Bonnierin Suuren Journalistipalkinnon tänä vuonna pokannut Ylen toimittaja Jessikka Aro kertoo saaneensa idean Venäjän trolli -teemaan brittiläisen journalistin Max Seddonin 2.6.2014 julkaistusta artikkelista Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America (’Dokumentit osoittavat kuinka Venäjän trolliarmeija iskee Amerikkaan’).

Sotatieteen tohtorin Saara Jantusen Infosota-kirjan keskeinen mittari Venäjä-mielisyydelle oli resonointi Kremlin esittämien mielipiteiden kanssa. Näin hän päätyi syyllistämään kansalaisten enemmistöä Venäjä-mielisyydestä, kun enemmistö suhtautuu tunnetusti kielteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen ja kriittisesti Euroopan Unioniin. Saara Jantusen mielestä ilmeisesti enemmistö suomalaisista on Venäjän infosotureita. Infosota on kaiken lisäksi hänen mielestään jo varsinaista sotaa. Siinä Jantunen edustaa tosin hyvin pientä sotatieteilijoiden marginaalia. Toki Jantunen on teeseillään onnistunut militarisoimaan suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun.

Miten sitten on arvioitava Jessikka Aroa, joka ei siis ainoastaan resonoi mielipiteineen USA:n käymän Venäjän vastaisen infosodan teemoja vaan ottaa suoraan mallin Venäjän trolli -teemalleen samalta suunnalta?

Voisiko sanoa, että Ylen ”tutkiva journalisti” Jessikka Aro on täysiverinen USA:n infosoturi sieltä kopioituine sotahuutoineen ja mentorinaan ja kannustajanaan – kuten Vastavalkea taannoin uutisoi – USA:n kokenut infosoturi Joel Harding?

Jessikka Aro Venäjän vastaisen infosodan Jeanne d’Arc

Kenties Jessikka Aro näkee itsensä Suomen Jeanne d’Arc’ina, joka johtaa suomalaisia taistelussa Venäjää ja Pietarin trollitehdasta vastaan ja samalla Venäjä-mielisiä suomalaisia vastaan. Toivottavasti säästyy kuitenkin historiallisen esikuvansa kohtalolta.

Jessikka Arosta ollaan ilmeisesti rakentamassa vastaavaa kulttihahmoa, jonka maine on kiirinyt jo ison veden taaksekin. Hänen some-taitonsa ovat erinomaista luokkaa, ja hänen erityinen uhriutuvuustaipumuksensa antaa pikantin lisän. Kaikki häneen kohdistunut arvostelu kääntyy pikavauhtia Venäjän trollien hyökkäykseksi häntä vastaan, ja peukuttajien armeija vyöryy välittömästi tuekseen.

Jessikka Aro hehkutti itse esiintymistään New York Times’in etusivulla fb-seinällään:

Varsinainen artikkeli julkaistiin netissä 30.5.2016 otsikolla ”Effort to Expose Russia’s ‘Troll Army’ Draws Vicious Retaliation” (”Yritys paljastaa Venäjän trolliarmeija vetää puoleensa pahantahtoisia syytöksiä”).

Siinä mainittiin lisäksi, että versio artikkelista ilmestyy NYT:n paperilehdessä 31.5.2016 sivulla A1 New York’in painoksessa.

Jessikka Aron kyseenalainen infosoturitoiminta Venäjää vastaan on siis saanut tunnustusta New Yorkia myöten.

Yle alistettu USA:n Venäjän vastaisen infosodan julkaisualustaksi

Tämä Jessikka Aron näkyvä esiintyminen Ylen ohjelmissa merkitsee käytännössä sitä, että Ylen johtokaksikko toimitusjohtaja Lauri Kivinen ja vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ovat alistaneet valtiollisen Ylen USA:n Venäjän vastaisen infosodan julkaisualustaksi. Ylen muu julkaisutoiminta noudattaa tendenssinomaisesti samaa Venäjän vastaista linjaa.

Tämähän noudattelee toki nykyisen valtiojohdon linjaa tehdä Suomesta Naton isäntämaasopimuksen tyyppisillä sopimuksilla USA:n kaikenlaisten sotatoimien kritiikitöntä myötäilijää. Tässä missiossaan valtiojohto on ollut häikäilemättömän röyhkeä. Uusin osoitus siitä on puolustusministeri Jussi Niinistön (ps) ilmoitus piakkoin allekirjoitettavista puolustusyhteistyösopimuksista Iso-Britannian ja USA:n kanssa.

Näissä toimissaan valtiojohto sivuuttaa ylenkatseellisesti ja suorastaan halveksivasti eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnat, jotka saavat lukea asiasta lehdistä.

Kansanedustajat on sysätty sivuraiteille

Valta kuuluu edelleenkin perustuslain mukaan kansalle, ja kansaa edustavat kansanedustajat eli eduskunta on ylimmän valtiollisen päätäntävallan käyttäjä. Käytäntö on tykkänään vallan muuta.

Teoriassa eduskunnan alainen Yle touhuaa mitä lystää täysin kansanedustajista ja eduskunnasta piittaamatta. Samaa tekee hallitus, jonka pitäisi nauttia eduskunnan luottamusta, mutta joka enemmistönsä turvin eduskunnassa sivuuttaa tavan takaa eduskunnan valtiollisesta päätöksenteosta.

Kansanedustajien heikkoa laatua kuvaa se, ettei tilanne ole saanut kirvoitetuksi ininää suurempaa meteliä.

 

Tauno O. Mehtälä on Vastavalkean päätoimittaja ja Vastavalkea ry:n hallituksen puheenjohtaja.

 

87 KOMMENTTIA

 1. Minun mielestä Jessika on jäävi tutkimaan Venäjä trolleja valtion kuntien ja Yle palkkalistoilla. Sitä mietin että kenen kustantamana Jessika oli siellä Nato kokouksessa?

  Koska mielestäni tälläinen aiheuttaa jääviyden:
  – Kaikki elämässäni meni päin helvettiä trollien takia, 35-vuotias Yle Kioskin tutkiva journalisti Aro paljastaa lehdessä.

  Käyttääkö Yle verorahoja lain vastaisesti Jessica Aron tapauksessa ?

  – Kaikki elämässäni meni päin helvettiä trollien takia, 35-vuotias Yle Kioskin tutkiva journalisti Aro paljastaa lehdessä.
  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001191030.html

  helvetti= . kuv. sietämätön piina.

  Haettiin ”helvetti” Kielitoimiston sanakirjasta  
  helvetti= 2. kuv. tuskallinen olo t. tila, sietämätön piina.
  http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80

  Onko Aro jäävi hallintolain mukaan uutisoimaan trolleista ?

  ”jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

  Hallintolaki
  28 §
  Esteellisyysperusteet
  Virkamies on esteellinen:

  7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434#L5P28

  Nyt en ole täysin varma,mutta vähän näyttää siltä että hallintolaki soveltuisi Aroon. Asian voi selvittää soittamalla Oikeusasiamiehen toimistoon. Ja Aro olisi siksi jäävi LAIN nojalla.

  Mielestäni tuollaisessa tapauksessa luottamus vaarantuu kun juttuja trolleista tekee henkilö, joka on kertonut että:
  ” Kaikki elämässäni meni päin helvettiä trollien takia”

  Ylen budjetti on kuitenkin 500 miljoonaa vuodessa. Luulisi toimittajia riittävän siinä talossa.

  Oikeusasiamies:

  Oikeusasiamiehen toiminta perustuu perustuslakiin, jonka 109 §:n mukaan oikeusasiamiehen
  tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön
  työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

  Yleisradio Oy kuuluu toimivaltaan siltä osin kuin kyse on yleisradiolaissa säädetyn julkisen
  palvelun hoitamisesta (esimerkiksi 724/95)

  http://oikeusasiamies.fi/dman/Document.phx?documentId=iv04110163531560&cmd=download

  Laki Yleisradio Oy:stä

  7 § 
  Julkinen palvelu
  Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisest

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380#L3P7

  2008:
  Kantelukirjoituksen mukaan Yleisradio Oy….

  – Apulaisoikeuskansleri totesi, että Yleisradio Oy:lle tehtyihin yhteydenottoihin vastaamista
  sääntelee hallintolaki siitä ilmenevine hyvän hallinnon periaatteineen.

  http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2008/20081345

  MUUTA:
  Ylen toimintaperiaatteet

  Näin toimimme – Ylen eettinen ohje
  Hyväksytty hallituksessa 17.12.2015.
  Tämä eettinen ohje koskee kaikkia Ylen työntekijöitä työtehtävästä tai työsuhteen muodosta riippumatta. Ohje koskee myös freelancereita ja yhteistyökumppaneita. Ohjelmatoiminnassa ja sisältötuotannossa sekä julkaisutoiminnassa noudatamme hyvää journalistista tapaa, joka on määritelty Journalistin ohjeessa sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa.

  Yle yhtiönä
  Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.
  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/21/ylen-toimintaperiaatteet

  Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet
  Turvaamme puolueettomuuden, riippumattomuuden ja luotettavuuden monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tiedonhankinnalla.

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet

  • Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi

   Esteellisyyssäännökset ehdotetaan tarkistettaviksi
   vastaamaan sukulaisuuden osalta tuomareiden
   jääviyssäännöksiä.

   PDF:
   http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2002/20020072.pdf

   Ajatelkaa jos tuomioistuimessa olisi juttu joka käsittelisi ”Venäjän trolleja” ja tuomarina olisi henkilö, jonka ”elämä olisi mennyt päin helvettiä Venäjän trollien takia…” ja tuomari olisi itse kertonut siitä. Selvää on että tuomari olisi jäävi.

   Samalla tavalla jääviys säännöksiä sovelletaan Ylen toimittajiin kuin tuomareihin.

   • Jääviyssäännöksiä ei sovelleta Ylen toimittajiin. Toimittajan työ ei ole hallintoa, jossa tehtävillä päätöksillä jääviydellä on merkitystä.

    Toimittajan työtä säätelevät ainakin sananvapautta koskevat lait, julkisuuslaki ja tekijänoikeuslait.

    • Hmm.

     Toimittajien työ ei yleensä kuulu hallintolain alaisuuteen, mutta kun on verorahoitteisesta Ylestä kysymys, niin itse tulkitsin että hallintolakia sovelletaan. Perustelut:

     tästä selviää että hallintolakia sovelletaan myös muuhun kuin hallintotehtäviin:
     2008:
     Kantelukirjoituksen mukaan Yleisradio Oy….

     – Apulaisoikeuskansleri totesi, että Yleisradio Oy:lle tehtyihin yhteydenottoihin vastaamista sääntelee hallintolaki siitä ilmenevine hyvän hallinnon periaatteineen.

     http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2008/20081345

     Jotain viitteistä hallintolain sovellettavuudesta on myös Ylen omissa säännöissä:
     Yle yhtiönä
     Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.
     http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/21/ylen-toimintaperiaatteet

     Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet
     Turvaamme puolueettomuuden, riippumattomuuden ja luotettavuuden monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tiedonhankinnalla.

     http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet

     • Jonkun pitäisi kilauttaa Oikeusasiamiehen kansliaan ja kysyä asiasta. Tai kysyä Yleltä.

      Ainakin Ylen pitäisi hallintolain mukaan hyvän hallintotavan mukaisesti vastata siihen kysymykseen. 🙂

     • Selvennän vielä, että jääviyssäännöksiä ei sovelleta toimitustyöhön. Toimittaja, Ylen tai yksityisen palveluksessa tai vaikkapa freelancer, voi tehdä juttuja esimerkiksi vanhusten huonosta hoidosta, vaikka hänen oma vanhempansa on hoitolaitoksessa. Hän voi jopa käyttää esimerkkinä omaa tilannettaan, mutta se ei vaikuta hänen uskottavuuteensa toimittajana.

    • Yritin vielä tutkia asiaa. Parasta ehkä soittaa Oikeuskanslerin virastoon ja kysyä sieltä, pitääkö toimittaien noudattaa hallintolain esteellissäännöksiä. Tätä lähemmäs en päässyt vielä tutkimuksissa:
     Tätä voidaan tarkastella esimerkiksi
     ”Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010”-raportin luonnehdinnan pohjalta:
     Suomalaisessa ajattelussa julkisen palvelun yleisradiotoiminnan lähtökohdaksi
     on vakiintuneesti nähty yksilön sananvapauden sekä sivistyksellisten oikeuksien
     toteutumisen turvaaminen. Suomessa yleisradiotoiminta ja Yleisradio Oy:n jul-
     kinen palvelu on vakiintuneesti nähty demokratian ja kansalaisajattelun turvaa-
     jana. Tämän saavuttamiseksi yleisradiotoimintaan liittyvät kiinteästi seuraavat
     periaatteet: toiminnan valtakunnallisuus, julkisen palvelun monimuotoisuus,
     71
     ohjelmatarjonnan tasapuolisuus, vähemmistöjen sananvapauden ja tiedontar-
     peiden huomioiminen, riippumattomuus, välitettävän tiedon totuudenmukaisuus
     sekä julkisen palvelun yleisradiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n ohjelmatoimin-
     taan liitetty kansallisuuden vaatimus
     (LVM 59/2004, 17)
     http://docplayer.fi/5830275-Media-ja-demokratia-suomessa.html

     Kannattaa muuten lukea tämä:
     Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010

     Jessikan touhut ”MV-lehti alas” huutoineen vaikuttaa aika järkyttävältä….

