Totuusmedia Ylen palkkalistoilla faktoja tarkisteleva Valheenpaljastaja Johanna Vehkoon valeuutisten tunnistamista käsittelevä artikkeli yrittää kertoa lukijalle jotain, mutta mitä? Että oikeita uutisia – oikeaa journalismia – voivat tuottaa vain mielipideammattilaiset?

Kansalaisjournalismin, sosiaalisen median ja blogien kasvava vaikutusvalta osoittaa suuren osan perinteisestä päivittäisjournalismista olevan korvattavissa. Eikö massamedialla olekaan erityistä osaamista sisällöntuottamisessa? Miksi massamedia moittii vaihtoehtomediaa tiedon hakemisesta ja julkaisemisesta, sillä onhan sekin valheenpaljastamista? Astuvatko vaihtoehtomedian sisällöntuottajat massamedian toimittajien leivän päälle viemällä asiakkaat?

Elämöintiä juoksuhaudoissa

Viime vuoden aikana juopa läntisen maailman mediakentän ylhäältä–alas-viestintään profiloituneen perinteisen massaviestinnän ja dynaamisemman, someajan synnyttämän horisontaalisesti liikkuvan, moniulotteisen median välillä syveni syvenemistään. Yhdysvaltain presidentinvaalien myötä tilanne kärjistyi nykyiseen pisteeseensä: suurten mediakeskittymien palveluksessa olevat totuudellisuuttaan uhkuvat tähtitoimittajat ryhtyivät avoimeen sotaan massamedian kerronnasta poikkeavia näkökulmia esittäviä tahoja vastaan. Internetin myötä mielipiteiden ohjailun monopoli on alkanut tuntea olonsa uhatuksi.

Sota oikeudesta uutisoida kuumentui lisää, kun ”oikeat” sisällöntuottajat tunkivat viime vuoden lopussa eetteriin ”väärien” sisällöntuottajien listan, jonka hutera tutkimuksellinen alkuperä hävitettiin Washington Postin arvovallan alle. Listan julkaisu oli tavallaan palvelus vaihtoehtomedioille, jotka vastasivat haasteeseen entistä huolellisemmin kirjoitetuilla artikkeleilla, joissa oli mukana tarkat lähdeviitetiedot. Itsenäisten toimitusten rutiineihin pesiytyi liki vainoharhainen tarve tietojen tarkistamiseen – ilmiö, jonka näkisi mielellään myös massamedian puolella.

”Feikkimediasta” rakennetaan uutta Putinia suurella volyymilla: Kun tähän asti lännen tutkivat journalistit ovat pääsääntöisesti syyttäneet epäonnistumisistaan mielipiteen ohjailussa julman nerokkaasti kieroilevaa Venäjän johtajaa, he ovat nyt siirtyneet ilmeettömästä diktaattorista metatasolle. Kuten Vehkoo kirjoittaa, ”[v]aleuutista voi nykyään huutaa aina, kun on eri mieltä jostakin”. Ja juuri niin massamedia on tehnytkin.

Vaihtoehto faktalle = vale

Valheenpaljastaja määrittelee valeuutisen olevan ”harhautustarkoituksessa tehty teksti (tai vaikkapa video), joka matkii ulkoisesti journalismia, mutta ei ole sitä. Valeuutinen on olennaisilta osiltaan sepitettä. Se voi sekoittaa tosiasioita fiktioonsa, mutta se ei pohjimmiltaan välitä tosiasioista.” Tällä määrittelyllä esimerkiksi BBC:n tarkoitushakuinen uutiskuvakierrätys on valeuutisointia harhaanjohtamistarkoituksessa.

Vehkoo valistaa – ilman lähdetietoa – että valeuutisen tekijän motiivit ovat ”yleensä raha, joskus huijaamisesta saatava tyydytys ja toisinaan myös poliittiset pyrkimykset”.

Kenties ”varma tieto” motiiveista perustuu tietoon isojen toimitusten motiiveista niiden julkaistessa valeuutisia? Emme saa tietää, sitä ei kerrota.

Vehkoo ei tunnu huomaavan, että ”perinteistä mediaa” – ja Vehkoota itseään – liikuttavat samat motiivit, joista vaihtoehtomediaa moititaan. Massamedian liksasankojournalistit (ei kirjoitusvirhe) ovat palkollisia, toimeentulossaan riippuvaisia pestistään toimituksessa ja siten yleisön kiinnostuksesta. Vehkoo ei saisi myytyä koulutuspalveluitaan valeuutisten tunnistamiseksi, ellei hän saisi potentiaalisia asiakkaitaan vakuuttuneeksi siitä, että netti on pullollaan valeuutisia, jotka vain hän ja hänen kollegansa voivat paljastaa.

”Huijaamisesta saatava tyydytys” on piirre, jonka voi liittää vain ihmiseen yksilönä, riippumatta kenelle tai mitä varten hän työskentelee. Suomalaisen Totuusmedian asennetta ja tapaa käsitellä Venäjää ja sen hallintoa on ollut vuosia mahdotonta selittää ilman halua ”poliittisiin pyrkimyksiin”. Hurjaa kyllä, suomalaisen valtamedian poliittisena pyrkimyksenä on vaikuttanut olevan sodan oikeuttaminen. Kansanedustaja Erkki Tuomioja älähti sotaa lietsovan Venäjä-uutisoinnin vaikutuksesta yleisöön. Tuomioja huomautti, että ”samalla lailla kuin vihapuheesta on lyhyt askel vihatekoihin, sotaretoriikasta on lyhyempi matka sotatoimiin”.

Aamulehden etusivun artikkelissa 24.11.2016 yritettiin häivyttää semanttisella kikkailulla ”liian pitkä palkki”. Kyselyn kaksi ylintä vastausta (yhteensä 68%) ovat tarkemmin luettuna yksi ja sama vastaus: ”En usko Suomeen hyökättävän”. Sen sijaan, että AL olisi tyytynyt siihen, että suomalaiset ovat järkevää kansaa, se päätti vääntää uhkaavan otsikon vaikka väkisin.
VERTAA: Uskon Suomeen hyökättävän seuraavan 10 vuoden aikana – 9% / En usko Suomeen hyökättävän seuraavan 10 vuoden aikana – 82%. Juttua kaupattiin kuitenkin kuvalla uhkaavan näköisistä sotilaista ja otsikolla ”Neljännes suomalaisista uskoo maamme joutuvan sotaan”.

Perusteluita tai lähteitä esittämättä faktantarkistuksen asiantuntija Vehkoo argumentoi: ”Tyypillistä on myös väittää perinteisen median virheellisiksi osoittautuneita juttuja valeuutisiksi. Tällä logiikalla jokainen juttu, jonka perässä on oikaisu, olisi valeuutinen. Oikaisu on ennemminkin näyttö siitä, että media on sitoutunut korjaamaan virheensä. Se kasvattaa luottamusta.” Harhaan johtaminen ja valehteleminen eivät toki ole synonyymeja, mutta kumpainenkaan ei liene journalismissa suotavaa? Vehkoo luo lukijalleen surutta mielikuvan, ettei ”perinteinen media” ole julkaissut tai julkaise virheellisiä juttuja, joita ei korjattaisi, vaikka hänen täytyy tietää, ettei tämä pidä paikkaansa.

Esimerkkinä vaikkapa massamedian sitkeästi tarjoilema uutinen siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaisi muurin rakentamisen Yhdysvaltain ja Meksikon väliselle rajalle. Massamedian kerronnan ulkopuolisessa elämässä asiat ovat toisin: muurin rakentamisen aloitti demari Bill Clinton vuonna 1993, sitä laajensi George Bush (rep) vuonna 2006 ja jatkoi Barack Obama (dem). Kenties kyse on vaihtoehtoisista faktoista, jotka eivät vaadi oikaisua?

Eettisesti toimitetut valeuutiset

Vehkoo toteaa: ”Jos me toimittajat emme tee valeuutisen ja journalismin eroa tarpeeksi selväksi, ei sitä tee kukaan muukaan. Valeuutisen käsitteen hämärtämisestä hyötyvät vain valeuutisten tekijät – ja populistit, joille on etua yleisen sekaannuksen aiheuttamisesta ja siitä, ettei yhteiskunnallista keskustelua voi käydä kaikkien ymmärtämillä termeillä.”

Vehkoon oma tekstittely ei selvennä eroa valeuutisen ja journalismin välillä – lukuun ottamatta ”me ja ne” -jakoa. Jakolinjan Valheenpaljastaja vetää kaupallisten mediatalojen stipendien ehdoilla koulutettujen toimittajien sekä pitkälti palkatta työskentelevien, virallisen totuuden kyseenalaistavien vaihtoehtomedian puurtajien välille. Vehkoon kirjoituksesta jää se käsitys, että massamedian julkaisemat valeuutiset ovat jotenkin hyväksyttäviä, että niillä ei olisi poliittista tarkoitusta ja että niillä ei tavoiteltaisi taloudellista hyötyä.

”…demokraattisissa maissa ammattijournalistit ovat tyypillisesti sitoutuneita ammattietiikkaan, jonka mukaan uutisten on perustuttava faktoihin”, Vehkoo valistaa lukijaa. Väite on todellinen kivenkovan logiikan riemuvoitto. Vaihtoehtomedia on osoittanut massamedian tekevän ja julkaisevan valeuutisia. Vehkoo itsekin myöntää massamedian lipsuvan hetkittäin totuudesta klikkien hyväksi (ks. alla) – vaikka demokraattisissa maissa ollaan sitoutuneita ammattietiikkaan. Millainen ammattietiikka sallii tai jopa edellyttää valeuutisten tuottamista länsimaisissa demokratioissa?

Toisaalla tekstissä, jonkinlaisena selityksenä ja ristiriidassa edellä kertomansa kanssa Vehkoo myöntää, että ”ammattimedia osaa tietenkin mokata monin tavoin. Se voi tehdä työnsä huolimattomasti, kiireellä ja huonosti. Se tekee virheitä, ja silloin sen kuuluu myös oikaista ne. Se kärsii usein vauhtisokeudesta ja siitä, että joskus tarinat tuntuvat liian hyviltä tarkistettaviksi. Paljon parjatuilla klikinmetsästysuutisilla on sama taloudellinen kannustin kuin valeuutisilla: mitä enemmän jakoja ja klikkauksia, sitä enemmän rahaa mainoksista.”

Tarkoittaako Vehkoo ehkä, että koska massamedia haluaa myydä, massamedia saa ”kertoa tarinoita, jotka tuntuvat liian hyviltä tarkistettaviksi”? Tai että massamedia saa kiireeseen vedoten olla huolimaton, olla tarkistamatta faktoja – ja että tämä pitäisi hyväksyä, koska näin toimii myyntituottoa puskeva, vauhtisokeudesta kärsivä eettisesti sitoutunut ammattilainen?

Kukaan ei tiedä – paitsi joku

Tekstisoseessaan Valheenpaljastaja-Vehkoo arvioi, ettei kukaan tiedä vastausta siihen, miten suuri merkitys sosiaalisessa mediassa levinneillä ”valeuutisilla” oli Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokseen.

Tutkijat Hunt Allcott ja Matthew Gentzkow arvioivat tammikuussa 2017 julkaistussa tutkimuksessaan ”Social Media and Fake News in the 2016 election” vain 14 prosentin amerikkalaisista nimenneen sosiaalisen median tärkeimmäksi tietolähteekseen. Heidän mukaansa Donald Trumpia suosivia valeuutisia jaettiin 30 miljoonaa kertaa, kun taas Hillary Clintonia suosivia valeuutisia jaettiin 8 miljoonaa kertaa.

Demokraattien esivaalien aikaan keväällä 2016 USA:n valtamedia teki selväksi, kuka heidän kuningattarensa on. (Kuvakaappaus 2.5.2016 CBS Newsin sivuilta)

Konservatiivien vuodesta 1987 toiminut mediatutkimuskeskus Media Research Centerin mukaan 69 % vaaliuutisointia koskevaan kyselyyn vastanneista ei uskonut valtamedian uutisten olevan rehellisiä ja totuudenmukaisia. 78 % vastanneista ei pitänyt uutisointia tasapuolisena. 59 % katsoi valtamedian suosineen Clintonia ja 21 % Trumpia. Vastanneista 97 % sanoi, ettei median uutisoinnilla ollut vaikutusta heidän äänestyspäätöksiinsä.

Mediatutkimuskeskuksen johtaja Brent Bozell toteaakin, etteivät median käyttäjät uskoneet massamedian epäuskottavia vakuutteluja poliittisesta neutraaliudestaan.

Mediatutkimuskeskuksen saamien tulosten perusteella median kuluttajat tulkitsivat valtamedian vaaliraportoinnin valeuutisten tuottamiseksi. He tiedostivat, että valeuutinen on olennaisilta osiltaan sepitettä. Se voi sekoittaa tosiasioita fiktioonsa, mutta se ei pohjimmiltaan välitä tosiasioista. Valeuutisen tekijän motiivina on yleensä raha, joskus huijaamisesta saatava tyydytys ja toisinaan myös poliittiset pyrkimykset.

Olemme täten ainakin kahden tutkimuksen verran viisaampia valtamedian uutisoinnin ja sosiaalisen median vaikutuksesta Yhdysvaltain presidentinvaaleissa vuonna 2016.

”Oikea journalismi on faktapohjaista. Sen tärkein tehtävä demokratiassa on tarjota kansalaisille luotettavaa informaatiota, jonka pohjalta he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä vaaleissa. On osin ammattimedian syy, jos tämä ero ei ole ihmisille selvä.”

Massamedian valeuutispaniikki näyttäisikin johtuvan siitä, että lukeva yleisö ei luota massamedian kykyyn ja haluun tarjota faktapohjaista luotettavaa informaatiota, vaan hakee tiedot muualta. Journalismin tutkija Kari Koljonenkin toteaa isännöimällään Journalismin iltapäivä -luennolla (kohdassa 51:36–52:37), että ”kansainvälisesti tarkasteltuna valtajournalismikaan ei ole vapaa valehtelusta ja ennakkoluulojen lietsomisesta: perinteinen, kriittinen ja puolueeton journalismi on hävinnyt. Sen tilalle on tullut kantaa ottava, puolensa valitseva journalismi, joka tarvittaessa syyllistyy valehteluun”.

