Vapauden rajoittaminen

Vapaus merkitsee vapautta tehdä arvovalinta, valinta niiden asioiden puolesta joihin haluaa sitoutua ja asettumista niiden vaatimiin rajoihin. Silloin niitä vastaan toimiminen katsotaan vahingolliseksi ellei rikolliseksi toiminnaksi.

Mikä tahansa alkukantainen tarve tai intohimo, kuten viha, ahneus, vallanhimo, kateus ja itsekkyys, voi yliotteen ihmisestä saadessaan johtaa petoksen ja rikoksen polulle. Näitä intohimoja (syntejä) vastaan ovat uskonnot luoneet kieltoja. Näiden kieltojen, joita myös yhteisöt jäsenilleen asettavat lakien muodossa, tarkoitus on pitää ihminen ’kaidalla tiellä’ … pysymään erossa itsekkäistä teoista ja kunnioittamaan oikeudenmukaisuutta.

Tämänkaltaisen vapauden rajoittamisen valtaosa ihmisistä hyväksyy kun se palvelee yhteisön ja ihmiskunnan yhteistä etua. Harva sen sijaan on valmis hyväksymään vapauden, joka sallii hajottaa ja tuhota yhteisiä etuja.

Totuus dogmina ja rikoksena

Mutta voiko vapaus tutkia ja kaivaa totuus esiin esim. joissakin historian, politiikan tai ylipäätään missään yhteisissä asioissa olla vaarallista tai tuhoisaa ja voidaanko totuuden esiin kaivamisen katsoa olevan jopa viharikos?

Ajatus kuulostaa oudolta koska totuus palvelee aina vain hyvää, kaikkien etua. Siitä ei pitäisi olla vahinkoa kenellekään. Päinvastoin vain hyötyä. Sitä pitäisi siksi voida vapaasti tutkia ja tuoda se julki ilman kenellekään aiheutettua vahinkoa. Mutta silti, kuten historia kertoo, totuuden etsijöitä on aina vainottu ja kohdeltu kaltoin. Ja niin on asian laita tänäänkin. Miksi?

Vain tyrannimaisissa olosuhteissa, joissa joku taho itse määrittelee totuuden ja julistaa sen pyhäksi ja koskemattomaksi asiaksi, voi totuuden etsimisestä ja esiin tuomisesta tulla uhka tai vaara valhetta ylläpitäville valtarakenteille. Silloin totuus sanellaan, siitä tehdään pyhä asia, dogmi, jota vartioidaan ja jonka epäilystä voidaan tehdä syyte tai jopa rangaistava asia.

Esim. mielivaltainen ja despoottinen tyranni, fasistinen tai kommunistinen vain yhden totuuden salliva totalitaarinen hallinto ja korruptoituneet poliitikot sekä tiedemiehet voivat väittää, että he tietävät totuuden eikä sitä siksi tarvitse tai saa tutkia. Ja jos muut ajattelevat toisin he ovat vihapuhujia tai jos he päätyvät tutkimuksissaan tai näkemyksissään erilaisiin tuloksiin niin he ovat sokeita, jopa harhaisia ellei peräti muille vaarallisia.

[Tuon harhaiseksi leimaamisen koki myös edesmennyt akateemikko G.H. von Wright, jonka kirja Tiede ja ihmisjärki viime vuosisadan lopulla, jossa hän otti kriittisesti kantaa ihmiskuntaa ohjaavaan teknosysteemiin närkästytti nykytieteen puuhamiehiä.]

Myös silloin kun valtio lakkaa olemasta ylin vallankäyttäjä – kuten valtioiden suvereenisuutta hajottavassa uusliberalismissa tapahtuu – ottaa vahvin vallan: joka voittaa sillä on valta. Näissä olosuhteissa katoaa ihminen persoonana. Hän muuttuu välineeksi. Jo Platon sanoi että vasta valtio mahdollistaa ihmiselle yksilönä olemisen eikä ilman valtiota ole yksilöitä.

Entä mitä voidaan ylipäätään muuttaa kun kritiikki on kielletty? Mitään uusia suunnitelmia ei voida esittää ellei valtio muodosta perustaa yhteiskunnalle ja ihmisille vaan pysyy sivussa. Ja ellei olemassa olevaa voida kyseenalaistaa ei ole mitään motiivia tehdä muutoksia joihin ryhdytään vasta kun ymmärretään niiden tarpeellisuus. Eikä tätä tapahdu ellei asioita nosteta esiin.

Galilein kohtalo oli joutua vankilaan eikä hän suinkaan ole ainoa totuuden etsijä, jonka kohtalona oli vaino. Filosofi Spinoza on myös hyvä esimerkki. Hän joutui murhayrityksen kohteeksi ja lopulta hänet häädettiin synagogan ulkopuolelle. Monia on jopa poltettu rovioilla. Ja Ernst Zündel joutui vankilaan päätyessään holokaustia tutkiessaan erilaisiin näkemyksiin sionistieliitin kanssa. Esimerkeistä ei ole pulaa.

Terve viha ja suuttumus alistusvaltaa kohtaan

Terve vihastuminen ja suuttumus ovat reaktiota valheeseen, vääryyteen ja mielivaltaan, epäoikeudenmukaisuuteen ja alistamiseen. Orja vihaa alistajaansa ja hänellä on siihen aina oikeus.

Kun oikeuksiamme poljetaan – sananvapauden tukahduttaminen on myös sitä – meidän pitää osoittaa vihastumisemme eikä jäädä alle. 

Tässä sana ’oikeutemme’ pitää ymmärtää oikein: se ei tarkoita ’muista viis’ tai ’minulle kaikki’ itsekkyyttä, ei lupaa tuhota ja hajottaa, ei mielivaltaa, vaan oikeutta olla vapaa ja alistamaton, oikeutta toimia ei vain oman vaan yhteisen hyvän puolesta ja oikeudenmukaisuutta kunnioittaen.

Alistaja projisoi hänessä olevan pahan mielivaltaisesti muihin. Kun hyvä on minussa ja paha muissa, niin maailma ’halkeaa’ tai jakautuu kahtia: me hyvät ja valitut, te pahat ja alhaiset. Tämä johtaa tiedostamattomaan syyllisyyteen ja aggressioon niitä kohtaan, joihin projektio kohdistuu. Heidät mitätöidään, alistetaan ja otetaan omaan kontrolliin vain oman vallanhalun takia. Heitä ei voi siksi rakastaa vaikka he eivät olisikaan pahoja.

Toinen tuota alistusvaltaa luova mekanismi on narsistinen (”der Wille zur Macht”, kuten Nietzsche sanoi): oma narsismi, ylpeys ja ylemmyys  (megalomania) ja itsensä jalustalle (valituksi) nosto antaa luvan halveksia ja vihata alempia, käyttää heitä oman vallan ja tarkoitusperien välineinä ja estää heiltä oikeus vapauteen. Heitä ei aina noteerata edes ihmisiksi.

Henkisesti terve ja hyvän itsetunnon omaava ei alista eikä käytä muita itsekkäästi hyväkseen vaan kohtelee muita kuten haluaa itseäänkin kohdeltavan. Hän antaa jokaisen nostaa itse itsensä korkeampaan arvoon omilla teoillaan. Teot ovat arvon mittari.

Gandhille Jumala oli Totuus. Meidän on puhuttava totta. Kun ihmiset alkavat puhua totta niin totuus pääsee ohjaavaksi voimaksi. Silloin se vääryys ja epäoikeudenmukaisuus menettää voimansa, joka nyt ohjaa tuhoisia imperialistisia sotia, sotia joista media ei kerro meille totuutta, sotia, jotka joka vuosi miljoonat ihmiset saavat maksaa hengellään ja joiden seurauksena miljoonat ajautuvat katastrofeihin ja joissa valtavia summia rahaa katoaa tuhovoimien mustaan aukkoon kun samaan aikaan sanotaan ettei ole rahaa tärkeisiin yhteisiin asioihin.

 

Seppo K.J. Utria on eläkkeellä oleva psykiatri.

Kuvitus: Mirja Helo.

44 KOMMENTTIA

 1. Näin kirjoittaa Nwohavaintoja-blogisti 31.10.2016:

  ”Suomen oikeuslaitoksen mädättäjä no. 1 Demla”,
  http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2016/10/suomen-oikeuslaitoksen-madattaja-no-1.html

  ”Varmasti hyvin harvat suomalaiset ovat kuulleet sanan Demla ja vieläkin vähemmän suomalaisia tietää, että mitä tämä tarkoittaa.
  Demla (ent. Suomen Demokraattiset Lakimiehet) on suomen oikeushallinnon korruptiota johtava virkamiesrikollisten yhdistys, johon kuuluu lukuisia asianajajia, jotka kuuluvat vapaamuurareihin.
  Demlan -jäsenia ovat niin presidentti Tarja Halonen (kuvassa), kuin pääministerinä aiemmin toiminut Anneli Jäätteenmäki (kuvassa).

