”’Vapauden’ ideologian avulla puffattu markkinatalous tulisi suitsia niin, että se hyödyttäisi myös kansalaisia eikä vain sijoittajia ja pääomaa. […] Vapausideologia on kääntynyt irvikuvakseen. Nyt pääomalla on vapaus saastuttaa ilmakehä ja vedet kustannuksitta, vapaus korvata suomalainen ihmistyö orjatyöllä Kiinassa tai vaihtaa se robottiin ja taas kustannuksitta. […] Voitot ja osingot pääoma on voinut vapaasti piilottaa veroparatiiseihin, etteivät ne vahingossakaan hyödyttäisi yhteiskuntaa, jossa työ on tehty. […] Vapauden ideologia tuntuu taipuvan mihin muotoon tahansa kun sen esittää pääoma. Poliittisessa maailmassa vapauteen tulisi kuulua myös vastuu – vastuu siitä, että tuotanto palvelee myös ihmisten hyvinvointia eikä vain pääoman.” (Ari Ojapelto: Kasvun loppu)

Maailmankuvamme rakentuu pitkälti illuusioon jatkuvasta taloudellisesta kasvusta. Digitalisaatiosta odotellaan uutta tuottavuusloikkaa, joka käynnistäisi uudelleen hyytyneen kasvun, korjaisi työttömyysongelman, rauhoittaisi finanssisektorin ja mahdollistaisi investoinnit. Tähänastiset havainnot digitalisaation kasvattamasta tuottavuudesta eivät kuitenkaan puhu sen puolesta, että työttömyys tai muut aikamme polttavat ongelmat ratkeaisivat sen kautta – pikemminkin päinvastoin. Digitalisaatiokuplasta ja paljosta muustakin tehdään asiantuntevasti selkoa Ari Ojapellon lokakuussa 2016 julkistetussa tietokirjassa Kasvun loppu! –Ilman ostovoimaa ei ole kasvua. (VS-Kustannus 2016).

Ojapelto ottaa massiivisessa 522-sivuisessa teoksessaan esiin tulevaisuuden kolme tärkeintä uhkakuvaa, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat jokaisen kansalaisen elämään. Ne ongelmat, jotka on ehdottomasti ratkaistava, ovat (1) finanssikriisi, (2) työttömyys ja (3) ilmastonmuutos. Ojapelto kuvaa ja erittelee sanottuja ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia tietokirjan kolmessa keskeisessä luvussa: Työttömyyden uhkakuvat, Pankkien uhkakuvat sekä Ympäristön uhkakuvat. Kahdessa muussa luvussa esitetään oikeutettua arvostelua niin talousprofessoreita kuin lehdistöäkin kohtaan.

Työttömyys

Ojapelto kirjoittaa:

”Työttömyystilastot (joita Etlan raportti käyttää) ovat aivan väärä mittari mitattaessa työn määrää. Oikean kuvan antaa työtuntitilasto, joka kertoo lahjomattomasti, että Suomessa tehdään tänäänkin vähemmän työtunteja kuin 25 vuotta sitten (1990), vaikka bruttokansantuote […] on kasvanut kaksinkertaiseksi! […] Siis kasvu ei enää luo uusia työpaikkoja (Okunin laki), vaikka Etla ja uusliberalistiset ekonomistit niin uskottelevat.”

Ojapelto toteaa perustellusti, miten massatyöttömyys on maassamme jo toteutunut. Ja vaikka taloudellinen toiminta on jauhanut rikkauksia, tuotannon hedelmät ovat keskittyneet ja kasautuneet ainoastaan yhdelle prosentille kaikkein rikkaimpia. Talouden tuottavuus ei ole koitunut siunaukseksi suurimmalle väestönosalle muun muassa sen vuoksi, että rikkaat ovat kiertäneet veroja veroparatiisien avulla.

Tosiasia on, että ostovoima on kadonnut markkinoilta työttömyyden seurauksena. Laaja työttömyys on sitä paitsi kaksinkertainen virallisiin tilastoihin nähden. Ostovoima eli palkkojen osuus bruttokansantuotteesta on laskenut, ja palkkojen osuuden vähennyttyä myös verotulot ovat huvenneet. Ojapelto huomauttaakin sarkastisesti, miten automatisoitunut tuotanto ”ei maksa veroja vaan osinkoja”.

Ojapellon kritiikki kohdistuu ankarana valtiovarainministeriöön, josta on enenevässä määrin kehittynyt ”poliitikkoja ohjaava politrukki”. Hallintarekisterit näyttävät olevan finanssiministeriön erityisessä suojeluksessa. Ministeriö on lisäksi toiminut ”veropinnarien armahduslakien kätilönä”.

Uusliberalistiset ’asiantuntijat’ ovat talouden alamäkeen syyllisiä etsiskellessään ottaneet silmätikuiksi Suomen palkkatason ja julkisen sektorin. Kumpikin syytös on Ojapellon mielestä väärä. ”Suomen palkkataso ei ole kilpailukyvyn este”, ja Suomen julkinen sektori on ”normaalia keskikokoa”.

Digitalisaatio (digitaalisten teknologioiden yleistyminen arkielämän toiminnoissa ja palvelutyötehtävissä) on aiheuttanut verokertymään pahan järjestelmävian. Ojapellon mukaan digitalisaatio on työpaikkojen tuhoaja, joka hävittää myös palvelualan työpaikat ja ”’innovoi’ työntekijän matalapalkkaiseksi yrittäjäksi”.

Pankit

”Finanssikriisi-riski on nyt suurempi kuin vuonna 2008. Jos mitään ei tehdä – ja vielä nopeasti, se tulee vuorenvarmasti. Se voi tulla jo huomenna tai viimeistään 10-20 vuoden sisällä. Kun se tulee, se on paljon pahempi kuin1930-luvun lama.” (Ari Ojapelto)

Ojapellon käsityksen mukaan poliitikot eivät ymmärrä pankkitoimintaa. Tämä on ehkä vielä jotenkin käsitettävissä, mutta huolestuttavinta on, etteivät myöskään taloustieteilijät näytä olevan perillä pankkitoiminnasta.