     Otteita:
     3 Oikeudellisia näkökohtia julkisesta palvelusta
     3.1 Perusoikeudellisia näkökohtia
     Sananvapaus
     Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä
     annetaan lailla. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja,
     mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Kyse on yksilön juridisesta oikeudesta,
     joka toteutuu yksilön voidessa vastaanottaa riippumatonta ja monipuolista tietoa. Säännöksen
     yleislauseketta on pidetty ydinajatukseltaan poliittisena perusoikeutena, jonka tarkoituksena on katsottu
     olevan taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa mielipiteenmuodostus,
     avoin keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön
     julkiseen kritiikkiin. Sananvapaudella turvataan paitsi sanomisen myös vastaanottamisen vapautta.
     Sananvapauden kohdalla televisiotoiminta on keskeinen viestinnän muoto.
     Tutkimusraportissa Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus6
     on tarkasteltu julkisen palvelun
     yleisradiotoiminnan historiaa ja sananvapausajattelun kehittymistä yleisradiotoiminnassa.

     Suomalaisessa ajattelussa julkisen palvelun yleisradiotoiminnan lähtökohdaksi on vakiintuneesti
     nähty yksilön sananvapauden sekä sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen turvaaminen. Suomessa
     yleisradiotoiminta ja Yleisradio Oy:n julkinen palvelu on vakiintuneesti nähty demokratian ja
     kansalaisajattelun turvaajana. Tämän saavuttamiseksi yleisradiotoimintaa liittyvät kiinteästi seuraavat
     periaatteet: toiminnan valtakunnallisuus, julkisen palvelun monimuotoisuus, ohjelmatarjonnan
     tasapuolisuus, vähemmistöjen sananvapauden ja tiedontarpeiden huomioiminen, riippumattomuus,
     välitettävän tiedon totuudenmukaisuus sekä julkisen palvelun yleisradiotoimintaan ja Yleisradio
     Oy:n ohjelmatoimintaan liitetty kansallisuuden vaatimus. 8

     3.2 Määritelmästä
     Julkisen palvelun velvoitteen määrittelyssä on otettava huomioon ne tavoitteet, joita toiminnalle on
     asetettu sekä eurooppalaisessa että kansallisessa yhteydessä. Eurooppalaisella tasolla on huomioitava
     EY:n politiikka ja sääntely audiovisuaalisella toimialalla, yleishyödyllisiin palveluihin liittyvä
     EY:n sääntely sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaama sananvapaus ja Euroopan neuvoston
     mediapolitiikan vaikutus julkisen palvelun yleisradiotoiminnan määrittelyyn.

     http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/1_59_2004.pdf/a5b27162-bf24-4d07-8395-9f280270f36d?version=1.0

 2. Korjataan sen verran, ettei se pillastu, etä käsittääkseni hän on Yle palkkalistoilla ja mielestäni hän on siellä jäävi tutkimaan ”Venäjä trolleja”. Ja mielestäni hän olisi jäävi tutkimaan näitä myös valtion ja kunnan listoilla, tosin hän ei kai niissä ole ollut töissä. Sitä en tiedä kuka maksoi hänen Nato kokouksen viereilun ? Suomen valtio ?

  • Eiköhän Aro siellä työtehtävissä ole ollut. Käytäntö on, että työnantaja maksaa työmatkat. Työnantaja lienee Yle.

 3. Toivoisin,jos mahdollista että kehitettäisiin hieman kuvaavampi käsite, kuin puhe amerikan siitä tai tästä.
  Aron ja hänen yhdysvaltalais kumppaninsa taustalla toimii ajatushautomot, jotka nykyisin tuotaa materiaalia,kiireisten massojen ajatusten täytteeksi.
  Yhdyavalloissa, samoin kuin missä hyvänsä kultuurissa erilaisia aatevirtauksia risteilee polvinpimein, samoin myös venäjällä,ei sekään ole pelkkä monoliitti.
  Vaihtoehtoja tarjoavan median, kuten tämä alusta,tulee keskittyä paljastamaan nämä ,osin jopa vaaralliset hankkeet.

  Hstoriallisesti katsoen ,esimerkiksi toisen maailmansodan edellä, maailmalle onneksi oli ,että yhdysvalloissa sattui olemaan vallassa ,sanoisinko keskustavasemmistolainen fraktio, muutoin euroopan kohtalo olisi voinut olla radikaalisti toinen.

  Samoin nytkin,emme tiedä tarkaleen mitkä voimat siellä pääsevät niskanpäälle, toivottavasti realistisempi koulukuntaa saa maan johtoonsa, silloin myös euroopan polittinen tilanne voi ratkaisevasti muuttua.

  Paras iskulause trollijahtia harrastavia vastaan olisi puolustaa sanomisen vapautta ilman leimaamisen pelkoa, avoimen yhteiskunnan hegessä.

  Noiden infosotureiden , kuten Ryskyn, uusi maanpuolustus blogi, jonne koetin sepustaa ajatuksia laajentavia kommentteja, josta sain osaksen itoivotuksen mennä vaikkapa omaan blogiin, joten se siitä avoimesta keskustelussa ,siinä kuplassa.

 4. Tauno puhuu asiaa. Itse uskon, että koko Pietarin trollitehdas oli Jessikka Aron ja Mikä Mäkeläisen ylivilkkaan mielikuvituksen tuotetta. Ohjelmassa ei näytetty yhdenkään haastateltavan kasvoja, eikä myöskään tehtaan osoitetta näytetty. Aro antoi myös puhelinnumeron, johon voi ilmiantaa ns. Venäjä-trolleja aivan, kuten DDR:ssä sai palkkion naapurinsa ilmiantamisesta. Jostakin kuulin, että minunkin nimeni oli mainittu trolli-listalla. Olen 73-vuotias valtiopäiväneuvos, ja kannatan edlleen Paasikiven linjaa: Suomi ei saa enää koskaan joutua suurvaltojen pelinappulaksi. Pidän suorastaan kaistapäisyytenä olla eri mieltä tästä Paasikiven doktriinista.
  YLE ja muu valtamedia on raivoissaan Venäjä-vastaisuudessa viemässä Suomea vaarallisille vesille.

  • He, jotka ovat Suomen itsenäisyyden (itsemääräämisoikeuden) myyneet EU:lle ja NATO:lle, KEHTAAVAT osoitella vastustajiaan ja syyttää heitä Venäjän trolleiksi!

   Tässä tilanteessa kun mediamme tekee joka päivä työtä esittääkseen Venäjän huonossa valossa ja uhkana, jotta Suomea saataisiin NATO-leiriin, ei patriootilla ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kritisoida NATO-leirin ja mediamme sodanlietsontaa. Totta hemmetissä jokainen patriootti ja pasifisti on silloin natottajille Venäjän trolli tai Venäjä-mielinen. Jos et ole heidän kanssaan maalaamassa Venäjästä uhkaa, olet heitä vastaan.

   Plutokratisessa liittovaltiossa kansanvaltaa kannattava patriootti on kapinallinen. Ja itsenäisessä tasavallassa liittovaltiota ajava federalisti on maanpetturi.

   Törmäsin tässä etsintäni hakutuloksissa yhteen suomalaisen median (jota muuten en lue) juttuun. Vaikkakin varsin kepein perustein, siinä on kuitenkin osuvasti tuotu esille juuri se, kuinka Suomen myyjät innolla hankkiutuisivat Suomen itsenäisyydestä eroon:

   http://uberuutiset.fi/2016/06/29/erikoinen-joukko-suomalaisia-unelmoi-super-liittovaltion-perustamisesta-eurooppaan/

 5. Kansanedustajat on sysätty sivuraiteelle… aivan … he ovat sallineet sen ilman meteliä.

  Mutta kansanedustajat ovat sysänneet myös kansan sivuraiteelle. He eivät enää palvele kansaa vaan toimivat valtionjohdon nöyrinä palvelijoina tai tukimiehinä, eivät kansan tahdon esiin tuojina mikä heidän ensisijainen tehtävä on.
  Hyvät korvaukset takaavat sen että virkaa himoitaan vain niiden takia. Viis kansasta kun on tullut valituksi ja edustajaksi päästy!

  Demokratia ja kansanvalta ei todellakaan näy enää tämän päivän eduskunnassa joka on vajonnut ja alistunut valtionjohdon tahdon palvelijaksi tyyliin ’ei ole muuta vaihtoehtoa’.
  Jonkinlaista piilototalitarismiahan tämä ilmentää ja se leimaa myös europarlamenttia, jossa siunataan vain muualla tehtyjä päätöksiä isoilla korvauksilla.
  Näin murheellisessa jamassa ollaan ja pysytään ellei kansa herää vaatimaan kansanäänestyksiä ja ole valmis vaihtamaan edustajat niitä kannattaviin.

 6. Kansanedustajiemme tasoa sekä moraalia kuvastaa paljon, että he hyväksyivät maamme itsenäisyyden tuhoavan, liitteineen n. 3000-sivuisen Lissabonin sopimuksen LAINKAAN PEREHTYMÄTTÄ siihen.

  Yleä johtavat bilderbegit, päätoimittaja Jääskeläinen ja toimitusjohtaja Kivinen.
  Kivinen on lisäksi ainakin kuulunut Trilateraaliseen komissioon; professori Antony Suttonin ja Patrick Woodin yhdessä kirjoittaman kirjan ’Trilaterals over Washington’ kansikuvana on kolme Valkoisentalon yllä ilmassa leijuvaa, hampaansa paljastunutta lohikäärmettä. Kirjan luettuaan, on vaikea keksiä, mikä symbolisoisi paremmin Trilateraalisen komission vaikutusta Yhdysvaltain politiikkaan ja sitä kautta koko maailmalle – voi vain arvailla, mikä merktys mainitunlaisella Kivisen jäsenyydellä on Ylen propaganda-toimintaan.

  Joka tapauksessa Bilderberg-agendaan tiettävästi kuuluu mm. sekä perinteisen perheinstituution että kansallisvaltioiden tuhoaminen, joten ei ole ihmettelemistä Ylen jatkuvasti suoltamassa kulttuurimarxistisessa homotus-, lesbotus-, sukupuolettomuus- ja monikulttuuri-propagandassa. – Painetun median puolella HS on Ylen tehokas aisapari tässä suomalaisiin kohdistetussa mädätys-aivopesussa.

  Näiden kahden herran mainituista ’ulkomaankontakteista’ luonnollisesti seuraa Ylen propagandan EU/NATO-myönteisyys ja venäjävastaisuus.

  • Muistappas, että tätä ylistämääsi ”isäntä on herra talossa ja vaimon paikka on nyrkin ja hellan välissä” -perinteistä perheinstituutiota arvostelleiden tarkoituksena oli osoittaa yhteiskunnan harjoittamaa sortoa. Sorretut oli tarkoitus saada vastustamaan heitä jotka olivat sortajia.

   Tällä nyt ajetulla liberaalilla asenteella ihmisten välisiin suhteisiin myydään kuvaa: olemme niin vapaita ja meillä on kaikki hyvin, ketään ei sorreta. Minusta tämä homoutta joka paikkaan esille nostava linja on tullut näkyväksi samaan aikaan, kun vastakkainasettelu Venäjän kanssa. Meillä ollaan vapaita ja hyviä, siellä sorretaan ja ollaan pahoja, on sanoma. Ja kas, homot alkavat vihata Venäjää!

  • Lauri Kivinen on pankkimafian juoksupoika, eli suljettujen ovien takana kokoontuvan Trilateral komission jäsen parhaillaan, eli armonvuonna 2016. Tuho-Aho kuuluu samaan jengiin kuin myös uppoavassa pankkilaivassa istuva Liikanen. The house of the Rothschild – Brotherhood of darkness… eli hyvässä jengissä nämä suomipojat istuu!

 7. Tauno, oletkos jakanut amerikkalaiselle vaihtoehtomedialle tietoa mitä Jessikan infosoturi-ystävä Harding täällä puuhastelee (eli käy sotaa suomalaista vaihtoehtomediaa vastaan)?

 8. Tyttö näyttää hääräilevän Amerikan ihmemaaassa jonkinlaisena asiantuntijana. On saanut juttunsa oikein New Yorkin pravdaankin. Kun vähän hinkkaa sporan huurteista ikkunaa, niin johan näkyy Helsingin kaduilla Venäjän trolliarmeijaa. Hänen kimppuunsa ovat justiinsa hyökkäämässä. Taistella pitää. Olisihan tuo aika huvittavaa, ellei joku ottaisi tosissaankin.

