Herra Juha Sipilälle on lähtenyt 13.2. huolestunutta, julkista postia, jossa kyseenalaistetaan hallituksen uusimman Terrafame-ihmeen ihmeellisyys. Postittajina toimivat Stop Talvivaara- liikkeen Hannu Hyvönen sekä Sotkamon Luonto ry:n ja Luonnonsuojeluliiton Antti Lankinen.

Mistä on kyse?

Hallituksemme on löytänyt kaivokselle uuden ostajaehdokkaan, jonka kanssa tuntee epäilemättä suurta yhteenkuuluvuutta. Kuten Sipilän serkkuhallituksesta, myöskään Trafigurasta ei kura lopu kesken: kyseisellä firmalla on Iltalehden mukaan tilillään sekä ympäristöskandaaleita että korruptioepäilyjä.

Puheet uudesta ”ostajasta” ovat poliittista hämäystä. Iltalehden haastattelema elinkeinoministerimme Jari Lintilä korostaen kertoo, että ”he [Trafigura] ovat sijoittajina tässä. Terrafame vastaa kaivostoiminnasta operatiivisesti”. Toisin sanoen valtio – siis me veronmaksajat – olisi kaupan jälkeenkin vastuussa muun muassa ympäristövahinkojen siivoamisesta aiheutuvista kuluista.

Kaupan sudenkuopat eivät lopu tähän: Marraskuussa valtio sijoitti 100 miljoonaa euroa valtion varoja Terrafameen luodakseen olosuhteet uuden ostajan löytymiselle. Trafigura, kauan odotettu ”ostaja”, sijoittaa vain 75 miljoonaa euroa, mutta vaatii nykyisen luvan ylittäviä nikkelin vuosituotantomääriä. Tuotannon kasvattamiseksi tarvittaisiin uuden luvan lisäksi raskaita investointeja ja lisää louhimista – eli lisää jätettä, joka nytkään ei meinaa pysyä altaissaan. Uhkana ovat myös sanktiot, jotka valtio – siis me veronmaksajat – pulittaisimme, jos saavutettu tuotantomäärä alittaisi sopimuksen ehdot.

Sen lisäksi, että luvataan liikoja täydellisen epäluotettavan oloiselle toimijalle, Trafiguran mukaan ottaminen myös estää uusien, vähemmän korruptoituneiden sijoittajien löytymisen sekä Talvivaaran kaivoksen hallitun alasajon. Kuka tahansa luontomme ja taloutemme parasta haluava poliitikko, kaiken-maailman-dosentti tai normitallaaja tajuaa, että kaivoksen hallittu alasajo on tässä katastrofissa ainoa järjellinen mahdollisuus.

Ota esimerkkiä ja pistä postia Sipilälle!

Kehotamme kaikkia nostamaan äänensä yhteiseen huutoon Stop Talvivaara -liikkeen kanssa ja lähettämään postia pääministerille ja elinkeinoministerille sekä eduskunnan kirjaamoon. Mallia voi ottaa 13.2. julkaistusta avoimesta kirjeestä, jonka Vastavalkea julkaisee tässä Hannu Hyvösen luvalla. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät alta:

Juha Sipilä
00102 Eduskunta
juha.sipila(at)eduskunta.fi

Jari Lintilä
00102 Eduskunta
jari.lintila(at)eduskunta.fi

Eduskunnan kirjaamo
00102 Eduskunta
kirjaamo(at)eduskunta.fi
Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

Hyvä pääministeri Juha Sipilä

Kommentoitte blogissanne Terrafamen rahoituskuviota näin:

”Jo marraskuussa oli aika varmaa, että ulkopuolinen rahoitusjärjestyy, jos hallitus uskaltaa tehdä päätöksen toiminnan jatkumisesta. Päätös tehtiin, ja se oli oikea.”

Tuo päätös kuten muistamme, oli vielä kerran sijoittaa valtion varoja (100 milj. euroa), jotta luodaan edellytyksiä hankkia ulkopuolinen sijoittaja tai ostaja kaivokselle.

Mutta Trafiguran sijoitus on vain 75 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä 200–250 miljoonan euron ns. rahoituspaketista koostuu Terrafamen ottamista lainoista Trafiguralta ja Sampo-pankilta. Kyse on valtionyhtiön ottamasta lainasta eli viime kädessä kyse on veronmaksajien kontolle kaatuvasta riskistä. Valtion velan kasvattamista ei voida pitää ulkopuolisena rahoituksena, jota peräänkuulutitte.