  Ilja Janitskinille 13 vuoden ajatusrikostuoiota hakeva kihlakunnansyyttäjä Heikki Wendorf (kuvassa) on myös Demlan- miehiä sekä yllättäen tämä Janitskinin suomalainen asianajaja Matti Nurmela, joka ei saanut tässä Janitskinin casessa oikeasti mitään aikaan. Koska Iljan sai vapaaksi vasta tämä espanjan kuuluisin asianajaja Naval Marqués, joka on aiemmin kaatanut suuria pankkeja ja lääkeyhtiöitä espanjassa.
  Demlan kaltaisten HYVÄ VELI-järjestöjen toiminta on uhka demokratialle sekä suomen ihmisoikeuksille, koska tämä järjestö ei aja suomalaisten etuja. Vaan se ajaa vain tämän pienen vapaamuurari-eliitin omia etuja.

  Demla järjestö aloitti toimintansa vuonna 1954, joka oli vielä tuolloin vasemmistolainen lakimiesyhdistys, jonka tavoitteena piti Neuvostoliiton aikana olla yhdeydessä silloisiin Neukkulan kommunisteihin.
  Mutta erityisesti vuonna 2000 demlan toiminta alkoi herättämään julkisuudessa hyvin suurta paheksuntaa, koska se alkoi näyttävästi rajoittamaan suomalaisten sananvapautta oikeusteitse.
  Ruben Stiller totesi tässä tannoin Yle Puheen keskusteluohjelmassa, kuinka Suomeen tarvittaisiin lakimiesten armeija rajoittamaan monikulttuurisuutta vastustavien aktiivien sananvapautta. Mutta Demla on juuri se lakismiesarmeija, joka on erikoistunut tähän.
  Jos siis kuka tahansa meistä suomalaisista joutuu joskus näiden virkamiesrikollisten mafian hampaisiin, niin siinä vaiheessa kun mennään oikeuteen, niin kannattaa ihmeessä varmistaa se, että silloin teidän asianajajanne ei kuulu tähän Demla-järjestöön, joka mädättää suomen oikeuslaitosta täysin avoimin ja näkyvin kortein.
  Demlan juristit ja syyttäjät ovat juuri heitä, jotka mm. tuomitsivat Anneli Auerin (kuvassa) sekä hänen ent. miesystävänsä lavastetuilla syytteillä lastensa seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen. Jens Kukka (kuvassa) sai syyttömänä 9 v. kakkua ja siitä kaikki kiitos menee juuri Demlalle sekä Porin vapaamuurari-loosien virkamiesrosvoille.

  Suomalainen Markus Jansson (kuvassa) aiotaan myös tuomita demlan juristien ja syyttäjän toimesta lavastettuna lapo-kuvista 21.12.2016 näytösoikeudenkäynnissä Rauman käräjäoikeudessa usean vuoden ehdottomalla tuomiolla.
  Vapaamuurari-tason korruptio vaikuttaa juuri Demlan kaltaisissa järjestöissä, joissa suomen kansan ääntä ei koskaan ajeta.
  Vapaamuurarit ovat tunnettuja siitä, että he järjestelevät toisilleen aina ylempiä julkisia virkoja, jolloin näitä virkoja ei edes kilpailuteta.
  Vapaamuurarit ovat lojaaleja toisilleen ja loosien sisällä aina alemman asteen muurarit joutuvat noudattamaan ylemmän tason vapaamuurareilta tulevia käskyjä, joita he itse nimittävät vapaamuurariveljille tehtäviksi palveluiksi.
  Joten jos demlaan kuuluvia tuomareita, lakimiehiä sekä syyttäjiä toimii myös vapaamuurareina, niin mikä heitä silloin estää vaikka tulla tuomitsemaan vapaaksi vapaamuurariveljiensä virkarikosoikeudenkäyntejä.

  Demlan juoni on ollut kaapata suomen oikeuslaitos itselleen

  Vapaamuurari-tason virkamiesrikollisista koostuvan Demla- yhdistyksen juoni on ollut kaapata koko suomen oikeuslaitos itselleen ja korruptoida se. Mutta sen he ovat tehneet jo.
  Silloin kun suurin osa suomessa toimivista lakimiehistä ja syyttäjistä kuuluu tällaiseen demlan kaltaiseen salaseuraan, niin se lopulta korruptoi koko suomen oikeusjärjestelmän näiden virkamiesrikollisten hyödyksi.
  Kun vielä aikanaan Englannin kuningas oli sellainen taho, jonka kritisoijat vietiin julkisesti hirtettäväksi. Niin nyt suomessa tätä maata todellisuudeesa johtaa korruptoitunet vapaamuurarit, jotka aikovat aina kostaa heidän mädäntyneen järjestelmänsä kritisoijille.

  Jos siis joudut suomen oikeuslaitoksen hampaisiin ja joudut turvautumaan lakimiesten apuun, niin varmista etteivät he kuulu demlan -kaltaisten virkamiesrikollisten mafiaan.
  Koska silloin he eivät aja teidän oikeuksianne, vaan sen sijaan puhaltavat teidän säästönne taskuihinsa.
  Demla on aivan DDR:n Stasiin verrattavissa oleva järjestö, jolla ei ole suomen ihmisoikeuksien tai demokratian kanssa enää mitään tekemistä.
  Mutta demlan toiminnan ovat mädättäneet vapaamuurarit, joiden korruptio on tuhonnut sen kaikki alkuperäiset tavoitteet mm. suomen ihmisoikeuksien edistäminen jne. Koska vapaamuurarit ovat sen verta itsekästä sakkia, etteivät he ole kiinnostuneita kuin vain omien etujensa toteutumisesta.

  Suomen suomen valtion haluaisi vapaaksi korruptiosta, niin valtion tulisi heti järjestää laajat YT-neuvottelut, joissa kaikki vapaamuurarit irtisanottaisiin kaikista julkisista viroista. Koska jokainen vapaamuurari julkisissa viroissa kuten tuomarina, syyttäjänä, poliisina, poliisiylijohtajana, juristina on uhka suomen ja suomalaisten ihmisoikeuksille sekä demokratialle.
  Mutta nämä Luciferin palvojat eivät ole valmiita luopumaan jo heille toisilleen luovutetuista eduistaan. Siellä on herra toimitusjohtajan, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan toimitusjohtajaa, sekä ylijohtajaa ja aluejohtajaa koko nämä korruptoituneet satanistisia rituaalejaan harjoittavat loosit täynnä, eikä yhtään hävetä jos tämä toiminta tuodaan heiltä julki.
  Vapaamuurarit vannovat 33-asteen jälkeen valan Luciferille, joka on heidän todellinen jumalansa. He samalla lupautuvat salaamaan kaiken toimintansa kuoleman uhalla toisilleen. Että jos suomen mädätetyn oikeusjärjestelmän sisällä tuomarit, syyttäjät ja lakimiehet palvovat Luciferia, niin onko silloin ihme ettei suomen ihmisoikeudet toteudu ja suomalaisen demokratian päälle sieltä oikein syljetään.
  Lucifer on vain langennut henkiolento, jonka kirouksen alla tämäkin planeettamme on ja koska tämä kuviteltu valta on näiden vapaamuurari-herrojen mielestä niin jännittävä asia. Niin sen vuoksi he ovat valmiita tuhoamaan aina tämän suomen kokonaan, vain näiden äärimmäisen itsekkäiden valtapyrkimystensä vuoksi.

  Mutta koska vapaamuurarien toimintaa on aina uskallettu kyseenalaistaa ja heidän toimintaansa ei suvaita, niin tästä syystä heillä on myös loosiensa sisällä ns. kosto aste, johon kuuluu myös mm. kirurgeja.
  He voivat jopa järjestää pieleen menneen leikkauksen, jossa uhri voidaan mm. saada hengenvaaraan mm. vetoamalla hoitovirheeseen jne.
  Jos valtiomme sisällä vaikuttaa tällaisia rottia, niin suomen ihmisoikeudet ovat vaarassa.
  Mikäli suomen valtion päämiehet eivät kuuluisi korruptoituneisiin vapaamuurareihin sekä demlan -kaltaisiin suomen demokratian mädättäjiin. Niin he silloin myös älyäisivät kieltää Demlan -kaltaiset järjestöt, jotka ovat uhka suomalaiselle demokratialle.
  Ahneiden sekä itsekkäiden ja korruptoituneiden virkamiesten aika alkaa olla jo ohi, koska suomen kansalaisille on jo tullut mitta täyteen näistä pelleistä, joita joka kerta valitaan väärennetyillä vaaleilla vielä tuonne arkadianmäelle.

  Perussuomalaisethan olivat muutama vuosi sitten ennen vaaleja Lahden torilla sanoneet yhden edustajansa kautta, että ”meille luvattiin 5 paikkaa” ja tämä Ipulainen vastasi, että ”mistä v*tusta sä sen tiedät”, johon persulainen vastasi takaisin; ”ai sä et ookaan meitä”.

  Että tässä tuli ilmi suomen vaalien demokratia, joka on aivan yksi lysti mitä sinne lappuihin kirjoitat. Vaikka Aku Ankan rekisterinumeron, niin sillä ei ole mitään vaikutusta lopullisiin vaalituloksiin.”

  • Olit näköjään analysoinut vähän pidempään oikeuslaitostamme. Rullasin aamulla ohi. No, salaseuroissa riittää. Niistä puhui Kennedykin ennen kuin ammuttiin. Kytköksistä en paljoa tiedä. Niitä olisi hyvä selvittää.

