Financial Timesin entinen Moskovan toimiston päällikkö Charles Clover on kirjassaan Black Wind, White Snow: The Rise of Russia’s New Nationalism (Yale University Press 2016) pyrkinyt jäljittämään Euraasia-termin käyttöä Venäjällä. Kirjan alaotsikko ”Venäjän uuden nationalismin nousu” kertoo siitä, mikä on Venäjän motiivi Euraasia-termin käytölle.

Euraasian maantieteellisen alueen Clover määrittää Sir Halford Mackinderin mukaan. Teesin Mackinder esitti ensimmäisen kerran luennossaan Kuninkaallisen Maantieteellisen Seuran tilaisuudessa vuonna 1904. Luennon nimi oli ”The Geographical Pivot of History”. Sitä voidaan myös pitää syntyhetkenä termille geopolitiikka.

Mackinderin mukaan Euraasian sydänalue ja reuna-alue muodostavat maamassan, joka vaikuttaa ratkaisevasti maailmanpolitiikkaan. Se, joka hallitsee näitä maamassoja, hallitsee myös Maailman Saaristoa eli Euraasian ulkopuolelle jäävää merten hallitsemaa aluetta. Ja se joka hallitsee tätä aluetta, hallitsee koko maailmaa. Oli tämän asian totuudenmukaisuus miten tahansa, niin Mackinder oli jäljittämässä Euraasian maamassan alueen merkitystä vastakohtanaan merelliset alueet ja niiden vaikutusvalta maailmanpolitiikassa. Siitähän on kyse tänäkin päivänä.

Presidentti Vladimir Putin ja hänen puheensa ovat antaneet Cloverille kimmokkeen katsoa, mikä merkitys Euraasia-käsitteellä on Venäjällä ja onko sillä seuraamuksia maailmanlaajuisesti.

Joulukuussa 2012 Putin määritteli lähivuodet ratkaiseviksi sille, kuka ottaa johdon käsiinsä tai kuka jää periferiaan ja tulee vääjäämättömästi menettämään itsenäisyytensä. Tässä ei ole ainoastaan ratkaisevaa taloudellinen potentiaali vaan ensisijaisesti kunkin kansan tahto, sen sisäinen energia.

Valdai-foorumissa 2013 Putin määritteli, että suurten geopoliittisten alueiden luominen, joiden alueiden taloudelliset, kulttuuriset, koko sivilisaatioon liittyvät, sotilaalliset ja poliittiset edut yhtyvät, on syy siihen, että Venäjän tulisi integroitua naapuriensa kanssa. ”Tämä on meidän ehdoton prioriteettimme. Euraasian integraatio on koko Neuvostoliiton jälkeensä jättämän alueen mahdollisuus tulla globaalin kehityksen itsenäiseksi osaksi. Muuten se tulee jäämään Euroopan ja Aasian takamaastoksi.”

Euraasian unioni on ollut käsitteenä sen verran epämääräinen, että siihen ei ole lännessä reagoitu kovinkaan voimakkaasti. Hillary Clinton on kuitenkin antanut ulkoministerikaudellaan lausunnon, joka puhuu selvää kieltä. Clinton syytti Kremliä yrityksestä sovjetisoida koko Neuvostoliiton entinen alue uudelleen. Sitä ei ehkä kutsuta tällä nimellä. Se voi olla Tulliliitto tai Euraasian unioni. ”Mutta älkää erehtykö. Me tiedämme, mikä on tavoite ja tulemme tekemään kaikkemme hidastaaksemme tätä kehitystä tai myös estääksemme sen toteutuksen.”

Näin paljon siis on selvää. Venäjä aikoo luoda Euraasian unionin, jonka alue on aika epämääräisesti ilmoitettu. Ja vaikka se amerikkalaisten mielestä on epämääräinen, niin tavoitteena on hankkia takaisin Neuvostoliiton hallitsema alue jossakin muodossa. Tämä on vastoin Yhdysvaltain intressejä ja heidän tarkoituksensa on estää sen toteutuminen.

Charles Clover marssittaa esille ison joukon hieman epämääräisiä historioitsijoita, jotka hänen mielestään ovat kehittäneet Euraasia-käsitettä Venäjällä. Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä tätä teemaa kokonaisuudessaan. Annan teille pari esimerkkiä henkilöistä, joiden sanankäänteitä löytyy Putinin puheista.

