Kirjassa Mies, joka istutti puita Jean Giono sanoo:

”Jos haluaa nähdä ihmisluonnon parhaimmillaan, aivan poikkeuksellisine hyveineen, tarvitaan aikaa, monien pitkien vuosien verran aikaa – vasta sitten voi tietää miten ihminen on toiminut, mitä on tapahtunut.”

Aikaa painottaessaan Giono ymmärtää sen, ettei ihmisluonnon parhainta laatua saavuteta ilman kärsimystä ja kriisejä. Niiden hedelmät vaativat aikaa kypsyäkseen. Usein vasta ne kirvoittavat esiin sen henkisen potentiaalin (buddhismin kultajyvän), mikä meissä on kätkettynä olemassa.

Gionon kertomuksen mies on eräänlainen paradoksi: erakko, joka ei ole aito erakko vaan toimii huolta kantavassa yhteydessä luomakuntaan. Hän elää yksin muttei yksinäisenä. Hän istuttaa puita, elvyttää sitä mikä näytti jo kuolleelta ja kokee luovaa iloa palvellessaan elämää.

Hän tekee kaikkein arvokkainta työtä, työtä, jonka tuloksia hän itse ei näe. Hän taistelee elämän puolesta, kantaa huolta koko luomakunnasta ja tuo huoli liittää hänet lujasti elämän ikuiseen virtaan. Hän tietää, että tärkeintä on viljellä Luojan suurta puutarhaa ja että kaikki muu on toisarvoista, vähemmän tärkeää.

Häneen sopivat ajatukset Ken Wilberin kirjasta The Brief History of Everything:

”Jotkut ajattelevat, että mitä enemmän on henkistä kehitystä, sitä vähemmän huolta maailmasta, että oikea tai tosi minuus on superolento eikä superolennolle kuulu olla huolissaan muista, ei välittää muiden eikä maailman tuskasta, köyhyydestä, epäoikeudenmukaisuudesta.

Mutta mitä enemmän on syvää henkisyyttä, self:in (sielun) moraalista voimaa ja yhteyttä arvotajunnan syviin kerroksiin, sitä suurempi on huoli maailmasta ja ihmisestä ja sitä vaikeampaa on paeta kylväjän vastuuta.

Kyse on vapaudesta, joka näkyy tuskallisena huolena ja murheena, myötätuntoisena haluna ja aktiivisuutena herättää nukkuvia unestaan.”

Andrew Gavin Marshall kirjoitti artikkelissa Global War and Dying Democracy: The Revolution of the Elites

“Valta on kuin syöpä joka lopulta tuhoaa isäntänsä. Mitä suurempi käsissä oleva valta, sitä isompi tuo syöpä ja riski sen tappavaksi muuttumisesta. Ja mitä vähemmän valta on harvojen käsissä, mitä enemmän se on hajautettu, sitä pienempi on vaara sen ryöstäytymisestä tuhoavaksi voimaksi.

Valta on siksi jaettava kaikkien kesken. Kun vallankäyttö ja sen riskit jakautuvat kaikkien kesken, niin vallan kantamisessa tarvittava tuki ja yhteistyö on turvattu. Silloin kuljetaan myös tietä, joka mahdollistaa jokaisen osallistumisen ja toiminnan vallan väärinkäytön estämiseksi.”

Erich Frommin kirja Tuhoava ihminen tutkii ihmisen tuhoavuutta. Tuhoava aggressio sekä muita että itseä kohtaan on näkyvässä ja keskeisessä osassa sekä ihmisten elämässä että kansojen kohtaloissa.

Luonnossa pahaa ei periaatteessa ole, luonto vain on ja toimii omilla laeillaan, on ns. ’luonnollisen pahan’ vallassa. Vasta ihminen, jolla on kyky ajatella, kyky asettua toisen sijaan, voi luoda ’moraalisen pahan’ käsitteen ja ymmärtää, mitä pahuus merkitsee. Sama pätee myös hyvyyteen.

Vaikka neurobiologia vahvistaa, että ihmisluonto on enemmän kuin kimppu itsekkäitä geenejä, niin silti myönteiset emootiot eivät ohjaa maailman johtajien toimia. Päinvastoin veturina toimivat ahneus, oma etu ja vallanhalu, siis negatiiviset ja tuhoavan aggression ohjaamat emootiot.