Pankkien syntilista on mittava. ”Pankit imevät markkinat ja kansalaiset kuiviin” ja haalivat voitoillaan omistukseensa jopa reaalimaailman. Pankkijärjestelmä onkin Ojapellon mukaan ”täynnä vastuuttomia bankstereita”. Keskuspankki puolestaan ei kykene ohjailemaan pankkeja eikä säätelemään velan määrää markkinoilla. Ojapelto vaatiikin takaisin niin omaa pankkia kuin omaa markkaakin.

Ympäristö

Alkuperäiskansat ja kansalaisjärjestöt toimivat nykyään kehityksen etujoukkona eivätkä poliitikot, vaikka demokratia niin vaatisi. Ne ovat saaneet edes pientä painetta poliitikkojen suuntaan ja antavat pientä toivoa tähän globaaliin toivottomuuteen – mutta vain pientä. […] Poliitikot ovat kuitenkin lopulta temppelin harjalla ja kansalaisten viimeinen toivo.” (Ari Ojapelto)

Hiilidioksidi horjuttaa maapallon lämpötasapainoa. Napajäiden sulaminen merkitsee kuolemantuomiota eräille saarivaltioille ja suurelle osalle Saharan eteläpuolista Afrikkaa. Valtameret puolestaan ovat muuttuneet vähitellen suunnattomiksi jätealtaiksi.

Vaikka tiedeyhteisöt ovat yksimielisiä ilmastokriisistä, tietoisuus ympäristön uhkakuvista ei näytä läpäisseen koko yhteiskuntaa. Energiayhtiöt ovat perustaneet valetiedeyhteisöjä, ja osa ympäristöjärjestöistä toimii ”saastuttajien liekanarussa”.

Ympäristökatastrofi olisi Ojapellon mukaan estettävissä, mikäli vallankäyttäjät niin päättäisivät. Tutkimukset osoittavat, että rikkaat maat ja alueet voivat päivittää energiainfrastruktuurinsa lähes kokonaan uusiutuvalla energialla toimivaksi 20–40 vuodessa.

Talousprofessorit

”Oppineisuudestaan huolimatta [Bengt] Holmströmille ei ole vielä valjennut, että yritykset eivät investoi, jos eivät näe tuotteilleen ja palveluille ostajia eli kulutuskysyntää.” (Ari Ojapelto)

Ojapelto ampuu tietokirjassaan täyslaidallisen talousprofessorien suuntaan. Taloustiede ei Ojapellon tulkinnan mukaan ole tiedettä vaan politiikkaa. Talouden ’asiantuntijat’ eivät osaa debatoida. Talousprofessorit pelkäävät maallikoita eivätkä osaa varoittaa tulevista kriiseistä. Taloustieteilijät eivät myöskään näytä tietävän moraalista tai oikeudenmukaisuudesta.

Fredmanilaiset monetaristiset taloustieteilijät nousivat valtaan Suomessa 1990-luvun alussa pääomien vapauttamisen myötä. Tänään ”’sokea Kreetakin’ näkee ja tilastot vahvistavat, että uusliberalistinen irtiotto oli täydellinen fiasko”. Ojapellon mukaan talous on kaikkialla hyytynyt ”nollasummamarkkinoiksi”.

Lehdistö

”En ole aivan varma, että tässä kirjassa esitetyt ’totuudet’ olisivat lopullisia totuuksia. […] Siitä kuitenkin olen aivan varma, että ne ovat lähempänä totuutta, kuin nykyisen valtamedian välittämä totuus taloudesta ja yhteiskunnasta.” (Ari Ojapelto)

Ojapellon mielestä ’vallan vahtikoirat’ eivät ole tehtäviensä tasalla. Media on päätoimittajien kauko-ohjauksessa. Päätoimittajat ohjailevat journalismin sisältöä ja toimivat ’koskemattomina’ kaiken arvostelun ulottumattomissa. Päätoimittajia ohjailevat ainoastaan omistajat.

Valtamedia toimiikin nykyisin valtaeliitin käsikassarana. Toimittajat ovat yhä alistuvaisempia. Tämä johtuu osittain siitä, että ”vakituinen työsuhde alkaa olla mennyttä maailmaa”. Journalismin tasoa ovat viime aikoina nostaneet ainoastaan Edward Snowdenin kaltaiset ’tiedon vuotajat’.

Lopuksi

Ojapelto toteaa kirjastaan:

”Tämä kirja on omistettu poliitikoille, jotta heidän silmänsä aukeaisivat, ja he edes yrittäisivät palauttaa demokratian ja vallan itselleen ja kansalaisille, joita heidän tulisi edustaa.”

Ari Ojapellon tietokirja on kunnianhimoinen selvitys kansalaisten elämään vaikuttavista keskeisistä uhkatekijöistä ja ongelmien ratkaisumahdollisuuksista. Kirjoittajan avuja ovat ongelma- ja ratkaisukeskeisyys, asiantuntevuus, vilpittömyys ja tavallisen lukijan käsityskykyä kunnioittava argumentointi. On valitettavaa, ettei valtamedia ole pääsääntöisesti halunnut käyttää hyväkseen Ojapellon laaja-alaista tietämystä ja lukeneisuutta.

Ojapelto tunnustautuu markkinatalouden kannattajaksi. Se ei kuitenkaan tarkoita ’täysin vapaata markkinataloutta’ vaan ’erittäin pitkälle säänneltyä markkinataloutta’. Erittäin pitkälle säännellyllä markkinataloudella Ojapelto tarkoittaa markkinataloutta, ”jossa riittävällä (nykyistä paljon korkeammalla ja progressiivisemmalla) verotuksella taataan elämisen edellytykset heikoimmille sekä kelkasta pudonneille ja yhä kiihtyvässä tahdissa putoaville”.

Ari Ojapellon edustama talousjärjestelmäihanne tuo etsimättä mieleen Georg Henrik von Wrightin tärkeän teoksen Humanismi elämänasenteena, jossa filosofimestari toteaa muun ohella seuraavaa: ”Solidaarisuuden päämääränä voi olla vain, että kaikkien yhteisön jäsenten olot ovat hyvät” (toinen painos, 1981, s. 166). Ja von Wright jatkaa: ”Poliittisen mahdin ja sosiaalisen vaikutuksen ainoa oikeutus on huolehtiminen ihmisen parhaasta” (m.t., s. 168).

Lukevan yleisön onneksi maassamme toimii ja vaikuttaa ajatuksia herättävään tietokirjallisuuteen keskittyvä pienkustantamo VS-Kustannus.

