Mitä säteilyturvakeskus turvaa?

Olen matkalla säteilyturvakeskukseen, valtionvirastoon, jonka virallinen tarkoitus on suojella meitä säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Kun lähestyn STUKin Helsingin Herttoniemessä sijaitsevaa virastoa, hämmästyn rakennuksen suuruutta. Valtio lienee antanut kunnon resurssit tärkeälle työlle! Ala-aulassa tapaan säteilytoiminnan valvontaosaston matkapuhelimista, langattomista verkoista ja voimajohdoista vastaavan yksikön ylitarkastajan Tommi Toivosen. Kuljemme rakennuksen reunalla olevaa käytävää pitkin. Siitä on hyvä näkymä talon keskellä olevaan isoon halliin, jossa on valtavia ilmanvaihtoputkia. Ne näyttävät tuulettavan hallin pohjalla olevien suljettujen tilojen ilmaa. Ilmeisestikin laboratoriotiloja, joiden turvallisuudesta on huolehdittu kunnolla.

Lakkautettu tutkimustoiminta

Toivonen kertoo, että valtio osti aikoinaan tämän entisen teollisuustilan, jotta keskuksen tutkijoille saataisiin asianmukaiset työtilat. Nyt laboratoriotilat ovat kuitenkin tyhjiä. Leikkuritalous on purrut täälläkin: STUKin tutkimustoiminta on lakkautettu. Periaatteessa säteilytutkimusta on ollut tarkoitus jatkaa yliopistoilla. Käytäntö voi olla toinen: keskustellessamme Toivosen oman tutkimuksen jatkamisesta hän myöntää, että sakset tekevät työtään myös yliopistoilla.

Työhuoneessaan Toivonen kertoo olevansa koulutukseltaan radioinsinööri. Hänellä ei ole biologin pätevyyttä, mutta hän ymmärtää hyvin valvontansa kohteena olevan teollisuusalan toimijoita: hehän ovat käyneet samoja korkeakouluja. Toivonen tuli säteilyturvakeskukseen, koska täällä tutkittiin radiotekniikkaa ja sen vaikutuksia. Hän teki säteilyn mittausta käsittelevän väitöskirjansa keskuksessa. Stukkilaisilla on hänen mukaansa asiantuntemusta juuri siksi, että he ovat osallistuneet laitoksen tutkimustoimintaan. Nyt pohditaan, miten tietämyksen tasoa voidaan ylläpitää, kun laboratoriot seisovat tyhjillään.

Venyvät valvojat

Vaikka kännyköiden ynnä muiden käyttämän radiotaajuisen säteilyn tekninen käyttö on nyky-Suomessa yleisempää kuin muunlaisen säteilyn, valtaosa STUKin resursseista menee ydinvoimaloiden ja radioaktiivisen säteilyn valvontaan. Vain pari prosenttia keskuksen 323 työntekijästä valvoo radiotaajuisen säteilyn käyttöä. Voimavarojen vino jakauma johtuu siitä, että STUK voi laskuttaa ydinvoimaloita, sairaaloita ja muita radioaktiivisen ja muun ionisoivan säteilyn käyttäjiä valvonnastaan. Kun toiminta kasvaa, kasvavat myös lupamaksutulot, ja henkilökuntaa palkataan lisää. Kännykkä-, wifi- ynnä muun sellaisen säteilyn valvonnan sen sijaan kustantaa valtio. Toivonen kertoo, että nykyinen henkilökunta riittää tähän valvontaa juuri ja juuri. Usein he joutuvat ”venymään” ja tekemään ylitöitä.

Kysyn Toivoselta, eikö ydinvoimaloiden kohdalla sovellettua rahoitusmuotoa voisi käyttää myös radiotaajuisen säteilyn valvontaan. Se ei hänen mukaansa käy, koska mikroaaltosäteilyn käyttämiseen ei tarvita lupaa ja sen päästäjiä on miljoonia. Intän kuitenkin, että tästäkin säteilystä vastaavat muutamat teollisuusyhtiöt, jotka levittävät kännyköitä ja muita laitteita. Toivosen mukaan niitä tuotetaan kuitenkin siksi, että ihmiset niitä haluavat.

