Politico-verkkojulkaisussa kirjoitettiin viime toukokuussa, että kansainvälisten investointien puute on ollut yksi merkittävistä syistä Kreikan vuosia kestäneeseen taantumaan. Vuodesta 2010 lähtien monet monikansalliset yhtiöt ovat jäädyttäneet Kreikan investointejaan, mutta Kiinan valtion omistama China Ocean Shipping Company (Cosco) on ollut poikkeus. Monista ongelmista huolimatta Cosco on investoinut merkittäviä summia Kreikan suurimpaan satamaan, Pireukseen, aina vuodesta 2008 lähtien. Tuolloin Cosco ja Pireuksen satama (Piraeus Port Authority, PPA) tekivät lopulta 35-vuotisen sopimuksen, jonka myötä Cosco sai toimintalisenssin Pireuksen II-laituriin sekä luvan rakentaa uuden laituri III:n. Sopimuksen kokonaishinnaksi arvioitiin kaikkiaan 4,3 miljardia euroa.

Pireuksen satama on toiminut kiinalaistavaroiden porttina Eurooppaan vuodesta 2008 lähtien. Hampurin, Antwerpenin ja Rotterdamin ohella Pireus on yksi Euroopan merkittävimmistä kauppasatamista. Suurten elektroniikkayhtiöiden kuten Huawein, ZTE:n, Samsungin ja HP:n laitteita tuodaan Euroopan markkinoille Pireuksen kautta. Keski- ja Itä-Eurooppaan Aasiasta kuljetettavien tavaroiden kuljetusaika lyhenee 4–10 vuorikaudella siihen verrattuna, että ne toimitettaisiin pohjoisten suursatamien kautta. Tämä on Kiinalle merkittävä etu. McKinseyn selvityksen mukaan myös Kreikka tulee hyötymään meriliikenteen kasvusta, sillä logistiikkasektorin on katsottu olevan yksi maan lupaavimmista kasvualoista.

Kuluvan vuoden helmikuussa Cosco ja Kreikan yksityistämisrahasto HRADF (Hellenic Republic Asset Development Fund) sopivat PPA:n osake-enemmistön myymisestä Coscolle. Toisin sanoen koko Pireuksen sataman hallinnasta vastaavan yhtiön osake-enemmistö siirtyi kaupassa Kiinan valtionyhtiön omistukseen. Coscon edustajien ohella sopimusta oli allekirjoittamassa Kreikan pääministeri Alexis Tsipras sekä Kiinan Kreikan suurlähettiläs Zou Xiaoli. Tsipraksen mukaan sopimus ”tekee silkkitiestä lyhyemmän” eli nopeuttaa Kiinasta tuotujen tavaroiden pääsyä Euroopan markkinoille. Varapääministeri Yannis Dragassakis puolestaan totesi ettei sopimus ole tilapäinen, vaan luo suuntaviivoja mahdollisesti pitkälle tulevaisuuteen. HRADF:n puheenjohtaja Stergios Pitsiorlas totesi, että ”tämä yksityistäminen tekee Kreikasta aasialaistavaroiden portin Eurooppaan, vahvistaa taloutta ja strategista merkitystä alueella.”

Suurlähettiläs Xiaoli kehui tulevaa sopimusta jo etukäteen pitämässään puheessa ”The New Silkroad of China: One Belt, One Road (OBOR) and Greece”. Xiaolin mukaan sopimusosapuolet ovat yksimielisiä, että sopimus palvelee Kiinan, Kreikan ja koko alueen intressejä. Hän totesi, että

”Kiina on aina pyrkinyt ymmärtämään ja sopeutumaan Kreikan huoliin. Kiinan johdonmukainen kanta on, että Kreikan kannattaisi pysyä euroalueessa ja EU:n tulisi lisätä yhteistyötään maan velkakriisin hoitamiseksi. Kiina on tarjonnut tukeaan Kreikalle parhaan kykynsä mukaan, konkreettisin toimin.”