  • Kun otit puheeksi oikeuslaitoksemme, se on korruptoitunut. Ei niinkään rahalla, vaan rakenteella. Mehän tuon laitoksen ylläpidämme. Raastuvanoikeus on ehkä vähiten korruptoitunut, mutta sielläkin tavallisen kansalaisen paikka on vain syytettynä. Taviksilla ei ole varaa lähteä omaa oikeutta hakemaan. Korkeintaan on yritettävä puolustautua parhaan kykynsä mukaan jos sinne viedään. Uhkana on aina konkurssi ja ikuinen velka, vaikka jutun ”voittaisitkin”. Jos voitat raastuvassa jonkun varakkaan tai suuremman instanssin, joka on epätodennäköistä, hovioikeus sen päätöksen viimeistään muuttaa, koska on ”verkostoitunut” tavalla jota et tiedä. Oikeita voittajia ovat vain ja ainoastaan asianajajat, joka tapauksessa. Viittisikö joku kaivaa esimerkiksi vaikka Aarnion ja Auerin asianajajien palkkiot, jotka olemme korvanneet. Pitäisi kai olla julkista tietoa ainakin julksten varojen osalta?

   Ilja Janitskinin asianajajan touhua en ihmettele. Olisi ollut hänen etunsa saada Janitskin Suomeen ja aloittaa kuukausia, ehkä vuosia kestävä ”oikeusprosessi” täällä oikeusvaltio Suomessa. Voi sanoa, että oikeuslaitoksemme on amerikkalaistunut. Rahalla saa ja asianajajalla pääsee. Joku on joskus ihmetellyt mikä se semmonen oikeusvaltio Amerikka on, jossa käydään jatkuvasti oikeutta. Olisiko asianajajien tienestit selitys? Onneksi TV sarjat oikeuden istunnoista ovat jo hiipuneet. Niissähän oikeus voitti aina eikä asiakkaalle koskaan lähetetty laskua. Käytännössä näin ei taida asiat mennä?

   Muitakin oikeuden valvojia meillä toki on, kuten esimerkiksi Fiva ja Oikeuskansleri, mutta valvovat lähinnä että vakavammat rikokset eivät mene oikeuteen. Oikeusministeriö on panostanut viime aikoina valvontaa ylinopeuksiin, jotka ylittävät 7 km/h. Pientä kasvua on rikemaksujen perinnässä alkuunsa ollut, mutta kappalemääriltään rangaistukset ovat pudonneet ilahduttavasti. Putoavat varmasti tällä menolla nollaan kuten hevosvarkaudetkin, joista aikanaan sai kuolemantuomion. Ylinopeudet loppuvat ja hallituksen tavoite liikenneturvallisuuden parantamiseksi täyttyy.

 2. Ainoa vaikutustapa vaaleissa on olla osallistumatta äänestykseen ettei kuvien piirtelyllä nostata äänestysprosenttia ja siten myös säilyttää ihmisarvonsa, ainakin omassa mielessään, alentumatta maanpettureille vaalikarjaksi.

 3. En usko minäkään enää, että politiikalla saataisiin ratkaisu Suomen ongelmiin. Se näkyy gallupeissa, joissa mitataan ”kolmen suuren puolueen” kannatusta. Kaikki ne ovat olleet viemässä meitä suohon, eikä niiden linja hevillä muutu. Apupuolueina silloin tällöin hääräilevät eivät mitään muuta. Kirkkoveneen äänestäminen, niin mukavalta mielenosoitukselta kuin se tuntuisikin, on myös turhaa. Nostaa vain äänestysprosenttia antaen paremman mukamas mandaatin voittajille.

  Jos ja kun äänestää, ”suurista puolueista” ei kannata valita. Sieltä ei löydy tikun kanssakaan linjan muuttajia. Puoluekuri ratkaisee. Ei kannata äänestää myöskään naamaa joka näkyy jokaisessa tolpassa ja teeveessä. Sinä olet hänen kampanjansa rahoittanut puoluetuella, tai mikä vielä pahempaa, takana ovat yksityiset rahoittajat jotka vaativat vastapalvelusta. Se tarkoittaa lainsäätäjänä ”suunnattuja” veronalennuksia ja verovaroilla tapahtuvaa touhujensa tukemista. Kuulostaako jotenkin tutulta? Vaatimattomana esimerkkinä voisi mainita, että presidentti Niinistönkään vaalitukea ei ole vielä kaikkia kerrottu, niin lakisääteistä kun onkin. Sen sijaan MOT kertoi, että samat taustavoimat hääräilevät edelleen kiinteistöbisneksissä, joissa julkiset varat ja omat rahat ovat taas kerran menneet iloisesti sekaisin. Julkista rahaa tarvitaan aina silloin kun bisnekset ei luista. Jos luulette, että ns. oikeisto ei julkisten varojen kimpussa ole, erehdytte pahemman kerran. Se vastustaa vain julkisten varojen keräämistä heiltä itseltään. Ja mitäpä sitten, vaikka kaikki rahoittajat julkaistaankin. Se tulee vasta vaalien jälkeen. Silloin voi jo nauraa äänestäjille päin naamaa.

  Suunnattujen veronalennusten ja julkisten (sinun) rahojen jakajana privaattibisneksiin politikko on pistämätön. Siksi vaalikampanjoihin löytyy ”yksityistä” rahaa. Onneksi, tai onnettomuudeksi, Suomessa ne ovat aikalailla pieniä, vielä. Halvalla menee julkiset miljardit (vrt. sote-uudistus). Joitain politikkoja on ”uraputkesta” pudottuaan palkattu yksityiselle sektorillekin, mutta on kyllä nopeasti huomattu, että ei heistä siellä ole juuri iloa. Enimmäkseen paikat ovat olleet ”yhteiskuntasuhteiden” hoitajia. Voi pahassa paikassa kilauttaa kaverille, joka on vielä politiikassa mukana. Sitä kutsutaan myös verkostoitumiseksi.

  Tavallisen kansalaisen ongelma on, miten välttyä äänestämästä näitä oman ja kaverin edun ajajia. Vaalipuheilta kannattaa sulkea silmät ja korvat. Paskaa tulee tuutin täydeltä. Kannattaa vaivautua hieman katselemaan mennyttä. Seurata tekoja. Kepu ratsastaa vielä sadoilla ellei tuhansilla uusilla viroilla maakunnissa, jotka yllätys yllätys, me maksamme ja kokkarit tietenkin kaiken yksityistämisellä. Kun totuus aikanaan lävähtää syliimme, on liian myöhäistä. Valtion talouden tasapainottamista ei nämä touhut ole nähneetkään.

  • James, ota IPU:sta mallia: irti EU:sta, oma raha ja pankki. Itsenäisyys on kaiken perusta, Islannin malli. Ja velkaorjuus pankkiireille (Zio-Masonic mafia) heti seis.

 4. Seppo K. J. Utria kirjoittaa tärkeästä asiasta. Sattumoisin luin aivan äskettäin Albert Camus’n ajatuksia Vapaudesta ja Totuudesta. Totuus on todellakin yksi maailmanyhteisön ja sen mukana länsimaisen kulttuurin ’koetinkivi’. Valitettavasti valtaeliittimme ja valtamediamme ote Totuudesta on irronnut, kuten loistava journalisti John Pilger on vakuuttavasti osoittanut.
  ¤
  Libya
  [Lainaus alkaa:]In 2011, Libya, then a modern state, was destroyed on the pretext that Muammar Gaddafi was about to commit genocide on his own people. That was the incessant news; and there was no evidence. It was a lie. – In fact, Britain, Europe and the United States wanted what they like to call ”regime change” in Libya, the biggest oil producer in Africa. Gaddafi’s influence in the continent and, above all, his independence were intolerable. – So he was murdered with a knife in his rear by fanatics, backed by America, Britain and France. Hillary Clinton cheered his gruesome death for the camera, declaring, ”We came, we saw, he died!”[Lainaus päättyi.] (John Pilger)
  #
  Ukraina
  [Lainaus alkaa:] Ukraine is another media triumph. Respectable liberal newspapers such as the New York Times, the Washington Post and the Guardian, and mainstream broadcasters such as the BBC, NBC, CBS, CNN have played a critical role in conditioning their viewers to accept a new and dangerous cold war.

  All have misrepresented events in Ukraine as a malign act by Russia when, in fact, the coup in Ukraine in 2014 was the work of the United States, aided by Germany and Nato.[Lainaus päättyi.] (John Pilger)
  #
  USA:n presidentinvaalit 2016
  [Lainaus alkaa:] To most of us, the American presidential campaign is a media freak show, in which Donald Trump is the arch villain. But Trump is loathed by those with power in the United States for reasons that have little to do with his obnoxious behaviour and opinions. To the invisible government in Washington, the unpredictable Trump is an obstacle to America’s design for the 21st century.