En jatka tätä väittelyä, mutta mietin, kuinka moni halusi kännykkää 1980-luvulla ennen ensimmäisiä mainoskampanjoita ja mainoksen kaltaisia uutisia. Kuinka moni haluaisi niitä nyt, jos STUK kertoisi riskeistä toisella tavalla?Joka tapauksessa juuri kännykkäsäteily saa ihmiset useimmiten ottamaan yhteyttä säteilyturvakeskukseen. Toivonen kertoo, että vuodessa tulee pari sataa puhelua ja 300–400 sähköpostikyselyä. Ihmiset tiedustelevat muun muassa, voiko lapselle antaa kännykän ja voiko tämä tai tuo sairaus johtua puhelimesta. Nettisivujen perusteella STUKin vastaukset ovat aina mukavan rauhoittavia.

Nokian ”ei”

Mutta onko STUK riippumaton alan teollisuudesta? Valvooko valvottava valvojaa? Toivonen vakuuttaa, että ainakin kännyköiden ja muiden mikroaaltolaitteiden viranomaiskontrolli on itsenäistä, koska se tapahtuu valtion varoin. Hän myöntää kuitenkin, että ”totta kai teollisuus yrittää vaikuttaa”.

Haastattelen myös Säteilyturvakeskuksessa vuosikymmeniä tutkijana ja tutkimusprofessorina työskennellyttä Dariusz Leszczynskiä. Hän kertoo, että näillä vaikutusyrityksillä on myös seurauksia. Leszczynskin mukaan Nokian painostus johti siihen, että yksi hänen tutkimuksistaan keskeytettiin, vaikka sen jatkamiseen oli luvattu rahoitus. Tutkimuksessa selvitettiin, miten kännykkäsäteily muuttaa vapaaehtoisten koehenkilöiden ihon valkuaisaineita. Leszczynski toteaa, että yhtiö halusi estää tällaisen tutkimuksen, koska on täysin mahdollista, että se olisi antanut vakuuttavaa näyttöä sähköyliherkkyyden yhteydestä mikroaaltosäteilyyn.

Nyt jo STUKista erotetun Leszczynskin vaikutuksesta keskuksen nettisivuilla lukee: ”Etenkin lasten turhaa altistumista on hyvä rajoittaa”. Tätä ei kuitenkaan mainita STUKin yleisölle tarkoitetuissa esitteissä, ja netistäkin se löytyy vasta monen klikkauksen ja tarkan lukemisen jälkeen. Kysyn Toivoselta, miksi näin tärkeästä asiasta ei tiedoteta kunnolla? Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Belgiassa, joka kotiin on valtion varoin jaettu tiedotteita, joissa lasten säteilyherkkyys mainitaan. Toivosen mukaan rahaa ei ole. Toisaalta hän uskoo, että tällainen tiedote hukkuisi muuhun postiin. Hän ei ylipäänsä pidä asiasta kertomista kovin tärkeänä.

Haitat hävittävä kielipeli

Säteilyturvakeskuksen matkapuhelimia käsittelevillä nettisivuilla on iso otsikko ”Terveyshaitoista ei ole näyttöä”. Tekstissä viitataan tuhansiin tutkimuksiin, ja todetaan: ”Johtopäätökset on tiivistettävissä siten, että nykyiset enimmäisarvot alittavalla altistumisella ei ole todennettuja haitallisia terveysvaikutuksia.” Näytän Toivoselle yli sadan vertaisarvioiduissa tiedelehdissä ilmestyneen tutkimuksen luetteloa. Annan hänelle myös kopion tutkimuksesta, jossa hän itse on ollut mukana. Näissä kaikissa todetaan haitallisia terveysvaikutuksia selvästi normit alittavilla säteilyvoimakkuuksilla: hermostollisia sairauksia, lisääntymisterveyden häiriöitä, muistin ja oppimiskyvyn heikkenemistä sekä syöpäriskiä kasvua. Toivonen kuittaa nämä tutkimukset kuitenkin sillä, että ne ovat heidän kielenkäyttönsä mukaan vain viitteitä. Selviää, että STUK kääntää ”limited evidence” -ilmauksen ”viitteeksi”. Siis kun ulkomailla terveyshaitoista on rajoitettua näyttöä, Suomessa näyttöä ei ole lainkaan!