Ensimmäinen henkilö on Lev Gumilev. Hän oli kahden runoilijan Nikolai Gumilevin ja Anna Ahmatovan poika. Nikolai Gumilevia syytettiin Neuvosto-Venäjällä riehuneen sisällissodan aikana vehkeilystä bolshevikki-hallituksen kaatamiseksi. Hänet ammuttiin 1921. Stalin ei myöhemmin katsonut Anna Ahmatovan suosiota hyvällä silmällä ja paras keino tarkkailla Ahmatovaa, oli lähettää hänen poikansa Lev Gumilev työleirille. Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon Stalin tarvitsi Äiti-Venäjää ja kreikkalaiskatolista uskoa saadakseen venäläiset tiukkaan vastarintaan Saksan pyrkimyksiin nähden. Ahmatovan sallittiin runoilla Leningradissa piiritettyjen tunteita vastaavasti. Lev Gumilev anoi työleiriltä vapaaehtoisena rintamalle ja kuului sitten niihin neuvostoarmeijan yksiköihin, jotka keväällä 1945 marssivat Berliiniin.

Lev Gumilev on Cloverin mukaan vaikuttanut Putinin ajatteluun kahdella tavalla. Sairastuttuaan työleirillä vakavasti hän sai 1939 eräänlaisen hallusinaation, jonka pohjalta kehitti intohimo-teesinsä (passionarnost) ihmistä ohjaavana voimana. Yht´äkkiä hänelle selvisi, mikä on inhimillisen toiminnan motiivi historiallisessa perspektiivissä. Mikä sai Aleksanteri Suuren marssimaan Intiaan ja Keski-Aasiaan, vaikkei hän kyennytkään hyödyttämään valloituksillaan Makedoniaa? Lev käsitti, että jokin Aleksanterin sisällä ajoi häntä eteenpäin. Tämä oli erityinen sisäinen kiihoke, jolla pyrittiin saavuttamaan jokin tarpeeton etu, usein kuoleman jälkeinen kunnia.

Myöhemmin Gumilev joutui uudelleen työleirille ja vapautui sieltä vasta Stalinin kuoltua. Hän väitteli historian alalta ja tutki nimenomaisesti Kiinaa ja Keski-Aasian turkkilaisia heimoja. Hänen tutkimuksensa varsinkin hunnien osalta johtivat häntä kohti Euraasia-käsitettä.

Toinen Lev Gumilevin havainto, joka on päässyt myös Putinin teksteihin, koskee hänen kokemustaan marssilla Berliiniin. Gumilev vakuuttui siitä, että hänen intohimo-teemallaan oli jotain yleispätevyyttä siinä mielessä, että hänen suhteellisen takapajuinen maansa oli saavuttanut voiton teknologisesti kovin paljon edistyneemmästä Saksasta.

Lev Gumilevin ohella kannattaa mainita Alexander Dugin, joka on pyörinyt 1990-luvun lopulta aina näihin päiviin saakka eräänlaisena ideahautomona varsinkin mitä tulee Euraasia-käsitteeseen. Dugin julkaisi 1997 kirjan ”Geopolitiikan perusteet”. Hän hyväksyi täysin Mackinderin Euraasia-käsitteen ja ilmoitti, että suunnitelma on selvä. Ensin täytyy koota Neuvostoliitto uudelleen, ja sen jälkeen viisaalla diplomatialla edistetään Venäjän kumppanuutta Japanin, Iranin ja Saksan kanssa. Tämän toiminnan tarkoituksena on poistaa Yhdysvallat ja sen atlanttiset kumppanit mannermaalta.

Dugin on eräänlainen kovis, joka kärjistää teesejään. Kuitenkin, jotkut hänen teesinsä ovat päässeet aina Putinin puheisiin, ja toisaalta Hillary Clinton on ottanut oman käsityksensä Euraasian unionista pitkälti Duginilta. Jenkit ovat panneet hänet jopa henkilökohtaisten sanktioiden piiriin. Viime aikoina Dugin on tavattu rahoittamassa eräitä eurooppalaisia populistia puolueita, mikä ei ole lisännyt hänen arvostustaan Yhdysvalloissa.