Tapio Kuosma


Ari Ojapelto on Tampereella asuva tietokirjailija ja yhteiskuntakeskustelija. Häneltä on aikaisemmin julkaistu muiden ohella seuraavat teokset: Lisääkö automaatio kilpailukykyä vai työttömyyttä (Tammi 1989) ja Ahneuden aika: kuinka pääoman ahneus tekee teknologian avulla ihmisen tarpeettomaksi (VS-Kustannus 2006). Vastavalkea on julkaissut häneltä artikkelit ”Tuottavuuden kasvu ja länsimaiden perikato” ja ”Oikeistolaista propagandaa tieteen kaavussa”.

Tallenna

Tallenna

42 KOMMENTTIA

 1. Muuten ihan jees, mutta tuon ilmastomuutossadun olisi voinut jättää pois koska kyseessä on poliittinen agenda joka toimii voimakkaasti ajettaessa uutta mailmanjärjestystä eteenpäin!

  • Aika hyvin on dokumentoitu että ilmastomuutos ei johdu ihmisen aikaansaannoksista. Tuo valtamerien jätealtaiksi muuttuminen ei ainakaan johdu siitä.

  • Totta, ilmastonmuutos on pyramidin huipun sepittämää satua. Se on todellisuudessa multitroljoonaa havitteleva bisness, eli tyhjään perustuva – pelote – jonka ”torjumisella” yritetään tehdä köyhistä ihmisistä vieläkin köyhempiä.

   Ihmiskunnan huiputuksien seitsemän kärki:

   1. NASA – Planet Earth ja avaruusinformaatio kokonaisuudessaan. Se on Vatikaani-jesuiittien sepittämä emävalhe, jota pidetään yllä pseudo-tieteellä. Petosta tukee kaikki suuret valtiot, kuten – USA, Venäjä, Japani, Kiina – koska he tuottavat jatkuvia feikkiuutisia a’la ”International Fake Station”, vaikka sitä ei ole olemassakaan.
   2. Sodat. Kaikki ”vihollis-valtioiden” väliset sodat provosoidaan/organisoidaan tietoisesti – ne perustuvat täydellisesti valheisiin. Puppet Masterit aseistavat/rahoittavat AINA ristiriitojen kaikkia osapuolia ja kyseistä huijausta ohjaa Puppet Mastereille työskentelevät agentit. Massamedia on loppumattomien valheiden papupata.
   3. Pankkijärjestelmä. Kaikki rahan/talouden liikkeisiin liittyvä ja kyseistä ponzi-huijausta ylläpitävä höpö-höpö taloustiede.
   4. Suojelupoliisit. Kansainvälinen mafia – joiden toiminta ylläpitää järjestäytynyttä rikollisuutta.
   5. Ydinaseet ja ydinenergia. Kansainväliset ydinenergia-organisaatiot ovat yksi ihmiskunnan suurimmista huijauksista. Hämäräperäinen toiminta on kokonaisuudessaan salaista, eikä syyttä. Hännänhuipuksi voidaan mainita USAn Japaniin pudottamat feikki atomipommit. Kaikki valtiot ovat mukana tässä huijauksessa.
   6. Hyväntekeväisyys ja ihmisoikeudet. Sotia ylläpitävien Puppet Mastereiden omistamia vale-oppositio organisaatioita, jotka pitävät yllä illuusiota oikeudenmukaisuudesta.
   7. Koulutus. Perustuu täydellisesti muunneltuun totuuteen ja pseudo-tieteeseen.

   ”Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy”.

   Puppet Mastereiden istuttama valhe on juurtunut paljon syvemmälle, mitä ihmiset otaksuvat!

    • Kyllä. Energiahuijaus on tosiasia!

     Tässä pieni ote jakamastasi linkistä:

     “The International Conference on Population and Development held in Cairo in 1994 was a turning point. Until then, it was not widely known that the Catholic Church, as directed by its hierarchy in the Vatican, was a principle force in opposing population growth control.”

     … toisin sanoen YK on Vatikaanin (principle force – jesuiitit) perustama organisaatio – jonka virallisessa ohjelmassa on Agenda21, eli DEpopulation. NWO tähtää juuri siihen. Seisomme maailmanlaajuisen kriisin kynnyksella, hyödyttömistä ihmisistä halutaan päästä eroon.

     • Korkeimman tason NWO-rikollisten – kuten Rotschild ja Rockefeller – agendassa ilmeisesti on kolmas maailmansota (hard kill). Sen avulla he pääsisivät kertarysäyksellä pitkälle depopulaatio-tavoitteessaan; nämä rotathan ovat jo kaivaneet itselleen rotankolonsa syvälle maan alle sodan varalta. Eräs ’hard kill’-menetelmä on nälänhätien aiheuttaminen keinotekoisti aikaansaadulla kuivuudella (geoengineering, HAARP).

      Hitaanpia keinoja (soft kill) ovat esim. myrkyttäminen/sairauksien aiheuttaminen rokotuksilla/mikrosiruilla, GMO-ruoka, viljelykasvien ja pohjaveden myrkyttäminen mm. Monsanton glyfosaatilla jne.

      Seuraavassa on lueteltu 19 tapaa aiheuttaa syöpä: ”Soft kill: 19 ways they are giving us cancer”, http://www.hangthebankers.com/soft-kill-19-ways-they-are-giving-us-cancer/ (Kannattaa lukea jo ihan oman terveytensä vuoksi!)

  • On ihmisiä, jotka eivät usko kehitysoppiin. Ja on ihmisiä, jotka eivät usko ilmastotieteilijöiden tuloksiin. Esim. Trump on sitä mieltä, että koko ilmastonmuutosjuttu on Kiinan salajuoni.

   Aikonaan oli myös ihmisiä, jotka eivät uskoneet, että maa on pallo.

   Tosin tässä ilmastojutussa myös rahalla on suuri merkitys. Fossiilisten polttoaineiden käyttö tuo valtavasti rahaa alan businesstoimijoille. Näillä on myös rahaa valjastaa tiedemiehiä propagandaa tekemään. Aivan samoin kuin aikoinaan tupakkateollisuudessa.

    • Mainitsemasi julkaisun on tuottanut Heartland Institute. Instituutti on ajatushautomo, joka on ideologialtaan konservatiivinen ja libertaarinen.