Xiaoli totesi myös joidenkin kreikkalaispoliitikkojen ja -liikemiesten ymmärtäneen, ettei Coscon (Pireuksen) projektin tärkeys piile vain niissä 365,8 miljoonassa eurossa, jolla se osti 67 prosentin osake-enemmistön PPA:sta, eikä siinä, että arvioiden mukaan Cosco ja monet muut yhtiöt tulevat seuraavina vuosikymmeninä investoimaan Kreikkaan arviolta 5 miljardia euroa. Todellinen merkitys piilee siinä, että kaupan myötä Kreikkalla on mahdollisuus palata kansainvälisille pääomamarkkinoille, joka voi tarjota maalle tien ulos nykyisestä kriisistä. Xiaoli viittaa näkemykseen, että viime vuonna perustettu Aasian infrastruktuuri- ja investointipankki (Asian Infrastructure and Investment Bank, AIIB) ja Silkkitierahasto (Silk Road Fund) sekä niiden rinnalle suunniteltava Kiinan ja EU:n yhteisinvestointirahasto tulevat lisäämään Aasian ja Euroopan välisiä investointeja, joista myös Kreikka tulisi hyötymään.

Kaikista juhlapuheista huolimatta PPA:n myynti ei sujunut ongelmitta, sillä Ateenassa kauppaa saatteli kreikkalaisten satamatyöläisten lakko ja mielenosoitukset. Mielenosoittajan arvostelivat Kreikan valtion omaisuuden yksityistämistä peläten sen johtavan satamatyöpaikkojen vähentämiseen. ”Tämä on Kreikan kansan omaisuuden pois lahjoittamista. Miksi Kiinan pitää hallita Piraeusta eikä Kreikan valtion?”, kyseli eräs satamatyöntekijä. Tsipraksen johtama hallitus onnistui pitämään Pireuksen kauppaa kauan jäissä, mutta joutui lopulta myöntymään siihen viime kesänä sovittujen velkajärjestelyjen puitteissa.

Luvassa uusia rautatieyhteyksiä

Kiinalaisen China Railway Groupin (CRG) johtama yhtymä rakentaa nopean rautatieyhteyden Budapestin ja Belgradin välille (Unkari-Serbia-rautatie) ensi vuoden loppuun mennessä. Rahoitus- ja rakennussopimus allekirjoitettiin viime marraskuussa. Unkarin puoleisen 166 kilometrin mittaisen rataosuuden hinnaksi tulee arviolta 1,5 miljardia euroa. Kyseessä on ensimmäinen kiinalaisten johtama rautatiehanke EU-alueella. Unkari-Serbia-rautatie ja Pireuksen satama tulevat muodostamaan osan Kiinan Euroopan maa-meri-kuljetusreitistä (China-Europe Land-Sea Express Route).

Nykyisin Pireuksen Kiinan terminaalista kulkee viikoittain yhdeksän junavaunua Keski- ja Itä-Eurooppaan. Xiaolin mukaan määrä tulee moninkertaistumaan tulevaisuudessa. ”Pireuksen projektin” pohjalta Cosco pyrkii laajentamaan yhteistyötään myös Välimeren ja Mustanmeren välisten valtioiden kanssa ja luomaan nykyistä kansainvälisemmän kuljetusverkoston. Kiina on nimittänyt uutta silkkitietä myös ”uudeksi Euraasian maasillaksi”, joka pyrkii ”lähentämään Kiinan, Keski-Aasian, Venäjän ja Euroopan”. Nämä visiot ovat osoitus Kiinan laaja-alaisista ja kunnianhimoisista suunnitelmista. Samalle ne osoittavat Vanhan mantereen olevan keskeinen osa toimiviin liikenneyhteyksiin perustuvaa suurhanketta.

Kiinalainen Xinhua ja People’s Daily Online uutisoivat äskettäin kahden uuden junareitin avaamisesta Kiinasta Eurooppaan. Yksi reiteistä on noin 13 500 km pitkä ja se kulkee Kiinan Guangdongista Venäjän, Valko-Venäjän ja Puolan kautta Duisburgiin Saksaan. Matka-ajaksi ilmoitetaan 19 päivää, mikä on 15 päivää lyhyempi merikuljetukseen verrattuna. Guangdongin maakunta on merkittävin ulkomaankaupan keskus Kiinassa. Toisen reitin pituus on 8000 km ja se lähtee Länsi-Kiinan Xinjiangista Kazakstanin, Venäjän ja Puolan kautta päättyen myös Duisburgiin. Matka kestää 10 päivää. Xinjianista tuodaan muun muassa kemikaalituotteita, tomaattikastiketta ja tekstiilejä, kun sinne taas viedään kalusteita sekä erilaisia ruoka-, sähkö- ja terveystuotteita.