Oli miten oli, myös Charles Clover on tehnyt kirjassaan havainnon siitä, että vaikka Euraasian unioni terminä on ollut varsin epämääräinen, se on alkanut saada luidensa ympärille lihaa siinä määrin, että termiä ei enää voi sivuuttaa ihan olan kohautuksella.

Putin antoi tälle kehitykselle tietyn sysäyksen vuonna 2012, kun hän alkoi kehittää Euraasian unionille instituutioita, joiden mallin hän oli ottanut Euroopan unionilta. Siten ylikansallinen toimeenpanoelin perustettiin tuona vuonna, ja sitä seurasi Euraasian tuomioistuimen perustaminen Minskiin. Ei ole myöskään poissuljettu mahdollisuus, että Euraasian unioni saa tulevaisuudessa rahaliiton ja poliittisen instituution, joka vastaisi Euroopan unionin neuvostoa.

Lopuksi vielä yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten Euraasian Unioni esiintyy tänään reaalimaailmassa. Kun Suomi joutui harkitsemaan toimenpiteitä, miten pysäyttää itärajan yli tulvivat turvapaikanhakijat, Suomen hallitus kääntyi Venäjän puoleen. Suomalaiset totesivat venäläisille, että Suomi Euroopan unionin jäsenenä ei voi muuta kuin ottaa turvapaikan hakijat Suomeen. Suomi ehdotti, että Venäjä ei päästäisi turvapaikan hakijoita Suomen rajalle. Tässä vaiheessa venäläiset vastasivat, että he ovat liittyneet Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksiin ja niiden mukaan he eivät voi estää Suomelta turvapaikkaa hakevia pääsemästä Suomen rajalle. Suomen seuraava siirto oli esittää, että Euroopan unioni sopisi Venäjän kanssa. Venäläiset vastasivat, että jos Euroopan unioni on osapuoli, niin silloin toinen osapuoli on Euraasian unioni. Kun Suomi ei halunnut tällä tavalla tunnustaa Euraasian unionia, niin taas oltiin pattitilanteessa. Venäläiset esittivät sitten suomalaisille, että ainahan me voisimme sopia kahden kesken. Tämä tulikin sitten ratkaisuksi. Kahdenvälinen sopimus tehtiin, ja se koski pohjoisia raja-asemia ja Suomen, Venäjän sekä Valko-Venäjän kansalaisia.

 


Heikki Talvitie on ollut suurlähettiläänä Belgradissa, Moskovassa ja Tukholmassa. Hän on lisäksi työskennellyt mm. Haagin lähetystössä sekä New Yorkissa YK-edustajana ja toiminut ETYJin erikoislähettiläänä Georgiassa. Tämä kirjoitus julkaistiin heinäkuussa Suomen Geopoliittisen Seuran sivustolla.

 

14 KOMMENTTIA

 1. Herra Talvitieltä on jäänyt katsomatta dokumentti ”Kaikki sodat ovat pankkiirien sotia”, ja sen kautta tämä artikkeli ontuu. Ja vaikuttaa jopa asenteelliselta. Se, että BRICS-maat ovat kovassa nousussa, ottaa päähän juurikin pankkiireja. Ja ei keitä tahansa, vaan niitä suurimpia. Siksi nyt nujakoidaan, ja valehdellaan kansalle asioiden oikeasta laidasta. Se on helppoa tälle eliitille, sillä hehän omistavat valtamedian 100%. Ja kyllä, Suomenkin.
  Suosittelen katsomaan https://www.youtube.com/watch?v=c00cE4mp7Xg

  • Ihan sama tuli mieleeni … vaikuttaa asenteelliselta ja ontuu eikä tämän pankkiirmafian suurimman lakeijan ja nwo-haukan Brzezinskyn ajatuksista Euraasian alueen suhteen puhuta mitään… kummallista, todella kummallista tuon ’tason’ mieheltä
   http://www.rense.com/general81/abig.htm.

  • Ehkäpä herra Talvitie on sitä mieltä, että koko maailmankaikkeuden lopullinen totuus ei olekaan dokumentissa Kaikki sodat ovat pankkiirien sotia, vaikka herra Jussi on asiasta täysin vakuuttunut.