Yliopistotutkijoiden ja mediatutkimuskeskuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin markkinointiviestintäyhtiö Edelmanin vuotuisen Luottamusbarometri-kyselyn tulokset. Vuoden 2017 luottamusbarometri kertoi, että vähiten luotettuja instituutioita ovat hallitukset ja media, ja että enemmistö luottaa itse tehtyihin hakuihin sekä vertaisverkostojen kautta saatuihin tietoihin. Edelmanin kyselyyn vastanneille media näyttäytyi poliittisena toimijana, joka ei täytä velvollisuuttaan puolueettomana raportoijana.

Mitään uutta ja radikaalia liksasankojournalistien ja vaihtoehtomedian välisessä kamppailussa ei ole. Tiedämme arkeologien ja historioitsijoiden työn tuloksena sekä aikalaislähteistä, että pilkkalauluja hallitsijoista ja valituslauluja yhteiskuntien kurjien kärsimyksestä on esitetty jo satoja ellei tuhansia vuosia. Tunnemme satoja vuosia sitten levitettyjä poliittisia runoja, pamfletteja ja kiellettyjä mielipiteitä levittäviä lentolehtisiä, joilla pyrittiin vaikuttamaan asioiden tilaan. Tiedämme hallitsijoiden ja kirkon liittoutuneen ylläpitämään vallitsevaa valtarakennetta tukevaa narratiivia kaikin käytössään olevin keinoin.

Jokaisessa ajassa käydään oma kamppailunsa kuulluksi tulemisesta. Ja aivan kuten ajasta aikaan, niin nytkin, poljettujen kertomus kokemuksistaan ja tunnoistaan leviää vertaisverkostoissa – suusta suuhun ja kädestä käteen – ohittaen eliitin kerronnan asiain tilasta.

Jokaisella sukupolvella on ollut omat vaihtoehtomediansa.

Haaste Valheenpaljastajalle

Valheenpaljastaja-Vehkoo käsittelee mainoksensa mukaan faktaa ja fiktiota uutisissa ja sosiaalisessa mediassa joka toinen viikko. [Lähetä juttuvinkki: valheenpaljastaja@gmail.com].
”Valhe on edelleen käyttökelpoinen ja tarpeellinen sana. Sitä pitää käyttää silloin, kun väitteet eivät vastaa todellisuutta.”

Laitamme täten tässä Valheenpaljastaja Johanna Vehkoolle faktantarkistus- ja valheenpaljastuspyynnön: Oliko journalismi- ja mediatutkija Johanna Vehkoo oikeassa vuonna 2011 väittäessään Ajankohtaisen Kakkosen Erkkomedia vs. Verkkomedia -jaksossa, että Verkkomedia-niminen julkaisualusta ei käytä luotettavia lähdeviitteitä, ja että Verkkomedian vastuuvapauslauseke on jotain poikkeuksellista sekä epäeettistä?

Auttaaksemme Valheenpaljastajan työn alkuun kerromme jotain tarkistettavissa olevaa:

Ohjelman teon aikaan julkaistussa, kansalaisvalvonnan kiristämistä koskevassa Verkkomedian artikkelissa viitataan Euroopan neuvoston raporttiin, The Telegraph -lehteen ja Ylen uutiseen. Libyan sotaa käsittelevässä artikkelissa linkitetään YK:n tilastoihin, Reutersin uutiseen, Amnesty Internationalin raporttiin ja The Guardianin artikkeliin. Kolmannessa artikkelissa haastatellaan Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaa Juha-Antero Puistolaa. Neljännessä artikkelissa, tiedeuutisessa, viitataan BBC:n, Helsingin Sanomien ja Wikipedian artikkeleihin.

Kyseisessä Ami Assulinin toimittamassa ohjelmassa kiinnitettiin runsaasti huomiota myös Verkkomedian vastuuvapauslausekkeeseen. Siinä todettiin: ”Vaikka tekijät sanovat noudattavansa journalistin ohjeita, sivustolta löytyy myös teksti, jonka mukaan Verkkomedia ei vastaa sisällön mahdollisista virheistä.”

Kuvassa näytettiin tällöin korostettuna Verkkomedian vastuuvapauslausekkeen teksti ”VERKKOMEDIAN sivuilla ja sen uutisvirrassa saattaa olla virheitä ja väärää informaatiota”.

Ohjelmassa haastateltu mediatutkija Johanna Vehkoo totesi seuraavaksi: ”Jos noudatetaan journalistin ohjeita, niin… niin ei voida sanoa näin, että vain pyritään julkaisemaan todenmukaisia uutisia, mutta saattaa olla virheitä ja väärää informaatiota, et kyllähä journalismi[n] pitää olla faktapohjaista, sehän on nyt ihan… ihan tota perusmääritelmässä”.

Verkkomedian vastuuvapauslauseke oli kokonaisuudessaan seuraavanlainen:

”Tiedot pyritään tuomaan esille mahdollisimman puolueettomasti ja vain todenmukaisia uutisia pyritään uutisoimaan. Siitä huolimatta VERKKOMEDIAN sivuilla ja sen uutisvirrassa saattaa olla virheitä ja väärää informaatiota. Lukijan on aina muistettava olla lähdekriittinen ja käytettävä omaa harkintaa lukiessaan julkisia uutisia. VERKKOMEDIA ei vastaa sisällössä olevista virheistä eikä sisällöstä aiheutuvista hyödyistä tai haitoista millään tasolla.”

Toisilla sisällöntuottajilla on aivan vastaavan kaltaisia vastuuvapauslausekkeita. Esimerkiksi Helsingin Sanomien verkkosivuilla luki tuolloin:

”Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Helsingin Sanomat vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Helsingin Sanomilla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.”

Suomen kuvalehden verkkosivuilla tuotiin esiin, että tiedoissa saattaa olla virheitä:

”Otavamedia ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.”

Kolmantena esimerkkinä Valtioneuvoston kanslia myöntää mahdolliset virheet tiedoissaan ja sanoutuu irti niistä mahdollisesti aiheutuvista haitoista:

”Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Valtioneuvoston kanslia ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta.”

Verkkomedian vastuuvapauslausekkeen käsitteleminen ohjelmassa ikään kuin se olisi sisällöltään jotenkin tavanomaisesta kielteisesti poikkeava ilmensi pyrkimystä saattaa Verkkomedia huonoon valoon antamalla ymmärtää, että sen vastuuvapauslauseke on Journalistin ohjeiden vastainen. Tällainen toiminta on itsessään journalistin ohjeen numero 8 – ”Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen” – vastaista.

Ajankohtaisessa kakkosessa myös peräänkuulutettiin Verkkomedian artikkelissa ”Rokoteasiantuntija: ’En ikinä rokotuttaisi lapsiani'” haastatellun rokoteasiantuntijan nimeä.

Haastattelun, jonka on tehnyt tutkiva journalisti Jon Rappoport, alussa kuitenkin todetaan, että haastateltu asiantuntija haluaa esiintyä turvallisuussyistä nimettömänä. Yle toteaa ohjelmatoiminnan säännöstössään, että ”Lähdekritiikki on erityisen tärkeää kiistanalaisia kysymyksiä käsiteltäessä tai hankittaessa tietoja nimettömänä pidettävältä tietolähteeltä”.

Ajankohtaisessa kakkosessa ei esitetty lähdekritiikkiä, vaan annettiin kuva, että nimettömien lähteiden käyttö ei ylipäänsä olisi hyväksyttävää. Kuitenkin myös valtamediassa käytetään nimettömänä pysyviä lähteitä arkaluontoisia tai kiistanalaisia asioita esitettäessä. Journalistin ohjeiden kohdassa 14 lukeekin ”Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu”.

Vertailun vuoksi Iltalehden juttu viime joulukuulta: ”Tämä juttu perustuu lukuisiin Ylen suurimpien toimitusten (Helsinki, Tampere, Oulu) toimittajien, kuvaajien ja leikkaajien kanssa käytyihin keskusteluihin ja haastatteluihin. Haastateltavat haluavat pysyä nimettöminä, koska eivät uskalla julkisesti arvostella esimiehiään.”

Eli mitä tästä opimme

Ilmeisesti on niin, että ammattijournalistien mielestä ammattilaisten toimittaman median hutiloinnit, valikoiva kertominen ja selvät valeet ovat niitä kuuluisia ”ihan eri asioita”. Rakkaudesta lajiin ja totuuteen kirjoittavien vaihtoehtotiedottajien esittämät, valtamedian narratiivista poikkeavat, lähdeviitatut näkökulmat taas ovat tahallista (ja ilman muuta ruplarahoitteista, vaikkei mitään todisteita olisikaan) harhaanjohtamista ja yhteiskuntarauhan rikkomista.

Mutta hei!

Ainahan valtamedia ja faktantarkastajat voivat huutaa ”Valeuutinen!” ollessaan eri mieltä.

Näin tunnistat valeuutisen

1. Tutki jutun julkaisijaa

Kuka on lehtisyndikaatin omistaja? Omistaako median omistaja joitain muita yrityksiä tai onko hänellä omistuksia muilla tuotannonaloilla? Uutisoiko media joistain aiheista (ydinvoima, lääketeollisuus, pankit tmv) silmiinpistävän usein ja/tai myönteiseen sävyyn, kun taas kielteiset seikat jäävät uutisoimatta?

Voit myös tehdä Whois-haun selvittääksesi, kuka sivun omistaa. Omistustiedot voi tosin piilottaa, ja valeuutistehtailijat useimmiten toimivat niin. Hallintarekisteri on kätevä apu piilottamiseen.

2. Tutki sivuston yhteystietoja

Useimmilla verkkosivuilla on sivu, jolla on tietoa julkaisusta. Jos nämä tiedot puuttuvat kokonaan, ota se hälyttävänä merkkinä.

Annetaanko sivuilla toimituksen yhteystiedot (muutakin kuin yksi sähköpostiosoite), päätoimittajan ja toimittajien nimet? Vaikuttavatko nimet todellisilta vai keksityiltä? Googlaa, löytyykö heistä tietoa verkosta. Toimituksen sijainnilla ei etä- ja projektityöskentelyn maailmassa ole suurtakaan merkitystä. Tietoliikenne mahdollistaa toimituksen jäsenten työskentelyn mistä päin maailmaa tahansa; toimituksen fyysisellä osoitteella ei ole kuin statusmerkitys.

3. Tutki uutisen väitteitä ja kielenkäyttöä

Älä lue pelkkää otsikkoa, lue koko juttu. Usein valeuutisissa käytetään tavanomaisesta uutistekstistä poikkeavaa kieltä. Niissä saattaa olla kielivirheitä, solvaavia ilmauksia tai epätavallisen humoristisia kohtia. Kirjoittajan nimi saattaa puuttua tai se voi olla keksitty.
Kysy aina itseltäsi, mitä näkökulmaa sinulle yritetään myydä ja kuka myy. Esimerkiksi ”talousuutiset” ovat usein jonkin yrityksen pr-osaston kyhäämiä juttuja, jotka julkaistaan hämäävästi artikkeleina kertomatta jutun tekijää.

4. Tutki jutun kirjoittajaa ja lähdeviitteet

Mihin lähteisiin juttu perustuu?
Puhuuko siinä joku?
Löytyykö sitaattia muista lähteistä?
Onko jutussa mainittua tutkimusta olemassa?
Jos jutussa mainitaan numeroita, perustuvatko ne varmistettuun tietoon?
Onko jutussa linkkejä ja vievätkö ne luotettaville sivustoille tai alkuperäislähteisiin?
Onko kyseessä valeuutinen vai huumorimielessä kirjoitettu satiiri?
Onko kyseessä nk. nollauutinen?
Nollauutinen on uutinen, joka ei sisällä lukijan kannalta mitään tärkeää tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi eri yritysten pr-osastojen laatimat tiedotteet, jotka julkaistaan artikkelina kertomatta, että kyseessä on tiedote.

5. Tutki omia ennakkoluulojasi.

Tämä on vaikein ohje. Kukaan meistä ei ole immuuni vahvistusharhalle. Haluamme uskoa asioihin, jotka vahvistavat omaa maailmankuvaamme.

Mieti, haluatko uskoa juttuun siksi, että se sopii omiin käsityksiisi. Saatat jättää varoitusmerkkejä huomiotta tästä syystä. Muista että eettiset ammattitoimittajatkaan eivät ole immuuneja ryhmäajattelulle. Kuten Hannu Taanila aikanaan muotoili: ”ihminen ei voi tuottaa yhtään lausetta joka ei ole hänen mielipiteensä.” Objektiivista uutisointia ei ole, on vain pyrkimys objektiivisuuteen – eikä aina edes sitä.

Yhteenveto

Opi tekemään toimittajan työ. Uskoa ei tarvitse, ajatella täytyy aina.