     Hyvänä esimerkkinä instituutin suhtutuminen tupakan vaarallisuuteen. Instituutti on kyseenalaistanut käsityksen tupakan ja keuhkosyövän syy-yhteydestä. Instituutti on voimakkaasti kampanjoinut tupakkarajoituksia vastaan.

     Kaiken kaikkiaan en luota tämän laitoksen poliittisesti motivoituneisiin pamfletteihin. Rahoitusta instituutti saa mm. Philip Morrisilta ja Exxonilta. Heartland Instituten tutkijat myyneet sielunsa rahan ja aseman vuoksi.

     • Heartland Institutesta on aineistoa esimerkiksi Wikipediassa. Myös instituutin omilta sivuilta huomaa selvästi laitoksen ideologisen suuntautumisen.

     • Hopa.

      On päivänselvää että jokainen taho joka vastustaa virallista ”Tieteen osoittamaa linjaa” ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta joutuu jonkin sortin hyökkäyksen ja mustamaalaamisen kohteeksi!

      Tuolta Heartland Instituten sivulta kohdasta Reply to Critics löytyy seuraava kohta vastauksena kysymykseen:

      Is Heartland’s position on tobacco control ’extremist’ or outside the scientific mainstream?

      No. Heartland’s long-standing position on tobacco is that smoking is a risk factor for many diseases; we have never denied that smoking kills. We argue that the risks are exaggerated by the public health community to justify their calls for more regulations on businesses and higher taxes on smokers, and that the risk of adverse health effects from second-hand smoke is dramatically less than for active smoking, with many studies finding no adverse health effects at all. These positions are supported by many prominent scientists and virtually all free-market think tanks.

      We take these principled positions on tobacco control despite their being very politically incorrect and despite receiving little (and in some years no) funding from tobacco companies because they are freedom issues. The left uses junk science to demonize smokers, which then clears the way for higher taxes on smokers, restrictions on their personal freedoms, and restrictions on the property rights of the owners of bars and other businesses. This is why advocates of liberty must address tobacco control issues, even if it means losing financial support from potential donors who are anti-smoking.

      Tupakka muuten itse ei aiheuta syöpää vaan savukkeisiin lisätyt myrkylliset/karsinogeeniset lisäaineet.
      Valitettavasti luomutupakat ilman näitä myrkkyjä taitavat edelleen olla aika”kiven alla”.

      Oleellista tämän ilmastokysymyksen kannalta ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen julkaisseen järjestön ideologia vaan itse tutkimus ja mitä se pitää sisällään.

      Tuon NIPCC:n raportit ovat hyvin tehtyjä ja tieteellisesti arvovaltaisten henkilöiden tarkastamia.

      Laitan tähän vähän lisää sulateltavaa jokaiselle ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen uskovalle:

      http://professorinajatuksia.blogspot.fi/2013/01/hiilidioksidin-vaikutus-maapallon.html?m=0

      https://www.youtube.com/watch?v=TCy_UOjEir0

      https://www.youtube.com/watch?v=aEaFzhoS67I

      https://www.youtube.com/watch?v=vkmDu_H1aAo

     • Minusta tässä ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutos -teorian torjumisessa on kysymys selvästä denialismista. Denialismissa on kysymys toiminnasta, joka ei ole tie-dettä edistävää ja tarpeellista skeptisyyttä tai kriittisyyttä, vaan päinvastoin tieteellisen ajattelun vastaista vääristelyä.

      Denialisteilla on monenlaisia motiiveja. Niitä voi olla taloudellisia, poliittisia ja ideologisia. Motiivit voivat olla myös hyvin henkilökohtaisia. Tällöin oma voimakas kokemus voittaa kaiken muun näytön. Denialismi voi myös liittyä psykologisiin ominaispiirteisiin.

      Denialisteilla on monenlaisia strategioita, kuten esimerkiksi tutkimustulosten valikoiva käyttö, harhautus, virhepäätelmät, väärät analogiat ja karkeat yleistykset. Väitteitä salaliitoista esitetään usein.

      Luin tuon professorin ajatuksia. Minkä alan professori hän on? Onko hän ilmastotutkija? Jos ei ole, mikä saa hänet kuvittelemaan, että hänen mielipiteensä ilmaston muutoksesta olisivat jotenkin oikeampia kuin niiden, jotka asiaa työkseen tutkivat?

   • https://www.verkkouutiset.fi/donald-trump-vedin-syyriasta-pois-50-sotilasta/

    Mahtoiko se koronakin saada alkunsa tuolta? Se iranilainen toi pöpön tullessaan Wuhanista.

    Toki ilmasto muuttuu metsäpalojenkin vuoksi. Eivät huomanneet sitä, kun australian metsäpalojen pienhiukkaset ehtivät Afrikan sarvelle saakka ja sateet saivat aikaan siellä maanvyörymiä…

    Päivänselviä asioita, mutta ei vaan haluta nähdä! MUSTA pinta sulattaa jään ja lumen, VALKEA säästää sen. Onhan alpeillakin kauan aikaa peitetty huippuja valkoisella – en muista millä materiaalilla, mutta turistit tahtoo lasketella suksillaan siellä.

 2. Muitakin uhkakuvia näkyvissä kuin kasvun loppu

  Päivän video: Syyttäjä kuulee Janitskinin vapauttavasta tuomiosta
  Nyt ei mene Hanna Huumosellakaan hyvin! — olipa makea video
  http://mvlehti.net/2016/10/30/paivan-video-syyttaja-kuulee-janitskinin-vapauttavasta-tuomiosta/

  Paavo Väyrynen hämmensi Ylellä: Amerikka tukee al-Qaidaa!
  http://magneettimedia.com/paavo-vayrynen-hammensi-ylella-amerikka-tukee-al-qaidaa/#comment-37333
  Upea kommentti
  juha.
  30.10.2016 at 18.59

  • HOPA.

   Juuri tuota kuvaamaasi ”tutkimustulosten valikoiva käyttö, harhautus, virhepäätelmät, väärät analogiat ja karkeat yleistykset” IPCC ja sen kumppanit ovat käyttäneet alvariinsa!

   Climategate paljasti meille minkä kaltaista ”denialismia” nämä IPCC:n hörhöt harrastavat!