 2. Tämä lopuksi esitetty ”konkreettinen esimerkki” jossa sovittiin Suomen ja Venäjän kesken asioista, on sitä mikä ennenkin takasi Suomalaisille vakaat eliolot, (myös taloudellisesti) kun Presidenttimme johdolla politikkomme ymmärsivät puoluettomuuspolitiikan elintärkeän arvon pysyvänä Itsenäisyytemme takaajana, eivätkä antautuneet läntisen hegemonian vasalleiksi.
  Enemmän tärkeää, kuin Putinin toimintojen arvailu ja spekulointi on, olisi näinkin arvostetulta taholta tuoda esille kysymyksiä miksi on tuhottu Itsenäisyytemme vankka perustus, elikkä puolueettomuus, sekä mihin on jääneet Paasikiven ja Kekkosen perustellut opit naapuriystävällisyydestä?
  Nämä opit on täytynyt karaista sotien helvetillä, jota tämä pankkiiri ja pörssimaailman nörtit eivät käsitä, koska heidän maailmansa rakentuu kakaraiästä lähteneisiin virtuaalimaailmoiden tuhoamispelejen takomisiin.

 3. Eli siis Euraasia geopoliittisena terminä on lähtöisin Isosta-Britanniasta ja sieltä siirtynyt transatlanttiseen ajatteluun; Venäjä puolestaan reagoi peilinä niihin tekoihin joita transatlanttinen ajattelu tuottaa?

 4. Riikka, niinhän se yleensä menee,ajtukset syntyvät yhtäällä ja realisoituvat toisaalla,europan unioninkin perutat ovat europpalaisessa kehityksessä vähän siellä sun täällä.
  Venäläiseen kehitykseen kuuluu erittäin voimakaasti eräänlainen jäljittely,sekä kamppailu traditionaalisten ja yleensä europpalaisa matkivaien voimien välillä.
  Pietari suuresta alkaen,eritoten toisen suuren Katariinan vaikutus on ollut huomattava,hänen erästä suurta sotilasjohtajaa myöhempi generalissimus Suvarovia, voidaan pitää oikeastaan venäläisen identiiteetin perustajana,hänhän puhui ,yksinvaltiaan, kirkon ja kansanomaisuuden liitosta, jota Gumaljov ja muutkin ovat toteuttamassa,sitä samaa juurta on myöskin Putinismi.
  Suvarovista me suomalaiset saisimme olla vähän ylpeitä, koska hän väitti olevansa Puumalan seudulta peräisin olevaa Syvävaaran suvusta lähtöisin.
  Suvarov,on Attilan jälkeen toinen, joka oli ylittänyt sotajoukkoineen alpit, hän oli myös Italian varakunigas, hän sai omapäisyytensä vuoksi useita kuolemantuomioita, mutta, kun ei hävinnyt yhtään taistelua uralaan ,ei sankaria voitu teloitaa.
  Väinö Linnan ideaali upseeri ,Koskela tuntemattomassa, oli aivan selvä Suvorovilaisen sodankäynnin ideaali,Suvorov näet johti ,ruokaili ja yöpyi sotilaittensa keskuudessa,hänen erikoisuutenaan oli, että kiukustuesaan joukkojensa edessä, hän heitteli voltteja,olivarsinainen persoona.
  Hänen menestyksensä salaisuus sotatanterella oli vanhanaikaisten taktiikoiden käyttö,hän luotti enemmän pistimeen ,kuin luotiin.
  Olisi meille suomalaisille, erittäin tärkeää, että tuntisimme historiaamme syvemmältä, kuin pelkkien myyttien ja hokemien pohjalta, siitä mainitsemani generalissimuksen tuntemattomuus meillä on hyvä esimerkki.

  Itse katsellessani karttapalloa, havaitsen maamme geopolittisen aseman olevan varsin kaukana transatlattisesta ideaalista,jos jatkamme tällä , päivälehden piirien, kuten Paasikivi sanoisi perillisten viitoittamalla reitillä,huomaamme, pian olevamme lohdutonta rajaseutua ja transatlanttisen maailmanjärjestyksen marginaalissa.

  • Ehkäpä Turkkikin tulee mukaan ? tähän koaliitioon joka pian ’valloittaa’ Euraasian tai toisin ilmaistuna Euraasia tajuaa oman etunsa ja alkaa tehdä yhteistyötä sen kanssa hyötyen siitä itsekin. Nythän se on vain neokonnanatsien riistopolitiikan kohteena Brzezinskin oppien mukaan.

