Helmikuussa Yle paljasti, kuinka räikeästi puolustusministeriö oli salannut Yhdysvaltain armeijan hävittäjien, rynnäkköpanssarien ja maihinnousupanssarien tulon presidentiltä sekä ulko- ja turvallisuuspoliittiselta ministerivaliokunnalta (utvalta).

Asiaa tutkinut toimittaja Pekka Ervasti kuvaili (Yle 17.2.16.), miten ulkomaisten sotajoukkojen poikkeuksellisen mittavat saapumiset: ”oli merkitty vaikeaselkoisilla koodeilla, joiden sisältö aukeaa vain asiapaperin valmistelleille ammattisotilaille.”

Näin mittava harhauttaminen on demokratiassa hyvin poikkeuksellista etenkin kun presidentti Sauli Niinistö on Ervastin mukaan:

”…tiettävästi jo aikaisemmin pyytänyt insinöörintarkkoja harjoituslistoja, joista heti näkee, millaisia harjoituksia puolustusvoimilla on ulkomaisten kumppanien kanssa tulevana vuonna. Sellaista ei kaikesta päätellen ole vieläkään tehty. Puolustusministeriössä ja pääesikunnassa ollaan kovakorvaisia”

Salailun paljastuttua  tiedotuskäytäntöä ilmoitettiin parannettavan, mutta jo heinäkuussa (Yle 1.7.16 ) paljastui puolustusministeri Jussi Niinistön vehkeilleen omin päin puolustussopimusta Britannian kanssa. Varapuheenjohtaja Mika Karin (sdp) mukaan puolustusvaliokunnan jäsenet saivat lukea vasta lehdistä Britannian puolustusyhteistyösopimuksesta. Kari mielestä:

”Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa aivan keskeisten asiakirjojen tai esimerkiksi sotaharjoitusten valmistelussa ei kerta kaikkiaan voida toimia niin, että asiat tulevat kansanedustajien tietoon vasta aivan viime hetkillä.”

Myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) ihmetteli kuinka: ”Ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta eivät ole käsitelleet tällaista asiaa.”

Vain viisi päivää myöhemmin Savon Sanomat yllätti uutisella kuinka Britannian Eurofighter-hävittäjät ovat kesäkuusta lähtien viikoittain lentäneet Virosta käsin Suomen ilmatilassa.

Toimittaja Antero Eerolan kysyessä kaksi päivää myöhemmin (8.7.) asiasta Timo Soinilta (ps) ilmeni ettei edes ulkoministeri ollut tietoinen Britannian hävittäjien lentämisestä Suomen ilmatilassa aina Oulua myöten ainakin kahden kuukauden ajan…

Elokuussa julkaistiin tieto kuinka Suomeen ilmatilaan on tulossa myös yhdysvaltaisia F-15 -hävittäjiä noin kahden viikon ajaksi, mutta jäi täysin epäselväksi millä tavalla päätös on syntynyt tai onko sitä ylipäänsä lainkaan käsitelty valiokunnissa.

Heinäkuussa ministeri Niinistö lupasi lähettää sata suomalaista sotilasta Irakin etulinjan todellisiin taisteluihin. Aiemmin suomalaiskouluttajia on ollut ”lähimmillään 20 kilometrin päässä rintamalinjasta” (HS 22.7) Niinistö siis vie Suomea Yhdysvaltojen laittomasti aloittaman hyökkäyssodan jälkiseurausten osapuoleksi, jossa kiivaasti taistelevat myös Turkki,  Venäjä, Iran, Syyria, monet kurdijärjestöt ja Isis.

Onko USA-puolustusyhteistyö-sopimuksen hinta 30–80 miljardia euroa?

Perussuomalaiset ministerit ovat ajaneet Yhdysvaltojen kanssa puolustussopimusta, jonka tarkempaa sisältöä ei ole annettu julkisuuteen eikä myöskään kansanedustajille.

Kansanedustaja Markus Mustajärvi paljasti kuinka Yhdysvallan kanssa kaavaillun ”sopimuksen liitteenä on hintalappu, jossa amerik­ka­lais­hä­vit­tä­jistä maksetaan kaksin­ker­tainen hinta julkisuudessa olleeseen hinta-arvioon verrattuna”. (Suomenmaa 23.8.)

Yhdysvallat usein kytkee aseostovelvoitteita sotilaallisiin sopimuksiinsa ja siksi olisi tuotava julkisuuteen, sitoutuuko Suomi ostamaan F-35 -hävittäjiä, joiden elinkaaren kokonaiskustannukset saattavat MOT:n (23.5.16) tietojen mukaan hyvinkin kohota jopa 30–80 miljardiin euroon.