   Erittäin hyvä artikkeli jossa tuodaan IPCC:n mädännäisyys esille:

   http://www.nettimp.com/ilmasto/#12.12.09

   IPCC on syyllistänyt ilmastokusetuksen vastustajia ”öljyrahojen vastaanottamisesta” vaikka IPCC:n henkilöt ovat itse saaneet kaikkien suurimmat ”lahjukset” jopa vielä öljyrahaa!

   Niin kuin olen aikaisemmin todennut, ilmastokusetus toimii osana suurempaa suunnitelmaa/kuviota joka tunnetaan lyhenteestä NWO.

   • Tähän minun on pakko todeta, että näkemyksemme eroavat perin pohjin. Luotan siihen, että paras kulloisestakin asiasta saatavilla oleva tieto on tieteellisin menetelmin hankittua. Ilmastontutkimus ei muodosta poikkeusta. Tämänkin alan tutkijoilla on aiheestaan kokonaisnäkemys toisin kuin kyseenalaistajilla, jotka yleensä tulevat muiden tieteiden piiristä.

    • Eivät suinkaan kaikki!

     Tiedemaailma on jakaantunut monissakin kysymyksissä, ei ainoastaan ilmastokysymyksessä.

     Nykytieteen suurin ongelma on rahoitus joka monissa tapauksissa vaikuttaa tutkijoiden lopputulokseen. Lääketiede on tästä härskein esim.

     Tänä päivänä siis kun meille kerrotaan että jokin asia on ”tutkittu” niin se ei vielä todista yhtään mitään!!

 3. Ilmastonmuutoskeksintö on yksi tuottoisimmista bisnesideoista, niin kuin myös tämä vaiettu (silti jokaisen havaittavissa oleva) ilmastonmuokkaus KEMIKALISUMUTUKSILLA ja HAARPILLA jolla yritetään myös napajäätiköiden sulattamista ikijään alla olevien rikkauksien esiin saamiseksi.
  Näistä kemikalisumutuksista pitäisi myös saada keskustelua sen luulisi huolestuttaa kaikkia kansalaisia sillä meitä ja maaperäämme tässä myrkytetään, mutta maahamme on pesiytynyt sellainen yli-ihmisluokka joka häikäilemättömästi alistaa maamme ja kansamme ylikansallisten tuholaisten temmellyskentäksi, aivan kuin olisimme joku kehitysmaa.
  Tämä jatkuvaan kasvuun sitoutuneet politikot on säälittäviä kuunneltavia, kun maalaisjärjelläkin sen ymmärtää että kiihdyttämällä kulutusta nopeutetaan kaiken loppua, mutta ahneus alistaa huutelemaan hölmöjä.

   • Ydinkemisti julkaisi uraauurtavan, vertaisarvioidun tutkimustuloksen ihmiskunnan alumiinilla myrkyttämisestä ilmastonmuokkauksen yhteydessä [kemikaliruiskutukset], josta on seurauksena mm. neurologisten sairauksien laaja-alainen, huomattava lisääntyminen [varmastikin vain jäävuoren huippu lukuisista tuhovaikutuksista]:

    ”July 3, 2015
    Nuclear Chemist Publishes Groundbreaking Paper With Details About: “Aluminum Poisoning Of Humanity Via Geoengineering”,
    http://www.collective-evolution.com/2015/07/03/nuclear-chemist-publishes-groundbreaking-with-details-about-aluminum-poisoning-of-humanity-via-geoengineering/

    ”…a groundbreaking paper in the peer-reviewed journal Current Science (Indian Academy of Sciences) titled “Aluminum poisoning of humanity and Earth’s biota by clandestine geoengineering activity: implications for India.”

    The abstract reads as follows:

    “In response to an urgent call through an article in Current Science for assistance to understand the geological association of high aluminum mobility with human health in the Ganga Alluvial Plain, I describe evidence of clandestine geoengineering activity that has occurred for at least 15 years, and which has escalated sharply in the last two years. The geoengineering activity via tanker-jet aircraft emplaces a non-natural, toxic substance in the Earth’s atmosphere which with rainwater liberates highly mobile aluminum. Further, I present evidence that the toxic substance is coal combustion fly ash. Clandestine dispersal of coal fly ash and the resulting liberation of highly mobile aluminum, I posit, is an underlying cause of the widespread and pronounced increase in neurological diseases and as well as the currently widespread and increasing debilitation of Earth’s biota. Recommendations are made for verifying whether the evidence presented here is applicable to the Ganga Alluvial Plain.” (source)(source)

    • Eräs Henning Witten artikkeli kemikaliruiskutuksista:

     ”Vattentät teknisk bevisning att chemtrails finns”,
     http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/523-vattentaet-teknisk-bevisning-att-chemtrails-finns.html

     Seuraavassa on artikkelin lopussa annettuja linkkejä, jotka toimivat vain avaamalla itse artikkelin:

     ” White TV:s inslag om morgellons i samband med chemtrails, chemtrails och den praktiska Monsanto-konspirationen, meteorologer borde känna till chemtrails, Congressman Dennis Kucinich erkänner chemtrails officiellt; Chemtrails, Morgellons, HAARP, AI och nanoteknologi skall förslava människor till robotar; chemtrails en stor okänd fara, jetplan stänger av sin chemtrail, och den viktiga intervjun med Pernilla Hagberg (MP) från Vingåker, All radioaktivitet och chemtrails kan neutraliseras med skalärvåg- och nanoteknologi, Chemtrails viktigt steg mot sterila och robotiserade människor; Chemtrails övertygade Anne Heche och Hollywood, Massutdöenden på jorden genom geoengineering och chemtrails, Chemtrails vållar sjukdomar i Sverige,

     Se och läs även: http://www.infowars.com/iran-accuses-u-s-of-using-weather-weapons/

     Titta även på tidigare inslag från White TV ang. HAARP: HAARP har Plasma-Kikarsikte, Planeten Jord missbruks som vapen, HAARP Magnetometern bevisar japanska tsunami massmordet, NASA data bekräftar att HAARP utlöste Japan tsunamin, Ryska Väder-vapen, Jordbävning på 10km djup = Indikation på HAARP, US-försvarsminister medger vädervapen, Hillary Clinton kontrollerar EISCAT i Tromsø, Tjernobylkatastrofen orsakades av USA, HAARP terroriserar Kina-Sverige medskyldig?, Sveriges delaktighet i amerikanska HAARP,

 4. “Man thinks ’cause he rules the earth, he can do with it as he please.”
  – Bob Dylan

  “Democracy don’t rule the world; you’d better get that in your head. This world is ruled by violence.”
  – Bob Dylan

  “Capitalism is above the law; it’s said it don’t count ’less it sells.”
  – Bob Dylan
  #
  “Taloustieteilijöiden ja AY-liikkeen lähtökohta tulevalle kehitykselle on aina taloudellinen kasvu – oli kasvu kuinka saastuttavaa tahansa. Vaatimus perustuu siihen, että ilman taloudellista kasvua ei ole mahdollista saavuttaa täystyöllisyyttä. Tämä on täysin utopistinen lähtökohta nykyisessä digitalisoituneessa maailmassa” (Ari Ojapelto: Kasvun loppu!, s. 339).

