Kylmä sota alkoi presidentti Trumanin kaudella ja se jatkui läpi presidenttien Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford ja Carter hallitusten. Kylmä sota päättyi Reaganin toisella kaudella, kun Reagan ja Gorbatšov tulivat yhteisymmärrykseen, että konflikti oli vaarallinen, kallis ja turha.

Kylmä sota ei tauonnut pitkäksi aikaa: vain Reaganin toisen kauden lopun ja George H. W. Bushin nelivuotiskauden. Vuonna 1990 presidentti Clinton aloitti kylmän sodan uudelleen rikkomalla Yhdysvaltain lupauksen olla laajentamatta natoa Itä-Eurooppaan. Georgo W. Bush lämmitti uudelleen alkanutta kylmää sotaa vetämällä Yhdysvallat pois ABM-sopimuksesta (Ballististen ohjusten torjuntaohjuksia rajoittava sopimus), ja Obama on kuumentanut sitä vastuuttomalla retoriikallaan ja sijoittama amerikkalaisia ohjuksia Venäjän rajoille sekä syrjäyttämällä Ukrainan hallituksen.

Kylmä sota oli Washingtonin luomus. Se oli Dullesin veljesten aikaansaannos. Allen Dulles oli CIA:n johtaja ja John Foster Dulles ulkoministeri. He pysyivät pitkään viroissaan. Veljeksillä oli kylmässä sodassa oma lehmä ojassa. He käyttivät kylmää sotaa turvatakseen lakifirmansa asiakkaiden intressejä ja he käyttivät sitä kasvattaakseen hallinnonalojensa budjetteja ja vaikutusvaltaa hallituksessa. On kiehtovinta vastata ulkopolitiikasta ja salaisesta toiminnasta, kun ajat ovat vaaralliset.

Allen ja John Foster Dulles
Allen ja John Foster Dulles

Aina kun Latinalaiseen Amerikkaan ilmestyi uudistushaluinen demokraattinen hallitus, Dullesin veljekset näkivät sen uhkana lakifirmansa asiakkaiden omistuksille kyseisessä maassa. Nämä – toisinaan epädemokraattisia hallituksia lahjomalla hankitut – omistukset kanavoivat maan resurssit ja varallisuuden amerikkalaisiin käsiin. Ja sen tilanteen Dullesin veljekset aikoivat myös säilyttää. Uudistushaluinen hallitus julistettiin marxilaiseksi tai kommunistiseksi ja CIA ja Ulkoministeriö yksissä tuumin syrjäyttivät sen ja asettivat valtaan Washingtonia tottelevan diktaattorin.

Kylmä sota oli täysin tarpeeton – paitsi Dullesin veljesten ja sotateollisen kompleksin intresseille. Neuvostohallinnolla (toisin kuin USA:n nykyhallinnolla) ei ollut globaaleja hegemoniapyrkimyksiä. Stalin oli julistanut ”Sosialismin yhdessä maassa” ja puhdistanut hallinnon maailmanvallankumouksen kannalla olleista trotskilaisista. Kommunismi Kiinassa ja Itä-Euroopassa eivät olleet kansainvälisen neuvostokommunismin tuotteita. Mao toimi itsenäisesti ja Neuvostoliitto piti Itä-Euroopan, josta Puna-armeija oli karkottanut natsit, puskurina vihamielistä länttä vastaan.Noihin aikoihin ”Punaista vaaraa” käytettiin samaan tapaan kuin ”Islamin terrorin uhkaa” tänään: pakottamaan kansa agendan taakse ilman keskustelua tai todellista ymmärrystä.

Noihin aikoihin ”Punaista vaaraa” käytettiin samaan tapaan kuin ”Islamin terrorin uhkaa” tänään: pakottamaan kansa agendan taakse ilman keskustelua tai todellista ymmärrystä. Ajatelkaamme esimerkiksi kallista Vietnamin sotaa. Ho Tši Minh oli siirtomaavallan vastustaja, joka johti kansallismielistä liikettä. Hän ei ollut kansainvälisen kommunismin agentti, mutta John Foster Dulles teki hänestä sellaisen ja sanoi että Ho täytyy pysäyttää tai ”dominoteoria” johtaisi koko Kaakkois-Aasian luisumiseen kommunismiin. Vietnam voitti sodan eikä silti laukaissut Dullesin ennustamia väkivaltaisuuksia Kaakkois-Aasiaan.

