Monen monet kansainväliset sopimukset samoin kuin Suomen perustuslaki takaavat ihmisille erilaisia perusoikeuksia. Näitä ovat mm. poliittiset oikeudet, kokoontumisen, mielipiteen- ja sananvapaus. Ilman perusoikeuksien täysimittaista toteutumista ei voi olla aitoa kansanvaltaista demokratiaa.

Hallituksen esitys 93/2016, ”Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta”, on muotoilultaan ja perusteluiltaan pelottavan väljä.

”Rikoslain 34 a luvun 1 §:n soveltamisen kannalta ja muidenkin terrorismirikosten tunnusmerkistöjen kannalta olennainen terroristinen tarkoitus määritellään luvun 6 §:n 1 momentissa. Rikoksentekijällä on sellainen [terroristinen] tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on

1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa

2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin

3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille tai

4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai sellaisen järjestön muille perusrakenteille.”

Näillä määrittelyillä esimerkiksi perustellunkin kritiikin esittäminen julkisesti tai yksityisesti minkään maan hallituksen, valtion, kansainvälisen järjestön tai Euroopan unionin toiminnasta tai talouden hoidosta voidaan tulkita terroristiseksi teoksi tai terroristisen teon aikeeksi.

Perustellun kritiikin esittäminen horjuttaa uskoa yhteiskuntajärjestyksen toimivuuteen kyseenalaistamalla vallitsevan valtarakenteen tavan toimia. Osuva kritiikki saattaa myös synnyttää pelkotiloja ja nostattaa vihaa väestön keskuudessa. Pyrkimys muuttaa huonosti toimivaa järjestelmää – rauhanomaisiakin keinoja kuten sananvapautta käyttämällä – voidaan kriminalisoida terroristisina aikeina.

Laittomien sotien arvostelu samoin kuin valtion demokratiaa vastaan tekemien rikosten (SCAD, State Crimes Against Democracy) esiintuominen kriminalisoidaan.

Laajempaa kuvaa ajatellen tällaiset väljästi muotoillut lait vaikeuttavat esimerkiksi tutkivien journalistien työtä samoin kuin mediatalojen julkaisutoimintaa pakottamalla tiedottamisen pysymään valtarakenteelle sopivissa mielipidekäytävissä. Poliittiset oikeudet sekä mielipiteen, sanan ja kokoontumisen vapaus eivät voi täysimittaisesti toteutua tällaisen lain hyväksymisen jälkeen.

Kääntöpuolella näyttäytyvät lakiesitysten sisään rakennetut kaksoisstandardit: omavalvonta ei ns. länsimaisessa arvoyhteisössä toimi sen enempää kuin muuallakaan. Monen valtion (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Turkki, Israel, Saudi-Arabia jne) tai kansainvälisen järjestön (esimerkiksi Nato) toiminta todistettavasti täyttää hallituksen esityksessä kuvaillut terrorismiin yllyttämisen, terrorismin rahoittamisen ja tukemisen sekä varsinaisten terrorististen tekojen määritelmät. Kukaan tuskin luottaa siihen, että esimerkiksi Natoa vedettäisiin vastuuseen terrorismin tukemisesta. Lait pitäisi kirjoittaa siten, että ne kohtelevat kaikkia vastuullisuuden suhteen tasa-arvoisesti.

Lähteet

Hallituksen esitys 93/2016: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160093

Finlex, esitykset. Vireillä http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/vireilla/

Suomen perustuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lainkirjoittajan opas, perusoikeudet lainkohdittain http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-2/

HRCR: Freedom of expression (Article 16) http://www.hrcr.org/safrica/expression/

European Court of Human Rights http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts

Council of Europe | European Treaty Series No.5:  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocol No. 11 http://www.unhcr.org/4d93501a9.pdf

European Convention on Human Rights as amended by Protocols Nos. 11 and 14, supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

European Parliament (18.12.2000): Charter of the Fundamental Rights of the European Union http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

Jaakola, Jarkko |Kansalainen.fi (22.1.2016): USA aloittaa Euroopan NATO-kriittisiin puolueisiin kohdistuvat tutkimukset https://www.kansalainen.fi/usa-aloittaa-euroopan-nato-kriittisiin-puolueisiin-kohdistuvat-tutkimukset/

70 KOMMENTTIA

 1. ”Perusoikeudet vaarassa? HE93/2016”

  Erittäin aiheellinen kysymys.
  Toimvatko vallanpitäjämme tässäkin ylikansallisilta takapiruiltaan saamiensa ohjeistusten mukaisesti pelkästään omaa uraansa ajatellen tai muita henkilökohtaisia etuja saadakseen tai turvatakseen?

  • Kokonaisuudessaan vaikuttaa vahvasti siltä että ko. hallituksen esitys laiksi on aluperin kasattu täyttämään EU-NATO-Yhdysvallat -akselin tarpeita.

 2. No nyt ne sekosivat. Tuon lain perusteella meidän hallituskin istuisi vähintään tutkintavankeudessa.

  • Saako muuten oppositiokaan enää arvostella hallitusta lain jälkeen vai pannaanko kaikki vankilaan hallituksen horjuttamisen yrittämisestä?

   • Sitä ei vielä tiedä, mutta tuon kohta 3) perusteella voisi koko hallituksen laittaa nauttimaan vaihteeksi rikoseuraamuslaitoksen ylläpidosta.

    • Käkättävää naurua 😀

     kohta 3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille

     • Esimerkiksi kommunistit pyrkivät vielä 1960-luvulla oikeudettomasti kumoamaan Suomen valtiosäännön. Heillä oli ohjelmassaan eräänä keinona aseellinen vallankumous. Tämä oli jo silloisten lakien vastaista, mutta puoluetta ei voinut kieltääkään, koska Neuvostoliitto.

      Nykyisin näillä natseilla taitaa olla ohjelmissaan väkivallan mahdollisuus ja demokratian korvaaminen diktatuurilla. Näiden toimintaa ei ole kielletty, en kyllä ymmärrä, miksi. Ehkä persujen vuoksi, joilla on huomattava kannatus. Persujen joukossa on näitä diktatuurin kannattajia.

