Keskustelu alkaa kiihtyä Ylen ympärillä. On jo tässä vaiheessa täysin selvää, että Ylen johto tulee saamaan potkut ja Bilderberg joutuu kestittämään uuden sylivauvan kyseiseen puljuun. Olennaisempaa tässä episodissa on huomata se, että näitä maansa myyneitä ”atteja” on keskuudessamme joka puolella, erityisesti vallan kahvoissa. Heillä on omat lojaalisuusrituaalinsa liittyen niin maansisäiseen uskollisuuteen kuin valtion ulkopuolisille annettuihin lupauksiin. Lisäksi on syytä keskittää huomio siihen tosiseikkaan, ettei valtiota saada itsenäiseksi eikä valtaa takaisin kansalle, jollei keskitytä olennaiseen. Toisin sanoen niin kauan kuin meillä on eduskunta, joka tukee rikollisuutta, osallistuu siihen ja lyö laimin valvontavelvoitteensa, ei tässä maassa muutu mikään. Tästä muutama esimerkki.

Eduskunnan tehtäviin kuuluu perustuslain ja vallan kolmijako-opin mukaan lainsäädännön toteuttaminen, päättäminen valtion rahankäytöstä ja hallituksen valvonta. Tämän lisäksi tälle instituutiolle kuuluu erityistehtäviä, kuten Ylen toiminnan valvonta, Suomen pankin valvonta ja ainakin epäsuoraan mm. eduskunnan oikeusasiamiehen kautta sekä valiokuntien välityksellä virkamiesten, oikeushallinnon ja muun toiminnan seuraaminen.

Eduskunnan budjettivalta

Suomen hallitusmuodon mukaan eduskunta vastaa valtiontaloudesta. Siten HM 66§:

”Eduskunta päättää varainhoitovuodeksi kerrallaan valtion talousarvion, joka julkaistaan säädöskokoelmassa.”

Kirjassaan Kansainväliset ihmisoikeudet (1988) Heikki Karapuu kirjoittaa (s. 84):

”Kansainvälisesti sitovaa sopimusta [taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, TSS:ää] on siis käsitelty Suomessa ikään kuin se olisi velvoittamaton. Merkitseekö tämä, että sopimus on Suomessa todellakin velvoittavuutta vailla? Näin yksinkertainen ei asia onneksi ole. Kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen mukaan sopimus sitoo ylimpiä valtioelimiä täysimääräisesti jo sillä perusteella, että sopimus on ratifioitu. Tältä osin ei velvoittavuus vähene, vaikka voimaansaattaminen on tapahtunut vain asetuksen tasolla. Eduskunta ei saa edes perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää lakeja, jotka ovat TSS-sopimuksen vastaisia. Sopimuksella on siis sen alhaisesta voimaansaattamismuodosta riippumatta osittain jopa suurempi normatiivinen voima kuin perustuslailla. TSS-sopimus sitoo lainsäädäntötoiminnan ohella myös eduskunnan budjettivaltaa.

Eduskunnan on tehtävä hallituksen budjettiesitykseen sellaiset muutokset, että sopimuksen määräys kaikkien käytettävissä olevien voimavarojen keskittämisestä sosiaalisten oikeuksien toteuttamiseen tulee toteutetuksi. Samoin eduskunnalla on velvollisuus käyttää poliittista ja oikeudellista kontrollivaltaansa sopimuksen toteuttamiseksi esim. niin, että eduskunta antaa epäluottamuslauseen tai saattaa oikeudelliseen vastuuseen valtioneuvoston, joka toimii TSS-sopimuksen vastaisella tavalla.”

Turun yliopiston valtiosääntö- ja kansainvälisen oikeuden professor Veli-Pekka Viljanen kirjoittaa teoksessa Perusoikeudet:

’’Perustuslain 3 §:n 1 momentin mukaan eduskunta päättää valtiontaloudesta. Tällä viitataan erityisesti perustuslain 83 §:n 1 momentin säädökseen eduskunnan toimivaltaan päättää talousarviosta vuodeksi kerrallaan. Eduskunta käyttää pääsääntöisesti budjettivaltaansa lainsäädäntötyön muodossa. Kuitenkin budjetin tosiasiallinen käyttö ja varojen hyödyntäminen kanavoituu hallituksen ja ministeriöiden sekä virkamiehistön kautta. Varojen kohdentamisella onkin erityinen merkitys perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisella. Perusoikeudet saattavat, paitsi velvoittaa määrärahan osoittamista tiettyjen perusoikeuksien toteuttamista turvaaviin tai edistäviin käyttötarkoituksiin, myös kieltää määrärahan osoittamisen perusoikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin. On nimittäin huomattava, ettei resurssipulaan viittaaminen poista valtion vastuuta huolehtia perusoikeuksien asianmukaisesta toteuttamisesta.”