Ho oli vedonnut Yhdysvaltain hallitukseen saadakseen tukea Ranskan siirtomaavaltaa vastaan, joka hallitsi Indokiinaa. Tultuaan torjutuksi, hän kääntyi Venäjän puoleen. Jos Washington olisi yksinkertaisesti kertonut Ranskan hallitukselle, että siirtomaa-aika oli ohi ja että Ranskan täytyi jättää Indokiina, Vietnamin sodan katastrofi olisi vältetty. Mutta intressiryhmiä palvelemaan keksityt tekaistut uhat alkoivat – kuten nytkin – elää omaa elämäänsä ja Washington, monen muun ohella, joutui kuvitteellisten mörköjensä uhriksi.

Nato oli tarpeeton, koska ei ollut vaaraa, että Puna-armeija olisi ulottautunut Länsi-Eurooppaan. Neuvostoliitolla oli tarpeeksi ongelmia Itä-Euroopan kapinoivissa väestöissä. Neuvostoliitto kohtasi kansannousut Itä-Saksassa 1953, Puolassa ja Unkarissa 1956 ja vuonna 1968 Tšekkoslovakiassa vieläpä Kommunistisesta puolueesta käsin. Neuvostoliitto kärsi Toisessa maailmansodassa valtavat väestötappiot ja tarvitsi jäljellä olevan miesvahvuutensa sodanjälkeiseen jälleenrakentamiseen. Neuvostoliitolla ei ollut kykyä vallata Länsi-Eurooppaa Itä-Euroopan lisäksi. Ranskan ja Italian kommunistipuolueet olivat vahvoja sodan jälkeen ja Stalinilla oli toiveita, että kommunistinen hallitus Ranskassa tai italiassa johtaisi Washingtonin Euroopan imperiumin hajoamiseen. Nämä toiveet tuhottiin operaatio Gladion avulla.

Kylmä sota meillä oli yksinkertaisesti siksi, että se hyödytti Dullesin veljeksiä ja kasvatti sotateollisen kompleksin valtaa ja voittoja. Muita tosiasiallisia syitä kylmälle sodalle ei ollut.

Uusi kylmä sota on vielä edellistäkin turhempi. Venäjä teki yhteistyötä lännen kanssa ja Venäjän talous oli integroitu länteen raaka-aineiden toimittajan roolissa. Uusliberalistinen talouspolitiikka, jota Washington sai Venäjän toteuttamaan, oli suunniteltu pitämään Venäjän talous lännen raaka-ainetoimittajan roolissa. Venäjällä ei ollut alueellisia ambitioita ja sillä oli hyvin pieni puolustusbudjetti.Uudessa sotadoktriinissa ydinaseet on nostettu ensikäyttöön ennaltaehkäisevässä ydinasehyökkäyksessä.

Uuden kylmän sodan loi kourallinen fanaattisia uuskonservatiiveja, jotka uskovat, että historia on valinnut USA:n johtamaan muuta maailmaa yksin. Jotkut näistä uuskonservatiiveista ovat entisten trotskilaisten poikia ja heillä on sama maailmanvallankumouksen ajatus, tällä kertaa se vain on ”demokraattis-kapitalistinen” eikä kommunistinen.

Uusi kylmä sota on paljon vaarallisempi kuin vanha, koska ydinasevaltojen sotadoktriinit ovat muuttuneet. Ydinaseiden tehtävä ei ole enää tehokkaan kostoiskun varmistaminen. ”Molemminpuolisesti varmistettu tuho” (Mutually Assured Destruction) oli takeena, että ydinaseita ei käytetä. Uudessa sotadoktriinissa ydinaseet on nostettu ensikäyttöön ennaltaehkäisevässä ydinasehyökkäyksessä. Ensimmäisenä tämän askelen otti Washington, pakottaen Venäjän ja Kiinan seuraamaan esimerkkiä.

Uusi kylmä sota on vaarallisempi toisestakin syystä. Ensimmäisen kylmän sodan aikana Yhdysvaltain presidentit keskittyivät vähentämään jännitteitä ydinasevaltojen välillä. Sen sijaan Clintonin, George W. Bushin ja Obaman hallinnot ovat kasvattaneet jännitteitä dramaattisesti. Clintonin puolustusministeri William Perry puhui hiljattain ydinsodan puhkeamisen vaarasta väärän hälytyksen vuoksi. Väärä hälytys voi syntyä esimerkiksi viallisen mikropiirin vuoksi. Aiemmin sattuneet väärät hälytykset eivät ole johtaneet tuhoon: Koska jännitteitä ydinasevaltojen välillä ei ollut, päättäjät eivät kummallakaan puolella ole uskoneet vääriin hälytyksiin. Nyt tilanne on toinen. Kun jatkuvasti väitetään Venäjän valmistelevan hyökkäyksiä, demonisoidaan Putinia ”uutena Hitlerinä” ja USA:n ja Naton sotavoimia kasvatetaan Venäjän rajoilla, väärästä hälytyksestä tuleekin uskottava.Naton nykyinen tehtävä on tehdä Euroopasta rikostoveri Washingtonin sotarikoksille.