Toivonen perustelee laajan terveyshaittanäytön sivuuttamista sillä, että kyseessä olevia tutkimuksia ei ole toistettu. Kerron kuitenkin, että suuri joukko näistä tutkimuksista on suoritettu useamman kerran ja myös toistoissa on todettu terveyshaittoja. Näytän yhtä sellaista: professori Alexander Lerchlin työryhmän hiiritutkimusta, jossa säteily edisti hiirien syövän kasvua samalla tavalla kuin aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa. Saksan säteilysuojelukomission mikroaaltosäteilystä vastaavan osaston johtajana työskennelleen Lerchlin toistotutkimus on merkittävä. Hän on nimittäin aiemmin julkisuudessa väittänyt kiven kovaan, ettei säteilyllä ja syövällä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Hän on myös syyttänyt kollegojaan tulosten väärentämisestä, jos heidän tutkimuksensa ovat osoittaneet haitallisia vaikutuksia.

Ylikansallinen auktoriteetti

Toivonen ei ole kuullut Lerchlin tutkimuksesta. Hän selailee tutkimusraporttia ja sanoo: ”Olen tällaisia aina välillä yrittänyt lukea”. Toivonen kertoo nyt, etteivät he mielellään tee itse johtopäätöksiä edes toistamalla varmistetuista tutkimustuloksista. Eihän heillä enää ole paljon asiantuntemustakaan, kun tutkimustoiminta lakkautettiin. Sen sijaan he omaksuvat säteilyn vaikutuksia koskevat näkemyksensä alan globaaleilta byrokratioilta ja normittajilta kuten Maailman terveysjärjestöltä eli WHO:lta ja Kansainvälinen ionisoimatonta säteilyä käsittelevältä suojelukomissiolta eli ICNIRP:lta.

Onko siis niin, että säteilyturvakeskuksen sijasta meitä suojelee WHO ja ICNIRP? Voimmeko luottaa niihin? Monet kriitikot puhuvat ”corporate capture” -ilmiöstä eli siitä, että nämä järjestöt ovat suurten yhtiöiden talutushihnassa. On helpompi kaapata muutama kansainvälinen elin kuin lukuisia kansallisia. ICNIRP on yksityinen saksalainen järjestö, jonka alkuperästä ja rakenteesta ei ole selvyyttä ja jonka epäillään olevan lähellä alan teollisuutta. Se valitsee itse uudet jäsenensä eroavien tilalle. Useat sen jäsenistä ovat saaneet tutkimuksiinsa rahaa kännykkäteollisuudelta. WHO:n sähkömagneettisen säteilyn säätelyä käsittelevä työryhmä on toiminut läheisessä yhteistyössä ICNIRPin kanssa. Se on kutsunut teollisuuden edustajia luonnostelemaan säteilynormeja.

 

Olli Tammilehto on vapaa kirjoittaja ja tutkija.

 

17 KOMMENTTIA

 1. Todella ajankohtainen artikkeli, kiitos Olli Tammilehto.

  Tämä kirjoitus pureutuu mainiosti siihen hämäräperäiseen salaisuuksien verhoon, joka liittyy säteilyyn yleisesti, kuin myös ydinenergian säteilyyn. Suuret ulkomaiset yhtiöt ovat ITSE säteilyn tutkimuksen, tai sen puutteen, puikossa, ja kansa maksaa. Säteilyn tutkimukseen liittyvä tiede on naurettavaa pikkulasten puuhastelua, jota muka korkeasti koulutetut professorit ja tiedemiehet tekevät. Kaikki on salaista, ydinvoimalat ovat tarkasti vartioituja paikkoja, silloin tällöin julkaistaan joku höpö höpö juttu/tutkimus ihmisiä huijaamaan.