  ”En ole törmännyt yhteenkään suomalaiseen taloustieteilijään, joka olisi julkisuudessa huolissaan ilmastomuutoksesta” (ibid.).

  ”Joillekin uusliberalistisille taloustieteilijöille hirmumyrskyt, tulvat ja maanjäristykset ovat ’mahdollisuus’” (ibid.).

  ”Kulutuskyky (…) on ristiriidassa maapallon kestävyyskyvyn kanssa, koska jo nyt kulutamme puolitoista kertaa maapallon kantokykyyn nähden” (ibid.).

  ”Taloustieteilijöitä ei kiinnosta kasvun hedelmien jako kulutuskysynnäksi ja tuotosten oikeudenmukainen jako” (ibid.).
  ¤
  Robert F. Kennedy, Jr.: Crimes Against Nature : How George W. Bush and His Corporate Pals Are Plundering the Country and Hijacking Our Democracy. (HarperCollinsPublishers. New York 2004)

  USA:n tunnetuimpiin ympäristöasianajajiin kuuluva Robert F. Kennedy, Jr. julkaisi vuonna 2004 tärkeän mutta omassa maassamme vain vähän tunnetun tietokirjan Crimes Against Nature. Kirja keskittyy Bushin hallinnon luontoa ja ympäristöä vahingoittaviin toimenpiteisiin. Kirjan sisältö ilmenee sen suoraan asiaan menevästä alaotsikosta ”Miten George W. Bush ja hänen yhtiökaverinsa ovat ryöstämässä maata ja kaappaamassa meidän demokratiaamme”.

  Kennedy väittää kirjassaan, että Bushin hallinnon harjoittama ennennäkemätön yhtiökaveruus (corporate cronyism) uhkaa yhdysvaltalaisten terveyttä, kansallista turvallisuutta ja kansanvaltaa. Yksioikoisessa yksityisen voiton ja henkilökohtaisen vallan tavoittelussaan Bush ja hänen hallintonsa ovat vesittäneet kaikki ne lait, jotka ovat viimeiset kolmekymmentä vuotta suojelleet kansakunnan ilmaa, vettä, valtion maita ja villiä luontoa. Bushin hallinto on siirtänyt kansallisvarallisuutta presidentin poliittisille lahjoittajille samalla, kun se on heikentänyt kaikkien muiden elämisen laatua.

  Crimes Against Nature tekee selkoa siitä, miten hallinto on järjestellyt luontoa tuhoavat toimensa lähes täysin julkisen valvonnan ulottumattomissa ja yhteistyössä niiden teollisuudenharjoittajien kanssa, joiden toimintaa lakien on tarkoitus säädellä ja valvoa, ja jotka itse asiassa ovat tunnetuimpia ympäristön saastuttajia. Kennedy osoittaa kirjassaan, miten Bushin hallinto on pettänyt suuren yleisön manipuloimalla, tieteellisen tiedon salaamisella, hallintoviranomaisten ja virkamiesten pelottelulla sekä naamioimalla agendansa orwellmaisella kaksoispuheella (doublespeak).

  Kennedy kuvaa kirjassaan käytännön esimerkkien kautta, miten rappeuttava vaikutus yhtiökorruptiolla on ollut ja on yhdysvaltalaisiin ydinarvoihin: vapaamarkkinakapitalismiin ja demokratiaan. Bushin hallinnon häikäilemätön politiikka on polkenut jalkoihinsa kaikki entiset arvossa pidetyt aatteet ja järjestelmät. Lokaan on tallattu muun ohella lain kunnioitus, julkinen terveydenhoito, tieteellinen rehellisyys ja pitkän tähtäimen taloudellinen vitaalisuus. Tuo kaikki on uhrattu yhden ainoan nimeltä mainitsemattoman paheen nimissä – yhtiöahneuden (corporate greed).

  Ympäristöasioihin perehtyneenä asianajajana Kennedy on oikeustaisteluissa ympäristön pilaajia vastaan edustanut lukuisia Bushin hallinnon nujertamia luonnonsuojelu- ja ympäristöihmisiä samoin kuin perinteisiä konservatiivisia maanviljelijöitä ja kalastajia. ”Poikkeuksetta”, hän kirjoittaa, ”nämä ihmiset pitävät nykyistä hallintoa suurimpana uhkana ei ainoastaan heidän toimeentulolleen vaan myös heidän arvoilleen, heidän yhteenkuuluvuuden tunteelleen ja heidän ajatukselleen siitä, mitä amerikkalaisena oleminen merkitsee.”

  Johdantoon ja yhteentoista lukuun jakautuva kirja antaa lohduttoman ja pelottavan kuvan maailman ainoan supervallan tilasta. USA näyttäytyy 2000-luvun alussa Bushin hallinnon jäljiltä luonnon- ja ympäristönsuojelun kehitysmaalta, jolla ei itse asiassa ole toivoa: maan jättiläismäiset ympäristötuhot näyttävät korjaamattomilta.
  Kennedyn teoksessa ei ole ’amerikkalaisen unelman’ edellyttämää happy endiä. Kirjan viimeinen luku päättyy seuraavaan toteamukseen: ”Jos amerikkalaiset tietäisivät totuuden, useimmat heistä jakaisivat raivoni siitä, että tämä presidentti sallii yhtiökaveriensa varastaa Amerikan meidän lapsiltamme.”

  Noin siis Robert F. Kennedy, Jr. vuonna 2004.