Kun tarkastelemme eduskunnan toimintaa 1990-luvun aikana voimme todeta sen, että kyseinen instituutio ei vain laiminlyönyt valvontavelvoitettaan, vaan suoraan edisti ihmisoikeuksien loukkauksia sekä rikoksien tekemistä omalla toimillaan. Kansalaisiin kohdistui räikeitä menettelyitä mm. siten, että yksilöitä tuomittiin vankeuteen ilman rikosta. On olemassa vain virkakoneiston väärennettyjä asiakirjoja tai oikeushallinnon sikailuja. Lisäksi eduskunta hyväksyi pankkituet niiden avulla ja myös suoraan salaisen sopimuksen pankkien ja valtion välillä. Ongelmallista tässä asiassa on se, että kyseinen toiminta täyttää maamme taloushistorian laajimman petoksen suorittamisen, useita rikoksia ihmisyyttä vastaan olevia tekoja sekä poikkeuksellisen laajan rahanpesurikoksen, jossa valtio on suorana osapuolena. Tämän rikosvyyhdin korvausselvittelyt nousevat useisiin satoihin miljardeihin euroihin käsittäen kymmeniä tuhansia yksilöitä.

Suomen pankki ja kultavaranto

Suomen pankki paljasti vuonna 2013 noin 49 tonnin kultavarantonsa sijainnin. Selvityksessä todetaan, että kultaharkot on sijoitettu turvallisina pidettäviin kohteisiin.

On syytä kysyä, onko kyseistä kultaerää enää olemassa, koska useat valtiot ovat vaatineet omaa kultavarantoaan palautettavaksi omalle maaperälleen. Tällaisen vaateen on tehnyt mm. Saksa. Näitä vaateita ei ole täytetty siitä yksinkertaisesta syystä, että kultaa ei ole olemassa. Se on varastettu.

Allekirjoittanut teki tiedon julkitulon jälkeen selvityspyynnön pankkivaltuusmiehille, jotka käänsivät vastausvelvoitteen Suomen pankkiin. Sieltä kerrottiin, että Suomen pankki valmistelee tarkastuskäyntejä sen toteamiseksi, onko kulta olemassa vai ei. Jokainen toki voi ymmärtää, ettei kyseinen seikkailu kultamaalilla värjättyjen volframiharkkojen seassa paljonkaan auta tässä asiassa.

Jos siis on siten, kuten allekirjoittanut pelkää, että maamme kultavaranto on hävitetty anglomerikkalaisten yksityispankkien omistajien toimesta, on peräänkuulutettava ensinnäkin menneitten pankkivaltuusmiesten henkilökohtaista vastuuta valvontavelvoitteen laiminlyömisessä ja toiseksi koko eduskunnan vastuuta kyseisessä asiassa.

Suomen talouden alasajo

Suomen taloutta ollaan ajamassa edelleen tahallisesti alas. Eduskunta esti äskettäin sen viimeisen tehokkaan keinon kuntouttaa Suomi varmalta konkurssilta. Eduskunta esti euroeron halveksumalla kansanvaltaa.

Suomen taloudessa on muutamia erittäin vakavia ongelmia. Ensimmäinen näistä on valtakunnan perustelemattoman korkea yleinen hintataso. Toinen aikaa vievä ongelma on liian kapea yritysten muodostama kansantalouden moottori. Kolmanneksi meillä ollaan rähmällään rahoitusjärjestelmään päin ja erityisesti sellaiseen, jossa valtion päätöksenteolla ei ole mitään roolia. Neljänneksi tätäkin kokonaisuutta johtaa useita rikollisjärjestöjä, jotka hyötyvät niin henkilökohtaisesti kuin myös järjestönä tästä menosta.

Jos siis haluamme taloutemme kuntoon on pureuduttava ongelmiin eikä niistä aiheutuviin seurannaisilmiöihin. ME KANSA -kansanliikkeellä on lääkkeet jokaiseen näistä ongelmista. Mandaatin saatuamme voimme kunnostaa Suomen parissa vuodessa.