  Pari kysymystä herättää. Maksaako YLE (=me) hänelle tuosta suomalaisten mustamaalaamisesta vielä palkkaakin. Ja toiseksi, kuka tässä on ja kenen trolli oikeasti? Ei tarvitse olla ketään vastaan tai kenenkään puolesta, mutta kun noita uhkakuvia luodaan ja julki tuodaan kiihtyvään tahtiin, niin maallikkokin alkaa miettimään, mistä ne tulevat ja ovatko oikeita vaiko kotikutoisia. Parempi olisi lennokkaimpia vähän toppuutella tai asiat ovat kohta yhtä sekaisin kuin Syyriassa.

  Ja sopimuksia allekirjoitellaan kiihtyvällä tahdilla siellä ja täällä yhden jos toisen kohkaajan toimesta. Mahtaako kukaan enää tietää koko palettia mitä on sovittu ja kenen kanssa? Kansalliset parlamentithan noissa sopimuksissa on jo kokonaan ohitettu. Lukevat niistä lehdistä jos julkaistaan. Salaisimmat sopimukset ovat lukkojen takana. Niitä saa käydä harvat ja valitut kansanedustajat katsomassa mutta salassapitosopimus pitää allekirjoittaa. Tämä on EU-demokratiaa. Varmaan komissiossa on pähkäilty, että kansallisia parlamentteja ei enää tarvita ollenkaan. Sama ajatus näyttää olevaan joillakin kotimaisilla ”päättäjilläkin”.

 9. Se huomio ja loanheitto, minkä Jessikka Aro on saanut osakseen, osoittaa, että hän osunut todella arkaan paikkaan. Merkillepantavaa on, että Aron ammattitaidolla ja journalistin eettisten ohjein mukaan tehdyissä jutuissa ei ole voitu osoittaa olevan asiavirheitä.

  Aron uskottavuutta parantaa, että hän joutunut kuvottavan äärioikeistolaisen roskamediumin, Mv-lehden, silmittömän solvaamisen kohteeksi.

  Aro on nuoruudessaan ollut huumekoukussa ja tehnyt myös rikoksia, joista häntä on rangaistu 50 päiväsakolla. On kunnioitettavaa, että Aro on päässyt irti huumekoukusta ja hankkinut itselleen koulutuksen ja arvostetun ammatin.

  • Hopalong. Pidätkö loanheittona sitä, että tarkasti yhdysvaltalaisiin teksteihin nojaten osoitetaan Jessikka Aron toiminnan luonne USA:n käynnistämän Venäjän vastaisen infosodan infosoturina? Koko Venäjän trolli -kategorisointi on jo asiavirhe, kun se perustellaan kansalaisten Nato-vastaisuudella ja EU-kriittisyydellä. Sellaista kausaalisuhdetta ei ole olemassakaan (muualla kuin Jessikka Aron fantasiamaailmassa).

   Uskottavuus ei suinkaan rakennu sillä, että on solvaamisen kohteena. Solvaamiselle saattaa joskus olla ihan rationaali peruste.

   On toki kunnioitettavaa, että Jessikka Aro on päässyt eroon huumekoukustaan ja rikoksistaan. Ei sekään silti oikeuta häntä tekemään uusia rikoksia, nyt journalistin työssään leimatessaan perusteettomasti ihmisiä Venäjän trolleiksi.

   • Pidätkö loanheittona sitä, että tarkasti yhdysvaltalaisiin teksteihin nojaten osoitetaan Jessikka Aron toiminnan luonne USA:n käynnistämän Venäjän vastaisen infosodan infosoturina?”

    En väitä, että sinä olisit syyllistynyt loanheittoon. Viittasin vain siihen, minkälaista kohtelua hän on saanut osakseen putinilaisissa piireissä. Putinilaisilla tarkoitan entisten taistolaisten henkisiä perillisiä. Heidän mielestään USA on suuri saatana, ja Venäjän toimet varsinkin kansainvälisessä politiikassa ovat aina oikeita ja kansainvälisen lain mukaisia.

    Ei kai liene Aron vika tai rikos, että hänen työnsä on saanut huomiota myös Atlantin toisella puolen. Ja minusta on aivan selvää, että myös siellä osataan propagandan teko ja hyvin osataankin. Mutta kun amerikkalaista propagandaa arvostellaan ja paljastellaan, sitä pidetään aivan luonnollisena eikä se herätä samanlaista tunnekiihkoa kuin Venäjän harjoittaman mielipiteisiin vaikuttamisen paljastaminen.

    Olennaista on edelleenkin se, ovatko Aron toimittajana tekemät jutut totta vai eivät. Vääriksi niitä ei ole osoitettu. Aro on tehnyt perusteellista työtä kerätessään aineistoa juttuihinsa.

    On väitetty, että pelkkä Venäjän kantojen hyväksyvä esittäminen olisi peruste trolliksi leimaamiselle. Tuota en usko. Aron sanoin ”On hyvä muistaa, että asiallinen Venäjän kannan esittäminen tai puolustaminen ei tee anonyymistä nettikeskustelijasta sen paremmin kuin omalla nimelläänkään esiintyvästä ihmisestä trollia”.

    ”Ei sekään silti oikeuta häntä tekemään uusia rikoksia, nyt journalistin työssään leimatessaan perusteettomasti ihmisiä Venäjän trolleiksi.”

    Jos Aro on mielestäsi tehnyt uusia rikoksia, eikö olisi asiallista tehdä rikosilmoitus?

    • Koko Venäjän trolli -teeman Jessikka Aro on tempaissut ns lännen infosotureilta. Sen idean omintakeisuus on olematon, eli kyse on lähinnä ideavarkaudesta. Mahtunee Ylen toimittajien eettisen ohjeiston piiriin?

     Keitä Venäjän trolleja Jessikka Aro on tunnistanut ja esitellyt? Ei ensimmäistäkään, jollei sellaiseksi lasketa suosikkipoimintaa Johan Bäckmania. Tuolla työmäärällä pitäisi olla esittää ainakin muutama Venäjän trolli suomalaisten iohmeteltäväksi.

     Koko homma on poliittisluonteista syyttelyä, jonka perusteena on syyttelyn kohteiden mielipiteet Natosta, EUsta tai ties mistä. Eli Jessikka Aron toiminta on osa Ylen ja Hesarin yhteistä informaatio-operaatiota, natottamista. Tämä operaatio on jatkunut nyt reilut 10 vuotta, ja tulokset ovat olleet yhtä tyhjän kanssa. Ei tuollaisella kusetuksella Suomen kansan mielipidettä käännetä.

     Koska Aro ei esitä perusteluja yhdenkään Venäjän trollin osalta syyttelylleen (eikä siis edes nimeä syyttelynsä kohteita), hänen toimintansa on perusteetonta ja kohteetonta solvausten esittämistä. Suomen rikoslaki ei valitettavasti vielä tunne tällaisin tunnusmerkistöin tehtyä rikokseksi.

     Sen sijaan rikoslaista löytyy rikosnimike sotaan yllyttäminen, jota Jessikka Aron toiminta liippaa hyvinkin läheltä. Oikeuslaitos on ollut luvattomankin hidas tämän rikoslain kohdan valvonnassa.

     Jos neiti Jessikka Aro erehtyy julkisesti syyttämään minua Venäjän trolliksi, rikosilmoitus syntyy noin minuutissa. Nämähän ovat asianomistajarikoksia, joten itse kukin toimikoon omalta osaltaan vastaavassa tilanteessa.

     • ”Eli Jessikka Aron toiminta on osa Ylen ja Hesarin yhteistä informaatio-operaatiota, natottamista.”

      Ylellä ei Nato-kantaa ole. HeSa kannattanee Natoon liittymistä, ja siihen sillä on täysi oikeus. Kannattaa kuitenkin muistaa, että HeSan toimituskunnassa on myös taistolaisilla ja heidän myötäilijöillään ollut vahva edustus. Kyllä tämä on heijastunut lehden kirjoitteluun.

     • YLE ei ole ilmoittanut kannattavansa NATO:a. Silti se osallistuu siihen samaan mediapimentoon ja Venäjän demonisointiin mitä harjoittaa NATO-myönteisyyden tunnustava media. Tässähän meillä on sivun aiheena tämä YLE:n journalisti, joka on NATO:n propagandisti.

      Niin kauan kun YLE:n antama kuva vastaa Sanoman ja Almamedian luomaa kuvaa maailmasta ja on pelilikuva vaihtoehtomedian maailman kuvan kanssa, YLE jättää jotain olennaista pois. Nykyään YLE hakee uutisensa suunnilleen samoilta tahoilta kuin kaikki läntisen maailman massamediam, ja myös muistuttaa niitä. Jos YLE alkaisi uutisoimaan samoja uusitisia jotka vaihtoehtomdiassa nousee esiin, silloin se alkaisi lähestymään puolueetonta ja agenda-vapaata uutisointia.

    • Huomauttaisin vielä, että ”putinilaiset” on loanheittoa, joka halventaa myös Venäjän presidenttiä. Menneellä Neuvostoliitolla, taistolaisilla ja nykyisellä Venäjällä ei ole kovin paljon yhteistä. Putin on Venäjän, suvereenin valtion, presidentti ja Obama on USA’n. Molempia on kohdeltava arvonsa mukaisesti kuten kaikkia valtioiden päämiehiä.

 10. Ketä nyt on solvattu? Olisihan toki Jessikka Aron ja/tai YLEn tullut kertoa lukijoille Aron yhteistyö amerikkalaisen infosoturin kanssa jotta lukijat olisivat osanneet sijoittaa Aron kirjoittelun oikeaan viitekehykseen.

  Nyt kun sitä ei kerrottu, herää kysymys Aron kirjoittelun motiiveista ja yleisestä luotettavuudesta.

  • Ja ennenkaikkea YLE:n motiiveista ja luotettavuudesta. Kaupallinen media on mitä on, mutta YLE:llä pitäisi olla eri arvot.

  • Aroa on solvattu, häiritty ja uhkailtu monissa yhteyksissä, ei kuitenkaan täällä Vastavalkeassa.

   Mitä motiiveihin tulee, niin eivätköhän ne ole samat kuin toimittajilla yleensäkin. Siis asioiden selvittäminen, totuuden esiin kaivaminen ja niiden esitteleminen ymmärrettävässä muodossa lukijoille.

   Käsittääkseni yhteydenpito amerikkalaisen infosoturin kanssa alkoi vasta juttujen tekemisen jälkeen.

 11. Kun Hopalong otti puheeksi journalistin eettiset ohjeet, niin YLE’n löytyvät täältä:

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet

  Veroluonteisella maksulla rahoitettu YLE on nimittäin (pitäisi olla) hiukan eri asemassa kuin esim. paljon siteerattu MV-lehti. Siellä puhukoon jokainen vaikka puutaheinää, mutta YLE’llä on julkisen palvelun ohjeet ja säännöt. Kukin päissään miettiköön täyttääkö mm. Aron (ja vähän muidenkin toimittajien) journalismi nuo ohjeet? Yksityiselämänsä olkoon mitä on, mutta YLE’n toimittajan työssä on noudatettava noita ohjeita. Jos toimittaja (tai esimies) ei sovi noihin raameihin on vaihdettava työnantajaa.

  • Ja itse asiassa hallintolaki soveltuu Ylen työntekijöihin. Mm. hallintolain esteellisyyssäännös:
   ”jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.”

   Oikeusasiamies:

   Oikeusasiamiehen toiminta perustuu perustuslakiin, jonka 109 §:n mukaan oikeusasiamiehen
   tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön
   työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

   Yleisradio Oy kuuluu toimivaltaan siltä osin kuin kyse on yleisradiolaissa säädetyn julkisen
   palvelun hoitamisesta (esimerkiksi 724/95)

   http://oikeusasiamies.fi/dman/Document.phx?documentId=iv04110163531560&cmd=download

   Laki Yleisradio Oy:stä

   7 § 
   Julkinen palvelu
   Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisest

   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380#L3P7

   Hallintolaki
   28 §
   Esteellisyysperusteet
   Virkamies on esteellinen:

   7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434#L5P28

   2008:
   Kantelukirjoituksen mukaan Yleisradio Oy….

   – Apulaisoikeuskansleri totesi, että Yleisradio Oy:lle tehtyihin yhteydenottoihin vastaamista
   sääntelee hallintolaki siitä ilmenevine hyvän hallinnon periaatteineen.

   http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2008/20081345

   MUUTA:
   Ylen toimintaperiaatteet

   Näin toimimme – Ylen eettinen ohje
   Hyväksytty hallituksessa 17.12.2015.
   Tämä eettinen ohje koskee kaikkia Ylen työntekijöitä työtehtävästä tai työsuhteen muodosta riippumatta. Ohje koskee myös freelancereita ja yhteistyökumppaneita. Ohjelmatoiminnassa ja sisältötuotannossa sekä julkaisutoiminnassa noudatamme hyvää journalistista tapaa, joka on määritelty Journalistin ohjeessa sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa.

   Yle yhtiönä
   Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.
   http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/21/ylen-toimintaperiaatteet

   Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet
   Turvaamme puolueettomuuden, riippumattomuuden ja luotettavuuden monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tiedonhankinnalla.

   http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet

   – Kaikki elämässäni meni päin helvettiä trollien takia, 35-vuotias Yle Kioskin tutkiva journalisti Aro paljastaa lehdessä.
   http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001191030.html

   helvetti= . kuv. sietämätön piina.