Nato menetti tarkoituksensa Neuvostoliiton romahdettua. Kuitenkin, liian monet karriäärit, budjetit ja asekaupan voitot ovat Natosta riippuvaisia. Uuskonservatiivit kaappasivat Naton poliittisena sumuverhona ja avustavana sotavoimana hegemoniapyrkimyksilleen. Naton nykyinen tehtävä on tehdä Euroopasta rikostoveri Washingtonin sotarikoksille. Koska kaikki ovat syyllisiä, Euroopan hallitukset eivät voi kääntyä Washingtonia vastaan ja syyttää amerikkalaisia sotarikoksista. Muiden äänet ovat liian heikkoja vaikuttaakseen mihinkään. Huolimatta valtavista rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan, länsi yhä pitää kiinni asemastaan ”maailman valona”, totuuden, oikeuden, ihmisoikeuksien, demokratian ja yksilönvapauden puolustajana. Tämä maine on säilynyt perusoikeuksien hävittämisestä ja poliisivaltion rakentamisesta huolimatta.

Länsi ei edusta niitä arvoja, joita aivopesty maailma uskoo sen edustavan. Esimerkiksi tarvetta hyökätä ydinaseella japanilaista siviiliväestöä vastaan ei ollut. Japani yritti antautua ja viivytti USA:n vaatimaa ehdotonta antautumista vain säästääkseen keisarin teloitukselta sotarikoksista, joihin hänellä ei ollut päätösvaltaa. Kuten nykyinen Britannian monarkki, Japanin keisari oli kansallisen yhtenäisyyden symboli vailla poliittista valtaa. Japanin johtajat pelkäsivät, että yhtenäinen Japani lakkaisi olemasta, jos keisari, yhtenäisyyden symboli poistettaisiin. Amerikkalaiset olivat tietysti liian oppimattomia ymmärtämään tilannetta. Ja niinpä mitättömyytenä koko ikänsä kiusattu pikku Truman ihastui valtaansa ja pudotti pommit.

Japaniin pudotetut atomipommit olivat tuhovoimaisia. Mutta vetypommit, joilla ne on korvattu, ovat paljon tuhovoimaisempia. Sellaisten aseiden käyttöä ei voi sovittaa yhteen elämän Maapallolla kanssa.Ääni Hillarylle on ääni sodalle

Donald Trump on sanonut koko presidenttikamppailun ainoan toivoa herättävän asian. Hän on kyseenalaistanut sekä Naton että Venäjän kanssa orkestroidun konfliktin. Emme tiedä, voimmeko uskoa häntä tai seuraisiko hänen hallituksensa hänen linjaansa. Mutta sen me tiedämme, että ”Hitlery” (Hillary Clinton) on sodanlietsoja. Hän on uuskonservatiivien, sotateollisen kompleksin, Israel-lobbaajien, suurpankkien, Wall Streetin ja kaikkien ulkomaisten intressien kätyri, jotka lahjoittavat miljoonia Clinton-säätiölle tai maksavat hänelle neljännesmiljoonan puheesta.

Hitlery-Hillary julisti Venäjän presidentin äärimmäiseksi uhaksi – ”uudeksi Hitleriksi”.

Voiko asia selvemmäksi tulla? Ääni Hillarylle on ääni sodalle. Huolimatta tästä mitä ilmeisimmästä tosiasiasta amerikkalaismedia yhteen ääneen tekee kaikkensa lyödäkseen Trumpin maahan, jotta Hitlery-Hillary valittaisiin.

Mitä tämä kertoo ”Hegemonin”, ”maailman ainoan supervallan”, ”korvaamattoman kansan”, ”poikkeuskansakunnan” älykkyydestä? Se kertoo, että he ovat tyhmiä kuin saapas. Omien propagandistiensa luoman lumetodellisuuden asukkeina amerikkalaiset näkevät kuvitteellsia uhkia, eivät todellisia.

Venäläiset ja kiinalaiset näkevät heissä kansan, joka on liian aivopesty ja tietämätön pystyäkseen antamaan mitään tukea rauhanpyrkimyksille. He näkevät sodan olevan tulossa ja valmistautuvat siihen.