Fromm erottaa toisistaan hyvän ja tuhoa palvelevan pahan aggression toisistaan. Hyvä tai terve aggressio ei ole tuhoavaa vaan rakentavaa, hyvää ja oikeudenmukaisuutta puolustavaa. Sitä on myös vastarinta jolla torjutaan alistusvaltaa ja pahuuden voimia.

Hän uskoo, ettei tuhoava paha aggressio ole biologista kuten Freudin kuolemanviettiteoria olettaa. Hyvä aggressio muuttuu pahaksi sosiaalisten tai psykologisten syiden kuten esim. meihin kohdistuvan erilaisen mielivallan seurauksena. Myös tunnetila tai intohimo voi käynnistää pahan aggression.

Pahan, tuhoavan aggression laukaisevia tunnetiloja voivat olla viha, raivo, suuttumus, kateus, ahneus, kostonhalu ym. negatiiviset tunteet. Intohimot kuten omistava rakkaus, suuruudenhulluus, vallanhimo ja itsekäs eduntavoittelu ovat usein sokeita, järjen hallinnan ulkopuolella. Ne voidaan määritellä käyttäytymiseksi, millä ihminen (tai valtio) pyrkii syrjäyttämään toisen käyttämällä tuhoavaa voimaa saavuttaakseen itselleen etua.

Mitä heikompi ’henkinen ylärakenne’ ihmisellä on, sitä enemmän ns. matelija-aivot (aivojen syvin osa) ohjaavat häntä ja hän on viettien, intohimojen ja pahan aggression laukaisevien tunteiden vietävissä ja sitä vaikeampaa rajoissa ja kohtuudessa pysyminen hänelle on.

Niiden saadessa yliotteen hän toimii muista piittaamatta tai itseään tuhoten. Siksi intohimot ovat ’kuolemanvietin’ kaltaisia. Hallitsemattomina ne lisäävät ongelmia ja edistävät tuhoa.

Emme tiedä varmuudella kuinka suurta roolia biologia näyttelee tuhoavassa aggressiossa mutta tutkimukset osoittavat että joskus se voi olla keskeisin ja psykologis-sosiaalisia syitä tärkeämpi tekijä. Esim. Robert Hare arvioi kirjassa Ilman omaatuntoa, että vaikea psykopatia on biologinen häiriö, josta 1 – 2% väestöstä kärsii.

Lopulta oleellista ei ole onko tuhoavuuden takana geneettiset, kulttuuriset tai psykologiset syyt. Oleellista on, ettei tuhoaville ihmisille saisi antaa valtaa tuhota. Psykopatiasta kärsivien, omaatuntoa vailla olevien tyrannien saadessa ylivallan elämä on pelkkää tragediaa kaikille muille kuten historia tietää kertoa, omaa aikaammekaan unohtamatta.

 

Kommentti:

Vihastuminen ja vihaaminen ovat eri asioita. Kun oikeuksiamme poljetaan tai meitä yritetään alistaa mielivallan alle, meidän pitää vihastua. Käytännössä se merkitsee vastarintaan nousua sortajaa vastaan. Ne jotka ovat joutuneet alistetuksi pelkäävät oikeutettua vihastumistakin. Siksi heitä on helppo syyllistää esim. ’vihapuhujiksi’ mutta heidän on opittava suuttumaan. Se on terve reaktio.

Miksi minusta tuli luonnehäiriöisen vallankäyttäjän uhri? – miten voin vapautua alistajastani? Uhrissa täytyy tapahtua ensin muutos. Jos hänessä tapahtuu sisäinen muutos, se alkaa vähitellen muuttaa häntä siten, että hän löytää uusia keinoja, löytää uutta tietoa ja uusia ystäviä, jotka auttavat häntä ymmärtämään todellisuutta realistisesti ja tulkitsemaan oman asemansa oikein. Näin hän voi vapautua alistajastaan.

Seppo K.J. Utria

 

 

seppoutriaSeppo K.J. Utria on eläkkeellä oleva psykiatrian erikoislääkäri.

 

 

 

 

Kuvitus: Mirja Helo.

