”Meille kerrottiin, että Irak uhkasi maailman turvallisuutta. Meille vakuutettiin tämän olevan totta. Se ei ollut totta. – Totuus on jotain kokonaan muuta. Totuus liittyy siihen, miten Yhdysvallat ymmärtää asemansa maailmassa, ja kuinka se mielii asemaansa käyttää” (Harold Pinter, Nobel-esitelmä 2005).

“Välittömin tehtävä on varmistaa, ettei mikään valtio tai valtioliitto saavuta kykyä karkottaa Yhdysvaltoja Euraasiasta (…)” (Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard, 1997).

Maailman kansalaiset tuntenevat läpikotaisin George W. Bushin hallinnon tulkinnat 11.9.2001-iskuista. Ovathan nuo tulkinnat ainoan supervallan valtaeliitin ja valtamedian kuin myös Hollywoodin muotoilemat. Vähemmän tunnettuja ovat kriitikoiden selvitykset ja tulkinnat.

David Ray Griffin

Yksi 11.9.-iskujen ’virallisen totuuden’ kriitikoista on ollut yhdysvaltalainen emeritusprofessori David Ray Griffin. Griffin on kirjoittanut 11.9.2001-iskuista muun muassa kirjassaan The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, jossa tarkastellaan kriittisesti iskuja selvitelleen toimikunnan (Keanin komissio) raporttia. Mainitun kirjansa julkaisemisen jälkeen Griffin on laatinut vielä 115-kohtaisen yhteenvedon raportin sisältämistä valheista.

Griffinin keskeinen väite on, että Keanin komission raportti on itse asiassa tehty tukemaan yhtä suurta valhetta. Tuo suuri valhe kertoo, että virallinen tarina syyskuun 11:nnestä on totta. Griffinin toinen väite on, että mainittua suurta valhetta julistaessaan komission raportti kertoo monia pienempiä, yksittäisiä valheita. Tähän seikkaan Griffin on viitannut edellä mainitun kirjansa alaotsikolla Omissions and Distortions (pois jätetyt ja vääristellyt asiat). Nuo kaksi termiä viittaavat kahdenlaisiin valheisiin: epäsuoriin ja suoriin.

Suora valhe on kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun raportti väittää kaksoistornien ydinten sisäosien koostuneen ontoista teräskuiluista tai kun se toteaa, että varapresidentti Cheney antoi matkustajakoneen alasampumiskäskyn vasta kello 10:10:n jälkeen. Epäsuora on valhe esimerkiksi silloin, kun puhuessaan 19 väitetystä kaapparista komissio jättää mainitsematta, että ainakin kuuden heistä on uskottavasti raportoitu olevan elossa tai kun se jättää mainitsematta 47-kerroksisen World Trade Centerin rakennuksen n:o 7 sortumisen. Tällaiset mainitsematta jättämiset ovat epäsuoria valheita osittain siksi, että ne osoittavat komission rikkoneen julkilausumaansa aikomusta ”laatia täydellisin mahdollinen selvitys syyskuun 11:nteen liittyvistä tapahtumista”. Ne ovat valheita myös siksi, että komissio pystyy välttämään suoran valheen kyseisestä aiheesta vain jättämällä sen mainitsematta.

Ottaen huomioon nämä kaksi valhetyyppiä saattaa herätä kysymys, kuinka monta valhetta 9/11-komission raportti sisältää. Sitä Griffin ei väitä tietävänsä. Mutta hän  päätti katsoa, kuinka monesta valheesta hän oli itse kertonut kirjassaan. Griffin havaitsi löytäneensä niitä yli sata. Seuraavassa kappaleessa on esimerkkejä niistä 9/11-komission loppuraportin mainitsematta jättämisistä ja väitteistä, joita Griffin pitää valheina:

5. Komissio jättää mainitsematta sen tosiasian, ettei tuli ollut milloinkaan ennen syyskuun 11:ttä romahduttanut teräsrunkoisia rakennuksia.

6. Komissio jättää mainitsematta sen, etteivät kaksoistornien tulipalot olleet kovin laajoja, kuumia tai pitkäkestoisia verrattuna moniin muihin palaneisiin ja romahtamatta jääneisiin teräsrakenteisiin rakennuksiin.

8. Komissio jättää mainitsematta sen tosiasian, että myös WTC 7 (johon ei törmännyt lentokoneita ja jossa oli vain pieniä, paikallisia tulipaloja) romahti – tapahtuma, jota FEMA ei osannut selittää.

9. Komissio jättää mainitsematta sen todistusaineiston, että kaksoistornien (kuten myös rakennus 7:n) romahtaminen täyttää ainakin kymmenen rakennusten räjähtein tapahtuvaan purkamiseen viittaavaa tunnusmerkkiä.

22. Komissio jättää mainitsematta puolustusministeri Donald Rumsfeldin viittauksen ”ohjukseen, joka vaurioitti [Pentagonia]”.

28. Komissio jättää vaille mainintaa ne FBI:n agentit, joiden kerrotaan tienneen iskujen kohteet ja päivämäärät hyvissä ajoin etukäteen.

31. Komissio jättää mainitsematta sen, että Osama bin Laden, joka oli jo Amerikan etsityin rikollinen, oli Dubaissa amerikkalaisen lääkärin hoidossa amerikkalaisessa sairaalassa heinäkuussa 2001, ja että hänen luonaan vieraili CIA:n paikallinen agentti.

34. Komissio jättää mainitsematta kertomuksen Abu Zubaydahin lausunnosta, jonka mukaan kolmella saudien kuningasperheen jäsenellä oli etukäteistietoa syyskuun 11:nnen iskuista ja että he rahoittivat al-Qaidaa. Kaikki kolme kuolivat hämärissä oloissa kahdeksan päivän aikana.

42. Komissio jättää mainitsematta todisteet siitä, että FBI:n päämaja sabotoi Coleen Rowleyn ja muiden Minneapolisin agenttien yrityksen saada luvan Zacarias Moussaouin tietokoneen tutkimiseen.

43. Komissio jättää mainitsematta, että FBI:n entinen kääntäjä Sibel Edmonds todisti komissiolle 3,5 tuntia ja paljasti (myöhemmän puheenjohtaja Keanille lähettämänsä kirjeen mukaan) syyskuun 11:nteen liittyviä vakavia peittelyjä FBI:n päämajan virkamiesten toimesta.

53. Komissio jättää mainitsematta sen tosiasian, että The Project for the New American Century, jonka monista jäsenistä tuli Bushin hallinnon avainhahmoja, julkaisi vuonna 2000 asiakirjan, jonka mukaan ”uusi Pearl Harbor” auttaisi sitä saamaan rahoituksen Yhdysvaltojen sotavoimien nopeaan teknologiseen uudistamiseen.

54. Komissio jättää mainitsematta sen tosiasian, että avaruuden militarisointia käsitelleen komitean johtaja Donald Rumsfeld oli suositellut US Space Commandin rahoituksen lisäämistä ja jo syyskuun 11:nnen iltana käyttänyt iskuja syinä lisärahoitukselle.

55. Komissio jättää mainitsematta sen tosiasian, että kolme vahvinta US Space Commandin puolestapuhujaa (ministeri Rumsfeld, kenraali Myers ja kenraali Eberhart) kuuluivat niihin, jotka olivat vastuussa syyskuun 11:nnen iskujen estämisen epäonnistumisesta .

59. Komissio jättää mainitsematta todistusaineiston, jonka mukaan eräät Bushin hallinnon avainhahmot, kuten puolustusministeri Rumsfeld ja apulaispuolustusministeri Wolfowitz, olivat lietsoneet sotaa Irakin kanssa jo useita vuosia.

60. Komissio jättää mainitsematta [avustajan tekemät] muistiinpanot Rumsfeldin keskusteluista syyskuun 11:ntena; ne osoittavat hänen päättäneen käyttää iskuja tekosyynä hyökätä Irakiin.

61. Komissio jättää mainitsematta Project for the New American Centuryn lausuman, jonka mukaan ”tarpeessa turvata Yhdysvaltain merkittävä sotilaallinen läsnäolo Persianlahdella on kysymys laajemmasta asiasta kuin vain Saddam Husseinin hallinnosta”.

89. Komissio jättää mainitsematta kokonaan todistusaineiston, joka viittaa siihen, ettei Pentagoniin törmännyt kone ollut lento 77.

97. Komissio jättää mainitsematta todistusaineiston, joka viittaa siihen, että sotilaskone ampui lennon 93 alas.

Muista kriitikkojen tulkinnoista

Syyskuun 11:nnen päivän iskuja ei ole asianmukaisesti ja laillisesti selvitetty. Suurin osa olennaisesta tiedosta on salattu kansallisen turvallisuuden nimissä. Monet riippumattomat tutkijat ovat päätyneet siihen käsitykseen, ettei George W. Bushin hallinnon edustama ja esittämä virallinen versio 11.9.-iskuista pidä paikkaansa. He katsovat, että Bushin hallinto joko tiesi etukäteen iskuista ja salli niiden tapahtua tai oli mukana järjestämässä iskuja. Motiivina olisi ollut tahto päästä iskemään Afganistaniin ja viime kädessä Saddam Husseinin Irakiin.

USA:n iskua Irakiin perusteltiin Bushin ja hänen hallintonsa toimesta Saddam Husseinin uhalla ja Irakin joukkotuhoaseilla sekä Saddam Husseinin tuella 11.9.-iskujen tekijöille. Tänään koko maailma tietää, ettei mikään noista perusteluista pitänyt paikkaansa. Bush ja hänen hallintonsa valehtelivat Irakin joukkotuhoaseista USA:n omille kansalaisille ja kongressille samoin kuin koko maailmalle. Miksi Bush ja hänen hallintonsa eivät olisi valehdelleet 11.9.2001-iskuista?

Monet riippumattomat tutkijat katsovat, että kansainvälisen valtio- ja oikeusyhteisön tulisi vaatia 11.9.2001-iskujen kunnollista puolueetonta ja riippumatonta tutkintaa ja todellisten syyllisten saattamista oikeudelliseen edesvastuuseen rikoksistaan.

11.9.2001 ja suomalainen media

Suomalainen valtamedia on toistellut uskollisesti ainoan supervallan julistamaa totuutta. Virkistäviin poikkeuksiin on kuulunut Kansan Uutiset ja vuonna 2015 jopa Iltalehti.

Peik Johansson on kirjoittanut 11.9.-vuosipäivän lähestyessä USA:n kongressin 14 vuotta sitten tekemän selvityksen salatuista osista, joita on nyt saatu julkisuuteen:

Kesällä julkistetut sivut Yhdysvaltojen kongressin teettämästä 14 vuoden takaisesta raportista paljastavat syyskuun 11. päivän iskuista epäiltyjen lentokonekaappaajien saaneen tukea Saudi-Arabian hallitukselta” (KU:n Viikkolehti 2.9.2016).

Kesti syyskuun 11. päivään 2015 saakka ennen kuin Iltalehden lukija saattoi lukea seuraavaa:

”Syyskuun 11. vuonna 2001 kaksi lentokonetta osui World Trade Centerin kaksoistorneihin New Yorkissa. Tornit romahtivat noin tunnin päästä. Virallisen selityksen mukaan romahdus johtui tulipalojen aiheuttamasta kuumuudesta. Lähes puolet amerikkalaisista ei usko, että virallinen selitys pitää paikkansa. Salaliittoteoreetikoiden mukaan tornit romahtivat, koska ne räjäytettiin. Yhdysvaltojen johto junaili iskut itse tai vähintäänkin antoi niiden tapahtua” (IL 11.9.2015).

Suomalainen intelligentsia on vaiennut lähes kauttaaltaan. Valoa yössä saa etsiä aina syyskuulta 2005, jolloin kirjailija Leena Krohn totesi muun ohella seuraavaa:

”Selailin virallista raporttia ja luin David Ray Griffinin huolella dokumentoituja teoksia hiukset pystyssä. – Virallinen teoria on luhistunut kasaan. Sitä tuskin voi kutsua edes kertomukseksi tai teoriaksi. Se ei ole perusteellinen, ei riippumaton eikä puolueeton selonteko. Se on manipulaatiota, propagandaa.”

 

Postskriptumi

Jotakin muutakin on tapahtunut 11. syyskuuta, nimittäin vuonna 1973. Chilen asevoimat suorittivat kenraali Augusto Pinochet’n johdolla valtiokaappauksen (coup d’État). Santiagon stadionista muodostettiin maan suurin yksittäinen vankileiri. Sotilasjuntta poltatti kaduilla epäilyttävinä pitämiään kirjoja ja lupasi palkkion etsintäkuuluttamiensa vaaleilla valitun presidentin Salvador Allenden kannattajien löytäjille. Toisinajattelijoiden vangitsemiset ja kidutus jatkuivat vielä kuukausia itse vallankaappauksen jälkeen. Valtiokaappauksen uhrit (eräiden arvioiden mukaan): kuolleita 2 279, kidutettuja 27 255, vangittuja 150 000. Vuonna 2011 julkaistun raportin mukaan 40 018 ihmistä pidettiin poliittisina vankeina ja kidutettiin. Surmatuksi tai kadonneeksi listattiin 3065 ihmistä.

Syyskuussa 1974 ilmoitettiin, että USA:n presidentin Nixonin ulko- ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Kissinger oli henkilökohtaisesti johtanut USA:n hallituksen talouspoliittista ohjelmaa Allenden hallitusta vastaan vuosina 1970–1973. Myös CIA:n on kerrottu tukeneen Allenden vastaista oppositiota samoina vuosina ainakin kahdeksalla miljoonalla dollarilla.

Tapio Kuosma

 


Tapio Kuosma.
Tapio Kuosma.

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.


Samuli Suonperä: 911-truth, sekatekniikka kovakuitulevylle.
Samuli Suonperä: 911-truth, sekatekniikka kovakuitulevylle.

Samuli Suonperä on helsinkiläinen kuvataiteilija. Lisää hänen teoksiaan on osoitteessa https://www.facebook.com/SamuliSuonperaArtwork


Kirjallisuutta, lähteitä

Address to a Joint Session of Congress and the American People 20.9.2001. (presidentti Bushin puhe) http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html

Blum, William: Rogue State. A Guide to the World’s Only Superpower. Third printing. Common Courage Press 2000.

Brzezinski, Zbigniew: The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Basic Books 1997.

Böök, Mikael: Griffin och 9/11-kommissionen. http://www.kaapeli.fi/book/griffin.html

Chossudovsky, Michel: Sota ja globalisaatio. Syyskuun 11. päivän taustaa. Suomentanut Petri Stenman. Like 2003.

Edmonds, Sibel: FBI & 9/11. http://www.justacitizen.com/articles_ documents/FBI%20&%20911.htm

Galtung, Johan: Syyskuun yhdestoista ja lokakuun seitsemäs 2001 ja maailma niiden jälkeen: kolme puhetapaa. Suomentanut Kaj Raninen (18.6.2002).

Galtung, Johan: Human Rights and the US/UK Illegal Attack on Iraq (24.6.2005). www.transnational.org/forum/meet/2005/Galtung_IraqTribunal.html

Griffin, David Ray: The New Pearl Harbor. Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11. Olive Branch Press 2004.

Griffin, David Ray: The 9/11 Commission Report. Omissions and Distortions. Olive Branch Press 2005.

Hitchens, Christopher: Henry Kissinger inför rätta. Översättning: Carl-Mikael Edenborg. Vertigo Förlag 2003.

Johansson, Peik: 9/11: Jäljet johtavat Saudi-Arabiaan. Kansan Uutisten Viikkolehti 2.9.2016.

Krohn, Leena: Tempusta ja miten se tehtiin. Puhe tilaisuudessa Syyskuun 11. – Neljä valheen vuotta 11.9.2005.

Kurttila, Heikki: WTC-tornien painovoimaisen romahtamisen yksinkertaistettu luonnontieteellinen tarkastelu. http://www.saunalahti.fi/wtc2001/WTC_Kurttila.pdf

Meyssan, Thierry: 11 septembre 2001. L’effroyable imposture. Carnot 2002.

Meyssan, Thierry: Le Pentagate. Carnot 2002.

Numminen, Pekka: 14 vuotta iskuista – räjäytettiinkö WTC-tornit? Iltalehti 11.9.2015.

Pinter, Harold: Taide, totuus ja politiikka. Nobel-esitelmä 2005.

Rebuilding America’s Defenses. Strategy, Forces and Resources For a New Century. A Report of The Project for the New American Century. September 2000. http://newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf

Ritter, Scott – Pitt, William Rivers: Irakin sota – mitä Bush ei halua sinun tietävän. Suomentanut Petri Stenman. Like 2003.

Statement by the President in His Address to the Nation 11.9.2001. (pesidentti Bushin puhe kansakunnalle) http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html

The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. (The 9/11 Commission Report) [Keanin komission raportti] http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf

World Trade Center Building Performance Study: Data Collection, Preliminary Observations, and Recommendations. FEMA 403 / May 2002. http://www.fema.gov/fima/mat/fema403.shtm

53 KOMMENTTIA

 1. Minkähän takia kukaan ei koskaan suomalaisessa valta- tai missään muussakaan mediassa mainitse sivustoa, jossa osoitetaan koko jutun olevan ”Kaikkien Psy-Op:ien Äiti”? Sivusto löytyy osoitteesta http://septemberclues.info/ jossa jo vuosia on keskusteltu kaikista foliohattuaiheista, joita maailma päällään kantaa.

 2. Niinpä.. Meidän tulisi hyväksyä vain se virallinen info jota valtamediasta suolletaan!Miksi aivan tavallista kriittistä keskustelua ei joistain aiheista sallita..
  On nämä suuret mediakonsernit samojen sionistien hallussa joka puolella joten joutuu asioiden oikean laidan itse selvittämään.Moni ei vaan viitsi..