 


Paul Craig Roberts on amerikkalainen ekonomisti, joka toimi apulaisvaltiovarainministerinä presidentti Ronald Reaganin hallituksessa. Hän on ollut toimittajana ja kolumnistina mm. Wall Street Journalissa ja Business Weekissä. Roberts on kirjoittanut useita kirjoja, joista viimeisin on The Neoconservative Threat to World Order.

Tämä artikkeli julkaistiin alun perin 11.8.2016 Robertsin sivustolla paulcraigroberts.org nimellä Rethinking The Cold War – and the new one.


13 KOMMENTTIA

 1. ’…Ääni Hillarylle on ääni sodalle. Huolimatta tästä mitä ilmeisimmästä tosiasiasta amerikkalaismedia yhteen ääneen tekee kaikkensa lyödäkseen Trumpin maahan, jotta Hitlery-Hillary valittaisiin.’

  Tämä Killary Clintonin valinta tulee olemaan ehkä tämän vuoden tärkein poliittinen tapahtuma maailmassa. Ja voi kysyä onko se estettävissä kun NWO-eliitin tai -mafian omistama media ja vahvat pankkiirien taustajoukot tekevät määrätietoista propagandatyötä asian eteen joka heille on elintärkeä.
  Meilläkin on nähtävissä Killary-myönteinen asenne valtamediassa kuten tietysti asiaan kuuluukin kun olemme vasallisuhteessa USA:n tai globalistimafian hankkeisiin.

  Tässä tietysti on hyvä muistaa kuka Amerikkaa kontrolloi ja kenen puolesta maan ’muukalaislegioona’ (palkka-armeija) taistelee maailmalla. Ei siis pitäisi unohtaa sitä että maan johto on isänmaaton (raha on sen isänmaa) ja ettei maan armeija toimi amerikkalaisen kansan tahdon tai edun mukaan vaan ylimpänä johtotähtenään maailmanvalloitus ja -herruus jonka kulujen rahoittajana kansa saa toimia mutta saalis menee eliitille. Ja maailmanherruuden saavuttamiseksihan kaikki keinot ovat luvallisia.
  Juuri siksi koko maailma saa elää milloin tahansa alkavan ydinsodan pelon alla nyt kun Venäjä on kaiken pahuuden tyyssija ja Kiina hyvänä kakkosena.
  Valitettava tosiasia on myös se että Amerikan kansa on aseeton, sitä riisutaan aseista, ja ennen muuta voimaton (rappeutunut koko läntisen maailman tavoin kuten Makow alla kuvaa) ja siksi pääosin alistunut tämän maansa myyneen ja sitä tyrannin ottein hallitsevan hirmuhallinnon edessä ja siksi täysin sen armoilla. Onkin vaikea kuvitella että maasta löytyisi sellaista todellista vastavoimaa joka voisi tilanteen kääntää muuksi mitä se nyt on.
  Ainakin itse pidän Trumpin mahdollisuutta nousta presidentiksi pienenä vaikka siinä voisi nähdäkin jotain toivoa minkä Clintonin kohdalla voi kokonaan unohtaa. Ja sota jatkuu kuten se on jatkunut 9-11 alkaen ja uhkaa paisua maailmansodaksi.

  Ten Signs Western Society is a Satanic Cult
  A satanic cult inverts healthy and unhealthy,natural and unnatural so, for example  heterosexuality is treated as a pathology while homosexuality is natural. Similarly, it inverts beauty and ugliness, truth and lies, justice and injustice, making evil seem good. It controls its members by corrupting and making them sick.* Its members are dysfunctional and identify with their condition. The real occult meaning of ”revolution,” is supplanting God with Lucifer, turning reality upside down. – See more at: http://henrymakow.com/2015/01/ten-signs-western-society.html#sthash.JbTjarfd.dpuf

  • Pätevä artikkeli, joskin mollivoittoiset tunnelmat jättävä. Ankealta näyttää USA-johtoisen lännen ja sitä myötä koko maailman tulevaisuus. Hitlery Clinton runnotaan presidentiksi ja jos sen terveys pettää, takaa pankkien juoksupoika VP Tim Kaine sen, että homma jatkuu nykyiseen malliin. Trumpin valinta ei vielä ole mahdottomuus, mutta…

 2. Dullesin veljekset, Washington ja CIA nimetään, mutta ”asiakkaat”, joiden ”etuja” he ajoivat jätetään pimentoon.

  Tämä artikkeli ei poraudu millään tasolla asian ytimeen – pikemminkin päinvastoin – ja juuri tämänkaltaisten toimittajien vuoksi amerikkalaiset ovat ”liian aivopestyjä ja tietämättämiä”. Paul Craig Roberts – EKONOMISTI – on kirjoittanut tämän artikkelin siten, kuin valtiot olisivat muka olleet toistensa kanssa todellisissa konflikteissa ja pitää sen vuoksi itse yllä ILLUUSIOTA kansallisarmeijoiden välisistä sodista.

