Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen mielenterveysosaamista vahvistava hanke on hallituksen terveyttä ja hyvinvointia edistävänä kärkihankkeena.

Sen sisällöstä on mielenterveysseuran sivuilla hieman tietoja, ja jo niistä ilmenee aikamoisia ongelmakohtia.

Kyseenalainen on jo hankkeen lähtökohtana oleva tunnettu terveyden määritelmä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Esimerkiksi nykyään ilmenevä sairaaloiden muuttaminen hyvinvointikeskuksiksi viittaa ihmeelliseen nyky-Suomen harhakuvitelmaan. Sodan pahoinvoinninkin keskellä ihminen voi olla terve. Hyvin vähän on myös tiedostettu, että terveyden määrittelyssä on keskeistä kyky ja mahdollisuus.

Terveenä voi korjata sosiaalisiin, fyysisiin ja tunteisiin liittyvien elämää tuhoavien tekijöiden aiheuttamia häiriöitä. Niihinhän ihmiskunnassa vaikutetaan ennakoinnin ja parantamisen kautta. Kun sitten keskitytään tunteisiin liittyvään mielenterveyteen, niin väkisinkin on eriteltävä psyykkinen pahoinvointi, psyykkinen häiriö ja negatiivisesti poikkeava käyttäytyminen, jotka ovat osittain limittäisiä. Niinpä jos ihmiseltä vaikka talo palaa, rakas kuolee tai hän rikkoo lakia, kyseessähän on eri asia kuin esimerkiksi psykoosi.

Tässäkin hankkeessa luotetaan valistukseen ja varhaiseen puuttumiseen. Kuitenkin esimerkiksi aika tunnetun tosiasian mukaan huumekoukussa rimpuilevat tietävät huumehaitoista eniten, eikä masennusaltista mikään itsensä kehittäminen kiinnosta. Niin sanottujen riskiryhmien valistaminen johtaa kiusallisen usein vain sellaiseen noidankehään, että ihmisiä leimautuu riskiperheisiin kuuluviksi, ja he ovat sitten syrjittyinä ja torjuttuina entistä alttiimpia psyykkisille häiriöille. Lisäesimerkkejäkin olisi, vaikka niistä ei sentään sellaista perustetta löydy, että valistus pitäisi kokonaan lopettaa.

Myös varhaisesta puuttumisesta on jo nyt syntynyt ontto kupla, johon monet poliitikot tietämättömyyden suomalla varmuudella viittailevat, vaikka tietävätkin, että varhainen puuttuminen tarkoittaa käytännössä työn tekijöiden puuttumista. Nykyinen ehkäisevä mielenterveystyö on nimittäin rakennettu sellaiselle perustalle, että pyritään saamaan kansalaisia erilaisiin vastaanottohuoneisiin häiriintymisen varhaisvaiheissa, ja häiriöille sekä häiriintyneille etsitään diagnoosinimikkeitä.

Kun vaikkapa ujoudesta sitten tehdään uusi sairausdiagnoosi, työntekijöitä tarvitaan yhä enemmän, ja noidankehä on valmis. Ennakoivassa mielenterveydentyössähän pitäisi keskittyä pahan olon syytekijöihin. Pahaa oloa voi pyrkiä ehkäisemään kaikkialla yhteiskunnassa, kun vain halutaan.

Ennakoivan ja ehkäisevän mielenterveystyön jäsentäminen ikäryhmien avulla ei toimi. Kuitenkin tällaista jäsennystä tässäkin hankkeessa käytetään. Esimerkiksi seuraavat mielenterveyttä suojaavat tekijät on lueteltu hanketta esiteltäessä:

– Myönteiset varhaiset ihmissuhteet
– Kyky luoda ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita. Sosiaalinen tuki, ystävät
– Työyhteisön ja esimiehen tuki
– Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet
– Hyvä fyysinen terveys ja perimä
– Lähellä olevat ja helposti tavoitettavat auttamisjärjestelmät
– Vuorovaikutustaidot
– Ongelmanratkaisutaidot
– Ristiriitojen käsittelytaidot
– Työ tai muu toimeentulo
– Koulutusmahdollisuudet
– Turvallinen elinympäristö
– Riittävän hyvä itsetunto
– Hyväksytyksi tulemisen tunne
– Mahdollisuus toteuttaa itseään

Voihan noita kyllä yrittää ripotella eri ikäryhmiin, mutta onnistuminen on sitten eri juttu. Huomattavasti toimivampi ratkaisu syntyy, jos keskitytään neljään hyvinvoinnin kulmakiveen, jotka oikeastaan jo muinaiset kreikkalaiset löysivät. Ne ovat seuraavat:

– Ihmissuhteisiin liittyvät toiminnot
– Liikuntaan/liikkumiseen ja kehon kuntoon liittyvät toiminnot
– Päivittäiseen toimeentuloon liittyvät toiminnot
– Elämänkatsomukseen liittyvät toiminnot

Presidentti Niinistö asetti virkakautensa alussa peräti työryhmän etsimään merkittäviä arkielämän tekijöitä, jotka estäisivät syrjäytymistä sekä muuta psyykkistä pahoinvointia, psyykkistä häiriintymistä ja negatiivista poikkeavaa käyttäytymistä. Ne ovat tietysti jo unohtuneet mediamyllytyksissä, mutta kun niitä jäsennetään häiriintymisen syistä tehdyn tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan jäsennyksen avulla, saadaan seuraavaa:

Yksinäisyys

– Anna nuorelle aikaasi. Tee ”nyt” jotakin.
– Ota huomioon, että hyvät kaverit vetävät hyviin harrastuksiin.
– Hae apua niin, ettei nuori jää avun hakemisessa yksin.
– Tutustu toisiin vanhempiinkin. Sopikaa yhdessä pelisäännöistä.
– Tarjoa toistenkin lapsille aikaa ja tukea aina kun voit.
– Ihmetelkää yhdessä elämän suuria kysymyksiä.
– Selitä vaikeita asioita ja vastaa vaikeisiinkin kysymyksiin.

Annettavat mallit

– Toteuta hyviä tapoja.
– Siivoa sanainen suusi nuorten lähellä.
– Tutustu vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan ja tue niitä.
– Jo pienelle lapselle kannattaa lukea ääneen. Menkää yhdessä kirjastoon.
– Älä ”tutustuta” alkoholiin tai edes sen hajuun.
– Rakenna lähiympäristöösi vakaa, turvallinen ilmapiiri.
– Kerro tunteista, seurustelusta ja seksistä oikeaan aikaan.

Stressitilanteet

– Ota huomioon, että suorituspaineet ja ylikuormitus aiheuttavat myös näkymättömiä uhkia.
– Suojaa nuorta median harhaanjohtavilta jutuilta ja kuvilta.
– Takaa nuorellesi, että hän voi tulla kotiin, oli tilanne mikä hyvänsä.
– Tartu hetkeen, kun nuori valittaa väsymystä ja uupumusta.
– Ota huomioon, että lapsen ei kuulu ”hoitaa” aikuista.
– Ota huomioon, että kukaan meistä ei lopulta ole niin vahva kuin kuvittelee.
– Mieti, onko ihan pakko aloittaa työpalaveri vielä iltasella.

Rangaistus- ja pettymyskokemukset

– Älä lyö. Piste!
– Älä heitä hanskoja tiskiin, vaikka yllätyksiä tulee.
– Opetelkaa tekemään tylsiäkin hommia ja tehkää niitä yhdessä.
– Yritä, erehdy, yritä.

Menetykset

– Tee univelkojen torjumisen perustaksi päivärytmin lukujärjestys.

Välttelyt ynnä muut huonot sopeutumiskeinot

– Ota huomioon, että nuorten häiriköinti on usein huomion tavoittelua.
– Käytä aikuisen harkintaa siitä, mikä sopii tietokonepelien käytöstä lapsille.
– Älä anna nuorelle liikaa rahaa, tavaraa ja herkkuja.
– Ota huomioon, että kosketus kertoo myös hyväksynnästä, Ota lapsi usein syliin, katso lempeästi, kun nuori tulee siihen vaiheeseen, että karttelee kosketusta.

Elämänmuutokset

– Yritä edistää laillisin keinoin nuoren työllistämistä.
– Muista, että työelämään kannattaa tutustua varhain.
– Tee liikkumisesta ja liikunnasta hauskaa ja vauhdikasta.
– Ota huomioon nuoren oma perusluonne ja taipumukset.

Tässä olisi yksi kesken jäänyt hanke, jota olisi aivan hyvin voitu jatkaa syventämällä esitettyjä kohtia. Sen sijaan mielenterveysseuran uudesta hankkeesta muodostuu esimerkki siitä, miten ennakoivasta mielenterveystyöstä pääsee tulemaan ennen pitkää pelkkää mössöä.

Imatralla tapahtuneen umpihulluuden kaltaisia juttuja on Suomessa sattunut aika monta, ja niiden jälkeen tietysti medioissa jonkin aikaa puhellaan ennakoivan mielenterveystyön tärkeydestä. Kuitenkaan kyseisen touhun toteuttajista, strategioista ja kohteista ei näköjään soteloinneissakaan saada edistystä syntymään. Olisiko mahdollista omaksua sellainen jäsennys, jossa keskitytään hyvinvoinnin kulmakiviin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin? Onko se vain haave tanssilavan luona?

Mielipidekirjoituksen kirjoittaja Juhani Heiska on psykologi.

Ironinen kuvankäsittely: Johanna Lehtonen

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

36 KOMMENTTIA

 1. Mikäpä Suomessa enää osuu kohdalleen ?
  Kaikki on romahtamassa kun valtio ei toimi vaikka valtio on tai pitäisi olla juuri se peruspilari, jonka tehtävä on pitää kansa koossa ja eheänä sekä toimivana.
  Kun valtio hajoaa niin seuraa kaaos ja siinä nyt ollaan.
  Ratkaisuksi tarjotaan yksityistämistä. Kaikki pörssiyhtiöiden käsiin tuottamaan voittoa sijoittajille.
  Miten tällaisessa ilmapiirissä mikään voisi toimia ihmisten hyväksi. Ei se ole mahdollista jos kaiken pitää kannattaa ja tuottaa voittoa. Kansan eheänä ja toimivana pitäminen ei yksinkertaisesti voi olla vain tuottavaa sillä tuotto tulee vasta siitä että valtio toimii ja pitää huolta kansasta joka sitten tuottaa työllään valtiolle sen mitä se tarvitsee pitääkseen huolta kansasta.
  Jo Platon sanoi että valtio tuottaa persoonan, joka toteutuu valtion kautta eikä ihmistä persoonana ole ilman valtiota. Valtio on kaiken perusta. Mutta menepä sanomaan aikamme sipilöille, olliloille, vaalruuseille ym. jotain tällaista niin hyvä ettet saa korvillesi. Heille valtio on lähes kirosana, ikävä riippa josta pitäisi päästä eroon ja niinpä sitä ja sen omaisuutta myydäänkin koko ajan yksityisille yrityksille ja pian on kaikki mennyt ahneiden käsiin voitonteon välineeksi.
  Siksi ollaan kusessa, ja syvällä ja vielä syvemmälle on tarkoitus mennä ellei valtiota saada luotua uudestaan siten että se ottaa vastuun itsenäisyydestä, rahasta, pankista, koulutuksesta, työllisyydestä, terveydenhuollosta ym. asioista, joista valtion ja sen kansalaisten hyvinvointi ja menestys riippuvat.
  Nyt olemme uppoavassa laivassa joka ajelehtii aikansa ennen pohjaan painumistaan. Siksi mikään ei osu enää maaliin.