  Suomi on mukana tässä massiivisessa energiayhtiöiden huijauksessa, joka pitää yllä valhetta MUKA yhteiskunnalle tuotetusta, vaarallisesta, ydinenergiasta, josta kuluttaja maksaa maltaita. Uskallan väittää, että ydinvoima ja ydinaseet peloitteineen, sekä mahtavine turvatoimineen ovat huijaus, jolla ylläpidetään ihmiskunnan ydinsota-pelkoa ja pumpataan ulos veronmaksajien rahoja. Kyseinen huijaus käynnistyi toisen maailmansodan jälkeen, se on suuri salaisuus – VALHE – jota suuret energiayhtiöt ja sotateollisuus pitää vieläkin yllä.

  Tutkikaa hämäperäistä Olkiluotoa… kolmatta voimalaa rakennetaan kuin iisakin kirkkoa ulkomaalaisten työntekijöiden voimin tietysti ja kaikki kyseiseen toimintaan liittyvä on salaista. Tutkikaa Loviisaa ja Fennovoimaa kuin myös Posiva.fi toimintaa, tuon suomalaisen yrityksen, joka MUKA vastaa ydinjätteen turvallisesta sijoituksesta. Valtavat vesikattilat ovat porisseet tulella yötäpäivää, joten missä se helvetin vaarallinen säteily on, missä ydinjäte… mihin haamujäte on sijoitettu? Missä nämä korkeasti koulutetut ydinfyysikot ja tiedemiehet työskentelevät, keitä he ovat, missä ovat uusimmat tutkimustulokset ja ydinenergiaan liittyvät haastattelut? Tutkikaa asiaa ja saatte vastaukseksi tyhjyyttä. Lukekaa arvovaltaisen posive.fi työntekijöiden kirjoittamat ”oma toimenkuva” osiot kyseisen yrityksen nettisivuilta… kyllä on naurussa pitelemistä!

  Mahtavia atomienergia-organisaatioita ja suojatyöpaikkoja on perustettu ympäri maailmaa pitämään yllä tätä rikollisten pankkiirien alkuunpanemaa ydinenergia-huijausta.

  • Maksamme huomattavan osan tuloistamme ’verona’ olemalla Rotschildin velkaponzi-rahajärjestelmässä. Ainakin toisen mokoman maksamme myös ’verona’, koska Rotschildin pirullinen kasaarimafia lakeijoneen on ainakin n. 100 vuoden ajan pystynyt pitämään pimennossa lukuisat ’free energy’-keksinnöt, jotka mahdollistaisivat täysin PUHTAAN, lähes ilmaisen ja käytännössä rajattomasti saatavilla olevan energiantuotannon. Monenlaisia keinoja on käytetty sen estämiseen, esim. patenttien ostamista, uhkailua ja tuon rikolliskoplan erästä vakiomenetelmää eli murhia.

   Ks. ”A Practical Guide to ’Free-Energy’ Devices”, http://www.free-energy-info.co.uk/PJKbook.pdf (Huomattavan suuri tiedosto)

   Ks. myös ”The 9/11 Truth Movement, Free Energy Suppression and the Global Elite’s Agenda”,
   http://www.checktheevidence.co.uk/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=60
   Artikkelin eräs alaotsikko on ”Suppression by Murder”!

   • ”Information Bomb – Electrodynamics and Cold Fusion

    The real secret behind cold fusion and why they shut down all work on it
    Exploring the roots of new plasma based physics of Keshe and a select few who “get it”
    This is the sort of information that ‘they’ don’t want you to know. The people who run this world, that hold the real power, they don’t want this information known, they have suppressed this knowledge for a century or more.