    • Näitä hallituksen toimia kutsutaan politiikan tekemiseksi. Sen luonteeseen kuuluu, että kaikki eivät ole samaa mieltä harjoitetusta politiikasta, voivatpa olla hyvinkin jyrkästi eri mielisiä. Kiihkeimmät sulkisivat toisin ajattelevat vankilaan tai ainakin suljettuun hoitoon.

 3. Näin sanoo Suomen kansallisen kivääriyhdistyksen puheenjohtaja Runo K. Kurko:

  ”OIKEUSVALTION ROMAHDUS

  Seuratessani “sixpackin” tuskien taivalta edellisellä hallituskaudella, kuvittelin Suomen saavuttaneen tyhmyydessä aallonpohjan, mutta olin väärässä. Nykyinen Eduskunta on kansanedustuslaitoksen alennustilan huipentuma, sillä kuluneella viikolla esitetty näytelmä tv:ssä äärijärjestöjen kieltämisestä Eduskunnan istunnossa oli irvokasta katseltavaa. Huonosti sisälukutaitoiset edustajat puhuivat paperista valmiiksi suunniteltuja ja puoluekoneiston hyväksymiä jaarituksia, ilman todellista keskustelua. Virkistäviä poikkeuksia olivat perussuomalaisten Leena Meri, Juho Eerola ja Reijo Hongisto, myös Mikko Kärnä keskusta toi esille laillisiin elinkeinoihin kohdistuneet hyökkäykset. Kansanedustajien avuttomuus esittää todellista poliittista debattia on räikeä esimerkki siitä tasosta, mitä edustavat nykyiset kansanedustajat.

  Valmius kieltää asiallinen ja historiallisiin tosiasioihin perustava keskustelu, sekä tiedonvälitys, on merkkinä sanan vapauden rajuista rajoituksista. Enin osa kansanedustajista ei omaa minkäänlaista historiallisten tosiasioiden ymmärrystä, sillä kaikki peruskoulun kasvatit on koulutettu taistolaisten metodien mukaisesti. Oman maan ja kulttuurin kieltämien on räikeää, samoin suhtautumien niihin suomalaisiin, joiden ansiosta Suomi on voinut tulla itsenäiseksi valtioksi. Suomalainen oikeus on perustunut suurelta osin jo roomalaiseen oikeuteen ja Ruotsin vallan alaisuudessa kehittyneeseen oikeusjärjestelmään. Oikeudenkäyntien salaaminen Suomessa on aina ollut poikkeuksellista, sillä salaamisen perusteena on ollut joko maanpetokseen liittyvät asiat tai erityisen raaka seksuaalirikos.

  Suomalainen valtamedia on ryhtynyt uskomattomaan operaatioon tukiessaan sananvapauden rajoittamista Suomessa. Avoin hyökkäys vaihtoehtomedioita vastaan on Suomen oloissa harvinainen, sillä ainoastaan historiaa tuntevat kansalaiset tietävät Ernesti Hentusen julkaisusta “Totuuden Torvi”. Totuuden Torvi oli aikansa MV-lehti ja sai politiikot pelkäämään seuraavia paljastuksia, valitettavasti paperilehden levikki ei ollut riittävä toiminnan jatkamiseksi, mutta lehti oli aikansa sensaatio. Totuuden Torvi aiheutti myös keskustelua Eduskunnassa, mutta sivistynyttä, mitä ei voi sanoa nykyisen Eduskunnan keskustelukulttuurista! Papukaijalle voi opettaa sanoja ja jopa lauseita, samoin on ilmeisesti useimpien kansanedustajien osalta nykyisin.

  Suomen kohtalo on 99 vuotta täyttävänä “itsenäisenä” valtiona ohi, sillä sananvapauden soihdun sammuttaminen on sellainen teko, minkä seuraukset tulevat vaikuttamaan Suomen asemaan tulevaisuudessa sukupolvien ajan. Lönnrotin, Aleksis Kiven ja Snellmannin perintö on unohdettu, Suomi-neito on raiskattu, puolustaa ei saa sanoin, teoin, sillä se on “vihapuhetta”! Lain säätäjäksi valitut ovat unohtaneet sen tosiasian, että heillä ei ole kansalta manadaattia neljäksi vuodeksi, vaan heidän on joka päivä osoitettava olevansa sanansa mittaisia. Vapaan miehen tehtävä muinaisessa Kreikassa oli valvoa päättäjiä, olemalla jatkuvasti mukana päätöksenteossa, sitä on demokratia, ei enemmistön mielivaltaa.”

  http://nra.fi/puheenjohtajan-kolumni-x-5/

  • Em. linkistä aukeavan artikkelin alkuosassa Kurko kritisoi T.Soinia otsakkeen ”PUUSILMÄINEN ULKOMINISTERI TIMO SOINI” alla!

  • Todella hieno kirjoitus.
   Tiedosta meillä ei ole pulaa sillä asioiden todellinen laita paljastetaan niin monen kirjoittajan toimesta, myös täällä kommentoivien kuten tämäkin kirjoitus kertoo.
   Itsekin olen ollut mukana aika aktiivisesti. Nyt kuitenkin pidän pienen tauon sillä tuntuu että olen jo niin monta kertaa sanottavani sanonut,
   Mutta jatkakaa te muut sillä tieto on valtaa ja taitaa olla niin että todellista tietoa (totuutta asioista) kaipaavien joukko kasvaa koko ajan.
   Mutta palaan kyllä aikanaan kehiin hetken huilattuani sillä en pysty kuvittelemaan että pystyisin kokonaan näistä kehistä vetäytymään pois.

  • Muinaiset roomalaisetkin ymmärsivät, että kansalle on tarjottava leipää ja sirkushuveja. Nyt tarjotaan pelkkää sirkushuvia.