  • Lisäys: älkäämme siis ihmetelkö miksi nuoret syrjäytyvät ja yhä enemmän jo aikuisetkin vanhuksista puhumattakaan ,
   ja älkäämme ihmetelkö miksi henkinen pahoinvointi kasvaa, miksi rikollisuus, miksi epäsosiaaliset luonnehäiriöt ovat kasvussa kun jo lapsetkin kovin usein jäävät heitteille vanhempien pahoinvoinnin ja taloudellisten vaikeuksien tai työttömyyden takia … tässä vain muutama esimerkki
   ihmetelkäämme sen sijaan sitä miksi kaikki vastuu on valtaosin köyhien ja vähävaraisten veronmaksajien (siis ei rikkaiden, joilla varaa olisi muuhunkin kuin sijoittamiseen) rasitteena,

   Mihinkään näistä ongemista ei hallitus puutu kuin oiretasolla eli hoidetaan vain oiretta mutta ei sitä miksi laiva vuotaa ja on uppoamassa
   Älkäämme siis ihmetelkö miksei mikään mene maaliin , sellainen on energian tuhlausta, energian joka tulisi käyttää maan poliittisen eliitin uudistamiseen ja vaihtamiseen sellaiseen jota kiinnostaa valtion koossa pitäminen ja kansalaisten asiat eikä pelkkä oma rikastuminen.
   Sitten vasta voimme odottaa että edes jotain alkaisi mennä maaliin.

  • Kun muut eivät kommentoi niin jatkan
   ’…Esimerkiksi nykyään ilmenevä sairaaloiden muuttaminen hyvinvointikeskuksiksi viittaa ihmeelliseen nyky-Suomen harhakuvitelmaan.’
   Hyvä artikkelin kriittinen lause. Kuinka sairaala voi olla hyvinvointikeskus ? Ei mitenkään. Se voi vain pyrkiä muuttamaan pahoinvointia hyvinvoinniksi
   Mutta nwo-fraseologiassa kaikki käännetään nurin päin. Räikein esimerkki on, että ’sota on rauhaa’.
   Yhteiskuntakaan ei voi olla hyvinvointiyhteiskunta jos kansalaiset voivat pahoin kuten nyt voivat mutta silti hehkutetaan katteettomasti sanaa hyvinvointiyhteiskunta.

 2. Uudenvuoden puheenvuoro
  … näin kirjoittaa Antti Pesonen, IPU:n puheenjohtaja

  Alkanut vuosi on Suomen itsenäisyyden saavuttamisen muistovuosi. Suomen itsenäistymisestä tulee  kuluneeksi sata vuotta. Heinäkuussa 1917 eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi ja saman vuoden joulukuun 6. annettiin itsenäisyysjulistus.

  Valtiollinen itsenäisyys merkitsi sitä, että Suomella oli sen jälkeen muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, omaan lainsäädäntöön nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka.

  EU-Suomi ei täytä edellä mainittuja itsenäisen valtion tunnusmerkkejä. Valtiollisesta itsenäisyydestä luovuttiin v. 1995 alussa, kun Suomi liitettiin Euroopan unioniin.

  Suomen perustuslain mukaan maamme on edelleen itsenäinen tasavalta, jossa ylin valta kuuluu Suomen kansalle. Jokainen joka haluaa, voi nähdä, että ylin valta on todellisuudessa siirretty Euroopan unionin ylikansallisille elimille kaikissa asioissa, jotka EU on ottanut päätettäväkseen.

  Kun elämme Suomen itsenäistymisen muistovuotta on pakko korostaa sitä tosiasiaa, että  EU:n lainsäädäntö on jäsenmaiden lakien yläpuolella. Mitään todellista valtiollista itsenäisyyttä ei Suomella EU:ssa ole eikä voi olla.

  Euroopan unionin tärkeimpiä taustavoimia ovat suurten jäsenmaiden lisäksi suuryritykset, suursijoittajat ja suurpankit. Tällainen demokratian vastainen harvainvalta ei voi olla hyvinvoinnin eikä rauhan tae. Se on päinvastoin eriarvoisuuden lähde ja ruutitynnyri.

  EU:n suuret jäsenmaat ovat omasta päätösvallastaan luopumisen vastineeksi saaneet merkittävää valtaa EU:n päätöksentekoon. Suomen kaltaiset pienet maat eivät tällaista vastinetta itsenäisyydestä luopumiselle ole saaneet.
  Maamme perustuslaista on keskeiseltä osaltaan tehty kuollut kirjain. Asiaa ei paranna se, että EU-jäsenyys hiljattain lisättiin perustuslakiin ja näin sinne tuotiin sovittamaton ristiriita. Itsenäisyys ja EU-jäsenyys eivät voi toteutua yhtä aikaa.
  ….
  Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka on luopunut omasta rahastaan. Euro on ollut Suomelle ja suomalaisille erittäin kallis harharetki. Tämän myöntävät nyt jo monet nykyistä  valtarakennetta lähellä olevatkin.

  Kaikkia kalliiksi käyneiden virheiden seurauksia ei voida korjata. Mutta mitä pikemmin suomalaiset heräävät näkyvästi vaatimaan maamme suunnan perusteellista muuttamista, sen vähemmillä vaurioilla selviämme.

  Brittien päätöksen jälkeen ei enää kuulu väitteitä, että EU:sta ei voi erota. Päätökset Suomen oman rahan ja itsenäisyyden palauttamisesta on tehtävä eduskunnan enemmistöllä. On selvää, että ennen tuollaisia päätöksiä tarvitaan merkittäviä muutoksia eduskunnan kokoonpanoon. Tämä on suomalaisten käsissä tulevissa vaaleissa.

  Meillä Suomen uudelleen itsenäistymisen kannattajilla on velvollisuus vastata  kysymykseen Mitä EU:n jälkeen?

  Lyhyt vastaus kysymykseen on, että EU-jäsenyyden vaihtoehto on itsenäisyys ja aito  demokratia. Kansainvälistä yhteistyötä voi itsenäinen Suomi tehdä paremmin kuin alistussuhteessa unioniin oleva EU-Suomi. Ihmiset voivat liikkua vapaasti ja kauppaa voidaan käydä ilman EU-jäsenyyttäkin. Tämän todistaa vaikkapa Islannin, Norjan ja Sveitsin tilanne.

  EU-Suomen nykytila osoittaa, että Suomi tarvitsee valtiollista itsenäisyyttä aidon kansanvallan ja kaikkia koskevan hyvinvoinnin perustaksi.

  EU-aika on merkinnyt kasvavaa eriarvoistumista, julkisen sektorin ja peruspalvelujen  jatkuvia leikkauksia sekä velkaantumista ulkomaille. Se on merkinnyt myös kansallisomaisuuden yksityistämistä ja myyntiä pääosin ulkomaisiin käsiin. Suomi on sidottu EU:n rakenteilla olevaan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan – siis sotilasliittokehitykseen. Tällaiseen ei ole missään vaiheessa kansalaisten tukea kysytty.

  Oman rahan puuttuminen on pitkään merkinnyt vaikeuksia maamme viennille ja kotimarkkinayrityksille.
  …..
  Kansalaisten tyytymättömyys harjoitettuun politiikkaan on suurta. Useimmat suomalaiset haluavat oikeudenmukaisempaa, eriarvoisuutta vähentävää yhteiskuntaa. Enemmistö kannattaa sitä, että hyvät peruspalvelut ovat kaikkien saatavilla iästä ja maksukyvystä riippumatta. Työn alla oleva sote-uudistus näyttää pahentavan eriarvoisuutta. Sen toteuttaminen kaavaillussa muodossa vaikuttaa olevan aikapommi.
  …..
  Työttömyys on keskeinen ongelma. Työttömyys on todellisuudessa paljon suurempaa kuin viralliset tilastot kertovat. Jotta löytyy kestäviä vastauksia, on itse ongelma tunnistettava.

  Työttömyys ei ratkea tuotantoa lisäämällä. Suomen kokonaistuotanto on vuodesta 1990 yli kaksinkertaistunut, mutta tehtyjen työtuntien määrä ei ole kasvanut ollenkaan. Edes  maailman suurimman vientiylijäämän tehneessä Saksassa työtunnit eivät ole kasvaneet. Tuotannon tehostaminen ja automatisointi lisäävät tuotantoa mutta vähentävät ihmistyön tarvetta.

  Työhön pitää suhtautua uudella tavalla, kun säännöllistä palkkatyötä on tarjolla yhä harvemmille.

  Työllisyyden parantamisessa avainkysymys on työn tarjoamisen helpottaminen. Tämä voidaan toteuttaa eräänlaisella jalostetulla robottiverolla. Nykyiset työn sivukulut poistetaan   ja korvataan ne tuotannon perusteella kerättävällä maksulla. Palvelualojen työllisyyttä voidaan parantaa nostamalla merkittävästi arvolisäverovelvollisuuden alarajaa.

  Tämän lisäksi tarvitaan porrastettua perustuloa. Erityisesti nuorille on taattava työtä tai muuta mielekästä tekemistä. Työtä on jaettava. On paljon eläkeikää lähestyviä työssä käyviä, jotka olisivat terveydellisistäkin syistä valmiit antamaan työnsä nuorille. Tämä on tehtävä mahdolliseksi ja kannattavaksi.

  …..
  Talouskasvu ei siis robottien maailmassa merkitse ihmistyön lisääntymistä, pikemminkin päinvastoin. Talouskasvu ei myöskään takaa hyvinvoinnin kehitystä, jos ja kun kasvun tulokset viedään pois maasta ja usein vielä veroja maksamatta. Kokonaistuotanto, bkt ei mittaa hyvinvointia.