Mikäli näin on, niin hallituksen arviot valtion velkakestävyydestä ovat täysin riittämättömiä ja johtanevat lisäleikkauksiin. Siksi on hämmästyttää kuinka edes ulkoasiainvaliokunta ”ei ole vielä käsitellyt asiakirjaa, joten en ole nähnyt, mitä sopimus pitää sisällään”, kuten sdp:n puheenjohtaja Annti Rinne sanoi (24.8. Aamulehti).

Jussi Niinistön suhde demokratiaan?

Ennen liittymistään perussuomalaisiin Niinistöllä oli 1990-luvun alussa Uuden Suomen mukaan ”tiivis suhde” äärioikeistolaiseksi luonnehditun Kansallinen Kulttuuririntama -järjestöön (KKR).  Niinistö muun muassa ”kirjoitti järjestön Valkoinen Rintama -lehteen artikkeleita ja tunsi läheisesti järjestön perustajan Jukka Mattilan.” (US 4.3.2011)

Vuonna 2005 Niinistöltä ilmestyi teos: Heimosotien historia 1918—1922, jota Erkki Tuomioja luonnehti: ”…teos on tarkoitettu ensi sijassa suomettumisikeen alta vapautuneille uusnationalisteille sekä heimosotureiden jälkeläisille”.

Myös Karjala on joskus vielä palautettava oli Jussi Niinistön mielipide Uuden Suomen haastattelussa 4.3. 2011.  Seuraavan päivän blogissaan Niinistö vielä vahvisti kantansa.

Viime toukokuussa US-rynnäkköpanssarien ja Naton laivasto-osaston aiheuttaman mediakohun keskellä Savon Sanomat uutisoi (22.5.) puolustusministeri Niinistön rinnastavan tämän päivän kansainväliset sotaharjoitukset vuosisadan alun jääkäriliikkeeseen.

Vapaussodan Perinneliiton juhlassa (22.5.16) Niinistön pitämästä puheesta sanatarkka lainaus:

”Jääkärit saivat sotilaskoulutuksensa Saksassa, mutta käyttivät saamiaan oppeja Suomen itsenäisyyden hyväksi. Tästä on kyse myös tämän päivän kansainvälisessä koulutus- ja harjoitusyhteistyössä.”

Ministeriltä rinnastus on erikoinen, koska siinä missä jääkäriliike toimi salaa tsaari Nikolai II sortohallintoa vastaan niin Yhdysvaltain rynnäkköpanssarien, laivojen ja hävittäjien tuloa Suomeen pohjustaneet puolustusministeriön virkamiehet salasivat asian demokraattisesti valitulta eduskunnalta, hallitukselta ja presidentiltä…

Heinäkuussa 2016 puolustusministerin ominaisuudessa Niinistö laski seppeleen maanpetoksesta tuomitun ja natsi-Saksan Waffen-SS-joukoissa taistelleen Lauri Törnin haudalle, jolle yksikään aikaisempi puolustusministeri ei ole jättänyt Suomen virallista tervehdystä (HS 28.7.16).

Salailun on loputtava!

Haluaako puolustusministeri yhtä kritiikitöntä uutisointia kuin diktatuureissa? Jussi Niinistö nimittäin ripitti Helsingin Sanomia kuinka ”valmiusasiat eivät kuulu turuille ja toreille” (27.7.16) täysin harmittomasta  varusmiesten valmiutta käsittelevästä artikkelista.

Puoluejohtajista ainakin Li Andersson (vas.) on kritisoinut toimintatapaa:

”Meidän näkemyksen mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on harjoitettu aika pitkälti eduskunnan ohi, Andersson sanoo. Anderssonin mielestä kaikki ulko- ja turvallisuuspoliittiset päätökset pitäisi harkita tarkkaan nykyisessä tilanteessa, jossa ilmapiiri on jo valmiiksi jännittynyt.” (Aamulehti 24.8.)

Erittäin akuuteissa kriiseissä voidaan nopeita päätöksiä perustella kiireellä ja maan turvallisuudessa. Silloin voi vain toivoa, että päätöksiä eivät tee epäpätevät henkilöt kaikkien kansalaisten turvallisuutta vaarantaen.

Nykyisessä kriittisessä kansainvälisessä jännitteessä tarvitaan presidentin ja asiantuntevien valiokuntien yhteistä analyysia ja harkintaa, jotta muutaman virkamiehen ja yhden ministerin sekavan salaileva sooloilu ei vetäisi Suomea paljon lähemmäksi Naton ja Venäjän välistä sotaa tai terrorismia.