Yhteenveto

Jos emme luo Suomeen sellaista järjestelmää, jossa julkista valtaa käyttävät tahot ovat aidossa vastuussa tekemisistään, tulee ”hukka meidät perimään” nopeammin kuin aavistammekaan.

Suomeen on palautettava kolmijaon luoma hallintovalta ja jokaiselle näistä osapuolista oma henkilökohtaiselle tasolle ylettyvä vastuu.

Jukka Davidsson on taloustieteilijä ja kansalaisaktivisti, joka on perehtynyt geopolitiikkaan ja kansainväliseen oikeuteen. Kirjoitus on julkaistu alun perin hänen blogissaan.

Kuva: Johannes Jansson | Creative Commons

Lähteet

Karapuu, Heikki: Kansainväliset ihmisoikeudet (Toim. Marjut Helminen ja K. J. Lång, Mänttä 1988)

Hallberg, Pekka et al.: Perusoikeudet (WSOY, 2011)

19 KOMMENTTIA

 1. Karun totuuden maamme alennustilasta tuskin olisi voinut paremmin tuoda esiin.
  Hieno, lyhyt ja perimmäiset syyt paljastava analyysi siitä vastuuttomuudesta jolla maamme asioita on hoidettu ja koko ajan hoidetaan.
  Ellei tämä herätä kansaa niin sitten ei mikään. Kiitos Jukka Davidsson!

 2. ”Bilderberg joutuu kestittämään uuden sylivauvan kyseiseen puljuun. Olennaisempaa tässä episodissa on huomata se, että näitä maansa myyneitä ”atteja” on keskuudessamme joka puolella, erityisesti vallan kahvoissa.”

  Juuri näin, näitä ”atteja”, Kivisiä, Sipilöitä, Kataisia, Koivistoja, Stubbeja, Soineja, Lipposia, Ahoja, ym. juoksentelee Suomen mantereella, ja voitte olla varmoja siitä, että ohjeet heille näille salaseura-mädättäjille tulee maamme rajojen ulkopuolelta.

  ”Suomen pankki paljasti vuonna 2013 noin 49 tonnin kultavarantonsa sijainnin. Selvityksessä todetaan, että kultaharkot on sijoitettu turvallisina pidettäviin kohteisiin.

  On syytä kysyä, onko kyseistä kultaerää enää olemassa, koska useat valtiot ovat vaatineet omaa kultavarantoaan palautettavaksi omalle maaperälleen. Tällaisen vaateen on tehnyt mm. Saksa. Näitä vaateita ei ole täytetty siitä yksinkertaisesta syystä, että kultaa ei ole olemassa. Se on varastettu.”

  Kyllä, kultavaranto on varastettu, ja suomalaisten eläkerahasto on finanssi-pelureiden käsissä, joten sekin tulee häviämään kuin tuhka tuuleen tässä maailmanlaajuisessa pankkijärjestelmän rysähdyksessä, johon meitä parhaillaan viedään.

  Todella hyvä ja ajankohtainen Jukka Davidssonilta – kiitos!

  • Meillä on ollut RIKOLLISET VALLANPITÄJÄT lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Eikä vähiten siksi, että ns. vallan vahtikoirasta on tullut vallan sylikoira ja tutkiva journalismi on käytännössä kuollut propagandamediaksi muuttuneessa valtamediassa.

 3. 1984 on täällä tänään. Ajatusrikos , totuuskomissio,isoveli=cccp,ddr,usa,eu. Katso kulissien taakse, niin näet ketkä naruja nykivät.

 4. ”Suomen taloutta ollaan ajamassa edelleen tahallisesti alas. Eduskunta esti äskettäin sen viimeisen tehokkaan keinon kuntouttaa Suomi varmalta konkurssilta. Eduskunta esti euroeron halveksumalla kansanvaltaa.”

  Perustuslain mukaan valta suomessa kuuluu Suomen kansalle. Edellämainitun valossa Eduskunta toimii ulkopuolisten tahojen lähtökohdista, vastoin perustuslakia, ja hepuliperustein kuten on esitetty ”kansainväliset sopimukset etc.”

  Jos kansainväliset sopimukset velvoittavat yhtäällä ne velvoittavat myös toisaalla. Suomessa velvoituksia tulkitaan selektiivisesti.

 5. ”On jo tässä vaiheessa täysin selvää, että Ylen johto tulee saamaan potkut ja Bilderberg joutuu kestittämään uuden sylivauvan kyseiseen puljuun.”