   Haettiin ”helvetti” Kielitoimiston sanakirjasta  
   helvetti= 2. kuv. tuskallinen olo t. tila, sietämätön piina.
   http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80

   • Jo nyt on helvetti. Rautalangastako sinulle pitää asiat vääntää? Lue nyt ensin nuo YLE’n eettiset ohjeet ja kirjoita sitten täyttääkö Aron ”journalismi” ensimmäistäkään. En minä täällä ole sinua varten esittelemässä yksityiskohtaisesti asioita. Sanoja voin kirjoittaa, ymmärrystä en voi antaa. Tässä pari otetta YLE’n ohjelmatuotannon periaatteista

    1. Ylen journalismin lähtökohtana ovat Ylen arvot. Ylen journalismin tulee perustua totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Sen tulee olla vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa.

    2. Yle esittelee ohjelmissaan ja sisällöissään mahdollisimman monipuolisesti mielipiteitä, arvostuksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.

    3. Yleisön on voitava erottaa sekä tosiasiat että niiden taustoittaminen mielipide- ja sepitteellisestä aineistosta.

    4. Ylen tulee olla ohjelmanteossa ja sisältöjulkaisussa riippumaton ulkopuolisista vaikuttajatahoista ja torjua painostus, houkuttelu ja lahjonta.

    Lisää YLE’n sivuilta

    • Hopalle ei mene rautalankakaan perille… hän on täällä vain ajeeraamassa eikä totuus häntä kiinnosta kommenteista päätellen.
     Paljastaa vain olevansa lopulta nwo-eliitin palvelija. Ruutia ei mieheen kannata tuhlata.

    • Miten Aron jutut eivät noudata Ylen journalisteille asetettuja eettisiä ohjeita? Sitä sinä et pysty kertomaan.

     Mutta jos olet niin varma asiastasi, voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.
     Oikeusasiamiehen tehtävistä kerrotaan sen nettisivuilla: ”Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.”

     • Ja ajeeraus jatkuu… ei taida sinusta tulla koskaan aikamiestä. Otan osaa.

     • Sinä olet siis sitä mieltä, että Aron jutut eivät noudata Ylen toimittajille asetettuja eettisiä periaatteita. Perustelepa hiukan kantaasi.

     • Kerro sinä missä oppii kirjoittamaan mutta ei lukemaan. Se taito on aika erikoinen. Vai onko kysymys vain tavallisesta luetun ymmärtämisestä? Ja vielä ilmoitusluonteinen juttu. Tämä on viimeinen vastaukseni sinun kommentteihisi.

 12. En haluaisi lähteä vetämään sovinistisia johtopäätöksiä, mutta ihmetyttää, miten nuorehkot naisihmiset ovat erityisen innokkaita Suomi-neidon haarojen levittäjiä länteen päin. Perspektiivi historiaan, sotahistoriaan ja geopolitiikkaan vaikuttaa ohkaiselta etenkin johtopäätöksien osalta. Faktoja kaivellaan laiskan puoleisesti yleensä läntisiin tietolähteisiin nojaten.
  Otetaan nyt esimerkiksi tuo Krimin valtaus, joka hiertää kivenä lännen kengissä. Onhan se toki ihan kamala tempaus Putinilta, mutta jos ihan kylmästi tarkastellaan Venäjän roolia Krimin niemimaalla historian tai vaikkapa niemimaan väestön etnisyyden valossa, on pakko myöntää, ettei valtaus ole ihan niin törkeä veto kuin joku läntisiä tulkintoja yksipuolisesti niellyt voisi luulla. Valtaukseen ei liittynyt edes varsinaisia sotatoimia. Valtauksen voi nähdä reaktiona aikaisempiin tapahtumiin sekä eräisiin provokaatioihin Ukrainassa. Moraalisesti kelvokas se ei ollut, mutta geopoliittisesti looginen.
  Natottajien ja muiden länsikiihkoilijoiden heikkoutena on, ettei Venäjän laittomuuksia haluta suhteuttaa esimerkiksi US hallituksen tempauksiin Lähi-Idässä. Tämmöisen suhteuttamisen puute kielii puolueellisesta ajattelutavasta, joka on ollut suomalaisille aika vierasta, koska puolueettomuusperiaate on täällä otettu ihan vakavasti. Lännen suuntaan sielunsa myyneet eivät nähtävästi voi enää edes käsittää, että joku punnitsee Venäjän ja USA:n tekoja samalla asteikolla. Mielestäni tämä viittaa jo älylliseen vajaakapasiteettiin ja edustaa pikkulapsille tyypillistä ’meidän isä on vahvempi kuin teidän isä’ -ajattelutapaa.

  • ”Tämmöisen suhteuttamisen puute kielii puolueellisesta ajattelutavasta, joka on ollut suomalaisille aika vierasta, koska puolueettomuusperiaate on täällä otettu ihan vakavasti.”

   Puolueettomuus on Suomen osalta lakannut jo aikaa sitten. Olemme osa Euroopan unionia, jonka jäsenillä on toisiaan kohtaan puolustusvelvoite.

   ”Lännen suuntaan sielunsa myyneet eivät nähtävästi voi enää edes käsittää, että joku punnitsee Venäjän ja USA:n tekoja samalla asteikolla. Mielestäni tämä viittaa jo älylliseen vajaakapasiteettiin ja edustaa pikkulapsille tyypillistä ’meidän isä on vahvempi kuin teidän isä’ -ajattelutapaa.”

   Kyllä Venäjän tekemistä kansainvälisen oikeuden rikkomisesta on saatava mielipiteensä ilmaista, vaikka samassa yhteydessä ei toisikaan esiin USA:n rikoksia intiaanimurhista lähtien. Esimerkiksi kansainvälisen oikeuden asiantuntija Martti Koskenniemi on sanonut, että Venäjä on monin tavoin rikkonut kansainvälisiä oikeusnormeja. Luetko Koskenniemen älyllisesti vajavaisten joukkoon?

   Suomalaiset eivät voi myydä sieluansa lännen suuntaan, koska Suomi on kiinteä osa länttä. Se tarkoittaa, että jaamme länsimaiset arvot ja aatteet, joihin kuuluu oikeusvaltio ja demokratia, ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen, sukupuolten välinen tasa-arvo, sananvapaus ja suvaitsevaisuus.

 13. Oliko sana ”Infosota” jo sinällään kaikkien vedätysten äiti?

  Oliko Jantunen trolli, joka onnistui vedättämään koko kansaa ja lehdistöä ?

  Mielestäni media voisi kysyä Arolta ja Jantuselta että onko

  infosota=cybersota=Suomen yleiskielen mukainen sota= perustuslain 93 mukainen sota

  Siis kysyisi Aron ja Jantusen omaa mielipidettä

  Sotatohtori Jantunen on itse saanut amerikkalaisen informaatiosodankäynnin koulutuksen.

  Oma tulkinta:

  Mielestäni jos virkamies sanoisi että ”Suomi olisi infosodassa” olisi virheellinen ja väärä, hallintolain 8§ vastainen.

  Toimittajia sitä vastoin ei sido hallintolaki 8§, joten toimittajan sanomana en osaa sanoa, onko väite väärä toimittajan sanomisena.

  Käsittääkseni jotkut tahot myös virkasuhteissa olevat ovat luoneet kuvaa, että Suomi on ”infosodassa”.

  Hallintolaki
  9 §
  Hyvän kielenkäytön vaatimus
  Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

  Tuo tarkoittaa käytännössä sitä, että jos virkamies sanoo jotain, niin kansalainen voi luottaa siihen että sanottu pitää paikkaansa.

  ”Infosota” pitää käsitteenä sisällään myös cybersodan. Cybersota taas voi olla sama asia kuin yleiskielen mukainen sota.

  Eli kun virkamies on puhunut Suomen olevan infosodassa, kansalainen on voinut perustellusti ymmärtää sen niin että Suomi on yleiskielen mukaisessa sodassa.

  Väite on väärä. Suomi ei ole yleiskielen ja samalla perustuslain 93 mukaisessa sodassa. Jotta Suomi olisi sellaisessa niin se edellyttäisi sitä että presidentti yhdessä eduskunnan kanssa olisi päättänyt että Suomi on sodassa. Taikka Suomeen olisi kohdistunut aseellinen hyökkäys. Sellaista ei ole tapahtunut.

  Ajatelkaa jos joku Venäläinen kenraali huutelisi kerran viikossa että Venäjä on sodassa Suomen kanssa ja toimittajat kirjottaisi tästä aiheesta joka viikko.
  Mielestäni potkut olisi sopiva reaktio.

  Hybridisota käsitteestä:
  Nato sopimus
  Article 5
  The Parties agree that an armed attack against one or more of them in
  Europe or North America shall be considered an attack against them all….
  http://www.nato.int/cps/en/natolive/…exts_17120.htm

  NATO Secretary-General Jens Stoltenberg told a key alliance planning summit on Wednesday morning that ”cyber is now a central part of virtually all crisis and conflicts, NATO has made clear that cyber attacks can potentially trigger an Article 5 response.”

  http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/warfare/2015/03/25/nato-cyber-russia-exercises/70427930/

  Armed attach= aseellinen konflikti

  Sodalla tarkoitetaan Suomen kielessä:
  Wikipedia:
  Sota on järjestäytyneiden yhteisöjen välinen aseellinen konflikti. 
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Sota

  Perustuslaki 93 §
  Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

  Tulkinnassa on otettava huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta, mikäli asia on tulkinnanvarainen, niin tällöin asiaa on tulkittava perustuslakimyönteisesti:

  Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):

  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain 
  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien
  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa 
  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua 
  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta

  Huomattava on että vapaa-ajallakin virkamiestausta vaikuttaa ( Jantunen kirjoitti kirjan kai vapaa-ajallaan):

  Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on huomauttanut poliisin ylikonstaapelille huonosti harkitusta Twitter-viestistä, kertoo uutispalvelu Edilex. Myös ylikonstaapelin esimies on puhuttanut kyseistä virkamiestä.
  Twitter-tili oli nettipoliisi Marko Forssin henkilökohtainen, mutta hän kertoi viesteissään poliisintyöhönsä liittyvän tarinan. Lisäksi kyseinen ylikonstaapeli on apulaisoikeusasiamiehen kuvailun mukaan julkisuudesta tuttu poliisin edustaja, joka ei roolinsa vuoksi ”voi irrottautua virkataustastaan vapaa-aikanaankaan”.
  Viesti, jonka kantelija katsoi romaneita leimaavaksi ja rasistiseksi, oli apulaisoikeusasiamiehen mielestä huonosti harkittu ja epäasiallinen

 14. Hallintolain mukainen kielenkäyttö. Voisi olla hyvä jos joku kantelisi Oikeuskanslerille. Saataisiin jotain rajanvetoa virkamiesten kielenkäytölle.

  Hallintolaki
  9 §
  Hyvän kielenkäytön vaatimus
  Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

  Tuo tarkoittaa sitä että virkamiesten pitää käyttää kunnioittavaa kieltä ja suhtautua kunnioittavasti sananvapautta käyttäviin.

  Mielestäni trolli jutuissa on todella moni tavallinen Matti Meikäläinen tullut leimatuksi ”Venäläismieliseksi”. Siksi mielestäni jotkut virkamiesten jutut ei täytä hallintolain 9 § tavoitteita ja ovat siksi lainvastaisia.

  Lehdistöstä en tiedä onko heillä mitään sääntöjä ja jos vaikka on, niin onko niillä mitään käytännön merkitystä. Virkamiehet toimivat kuitenkin virkavastuulla ja hallintolaki sitoo heitä.

  Otteita tapauksesta KHO:2011:19:

  Lisäksi A:ta on neuvottu käyttäytymään asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja suhtautumaan kunnioittavasti kollegoihinsa ja muihin työyhteisön jäseniin sekä toimimaan yhteistyössä heidän kanssaan.
  Epäasialliset kirjoitukset ovat jatkuneet tämän jälkeenkin.
  Riippumatta siitä, onko kirjoituksesta tunnistettavissa joku henkilö, menettelytapa ja kirjoituksen tarkoitus ovat olleet epäasiallisia.

  ä. Julkisen kirjoittelun mahdollisuutta ei voi käyttää painostuksenomaisesti omien tarkoitusperien edistämiseen.

  . Rehtori on loukannut A:n oikeutta arvostella esimiehiä ja siten syyllistynyt jatkuviin ilmaisu-, sananvapaus- ja julkaisu­oikeuden rajoittamispyrkimyksiin.