   Russian defense official proposes non-NATO anti-terror coalition: Russia, China, Iran, India
   Speaking to journalists in Moscow on Friday, Adm. Vladimir Komoedov said the four nations working together could defeat the Islamic State in a year. — pitää muistaa että tuo ’Islamic State’ tarkoittaa juuri anglo-sionistista nwo-mafian riistokoneistoa.

   http://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/08/19/Russian-defense-official-proposes-non-NATO-anti-terror-coalition-Russia-China-Iran-India/9981471619859/

   • Turkish President Recep Tayyip Erdogan blamed Islamic State for carrying out the blast — Erdogan pannut Turkin pommiräjähdykden ISIS’in piikkiin … sehän sopii ym. hankkeeseen eli Turkki on erkanemassa ’jäntisestä arvoyhteisöstä’…?

    The death toll from a suspected suicide bombing at a wedding in southeastern Turkey has risen to 50 people, according to local officials, as cited by Reuters. Turkish President Recep Tayyip Erdogan blamed Islamic State for carrying out the blast.
    http://www.infowars.com/death-toll-from-turkey-wedding-attack-rises-to-50-governors-office/

    • Turkki, so. Erdogan näytää olevan aika arvaamaton siirroissaan:

     ”Turkiet attackerar Syrien utan dess tillstånd och utan Rysslands och Irans godkännande.
     Wednesday, 24 August 2016 22:03

     Turkiets regeringschef Erdogan är en av de vidrigaste varelser som sitter i regeringsposition i världen. Han tänker enbart på sig själv och sin kriminella familj. Efter den med stor sannolikhet av honom själv iscensatta ”kuppen” den 15 juli 2016 kom vissa tecken att han skulle närma sig Ryssland och vända ryggen mot USA och NATO. Men idag visade han sitt rätta ansikte, när Turkiet återigen invaderade Syrien utan dess tillstånd.

     När nyheten kom i gammelmedia idag, var det svårt att avgöra om Erdogan bytt sida och ville stödja Ryssland och Iran i deras hjälp att befria Syrien från extremt kriminella utländska terrorister (ISIS, al Nusra och många andra av Mossad, CIA och Saudiarabien stödda människoslaktare) eller om han gick in i Syrien under förevändningen att bekämpa ISIS, men i själva verket ville komma åt kurderna och sedan stanna kvar på syrisk territorium.

     Då händelsen är så pass ny ger bara Syriens, Rysslands och Irans reaktion en fingervisning var Turkiet står…”
     http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1650.html

 5. Niin ja jottei unohtuisi, rapakon toiselta puolen mihin tuon Clintonin ajatukset perustuvat, on ymmärrys siitä että Eurasia on suurempi kuin Yhdysvallat, ja tätä geopoliittista dilemmaa on käsitellyt suuri NWO-guru, Washingtonin poliittisen napanöyhdän huippu-strategi Zbigniev Brzezinski.

  Brzezinski kirjassaan ”The Grand Chessboard” keskittyy nimenomaan Euraasiaan ja siihen kuinka sillanpääasema Euroopassa ja Venäjän pitäminen irti Euroopasta on Yhdysvaltain maailmanhallinnan kulmakivi. Brzezinskin mukaan Eurooppaa ei saa päästää itsenäistymään Yhdysvalloista, mutta Euroopan Unionin laajentuminen on hyvä asia, koska Euroopan Unioni on Yhdysvaltain hallinnassa. Brzezinskin kanssa samoilla linjoilla kulkee myös suuren vakoilutehtaan Stratforin johtaja George Friedman.

  Eurooppa on siis se ”kruununjalokivi” josta Yhdysvallat ja Venäjä kamppailevat. Kylmä sota ei ole ohitse, siinä oli vain suvantokausi kun Neuvostoliitto ja sitten Venäjä hetkellisesti oli sisäisessä epäjärjestyksessä ja Yhdysvaltain ohjailtavana.

  Suomelle on aika vaarallista politiikkaa hypätä sen pelaajan kelkkaan, joka koittaa nujertaa naapurissamme olevan suurvallan. NATO:n ja Yhdysvaltain toiminta Itämerellä, Balttiassa ja Suomessa on jo nyt tehnyt alueesta paljon rauhattomamman kuin mitä se oli Tarja Halosen presidenttikaudella.