    There are two major reasons why this information has been hidden; first, it is a route to a nuclear explosive device that doesn’t require the vast expenditure and resources that were spent to develop the first generation of nuclear weapons – nukes cheap enough to be affordable by all kinds of people, both good guys and bad guys; second, the power and wealth of the elite is very largely based on the exploitation of petroleum resources – this is a world that runs on petroleum and any technology that threatens that hydrocarbon stranglehold is suppressed, murderously if necessary.

    For over 100 years now we have been burning hydrocarbons unnecessarily, destroying our environment, poisoning our bodies and concentrating our wealth into the hands of a few. This is the result of the success of the greatest cove-up of modern times – the existence of the aether. Aristotle the Ancient Greek knew all about it – it was one of the five elements he wrote about at great length; the ancient Indians knew all about it too – it is the Akash, one of the five Ayurvedic elements. Tesla had worked out how to harness the power of the aether but the Standard Oil barons put a stop to that when he admitted that ‘you can’t put a meter on it’…”

    Koko artikkeli: http://www.veteranstoday.com/2016/06/28/electrodynamics-and-cold-fusion/

   • Olet oikeassa Totuudenetsijä.

    Nikola Tesla – aikamme suurin tiedemies – kehitti valoon perustuvan ”ilmaisen energian” poistamaan köyhyyden ja palvelemaan ihmiskuntaa, mutta kuinkas siinä kävikään. Nämä Luciferia palvovat Pentagonin psykopaatit varastivat keksinnön ja valjastivat sen palvelemaan sotateollisuutta. Kyseisestä aseesta – ”Death Ray” – kohistiin lehdistönkin sivuilla aikanaan paljon, kunnes aihe yllättäen katosi. Se hävisi kuin pieru saharaan, sitä ei ollut enää olemassa. Itse uskon, että New Yorkin tornit räjäytettiin juuri kyseiseen energiaan perustuvilla pommeilla.

   • Alkaa sattumaan päähän… Siitä sitten vaan toteuttamaan tämä käytännössä, kun se on niin helppoa. Älä kerro kenellekään, että se on ’free energy’ vaan sano, että se on fossiilista ja myy sitä. Pari kuukautta ja olet miljonääri.

    Jos haluat olla hyväntekijä, niin sitten vaikka Intiaan tuottamaan ihmisille ilmaista energiaa. Tarpeeksi syrjään, niin ei tartte pelätä salamurhaajiakaan.

    Jos kumpikaan ei kiinnosta, eli et halua mainetta ja rahaa etkä myöskään halua auttaa ihmiskuntaa, niin sitten rakennat tälläisen omaan käyttöön. Sitten ei tartte enää maksaa sähköstä tai lämmöstä. Voit muuten tislata kaiken veden suoraan järvestä, joten ei tarvitse maksaa vedestäkään.

    Tai jos haluaisit vähän enemmän auttaa ihmiskuntaa, niin kylmä fuusiolla loppuisi veden puute koko maapallolta (juomavettä merestä) sekä ruokapula (kasteluvettä merestä). Avaruuteenkmin päästäisiin ilmaiseksi…

    Jooh. Kiinaa, Intiaa tai Venäjää ei kiinnosta pätkääkään parantaa kansalaistensa asemaa, vaan hekin maksavat mielellään Rothchildille…

 2. Eipä yllätä tämäkään.
  Maailma on yhä laajemmin lähes joka alueella pelkkien omaa etuaan ajavien tahojen hanskassa jotka kontrolloivat vain itse itseään eli tekevät mitä haluavat.

 3. Hämmästelen usein sitä, kuinka suuri osa suomalaisista todella luottaa valvovaan viranomaiseen, Säteilyturvakeskukseen. Jopa toimittajat uskovat sinisilmäisesti itse tutkimatta asioita, että STUK:n jakama informaatio on neutraalia. Ja vaikka osa toimittajista olisi tutustunutkin matkapuhelinteknologian riskeihin, Suomessa aihe on edelleen enemmän tai vähemmän tabu. Suomeen on tulossa ”maailman tehokkain” 5G-verkko ja sairaalat ottavat käyttöön 4G-teknologian. Missä kritiikki? Tässä vähän omaa tietouttani 4G-systeemistä: http://turpaduunari.fi/lisaa-sateilya-hinnalla-milla-hyvansa/
  Asutko kaupunkialueella lähellä 4G-antenneja? Kärsitkö huimauksesta, tinnituksesta, päänsärystä, unettomuudesta jne?