  Nykyinen talousjärjestelmä horjuu vakavasti. Kasvun pakko syntyy rahajärjestelmästä. Vallalla on harha siitä, että luonnonvarojen käyttöä voi loputtomasti kasvattaa ja raha on rajallinen voimavara. Todellisuudessa on päinvastoin. Luonnonvarat ovat rajalliset ja niitä käytetään jo kestämättömällä tavalla. Raha sen sijaan on sopimus. Ja sopimuksia voidaan muuttaa.

  Tosiasioiden tunnistamisen pitää johtaa siihen, että huomio kiinnitetään kakun jatkuvan kasvattamisen sijasta tuon kakun sisältöön ja jakamiseen. Työllisyyteen, kaikkien pärjäämiseen, perustarpeiden tyydyttämiseen ja elämän laatuun keskittyminen ei tarkoita niukkuutta ja kurjuutta, vaan riittävyyttä ja hyvinvointia.

  ………
  Suomen taloudessa hämmästellä voi vaikkapa sitä, miten kaikkein ilmeisimpiin tarpeisiin ja investointeihin ei näytä löytyvän rahaa. Julkisista rakennuksista arvioilta kolmannes kärsii kosteusvaurioista. Tästä aiheutuu suurta inhimillistä kärsimystä ja myös taloudellisia menetyksiä. Miksi valtiovalta ei käynnistä systemaattista investointiohjelmaa tähän suurongelman korjaamiseksi?

  Sama kysymys voidaan asettaa tieverkoston suhteen. Nyt näyttää, että kansallisomaisuuteen kuuluva tieverkko aiotaan yhtiöittää ja antaa tienkäyttäjien rahastaminen joidenkin operaattorien tehtäväksi. Tämä on mieletöntä.

  Oman rahan, keskuspankin ja itsenäisen lainsäädännön avulla valtiovalta voi ottaa sen  vastuun taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä, joka sille kuuluu.

  Järkevää ja kannattavaa on myös lisätä omavaraisuutta. Miksi mennä merta edemmäksi kalaan, kun Suomen ruokalasku on vuositasolla 2000 miljoonaa euroa ja energialasku  8000 miljoonaa euroa miinuksella? Sekä ruuan että energian omavaraisuuden merkittävä  kasvattaminen on täysin omissa käsissämme, kun niin haluamme.

  ……
  Asumisen kustannukset ovat kasvaneet liikaa. Tässäkin on vastuu valtiovallalla. Menemättä kaikkiin yksityiskohtiin voi kysyä, miksi ei voisi olla niin, että valtiovalta keskuspankkinsa avustuksella antaisi jokaiselle asunnontarvitsijalle pitkäaikaista ja vaikkapa korotonta lainaa? Vuokra-asumisen kustannuksia voidaan myös alentaa kun on poliittista tahtoa. Nykyinen tukimalli, jossa lähes kahden miljardin euron vuotuiset asumistuet valuvat kiinteistösijoittajille, on älytön.

  Asumisen tulevaisuutta lienee se, että yhä useammista asunnoista tehdään siirrettäviä. Tämä tuo monia etuja. Rakentamiseen pitää löytää vastuullisuutta, jotta päästään kestämättömistä laatuongelmista.
  ……
  Ihmisen tulevaisuus riippuu siitä, löydämmekö tasapainon tarpeidemme ja luonnon kestokyvyn välille. Tilanne näyttää huonolta, kun katsotaan kokonaisuutta. Suomessa olemme ongelmien suhteen maailman mitassa vielä onnellisessa asemassa.
  Suomalaiset ratkaisut ilmasto- ja ympäristökriiseihin vastaamisessa voivat olla merkittäviä sekä itsemme että pienen maan näyttämän esimerkin takia. Siksi niitä ei pidä vähätellä. Siirtymistä uusiutuvaan energiaan on joudutettava. Tässäkin on kysyttävä keiden ehdoilla ja keiden hyväksi päätöksiä tehdään?
  ……
  Menneen runsaan vuoden aikana maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat nousseet eri asemaan kuin aiemmin.
  Suomi tarvitsee omaa rajavalvontaa ja itsenäistä lainsäädäntöä myös maahanmuuttopolitiikassa.

  Kun puhumme turvapaikanhakijoiden kohtelusta, kannattaa muistaa vastavuoroisuus. On mahdollista, vaikkakaan ei näköpiirissä, että suomalaiset joskus ovat turvapaikan tarpeessa. Mitä haluaisimme ihmisten tekevän meille vastaavassa tilanteessa? ”Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa”. Näin sanoo YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14 (1) artikla.

  Hädänalaisten auttamisen pitäisi olla itsestään selvää. Kaikenlaisen syrjinnän torjumisen ja  kaikkien ihmisten hyvän ja tasavertaisen kohtelun pitäisi myös olla itsestään selvää.

  Yhtä selvää on, että Suomen lakien ja ihmisoikeuksien noudattamista sekä hyvien tapojen kunnioittamista on vaadittava kaikilta maassa olevilta.

  Turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa voidaan tehdä paha virhe, jos keskitytään pelkästään heidän tarpeisiinsa ja unohdetaan huolehtia paikallisväestön tarpeista, sanoi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean johtaja, joka kävi Suomessa keväällä 2016. Hän korosti, että kotouttamisen voi tehdä ja siinä voi onnistua monella tavalla, mutta se ei onnistu, jos paikalliset kokevat, että heitä ei kohdella tasapuolisesti. ”Olemme nähneet saman ilmiön vuosien varrella monissa maissa, monissa eri konfliktitilanteissa. Ihmiset eivät lähtökohtaisesti ole rasistisia tai muukalaisvastaisia, mutta jos he kokevat, että heidän turvallisuutensa tai palvelunsa heikkenevät, ongelmia tulee varmasti.”

  ”Turvapaikanhakijoiden tarpeista on tietysti huolehdittava, mutta on tärkeää huolehtia myös paikallisen väestön terveyspalveluista, koulutuksesta ja asumisesta. Jos näiden ja turvapaikanhakijoiden palvelujen välillä ei ole tasapainoa, luodaan pohjaa muukalaisvastaisuuden nousulle”. Näin siis sanoi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean johtaja.

  Mitä taas tulee turvapaikan hakemisen syihin, on niihin puututtava. Lähi-idän ja Keski-Aasian väkivaltaisuudet johtuvat pitkälti Lännen aseellisesta asioihin puuttumisesta. Tämän valtioiden hajottamisen lopettaminen on välttämätöntä terrorismin lopettamiseksi. Suomi on pieni ratas, mutta EU on suuri ratas tässä valtioterrorismissa. Suomen on irtisanouduttava siitä. Vastuu valtioiden hajottamisen seurauksista kuuluu tekijöille.
  ……
  EU-Suomi on sitoutunut unionin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Erityisesti Lissabonin sopimuksen, EU:n perustuslain voimaantulon jälkeen tämä tarkoittaa sitoutumista sotilasliittokehitykseen.

  Suomen tärkein turvallisuuspoliittinen kysymys on edelleen maamme suhde suurvaltanaapuriin Venäjään. Voimme itse valita nojaammeko tässä suhteessa voimaan vai taitoon.

  Voimaan nojaaminen tarkoittaa tuon voiman hakemista muualta, koska pienellä Suomella ei itsellään voi olla suurvaltaan verrattavia voimia. Tämä tie vie sotilaalliseen liittoutumiseen. Ja sillä tiellä Suomi nyt on.

  Taitoon nojaaminen tarkoittaa sen näkemistä ja oivaltamista, että Venäjä ei uhkaa Suomea ellei Suomi uhkaa Venäjää. Pieni Suomi ei voi uhata Venäjää, mutta sellainen Suomi, joka antaa alueensa muiden liittoumien tai suurvaltojen käyttöön, tekee itsestään uhan Venäjälle. Samalla se tekee Venäjästä uhan itselleen.

  Taitoon nojaava itsenäinen ja puolueeton Suomi pysyttelee sotilasliittojen ja suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Sellainen Suomi on koko pohjoisen Euroopan vakautta lisäävä tekijä. Puolueeton Suomi voi toimia laajemminkin rauhan rakentajana ja välittäjänä.

  Puolueettomuus on nyt menneisyyttä, mutta ennen muuta sen tulee olla osa uudelleen  itsenäistyvän Suomen tulevaisuutta.
  ……
  Kun olemme nyt menossa monessa mielessä huonoon suuntaan, tarvitaan suunnan muutos. Sen toteuttaminen on maamme osalta suomalaisten itsensä käsissä.

  Kun edustuksellinen poliittinen järjestelmä on rakenteellisen korruption vallassa, tarvitaan sekä sen tervehdyttämistä, että suoraa demokratiaa. Suora demokratia tarkoittaa sitovia kansanäänestyksiä. Niiden toteuttaminen vaatii lainsäädännön muutoksia ja se taas vaatii  ennen muuta kansalaisilta tulevaa painetta. Hyvä alku on vaatia kaikkien 50 000 allekirjoitusta koonneiden kansalaisaloitteiden viemistä kansanäänestyksiin.

  Hyvin monet ovat nyt vailla poliittista kotia. Tärkeää on kunkin huolehtia siitä, ettei anna äänensä mennä hukkaan.
  ….
  Aiemmat sukupolvet ovat tehneet paljon työtä maamme rakentamiseksi. Nykyisten suomalaisten vastuulla on se, millaiseksi maamme kehittyy.

  Tärkeää on antaa asioiden ottaa mittaa toisistaan – ja tarvittaessa riidellä. Silloin parhaiten varmistetaan että enää ei toistu ihmisten äärimmäinen vastakkain asettuminen. Tästä olkoon varoittavana esimerkkinä sisällissota, josta tulee kuluneeksi sata vuotta v. 2018.

  Nyt meneillään oleva taistelu Suomen itsenäisyyden palauttamiseksi voidaan ja pitää käydä ilman väkivaltaa. Itsenäisyystaistelun yksi tärkeä puoli on, että se loppuu vasta kun se on voitettu.

  http://ipu.fi

 3. Mitä mieltä olette antipsykologiasta?
  Äskettäin tuli vastaan joku youtubevideo, jonka mukaan psykologit ovat korruptoituneita psykiatrejakin pahempia, koska kehittelevät pakonomaisesti kaikkea muuta paitsi ratkaisuja lähtien siitä, että ongelmat lähtevät merkittäviltä osin uhrin ympäristöstä.