  This is to maintain the dominance of the United States and to subjugate Russia, and, if possible, China.[Lainaus päättyi.] (John Pilger)
  ———-
  John Pilger (s. 9.10.1939 Sydney) on rohkea australialainen toimittaja ja dokumentaristi. Ammatissaan hän tuo päivänvaloon uutisaiheita, joista valtamedia on vaiennut ja ”haastaa vallalla olevan poliittisen, taloudellisen ja uutisointiin liittyvän konsensuksen”. Pilger suhtautuu kriittisesti länsimaiden toimiin kolmannessa maailmassa ja globalisaation eriarvoistavaan vaikutukseen. Pilger on ollut tunnettu Irakin sodan vastustaja ja länsimaisen valtamedian harjoittaman itsesensuurin kriitikko. – Vuonna 2009 Pilgerille myönnettiin Sydney Peace Prize, joka on Australian ainoa kansainvälisesti jakama rauhanpalkinto. Rauhanpalkinnon perusteluissa kiiteltiin Pilgerin työtä ihmisoikeuksien puolesta ja ”äänen antamisesta voimattomille”.
  #
  John Pilger on tehnyt ja tekee sellaista työtä, mihin suomalainen valtamedia (= Yle ja HS sekä Iltasanomat ja Iltalehti) ei näytä milloinkaan kyenneen. Mikäli jollakin on tiedossa valtamediamme (= Yle ja HS sekä Iltasanomat ja Iltalehti) osalta toisenlaisia todisteita, mitä tulee Libyaan, Ukrainaan ja USA:n presidentinvaaleihin 2016, otan todisteet (= asianomaisen tiedotusvälineen nimi, toimittajan nimi, kirjoituksen tai ohjelman nimi sekä julkistamisen päivämäärä) kiitollisuudella vastaan.
  #
  John Pilgerin elämää ja työtä koskevia tietoja

  John Pilger was born and grew up in Bondi, Sydney, Australia. He launched his first newspaper at Sydney High School and later completed a four year cadetship with Australian Consolidated Press. ”It was one of the strictest language courses I know,” he says. ”Devised by a celebrated, literate editor, Brian Penton, the aim was economy of language and accuracy. It certainly taught me to admire writing that was spare, precise and free of cliches, that didn’t retreat into the passive voice and used adjectives only when absolutely necessary. I have long since slipped that leash, but those early disciplines helped shape my journalism and writing and my understanding of moving and still pictures”.

  Like many of his Australian generation, Pilger and two colleagues left for Europe in the early 1960s. They set up an ill-fated freelance ’agency’ in Italy (with the grand title of ’Interep’) and quickly went broke. Arriving in London, Pilger freelanced, then joined Reuters, moving to the London Daily Mirror, Britain’s biggest selling newspaper, which was then changing to a serious tabloid.

  He became chief foreign correspondent and reported from all over the world, covering numerous wars, notably Vietnam. Still in his twenties, he became the youngest journalist to receive Britain’s highest award for journalism, Journalist of the Year and was the first to win it twice. Moving to the United States, he reported the upheavals there in the late 1960s and 1970s. He marched with America’s poor from Alabama to Washington, following the assassination of Martin Luther King. He was in the same room when Robert Kennedy, the presidential candidate, was assassinated in June 1968.

  His work in South East Asia produced an iconic issue of the London Mirror, devoted almost entirely to his world exclusive dispatches from Cambodia in the aftermath of Pol Pot’s reign. The combined impact of his Mirror reports and his subsequent documentary, Year Zero: the Silent Death of Cambodia, raised almost $50 million for the people of that stricken country. Similarly, his 1994 documentary and dispatches report from East Timor, where he travelled under cover, helped galvanise support for the East Timorese, then occupied by Indonesia.

  In Britain, his four-year investigation on behalf of a group of children damaged at birth by the drug Thalidomide, and left out of the settlement with the drugs company, resulted in a special settlement.

  His numerous documentaries on Australia, notably The Secret Country (1983), the bicentary trilogy The Last Dream (1988), Welcome to Australia (1999) and Utopia (2013) all celebrated and revealed much of his own country’s ’forgotten past’, especially its indigenous past and present.

  He has won an Emmy and a BAFTA for his documentaries, which have also won numerous US and European awards, such as as the Royal Television Society’s Best Documentary.

  His articles appear worldwide in newspapers such as the Guardian, the Independent, the New York Times, the Los Angeles Times, the Mail & Guardian (South Africa), Aftonbladet (Sweden), Il Manifesto (Italy). He writes a regular column for the New Statesman, London. In 2001, he curated a major exhibition at the London Barbican, Reporting the World: John Pilger’s Eyewitness Photographers, a tribute to the great black-and-white photographers he has worked alongside. In 2003, he was awarded the prestigous Sophie Prize for ’30 years of exposing injustice and promoting human rights.’ In 2009, he was awarded the Sydney Peace Prize.

  Family
  Son Sam, born 1973, and daughter Zoe, born 1984

  Education
  Sydney High School
  Four-year journalism cadetship scheme, Australian Consolidated Press

  Career Summary
  1958-62: Reporter, freelance writer, sports writer and sub-editor, Daily & Sunday Telegraph, Sydney
  1962: Freelance correspondent, Italy
  1962-63: Middle East desk, Reuter, London
  1963-86: Reporter, sub-editor, feature writer and Chief Foreign Correspondent, Daily Mirror
  1986-88: Editor-in-Chief and a founder, News on Sunday, London
  1969-71: Reporter, World in Action, Granada Television
  1974-present: Documentary film-maker, producer, director, reporter, Independent Television Network (ITV), London

  Accredited war correspondent in Vietnam, Cambodia, Egypt, India, Bangladesh, Biafra and the Middle East

  Contributor
  BBC Television Australia, BBC Radio, BBC World Service, London Broadcasting, ABC Television, ABC Radio Australia, Al Jazeera, Russia Today.

  Website contributor
  Information Clearing House, TruthOut, ZNet, Common Cause, TruthDig, Online Opinion Australia, Global Research, Antiwar.com.

  Publications
  The Guardian, The Independent, New Statesman, The New York Times, The Los Angeles Times, The Nation: New York, The Age: Melbourne, The Sydney Morning Herald, plus French, Italian, Scandinavian, Canadian, Japanese and other newspapers and periodicals.

  Plays
  The Last Day (1983)

  Honours
  D. Arts, Lincoln University
  D. Litt, Staffordshire University
  D. Litt Rhodes University, South Africa
  D. Phil, Dublin City University
  D. Arts, Oxford Brookes University
  D. Laws, St.Andrew’s University
  D. Phil, Kingston University
  D. Univ, The Open University
  1995 Edward Wilson Fellow, Deakin University, Melbourne
  Frank H.T. Rhodes Professor, Cornell University, USA

  Selected Awards
  1966: Descriptive Writer of the Year
  1967: Reporter of the Year
  1967: Journalist of the Year
  1970: International Reporter of the Year
  1974: News Reporter of the Year
  1977: Campaigning Journalist of the Year
  1979: Journalist of the Year
  1979-80: UN Media Peace Prize, Australia
  1980-81: UN Media Peace Prize, Gold Medal, Australia
  1979: TV Times Readers’ Award
  1990: The George Foster Peabody Award, USA
  1991: American Television Academy Award (’Emmy’)
  1991: British Academy of Film and Television Arts – The Richard Dimbleby Award
  1990: Reporters San Frontiers Award, France
  1995: International de Television Geneve Award
  2001: The Monismanien Prize (Sweden)
  2003: The Sophie Prize for Human Rights (Norway)
  2003: EMMA Media Personality of the Year
  2004: Royal Television Society Best Documentary, ’Stealing a Nation’
  2008: Best Documentary, One World Awards, ’The War On Democracy’
  2009: Sydney Peace Prize
  2011: Grierson Trustees’ Award
  ¤
  To the militarists in Washington, the real problem with Trump is that, in his lucid moments, he seems not to want a war with Russia; he wants to talk with the Russian president, not fight him; he says he wants to talk with the president of China.

  “INSIDE THE INVISIBLE GOVERNMENT: WAR, PROPAGANDA, CLINTON & TRUMP”

  johnpilger.com – 27 October 2016

  “(…)
  Today, the invisible government has never been more powerful and less understood. In my career as a journalist and film-maker, I have never known propaganda to insinuate our lives and as it does now and to go unchallenged.

  Imagine two cities. Both are under siege by the forces of the government of that country. Both cities are occupied by fanatics, who commit terrible atrocities, such as beheading people.

  But there is a vital difference. In one siege, the government soldiers are described as liberators by Western reporters embedded with them, who enthusiastically report their battles and air strikes. There are front page pictures of these heroic soldiers giving a V-sign for victory. There is scant mention of civilian casualties.

  In the second city – in another country nearby – almost exactly the same is happening. Government forces are laying siege to a city controlled by the same breed of fanatics.

  The difference is that these fanatics are supported, supplied and armed by ”us” – by the United States and Britain. They even have a media centre that is funded by Britain and America.

  Another difference is that the government soldiers laying siege to this city are the bad guys, condemned for assaulting and bombing the city – which is exactly what the good soldiers do in the first city.

  Confusing? Not really. Such is the basic double standard that is the essence of propaganda. I am referring, of course, to the current siege of the city of Mosul by the government forces of Iraq, who are backed by the United States and Britain and to the siege of Aleppo by the government forces of Syria, backed by Russia. One is good; the other is bad.

  What is seldom reported is that both cities would not be occupied by fanatics and ravaged by war if Britain and the United States had not invaded Iraq in 2003. That criminal enterprise was launched on lies strikingly similar to the propaganda that now distorts our understanding of the civil war in Syria.

  Without this drumbeat of propaganda dressed up as news, the monstrous ISIS and Al-Qaida and al-Nusra and the rest of the jihadist gang might not exist, and the people of Syria might not be fighting for their lives today.