32 KOMMENTTIA

 1. Entä jos kyseessä on silmänkääntötemppuilu ?

  Itse tulkitsen niin että sotaharjoituksista päättäminen on vaatinut määrämuotosen päätöksem ja sellaisen tekee joko presidentti valtioneuvostossa presidentin esittelyssä taikka sitten ministeriö.

  Ministeri voi tehdä päätöksiä vain ”ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa”. Koska kyse on suuremmasta asiasta, niin päätöksen olisi pitänyt tehdä presidentti presidentin esittelyssä.

  Presidentin esittely
  Presidentin esittelyssä presidentti tekee ulkopolitiikkaa koskevat määrämuotoiset päätökset valtioneuvoston valmistelusta ja ratkaisuehdotuksesta.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=kk+837/2004

  Voimassa olevassa ”Lainkirjoittajan opas” oppaassa on kerrottu todella hyvin miten ministeriön toimivaltuus menee:

  Lähtökohtana valtioneuvoston ja ministeriön välisessä toimivallan jaossa on, että valtioneuvosto antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii.
  Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa sekä selvästi teknisluonteisissa ja toimeenpanoa koskevissa asioissa. Ministeriölle voidaan siten antaa asetuksenantovaltaa pääasiassa ministeriön omaa toimialaa koskevissa asioissa edellyttäen, että asia ei sen yhteiskunnallisen merkityksen johdosta ole käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa.
  Ministeriölle ei saa antaa asetuksenantovaltaa asiassa, joka yhteiskunnallisen merkityksensä vuoksi kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi perustuslain 67 §:n mukaisesti.
  Perustuslakivaliokunta on käsitellessään hallituksen esitystä sairausvakuutuslaiksi 1 kiinnittänyt huomiota siihen, että vakuutetun oikeuksien kannalta tärkeistä seikoista oli ehdotettu säädettäväksi ministeriön eikä valtioneuvoston asetuksella. Tämä ei valtuussäännöksen väljyys huomioon ottaen ollut hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa 2.

  Käsitellessään hallituksen esitystä laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta 3perustuslakivaliokunta katsoi, että ehdotus ei ollut hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa. Valiokunta piti tärkeänä, että valtuutta täsmennetään tai valtuus osoitetaan ministeriön asemesta valtioneuvostolle. 4

  Lausunnossaan hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain muuttamisesta 5 perustuslakivaliokunta katsoi, että valtuus antaa säännöksiä pyydysten käyttöajasta ei ole teknisluonteinen säännös, joka voitaisiin ottaa ministeriön asetukseen 6. Sen vuoksi ja koska myöhemmässä hallituksen esityksessä 7 oli tarkoitus valtioneuvoston asetuksella asettaa rajoituksia kaupallisten kalastuskiintiöiden täyttyessä yleensä tai alueellisesti, oli perusteltua siirtää kalastuskieltojen alkamisen ajankohdasta päättäminen valtioneuvoston asetuksessa säädettäväksi 

  http://lainkirjoittaja.finlex.fi/13-saadosten-lajit-ja-saadostaso/13-4/

  58 §
  Presidentin päätöksenteko

  Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L5P58

  Ministerivaliokunta ei voi tehdä määrämuotoisia päätöksiä, se on vain valmisteleva elin.

  Asetus: Valtioneuvoston ohjesääntö
  25 §
  Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
  Valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat,
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030262

 2. Huijattiinko 99,8% Suomalaisista ?

  Uskon että 99,8% Suomalaisista luulee että sopimus tulee voimaan kun sopimus allekirjoitetaan.

  Valtiosopimuksissa niin ei kuitenkaan ole asianlaita, vaan valtiosopimus tulee voimaan vasta sen jälkeen kun se on paitsi allekirjoitettu myös voimaansaatettu perustuslain 95 mukaisesti. Nato isäntamaasopimusta ei ole koskaan voimaansaatettu, joten kyseinen ”sopimus” ei ole edes voimassa eikä sido Suomea millään tavalla.

  Kansalle annettiin kuva, että sopimus on allerkirjoitettu ja kansalaiset ovat luulleet että sopimus sitoo. 99,8% kansalaisista johdettiin harhaan.