  Suomen perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen liittyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100516

  —————————-

  Myös se jos virkamies antaisi kuvan, että sananvapauttaa käyttävät henkilöt ovat höyrypäitä saattaisi olla hallintolain 9 vastaista

  Höyrypää
  Samaa tai melkein samaa tarkoittavia sanoja:

  [Päässä on ainetta x] ESTE
  happopää piikkipää
  hiivapää pulttipää
  höyrypää punttipää
  jauhopää (naulapää)
  jästipää nuijapää
  simapää pökkelöpää
  talkkunapää pölkkypää

  Bahuvriihien taustalla voi havaita myös hyvin polyseemisiä verbikantaisia ilmauksia,
  joista yksi havainnollisimmista on höyrypää ’hassahtanut, höpsähtänyt, löylynlyömä’ (PS).
  Höyrypään määriteosan voi liittää tilan ilmaukseen olla höyryssä ’olla humalassa’ ja
  verbikantaiseen aktiviteetin ilmaukseen höyrytä : höyryää (PS ’touhuta, intoilla jne.’; ks.
  Hakulinen 1979: 70). Ylipäätäänkin bahuvriihiyhdyssanojen kontekstit (ks. myös happopään
  esimerkit 4 ja 5) osoittavat, että sanoja käytetään poikkeuksellisesti tai epätoivottavasti
  toimivasta henkilöstä:
  (6) Talkkunapää (s.) Täysin keskittymiskyvytön työtoveri, joka jaksaa kuunnella huoliasi
  noin 5–10 sekuntia ja alkaa sen jälkeen lukea mailejaan, surffaa netissä tai
  räplää kännykkäänsä.

  http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_347.pdf

  ” Kyse ei ole muutaman höyrypään puuhastelusta. ”

  Tutkija Saara Jantunen löylyttää Infosota-kirjassaan lähes kaikki alkaen turvallisuuspolitiikan hyssyttelijöistä. Sotatieteen tohtori käy läpi informaatiosodan niin sanotut trollaajat ja hyödylliset ”myötäilijäidiootit” sekä päätyy Venäjän iskukykyisen informaatiorintaman perkaamiseen. On varmaa, että tekstistä suututaan.
  http://maanpuolustus.net/threads/suomi-pyritään-eristämään-maailmasta.4737/

  Tuon voi hyvinkin ymmärtää niin että hän väittää, että osa näistä kirjoittelijoista on höyrypäitä.

  Samaa tai melkein samaa tarkoittavia sanoja:

  [Päässä on ainetta x] ESTE
  happopää piikkipää
  hiivapää pulttipää
  höyrypää punttipää
  jauhopää (naulapää)
  jästipää nuijapää
  simapää pökkelöpää
  talkkunapää pölkkypää

  Bahuvriihien taustalla voi havaita myös hyvin polyseemisiä verbikantaisia ilmauksia,
  joista yksi havainnollisimmista on höyrypää ’hassahtanut, höpsähtänyt, löylynlyömä’ (PS).
  Höyrypään määriteosan voi liittää tilan ilmaukseen olla höyryssä ’olla humalassa’ ja
  verbikantaiseen aktiviteetin ilmaukseen höyrytä : höyryää (PS ’touhuta, intoilla jne.’; ks.
  Hakulinen 1979: 70). Ylipäätäänkin bahuvriihiyhdyssanojen kontekstit (ks. myös happopään
  esimerkit 4 ja 5) osoittavat, että sanoja käytetään poikkeuksellisesti tai epätoivottavasti
  toimivasta henkilöstä:
  (6) Talkkunapää (s.) Täysin keskittymiskyvytön työtoveri, joka jaksaa kuunnella huoliasi
  noin 5–10 sekuntia ja alkaa sen jälkeen lukea mailejaan, surffaa netissä tai
  räplää kännykkäänsä.

  http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_347.pdf

 15. Kysyisin teiltä keskutelijoilta, kun meikeläiselle ei ole oikein selvillä, mikä on tämä ”lannenmedia” jota nämä periferian alueaviisit lainaa uutisiinsa usein? Mielleyhtymä..jenkkilä/ oikeisto tulee ensimmäisenä pollaan.

 16. Miksi vaivaudutte väittelemään Hopalong-nimimerkkisen trollin kanssa. Hänhän on perustrollin täydellinen esimerkki. Pyrkii ohjaamaan keskustelua sivuraitelle ja saivartelee sanoista ja vaatii muilta täydellisyyttä samalla kun itse ohittaa muiden kommentit täydellisesti. Olkaa ystävällisiä ja älkää ruokkiko trollia. Hän saa työstään palkkaa ja kun hänen viestit sivuutetaan, hänen esimiehensä korvaa hänet toisella henkilöllä tai mahdollisesti hän vaihtaa epätoivoisesti nimimerkkiä.

  • Juuri näin. Hyvä huomio sinulta. Olen kyllä todennut ettei kannata ruutia tuhlata mieheen enkä aio sitä enää tehdä. Olisikin hyvä jos kaikki tekisivät samoin.

 17. Toimiiko Yle väärin ?

  Yleisradion tehtävien lähtökohtana on sananvapauden turvaaminen.

  Silti Ylen toimittaja vaatii Facebook sivuillaan ja hänen tarkoituksenaan on ilmaisesti saada loppu MV-lehdelle. Hän kertoo Facebook sivuillaan:

  ”loppu MV-lehdelle :)”

  Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010:

  Suomalaisessa ajattelussa julkisen palvelun yleisradiotoiminnan lähtökohdaksi on vakiintuneesti
  nähty yksilön sananvapauden sekä sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen turvaaminen. Suomessa
  yleisradiotoiminta ja Yleisradio Oy:n julkinen palvelu on vakiintuneesti nähty demokratian ja
  kansalaisajattelun turvaajana. Tämän saavuttamiseksi yleisradiotoimintaa liittyvät kiinteästi seuraavat
  periaatteet: toiminnan valtakunnallisuus, julkisen palvelun monimuotoisuus, ohjelmatarjonnan
  tasapuolisuus, vähemmistöjen sananvapauden ja tiedontarpeiden huomioiminen, riippumattomuus,
  välitettävän tiedon totuudenmukaisuus sekä julkisen palvelun yleisradiotoimintaan ja Yleisradio
  Oy:n ohjelmatoimintaan liitetty kansallisuuden vaatimus. 8

  http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/1_59_2004.pdf/a5b27162-bf24-4d07-8395-9f280270f36d?version=1.0

  12 §
  Sananvapaus ja julkisuus
  Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. 
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

  Ennakkosensuuri on ehdottomasti kielletty perustuslaissa.

  Jessikka Aro Facebookissa:
  Jessikka Aro
  28. toukokuuta · 
  Hyvä Suomi! Hyvä YLE Kioski!
  New York Timesin kansijuttuna tänään 🙂 Alas trollit, loppu MV-lehdelle :)Kiitos tukijoille <3 (juttu ei vielä näytä olevan netissä, laitan linkkiä heti kun tulee).
  The front page of International New York Times today

  • Ylen näyttää toimivan juuri päinvastoin mitä sen pitäisi tehdä verorahoilla:

   3 Oikeudellisia näkökohtia julkisesta palvelusta
   3.1 Perusoikeudellisia näkökohtia
   Sananvapaus
   Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä
   annetaan lailla. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja,
   mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Kyse on yksilön juridisesta oikeudesta,
   joka toteutuu yksilön voidessa vastaanottaa riippumatonta ja monipuolista tietoa. Säännöksen
   yleislauseketta on pidetty ydinajatukseltaan poliittisena perusoikeutena, jonka tarkoituksena on katsottu
   olevan taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa mielipiteenmuodostus,
   avoin keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön
   julkiseen kritiikkiin. Sananvapaudella turvataan paitsi sanomisen myös vastaanottamisen vapautta.
   Sananvapauden kohdalla televisiotoiminta on keskeinen viestinnän muoto.
   Tutkimusraportissa Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus6
   on tarkasteltu julkisen palvelun
   yleisradiotoiminnan historiaa ja sananvapausajattelun kehittymistä yleisradiotoiminnassa.
   http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/1_59_2004.pdf/a5b27162-bf24-4d07-8395-9f280270f36d?version=1.0

   • Eli sananvapaus on Ylen keskeisin periaate. Suomen perustuslain mukaan sananvapauteen kuuluu ehdoton ennakkosensuurin kielto. Ennakkosensuuri on ehdottomasti kielletty. Sitä varten se siis saa verorahoja 500 miljoonaa vuodessa. Ennakkosensuurin kielto on Ylen keskeisimmän periaatteen keskeinen periaate.

    Ylen toimittajan lausuma: ”loppu MV-lehdelle :)”

    Itse ymmärrän tuon niin että Jessikka toivoo ja että myös hänen päämääränsä on, huomioon ottaen lähiajan jutut kokonaisuutena, että MV-lehti ajattaisiin alas virkamiesten toimesta eli ennakkosensuroitaisiin. Ennakkosensuuri on Ylen keskeisimmän periaatteen keskeinen periaate. Ennakkosensuuri on perustuslaissa ehdottomasti kielletty.

    Ylen toimii siis keskeisimmän periaatteen keskeistä periaatetta vastaan.

    Mielestäni tässä väärinkäytetään verorahoja.

    Ylen pitäisi toimia juuri päinvastoin. Huolehtia mm. että joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin. Ja varsinkin huolehtia siitä, että ennakkosensuurin ei ryhdytä. Koska se on perustuslain vastaista.

 18. Olisiko tässä hyvää ainesta ?

  Mielestäni jos demariopiskelijärjestö saa julkista rahaa, niin ihmisoikeussopimus tulisi sovellettavaksi. Saman katsosin koskevan verorahoitteista Yleä. Ja puolustusvoimia. Huomasin tän vasta, joten ei vielä varmaa.

  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100516

  Demariopiskelijoiden järjestöä johtava Hanna Huumonen asettui alkuvuonna johtamaan kampanjaa, jonka tavoitteena oli saada yritykset vetämään mainoksensa pois MV-lehden ja Uberuutisten kaltaisilta sivustoilta. Helppoa se ei ole ollut.

  http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/mv-lehtea-kampittavalla-opiskelijalla-takana-rankka-kevat-torkyviesteja-ja-naisvihaa-on-satanut-niskaan/5987176

 19. Itse asiaan:

  Kiitos Taunolle !

  Nyt kun keskustelu on militarisoitu, kuten alotsikko esittää, onko seuraava vaihe kriminalisointi ? Onko meillä pitkä matka Riikka S:n VV:ssa esiintuomiin etelä- Amerikan hallinnon uudistamisiin ja toisinajattelijoiden vainoon ?

  Kokonaisuus on merkillinen, koska minulle maallikolle median luoma todellisuus näyttäytyy ristiriitaisena. Tulee mieleen, ettei median tila poikkea sodanaikaisesta suurestikkaan. Ilman omantunnon tuskia on siirrytty kätevästi tiedottamisesta manipulointiin l. propagandaan.

  Olen kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä nykypolitiikan alennustilasta ja johtavien ministerien hävyttömästä maanpetostoiminnasta. Demokratia on syrjäytetty nyky-hallituksen ohittaessa sen lainvastaisesti pimennetyin ajovaloin ja pientareen puolelta. Eduskunta loppupeleissä ei edusta yhtäkään kansalaista, vaan suuryrityksiä ja luottoluokitusfirmoja, koskapa päätökset tehdään kumartamalla – tekojumalan – rahan suuntaan. Tästahän seuraa pyllistys maatiaisille. Tätä eivät puolestamme päättävät edustajat edes tunnu tajuavan. Ja onhan toki tärkeämpiäkin huolenaiheita, kuten esim. sukupuolinen-, seksuaalinen- tai rodullinen yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuushan ei koske toki maatiasen ja esim. neiti Aron mielipidettä. Aron kanta on tasa-arvosta huolimatta arvokkaampi.

  Kun tietämyksen kartuttamiseen ”riittää” YLE:n esittämät synteettis-uutiset ja pikauusintana Stadin Pravdan iltaversio, niin voiko lopputulema olla muuta ? Jos edustaja jotain tajuaakin, niin ryhmyrin ruoska puree ja sitten mennään kilpaa käskyn mukaan, kuin köyhän talon porsaat.

  JA Håpå … leijailee taas omissa sfääreissään.

  Parempilahjaisemmat, kuten Håpparlånsmurffi, ilakoivat toivottavasti aidosti tuosta Jeanne D’arc/ J.Aro vertauksesta. Saman aikaisesti he pitävät isänmaallisia toisinajattelijoita putinisti-peikkoina tai kuten minun tapauksessa, muuten vaan heikkolahjaisina. Mielipiteeni tai ajatteluni arvo riippuu siitä, kuinka hyvin olen niellyt syötin ns. ”virallisen totuuden”, jota meille eliitin mediat pakkoruokkivat. Och Håpå också.

  Vastavuoroisuuden vuoksi sopii kysyä, olisiko sopiva lempinimi Aron ja Håpån kaltasille sitten politrukki vai mielipidekyttä. Ehkä tuo ”Poli”, kun kyttä on hieman alatyylinen. Aro on Ylellä ja missähän kellarissa se politrukki Håpparsålångbort naputtelee ? Kadiksessa, Puistokadulla, Pasilassa, Tallinassa vai peräti Skattalla ?

  Ja olet oikeassa Håpå. Minun täytyy myöntää, et harmittaa, eiku v…. , eiku harmittaa ihan valtavasti. Mut ainoastaan se, et olen jo pitkän tovin pohtinut aiempaa kommenttiasi, enkä häpeäkseni sen sisältöä ymmärrä.

