Kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestöjen kattojärjestö Oxfam on julkaissut raportin yritysverotuskilpailun laajoista vaikutuksista hyvinvointiin.

Järjestön mukaan eräs avaintekijöistä eriarvoisuuden kasvuun on valtioiden käymä yritysverotuskilpailu: Valtiot kilpailevat, kuka verottaa vähimmin, houkutellakseen investointeja. Yrityksiltä saatavien verotulojen vähentyessä valtiot joutuvat turvautumaan joko leikkauksiin, jotka kohdistetaan eniten avun tarpeessa oleviin, tai välillisten verojen (kuten arvonlisävero) korotuksiin, jotka nekin haittaavat eniten köyhiä.

Yrtiysverotuksen keventäminen, varsinkin kohdistuessaan suuriin monikansallisiin yrityksiin, hyödyttää jo ennestään rikkaita omistajia ja osakkeenomistaja, ja kasvattaa eriarvoisuuskuilua. Tällä hetkellä 62 maailman rikkainta henkilöä omistaa saman verran varallisuutta kuin 3,6 miljardia maailman köyhiä yhteensä.

Oxfam ottaa esiin, että Maailman talousfoorumin (WEF, World Economic Forum) kilpailukykuraportin mukaan sijoittajia houkuttelevat kuitenkin muut seikat kuin verotus. Tärkeimpiä houkuttimia ovat toimiva infrastruktuuri, terve, koulutettu työväki ja sosiaalinen vakaus. Näitä taas ei valtiot pysty ylläpitämään verottamatta yrityksiä progressiivisesti.

Yrtiysverokilpailua ylläpitävät omalta osaltaan verokeitaat, joita EU:ssakin on useampia: Alankomaat (Hollanti), Irlanti, Luxemburg ja Kypros.  Muut 15:sta pahimman verokeitaan listalle päässeet maat ovat Bermuda, Cayman-saaret, Sveitsi, Singapore, Curacao, Hong Kong, Bahama-saaret, Jersey, Barbados, Mauritius ja brittiläiset Neitsyt -saaret.

Oxfamin tutkijat loivat listan arvioimalla maiden veropolitiikkaa  sillä perusteella, kuinka laajasti maat käyttivät kolmen eri tyypin vahingollista veropolitiikkaa: yritysveroprosentin tasoa, tarjolla olevien verokannusteiden laatua ja veronkierron torjumiseksi tehdyn kansainvälisen yhteistyön määrää.

Yhdysvaltain presidentin talousneuvonantajien neuvostokin yllätti toukokuussa mielipiteellään: Uusliberaalin politiikan noudattaminen vähentää kilpailua, lisää voittojen ja omistusten keskittymistä monopoliaseman mahdollistamalla ja täten köyhdyttää valtiota. Taloudellinen eriarvoisuus lisääntyy paitsi valtakunnallisesti, myös yritysten sisällä. Kohtuuttoman suuret tuotot vääristävät investointi- ja työllistämispäätöksiä rohkaisten yrityksiä yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti vahingolliseen toimintaan.

Oxfam esittää kansainvälisiä verouudistuksia sekä kansainvälistä verotusyhteistyötä jota johtaisi globaali veroryhmä. Tähtäimessä on  sellaisen verotusjärjestelmän luominen, joka tukisi globaalia, alueellista ja kansallista hyvinvointia ja julkisia intressejä tasa-arvoiselta pohjalta. Tämän varmistamiseksi myös kehitysmaat tulisi ottaa mukaan verojärjestelmän suunnitteluun.

Köyhät maksavat  –  joka maassa

Eurodad (European Network of Debt and Development) julkaisi viime viikolla oman raporttinsa. Eurodad toteaa EU-maiden allekirjoittavan hyvin ongelmallisia verotussopimuksia kehitysmaiden kanssa: ”Yritysystävälliset verotussopimukset” rajoittavat kehitysmaiden mahdollisuuksia verottaa niissä toimivia yrityksiä, vaikka kehitysmaat tarvitsisivat rahat kipeästi koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

”Kehitysmaat maksavat kalliisti globaaleista verotusjärjestelyistä, joita kehitysmaat itse eivät ole olleet luomassa”, Eurodad kirjoittaa todeten, että eurooppalaisten päättäjien enemmistö valitettavasti vastustaa voimakkaasti ajatusta siitä, että kehitysmaat saisivat osallistua verotusasioitaan koskevaan päätöksentekoon.