 5. Kasvu on jo pysähtynyt maissa joilla ei ole omaa keskuspankkia eikä omaa valuuttaa. Elämme laskukautta. Emumaissa on liikepankkivaluutta euro, jota saa vain liikepankeista jos sinne saa perustettua tilin. Muuten olet rahaton. Ikävämpi puoli eurossa on, että se pitää palauttaa takaisin sinne samaan liikepankkiin korkoineen. Siitä tulee velkapyramidi. Kun velka alkaa hipoa maksukyvyn rajoja, eli elämälle välttämättömien menojen lisäksi kaikki menee velan lyhennykseen, uutta velkaa ei voida enää ottaa ja talouden ”kasvu” on seis. Näin on käynyt. Valtion on tietenkin vielä velkaannuttava pitääkseen kansansa hengissä, mutta siitä pyritään eroon.

  Maat joilla on oma valuutta, voivat pitää kotimarkkinansa pyörimässä ilman velkaantumista liikepankeille, jos näin tahtovat. Harrastelevat vielä tuontiakin, joilla työllistävät vieraiden valtioiden asukkaita, mutta huomaavat kyllä pian, että kannattaa olla enemmän omavarainen. Kauppatase, sen vaje, on heillekin tärkeää. Tekevät helposti tuontia korvaavia investointeja omalla valuutallaan ja pitävät infransa kunnossa ilman velkaantumista ”kansainvälisille sijoittajille”.

  • ”Tekevät helposti tuontia korvaavia investointeja omalla valuutallaan ja pitävät infransa kunnossa ilman velkaantumista ”kansainvälisille sijoittajille.”

   Meillähän esim. on päätetty ’kunnostaa’ osa päällystetyistä teistä sorateiksi (rahan puutteessa), koska se (LYHYELLÄ tähtäyksellä) on halvempaa kuin päällysteen uusiminen. Kuinka paljon enemmän kuoppaiset tiet sitten kuluttavat ulkomailta ostettuja autojakin, sen kustannuksia ei liene laskettu sen enempää autokuljetuksia tarvitseamalle talouselämälle sen enempää kuin yksityishenkilöillekään. En ole asiasta huomannut minkäänlaista keskustelua Brysseliä kumartavia maanpettureita tukevassa valemediassa.

   En ole Hitlerin sen enempää kuin natsisminkaan ihailija tai kannattaja, mutta kuka rakennuttikaan ennen toista maailmansotaa Saksaan hienot päällystetyt moottoritiet ja samanaikaisesti pudotti (muistaakseni) n. 7 miljoonaisen työttömien lukumäärän kutakuinkin nollaan – se onnistui koska Saksassa Rotschildin talmudisti-kasaarimafialta oli rahanluontioikeus palautettu Saksan keskuspankille.

   • Uutta aatua odotellessa. Jos tehtäis seuraavalla kerralla vain islannit ja pysyttäis rajojen sisällä. Pantais vaan oma valtakunta kuntoon, semmonen kolmas. Nythän ne talousviisaat jotka osaavat aina ennustaa kaikki päin helvettiä, varoittavat Islantia talouden ylikuumenemisesta. Meillä muilla ei näytä sellaista vaaraa olevan.

    • http://www.ipsnews.net/2005/04/environment-water-returns-to-iraqs-eden/

     Suomalaisten pohjavedet ovat niin täynnä lääkejäämiä, että kannattaa juoda ainoastaan sitä niittylehmän maitoa. Toki vuohenmaitokin käy, mutta niiden hoitamiseen suomalainen on äärettömän tyhmä: tappaa poikakilit jo pikkukilinä, kun ei ”kannata” niitä pitää. Parasta vaatetusnahkaa maailmassa ja lihakin maukasta – maidon koostumus sopivassa mittakaavassa ihmisolennon kokoon jne.

 6. Ihmiskunnan pitäisi aloittaa uusi vaihe ja päästä tuon pakonomaisen kasvuajattelun tuolle puolen. Pitäisi aloittaa kasvun ja tuotannon hidas vähentäminen ja siirtyä ahneudesta henkisen kasvun puolelle jossa ollaan todella alhaisella tasolla. Valhemedian lööpitkin taas täynnä tuloillaan kerskuvia narsisteja ja juusereita joiden paikka olisi autiolla saarella.
  Kummallinen tämä eliitin kasvun pakkomielle. Se kertoo henkisestä köyhyydestä, jopa mielisairaudesta jolla planeetta tuhotaan ja joka vie ihmiskunnan turmioon.

  • Nyt voitaisiin ryhtyä palauttamaan sitä eliitin ryöstösaalista kansalle jonka se on itselleen junaillut rikollisin keinoin. Niillä rahoilla saataisiin moni ongelma korjattua.

 7. Mitähän NWO-rikollisten ja heidän (mm. suomalaisten) lakeijoidensa propagandakoneet seuraavaksi alkavat kaiuttaa hiilidioksidi-päästöjen suhteen?
  ”Russian Scientist: ‘The New Little Ice Age Has Started’”,
  http://www.climatedepot.com/2016/10/28/russian-scientist-the-new-little-ice-age-has-started/

  ”Astrophysicist Dr. Habibullo Abdussamatov, Head of Space Research Laboratory at the Pulkovo Observatory of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia in new book:

  “Since 1990, the Sun has been in the declining phase of the quasi-bicentennial variation in total solar irradiance (TSI). The decrease in the portion of TSI absorbed by the Earth since 1990 has remained uncompensated by the Earth’s long-wave radiation into space at the previous high level because of the thermal inertia of the world’s oceans. As a result, the Earth has, and will continue to have, a negative average annual energy balance and a long-term adverse thermal condition.

  “The quasi-centennial epoch of the new Little Ice Age has started at the end 2015 after the maximum phase of solar cycle 24. The start of a solar grand minimum is anticipated in solar cycle 27 ± 1 in 2043 ± 11 and the beginning of phase of deep cooling in the new Little Ice Age in 2060 ± 11…”

 8. Digitalisaatio, joka räjäyttää kohtapuoliin meidät kasvu-uralle, näyttää olevan todella erinomainen juttu. Palvelut paranevat ja tulevat kaikkien saataville. Kaikki joilla on tietokone ja internetyhteys palvelevat itse itseään, ilman palkkaa tietenkin ja palveluntarjoaja perii palvelusta vain asianmukaisen korvauksen. Jos vehkeitä ei ole, tai ei osaa palveluja käyttää, ei tietenkään saa palveluakaan ja se on oma vika.