 3. Muutamia kuukausia sitten Suomen virallisten valeiden suoltamista ja totuuden pimittämistä johtava Brysselin Pravda omisti kokonaisen aukeaman ’foliohattuisten salaliittoteoreetikoiden’ naurunalaiseksi saattamiseen.
  11.9.-iskujen suhteen artikkeli kysyi, että kuinka joku voi epäilläkään jonkin maan hallituksen haluavan tappaa oman maansa kansalaisia!
  Näin tämä kasaarijuutalaisten illuminati-pankkigangsterien NWO-agendaa ajava ”totuuden”-torvi!

 4. Hienoa saada suomenkielistä selvitystä tästä kammottavasta iskusta josta yhä syytetään ulkopuolisia terroristeja vaikka kaikki faktat todistavat että kyse oli sisäpiirin toteuttamasta hankkeesta jolla saatiin ns. ’terrorismin vastainen sota’ käynnistettyä maailmalla ja joka nyt jatkuu Syyriassa … onneksi kaikki muuttuu ja tässäkin yhä suurempi ihmismäärä on heräämässä todellisuuteen kuten alempi linkki kertoo

  Video: 9/11 and the Global War on Terrorism: Michel Chossudovsky on GRTV
  http://www.globalresearch.ca/video-911-and-the-global-war-on-terrorism-michel-chossudovsky-on-grtv/5544931
  As we reach the 15th anniversary of 9/11, the establishment is attempting to derail 9/11 truth with disinformation about Saudi Arabia.
  But as Prof Michel Chossudovsky of Global Research  points out, if we ever hope to derail the never-ending war on terror, we must be absolutely clear that neither Al Qaeda nor Saudi Arabia could have pulled off the attacks of that day.
  “The tragic events of September 11, 2001 constitute a fundamental landmark in American history,  a decisive watershed, a breaking point. 
  Millions of people have been misled regarding the causes and consequences of 9/11. 
  9/11 marks the onslaught of the “Global War on Terrorism” (GWOT), used as a pretext and a justification by the US and its NATO allies to carry out a “war without borders”, a global war of conquest.  
  A far-reaching overhaul of US military doctrine was launched in the wake of 9/11. 
  9/11 was also a stepping stone towards the relentless repeal of civil liberties, the militarization of law enforcement and the inauguration of “Police State USA”.
  http://www.globalresearch.ca/the-walls-are-crumbling-down-around-the-official-911-story-why/5394984

 5. Oikein paljon kiitoksia blogistille!
  Viisaasti valittuja kohtia… Näyttäisi olevan paras suomenkielinen artikkeli aiheesta tähän mennessä keskivertosuomalaisille!
  Etenkin jos se on ensimmäinen kriittinen artikkeli aiheesta.
  Kiitokset myös Vastavalkealle.
  Arvokas teko on julkaista tuollainen, missä ei kysellä ikävimmistä eikä varsinkaan oudoimmista faktoista yms., mutta tehoa silti riittää. – Kun ei tarvitse mennä pidemmälle. – Tuo artikkeli riittää taviksien lähtökohdista ja tavoitteista käsin nähden riittävän pitkälle tässä vaiheessa historiaa.

 6. Kuosmalta mahtava artikkeli – kiitos.

  Valhe on paljon syvemmällä, kun ihmiset otaksuvat, sillä suuri määrä kriisinäyttelijöitä ja world trade centerin työntekijöitä on tässä maailmaa kohauttaneessa juonessa mukana. Raha on ihmeellinen tekijä, se saa ihmiset ”katoamaan” ja esittämään kuollutta.

  Tornit räjäytettiin jonkinlaisella tuntemattomalla räjähdysaineella, joka muutti rakennusmateriaalin puuteriksi. Viralliset videot osoittavat selkeästi, että lentokoneita EI OLLUT ja koska näin on, ei ollut myöskään terroristeja. Koneiden lentäminen rakennusten ja teräsrakenteiden läpi siten, että sen nokka tuli muka toiselta puolelta näkyviin on naurettava Hollywood hoax. Lentokoneen siivet eivät myöskään katkenneet, vaan nekin menivät muka rakennuksen ja massiivisten teräsrakenteiden läpi, eli video on täysin absurdi. Niin sanottu ”suora” tv-lähetys räjähdyshetkellä lähetettiin ulos 11 minuutin viiveellä, eli lentokoneet hyvin todennäköisesti lisättiin studiossa ennen ensimmäisten ”tekaistujen törmäysten” tv-lähetystä.

 7. Syyskuun 11:nnen 2001 iskuista

  Selected Articles: September 11, 2001. 9/11 Truth versus the Official Narrative
  By Global Research News
  Global Research, September 09, 2016
  Theme: 9/11 & ’War on Terrorism’

  September 11, 2001: The 15th Anniversary of the Crime and Cover-up of the Century

  By Dr. Gary G. Kohls, September 07 2016

  WTC Building exploding into fine dust (it is not burning down) by pre-planted explosives in an obvious controlled demolition. The arrow points to a “squib” of exploding gas which is commonly seen with controlled demolitions. Some of the “splinters” seen (the only solid objects that did not pulverize into dust) are actually chunks of steel beams that were being exploded upward and laterally. The nicely-sectioned steel beams and girders were soon ordered by New York Mayor Rudy Giuliani to be trucked away and shipped to China – an order that constitutes disturbing a crime scene – which is a federal crime.
  911-truth

  Video: 9/11 Opens up an Era of Crisis, Social Upheaval and Global Warfare. The Crimes Committed in the Name of 9/11

  By Prof Michel Chossudovsky, September 09 2016

  The tragic events of September 11, 2001 constitute a fundamental landmark in American history. a decisive watershed, a breaking point. Millions of people have been misled regarding the causes and consequences of 9/11. September 11 2001 opens up an era of crisis, upheaval and militarization of American society.
  september-11-2001

  The Post 9/11 Era: Fifteen Years of America’s “War on Terror”. Years of Horror inflicted on the People of the Middle East

  By Red Flag, September 09 2016

  September marks 15 years since the US state turned the tragedy of the World Trade Centre attacks into a justification for years of brutality and horror inflicted on the population of the Middle East. The “war on terror”, launched by the administration of president George W. Bush in the weeks following 9/11, revealed the naked barbarity of US imperialism. It extended far beyond the borders of Afghanistan, where the US first invaded, to subject the populations of Iraq, Yemen, Pakistan and beyond to sickening violence.
  World-Trade-Center-3-500×313

  The Destruction of All Three World Trade Center Skyscrapers on September 11, 2001, The Collapse of WTC 7.

  By Mike Bondi, P.Eng., September 09 2016

  Noting the many shortcomings in Bažant’s analysis, which have been studied and criticized extensively since 2001, Korol and his colleagues set out to apply a much more rigorous methodology for analyzing WTC 7, which, according to the National Institute of Standards and Technology (NIST), collapsed from normal office fires. Dr. Robert Korol, professor emeritus of civil engineering at McMaster University in Hamilton, Ontario, and a fellow of the Canadian Society for Civil Engineering, has led a team of academic researchers in preparing two peer-reviewed scientific papers on the destruction of World Trade Center Building 7.
  september-11-2001

  9/11 Unanswered Questions: Mysterious September 11, 2001 Breakfast Meeting on Capitol Hill

  By Prof Michel Chossudovsky, September 08 2016

  We bring to the attention of our readers Michel Chossudovsky’s article published in August 2003 pertaining to the role of Sen Bob Graham and Rep Porter Goss, chairmen of the Joint inquiry on 9/11 of the Senate and House of Representatives. A mysterious September 11 breakfast meeting hosted by Sen Bob Graham and Rep Porter Goss was held with the head of Pakistani intelligence on the morning of 9/11.
  09-11-attacks

  JFK and 9/11, The Tide is Turning? The “Official Story” Is Now “The Conspiracy Theory”

  By Dr. Paul Craig Roberts, September 08 2016

  In a few days it will be the 15th anniversary of 9/11, and this November 13 will be the 53rd anniversary of the assassination of President John F. Kennedy in Dallas, Texas. These two state crimes against democracy destroyed American democracy, accountable government, and the Constitution’s protections of civil liberty. Years after the damage done by these events the American people no longer believe the official stories. Neither does the government, but the government will never validate the distrust that Americans now share of the oligarchs’ government by acknowledging the truth.
  VIDEO: Résoudre le mystère du WTC7
  Saudi Arabia’s Alleged Involvement in the 9/11 Attacks and the 28 Pages: “Red-Herring”, Propaganda Ploy

  By Prof Michel Chossudovsky, September 04 2016

  If the Saudis were indeed the State sponsors of 9/11, why on earth did the US and the Atlantic Alliance (under the doctrine of collective security) choose to wage a “Just War” of retribution against Afghanistan. Did they get their countries mixed up?
  WAS IRAN INVOLVED IN THE 9/11 ATTACKS? The Court Case Linking Tehran to the 9/11 Attacks

  US Government Intentionally Destroys 9/11 Evidence

  By Washington’s Blog, September 04 2016

  Presumption of a Cover-Up … Judges and lawyers know that – if someone intentionally destroys evidence – he’s probably trying to hide his crime. American law has long recognized that destruction of evidence raises a presumption of guilt for the person who destroyed the evidence. So what does it mean when the US government intentionally destroyed massive amounts of evidence related to 9/11?
  John_O’Neill

  The Propaganda Preparation of 9/11: The Mysterious Death of John O’Neill, FBI Counterterror Chief in Charge of the Osama bin Laden Investigation

  By Chaim Kupferberg, September 07 2016

  In the immediate aftermath of the destruction of the World Trade Center, the finger of guilt was directed toward the only plausible author for such a sophisticated and ruthless act of terror – Osama bin Laden. And while I was a bit taken at how quickly – and confidently – the fingers were pointing only hours after the 9/11 bombings, I was positively shaken by the first red flag that popped up. His name was John O’Neill – or more precisely, he is the seam that shows.
  Des photos inédites du 9/11 publiées, par CBC, montrent que le type d’avion n’était pas celui de la version officielle

  A Conference to Clear the Mind of the 9/11 Brainwashing

  By Dr. Paul Craig Roberts, September 06 2016

  If any of my readers are still brainwashed about 9/11, they need to attend this conference. Tickets are still available.

  ALSO CONSULT GLOBAL RESEARCH’S 9/11 and the War on Terrorism Archive of more than a Thousand Articles

  http://www.globalresearch.ca/selected-articles-september-11-2001-911-truth-versus-the-official-narrative/5544869
  ———-
  Centre for Research on Globalization / Centre de recherche sur la mondialisation

  The Centre for Research on Globalization (CRG) is an independent research and media organization based in Montreal. The CRG is a registered non-profit organization in the province of Quebec, Canada.

  In addition to the Global Research websites, the Centre is involved in book publishing, support to humanitarian projects as well as educational outreach activities including the organization of public conferences and lectures. The Centre also acts as a think tank on crucial economic and geopolitical issues.

  The Global Research website at http://www.globalresearch.ca publishes news articles, commentary, background research and analysis on a broad range of issues, focusing on social, economic, strategic and environmental issues.

  The Global Research website was established on the 9th of September 2001, two days before the tragic events of September 11. Barely a few days later, Global Research had become a major news source on the New World Order and Washington’s “war on terrorism”.

  Since September 2001, we have established an extensive archive of news articles, in-depth reports and analysis on issues which are barely covered by the mainstream media.

  In an era of media disinformation, our focus has essentially been to center on the “unspoken truth”.

  During the invasion of Iraq (March-April 2003), Global Research published, on a daily basis, independent reports from the Middle East, which provided an alternative to the news emanating from the “embedded” journalists reporting from the war theater. Since 2004, Global Research has provided detailed analysis and coverage of US-NATO-Israel preparations to wage a pre-emptive nuclear attack on Iran. Starting in 2011, GR has developed dossiers on the US-NATO led wars on Libya and Syria, the Arab Protest movement, the environmental impacts of the Fukushima disaster, the ongoing crisis in Ukraine, the Saudi-US led war on Yemen, the militarization of the African continent, the development of the police state in North America and Western Europe, the devastating impacts of biotechnology among other important topics.

  In early 2006, Global Research established a separate French language website:

  http://www.mondialisation.ca
  ———-
  Disclaimer

  The views expressed in Global Research articles are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect those of the Centre for Research on Globalization (CRG). The Centre for Research on Globalization will not be held responsible or liable for any inaccurate or incorrect statements contained in Global Research articles. Global Research reserves the right to remove articles from the website.
  ¤ ¤ ¤
  Minulle on osoitettu muun ohella seuraavaa (kiitos osoittajalle):

  Uudessa Europhysics Newsissä on vertaisarvioitu artikkeli ”15 years later: on the physics of high-rise building collapses”, jossa päädytään seuraavaan:

  ”Conclusion
  It bears repeating that fires have never caused the total collapse of
  a steel-framed high-rise before or since 9/11. Did we witness an
  unprecedented event three separate times on September 11, 2001? The
  NIST reports, which attempted to support that unlikely conclusion,
  fail to persuade a growing number of architects, engineers, and
  scientists. Instead, the evidence points overwhelmingly to the
  conclusion that all three buildings were destroyed by controlled
  demolition. Given the far-reaching implications, it is morally
  imperative that this hypothesis be the subject of a truly scientific
  and impartial investigation by responsible authorities”

  http://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2016/04/epn2016-47-4.pdf

  Paul Craig Roberts mainitsee siitä myös:

  http://www.paulcraigroberts.org/2016/09/07/the-tide-is-turning-the-official-story-is-now-the-conspiracy-theory-paul-craig-roberts/

 8. Kiitos Tapio!

  Täällä on oma pikku tutkielmani siitä, miten media uutisoi virallisista tutkimuksista, jotka koskivat viitteitä syyskuun 11:nnen iskuihin liittyvästä ennakkotiedosta – ja miten uutisointi lakkasi kuin seinään FBI:n myöhemmin viestittyä, ettei laajasti uutisoituja tutkimuksia koskaan tehtykään:

  http://convar911.blogspot.fi

 9. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka suuri osa suomalaisia vielä uskoo viralliseen teoriaan tässä asiassa.
  Amerikkalaisten enemmistö alkaa jo hylätä virallisen teorian valheena ja virallinen teoria on nyt todellinen salaliittoteoria kun aiemmin vielä sitä epäilevät leimattiin salaliittoteorian uhreiksi.
  Totuus eli se mitä ja miksi todella tapahtui alkaa läpäistä ja murtaa tiukasti varjellun salaisuuden ympärille rakennetun suoja- tai kontrollimuurin. Totuutta ei voida loputtomiin salata.
  Kun/jos ihmiset tutustuvat puolueettomien tutkijoiden raportteihin niin tervejärkiselle käy vaikeaksi olla myöntämättä että virallisen teorian kohdalla kyse on suuresta huijauksesta ja teatteriesityksestä. Ja sama pätee Kennedyn murhaankin.

 10. Daniel Ellsberg on Government Involvement
  daniel_ellsberg_911_truth_news_quotes
  November 30, 2010

  “There is no question in my mind, that there is enough evidence to justify a very comprehensive and hard hitting investigation of the kind we have not seen. […] There’s no question that very serious questions have been raised about how much they knew before hand and how much involvement there may have been. Is the administration capable, humanly, psychologically, of engineering such a provocation? Yes. I would say that. I worked for such an administration myself.”
  #
  Kristen Breitweiser on The CIA Cover-Up
  kristen_breitweiser_911_truth_news_quotes
  November 29, 2010

  “When one carefully reads the 9/11 chronology and information provided in the public record, it becomes increasingly clear that the CIA’s repeated failure to share information with the FBI about two of the 9/11 hijackers–al Mihdhar and al Hazmi–was purposeful. There exists at least seven instances between January 2000 and September 11th, 2001, that the CIA withheld vital information from the FBI about these two hijackers who were inside this country training for the attacks. Once, twice, maybe even three times could be considered merely careless oversights. But at least seven documented times? To me, that suggests something else.”
  #
  Paul Thompson on His Introduction To 9/11 Truth
  paul_thompson_911_truth_news_quotes

  “I first became deeply interested in 9/11 in May 2002, when a series of stories appeared suggesting that the Bush administration had received more warning before 9/11 than they had admitted. First, it was revealed that one month before 9/11, President Bush had received a memo entitled “Bin Laden Determined to Strike in U.S.” Next, FBI agent Coleen Rowley divulged that here Minnesota FBI units attempt to obtain a search warrant a few weeks before 9/11 for the information on the computer of suspicious flight school student Zacarias Moussaoui was rebuffed by FBI headquarters. Finally, when FBI agent Ken Williams’s July 2001 memo–which had suggested that terrorist might be training in U.S. flights–surfaced, I began to wonder just how much the Bush administration had known before-hand, and just how fully and accurately the media had reported this story.”
  #
  Michael Ruppert on Avoiding Speculation
  michael_ruppert_911_truth_news_quotes

  “There is a procedure that you follow when you are presenting evidence. There is a way that you structure evidence to avoid speculation. … Let’s take an approach to September the 11th along the lines of an investigator presenting a case to a grand jury. Or along the lines of a detective presenting a case to a district attorney.”
  #
  Coleen Rowley on The Need For A New Investigation
  coleen_rowley_911_truth_news_quotes

  “The official dissembling and excuse-making about the true causes and prior mistakes that gave rise to and allowed the terrorist attacks to happen, almost immediately ushered in the Bush-Cheney Administration’s egregious and lawless, post 9-11 “war on terror” agenda which bore no connection to the original causes and no connection to the goal of reducing terrorism and making the world safer.”
  #
  Cindy Sheehan on Official Deception and Mainstream Denial
  cindy_sheehan_911_truth_news_quotes

  “[To] people on the so-called left who want to say that official story is true, [I say,] but you think they lied about Iraq and Afghanistan. You think they lied about so many things, why do you think they are telling the truth about 9/11? Who wants to think that our government would participate in something like that? But our government HAS been participating in things like this for centuries.”
  #
  Cynthia McKinney on Warnings And Possible Foreknowledge
  cynthia_mckinney_911_truth_quotes