  ”Kylmä sota” oli täysin järjestetty juttu – se oli ”pienen porukan” organisoimaa teatteria, jota pidettiin yllä luomalla uhkia, joka kasvatti kansassa pelkoa ja sitä kautta lisäsi asevarustelua. Tämänkaltaiset ”kylmät sodat” ovat jesuiitti-mafian/yksityisten pankiirien räätälöimmiä huijauksia, jotka toteutetaan kansallisvaltioiden sisälle solutettujen agenttien (nukkehallitsijat/valtioiden korkein johto) ja propagandaa ulos suoltavan massamedian avulla. Pankkimafian organisoimien konfliktien ja sotien formula pysyy aina samana: luodaan kaikkialle uhkia ja taistellaan niitä vastaa.

  Roberts on mielestäni hämmentäjä. Hän on sellainen toimittaja, joka kertoo ihmisille osatotuuksia pitäen todelliset arkkitehdit tarkoituksella pimennossa. Tämä Dullesin veljesten ja CIAn ympärille rakennettu kuvio muka kylmän sodan vaikutusvaltaisina arkkitehteina menee huumorin puolelle. Kylmän sodan (eli tietoisesti rakennetun ydinsota-teatterin) todellinen tarkoitus oli nimenomaan vahvistaa jesuiitti-mafian/yksityisten pankkiirien valtaa sotien ja verenvuodatuksen generaattoriksi asetetun Washingtonin avulla.

  Niin, näinhän se on… kaikki tiet vievät edelleenkin City of London ja Roomaan!

  • Minuakin on alkanut vähän häiritä se ettei Roberts tuo jostain syystä selkeästi esiin kuka hänen maataan todellisuudessa johtaa … hän ei mene syvemmälle eikä jostain syystä uskalla/halua tarttua pankkiirimafian valtaan ja paljastaa sitä kansalle.
   Noam Chomskylla olen havainnut saman ilmiön mitä 9-11 asiaan tulee kun vaikenee Israelin osuudesta tapahtumiin vaikka muuten pukkaakin hyvää asiaa mm. palestiinalaisten ja yhtenäisvaltion puolesta.

 3. Kyllä jo yksi ainoa Rotschildin kasaarimafian agentti pystyy saamaan paljon pahaa aikaan:

  ”George Soros hackad: gav Expo 25 000 $ för att bekämpa SD + vill starta krig mot Ryssland”

  [Stiftelsen Expo är en svensk stiftelse som har som syfte ”upplysa allmänheten ….. presschef Henrik Vinge har till exempel beskrivit Expo som ”vänsterextrema”.]

  ”Över helgen publicerade DCLeaks.com över 2 500 hackade sidor från George Soros och hans styrinstrument Open Society Foundations. Vi vet sedan länge att draken George Soros är en Rothschildbulvan vars uppgift är att förtrycka alla människor på jorden så att den lilla eliten han tillhör kan bli ännu fetare och mäktigare.

  Ofria Fria Tider var först i Sverige att släppa bomben mot kriminella Expo:

  Soros gav pengar till Expo för att påverka valet i Sverige

  ”Finansmannen George Soros, 86, skänkte under valrörelsen 2014 så mycket som 25.000 dollar till vänsterextrema Expo för att träna upp vänsteraktivister inom ramen för ett ”europeiskt valprojekt”. Det framgår av läckta dokument från Soros internationella stiftelse Open Society. ….

  Stipendiet skulle enligt det läckta dokumentet gå till att arrangera ”utbildningsläger” för medlemmar i olika ”antirasistiska organisationer” inom ramen för Expos projekt ”Tillsammansskapet”. Pengarna skulle användas till att ”träna” vänsteraktivisterna inför ”det kommande europeiska valet och senare riksdagsvalet i Sverige”.

  Läckan om Soros avslöjar också hur NATO hetsade mot Obama för att han ville stoppa dem att börja ett krig mot Ryssland i Ukraina.

  DCLeaks.com dokumenten bekräftar också att USA för ett migrationskrig mot Europa:

  LEAKED SOROS DOCS CONFIRM MIGRANT CRISIS A TOOL OF ‘GLOBAL GOVERNANCE’

  ”A nine-page memo entitled, “Migration Governance and Enforcement,” provides insight into how the NGO has influenced immigration policy on a global scale.