  ”Huomattavasti toimivampi ratkaisu syntyy, jos keskitytään neljään hyvinvoinnin kulmakiveen, jotka oikeastaan jo muinaiset kreikkalaiset löysivät. Ne ovat seuraavat:

  – Ihmissuhteisiin liittyvät toiminnot
  – Liikuntaan/liikkumiseen ja kehon kuntoon liittyvät toiminnot
  – Päivittäiseen toimeentuloon liittyvät toiminnot
  – Elämänkatsomukseen liittyvät toiminnot”

  Jep.
  Mutta monet niistä yhdistysaktiiveista ym., jotka projektihakemuksia rustaavat, ovat lihavia ja / tai heikkokuntoisia ja siinä on taustaa sille, miten he kokevat ja mitä jaksavat…
  Taustalla lienee merkittävästi kuvitelma, että keho on vain kone ja väline ja sen voi siksi ohittaa.
  On hyvin harvinaista nähdä edes johonkin fyysisen kunnon ulottuvuuteen rajoittunutta, saati kokonaisvaltaista, pohdintaa siitä, mikä olisi luonnollisesti (kehon kapasiteettiin nähden) ja psykososiaalisiin haasteisiin nähden niin hyvä kunto, ettei sen parantaminen auttaisi ainakaan vähäistä enempää.

  • ’…psykologit ovat korruptoituneita psykiatrejakin pahempia, koska kehittelevät pakonomaisesti kaikkea muuta paitsi ratkaisuja lähtien siitä, että ongelmat lähtevät merkittäviltä osin uhrin ympäristöstä.’

   Lähes kaikki ovat korruptoituneita, lääketeollisuus ohjaa koko lääketiedettä, ei vain psykiatriaa jossa voitot ehkä ovat suurimpia. 700 000 syö näitä psyykenlääkkeitä, joilla tehdään enemmän vahinkoa kuin hyötyä sanovat monet tutkijat.
   Psykologit varmaan ovat mestareita psykologisoimaan kaiken ja aina tai ainakin aika usein löytyy joku hyvä syy jostain muualta kuin itsestä. Vaikka usein syy onkin tai voi olla muualla niin voi kysyä kannattaako siihen keskittyä liikaa vai pitäisikö ajatella enemmän tyyliin ’terve sielu terveessä ruumiissa’ ja korostaa nykyistä enemmän omaakin vastuuta.
   En tiedä, helppo ulkopuolelta antaa neuvoja vaikkei se aina ole edes viisasta mutta ehkä pohdinnan arvoista.

   • Perimmäinen syy kaikkeen mädännäisyyteen on kulttuurimarxismi jolla halutaan kehitystä pakottaa kohti sosialismia ja kommunismia.
    Kun kaikki saadaan ’ihanasti rempalleen’ niin ahtaalla olevat ihmiset tarttuvat oljenkorteen joka on sosialismi eli pienen eliitin harvainvalta kuten näimme aikoinaan NL:ssa. Nykyisin sitä kutsutaan NWO:ksi.
    Se on kuitenkin suurta petosta koska sosialistinen valtio ei ole koskaan kansan ohjaama valtio vaan pienen eliitin poliisivaltio jossa tehdään kuten Meksikon pikajunassa. siis kuten ’rosvot määräilee’.

    Kulttuurimarxismi
    https://www.youtube.com/watch?v=9kJPMUuQ0-0
    Kulttuurimarxismin tavoite on luoda nimenomaan ja ainoastaan sosialistinen tai kommunistinen valtio. Siksi linkin videossa pitäisi puhua sosialismista tai kommunismista eikä vain valtiosta sillä valtio voi olla ja sen tuleekin olla muuta kuin sosialismia tai kommunismia.
    Vahva valtio on pelkästään hyvä asia silloin kun se on kansanvallan ohjaama ja toimii kansan haluamalla tavalla tai on kansan demokraattisessa kontrollissa kansanäänestysten kautta.
    Se on silloin kuin koko kansan yhteinen sydän joka pumppaa verta koko yhteiskuntaruumiiseen.
    Sosialistinen tai kommunistinen valtio taas on pienen eliitin tai yhden puolueen hallitsema valtio kuten esim. NL oli. Se on todellisuudessa kansanvallan irvikuva, puoluediktatuuri. Se kantaa huolta vain eliitistä, joka on vallassa ja joka määrää miten valtio toimii.
    Kun valtio hävitetään tai tuhotaan – kuten nyt tietoisesti tehdään – niin valta siirtyy pois kansalta ja sen ovat kaapanneet yksityiset suuryritykset jotka eivät tunne mitään aitoa vastuuta kansasta joka alistetaan hyödynnettäväksi voimavaraksi ja ihmiset jäävät oman onnensa varaan.
    Periaatteessa tilanne on sama kuin kommunismissa.
    Kulttuurimarxismilla nimenomaan halutaan edistää SOSIALISTISEN VALTION tai kommunismin kehitystä, ei demokratiaa ja kansanvaltaa. Se on strategia jolla toimiva yhteiskunta hajotetaan sisältä käsin.

    • Harvainvaltaan, diktatuuriin tähtäävien kulttuurimarxististen (eli kaunistelemattomasti sanottuna kommunististen) kansanvihollisten tärkein työväline on POLIITTINEN KORREKTIUS. Se on osa repressiivistä toleranssia (tukahduttavaa suvaitsevaisuutta), koska sillä pyritään mielen ja kielenkäytön hallintaan. Poliittinen korrektius on pohjimmiltaan kompromettointia, suvaitsemattomuutta, mustamaalaamista ja sensuuria – asioista ei saa puhua niiden omilla nimillä. Ja kun vapaa keskustelu on ”kohteliaisuuden” nimessä kielletty, sitä pyritään ohjaamaan kulttuurimarxismin haluamilla tavoilla. Hämmennys, pelko, demoralisaatio – kas siinäpä vasemmiston keinot.

     Mitä tähän repressiiviseen toleranssiin kuuluu? Se on tiivistettävissä kymmenkohtaiseen ohjelmaan:

     1. Tehotoisto. Repressiivisen toleranssin kohteena olevasta asiasta (homous, feminismi, maahanmuuttajat) on puhuttava kovaa ja usein mediassa eli tehotoisto – perinteinen manipulaation keino siis. Toistetaan joka tuutista kunnes varmasti menee perille.
     2. Instituutioiden soluttaminen. Konservatiivisten instituutioiden, varsinkin kirkkojen, katsannot on muutettava ja tuettava Raamatun sanan vastaista teologiaa tai yhteiskunnallisissa instituutiossa yhteiskunnan vastaista agendaa.
     3. Kompromettointi. Instituutiot, varsinkin kirkot, tulee saattaa huonoon valoon ja niiden moraalinen arvovalta tulee murenetaa – saattamalla ne naurunalaisiksi, keksimällä skandaaleja, vetoamalla suvaitsemattomuuteen jne.
     4. Tieteellinen sanahelinä. On vedottava tieteeseen ja julkiseen mielipiteeseen vaikka ilman perusteita, sillä tieteellä on helppoa vakuuttaa suuret massat.
     5. Pedigree underdog. Kohteena olevan asian edustajien (homojen, naisten, maahanmuuttajien jne) on tietoisesti otettava uhrin asema vaikka ovat haastajia ja vaikka he olisivatkin etuoikeutetussa asemassa.
     6. Help, help, I’m being repressed!. On vedottava kaikessa syrjintään ja suvaitsemattomuuteen. Ns. kunnon kansalaiset pitää esittää sortajina, riistäjinä ja bigotteina.
     7. Valkomaalaus. Kohteena olevan asian edustajat on kuvattava positiivisesti. Mistään tämän asian edustajien kipupisteistä (sukupuolitaudit, psyykkiset ongelmat, väkivaltaisuus, väärinkäytökset, rikollisuus) ei saa puhua. Kaikki tutkimukset asiasta on kiellettävä tai nujerrettava.
     8. Vastustajien mustamaalaus. Vastustajat on leimattava ja heistä on tehtävä huonoja ihmisiä – asiallisilla perusteilla ei väliä, kunhan pidetään meteliä.
     9. Selkäänpuukotus: asian arvostelijat on saatettava huonoon valoon, ja henkilökohtaiset heikkoudet tulee nostaa framille.
     10. Vastustajien leimaaminen sairaiksi. Fobiat ovat lääketieteellisiä termejä, ja niitä ei voi antaa kevyin perustein. Siksi sellaisia käsitteitä kuin homofobia, gynofobia, islamofobia jne tulee käyttää leimaavasti ja syrjivästi. Vastustaja ei enää ole tällöin vakavasti otettava.

     Vastaa

     • Samaan päämäärään pyrkivät kommunistit ja FINANSSI-superkapitalistit sopivat hyvin saman katon alle:

      ” ”The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government, combining super-capitalism and Communism under the same tent, all under their control … Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.” – Congressman Larry McDonald, 1976

      In 1983, Congressman McDonald was either killed or captured. Either way, he was eliminated.” – https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/34833l/the_drive_of_the_rockefellers_is_to_create_a/

     • ”Samaan päämäärään pyrkivät kommunistit ja FINANSSI-superkapitalistit sopivat hyvin saman katon alle:”

      Totta helekutissa, kysymyshän on samasta ideologiasta, -keskusjohtoisuudesta omien intressien optimoimiseksi.

     • Kulttuurimarxistinen saasta on levinnyt myös oikeuslaitokseen,
      Ylewatch-artikkeli lokakuulta 2013:

      ”DEMLAN JURISTIT JÄRJESTÄVÄT HOTELLIOLOT ULKOMAALAISILLE RIKOLLISILLE
      YLE TV 1, 14.10.2013, klo 20.00 MOT: Veljeskansojen vankirumba

      Jo joka kuudes vanki Suomessa on ulkomaalainen. Heidän kotiuttamistaan hankaloittavat Suomen naapurimaita paremmat vankilaolot.

      Yle Areenan linkki ohjelmaan.
      Frankfurtin koulukunnan yhteiskuntafilosofiaa kannattavat Demlan juristit pitävät rikollista lähtökohtaisesti uhrina, jonka vuoksi yhteiskunnan pitäisi panostaa kaikki mahdolliset resurssit tämän paapomiseen ja ymmärtämiseen. Demlan julkisuudelta varjossa jatkunut painostus lakivaliokunnassa on saanut aikaan sen, että rikosten rangaistushaitari on vuosikymmenten saatossa alinomaan lieventynyt – paitsi ainoastaan kantasuomalaisia koskevissa ”viharikoksissa”, joiden ankaroittamista on vaatinut erityisesti punavihreä ex-oikeusministeri Tuija Brax.