  “Now is the time for our elected officials to be held accountable. Now is the time for the media to be held accountable. Why aren’t the hard questions being asked. We know there were numerous warnings of the events to come on September 11. Vladimir Putin, President of Russia, delivered one such warning. Those engaged in unusual stock trades immediately before September 11 knew enough to make millions of dollars from United and American airlines, certain insurance and brokerage firms’ stocks. What did this Administration know, and when did it know it about the events of September 11? Who else knew and why did they not warn the innocent people of New York who were needlessly murdered?”
  #
  Michael Lerner on Likelihood of Official Conspiracy
  michael_lerner_911_truth_news_quotes

  “I would not be surprised to learn that some branch of our government conspired either actively to promote or passively to allow the attack on 9/11. For those who watched the reactionary political uses made of this tragedy, it’s easy to conjure up a variety of possible conspiratorial motives that would have led the president, the vice president, or some branch of the armed forces or CIA or FBI or other “security” forces to have passively or actively participated in a plot to re-credit militarism and war.”
  #
  Sibel Edmonds on Mass Media Ignoring The Cover Up
  sibel_edmonds_911_truth_news_quotes

  “If they were to hold real investigations–I’m not talking about this semi-investigation they’re holding under this “Joint Inquiry”–the pure show of the 9/11 Commission that has been getting the mass media’s attention. If they were to do real investigations we would see several significant high level criminal prosecutions in this country. And that is something that they are not going to let out. And, believe me; they will do everything to cover this up. And I am appalled. I am really surprised. I’m taken back by seeing the mass media’s reaction to this. They are the window to our government’s operation and what are they doing?”
  #
  Max Cleland on The White House Cover Up
  max_cleland_911_truth_news_quotes

  “The commission had to subpoena the F.A.A. for documents, had to subpoena NORAD for documents and they will never get the full story. That is one of the tragedies. One of these days we will have to get the full story because the 9-11 issue is so important to America. But this White House wants to cover it up.”
  #
  Ed Asner on Questioning The Justification For War
  ed_asner_911_truth_news_quotes

  “I fear that if the underlying issues of 9-11 truth are not demanded, that Iraq may be but a flame on an ocean of gasoline that may be used to ignite war after war after war. We cannot, as a peace & justice movement only address the flames. We must look at the fuel being used to justify the flames of war and repression at home and abroad. We must look deeply at the events leading up to, on and since 9-11. We must demand full 9-11 truth.”
  #
  Micheal Meacher on The War On Terror
  michael_meacher_911_truth_news_quotes

  “It seems that the so-called “war on terrorism” is being used largely as bogus cover for achieving wider US strategic geopolitical objectives. Indeed Tony Blair himself hinted at this when he said to the Commons liaison committee: “To be truthful about it, there was no way we could have got the public consent to have suddenly launched a campaign on Afghanistan but for what happened on September 11.””

 11. Se, että USAn rikolliseliitin puuhat alkavat nousta Paul Robertsin kaltaisten toimittajien kautta yhä enemmän päivänvaloon, ei ole sattumaa. Trumpin ylenmääräinen esillä olo massamediassa ja hänen selkeät hyökkäyksensä poliittista eliittiä vastaan ei ole myöskään sattumaa. Tämä kaikki on osa suunnitelmaa, jolla poliittiset järjestelmät tullaan tuhoamaan massamedian avulla maailmanlaajuisesti tähtäimenään One World Government. Jesuiitti-Rothschild-pankkiirit valmistautuvat tuhoamaan omat juoksupoikansa, joten voitte olla varmoja siitä, että suurimmat rikolliset, eli he – jotka omistavat massamedian – tulevat pysymään visusti piilossa. Näissä ”paljastuksissa” pääsyyllisiksi tullaan leimaamaan aina osasyyllinen, eli korruptoitunut juoksupoika, vaikka Obamat, Bushit ja Clintonit ovat pelkkiä pyhäkoulupoikia verrattuna siihen saatanalliseen rikollis-syndikaattiin, joka istuu vallan huipulla.

  Pedolla on nälkä…. hän valmistautuu syömään omat lapsensa. Tässä tulevassa taistelussa Vatikaanikin tullaan kaatamaan, mutta itse pääpirut eivät tuhoudu ennen kun on heidän tuhoutumisensa aika.

 12. Ai niin, vielä yksi asia.

  MOSSAD, CIA ja FBI näennäisine korruptoituneine johtajineen alistetaan yhä enemmän tulilinjalla….miksikö? Siksi, että Jesuiitti-Rothschild-pankkiirien omistama YK rakentaa kaikessa hiljaisuudessa maailmanlaajuisia sotilasjoukkoja, joilla kansallisvaltioiden poliisivoimat tulaan syrjäyttämään. Se on tapahtumassa juuri nyt. FEMAn kaltaisia, muka ”humanitääristä apua” antavia järjestelmiä pykätään parhaillaan pystyyn maailmanlaajuisesti, koska niillä on tietty tarkoitus. Maailman suurin rikollisorganisaatio YK tähtää siihen, että sen sotilaalliset joukot tulevat ottamaan poikkeustilan aikana vallan täydellisesti..

  • YK on korruptoitunut rahan ohjaama järjestö ja se tekee juuri sellaisia päätöksiä joita sen takana oleva NWO-eliitti haluaa sen tekevän. Tosin joidenkin maiden veto-oikeus hankaloittaa asiaa. Eli aivan suoraviivaista homma ei ole.
   Natosta kehitetään YK:n armeijaa ja saattaa olla että USA:n armeija ja Nato yhdistyvät tulevaisuudessa ja jo nytkin ne tekevät yhteistyötä eli voi kysyä onko niillä mitään todellista eroa.
   Kaikki USA-koaliition valloittamat ja velkaorjuuden kautta miehitetyt maat pakotetaan Natoon ja sitä kautta niiden armeijat joutuvat taistelemaan NWO-eliitin valloitussotia. Tämä on jo nähtävissä Lähi-idässä. Meitäkin ollaan viemässä tähän ja siksi olemme nyt napit vastakkain Venäjän kanssa.

   • Juuri näin, NATO-joukot sulautuvat jossain vaiheessa YK:n joukkoihin. World Army tulee poikkeuslain (International Martial Law) aikana toimimaan siten, että kunkin valtion YK-sotilaat lähetetään vieraaseen valtioon, jotta sotilaiden kansallismielisyys ei ole toiminnan esteenä.

 13. Robert Fisk : In the years since, of course, we’ve been deluged with a rich literature of post-9/11 trauma, from the eloquent The Looming Tower of Lawrence Wright to the Scholars for 9/11 Truth, whose supporters have told us that the plane wreckage outside the Pentagon was dropped by a C-130, that the jets that hit the World Trade Centre were remotely guided, that United 93 was shot down by a US missile, etc. Given the secretive, obtuse and sometimes dishonest account presented by the White House – not to mention the initial hoodwinking of the official 9/11 commission staff – I am not surprised that millions of Americans believe some of this, let alone the biggest government lie: that Saddam was behind 9/11. Leon Panetta, the CIA’s newly appointed autocrat, repeated this same lie in Baghdad only this year.
  http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-for-10-years-weve-lied-to-ourselves-to-avoid-asking-the-one-real-question-2348438.html
  ———-
  Robert Fisk on brittiläinen, yli 30 vuotta Libanonin Beirutissa asunut toimittaja ja The Independent -sanomalehden Lähi-idän kirjeenvaihtaja ja asiantuntija vuodesta 1989. Journalistin tehtäväksi Fisk näkee valtaapitävien tarkkailemisen ja haastamisen.
  #
  Philip Marshall, Alex Marshall, and Macaila Marshall , RIP. We’ll do what we can to bust the scumbags who did this to you.
  After a week-long on-site investigation, former National Security Agency officer Wayne Madsen is ”100% certain” that 9/11 investigator and author Philip Marshall and his two children were killed in a black ops hit. Madsen’s conclusion is that the cover story – an alleged murder-suicide – is transparently absurd.
  ———-
  Philip Marshall was a CIA-connected pilot who published three popular and insightful books on 9-11. He was found shot dead, along with his children, and this was presented as a murder/suicide, though many believe it was murder.

  He [P. M.] revealed ”SAUDI GOVERNMENT CONNECTION TO 9/11 HIJACKERS” in this article:

  http://thebigbamboozle.tumblr.com/post/40938835223/saudi-government-connection-to-9-11-hijackers
  ———-
  Wayne Madsen is an American journalist, author and columnist specializing in intelligence and international affairs. – In 1984, Madsen reports that he was loaned to the National Security Agency by the Navy. He resigned from the Navy in 1985 as a lieutenant, having been passed over for promotion. Madsen described himself as the ”most senior lieutenant in the Navy”. – Between 1985 and 1989 Madsen held a series of jobs, first working for RCA as a government consultant on contracts for the National Security Agency (NSA). – “In 2003 he claimed that he had uncovered information in a classified congressional report that he said contained information linking the September 11 attacks to the government of Saudi Arabia and the Bush administration through financial transactions with the hijackers. The Saudi Foreign Minister demanded the report be declassified so it could respond, however, the Bush administration refused, claiming that to do so would compromise intelligence sources and methods.”
  #
  In 2007, Cossiga wrote (referring to the 2001 September 11 attacks): ”all democratic circles in America and of Europe (…) now know that the disastrous attack was planned and realized by the American CIA and Mossad with the help of the Zionist world, to place the blame on Arab countries and to persuade the Western powers to intervene in Iraq and Afghanistan”.

  http://www.corriere.it/politica/07_novembre_30/osama_berlusconi_cossiga_27f4ccee-9f55-11dc-8807-0003ba99c53b.shtml?refresh_ce-cp
  https://web.archive.org/web/20100821074643/http://www.bloomberg.com/news/2010-08-17/francesco-cossiga-italy-s-combative-former-president-dies-at-age-82.html
  ———-
  Francesco Cossiga (July 26, 1928 – August 17, 2010) was an Italian politician of the Christian Democracy party. He was the 42nd Prime Minister of Italy from 1979 to 1980 and the eighth President of Italy from 1985 to 1992. He was also a professor of constitutional law at the University of Sassari.

  • Viisaita miehiä löytyy historiasta. Yksi heistä on Abraham Lincoln, joka kirjoitti v1864:

   ”korporaatiot ovat nousseet valtaan ja korruption aikakausi korkeisiin virkoihin liittyen seuraa. Tämän maan rahanvalta yrittää pitkittää valtaansa pehmittämällä kansan ennakkoluuloja kunnes kaikki varallisuus on kerätty harvojen käsiin ja tasavalta tuhottu.”
   Lincoln myös sanoi, että pankkivalta on despoottisempaa kuin monarkia, turmiollisempaa kuin yksinvaltius ja itsekkäämpää kuin byrokatia. Se leimaa vihollisiksi kaikki jotka kyseenalaistavat heidän toimensa tai valvovat heidän rikoksiaan.
   Lincoln siis näki mitä oli tulossa. Näki maailman, jossa nyt olemme.
   Suuret pankkidynastiat ovat satojen vuosien ajan rahoittaneet vallankumouksia, muuttaneet historian kulkua, auttaneet sotien ja rikollisten hallitusten syntymistä. Kontrolloimalla rahaa ne ovat myös keinotelleet synnyttämällä lamoja ja nousuja, jotka ovat kaataneet hallituksia ja kansoja.
   http://www.globalresearch.ca/the-us-election-and-the-men-who-rule-the-world/

 14. 9/11, Israel & the Mossad Investigated with Christopher Bollyn
  — VAKUUTTAVA 25MIN. VIDEO … KANNATTAA KATSOA

  Vapaan tiedon ja tutkimuksen edetessä 9/11 paljastuu väistämättä sionistien rikokseksi. Linkin video on kiistaton. Muuta vaihtoehtoa ei ole faktojen valossa.

  Miten tämä paljastuminen tulee vaikuttamaan koko maailman tilanteeseen ja nykyiseen sionistien johtamaan ja ylläpitämään terrorismiin ja globaaliin herruteen tähtääviin sotiin joita sionistinen pankkiirimafia tettää valtavaksi sotakoneeksi paisuneella USA-koaliition armeijalla ?

  Tuleeko 9/11 paljastuminen sionistien likaiseksi rikokseksi olemaan ratkaiseva murros joka mahdollistaa uuden kehityksen ja tuhoaa NWO-mafian haaveen globaalista herruudesta?

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=139301

  Has Israel Effectively Colonized the United States?
  The colonization of the US by Israel is becoming increasingly explicit. It is now increasingly seen as “normal” to have a double standard: one for Israel, another for the rest of the world. The boycott-Israel movement is an example of that: you can boycott anything or anyone, but not Israel. This is true power, and the face of colonization.
  http://www.counterpunch.org/2016/09/07/has-israel-effectively-colonized-the-united-states/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=139263

 15. Mieluisaa huomata, että Vastavalkean kirjoittajapiiriin lukeutuu kaksikin syyskuun 11. päivän terrori-iskuja syvällisesti tuntevaa toimijaa, Tapio Kuosma ja Vesa Raiskila.

  Tämä totaalivalheeksi paljastuva ”virallinen totuus” on ollut suomalaisenkin valtamedian alituiseen uudelleentoistama. Valtamedia kutsuu itseään totuusmediaksi, mutta yhä selvemmäksi on käynyt, että se se vasta onkin varsinainen valhemedia. Se on todellakin USA:n valtamedian perifeerinen kaiutinyksikkö. Ja USA:n mediaa ohjastaa tunnetusti CIA ja muut tiedustelupalveluorganisaatiot. Se on valjastettu USA:n käymälle infosodalle, milloin mihinkin suuntaan.

  Tämänkin valheen paljastaminen jatkossakin on totuudelliseen tiedonvälitykseen pyrkivän Vastavalkean eräs perustehtävistä.

  • Suurkiitokset Vastavalkealle – Iltasanomat syötti lukijoilleen tänään jälleen kerran hatullisen 9/11 paskaa.

   Tekaistut nyyhkytarinat kriisinäyttelijöiden siivittämänä ovat näiden paatuneitten rikollisten tavaramerkki myös näissä loputtomissa feikki terroristi-iskuissa, joita suojelupoliisit maailmanlaajuisesti organisoivat. Tekaistuja hautajaisia ja muistotilaisuuksia pidetään amerikkalaiseen tapaan terrorismin uhreille, joita ei ole olemassakaan. Foliohatut ovat ovat tutkineet WTC-muistolaattoja muka kuolleista uhreista ja havainneet sen, että valtaosa on tekaistuja. Useiden uhrien fb-sivustot on CIA:n luomia feikki-tilejä ja ne on luotu juuri tätä tehtävää varten, eli heitä ei ole edes olemassa. WTC:n työntekijöitä kehoitettiin nimenomaan olla tulematta töihin tuona kohtalokkaana päivänä… hys, hys työntekijät… money talks!

  • Vielä kuitenkin valtaisan median päätoimittajia ohjaa vahva usko siihen, että heidän painamaansa sanaan luotetaan 100% ja näin kansaa voidaan ohjailla. Ei se taida ihan näin mennä. Olisiko jo kymmenkuntavuotta aikaa siitä, kun kohkasin pohjoispohjanmaan suunnalla ja eräs kaverini lohkaisi hyvän jutun. Sanoi, että piti jatkaa Kalevan tilausta kun jäi Phantom niin jännään paikkaan. Painavin syy siis tilata kyseinen lehti. Ei tullut sitä lehteä juuri luettua, mutta eikös sekin ole osa Alma Mediaa ja mahtaako siinä olla enää Phantom-sarjakuvaakaan.

   • ” Sanoi, että piti jatkaa Kalevan tilausta kun jäi Phantom niin jännään paikkaan. Painavin syy siis tilata kyseinen lehti.”
    Valitettavasti huomattavalla osalla kaikkien lehtien tilaajista lienee jokin vastaavantyyppinen yhtä ”painava” syy tilata lehteään – ja ”phantom”-tarinoitahan täynnä on koko propagandamedia kuten esim. 11.9.-tarinat totuuden sijasta!

 16. IMPORTANT ARTICLE

  41 U.S. Counter-Terrorism and Intelligence Agency Veterans Challenge the Official Account of 9/11 – Official Account of 9/11: “Terribly Flawed,” “Laced with Contradictions,” “a Joke,” “a Cover-up”

  Senior Military, Intelligence, Law Enforcement,
  and Government Officials Question
  the 9/11 Commission Report

  Many well known and respected senior U.S. military officers, intelligence services and law enforcement veterans, and government officials have expressed significant criticism of the 9/11 Commission Report or have made public statements that contradict the Report. Several even allege government complicity in the terrible acts of 9/11. This page of the website is a collection of their statements. The website does not represent any organization and it should be made clear that none of these individuals are affiliated with this website.

  Listed below are statements by more than 220 of these senior officials. Their collective voices give credibility to the claim that the 9/11 Commission Report is tragically flawed. These individuals cannot be simply dismissed as irresponsible believers in some 9/11 conspiracy theory. Their sincere concern, backed by their decades of service to their country, demonstrate that criticism of the Report is not irresponsible, illogical, nor disloyal, per se. In fact, it can be just the opposite. (continued)

  http://patriotsquestion911.com/
  ¤
  Scholars for 9/11 Truth
  Pilots for 9/11 Truth
  Architects & Engineers
  Firefighters for 9/11 Truth

 17. 9/11 on vain pieni ripaus siita petoksesta, missa me massamedian valheiden vuoksi elamme. NASA:an ja ydinase/energiaan liittyvat kommenttini ovat saaneet Vastavalkeassa viela toistaiseksi sangen laimean vastaanoton. joten alla oleva artikkeli aiheeseen liittyen:

  nuclear-security-summit

  The Trillion Dollar Nuclear Weapons Fraud
  By – April 15, 2016

  John Kerry makes ‘gut-wrenching’ tour of Hiroshima peace park … First US secretary of state to visit atomic bomb memorial says site is ‘harsh reminder of threat of nuclear weapons.’ – CNN

  Over the years, as we have helped debunk elite propaganda, from elaborate NASA hoaxes to vaccine cover-ups, it has occurred to us more and more strongly that something is wrong with at least parts of the “nuclear narrative.”