   Kyllä se enemmistöhallituksen mandaatti on neljän vuoden mittainen, koska puoluekuri. Valtiosääntö on nyt semmonen, että vain pääministeri voi itsensä ja hallituksen erottaa. Enemmistöhallitus ”nauttii” aina eduskunnan luottamusta.

   Neljä vuotta on aikaa ajaa kaikki omien viiteryhmiensä edut laiksi, ja niin kuin näkyy, kiirettä pitää. Ei ehditä tutustua edes voimassa oleviin lakeihin.

   • Jeps. Näkyy sote- ja maakuntauudistustouhuista: Kokoomuslaiset saavat omistamineen terveyspalveluyrityksineen (Attendo, Terveystalo, Mehiläinen) mahdollisuuden viedä verovapaasti sotella haalitut tuotot verokeitaisiin.

    Keskusta saa vaihtarina tuestaan maakuntauudistuksen jolla maaseudun äänestäjien äänet ohjataan ”kasvukeskusksien” maakuntahallintovirkoihin laajentaen samalla keskustan kannattajapohjaa (keinotekoisesti) kaupunkialueille.

  • Itsenäiset ja itsenäisyysmieliset ovat tähtäimessä. Katalaanijohtajaa ja kahta hänen hallituksensa jäsentä odottaa syyte neuvoa antavan itsenäisyysäänetyksen järjestämisestä:

   ”The Catalan High Court will prosecute former regional premier Artur Mas and two members of his government for organising a non-binding vote on independence for the northeastern Spanish region, in late 2014. They face charges of gross disobedience and perversion of justice. If found guilty Mas could be barred from office for up to ten years. Some 80 percent of voters backed independence in 2014’s informal vote.” https://euobserver.com/tickers/135501

   Itsenäisyys sai äänestyksessä 80 % kannatuksen joten ilman muuta vankilaan tällaiset populistit jotka kansanäänestyksiä oikeutta irvaillen ja tottelemattomuutta osoittaen järjestävät!! Euroopan unioni ja euro ovat ikuisia. (sarkasmivaroitus)

   • Riikka,

    unohdat erään asian. Myös Jugoslavian hajottamista argumentoitiin halulla itsenäistyä. Itsenäistyminen on siis agendana hyvin kontekstisidonnainen. Mitään romantiikkaa asiaan ei liene syytä liittää.

    • Itsenäistymisargumentoinnista:
     -Serbia, Kosovo et al = itsenäistymispyrkimys hyvä
     – Itä-Ukraina (Donbass jne) = itsenäistymispyrkimys huono
     Aiemmin Algeria, Marokko, Tunisia ja muut siirtomaat = itsenäistymispyrkimys huono

     Sutautuminen itsenäistymiskansanäänestyksiin vaihtelee: Suomi irtoaa Venäjästä, Norja Ruotsista jne hyvä; Iso-Britannia irtoaa EU:sta huono.

     irtautumiskansanäänestyksien (”itsenäistyuskansanäänestyksien”) suhteen sama asia (Jugoslavian sodan jälkeiset pikkuvaltiot hyvä, Krimi huono).

     Joten suhtautuminen on, kuten sanot, kontekstisidonnaista.

     Onko tällainen kaksijakoinen suhtautuminen oikein on tietenkin toinen kysymys.

 4. Laittaa vakavasti miettimään, onko aito kansalaiskeskustelu siirrettävä MV-lehden espanjalaisille servereille, vai avautuuko ”lähempänä poliittista keskustaa(ei KePu)” foorumi esimerkiksi Islantiin? Luulevatko päättäjät, että lakaisemalla eriävät mielipiteet vallitsevasta olotilasta maton alle piiloon, saavutettaisiin mitään muuta kuin yksituumaisuuden illuusio? ”Sota on diplomatian jatke” on joku valtiomies joskus tokaissut.
  Kun puheyhteyttä ei ole ja sekä ihmiset, että asiat riitelevät, voidaan olettaa sanan ”yhteiskuntarauha” merkityksen muuttumista Orwelliaanisempaan suuntaan.

  • Sillä saavutetaan ehkä se että avoin kritiikki menee maan alle piiloon ja vastarinnan luonne muuttuu, kenties radikalisoituu. Kun puhua eikä keskustella enää saa, ei purkaa tyytymättömyyttään sanallisesti, mitä jää purkautumisteitä jää jäljelle?

   Paine tyytymättömyyden kattilassa tulee kasvamaan.

 5. ”Hallituksen esitys 93/2016 ”Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta” on muotoilultaan ja perusteluiltaan pelottavan väljä.”

  Ketkähän niitä totalitaristisia fasisteja ovatkaan?
  Koko tämän offensiivin alullepanijana, ainakin muodollisesti, toimi näiden muutamien atari-tyyppien järjestö SVL, joka kuvaillaan natsistiseksi väkivaltaorganisaatioksi. Näin voi tietysti ollakin, MUTTA näitä SVL:n atari-tyyppejä näyttää nämä ”globalistisuvakkifasistit” käyttävän häikäilemättä hyväkseen tuhotakseen loputkin demokraattiset oikeudet Suomen kansalaisilta.

  Voi vee mitä vesi- ja kusipäitä tuolla eduskunnassa istuu. 🙁

  PS Valitettavasti et Riikka päässyt viime vaaleissa läpi, mä kyl äänestin sua.
  Ehkä hyväkin niin, luulenpa et eduskunnassa katoaa porukoilta se vähäkin järki.

  • kiitos äänestäsi.

   SVL on vakava uhka, onhan siinä varmaan melkein sata jäsentä (joiden yhteystiedot kaiketi löytyvät PRH:n pitämän yhdistysrekisterin tiedoista)… (sarkasmivaroitus).

   Suhteellisuudentajun puute on loistanut jo pitkään ainoana valona oikeusvaltion yössä.

   Kysymys: Onko sellainen henkilö mieleltään sairas, joka vastustaa ja kritisoi mielisairaan yhteiskunnan olotilaa ja toimintaa?