Innoituksen lähde (lainaukset tekstissä kursiivilla)

Vehkoo, Johanna | Yle (26.1.2017): Valheenpaljastaja: Mitä valeuutiset ovat ja mitä ne eivät ole http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/26/valheenpaljastaja-mita-valeuutiset-ovat-ja-mita-ne-eivat-ole

Muut lähteet

Allcott, Hunt; Gentzkow, Matthew | Stanford University (tammikuu 2017): Social Media and the Fake News in the 2016 election http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf

Kunelius, Risto; Noppari, Elina; Reunanen, Esa | Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos (2009): Media vallan verkoissa https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65414/978-951-44-8070-6.pdf?sequence=1

Media Research Center (2016): MRC/YouGov Poll: Most voters saw, rejected media bias https://www.mrc.org/press-releases/mrcyougov-poll-most-voters-saw-rejected-news-media-bias

Iltalehti (26.12.2016): Ylen raskas organisaatio: ”Päälliköitä ja esimiehiä naurettavuuksiin asti” http://www.iltalehti.fi/uutiset/201612272200045616_uu.shtml

Hiltunen, Pekka | Journalisti (3.11.2016) Uutta suuntaa etsimässä http://www.journalisti.fi/artikkelit/2016/13/uutta-suuntaa-etsimss/

Söyring, Riikka | Vastavalkea (20.1.2017): Luottamus instituutioihin laskenut maailmanlaajuisesti https://vastavalkea.fi/2017/01/20/luottamus-instituutioihin-laskenut-maailmanlaajuisesti/

Söyring, Riikka | Vastavalkea (27.1.2016): BBC kärähti uutiskuvien kierrätyksestä https://vastavalkea.fi/2016/01/27/bbc-karahti-uutiskuvien-kierratyksesta/

Justice Office of the Inspector General: Background to the Office of the Inspector General Investigation: Background of the Operation Gatekeeper https://oig.justice.gov/special/9807/gkp01.htm

Govtrack: H.R. 6061 (109th): Secure Fence Act of 2006 https://www.govtrack.us/congress/votes/109-2006/s262

Meissner Doris et al. | Migration Policy Institute (tammikuu 2013): Immigration Enforcement in the United States: The Rise of a Formidable Machinery http://www.migrationpolicy.org/research/immigration-enforcement-united-states-rise-formidable-machinery

 

 

 

 

Kuva: Ben GarrisonGrrrgraphics (käytetty ja JL:n toimesta kevyesti muokattu taiteilijan luvalla)

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

86 KOMMENTTIA

 1. Itä-Ukrainassa Putkosen pyörittämä Doni News-uutistoimisto jatkaa samoilla linjoilla kuten edeltäjänsä Verkkomedia ja onkin jäänyt kiinni jo useiden feikkiuutisten tehtailusta. Ylläri? 🙂

  Doni News jäi kiinni tulitaukorikkomuksen lavastimesta 🙂

  http://sss-radio.ee/fi-blogi/kirjeenvaihtajamme-marko-enqvist-putkosen-doni-news-mukana-tulitaukorikkomuksen-lavastamisessa

  Kuinka Putkonen taikoi hatustaan tuhansia yhdysvaltalaisia tankkeja 🙂

  http://blog.maanpuolustus.net/kuinka-janus-putkonen-taikoi-hatustaan-yli-3000-tankkia/

  Putkosen propagandassa edes kuvat eivät ole totta 🙂

  http://blog.maanpuolustus.net/totta-vai-tarua-eight-houses-damaged-as-ukrainian-forces-shell-donetsk-at-night/

  • Venäjän trollit ja salaliittoteoreetikot usein parhaita kavereita ”

   Yleistys, jolle ei ole todellisuudessa vastinetta. Tunnetko montakin…?

   • Mietin tässä… jännä miten ihmiset jotka eivät usko ”meidän länsimaisten arvojen kannattajien” ml. hallitukset salaliittoilevan, uskovat kuitenkin ihan helposti Venäjän, Kiinan jne hallitusten, virastojen ynnä muiden instanssien salaliittoilevan ”meitä vastaan” yötä päivää.

    • Mitkä ne länsimaiset arvot oikein ovat…?

     -Talouslama 10 -20 vuoden välein, tihenevin syklein, jolloin hajallaan ollut ihmisparkojen työllä ansaittu omaisuus taas keskitetysti uusjaetaan…

     -Falski raha/markkinatalous, jolla kusessa oleva saa painaa rahaa tarpeensa mukaan, eri tarkoituksiin, ja laskea se markkinoille, -mutta tätä mahdollisuutta ei ole sallittu kuin vain harvoille ja valituille.

     -”Ikimuistoinen” oikeus kaikkien maapallolla olevien luonnonvarojen monopolisoituun käyttämiseen ja haaskaamiseen, tai ainakin pyrkimys siihen kaikin käytettävissä olevin keinoin….

     Siinä ne tärkeimmät.

     Pienemmissä puitteissa Euroopan Unionin uuskolonialistinen inkarnationismi, joka tukee yllämainittuja periaatteita. Siinä ne ”Länsimaiset arvot” alkuasetelmissaan, johon me suomalaisetkin valtionjohtommme johdolla olemme sitoutuneet…

     Sillälailla tällälailla rituraturallaa…

  • Tulet, heität otsikon, joka ei liity mihinkään tässä artikkelissa, ja jaat kolme(!) linkkiä Janus Putkosesta, joka ei kommentoimassasi artikkelissa esiinny eikä sitä varmasti ole rustannut.

   Pointti oli? Ketä ajattelit triplajanustietoiskusi kiinnostavan?

  • Taas yx trollaava natolainen infosoturi, joka on kuunnellut isoisoisänsä lahtarikertomuksia ihan liikaa. Vittu, kun ne ei julkistanut sen sotasurmat vuosilta 1914-1922 tutkimuksessaan nimeltä niitä vuoden 1918 lahtaritappajia, niin sillon tiedettäs näidenkin natottajalahtareidenkin henkilöllisyys. Noiden v 1918 lahtareiden äpäriä ne joka tapauksessa on.
   PS meikäläisellä loppu hymiöiden käyttö tähän.

  • Oletpa hassu! Niin sanotut salaliittoteoriat pohjaavat siihen havaintoon, että on olemassa ihmisiä/ihmisryhmiä joita motivoi ahneus ja oman edun tavoittelu, ja että he pyrkivät toimimaan salaa saavuttaakseen tavoittelemansa.

   Historia tuntee lukuisia salaliittoja.

   Esimerkiksi Italian, Ranskan tai vaikkapa Venäjän hoveissa tai muinaisessa Roomassa eläneet olisivat pitäneet luvattoman naiivina ja elinkelvottoman typeränä henkilöä, joka ei usko salaliittojen olemassaoloon.

   Ajatellaan hallitusten välisiä salaisia lisäpöytäkirjoja ja sopimuksia, ajatellaan poliittisia lehmänkauppoja, ajatellaan korruptiota, ajatellaan Sippilän viimeaikaisia kärähtämisiä. Ajatellaan pimeitä budjetteja ja mustia operaatioita. Ajatellaan vaikka Yhdysvaltain ei edes niin salaa harjoittamaa hallituksenvaihto-politiikkaa muissa maissa.

   Kaikki ei ole salaliittoa mutta salaliittoilun mahdollisuuden ulos sulkeminen asiaa tutkiessaan on hölmöä. Hölmöä on myös ajatella, että salaliiton mahdollisuuden huomioonottaminen tarkoittaa sitä että henkilö kritiikittä uskoisi kaiken olevan salaliittoa.

   • ”Esimerkiksi Italian, Ranskan tai vaikkapa Venäjän hoveissa tai muinaisessa Roomassa eläneet olisivat pitäneet luvattoman naiivina ja elinkelvottoman typeränä henkilöä, joka ei usko salaliittojen olemassaoloon.”
    ”Kaikki ei ole salaliittoa mutta salaliittoilun mahdollisuuden ulos sulkeminen asiaa tutkiessaan on hölmöä.”

    Juuri näin. Olisi historian kieltämistä väittää, ettei maailmassa ole salaliittoja. Ehkä juuri siksi kouluista halutaan poistaa historian opetus tai ainakin vähentää sen merkitystä…
    On tämä ihmeellinen maailma, monella tapaa.

    • Tämän artikkelin kuvituskuvassa Maikkarin Merja Ylä-Anttila ehdottaa julkisesti salaliittoa: ”…voisiko ala yht. sopia että käytetään valemedia nimitystä eikä ”hienoa”vastamedia nimitystä?”

 2. Hieno kirjoitus, kiitos siitä!
  ’…”…demokraattisissa maissa ammattijournalistit ovat tyypillisesti sitoutuneita ammattietiikkaan, jonka mukaan uutisten on perustuttava faktoihin”, Vehkoo valistaa lukijaa. Väite on todellinen kivenkovan logiikan riemuvoitto. Vaihtoehtomedia on osoittanut massamedian tekevän ja julkaisevan valeuutisia. ’

  Tuulesta temmattuhan tuo Vehkoon ’valistava’ lause on, vailla perusteita ja pelkkä ’kivenkovan logiikan tuote’. Ei se mene perille enää silloin kun ihmiset alkavat käyttää omia aivojaan ja saavat tarpeekseen valehtelusta.
  Huvittavakin lause on … että ammattijournalistit olisivat muka tyypillisesti sitoutuneet ammattietiikkaan. Tällaista en kyllä ole itse havainnut ja siksi olenkin jo aikoja sitten heidän valheisiin kyllästyneenä elänyt valtaosin vaihtoehtomedian varassa.

  Lyhyesti: massamedia, jota nykyisin myös valta- , ja aivan oikein, ’valhemediaksikin’ kutsutaan, on vallan ja omistamansa tahon etujen vahtikoira eikä siksi juurikaan toimi niiden intressejä vastaan vaan päinvastoin pyrkii niitä vahvistamaan. Siksi on varsin loogista että sen tarjoama info on yksipuolista ja totuutta vääristävää. Mitä muuta se voisi ollakaan kun ’sen lauluja laulat jonka leipää syöt’.

  Vaihtoehtomedia taas on eräänlainen vallan (ja mediakennelin) vahtikoira, joka pyrkii hakemaan ja etsimään totuutta. Koska se ei ole sidoksissa valtaa käyttävään poliittis-taloudelliseen ja finassieliittiin vaan kansan tukeen ja kannatukseen, sen mahdollisuudet toimia vahtikoirana ja kansan omilla aivoilla ajattelevien ihmisten tuntojen ja käsitysten ilmaisijana ja esiin tuojana ovat siksi realistisella pohjalla.
  Näin se pystyy myös edistämään todellisen demokratian asiaa mihin valhemedia on kyvytön. Tähän suurimpaan kansanosaan massamedialla ei ole juurikaan mitään luontevaa ja rehellistä yhteyttä eikä se sitä edes pysty kahlittuna luomaankaan.

  • ”Vaihtoehtomedia taas on eräänlainen vallan (ja mediakennelin) vahtikoira, joka pyrkii hakemaan ja etsimään totuutta. Koska se ei ole sidoksissa valtaa käyttävään poliittis-taloudelliseen ja finassieliittiin vaan kansan tukeen ja kannatukseen, sen mahdollisuudet toimia vahtikoirana ja kansan omilla aivoilla ajattelevien ihmisten tuntojen ja käsitysten ilmaisijana ja esiin tuojana ovat siksi realistisella pohjalla.”

   Näinpä juuri. Jos on taloudellisessa riippuvuussuhteessa johonkin tahoon, varoo luonnollisesti tuon tahon suututtamista. Joko #ylegate todella unohtui näin nopeasti? Ylen hallitus hautaa tutkimukset (itsestään). Miten tämä on mahdollista ilman, että veronmaksajat edes reagoivat asiaan? Tarkoittaako suomalainen ”lehdistönvapaus” sitä, että lehdistö on vapaa tekemään mitä huvittaa? Ei pitäisi, mutta siltä näyttäisi.

   • Veronmaksajien pitäisi reagoida.
    Pitäisi saada eduskunta joka on suoraan vastuussa kansalle ja toteuttaa kansan tahtoa.
    Tällainen eduskunta tukee kansanäänestyksiä eikä anna hallitukselle lupaa toimia ilman kansan mandaattia. Eikä se anna oikeuksia Ylelle toimia kenenkään muun kuin kansan äänitorvena.
    Nyt tilanne on toisin: Yle voi toimia vastoin kansan ääntä eliitin kaapuun pukeutuneen hallituksen äänitorvena koska eduskunta ei tiedosta vastuutaan kansan palvelijana. Ja kansa saa pakkomaksaa.
    Siksi eduskuntaan pitää saada suoraan äänestäjilleen vastuussa olevia edustajia jotka eivät voi pakoilla vastuutaan puoluekuriin ja ryhtyä vastoin kansan tahtoa toimivan hallituksen politiikan ja median passiivisiksi tukijoiksi.

   • ”Ylen hallitus päätti 26. tammikuuta kokouksessaan, ettei ulkopuolista Yle-selvitystä tehdä, koska sille ei ole Ylen hallituksen mukaan tarvetta.”

    Just joo!

  • Amerikanjuutalainen professori Noam Chomsky, joka valittu Prospect ja Foreign Policy-lehden yleisöäänestyksessä ”maailman intellektuelliksi” poliittisessa aktivismissaan, IS:n otsikon 3.10.2015 mukaan, on sanaillut mediasta: ”Demokratia ei voi toteutua epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa tiedotusvälineetkin ovat taloudellisten valtahierarkioiden käsissä”. Kenenhän käsissä ne Suomi nimisessä ”demokratiassakin” mahtaa olla?

   • Luulisin että paljolti samoissa käsissä joka puolella. Se joka hallitsee rahaa hallitsee valtamediaa.
    Onneksi ei vaihtoehtomedia vaikka maksettuja trolleja sielläkin liikkuu pakkaa sekoittamassa ja eksyttämässä lukijoita.
    Demokratia voisi nykyistä paremmin toteutua jos eduskuntaan ei pääsisi edustajia jotka eivät sitoudu äänestäjiinsä kuten nyt tapahtuu.

    Pierre Bourdieu, edesmennyt ranskalainen sosiologi, sanoo:
    Oikea poliittinen toiminta ei voi tapahtua puolueiden kautta. Politiikka on ajautunut vakavaan kriisiin eikä pysty vastaamaan aikamme haasteisiin. Se on alkanut eriytyä kansasta; poliitikot ovat alkaneet edustaa pääomaa ja tarvitsevat kansalaisia vain valtaan pääsyn turvaamiseksi. ED:sta on tullut jopa keino paeta tai väistää kansan tahtoa.
    G.H. von Wright toteaa jo useita kymmeniä vuosia sitten: Teollis-teknistyneessä yhteiskunnassa on suuri vaara: koneisto tuhoaa demokratian ja alistaa sen poliisivaltioksi, jossa ihmistä manipuloidaan joukkoviestinnän propagandalla ja mainoksilla.
    David C. Korten on taloustieteilijä, kirjailija ja entinen Harvard Business School:n professori, kirjoittaa:
    Poliittinen tavoitteemme on korvata kuollut rahan demokratia osallistuvien ihmisten elävällä, ’syvällä’ demokratialla. Demokratiassa suvereenisuus on kansalla. Kun poliitikot johtavat kyse on diktatuurista. 
    Kun yksityiset ekonomiset edut johtavat kyse on korruptiosta.
    Kun diktatuuri sulautuu yksityisten taloudellisten etujen kanssa valloittaakseen maailman kyse on fasismista.