Kirjoitukseen liittyviä lähteitä:

Tiiro, Hilkka | Iltalehti (19.10. 2016) Hallituksen pataluhaksi haukkunut professori ei lannistu: ”Haistakaa paska” http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016100222403520_uu.shtml

Giono, Jean (1953):  Mies joka istutti puita (L’homme qui plantait des arbres). Basam books. http://www.basambooks.fi/kirja/987-952-5534-77-1/mies-joka-istutti-puita-/

Wilber, Ken (1996): A Brief History of Everything. Shambhala. https://www.amazon.com/Brief-History-Everything-Ken-Wilber/dp/1570627401

Marshall, Andrew Gavin | Global Research (19.8.2009) http://www.globalresearch.ca/global-war-and-dying-democracy-the-revolution-of-the-elites/14839

Goodreads: Erich Fromm http://www.goodreads.com/author/show/8788.Erich_Fromm

Järvinen, Mirka | Uusi Suomi (5.10.2009): Ilman omaatuntoa. http://mirkan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21508-ilman-omaatuntoa

Gómez, José María; Verdú, Miguel; González-Megías, Adela; Méndez, Marcos| Nature (13.10.2016): The phylogenetic roots of human lethal violence. http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19758.html

Pudas, Hanna| Kirjainten virrassa (6.3.2011): Jean Giono: Mies joka istutti puita.
http://www.kirjaintenvirrassa.com/2011/03/jean-giono-mies-joka-istutti-puita.html

28 KOMMENTTIA

  • REFORMI.ME
   Irti puoluevallasta
   Maanlaajuinen sitoutumattomien koalitio eduskuntavaaleissa 2019
   Puoluejärjestelmistä irrallaan oleva ehdokasjoukko omilla listoilla yhteistyössä koko maassa

   NYT TAPAHTUU!
Näille sivuille nousee puoluevaltaan kyllästyneitten suomalaisten reformi. Tavoitteena ovat eduskuntavaalit vuonna 2019. 
Suomen perustuslain mukaan valta kuuluu kansalle. Kansa olemme ME.
Asetumme ehdolle eduskuntavaaleissa yhteislistoilla, ilman puolueita, ilman puoluekuria ja täysin ilman perinteistä poliittista kähmintää.
Pysy mukana, tule mukaan itsekin! Muutoskin olemme ME!
Mukaan ovat ensimmäisinä lupautuneet Ilja Janitskin, Jösse Järvenpää, James Hirvisaari, Markus Jansson ja Reima Kultalahti.
Pysy mukana ja tule mukaan itsekin. Suomen tunkkainen poliittinen ilmapiiri tarvitsee täydellisen reformin.
ME saamme sen aikaan!
   http://reformi.me

 1. Kautta maailman sivun ihmismassat ovat alistuneet jonkun ”kellokkaan” vietäväksi vaikka varmasti ei ole ymmärryksestä kiinni se etteivät näe johtajansa itsekkäitä aikeita, mutta laumaviettiä ruokkien sopivalla ideolokialla ja lakeijoitaan palkitsemalla onnistuvat nämät useinkin suistamaan massat järjen sumentavaan fanaattisuuteen.

  Ahneen ja agressiivisen ihmislajin saavutukset tässä luomakunnassa todistaa sen epäkelpoisuuden, jos ihminen katoaisi tältä planeetalta niin ei sitä kukaan kaipaisi, päin vastoin luonto saisi mahdollisuutensa takaisin elpyäkseen tästä tuholaisesta jatkaakseen luontaista taivaltaan.

 2. Tuho tulee, täyssellainen. Kaikki sen pohjimmiltaan tietävät, mutta kukaan ei sen estämiseksi näytä voivan yhtään mitään. Jos tuho ei tule sotimalla, niin luonnonvarojen loppuessa kumminkin. Viimeiset öljyt poltetaan sotakoneissa, joiden rakentamiseen käytetään viimeiset mineraalit, kun taistellaan viimeisistä luonnonvaroista. Käyttökelpoisen viljelysmaan loppuessa ja väestön lisääntyessä loppuu leipäkin.

  Mutta mutta, tässä ihmisen luomassa nerokkaassa systeemissä loppuu vain raha. Siis raha, jota voidaan luoda tietokoneilla rajattomasti ja myös luodaan. Tämä lama ja ”varojen puute” on vasta esimakua. Kohtapuoliin kaiken rahan ( ja myös varallisuuden kaikissa muodoissaan) omistaa noin kuusikymmentä ihmistä, jotka jakavat almuja heille tehtyjen palvelusten perusteella. Ottavat kyllä almut takaisin itselleen, koska ne on käytettävä heidän omistamiinsa välttämättömiin tuotteisiinsa ja perivät rahasta myös korkoa. Näin maailman ainoa kasvu on velka ja se tehdään tyhjästä luodulla rahalla.