  Take the latest developments. Kerry goes to Hiroshima to commemorate the war dead while the US focuses on a nuclear arsenal upgrade that will generate smaller and more efficient bombs at gargantuan expense.

  Kerry won’t apologize for dropping the Bomb; and those running the nuclear arsenal upgrade surely won’t apologize for its complexity or cost.

  The budget is apparently estimated to be $1 trillion and the program will run for three decades. But who is supervising? And who is providing the accountability?

  The Alliance for Nuclear Accountability has published “Trillion Dollar Trainwreck,” pleading for some sanity. Democracy Now just interviewed with the group’s leader Marylia Kelley.

  Kelley makes some good points. The US military-industrial complex surely deserves scrutiny beyond what it is usually subject to. Do US congressmen just take the Pentagon’s word for it? It sometimes seems that way.

  The threat of nuclear weapons is deeply embedded in our psyches. We make all sorts of personal and family decisions based on what we understand about them and about nuclear power in general.

  Do we really have the facts? Once upon a time, we were confident about the pharmaceutical industry and its vaccine offerings. Today we are not.

  One of the most prominent issues regarding the nuclear program is its secrecy. That secrecy goes all the way back to the beginning of the program in the 1940s.

  In the US, we’ve read, revealing atomic information of any sort is punishable by death. If you are looking at this article, you’re in danger.

  In Japan it was even illegal to question the official story about Nagasaki and Hiroshima. This was punishable by imprisonment and execution.

  The secrecy has blurred the narrative for nearly 75 years. It even makes what happened at Hiroshima and Nagasaki difficult to determine.

  Questions have been raised on numerous fronts regarding the twin bomb blasts – about shadows supposedly etched into streets and walls, for instance. Photographs seem to have been aggressively retouched to emphasize damage. US personnel reportedly stated they were asked to exaggerate the number of dead and wounded.

  Even the story of the main witnesses to the blast, a group of Jesuits, has come under scrutiny. Somehow the group emerged, unscathed and un-irradiated after the bomb blast only a few blocks away. They later attributed their good fortune to the protection of the Virgin Mary.

  The main alternative theory regarding Hiroshima and Nagasaki is that they were firebombed. How this would have taken place without being noted – or noticed – is difficult to imagine. Yet, the damage to both small cities does seem to resemble firebombing. Wood buildings burned but stone and concrete ones did not. In Hiroshima both the hospital and the train station survived.

  Is it necessary to fully resolve what actually happened so long ago? Perhaps out of decency, if nothing else, one ought not pursue it. But the questions that linger about Hiroshima and Nagasaki are representative of the larger issues surrounding “weapons of mass destruction” generally.

  Are we really being told the truth? Can we fully trust the Pentagon or even Congress when it comes to these issues? For instance, how many weapons are there in the world – and how many actually work? Is there any way of knowing? North Korea has recently been in the news for claims that it has created various kinds of sophisticated nuclear weapons. North Korea can’t even feed its population. Who really knows if its claims are true?

  Can we look to history for an answer? Unfortunately, many of the photos and films of US nuclear tests (in particular) that are now available on YouTube and elsewhere appear to have been faked. Is it possible the fabrications or exaggerations persist today?

  True, the biggest US corporations provide the product and the Pentagon vouches for the quality. But this is the same Pentagon that can’t be audited because its accounting is dysfunctional. The same Pentagon that once announced it could not account for trillions in spending (right before 9/11).

  Can US fedgov be trusted these days? Once it seemed so much better. In fact, we’ve commented in the past on the shrinkage of US federal government competence. The erosion of its apparent, aggregate brilliance.

  After all, this is a government that participated in two of the most formidable breakthroughs in human history in three decades.

  First the US federal government uncovered the secrets of the atom bomb, and nuclear power. Then, only three decades later, the US federal government sent astronauts all the way to the moon, not just once but many times. And nearly flawlessly.

  Today, this same government cannot launch a health care website on time.

  In some five decades, the US fedgov has gone from the single most brilliant entity that history has ever known to a dysfunctional failure.

  This is truly a remarkable decline.

  Years ago we predicted that the Internet would end in a “reformation” that would shake society in fundamental ways. Little did we understand the full import of what a Modern Reformation would entail.

  Conclusion: Almost all we were taught in the 20th century seems in retrospect to include questionable or false elements. Thank goodness at the same time we became aware of Austrian economics and the subversive magnificence of “human action.” These days we take nothing for-granted. When it comes to government, one needs to “trust but verify.” This ought to apply to nuclear weapons and their programs as well.

  **** Kysymyksia: kuinka monta valtiota on mukana tassa jesuiitti-pankkiireiden yllapitamassa ydinase/energia-huijauksessa, jonka veronmaksajat maailmanlaajuisesti rahoittavat? Kuinka monta valtiota on mukana tassa ”international space station” ja UFO huijauksissa, joita meille Hollywood kuvamanipulaatioilla ja valheellisten avaruusfyysikoiden lausunnoilla lusikkaruokitaan? Bushit ja Obama ovat selkeasti todenneet, etta tarvitsemme ”maan ulkopuolisen vihollisen” tuomaan ihmiskunnan yhteen, eli maan ulkopuolista vihollistako he parhaillaan kehittelevat?

  • Pistää kyllä ajattelemaan ja vetää hiljaiseksi tuo teksti. Ollaanko kuin pyhäkoululaiset vastaanottamassa sitä mitä kerrotaan? Tai kuten lapset joille vanhempien puhe edustaa totuutta.
   Huijaus saattaa ja melko varmasti on paljon laajempaa kuin haluamme myöntää.
   Kyllä meitä jo valmistellaan tämän islamia vastaan käydyn sodan seuraavaan näytökseen: maan ulkopuolista vihollista vastaan. En epäile sitä lainkaan.
   Riittääkö ihmiskunnan kapasiteetti koskaan ymmärtämään miten sitä viedään kuin pässiä narussa?
   Valloittavatko viekkaat ja saatanalliset psykopaatit maailman vai saadaanko valta joskus kansan käsiin – ja siten että se myös pysyy sen käsissä? Toivosta ei kuitenkaan saa luopua.

 18. Scholars for 9/11 Truth

  We are a group of scholars and supporters endeavoring to address the unanswered questions of the September 11, 2001 attack through scientific research and public education. We take care to present the strongest, most credible research available, some of which is published on our sister site, the Journal of 9/11 Studies. For more information visit our Welcome page.

  For the latest news and events, see:
  STJ911 Blog

  For the latest videos of STJ911 members presentations and events, see our STJ YouTube Channel.
  #
  Pilots for 9/11 Truth

  Pilots for 9/11 Truth is an organization of aviation professionals and pilots throughout the globe who have gathered together for one purpose. We are committed to seeking the truth surrounding the events of the 11th of September 2001. Our main focus concentrates on the four flights, maneuvers performed and the reported pilots. We do not offer theory or point blame at this point in time. However, we are focused on determining the truth of that fateful day based on solid data and facts — since 9/11/2001 is the catalyst for many of the events shaping our world today — and the United States Government does not seem to be very forthcoming with answers or facts.

  We do not accept the 9/11 Commission Report — a Commission admittedly ”set up to fail” according to the Chairman himself, nor ”hypothesis” as a satisfactory explanation for the continued gross violation(s) of the United States Constitution being committed by Government agencies, and the sacrifice every American has made and continue to make — some more than others.

  We stand with the numerous other growing organizations of Firefighters, Medical Professionals, Lawyers, Scholars, Military Officers, Veterans, Religious and Political Leaders, along side Survivors, family members of the victims — family members of soldiers who have made the ultimate sacrifice — including the many Ground Zero workers who are now ill or have passed away, when we ask for a true, new independent investigation into the events of 9/11.
  #
  Architects & Engineers

  Architect and Engineer Signatories : 2,628

  View/Download/Print the Petition with 2,000 Architect and Engineers

  The architects and engineers below have signed the Petition demanding a new investigation into the destruction of all 3 World Trade Center skyscrapers on 9/11.

  On Behalf of the People of the United States of America, the undersigned Architects and Engineers for 9/11 Truth and affiliates hereby petition for, and demand, a truly independent investigation with subpoena power in order to uncover the full truth surrounding the events of 9/11/01 – specifically the collapses of the World Trade Center Towers and Building 7. We believe there is sufficient doubt about the official story and therefore the 9/11 investigation must be re-opened and must include a full inquiry into the possible use of explosives that might have been the actual cause of the destruction of the World Trade Center Twin Towers and Building 7.

 19. Video: 9/11 and the Global War on Terrorism: Michel Chossudovsky on GRTV
  By Prof Michel Chossudovsky and James Corbett
  Global Research, September 10, 2016

  As we reach the 15th anniversary of 9/11, the establishment is attempting to derail 9/11 truth with disinformation about Saudi Arabia.

  But as Prof Michel Chossudovsky of Global Research points out, if we ever hope to derail the never-ending war on terror, we must be absolutely clear that neither Al Qaeda nor Saudi Arabia could have pulled off the attacks of that day.
  “The tragic events of September 11, 2001 constitute a fundamental landmark in American history, a decisive watershed, a breaking point.
  Millions of people have been misled regarding the causes and consequences of 9/11.
  9/11 marks the onslaught of the “Global War on Terrorism” (GWOT), used as a pretext and a justification by the US and its NATO allies to carry out a “war without borders”, a global war of conquest.
  A far-reaching overhaul of US military doctrine was launched in the wake of 9/11.
  9/11 was also a stepping stone towards the relentless repeal of civil liberties, the militarization of law enforcement and the inauguration of “Police State USA”.

  Michel Chossudovsky, 15 Years later, September 10, 2016
  GRTV Video produced by James Corbett
  http://www.globalresearch.ca/video-911-and-the-global-war-on-terrorism-michel-chossudovsky-on-grtv/5544931

 20. ”$1 Trillion Spent on US Police State Since 9/11 — If they ‘Hated Our Freedom,’ They Must Love Us Now”

  ”Never let a tragedy go unused. This mantra of the State is as strong today as it was the day after 9/11.

  As 9/11 was used to invade and occupy Iraq and Afghanistan – securing a geopolitical foothold in the region like never before – civil rights were dismantled and energies were devoted to the development of a massive domestic surveillance state that Stasi Germany could only dream of.

  Indeed, 9/11 served as the perfect pretext for carrying out the goals of the Project for the New American Century (PNAC) – headed by Dick Cheney, Donald Rumsfeld and other purveyors of U.S. military hegemony.

  In a policy document called Rebuilding America’s Defenses published exactly one year before 9/11, PNAC wrote:

  “Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.“
  While Cheney and the gang were wrecking the Middle East, carrying out countless extrajudicial killings and torturing “enemy combatants,” the same fabricated legal justifications for those actions were being used to build an enormous surveillance apparatus in the homeland.

  Construction of spy centers increased at a frenzied rate as the “black budget” soared. The military- and surveillance-industrial complex couldn’t be happier, and indeed, their profit windfalls fueled about half of the economic recovery during the 2000s…”,

  Koko artikkeli http://tapnewswire.com/2016/09/1-trillion-spent-on-us-police-state-since-911-if-they-hated-our-freedom-they-must-love-us-now/

 21. Amerikkalaiset psykologit ja psykiatrit toteavat, että 9/11 epäily on terve psyykkinen ilmiö.

  Se kertoo, että oma tajunta toimii terveellä tavalla eikä ole totuutta torjuvien, pelolta suojaavien mekanismien vallassa. Myöskään virallisen tutkintakomission monet jäsenet – kuten eivät monet muutkaan viranomaiset – usko hallituksen selityksiin.
  Ja sama pätee suureen osaan muuta maailmaa. Saksassa esim. valtaenemmistö kansasta ei usko enää viralliseen teoriaan. Fiksummat nauravat sille ja ihmettelevät kuinka sellaista pajunköyttä ylipäätään syötetään kansalle siinä uskossa että se voisi mennä todesta.
  Virallinen teoria voidaan osoittaa monilta osin valheelliseksi jo ihan ns. talonpoikaisjärjellä ja ne, jotka siihen uskovat, ovat tajuntansa puolustusmekanismien vankeja (pelkonsa sellissä) eivätkä siksi pysty näkemään asioita sellaisina kuin ne ovat.
  He antavat helposti huijata itseään myös muissa asioissa.
  Myös sosiologit sanovat, että pelko saa ihmiset uskomaan valheita ja katteettomia uskomuksia 9/11:sta.
  http://www.washingtonsblog.com/2011/09/psychologists-mental-health-questioning-911-sane.html

 22. Meet The 9/11 Whistleblowers
  Corbett • 04/09/2013
  by James Corbett
  BoilingFrogsPost.com
  April 9, 2013

  Last week on this program we explored the tired old cliche that is the last refuge of a skeptic who cannot refute the evidence of systemic criminality in the halls of governmental power or the bowels of the intelligence agencies: “But someone would have talked.” As often as this argument is trotted out in other areas of discourse, nowhere is it used quite so often as it is when discussing 9/11.

  Whatever one thinks of the attempt to equate talk of the moon landing with documentable lies and omissions in the 9/11 commission report, or the logical fallacy implicit in this argumentum ad ignorantium, there is an even more fundamental flaw in this argument. Namely, it assumes that there have in fact been no 9/11 whistleblowers. On the contrary there have been literally dozens of whistleblowers from within the intelligence agencies, government, and the private business world who have been utterly ignored by the self-proclaimed skeptics and the corporate and foundation-funded media who realize that this is the biggest Achilles heel of the official 9/11 story.

  Barry Jennings was the Deputy Director of Emergency Services for the New York City Housing Department. On the morning of 9/11, he rushed to the city’s Office of Emergency Management in World Trade Center Building 7 with Corporation Counsel Michael Hess. Discovering the office had been abandoned, they attempted to flee the building but were stuck in the stairwell after a series of explosion. After finally being rescued by first responders, Jennings claimed that they had to step over dead bodies on their way out. Jennings died on August 19, 2008 under extremely suspicious circumstances just two days before NIST released its final report on Building 7 concluding the collapse resulted from ordinary office fires.

  J. Michael Springmann served 18 months as the head of the visa section at the U.S. consulate in Jeddah, Saudi Arabia in the late 80s. He attempted to blow the whistle on a visas-for-terrorists scheme that was being operated by CIA personnel in the consulate, funneling Afghan mujahedeen into the U.S. for training, facilitated by the CIA on behalf of their asset, Osama bin Laden. After numerous complaints up the chain of command, Springmann’s contract with the State Department was not renewed. The Jeddah consulate later went on to issue visas to 15 of the alleged 9/11 hijackers.

  In August 2001 the Federal Reserve Board of Governors issued a non-routine supervisory letter warning Fed banks to be vigilant in monitoring suspicious activity reports. At the same time, the United States’ economy was experiencing its largest June-August spike in the currency component of the M1 money supply since 1947, with more than $5 billion being added to the currency in circulation over that period. Piecing this information together at the Federal Reserve Bank of Chicago two years later, economist Bill Bergman wondered if the sudden infusion of currency might have been an indicator of foreknowledge of the 9/11 attacks, as those with assets in danger of being frozen in the wake of such an attack would naturally want to liquidate their holdings before an investigation could occur. When Bergman phoned the Board of Governors to ask for clarification as to why they had issued their supervisory letter, he was told that he had committed “an egregious breach of protocol in calling the Board staff and asking the question.”

  Of all the 9/11 whistleblowers, however, perhaps the most prominent are among the 9/11 commission members themselves. 6 out of 10 of the commissioners have questioned the commission and its conclusions personally (namely Kean and Hamilton, Kerrey, Roemer, Lehman and Cleland). Commission co-chair Lee Hamilton once famously remarked that the Commission was “set up to fail.” Commission members considered bringing criminal charges against Pentagon officials who had deliberately lied to them about the military’s complete lack of response on that day. One of the commissioners, Max Cleland, even resigned because the commission had been “deliberately compromised by the president of the United States.” Bob Kerrey, meanwhile, has cryptically remarked that 9/11 was a 30 year conspiracy, but no mainstream reporter has ever followed up with him to clarify this statement.

  We could go on and on with literally dozens of other stories from other witnesses and insiders who have attempted to blow the whistle on various aspects of the 9/11 story, but it should be apparent by this point that the old argument that “someone would have talked” is not an argument at all, but a dishonest diversion from the truth. What is especially dishonest about this oft-repeated argument of the so-called skeptics is that these whistleblowers have by no means been attempting to hide their stories or keep it from the public. Many of them, in fact, have appeared at conferences, filed formal appeals, joined whistleblower organizations, and made themselves available for interviews throughout the past 12 years, but they have been scrupulously shunned by the so-called fourth estate whose monetary interests rely on the 9/11 terror paradigm to justify the ever-expanding warfare/surveillance state.

  As usual, it has fallen on the alternative media to shine a light on the remarkable stories of these brave whistleblowers. Over the past six years, I have had the chance to interview many of them for The Corbett Report.

  James Corbett interviews J. Michael Springmann
  James Corbett interviews Bill Bergman
  James Corbett interviews Sibel Edmonds

  Once again we find that the argument of the peculiarly unskeptical skeptics is not just fallacious, but factually incorrect. There have, in fact, been numerous whistleblowers with documentable evidence of the frauds and lies that have been constructed around the official 9/11 narrative. This leads those who use the “But someone would have talked” argument in an uncomfortable situation. Either they are incompetent—boldly pronouncing on issues they have not bothered to investigate—or they are lying. The next time someone attempts to use this argument in your presence, it might be worthwhile to inquire which term applies to them.

  https://www.corbettreport.com/meet-the-911-whistleblowers/
  ———-
  James Corbett has been living and working in Japan since 2004. He started The Corbett Report website in 2007 as an outlet for independent critical analysis of politics, society, history, and economics. Since then he has written, recorded and edited thousands hours of audio and video media for the website, including a podcast and several regular online video series. He produces video reports for GRTV, and BoilingFrogsPost.com. He is also an editorial writer for The International Forecaster, the weekly e-newsletter created by the late Bob Chapman.