    Elävässä demokratiassa poliitikot eivät johda kansaa, vaan kansa johtaa politiikkoja.

    Politiikan tehtävä on etsiä kompromisseja sen saavuttamiseksi mikä on mahdollista. Kansalaisyhteiskunnan on tarjottava mahdollisuuksia muuttaa poliittista foorumia. Jotta demokratia voi toteutua kansan on organisoiduttava ja otettava johto, mitä kansalaisyhteiskunta edellyttää.

    Noam Chomsky toteaa teoksessa Tulevaisuuden valtio:
    On kuviteltavissa järjestelmä, joka koostuu työläisneuvostoista, kuluttajien neuvostoista, kommuunin kokouksista, alueellisista federaatioista ja niin edelleen, jolloin edustus on suoraa ja peruutettavissa siinä merkityksessä, että …

    valitut edustajat ovat suoraan vastuussa sille tarkasti määritellylle ja yhteen liittyneelle yhteiskunnalliselle ryhmälle, jonka puolesta he jossakin ylemmän tason organisaatiossa puhuvat ja että he palaavat takaisin tuohon ryhmään

    – tämä on aivan ilmeisesti jotain hyvin erilaista kuin oma edustuksellinen demokratiamme.

    • Politologi ja historioitsija Michael Parenti, joka on taittanut peistä salaliiton käsitteestä Chomskyn ja Alexander Cockburnin kanssa, kirjoittaa mielestäni hyvin oivaltavasti:

     ”As I pointed out in published exchanges with Cockburn and Chomsky (neither of whom responded to the argument), conspiracy and structure are not mutually exclusive dynamics. A structural analysis that a priori rules out conspiracy runs the risk of not looking at the whole picture. Conspiracies are a component of the national security political system, not deviations from it. Ruling elites use both conspiratorial covert actions and overtly legitimating procedures at home and abroad. They finance everything from electoral campaigns and publishing houses to mobsters and death squads. They utilize every conceivable stratagem, including killing one of their own if they perceive him to be a barrier to their larger agenda of making the world safe for those who own it.

     The conspiracy findings in regard to the JFK assassination, which the movie JFK brought before a mass audience, made many people realize what kind of a gangster state we have in this country and what it does around the world. In investigating the JFK conspiracy, researchers are not looking for an “escape” from something “unpleasant and difficult,” as Chomsky would have it, rather they are raising grave questions about the nature of state power in what is supposed to be a democracy.

     A structuralist position should not discount the role of human agency in history. Institutions are not self-generating reified forces. The “great continuities of corporate and class interest” (Cockburn’s phrase) are not disembodied things that just happen of their own accord. Neither empires nor national security institutions come into existence in a fit of absent-mindedness. They are actualized not only by broad conditional causes but by the conscious efforts of live people. Evidence for this can be found in the very existence of a national security state whose conscious function is to recreate the conditions of politico-economic hegemony.”

     http://aotearoaawiderperspective.com/2008/05/28/michael-parenti-on-conspiracy-theories-and-the-left-wing-paranoia-about-them/

     • ’…conspiracy and structure are not mutually exclusive dynamics.’ …
      Ruling elites use both conspiratorial covert actions and overtly legitimating procedures at home and abroad. ’

      Se mikä näkyy (rakenteet) ja tapahtuu (tässä varmaan kyse USA:sta) on todellakin suunniteltua eikä itse-ohjautuvaa kuten moni luulee.
      ’The hidden hand’ (conspiracy) ohjaa.
      Tuo ’Hidden hand-käsikirjoittaja’ vain pysyy piilossa eikä kerro avoimesti hegemonisista valtapyrkimyksistään.
      Kumma kun Chomsky ja Cockburn eivät ole kommentoineet tätä Parentin näkemystä! Outoa.
      Chomsky on myös 911 kohdalla paljastanut haluttomuutensa paneutua faktoihin ja tunnustaa ne. Miksi?
      Moni on arvellut ettei Chomskyn jauhot pussissa ole puhtaat.

     • ”The CIA is a headquarters of the Deep State and the Shadow Government. It is the nexus of criminality, and of the Bushes and Clintons, and the world-managing elite. The CIA enjoys a virtually unlimited black budget and virtually unlimited power that is beyond the reach of law, and beyond the control of the White House.
      The CIA is, in fact, the very “sick group of people” responsible for orchestrating international terrorism and untold atrocities … the institution that foments and continues to spread this “fear and havoc? ”
      http://www.globalresearch.ca/the-cia-trump-and-his-war-on-terrorism/5571722

     • Materialism, characterized in the persona of Mammon, is a direct expression of the general policy of Satanism, as it operates in the day to day.
      For decades, Satanism has been a behind the scenes operation.
      You might hear about trends in music and movies. You might hear about ritual killings and personalities like LaVey and Crowley but you don’t hear about its influence in the highest corridors of power and the playing fields of celebrity.
      Now you do and characters who are obvious Satanists, like George Soros, are coming more and more into main stream awareness and their activities are more and more reported on.
      http://www.lesvisible.com/blogs/reflections-in-a-petri-dish/the-anne-frank-ballpoint-pen-belieber-fraud

  • Esitän tässä harkittavaksi vielä erään näkökulman, jota artikkelissa ei otettu alleviivaten esiin, olisi paisunut liikaa.

   Massamedian innolla teilata uudet alalle tulijat on todennäköisesti myös vahva taloudellinen motiivi. Mainostulojen vähentyessä pyritään estämään mainostulojen jakaantuminen useammille toimijoille leimaamalla muut toimijat valemediaksi ja varoittelemalla mainostamasta valemedioissa. Tämän takia on käytetty runsaasti henkilötyötunteja ja palstatilaa kilpailijoiden mustamaalaamiseen.

   Massamedian käymän valemedia-kampanjan kesto ja laajuus viittaavat tähänkin motiiviin.

   Laitetaan rinnalle nyt tätä ajatellen (massamedian) painokkaat puheet massamedian eettisyyteen sitoutuneista toimittajista ja ajatellaan, sopivatko väitteet yhteen, millaiinen yhtälö muodostuu.

  • Onhan siinä Trumpin vastaisuudessa tosiaan perusteet … housut tutisevat jo monien jalassa
   muutama ote linkistä

   Jos Trumpin hallinnon annettaisiin asettua aloilleen ja toimia normaalisti, se tietäisi rikossyytteitä ja tuomioita ennemmin tai myöhemmin sadoille edellisen Obaman hallinnon jäsenille.
   Jos ja kun Trumpin hallinto saisi asettua paikalleen ja käynnistää hallinnon normaalilla tavalla, ja Trump aloittaisi sodan ISIS:iä vastaan, olisi päivän selvää, että kaikki edellisen hallinnon aikana terroristijärjestön toimintaan sekaantuneet joutuisivat ennemmin tai myöhemmin tutkinnan kohteeksi ja vuorenvarmasti vastaamaan syytteisiin tuomioistuimissa. Näitä henkilöitä on satoja ulkoministeriössä, puolustusministeriössä, CIA:ssa, sekä hallinnollisella tasolla että operatiivisella tasolla, ja jokaiselle heistä Trumpin vaalivoitto ja valtaannousu merkitsee mahdollista tuhoa.
   Tästä on kyse Washingtonissa. Sadat, kenties tuhannet virkamiehet, poliitikot ja sotilaat tietävät joutuvansa vastaamaan terroristijärjestön tukemisesta, aseistamisesta ja kouluttamisesta, JOS Trumpin hallintoa ei kaadeta. Juuri siksi se halutaan kaataa.

   Saa nähdä kuka tämän kisan voittaa. Nyt otetaan Trumpista mittaa ….

 3. Valtamedia, massamedia tai miksikä hyvänsä sitä halutaankin nimittää, on menettänyt kykynsä riippumattomaan ja tutkivaan journalismin… Siitä on tullut harjoitettavan politiikan äänitorvi. Ja mikä vielä pahempaa, siitä on tullut ulkomailta johdettujen agendojen propagandatorvi…

  On sama mikä politbyroon hallituksessa oleva puoluepaletti on koostumukseltaan. Mikään ei faktisesti muutu, ellei ajatusmalleja ja hautomoita siivota isolla luudalla. Tätä jatkumoa ylläpitää massamedia, joka oikeastaan edustaa juuri sitä mistä se muita syyttää, nimittäin populismia, jolla ajetaan agendoja läpi, ja saadaan kansalaisista markkinapaviaaneja, joita sitten ruokitaan eri ”banaaneilla”.

  Käytännössä tämä tapahtuu sillä tavalla, että massamedian edustajat olivatpa he sitten hallituksessa, tai mediayhtiöiden palveluksessa, kutsutaan Bilderbergiläisten kokouksiin. Siellä heitä sitten valistetaan asioista joiden halutaan toteutuvan globalimiaatteen ideologian mukaisesti.

  Kotimaassaan nämä sitten erilaisissa paneeleissa tai ”tutkijoiden” tms. turpareleiden artikkeleissa esittävät kuin oraakelit, miten maailma muttuu, ja mihin suuntaan pitää kulkea, ja vääntävät tiskiin persteluja, jotka jo lähtökohtaisesti ovat kyseenalaisia tai falskeja.

  Eräitä esimerkejä tästä ovat mm. seuraavat trendit: ”Kansallisvaltiot tulevat katoamaan”, ”Savupiipputeollisuus tulee häviämään”, ”Ihmisten on elinaikanaan opeteltava useita ammatteja”, ”Pätkätyö tulee lisääntymään”, ”Palvelusektori tulee olemaan entistä merkityksellisempi hyvinvointia kehitettäessä”, jne. Näitä ja vastaavia mantroja on vuosien varrella kuultu joka tuutista muodossa tai toisessa. Ja aina löytyy puolueorganisaatio kuin ihmeen kautta, joka ottaa nämä muutokset asiakseen.

  Ei maailma muutu itsekseen tällä tavoin. Sitä muutetaan yhä suuremmaksi kollektiiviksi, joka sitten on pienen piirin hallittavissa omien ahneutensa ja muiden ”tautiensa” finansiaaliseksi optimoimiseksi. Pieni piiri pyörittää yhä suurempia kokonaisuuksia jokaisen maan poliittisessa hallinnossa ja mediakentässä olevien vasalliensa avulla.

  Tämä kaikki pakkomutos tarvitsee toteutuakseen jatkuvaa puolustamista ja mediamylllytystä täysin sairaalloisen ja ihmisetäisen kehityksen ylläpitämiseksi, ja siinä on massamedian tehtävä: Tuottaa jatkuvalla syötöllä samaa hevonpaskaa, ja vaientaa käytettävissä olevine keinoineen toisinajattelijoiden ilmaisut omissa medioissaan erilaisin ilmaisuin, jotka ainakin tähänasti osoittavat vain totaalista kyvyttömyttä omalla sektorillaan.

  Pyörä, ja muutos kohti toisenlaista tilannetta sen myötä, on lähtenyt jo liikkeelle. Sitä voi yrittää hidastaa, mtta sitä ei enää voi pysäyttää. Pakokeinot on viimeinen askel, joka lopulta johtaa yhteiskuntarauhan katoamiseen.

  Vaihtoehtomediat täyttävät sen aukon, johon valtamedia yksisilmäisyydessän ei, pitäisikö jo sanoa, geneettisesti kykene… Esimerkkinä geneettisestä impotenssista tässä suhteessa toimii hyvin HS.

  Massamedia on Trumpin presidenttivaalipropagandassaan sekä vaaleja ennen ja jälkeen sen osoittanut sellaisia toimia, jotka ovat lähinnä koomisia suhteessa olemassaolevaan tilanteeseen. En tiedä mitä Trump tuo tullessaan, mutta se on kuitenkin varmaa, että rivit ovat nyt täysin sekaisin siellä, missä globalisaatioaatetta esim. Suomessa ajetaan.

  Trump edustaa jotain muutosta, ja apuja saattaa tulla odottamattomistakin suunnista. Koska vain pienen, joskin finansiaalisesti vahvan nykyisen valtaelitin hyvinvointi on vain harvojen intressi, ja sen kehityskaari on nyt laskeva. Sama poruka on ryövännyt maailmaa jo riittävän kauan. Tietoisuus siitä vaan on laajempien piirien saavutettavissa tänä päivänä kuin aikaisemin.

  Trump on joka tapauksessa muutosvoima. Aika näyttää sitten minkälaiselle kehitykselle.

  • ’…Pyörä, ja muutos kohti toisenlaista tilannetta sen myötä, on lähtenyt jo liikkeelle. Sitä voi yrittää hidastaa, mtta sitä ei enää voi pysäyttää. Pakkokeinot on viimeinen askel, joka lopulta johtaa yhteiskuntarauhan katoamiseen.’
   Niinpä. Hyvä kommentti jonka ajatukset on helppo jakaa.
   Trump on nimenomaan muutosvoima joka järkyttää peruspilareita.

  • Erkki, kommenttisi kuvaa hyvin tosiasiallista tilannetta Suomessa ja ilmeisesti suurimmassa osassa EU-diktatuuriin huijattuja/alistettuja kansoja – käytän sanaa kansa, koska syyllisiä tilanteeseen ovat EU:n rahalla tai korruptioviroilla lahjomat maanpetturi-poliitikot, valta-VALE-median tukemina.

   Ks. myös ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella”,
   http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella

 4. Emme ole pikajunaiskän kanssa aina samaa mieltä kaikista asioista, mutta kaveri on kunnostautunut #ylegaten kanssa.

  ”Isän pikajuna pyysi ja sai pitkällisen odottelun jälkeen kopioita Yleisradion hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjoista viime vuodelta. Puuttumaan jäi ainoastaan vuoden viimeisen kokouksen pöytäkirja, jota ei ole vielä allekirjoitettu.