 6. Nyt ollaan kuilun partaalla. Tämä on kuin Stalinin lain 58 §, jonka perusteella mikä tahansa teko alkaen paskalla käymisestä oli mahdollista rangaista kymmenen viiva kahdenkymmenenviiden vuoden tuomiolla. Tai kuolemalla. Minkälaista gulagia tästä maasta halutaan ja voiko tällaisen jo sinänsä valtion perustuslakia ja sen ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia rikkovan esityksen esittäminen olla luvallista. Ja jos onkin, onko se kansan oikeustajun mukaista? Suomessa edelleenkin ylintä valtaa käyttää kansa, jonka äänestämä kansaneduskunta valvoo sen etuja. Kansanedustajat valitsevat keskuudestaan luotetuiksi ja REHELLISIKSI tunnettuja edustajia jotka muodostavat hallituksen. Hallituksen nimittää presidentti ja hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta. Mutta paskaaks siitä. Eduskunta on täynnä nappulan painajia joilla on ilmaiset lounaat, vapaa viina ja varma taksi. Muutama huismanni (esim pääministerit väärentäjä, ihmistenpieksäjä ja nykyinen veronkiertäjä) joiden rehellisyydellä ja euron lantilla ei saa edes kahvikuppia, mokeroi nakit poskessa koko maan semmoiseen sotkuun että siitä ei ihan heti selvitäkkään. Ei jaksais enää huutaa tyhjään. Täältä ei saa ilmaisia ämpäreitä, mutta vois saada jotain ajattelemista.

  • ”Minkälaista gulagia tästä maasta halutaan ja voiko tällaisen jo sinänsä valtion perustuslakia ja sen ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia rikkovan esityksen esittäminen olla luvallista.”

   Mahtoiko tuo tulla yhdenkään HE93/2016:ta valmistelleen virkamiehen, sitä käsitelleen valiokunnan, ministerin tai kansanedustajan mieleen? Olisi kiva tietää.

 7. Kysykää itseltänne: Miksi rikoskynnystä pyritään madaltamaan?

  Rikoskynnyksen madaltaminen tällä tavoin, ilman että selkeästi esitetään mitkä kaikki ajatukset, sanat ja teot täyttävät rikoksen tunnusmerkistön johtaa siihen, että mitä tahansa voidaan niin haluttaessa määritellä rikokseksi.

  Silloin ei enää voida puhua oikeusvaltiosta, sivistysvaltiosta puhumattakaan.

  Joten… miksi ”länsimainen arvoyhteisö” pitää tällaista lakia tarpeellisena?

 8. Vilkaisin lain perustelua finlexistä. Pitkä on kuin leipäjono. Muutoksia rikoslakiin vaatii kuulemma YK’n turvallisuusneuvoston päätöslauselman ponsikappale. Mnjaa, näinkö on, velvoittaako? Eiköhän tuo laki kuitenkin voimaan saateta. Jos ei muuten, niin rukousaamiaisten voimalla.

  Matkustamista pahantekomielessä pidetään kovasti esillä. Sen perusteella vaaditaan muutoksia pakkokeinolakeihin, mm. televalvontaoikeutta. Tarkkana sitten matkustamisen kanssa. Terrorismia tukeviin valtioihin ei enää asiaa. Taisi jäädä yhden käden sormilla laskettava määrä valtakuntia minne uskaltaa mennä. Suattaapi tulla semmonen laki, että jokainen on lähtökohtaisesti terroristi ja valvonnan alla, kunnes toisin todistaa.

  Puolueettomuuden (itsenäisyyden) vaatiminenkin saatetaan lukea tulevaisuudessa terrorismiksi. Minä kun itsenäisyydestä niin kovasti tykkäisin. Ei vedettäisi itään ei länteen, vaan oltaisiin suomalaisia, Pysyttäisiin ulkona isojen poikien leikeistä ja valvottaisiin meidän etua. Mutta minkäs teet? Jos hallitus niin kovasti sitoutuu ”länsimaiseen arvoyhteisöön”, niin arvostelustakin saattaa häkki heilahtaa.

  Noista leipäjonoista vielä, siitä miljoonasta jonka hallitus myönsi köyhille, annettiin jotain uskontoa harjoittavalle Samaria yhdistykselle 765 000. Siis yhdistykselle joka tarjoaa pääasiassa hengen ravintoa.

  • Jospa Samaria järjestää rukousaamiaisia joilla rukoillaan että jumala antaa sataa mannaa taivaasta leipäjono-suomalaisille? Tai että jaettavan kakun suhteen tapahtuisi leipien ja kalojen ihme?

   Leipäjojo-suomalaisia eli matalapalkkaisia tukea tarvitsevia työssäkäyviä suomalaisia onkin paljon joten on loogista että Samaria tarvitsee 765 000 € tehokkaaseen rukoiluun ynnä rukousaamiaisten kattauksiin. Ja lisää leipäjojo-väkeä tulee kunhan ehditään hieman kikyillä lisää ettei yritykset tee tappiota.

   • Näyttää olevan kansanedustaja Mika Niikko (pers) tuon avustuksen takana ja puoluekin kerää siitä pointsit. Sillä lailla. Äänestää oikealla kädellä satojen miljoonien leikkauksia sosialiturvaan ja sitten vasemmalla almuja köyhille, jotka ohjaa lahkolleen. Kunnallisvaalit lähestyvät. Äänestäkää ”kansan auttajaa”.

    • Samaria näyttää Wikipedian mukaan olevan juutalainen lahko, joka uskoo vain Raamatun viiteen Mooseksen kirjaan. Meillä Suomessa on n. 1500 juutalaista seurakunnan (Helsinki ja Turku) jäsentä. Juutalaisseurakunnillekohan avustus meni vai onko samaria joku vielä aivan muu uskonnollinen yhdistys ?

     • Enpä tiedä. En ole uskonasioiden tuntija. On ollut pakko uskoa vain leivän perässä juoksemiseen. Ei ole ollut ”vaihtoehtoa”.