  His work has been carried online by a wide variety of websites and his videos have garnered over 30,000,000 views on YouTube alone. His satirical piece on the discrepancies in the official account of September 11th, “9/11: A Conspiracy Theory” was posted to the web on September 11, 2011 and has so far been viewed nearly 3 million times.

  • Kuosma. USAn kongressi hyväksyi Perjantaina sen, että WTC uhrien omaiset voivat haastaa Saudi-Arabian oikeuteen ja hakea ko. vatiolta korvauksia 9/11-terrorityöstä. Eikös olekin hupaisaa… tästähän tulee mielenkiintoinen näytelmä. Obama aikoo käyttää veto-oikeuttaan ja estää sen. Hän antoi juuri lausunnon siitä, että jos uhrien perheille annetaan mahdollisuus haastaa Saudi-Arabia, se avaisi oven muille valtioille haastaa USA. Näyttää siltä, että Obamaa ollaan työntämässä bussin alle ja sitä kautta koko poliittista järjestelmää.

   Corbett on tehnyt todella mielenkiintoisen videon Maon (Rockefeller/Rothchild) suorittamasta kansanmurhasta – suosittelen. Se antaa oikeaa tietoa tästä surullisesta ”tapetaan miljoonia nälkään” ihmiskokeesta, jonka kansallisvaltioiden johdossa tuolloin istuvat pankkiirien agentit – kuten Kiinassa vieraillut Ranskan presidentti – törkeästi salasivat.

 23. Andreas von Bülow is a German SPD politician and writer. A former government minister, he has authored books about intelligence agencies, including In the Name of the State. CIA, BND and the criminal machinations of secret services. (German: Im Namen des Staates. CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste.) and The CIA and September 11 (Die CIA und der 11. September). He holds a doctorate degree in Jurisprudence.

  Bülow wrote a book called The CIA and September 11 (German: Die CIA und der 11. September), in which he implies US government complicity in the September 11, 2001 attacks.

  Planning the attacks was a master deed, in technical and organizational terms. To hijack four big airliners within a few minutes and fly them into targets within a single hour and doing so on complicated flight routes! That is unthinkable, without backing from the secret apparatuses of state and industry. Tagesspiegel, 13. Jan. 2002.

  He told The Daily Telegraph at his home in Bonn: ”If what I say is right, the whole US government should end up behind bars” and ’”They have hidden behind a veil of secrecy and destroyed the evidence – that they invented the story of 19 Muslims working within Osama bin Laden’s al-Qa’eda – in order to hide the truth of their own covert operation.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_von_B%C3%BClow#9.2F11
  http://www.voltairenet.org/article133896.html
  ¤
  Daniele Ganser – Swiss Historian, Peace and Energy Researcher
  Director of the Swiss Institute for Peace and Energy Research

  Ganser’s book NATO’s Secret Armies (2004) addresses secret armies run by NATO, especially Operation Gladio. In 2006, he wrote a chapter in 9/11 & American Empire (ed. David Ray Griffin) subscribing to 9/11 conspiracy theories. – Ganser was Senior Researcher at the ETH Zurich, Center for Security Studies. He was president (2006–2012) of the Swiss branch of the ”Association for the Study of Peak Oil and Gas” (ASPO), and teaches History and Future of Energy Systems at the University of St. Gallen.

  Ganser wrote a chapter in David Ray Griffin’s book 9/11 & American Empire. Ganser argues that all three versions – the ”surprise” theory that is the official version, as well as the versions that the administration let the attack go ahead or even planned it – are all actually conspiracy theories. The U.S. Embassy has protested Ganser’s views. Ganser is known for relating the events of 9/11 to his research on Operation Gladio. In the same way that the strategy of tension, which Ganser links to Operation Gladio, sought to pin right-wing terrorist attacks on the political left in order to inspire fear among the citizenry, Ganser likewise contends that ”it has been said that Saddam Hussein had biological weapons, that there was a link between Iraq and the attacks of September 11, or that there was a link between Iraq and the terrorists of Al Qaeda. But all this was not true. By these lies, we wanted to make the world believe that the muslims wanted to spread terrorism around, that this war was necessary to fight terror. However, the real reason for the war is the control of energy resources.”

  Ganser also calls into question the conclusions of the 9/11 Commission. He believes that ”the official story about September 11th, the conclusions of the commission, are not credible.” and ”The information that we have is not very precise. Which raises the question in this report of 600 pages is that the third tower that collapsed that day is not even mentioned.” Ganser says we would only know because of blurred video images, something flew into the Pentagon, an open, objective and scientific debate on all outstanding issues of 9/11 would be important and calls for a new investigation.

  https://www.danieleganser.ch/home.html?lang=en
  https://en.wikipedia.org/wiki/Daniele_Ganser#9.2F11_opinion

 24. Skeptikoista, jotka ovat kyseenalalaistaneet virallisen kertomuksen syyskuun yhdennestätoista kaksituhattayksi

  41 U.S. Counter-Terrorism and Intelligence Agency Veterans Challenge the Official Account of 9/11 – Official Account of 9/11: “Terribly Flawed,” “Laced with Contradictions,” “a Joke,” “a Cover-up” English, Danish, French, German, Greek, Norwegian, Polish, Swedish

  Professors Question the 9/11 Commission Report

  Many well known and respected professors have expressed significant criticism of the 9/11 Commission Report. Several even allege government complicity in the terrible acts of 9/11. This page of the website is a collection of their statements. The website does not represent any organization and it should be made clear that none of these individuals are affiliated with this website.

  Listed below are statements by more than 400 professors that contradict or are critical of the 9/11 Commission Report. Their collective voices give credibility to the claim that the 9/11 Commission Report is tragically flawed.

  These individuals cannot be simply dismissed as irresponsible believers in some 9/11 conspiracy theory. Their sincere concern, backed by their dedication to researching and teaching the truth about a wide variety of subjects, demonstrates that criticism of the Commission Report is not inherently irresponsible or illogical, and that, in fact, it can be just the opposite.

  If you are a current or former professor who has concerns about the 9/11 Commission Report and would like your comment added to this website, please contact me.

  Alan Miller alan.miller (at) PatriotsQuestion911 (dot) com

  Contact Your Local 9/11 Truth Group Listed Here!

  Demand a New 9/11 Investigation!

  http://patriotsquestion911.com/professors.html
  ¤
  Toukokuussa 2006 tehdyn mielipidemittauksen mukaan 42 prosenttia yhdysvaltalaisista uskoi hallituksen ja virallisen 9/11-komission salaavan asioita. 45 prosenttia halusi uuden tutkimuksen.

  Kesällä 2006 julkaistun Scripps Howard News Servicen mittauksen mukaan 35 prosenttia yhdysvaltalaisista oli sillä kannalla, että jotkut viranomaiset tiesivät iskuista etukäteen mutta jättivät ne tahallaan estämättä tai suunnittelivat iskut itse.
  ¤
  Muun ohella jäljempänä mainitut henkilöt katsovat, ettei totuutta 11.9.2001-iskuista ole kerrottu.

  Bowman, Robert
  Tohtori Bowman, Yhdysvaltojen ilmavoimien eversti evp., Tähtien sota -ohjelman johtaja presidentti Fordin ja presidentti Carterin aikana

  ”Monet näistä tiedonmurusista yhteen koottuina todistavat, että virallinen tarina, virallinen salaliittoteoria syyskuun yhdennestätoista on täyttä hölynpölyä, se on mahdoton. (…) kysymykset kuuluvat: Kuka hyötyi syyskuun yhdennestätoista, kuka pimitti ratkaisevan tärkeää tietoa tuosta päivästä, ja kuka alun perin laittoi ilmeisen väärät kertomukset liikkeelle? Kun tarkastellaan näitä asioita yhdessä, uskon asian tapauksen olevan melko selvä: kyseessä ovat korkeassa asemassa olevat henkilöt, joiden joukossa Dick Cheney on hyvin keskeinen.”

  (Ote Bowmanin puheesta New Yorkin 9/11-totuusliikkeen yleisötilaisuudessa 11.9.2004.)

  von Bülow, Andreas
  von Bülow, entinen Saksan liittohallituksen tutkimus- ja kehitysministeri ja liittopäiväedustaja, tiedusteluasiantuntija, kirjan Die CIA und der 11. September kirjoittaja

  ”Yhdeksäntoista muslimiterroristin jälkiä ei voi jättää tutkimatta, mutta kun tarinan yksittäisiä avainkohtia tarkastellaan, se yksinkertaisesti luhistuu kasaan. Mitään tutkimusta tarinan monista vakavista järjettömyyksistä ei ole menossa.”

  Chossudovsky, Michel
  Professori Chossudovski, Ottawan yliopisto, kirjan Sota ja globalisaatio kirjoittaja

  ”David Ray Griffin kumoaa 9/11-komission raportin terärävästi ja huolellisesti dokumentoiden.”

  Edmonds, Sibel
  FBI:n entinen tulkki Edmonds ( E ) on saanut Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä määräyksen vaieta julkisuudessa karkeista laiminlyönneistä, joihin FBI syyllistyi ennen iskuja ja joista Edmonds turhaan kertoi 9/11-komissiolle.

  Haastattelija (H): Näkemäsi todistusaineiston ja salailun vuoksi et siis olisi hämmästynyt monen muun tavoin, jos 9/11 oli omaa tekoa?
  E: Tässä tilanteessa täytyy sanoa, että ei, en olisi hämmästynyt.
  H: Viittaako todistusaineisto mielestäsi siihen suuntaan?
  E: Niin, no jos taas katsotaan miten paljon tietoa salataan ja miten pitkälle he ovat valmiita menemään ihmisten vaientamiseksi ja tämän kaiken tiedon julki tulon estämiseksi, niin sanoisin että kyllä viittaa.

  Falk, Richard
  Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Falk, Princetonin yliopisto

  ”Virallisissa 9/11-selityksissä on niin paljon ammottavia aukkoja, ettei mitään uskottavaa, johdonmukaista tarinaa jää jäljelle. [Virallista tarinaa vastaan puhuvat] kerros toisensa jälkeen selitystä vaille jääviä tosiasioita, valtaapitävien toistuvat yritykset estää puolueeton tutkinta sekä Bushin sisäpiiriläisten aiempi suunnitelma tehdä juuri se mitä he ovat nyt tekemässä.”

  Fetzer, James H.
  Filosofian professori Fetzer, Minnesotan yliopisto

  ”Todellakin, [Bushin] hallinnon kertomus on ristiriidassa luonnonlakien kanssa, mikä tekee siitä fysikaalisesti mahdottoman. Tämä on hyvä esimerkki teorian osoittamisesta vääräksi sillä perusteella, ettei se sovi yhteen tieteellisen tiedon kanssa. Siten jotkin ’salaliittoteoriat’ eivät ainoastaan ole empiirisesti testattavissa vaan myös osoitettavissa vääräksi saatavilla olevan todistusaineiston avulla.”

  Ganser, Daniele
  Tohtori Ganser, tutkija, Turvallisuuspolitiikan tutkimuskeskus, Sveitsin liittovaltion teknillinen korkeakoulu, Zürich, kirjan Nato’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe kirjoittaja

  ”Tämän kirjan [= David Ray Griffinin kirjasta The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions] voidaan sanoa olevan tärkein saatavilla oleva syyskuun 11:nnen tapahtumia tutkiva teos. Se on erittäin tärkeä, mutta myös todella järkyttävä kirja. Sillä se osoittaa lukijalle pikkutarkan yksityiskohtaisesti, että Thomas Keanin ja Philip Zelikowin johtama virallinen tutkimus Valkoisen talon 9/11-tarinasta jättää mainitsematta ja vääristelee niin monia faktoja, ettei sitä milloinkaan voida hyväksyä totena selontekona siitä, mitä syyskuun 11. tapahtui.”

  Heikal, Mohamed
  Egyptin entinen ulkoministeri Heikal, ”arabimaailman kunnioitetuin poliittinen kommentaattori”

  ”Bin Ladenilla ei ole kykyä tämän suuruusluokan operaatioon. Kun kuulen Bushin puhuvan al-Qaidasta aivan kuin se olisi natsi-Saksa tai Neuvostoliiton kommunistinen puolue, nauran, sillä tiedän mikä tilanne on. Bin Laden on ollut valvonnan alla vuosia: jokaista puhelua on kuunneltu ja al-Qaidan ovat soluttaneet niin Amerikan, Pakistanin, Saudi-Arabian kuin Egyptinkin tiedustelupalvelut. He eivät olisi voineet pitää salassa operaatiota, joka vaati tällaista järjestäytynyttä ja pitkälle vietyä toimintaa.”

  Hough, Joseph C.
  Sosiaalietiikan professori Hough, Union Theological Seminaryn presidentti, New York
  ”Jokaisen amerikkalaisen, joka arvostaa demokratiaamme ja ymmärtää miten tärkeää ihmisten luottamuksen säilyttäminen on demokratian säilymiselle, pitäisi lukea Griffinin The New Pearl Harbor.”

  Jones, Steven
  Fysiikan professori Jones, Brigham Young -yliopisto, Utah

  ”(…) olen vaatimassa sen hypoteesin vakavaa tutkimista, että WTC7:ää ja Kaksoistorneja eivät luhistaneet vain vauriot ja tulipalot, vaan huolellisesti asetetut räjähteet. Olen esittänyt runsaasti näyttöä räjähdepurkuvaihtoehdon puolesta. Se on testattavissa ja vääräksi osoitettavissa oleva teoria, mutta missään Yhdysvaltain hallituksen rahoittamista tutkimuksista sitä ei ole vakavasti pohdittu.”

  McMurtry, John
  Filosofian professori McMurtry, Guelphin yliopisto

  ”David Ray Griffin on kirjoittanut sen mitä Amerikka ehkä kaikkein eniten tarvitsee, kiihkottoman, tasapainoisen ja perusteelliseen tutkimustyöhön ja dokumentaatioon perustuvan selvityksen virallisen 9/11-tarinan epäuskottavista aukoista ja vääristelyistä.”

  Meacher, Michael
  Entinen Blairin hallituksen ympäristöministeri ja Britannian parlamentin jäsen Meacher

  ”David Griffinin kirja tuo erinomaisella tavalla esiin ne monet järkyttävät kysymykset, joihin on vielä saatava täydet ja läpinäkyvät vastaukset, jos poliitikkojen ja sotilaiden demokraattisen kontrollin on tarkoitus merkitä yhtään mitään.”

  Ray, Ronald D.
  USA:n entinen vara-apulaispuolustusministeri, eversti Ray

  ”Olen hämmästynyt, jos virallinen salaliittoteoria on totta. Todistusaineisto ei näytä puoltavan sitä.”

  Reynolds,Morgan
  Emeritusprofessori Reynolds, Texas A&M University, Yhdysvaltojen työministeriön pääekonomisti GWB:n ensimmäisellä kaudella
  ”Vain rakennusten tarkoituksellinen purku räjähtein näyttää selittävän ne kaikki tosiseikat, joita WTC 1:n (pohjoistorni), WTC 2:n (etelätorni) ja yleensä unohdetun kello 17:21 romahtaneen 47-kerroksisen WTC 7:n luhistumisiin tuona kohtalokkaana päivänä liittyy.” – ”Jos nuo kolme WTC:n pilvenpiirtäjää tuhottiin räjähtein 11.9., todisteet siitä, että kyseessä oli ’inside job’ eli hallituksen itsensä hyökkäys Amerikkaa vastaan, ovat melko vastaansanomattomia.”

  Roberts, Paul Craig
  Tohtori Roberts, Yhdysvaltojen apulaisvaltiovarainministeri Reaganin kaudella

  ”Ei ole syytä uskoa siihen mitä hallitus sanoo. Ei ole näyttöä rehellisyydessä kiistanalaisissa asioissa. – Minun täytyy sanoa, etten ole asiantuntija enkä tiedä, mitä [WTC:lle] tapahtui, mutta huomaan, että on ihmisiä, jotka kyseenalaistavat [virallisen] selityksen ja että heidän suunsa halutaan kovasti sulkea. Minusta tuntuu, että jos hallitus luottaisi omaan tarinaansa, se ei toimisi näin, vaan vastaisi esitettyihin väitteisiin. Sitä ei tapahdu. He eivät vastaa ihmisille kuten esimerkiksi vahtimestarille [William Rodriguez], joka sanoo kuulleensa räjähdyksiä kellarissa. Ei ole todellista syytä olettaa, että niin moni ihminen keksii asioita omasta päästään.”

  Rodriguez, William
  Rodriguez, WTC 1:n vahtimestari, viimeisenä rakennuksesta elävänä poistunut henkilökunnan edustaja

  ”Kun kuulin räjähdyksen, lattia tärähteli, seinät alkoivat halkeilla ja kaikki alkoi täristä. Muutama sekunti ensimmäisen massiivisen räjähdyksen jälkeen kuulin toisen räjähdyksen kaukaa ylhäältä. En silloin tiennyt sitä, mutta tuolloin lentokone osui torniin. – Olen sataprosenttisesti eri mieltä hallituksen tarinan kanssa. – Otin neljä kertaa yhteyttä NIST:iin [National Institute of Standards and Technology] saamatta vastausta. Viimein tällä viikolla kysyin heiltä (…) olivatko he koskaan tarkastelleen minun tai muiden lausuntoja, jotka sanovat kuulleensa räjähdyksiä. He vain katsoivat minua ilmeettömin kasvoin eikä heillä ollut mitään vastauksia.”