  Johtuneeko siitä, kuten minua huomattavasti älykkäämpänä totesit, etten ole validi keskustelemaan yhtään mistään, koska en ole kiinnostunut Max Jacobsonin näkemyksistä, jotka ovat osa ”virallista totuutta” ts. paskaa. Jotta muutkin voisivat ymmärtää mielipiteittesi objektiivisuuden ja älyllisen ylivertaisuutesi, niin olisitko ystävällinen ja kertoisit mitä ihmettä tarkoititkaan:

  ” Natosta keskusteltaessa monet eivät tiedä, tai tietävät, mutta väittävät toista, että Naton tarkoituksena ei ole käydä sotaa. ” ??

  Kiitos etukäteen.

  Eikö kirjoittajan argumentointi, asian sijaan, ole huonoa sellaista ?? Håpå on kovin tuohtunut Aron nimittelystä, mutta sallii itselleen ja kaltaisilleen palstan keskustelijoiden nimittelyn mm. putinisteksi. Olisitko Håpå sinä sitten Obapolitrukki vai Natotrukki ? Kerro miten kutsua kaltaistasi maansamyyjää ?

  • Vau…! Hyvin sanot:
   ’ … Eduskunta loppupeleissä ei edusta yhtäkään kansalaista, vaan suuryrityksiä ja luottoluokitusfirmoja, koskapa päätökset tehdään kumartamalla – tekojumalan – rahan suuntaan. Tästahän seuraa pyllistys maatiaisille. Tätä eivät puolestamme päättävät edustajat edes tunnu tajuavan. Ja onhan toki tärkeämpiäkin huolenaiheita, kuten esim. sukupuolinen-, seksuaalinen- tai rodullinen yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuushan ei koske toki maatiasen ja esim. neiti Aron mielipidettä. Aron kanta on tasa-arvosta huolimatta arvokkaampi… ’

  • ”Natosta keskusteltaessa monet eivät tiedä, tai tietävät, mutta väittävät toista, että Naton tarkoituksena ei ole käydä sotaa.”

   Olet oikeassa, lause on monimutkainen ja siksi sekava, vaikkakin loogisesti oikein muodostettu.

   Avaan sen: Naton tarkoituksena ei ole käydä sotaa. Kaikki keskustelijat eivät tätä tiedä, vaan kuvittelevat Naton tarkoituksen olevan sodankäynnin. Toiset taas tietävät varsin hyvin, että Natoa ei sodankäyntiä varten perustettu, mutta väittävät vastoin parempaa tietoaan, että Nato suunnittelee hyökkäystä Venäjälle.

   ”…sallii itselleen ja kaltaisilleen palstan keskustelijoiden nimittelyn mm. putinisteksi”

   ”Putinisti” on varsin lievä ilmaus, jolla kuvataan henkilön aatemaailmaa ja poliittisia kantoja. Se on rinnastettavissa ”taistolaisiin” ja ”stalinisteihin”, joita myös käytettiin aikoinaan samassa merkityksessä. Solvaamisena en putinisti-nimitystä pidä.

 20. Näyttää että ketjussa on lueteltu kohta kaikki viranomaiset, mutta se luettelo Venäjän trolleista puuttuu vielä. Sehän oli jutun juuri. Neiti Aron oikea työpaikka ei ole YLE, vaan jokin propagandajulkaisu, jossa ei tarvita noita YLE’n eettisiä sääntöjä eikä näyttöä jutun totuudenmukaisuuden perusteeksi.

  • Juuri noin, tavis.

   Jessikka Aron tuotanto on pelkkää mölinää, teknisesti määriteltynä kohinaa, jonka informaatiosisältö on tasan nolla (0) bittiä.

   Karmeintahan tässä on se, että valtiollinen Yle on asettunut tämän propagandan julkaisijaksi. Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen ja vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ovat jo osoittaneet riittävästi olevansa vaihtokunnossa.

 21. Syrjiikö Aro perustuslain vastaisesti ?

  Onko Jessika Aro suuri perustuslain vastainen syrjijä ?

  Ajatellaan kahta tapausta:

  1. Tavallinen Matti Meikäläinen kirjoittaa jotain että vastustaa Natoa ja ehkä kirjoittaa jotakin perusteluitakin.

  Kansalaiskeskustelulle on ominaista se, että niissä esiintyy virheitä. Se on yhtä ominaista kuin se, että seepralla on viivat.

  2. Venäläismielinen Matti kirjoittaa jotain, että vastustaa Nato ja ehkä kirjoittaa jotakin perusteluitakin.

  Noita kahta on käytännössä mahdoton erottaa toisistaan, mutta Aro on puuttunut vain venäläismielisten kirjoitteluun. Vaikka ei hän voi tietää onko kyseessä tavallinen Matti Meikäläinen vai venäläismielinen. Silti hän on puuttunut vain Venäläismielisten kirjoitteluun.

  Mielestäni toi on perustuslain vastaista syrjintää.

  Apulaisoikeusasiamie:
  YLEISRADION MENETTELY VAALIGALLERIAA KOSKEVASSA ASIASSA

  2.2
  Yleisradion julkista palvelua koskevat lakisääteiset velvoitteet

  Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee saman pykälän 2 momentin mukaan erityisesti: 1)
  tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja,
  mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;

  Yhdenvertaisuudesta
  Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Säännös
  ilmaisee paitsi perinteisen vaatimuksen oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta myös ajatuksen
  tosiasiallisesta tasa-arvosta. Siihen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta
  kohtelusta samanlaisissa tapauksissa (HE 309/1993 vp, s. 42).

  Yhdenvertaisuussäännös kohdistuu myös lainsäätäjään. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa
  kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan.
  Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä kaikkien kansalaisten kaikissa suhteissa
  samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia.

  Yleistä yhdenvertaisuussäännöstä täydentää perustuslain 6 §:n 2 momentin sisältämä
  syrjintäkielto, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän,
  kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun
  henkilöön liittyvän syyn perusteella. Säännöksessä lueteltuja erotteluperusteita voidaan pitää
  syrjintäkiellon ydinalueena. Luetteloa ei ole kuitenkaan tarkoitettu tyhjentäväksi, vaan eri
  asemaan asettaminen on kielletty myös muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tällainen
  syy voi olla esimerkiksi yhteiskunnallinen asema, varallisuus, yhdistystoimintaan
  osallistuminen, perhesuhteet, raskaus, aviollinen syntyperä, seksuaalinen suuntautuminen ja
  asuinpaikka (HE 309/1993 vp, s. 43–44)

  http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=ereoapaa&${BASE}=ereoapaa&${THWIDS}=0.9/1468664049_9769&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

  s.307

  Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti
  muun muassa tukea kansanvaltaa ja jokaisen
  osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia
  tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä
  vuorovaikutusmahdollisuuksia.

  http://www.oikeusasiamies.fi/dman/Document.phx?documentId=gr15516141502858&cmd=download

 22. Onko käyttöön otettu ihan uudet laittomat häpeä rangaistukset ?

  Sana trolli on haukkumasana.

  Ennenvanhaan pistettiin rangaistukseksi torille häpeäpaaluun, jos oli tehnyt väärin.

  Nyt näyttää siltä että nimi voidaan julkaista lehdessä ja haukkua trolliksi. Trolli jutut ovat suosittuja ja kaikki valtamediat näyttävät julkaisevan juttuja niistä, joten ne voivat saada 1 miljoona lukijaa.

  Eli nyt näyttää että tosiasiassa on keksitty uusi rangaistuksen laji: ei häpeäpaalu, vaan trollilistoille joutuminen, jotka voivat tavoittaa 1 miljoona lukijaa.

  Juridisesti tosin homma näyttää laittomalta. Sellaista lakia ei ole joka oikeuttaisi tälläisen listan tekemiseen. Trolli on haukkumanimi. Alentava.

  Myöskään Ylen tehtäviin ei kuulu tälläisten rangaistuksen antaminen.

  Ajatelkaa jos Yle ja Puolustusvoimien työntekijät laatisi verorahoilla listan ”viikon idiootit” jossa olisi aina lista poliittisesti hankalista henkilöistä. Se ei perustuisi lakiin. Trolli ja idiootti sanat ovat molemmat alentavia sanoja.

  Sellanen lista tehokkaasti hillitsisi kirjoittelua. Tosin se seuraus olisi juuri päinvastainen, mikä on Ylen tehtävä lain mukaan.

  Perustuslaki
  2 §
  Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

  9 §
  Hyvän kielenkäytön vaatimus
  Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

  KHO:
  Oikeudellinen arviointi

  Yleisistä virkavelvollisuuksista sananvapautta rajoittavat kuitenkin erityisesti vaitiolovelvollisuus, virantoimitusvelvollisuus ja käyttäytymisvelvollisuus. Oikeuskäytännössä sananvapauden rajoja virkamiesten kohdalla tulkittaessa on käytetty yhtenä kriteerinä asiallisuusvaatimusta. Vääristelevät ja yksipuoliset kannanotot ovat epäasiallisia ja saattavat rikkoa sananvapauden rajoja.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100516

  KHO:2011:19

  Perustuiko puuttuminen A:n sananvapauteen lakiin ja pyrittiinkö sillä hyväksyttävään tavoitteeseen?
  Virkamiehen sananvapauteen puuttuminen on perus- ja ihmisoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaan mahdollista ainoastaan laissa säädetyllä tavalla. Virkamiehen sananvapauteen puuttumista on sen vuoksi arvioitava suhteessa valtion virkamieslain 14 §:ssä säädettyihin viranhoitoon liittyviin velvollisuuksiin. Valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentti, jonka mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla, muodostaa perusteen puuttua A:n sananvapauteen.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100516

  Suomalaisessa ajattelussa julkisen palvelun yleisradiotoiminnan lähtökohdaksi on vakiintuneesti
  nähty yksilön sananvapauden sekä sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen turvaaminen. Suomessa
  yleisradiotoiminta ja Yleisradio Oy:n julkinen palvelu on vakiintuneesti nähty demokratian ja
  kansalaisajattelun turvaajana. Tämän saavuttamiseksi yleisradiotoimintaa liittyvät kiinteästi seuraavat
  periaatteet: toiminnan valtakunnallisuus, julkisen palvelun monimuotoisuus, ohjelmatarjonnan
  tasapuolisuus, vähemmistöjen sananvapauden ja tiedontarpeiden huomioiminen, riippumattomuus,
  välitettävän tiedon totuudenmukaisuus sekä julkisen palvelun yleisradiotoimintaan ja Yleisradio
  Oy:n ohjelmatoimintaan liitetty kansallisuuden vaatimus. 8

  http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/1_59_2004.pdf/a5b27162-bf24-4d07-8395-9f280270f36d?version=1.0

  • Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla tälläinen uusi häpeärangaistusmalli näyttää aika kamalalta.

   Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100516

   European Convention
   on Human Rights

   ARTICLE 10
   Freedom of expression
   1. Everyone has the right to freedom of expression. This right
   shall include freedom to hold opinions and to receive and impart
   information and ideas without interference by public authority
   and regardless of frontiers.

   http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

   The Meaning of Public Authority under the Human Rights Act
   http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200304/jtselect/jtrights/39/39.pdf

  • Tälle uudelle Aron ja Jantusen luomalle rangaistukselle on lisäksi ominaista, että syyttäjä, että tuomari on sama henkilö: he itse.

   Myöskään muutoksenhakuoikeutta ei ole.

   Yleensä euroopan ihmisoikeussopimus ja perustuslaki suojelee yksityisyyttä, eikä lievän rikoksenteon nimeä saa julkaista, mutta tässä rangaistustyypissä ei tarvi edes rikosta ja nimi julkaistaan.

   Perustuslain turvaamaan sananvapauteen kuuluu myös oikeus kirjoitella anonyymisti:
   Informaatio- ja teknologiaoikeuden emeritusprofessori Jukka Kemppinen sanoi painavan sanansa sananvapaudesta ja anonymiteetistä blogissaaan:
   Erkki, Sinulle tapahtui huti. Entä jos peruuttaisit lausuntosi julkisesti. — Ajatuksesi on tekijänoikeuslain ja välillisesti perustuslain vastainen. — Itse olisit ehkä voinut huomata ennen lausuntoasi, että nimettömyys on sekä tekijänoikeuden että sananvapauden ydintä. — Lisäksi unohdit lähdesuojan. Henkilö joka pitää yllä aikakautista verkkojulkaisua, kuten minä blogiani, on oikeutettu salaamaan lähteensä.  — Lähdettä ei tarvitse kertoa edes poliisille.

   http://kemppinen.blogspot.my/2011/07/ministeri-tuomioja-ministeri-arhinmaki.html

 23. YHTEENVETO HÄPEÄRANGAISTUKSISTA

  Uudet häpeärangaistukset otettu käyttöön Suomessa ?

  Sana trolli on haukkumasana. Alentava, halventava ja häpäisevä.

  Keskiajalla pistettiin rangaistukseksi torille häpeäpaaluun, jos oli tehnyt väärin.