Kiinan aktiivinen ote liikennehankkeisiin lienee herättänyt EU:n, sillä se valmistelee vastinetta Kiinan Eurooppaan suunnittelemalle maa-meri-kuljetusreitille. Hanke on nimeltään Orient/East-Med corridor ja sen tavoitteena on luoda tiivis liikennekäytävä Pohjanmeren ja itäisen Välimeren väliselle alueelle. Hankkeeseen osallistuu yhdeksän EU-maata: Itävalta, Bulgaria, Kypros, Tšekin tasavalta, Saksa, Kreikka, Unkari, Romania ja Slovakia. Suunnitelman mukaan liikennekäytävä koostuu rauta- ja maanteistä, lentokentistä ja satamista. Andreea Brînză arvioi EU:n vastineella olevan Kiinaa realistisemmat menestymisedellytykset, koska sen liikenneyhteydet eivät kulje Kreikan ja Makedonian tai Serbian ja Kosovon väliin jäävien ”etnis-kansallisten konfliktialueiden kautta.”

Kiinan suorat ulkomaan ja Euroopan investoinnit kasvaneet merkittävästi

Kiinan suorat ulkomaaninvestoinnit kasvoivat huomattavasti vuosina 2006–2014. The Economistin mukaan jakson alussa kaikkien ulkomaaninvestointien yhteisarvo oli n. 25 miljardia dollaria, kun vuonna 2014 määrä oli noussut lähes 120 miljardiin. Vuonna 2004 EU-alueeseen ei investoitu käytännössä lainkaan, kun vuoteen 2014 mennessä investointien arvo oli 18 miljardia. Yhdysvaltalaisen Baker and Kenzie -lakifirman mukaan Kiinan koko Euroopan investoinnit olivat vuonna 2015 ennätykselliset 23 miljardia. Sen sijaan euroalueeseen kohdistuneet investoinnit olivat vuonna 2015 noin 17 miljardia, kun vuotta aikaisemmin arvo oli 12,5 miljardia dollaria. Kiinan raportoiduista talousongelmista huolimatta euroalueen investoinnit kasvoivat 36 prosenttia vuosina 2014 –2015.

Suomen Pankin vuonna 2014 julkaiseman raportin mukaan kiinalaiset investoivat Eurooppaan etsiäkseen uusia markkinoita ja hankkiakseen brändejä, teknologiaa ja tietämystä. Tällä hetkellä Yhdysvallat on edelleen EU:n merkittävin kauppakumppani Kiinan kuitenkin kuroessa välimatkaa nopeasti. Kiina ja Yhdysvallat kilpailevat EU:n markkinaosuudesta eri tavoin. Yhdysvallat on tavoittelut TPP:n (Trans-Pacific Partership) ja TTIP:n (Transatlantic Trade and Investment Partnership) kaltaisia laajoja monenkeskisiä kauppasopimuksia, kun Kiina on puolestaan investoinut silkkitien varrella sijaitsevien valtioiden satamiin, rautateihin ja muihin infrastruktuurihankkeisiin.

Lähteet

Tiezzi, Shannon | The Diplomat (9.6.2015): China’s Silk Road in Europe: Not Just Hungary http://thediplomat.com/2015/06/chinas-silk-road-in-europe-not-just-hungary/

Reuters (25.11.2015): China Railway Group team wins $1.6 bln Hungary high-speed rail contract http://in.reuters.com/article/china-hungary-railway-idINL8N13K1YF20151125

Brînză, Andreea | The Diplomat (25.4.2016): How a Greek Port Became a Chinese ”Dragon Head”. http://thediplomat.com/2016/04/how-a-greek-port-became-a-chinese-dragon-head/

Underwood, Kieren | The Trumpet (22.4.2016): China Establishes Its Silk Road in Greece by Purchasing the Port of Piraeus. https://www.thetrumpet.com/article/13775.19.0.0/economy/trade/china-establishes-its-silk-road-in-greece-by-purchasing-the-port-of-piraeus