  Ruether, Rosemary Radford
  Feministiteologian Carpenter-professori Ruether, Graduate Theological Union, Berkeley

  ”Tämä on hyvin tärkeä kirja. David Ray Griffinin huolelliseen tutkimustyöhön ja dokumentointiin perustuva selvitys osoittaa, että suurella todennäköisyydellä Bushin hallinto oli osasyyllinen antamalla syyskuun 11:nnen iskujen tapahtua edistääkseen jo aiemmin tehtyjä sotasuunnitelmia. Kirja on must jokaiselle nykyisen hallituksen ulkopolitiikasta huolestuneelle.”

  Schwartz, Karl
  Liikemies Karl SCHWARTZ, yksi republikaanien Clintonin kaudella suorittaman kongressin valtauksen suunnittelijoista

  ”Yhä enemmän asioita syyskuun 11:nnen tapahtumista tulee julki, mutta valtamedia kieltäytyy edelleen myöntämästä, että jotain on vinossa — — ja useimmat amerikkalaiset uskovat yhä viralliseen versioon. Tämä todistaa, miten hyvin hallituksen suosima ihmisten aivopesu on toiminut.”

  Ruppert, Michael
  Tutkiva journalisti Ruppert, From the Wilderness -sivuston ylläpitäjä

  ”Nimeän [varapresidentti] Richard Cheneyn pääepäillyksi syyskuun 11:nnen joukkomurhasta ja osoitan, ettei hän ollut ainoastaan iskujen suunnittelija vaan että hänellä oli tuona päivänä käytössään oma, täysin erillinen komento-, johto- ja viestintäjärjestelmä, joka ohitti kaikki NMCC:n [National Military Command Center] ja Valkoisen talon Situation Roomin kautta tulleet määräykset.”
  (Ruppert kirjastaan Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil pitämässään puheessa San Franciscon Commonwealth Clubilla 31.8.2004.)

  Singh, Indira
  Liikkeenjohdon konsultti Singh, vapaaehtoisena pelastustyöntekijänä New Yorkissa 11.9.2001

  ”Se, joka puhuu Bushin hallinnon osallisuudesta syyskuun 11:nnen tapahtumiin, on erittäin vaarallisella maaperällä. (…) Olen siksi vakavissani suunnittelemassa maasta poistumista. Halusin USA:n kansalaisuuden, en jonkin Saudi- tai natsi-USA:. Minulle tämä on todellista. Minulla on hallussani todellista tietoa Bushin hallinnon syyllisyydestä syyskuun 11:nnen tapahtumiin. Jotta voin tehdä sillä jotain, minun on lähdettävä, jos ei muuten niin voidakseni hengittää.”

  Tarpley, Webster Griffin
  Historioitsija Tarpley
  ”Torjun sen naiivin eli sosiologisen selityksen terrorismille, että kurjuus, sorto ja epätoivo synnyttävät terrorijärjestöjä, jotka antavat spontaanin ilmaisun näille tuntemuksille. Mutta me elämme aikaa, jona valtavat, kaikkialle levittäytyvät tiedusteluorganisaatiot (…) CIA, FBI, MI-6, FSB (KGB), Mossad, BND, SPECE, SISMI ja muut niiden kaltaiset (…) manipuloivat poliittista ja yhteiskunnallista todellisuutta jatkuvasti. (…) Pidän syyskuun 11:nnen tapahtumia USA:ssa vuosikymmenen ajan jatkuneen taloudellisen, poliittisen, sotilaallisen ja kulttuurisen kriisin kulminaatiopisteenä. Syyskuun 11. sopii Naton geopoliittisen eli vaikutuspiiriterrorismin perinteeseen sellaisena kuin sitä harjoitettiin Länsi-Saksassa ja Italiassa vuosina 1965-1993.” (Tarpley kirjassaan Synthetic Terror: Made in USA.)

  Weston, Burns H.
  Oikeustieteen emeritusprofessori Weston, Iowan yliopisto

  “Tässä The New Pearl Harborin mestarillisessa jatko-osassa David Ray Griffin paljastaa niin ammottavan kuilun virallisen 9/11-tarinan ja riippumattomien tutkimustulosten välillä, että on mahdollista, että maamme on ajautumassa ennennäkemättömään perustuslailliseen kriisiin. Kirja asettaa vakavalla ja hälyttävällä tavalla kyseenalaiseksi 9/11-komission riippumattomuuden, puolueettomuuden ja perusteellisuuden.”

  Howard Zinn, Howard
  Professori, historioitsija, kirjailija Zinn
  ”David Ray Griffin on tehnyt ihailtavaa työtä ja vaivalloista tutkimusta selvittäessään syyskuun 11:nnen iskuja ympäröiviä mysteerejä. Hänen argumentointinsa sen puolesta, että Bushin hallinnon suhde noihin järkyttäviin historiallisiin on tutkittava, on vakuuttavin, jonka olen nähnyt.”

  Zwicker, Barrie
  Mediakriitikko Zwicker

  ”Tämä* ja valtava määrä muuta todistusaineistoa, jonka 9/11-komissio (jota pitäisi kutsua 9/11-totuudenpeittelykomissioksi) jätti huomiotta tai selitti pois, antavat aiheen olettaa, että korkeissa asemissa USA:n johdossa olevat henkilöt suunnittelivat ja toteuttivat syyskuun 11:nnen iskut.”

 25. Du 10 septembre 2001 à aujourd’hui
  15 ans de crimes
  par Thierry Meyssan

  Les États-Unis et leurs alliés commémorent les 15 ans du 11-Septembre. C’est pour Thierry Meyssan l’occasion de faire le point sur la politique de Washington depuis cette date ; un bilan particulièrement sombre. De deux choses l’une, soit la version des attentats par la Maison-Blanche est authentique, et dans ce cas leur réponse aux attaques est particulièrement contre-productive ; soit elle est mensongère et dans ce cas, ils ont réussi à piller le Moyen-Orient élargi.
  Réseau Voltaire | Damas (Syrie) | 12 septembre 2016

  Il y a 15 ans aux États-Unis, le 11 septembre 2001, le « plan de continuité du gouvernement » était activé vers 10h du matin par le coordinateur national pour la sécurité, la protection des infrastructures et le contre-terrorisme, Richard Clarke [1]. Selon lui, il s’agissait de répondre à la situation exceptionnelle de deux avions qui avaient percuté le World Trade Center de New York et d’un troisième qui aurait percuté le Pentagone. Cependant, ce plan ne devait être utilisé qu’en cas d’anéantissement des institutions démocratiques, par une attaque nucléaire par exemple. (…)

  L’activation de ce plan a transféré les responsabilités du président des États-Unis à une autorité militaire alternative située à Mount Weather [2]. Cette autorité n’a restitué ses fonctions au président George W. Bush Jr, qu’en fin de journée. (…)

  (…)
  Dans un célèbre ouvrage, paru en 1968, mais réédité et devenu le livre de chevet des néo-conservateurs durant la campagne électorale de 2000, l’historien Edward Luttwak expliquait qu’un coup d’État est d’autant plus réussi que personne ne se rend compte qu’il a eu lieu, et donc ne s’y oppose [3].

  Six mois après ces événements, je publiais un livre sur les conséquences politiques de cette journée [4]. Les médias n’en ont retenu que les quatre premiers chapitres dans lesquels je montrais l’impossibilité de la version officielle de ces événements. (…)

  Quoi qu’il en soit, les quinze années passées nous éclairent sur ce qui s’est passé ce jour-là.

  Depuis le 11-Septembre, l’État fédéral est hors la Constitution

  En premier lieu, bien que certaines dispositions aient été un instant suspendues en 2015, les États-Unis vivent toujours sous l’empire de l’USA Patriot Act. Adopté dans l’urgence, 45 jours après le coup d’État, ce texte constitue une réponse au terrorisme. Compte tenu de son volume, il serait plus juste de parler de Code antiterroriste que de simple loi. (…)

  Ce texte suspend les limitations constitutionnelles, formulées par la « Déclaration des Droits » —c’est-à-dire les 10 premiers amendements de la Constitution—, pour toutes les initiatives de l’État visant à lutter contre le terrorisme. C’est le principe de l’état d’urgence permanent. L’État fédéral peut ainsi pratiquer la torture hors de son territoire et espionner massivement sa population. Au bout de quinze ans de ces pratiques, il n’est techniquement plus possible pour les États-Unis de se présenter comme un « État de droit ».

  Pour appliquer le Patriot Act, l’État fédéral a d’abord créé un nouveau département, la Sécurité de la Patrie (Homeland Security). L’intitulé de cette administration est si choquant qu’on le traduit dans le monde entier par « Sécurité intérieure », ce qui est faux. Puis, l’État fédéral s’est doté d’un ensemble de polices politiques qui, selon une vaste étude du Washington Post en 2010, employait à l’époque au moins 850 000 nouveaux fonctionnaires pour espionner 315 millions d’habitants [5].

  (…)

  Depuis le 11-Septembre, l’État fédéral hors la Constitution a pillé le Moyen-Orient élargi

  Dans les jours qui suivirent, George W. Bush —à nouveau président des États-Unis depuis le 11 septembre au soir— déclara à la presse : « Cette croisade, cette guerre au terrorisme, prendra du temps » [6]. Même s’il devait présenter ses excuses pour s’être exprimé ainsi, le choix des mots présidentiel indiquait clairement que l’ennemi se réclamait de l’islam et que cette guerre serait longue.

  Effectivement, pour la première fois de leur histoire, les États-Unis sont en guerre ininterrompue depuis 15 ans. Ils ont défini leur Stratégie contre la terrorisme [7] que l’Union européenne n’a pas tardé à recopier [8].

  Si les administrations états-uniennes successives ont présenté cette guerre comme une course-poursuite d’Afghanistan en Irak, d’Irak en Afrique, au Pakistan et aux Philippines, puis en Libye et en Syrie, l’ancien Suprême commandeur de l’Otan, le général Wesley Clark a, au contraire, confirmé l’existence d’un plan à long terme. Le 11-Septembre, les auteurs du coup d’État ont décidé de changer tous les gouvernements amis du « Moyen-Orient élargi » et de faire la guerre aux sept gouvernements qui leur résistaient dans cette région. (…)

  (…)

  Selon le président Bush, les attentats du 11-Septembre auraient été perpétrés par al-Qaïda, ce qui justifiait mieux l’attaque de l’Afghanistan que la rupture des négociations pétrolières avec les Talibans, en juillet 2001. La théorie de Bush fut développée par son secrétaire d’État, le général Colin Powell, qui promis de déposer un rapport à ce sujet devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Non seulement les États-Unis n’ont pas trouvé le temps pour rédiger ce rapport au cours des 15 dernières années, mais le 4 juin dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, affirmait que son homologue états-unien lui avait demandé de ne pas frapper ses alliés d’al-Qaïda en Syrie ; une déclaration ahurissante qui ne fut pas démentie.

  Dans un premier temps, l’État fédéral hors Constitution a poursuivi son plan en mentant effrontément au reste du monde. Après avoir promis un rapport sur le rôle de l’Afghanistan dans le 11-Septembre, le même Powell mentit phrase après phrase lors d’un discours d’une heure un quart au Conseil de sécurité visant à lier le gouvernement irakien aux attentats et à l’accuser de vouloir les continuer avec des armes de destruction massive [9].

  L’État fédéral tua en quelques jours la majorité de l’armée irakienne, pilla les sept principaux musées et brûla la Bibliothèque nationale [10]. Il installa au pouvoir l’Autorité provisoire de la Coalition, qui n’était pas un organe de la Coalition des États contre le président Hussein, mais une société privée, détenue à majorité par Kissinger Associates, sur le modèle de la sinistre Compagnie des Indes [11]. (…)

  En 15 ans, les États-Unis ont sacrifié plus de 10 000 de leurs concitoyens, tandis que leur guerre a fait plus de deux millions de morts au « Moyen-Orient élargi » [12]. Pour venir à bout de ceux qu’ils désignent comme leurs ennemis, ils ont dépensé plus de 3 500 milliards de dollars [13]. (…)

  (…)

  À la différence de la rhétorique du 11-Septembre, celle de la guerre au terrorisme est logique. Mais elle s’appuie sur quantité de mensonges présentés comme des faits avérés. Par exemple, on explique la filiation entre Daesh et al-Qaïda par la personnalité d’Abou Moussab al-Zarkaoui, auquel le général Powell avait consacré une bonne partie de son discours au Conseil de sécurité, en février 2003. Pourtant le même Powell a admis avoir effrontément menti lors de ce discours et il est impossible de vérifier le moindre élément de la biographie de Zarkaoui selon la CIA.

  Si nous admettons qu’al-Qaïda est la continuation de la Légion arabe de Ben Laden, intégrée en tant que troupe supplétive dans l’Otan durant les guerres de Yougoslavie [14] et de Libye, nous devons également admettre qu’al-Qaïda en Irak, devenu État islamique en Irak, puis Daesh en est la continuation.

  Le pillage et la destruction du patrimoine historique étant illégaux en droit international, l’État fédéral hors la Constitution a d’abord sous-traité ses basses oeuvres à des armées privées comme Blackwater [15]. Mais sa responsabilité était encore trop visible [16]. (…)

  Pour comprendre la collaboration de l’Otan et des jihadistes, nous devons nous demander ce que serait l’influence des États-Unis aujourd’hui s’il n’y avait pas les jihadistes. Le monde serait devenu multipolaire et Washington aurait fermé la plupart de ses bases militaires dans le monde. Les États-Unis seraient redevenus une puissance parmi d’autres.

  Cette collaboration de l’Otan et des jihadistes choque de nombreux hauts responsables états-uniens comme le général Carter Ham, commandant de l’AfriCom, qui refusa en 2011 de travailler avec al-Qaïda et dut renoncer à commander l’attaque de la Libye ; ou le général Michael T. Flynn, directeur de la Defense Intelligence Agency, qui refusa de cautionner la création de Daesh et fut contraint à la démission [17]. Elle est devenue le vrai sujet de la campagne électorale présidentielle : d’un côté Hillary Clinton, membre de The Family, la secte des chefs d’état-major [18], de l’autre Donald Trump, conseillé par Michael T. Flynn et 88 officiers supérieurs [19].

  De même que durant la Guerre froide, Washington contrôlait ses alliés européens via « Les armées secrètes de l’Otan », le Gladio [20], de même il contrôle aujourd’hui le Moyen-Orient élargi, le Caucase, la vallée de Ferghana et jusqu’au Xinjiang avec le « Gladio B » [21].

  15 ans après, les conséquences du coup d’État du 11-Septembre ne viennent aucunement des musulmans, ni du Peuple états-unien, mais de ceux qui l’ont perpétré et de leurs alliés. Ce sont eux qui ont banalisé la torture, généralisé les exécutions extra-judiciaires n’importe où dans le monde, affaibli les Nations unies, tué plus de deux millions de personnes, pillé et détruit l’Afghanistan, l’Irak, la Libye et la Syrie.
  ———-
  [1] Against All Enemies, Inside America’s War on Terror, Richard Clarke, Free Press, 2004, Voir le premier chapitre, « Evacuate the White House ». Version française : Contre tous les ennemis : Au cœur de la guerre américaine contre le terrorisme, Albin Michel, 2004.

  [2] A Pretext for War, James Bamford, Anchor Books, 2004, voir le chapitre 4 « Site R ».

  [3] Coup d’État : A Practical Handbook, Edward Luttwak, Allen Lane, 1968. Version française : Coup d’État, mode d’emploi, Odile Jacob, 1996. Luttwak constituait avec Richard Perle, Peter Wilson et Paul Wolfowitz les « Quatre mousquetaires » de Dean Acheson.

  [4] L’Effroyable imposture, Thierry Meyssan, Carnot, 2002. Réédition avec Le Pentagate, Demi-Lune.

  [5] Top Secret America : The Rise of the New American Security State, Dana Priest & William M. Arkin, Little, Brown and Company, 2011.

  [6] « A Fight vs. Evil, Bush and Cabinet Tell U.S. », Kenneth R. Bazinet, Daily News, September 17th, 2001.

  [7] National Strategy for Combating Terrorism, The White House, February 2003.

  [8] Une Europe sûre dans un monde meilleur – Stratégie européenne de sécurité, Javier Solana, Conseil européen, 12 décembre 2003.

  [9] « Discours de M. Powell au Conseil de sécurité de l’ONU » (7 parties), par Colin L. Powell, Réseau Voltaire, 11 février 2003.

  [10] « Discours du directeur général de l’Unesco », Koïchiro Matsuura, 6 juin 2003, Réseau Voltaire, 6 juin 2003.

  [11] The Coalition Provisional Authority (CPA) : Origin, Characteristics, and Institutional Authorities, Congressional Research Service, L. Elaine Halchin, April 29, 2004.

  [12] Body Count, Casualty Figures after 10 Years of the “War on Terror”, Physicians for Social Responsibility (PSR), March 2015.

  [13] The Three Trillion Dollar War, Joseph Stiglitz & Linda Bilmes, W. W. Norton, 2008. Version française : Une guerre à 3000 milliards de dollars, Fayard, 2008.

  [14] Wie der Dschihad nach Europa Kam, Jürgen Elsässer, NP Verlag, 2005. Version française : Comment le Djihad est arrivé en Europe, Xenia, 2006.

  [15] Blackwater : The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army, Jeremy Scahill, Avalon Publishing Group/Nation Books, 2007. Version française : Blackwater : L’ascension de l’armée privée la plus puissante du monde, Actes Sud, 2008.

  [16] The Powers of War and Peace : The Constitution and Foreign Affairs after 9 11, War by Other Means : An Insider’s Account of the War on Terror, John Yoo, University Of Chicago Press, Atlantic Monthly Press, 2006.

  [17] DIA Declassified Report on ISIS, August 12, 2012.

  [18] The Family : The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power, Jeff Sharlet, Harper, 2008.

  [19] “Open Letter From Military Leaders Supporting Donald Trump”, Voltaire Network, 9 September 2016.

  [20] Nato’s Secret Armies : Operation Gladio and Terrorism in Western Europe, Daniele Ganser, Frank Cass, 2004. Version française : Les Armées Secrètes de l’OTAN : Réseaux Stay Behind, Opération Gladio et Terrorisme en Europe, Éditions Demi-Lune, 2007.