    • Mika Niikkohan on entinen nuorisorikollinen, joka kyllä taitaa rikoksenteon metkut kansanedustajanakin. Kuuluu tässä mielessä samaan kastiin Kokoomuksen Jan Vapaavuorenkin kanssa. Vaikka ovatkin jo sovittaneet rikoksensa, suhtaudun heihin hyvin suurella varauksella yhteiskunnallisina toimijoina.

     Kuntatasolla tämä kehitys on terveempää; siellä harvoin pääsee entinen rikollinen merkittäviin asemiin. Puolueiden osalta kentän kontrolli on heikompi ja etäisempi.

   • Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry ei saanut tuosta miljoonasta euroakaan. Se ensimmäinen, joka aloitti avustustoimintansa jo 60-luvulla. Tuli vain olalle taputuksia, taas kerran. Eivät kuulu oikeaan uskonlahkoon.

   • Päivitystä. Samarian sivuille on tullut pitkä lista yhdistyksistä joille raha menisi. Hurstikin mainittu. Täytyy vilkaista joskus Samarian sivuja. Julkisten rahojen käytöstä kuulemma raportoidaan tarkasti.

 9. Miettivät varmaan, että viisi leipää ja kaksi kalaa pitää riittää köyhille. Vai oliko se päinvastoin, en nyt muista, jäi rippikoulu kesken. Tuli linjaerimielisyyksiä papin kanssa.

  Miten selittää asia niin yksinkertaisesti, että politikkokin sen ymmärtäisi. Siis, tuotteella on arvonsa vasta, kun sen joku ostaa ja maksaa. Tarvitaan porukkaa, jolla on ostovoimaa. Vaikka tekisimme tuotteemme ilmaiseksi, sillä ei ole muuta arvoa kuin valmistuskustannukset, jos sitä kukaan ei osta. Oletus on, että ostovoima tulee jostain ulkomailta, vaikka hiipuva kulutuskysyntä on nyt kotimarkkinoiden varassa ja senkin alasajo on menossa.

  Vaikea selittää politikolle, joka ”nauttii” verovaroista maksetusta palkasta, johon yltää vain 1,5% suomalaisista. Ja eläkepommikin on taaattu. Onhan sen itse päässyt säätämään, eikä sitä muille anneta.

  • ”Miettivät varmaan, että viisi leipää ja kaksi kalaa pitää riittää köyhille. Vai oliko se päinvastoin, en nyt muista, jäi rippikoulu kesken. Tuli linjaerimielisyyksiä papin kanssa.”

   Meilläpäin se meni näin: ”Hän otti leivän, mursi ja sanoi: eihän tästä perkele riitä kaikille”.
   Mika Niikko on sisäistänyt ajatuksen näiden sanojen varsinaisessa merkityksessä.

   Tosi härskiä jättää Hurstin säätiö ilman avustusta, käsittääkseni ainoita, joka tekee pyyteetöntä työtä ihmisten ruokkimiseksi.

   • En löytänyt mainintaa, että Hurstin säätiö olisi rahaa saanut. Joitain pienempiä summia oli jaettu muillekin sen verran, että päästiin sanomaan, ei me kaikkia kähmitty. Se on ainakin varmaa, että noita almuja tarvitaan lisää, jos tähän malliin sosialiturvaa leikataan. Toivottavasti edes osa niistä päätyy joskus leipänä tarvitsijoiden pöytään.

    Sosialiturvan nollaaminen kertalaakista voisi tietenkin aiheuttaa ”levottomuuksia”. Siksi hallitus on päättänyt leikata sen kätevissä kuukausierissä.

 10. ”Tarvitaan porukkaa, jolla on ostovoimaa. Vaikka tekisimme tuotteemme ilmaiseksi, sillä ei ole muuta arvoa kuin valmistuskustannukset, jos sitä kukaan ei osta. Oletus on, että ostovoima tulee jostain ulkomailta, vaikka hiipuva kulutuskysyntä on nyt kotimarkkinoiden varassa ja senkin alasajo on menossa.”

  Näinpä. Rahaton ei osta, ei edes ulkomainen rahaton. Globaalikikytys pitää siitä huolen.

 11. Nwohavaintoja-blogistin artikkelilla 11.10.2016 ”Ylen kokkarijohto panikoi ja veti Jari Aarnion vierailun pois Arto Nybergin ohjelmasta” on tiettyjä liittymäkohtia käsillä olevan Vastavalkean artikkelin aiheeseen.

 12. Tunnen paljon kansalaisia jotka eivät käy äänestämässä koska tosiasiahan on se, minkä jokainen tiedämme, että olet yksinkertaisesti idiootti jos alistut näiden koijareitten vaalikarjaksi vahvistaen äänelläsi huijatuksi tulemistasi.
  Parhaiten kansa vaikuttaisi jättäytymällä kokonaan äänestämättä, koska viime eduskuntavaaleissakin tuli esille vilppiä ääntenlaskennassa, mutta eihän meillä voida siitä numeroa tehdä.
  Esimerkiksi kohta taas siirrellään kelloja eri aikaan joka kuvaa syvällisesti meidän johtajiemme nerokkuutta ja kansan alamaisuutta, elikkä tehdään nöyrästi se mitä herrat meillä teettää.
  Siloin ”vanhaan aikaan” jolloinka vielä Eduskunnastakin löytyi eri puolueita (sanan täydessä merkityksessä) luotiin maahamme hyvinvointia jonka huipentuma oli kansalaisten ilmainen terveydenhoito (jonka alas-ajo aloitettiin nimellisellä terveyskeskusmaksulla ja lääkäreiden koulutuksen vähentämisellä) ei tullut mieleenkään jättää vaaliuurnilla käymättä, mutta ajat ovat nyt taantuman on syöty eväät kansanvallan uskottavuudelle ja kohta kai ne laativat lain jolla pakotetaan kaikki äänestämään .
  Kaikki näyttää olevan mahdollista.

 13. Aikastalailla samaa pähkäilee moni muukin nykyään kuin Korvenkulkija. Ketä äänestäisi, mietitään ja kysellään. Luottamus politikkojen vaalipuheisiin on mennyttä ja mieluummin jätetään äänestämättä. Persut oli viimeinen ”muutosvoima” joka sai ihmiset innostumaan, mutta niin kuin näkyy, reisille meni, jo toisen kerran. Tuskin suomalainenkaan komatta kertaa samaan vipuun menee. Harmi vaan, että kahdeksan vuotta taas hukattiin. Se on pitkä aika elämässä.