      Vankien paapomislinjaa on sittemmin laajennettu monikultturismin hedelminä syntyneisiin ulkomaalaisiin vankeihin. Demlan lakimiehet ja -naiset ovat pyhiksi korottamiinsa ihmisoikeuksiin vedoten estäneet virolaisten ja Viron venäläisten vanhusten kolkkaajien ja murhamiesten palauttamisen Viron vankiloihin. Syynä tähän on se, että ulkomaalaiset vangit pitävät Suomen ruotsalaistuneita vankilaoloja Hotel Hiltonin tasoisina, jonka vuoksi Demlan juristit katsovat, että rikollisten palauttaminen kotimaidensa perinteisiin vankiloihin onkin ”ihmisoikeusloukkaus”.

      Yle Watch antaa yleensä risuja Yleisradiolle, mutta tällä kertaa täytyy kiittää MOT-ohjelman rohkeaa tarttumista arkaan aiheeseen. Totta kai ohjelmassa kuullaan Ruotsalaisen kansanpuolueen arkkihyysäriä, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia ja Demla-henkistä juristia, asianajaja Kari Silvennoista, mutta heidän lausuntosa eivät saa valveutuneessa katsojassa sympatioita, päinvastoin. Kari Silvennoinen toteaa kaikkitietävästi: …”,
      http://ylewatch.blogspot.fi/2013/10/demlan-juristit-jarjestavat-hotelliolot.html

     • Demlalaista ”oikeus”-käytäntöä:
      ”Hakkaraiselle sakkoja muslimikirjoituksesta
      ”Noitavainoa ja pelleilyä”, kommentoi Teuvo Hakkarainen oikeudenkäyntiä…”,
      http://mvlehti.net/2017/01/04/hakkaraiselle-sakkoja-muslimikirjoituksesta/

      ”Mikä on Demla?
      Kirjainyhdistelmä Demla (ent. Suomen Demokraattiset Lakimiehet) on monille etäisesti tuttu. Se symboloi Suomen oikeuslaitoksen poliittista korruptiota. Demla on kommunistien vuonna 1954 perustama vasemmistolainen lakimiesyhdistys, joka Neuvostoliiton aikana piti tiiviisti yhteyttä idän ”edistyksellisiin” (so. kommunisteihin). Sen tavoitteena on ohjailla suomalaista oikeusjärjestelmää ja lainsäädäntöä oman poliittisen arvopohjansa mukaisesti. Sillä on kautta historiansa ollut huomattavasti valtaa maassamme, ja monet Demlan jäsenistä ovat kuuluneet presidenttiä (HALONEN) ja pääministeriä (Jäätteenmäki) myöten korkeimpaan valtiojohtoomme. Juuri järjestön vaikutusvalta tekee siitä vaarallisen; demlalaiset ovat perinteisesti olleet avainasemassa esimerkiksi Suomen maahanmuuttopolitiikasta päätettäessä.

      Vasemmiston taktiikoille uskollisena Demla on julkilausumissaan piilottanut todelliset tavoitteensa ympäripyöreän ihmisoikeushötön taakse. Kommunismin edistäminen on sittemmin vaihtunut monikulttuurin kannattamiseen ja muun muassa aseiden omistusoikeuden vastustamiseen. 2000-luvulla demlalaisten toiminta on herättänyt suomalaisissa närkästystä etenkin siksi, että yhdistyksen jäsenet ovat pyrkineet aktiivisesti rajoittamaan suomalaisten sananvapautta oikeusteitse.

      Ruben Stiller totesi taannoin Yle Puheen keskusteluohjelmassa, että Suomeen tarvittaisiin lakimiesryhmä, joka ottaisi asiakseen ”rasistien” (eli monikulttuurisuutta vastustavien) jatkuvan ahdistelun. Demla on juuri se ryhmä.”
      http://magneettimedia.com/mika-on-demla/

     • Esitit asiat 100% selvyydellä kaikista sairauksista, joihin ei ole keksitty lääkitystä. Mieleeni tuli kuningas Salomonin hallituskaudet, jolloin kansa nautti oikeudenmukaisuudesta. Kansan onnellisuus johtuu maan hallituksesta, koska kansa on sen hallituksen (mukamas) valinnut omaksi edukseen, eikö niin pitäisi olla ? Harhaan-johtajat voivat vain johtaa, siihen mihin heidät on koulutettu.

 4. Tilanne maamme hyvinvoinnin kannalta on murheellinen kun oman maan sisällä tekee myyräntyötään ’humanismin kaavussa’ ryhmä ihmisiä, joka tuhoaa oman maan asukkaiden oikeuksia ja elinmahdollisuuksia. Sitä on vaikea ymmärtää.
  On luonnollista että silloin oma väki kärsii ja se näkyy mm. mielenterveyssektorilla ja koko terveydenhuollossa, jota koko ajan yksityistetään eli viedään köyhiltä oman maan kansalaisilta mahdollisuus saada riittävää hoitoa.
  Myös koululaitos kärsii, ylipäätään kaikki sellainen kärsii josta valtion tulisi kantaa vastuu.
  Näitä yksityistämishankkeita on helppo tehdä niiden joilla taloudellisia selviytymisongelmia ei ole ja jotka voivat käyttää kalliita yksityispalveluja. Ja heitä hallitus tukee vaikka sen tehtävä olisi kantaa vastuuta koko kansan hyvinvoinnista. Nyt se toimillaan kurjistaa ja polarisoi maata.

  • Suomen kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n puheenjohtaja Runo K. Kurko kirjoitti puheenjohtajan kolumnissaan 1.1.2017 seuraavaa:

   ”OIKEUS JUHLAAN

   Useimmat suomalaiset ovat polveutuneet maaseudun väestä ja vain harvalla on vanhempiensa kautta suora suhde vuoden 1917 tapahtumiin Venäjän Suuriruhtinaskunnassa. Historian kirjoitusta on väärennetty ja vääristelty koululaitoksessa peruskoulu-uudistuksen jälkeen, joten peruskoulun käyneet sukupolvet ovat joutuneet hankkimaan tietonsa muista lähteistä. Vuosien 1917 ja 1918 tapahtumiin osallistuneiden rintaperillisiä on elossa hyvin vähän, sillä merkittävä osa kaatui taisteluissa 1939 – 1944 tai vammautui pysyvästi! Vielä 1960 ja 1970 – luvuilla oli elossa kymmeniä tuhansia 1917 tapahtumia läheltä seuranneita tai Vapaussotaan 1918 osallistuneita. Punakapinaan 1918 osallistuneita oli elossa erityisesti Hämeessä vielä 1960 – luvulla satoja, joten henkilöhaastatteluja oli mahdollista tehdä, kuitenkin ainoastaan rivimiesten osalta. Punainen päällystö pakeni Venäjälle tai menetti henkensä rajuissa taisteluissa Tampereella ja Viipurissa.

   Kaikilla suomalaisilla on omasta mielestään oikeus juhlia itsenäisyysjulistuksen 1917, 100 – vuotisjuhlaa! Tarkemmin asiaa tarkasteltaessa herättää hämmästystä sosiaalidemokraattien, sekä vasemmiston kuvitelma juhlimisen oikeutuksesta, sillä äänestys 06.12.1917 osoitti luvuin 100 – 88, että sosialistit vastustivat Suomen itsenäiseksi julistamista. Valtiona Suomen 100 vuotta itsenäisyyttä olisi merkittävä aika, mutta Suomen liittäminen perustuslain vastaisesti Euroopan Unioniin vei tosiasiassa verellä hankitun itsenäisyyden 01.01.1995. Suomen poliittinen eliitti on Urho Kekkosen jälkeen pyrkinyt ja onnistunut liittämään Suomen, suomalaisten edun vastaiseen valtioiden liittymään, ilman osoitettuja etuja. Kansalaisvapauksien rajoittaminen ja poliittiset oikeudenkäynnit ovat arkipäivää Euroopan Unionissa. Unionin lainsäädännön tavoitteena on liittovaltion kautta viedä kansallisvaltioiden kansalaisilta heidän oikeutensa omaan kulttuuriin ja kieleen.

   Taloudellinen suhde Euroopan Unioniin on johtanut kansallisen edun vastaiseen lainsäädäntöön ja erityisesti on muistettava Martti Ahtisaaren asema Suomen Tasavallan presidenttinä 1994. Karjalaispoika Martti Ahtisaari ei ole koskaan ollut suomalainen, sillä menetetystä Viipurista kotoisin olleena hän ei ole kyennyt ymmärtämään Suomea isänmaakseen. Esimerkillinen valtiomies ja myös Viipurin alueelta kotoisin ollut oli Johannes Virolainen, jonka poliittinen ura käsitti aina Suomen kansallisen edun ajaminen! Johannes Virolaisen ikuimuistettava lausahdus oli, että mikäli Viipuri palautetaan Suomelle, ottaa hän absolutisti, ryypyn sen kunniaksi. Ahtisaari olisi voinut presidentti Jeltsinin aikana saada Viipurin ja Karjalan takaisin, mutta hänelle tärkeämpiä asioita olivat George Soroksen edustajana toimiminen. Martti Ahtisaaren toiminta on ollut “maattoman” glabalistin toimintaa, rahaeliitin ja USA:n hegemonian vuoksi!

   Vuoden 2016 tapahtumia tarkasteltaessa on todella hyvin vaikea nähdä mitään syytä juhlimiseen, sillä hallituksemme on epäonnistunut lähes kaikissa hankkeissaan, paitsi myydessään suomalaisten veronmaksajien maksamaa kansallisomaisuutta kansainvälisille sijoittajille! Vuoden 2017 aikana hallitus on valmistautunut lisäämään suomalaisiin kohdistuvaa valvontaa sateliittiseurannalla, sillä tavoitteena on myydä Suomen valtion omistama väyläverkosto ulkomaislle sijoittajille, kuten myytiin verkkoyhtiö Caruna. Suomalaisten kannalta on käsittämätöntä toimintaa, että Sveitsin kansalaisuudesta ministerin salkun saamisen vuoksi luopunut Anne Berner on vetäjänä kansainvälisen Bildeberg – ryhmän aktiivin Jorma Ollilan hankkeessa, ajoneuvojen sateliittiseuranta. Hallituksen toimet täyttävät näiltä osin yhteiskuntapetoksen tunnusmerkit! Nykyinen hallituksemme on osoittautunut useimpien edeltäjiensä kaltaiseksi, unohtaen kaikissa toimissaan Suomen kansallisen edun.