  Some may remember in 2003 a succession of BBC reporters turning to the camera and telling us that Blair was ”vindicated” for what turned out to be the crime of the century. The US television networks produced the same validation for George W. Bush. Fox News brought on Henry Kissinger to effuse over Colin Powell’s fabrications.

  The same year, soon after the invasion, I filmed an interview in Washington with Charles Lewis, the renowned American investigative journalist. I asked him, ”What would have happened if the freest media in the world had seriously challenged what turned out to be crude propaganda?”

  He replied that if journalists had done their job, ”there is a very, very good chance we would not have gone to war in Iraq”.

  It was a shocking statement, and one supported by other famous journalists to whom I put the same question — Dan Rather of CBS, David Rose of the Observer and journalists and producers in the BBC, who wished to remain anonymous.

  In other words, had journalists done their job, had they challenged and investigated the propaganda instead of amplifying it, hundreds of thousands of men, women and children would be alive today, and there would be no ISIS and no siege of Aleppo or Mosul.
  (…)
  When the terrorist atrocity happened in Paris last November, President Francoise Hollande immediately sent planes to bomb Syria – and more terrorism followed, predictably, the product of Hollande’s bombast about France being ”at war” and ”showing no mercy”. That state violence and jihadist violence feed off each other is the truth that no national leader has the courage to speak.

  ”When the truth is replaced by silence,” said the Soviet dissident Yevtushenko, ”the silence is a lie.”

  The attack on Iraq, the attack on Libya, the attack on Syria happened because the leader in each of these countries was not a puppet of the West. The human rights record of a Saddam or a Gaddafi was irrelevant. They did not obey orders and surrender control of their country.

  The same fate awaited Slobodan Milosevic once he had refused to sign an ”agreement” that demanded the occupation of Serbia and its conversion to a market economy. His people were bombed, and he was prosecuted in The Hague. Independence of this kind is intolerable.

  As WikLeaks has revealed, it was only when the Syrian leader Bashar al-Assad in 2009 rejected an oil pipeline, running through his country from Qatar to Europe, that he was attacked.

  From that moment, the CIA planned to destroy the government of Syria with jihadist fanatics – the same fanatics currently holding the people of Mosul and eastern Aleppo hostage.

  Why is this not news? The former British Foreign Office official Carne Ross, who was responsible for operating sanctions against Iraq, told me: ”We would feed journalists factoids of sanitised intelligence, or we would freeze them out. That is how it worked.”

  The West’s medieval client, Saudi Arabia – to which the US and Britain sell billions of dollars’ worth of arms – is at present destroying Yemen, a country so poor that in the best of times, half the children are malnourished.

  Look on YouTube and you will see the kind of massive bombs – ”our” bombs – that the Saudis use against dirt-poor villages, and against weddings, and funerals.

  The explosions look like small atomic bombs. The bomb aimers in Saudi Arabia work side-by-side with British officers. This fact is not on the evening news.

  Propaganda is most effective when our consent is engineered by those with a fine education – Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia — and with careers on the BBC, the Guardian, the New York Times, the Washington Post.

  These organisations are known as the liberal media. They present themselves as enlightened, progressive tribunes of the moral zeitgeist. They are anti-racist, pro-feminist and pro-LGBT.

  And they love war.

  While they speak up for feminism, they support rapacious wars that deny the rights of countless women, including the right to life.

  In 2011, Libya, then a modern state, was destroyed on the pretext that Muammar Gaddafi was about to commit genocide on his own people. That was the incessant news; and there was no evidence. It was a lie.

  In fact, Britain, Europe and the United States wanted what they like to call ”regime change” in Libya, the biggest oil producer in Africa. Gaddafi’s influence in the continent and, above all, his independence were intolerable.

  So he was murdered with a knife in his rear by fanatics, backed by America, Britain and France. Hillary Clinton cheered his gruesome death for the camera, declaring, ”We came, we saw, he died!”

  The destruction of Libya was a media triumph. As the war drums were beaten, Jonathan Freedland wrote in the Guardian: ”Though the risks are very real, the case for intervention remains strong.”

  Intervention – what a polite, benign, Guardian word, whose real meaning, for Libya, was death and destruction.

  According to its own records, Nato launched 9,700 ”strike sorties” against Libya, of which more than a third were aimed at civilian targets. They included missiles with uranium warheads. Look at the photographs of the rubble of Misurata and Sirte, and the mass graves identified by the Red Cross. The Unicef report on the children killed says, ”most [of them] under the age of ten”.

  As a direct consequence, Sirte became the capital of ISIS. Ukraine is another media triumph. Respectable liberal newspapers such as the New York Times, the Washington Post and the Guardian, and mainstream broadcasters such as the BBC, NBC, CBS, CNN have played a critical role in conditioning their viewers to accept a new and dangerous cold war.

  All have misrepresented events in Ukraine as a malign act by Russia when, in fact, the coup in Ukraine in 2014 was the work of the United States, aided by Germany and Nato.

  This inversion of reality is so pervasive that Washington’s military intimidation of Russia is not news; it is suppressed behind a smear and scare campaign of the kind I grew up with during the first cold war. Once again, the Ruskies are coming to get us, led by another Stalin, whom The Economist depicts as the devil.

  The suppression of the truth about Ukraine is one of the most complete news blackouts I can remember. The fascists who engineered the coup in Kiev are the same breed that backed the Nazi invasion of the Soviet Union in 1941. Of all the scares about the rise of fascist anti-Semitism in Europe, no leader ever mentions the fascists in Ukraine – except Vladimir Putin, but he does not count.

  Many in the Western media have worked hard to present the ethnic Russian-speaking population of Ukraine as outsiders in their own country, as agents of Moscow, almost never as Ukrainians seeking a federation within Ukraine and as Ukrainian citizens resisting a foreign-orchestrated coup against their elected government.

  There is almost the joie d’esprit of a class reunion of warmongers. The drum-beaters of the Washington Post inciting war with Russia are the very same editorial writers who published the lie that Saddam Hussein had weapons of mass destruction.

  To most of us, the American presidential campaign is a media freak show, in which Donald Trump is the arch villain. But Trump is loathed by those with power in the United States for reasons that have little to do with his obnoxious behaviour and opinions. To the invisible government in Washington, the unpredictable Trump is an obstacle to America’s design for the 21st century.

  This is to maintain the dominance of the United States and to subjugate Russia, and, if possible, China.

  To the militarists in Washington, the real problem with Trump is that, in his lucid moments, he seems not to want a war with Russia; he wants to talk with the Russian president, not fight him; he says he wants to talk with the president of China.

  In the first debate with Hillary Clinton, Trump promised not to be the first to introduce nuclear weapons into a conflict. He said, ”I would certainly not do first strike. Once the nuclear alternative happens, it’s over.” That was not news.

  Did he really mean it? Who knows? He often contradicts himself. But what is clear is that Trump is considered a serious threat to the status quo maintained by the vast national security machine that runs the United States, regardless of who is in the White House.

  The CIA wants him beaten. The Pentagon wants him beaten. The media wants him beaten. Even his own party wants him beaten. He is a threat to the rulers of the world – unlike Clinton who has left no doubt she is prepared to go to war with nuclear-armed Russia and China.

  Clinton has the form, as she often boasts. Indeed, her record is proven. As a senator, she backed the bloodbath in Iraq. When she ran against Obama in 2008, she threatened to ”totally obliterate” Iran. As Secretary of State, she colluded in the destruction of governments in Libya and Honduras and set in train the baiting of China.

  She has now pledged to support a No Fly Zone in Syria – a direct provocation for war with Russia. Clinton may well become the most dangerous president of the United States in my lifetime – a distinction for which the competition is fierce.

  Without a shred of evidence, she has accused Russia of supporting Trump and hacking her emails. Released by WikiLeaks, these emails tell us that what Clinton says in private, in speeches to the rich and powerful, is the opposite of what she says in public.

  That is why silencing and threatening Julian Assange is so important. As the editor of WikiLeaks, Assange knows the truth. And let me assure those who are concerned, he is well, and WikiLeaks is operating on all cylinders.

  Today, the greatest build-up of American-led forces since World War Two is under way – in the Caucasus and eastern Europe, on the border with Russia, and in Asia and the Pacific, where China is the target.

  Keep that in mind when the presidential election circus reaches its finale on November 8th, If the winner is Clinton, a Greek chorus of witless commentators will celebrate her coronation as a great step forward for women. None will mention Clinton’s victims: the women of Syria, the women of Iraq, the women of Libya. None will mention the civil defence drills being conducted in Russia. None will recall Edward Bernays’ ”torches of freedom”.

  George Bush’s press spokesman once called the media ”complicit enablers”.

  Coming from a senior official in an administration whose lies, enabled by the media, caused such suffering, that description is a warning from history.

  In 1946, the Nuremberg Tribunal prosecutor said of the German media: ”Before every major aggression, they initiated a press campaign calculated to weaken their victims and to prepare the German people psychologically for the attack. In the propaganda system, it was the daily press and the radio that were the most important weapons.”

  http://johnpilger.com/articles/inside-the-invisible-government-war-propaganda-clinton-trump
  ———-
  Journalist, film-maker and author, John Pilger is one of two to win British journalism’s highest award twice. For his documentary films, he has won an Emmy and a British Academy Award, a BAFTA. Among numerous other awards, he has won a Royal Television Society Best Documentary Award. His epic 1979 Cambodia Year Zero is ranked by the British Film Institute as one of the ten most important documentaries of the 20th century.