  “The current refugee crisis is creating space to reconsider the governance of migration and the international refugee regime,” states the report, adding that the group’s ambitions include to “strengthen norm-setting” of immigration and to “more effectively protect the rights of migrants.”

  “We aimed to prevent the violation of migrants’ rights by minimizing harsh border controls and decreasing the widespread use of detention and deportation,” the OSF report admits.

  “We deliberately avoided the term ‘global governance’ because there is no single system at the global level for managing migration,” states the report prepared by Soros operatives Anna Crowley and Kate Rosin.

  The leaked memo also makes it clear the NGO views the migrant crisis as an opportunity to expand its globalist agenda.” varnar Alex Jones på Infowars. (fet genom WTV)…”

  Koko artikkeli: http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1643.html

  • Yksi maailman suurimmista satanisteista mies on … ja satanistisen maailmaa johtavan eliitin yksi tehokkaimmista toimijoista … mies vailla moraalia ja niin täynnä häikäilemätöntä egoismia ettei muuta mieheen mahdukaan.

 4. Vanhat tiukan linjan kommunistit totesivat ennen vanhaan: Jos porvari sinua kehuu, tarkista kantasi. Nykyaikaan sovellettuna tämä voisi kuulua: Jos äärioikeistolaisen mielipiteet alkavat tuntua sinusta järkeviltä, niin ajattelepa uudestaan.

  Sillä äärioikeistolainen Roberts on. Yhdysvaltalainen näyttelijä ja bloginpitäjä Emma Rosenthal on luonnehtinut häntä mm. seuraavasti: ”Roberts is a right wing white supremacist who has written repeatedly anti-disability, anti-jewish, anti-gay, anti-immigrant anti- people of color, rants for years. (and while attempting to be “pro-Islam, pro-Arab”, his assertions are rife with orientalist assumptions of Amerikan/western superiority.)” Linkki koko artikkeliin: https://cafeintifada.wordpress.com/2010/03/09/867/?blogsub=confirming#subscribe-blog.

  Mihin päämäärään tällainen ihminen tähtää?

  Roberts on useassa kohdassa selvästi väärässä. Kylmän sodan syyksi hän näkee yksinomaan Yhdysvallat. Tosiasiassa Neuvostoliitto vaihtoi Itä- ja Keski-Euroopan maissa hallituksia ja yhteiskuntajärjestelmiä ja liitti maat valtapiiriinsä. Toisen maailmansodan päättyessä Neuvostoliiton armeija oli vahva ja valmis jatkamaan hyökkäystä länteen, jos sille olisi annettu siihen mahdollisuus.

  Stalinin lausuma ”sosialismista yhdessä maassa” on ainoastaan sen tosiasian tunnustaminen, että Neuvostoliitto ei pystynyt valltsevassa tilanteessa jatkamaan imperiuminsa laajentumista.

  Venäjälle ei koskaan ole annettu sitovaa lupausta siitä, että Nato ei laajenisi itäänpäin. Nato on laajentunut siksi, että Venäjän naapurimaat ovat halunneet siihen liittyä pelätessään Venäjän vahvistumista ja sen seurauksena Venäjän valtapyrkimyksiä naapurimaissaan.

  Ei ole uskottavaa, että Dullesin veljeksillä olisi ollut niin suuri vaikutusvalta USA:n ulkopolitiikassa, kuin Roberts väittää.

  Tosi on, että Yhdysvallat on tehnyt paljon virheitä ja vääriä päätöksiä ulkopolitiikassaan. Yhdysvalloissa ymmärtämys muita kulttuureita ja kansoja kohtaan on ollut usein luvattoman huono. Silti kritiikki sen ulkopolitiikkaa kohtaan tulee usein maan sisältä. Tässä se eroaa diktatorisesti ja autoritäärisesti hallityista maista, joissa kritiikki tukahdutetaan ja hallitsija voi toteuttaa nopeastikin ulkopoliittisia ja sotilaallisia operaatioita. Tämä on nähty usein nykypäivän Venäjällä. Demokratia on usein alakynnessä tällaisissa asioissa.

  Vanhankin kylmän sodan aikana oli suuria jännitteitä suurvaltojen välillä. Kuuban kriisin aikana oli äärimmäisen lähellä tilanne, jossa ydinohjus olisi laukaistu amerikkalaista alusta kohti. 1980-luvulla Neuvostoliiton seniili johto pelkäsi kuollakseen, että USA valmistelee ennaltaehkäisevää ydiniskua Neuvostoliittoa vastaan.