  Kaikkiaan Yleisradion hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2016 seitsemän kertaa. Kuudesta tarkastellusta pöytäkirjasta käy ilmi, että hallintoneuvoston kokouksissa on puututtu poliittisin perustein Ylen journalistisiin ratkaisuihin. Kokouksissa on puitu yksittäisten uutistapahtumien käsittelyä ja jopa yksittäisen jutun yhteydessä tehtyjä journalistisia ratkaisuja.”

  https://seura.fi/isanpikajuna/2017/02/01/poytakirjat-paljastavat-ylen-journalismia-kohtaan-poliittista-painostusta-hallintoneuvostossa/?shared=7424-50ec885d-999

 5. Tämä Haaga-Heliassa opiskelevan Marjut Kriikun tekstikatkelma vuodelta 2015 on hirmu hauska:

  ”Informaatiosodankäynnin keinoja ovat muun muassa sivustot, jotka saattavat päällepäin näyttää asiallisilta, mutta sisältävät todellisuudessa tarkoitushakuista propagandaa. Sivuston sisällöstä esimerkiksi 85 % saattaa olla asiallisia uutisia, mutta loppu onkin kaikkea muuta. Suomessa tällaisia ovat esimerkiksi Vastavalkea- ja Mv-lehti -sivustot.”
  https://blogit.haaga-helia.fi/muuttuvamedia/2015/11/25/saara-jantunen-opettaa-tunnistamaan-informaatiosodan-muodot/

  Jos silmäilette viikon ajan päivittäin tyypillistä iltapäivälehteä niin huomaatte että uutisia niissä on noin 15 % ja loput ihan jotain muuta. Eli tämmösessä vertalussa Vastavalkea pärjää hyvin 😉

  • Näin se on.

   Sellaista voi kirjoittaa vain oppimaton henkilö, jolle kaikki valtapolitiikan kehykset eivät vielä ole valjenneet. Suomessa on tutkijoita ja akateemisesti korkeasti oppineita, joille nämä asiat eivät ole valjenneet vieläkään, -tai sitten ne, sanon siis nimenomaan ”ne”, enkä ”he”. saavat maksun siitä, että edustavat tiettyjä ”tieteellisin perustein talouspolitiikassa hyväksyttyjä” ajatuskantoja…

   Kyllä Vastavalkea pärjää hyvin, -eräänä päivänä kaikkein tietämättömämmätkin kokevat ”valaistuksen…”

   Kritiikki on yleensä pakjon paremmin perusteltua, kuin se olemassaoleva, -mihin kritiikki kohdistuu…

   Miksi niin…? Ei kai kukaan pelkästään vittumaisuuttaan urputtaisi siitä että asiat ovat kunnossa…

 6. Tämä Haaga-Helian blogisivuilla oleva Marjut Kriikun ”Saara Jantunen opettaa tunnistamaan informaatiosodan muodot” on minusta hirmu hauska, samalla oikeastaan aika liikuttava.
  https://blogit.haaga-helia.fi/muuttuvamedia/2015/11/25/saara-jantunen-opettaa-tunnistamaan-informaatiosodan-muodot/

  ”Informaatiosodankäynnin keinoja ovat muun muassa sivustot, jotka saattavat päällepäin näyttää asiallisilta, mutta sisältävät todellisuudessa tarkoitushakuista propagandaa. Sivuston sisällöstä esimerkiksi 85 % saattaa olla asiallisia uutisia, mutta loppu onkin kaikkea muuta. Suomessa tällaisia ovat esimerkiksi Vastavalkea- ja Mv-lehti -sivustot.

  Sosiaalisen median valeprofiilit taas jakavat edellä mainittujen propagandasivustojen linkkejä ja muuta tavoitteellista väärää tietoa.”

  Lukijat voivat nyt tehdä testin ja katsoa iltapäivälehdistä paljonko sisällöstä on uutisia. Arvelen että 15 – 20 %.
  Vastavalkea pärjää tässä vertailussa hyvin 😉

 7. Mielenkiintoista. Kommentti tulee ulos tuplana vaikka päivällä ylempi (14:08) ei mennyt läpi.

  • Se ei välttämättä ole Vastavalkean vika…

   Liikkeellä on ”oikeiden uskovaisten , -siis tosiuskovaisten, yhteen ainoaan oikeaan aatteseen uskovien legioonalauma., joka kuten jotkut esittämäsi kaltaiset indikaatiot, saavat rahaa jonkun muunkin, kun Suomen valtion budjetista”

   Ei ole mitenkään tavaton ilmiö…

   • Oletko Erkki sosiaalisen median valeprofiili? Täytyy sinun olla kun Saara Jantunen on niin sanonut. Ja varmaan Jessikka Arokin. Ehkä jopa Nato-trollit inc. on sanonut niin. (sarkasmivaroitus)

    • Profiilit eivät ajattele…. ihmiset ajattelevat. Kiitos vinkistä Riikka. Tiedoksi Jantuselle, tai muillekin Saaroille, että siitä vaan pasmat tiskiin, jos on rahkeita, -sittten katsotaan kuka mitäkin….

     Mikä ihme tämä Saara Jantunen muuten oikein on. Ainakin minulle täysin tuntematon suuruus… Voisitko kenties antaa vinkin siihen, mistä tällaisen Saara Jantusen lausuntoja tai muita hengentuotteita koskien nimimerkkiäni on luettavissa…

     En ole mikään profiili, enkä edes valesellainen. Olen lihaa, verta, tahtoa ja elinvoimaa vieläkin täynnä oleva fossiili, -ehkä muisto menneistä ajoista joillekin…

     En minä tunne kaikkia näitä inc:ejä ja sen sellaisia. Siinä suhteessa tarvitsisin vähän johdatusta…

     Kirjoitin aikoinaan HS:n nk. keskustelupalstoille eräällä nimimerkillä alkaen vuodesta 2005, -vuosikausia. Alkuun oli hyvää porukkaa. Taso laski sitten sellaiseksi niin HS:n toimien johdosta, kuin yleissävyn muuttumisenkin vuoksi, että katsoin paremmaksi unohtaa koko touhu ja olla rekisteröitymättä sen koommin HS:n kuin US:nkin uusiin kuvioihin, tarjouksista huolimatta, joka näyttääkin olleen hyvä ratkaisu.

    • Riikka, et kai vaan tarkoita tätä sotatieteen tohtoria…

     ”Sotatieteen tohtori Saara Jantunen julkaisi lokakuussa esikoisteoksensa Infosota, joka käsittelee sosiaalisessa mediassa käytävää informaatiosotaa Venäjän ja lännen välillä. Jantunen vieraili puhumassa aiheesta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajaopiskelijoille.”

     Muuan ystäväni ja opiskelutoverini, eräs TKK:n , ei siis Aalto-yliopiston professori, jossa ainakin osa professoreista näyttää nyt olevan kuka hyvänsä taustavoimineen,
     lausui kerran useita ”tohtorikursseja” vedettyäään, -että tohtoriksi pääsee kun panee oikeat asiat oikeaan järjestykseen. jne…

     En minä tässä nyt ota kantaa hännen argumentteihinsa. Hänellä varmaan oli omat syynsä ajatella näin.

     Nyt jos palaamme jo aikaisemmin mainitun sotatieteiden tohtorin Saara Jantusen siihen tai tähän…. Niin…?

     • Häntäpä juuri.

      Tästä tohtorista tiedämme että siteerasi kirjoittelussaan– tahallaanko tarkoitushakuisesti vai huolimattomuuttaan, ei ole tiedossa — erään VV:n kirjoittajan tekstiä muuttaen siten sitaatin merkityssisällön sopimaan paremmin itselleen mutta jokseenkin päinvastaiseksi kuin mitä alkuperäisessä tekstissä sanottiin.

     • Tästä tohtorista tiedämme että siteerasi kirjoittelussaan– tahallaanko tarkoitushakuisesti vai huolimattomuuttaan, ei ole tiedossa — erään VV:n kirjoittajan tekstiä VÄÄRIN muuttaen siten sitaatin merkityssisällön…

      oikaisu heti perään kuten hyvään lehtimiestapaan kuuluu

     • VV:ssa tietty
      https://vastavalkea.fi/2015/11/07/arvio-saara-jantusen-lukijakirjearviosta/

      Puolustusvoimien tutkija Saara Jantunen väärensi sitaatin sopimaan omiin tarkoitusperiinsä.

      […] Vallankumouksesta vaaleihin

      Seuraavaksi sotatieteiden tohtori lainaa jälleen mielipidekirjoitustani sisennetyllä suoralla sitaatilla:

      Muuten hyvä, mutta suoraksi sitaatiksi esitettyä tekstiä on muutettu. Alla alkuperäinen, Avun julkaisema teksti. Kuka huomaa eron?

      Kirjoituksessani ollut sana ”vallankumous” on Jantusen sitaatissa korvattu sanalla ”vaalit”.

      Sotatieteen tohtori Saara Jantusen täytyi tietää, ettei presidentti Janukovitsia syrjäytetty vaaleilla. On tunnettu tosiasia, että Janukovits syrjäytettiin vallankumouksessa.

      Sanan ”vallankumous” korvaaminen sanalla ”vaalit” muuttaa lauseen merkityksen Jantuselle hyödylliseksi. Yhdysvaltain tuki Ukrainan presidentinvaihdokselle vaaleissa on viatonta verrattuna presidentin syrjäyttämisen tukemiseen väkivaltaisessa vallankumouksessa.

      Sananvaihdoksen myötä toteamus Yhdysvaltain tuesta presidentinvaihdokselle ei tarvinnut kommentointia, ja Jantunen jättikin asian kommentoimatta. Muutoksen myötä asioista perillä oleville lukijoille tulee toisaalta vaikutelma, että minä luulin presidentti Janukovitsin tulleen syrjäytetyksi vaaleilla — eli etten ollut selvillä perusasioista.

      Jantunen siis antaa ymmärtää, että Janukovits syrjäytettiin vaaleissa helmikuussa 2014, eli että hänen poistumisensa Ukrainan johdosta tapahtui laillisen vaalituloksen seurauksena. Jantunen antaa toisin sanoen kuvan, etten tunnusta helmikuun 2014 vaalien (joita ei siis ollut) tulosta (vaikka sitten olisinkin erehtynyt luulemaan, että Ukrainassa tosiaan oli tuolloin vaalit). Juuri ennen muutettua sitaattia Jantunen toteaa, ettei Kiovan tahtotilaa — halua lähestyä länttä — pidetty Kremlin mielestä oikeutettuna toteutumaan ja että

      ”Venäjän ulkopolitiikan kannattajat tuntuvat olevan kovin valikoivia sen suhteen, minkä tahtotilan Venäjä saa estää ja minkä toteuttaa — olipa kyse sen omista kansalaisista tai ei. Ukrainan tapauksessa vain krimiläisten tahtotila nähtiin oikeutettuna — koska se oli Venäjälle mieleinen”.

      Yhdistyessään heti perässä olevaan vääristävään sitaattiin, että Janukovits syrjäytettiin vaaleilla, tämä antaa kuvan, että hyväksyn Krimin kansanäänestyksen tuloksen, mutta en kunnioita laillista vaalitulosta Ukrainan kohdalla — eli leimaudun Kremlin asiamieheksi, joka ei piittaa demokratiasta.

      Mitä laki sanoo?

      ”Vääristelevä sitaatti on tulkittava kielletyksi hyvän tavan vastaisena (22 §) ja myös tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavana (3 §).”

      ”Vääristelevän sitaatin, eli sellaisen joka antaa virheellisen tai puutteellisen kuvan alkuperäisestä teoksesta, julkistaminen on tekijänoikeusrikkomus, koska se ei täytä sitaattipykälässä säädettyä hyvän tavan mukaisuutta koskevaa vaatimusta.”

      Vaikuttaa siis siltä, että tohtori Jantunen (ja kenties Otava julkaistessaan väärän sitaatin) on syyllistynyt tekijänoikeusrikkomukseen. Asiaa viedään eteenpäin normaaleja käytäntöjä noudattaen.[…]

     • Kiitos vaan Riikka, vinkistä/linkistä. Tulipahan luettavaa, mutta tuskin enää kannattaa kommentoida sen koommin.

      Saara Jantunen sen näkee rikkoja toisten silmissä, muttei käpyä omassaan.

    • Opiskelin aikoinaa oppilaitoksessa, johon silloin sinne pyrkiessäni v. -65 piti olla kansakunnan parhaat eväät. Minulla ei ollut, kun oli huono koulutausta…

     Silti minä sinne pääsin, -ja pääsin sinne mihin halusinkin, ja olen sillä sektorilla tuottanut tälle yhteiskunnalle paljon finansiaalista hyvää, -ja ansainnut siinä yhteydessä leipänikin, ja monien muidenkin leivän, kuten moni muukin kolleegani on tehnyt.

     Totanoinas niin, -kuten hämäläiset sanovat… -halki poikki ja pinoon., kuten jotkut muut sanovat…

     Olen tämän yhteiskunnan hyväksi tuottanut huomattavasti enemmän, kuin mitä olen kuluttanut yhteiskunnan resursseja, tai mitä lapseni koskaan ovat kuluttaneet.

     Minulla on itseni ja lasteni suhteen yhteistä positiivista saldoa enemmän, kuin mitä koskaan kykenemme yhdessä elinaikanamme kuluttamaan, -paitsi jos meistä jostain tulisi poliiitikko, joka ei ole tehtäviensä tasalla.

     Tämä antaa minulle nk. pysyvää vittuiluvaraa… Se antaa minulle resursseja myös vaatia jotain vastineeksi tehdystä työstä, -vai mitä…?

     Terveisiä vaan Saara Jantusille ja muille vastaaville… Pankaa paremmaksi…

     Aikaa kyllä akateemisiiin pälpätyksiin tulee olemaan riittävästi… Mutta kansakunnan hyvinvoinnin kannalta katsoen nyt on jo helevetinmoinen kiire,

     -vai mitä Riikka ja muut kannssaihmiset…?