  Kansainväliset kauppasopimukset, kuten CETA ja TTIP edistäisivät kummasti tätä maailmanlaajuista suunnitelmaa keskittää ja yksityistää rahat, varallisuus ja siinä sivussa kaikki inhimillinen toiminta. Ihmettelen miksi ”johtavat politikot” ajavat niitä pää punaisena. Joko eivät ymmärrä sen ”agendaa”, tai heillä siintää silmissä joku tuhansista viroista, joita itse suunnittelevat perustavansa sopimusten ”valvontaan”. Mukava liksa, kämppä ja ekaluokan lentoliput houkuttavat ja voihan säätää liksansa vielä verottomaksi, ylikansalliseksi ”globalistiksi” kun ruvetaan. Kustannukset voi kaataa kansoille eikä se ole keneltäkään pois. Ehkä tietävätkin, että sopimusten jälkeen mitään valvontaa ei ole. Virat ovat täysin tyhjänpäiväisiä, ilman mitään toimeenpanovaltaa. Siis muodollinen ja niitähän tässä maailmassa riittää.

  Mitäpä tuhon jälkeen? Jos ihminen ei saa aikaan täydellistä tuhoa, luonto elpyy. ”Kasvukeskukset”, joissa kasvoi vain velka, alkavat muutamassa vuodessa kasvaa Leppää tai muuta paikallista lajiketta. Ihmisten aikaansaannokset ruostuvat ja murenevat, kunnes niitä ei enää erota kasvuston joukosta. Jos jonnekin jäi puhdasta luontoa ja siellä luonnonvaraisena eläviä ihmsiä, alkavat uudelleen asuttamaan maapalloa. Toivottavasti välttävät edellisten tekemät virheet.

  • ’…Näin maailman ainoa kasvu on velka ja se tehdään tyhjästä luodulla rahalla.’

   Hyvin kirjoitat. Surkeassa mallissa on ihmiskunnan tilanne kun ainoa todellinen kasvu on velka eikä mitään sellaista kasvua ole enää nähtävissä joka edistäisi planeetan ja ihmiskunnan asiaa. Päinvastoin tuhon voimat voimistuvat päivä päivältä ja pahuus viettää karnevaaliaan.

   • No, ei sitä minun tarvitse edes kertoa, numerot kertovat niille jotka numeroita ymmärtävät. Eikä siinä tarvitse olla raketti-insinööri. Yhteen- ja vähennyslaskutaito riittää. Eduksi lasketaan, jos osaa myös prosenttilaskua. Lisäksi pitää tietää vähän rahan syntymekanismista.

  • Mielenkiintoista nähdä pystyykö tämä uusi syntymässä oleva imperiumi, joka pian selättää AAS (anglo-amerikkalais-sionistisen) maailmaa ja kansoja tuhoavan imperiumin parempaan … mielenkiintoinen ja realiteetit tunnustava artikkeli josta pieni ote – valitettavasti vain vieraalla kielellä

   THE NEXT EMPIRE
   Although the relatively new EU is already clearly stumbling and is on the verge of fragmenting, their leaders are desperately attempting to hold the unlikely alliance together with the help of the US. Meanwhile, the other major powers of the world are going full steam ahead to ensure that, when the US and EU reach their Waterloo, the rest of the world will carry on independently of the dying empire.
   They are not merely waiting along the sidelines for the collapse to come, awaiting their turn at the top of the pecking-order. They are actively preparing their position to, as seamlessly as possible, take the baton at a run.

   A New Central Bank

   … the Asian powers have reacted to US overreach, not by going away licking their wounds, but by creating a second IMF.
   The Russian State Duma (the lower house of the Russian legislature) have now created the New Development Bank. It will have a $100 billion pool, to be used for the BRICS countries. Its five members will contribute equally to its funding. It will be centered in Shanghai, India will serve as the first five-year rotating president, and the first chairman of the board of directors will come from Brazil. The first chairman of the board of governors is likely to be Russian Finance Minister Anton Siluanov. It’s therefore structured to be truly multinational.
   In creating all of the above entities, the BRICS will, in effect, have created a complete second economic world.
   In the latter days of the British Empire, we Brits seemed to be under the illusion that, even as our power base crumbled, we might somehow retain control by threats and bluster. The UK was utterly wrong in this and only succeeded in alienating trading partners, colonies, and allies by doing so.
   The same is happening again today. China, Russia, and the rest of the world, when faced with American threats and bluster, will not simply fold their tents and accept that the US must be obeyed.
   They will, instead, create alternatives.
   And they are doing so exceedingly well and quickly. At this point, the overreach of the US is not only enabling other powers to rise, it is forcing their hand to literally create the next full-blown empire.
   http://www.internationalman.com/articles/the-next-empire
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=141401