  Yle raportoi verkkosivullaan:
  ”Riikka Venäläisestä tulee 9. tammikuuta 2017 alkaen Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja. Nykyinen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen jatkaa tehtävässään.”, http://yle.fi/uutiset/3-9367180

  Runsaan kahden vuoden takainen Ylewatch-blogistin artikkeli antaa viitettä Ylen SUOMALAISVIHAMIELISEN linjan jatkuvuudesta tai peräti korostumisesta:

  ”PUNA-YLE JA HYYSÄRI NE YHTEEN SOPPII.

  Helsingin Sanomien toinen päätoimittaja, pahamaineinen feministiänkyrä, mamuttaja ja punaliberaali, Riikka Venäläinen, siirtyy Ylen uuden Yhteiskunta-toimituksen päälliköksi, kertoo Yle tv-uutiset ja Ylen verkkosivut jutussaan Helsingin Sanomien päätoimittaja Riikka Venäläinen siirtyy Yleen. Mainio valinta kun halutaan tehostaa entisestään Ylen poliittisesti korrektia propaganda-linjaa! Lienee vain ajan kysymys, milloin yhtiöt fuusioituvat keskenään, sillä siitä ne saisivat selvää synergia-etua mädätykselleen. Vuonna 2011 HS:n päätoimittajaksi nimitetty Riikka Venäläinen kertoi Etelä-Suomen Sanomien jutussa, että

  Venäläisen mukaan Helsingin Sanomat on tietoisesti pyrkinyt nostamaan maahanmuuttoa, rasismia ja suvaitsevaisuutta koskevia asioita vahvasti esiin, koska kyseessä on merkittävä yhteiskunnallinen aihe ja koska poliittinen ilmapiiri Suomessa on muuttunut.

  On selvää, että tämä monikultturismia palvova poliittinen linja tulee korostumaan Ylessä entisestään Venäläisen nimitysvalinnan seurauksena.”,
  http://ylewatch.blogspot.fi/2014/08/puna-yle-ja-hyysari-ne-yhteen-soppii.html

 6. ”Allekirjoittanut teki tiedon julkitulon jälkeen selvityspyynnön pankkivaltuusmiehille, jotka käänsivät vastausvelvoitteen Suomen pankkiin. Sieltä kerrottiin, että Suomen pankki valmistelee tarkastuskäyntejä sen toteamiseksi, onko kulta olemassa vai ei. Jokainen toki voi ymmärtää, ettei kyseinen seikkailu kultamaalilla värjättyjen volframiharkkojen seassa paljonkaan auta tässä asiassa.”

  Kullan tiheys on 19,32 g/cm3. Wolframin tiheys on 19.25 g /cm3. Ero on siis jo ensimmäisessä desimaalissa. Käsikopelolla sitä ei kyllä huomaa, mutta nykyteknologialla, Suomihan on korkean teknologian maa on kerrottu, ja ministeri Rehnin pitkän matematiikan taidoilla mahdollisen kuprun selvittäminen Archimedeen lain avulla pitäisi onnistua ilman muita ulkopuolisia asiantuntijoita…

  Kullan sulamispiste on 1064 Celsiusastetta, Wolframin sulamispiste on 3410 Celsiusastetta. Ei tarvitse muuta kuin ottaa selvitysretkelle mukaan ihan tavallinen hitsari, vaikka työttömyskortistosta, ja kertoa, että pitäisi vähän sulatella metalleja ulkomailla. Se kyllä onnistuu, sanoo silloin hitsari, -koska lähdetään? Pillit voi ottaa mukaan, mutta pullot pitää hankkia paikan päältä. Sellainen hommahan hoituu mennen tullen kuin kusella käydessä, -vai mitä, ainakin diplomaattisuhteila.

  Jos sijainti kerran on selvä, niin siitä vaan toimeen.

  Minä kyllä epäilen, että Suomen Pankin ”rusettikaulat” eivät ole kyenneet kumpaakaan näistä toteuttamaan, kun eivät ole kyenneet huolehtimaan muistakaan valuutta-asioista alkaen Mauno Koivistosta. Kysymyksessä on helppo nakki, ei tarvitse edes mitään osata, -riittää kun panee toimeksi… Niin, -se kyllä pitää osata.

