesta – Rauhan ja aseistariisunnan puolesta

  • On se aikakin saada maavoimien huomiota, niin paljon sen kykyä torjua hyökkäystä on ajettu alas!

   Alasajettu puolustus on tietty hyvä kasvattamaan pelkoja, ja niitähän NATO-kampanja nimenomaan haluaa kasvattaa.

 8. On kanssa askarruttanut tuo F-35, koska sen valintaa on pidetty melkein varmana. En ole nähnyt sitä juuri missään kehuttavan, päinvastoin, luonnehtivat maailman kalleimmaksi katastrofiksi. Vastaaviin verrattuna ei ainakaan maallikko löydä siitä muuta eroa kuin häiveominaisuudet, jotka nekin taitavat olla menneen talven lumia ilmatorjunnan kehittyessä. On se ainakin maailman kallein metallimöykky jota ei meinata saada lentämään kunnolla. Ei siis ihme, jos kustannuksia halutaan jakaa muiden ”natomaiden” kesken. Saatetaan siinä käyttää pientä painostuksen poikastakin?

  • Tuon lähettämäsi epäöammattimaisen videon alta löytyti tämä mielenkiintoinen kommentti:

   ”According to the head of the Armored Directorate of the Red Army N.Fedorenko, the average mileage of the T-34 to overhaul during the war, did not exceed 200 kilometers. This was considered adequate since the T-34’s service life at the front was considerably less. For example in 1942 only 66 km. In that sense the T-34 was indeed ‘reliable’ because it was destroyed before it had a chance to break down on its own! In August ’43 the 1st Tank army lost 50% of its tanks due to malfunction. As late as the second half of 1944 tank units tried to replace engines with more than 30 hours of operation before a major attack.”

   Jatkan tähän hieman lisää faktaa tästä 2. maailmansodan ehkäpä surkeimmin suunnitellusta tankista.

   Koko sodan aikana Neukkula tuotti n. 54 550-57 250 T-34:sta, näistä tuhoutui sodan aikana 82%
   eli n. 45 000!

   Saksalaiset menettivät Itä-rintamalla vain 15 673 tankkia.

   Jo heti ensimmäisenä sota vuotenaan -41 Barbarossan alkuaikoina T-34:sia oli rintamalla 2800 joista tuhottiin Saksalaisten tykeillä ym. n. 2300(huolimatta siitä faktasta että Saksalaisten varustautuminen oli vielä pahasti vaiheessa)

   T-34:n on väitetty olevan hyvin panssaroitu ja lähes mahdoton Saksalaisten tuhota. Käytännön taisteluissa kerätty data kuitenkin kumoaa brutaalisti tämän propogandistisen fantasian!

   Alla on Neuvostoarmeijan viralliseen taistelu-dataan perustuvat lukemat, minkä kokoisella aseella tuhottu ja kuinka suuri prosentuaalinen tuho jokaisessa tykki kokoluokassa operaatio Barbarossan noin ensimmäisen vuoden ajalta:

   Causes of T-34 losses from June 1941 to September 1942 (expressed as % of total).
   Weapon Calibre 20mm 37mm Short 50mm Long 50mm 75mm 88mm 105 Unknown
   % Lost 4.7 10 7.5 54.3 10.1 3.4 2.9 7.1

   T-34:sia tuhottiin myös ilmasta käsin esim. Stukan G mallin 20mm. ja 37mm. panssarintorjunta konetykillä.

   https://www.youtube.com/watch?v=ccOXrfBZoLE

   Seuraavassa kommentissani valoitan T-34:n suunittelu/tuotannossa tapahtuneita virheitä.

  • Hah, hah! Koitatko uskotella että on salaliitto kehua T-34:ää? Kuule, saat ihan vapaasti etsiä siitä vikoja. Ei se himmennä T-34:n sädekehää yhtään, vaikka puutteita tietysti siitäkin löytyy.

   T-34:ää rakennettiin reilusti yli 80 000 eikä 54 000 – 57 000.

 9. Juuri näin Tavis!

  Nuo mainitsemasi häiveominaisuudet ovat enemmänkin fantasiaa kuin todellisuutta.

 10. Onpa apologeettinen kirjoitus, Sauli Niinistön juonittelun putsausoperaatio.

  Sauli Niinistö oli koko ajan tietoinen ja neuvotteluyhteyksissä kun NATO-isäntämaasopimusta kasattiin, koottiin, kirjoitettiin, hyväksyttiin, allekirjoitettiin eikä tuotu eduskuntaan.

  Kuviokin on aivan sama kuin mm. USAn ja NATOn sotaharjoituksissa Suomessa: patologinen vastuunpakoilu ja sitten näyttämölle: ”en minä vaan tiedä, mikä, mitä, kuka, missä”.

 11. Esittäkäämme vain järkeviä kysymyksiä, ilman totuudellisia vatsauksia, ettemme joutuisi tulevaisuudessa vainojen kohteeksi. Minkälaisia erillaisten suuntausten osalliset ovat ? UAn pankkijärjestelmien sekä rahan-painokoneiden omistajat ? Pörssinoteerausten hallitsijat ? Sotakoneistojen tehtailijat ? Suurten firmojen omistus ? Valtaosa maan sairaaloista ? Kaikki puolustusvoimien ylipäälliköt ? Trumpin hallituksen asian- tuntija-porukat. Presidentin tyttären puoliso,jolla näyttää olevan erikoinen asema sionistien edustajana.Lisäät siihen lobbarit sekä vaikutusvaltaisen juutalais-ylimistön, niin kuva alkaa hahmottua. NWO on heidän ajoneuvonsa, vaikka sitä tosiasiaa yritetään välttää pelkkänä propagandana. Jokaisen katseet ovat kääntyneet ”Israeliin”.

 12. Yleisenä normina USAssa on jo kauan ollut, jos et ole juutalaiseen porukkaan kuuluva, niin et myöskään voi julkaista mitään teoksia yleisölle. Sen kun pitää mielessään niin se jo antaa selvän kuvan mitä kansien välistä voimme odottaa. Siionistien luonteenominaisuuteen kuuluu AINA epärehellisyys ensimmäisenä. Pientä
  muutosta esiintyy nyt TV-ankkurien valinnoissa, niihin kelpuutetaan jo muutamia ”kristittyjäkin”, vain pelkän valiaikaisen sovinnon merkeissä. Jos GOOGLaat sanan FED, niin näet miten valheelinen sen selitys on,
  samoin kuin IRS, jotka molemmat ovat juutalaisten firmoja, eikä niillä ole mitään tekemistä USAN päävaltion kanssa. Ne laitokset TRUMP aikoo palauttaa Ameriikan Yhdysvaltojen haltuun, jos pysyy hengissä?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here