     Esittämäni asiat ovat kaikki totta.

     Se joka ymmärtää nämä asiat väärin, on joko väärinymmärretty tms.

    • Sattuneista syistä, ja arkiapäivän realismista johtuen en voi aina reagoida kaikkiiin intelligentsiaalisiin haastesiin…

   • Lähinnä tuon takia käytin sanaa liikuttava: tämä Marjut Kriikku ei ole käyttänyt lähdekritiikkiä (Jantusen puheisiin); tekstinsä perusteella Kriikku tuskin on käynyt lukemassa VV:n artikkeleita ennen bloginsa kirjoittamista vaan on ottanut tiedon VV:n luonteesta vastaan arvioimatta asiaa itse, luottaen siihen että hänen auktoriteetiksi uskomansa taho on tarkistanut ennen luentoaan sen mitä auktoriteetti sanoo eikä jaa tietoa ”en tykkää” -pohjalta.

 8. Johanna Vehkoo on muotovalio betonoidun kaksoisstandardiajattelun edustaja. Valtamedia on hänelle aidosti totuusmedia, ja vaihtoehtomediat suoltavat valeuutisia.

  Tässä artikkelissa on otettu esimerkiksi Vehkoon käsittely Verkkomedian vastuuvapauslausekkeesta. Vehkoo ei edes tunnista, että kaikilla medioilla on omat vastuuvapauslausekkeensa. Hesarilla sellainen on yksi tiukimmista, vai oletteko kuulleet tai lukeneet Hesarin joutuneen vastaamaan julkaisemistaan mielipidekirjoituksista (siis niistä jotka ovat päässeet sen sensuroivan moderoinnin läpi).

  Tällainen yksipuolinen käsittely on rationaalin järjenkäytön, yleisen objektiivisuusvaatimuksen ja myös Journalistin ohjeiden vastainen. Se edustaa jo itsessään pitkälle menevää disinformaation levittämistä.

  Ja Johanna Vehkoo tekee tätä disinformaatikon työtään härskisti veronmaksajien kustantamana, pakollisella Yle-verolla rahoitetun Ylen palkkalistoilla.

  Muutama kysymys Johanna Vehkoolle:

  1. Montako valhetta Vehkoo on paljastanut valtamedian uutisoinneista ja artikkeleista?

  2. Montako valhetta Vehkoo on paljastanut Vastavalkean artikkeleista?

  Onko saanto samaa luokkaa kuin Venäjän trollijahtaaja (myös veronmaksajien Ylen kautta kustantamalla) Jessikka Arolla, jonka pyydykseen lienee tähän mennessä käynyt vain kestoinhokkinsa Johan Bäckman?

  Sanoisin, että veronmaksajien rahat ovat näiden kahden toimijan osalta menneet täydellisen hukkaan.

  • Sanoisin, että veronmaksajien rahat (ainakin omani) ovat menneet koko Ylen osalta pääosin täysin hukkaan. Senttiäkään en maksaisi ellei väkisin vietäisi.

  • ”Hesarilla sellainen on yksi tiukimmista, vai oletteko kuulleet tai lukeneet Hesarin joutuneen vastaamaan julkaisemistaan mielipidekirjoituksista (siis niistä jotka ovat päässeet sen sensuroivan moderoinnin läpi).”

   Helsingin Sanomat on uutisoinut tietoonsa tulleista asioista, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkit. Onko Helsingin Sanomat jättänyt sillion tutkintapyynnön…?

   Helsingin Sanomat on siis ollut tietoinen jostain asiasta, jossa rikoksen tunnusmerkit täyttyvät… Kenelle vastuu siis siirtyy, jos HS uutisoi, eiikä mitään sen koommin tapahdu…?

   Todettuaan tällaisen tilanteen, mikä Helsingin Sanomien rooli valtakunnan levinneimpänä mediatuotteena Ylen ohella sitten on…? Kai Ylessäkin luetaan sanomalehtiä.

   Se, että mitään ei tapahdu tästä huolimatta, herättää kyllä joukon kysymyksiä suhteessa kansainvälisiin sopimuksiin.

   Esim. Helsingin Sanomat tässä suhteessa, tuodessaan esiin rikoslain piiriin kuuluvia asioita, joista on saanut vihiä, eikä tee mitään,, niin mikä sen rooli oikein yhteiskunnassa on.

   Tällaista siis Maan Suurimman ja Mahtavimman Uskottavuussmedian käyttäytymissäännöistä.

   Sama koskee myös Yle tuotetta, Yle siis on joidenkin tuote, -vai mitä…? Kai silläkin jokin taju ja vastuu kansakunnalle siitä on, mihin suuntaan karvat oikein osoittavat…?

   • ’…Sama koskee myös Yle tuotetta, Yle siis on joidenkin tuote, -vai mitä…? Kai silläkin jokin taju ja vastuu kansakunnalle siitä on, mihin suuntaan karvat oikein osoittavat…?’

    Pitäisi olla mutta ’vastuu kansakunnalle’ ei näillä valta- ja valhemedioilla toimi … sitä tunnetaan aivan muuhun suuntaan ja mehän tiedämme kenelle ja minne.
    Siksi pitäisi saada sellainen eduskunta maahan joka toimii kansan eikä jonkun ulkopuolisen maata hajottavan tahon kumileimasimena ja pistäisi Ylenkin ojennukseen.

 9. Miksi vaihtoehtomediaa ja valtamedian ulkopuolisia riippumattomia totuuden etsijöitä tarvitaan? Siitä kertoo elokuvadokumentti All Governments Lie.

  (Terveiset DocPoint-esityksestä Savoy-teatterista 28.1.2017: All Governments Lie on loistava dokumentti. Kannattaa katsoa, mikäli elokuva saadaan ohjelmistoon.)
  #
  I.F. Stone (24.12.1907 – 18.6.1989) kirjoitti:

  There must be renewed recognition that societies are kept stable and healthy by reform, not by thought police; this means there must be free play for so-called subversive ideas – every idea subverts the old to make way for the new. To shut off subversion is to shut off peaceful progress and to invite revolution and war.
  I.F. Stone’s Weekly (1954-03-15)

  The fault I find with most American newspapers is not the absence of dissent. It is the absence of news. With a dozen or so honorable exceptions, most American newspapers carry very little news. Their main concern is advertising.
  The Haunted Fifties (1963)

  All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.
  In a Time of Torment, 1961-1967 (1967), p. 317
  #
  Syyskuussa 2016 valmistunut All Governments Lie ”leikkaa läpi amerikkalaisen tiedonvälityksen masentavan näköalattomuuden”.

  ”Dokumentin välittämä kuva journalismista on kaikkea muuta kuin ylevä. Elokuvan mukaan journalismi ei nykymuodossaan ole vallan vahtikoira vaan kapitalististen voimien kontrolloima maskotti, jota hallituksen propagandakoneisto ruokkii. Sitä piskiä ei pidä surra vaan panna piikille, koska maailma on täynnä uutisaiheita joita CNN tai The New York Times eivät koskaan tule paljastamaan.”

  ”Yhtenä kriittisenä äänenä toimii aiemmin isoille mediataloille työskennellyt tähtireportteri John Carlos Frey, joka tutkii Meksikon rajan tuntumasta löydettyjä tuoreita joukkohautoja säätiön rahoittamana.”

  ”Dokumentti on saanut nimensä itsenäiseltä toimittajalta I. F. Stonelta, joka roikkui takiaisena niin McCarthyn kuin Nixoninkin lahkeissa. Ohjaaja Michael Moore sanoo elokuviensa olevan suoraa jatkoa Stonen työlle.”

  ”Snowdenin jälkeisessä maailmassa vain riippumattomat toimijat voivat kantaa sananvapauden lippua. Kuten Democracy Now!:n perustaja Amy Goodman toteaa, eivät valtion yleisradioyhtiöt ole sen parempia kuin kaupallinen mediakaan.”

  (lähde: http://docpoint.info/tapahtumat/elokuvat/all-governments-lie-truth-deception-and-the-legacy-of-i-f-stone/)

  Ohjaaja: Fred Peabody
  Valmistusmaa: Kanada
  Vuosi: 2016
  Kesto: 90 min
  Kuvaaja: John Westheuser
  Leikkaus: Jim Munro, James Yates
  Tuotanto: Peter Raymont / White Pine Pictures
  #
  https://allgovernmentslie.com/film
  ¤
  I. F. Stone (Isidor Feinstein Stone) was an American investigative journalist and writer known as a man of great integrity (personal and political) who was an inspiration to other writers, and an intellectual annoyance to the American right wing.

  He is best remembered for the newsletter, I. F. Stone’s Weekly (1953–71), which was ranked in 16th place among “The Top 100 Works of Journalism in the United States in the 20th Century”, and was ranked in second place among print-journalism publications.

  The editor of The Nation magazine, Victor Navasky, said that plain, solid work characterized the investigative journalism of I.F. Stone; that he was an old-school reporter who did his homework, and perused public-domain records (official government and private-industry documents) for the facts and figures, data and quotations that would substantiate his reportage about the matters of the day.

  That, as a liberal, politically outspoken reporter from the American Left wing, he often had to work in ideologically hostile environments (military, diplomatic, business) where information was controlled; therefore, verifiability was the essence of Stone’s journalism, substantiated with facts in the public domain, which the reader can verify. About his style of work as an investigative journalist, Stone said:

  I made no claims to “inside stuff”. I tried to give information which could be documented, so [that] the reader could check it for himself . . . Reporters tend to be absorbed by the bureaucracies they cover; they take on the habits, attitudes, and even accents of the military or the diplomatic corps. Should a reporter resist the pressure, there are many ways to get rid of him . . . But a reporter covering the whole capital on his own — particularly if he is his own employer — is immune from these [political] pressures.

  The journalistic professionalism and integrity of I. F. Stone derived from his intellectual willingness to scour and devour public documents, to bury himself in The Congressional Record, to study the transcripts of obscure Congressional-committee hearings, of debates, and reports. Yet he always prospected for news nuggets — published as boxed paragraphs in his weekly newsletter — such as contradictions in the line of official policy, examples of bureaucratic mendacity and political obscurantism. Moreover, Stone especially sought documentary evidence of the U.S. government’s legalistic incursions against the civil liberties and the civil and political rights of American society.

  (lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/I._F._Stone#Style_of_journalism)
  ¤
  Suomen puolustusministeri on leimannut Ylen uutisen ’valeuutiseksi’ !!!

  ”Ylen valeuutinen on levinnyt Venäjän mediassa varsin laajalti ja se osaltaan haittaa Suomen julkikuvaa. Siellä annetaan ymmärtää, että Suomessa varusmiespalveluksessa olevia kaksoiskansaisuuden omaavia henkilöitä kohdellaan, eriarvoisesti ja se ei pidä paikkaansa” (puolustusministeri Ville Niinistö)
  #
  [http://yle.fi/uutiset/tuoreimmat]

  Puolustusministeri suivaantui Ylelle: ”Haittaa Suomen julkikuvaa” – Yle seisoo uutisen takana

  Puolustusministeri Jussi Niinistö on kiistänyt Ylen eilisen uutisen kaksoiskansalaisia koskevista säännöistä puolustusvoimissa kovin sanoin.

  Yle Uutiset 1.2.2017 klo 16:12, päivitetty 1.2.2017 klo 20:07

  Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan puolustusvoimien kaksoiskansalaisia koskevista säännöistä on vahingollista Suomen julkikuvalle Venäjällä.

  – Lähtökohta on se, että puolustusvoimat on toiminut lainmukaisesti ja Ylellä on uutisankka, Niinistö sanoi eduskunnassa.

  – Ylen valeuutinen on levinnyt Venäjän mediassa varsin laajalti ja se osaltaan haittaa Suomen julkikuvaa. Siellä annetaan ymmärtää, että Suomessa varusmiespalveluksessa olevia kaksoiskansaisuuden omaavia henkilöitä kohdellaan, eriarvoisesti ja se ei pidä paikkaansa.

  Yle seisoo uutisen takana

  Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen korostaa, että Ylen uutinen perustuu luotettaviin lähteisiin. Hänestä on tärkeää että turvallisuusasioista voidaan puhua ilman tabuja.

  – Mielestäni tässä keskustelussa on kiinnostavinta itse kaksoiskansalaisuusasia ja siihen liittyvän lainsäädännön eteneminen.

  – Puolustusministerin väite siitä, että uutinen olisi vaarantanut Suomen julkikuvan tai idänsuhteet, on hyvin erikoinen. Ministeri itse totesi eilen laittavansa vireille lakihankkeen, jolla kaksoiskansalaisten pääsyä sotilasvirkoihin rajoitetaan. Lainvalmistelu on julkinen prosessi, jonka aikana julkinen keskustelu käydään joka tapauksessa, Riikka Venäläinen sanoi.

  Venäläisen mukaan puhe ”informaatio-operaatiosta” ja ”valeuutisista” on ministeriltä varsin voimakasta kielenkäyttöä ja väitteet kaipaavat hänen mielestään perusteluja.

  Puolustusministeri ja Pääesikunta ovat todenneet, ettei Pääesikunnasta löydy mitään virallista tai salaista ohjeistusta.

  – Yle ei ole koskaan väittänyt, että ohjeistus on annettu Pääesikunnasta. Se on selvää, ettei tämä ole mikään virallinen normi, jossa kehotetaan toimimaan vastoin kansalaisuuslakia. Kyse on linjauksesta, joka on annettu Puolustusvoimissa, Venäläinen totesi.

  Lainsäädäntöä aiotaan muuttaa

  Puolustusministeri Niinistön mukaan on olemassa ”teoreettinen tilanne”, jossa puolustusvoimien tehtävään hakenut henkilö ei ole tullut valituksi, ja syyttänyt tästä kaksoiskansalaisuutta.

  – Silloin hakija on voinut keksiä syyksi, että se varmaan johtuu tästä minun kaksoiskansalaisuudestani, mutta Puolustusvoimissa ei edes turvaselvityksen yhteydessä kysytä kaksoiskansalaisuudesta.