  Siitä kun asia on ollut esillä, on jo kulunut aikaa, ja kun faktista tietoa asiasta vieläkään tunnu olevan, niin on tultava siihen johtopäätökseen, että Suomen kultavaranto turvallisena pidettävästä säilytyspaikastaan on joko varastettu tai siirretty muualle yhdessä muiden, esim. aasialaisten aikoinaan turvallisena pidettäviin säilytyspaikkoihin uskomien kultavarantojen kanssa… Suomen kultavarantojen tonnimäärä tässä suhteessa on kuin hyttysen pieru Saharassa.

  Kullan päivän hinta on 34.86 Euroa/gramma. siitä voi laskea paljonko rahaa on hukattu, kun 49 tonnia kultaa on kadonnut ”Kinkkilän” kaivoon . Kuka siitä vastaa…?. Tulemme jälleen samaan kysymykseen, ”Minä kyllä kannan täyden vastuun”… Niinpä niin, missä se näkyy…?

  • Ei pelkästään harkkoina oleva kulta kadonnut, myös Kittilän kaivoksesta kaivetaan kultaa 6 tonnia vuodessa ulkomaalaisen kaivosyhtiön toimesta seuraavat 20 vuotta. Suomeen tuosta toiminnasta ja kultamäärästä jää käteen käytännössä vain kaivosmiesten palkat.

   • Kaivosmies on aina palkkansa ansainnut, mutta saako Suomen Valtio näistä hankkeista muuta kuin verotuloja, ja monikansallisten yhtiöiden kyseessä ollessa (Inmet:tiä) lukuunottamatta todennäköisesti ei sitäkään. Tämä olisi kyllä selvittämisen arvoinen asia monessakin mielessä.

    Kuulemani mukaan, Kanadalainen Inmet (Pyhäsalmen kaivos) on maksanut mittavia summia yhteisöverona Suomeen toimintansa aikana. On liikkunut huhuja laskelmista, joiden mukaan on maksettu yhteisöveroja enemmän/vuosi kuin Nokia koskaan. Totta vai tarua, ottakoon kukin itse selvää.

    Mitä sitten tulee Suomessa oleviin kultaesiintymiin, niin niitä on kulkeutunut muille toimijoille, ruotsalaisomistusten kautta, jotka muut toimijat ovat pääasiassa Australiasta ja Kanadasta.
    Swedut ovat niinkutsutusti ”vetäneet välistä”…

    Kaikki nykyistä presidenttiä edeltävät Koivistosta alkaen ovat eri yhteyksissä selittäneet, ettei Suomessa ole mineraalivaroja. Nykyinen ei ole selittänyt mitään. Osannee olla opportunistisesti hiljaa.

    Tähän liittyy joko totaalista tietämättömyyttä, tai poliittinen silmänkääntötemppu, jolla eräät EU:hun liittymisen ”mähkät” pyritään häivyttämään yleisestä tietoisuudesta.

    Suomi oli ja olisi vieläkin malmiresurssien kartoituksen ja hyödyntämisen huippumaa, ellei toimintaa tarkoituksella olisi ajettu alas. Miksi?, -olisi kysymys joka vihdoin tulisi esittää päättäjille. Ainakin yksi sukupolvi ammatti-ihmisiä on totaalisesti hukattu, kun käytännön tietotaito ei ole siirtynyt.

    Mutta Suomellahan on pienenä maana varaa aloittaa aina uudestaan ja uudestaan lähtöruudusta. Välillä vaan tehdään kaikista torppareita…

    ”Suomen kultavarantojen tonnimäärä tässä suhteessa on kuin hyttysen pieru Saharassa”.

    Kultavarkaat kaiketi ovat tiedossa ja varastetut tonnimäärätkin. Siinä massassa Suomen resurssit edustavat häviävän pientä määrää kokonaisuuteen suhteutettuna, Niiden perään ei kysele kukaan muu kuin Suomi. Mutta kysyykö?…

    Peruskysymyksenä jää olemaan, että ovatko Suomen kultavarannot ehtaa kultaa vai fiktiota, siis nk. partain pärinää?