Koutantou, Angeliki | Reuters (8.4.2016): Workers protest as Greece sells Piraeus Port to China COSCO. http://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-greece-privatisation-china-c-idUKKCN0X50XD

Zou, Xiaoli | China Embassy (30.3.2016): Speech by Ambassador Zou Xiaoli at the Seminar ”The New Silk Road of China: One Belt, One Road (OBOR) and Greece”. http://gr.china-embassy.org/eng/zxgx/t1351970.htm

Ekathimerini (13.6.2008): Piraeus port announces Cosco is tender winner. http://www.ekathimerini.com/58053/article/ekathimerini/business/piraeus-port-announces-cosco-is-tender-winner

The Economist (12.9.2015): The new Silk Road. http://www.economist.com/news/special-report/21663326-chinas-latest-wave-globalisers-will-enrich-their-countryand-world-new-silk-road

Peard, Estelle | Phys.org (29.3.2014): Rail link is new ’silk road’ from China to heart of Europe http://phys.org/news/2014-03-rail-link-silk-road-china.html#jCp

Palaiologos, Yannis | Politico (1.5.2015): China’s new silk road might save Greece http://www.politico.eu/article/chinas-new-silk-road-might-save-greece/

Lihua, Chang & Trigkas, Vasilis | Carnegie-Tsinghua (11.5.2015): Can China’s New Silk Road End Greece’s Economic Tragedy? http://carnegietsinghua.org/2015/05/12/can-china-s-new-silk-road-end-greece-s-economic-tragedy/i8e5

Xinhua (29.5.2016): Cargo trains link China, Germany. http://www.china.org.cn/world/2016-05/29/content_38557647.htm

People’s Daily Online (15.4.2016): Longest cargo train route between China and Europe opens. http://en.people.cn/n3/2016/0415/c90000-9045138.html

 

3 KOMMENTTIA

 1. Mielenkiintoinen ja hyvä artikkeli joka hyvin valottaa niitä eroja joita on usraellaisen NWO-agendan ja kiinalaisen ajattelun välillä suhteessa muuhun maailmaan.
  Kun edellisessä korostuu sotaisa väkivalta, alistaminen, riisto, puhdas egoismi ja oman hyödyn estoton tavoittelu niin jälkimmäisen painopiste on aivan muualla: sellaisessa yhteistyössä joka hyödyttää myös vastapuolta. Kiina siis ei ole samalla tavoin imperialistinen ja riistävä kulttuuri kuin Länsi. Eikä se ole koskaan sitä ollut.
  Myös Libyassa Kiina teki arvokasta ja hyvää yhteistyötä pyrkimättä asettamaan omaa nukkehallitustaan maahan ennen kuin maa joutui USA-koaliitin hyökkäyksen kohteeksi. Ja se jatkaa samaa Afrikassa.
  Yleensäkin tuo USA-koaliitiion alistus- ja nukkehallituspolitiikka on Kiinalle vierasta. Se luottaa enemmän omiin erilaisiin voimiinsa ja haluaa edistää omaa asiaansa auttamalla muitakin, siis vähemmän egoistisesti ja se saattaa olla jatkossa erittäin vahva valttikortti.
  Ei olisi mikään ihme jos EU:n kelkka pian kääntyisi ja irtaantuminen USA-hegemoniasta toteutuisi Kiinan avustamana ja sen näyttämän mallin innoittamana. Esim. artikkelissa kuvattu Kiinan asenne Kreikkaa kohtaan on apua eikä riistoa tarjoava.
  Ja kiistatta on jotenkin irvokasta että näin Kiina myös paljastaa Kreikalle Eurooppaa ja läntistä maailmaa hallitsevan NWO-pankkiirimafian moraalittomuuden kun tuo mafia ei ole ollut muusta kiinnostunut kuin kreikkalaisten (myös eurooppalaisten) riistämisestä ja maan ajamisesta kurjuuteen ja orjuuttavaan velkariippuvuuteen itsestään.