  Eduskuntapuolueita äänestämällä mikään ei muutu. Kikyt ja leikkaukset jatkuvat. Kakut jaetaan samassa piirissä kuin ennenkin. ”Kustannukset” nousevat kiihtyvään tahtiin. En tiedä, miksi äänestyskäyttäytymistä on niin vaikea muuttaa. Kiroillaan ja valitetaan, mutta kopissa äänestetään kuitenkin sitä samaa ja ”luotettavaa”, kun puhui niin nätisti. Oikeasti valehteli huulet turpeina.

  Itse en ole saanut edustajaa pariinkymmeneen vuoteen. Olen äänestäessä tiennyt, että läpi ei mene, mutta äänestin kumminkin. Äänestin miestä, joka tuntee numeroita ja tietää oikeasti mikä kansantaloudessa on vikana. Vaalipäivän iltana saa enimmäkseen mennä huokaisten nukkumaan. Jännittää vain, mikä eduskuntapuolueista on taas suurin. Kuka nyt pääsi kähmimään yhteisiä varoja kavereilleen ja itselleen.

  Eduskuntaan pitäisi saada jo pikkuhiljaa oikeaa oppositiota, mutta pienten puolueiden on vaikea päästä läpi pienellä budjetilla, Ovat vielä niin sirpaleina, että vaikea ihmisten on tietää kuka ajaa ja mitä. ”Suuret puolueet” ovat toistaiseksi turvassa muutoksilta. On ruvennut vielä askarruttamaan tuo ääntenlaskenta. Mitä jos seuraava laskenta tehtäisiin laskukoneilla ja annettaisiin sitten vasta tulokset Tieto Oy’lle tilastointia varten, jos annetaan. Sehän on vain yksinkertaista yhteenlaskentaa. Muutama vanha PC käyttäjineen riittäisi hyvin keräämään maakunnista tulevat äänet. Siellä ne lasketaan vielä käsipelillä. Tietojen siirto suoraan vaikka eduskunnan omaan tietojärjestelmään ei varmaan olisi monimutkainen juttu. Mihin siinä välissä tarvitaan Tieto Oy’tä. Täh?

 14. Päivitin tietojani kun kattelin. Vaalitulokset syötetään kuulemma oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän keskitettyyn laskentajärjestelmään. Järjestelmissä siis löytyy. Meikäläiselle uutta. Kuka on järjestelmät tehnyt? Miten valvotaan? Kuka on vastuussa, että ohjelmat toimivat niin kuin pitää? Miten niitä tarkastetaan? Mistä tietoa voisi hakea? Hakusalla vaalit ja ääntenlaskenta löytyy vain tietoa miten hienosti kaikki kulkeekaan.

  • Tämä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä on tehty puhtaasti huijaustarkoituksessa – rikolliset vallanpitäjämme voivat sen avulla aina etukäteen määrittää ja saada haluamansa vaalituloksen kunhan se on jonkinlaisissa järkevyyden rajoissa verrattuna vaaleja ennen tehtyihin vaaligalluppeihin (nekin tietysti huijatuin tuloksin).
   VIRALLINEN vaalituloslaskenta pitäisi aina tehdä manuaalisti kuten ”vanhaan hyvään aikaan” – se pienentäisi olennaisesti, joskaan ei täysin poistaisi huijausmahdollisuutta.

 15. Onko kansalaisella muuta väkivallatonta keinoa vaikuttaa tähän idioottimaisesti toimivaan järjestelmään muuten ,kuin jättää äänestämättä joka vaaleissa ? Poliittiseen järjestelmään on usko hiipunut totaalisesti. Mitään muuta ei ole luvassa kuin lisää ongelmia, joita ratkaistaan uusilla ongelmilla ja kukaan ei puutu tai uskalla puuttua varsinaiseen vikaan? Kun renkaassa on reikä ,niin siihen pumpataan vain lisää ilmaa,eikä suinkaan korjata sitä reikää ?

 16. ”Yrjöperskeles: Demonien metsästäjiä haetaan
  ”Jossain vaiheessa tämäkin kupla saattaa puhjeta, eikä siinä vaiheessa enää etsitä konekivääris ja Lahtista. Silloin etsitään syyllistä.
  Edellisessä kirjoituksessa kerrotusta koiran leppoisasta haukusta ja havumetsän raikkaasta tuoksusta palataan taas varsin nopeasti raakaan nykypäivään. Eli hotellin respassa törmättiin uutiseen, joka ei varsinaisesti yllätä ketään.
  Uutisen otsikkokin on varsin komea:

  Vihapuhe kuriin: 50 poliisia koulutetaan viharikollisuuden torjuntaan

  Ja uutinen jatkuu:…”,
  http://mvlehti.net/2016/10/16/yrjoperskeles-demonien-metsastajia-haetaan/

 17. Puheenollen oikeusministeriömme vaalitietojärjestelmästä hiukan vertailutietoa:
  Nwohavaintoja-blogisti otsikoi 16.10.2016 ”Soros omistaa yli 16 USA:n osavaltion ääntenlaskukoneet”!

  • Ote linkistä:
   As a Jew, I hate to say this reminds me of those ”hateful” stereotypes of Jews who basically see the goyim as their prey.
   In 1869, Jacob Brafmann,  a Jewish convert to Christianity published a book in Russian about the Jewish communal organization, ”The Kahal” which suggests that – unknown to many Jews and non-Jews –organized Jewry indeed was conspiring against the Gentile population.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=141074
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=141133

  • Sweden loves Soros. Leaked document shows 65% of Swedish politicians are “loyal allies” of George Soros
   How loyal are Swedish MEPs to the policies of Soros, which to name a few are open borders, regime change wars, and banker profiteering? 13 of 20 Swedish MEPs (equivalent to 65 percent) were classified as “loyal allies.”