  Suomi allekirjoitti Naton kanssa isäntä­maasopimuksen
  http://www.hs.fi/kotimaa/a1409802925759

  Kansainvälisen sopimuksen voimaansaattaminen
  Suomalaisen dualistisen ajatustavan mukaan kansainvälinen oikeus on kansallisesta oikeusjärjestyksestä erillään oleva järjestelmä. Näin ollen kansainvälinen normi on saatettava erikseen voimaan, jotta se olisi osa Suomessa noudatettavaa lakia. Ensimmäinen askel uuteen velvoitteeseen sitoutumisessa on kuitenkin ratifiointi eli velvoitteen hyväksyminen kansainvälisoikeudellisesti. Ratifiointi vastaa ikään kuin sopimuksen allekirjoittamista, kun taas sopimuksen toteuttaminen on asia erikseen.

  http://www.heikniemi.fi/kirj/jur/yleinen/kansvelv.htm

  Perustuslaki
  95 §
  Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen
  Valtiosopimuksen
  ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat
  määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset
  velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

 3. Sotaa kohden mennään, myöskin venäjän puolella on tahoja, jotka näkevät mahdollisuutennsa, kriisissä.
  Kun upi raportteja laadittiin, missä ovat raportit oikeasta kansakunnnan jaetenkin sen siviiliväestön suojelemisesta, mahdollisen vastaiskujen tottamalta kaaokselta.
  Mikäli meilllä olisi hajautetut yhteiskunnan rakenteet ja hajautettu maanpuolustus, olisimme paremmassa tilanteessa.
  Tietenkin kaikkein parasta olisi rauhoitaa tilanne, eikä varsinkaan itse manipuloida uusia turvallisuusriskejä.

 4. Mahdotonta kuvitella etteikö presidentti Niinistö olisi tietoinen asioista ja antaneen hyväksyntänsä toiminnalle.Tällainen median massiivinen rummutus Naton puolesta on selvästi yhteisesti sovittua.Ns.poliittisesti sitoutumattomat lehdet ovat täysin rinnoin mukana.Erikoista on myös se miten hyvin uusnatsi taustainen puolustusministeri kelpaa muuten niin natsi-aatetta kammoavalle medialle.Noin yleisestikin,ihmeellistä on poliitikkojen hiljaisuus kun Natoa vastustavia isänmaallisia leimataan härskisti Putinisteiksi,Ainoastaan Esko Seppänen on yrittänyt puuttua asiaan.Heikolla menestyksellä valitettavasti.

 5. Kummallista kuinka tällainen Jussi Niinistö on voinut nousta puolustusministeriksi. Takana on tietysti persujen puoluejohto ja ennenkaikkea Timo Soini. Soini ja Niinistö eivät tietenkään ole yksin sillä täytyyhän heillä olla koko hallituksen tuki. Tuskin on sattuma että juuri Soini on ulkoministerinä ja Niinistö puolustusministerinä ?
  En sulkisi myöskään presidenttiä pois. Ihmettelin aikoinaan kovasti kun hän matkusti Puolaan mukanaan Terijoen kartta. Olihan se provokatiivinen tempaus, josta voi tehdä tulkintoja vaikka muodollinen syy ilmenee linkistä. Myös puheet Puolassa:
  Turvallisuuspolitiikka oli pääroolissa —- Valtiovierailun aikana turvallisuuspolitiikka oli keskeisessä roolissa. Tämä johtui luonnollisesti Venäjän toimista Ukrainassa.
  Presidentti Niinistö kertoi, että valtiovierailun aikana oli tullut esille uusia ajatuksia puolustusyhteistyöstä. Tämä kiinnostaa Puolaa osaksi siksi, että suomalainen Patria on aktiivinen maassa.
  Myös Suomen Nato-kumppanuus ja eurooppalainen puolustusyhteistyö oli puheenaiheena.
  – Euroopan on osattava puolustaa itseään, sitä mieltä ollaan myös Natossa, Niinistö sanoi.
  Varsinaisen haastattelun päätyttyä presidentti halusi vielä lisätä yhden asian.
  – Sokka on irti ja kaikki variaatiot kolmannesta maailmansodasta on käyty vaalien alla, hän sanoi.
  Presidentti ei halunnut selittää tätä vaan sanoi, että lukija kyllä ymmärtää. — lisää linkeistä
  http://yle.fi/uutiset/niinisto_vei_puolan_presidentille_lahjaksi_terijoen_kartan/7904643
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015040119458725_uu.shtml

  Eli voiko tätä Venäjän vastaista revanssipolitiikkaa, jonka henki elää yhä melko vahvana pienessä osassa suomalaisia rakentaa vain Jussi Niinistön varaan?
  Kaiken järjen mukaan olisi vallankumouksen paikka sillä kansa ei taida olla tällaisten vaarallisten hankkeiden takana.
  Ja eikö puolueettomuuspolitiikan hylkääminen ole varmin tapa estää neuvottelut jotka olisi ainut tapa edetä rajamuutosasioissa? Nythän Venäjä vain sallisi omaksi viholliseksi muuttuneen Nato-Suomen tulevan vielä syvemmälle itseään jos se suostuisi rajamuutosneuvotteluihin.
  Pitäisi ymmärtää jo ihan talonpoikaisjärjellä että olemme hukanneet jo viimeisenkin valttikorttimme: ystävyyden kautta saavutetun luottamuksen ja sen mahdollistamat asiat.