  Nyt näyttää siltä että nimi voidaan julkaista lehdessä ja haukkua trolliksi. Trolli jutut ovat suosittuja ja kaikki valtamediat näyttävät julkaisevan juttuja niistä, joten ne voivat saada 1 miljoona lukijaa.

  Eli nyt näyttää että tosiasiassa on keksitty uusi rangaistuksen laji: ei häpeäpaalu, vaan trollilistoille joutuminen, jotka voivat tavoittaa 1 miljoona lukijaa.

  Homma vaan vaikuttaa laittomalta. Ei ole sellaista lakia, joka oikeuttaisi viranomaisten langettamaan tälläisiä rangaistuksia.

  Myöskään Ylen tehtäviin ei kuulu tälläisten häpeärangaistusten langettaminen.

  Perustuslaki
  2 §
  Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.
  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100516

  Joten katson että nämä rangaistukset ovat laittomia.

  ———————————

  Näyttää että tässä uudessa rangaistumuodossa ”syyttäjä” ja ”tuomari” on sama henkilö. Se ”trolli- metsästäjä”, joka tutkii asiaa. Hän paitsi ”syyttää”, myös langettaa ”tuomion”. Tuomio on siis heidän trolli-listoille joutuminen.

  Myöskään oikeutta muutoksenhakuun, ei tässä uudessa rangaistumuodossa ole.

  ————————

  JÄÄVIYS

  Katson lisäksi että Jessikka Aro on jäävi verorahoilla kustannetun Ylen palkkalistoilla tutkimaan ja uutisoimaan trolleista,
  Koska mielestäni tälläinen aiheuttaa jääviyden:

  – Kaikki elämässäni meni päin helvettiä trollien takia, 35-vuotias Yle Kioskin tutkiva journalisti Aro paljastaa lehdessä.
  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001191030.html

  helvetti= . kuv. sietämätön piina.

  Haettiin ”helvetti” Kielitoimiston sanakirjasta  
  helvetti= 2. kuv. tuskallinen olo t. tila, sietämätön piina.

  http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80

  Katson että jääviyden aiheuttaa hallintolain 28 §:
  Esteellisyysperusteet
  Virkamies on esteellinen:
  7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434#L5P28

  Ylen budjetti on kuitenkin 500 miljoonaa vuodessa. Luulisi toimittajia riittävän siinä talossa.
  Oikeusasiamies:
  Oikeusasiamiehen toiminta perustuu perustuslakiin, jonka 109 §:n mukaan oikeusasiamiehen
  tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön
  työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.
  Yleisradio Oy kuuluu toimivaltaan siltä osin kuin kyse on yleisradiolaissa säädetyn julkisen
  palvelun hoitamisesta (esimerkiksi 724/95)
  http://oikeusasiamies.fi/dman/Document.phx?documentId=iv04110163531560&cmd=download

  Laki Yleisradio Oy:stä
  7 § 
  Julkinen palvelu
  Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisest
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380#L3P7
  2008:
  Kantelukirjoituksen mukaan Yleisradio Oy….
  – Apulaisoikeuskansleri totesi, että Yleisradio Oy:lle tehtyihin yhteydenottoihin vastaamista
  sääntelee hallintolaki siitä ilmenevine hyvän hallinnon periaatteineen.
  http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2008/20081345

  Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet

  Turvaamme puolueettomuuden, riippumattomuuden ja luotettavuuden monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tiedonhankinnalla.

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet

  Ylen toimintaperiaatteet

  Näin toimimme – Ylen eettinen ohje

  Hyväksytty hallituksessa 17.12.2015.
  Tämä eettinen ohje koskee kaikkia Ylen työntekijöitä työtehtävästä tai työsuhteen muodosta riippumatta. Ohje koskee myös freelancereita ja yhteistyökumppaneita. Ohjelmatoiminnassa ja sisältötuotannossa sekä julkaisutoiminnassa noudatamme hyvää journalistista tapaa, joka on määritelty Journalistin ohjeessa sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa.
  Yle yhtiönä
  Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/21/ylen-toimintaperiaatteet

  ———————-

  SYRJINTÄ

  Näyttää että häpeärangaistuksia käytetään vain niitä kohtaan, jotka ovat ”venäläismielisiä”. Katson että tämä on perustuslain vastaista syrjintää.

  Apulaisoikeusasiamies:
  YLEISRADION MENETTELY VAALIGALLERIAA KOSKEVASSA ASIASSA

  2.2
  Yleisradion julkista palvelua koskevat lakisääteiset velvoitteet

  Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee saman pykälän 2 momentin mukaan erityisesti: 1)
  tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja,
  mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;

  Yhdenvertaisuudesta
  Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Säännös
  ilmaisee paitsi perinteisen vaatimuksen oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta myös ajatuksen
  tosiasiallisesta tasa-arvosta. Siihen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta
  kohtelusta samanlaisissa tapauksissa (HE 309/1993 vp, s. 42).

  Yhdenvertaisuussäännös kohdistuu myös lainsäätäjään. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa
  kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan.
  Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä kaikkien kansalaisten kaikissa suhteissa
  samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia.

  Yleistä yhdenvertaisuussäännöstä täydentää perustuslain 6 §:n 2 momentin sisältämä
  syrjintäkielto, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän,
  kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun
  henkilöön liittyvän syyn perusteella. Säännöksessä lueteltuja erotteluperusteita voidaan pitää
  syrjintäkiellon ydinalueena. Luetteloa ei ole kuitenkaan tarkoitettu tyhjentäväksi, vaan eri
  asemaan asettaminen on kielletty myös muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tällainen
  syy voi olla esimerkiksi yhteiskunnallinen asema, varallisuus, yhdistystoimintaan
  osallistuminen, perhesuhteet, raskaus, aviollinen syntyperä, seksuaalinen suuntautuminen ja
  asuinpaikka (HE 309/1993 vp, s. 43–44)

  http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=ereoapaa&${BASE}=ereoapaa&${THWIDS}=0.9/1468664049_9769&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

  —————————————————–

  TROLLILISTA VOI JOHTAA KÄYTÄNNÖSSÄ KANSALAISKESKUSTELUN HILJENEMISEEN.

  Pelko joutua trollilistalle voi johtaa siihen, että monet jättävät kirjoittamatta tämän rangaistuksen pelossa.

  Tämä vaikuttaa merkittävästi kansalaiskeskustelun laatuun

  Väitöskirja:
  Demokratian ydin on valistuneessa kansalaiskeskustelussa
  https://www.uta.fi/kirjasto/vaitokset/2000/200046.html

  3 Oikeudellisia näkökohtia julkisesta palvelusta
  3.1 Perusoikeudellisia näkökohtia
  Sananvapaus
  Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä
  annetaan lailla. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja,
  mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Kyse on yksilön juridisesta oikeudesta,
  joka toteutuu yksilön voidessa vastaanottaa riippumatonta ja monipuolista tietoa. Säännöksen
  yleislauseketta on pidetty ydinajatukseltaan poliittisena perusoikeutena, jonka tarkoituksena on katsottu
  olevan taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa mielipiteenmuodostus,
  avoin keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön
  julkiseen kritiikkiin. Sananvapaudella turvataan paitsi sanomisen myös vastaanottamisen vapautta.
  Sananvapauden kohdalla televisiotoiminta on keskeinen viestinnän muoto.
  Tutkimusraportissa Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus
  on tarkasteltu julkisen palvelun
  yleisradiotoiminnan historiaa ja sananvapausajattelun kehittymistä yleisradiotoiminnassa.
  http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/1_59_2004.pdf/a5b27162-bf24-4d07-8395-9f280270f36d?version=1.0

  ————————————————

  POLITIIKAN TEKEMINEN

  Kovasti vaikuttaa siltä, että Yle ja Puolustusvoimat tekevät politiikkaa listalla. Sinne on joutunut tahoja, jotka ovat ehkä ikävimpiä nykyisten valtaapitävien kannalta. Siis tahot, jotka esittävät ikäviä mielipiteitä valtaapitävästä.

  Miksi juuri heille on annettu nämä rangaistukset ? Kovasti vaikuttaa siltä että Yle ja Puolustusvoimat tekevät politiikkaa. Se ei kuulu niiden tehtäviin.

  —————————-

  KIELENKÄYTTÖ

  Hallintolaki

  9 §
  Hyvän kielenkäytön vaatimus
  Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

  KHO:2011:19

  Virkamiehen sananvapauteen puuttuminen on perus- ja ihmisoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaan mahdollista ainoastaan laissa säädetyllä tavalla. Virkamiehen sananvapauteen puuttumista on sen vuoksi arvioitava suhteessa valtion virkamieslain 14 §:ssä säädettyihin viranhoitoon liittyviin velvollisuuksiin. Valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentti, jonka mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla, muodostaa perusteen puuttua A:n sananvapauteen.

  Yleisistä virkavelvollisuuksista sananvapautta rajoittavat kuitenkin erityisesti vaitiolovelvollisuus, virantoimitusvelvollisuus ja käyttäytymisvelvollisuus. Oikeuskäytännössä sananvapauden rajoja virkamiesten kohdalla tulkittaessa on käytetty yhtenä kriteerinä asiallisuusvaatimusta. Vääristelevät ja yksipuoliset kannanotot ovat epäasiallisia ja saattavat rikkoa sananvapauden rajoja.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100516

  Katson että monet tavalliset matti meikäläiset ovat tulleet leimatuksi turhaan ”Venäläismieliseksi trolleiksi”. Katson että tälläinen leimaava toiminta on hallintolain 9 § vastaista.

  —————————–

  KANTELU OIKEUSASIAMIEHELLE

  Suosittelen että joku kantelisi oikeusasiamiehelle yllämainituista asioista.

  Ne jotka ovat joutuneet trollilistalle, kannattaisi sitten, jos virkamiehiä /Ylen toimittaja sa huomauksen ja siten katsotaan toimineen virheellisesti, hakea sitten vahingonkorvauksia.

  Muita ajatuksia:
  https://vastavalkea.fi/2016/07/10/jessikka-aro-taysiverinen-usan-infosoturi/

  • ”Kovasti vaikuttaa siltä, että Yle ja Puolustusvoimat tekevät politiikkaa listalla. Sinne on joutunut tahoja, jotka ovat ehkä ikävimpiä nykyisten valtaapitävien kannalta. Siis tahot, jotka esittävät ikäviä mielipiteitä valtaapitävästä.

   Miksi juuri heille on annettu nämä rangaistukset ? Kovasti vaikuttaa siltä että Yle ja Puolustusvoimat tekevät politiikkaa. Se ei kuulu niiden tehtäviin.”

   Kerropa, ketkä on nimeltä mainiten esitetty trolleiksi Ylen ja Puolustusvoimien taholta.

 24. Nimimerkki Hopalong osoittaa – jälleen kerran – totaalisen asiantuntemattomuutensa.

  Puolustusvoimain tutkija Saara Jantunen (jonka kannanotoista puolustusvoimat ei ole sanoutunut irti) ei käytä toki trolli-sanaa, mutta likimain samassa merkityksessä kuvaa ”venäjämielisiksi” useitakin henkilöitä Infosota-kirjassaan. Vakiomörkönä on tietysti Johan Bäckman, joka saa runsaasti palstatilaa kirjassa.

  Lisäksi kirjasta löytyy mm. kohta (s. 166): ”Hildén-Järvenperä ei ole ainoa Porin demari, joka on tukenut lausunnoissaan Venäjää. Saman puolueosaston jäsen ja entinen kansanedustaja Mikko Elo on yhtä lailla osallistunut venäjämieliseen kirjoitteluun. Helsinkiläinen demari Pirkko Turpeinen-Saari on Bäckmanin ja Hildén-Järvenperän tapaan tukenut voimakkaasti Itä-Ukrainan separatisteja. …”

  Yle puolestaan on haastatellut Saara Jantusta Ykkösaamun Talousviikko ja infosota -ohjelmassa Yle Radio 1:ssä pe 16.10.2015 klo 8.10 alkaen, haastattelijana Ylen toimittaja Sari Huovinen.
   
  Ohjelman tallenne löytyy osoitteesta http://areena.yle.fi/1-2982973. Infosota-osio alkaa kohdasta 30.00.
   
  Jantusen voidaan katsoa antavan haastattelun puolustusvoimain viranhaltijana, sen palkkaamana tutkijana.
   
  Huovinen toteaa haastattelussa: ”Saara Jantunen, Te nostatte kirjassanne esille muutamia nettisivustoja, joita käytetään Suomessa Venäjän informaatiosodankäynnin kanavana[…]”
   
  Tässä yhteydessä Huovinen luettelee Verkkomedian ja Magneettimedian ohella myös Vastavalkean, eli toistaa sitä Jantusen kirjan väitettä, että Vastavalkea toimii Venäjän informaatiosodankäynnin kanavana (tässä muodossa väitettä ei tosin löydy Infosota-kirjasta, joten Ylen Huovinen on antanut näin ikioman ja Ylen panoksen keskusteluun).
   
  Samassa yhteydessä Jantunen puhuu Venäjä-narratiivin toisintajista ja monistajista, tarkoittaen myös edellä mainittuja nettisivustoja ja siis myös Vastavalkeaa.