  • STUK:n jakama informaatio on varmasti yhtä neutraalia kuin esim. rikollisen Big Pharman napanuorassa roikkuvan THL:n antama tieto mm. rokotuksista – kaikki muistavat suuren lääkeyrityksen koekaniineiksi annettujen lasten narkolepsiaan sairastumiset (ja tämäkin on rokotteisiin ja rokotuksiin liittyvän rikollisen toiminnan suhteen vain pilkahdus jäävuoren huipusta)!

   Kun näitä 4G- ja todennäköisesti myöhemmin myös 5G-antenneja pystytetään jopa lastentarhojen ja koulujen vierelle, niin siitä tullaan erilaisina sairauksina ja vammoina tulevaisuudessa varmasti maksamaan kova hinta – lapset kun ovat moninverroin alttiimpia säteilyn haittavaikutuksille kuin aikuiset.

   Ks. esim. ”190 [205] forskare varnar världen för mobiler och surfplattor – Tekniken dödar oss i förtid
   11 Maj, 2015 By NewsVoice

   Idag vädjar 190 [205] forskare direkt till FN och WHO om hälsoriskerna med strålningen från mobiltelefoner, surfplattor, basstationer och WiFi-utrustning. Dr Martin Blank från Columbia University i USA med sina kollegor konfronterar därmed telekomindustrin med ett tydligt budskap. Forskarna hävdar att allmänheten måste skyddas och sjukvårdspersonal informeras om riskerna…”
   http://newsvoice.se/2015/05/11/190-forskare-gar-idag-ut-och-varnar-varlden-for-mobiler-och-surfplattor-tekniken-dodar-oss-i-fortid/

   • Californiassa astui eilen voimaan laki lasten rokottamisPAKOSTA. Uusi laki sanoo, että vanhemmat eivät voi kieltäytyä yhdeksäntoista rokotusta sisältävästä rokotus-ohjelmasta ja koulut eivät ota oppilaita sisään mikäli hallituksen määräämiä rokotuksia ei ole otettu. Kyseinen laki sisältää myös home school, vanhempia rangaistaan rokotusohjelman laiminlyönneistä.

    Silmukka kiristyy. Näin meidän lapsista tehdään sairaita!

    • Kanadalainen Guylaine Lanctot, M.D kirjoitti kirjan ”The Medical Mafia: How to Get Out of it Alive and Take Back Our Health and Wealth”. Lanctot oli siihen mennessä työskennellyt lääkärinä paitsi Kanadassa myös Ranskassa ja USA:ssa, joten hän tiesi mistä kirjoitti. Mafia kosti viemällä häneltä näytösoikeudenkäynnillä lääkärinoikeudet. Lanctotin kirjan mukaan Medical Mafia on kaikissa maissa järjestäytynyt täsmälleen samalla tavalla kuin italialainen mafia ja sen organisaatio ulottuu julkisen terveydenhuollon organisaation korkeimmille tasoille asti. (Meidän narkolepsia-lapsemme!!).

     Joitakin vuosia sitten Lanctôt julkaisi terävän varoituksen:

     ”Katkaisen pitkän hiljaisuuteni koskien keskustelua rokotteista, koska uskon että tällä kertaa panokset ovat todella kovat. Seuraukset voivat johtaa paljon pidemmälle kuin mitä ennakoidaan”, kirjoittaa Lanctôt, joka uskoo että A(H1N1) virusta käytetään pandemian luomiseksi sotilaallisia, poliittisia ja taloudellisia intressejä palvelevan WHO:n toimesta.