  Mitä tulee Donald Trumpiin, hänen puheensa ovat osoittaneet, mikä hän on miehiään. Mies on ulkopolitiikasta mitään tietämätön, luonteeltaan ailahteleva, lähes tasapainoton tyyppi. Tällaisen ihmisen käsiin en antaisi ydinaseiden koodia.

  • Roberts muka rasisti? Se on kyllä paksua puppua ja mustamaalausta! Meillä on Vastavalkeassa rasisteja, mutta PCR ei sellainen ole. Mihin Roberts tähtää? Roberts tähtää maailmanpolitiikassa liennyttämiseen ja Yhdysvaltain imperiumin rakentamisen lopettamiseen ja kansallisesti kansanvallan palauttamiseen, koska ryhmä rikollisia on kaapannut vallan JFK:n murhan jälkeen ja molempien puolueiden eliitin yhteispelillä pitänyt vallan käsissään siitä lähtien: JFK:n murhaajat ovat yhä- vallassa.

   ”Stalinin lausuma ”sosialismista yhdessä maassa” on ainoastaan sen tosiasian tunnustaminen, että Neuvostoliitto ei pystynyt valltsevassa tilanteessa jatkamaan imperiuminsa laajentumista.”

   Internationalismilla eli maailmanlaajuisella luokkataistelulla ei ole mitään tekemistä Neuvostoliiton kanssa: ajatusta alettiin ajamaan jo Karl Marxin aikana, se oli eri maiden sosialistipuolueiden yhteinen hanke (mukana sosialistipuolueita mm. Yhdysvaloista, Britanniasta, Ranskasta jne.), ja neljästä sosialistisesta internationaalista kaksi ensimmäistä perustettin jo ennen Neuvostoliiton syntyä. Kolmannen internationaalin purki nimenomaan Stalin toisen maailmansodan aikana sillä perustein että mailmansota on tehnyt kansainvälisestä yhteistoiminnasta liian vaikeata. Neljäs ja viimeinen internationaali oli nimenomaan Stalinin vastustajan ja Neuvostoliitosta karkoitetun Trotskin järjestämä ja hyökkäsi Stalinia ja Neuvostoliiton järjestelmää vastaan, mm. syyttäen että se oli byrokraattisen yläluokan klikin johtama valtio eikä niin kuin kommunismin pitäisi olla, ruohonjuuritason kansanvaltainen järjestelmä.

   • Kun Emma Rosenthal kirjoittaa: ”Roberts on oikean laidan sovinisti, joka on toistuvasti kirjoittanut vammaisvastaisia, juutalaisvastaisia, homovastaisia, maahanmuuttajavastaisia, eri värisiä ihmisiä vastaan kohdistuvia, palopuheita vuosien ajan.” (suomennos minun), niin miksi en uskoisi häntä? Hän on taatusti perehtynyt asiaan paljon paremmin kuin kukaan meistä täällä. Ja Emma lisää sulkeissa: ”Ja yrittäessään olla ”islammyönteinen”, arabimyönteinen”, hänen väitteensä ovat täynnä orientalistien käsityksiä amerikkalaisesta/länsimaisesta ylemmyydestä.”

    Roberts julkaisee aika paljon kirjoituksiaan äärioikeistolaisessa mediassa.

    Rosenthalin Robertsia käsittelevä artikkeli on aika pitkä ja perusteellinen. Siihen kannattaisi tutustua. Linkki siihen on olemassa aikaisemmassa kirjoituksessani.

    Mitä muuten äärioikeistolaisuuteen tulee, niin mm. Yhdysvallat on perinteisesti kuulunut äärioikeiston vihan kohteisiin. Tästä on mielenkiintoinen Jouko Jokisalon kirjoittama artikkeli Kulttuurivihkoissa 3- 4/2016. Itse kirjoitus on julkaistu 16.4.2014.

    • No miksipä et sitten laittaisi lainauksia Robertsin rasistista kommenteista! Olen lukenut ja varsinkin kuunnellut Robertsia useita vuosia, enkä ole koskaan huomannut että hän olisi asenteiltaan rasistinen. (Ja minut kyllä tunnetaan täällä että herkästi moitin rasistista kommenteista).