 7. ”Geert Wilders: ”Euroopassa muhii poliittinen vallankumous.
  22.12.2016

  Parlamentaarikko ja poliittinen suorapuhuja Geert Wilder kommentoi eilen Breitbartissa sitä tilaa, jossa Eurooppa on nyt. Poliittisesta labiiliudesta ja hallintojen legitimiteetin rapautumisesta olemme kuulleet varoituksia aiemminkin, ja myös kuvauksia syistä jotka ovat tähän johtaneet. Wilders on näköalapaikalla, ja hänellä on kyky ymmärtää näkemänsä:

  ”Eilen, ”Islamilainen valtio” otti vastuun maanantai-iltaisesta Berliinin terrori-iskusta, jossa 12 ihmistä surmattiin kuorma-autolla joulumarkkinoilla.
  Tappaja onnistui pakenemaan. Kuitenkin, kuorma-autosta poliisi löysi henkilöllisyyspaperit, jotka kuuluvat Anis Amrille. Tunisialaiselle, joka saapui 2015 Saksaan turvapaikanhakijana.

  Kun viime vuonna Saksan liittokansleri Angela Merkel avasi Saksan rajat lähes miljoonalle pakolaiselle ja turvapaikanhakijalle, hän kutsui islamin Troijan-hevosen omaan maahansa. Niin sanottujen pakolaisten mukana tuli islamilaisen taustan omaavia nuoria miehiä, täynnä vihaa länsimaita ja läntistä sivilisaatiota kohtaan. Yksi heistä oli Anis Amri.

  Poliitikot ovat syyllisiä

  Älkää antako kenenkään kertoa teille, että iskujen tekijät ovat syyllisiä. Poliitikot, jotka toivottivat islamin tervetulleiksi maihinsa, ovat syyllisiä myös. Enkä puhu nyt pelkästään Saksan Frau Merkelistä, vaan kyse on koko läntisen Euroopan poliittisesta eliitistä.
  He ovat poliittisen korrektiuden nimissä tarkoituksella sulkeneet silmänsä islamilta. He ovat kieltäytyneet informoimasta itseään sen todellisesta luonteesta. He eivät suostu tunnustamaan, että tämä kaikki on koraanissa:
  lupa tappaa juutalaiset ja kristityt (Suura 9:29), terrorisoida ei-muslimeja (8:12), raiskata nuoria tyttöjä (65:4),
  orjuuttaa ihmiset seksiin (4:3), valehdella todellisista päämääristä (3:54) -ja käsky aloittaa sota (9:123)
  -ja alistaa koko maailman Allahin tahtoon (9:33).
  Sen sijaan, että he informoisivat itseään, he ovat avanneet maidensa rajat massasiirtolaisuudelle ja kutsuneet turvapaikanhakijat sisään siitä huolimatta, että Isis julisti lähettävänsä terroristeja länteen turvapaikanhakijoiden seassa.

  Rikki olevan Euroopan korjaaminen

  Meidän täytyy epä-islamisoida yhteiskuntamme. Kaikki toimenpiteet jotka teemme määränpään saavuttamiseksi, alkaen islamilaisista valtioista tulevan maahanmuuton lopettamisesta, radikaalien muslimien turvasäilöön paneminen, vapaaehtoisen paluumuuton edistäminen, kansalaisoikeuksien evääminen rikollisislta kaksoiskansalaisilta, ovat askeleita kohti turvallisempaa yhteiskuntaa meille ja meidän lapsille. Se kaikki alkaa siitä, että poliitikkojen toimesta, joilla on rohkeutta kohdata totuus ja sanoa se.

  Yhä enemmän ja enemmän kansalaisia ovat tästä tietoisia. Tämän vuoksi poliittinen vallankumous muhii Euroopassa. Kansallismieliset puolueet kasvavat voimakkaasti kaikkialla. Ne ovat Euroopan paremman tulevaisuuden ainut toivo.
  Meidän täytyy syöstä poliitikot, kuten Angela Merkel, minun oma heikko Alankomaiden pääministeri Mark Rutte ja heidän kaltaisensa kollegat muissa maissa, vallasta pois. Meidän täytyy vapauttaa maamme.

  Ja uskokaa minua, hyvät ystävät, se on täsmälleen mitä me aiomme tehdä. Terroristit, jotka toivovat rikkovansa päättäväisyytemme verisillä julmuuksilla, eivät tule onnistumaan. Me tulemme valitsemaan uudet ja rohkeat johtajat, me tulemme epäislamisoimaan, me tulemme voittamaan!”

  Geert Wilders on Alankomaiden parlamentin jäsen ja Alankomaiden vapauspuolueen (PVV) puheenjohtaja.”