     Lanctôt varoittaa, että niinkutsuttu eliitti ja heidän alaisensa levittävät pakollisen rokottamisen avulla tappavan viruksen, jota käytetään massiivisen ja kohdistetun väestönvähennyskampanjan toteuttamiseen. Sen lisäksi pandemiaa tullaan käyttämään Lanctôtin mukaan sotilaslainsäädännön ja poliisivaltion luomiseksi ja lopulta vallan siirtämiseksi kaikilta valtioilta globaalille keskushallinnolle.

     Lanctotin kirja on pdf-muotoisena vapaasti imuroitavissa esim. seuraavasta:
     http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/medical_mafia.pdf

 4. Kiitos, hyvä kirjoitus!

  Eikä säteilytutkimus ole yksin! Jatkuenhan saamme lukea, kuinka joku pitkään käyetty ruoka tai kemikali tai lääke on sittenkin haitallinen tai vaarallinen. Jatkuen saamme todisteita siitä, että tutkimus on ollut leväperäistä, sitä ei ole ollut, tai siinä on tehty vilppiä.

  Leväperäistä on myös STUK:in asenne. Rikollisen leväperäistä. Onko sen tärkeämpää asiaa, kuin lasten terveys? Ja eivät pidä edes tarpeellisena tiedottaa… voi hyvää päivää mitä vastuuttomia paskiaisia!

  • Kaurapuuron syöminenkin jäi historiaan, kun selvisi miten, jopa ne ennen luotettavina pidetyt Kanadalaisetkin
   ruiskivat hyönteismyrkkyjä viljelyksilleen. Ihmettelen vain mistä ”niitystä ne farmarit noukkivat omat jyvänsä syödäkseen ne” ? Kuka voi luottaa sanaan ”LUOMU” ? Tuotteiden kilpailu on niin kovaa, että se vaatii myrkkyjen
   levittämistä kasvumaille, ja viimeiset rahat vie ”syöpälääkäri”.

 5. Kiitos tästä artikkelista Olli Tammilehto.
  Alalla kuin alalla on vaikea luottaa tutkimustuloksiin sen jälkeen kun tarkastaa tutkimuksen rahoittajat ja tutkijoiden eturistiriitakytkökset. Sitten on vielä seikka sellainen, että yhteisvaikutuksista emme tiedä oikeastaan mitään.
  Ajatellaan lääkkeitä ja kemikaaleja. Emme tiedä miten ne eri yksilöiden kehossa reagoivat toisiinsa, muodostaen uudenlaisia yhdisteitä, emmekä tiedä miten säteily vaikuttaa näihin uudenlaisiin yhdisteisiin. Pelkästään juomavedessämme on tolkuttomia määriä erilaisia lääkeaineita, kemikaaleja, lannoitteita, huumausainejäämiä, hormoneja, muoveja ym. joita sinne on jäänyt puhdistuksen jälkeenkin, kaikki muodostamassa uusia kemiallisia yhdisteitä.
  Korotkovin tutkimusten perusteella vedellä on muisti; se siirtää ”yhdistetietoa” eteenpäin ”muuhun veteen”. Ja ihminen on enimmäkseen vettä.

  Mummoni tapasi sanoa: ”Joka paskoo lähteeseen, jää janoiseksi”.

  Tutkimukseen ei ole rahaa koska meidän ”täytyy” rahoittamalla ylläpitää nykyisenlaista rahoitusjärjestelmää. Huomattava osa varallisuudesta menee rahoitusjärjestelmän ylläpitämiseen.

 6. Kiitos minunkin puolesta tästä artikkelista!

  Kansalla ei liene selkeää visuaalista kuvaa siitä, missä on minkäkinlaista säteilyä.
  Esimerkiksi nettiyhteys-yhtiöt kieltäytyvät kertomasta tukiasemiensa sijaintipaikkoja, vaikka niille sanoisi, että – kaikkien säteilysuojavarusteiden käytöstä huolimatta – se on ratkaiseva tieto yhtiön ja nettiyhteystyypin valinnassa! Samoin ainakin VR kieltätytyy.
  Mittareita kuitenkin on joten esim. junissa, busseissa ym. WLAN-paikoissa voisi mittailla.