  Niinistön mukaan tämä on vallitseva tilanne kaksoiskansalaisuuden suhteen puolustusvoimissa, mutta hänen mukaansa asiaan on saatava muutos.

  Puolustusministeriö tiedotti tänään Niinistön asettaneen hankkeen tarkentamaan kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä puolustushallinnossa.
  #
  Yle sai nähtäväksi salaisen ohjeistuksen

  Yksittäisten tapausten lisäksi Puolustusvoimissa on Ylen saamien tietojen mukaan alettu rajoittaa varusmiespalvelukseen tulevien Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisten toimintaa.

  Yle sai nähtäväksi Puolustusvoimien hiljattain antaman salaisen ohjeistuksen, jonka mukaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuuden omaavien varusmiesten koulutusta muutetaan. Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisia ei enää kouluteta sellaisiin tehtäviin, joissa heillä on mahdollisuus päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittävään tietoon.

  Aiemmin tällaista linjausta ei varusmiespalveluksessa ole ollut.

  (lähde: Yle Uutiset 31.1.2017 klo 12:00, päivitetty 31.1.2017 klo 17:40: Puolustusvoimat laittoi Venäjän kaksoiskansalaiset erityistarkkailuun – myös varusmiesten toimintaa on alettu rajoittaa)
  ¤ ¤ ¤

  • Tämänhetkisen julkisuudessakin jo esitettyjen näkemysten valossa kysymys on syrjinnästä. Joka sellaisenaan jo on laitonta.

   Valtamedian uutisointi ei käsittele kaksoiskansalaisuuskysymystä siinä mielessä objektiviisesti, että vaikka puhutaan vain kasoiskansalaisuudesta yleisesti, niin asiayhteydessä tuodaan esiin että asia koskee nimenomaan venäläisiä kaksoiskansalaisuuden omaavia henkilöitä.

   Jos kerran halutaan rajoittaa, mainittuihin tehtäviin pääsemistä kaksoiskansalaisuuden perusteella, sen tulee koskea silloin kakkia kaksoiskansalaisuuden omaavia, oli se Suomen kansalaisuuden lisäksi mikä muu hyvänsä, esim. Ruotsin, USA:n UK;n Espanjan, jne…

   Yhtä hyvin voidaan ajatella, että Suomeen jääneet entiset suurlähettilläät, ovat täällä vain kotimaansa intressien lobbaamiseksi, kuten muuan ”bodari”, eikä heitä pitäisi päästää ”rakenteisiin” esim korkeakoululaitoksessa, tai muissa yhteiskunnallisin varoin ylläpidettävissä organisaatioissa. Tässä mielessä esim. ministerin kaksoiskansalaisuus vaikapa esim. Sveitsin osalta, tulisi yhtälailla kyseenalaistaa.

   Jos vielä jatketaan samoila linjoilla yhteiskunnan kannalta kyseenalaisten jäsenyyksien tai veljesliittojen listaamista, niin, vapaamuurareita ei pitäisi päästää mihinkään vastuunalaisiin tehtäviin, joissa on mahdollista saada luottamukselliseksi luokiteltavaa tietoa kansakunnan verkostoista, rakenteista tai strategisista toiminnoista, tai jossa he voivat vaikuttaa toiminnallaan yhteiskunnan kehittäniseen tavalla tai toisella masinituissa kehyksissä, ennenkuin ”rapparien” vihkiytymisseremonioiden tms. yhteydessä tehdyt sitoumusten ja lupausten sisältö on saatettu julkiseksi.

   Jokainen sitoumus joka muodossa tai toisessa pyrkii ohittamaan Suomen lainsäädännön on laiton. Mille taholle vapaamuurarit osoittavat lojaalisuuttaan, -sille yhteiskunnalle, jonka jäseniä he ovat, vai vapaamuurareiden veljesliitolle…?

   Tämä tarkoittaa sitä, että vapaamuurarius eo. puitteissa on rinnastettavissa kaksoiskansalaisuuden omaaviin henkilöihin, ja samat rajoitukset tulee saattaa koskemaan myös tällaisia tapauksia.

   • Samaa mieltä. Kaksoiskansalaisuusongelmahöpötys on kaksoisstandardien soveltamista silloinkun se ei kohdistu kaikkiin kaksoiskansalaisiin. Onko esim. Somaliasta tai Yhdysvalloista tulleiden kaksoiskansalaisuus samanlainen ongelma puolustusmini Niinistön mielestä?
    Samalla sitten lopetettakoon rikkaus- ja voimavarahöpötys tekopyhäilynä.

    • Soini ei näe ulkoministeriö toiminnassa mitään ongelmaa, tai sanokaamme, että hänellä on täysi luottamus.. Muuan tuntemani henkilä on ollut UM:n tehtävissä aikoinaan ja kertoi UM:n olevan organisaatio, jossa pelataan muuhun hallintoon nähden kaksilla papereilla… Soini ei ole havainut vielä missän mitään ongelmia. Vieläköhän siellä on 6000 tuolinkuluttajaa eri tehtävissä… Toisia papereita varten 3000 ja toisia vartrn toinen mokoma.

     Muuan Tarja Halonen puolusti aikoinanaan edeltäjäänsä tämän pyynnöstä, salaamalla -90 luvun tapahtumiin liittyviä asiapapereita presidentti instituution uskottavuuden kannalta merkityksellisillä perusteilla.

     Lisääköhän nykyisin istuvan presidentin kuuluminen vapaamuurarijärjestöön tämän presidentti-instutuution uskottavuutta…?

  • On kyllä erinomaisen hyvä dokumentti tuo All governments lie — Kaikki hallitukset valehtelevat — joka jostain syystä oli suomennettu ”Totuus pelissä”. Suosittelen.

 10. Trump: A lot of the media is actually ’the opposition party’
  … but so much of the media is ‘opposition party’ knowingly saying incorrect things, so it’s a very sad situation, but we seem to be doing well. You know, it’s almost like in the meantime we won, so maybe they don’t have the influence they think, but they really are — they really have to straighten out their act.”
  http://www.infowars.com/i-dont-like-watching-fake-news-president-trump-trashes-cnn-again/

 11. Orwellin kaikua: Google Totuuden äänitorveksi ?
  “Facts that the web unanimously agrees on are considered a reasonable proxy for the truth”
  ”…jos kaikki lähteet kertovat saman, niin valhe unohtuu historiaan ja siitä tulee totuus,” (1984, George Orwell).
  The New Scientist kirjoittaa hätkähdyttävästi (2/28/15): ”Google aikoo muokata nettisivustoja siten, että asiat eivätkä artikkelilinkit ohjaavat,” Hal Hodson.
  (The New Scientist has the stunning story (2/28/15, “Google wants to rank websites based on facts not links,” by Hal Hodson):
  ”Internet on täynnä roskaa. Rokotteiden vastaiset sivut muodostavat Googlen etusivun ja totuuden vastaiset ’uutiset’ leviävät kulovalkean tavoin. Google on päättänyt järjestää sivuston uudelleen oman totuuden pohjalta.”
  https://www.newscientist.com/article/mg22530102.600-google-wants-to-rank-websites-based-on-facts-not-links

 12. Vuonna 2080 , jolloin maailman mediatuottajien määrä on 10 % nykyisestä , istuvatko Unja Söyring ja Visto Herlin (vielä syntymättömät , unisex-nimiset) samassa korsussa Vastavalkean ääressä ?

  Cui Bono ?

 13. Tuota noin: Ei oikeastaan olisi kovinkaan paljon aikaa tai haluja skriivailla, mutta olemme ensimmäisenä länsivaltana astuneet melko täydellisesti Orwellin maailmaan, vai pitäisikö sitä kutsua Mantilan maailmaksi tai CIA:n ja NSA:n totuudeksi. Suomi on sadalla prosentilla mukana. Sitä kai presidentti yritti sanoa kun puhui läntisestä järjestyksestä.

  On täysin kummallista, että tälläiset pienet mediat kuten Vastavalkea päihittävät suuret mediat kuten Ylen mennen tullen. Ja Yle senkuin käy päivä päivältä röyhkeämmäksi. Nyt se on lisännyt bulvaanitoimintaansa ja ilmeisesti rahoittaa jo HBL:ää. (Entä SVT? )

  Toivottavasti Vastavalkean väki ymmärtää lähettää Ylen Kiviselle sponsoriraha-hakemuksen ja kertoa lukijoille miten kävi!!

  Mutta Suomihan on muutenkin hyvävelikorruption kehto, joten Ylen kautta annetaan miljoonien virrata vaikka Panaman kanavaan kenenkään edes perään kyselemättä.

  Eilisessä vihapuhe-ohjelmassa syyttäjä sanoi olevansa monen mielestä surkea syyttäjä. Hän voisi ehkä yrittää olla mainettaan parempi ja selvittää itselleen ja alaisilleen mitä korruptio mahtaa olla meillä ja muualla.

 14. Kehottaisin katsomaan uudestaan Tullimies Teppo Suomalaisen haastattelun(Yle ajankohtaisohjelma)
  Nimi tuntuu jotenkin oudolta. Ohjelma onnistui jotenkin alittamaan kaikki odotukset. Vika ei kuitenkaan ollut pelkästään juontajan. Katsojalle välittyi sellainen tunne, että tätä valtion virkamiesta oli opetettu pitkään vastailemaan oikein oikeisiin kysymyksiin!!! Katsojaa tietysti kiinnosti mitä tämä etyj-tarkkailija oli Itä-Ukrainassa nähnyt. Siitä valitettavasti tämä tarkkailija ei osannut/saanut kertoa mitään. Ylehän myös valitsee haastateltavat ja valitsee ajankohdan. Ihmeellistä ettei Ylen propaganda-joukkue ollut löytänyt Teppoa aiemmin. Propagandan teossa ei ole tärkeää vain sisältö, vaan myös ajankohta!
  Esim juutalaisten joukkomurhat tuntuvat paljon viattomimmilta nyt näin vuosikymmenien jälkeen.

  • ”Esim juutalaisten joukkomurhat tuntuvat paljon viattomimmilta nyt näin vuosikymmenien jälkeen.”

   Därför måste förintelse-LÖGNEN punkteras: http://friasidor.is/darfor-maste-forintelselognen-punkteras/

   ”Report: Netanyahu Promises Talmud Will Be Israeli Law”,
   http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180440

   Muutama poiminto Talmudista:

   Zohar, Vayshlah 177b
   That the Jewish nation is the only nation selected by God, while all the remaining ones are contemptible and hateful.

   That all property of other nations belongs to the Jewish nation, which consequently is entitled to seize upon it without any scruples. An orthodox Jew is not bound to observe principles of morality towards people of other tribes. He may act contrary to morality, if profitable to himself or to Jews in general.

   *

   Zohar, Shemoth, Toldoth Noah, Lekh-Lekha
   Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is consequently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night.

   *

   Yalkut 245c
   Extermination of the Christians is a necessary sacrifice.

   *

   Zohar, Shemoth
   Tob shebbe goyyim harog – Even the best of the Goyim (Gentiles) should be killed.

   http://rense.com/general86/talmd.htm

   Kuulutko itsekin siihen valeilla luodun ”marttyyrikansan” TALMUDISTI-joukkoon, joka sanoo että parhaimmatkin gojimeista eli ei-juutalaisista pitäisi tappaa?

 15. Se miten tämä propaganda-kone toimii on kerrottu tässä: Ylhäällä ovat Soroksen Open Society-think tankit. Ja niiden alapuolella joukko toimittajia ja ulkoministeriön virkamiehiä sekä muita hännystelijöitä, kuten Kerkko Paananen. Se että miten Steffie Wallin, x-puolustusministeri Haglund ja Nato-Stubb liittyvät tummaan joukkoon on jo pitempi juttu!

  Kuka muistaa enää Anton-poikaa, karkotettua venäläistä mummoa tai Itä-Ukrainan pakolaisia, jotka Suomi käännytti. Jussi Niinistön pitäisi ymmärtää, että niin metsä vastaa kuin sinne huutaa tai että sitä saa mitä tilaa. Jos Trump on tarpeeksi kova ja rehellinen, Suomelle käy vielä kylmät ja kyllähän Presidentti Niinistö tämän hyvin tietää. Jos seuraatte vähäänkään ajatusta ”kuka hyötyy” niin ainakin Ruotsi ja ne jotka ajavat Suomea Ruotsin osaksi.

  • ’…Jos Trump on tarpeeksi kova ja rehellinen, Suomelle käy vielä kylmät ja kyllähän Presidentti Niinistö tämän hyvin tietää. ’

   Niinpä mutta vain jos on kova ja rehellinen. RT:n mukaan Trumpilla yhä ikävä kyllä tiukka asenne Ukraina-konfliktissa.
   Krimistä käytäisiin kauppaa eli pakotteet loppuisivat vain jos Krim palautuisi Ukrainalle.
   No tuohan on utopiaa sillä ei Venäjä mene sellaiseen halpaan ja krimiläisethän halusivat pysyä Venäjän suojassa kun siitä aikoinaan äänestettiin.
   Eli turhat toiveet Trumpilta odotetusta nopeasta liennytyksestä voinee unohtaa ? ja konflikti Itä-Ukrainassa tiivistyy…?