   Meillä harvoilla Vapaussotaan Suomen Valkoisessa armeijassa osallistuneiden rintaperillisillä on oikeus muistuttaa teille sosialisteille, että ilman käytyä Vapaussotaa, te ette juhlisi mitään muuta kuin Venäjän Vallankumouksen muistojuhlaa jossain Siperiassa! Suomen alueella käytettävä kieli olisi Venäjä, vaikka maassamme mahdollisesti vielä maaseudulla kulakkien jälkeläiset puhuisivat Savon murretta. Vuoden 1917 tapahtumien muisto merkitsee sitä, että suomalaisten enemmistö haluaisi edelleen kansallisten arvojen säilyvän, jotta myös parlamentaarinen demokratia toteutuisi 2017. Juhliminen edustajiensa kautta on tullut suomalaiseen yhteiskuntaan sosialismin mukana, vaikka Suomi on virallisesti porvarillinen! Todellinen syy juhlaan saavutetaan silloin, kun oma raha palautetaan ja ero EU:sta tapahtuu!

   SUVAITSEVAISUUS JA ISLAM

   Ulkopoliittinen Instituutti on mielletty Suomessa ainoastaan USA:n epäviralliseksi äänitorveksi! Upin väärien arvioiden jälkeen koskien USA:n presidentin vaaleja, ovat valveutuneet kansalaiset ymmärtäneet, että Upi ei ole tarpeellinen maailmanpolitiikan tutkija. Donald Trumpin valinnan vaikutus tulee olemaan järisyttävä Euroopan Unionille ja erityisesti sen johtovaltion roolissa olleelle Saksalle. Luottamus Saksan kykyyn selviytyä maahantunkeutujien laumoista ja samaan aikaan tietoon tulleesta puolustuskyvyn rappeutumisesta on ylitsepääsemätön ongelma Angela Merkelille, sekä Saksan hallitukselle. Sotilaspoliittisen tilanteen muutos Syyriassa ja Libyassa on aiheuttanut täydellisen yllätyksen Naton johdolle! Tilanteen uudelleen arviointi on tehtävä nopeasti, sillä Trumpin hallinto ei tule tukemaan oman puolustuksensa laiminlyöneitä valtioita.

   Suvaitsevaisuus on tullut Eurooppaan tuontituotteena, eli pakolaiskriisit ovat olleet lähinnä USA:n toimien seurausta. EU on joutunut kovien tosiasioiden edessä pettämään omat kansalaisensa suvaitsevaisuuden nimissä. Todelliset pakolaiset ovat aina olleet perheitä, sillä naiset ja lapset ovat niitä, joiden suojelun tulee olla prioriteetti. Hyväkuntoiset nuoret miehet eivät kuulu suojelun piiriin ja siksi suvaitsevaisuuden nimissä Eurooppaan on tuotettu laaja ryhmä potentiaaleja terroristeja! “Partalapsoset” ovat todellinen uhka Euroopan naisille ja lapsille. Islam ei uskontona hyväksy mitään muita uskontoja, sillä kaikki muut ovat vääräuskoisia ja siten ainoastaan orjiksi sopivia, tai tapettavia. Suomessa ongelmat halutaan peittää, sillä suvaitsevaisuuden nimissä pyritään sanan vapaus kieltämään, sekä lakkauttamaan oikeustoimin kansallisia toimijoita internetissä.

   Upin kyvyttömys ymmärtää tulevaa USA:n hallintoa on hyvin valitettavaa, sillä suvaitsevaisuuden nimissä USA ei tule hyväksymään Islamista kumpuavaa terrorismia. Suomalainen tiedonvälitys on täydellisesti unohtanut CIA:lle pitkään työskennelleen tohtori James Elmer Mitchellin, jonka huippusaavutuksia psykologian alalta ovat “vesikidutus”! Mitchell pitää eurooppalaisia suvaitsevaisia naiveina, sillä terroristien käsitteleminen edellyttää ns. ihmisoikeuksien polkemista, mitä terroristit itse tekevät joka päivä vihollisiksi katsomilleen ihmisille. J.E. Mitchellin ehkä tunnetuin kuulusteltava oli Khalid Sheikh Mohammed, jonka antamat tiedot auttoivat merkittävästi Osama bin Ladenin surmaamisessa, sekä al Qaidan organisaation laajuuden selvittämisessä. On syytä ymmärtää, että terroristien toiminnan on mahdollistanut myös sama hallinto, mikä on osallistunut terroristien surmaamiseen.

   Islamia uskontonaan tunnustavat ihmiset ovat rodullisesti hyvin erilaisia, mutta käyttävät häikäilemättömästi Mitchellin mukaan hyväkseen suvaitsevaisuutta. Erityisesti asuvaitsevaisuutta osoittavat eurooppalaiset politiikot, kuten Angela Merkel, ovat poliittisessa umpikujassa! Suvaitsevaisuus joutuu todelliseen kriisiin hyvin pian, sillä USA:n taloudellinen elpyminen Trumpin johdolla tulee johtamaan Euroalueen valtiot korkoaseen uhreiksi! Maahantunkeutujien tekemät rikokset ja samanaikaisesti tapahtuva taloudellisen tilanteen heikkeneminen on sisällissotien alkamisen ajankohta. Suvaitsevaisuuden nimissä ei voida kestää terrori-iskuja ja maahantunkeutujien ylläpitoa samaan aikaan. Erityisen mielenkiintoinen tilanne on Ranskan presidentin vaalit ja sen jälkeen tapahtuvat asiat. Marine le Penin valinta merkitsee Ranskan eroamista EU:sta ja Natosta, jolloin jokainen Euroopan maa joutuu asemoinaan uuden tilanteen omista lähtökohdista. Suomen kohtalon hetket saattavat olla vuonna 2018, jolloin Vapaussodasta on 100 vuotta!”

   • ”Valtiona Suomen 100 vuotta itsenäisyyttä olisi merkittävä aika, mutta Suomen liittäminen perustuslain vastaisesti Euroopan Unioniin vei tosiasiassa verellä hankitun itsenäisyyden 01.01.1995.”

    Tästä ajatuksesta minä pidän. Verellä hankittuun itsenäisyteen liittyy monia eri vaiheita päämäärän saavuttamiseksi, -mutta vain yksi vaihe itsenäisyyden kadottamiseksi.

    Tästä voisi tulla siihen johtopäätökseen, että itsenäisyys ei ole kaikkien ”piirien” itseisarvo rationaalisin perustein elävälle kansakunnalle.

    ”Suomen poliittinen eliitti on Urho Kekkosen jälkeen pyrkinyt ja onnistunut liittämään Suomen, suomalaisten edun vastaiseen valtioiden liittymään, ilman osoitettuja etuja. ”

    Mikään niistä argumenteista, joilla Suomen liittymistä EU;hun kansalaisille propagoitiin, ei ole toteutunut. Kysymyksessä on periaatteessa samanlainen kupla kuin jenkkien argumentit Irakin sotaan.

    ”Kansalaisvapauksien rajoittaminen ja poliittiset oikeudenkäynnit ovat arkipäivää Euroopan Unionissa. Unionin lainsäädännön tavoitteena on liittovaltion kautta viedä kansallisvaltioiden kansalaisilta heidän oikeutensa omaan kulttuuriin ja kieleen.”

    Tätä aatemaailma edustavat Suomessa etenkin RKP:n kannattajat, jotka ovat sitä mieltä, erään vähemmistökielen edustajajina, että he kielellisesti kuluvat laajempiin ryhmiin, joihin katsovat integroituvansa, mutta joissa puitteissa heidän kielensä tulisi säilyttää.

    Suomenkieli on rationaalinen ja tehokas ja kaunis kieli, huomattavasti yli ruotsinkielen. Asiat voidaan sanoa selkeästi ja yksikäsitteisesti, ja onomatopoeettisessa mielessä tehokkaasti,

    • Suomen kieli on todella upea kieli, erittäin ilmaisurikas ja kuten sanot mahdollistaa paljon sellaista ilmaisua mitä esim. ruotsin tai englannin kieli ei mahdollista.

     • Tästä voisi vetää muitakin johtopäätöksiä…

      Jos meitä olisi yhtä paljon kuin esim. luomuhurreja tai brittejä jne…. Rantarosvojen jälkeläiset eivät nyt lukeudu tässä laskuihin…

     • niinpä … itse osaan viittä kieltä, parhaiten kotikieltä suomea, sitten saksaa, ruotsia, englantia (ne olivat pakollisia koulussa) ja italiaa, jota aloin opiskella eläkkeelle jäätyäni. Kyllä italia on maailman toiseksi kaunein kieli (aina pitää vetää vähän kotiinpäin) vaikka Egon Friedell, tuo suuri mestari omassa sarjassaan on sanonut että se on kaunein.
      Friedellin moniosainen teos Uuden ajan kulttuurihistoria on teos joka on tuottanut minulle suurimman lukunautinnon. aivan kuten mm. Jorma Panulalle.
      https://www.google.fi/search?client=safari&rls=en&q=egon+friedell&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=y3VtWJmPHYSr8wegvLqwBg
      http://nevaranta.blogspot.fi/2009/09/kirjoja-hyllystani-egon-friedell-uuden.html
      http://nytkunolenviisaampi.blogspot.fi/2015/01/egon-friedell-uuden-ajan.html

     • Minäkin osaan joitain kieliä: Osaan järjen kieltä, tunteen kieltä, insinöörikieltä ja musiikin kieltä.

      Niiden lisäksi joitain puhuttuja kieliä auttavasti.

      Kaikista puhutuista kielistä minulle rakkain on aina ja pysyvästi ”ihanainen Suomen Kieli, joka tässä kaiken totalitäärisen globaalipaskan sekamelskassa on kuin neidon vieno vire kesäaamussa…

     • nuo ’kielet’ joita osaat ovatkin ne tärkeimmät, itsekin osaan niitä paitsi en insinöörikieltä vaikka pitkän matematiikan mies olenkin.
      Musiikkia olen harrastanut ja soitan pianoa ja klarinettia. Nuorena myös trumpettia ja rumpuja.
      Kielitaito on sikäli hyvä asia että voi selailla eri maiden nettiä ja lukea asioista joista täällä ei puhuta hölkäsen pöläystäkään. Venäjää olisi hyvä osata mutta se jää haaveeksi.

   • Joskus aikoinaan toin eräillä palstoilla esiin sellaisen argumentin, että demareiden nk. solidaarisuus on suoraan mitattavissa vatsanympäryksestä… Eräät ison ruhon omaavat olivat tyyppiesimerkejä tästä asiasta.