  Vastavalkea voisi muuten kertoa selkein artikkelein Suomen kansalle, mikä näissä on vakavaa ja mikä ei ole totta, jos sellaista on:
  http://www.etvk.fi/turvallinen-energia/
  http://www.suomenetu.com/33 (Erityisesti https://asiakas.kotisivukone.com/files/suomenetu.kotisivukone.com/Arto_Lauri/ydinvoimasta_1__ver_10.pdf )

  Jostain on myös mittaustuloksia saatava kaikista vakavista säteilylajeista Suomessa, koska Stuk ei ole ainakaan Tshernobylistä alkaen hoitanut hommiaan uskottavasti.

  Uskaltaako Vastavalkea tarttua ydinvoima-aiheen mielestäni Suomelle ykkösasiaan eli siviiliydinvoimaloiden ja plutoniumin suhteeseen, missä on paljon järkyttävää?
  Jos Arto Lauria ette asiassa usko, niin suosittelen Suomen ehkä parasta sellaista ydinvoima-asiantuntijaa, joka uskaltaa puhua ja viimeisimmässä YLE:n haastattelussa puhuikin monimutkaisista kokonaisuuksista kiitettävän selkeästi ja täydellisen rauhallisesti: Risto Isomäkeä. Yllättäen hän kyseisessä haastattelussa sai epäsuorasti ilmaista, miksi plutonium on niin tärkeä…

 7. Ydinvoima on tärkeä aihe, mutta langattomat verkot ovat yksi ydinvoiman lisärakentamiseen vaikuttava tekijä. Langattomat verkot ovat energiasyöppöjä. Jo pelkästään tästä näkökulmasta 4G- ja tulevan 5G-verkon rakentaminen on tuhlausta, vaikkakin hallitus vetoaa niiden tarpeellisuuteen talouskasvun näkökulmasta. Kiinteään tietoliikenneverkkoon kuten valokuituun on panostettava, jotta se olisi kaikkien loppukäyttäjien (kuluttajien) saatavilla. Valokuitu on energiatehokas ja takaa laadukkaan, nopean internetyhteyden + kiinteän puhelimen + TV-yhteyden etc. Huom. mahdollistaa etätyön ja opiskelun ilman tietoliikennehäiriöitä. Yhteydet eivät pimene kuten Soneralla etc. aika ajoin. Langattomien verkkojen haittavaikutuksista tulee jatkuvasti uusia tutkimustuloksia. Vaikka Suomi on ratifioinut monia sopimuksia, joissa viitataan varovaisuusperiaatteen noudattamisen tarpeellisuuteen (esim Århus), mitään ei todellisuudessa tapahdu. Teollisuuden etu on viety jopa niin pitkälle, että antennipaikkoja voidaan pakkolunastaa, ellei muutoin päästä sopimukseen. Suomessa ns. herkät kohteet tunnistaakin siitä, että niiden katoilla on matkapuhelinantenneja, vaikka monissa muissa maissa pyritään välttämään antennien asentamista ko. kohteisiin. Demarien Eeva-Johanna Eloranta teki juuri kirjallisen kyselyn asiasta.

 8. Eihän se turvaa tai tutki yhtään mitään.

  Moni vielä muistaa Fukusiman pamauksen. No, sen seurauksena kaksi päivää pamauksen jälkeen Suomessa taustasäteily kohosi 100% ja maahan satoi ”kuumia hiukkasia”. Säteilytyrvakeskuksen anturit näyttivät normaaleja lukemia ja kun asiaa tiedusteltiin että miksi heidän anturinsa eivät ole reagoineet taustasäteilytason kasvuun niin vastaus oli:”Meille ei ole kerrottu”.

  Siis miten niin ei ole kerrottu. Siihen asti luulin että ne tutkii jotain tai pitää kirjaa muutoksista. Totuus olikin paljon raadollisempi. Ne ei tiedä edes missä niiden mittapisteitä sijaitsee.

  Täysin turha laitos joka kuormittaa veronmaksajia.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here