Moraaliposeerausta ja huuhaa-torjuntaa

EU ja G20 puuhastelevat mustaa listaa verokeitaista. EU:n lista ei kuitenkaan sisällä yhtään EU:n sisällä olevaa verokeidasta, ja on vaikea kuvitella että Yhdysvallat tai Sveitsikään päätyisi mustalle listalle, vaikka aihetta olisi. Oxfam arvioi G20-listan olevan kriteereiltään EU:n vastaavaa listaa heikompi koska se ei puutu ollenkaan yritysten nollavero-politiikkaan.

Huhtikuussa komissio esitteli suunnitelmaa, jolla vaadittaisiin monikansallisia yrityksiä julkaisemaan tiedot niihin maihin maksetuista veroista, joissa ne toimivat. Komission ehdotus koskee kuitenkin vain yli 750 miljoonaa euroa vuodessa tienaavia, EU:n alueella toimivia yrityksiä.

Monenlaisia aloitteita on tehty, mutta ne kaatuvat edunsaajaryhmien poliittisten edustajien vastustukseen. Laeiksi asti päätyvissä aloitteissa on yleensä niin paljon porsaanreikiä ja poikkeuksia, että niiden voimaansaattamisesta ei ole mitään hyötyä; ne kuuluvat hukkaprosessi-kategoriaan.

Vihreän puolueen saksalaismeppi Sven Giegold kertoi 12.12.2016 Saksan johtamien EU-maiden vastustavan komission ehdotusta oikeudenmukaisemman verotuksen tuomisesta EU:n sisälle. Saksan liittolaisia veroasiassa ovat Itävalta, Tsekin tasavalta, Tanska, Latvia, Slovenia ja Ruotsi. Eurodadin raportissa mainitaan Suomen kannattavan julkisuudessa läpinäkyvyyden lisäämistä, mutta että Suomi ei toimi läpinäkyvyyden lisäämisen eteen.

Tax Justice Networkin mukaan Saksassa on maailman salailevimpiin kuuluva finanssilainsäädäntö.

Sosiaalisen EU:n EIB verokeidastelee

Counter Balance -järjestö julkaisi syyskuussa oman raporttinsa Euroopan investointipankin (EIB) kyseenalaisista rahoituskäytännöistä ja olemattomasta läpinäkyvyydestä.

EIB, joka saa alkuvaransa EU-mailta, käyttää toiminnassaan välikäsinä yksityisiä verokeitaista käsin toimivia sijoitusrahastoja sen sijaan että rahoittaisi itse suoraan projekteja. EIB:in verokeidasyhteistyökumppaneista useat ovat sekaantuneet rahanpesuun, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, petoksiin, korruptioon ja ”aggressiiviseen verosuunnitteluun” eli verojenvälttelyyn.

Järjestön mukaan suuri osa EIB:in sijoituksista (67 % vuonna 2015) eli pk-yrityksille tarkoitettu lainoitus ei päädy pk-yrityksille, vaan verokeitaista käsin toimiville asiakkaille. EIB itse ei tarjoa tietoja siitä, mihin sen hallinnoimat varat päätyvät.

EIB:in omassa säännöstössä on sijoituskielto verotusasioissa yhteistyöhaluttomille ja läpinäkymättömille tahoille eli verokeitaisiin. EIB:ia voinee siten hyvällä syyllä kutsua EU:n ikiomaksi rahanpesulaitokseksi, jonka kautta jäsenmaiden varoja ohjataan verosalaisuusvaltioihin.

Jäsenmaiden varat kertyvät veroista – ja köyhimpien turvaksi tarkoitettujen tukien leikkauksista. Radikalisaatiolla ja menoleikkauksilla tiedetään olevan yhteys, joten odotettavissa on, että asioista puhumisen sijaan julkista keskustelua aletaan ohjata populismin nousun pelkoon – vaikka populismi on globalisoitumassa eriarvoisuuden kasvun takia. Ongelmaa ei tarvitse korjata, jos keskustelu saadaan pysymään oireessa.

Radikalisaatiolla ja menoleikkauksilla suora yhteys

 

Ylipäänsä olisi hyvä siivota oma piha – veroasioissakin – ennen kuin moraaliposeeraten alkaa neuvoa muita.