  ”On välttämätöntä että ei ilmaannu euraasialaista haastajaa, joka pystyisi komentamaan Eurasiaa ja niin ollen myös haastamaan Yhdysvallat. Eurasialaisen geostrategian kattava ja sisältävä muotoilu on siten tämän kirjan tarkoitus.” – NWO-strategi ja Yhdysvaltain presidenttien turvallisuusneuvonantaja Zbigniev Brzezinski kirjassaan ”The Grand Chessboard” (1997) sivu xiv.

  ”Eurooppa on Amerikan elintärkeä sillanpääasema Eurasiassa. … Eurooppalaisten liittolaiskansakuntien ollessa yhä erittäin riippuvaisia Yhdysvaltain suojelusta, mikä hyvänsä Euroopan poliittisen ulottuvuuden laajentuminen on myös automaattisesti Yhdysvaltain vaikutuksen laajentumista.” – NWO-strategi ja Yhdysvaltain presidenttien turvallisuusneuvonantaja Zbigniev Brzezinski kirjassaan ”The Grand Chessboard” (1997) sivu 59.

  ”Yhdysvallat on nyt ainoa globaali suurvalta ja Eurasia on maailman keskeinen areena. Siten, mitä tapahtuu vallanjaolle Eurasian mantereella, on ratkaiseva merkitys Amerikan globaalille johtoasemalle…” – NWO-strategi ja Yhdysvaltain presidenttien turvallisuusneuvonantaja Zbigniev Brzezinski kirjassaan ”The Grand Chessboard” (1997) sivu 194.

  ”USA:n tärkeimmät intressit, ovat keskittyneet koko viime vuosisadan ajan, ensimmäisen ja toisen maailmansodan sekä kylmän sodan aikana, Saksan ja Venäjän välisiin suhteisiin. Jos ne yhdistyvät, niistä tulee ainut voima, joka muodostaa USA:lle elintärkeän uhkan. Siksi meidän päätehtävänä on tämän liiton estäminen.” – Stratforin, Yhdysvaltain hallitukselle vakoilevan ”yksityisen sektorin CIA:n” johtaja George Friedman

  • Ja tuosta politiikasta on Paul Craig Robertsilla sanottavanaan tällaista:

   ”EU ja NATO ovat pahoja instituutioita. Nämä kaksi instituutiota ovat Washingtonin luomia koneistoja Euroopan kansojen itsenäisyyden tuhoamiseksi. Nämä kaksi institutiota antavat Washingtonille hallinnan yli läntisen maailman ja molemmat toimivat Washintonin agression kulissina ja mahdollistajana. Ilman EU:ta ja NATO:a Washington ei voisi pakottaa Eurooppaa yhteenottoon Venäjän kanssa.” – Paul Craig Roberts, Reaganin hallinnon apulaisvaltiovarainministeri ja journalisti.

 6. Liittyen ylläolevaan: EU ja Nato eivät ole kuin epäsuorasti Washingtonin luomia organisaatioita sillä Washington on vain väline jolle käsikirjoituksen tekee Tawistock instituutti, Rothschildin, Rockefellerin ja kumpp. firma Lontoossa.
  TAVISTOCK – THE BEST KEPT SECRET IN AMERICA
  [Editor’s Note: No one deserves more credit than Dr. John Coleman for bringing to light the history and true purpose of the City of London’s Tavistock Institute and its many subdivisional institutions and organizations which was exposed in stunning detail in his 1992 book, Conspirators’ Hierachy: The Story of The Cimmittee of 300. Dr Coleman has rightly complained that many NWO expose writers who have followed in his wake, have used his original research without crediting him as the originating source and in fairness to him, it should be observed that the information presented below is a reflection of his pioneering investigations into Tavistock.
  http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml

  Today its primary mission is to establish a global brainwashing and opinion forming network. This institute is the originator of the Aquarian Conspiracy, designed to weaken the nations of the world by encouraging drug use, free sex, homosexuality and lesbianism. It has been very successful in the United States. It works through many research institutes and think tanks. The principal ones in the United States are the Stanford Research Institute, Rand Research and Development Corporation, the Institute For Policy Studies, the Aspen Institute, the Hudson Institute, and the Brookings Institute. Tavistock runs over 30 research institutions in the United States.
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/tavistochumanrelations.htm

  https://www.youtube.com/watch?v=vZG0b02zCdg

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here