 5. Totuusmediasta vielä. Aamun ”megauutinen” on veroluettelot. Niissähän näkyy oikeasti vain se, kuka on maksanut veroja Suomeen ja kuinka paljon. Huvittaa lehtien uutisointi. Vähän päälle satatonnia on megaluokan tulot, kun muutama kymmenen miljoonaa ohitetaan maininnalla. Pitäisikö tuloeroja vielä kasvattaa että saataisiin Suomi nousuun?

  Kovasti on hajontaa veroprosenteissa. Emme ole samanarvoisia verottajan edessä. Näin ovat edustajamme säätäneet laiksi ja oikeudeksi. Jos vielä muistaa, että pääomatulojen veroprosentti ei ole se mikä noissa ”uutisissa” ilmoitetaan, vaan huomattavasti pienempi. Pörssiyhtiön osingoissa on 15% verovapaata tuloa, listaamattomissa enemmän, puhumattakaan myynnistä saatujen tulojen hankintahinta (olettamasta). Totuusmedia on tässäkin itsensä näköinen.

  Samoihin veroprosentteihin pääsee jo 25 tonnia vuodessa tienaamalla. Plus tietenkin saman verran välillisiä veroja kaiken kukkuraksi, eikä taida ihan riittääkään.

 6. Eliitti on junaillut kaiken niin että se voi kansan tietämättä kusettaa kansaa ja elää omilla ehdoillaan. Siksi tarvitaan nopeaa muutosta ja se onnistuu vain siten että kansa ottaa vallan omiin käsiinsä ja pakottaa nämä psykopaattiset ’valitut’ kunnioittamaan oikeudenmukaisuutta.

  http://novahierosolyma.fi/vainovalkea/2016/10/28/elavassa-demokratiassa-toteutuu-kansan-tahto-ei-poliitikkojen/
  http://mvlehti.net/2016/10/31/seuraa-suorana-james-hirvisaari-pudottaa-uutispommin-tuonen-joutsenen-haastattelussa/

  • Höpsis. Suomen eliitti ei elä ”omilla ehdoillaan” vaan se elää Vatikaani-jesuiittien ehdoilla niin kuin muidenkin kansallisvaltioiden eliitit. Korkein poliittinen, uskonnollinen ja rahan & talouden valta on täydellisesti kaapattu – kansallisvaltioiden suojeluspoliisit ja armeijoiden ylin johto koostuu jesuiitti-agenteista kautta maailman. Suomi ei voi tälle käynnissä olevalle ”yhdentymiselle” yhtään mitään, ei myöskään Venäjä, eikä Kiina, eikä EU, ei kukaan… me joko marssimme kohti NWO:ta – tai me itkemme ja marssimme.

   Minä suosittelen ihmisiä mielummin vetäytymään poliittisesta järjestelmästä, kuin olemaan osana sitä tai hyökkäämään järjestelmää vastaan. Jesuiitti-pankkiireiden agentit ovat organisoimassa sisällissotia maailmanlaajuisesti provosoimalla eri ryhmiä (kuten muslimit vs. kristityt, valkoiset vs. mustat, suvakit vs. patriootit) nousemaan toisiaan vastaan, koska he haluavat kaaosta. Hajoita ja hallitse, se on jesuiittien ikivanha kikka, jota he kansainvälisten organisaatioiden, sotilasjoukkojen ja massamedian omistajina toteuttavat. Poliittinen järjestelmä tulee romahtamaan maailmanlaajuisesti, ja se tapahtuu vuoren varmasti halusimmepa sitä tai emme. Juuri sen vuoksi kuolemankourissaan korahtelevan poliittisen eliitin tukeminen tahi vastustaminen on täysin turhaa.

   Olkaa viisaita kuin käärmeet – ”joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.”

   • Sinua vaivaa ’antaumissyndrooma’ … se tarkoittaa että kakkii omiin housuihinsa kun ei tee mitään. Ota mallia REFORME.ME kavereista. He ainakin tekevät eivätkä vain puhu ja anna muiden johtaa.
    Helppoa on toitottaa että ’te ette mitään mahda’ … se on helpoin tie.
    Ei pelkkä romahdus riitä. Tarvitaan aktiivisia ihmisiä jotka rakentavat uutta ja parempaa joka ei synny itsestään.

    • Ymmärrän kyllä pointtisi ja olet oikeassa sinun tarkkailupisteestäsi (eli tietoisuudestasi) katsottuna. Minun tietoisuuteni kertoo puolestaan sen, että ihmiskunta yhdentyy, koska se on osa ”ihmisen Alfasta Omegaan” johtavaa tietä. Raamattu paljastaa meille ”ihmisen tien” sangen selkeästi – ei hän voi taistella vahvempaansa vastaan. Sinä – ja jokainen meistä – olet osa kaikkeutta ja koska näin on, sinä olet kaikkeus. Hallitseeko siis sinun sormesi kahosi toimintaa, ei hallitse, se on vain osa sitä. Yhtä vähän kuin sormesi hallitsee kehosi liikkeitä, sinä hallitset kaikkeuden liikkeitä – et voi vaikuttaa kaikkeuden toimintaan vähääkään. Jokaisen ihmisen toiminta – rehellisten ja epärehellisten – on sidottu kollektiivi-tietoisuuteen, eli kaikki ihmiskunnan tapahtumat on edeltäkäsin määrätty.

     Toistan siis vielä kerran väitteeni: poliittinen järjestelmä tulee romahtamaan maailmanlaajuisesti ja sille emme voi yhtään mitään. Nykyinen järjestelmä kaatuu kuin domino-palikat ja juuri sen vuoksi maanalaiset luxus kaupungit on huippu-eliitille rakennettu. Kansalaiset voivat tietysti elää siinä harhassa, että edessämme on hallittu rakennemuutos, mutta se on pelkkä illuusio. Yhtään asiaa – ei pienintäkään – voi rakentaa tai hajoittaa, mikäli sitä ei ole korkeammalta taholta säädetty.

     ”Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: ”Herrani, miten tämä kaikki päättyy?” Hän sanoi: Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät.” (Danielin kirja 12:8-10)

     • Juu… en epäilekään romahdusta mutta ei se siihen lopu vaan pitää rakentaa uutta sillä se ei rakennu itsestään.
      Danielin kirja ei minusta nyt tähän liity ja onhan noita samoja ennustuksia tehty muuallakin. Itse en voi uskoa että tämä Daniel olisi kaiken tiennyt kuten eivät muutkaan profeetat joita löytyy tänäänkin.
      Miksi hakea vastausta menneestä? Se on fatalismia. Näytät olevan sen vallassa. Ei Raamattu ole oikea kirja selittämään tulevaa.

 7. Eräs esimerkki vallanpitäjien totuudenpimityksestä rikoksen yhteydessä on tapaus Estonia. Uhrien omaisten asianajajana toimiva saksalais-ruotsalainen oikeustiet.toht. Henning Witte kritisoi ankarasti äskettäin ilmestynyttä Stefan Torsellin kirjaa ’M/S Estonia.Svenska statens haveri’, http://whitetv.se/sv/ms-estonia-saenktes/1701.html

  Witte sanoo mm.

  ”Denna recension av Stefan Torsells nya Estoniabok var en beställning av Nya Tider, som dock tyvärr inte publicerade den.

  Trots mycket bra kritik mot Sjöfartsverket förtiger Torssell den juridiskt svagaste punkten, att deras kontroll av Estonia strax före den sista resan gjordes i privaträttslig ram, som välbetald konsult, och inte som myndighet, vilket hade det gjort lättare för Sjöfartsverket att smita från ansvaret i min stämning mot dem i Paris-domstolen för exakt 20 år sedan.

  Torssell utelämnar systematiskt alla bevis för att M/S Estonia attackerades med flit, som t ex jag har sammanställt i min bok M/S Estonia sänktes. Jag och boken nämns över huvud taget inte i Stefans bok trots att vi känner varandra sedan 2014, då vi gjorde en populär intervju för White TV om Estonia, som inte heller hänvisas till.

  Här listas nu några av de viktiga fakta som Torssell mörklagt och förtigit för att läsaren inte skulle kunna dra slutsatsen att Estonia sjönk efter en explosion ombord (se sid. 312 i boken, alla sidor ovan och nedan relaterar till Torssells nya bok):…”,
  ks. artikkelia. Siinä Witte mm. luettelee kaikkiaan 26 eri kohtaa, joista Torsell vaikenee, jotta lukija ei voisi vetää johtopäätöstä, että Estonia upotettiin räjäyttämällä.

 8. Tuota ”kansanryhmä” sanaa käytetään aika valikoivasti ja milloin mihinkin tarkoitukseen sopivasti. Pakolaiset nimetään usein kansanryhmäksi, vaikka ovat aika kirjava joukko. Samoin eri uskontokuntiin kuuluvat.

  Samalla perusteella voi kansanryhmäksi sanoa suomalaiset duunarit ja työttömät. Heitä vastaan hallitus on hyökännyt voimakkasti vastoin lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Mutta kun hyökkäys tulee ”viralliselta taholta”, siitä ei tule sanktioita kenellekään, eikä hyökkäyksen kohteeksi joutuneilla ole mahdollisuutta puolustautua.