     Blogistin artikkeli Robertistista rasistina perustuu yhteen artikkeliin jossa Roberts käsitteli Pat Buchananin kirjan teemoja valkoisen rodun tuskasta. Kyllä minäkin myönnän, että eurooppalaiset ovat vähenemässä verrattuina muihin ”rotuihin” verrattuna, eikä se minusta rasistia tee! Se on fakta, ja minusta se johtuu siitä kuinka teollistuneessa korkeata koulutusta vaativassa yhteiskunnassa nuoret eivät pysty perustamaan perhettä. Roberts sanoi samassa artikkelissa myös valkoisten kokevan jopa demonisointia ja terveiden valkoisten miesten joutuvan syrjityiksi kun määritellään vähemmistöjen, naisten tai vammaisille kiintiöitä: sehän ei ole itseasiassa rasistista, vaan tarkkaan ottaen hän kritisoi siinä rasismia joka kohdistuu enemmistöön. Blogisti on nyt liioitteleva ja väärässä väitteessään että tuo olisi rasistista.

     Roberts on viimeisen vuoden aikana puhunut muutaman kerran Euroopan pakolaistulvasta, joka hänestä aiheuttaa eurooppalaisissa tyytymättömyyttä ja kapinointia, ja hän ymmärtää sitä, koska Euroopassa on talousongelmia ja huono työllisyystilanne: hänestä eurooppalaiset ovat järkeviä vastustaessaan pakolaisaaltoa. Samoin Roberts on ottanut kantaa Euroopan suurkaupunkien vähemmistöjen tyytymättömyyden johtaneen mellakointeihin: eihän sen toteaminen voi olla rasistista. Hän on kyllä maahanmuuttokielteinen (ainakin tässä tilanteessa) ja toteaa kulttuurien yhteentörmäyksen tapahtuneen, mutta kertoo myös että todelliset syyt ovat imperialisteja joiden sodista ja agendasta liittovaltioistumiseen pakolaistulva johtui. Rasistit taas pitävät maahanmuuttajia geneettisesti heikompana aineksena ja vastustavat heitä etnisyyden perustella (harva valkoisen ylivallan kannattaja vastustaa valkoisten maahanmuuttoa) ja ei-rasistiset sovinistit pitävät heidän kulttuuriaan vahingollisena.

     Roberts puhuu artikkelissa myös ”kulttuuri-marxistien” multikulttuuri-agendan omaksuneista ihmisistä jotka vihaavat valkoisia… se on kyllä selkeästi äärioikeiston suosikkiteemoja. Amerikkalaisten patriootti- ja vaihtoehtosivustot sekä puheohjelmat on usein äärioikeistolaisia tai ainakin vasemmistovastaisia, joten ei se mikään ihme ole että Robertsillakin on joitain samoja teemoja ja mielipiteitä.

     Minusta äärioikeistolaisen leima ei sovi häneen silti lainkaan: hän kun vastustaa pääomien kertymistä rikkaille rosvoparoneille, sosiaalipalvelujen yksityistämistä ja köyhyyden lisääntymistä. Äärioikeistoon kuuluu myös sotavoimien ja vahvojen poliisin oikeuksien kannattaminen, ja Roberts vastustaa molempia: nimenomaan hänen tärkein poliittinen sanomansa on militarismin ja Yhdysvaltain imperiumin rakentaminen! Ei hän sosialisti ole, mutta on kyllä pikemminkin oikeiston vasemmalla laidalla.

 5. Turkkiko seuraavana tuhovuorossa…?
  Nyt jo pommit paukkuvat, 12 kuollut ja 200 haavoittunut ja Usalla kiire saada Incirlikin Nato-tukikohdan atomiaseet turvaan Romaniaan mutta se ei ole ihan helppo juttu hoitaa

  Türkei: Zahlreiche Anschläge fordern mindestens 12 Tote und mehr als 200 Verletzte
  https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/40055-turkei-zahlreiche-anschlage-fordern-mindestens/

  Linkin hyvät videot ja kuvat kannattaa katsoa

  EurActiv: USA planen ihre Atomwaffen von türkischer NATO-Basis İncirlik nach Rumänien zu verlegen
  Einer dieser namentlich ungenannten Quellen zufolge stellt sich die Verlegung der Kernwaffen aus der Türkei technisch und politisch für die USA als große Herausforderung dar. Die Quelle bemerkte:
  „Es ist nicht einfach, 20+ Atomwaffen zu bewegen.“
  https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/40047-usa-und-rumanien-dementieren-berichte/

  • Pommit ovat paukkuneet Turkissa jo vuosien ajan. Ennen viimeisintä iskua Turkissa tänä vuonna on tehty kuusi iskua. Esimerkiksi vuonna 2003 neljä autopommia räjähti Istanbulissa, 63 ihmistä kuoli.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here