 6. Sain juuri luettua Marko Juutisen ja Jyrki Käkösen ”Blokkien paluu – BRICS-maiden nousu, USA ja Suomi”. Voin suositella. Harvemmin saa lukea noin asiallista tekstiä esimerkiksi Kiinasta tai Lännen ja Venäjän rooleista Ukrainassa. (Saattaisiko siihen vaikuttaa, että ainakin Juutinen on työskennellyt aasialaisessa ajatushautomossa, jota kautta näkemys on muodostunut muista kuin Hesarin tai iltalööppilehtien kirjoituksista?)

  Kirjan parasta antia on pohdinta Suomen roolista. Kirjoittajat toteavat, että olemme samassa tilanteessa kuin ns. kylmän sodan aikana: kahden blokin rajalla. He painottavat, että nyt olisi jälleen tilausta viisaalle, kansallisen intressin huomioon ottavalle politiikalle. Toisin kuin kokoomus väittää, mikään ei ole muuttunut, olemme edelleen samassa asemassa. Paras valttimme on puolueettomuus, liittoutumattomuus ja valtiomiestason teot.

  • ”Paras valttimme on puolueettomuus, liittoutumattomuus ja valtiomiestason teot.”

   Tuossa lauseessa pitäisi olla konditionaali.

 7. Kansaa johdatetaan uskomaan että meitä uhataan ja viholliseksi osoitetaan kaikin keinoin naapurimme Venäjä, näin nämä maanpetokseen syyllistyneet tahot haluavat aivopestä kansalaiset uskomaan heidän hyökkäysvalmistelujansa maanpuolustukselliseksi toiminnaksi.
  Ainoa todellinen ja vaarallinen uhka maallemme on nämä hurmehenkiset russofobiaa sairastavat ja sitä kylvävät maanpetturit, jotka asettavat Suomalaisten turvallisen elämän pelinappulaksi omaan revanssihenkiseen sodanlietsonta peliinsä.
  Tämä on jo sen luokan kysymys joka herättää hitainmankin kysymään, että eikö maassamme löydy oikeutta joka lukisi näille rikollisille lakia ja pysäyttäisi nämä ennen kuin on jo liian myöhäistä?

 8. Kansaamme johdatellaan kaikella tapaa uskomaan Venäjän suunnalta tulevaan uhkaan jotta nämä maanpetokseen syyllistyneet tahot saisivat kannatusta lakejamme rikkovalle sotilaalliselle liittotutumispuuhasteluilleen, naamioidakseen sen puolustukselliseksi toiminnaksi.
  Ainoa todellinen uhka maallemme on nämä russofobiaa sairastavat ja sitä tartuttavat valloitus-sotaa suunnittelevat hurmehenkiset maanpetturit, jotka asettavat Suomalaisten turvallisen elämän pelinappulaksi revanssihenkiseen sodanlietsontaansa.
  Tämä on jo sen luokan kysymys, että hitaanpikin herää kysymään, että eikö maassamme enään löydy sellaista oikeutta joka pysäyttäisi nämä rikolliset ennen kuin on liian myöhäistä?

 9. Niin nykyinen puolustusministerimme Niinistö on täysi torvi, muuten pidättekö torvimusiikista?
  Pieni pläjäys torvimusiikkia Moskovasta vuodelta 2013. Jaksakaa katsoa edes 2 tunnin kohdalle, huomaatte että maidemme väliset suhteet (siis Suomen ja Venäjän) välit olivat tuolloin vielä jonkinmoisessa kuonnossa puolustusvoimiemme torvien osalta. 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=N-1_DJETvgc

 10. Suomea johtaa nyt kyllä voimakkaasti natottavat tahot, ja on johtanut jo Kataisen hallituksesta asti. Ei se mikään yllätys ole että tällainen natohaukka sotahistorian dosentti.

  ”Meidän näkemyksen mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on harjoitettu aika pitkälti eduskunnan ohi, Andersson sanoo”

  Tämä asiahan kuuluu pääministerille. On hänen tehtävänsä että hallitus toimii. Jos pääministeri ei laita asioita kuntoon, tietysti asia kuuluu myös eduskunnalle jos asiat menevät niin pitkälle että hallituksen luottamus pitää mittauttaa. Eduskunnan saamattomuutta (tai hyväksyntää) myös, jos eivät asiaan puutu.