   • Venäjä vahvistaa asemiaan — maan ponnistelut stabiilin Syrian hyväksi kantamassa hedelmää
    EU-Sanktionen ausgeblieben – Russlands Ziel eines stabilen Syriens wird zähneknirschend anerkannt
    Ungeachtet der Dämonisierungskampagne in westlichen Medien arbeitet Russland weiter nach Plan an der Beilegung des Konfliktes in Syrien. Die Rettung des Landes soll das Ende der Willkür in internationalen Beziehungen markieren.

    https://deutsch.rt.com/meinung/42227-eu-sanktionen-ausgeblieben-russlands-ziel/

    • Kuka aloittikaan Syyrian sodan? Vastuulliset ovat läntinen liittouma ja Israel

     MTV kirjoitti, että Suomen mielestä Venäjä ja Bashar al-Assadin hallinto kantavat suurimman vastuun Syyrian Aleppon konfliktin …; Tuolloin Suomi tuomitsi…
     Suomi ja suomalaiset eivät ole syyttäneet ja tuominneet yhtään mitään, eikä suomalaisten kanta kyseiseen tilanteeseen ole sama kuin Suomen poliittisen mafian mielipide. MTV yrittää tässäkin manipuloida lukijoiden mieliä kierolla ja ylimielisellä tavalla.
     http://magneettimedia.com/mafian-ulkopoliittista-loanheittoa-ja-syyrian-karsimysten-tuottajat/

  • ”Jos tuho ei tule sotimalla, niin luonnonvarojen loppuessa kumminkin. Viimeiset öljyt poltetaan sotakoneissa, joiden rakentamiseen käytetään viimeiset mineraalit, kun taistellaan viimeisistä luonnonvaroista. Käyttökelpoisen viljelysmaan loppuessa ja väestön lisääntyessä loppuu leipäkin.

   Mutta mutta, tässä ihmisen luomassa nerokkaassa systeemissä loppuu vain raha. Siis raha, jota voidaan luoda tietokoneilla rajattomasti ja myös luodaan. Tämä lama ja ”varojen puute” on vasta esimakua.”

   Hyvin tiivistetty, tavis.

   • ’…Tämä lama ja ”varojen puute” on vasta esimakua’ … juuri näin, tulee ja on jo päällä syvempi rappio: henkisten varojen puute

    Society doesn’t realize that it is controlled by Freemasonry, a Jewish cult based on Cabalism. Fasten your seat belts folks, because they believe they can overrule nature and common sense and redefine reality. 
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=141494

 3. Pieni Vallonia vastustaa noita ”erinomaisia” kansainvälisiä kauppasopimuksia, kuten CETA. Sai äänensä kuuluviin, koska järjestettiin kansanäänestys ja asia vietiin parlamentin päätettäväksi, joka noudatti kansan tahtoa. Harvinaista Euroopassa. Suomessa ei tule kuuloonkaan. Valloniaa taivutellaan nyt sopimusten taakse. Odottelen, milloin siirrytään uhkailuun.

  • Kansa kun voisi äänestää ”väärin” ja vielä sillä tavalla ”väärin”, että selkärangattomat vallanpitäjämme mahdollisesti menettäisivät pisteitä ylikansallisten takapirujensa silmissä, joiden edessä he kieli ruskeana ryömivät. Se olisi kauhistuttava asia näille vain omaa etuaan ajaville psykopaateille, ”kansan”-edustajillemme – voisi vaikka jäädä pääsemättä Brysselin lihapatojen äärelle politrukin virkaan tai jokin muu etuisuus saamaatta.

   Räikeimpiä ja törkeimpiä esimerkkejä näistä puhtaasti oman edun tavoittelijoista ovat mm. J.Katainen ja P.Orpo.

   Katainen ja Urpilainen osallistuivat suomalaisten veronmaksajien rahoilla konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaalaisten pankkigangstereiden keinotteluvoittojen pelastamiseen. Ilman tuota pelastusoperaatiota politrukin virka olisi voinut jäädä saamaatta, mutta Suomen ulkomaanvelka olisi vähintäänkin miljardeja euroja pienempi.