Lähteet

Oxfam (12.12.2016): Tax Battles: The dangerous global race to the bottom on corporate tax https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en.pdf

Counter Balance.org (syyskuu 2016): The dark side of EIB funds: How the EU´s bank supports non-transparent funds based in tax havens http://www.counter-balance.org/wp-content/uploads/2016/09/The-dark-side-of-EIB-funds_report.pdf

Eurodad: Survival of the Richest – Europe´s role in supporting an global unjust taxsystem in 2016 http://www.eurodad.org/files/pdf/1546667-survival-of-the-richest.pdf

EuObserver (12.12.2016): Germany accused of strangling EU tax transparency https://euobserver.com/news/136241

7 KOMMENTTIA

 1. Normaali palkkavero voisi hyvinkin olla tasavero esim. 5 – 10 prosenttia ja ihan pienin tulo nolla. Sitävastoin eniten verohyötyä tulisi pääomaverotuksen muuttamisesta kokonaan progressiiviseksi. Keinotteluun perustuvan liiketoiminnan tulee olla erittäin raskaasti verotettua koska sillä ei ole reaalitalouden kanssa juurikaan mitään tekemistä.

 2. Köyhät ja ne joilla vähiten on ovat nykyisin ne, joilta eniten otetaan. Eliitti jolla rahaa on tekee kaikkensa väistääkseen vastuuta ja yhteisen hyvän edistämistä.
  Niin ovat nyt kansanedustajat, nämä eliitin lakeijat, päättäneet eivätkä laita tikkua ristiin niiden puolesta joiden etua heidät on valittu eduskuntaan ajamaan.
  Eliittiä he siellä kumartavat ja tekevät niinkuin globalistirosvot määräilevät. Ja tietysti suurta korvausta nauttien jonka me sitten saamme heille maksaa.

  • Juuri niin! Ne rotat, kuormasta syöden meidän jo muutenkin kriittisen suureksi paisuttamaansa KOROLLISTA ULKOMAANVELKAAMME jatkuvasti kasvattamalla, Rotschildin kasaarimafiaa lihottaen.

 3. Uusi Suomi kirjoittaa 1.1.2017:

  Uusi Suomi kirjoittaa:

  Raha
  |
  Veroparatiisit

  Brittisanomalehti The Guardianin ja saksalaisen NDR:n haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Euroopan komission nykyinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puuttui aiemmassa tehtävässään Luxemburgin pääministerinä Euroopan unionin yrityksiin lopettaa suurten monikansallisten yritysten veronkierto.

  Guardian kertoo, että muutama EU-maa on pystynyt tehokkaasti torppaamaan yritykset veronkierron pysäyttämiseksi, ja yksi näistä maista on lehden mukaan Luxemburg. Juncker toimi Luxemburgin pääministerinä vuosina 1995-2013, osan ajasta hän oli myös maan valtiovarainministeri.

  Guardianin mukaan EU:n sisällä on ollut salainen komitea, joka on pohtinut, miten veronkiertoa voitaisiin estää ja miten EU-maita estettäisiin kilpailemasta verolaeilla toisiaan vastaan.

  –Komiteaa ei enää ole, se ei ollut kovinkaan toimintakykyinen, koska päätöksiä ei saatu tehtyä yksimielisesti, komiteassa mukana ollut nimetön lähde kertoo Guardianille.

  Lähteen mukaan Luxemburg ja Hollanti olivat säännöllisesti veronkiertoon puuttumisyritykset torpanneita maita. EU:ssa verotusta koskevat päätökset tehdään yksimielisesti.

  Guardianin mukaan sekä Luxemburgin viranomaiset että komissio ovat kieltäytyneet kommentoimasta asiaa.

  Saksalainen europarlamentaarikko Fabio De Masi vaati sunnuntaina Twitterissä Junckerin eroa komission johdosta. Samaa mieltä on Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo.

  –Surkeaa luettavaa. Junckerin pitäisi erota, hän tviittasi.

  https://www.uusisuomi.fi/raha/211405-tietovuoto-eun-nykyinen-ykkosnimi-esti-veronkiertoon-puuttumisen-pitaisi-erota#.WGk4WoUzuh8.twitter

  • No, Juncker on sionistieliitin lakeija jonka tietysti pitääkin torpata tuollaiset hankkeet, niin ymmärrän.
   Mies on suorastaan vaarallinen ja johtaa pakkounionia jonka tehtävä on kuristaa ja kurittaa kansoja ja imeä niistä kaikki mitä on otettavissa. Kyllä asia niin on kun suoraan sanotaan, pelkkää vehkeilyä jossa meidänkin globalistieliitti presidenttiä myöten on mukana.
   Viittaan Uudenvuodenpuheeseen Juhlavuosi aloite kaikille suomalaisille artikkeliin ja siinä Tapio Kuosman kommenttiin.
   Ratkaisu ei tietenkään ole Junckerin ero vaan koko EU:n hajoaminen vasta tuo ratkaisun.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here