  • Ei se mikään yllätys ole että tällainen natohaukka sotahistorian dosentti…. on puolustusministerinä.

 11. Olisi korkea aika lopettaa tämä sodan lietsominen. Ilmapiiri on jo kuin 20-30-luvulla. Luulisi olevan tarpeeksi kurjaa jo muutenkin. Köyhyys sen kuin lisääntyy.

  • Niinhän tuo olisi aika lopettaa, mutta mennään kuitenkin vaalikoppiin ja äänestetään niitä samoja kuin ennenkin, tuttuja ja turvallisia, jotka jauhavat paskaa suut ja silmät täyteen ennen vaaleja. Opposition kannatus on tällä hetkellä alle kaksi prosenttia.

 12. Tässä mallissa maa nyt makaa … kansan vastarintaa yritetään estää kaikin keinoin mm. vetämällä nettisivuja alas. Kaikki eliitin mielivallan vastustaminen on ’uusnatsismia’ vaikka todelliset natsit ovat vallassa olevat NWO-natsit.

  Kansallinen Vastarinta otti eilen vaihtoehtomedioihin yhteyttä, kun julkaisun verkkosivut otettiin alas kahden tuoreen paljastusartikkelin (1, 2) jälkeen.
  Magneettimedia julkaisee ajankohtaisen ”Abdiqadir Osman Hussein ja suomalaisen oikeusjärjestelmän puutteet” –artikkelin kokonaisuudessaan.
  Muistutamme myös sananvapauden vihollisia siitä, etteivät itsenäiset mediat tule hiljentymään painostuksen vuoksi.
  Tällä hetkellä globaali valtaeliitti ruokkii järjestelmällisesti länsimaissa levottomuuksia ja rikollisuutta käyttääkseen niitä tekosyinä valvontayhteiskunnan rakentamiselle ilman, että kansa protestoi. Valvontayhteiskunnan rakentaminen etenee vauhdilla päivä päivältä. Valvomaton puisto ei kuitenkaan tee kenestäkään rikollista. Tilaisuus varastaa ei aina saa ihmistä varastamaan, vaan syy löytyy useammin yhteiskunnan moraalista ja hengestä. Rikollinen valtio kasvattaa rikollisia ihmisiä.”

  Monikulttuurisuuden eräs tragedia on, että eliitin unelmien vuoksi tavalliset kansalaiset saavat kantaa niskoillaan päätösten seuraukset joutuen pahimmillaan murhatuiksi tai raiskatuiksi.
  Oikeusjärjestelmämme mädännäisyys taas tässä kokonaisuudessa tarkoittaa, ettei edes rikoksista kiinni saatuja tuomita kunnolla.
  Myöskään kansainvaelluksen mukanaan tuomia vaarallisia yksilöitä ei pystytä tehokkaasti eristämään muusta yhteisöstä. Uhrit tai heidän omaisensa eivät saa oikeutta virallisen oikeuden kautta, sillä tuomiot eivät vastaa kansan oikeustajua, vaan tuomarien ja byrokraattien linjauksia, jotka viime kädessä ovat peräisin yhteiskuntaa hallitsevalta eliitiltä. Tämä näkyy siinä, kuinka hyökkäykset valtion kassakirstua tai valtaideologiaa vastaan tuomitaan.
  http://magneettimedia.com/abdiqadir-osman-hussein-ja-suomalaisen-oikeusjarjestelman-puutteet/

   • Sinä näytät olevan sionistien uskollinen apulainen: Euroopan epävakauttminen rajoittamattomalla maahantunkeutuja-invaasiolla (http://dissidentvoice.org/2016/01/coercive-engineered-migration-zionisms-war-on-europe/) – ”hajoita ja hallitse” ja samalla uuden, NWO-tyranniaan helposti alistettavan negroidisen sekarodun luominen Kalergi-suunnitelman mukaisesti (”Project White Genocide: The Dark Agenda of Count Coudenhove-Kalergi”,
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=138630)

    Kulttuurimarxistina eli vakaumuksesllisena kommunistina käytät myös heidän uudelleenmäärittelemäänsa ”rasisti”-käsitettä: kaikki, jotka vastustavat tätä ulkopuolelta masinoitua eurooppalaisten ’verenvaihtoa’ ovat sinunlaisisllesi ”rasisteja”!

 13. Näyttäisi J. Niinistö olevan Hitlerin jalanjäljillä, vaaleilla valittu sotahullu. Toivottavasti ura on lyhyempi kuin Aatun.

 14. Sitä saa mitä tilaa, sanoo persut. Puolimiljoonaa ihmistä varmaan tilasi viime vaaleissa meille amerikanhävittäjiä ja panssaroituja joukkoja ynnä muuta mukavaa.