   Ilmeisesti myös politrukin virkaa Brysselistä tavoitteleva Orpo otti suvakki-tukijoukkoineen avosylin vastaan Tornionjoen yli tulleet kymmenet tuhannet nuoret miehet – rintamakarkurit, monilla muotivaatteet päällä ja ipad kourassa – nauttimaan maailman anteliaimpiin kuuluvaa Suomen sosiaaliturvaa. Vuotuinen lasku suomalaisille veronmaksajille on siitä lähes miljardiluokkaa, monista muista vakavista haitoista puhumattakaan.

   • Lainataanpa tuosta ”Katainen ja Urpilainen osallistuivat suomalaisten veronmaksajien rahoilla konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaalaisten pankkigangstereiden keinotteluvoittojen pelastamiseen.”

    Joo, mahtoi kyrsiä kun ei paikkaa saanut EU’n lihapatojen äärellä, vaikka kaikkensa teki. Kataisella oli paremmat lopparit. Eikä tässä vielä kaikki. Myös Kyproksella tehtiin samanlainen tempaus. Pankki pelastettiin, säästäjiä rangaistiin.

 4. ’…Miksi minusta tuli luonnehäiriöisen vallankäyttäjän uhri? – miten voin vapautua alistajastani? ’

  Miksi meistä on tullut psykopaattisten vallankäyttäjiien uhreja … miksi sallimme maamme alasajon vaikka he ovat pieni vähemmistö koko kansasta?
  Miksei terve aggressio herää, miksi annamme kaiken tapahtua ilman keskitettyä vastarintaa?

  • Miksikö meillä ei ole valtaa. Koska valtion laki suojelee päättäjiä, jotka me valitsemme ”piiskaamaan itsemme verilihalle, kuvaannollisesti esitettynä”. Äänestäessämme jotakin henkilöä määräilemään itseämme, meiltä on riistetty oma päätösvaltamme, siis me luovumme vapaaehtoisesti itsemääräämisestä. Kuullostaako mutkikkaalta? Ei ollenkaan, näinhän se menee, kun sitä asiaa harkitsee syvemmälle.Jos, ja kun, luovutan oman päätösvaltani toiselle, en enää voi tehdä tahtoni mukaisesti. Sitä viekasta suunnitelmaa kutsutaan ”Demokratiaksi”.

 5. Nyt tarvitaan miehiä ja naisia jotka istuttavat puita ja vaativat tuhovoimia tilille teoistaan

  Ari Ojapellon uutuusteos ”Kasvun loppu” julkaistiin 18.10.2016.
  Julkaisutilaisuus youtubessa
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLc-KuyJKlnQVh9RH0kh9H35kjPzLqks6-

  Teoksen voi tilata suoraan kustantajalta http://www.vs-kustannus.kotisivukone.com/lomake.html?id=2

  Teosta voi kysyä myös kirjastoista. Kasvun loppu (520 s. / VS-Kustannus)

  Meidän maailmankuvamme on rakennettu pitkälti talouskasvun ajatuksen varaan – ja nyt tuo kuva lohkeilee kiihtyvällä vauhdilla.
  Kasvun loppu on teos, jossa tietokirjailija ja ansioitunut yhteiskuntakeskustelija Ari Ojapelto viiltää auki yhteiskunnallisen keskustelun kulisseja, osoittaa aikamme tärkeimmät kipupisteet ja kuvaa runsaaseen lähdemateriaalin nojaten ne kehityskulut, joiden myötä nykyiseen umpikujaan on päädytty.
  Kirjoittaja ei säästele sen enempää poliittista ja taloudellista eliittiä kuin uusliberalistista liturgiaa toistelevaa politisoitunutta taloustiedettäkään – hampaattomaksi ja yksisilmäiseksi muuttuneesta mediasta puhumattakaan.
  Ojapelto esittelee myös suunnanmuutoksen mahdollistavia korjausliikkeitä, joiden toteuttamisella on jo kiire.

  Kasvun loppu on polttavan ajankohtainen ja hengästyttävän tärkeä kirja meidän ajastamme – ei vain lukijoille, vaan myös tulevaisuuden tekijöille.

   • Tuo on hyvä artikkeli.

    Valitettavasti tuonne magneettimedian kommenttiosatolle on saapunut ”vanha tuttu” paskaa työntämään!

    Tauno Mehtälä, Seppo Utria ja Janus ym. haukutaan hänen suullaan siellä törkeästi!