  [21] Classified Woman, The Sibel Edmonds Story : A Memoir, Sibel D. Edmonds, SE 2012.
  #
  Thierry Meyssan – Consultant politique, président-fondateur du Réseau Voltaire et de la conférence Axis for Peace. Dernier ouvrage en français : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (éd. JP Bertand, 2007).
  Thierry Meyssan – French intellectual, founder and chairman of Voltaire Network and the Axis for Peace Conference. His columns specializing in international relations feature in daily newspapers and weekly magazines in Arabic, Spanish and Russian. His last two books published in English : 9/11 the Big Lie and Pentagate.

 26. = > http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/bbc_wtc7_videos.html
  The BBC’s ’WTC 7 Collapsed
  At 4:54 p.m.’ Videos

  = > At 21:54 GMT on 9/11/2001 the BBC announced that WTC 7 had collapsed. There was just one problem with this news: WTC 7 did not collapse until 22:20 GMT.

  The video below shows the BBC World broadcast.

  [15.6 MB WMV full video]
  [22 MB QuickTime file of relevent portions] [15 MB QuickTime file of relevent portions]

  The two screenshots below show WTC 7 behind the reporter.

  The following screenshot shows the satellite feed mysteriously breaking up roughly five minutes before the actual collapse.

  Members of We Are Change UK questioned ex-BBC reporter Phil Hayton about the early reporting of WTC 7’s collapse during a speaking appearance.

  ”I sense that you think there’s a conspiracy here– but you might be right,” Hayton concluded. [Prison Planet]

  BBC News 24 also broadcast that WTC 7 had collapsed, and a corroborative time stamp was on their broadcast. [357kB WMV video download]

  21:54 GMT is 16:54 (4:54 PM) East Coast time, 26 minutes BEFORE WTC 7 actually collapsed.

  BBC World issued this explanation for the video. The following reply to their explanation sums things up perfectly:
  To report that a building had collapsed before it had done so would be an odd sort of error, wouldn’t it? A bit like reporting that the Lord Mayor’s trousers had fallen down before they did so.

  Other news networks also prematurely announced WTC 7’s demise.

  9/11 CNN Reports World Trade Center Tower 7 Collapse Before it Happens [VIDEO]

  Fox announced WTC 7 collapse BEFORE IT FELL ON 9/11 [VIDEO]

  9/11 WCBS Announces WTC 7 Might Have Collapsed Seconds Before It Collapses Live 5:21 pm [VIDEO]

 27. Suurkiitokset Tapio Kuosmalle artikkelista ja lukuisista, todella mielenkiintoisista lisäyksistä.

 28. Kiitokset ”ohikulkijalle” !

  ”Me tarvitsemme vapaata tiedonvälitystä. Valtio, joka pelkää antaa kansalaisten itsensä arvioida totuuksia ja valheita, on valtio, joka pelkää omia kansalaisiaan” (John F. Kennedy).

  • Kennedy tiesi mistä puhui. Me elämme täällä Suomessakin juuri tällaisessa valtiossa, valtiossa joka ei tunnusta kansanvaltaa koska pelkää omia kansalaisiaan ja siksi valehtelee heille ja pelottelee heitä saadakseen pysymään heidät jatkuvan pelon tilassa.

  • Artikkelissaan From 10 September 2001 to today ( http://www.voltairenet.org/article193284.html) Thierry Meyssan tuo esille 9/11 liittyvän ”vallankaappauksen” (a «coup d’état»). Mikä sen merkitys sitten on ollutkaan ei minulle täysin selvinnyt. Miksi Busch Jr. siis syöstiin yhden päivän ajaksi vallasta, jota kymmenen tunnin ajan käytti sotilaallinen taho
   (an alternative military authority situated at Mount Weather )

   • Ei selvinnyt minullekaan …
    Ote linkistäsi: 15 years later, the consequences of the coup d’état of September 11 are not coming from Muslims, nor the people of the United States, but from those who perpetrated the attacks and their allies. They are the ones who have banalised torture, generalised extra-judiciary executions anywhere in the world, weakened the United Nations, killed more than two million people, and pillaged and destroyed Afghanistan, Iraq, Libya and Syria.

 29. Putin valmistautuu paljastamaan satelliitti tietoa joka todistaa USA:n hallituksen ja tiedustelupalvelun olleen osallisia 911 hyökkäyksiin. Artikkeli on julkaistu aiemmin venäläisessä uutislehdessä jota myyty miljoonia päivässä.
  Iskut oli suunnitellut hallitus mutta ne toteutettiin muilla voimilla, jotta kansa ei saisi selville totuutta ja jotta koko ajan meneillään oleva ’terrorismin vastainen sota’ saataisiin käynnistettyä.

  The article reads: “Putin is going to hit once, but he’s going to hit hard.
  “Russia is preparing the release of evidence of the involvement of the US government and intelligence services in the September 11 attacks. The list of evidence includes satellite images.
  “Published material can prove the US government complicity in the 9/11 attacks and the successful manipulation of public opinion.
  “The attack was planned by the US government, but exercised using her proxy, so that an attack on America and the people of the United States looked like an act of aggression by international terrorist organisations.”
  http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/544961/vladimir-putin-9-11-attack-satellite-images-us-government

  • Onkohan Putinin paljastuksilla ajankohdallinen yhteys myös aivan pian julkaistavaan MH 17 koneeseen liittyvään ”syyllisyysraporttiin”?

   World Trade Centerin tornien luhistumiseen tai luhistamiseen on esitetty uudempiakin selityksiä. On havaittu että räjähdykset eivät synnyttäneet lainkaan kuumuutta sillä ne eivät aiheuttaneet onnettomuuden uhreille ja palomiehille palovammoja . Tämän pohjalta spekuloinnit kylmästä fuusiosta ovat kyllä aika ymmärrettäviä.

 30. 11.9.1973-coup d’État

  #Victor Jara
  Víctor Jara (28.9.1932 Lonquén – murhattu 15.9.1973 Santiago de Chile) oli chileläinen teatteriohjaaja, runoilija, lauluntekijä, laulaja ja poliittinen aktivisti. Jaran laulut käsittelevät rakkautta, rauhaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

  Jara tuki Unidad Popular -puoluetta ja sen ehdokasta Salvador Allendea Chilen presidentinvaaleissa vuonna 1970. Hän otti osaa kampanjointiin konsertteja pitämällä.

  Salvador Allenden presidenttikausi päättyi vuoden 1973 sotilasvallankaappaukseen. Víctor Jara pidätettiin vallankaappauksen ensimmäisinä päivinä. Hänet vietiin muiden vankien tavoin Estadio Chile -stadionille, missä hän alkoi soittaa kitaraa ja laulaa. Vartijat käskivät häntä lopettamaan, mutta hän kieltäytyi. Häntä piestiin toistuvasti ja hänen kätensä murskattiin. Jara jatkoi laulamista, kunnes hänret ammuttiin kuoliaaksi (ruumiissa 41 luotia).[*]
  ———
  [*] Jara blev upprepande gånger slagen och torterad vilket resulterade i brutna revben samt att hans händer blev sönderslagna. Tidigt på morgonen den 16 september avrättades han med 41 kulspruteskott och dumpades på en väg i utkanten av Santiago och sedan förd till bårhuset. Innan de sköt honom så sägs det att de ska ha huggit av hans händer och sagt ”Spela gitarr nu då!”, vilket kommer från vittnesuppgifter av andra politiska fångar som säger att vakterna efter att de hade krossat benen i händerna retade honom och sa till honom att spela gitarr.[4] Enligt samma vittnesmål sägs han också ha sjungit delar av sången ”Venceremos” (”Vi skall vinna”), en sång som stöd till Unidad Popular.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jara#F.C3.A5ngenskap_och_d.C3.B6d

  #Pablo Neruda
  Pablo Neruda (Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto) (12.7.1904 Parral, Chile – 23.9.1973 Santiago, Chile) oli Nobel-palkittu (1971) chileläinen runoilija, diplomaatti ja kommunistipuolueen poliitikko. Nerudaa pidetään yhtenä 1900-luvun tärkeimmistä runoilijoista ja latinalaisamerikkalaisista kirjailijoista. Neruda osallistui Salvador Allenden vaalityöhön.

  Neruda kuoli 23.9.1973, vain pari viikkoa vastustamansa Chilen sotilasvallankaappauksen jälkeen. Myöhemmin monet henkilöt, muun ohessa Nerudan entinen autonkuljettaja, ovat väittäneet, että Neruda murhattiin.[*]
  ———
  [*]Le coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili renverse le président en exercice, Salvador Allende. La maison de Neruda à Santiago est saccagée et ses livres brûlés. Le poète meurt le 23 septembre 1973 de « cachexie cancéreuse » selon son certificat de décès. L’inhumation du corps de Pablo Neruda, transporté depuis sa maison saccagée jusqu’au cimetière central de Santiago, devient, malgré la surveillance policière, la première manifestation publique de protestation contre la terreur militaire du nouveau pouvoir militaire. À la fin de la dictature militaire, son corps est inhumé selon ses vœux aux côtés de sa compagne dans le jardin de sa maison à la Casa de Isla Negra.

  Le poète est officiellement décédé d’un cancer de la prostate à la clinique Santa Maria (es) de Santiago. Cependant, à la suite de témoignages convergents (dont celui de Manuel Araya, jeune militant désigné par le Parti communiste chilien comme chauffeur, garde du corps et secrétaire de Neruda soutenant que Neruda a été assassiné par injection létale à la veille de son exil pour le Mexique afin de l’empêcher de témoigner des crimes du régime du général Pinochet, le parti communiste chilien demande le 2 juin 2011 l’ouverture d’une enquête pour déterminer les conditions exactes de sa mort. L’exhumation des restes de Pablo Neruda est entreprise le 8 avril 2013 sous l’autorité du juge Mario Carroza6, qui travaille à des enquêtes sur des morts suspectes, notamment celle de l’ancien président chilien Eduardo Frei Montalva : Eugenio Berríos (en), biochimiste chilien travaillant pour la DINA pendant le régime de Pinochet, est ainsi fortement suspecté de complicité d’assassinat en tant que concepteur de poisons sophistiqués. Mais le 8 novembre 2013, le groupe d’experts internationaux écarte l’hypothèse de l’empoisonnement, sans que le dossier judiciaire soit refermé.

  Deux ans plus tard néanmoins, le gouvernement chilien reconnaît la possibilité que Neruda ait pu être empoisonné.[**]
  ———
  [**]« Le Chili reconnaît pour la première fois que Neruda a pu être assassiné sous Pinochet », sur lemonde.fr,‎ 6 novembre 2015 (consulté le 8 novembre 2015)
  En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/11/06/le-poete-pablo-neruda-a-pu-etre-assassine-selon-le-gouvernement-chilien_4804675_3222.html#ssBrBdcigYEjBsYc.99
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda

  #René Schneider
  General René Schneider Chereau (December 31, 1913 – October 25, 1970) was the commander-in-chief of the Chilean Army at the time of the 1970 Chilean presidential election, when he was assassinated during a botched kidnapping attempt.

  After the 1970 Chilean presidential election, a plot to kidnap Schneider was developed. ”Neutralizing” Schneider became a key prerequisite for a military coup; he opposed any intervention by the armed forces to block Allende’s constitutional election. The U.S. Central Intelligence Agency (CIA), who considered Schneider ”a major stumbling block for military officers seeking to carry out a coup,” supplied a group of Chilean officers led by General Camilo Valenzuela with ”sterile” weapons for the operation which was to be blamed on Allende supporters.

  Military courts in Chile found that Schneider’s death was caused by two military groups, one led by Viaux and the other by General Camilo Valenzuela. Viaux and Valenzuela were eventually convicted of charges of conspiring to cause a coup, and Viaux also was convicted of kidnapping. The lawsuit asserted that the CIA had aided both groups, but the charges were never satisfactorily proven, with the expectation of tens of thousands of dollars and also machine guns given to them by the CIA. Peter Kornbluh, director of the National Security Archive’s Chile Documentation Project, asserts that CIA documents show ”Viaux was not acting independently or unilaterally, but clearly as a co-conspirator with Valenzuela…”

  On October 26, 1970, President Eduardo Frei Montalva named General Carlos Prats as Commander-in-Chief to replace Schneider. Ironically this happened at the same time that $35,000 were given by the CIA to the kidnappers ”to keep the prior contact secret, maintain the goodwill of the group, and for humanitarian reasons.”

  On September 10, 2001 Schneider’s family filed a suit against Henry Kissinger, accusing him of collaborating with Viaux in arranging for Schneider’s murder. While declassified documents show the CIA, displeased with the socialist victory, had explored the idea of supporting Viaux in a coup attempt, they also show that the agency decided on tracking down other members of the Chilean military, deciding that a Viaux coup would fail. Nevertheless, Viaux, acting on the advice of the CIA, teamed up with other coup plotters. CIA documents show unwavering support for Viaux’s co-conspirator, Camilo Valenzuela, and also show a $50,000 payment to the kidnap team Viaux had hired. Documents written at the time of the assault on Schneider describe it as part of the ”Valenzuela group coup plan.” On October 15, 1970 Kissinger allegedly told U.S. President Richard Nixon that he had ”turned off” plans to support Viaux, explaining that ”Nothing could be worse than an abortive coup.” The CIA claimed that no such ”stand-down” order was ever received.

  The U.S. government claims it did not intend for Schneider to be murdered, only kidnapped. When Alexander Haig, Kissinger’s aide, was asked ”is kidnapping not a crime?” he replied ”that depends.” Such an argument would carry no weight in any court of law. Christopher Hitchens noted that Chilean authorities treated the crime as a straightforward murder. He argued that, ”under the law of every law-bound country (including the United States), a crime committed in the pursuit of a kidnapping is thereby aggravated, not mitigated. You may not say, with a corpse at your feet, ’I was only trying to kidnap him.'”

  The lawsuit against Kissinger was eventually dismissed in the federal district court, and the dismissal was subsequently upheld by the D.C. Court of Appeals. A petition for a writ of certiorari to the US Supreme Court was denied.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Schneider

  #Orlando Letelier
  Orlando Letelier (13. 4.1932 – 21.9.1976) oli chileläinen taloustieteilijä, poliittinen hahmo, diplomaatti ja myöhemmin USA:ssa vaikuttanut aktivisti, jonka Chilen DINA-agentit salamurhasivat autopommilla Sheridanin ympyrässä Washington DC:ssä.

  Letelier, who was living in exile in the United States, was killed along with Ronni Karpen Moffitt, who was in the car along with her husband Michael, who worked for Letelier. The assassination was perpetrated by agents of the Chilean secret police (the DINA), and was one among many carried out as part of Operation Condor. Declassified U.S. intelligence documents confirm that Pinochet directly ordered the killing.

  The FBI eventually uncovered evidence that Michael Townley, a DINA US expatriate, had organized the assassination of Orlando Letelier on behalf of Chile. Townley and Armando Fernandez Larios, who was also implicated in the murder, had been given visas to enter the United States.

  In 1978, Chile agreed to turn Townley over to the United States, where he began to testify extensively. Townley pleaded guilty and confessed that he had contacted five anti-Castro Cuban exiles to help him booby-trap Letelier’s car. According to Jean-Guy Allard, after consultations with the Coordination of United Revolutionary Organizations (CORU) leadership, including Luis Posada Carriles and Orlando Bosch, those elected to carry out the murder were Cuban-Americans José Dionisio Suárez, Virgilio Paz Romero, Alvin Ross Díaz, and brothers Guillermo and Ignacio Novo Sampoll . According to the Miami Herald, Luis Posada Carriles was at this meeting, which formalized details that led to Letelier’s death and also the Cubana bombing two weeks later. Townley also agreed to provide evidence against these men in exchange for a deal that involved his pleading guilty to a single charge of conspiracy to commit murder and being given a ten-year sentence. His wife, Mariana Callejas, also agreed to testify in exchange for not being prosecuted.

  On January 9, 1979, the trial of the Novo Sampoll brothers and Díaz began in Washington. All three were found guilty of murder. Guillermo Novo and Díaz were sentenced to life imprisonment. Ignacio Novo received eight years. However the three were acquitted at a new trial. Townley served about half of a 10-year sentence and was freed under the Witness Protection Program. Dionisio Suarez and Virgilio Paz remained fugitives until they were apprehended in the 1990s. They pleaded guilty and served short sentences.

  In 1987, Larios fled Chile with the assistance of the FBI, claiming he feared that Pinochet was planning to kill him because he refused to co-operate in cover-up activities related to the Letelier murder. On February 4, 1987, Larios pleaded guilty to one count of acting as an accessory to the murder. In exchange for the plea and information about the plot, the authorities dropped the charges.

  Several other people were also prosecuted and convicted for the murder. Among them were General Manuel Contreras, former head of the DINA, and Brigadier Pedro Espinoza Bravo, also formerly of the DINA. Contreras and Espinoza were convicted in Chile on November 12, 1993, and sentenced to seven and six years of prison respectively.

  In 2000, 16,000 documents that were previously secret were released by various United States government departments and agencies as part of an effort to declassify materials related to political violence and human rights violations from the late 1960s to early 1990s in Chile. According to United States Department of State, Pinochet called fellow right-wing dictator, Paraguayan General Alfredo Stroessner, in 1976 and requested that Townley and Fernandez Larios received passports with phony names. Almost immediately after stamping the visas, State Department officials realized the passports had been falsely obtained and canceled the visas; however, Townley and Fernandez Larios were able to enter the US in August 1976.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Orlando_Letelier#Investigation_and_prosecution
  #
  Victor Jara

  Canto Libre

  El verso es una paloma
  que busca donde anidar.
  Estalla y abre sus alas
  para volar y volar.

  Mi canto es un canto libre
  que se quiere regalar
  a quien le estreche su mano
  a quien quiera disparar.

  Mi canto es una cadena
  sin comienzo ni final
  y en cada eslabón se encuentra
  el canto de los demás.