 15. Menohan on samanmoista kuin Kekkosen viimeisinä päivinä hänen menetettyään toimintakykynsä; hiiret hyppivät pöydälle.

  Onko tämä nyt tulkittava niin, että Sauli Niinistö on menettänyt toimintakykynsä?

  Mikäli presidentti Sauli Niinistö haluaa säilyttää uskottavuutensa ulkopolitiikan johtajana (ja on siis toimintakykyinen), hänen tulee pistää selkeä stoppi näille Jussi Niinistön ja Timo Soinin vedätyksille.

  Mitään ei ole kuitenkaan kuulunut. Tämä antaa aiheen epäillä, että kuitenkin kaikitenkin nämä toimet ovat Sauli Niinistön hyväksymiä. Siinä tapauksessa Sauli Niinistö haluaa tietoisesti luoda kansalle harhaisen kuvan siitä, että hän mukavastustaa näitä toimia, käyttämättä kuitenkaan ulkopoliittisia valtaoikeuksiaan niiden todelliseksi pysäyttämiseksi.

  Tällainen ”johtajuus” on lähinnä haistapaska-johtajuutta.

  • ”Mitään ei ole kuitenkaan kuulunut. Tämä antaa aiheen epäillä, että kuitenkin kaikitenkin nämä toimet ovat Sauli Niinistön hyväksymiä. Siinä tapauksessa Sauli Niinistö haluaa tietoisesti luoda kansalle harhaisen kuvan siitä, että hän mukavastustaa näitä toimia”

   Nimenomaan. Niinistö on EU-federalisti. Mutta hän haluaa luoda maltillisen kuvan, koska kansakin on maltillinen. Populisti, eli ajaa asioita jotka on kansan suosissa. Suomessahan suurin osa näyttää EU:takin kannattavan. Ei saa Väyrysen ehdotus EU-kansanäänestyksestäkään vaadittavaa 50 000 ääntä, se on jo selvä. Ei taida mennä 40 000 äänmen raja rikki. Täysin pysähdyksissä käyrän kasvu.

   • Kun itse kuitenkin toimit sionistien ja globalistien uskollisena apurina ja heidän tietoisen kansallisvaltioita hajottavan ja tuhoavan kulttuurimarxismin (matupolitiikan) tukijana ja nimittelet täällä rasisteiksi niitä jotka eivät tätä kommunistista hanketta tue sekä vielä haluaisit sulkea tämän politiikan vaaroista kertovan median niin kommentillesi on pakko hymyillä.
    Liiankin kaksinaamaista Niinistön kritiikkiä kun itse soutaa toisella airolla samassa veneessä ja edistää nwo-agendaa.

  • ’…Onko tämä nyt tulkittava niin, että Sauli Niinistö on menettänyt toimintakykynsä? ’

   Oman seurantani mukaan sitä ei koskaan ole ollutkaan.
   Niinistostä tehtiin presidentti … kaikki vaikutti alusta asti teatterilta, ulkopuolelta johdetulta jopa. Mies oli sanonut hävittyään edelliset vaalit ettei enää asetu jatkossa ehdolla mutta kuinkas kävikään … joku tarvitsi miestä ja pian löytyi jenni ja median tuki oli turvattu ja sitten eikun ehdolle … kyllä se kaikki oli niin läpinäkyvää että voi voi …
   Itselleni ainakin oli jo silloin selvää ettei tästä hyvä seuraa.

 16. Todellakin kasvattaa, sillä noin idioottimaista ja typerää puolustusministeriä ei Suomessa ole aiemmin edes ollut. Vehkeily Usan ja Naton perseenuolijana on ääliömäistä ja lisäksi täysin turhaa. Jos Venäjä haluaisi, niin se niistäisi Suomen ja Ruotsin samaan nippuun alle viikossa. Mutta kun Venäjälla ei pienintäkään hyötyä siitä ainakaan vielä, niin venäfobiikot voisivat jo rauhoittua ja lopettaa pelosta vapinansa.

 17. Ihmettelen suuresti tajusivatko perussuomalaisten äänestäjät,että he ovat äänestämässä sotakiihkoilijoita,
  tuskin. Olen itsekin,vaikken heitä äänestänytkään todella hämmästynyt kuinka hyvin Niinistö ja Soini
  pystyivät salaaman todelliset motiivinsa.

 18. Niinistö näyttää pistävän vielä paremmaksi kuin Carl Haglund,jonka sijoitin sentään kategoriassa suurimpiin
  Venäjän vihaajiin. Kenties jos olisi saanut jatkaa olisimme kuulleet samanlaista.