    Ahtisaari on sen jälkeen merkittävästi laihtunut syystä tai toisesta. mutta tämän ajatuksen mukaan nk. solidaarisuus on kyllä huomattavasti vähentynyt. Näin voisi ajatella…

    Väärin… -Solidaarisuus on lisääntynyt kilojen vähentyessä, mutta sen kohde on kenties muuttunut.

    • onko se edes muuttunut… ehkä vain tehostunut ja vahvasti tähän suureen mammonisti Sorokseen päin… mielenkiintoinen tuo vatsanympärysteoria ja taitaa olla aika käyttökelpoinenkin.

     • Ainakin Ahtisaari laihtui… Mutta lääkäri varmaan sanoi, että pudota painoa tai kuole pois…

      Tuntuu tietysti vähän kornilta puhua näin, mutta ihmiset jotka tunkevat itsensä esiin edustamaan sitä tai tätä falskia tai vähemmän falskia toimintaa ovat aina silmätikkuna.

   • Tarttui Totuudenetsijä tämä kohta kirjoituksestasi…

    ”Meillä harvoilla Vapaussotaan Suomen Valkoisessa armeijassa osallistuneiden rintaperillisillä on oikeus muistuttaa teille sosialisteille, että ilman käytyä Vapaussotaa, te ette juhlisi mitään muuta kuin Venäjän Vallankumouksen muistojuhlaa jossain Siperiassa! Suomen alueella käytettävä kieli olisi Venäjä,”

    Tekisi mieli nyt sanoa näin:

    En ole sosialisti, enkä kapitalisti, -joista kumpikin johtotasolla edustaa viimekädesssä samaa aatemaailmaa.

    Oli lopputulos mikä hyvänsä, niin mainitsemasi sosialismin aatetta kannattaiden rehellistä työtä tekevien, siis kunnon ”duunareitten ja perheittensä” primäärinen motiivi ei suinkaan ollut poliittinen ideologia, vaan hätä toimeentulosta, joka kävi yhä ahtaammaksi nk. sivistyneistön ja valkokaarteja edeustavien piirien ahneuden myötä, ja jolle tilanteelle sosialismin aatteessa nähtiin nk. valoa tunnelin päässä…
    —*—
    Meillä harvoilla Vapaussotaan Suomen Valkoisessa armeijassa osallistuneiden rintaperillisillä on oikeus muistuttaa teille sosialisteille,

    Voisin omalta osaltani vanhan talonpoikaissuvun moninkertaisena rintaperillisenä palauttaa asioita niiden perusmerkitykseensä muutamia satoja vuosia taaksepäin Ruotsin kunkkujen ja vasalliensa touhuihin Suomenniemellä ja omien sukulaisteni menetyksiin silloin valtaa pitävien tahojen toimien johdosta… Mutta viekö se mihinkään…?

    Nämä ovat hyvin monitahoisia kysymyksiä, joiden kanssa loppujen lopuksi kannattaa olla hieman varovainen aikaskaaloissa, ettei pala näpit ja pärstä.

    Tätä näkökulmaa voisi yrittää konkretisoida esim. siinä suhteessa, ketkä varsinaisesti Suomessa ovat maahanmuuttajia, ja ketkä mitäkin, esim. siirtomaaisäntiä, joille Ruotsin kunkku, joka ei mitenkään voinut omistaa niitä maita, jotka sotavoimin otti haltuunsa, -jakeli niitä sitten läänityksinä vasalleilleen, josta asiasta sitten historian saatossa seurasi sitä ja tätä, ja joita vasalleja jälkeläisineen sittemin on historian kirjoituksessa nimetty milloin miksikin….
    — piste—

    Todellinen syy juhlaan saavutetaan silloin, kun oma raha palautetaan ja ero EU:sta tapahtuu!

    Tästä olemme absoluuttisesti samaa mieltä.!

   • Tarttui Totuudenetsijä tämä kohta kirjoituksestasi…

    ”Meillä harvoilla Vapaussotaan Suomen Valkoisessa armeijassa osallistuneiden rintaperillisillä on oikeus muistuttaa teille sosialisteille, että ilman käytyä Vapaussotaa, te ette juhlisi mitään muuta kuin Venäjän Vallankumouksen muistojuhlaa jossain Siperiassa! Suomen alueella käytettävä kieli olisi Venäjä,”

    Tekisi mieli nyt sanoa näin:

    En ole sosialisti, enkä kapitalisti, -joista kumpikin johtotasolla edustaa viimekädesssä samaa aatemaailmaa.

    Oli lopputulos mikä hyvänsä, niin mainitsemasi sosialismin aatetta kannattaiden rehellistä työtä tekevien, siis kunnon ”duunareitten ja perheittensä” primäärinen motiivi ei suinkaan ollut poliittinen ideologia, vaan hätä toimeentulosta, joka kävi yhä ahtaammaksi nk. sivistyneistön ja valkokaarteja edeustavien piirien ahneuden myötä, ja jolle tilanteelle sosialismin aatteessa nähtiin nk. valoa tunnelin päässä…
    —*—
    Meillä harvoilla Vapaussotaan Suomen Valkoisessa armeijassa osallistuneiden rintaperillisillä on oikeus muistuttaa teille sosialisteille,

    Voisin omalta osaltani vanhan talonpoikaissuvun moninkertaisena rintaperillisenä palauttaa asioita niiden perusmerkitykseensä muutamia satoja vuosia taaksepäin Ruotsin kunkkujen ja vasalliensa touhuihin Suomenniemellä ja omien sukulaisteni menetyksiin silloin valtaa pitävien tahojen toimien johdosta… Mutta viekö se mihinkään…?

    Nämä ovat hyvin monitahoisia kysymyksiä, joiden kanssa loppujen lopuksi kannattaa olla hieman varovainen aikaskaaloissa, ettei pala näpit ja pärstä.

    Tätä näkökulmaa voisi yrittää konkretisoida esim. siinä suhteessa, ketkä varsinaisesti Suomessa ovat maahanmuuttajia, ja ketkä mitäkin, esim. siirtomaaisäntiä, joille Ruotsin kunkku, joka ei mitenkään voinut omistaa niitä maita, jotka sotavoimin otti haltuunsa, -jakeli niitä sitten läänityksinä vasalleilleen, josta asiasta sitten historian saatossa seurasi sitä ja tätä, ja joita vasalleja jälkeläisineen sittemin on historian kirjoituksessa nimetty milloin miksikin….
    — piste—

    Todellinen syy juhlaan saavutetaan silloin, kun oma raha palautetaan ja ero EU:sta tapahtuu!

    Tästä olemme absoluuttisesti samaa mieltä.!

    • ”Oli lopputulos mikä hyvänsä, niin mainitsemasi sosialismin aatetta kannattaiden rehellistä työtä tekevien, siis kunnon ”duunareitten ja perheittensä” primäärinen motiivi ei suinkaan ollut poliittinen ideologia, vaan hätä toimeentulosta, joka kävi yhä ahtaammaksi nk. sivistyneistön ja valkokaarteja edeustavien piirien ahneuden myötä, ja jolle tilanteelle sosialismin aatteessa nähtiin nk. valoa tunnelin päässä…”

     Tästä olen kanssasi samaa mieltä, sillä varauksella, että näistä jotka tilanteelle sosialismin aatteessa näkivät valoa tunnelin päässä, olisi toisenlaisella sodan lopputuloksella tullut vain Leninin ”hyödyllisiä idootteja” – Leninhän käytti tätä nimitystä niistä hänen kannattajistaan, joilla oli se harhakäsitys, että Leninin ja muiden bolsevikkien julistama ”aate” edistäisi työläisten asiaa – eikä heidän alistamistaan harvainvaltaiseen julmaan diktatuuriin MASSALAHTAUKSINEEN ja vankileirien saaristoineen.

     ” ja ketkä mitäkin, esim. siirtomaaisäntiä, joille Ruotsin kunkku, joka ei mitenkään voinut omistaa niitä maita, jotka sotavoimin otti haltuunsa, -jakeli niitä sitten läänityksinä vasalleilleen, josta asiasta sitten historian saatossa seurasi sitä ja tätä, ja joita vasalleja jälkeläisineen sittemin on historian kirjoituksessa nimetty milloin miksikin….”
     Tästä olen myös samaa mieltä. Asiasta voitaisiin mainita mm. silloin kun meidän tietty 5% kielivähemmistömme perää ”perustuslaillista oikeuttaaan” toiseen ”kotimaiseen” kieleen. Vaarana kuitenkin voi olla, että jotkut fanaatikot saavan aiheen tehdä kärpäsestä härkäsen saaden paljon vahinkoa aikaan yhteiskunnallisen epäsovun aiheuttajina.

  • Näinkö hallituksessa olevat [jätänpä tästä kohtaa yhden ensimmäisenä mieleeni tulevan sanan pois] edistävät varsinkin vähäosaisten ja puolustuskyvyttömien terveyttä tai edes kutakuinkin ihmisarvoista elämää:

   ”Hallitus jyräsi virkamiehet – terveysjätit jakavat keskenään miljardien sote-markkinat
   Kansainväliset sijoittajat ostavat yhtiöitä miljoonilla, koska tietävät jo saavansa miljardeja.”,

   http://www.paivanlehti.fi/hallitus-jyrasi-virkamiehet-terveysjatit-jakavat-keskenaan-miljardien-sote-markkinat/

 5. ””ÄLÄ JAA VIHAA!” NIINKÖ? NIIN MAKAA KUIN PETAA

  Ylen punavihreät saivat vihdoinkin kerrottua itseään tyydyttävän uutisen, kun verorahoitteinen mediajätti pääsi kolmen verkkosivujutun voimalla hehkuttamaan Vihreiden nousua Helsingin suurimmaksi puolueeksi. Pääartikkelissa Historiallinen muutos Helsingissä? Vihreät kiilaamassa kokoomuksen edelle suurimmaksi puolueeksi Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen kertoo, että kyse on eurooppalaisesta trendistä, jossa vihreät ovat parantaneet asemiaan isoissa kaupungeissa.

  Vaikka gallup-tulos kertoo vain Helsingin poikkeuksellisesta asemasta Suomessa, on se myös merkki yleisen polarisaation kasvusta, josta juuri punavihreät ovat olleet eniten huolissaan –lähinnä siksi, että heidän tuhoisaa kulttuurista hegemoniaa on alettu uhmata. Polarisaatio näkyy myös Helsingin sisällä, sillä punavihreitä kannatetaan enimmäkseen vain alueella, joka käsittää parin kilometrin säteellä Kallion, Vallilan ja Käpylän. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että myös muualla Helsingissä asuvat korkeastikoulutetut ja kulttuuriväki ovat siirtymässä tosikkomaisen fanaatikko Ville Niinistön joukkojen taakse. Hän on yksi niistä suomalaispoliitikoista, joka on kansaa halveksuvalla rasismihysterialla lietsonut suomalaisten ja etenkin helsinkiläisten jyrkkää kahtiajakoa.