   Doch weiter Konfrontation? USA zeigen auch unter Trump harte Haltung im Ukraine-Konflikt
   Eine US-Diplomatin erklärte, dass die USA ihre Sanktionen erst aufheben werden, wenn Moskau die Krim an die Ukraine zurückgibt. Damit dämpfte sie Hoffnungen auf eine schnelle Entspannung. Indessen spitzt sich der Konflikt in der Ost-Ukraine wieder zu.
   https://deutsch.rt.com/europa/46105-doch-weiter-konfrontation-usa-zeigen-harte-haltung-im-ukraine-konflikt/

 16. Paavo Väyrynen Suomenmaassa 3.2.2017: ”Valtamedian ja vastamedian kesken käydään sanasotaa siitä, kumpi puhuu totta ja kumpi valehtelee.
  Molemmat ovat oikeassa. Kumpaakin on monenlaista.
  Pääsään­töi­sesti sekä valtamedia että vastamedia pysyvät totuudessa.
  Suuri osa valtamediasta ainakin pyrkii totuuteen. Sen valheellisuus on lähinnä vaikenemista ja osatotuuksiin turvautumista.
  VASTAMEDIAN PUOLELLA on toimijoita, jotka levittävät tahallaan virheellistä tietoa.
  Valtaosa vastamediasta pysyy kuitenkin totuudessa ja pyrkii kertomaan siitä, mistä valtamedia vaikenee.
  Suomessa valtamedian pitäisi kantaa huolta luotet­ta­vuu­des­taan. Muuten demokratia on vaarassa…”

  http://www.suomenmaa.fi/blogit/valeuutiset-ja-valemediat-6.3.201897.e43631b232

 17. Valhemedia eli valtamedia laittaa Trumpin suuhun kaikenlaista, sellaistakin mitä Trump ei ole koskaan sanonut tai tarkoittanut. Ruotsin valtion tv käytti sanaa muslimienemmistöinen . Samaa toisti moneen kertaan myös Ylen toimittaja ajankohtaisohjelmassa: Trump on asettanut bannin usealle MUSLIMIENEMMISTÖISELLE maalle. Ei nyt aivan sanatarkkaan näin, mutta katsojalle haluttiin välittää kuva, että kyseessä on muslimeita kohtaan asetettu matkustuskielto. Mielenkiintoista olisi tietää missä tämä vääristely oli syntynyt?

  Trump tai hänen avustajansa oikoi sitten tätä väärinkäsitystä tai tahallista valhemedian harhautusoperaatiota. Kyse oli väliaikaisesta 90-päivän matkustuskiellosta, joka koski tiettyjen maiden kaikkia kansalaisia. Banni asetettiin äkillisesti sillä Trump ei halunnut ’pahojen kaverien’ ehtivän jenkkeihin ennen bannia. Eli bannin haluttiin yllättävän pahat kaverit ja ei esim ministeri Soinilla ollut vielä eilenkään oikein hajua mistä oli kyse:-)

 18. Noista Venäjän pakotteista ei kai ole vielä mitään valmista tullut. Yhdysvaltain YK-lähettiläs ilmoitti kuitenkin ettei pakotteita poistettaisi ennen kuin Krimi on palautettu. Hän on kuitenkin aika pikkunappula Trumpin alla. Myös Theresa May ennätti laittamaan Trumpin suuhun sanoja tiedotustilaisuudessa ja sen jälkeen. May oli sitä mieltä, että Yhdysvallat on yhä hyvin vahvasti sitoutunut Natoon. Tämä saattaa olla May:n ja muiden Nato-haukkojen toiveajattelua. Uskoisin että Trump ja ulkoministeri Tillerson ratkaisevat tämän kysymyksen ajallaan. Samaa rataa edetään pakotteiden kanssa.

  Vastoin Suomen ja Ylen kantaa näyttäisi siltä, että Poroshenko kiihdyttäisi taisteluja( tai jokin itsenäinen sotilasjoukkio) Itä-Ukrainassa aina silloin kun se on hyödyllistä Ukrainalle tai Ukrainan olikarkeille. Natohan( ja USA) tienaavat jos Ukrainasta tulee Naton jäsen. Siinä sivussa oligarkit tekevät komeaa tiliä asekaupoilla jenkkien kanssa. (vrt Suomen hävittäjähankinta)
  Tässä näyttäisi olevan jokin symbioosi Naton, Poroshenkon ja amerikkalaisten asetoimittajien sekä heidän lobbariensa välillä.
  Yhdysvallat tienaa valtavia summia asekaupoillla ja Nato on hyvä rahastuskone.

  • RT:n mukaan Trumpilla yhä ikävä kyllä tiukka asenne Ukraina-konfliktissa.
   Krimistä käytäisiin kauppaa eli pakotteet loppuisivat vain jos Krim palautuisi Ukrainalle.
   No tuohan on utopiaa sillä ei Venäjä mene sellaiseen halpaan ja krimiläisethän halusivat pysyä Venäjän suojassa kun siitä aikoinaan äänestettiin.
   Eli turhat toiveet Trumpilta odotetusta nopeasta liennytyksestä voinee unohtaa ? ja konflikti Itä-Ukrainassa tiivistyy…? näinkö se kuitenkin menee ???

   Doch weiter Konfrontation? USA zeigen auch unter Trump harte Haltung im Ukraine-Konflikt
   https://deutsch.rt.com/europa/46105-doch-weiter-konfrontation-usa-zeigen-harte-haltung-im-ukraine-konflikt/

   • ”RT:n mukaan Trumpilla yhä ikävä kyllä tiukka asenne Ukraina-konfliktissa.
    Krimistä käytäisiin kauppaa eli pakotteet loppuisivat vain jos Krim palautuisi Ukrainalle.”

    Venäjä ei luovu Krimistä. Joidenkin toiveajattelua tietysti on, että koko ryssänmaa näkyy pian ”kyökin” ikkunasta…

    Ei ole näköpiirissä tällainen kehitys. Kannattaa muistaa Saksa armeijan piiritystoimet toisen maailmansodan aikana… Ihanko tosissaan joku kuvittelee, että ko. pakotteilla saataisiin jotain konkreettista pidemmän päälle aikaan. Kko pakotetouhu on lähinnä ”hippokraattien” kollektiivista suojatyöpuuhastelua…

    • Ja taitaa olla peräti niin että pakotteet ovatkin lopulta olleet voitto Venäjälle ja myös epäsuorasti Kiinalle, jonka kanssa enrgiayhteistyö on tehostunut ja samalla koko Aasia on vahvistunut.
     Nythän Trumpin suurin painajainen taitaa olla Kiina.

 19. Oikeastaan valinta pitäisi jättää lukijalle ja lukijoille pitäisi tarjota tarpeeksi vaihtoehtoja. Eli tarvitaan median monimuotoisuutta. Tarvitaan ehdottomasti julkisin varoin toimivan mammutin eli Ylen voimakasta arvostelua. Ukrainan tilanne on hyvä esimerkki: Ylellä on oma agendansa ja se on ikävä kyllä erittäin rasistinen ja valheellinen sekä salaileva. Yle paljastaa vain jäävuoren huipun tai sitten muut, esim amerikkalaisetkin vaihtoehtomediat ovat täysin pihalla.
  Ukrainan konfliktia ovat seuranneet ainakin 300 Etyj-tarkkailijaa ja ainakin saman verran kaikenkarvaisia ’länsimaisia’ toimittajia. Lisäksi joukkoon mahtuu taitavia venäläisiä toimittajia, joista osa on ilmeisesti kylmäverisesti murhattu. Luulisi Ylen nyt sentään tartttuvan toimittajamurhiin niitä kun on tainnut sattua ’Länsi-Ukrainan’ puolellakin.
  Mainitussa Doni-Newsissä lienee työskentelevän kymmenkunta ’ulkomaista’ toimittajaa, ehkä italialaisiakin. Sinänsä outoa että Ylen propagandassa tätä uutistoimistoa ei ole olemassa, kuten ei myöskään TASS:ia ja arviolta sataa muuta venäläistä perinteikästä uutistoimistoa. Niitä ei kai koskaan mainita. Suomesta on tullut todella kummallinen paikka.

 20. Trump kysyi retorisesti vaalikampanjansa aikana, että eikö Krimi ilmaissut halunsa kuulua Venäjään? Virkaanastujaispuheessaan hän mainitsi kansojen itsemääräämisoikeuden.

  Presidentti Niinistö ja muu Suomen virkakoneisto on pitänyt kiinni kansainvälisen oikeuden käytännöistä! Trump on myös kutsunut kaikki yhteistyöhaluiset maat yhteistyöhön USA:n kanssa. Lisäksi Trump on ollut Putinin kanssa samoilla linjoilla ettei USA opeta tai tuputa muille maille omaa malliaan tai arvojaan.

  Poroshenko on ilmoittanut järjestävänsä kansanäänestyksen Natosta. NATO-jäsenyys ja ehkä EU-jäsenyys ovat tulleet mahdolliseksi vain kansan vaihdon avulla. Ensin jossain päätettiin syöstä vallasta Janukovits, sitten Poroshenko käynnisti terroristisodan kansanosaa vastaan. Eräiden havaintojen mukaan Poroshenkon sota on näyttänyt siltä, että tarkoituksena on ollut karkoittaa venäjänkielinen kansanosa Venäjälle.
  (yli miljoona on paennut Venäjälle)

  Muutamassa vuodessa Naton kannatus onkin noussut jostain 15 %
  äskettäin mitattuun 60 % .

  Kyynisesti voisi ajatella ja tälläisiä arvioita on esitetty, että Ukrainassa suoritettiin kansan vaihto, jotta maa saataisiin Nato/EU-mieliseksi. Joku voisi jossain joskus kysellä, että kuinka pitkälle Nato/EU on valmis menemään näissä vallanvaihdoissa. Sitähän kannattaisi muistaa kysellä, että kuka hyötyy??

 21. Makow;
  Fake News : The “God” of the Cabala
  “Fake News” has become an issue because public information and instruction today are controlled by a people — Cabalist Jewish central bankers – whose “religion” is to lie and deceive. They believe that perception is reality, thinking is believing, and saying so makes it true. They claim to channel God’s will, and create a solipsism that reflects their insane megalomania and avarice. 
  They have applied the term “fake news” to internet sites  which try to discern the truth.  Thus they flip reality, making truth false and false, true. 
  This is what Satanists do, invert reality. 
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=146694

  • lisäys: muutama sana tiivistettynä suomeksikin yllä olevaan liittyen:
   ’Feikkiuutiset’ on uusi termi jonka pankkiirieliitti on kehittänyt sivustoille jotka totuutta paljastaessaan uhkaavat sen valtaa.
   Siksi he yrittävät tehdä totuudesta valhetta ja valheesta totuutta.

 22. “Fake news, fake issue”

  “(…) whether a particular news item is factually correct or incorrect. However, that is not the main problem with mainstream media. A news item can be factually correct and still be very biased and misleading because of what’s been left out, such as the relevant information about the Russian “invasion” of Crimea mentioned above. But when it comes to real fake news it’s difficult to top the CIA’s record in Latin America as revealed by Philip Agee, the leading whistleblower of all time.

  Agee spent 12 years (1957-69) as a CIA case officer, most of it in Latin America. His first book, Inside the Company: CIA Diary, published in 1974 revealed how it was a common Agency tactic to write editorials and phoney news stories to be knowingly published by Latin American media with no indication of the CIA authorship or CIA payment to the particular media. The propaganda value of such a “news” item might be multiplied by being picked up by other CIA stations in Latin America who would disseminate it through a CIA-owned news agency or a CIA-owned radio station. Some of these stories made their way back to the United States to be read or heard by unknowing North Americans.”

  (lähde: William Blum: Anti-Empire Report #148, 4.2.2017)
  ———-
  William Blum is an author, historian, and U.S. foreign policy critic. He is the author of Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II and Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower, among others.

 23. ”There are a lot of killers. You think our country’s so innocent?”
  (USA:n presidentti Donald Trump haastattelussa 4.2.2017)

  Washington (CNN) – President Donald Trump appeared to equate US actions with the authoritarian regime of Russian President Vladimir Putin in an interview released Saturday, saying, ”There are a lot of killers. You think our country’s so innocent?”

  Trump made the remark during an interview with Fox News’ Bill O’Reilly, saying he respected his Russian counterpart.

  ”But he’s a killer,” O’Reilly said to Trump.
  ”There are a lot of killers. You think our country’s so innocent?” Trump replied.

  (lähde: http://edition.cnn.com/2017/02/04/politics/donald-trump-vladimir-putin/index.html)

 24. ”Me hyvää journalistista tapaa noudattavat päätoimittajat (…). Sitoudumme (…) merkitykselliseen journalismiin” (muun ohessa Tapio Sadeoja, Ilta-Sanomat).

  (lähde: Päätoimittajien kannanotto: Luotettavan median puolesta. Yle Uutiset 1.3.2016. http://yle.fi/uutiset/3-8709207)

  Ja sitten pieni pistokoe 21.2.2017:

  Ilta-Sanomat (”Suomen suurin uutismedia”)

  ”Tuoreimmat”

  ”Juuri nyt”
  ”11:41
  Prinsessa Madeleine varasti huomion hovin juhlaillallisella – edusti tyrmäävänä syvään uurretussa iltapuvussa
  (…)
  11:33
  Lions Club seisottaa järvellä ”talvisodan kersanttia” sementtiä jaloissa – erikoinen jäidenlähtökisa suututti reserviupseerit
  11:31
  Historiallisella turistikohteella vastenmielinen ongelma – turistit avaavat housunsa väärässä paikassa
  (…)
  11:04
  Notkea Jenni Vartiainen kiemurtelee sorjana uudella musiikkivideolla – akrobaattisia liikkeitä fetissivaatteissa
  (…)”
  #
  ”Sitoudumme (…) merkitykselliseen journalismiin” (muun ohessa Tapio Sadeoja, Ilta-Sanomat).
  ¤
  Kiitos, tack …
  ———-
  Ilta-Sanomat (IS) on Sanoma-konserniin kuuluvan Sanoma Media Finlandin kustantama Suomen toiseksi suurin sanomalehti Helsingin Sanomien jälkeen ja Suomen suurin iltapäivälehti.

 25. ”Ammattimedia osaa (…) mokata monin tavoin. Se voi tehdä työnsä huolimattomasti, kiireellä ja huonosti. Se tekee virheitä, ja silloin sen kuuluu myös oikaista ne. Se kärsii usein vauhtisokeudesta ja siitä, että joskus tarinat tuntuvat liian hyviltä tarkistettaviksi.”

  (Johanna Vehkoo: Valheenpaljastaja: Mitä valeuutiset ovat ja mitä ne eivät ole. Yle 26.1.2017, http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/26/valheenpaljastaja-mita-valeuutiset-ovat-ja-mita-ne-eivat-ole)

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here