 19. Ministeri Niinistö on kieltäytynyt paljastamasta Britannian puolustussopimuksen täsmällistä sisältöä. Aamulehden mukaan: ”Niinistö ei voi kertoa pian allekirjoitettavan sopimuksen tarkasta sisällöstä, koska yksityiskohdat ovat salassa pidettävää tietoa.” (Aamulehti 1.7.16 http://www.aamulehti.fi/kotimaa/suomi-tekee-britannian-kanssa-puolustusyhteistyosopimuksen/)

  Esko Seppänen kirjoittaa lukaisseensa Suomen ja Iso-Britannian 9.7. tekemän kahdenvälisen puitesopimuksen puolustusyhteistyöstä, jonka Suomen puolesta on allekirjoittanut sotaministeri Jussi Niinistö.
  Seppänen ihmettelee: ”Muodollisesti sopimus ei ole juridisesti sitova. Herää kysymys, mihin tarkoitukseen tarvitaan näin mitäänsanomaton sopimus, jota ei tosi paikan tullen kummankaan osapuolen tarvitse noudattaa. Seuraavaksi herää kysymys, onko tämä puitesopimus vain yleissopimus sen perusteella tehtäville operationaalisille – ja salaisille – muille sopimuksille.” (http://eskoseppanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222545-ohi-nato-jasenyyden-usan-syliin#kommentoi)

  Jussi Ninistö on kuitenkin itse antanut tekemänsä sopimuksen sisällöstä merkittävän vihjeen ja ”kehottaa tarkastelemaan sitä, millä tavalla Ruotsi ja Britannia ovat tiivistäneet kahdenvälistä puolustusyhteistyötään.” (AL 1.,7.16)

  Verkkouutiset kirjoittaa, että Ruotsin Britannian kanssa tekemä puolustussopimus on tavattoman laaja:
  ”Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ja Fallon hyväksyivät kesäkuun 11. päivänä Lontoossa Ruotsin ja Britannian välisen 50 kohdan yhteistyöohjelman, jossa keskeistä on maiden joukkojen yhteensopivuus ja kyky taistella tarvittaessa yhdessä. ” (Verkkouutiset 1.7. http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/Suomi%20Britannia%20puolustusyhteistyo-52405)

  Mielestäni näin laaja puolustusyhteistyö Nato-maa Britannian kanssa on uskottavan liittoutumattomuuden murentamista. Kun enemmistö kansalaisista vastustaa Nato-jäsenyyttä niin kattava ja salattu puolustussopimus Britannian kanssa on myös demokratiamme vakavaa murentamista.

 20. Infosota on epäluottamuksen luomista hallinnon kykyyn hoitaa Suomen asioita.
  Kukas onkaan uittanut salaa joukkoja viemään viestiä Venäjälle meidän rajallamme? Eikö se juuri ole sitä epäluottamuksen aikeuttavaa toimintaa kun kaikki kyselee miten tämä oli mahdollista eikä vaan kerran?
  Mielestäni sitä kuka tuon tempun järjesti ei ole edes kunolla selvitetty?

 21. Mielestäni Jussi Niinistö on todellinen isänmaan ystävä kuten oli Lauri Törnikin. Waffen-SS:ssä ei ole mitään pahaa.. se oli vain eliittisotilas armeija! Sotarikoksiin syyllistyi poliittinen SS ja eihän einsatzgruppet.. ei suinkaan kunniakas Waffen-SS.. ottakaa asioista selvää ennen typeriä kirjoituksianne!! Mielestäni Suomea ajaa tuhoon uutta suomettumista ajavat sinisilmäiset ryssän mielistelijät jotka itse ovat todellisia isänmaanpettureita! Luullaan ja toitotetaan rikollisesti että ryssä jättää meidät rauhaan jos olemme mielinkielin heille.. ja emme liittoudu.. ovatpa eräät heistä sinisilmäisimmistä väittäneet että Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen antinpäivänä 1939 oli puolustuksellinen! Tämä on jo typeryyttä ja tuollainen sinisilmäisyys tulee murhaamaan miehiämme liiallisesti jossemme nyt herää ja kasvata puolustusmäärärahojamme ja myöskin liittoudu. Puolustussopimus suoraan USA:n kanssa olisi paras vaihtoehtomme! Sillä se ryssä pysyy kurissa.. vain idiootit luulevat että alueellemme tuotaisiin ydinaseita.. ydinaseita tuskin kukaan tulee käyttämään ensitilassa eikä etenkään Suomen kaltaisiin paikkoihin.. niille on paljon tärkeämpiäkin maaleja.. mutta tätähän typerät sinisimmut ei ymmärrä! Perkele!

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here