  • Der russische Politologe Dmitri Kulikow:
   Ich behaupte, dass das westliche System von totaler allumfassender Demokratie und Finanzkapitalismus an die Grenzen seiner Möglichkeiten stößt. Das System, das auf den wachsenden Konsum in der Gesellschaft angewiesen ist. Das gehört zur Systemkrise. Deswegen hat die Krise auch gewaltige Ausmaße genommen, das betrifft die ganze Zivilisation. Russland rückte auch zum Westen auf, nachdem wir das sowjetische Projekt aufgegeben hatten. In diesem Sinne sitzen wir jetzt alle in einem Boot.
   Und wer als erster Gewitter hört und Ruder und Segel auf das kommende Unheil vorbereitet, wird das Unwetter überstehen. Und ich bin mir sicher, dass Russland darauf bessere Chancen hat. Denn wir haben etwas früher auf die für den heutigen Kapitalismus typische Ordnung verzichtet, die die Macht in den Händen der Parteien oder Oligarchen konzentriert. Wir haben bessere Chancen, zu begreifen, dass man etwas ändern soll.
   https://deutsch.rt.com/gesellschaft/42688-dmitri-kulikow-uber-putinversteher-sowjetunion/

   • Tuossa Kulikow antaa ymmärtää että myös Venäjä on pulassa mutta ei niin pahasti kuin Länsi joka ei ole tiedostanut kriisiään kuten V on. Siksi V:n tulevaisuus on Putinin strategialla parempi kun se pyrkii irtaantumaan oligarkkien ja nykykapitalismin ongelmista.

    • Kulikow on täysin oikeassa länttä kritisoidessaan.
     Kuitenkin epäilen Putinin mahdollista riippumattomuutta oligarkeista, vaikka hän joiltakin niistä on vienytkin vallan

     • Kulikow koskettelee tuossa vain lähinnä asioiden taloudellista puolta. Vähintään yhtä kovaa kritiikkiä hän voisi suunnata länttä vastaan sanoisinko henkisellä puolella. Tarkoittamani asia käy selville seuraavasta Ylewatch-blogistin artikkelista.
      Sama ihmisten moraalin SYSTEMAATTINEN mädätys koskee ilmeisesti kaikkia läntisiä maita.

      ”LÄHES KAIKKEA YLEN JOURNALISMIA YHDISTÄÄ KULTTUURIMARXILAINEN MÄDÄTYS

      Silloin kun punavihreät olivat hallituksessa Kokoomuksen kanssa, Ylen kritiikki oli maltillista, eikä se yhtynyt juuri koskaan oppositiossa olleiden persujen esittämään arvosteluun. Vastaavasti nyt punavihreiden ollessa oppositioissa Yle peesaa sitä estoitta, varsinkin kun puhe kääntyy ulkomaalaispolitiikkaan tai arvokysymyksiin kuten homoavioliittoon.

      Vaikka toimittajissa on edelleen paljon entisiä marxilaisia, joilla on säilynyt tietty lukkarinrakkaus venäläisyyttä kohtaan, ovat hekin sittemmin sitoutuneet ”länsimaiden arvoyhteisöön” vain siksi, että Venäjällä homopropagandan levittäminen on rikos ja perinteistä avioliittoa arvostetaan maan johtoa myöten toisin kuin Suomessa. Ennen niin Venäjä-myönteisten Nato-kiimaa selittää pitkälti se, että Venäjä ei ole sulattanut lännen kultaakin arvokkaampina pitämiään 1960-lukulaisen hedonismin rappioarvoja.

      Toimittajien näennäinen takinkäännös selittyy sillä, että entisistä venäläismielisistä marxisteista on parin viime vuosikymmenen aikana kehkeytynyt amerikkalaishenkisiä kulttuurimarxilaisia. Tämän päivän toimittajat ovat osin tietämättään omaksuneet Frankfurtin koulukunnan ja myöhemmin New Yorkin Columbian yliopiston ideologien kuten Herbert Marcusen opit, joissa suurin vihollinen on länsi itse, sen perinteiset arvot ja alkuperäinen etninen koostumus. Tätä loputonta lännen itseruoskintaa he sitten kutsuvat kritiikiksi, joka ei ole muuta kuin Frankfurtin koulun ideoima kritiikin teoria vulgaarissa muodossa.

      Kommunismia vastaan oli helppo taistella, sillä se tuli selkeästi ulkopuolelta, mutta miten taistella kulttuurimarxilaisia vastaan, jotka ovat soluttautuneet insituutioihin ja joiden harjoittama puhetapa on saavuttanut hegemonisen aseman yhteiskunnassa? Yle Watchin oma vastaus on paljastaa Ylen harjoittaman hegemonisen puheen valheellinen ”objektiivisuus” ja kertoa minkälainen agenda, ideologia ja päämäärä on sen taustalla. Sovellamme siis ”emansipoivaa” ja ”paljastavaa” kritiistä teoriaa sen omaan viiteryhmään.”

      http://ylewatch.blogspot.fi/2016/10/lahes-kaikkea-ylen-journalismia.html

     • täytyy muistaa historiallinen tilanne josta Putin on alkanut. Hän ei voi edetä liian nopeasti, se olisi kohtalokasta. Mutta koko ajan homma etenee hyvään suuntaan.

    • ”KV:n haastattelema erityisopettaja kertoo koulujärjestelmän monikulttuurisesta rappiosta

     Kansallinen Vastarinta julkaisi tänään suomalaisen erityisopettajan pitkän haastattelun, joka valottaa kulissientakaista elämää monikulttuurisissa kouluissa. Opettajan mukaan koko perinteisen koulutoimen tulevaisuus on vaakalaudalla.

     Opettajan mukaan koulujärjestelmää tuhotaan nyt kahdesta suunnasta – vasemmalta ja oikealta.
     Vasemmisto pakottaa opettajia syrjimään suomalaisia maahanmuuttajien kustannuksella, kun taas oikeisto tahtoo tuhota laadukkaan opetuksen perusedellytykset ”kilpailukykyä” edistävillä säästöillä ja tulospalkkauskäytännöillä:

     ”Ensimmäisen 1990-luvun laman säästöistäkään ei ole vieläkään toivuttu, ja säästöt jatkuvat edelleen. Opettajat opettavat suurissa ryhmissä lapsia, jotka voivat entistä huonommin. Repaleiset kirjat kiertävät, kouluterveydenhoitoa on vähennetty ja homekoulut sairastuttavat.
     Suomen koulunlaitoksen menestyksen syynä on pidetty loistavaa opettajankoulutusta ja opettajien ammattitaitoa. Tätä on ihailtu ympäri maailmaa. Nyt koulusta on tehty ’markkinatori’, jossa oppilas hankkii itse tietoa ja jossa opettaja on ’ohjaaja’.
     Vastuu oppimisesta oppilaalle tehdään kuitenkin säästösyistä. Myös maahanmuuttajien opetus sitoo entistä enemmän koulun resursseja.”

     Opettajan mukaan muun muassa presidentti Martti Ahtisaari on jäytänyt koulujärjestelmää sekä kulttuurimarxismin että oikeistolaisen kilpailutusideologian kautta.

     Monikulttuurisuuden puolesta kouluilla käyvät lobbaamassa myös muun muassa presidentti Halonen ja Alexander Stubb.

     Opettajien arvovalta on tuhottu

     Kulttuurimarxismiin kuuluu avoimien rajojen maahanmuuttopolitiikan ohella se, että perinteiset hierarkiat pyritään tuhoamaan.

     Suomalaisissa kouluissa tämä tarkoittaa opettajien arvovallan riisumista:

     ”Opettajan auktoriteetti on heikentynyt. Oppilailla on paljon oikeuksia ja vähän velvollisuuksia. Rajojen asettaminen on monelle vanhemmille vaikeaa, tai sitten vanhempien kasvatustyön edelle menevät oma ura, harrastukset yms…”

     Koko artikkeli: http://magneettimedia.com/kvn-haastattelema-erityisopettaja-kertoo-koulujarjestelman-monikulttuurisesta-rappiosta/

 9. Suomalaisia yritetään mädättää myös RAPPIOTAITEEN avulla:

  ”DEMOKRATIAILVEILY: GROTESKIN GUGGENHEIM-PEDON PALUU

  Helsinki on Suomen mittakaavassa niin suuri kaupunki, että eräät sen päätökset vaikuttavat myös valtakunnan asioihin, kun kaupunginhallitus haluaa käydä kaikkien veronmaksajien kukkarolla. Viime vuosien tunnetuin vedätys on ollut amerikanjuutalaisen Guggenheim-säätiön yritys myydä nimeään kantava nykytaiteen museo keskellä arvokkainta Helsinkiä.

  Jo moneen kertaan torpattua Guggenheim-Helsinkiä yritetään elvyttää uudestaan, sillä kaupungin johto on tehnyt uuden rahoitusehdotuksen hankkeelle. Ylen verkkosivujen uutisessa ”Ratkaiseva käänne” – uusi esitys pakottaa helsinkiläispäättäjät taas Guggenheimin kimppuun kerrotaan, että ”Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen (sos.dem.) johdolla tehdyssä esityksessä kaupungin maksettavaksi jäisi 80 miljoonaa euroa.” Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö mahdollisesti toteutuneessa puhalluksessa käytettäisi myös valtion verorahoja.