   Ireland and Finland also scored high marks (second and third place respectively) with 54.5 and 53.8 percent of MEPs given the dubious title of Soros “loyalists.”
   In 1992, Soros became famous in Sweden after an extensive currency speculation affair against the Swedish krona, which subsequently triggered a mass shift of deposits to other currencies for fears of the krona’s collapse. In 1998, six years thereafter, Soros was invited to Sweden. In addition to a dinner with the Royal family, a meeting with Swedish magnate Peter Wallenberg and a lecture at the School of Economics, he also held a lecture to at the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
   http://theduran.com/sweden-loves-soros-leaked-document-shows-65-of-swedish-politicians-loyal-allies-george-soros/

 18. Vanhemmuuden perusoikeuskin riistetään pois — nwo-eliitti ’pakkokouluttaa’ lapsesi eliitin hyviksi tai oikeiksi katsomille tavoille … tietenkin suvaitsevaiseksi myös eliitin omia puuhia kohtaan

  Opetushallituksen opetusneuvos: Lapsesi pakkokasvatetaan “suvaitsevaiseksi”
  Turun Sanomat kertovat nurmijärveläisestä äidistä, joka kielsi lastaan osallistumasta koulun suvaitsevaisuus- ja pakolaiskeskusteluihin. Opetushallituksen opetusneuvos Leena Nissilä ärähti, että koti ei saa kieltää suvaitsevaisuuden opetusta koulussa. Suvaitsevaisuuskasvatus on pakollista.
  http://mvlehti.net/2016/10/16/opetushallituksen-opetusneuvos-lapsesi-pakkokasvatetaan-suvaitsevaiseksi/
  MV-lehden suosio jatkaa kasvuaan – valhemedia vaikeuksissa — toivossa siis eletään
  http://mvlehti.net/2016/10/17/mv-lehden-suosio-jatkaa-kasvuaan-valhemedia-vaikeuksissa/

    • ” KOULUJEN TASA-ARVO-OPAS – UUSMARXILAISEN ALAKULTTUURIN TIE INSTITUUTIOIHIN
     Samalla tavalla kuin lännessä keskitytään nyt islamistien
     vyöryn alla pyörittelemään eri sukupuolten määrää,
     Konstantinopoli vallattiin v. 1453 hetkellä, jolloin papit
     keskustelivat mitä sukupuolta enkelit ovat.

     Vasemmistolaisilla ja liberaalioikeistolaisilla on tapana vähätellä kulttuurimarxilaisuutta ja selittää se pelkäksi äärioikeiston salaliittoteoriaksi. Leimakirvesten heittelyä on pidettävä puolustusreaktiona, joka kertoo vasemmistoliberaalien haluttomuudesta keskustella asiasta vakavasti. Ennen kaikkea he ovat kykenemättömiä esittämään vasta-argumentteja, koska syvempi kultuurimarxilaisuuden penkominen paljastaisi auttamattomasti, että länsimaissa on 1960-luvun lopulta lähtien ollut menossa kestävien arvojen tietoinen tuhoaminen ”edistyksen” ja ”tasa-arvon” nimissä. Havaitut yhteiskunnalliset ilmiöt ovat faktoja, joten on yhdentekevää millä nimellä tätä uusvasemmiston kulttuurihegemoniaa kutsutaan.

     Viime vuosina kansan syvät rivit ovat heränneet Hyvien asioiden kaapuun naamioituun kulttuurimädätykseen, jonka vuoksi hegemoninen vastapuoli on käynyt entistä aggressiivisempaan hyökkäykseen ja alkanut vaatia mitä mielettömämpiä ”uudistuksia”. Viimeisimmästä järjettömyydestä kertoo Yle uutisten juttu Koulujen tasa-arvo-opas raivostutti vanhemmat – Opetushallitus: Kouluissa saa edelleen puhua tytöistä ja pojista, jossa yritetään rauhoitella kansalaisia samalla kun vihjataan, että kysymyksessä on vain konservatiivisten vanhempien hysteerisestä ylireagoinnista:

     – Huoltajilta tullutta palautetta on jo sähköposti täynnä. Kyllä tästä aikamoinen kohu on noussut. Ei tässä ole mistään uudesta asiasta kyse, vaan tämä on opettajille apuvälineeksi tarkoitettu opas, jotta he voivat pohtia, miten tasa-arvoa voi paremmin toteuttaa. Tämä on opas, apuväline opetukseen, ei mikään määräys, Kauppinen sanoo.

     Uskoo ken haluaa, mutta on paljon todennäköisempää, että Opetushallituksen tasa-arvo-opas on tehty ihan vakavissa tarkoituksissa ensin tärpiksi, joka halutaan lähitulevaisuudessa muuttaa koulujen todellisuudeksi. On tunnettua, että kulttuuriseen vaikuttamiseen suuntautuneet piilomarxilaiset ovat aina edenneet tavoitteisiinsa asteittain hivuttamalla ja kun päämäärä on saavutettu, esitetään uusi vieläkin älyttömämpi ”vapautta ja tasa-arvoa” lisäävä tavoite. Kaiken tämä taustalla on uusvasemmiston harjoittama tasa-arvokultti, jolla ei ole enää pitkään aikaan ollut mitään tekemistä reiluuden tai puhumattakaan rationaalisuuden kanssa; matemaattinen tasa-arvo on taikauskon asemaan nostettu fetissi, jota vasemmisto palvoo uskonnollisella sokeudella.

     Ylen uutiset viittaa uutisessaan myös Helsingin Sanomien Nyt-liitteen juttuun, jossa toimittaja Jutta Sarhimaa arvio Opetushallituksen tasa-arvo-opasta ihastelevin ja kritiikittömin sanakääntein. Sarhimaan jutussa kerrotaan hyödyllisen idiootin mainoslausetta käyttäen, että ”muutos on osa kansainvälistä kehitystä” ikään kuin kansainvälisyys olisi itsessään aina positiivinen selittävä tekijä. Kun tällaisesta tyhjän puhumisesta kuoritaan pois vanha sosialistisen internationaalin retoriikka, kyseisessä ”kehityksessä” ei olekaan kyse muusta kuin kulttuurimarxilaisten pitkästä marssista läpi instituutioiden. Kansan kielellä ilmiö tunnetaan nimellä punamädätys.