  Koko artikkeli: http://www.nykysuomi.com/index.php/2016/12/22/geert-wilders-euroopassa-muhii-poliittinen-vallankumous/

  • Vallankumous muhii mutta saadaanko se aikaiseksi kun poliittinen valta kansan äänestä viis veisaavaa eduskuntaa myöten ei sitä halua vaan ajaa NWO-agendaa jota nykytilanne palvelee erittäin hyvin. Kansallisvaltiot tuhotaan multikultilla ja saadaan hyvä kaaos aikaiseksi kun näitä terrori-iskuja tapahtuu. Ne palvelevat myös sitä että poliisivaltiokehitys etenee hyvää vauhtia sillä pitäähän nämä terroristit saada kontrolliin ja tietenkin samalla siinä sivussa oma kansa.
   Peli on ovelaa. Kuuntelin radiota vaihteeksi ja siellä mm. Sipilä kommentoi iskuja sanomalla vain lakoonisesti että ’terrorismi on saatava kuriin ja sitä vastaan on taisteltava’ mutta ei mitään siitä että itse ongelma on juuri eliitin oma hanke hajottaa oma kulttuuri. Kaikki palvelee siis NWO-agendaa jonka takana EU ja meidänkin eliitti presidenttiä myöten vankasti seisoo.
   Ollaan tilanteessa jossa kansojen on taisteltava itse valitsemaansa oman maansa johtoa vastaan jotta muutos voisi tapahtua. Muuten mikään ei muutu sillä nykytilanne on globalistieliitille suorastaan herkullinen.

 8. Kansanedustajat henkilökohtaiseen vastuuseen… Siinä missio, jonka toteuttamisen eteen pitäisi tehdä työtä aina ja jatkuvasti. Ei valtaa ilman vastuuta… Jommasta kummasta luopuminen rämettää koko demokratian, ja paketti on hajalla.

  Edellisen päämäärän lisäksi kansanedustajien ryhmäpäätökset joihin puolueissa painostetaan on kiellettävä korruptiivisena toimintana. Kansalainen äänestää vaaleissa ehdokastaan, eikä ryhmää. Ryhmäpäätöksiin painostaminen tarkoittaa edustuksellisen demokratian romuttamista.

  Nyt on jo liikkunut julkisudessa kailotuksia jonka mukaaan valtiollisissa äänestäminen tulisi muuttaa sellaiseksi, että ei enää äänestetä yksilöehdokasta, vaan puoluetta. Tämä jos mikä on viemässä kansanvaltaa yhä kauemmaksi perustuslain tarkoittamasta merkityksestä. Kannattaa seurata ketkä tällaista agendaa ajavat.

  • Hyviä ajatuksia. Itse pidän kaikkein tärkeimpänä kansanäänestyksiä. Kaikista oleellisista asioista tulisi aina järjestää kansanäänestys heti sen jälkeen kun nämä äänestäjilleen uskolliset edustajat ovat tehneet esityön ja vasta kansanäänestyksen tulos ratkaisee toteutetaanko hanke vai ei.
   Kansanäänestykset ovat ainoa tie välttyä näennäisdemokratialta jossa nyt elämme.

     • Poliittinen vallankäyttö on demokraattisen päätäntäkehyksen tulos.
      Vika ei ole poliittisessa vallankäytössä, -parempi niin kuin kriminaalinen vallankäyttö…-vai mitä.? Tarkoitat varmaankin tätä kriminaalista vallankäyttöä, joka on allokoitu niille tahoille, joiden edellytettäisiin käyttävän valtaa demokratian tarkoittamassa merkityksessä.

   • Tämä on IPU:n linja:
    Kun olemme nyt menossa monessa mielessä huonoon suuntaan, tarvitaan suunnan muutos. Sen toteuttaminen on maamme osalta suomalaisten itsensä käsissä.

    Kun edustuksellinen poliittinen järjestelmä on rakenteellisen korruption vallassa, tarvitaan sekä sen tervehdyttämistä, että suoraa demokratiaa.
    Suora demokratia tarkoittaa sitovia kansanäänestyksiä.
    Niiden toteuttaminen vaatii lainsäädännön muutoksia ja se taas vaatii  ennen muuta kansalaisilta tulevaa painetta. Hyvä alku on vaatia kaikkien 50 000 allekirjoitusta koonneiden kansalaisaloitteiden viemistä kansanäänestyksiin.

    Hyvin monet ovat nyt vailla poliittista kotia. Tärkeää on kunkin huolehtia siitä, ettei anna äänensä mennä hukkaan.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here