    Hänen kommenttejaan lukiesssa tulee mieleen verkkomedian ajat ja syystäkin.

  • Video on hienosti tehty, js oikeastaan aikatavalla liikuttava, kunnes video katkesi yllättäen heti sodan kuvauksen jälkeen, ja tilalle puskettiin jotakin toista ohjelmaa ? En saanut viedeota päätökseen, joten jäin ihmettelemään sen lopputulosta. Omakohtaisesti olen samankaltainen ”siementäjä”. Olen aloittanut paljon erillaisia puita ja kasveja ”siemenistä”, ja teen sitä edelleenkin. Tänä keväänä on suunnitteilla istuttaa muutamia ”Rose of SHARON” pensaita, jotka kukkivat myöhään syksyisin, muiden kukkien jo kuivuneen. Äitini puutarhasta, uudeltamaalta toin koristeomenan siemeniä uuteen kotimaahani, ja yksi niistä kasvoi komeaksi puuksi ”mökkipalstan pihassa”. Koristeomena-puu kukkii kauniisti joka kesä, ja siemennys on onnistunut. Linnut nauttivat sen hedelmistä ennen pitkää muuttomatkaansa eteläisiin maihin.

 6. Noam Chosky kirjoittaa teoksessaan Tulevaisuuden valtio:
  On siis kuviteltavissa järjestelmä, joka koostuu työläisneuvostoista, kuluttajien neuvostoista, kommuunin kokouksista, alueellisista federaatioista ja niin edelleen, jolloin edustus on suoraa ja peruutettavissa siinä merkityksessä, että valitut edustajat ovat suoraan vastuussa sille tarkasti määritellylle ja yhteen liittyneelle yhteiskunnalliselle ryhmälle, jonka puolesta he jossakin ylemmän tason organisaatiossa puhuvat ja että he palaavat takaisin tuohon ryhmään – tämä on aivan ilmeisesti jotain hyvin erilaista kuin oma edustuksellinen demokratiamme.

  http://novahierosolyma.fi/vainovalkea/2016/10/28/elavassa-demokratiassa-toteutuu-kansan-tahto-ei-poliitikkojen/

 7. Putinin puhe eilen Sotschin Waldai-klubissa: Ihmiset ovat vihaisia, koska poliittinen Eliitti palvelee vain omia eikä ihmisten etuja. — pikainen tiivistetty käännös saksankielisestä

  Miksi tyytymättömyys politiikkaa kasvaa tasaisesti väestössä lännessä, kysyy Venäjän presidentti Vladimir Putin.
  Sotshissa asiantuntijat, poliitikot ja toimittajat olivat yhdessä ympäri maailmaa eilen. Tänä vuonna tapahtuma oli nimetty: ”The Future in Progress: Shaping the Future of the world.”
  Sosiologiset tutkimukset osoittavat, että asukkaat eri maanosista valitettavasti näkevät tulevaisuuden hyvin sameana ja hyvin epävarmana. Se pelottaa heitä. Ihmiset eivät näe mitään todellista mekanismia muuttaa mitään. Se pelottaa heitä.
  Poliitikkojen täytyy se tehdä! Mutta jopa ”kehittyneissä demokratioissa” useimmat kansalaiset eivät näe että heillä on todellista vaikutusta käytettyihin menetelmiin ja valtaan. He tuntevat, että toimitaan eliitin etujen mukaan.
  Miksi puolueet menettävät äänestäjien kannatusta:
  Monet kansalaiset eivät äänestä enää niin kuten joukkotiedotusvälineet ja puolueet haluaisivat ja mikä sopisi niille.
  Julkiset poliittiset liikkeet, jotka olivat viime aikoihin asti hyvin oikealle tai hyvin vasemmalle, ovat tulossa areenalle ja työntävät vanhan raskaan sarjan syrjään. … kyse on yksinkertaisesti siitä että tavalliset ihmiset eivät enää luota hallitsevaan luokkaan.
  Poliitikot palvelevat eliittiä, kansainvälisiä oligarkkeja, joita kukaan ei ole äänestänyt.
  Mutta keitä nämä ”taustamiehet” ovat? Ne ovat ylikansallisia oligarkkeja ja byrokraatteja joita kansa ei ole valinnut. Valtaosa kansalaisista haluaa vain yksinkertaisia ​​ja selkeitä asioita kuten vakaus, vapaa ja suvereeni kotimaansa kehitys, tulevaisuudennäkymiä itselleen ja omille lapsilleen, säilyttää kulttuurisesti kasvonsa ja turvallisuutta itselleen ja naapureilleen.
  Koko puhe Vladimir Putinin ja myöhemmät paneelikeskusteluun Valdai Club Saksan simultaanitulkkaus:
  https://deutsch.rt.com/international/42523-putin-menschen-sind-wutend-weil/