     Kansakunnan tulevaisuuden kannalta on paljon tärkeämpää arvioda sitä, kuinka paljon jatkuva sukupuoliasioiden pyörittely aiheuttaa yhteiskunnallista vastakkainasettelua kuin päivitellä biologian kieltävien tasa-arvofundamentalistien sosiaalisia konstruktioita. Sukupuoliasoiden tunteita nostattava julkinen keskustelu jakaa varmuudella kansaa ja juuri se voi olla tällaisten ulostulojen tarkoituskin. Voidaan perustellusti väittää, että mitä vähemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaiset kokevat, sitä helpompaa on EU:n ja globaalieliitin edistää kansainvaellusta ja myydä maa velkaorjuuteen, koska kansa ei asetu yhdessä sitä vastaan, vaan kinastelee tunteita nostattavien arvokysymysten parissa.

     Tasa-arvofundamentalismin hullunkurisimpiin vaatimuksiin ei yhteiskuntarauhan nimissä kannata silti alistua, vaan osoittaa vastapuolelle kärsivällisesti heidän ajatusvirheensä ja toivoa että he oppisivat niistä jotain. Kansallismielisen aktivismin eturintamaan viime vuosina astunut Tuukka Kuru kommentoi Facebookissa napakoilla lyhyillä huomatuksillaan Opetushallituksen pahamaineisen tasa-arvo-oppaan teesejä:…”

     Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.fi/2016/10/koulujen-tasa-arvo-opas-uusmarxilaisen.html

  • Moni parjaa MV-lehteä mutta miksi?
   Eihän näistä asioista saa tietoa muualta ja kyse on asioista joista jokaisen PITÄISI SAADA TIETOA.
   Kyse ei ole propagandasta mutta tietysti eliitin mielestä tällaista tietoa ei saisi jakaa kun se osuu sen omaan nilkkaan.

 19. Pakko on ollut vilkaista silloin tällöin mv-lehteä. On sitä niin paljon linkitetty. Lähinnä huvittaa, miten siitä on saatu hirveä häly aikaiseksi. Jos olisi vaiettu kuoliaaksi, moni ei tietäisi siitä tuon taivaallista. Nyt ilmaista mainosta tulee ovista ja ikkunoista. Tulee mieleen vanha Hymy-lehti ja sen tähtitoimittaja edesmennyt Veikko Ennala. Taisi olla ensimmäisiä Suomessa kun rupesi paljastelemaan ”herrojen” rötöksiä. Mitä enemmän Hymy-lehteä vastaan hyökättiin, sitä enemmän sitä luettiin. Levikki kasvoi ja omistajat vaurastuivat. Julkaisi arkoja asioita mutta tosia.

  MV-lehdellä näyttää olevan paikkansa suomalaisessa ”tiedonvälityksessä”. Ennakkosensuuria on vaadittu, mutta se on lainvastaista ja natsien keinoja. On toinen juttu, jos tehdään rikos. Sitä ei sananvapauskaan salli. Siihen on omat lakinsa.

 20. Lääkäri Antti Heikkilä: lääkeyhtiöt vastuussa toimimattomista rokotteista
  Heikkilä on hämmästynyt keskustalaisen kansanedustajan Mikko Kärnän ehdotuksesta kieltää lapsilisät rokotekriittisiltä perheiltä. Näin valtio voisi käytännössä kiristää veronmaksajia kustantamaan ylihinnoiteltu ja tehoton myrkky, jota lääkeyhtiöt kaatavat markkinoille.
  http://magneettimedia.com/laakari-antti-heikkila-laakeyhtiot-vastuussa-toimimattomista-rokotteista/

  • Nykyiset myrkkyrokotteet ovat osa sitä allopaattista lääketiedettä, joka viime vuosisadan alkupuolella Rockefellerin toimesta tuli dominoivaksi – ja aloitettiin sota nykyisin ns. vaihtoehtoihin kuuluvia sairauksien parantamismenetelmiä vastaan. Saatiin Rockefellerin öljyteollisuuden tuotteille lisää menekkiä petrokemiaan perustuvilla ’lääkkeillä’.
   Nykyiset rokotteet voivat sisältää myös nanokokoisia mikrosiruja, joihin on voitu ohjelmoida monenlaisia toimintoja ja tuskin aina positiivisessa tarkoituksessa – se onkin sitten oma lukunsa.

   Ks. myös ”THE MEDICAL MAFIA”, http://www.whale.to/a/medical_mafia.html

   • Näin ainakin sadan vuoden ajan jatkunutta sotaa käydään vaihtoehtohoitoja vastaan:

    ”Murdered Holistic Doctors Update

    Six weeks ago I shared critical information with you about 13 holistic doctors that had recently been reported missing or dead.

    Since my notification, the number has risen to 33. There’s a covert war being waged against breakthrough healers and exposing it is the first step in stopping it…”

    Koko artikkeli: http://www.thrivemovement.com/murdered-holistic-doctors-update.blog

 21. ”Criminal Justice System” ? Eivät huomanneet sen merkitystä, sitä laatiessaan. ”Rikollinen tuomioiden systeemi”. Nauraisin, jos uskaltaisin.

 22. Juu,olkoon se käännettynä miksi tahansa, mutta englannin kielen tuntijat sen ymmärtävät naurun-alaiseksi ilmaisuksi. Myöskin ”FEDERAL RESERVE BANK” on yhtälailla FEDERAL, kuin on FEDERAL EXPRES pakettien jakelufirma. FEDERAL RESERVE BANK on yksityisten USAn pankkiirien rahanpaino laitos, joka toimii vastoin USAn perustuslakia. USAssa ei ole muita kuin ainoastaan ”SIIONISTIEN” omistamia pankkeja.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here