  Tämän ohjelman väitteiden osalta Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ei sallinut Vastavalkealle lainmukaisia vastine- ja oikaisuoikeuksia, ilmoittaen käytännössä yhtyvänsä näihin väitteisiin. Asian juridinen käsittely on kesken.

  Se, että todellakaan ei stasimaisesta trollijahdista huolimatta (tämän enempää) ole löytynyt trolleja, osoittaa vakuuttavasti sen, että koko trollijahti on puhdasta huuhaata. Lähinnä ajankohtaisena verrokkina näille suomalaisille trollijahtaajille tulee mieleen Erdoganin touhut Turkissa. Onneksemme näillä suomalaisilla totalitaristeilla saarajantusilla, jessikkaaroilla ja muilla ei ole samanlaista valtaa kuin hengenheimolaisellaan Erdoganilla.

  • Jantunenhan nimenomaan sanoi, että hän ei ole väittänyt ketään trolliksi. Ja se on totta. Mitä muuten noihin mainittuihin henkilöihin tulee, hehän ovat päivänselvästi Venäjän propagandan toisintajia. Sen mainitseminen ei ole mikään rikos, vaan kuuluu normaaliin kansalaiskeskusteluun.

   Muuten Jantusen haastattelun pääaihe oli Venäjän käymä informaatiosota. Täytyy olla äärimmäisen naiivi ihminen, joka sen kieltää. Jantunen totesi myös, että keino kuuluu myös USA:n valikoimaan.

   Vastavalkeassa on ollut hyviä ja paljastavia kirjoituksia etenkin latinalaisen Amerikan oloista ja pankkitoiminnasta. Venäjä on jätetty rauhaan, vaikka siellä ilmiselvästi kansalaisvapauksia supistetaan ja vähemmistöryhmiä vainotaan. Kansallista kiihkoa nostatetaan kuvitellulla ulkoisella uhalla. Venäjä ja Turkki muistuttavat suuresti toisiaan, mitä tulee yhteiskunnalliseen kehitykseen. Se kehitys on kohti fasismia.

   Sinun kirjoituksiasi leimaa voimakas USA-viha. Se sokaisee silmäsi niin, että et pysty näkemään mitään Venäjän toimintaa vääränä. Kaikki, mitä Venäjä tekee, on oikein ja kansainvälisen oikeuden mukaista. Ai niin, Putinhan se näin sanoo.

   Odotan mielenkiinnolla juridista käsittelyä koskien Vastavalkean vastineoikeutta.

  • Lisään vielä, että täällä pyörii kaikenlaista holoaustin kieltäjää ja rasististen aatteiden levittäjää, mutta heitä et opponoi. Jonkinlaisen johtopäätöksen tuostakin voi tehdä.

 25. Saara Jantusen toimesta tapahtunut ”normaalin yhteiskunnallisen keskustelun” militarisointi on tuonut mukanaan pelkkää pahaa. Yhdessä ”toimeenpanevan tahon” eli Ylen toimien kanssa on saatu aikaan stasimainen naapurinkyttäysmentaliteetti (jota Stalininkin aikana harrastettiin).

  Todellista naiiviutta on puhua pelkästään Venäjän käymästä informaatiosodasta, kun sen alan ehdoton markkinajohtaja on USA. Sen kokemus alalta yltää yli sadan vuoden taakse (aina Creelin komission aikoihin), ja tehonsa se on osoittanut mm. infosotakampanjoissa Muammar Gaddafia ja Saddam Husseinia vastaan, joille USA järjesti myös fyysisen tuhon.

  Puheesi Venäjän kokemasta kuvitellusta ulkoisesta uhasta muistuttaa erehdyttävästi USA:n käymän infosodan retoriikkaa. Liki jokapäiväiset uutiset Naton ja USA:n aseiden siirtelystä Venäjän rajoille eivät liene kuvitelmaa, vaikka sellaisenkin länsimedia toki osaa. Ja kuvitelmaa tuskin on myöskään Suomen valtiojohdon toimet Naton isäntämaasopimuksineen ja USA-osallisteisine sotaharjoituksineen Venäjän rajoilla

  Tuo höpinäsi minun USA-vihasta lienee pelkkää heijastumaa omasta Venäjä-vihastasi. Näen Venäjänkin toimet varsin realistisesti. Lopetin juuri Mihail Zygarin Putinin sisäpiiri -kirjan lukemisen, ja yritän saada siitä arvion Vastavalkeaan.

  Suomettuneella 70-luvulla rohkenin julkisesti arvostella Neuvostoliittoa globaalin rauhanliikkeen monopolisointipyrkimyksistä. Tämä tapahtui mm. Lontoossa osallistuessani Sosialistisen nuorisointernationaalin edustajana Maailman Rauhanvoimien kongressin jatkokokouksiin. Tiedonantaja nimitteli minua pariinkin otteeseen pääkirjoituksissaan ”neuvostovastaiseksi”.

  Joten USA:n syliin rojahtaneena uustaistolaisena toisinnat näitä silloisten taistolaisten arvioita. Siitä vilpitön kiitos, sillä se osoittaa minun säilyttäneen arvostelukykyni.

  Länsimedian ja Suomenkin poliittisen eliitin mölinä kansainvälisen oikeuden rikkomisista Krimin Venäjään liittymisen yhteydessä kaipaa vielä kovin reaalista kansainvälisen oikeuden arviota. Oikeus ei siinäkään suhteessa toteudu huutoäänestyksellä. Pikemminkin se on Erdoganin nyt toteuttamaa oikeutta; Turkkihan on kuten tiedämme läntisen arvoyhteisön Naton jäsen.

  Turkin osalta TV:n Päivän kasvo professori Jukka Kekkonen totesi juuri tänään sen kehityksen kulkevan kohti fasismia. Siltä osin olemme siis me kaikki kolme samaa mieltä. Itse toivon, ettei se ennakoisi koko läntisen arvoyhteisön tulevaa kehitystä.

 26. Entä jos trolli jahdissa on siitä kyse, ettei hallinnon touhut kestä päivänvaloa ja jotkut tahot yrittävät kaikin kainoin saada kansalaiskeskustelun hiljaiseksi ?

  Esim. oman tulkintani mukaan Suomi ei ole koskaan liittynyt euroon. Näin koska tulkintani mukaan euro-sopimusta ei ole koskaan voimaansaatettu.

  Jos olette erimieltä, niin kertokaas milloin se on voimaansaatettu ? Katsokaa viimeisin kommentti täältä:
  http://www.finnleaks.net/lukijalta-suomi-ei-ole-liittynyt-euroon/#comment-30

  Jos kansalaiskeskustelusta kävisi ilmi ikäviä asioita, jos se jatkuu. Perustuslakivaliokunta käsittelee juuri Väyrysen euro-ero aloitetta. Siinä yhteydessä myös pohditaan, onko Suomi koskaan liittynyt euroon.

  Puolustusvoimien ylipäällikkö Sauli Niinistöllä oli merkittävä rooli euro sopimus hommassa. Juuri puolustusvoimat on ollut aktiivinen trolli jahdissa.

  Voisi olla hyvä jos vaihtoehto media kysyisi kansalta, että milloin se on voimaansaatettu, tietääkö joku ?? Ottaisi puheenvaiheeksi sen. Eiköhän totuus sitten tulisi ilmi kansalaiskeskustelussa.

 27. ”Todellista naiiviutta on puhua pelkästään Venäjän käymästä informaatiosodasta, kun sen alan ehdoton markkinajohtaja on USA.”

  Jantunenhan nimenomaan itse toteaa, että myös USA harjoittaa informaatiovaikuttamista (hybridisodankäyntiä) ja on tehnyt sitä kauan.

  ”Liki jokapäiväiset uutiset Naton ja USA:n aseiden siirtelystä Venäjän rajoille eivät liene kuvitelmaa, vaikka sellaisenkin länsimedia toki osaa. Ja kuvitelmaa tuskin on myöskään Suomen valtiojohdon toimet Naton isäntämaasopimuksineen ja USA-osallisteisine sotaharjoituksineen Venäjän rajoilla”

  Kuinka kaikki alkoi? Kylmän sodan päättymisen jälkeen Nato vähensi huomattavasti varusteluaan Euroopassa. Eurooppalaiset jäsenmaat vähensivät puolustusmenojaan reippaasti. Ruotsi jopa luopui asevelvollisuudesta.

  Miksi näin tapahtui? Lännessä ajateltiin, että Venäjä ei enää uhkaa niitä, joten vahvoja puolustusvoimia sitä varten ei tarvita. Mutta niin ei ollutkaan. Venäjällä nousi valtaan hallinto, joka osoitti, että Venäjä käyttää Euroopassa myös sotilaallista voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Siinä ei kaihdeta edes valtioiden rajan muuttamista. Naton oli pakko palata alkuperäiseen tehtäväänsä, estämään Venäjän laajentumista länteen.

  Nato ei hyökkää Venäjän kimppuun. Ei myöskään Venäjä ryhdy sotaan Naton kanssa, ei ainakaan tarkoituksella. Mutta Venäjä on ilmiselvästi kokeillut, kuinka tiukasti Nato on sitoutunut viidennen artiklan velvoitteisiin. Vastauksen se on saanut. Nato on lisännyt voimaansa itäisissä jäsenmaissaan, kuitenkin enemmän symbolisella tasolla. Venäjä on kuitenkin käyttänyt tapahtunutta erinomaisella tavalla propagandassaan.

  • Sotatieteen tohtori Saara Jantuselle tutkijan objektiivisuus on jokseenkin tuntematon käsite. Hän toki mainitsee USA:n ”informaatiovaikuttamisen”, mutta Jantuselle USA on hyvis ja Venäjä pahis. Tällä asenteellaan Jantunen sanoutuu käytännössä irti tieteenteosta, ja asettuu hänkin USA:n infosoturin asemaan.

   On olemassa varmasti relevantimpiakin tarinoita siitä, kuinka kaikki alkoi. Eiköhän viimeisten parinkymmenen vuoden kehityskulkuun ole ratkaisevimmin vaikuttanut USA:n hallitustenvaihto-ohjelma, joka on johtanut Jugoslavian hajoamiseen, Irakin ja Libyan valtioiden tuhoutumiseen (päämiehineen) ja nyt käynnissä oleviin Syyrian ja Ukrainan sisällissotiin. Afganistania, Egyptiä, Tunisiaa ja muita unohtamatta.

   Venäjän askareet Georgiassa ja muualla lähireviirissään ovat USA:n toimiin verrattuna kärpäsen ininää.

   Naton alkuperäinen ja nyt toteutumassa oleva tehtävä on ulottaa USA:n geopoliittinen hallitseva asema itään. Siinä se on jo edennyt Venäjän rajoille. Nato (eli käytännössä USA) tässä on kokeillut, kuinka pitkälle Venäjän pinna kestää.

   USA on samalla testannut oman vasallikaartinsa uskollisuutta maailmanhallinnan tavoitteittensa toteuttamisen tukemisessa. Suomi on osoittanut olevansa USA:n luotettava kumppani. Jopa niin pitkälle, että Kepu hallituksen johtopuolueena on valmis tuhoamaan suomalaisen maatalousväestön Venäjän vastaisia talouspakotteita jatkamalla.

   • ”Suomi on osoittanut olevansa USA:n luotettava kumppani. Jopa niin pitkälle, että Kepu hallituksen johtopuolueena on valmis tuhoamaan suomalaisen maatalousväestön…”

    Suomen poliittisten puolueiden johto ei aja suomlaisten etuia. Mutta vasallimaissa hallitseekin ihmiset, jotka ajaa omaa etuaan noudattaessaan herraansa palvelevaa politiikkaa.

    Taidetaan olla valmiita tuhoamaan muutakin kuin suomlaisten elinkeino. Venäjän jatkuva mustamaalaaminen ja liittyminen laajentumishaluiseen Venäjää vihollisena pitävään sotilasliittoon kertoo valmiudesta tuhota koko maa ja kansa. Oman edun vuoksi.

 28. Jonsse ampui molemmilta lonkilta, napakymppiin. Pirun hyvä kirjoitus. Neiti Arosta. Hän on huomannut edukseen mihin leiriin pystyttää telttansa. Jenkkimentaliteettia puolustavalla on USAn politiikassa mahtava tulevaisuus. Nuoleskelijoita suositaan korkeimmilla tasoilla vanhan tavan mukaan. Eikä ole vahingollista olla ”hyvän-näköinen Blondy”. Naisilla on ihmeellinen voima, kiskaista puntarista omaksi hyväkseen.

 29. Asioilla on myös eri näkökulma. Nimittäin tämä neiti Aro ei ole pystynyt osoittamaan väitteilleen Venäjän trolleista mitään konkreettista. Toinen väittämänsä muka MV-lehden venäjänrahoituksesta sekin osoittautui puutaheinäksi. Poliisihan sen tutki ei väitteessä ollut perää. Nyt olisi mielenkiintoista nähdä joutuuko neiti Aro itse syytettyjen penkille törkeästä kunnianloukkauksesta missä väitti että Janitskin olisi Venäjän trolli ja saisi siitä sellaisesta ruplia Putinilta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here