  • ”Poliitikot palvelevat eliittiä, kansainvälisiä oligarkkeja, joita kukaan ei ole äänestänyt.
   Mutta keitä nämä ”taustamiehet” ovat? Ne ovat ylikansallisia oligarkkeja ja byrokraatteja joita kansa ei ole valinnut. ”

   Tämä kuvaus sopii Suomessa jo kymmeniä vuosia valtaa pitäneisiin ja edelleen pitäviin MAANPETTUREIHIN ja muihin rikollisiin kuin nenä naamaan. He ovat tärkein syy KANTA-suomalaisten yhä syvenevään ahdinkotilaan, jolle loppua ei näy.

   • Nyt myös oikeuslaitos mukana kumartamassa eliittiä

    Se on tämän prosessin aikana tullut selväksi, että Suomen oikeuslaitoksen tulisi muuttaa nimensä, sillä oikeuden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.
    http://mvlehti.net/2016/10/29/suomen-oikeuslaitoksen-vaatimukset-ilja-janitskinin-tuomitsemiseksi-vankeuteen-13-vuodeksi-asiakirja/
    Suomalainen oikeusjärjestelmä epäonnistui ja koki erään viime vuosikymmenien kovimmista kolauksistaan. Janitskin sai vapauttavan tuomion.
    Moni ei ehkä ymmärrä, mutta Janitskin-jahti ja kuva sen tämänhetkisestä tilanteesta leviää kaikkialle maailmaan. Ja aivan eri tavoin kuin suomalainen syyttäjäviranomainen taustajoukkoineen toivoi.
    Suomi tunnetaan jo nyt maailmalla Euroopan sosialistisimpana valtiona, jossa on korkea verotus ja rapautuva talous. Viime vuosina Suomi on lisäksi niittänyt mainetta maailman sosiaalitoimistona toimimisesta.
    Tulevina aikoina ”kunnialistaan” lisättäneen poliittisesti korruptoitunut oikeuslaitos.
    http://mvlehti.net/2016/10/29/porkka-janitskin-kepitti-suomen-oikeuslaitoksen-sata-nolla/
    Moraali syntyy oikean ja väärän erottamiskyvyn tuloksena, häpeän tunne syntyy ihmisellä vain, jos hän kykenee erottamaan oikean väärästä.

  • Ihmisten pelko on täysin oikeutettua. Se perustuu tosiasioiden näkemiseen sekä ymmärrykseen. Kaikki mikä on tulossa, on ennustettu jo tuhansia vuosia sitten, mutta ihmiskunnalta puuttuu USKOMUS. Meidät on opetettu olemaan kuuliaisia ”ylivallalle”, joka vie meitä kohti lopullista tuhoaan. Kaikki poliittiset sekä taloutta koskevat vivahteet ovat saman kirouksen alaisia. Tarpeettomista sodista on tehty ”tarpeellisia”, välttämättömiä tapahtumia.

  • ”HE eivät näe mitenkä he voisivat hyötyä ”demokratiasta”, kun heillä itsellään ei ole mitään päätösvaltaa omasta elämästään, vaan se on siirtynyt pienelle ylimistölle.Aivan kuin omasta koneestani.

 8. Molemmat ”Maailmansodat” eivät olleet tarpeeksi vakuuttavia miten onnistuneesti voidaan aiheuttaa täydellistä tuhoa. Nyt kehitellään moninverroin voimakkaampia räjähteitä. Kuinka moneen kertaan maapallon pinta, ja sen kansat voidaan tuhota ? Jos rauhaa halutaan, niin ei siihen tarvita 70 vuoden neuvotteluja, sen voi tehdä ”yhdellä istumisella”. Oikealla kädellä tervehditään vastapuolta virnistellen, ja vasen käsi on tiukassa nyrkissä, taskussa. Sitä kutsutaan ”DEMOKRATIAKSI”. Mitä enemmän me saamme kuulla rauhan-neuvotteluista, sitä lähempänä on sodan alkaminen. Pahan ihmisen tilalle on pakko ”luoda” hyvä ihminen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here