  Vihreiden kannatuksen kasvu kertoo siitä, että kansainvälisyydellä mädätetyt hyväkkäät haluavat elitistisesti erottautua tavallisesta kansasta, joka äänestää ja ajattelee heidän mielestään väärin. Tämä ei sikäli ole mitään uutta, koska juuri korkeastikoulutetut tai muuten vain itseään perusteettomasti fiksuina pitävät ihmiset ovat silkasta erottautumisen halusta taipuvaisia kannattamaan todellisuuden kieltäviä utopioita toisin kuin jalat maassa elävä tuulipukukansa. 1970-luvun tuo ”fiksujen” porukka koostui taistolaisista, tänään he ovat järjestäytyneet urbaanifriikkien sateenkaarijärjestön eli Vihreiden alle. Aatteellisesti näissä liikkeissä ei ole juuri mitään eroa, sillä pohjimmiltaan myös Vihreät ovat punaisia, vaikka heillä onkin vesimelonin tapaan vihreä kuori. Luonnonsuojelun kanssahan tällä urbaaniporukalla ei ole enää mitään tekemistä.

  Suurin osa maamme suurten mediatalojen toimittajista asuu tai on töissä Helsingin punavihreän kuplan sisällä. Heihin kuuluu myös Ylen pahamaineinen vasemmistolaistoimittaja Eero Mäntymaa, joka tunnetaan pakkomielteestä mollata kansallistunnetta, suomalaisuutta, ”rasisteja” ja persuja. Tuoreessa kolumnissaan Tee uuden vuoden lupaus – älä jaa vihaa eteenpäin politrukkimme rukoilee, että haittamaahanmuuton vastustajat luovuttaisivat ja lopettaisivat vihatotuuksien levittämisen. Näennäisen tasapuolisuuden nimissä Mäntymaa moittii kevyesti myös vasemmistolaisia, jotka vastaavat kansallismielisten ”provokaatioihin”:

  Nyt näin ei kaikilla mittareilla ole. Viimeisen parin vuoden aikana Suomesta näyttää tulleen ahdistuneempi ja vihaisempi paikka.

  Suuri osa kirjoittamistani uutisista koskee maahanmuuttoa ja niihin liittyviä ilmiöitä, kuten kotoutumista ja sen epäonnistumista, radikalisaatiota, maahanmuuttovastaisuutta ja rasismia.

  (…) Osa siitä tarttuu. Vihaisten viestien pommitus tekee vihaiseksi ja houkuttelee vastaamaan samalla mitalla.

  Siis hetkinen, kuka oikeastaan provosoi ja kuka tämän sotkun alun perin aloitti? Suomessa ei olisi juuri minkäänlaista rasismia, ellei sitä olisi varta vasten saatu aikaan tuottamalla maahan aggressiivisia ja kiittämättömiä vieraspopulaatioita. Punavihreät toimittajat, jotka ovat tukeneet uusliberalistien halpatyövoimapolitiikkaa, ovat itse syyllisiä maatamme jäytävään vihaan ja eripuraan. Edes 1970-luvun taistolaisaikoina polarisaatio ei ollut näin vahvaa, sillä kulttuurikommunistit eivät sentään kyenneet avaamaan ovea neuvostomiehittäjälle. Tänään tilanne on suorastaan maanpetoksellinen, koska punavihreiden ja Kokoomuksen kauppakamarinulikoiden tuhotyön ansiosta kaupunkiemme katuja partioivat EU:n tummapintaiset miehitysjoukot.

  Muukalaisvyöry on Suomi-neidon povessa oleva avoin märkivä haava, joka ei parane ennen kuin rajat on suljettu tänne kuulumattomilta tunkeilijoilta ja entisetkin turvapaikkapummit on palautettu takaisin kotimaihinsa. Punavihreiden ja heidän oikeistolaisten aisankannattajien kauhistelema viha ei lopu ennen kuin he lakkaavat vihaamasta suomalaisuutta ja lopettavat suomalaisten matalan intensiteetin kansanmurhan, johon loputon maahanmuutto lopulta johtaa.

  Maansa myynyt poliittinen eliitti ja Suomi-neidon haavalla leijailevat punavihreät sittisontiaiset ovat ainoastaan huolestuneita siitä, että heidän tuhoisa valtansa haastetaan ja tuota haastetta he sitten kutsuvat retorisesti ”vihaksi”. Heille olisi tietysti edullisinta, että kansa pyytäisi lakki kourassa anteeksi olemassaoloaan ja alistuisi ilman vastarintaa globalistien sorvaaman monikulttuurikokeilun uhrilampaiksi. Toivossa on hyvä elää, mutta jo Raamatussa tiedetään kertoa, että kaikella on aikansa; on ”aika rakastaa ja aika vihata, aika on sodalla ja aikansa rauhalla”. Nyt on sodan aika.”

  http://ylewatch.blogspot.fi/2017/01/ala-jaa-vihaa-niinko-niin-makaa-kuin.html

 6. Aivan niin, -hankkeet eivät osu maaliin… -Ei siksi, että tähtäys olisi epätarkka, -vaan siksi, että maalin osoitus on väärä.

  Tämänpäivän Suomi on mielisairaala, jota potilaat johtavat, -lainatakseni erästä veteraanipolitikkoa, -ajatus jonka argumentit on helppo nykykehityksen valossa verifioida paikkansapitäviksi.

  Väärästä maalinosoituksesta johtuen, oikean maalimassan ajatuksista siinneet toimenpiteet eivät koskaan tule tuottamaan muuta tulosta kuin lisää samanlaista sotkua…

  On selkeitä periaatteita selvittää asioita. Katsotaan mitä menee sisään, ja mitä tulee ulos. Silloin saadaan käsitys sitä mitä siinä välillä on.

  Jos tämä sovelletaan tämän hetken tilanteeseen, niin voidaan vetää se johtopäätös, että kansakunnan päättäjät, nk. poliittinen eliitti on täysin epäonnistunut kansakunnan itsensä sille valtuuttamissa tehtävissä, -paitsi tietysti siinä tapauksessa että tavoite ei ole kansakunnan ja sen yksittäisten kansalaisten hyvinvointi.

  Tässä mielessä havaintojen perusteella on syytä vetää se johtopäätös, että päättäjälaumaa ohjaavat muut premissit kuin oman kansakunnan hyvinvointiaspektit.

  • Täsmennys väärinkäsitysten välttämiseksi:

   ”oikean maalimassan”, -tarkoittaa siis sitä, mihin fokus lähtökohtaisesti olisi pitänyt suunnatta, jotta hoidettaisiin tautia, eikä oireita.

 7. Earlier this year, the American Psychiatric Association released a rough draft of its new Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, or DSM. It’s a big book that lists all the mental disorders doctors can use to diagnose mental illness. One of the changes they’re proposing is causing controversy.
  Traditionally, the manual has warned doctors away from diagnosing major depression in people who have just lost a loved one in what’s called ”bereavement exclusion.” The idea was that feelings of intense pain were normal, so they shouldn’t be labeled as a mental disorder.
  But the new DSM changes this. Buried in the pages is a small but potentially potent alteration that has implications… …but ultimately for the way that we think about and understand the emotion of pain. The DSM committee removed the bereavement exclusion — a small, almost footnote at the bottom of the section that describes the symptoms of major depression — from the manual. http://vigilantcitizen.com/?p=4435
  But for some people, the real issue raised by the bereavement exclusion is philosophical — or maybe the better word is existential. Dr. Allen Frances, the famous psychiatrist and a former editor of the DSM, says that more and more, psychiatry is medicalizing our experiences. That is, it is turning emotions that are perfectly normal into something pathological.
  “Over the course of time, we’ve become looser in applying the term ‘mental disorder’ to the expectable aches and pains and sufferings of everyday life,” Frances says. “And always, we think about a medication treatment for
each and every problem.”
  From Frances’ perspective, if you can’t feel intense emotional pain in the wake of the death of your child without it being categorized as a mental disorder, then when in the course of human experience are you allowed to feel intense emotional pain for more than two weeks?

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22563

  CAN THE “CURES” BE WORSE THAN THE “DISEASE”?
  The propensity of Prozac and other SSRIs to trigger mania or psychosis is undoubtedly the biggest problem with these drugs. The American Psychiatric Association warns that manic or hypomanic episodes are estimated to occur in 8% to 20 % of patients treated with anti-depressants.
  Anti-depressant-induced mania is not simply a temporary and reversible phenomenon, but a complex biochemical mechanism of illness deterioration. Yale researchers reported that 8.1% of all admissions to a psychiatric hospital they studied were due to SSRI-induced mania or psychosis.
  Thus the SSRI path to a disabling mental illness can be easily seen. A depressed patient treated with an anti-depressant suffers a manic or psychotic episode, at which time his or her diagnosis is changed to bipolar disorder. At that point, the person is prescribed an anti-psychotic to go along with the anti-depressant, and, once on a drug cocktail, the person is well along on the road to permanent disability.

 8. T.Hunter. Tiedämmehän me toki, mistä se tuuli puhaltaa. Kaksoiskansalaisuuden saaneet valloittavat maat ja mannut. Pauligin kahvikin olisi meille kelvannut ? I rest my case.

 9. Googlaamalla saattaa löytää sähkövehkeiden vaarallisuuden terveydelle. Sähkötolppien väliset johdot ja varsinkin muuntajat päästävät vahvaa säteilyä TV-ruudun lisäksi. Ei mikään ihme miksi pienillä lapsillakin esiintyy nykyään syöpää hälyyttävän useasti, ja sitten syövän parannukseen käytetään ”lisää SÄTEILYÄ”? Se saattaisi olla yksi syy miksi ”syöpää ei SAA PARANTAA”, sairaudesta on valtavat tulot lääketehtaille, sekä sairaaloille. Omaa sairauttani hoidan,”hoitamatta sitä millään tavalla” syöpälääkärien sekä sairaalan avulla, aivan omin neuvoin. Yli kymmen vuotta tässä ollaan ketkuteltu, kunnet tulee seinä vastaan ,mutta tuleehan se vastaan joka tapauksessa. Rauta pitää saada nousemaan, entiseen tyyliin.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here