  Kansallista etua ajattelevien keskuudessa Viljasen nimi ei tässä yhteydessä yllätä kuten eivät hanketta yksityisrahoituksella tukevat tahotkaan. Tukijoista kerrotaan enemmän Ylen toisessa jutussa.Tällainen on uusi Guggenheim-esitys: Helsingin kaupunki maksaisi museosta valtaosan:

  Yksityistä rahaa rakennuskustannuksiin on tullut Jane ja Aatos Erkon säätiöltä sekä ja Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä yhteensä 15 miljoonaa.

  Juuri HELSINGIN SANOMAT on ollut julkisuudessa keskeisin uuden RAPPIOTAITEEN museon lobbaaja pääkaupunkiimme. Uutisessa jää kuitenkin mainitsematta, että Jane ja Aatos Erkon säätiön lisäksi Guggenheim-museohanketta rahoittaa myös muita juutalaisia tahoja kuten Chaim ”Poju” Zabludowicz, joka tunnetaan parhaiten EU-kosmopoliitti Alexander Stubbin taloudellisena tukijana …

  Museon junttaaminen väkisin kertoo paljon demokratiamme tilasta ei vain Helsingissä vaan myös yleisemmin.

  Suomen päässä Guggenheim-käärmettä innokkaimin pyssyyn on ajanut Ritva Viljanen, joka ei liene Suomen kansalle kovin tuttu, vaikka tuhovaikutukseltaan hän on ollut pitkään yksi pahimmista kansanvihollisista. Suurinta julkisuutta tämä fanaattinen MONIKULTTUURISTI-FEMINISTI sai vuonna 2008, jolloin presidentti Tarja Halonen nimitti hänet sisäministeriön kansliapäällikön jatkokaudelle siitä huolimatta, että valtioneuvosto ehdotti yksimielisesti virkaan pätevämmän Ilkka Laitisen. SETAveteraanina tunnettu Halonen halusi kuitenkin, että mädätystyötä valtion hallinnossa jatkaa nimenomaan nainen, joka ajaa parhaiten presidentin ÄÄRIVASEMMISTOLAISTA agendaa. Tällä hetkellä Viljanen toimii Helsingin kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana. Vuonna 2012 alkaneen viran toimenkuvaan kuuluu sivistystoimen lisäksi myös työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikka.

  Monikulttuuriasiat ovatkin lähellä Viljasen suomalaisvihamielistä sydäntä, jonka paljastaa Homma-foorumin hänestä tehty lähdesivusto. Anonyymiteetin poistamista ja nettisensuuria kansallismieliselle vaativa totalitaristinen tuholainen osaa myös valehdella sujuvasti, sillä hän väitti Satakunnan Kansassa (15.1.2010), että maahanmuuttajat eivät ole Kosovon albaani Ibrahim Shkupollin lisäksi tappaneet Suomessa ketään (asian todellisen laidan voi tarkastaa täältä):…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.fi/2016/11/demokratiailveily-groteskin-guggenheim.html

 10. Putin suorapuheisena — kannattaisi SOS-hallituksen olla tarkkana

  Tänään on lupa olla hiukan ”putinisti” (VIDEO)
  Vladimir Putin moittii Eurooppaa, joka on kyvytön puolustamaan lapsia turvapaikanhakijoiden raiskauksilta. Pakolainen vapautettiin tuomiosta, vaikka oli raiskannut 10-vuotiaan lapsen. Pakolaisella oli ”seksuaalinen hätätilanne”. ”Sellaisella maalla ei ole tulevaisuutta”, moitti Putin.
  http://mvlehti.net/2016/11/03/tanaan-on-lupa-olla-hiukan-putinisti-video/

   • Viha valloillaan:
    tällaiseenko rikolliset, suomalaisvihamieliset vallanpitäjät meilläkin tähtäävät?
    ”WAR ON THE STREETS OF PARIS: Armed migrants fight running battles in the French capital”,
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=141991

    Tilannehan on Ranskassa vallanpitäjien tarkoituksellisen politiikan tulos: rajoittamaton maahantunkeutuja-invaasio riippumatta onko kysymyksessä todellinen pakolainen vai vain ”pakolainen” – tämähän oli myös meillä ennenkaikkea P.Orpon politiikkaa ainakin viime viime syksynä; aika näyttää ovatko tehdyt muutokset politiikkaan lähinnä kosmeettisia vai onko niillä todellista vaikutustakin kun seuraava maahantunkeutuja-tsunami alkaa.

     • Tuo on todella sääli, Ruotsi ennen niin hieno maa ja kaiken sen hyvän polkevat nyt alas tallottavaksi.

      Setäni on asunut stokiksessa 70-luvulta asti ja on nähnyt tämän sairaan kehityksen hyvin läheltä.

 11. Putin puhuu asiaa, sanoi siihen kuka tahansa mitä tahansa!

  Tuollaiset lasten raiskaajat tulisi eliminoida!

  • Teini-ikäisten aivot ovat sairaita – mikä on perussyy?
   ”Vahingollinen kemikaalien, lääkkeitten ja rokotteiden kasautumisen yhteisvaikutus aivoihin syntymästä lähtien on todellinen huolenaihe.” —- unohtamatta perverssiä pornobisnestä joka tuhoaa seksuaalisen identiteetin

   http://magneettimedia.com/teini-ikaisten-aivot-ovat-sairaita-mika-on-perussyy/

   Venäjän mediaa valvova viranomainen on estänyt pääsyn kahdelle maailman suurimpiin kuuluvista pornosivustoista ja kehottanut kansalaisiaan tapaamaan ihmisiä mieluummin oikeassa elämässä.
   http://www.iltalehti.fi/digi/2016091922341921_du.shtml
   Porno on tehokas tapa tuhota kulttuuria sisältä käsin. Kun ihmisten moraali rappeutuu niin kulttuurin selkäranka murtuu. Venäjä ei murru, sieltä aurinko nousee kun Länsi kuihtuu…

   The Secret Life of a Pedophile (Part 3 of 3) — Yliopiston professori puolustaa lapsipornoa ja kaikkien seksuaalisten mielitekojen vapautta ikään katsomatta … lapset vaarassa
   Interestingly enough, Dr Milton Diamond, a University of Hawii professor and director of the Pacific Center for Sex and Society, —who also happens (coincidentally) to be Jewish— has argued that child pornography would be beneficial to society because “Potential sex offenders use child pornography as a substitute for sex against children.” Lisää linkistä
   Dr Diamond is a distinguished lecturer for the Institute for the Advanced Study of Human Sexuality in San Francisco. The same institute lists, on its website, a list of “basic sexual rights” that include “the right to engage in sexual acts or activities of ANY KIND WHATSOEVER, providing they do not involve nonconsensual acts, violence, constraint, coercion or fraud.”
   Another thing these sex pioneers are promoting is “the freedom of any sexual thought, fantasy or desire.” The Institute also states, significantly, that “NO ONE SHOULD BE DISADVANTAGED BECAUSE OF AGE.” (Emphasis added)
   https://www.darkmoon.me/2016/the-secret-life-of-a-pedophile-part-3-of-3/

 12. Totta puhut Huntteri!

  Säälin todella nykynuoria minkälaisessa maailmassa joutuvat kasvamaan.

  Ei ihme että monella on vintti täysin sekaisin jo armeija ikään tullessa.

 13. Venäjä ratkaissut Lännen harjoittaman likaisen putinpropagandan itselleen voitokkaalla tavalla. Koko propaganda tuodaan avoimesti julki ja samalla suututetaan kansa joka tuntee tuon propagandan kohdistuvan myös itseensä koska Putinilla on yli 80% kannatus. Eli Länsi pommittaakin vain itseään.
  Tämä tiedoksi myös meidän valtamedialle

  The Russian media just loves the campaign to demonize Putin
  Remember that roughly 80% plus of the audience watching this are strong supporters of President Putin.  You can imagine what they think when they see these reports. The fully understand that the West hates Putin so much precisely because Putin is one of them, a real Russian who cares for the interests of the Russian people.  So when the West demonizes Putin, it is really all the Russian people who are demonized and their conclusion is simple: the West does not hate Putin, the West hates *us*.  As for “Blame it on Putin” – it has now become a real joke.
  One of the main effects of this kind of demonization is that the Russian public fully understands that there is no way back.  In practical terms, most Russians believe that even if Russia pulled out of Syria, stopped supporting the Donbass or even decided to hand Crimea to the Ukies, the West would still continue to demonize Russia and try to subdue her.  Furthermore, the Russians remember that the only time when the West liked Russia was when she was run by the drunken Eltsin and his coterie of Jewish oligarchs who pillaged Russia and whose reign had consequences similar to what a major war would result in.  Any other Russia is simply unacceptable to the AngloZionist Empire.

  Make no mistake though, there is absolutely no fear of the West in Russia.  Most Russians believe that the Russian armed forces are more than enough to keep West in check.  And they are quite correct.  But there is this acute awareness that were in not for the Russian military, Russia would be treated just like Iraq.

  In the meantime, the Russia media is gleefully feeding the Russian public every bit of russophobic propaganda produced in the West.  Future generations will probably study this period and wonder at the absolutely mind-boggling stupidity of a western propaganda machine which is apparently completely oblivious at the impact of its propaganda on a nuclear superpower.
  http://thesaker.is/the-russian-media-just-loves-the-campaign-to-demonize-putin/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=142028

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here