  Sigamos cantando juntos
  a toda la humanidad.
  Que el canto es una paloma
  que vuela para encontrar.
  Estalla y abre sus alas
  para volar y volar.
  Mi canto es un canto libre.
  #
  Pablo Neruda

  Tänä yönä voin kirjoittaa surullisimmat säkeeni.

  Kirjoittaa vaikkapa: ”Yö on tähtikirkas
  ja sinisinä värisevät kaukaiset planeetat.”

  Yötuuli kiertelee taivaalla ja laulaa.
  Tänä yönä voin kirjoittaa surullisimmat säkeeni.
  Minä rakastin häntä, ja toisinaan hänkin rakasti minua.

  Tällaisina öinä pidin häntä sylissäni.
  Niin monet kerrat suutelin häntä loputtoman taivaan alla.
  Hän rakasti minua, ja toisinaan minäkin rakastin häntä.
  Miten olla rakastamatta hänen suuria kiinteitä silmiään.

  Tänä yönä voin kirjoittaa surullisimmat säkeeni.
  Ajatella ettei minulla ole häntä. Tuntea menettäneeni hänet.
  Kuunnella valtavaa yötä, sitäkin valtavampaa ilman häntä.
  Ja runo laskeutuu sieluun kuin kaste niittyyn.

  Mitä siitä ettei rakkauteni kyennyt pidättämään häntä.
  Yö on tähtikirkas eikä hän ole luonani.
  Siinä kaikki. Kaukana joku laulaa. Kaukana.
  Minun sieluni ei tyydy jäämään ilman häntä.

  Katseeni etsii häntä kuin lähestyäkseen.
  Sydämeni etsii häntä, eikä hän ole luonani.
  Sama yö joka vaalentaa samat puut.
  Me, silloiset, emme ole samat enää.

  En rakasta häntä enää, totta kyllä, mutta kuinka rakastin.
  Minun ääneni hapuili tuulta yltääkseen hänen kuuluviinsa.
  En rakasta häntä enää, totta kyllä, mutta ehkäpä rakastan.
  Rakkaus on niin lyhyt ja unohdus niin pitkä.

  Koska tällaisina öinä pidin häntä sylissäni
  minun sieluni ei tyydy jäämään ilman häntä.
  Vaikka tämä olisi viimeinen tuska jonka hän minulle tuottaa
  ja nämä viimeiset säkeet jotka hänelle kirjoitan.

 31. 15 years later: on the physics of high-rise building collapses
  Steven Jones1, Robert Korol2, Anthony Szamboti3 and Ted Walter4
  Europhysics News
  Volume 47, Number 4, July-August 2016
  ———-
  1 Brigham Young University (early retired)
  2 McMaster University (emeritus)
  3 Mechanical design engineer in the aerospace industry
  4 Architects & Engineers for 9/11 Truth

  DOI: http://dx.doi.org/10.1051/epn/201640
  http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/EPN_47-4-911.pdf
  (…)

  Conclusion

  It bears repeating that fires have never caused the total collapse of a steel-framed high-rise before or since 9/11. Did we witness an unprecedented event three separate times on September 11, 2001? The NIST reports, which attempted to support that unlikely conclusion, fail to persuade a growing number of architects, engineers, and scientists. Instead, the evidence points overwhelmingly to the conclusion that all three buildings were destroyed by controlled demolition. Given the far-reaching implications, it is morally imperative that this hypothesis be the subject of a truly scientific and impartial investigation by responsible authorities.

  About the Authors

  Steven Jones
  is a former full professor of physics at Brigham Young University.

  His major research interests have been in the areas of fusion, solar energy, and archaeometry. He has authored or co-authored a number of papers documenting evidence of extremely high temperatures during the WTC destruction and evidence of unreacted nano-thermitic material in the WTC dust.

  Robert Korol
  is a professor emeritus of civil engineering at McMaster University in Ontario, Canada, as well as a fellow of the Canadian Society for Civil Engineering and the Engineering Institute of Canada.

  His major research interests have been in the areas of structural mechanics and steel structures. More recently, he has undertaken experimental research into the post-buckling resistance of H-shaped steel columns and into the energy absorption associated with pulverization of concrete floors.

  Anthony Szamboti
  is a mechanical design engineer with over 25 years of structural design experience in the aerospace and communications industries.

  Since 2006, he has authored or co-authored a number of technical papers on the WTC high-rise failures that are published in the Journal of 9/11 Studies and in the International Journal of Protective Structures
  .
  Ted Walter
  is the director of strategy and development for Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth),
  a nonprofit organization that today represents more than 2,500 architects and engineers.

  In 2015, he authored AE-911Truth’s Beyond Misinformation: What Science Says
  About the Destruction of World Trade Center Buildings 1, 2, and 7.
  He holds a Master of Public Policy degree from the University of California, Berkeley.

 32. Alaska Fairbanksin yliopiston tutkijatiimi on tutkinut kaksi vuotta WTC-7:n tuhoa ja alustavien tulosten mukaan tulipalo ei voinut aiheuttaa sortumista.

  “Preliminary Results of WTC7 Study Show Fire Could Not Have Caused Collapse”

  http://www.activistpost.com/2016/09/preliminary-results-of-wtc7-study-show-fire-could-not-have-caused-collapse.html

  In May 2015, a team of researchers from the University of Alaska Fairbanks began a two-year investigation of the collapse of WTC7. Dr. J. Leroy Hulsey, of the University of Alaska Fairbanks, and two Ph.D. research assistants are partnering with the non-profit Architects and Engineers for 9/11 Truth for a two-year engineering study known as “World Trade Center Building 7 Evaluation.” The researchers are using finite element modeling to evaluate the possible causes of World Trade Center Building 7’s collapse.

  “We will investigate the collapse. We probably will not be able to tell them what caused it, but I could tell them what did not,” Hulsey told MintPress.

  During an interview at the Justice In Focus Symposium, Hulsey said that the team has already investigated the theory that fire caused the building’s collapse. “It is our preliminary conclusions, based upon our work to date, that fire did not produce the failure at this particular building.”

  (…)

 33. Aavikon kaiut – häikäisevä, traaginen, toivoa herättävä draamasarja

  Nähtävissä vielä Yle Areenassa

  Aavikon kaiut (http://areena.yle.fi/1-2293179)

  Tositapahtumiin perustuva chileläinen draamasarja kuvaa maan lähihistoriaa. Sotilasjuntta kaappasi vallan ja Augusto Pinochet julistautui presidentiksi. Tuhansia Pinochet’n vastustajia katosi jäljettömiin. Mitä heille tapahtui? Yksi kuolemanpartion sivullisista uhreista on Carmen Hertz, joka jää leskeksi ja kaksin pienen lapsensa kanssa keskelle Atacaman aavikkoa. Carmen on yksi monista, jotka ryhtyvät keräämään todistusaineistoa kuolemanpartioiden toimista ja pyrkivät saattamaan Pinochet’n vastuuseen ihmisoikeusrikoksistaan.
  Tuotanto: CHV TeVe de Verdad, Wood producciones, TNT, Chile, 2013.
  #
  Jakso 1 (http://areena.yle.fi/1-2254560)
  54 min
  to 30.3.2017
  9 pv
  18097 katselua

  1/4. Chileläinen neliosainen draamasarja maan traagisesta lähihistoriasta. Sotilasjuntta kaappasi vallan ja Augusto Pinochet julistautui presidentiksi. Tuhansia Pinochet’n vastustajia katosi jäljettömiin. Mitä heille tapahtui?
  #
  Jakso 2 (http://areena.yle.fi/1-2254562)
  54 min
  to 6.4.2017
  16 pv
  7951 katselua

  2/4. Chileläinen draamasarja kuvaa maan traagista lähihistoriaa. Augusto Pinochet’n hirmuvaltaa vastustavat ihmisoikeusaktivistit taistelevat vuosikymmenien ajan saadakseen oikeutta kadonneille läheisilleen.
  #
  Jakso 3 (http://areena.yle.fi/1-2254563)
  50 min
  to 13.4.2017
  23 pv
  6608 katselua

  3/4. Chileläinen draamasarja kuvaa maan traagista lähihistoriaa. Augusto Pinochet’n hirmuvaltaa vastustavat ihmisoikeusaktivistit taistelevat vuosikymmenien ajan saadakseen oikeutta kadonneille läheisilleen.
  #
  Jakso 4 (http://areena.yle.fi/1-2254564)
  54 min
  ma 17.4.2017
  27 pv
  2231 katselua

  4/4. Chileläinen draamasarja kuvaa maan traagista lähihistoriaa. Augusto Pinochet’n hirmuvaltaa vastustavat ihmisoikeusaktivistit taistelevat vuosikymmenien ajan saadakseen oikeutta kadonneille läheisilleen.
  ¤
  Andrés Woodin ohjaama neliosainen draamasarja ’Aavikon kaiut’ (Ecos del desierto, Chile 2013) kertoo Chilen (Pinochet) sotilasvallankaappauksesta vuonna 1973. Sotilasjuntan valtakausi kesti vuoteen 1990. Sen aikana pidätettiin satoja tuhansia vasemmistolaisia ja muita hallinnon vastustajiksi epäiltyjä. Vankeja kidutettiin ja tuhansia tapettiin. Satoja tuhansia pakeni tai karkotettiin maasta.

  ’Aavikon kaikujen’ päähenkilö Carmen Hertz on ihmisoikeusjuristi. Sarja alkaa, kun hänen miehensä pidätetään vallankaappauksen jälkeen. Carmen ryhtyi puolustamaan vangittuja ja peräämään tietoja kadonneista. Vaarallinen työ kesti vuosikymmeniä.

  Keskeiseksi ristoksi nousee kenraali Arellano, joka oli Augusto Pinochet’n vallankaappauksen keskeisiä upseereita. Vuonna 1973 Arellano johti kammottavaa ”kuoleman karavaania”. Karavaani kiersi Chileä helikoptereilla teloittamassa toisinajattelijoiksi epäiltyjä. Uhreja oli yhteensä 97.
  ¤
  Chilen vuoden 1973 sotilasvallankaappaus syrjäytti Chileä vuodesta 1970 johtaneen presidentti Salvador Allenden, joka pyrki viemään maata kohti sosialismia.

  Pinochetin valtakaudella surmattiin tai katosi noin 3 000 vasemmistolaista tai heiksi epäiltyä ihmistä. Chile oli harvoja Etelä-Amerikan maita, joissa oli pitkään vallinnut demokratia. USA:n keskustiedustelupalvelu (CIA) tuki väkivaltaista kaappausta.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Chilen_sotilasvallankaappaus_1973

  Vuonna 2011 julkaistiin viimeisimmät luvut Pinochetin kaudella kidutetuista ja surmatuista. Raportin mukaan 40 018 ihmistä pidettiin poliittisina vankeina ja kidutettiin. Virallisten lukujen mukaan surmatuksi tai kadonneeksi listattiin 3065 ihmistä.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet#My.C3.B6hemm.C3.A4t_vuodet
  ¤
  Augusto Pinochet Ugarte (25.11.1915 Valparaíso – 10.12.2006 Santiago) oli chileläinen kenraali, diktaattori ja Chilen presidentti. Sotilasvallankaappauksessa Pinochetin johtamat armeijan joukot syrjäyttivät 11. syyskuuta 1973 demokraattisesti valitun vasemmistopresidentti Salvador Allenden. Pinochet toimi väliaikaisen sotilashallituksen johtajana vuodet 1973–1974 ja presidenttinä vuosina 1974–1990 sekä armeijan komentajana maaliskuuhun 1998. Samoin hän toimi elinikäisenä senaattorina vuoteen 2002 asti.

  Vuonna 1998 Pinochet matkusti Britanniaan hoitoon. Hänen ollessaan siellä espanjalainen tuomari Baltasar Garzón antoi hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen, ja hänet asetettiin kotiarestiin. Syytteisiin kuului 94 kidutustapausta. Chilen hallitus vastusti pidätystä ja luovutusta Espanjaan. Britannian ylähuone kävi 16 kuukauden mittaisen lakiteknisen väittelyn, kun Pinochet väitti olevansa syytesuojassa vieraana valtionpäämiehenä.

  Thatcher ja George H. W. Bush vetosivat Britannian hallitukseen, että se sallisi Pinochetin paluun kotimaahan. Thatcher luonnehti Pinochetia yhdeksi Britannian parhaista ystävistä ja poliittiseksi liittolaiseksi. Lääketieteellisten tutkimusten jälkeen sisäministeri Jack Straw päätti, ettei Pinochetia voi terveyssyistä luovuttaa. Pinochet palasi Chileen 2. maaliskuuta 200. Amnesty International ja The Medical Foundation for the Care of Victims of Torture arvostelivat päätöstä jättää Pinochet luovuttamatta.

  Pinochetin kotiarestia ja ylähuoneen päätöstä marraskuussa 1999 siitä, ettei hän entisenä valtionpäämiehenä ollut syytteiltä suojassa, pidettiin Nürnbergin oikeudenkäynteihin verrattavana edistysaskeleena.

  Chilen korkein oikeus teki 8.8.2000 (äänin 14–6) päätöksen poistaa Pinochetilta syytesuoja. Pinochet erosi senaattorin tehtävistä, kun sama korkein oikeus havaitsi heinäkuussa 2002, ettei häntä voi terveydentilansa vuoksi haastaa oikeudenkäyntiin ihmisoikeusrikkomuksista. Korkein oikeus katsoi 24. toukokuuta 2004 Pinochetin kykeneväksi oikeudenkäyntiin, ja syytteet luettiin joulukuussa.

  Vuonna 2004 todettiin, että Pinochetilla oli salaisilla tileillä 27 miljoonaa dollaria. Rahat Pinochet oli hankkinut presidenttikautensa jälkeen osin armeijan komentajana kavaltamalla rahaa aseostoista, osin kokaiinikaupalla Eurooppaan ja USA:han. Marraskuussa 2006 Pinochet asetettiin kotiarestiin syytettynä kahden Allenden henkivartijan sieppauksesta 1973.

  Joulukuun 3.päivänä 2006 Pinochet sai sydäninfarktin, ja hänelle tehtiin sotilassairaalassa kaksi leikkausta sydämen verenkierron parantamiseksi. Pinochet kuoli 91-vuotiaana viikkoa myöhemmin (10.12.2006) Santiagon sotilassairaalassa Chilessä, jossa hän oli hoidettavana leikkauksen jälkeen.

  Presidentti Michelle Bachelet, jonka isä Alberto Bachelet kuoli vankilassa ja joka itsekin joutui kidutettavaksi, ei myöntänyt Pinochetille valtiopäämiehen valtiollisia hautajaisia eikä Pinochetin kuoleman johdosta julistettu kansallista suruaikaa.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet#My.C3.B6hemm.C3.A4t_vuodet

  Historian ironiaa (tai historian tuomiota) on, että verinen diktaattori kuoli YK:n Ihmisoikeuksien päivänä. (YK:n yleiskokous hyväksyi 10. joulukuuta 1948 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen.)
  ¤
  Sergio Arellano Stark (10 June 1921 – 9 March 2016) was a Chilean military officer. He led the so-called “Caravan of Death,” which killed many Chileans from helicopters and established Augusto Pinochet’s hold on power.

  Arellano Stark’s squad helped maintain Pinochet in power for 17 years. Arellano Stark retired from the military in 1976 and got involved in a number of business ventures. In 1978, Pinochet pardoned members of the military from prosecution for human rights abuses. However, in 1999, the Chilean Supreme Court made an exception for missing victims. In 2001, in an interview with a television network, retired general Joaquin Lagos Osorio said that General Arellano Stark showed him paperwork in 1973 that revealed his role as Pinochet’s delegate in order to “review and accelerate” the judicial process for rebels. Osorio described the death squad in detail:

  They cut eyes out with daggers. They broke their jaws and legs. They shot them to pieces, first the legs, then the sexual organs, then the heart, all with machine guns. . . . They were no longer human bodies. I wanted to at least put the bodies back together again, to leave them more decent, but you couldn’t.

  In 2008 the Supreme Court convicted Arellano Stark for his role in the deaths of four people in San Javier. He was sentenced to six years in prison, which was not carried out due to his declining mental health. He died on March 9, 2016. The cause of death was complications from Alzheimer’s disease.
  ¤
  Victor Jara

  Cruz de Luz (Camilo Torres)

  Donde cayó Camilo
  nació una cruz,
  pero no de madera
  sino de luz.

  Lo mataron cuando iba
  por su fusil,
  Camilo Torres muere
  para vivir.

  Cuentan que tras la bala
  se oyó una voz.
  Era Dios que gritaba:
  ¡Revolución!

  A revisar la sotana,
  mi general,
  que en la guerrilla cabe
  un sacristán.

  Lo clavaron con balas
  en una cruz,
  lo llamaron bandido
  como a Jesús.

  Y cuando ellos bajaron
  por su fusil,
  se encontraron que el pueblo
  tiene cien mil.

  Cien mil Camilos prontos
  a combatir,
  Camilo Torres muere
  para vivir.
  #
  Croix de Lumière (Camilo Torres)
  Là où Camilo est tombé
  Une croix est née,
  Mais pas de bois,
  De lumière.

  On l’a tué alors qu’il allait
  Chercher son fusil,
  Camilo Torres meurt
  Pour vivre.

  On raconte qu’à travers les balles
  On a entendu une voix.
  C’était Dieu qui criait:
  Révolution!

  Passez en revue la soutane,
  Mon général,
  Car la guérilla a une place
  Pour un sacristain.

  On l’a cloué avec des balles
  Sur une croix,
  On l’a appelé bandit
  Comme Jésus.

  Et quand son fusil
  Les a fait descendre,
  Ils se sont rendus compte que le peuple
  En avait cent mille.

  Cent mille Camilos prêts
  A combattre,
  Camilo Torres meurt
  Pour vivre.
  ¤
  Cruz de Luz (Camilo Torres) – Victor Jara
  https://www.youtube.com/watch?v=_rllf7Df10o

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here