  Jo nyt voi kuka tahansa hoidella kenen tahansa pankkiasioita kätevästi verkossa ja tarkistaa onko naapuri joutunut turvautumaan toimeentulotukeen tai onko toinen naapuri jo leikkauttanut peräpukamansa. Kaikki käy kätevästi kotoa käsin vain syöttämällä palveluntarjoajan sivuille nimen ja tunnisteet. Eikä meidän tarvitse edes tietää missäpäin maapalloa tuo palveluntarjoaja sijaitsee, kun olemme ruvenneet globaaliksi.

 9. Ilmastonmuutoksesta ollaan monta mieltä. Samaa mieltä varmaan ollaan siitä, että myrkyn kaataminen vesistöihin maahan ja ilmakehään ei ole viisasta ja se pitää saada loppumaan. Meillä kun on näitä maapalloja toistaiseksi vain yksi kappale missä asua. Samaa mieltä ollaan varmaan siitäkin, että keräämällä rahaa kasaan vaikkapa vain sata miljardia ja lähettämällä jollekulle, se ei ”ilmastonmuutokseen” mitään vaikuta. Jätteen poistaminen ja siivoaminen maksaisi ehkä vain murto-osan sotateknologiaan käytetystä summasta, vielä, mutta se olisi toisenlainen arvovalinta.

  Parasta mitä olen ilmastonmuutoksen tutkimuksista löytänyt, on Metsäntutkimuslaitoksen tekemä Lustotutkimus. Se tarkastelee ilmaston muuttumista vähän pidemmällä aikajaksolla, tuommoisella 10 000 vuoden pätkällä. Tuosta linkistä voi lukea jos tahtoo. Siitä pääsee alkuun.
  http://www.maol.fi/fileadmin/users/EDimensio/Dimensiossa_julkaistua/ilmastonmuutos_DM1202.pdf

 10. Jos luette artikkelin niin huomaatte, että joissain tutkimuksissa käytetyt maapallon lämpötilojen lyhyen ajanjakson keskiarvot eivät ole luotettavia. Alueelliset säiden vaihtelut ovat olleet suuria pidemmällä ajanjaksolla ja niillä on eniten vaikutusta elämisen edellytyksiin maapallon eri mantereilla. Maapallon keskiarvot eivät niitä kerro. Jos olen ymmärtänyt oikein Lustotutkimuksen tuloksia, tulossa on kylmä jakso pohjoisella pallonpuoliskolla joka saattaa jatkua pitkään. Johtuu maapallon akselin kallistumisesta ja auringon aktiivisuuden vähenemisestä. Ennustaminen on tietenkin aina ennustamista, koska luonnossa tapahtuvat mullistukset voivat heilauttaa säätiloja nopeamminkin, mutta jos ”trendi” jatkuu rauhassa, kylmää kyytiä on tulossa. Mutta me emme ole sitä enää näkemässä. Juuri nyt ikkunasta katsoen ilmasto ei ainakaan ole lämpenemässä.

  Mitäpä tekee ihminen. Pommittaa tulevaisuuden elinkelpoiset alueet kivikaudelle ja porukat pakenevat pohjoiseen, koska täällä on rakennettu jonkinlainen sosiaalinen turva, joka on kylläkin muuttunut nopeasti joidenkin bisnetiksi. Hallitusten edustajat juoksevat ympäri maailmaa ilmastopaneleissa (IPCC), joissa lämpenemisen pääsyylliseksi todetaan ihmisen tuottama hiilidioksidi ja ainoa sitova päätös on missä kokoonnutaan seuraavan kerran. Ehkä Balilla, ehkä Albuquerquessa ja verovaroja lämpenee. Ja saatiinhan äskettäin aikaan ”direktiivi”, jolla säädettiin muovipussit maksullisiksi. Noudattaa ken tahtoo. Saattavat nuo kohkaamiset tuntua parinsadan vuoden kuluttua aika naurettavilta, mutta se on politiikkaa se. Pitää elää ”hetkessä” ja ottaa siitä kaikki irti.

 11. Eräs ohjelma esitettiin vain kerran, nyt sitä ei löydy mistään ? Siinä tutkijat tekivät ”sylinteri-porauksia ETELÄMANTEREELLA” jäätiköiden alle, josta ilmeni jonkinlainen järjestelmällinen todiste miten maapallon lämpöeroja on tapahtunut suunnaton määrä tuhansien vuosien aikoina. Oliko tarkoitus mainita ”miljoonien vuosien aikana” ? Todisteiden ilmaisut mitätöisivät monen kuuluisan ”ilmasto-GURUN” ( Al GORE ) kaltaisten
  menettävän tärkeän asemansa ”maailmalopun toitottavana torvena”. Kaiken takana pyörivät setelimyllyt. Heillä on viekkaat tavat tehdä itselleen sekä liittolaisilleen suuret tulot. Itse he asuvat suurissa rakennuksissaan, joissa palaa energiaa tonnikaupalla, lisäten mainostamaansa ilmaston muuttumista. LOL.

 12. Kun tyhjästä luodulle lainarahalle maksetaan korkoa syntyy lisää rahaa, talouden tulisi joka vuosi kasvaa vähintään tuon lisäyksen verran. Nyt korkoja pidetään alhaalla ettei tuota lisärahaa syntyisi, samalla yritetään lisätä ostovoimaa halvoilla lainoilla. Kun tämän lisäksi vielä luodaan lisää rahaa, jolla ostovoimaa yritetään kohottaa, on koominen tilanne valmis. Ensin vältetään ylimääräisen korkorahan muodostumista ja aiheutetaan pankeille tilanne, jossa niitä pitää tukea. Samalla luodaan rahaa markkinoille kysynnän elvyttämiseksi, aivan kuin sen efekti olisi jotenkin erilainen kuin koronmaksusta muodostuneen rahan.
  Normaaleissa rajoissa oleva lainankorko ei ole koskaan ollut liike-elämälle tuhoisaa, vaan aivan muut tekijät, kuten vahvan markan politiikka, ideologioiden kytkeminen liike-elämään ja valtiontalouden mieltäminen maailmanparannus- ja rahanjakomekanismiksi.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here