  • Lukaisin pari artikkelia liittyen Kiinan ja ’läntisen arvoyhteisön’ väliseen yhteiselon vaikeuteen.
   Tämä itseään arvoyhteisöksi kutsuva maailmaa riistävä ja kurjistava USA-koaliitio suuryrityksineen katsoo tietenkin karsaasti Kiinan kehitystä ja sen laajenemista Eurooppaan ja Afrikkaan jota se pyrkii kaikin keinoin estämään. Ja viimeisenä keinona sotaakin suunnitellaan.
   Tietysti ’arvoyhteisö’ kokee kiinalaisen yhteistyömallin suurena uhkana koska siinä on vaara että se voisikin alkaa kiinnostamaan laajemmin kansoja ja enemmän kuin sen oma ’saddamilainen’ hajota ja hallitse malli, jolla nyt yritetään kaataa Syyriaa.
   Sotasuunnitelmia pidetään vireillä ei vain Venäjää vaan myös Kiinaa varten.
   Paul Craig Roberts näkee asioita näin:
   “Liar in Chief” Obama Supports the Terrorists, Wants War with Russia and China, Still Intends to Overthrow Syrian Government — Obama tulee terrorismia, haluaa sotaa Venäjän ja Kiinan kanssa ja yhä haluaa syrjäyttää Syyrian hallituksen
   Venäjä ja Kiina ovat ymmärtäneet oikein … Obaman tarkoitus on houkutella Länsi mukaan sotaan heitä vastaan koska hän tietää ettei muuta keinoa ole … mutta vasalliksi alistuminen tietää tuhoa Euroopalle

   In Obama’s account, Washington is defeating ISIL in Iraq, but Russia and Assad are defeating the Syrian people in Syria.  Obama denounced Russia and the Syrian government—but not ISIL—as barbaric.  The message was clear: Washington still intends to overthrow Assad and turn Syria into another Libya and another Iraq, formerly stable and prosperous countries where war now rages continually.
   If Helen Thomas were still there, she would ask the Liar-in-Chief what went wrong with Washington’s policy in Iraq.  We were promised that a low-cost “cakewalk” war of three or six weeks duration would bring “freedom and democracy” to Iraq.  Why is it that 13 years later Iraq is a hellhole of war and destruction?

   Meanwhile, Moscow and Beijing have understood the message.  Washington intends war.  The purpose of Washington’s lies is to prepare the insouciant Western peoples for war against the two countries that Washington cannot subjugate except by victory in war.
   By faithful vassalage to Washington, Europe is bringing death and destruction to the world.

   http://www.globalresearch.ca/liar-in-chief-obama-supports-the-terrorists-wants-war-with-russia-and-china-still-intends-to-overthrow-syrian-government/5539767

   Dokumentti alla sanoo ettei USA – pitäisi varmaan sanoa pankkiirimafia, City – ole turvassa ennen kuin se on valloittanut maailman … suvereenit valtiot kuten Venäjä ja Kiina – vaikka ovatkin vielä jossakin määrin rahamafian oligarkkien kahleissa – ovat uhka ja ne on tuhottava
   Pentagon Concludes America Is Not Safe Unless It Conquers The World. US Plans War against Russia.
   The Pentagon has released its “National Military Strategy of the United States of America 2015,” June 2015. http://news.usni.org/2015/07/02/document-2015-u-s-national-military-strategy 
    
   The document announces a shift in focus from terrorists to “state actors” that “are challenging international norms.” It is important to understand what these words mean. Governments that challenge international norms are sovereign countries that pursue policies independently of Washington’s policies.  These “revisionist states” are threats, not because they plan to attack the US, which the Pentagon admits neither Russia nor China intend, but because they are independent.
   http://www.globalresearch.ca/pentagon-concludes-america-is-not-safe-unless-it-conquers-the-world-us-plans-war-against-russia/5461706

   Tässä linkissä monta hyvää artikkelia USA-koaliition sotahankkeista Kiinaa vastaan
   http://www.globalresearch.ca/search?q=USA+warplans+against+China&x=9&y=5

   • Pieni tarina kiinalaisen ja lätiseen anglo-amerikkalais-sionistisen riistokapitalismi mallin välillä:
    Kun riistokapitalismin siirtomaaherrat saapuivat Afrikkaan aloittaen sen ryöstämisen he veivät heti saaliina mustia orjiksi kotimaahansa.
    Mutta kun ensimmäinen kiinalainen laiva saapui Afrikan itärannikolle ja palasi takaisin Kiinaan sillä oli ruumassa jotain muuta kuin neekeriorjia. Kiinalaiset halusivat tuoda maahansa ensimmäisen kirahvin.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here