Käytännössä ostaja sai taskurahoilla edullisen nikkelisopimuksen ja sitoi kädet valtiolta muiden ostajien suhteen. Mutta sopimuksen yksityiskohdista on syytä olla huolissaan. Entä jos kaivos ei tälläkään kertaa kykene tuottamaan lupaamiaan määriä nikkeliä? Millaisia sanktioita on luvassa ellei sopimusta kyetä täyttämään? Pelkäämme, että onnistuneen kaupan sijasta olemme astumassa ojasta allikkoon. Valtion kannettava taakka ei keventynyt, mutta omaa päätösvaltaa kevennettiin. Toivomme, että kaupan ehdot kerrotaan veronmaksajille olennaisilta osin.

On vaarana, että Suomi on kuin jänis, joka pujotettuaan päänsä ansalankaan, ilmoittaa saaneensa suuren saaliin.

Kaivoskauppa perustuu olettamukselle 35 000 nikkelitonnin vuosituotannosta, mutta nykyinen lupa antaa mahdollisuuden vain 30 000 tonnin tuotantoon.

Jotta kaupan ehdot toteutuisivat tulisi investoida volyymien kasvattamiseen 50 prosenttia nykyisiä suuremmiksi. Enemmän louhintaa, lisää kasoja, kenttiä, altaita, päästöjä.

Mutta ennen tätä on pitänyt luvittaa suuremman skaalan tuotanto ja sitä ei siis vielä ole tehty.

Kuinka valtio voi tehdä kauppaa, joka perustuu siihen että lupa suuremmalle tuotannolle tullaan antamaan? Pidättekö menettelyä hyväksyttävänä demokratian kannalta?

Kaupanteon yhteydessä ei ole puhuttu mitään uraanista. Toivomme valoa seuraaviin kysymyksiin:

Kuinka paljon tähän mennessä Talvivaaran / Terrafamen bioliuotusprosessissa on rikastunut uraania ja mihin kohteisiin se prosessiliuoksesta on päätynyt?

Olemme tuloksetta yrittäneet selvittää tätä uraanitasetta, mutta sen enempää kaivos kuin valvovat viranomaisetkaan eivät ole kyenneet kertomaan missä on kasaliuotukseen tullut n. 1500 tonnin uraanimäärä nyt.

Toivomme, että Te herra pääministeri voisitte arvovaltaanne tukeutuen auttaa saamaan julkisuuteen pyytämämme arvion kaivoksen uraanitaseesta sen toimintahistorian aikana. Todettakoon, että tämä uraanin rikastaminen on tapahtunut ilman asianmukaista luvitusta. Pidämme kohtuullisena saada vastauksen kysymykseen: Missä on luvatta
rikastettu uraani?

Julkisuudessa on myönnetty että uraania viedään Terrafamen toimesta ulkomaille nikkelirikasteen mukana. Määränpäätä ei ole kerrottu ja määrienkin osalta ollaan arvailujen varassa, sillä STUK ei ole seurannut mittauksin kaivokselta lähteviä sakkalasteja. Pidämme tilannetta länsimaisessa sivisysvaltiossa kestämättömänä.

Olemme myös erittäin huolissamme Trafiguran maineesta. Terrafame onnistui löytämään itselleen yhtiökumppaniksi yhden maailman huonomaineisimmista suuryhtiöistä, joka on syyllistynyt vaarallisten aineitten dumppaukseen ja korruptioon aina näihin päiviin asti.

Pyydämme Teitä tutustumaan oheiseen kansainväliseen raporttiin yhtiön toiminnasta.

Uskotteko, että Suomen maine vastuullisena toimijana vahvistuu tämän kaupan myötä?

Se, että osakkeiden myyntiä rajoitettiin tulevina vuosina, merkitsee tilanteen jäädyttämistä ja käsien sitomista, eikä lisää mahdollisuuksia irrottautumiseen. Se, että on sitouduttu 7 vuodeksi yhteen nikkelin ostajaan, sitoo myös käsiä sekä bisneksenteolta että, näin pelkäämme, mahdollisuudelta myös alasajoon.

Uskotteko, että tehty kauppa lisää valtion mahdollisuuksia irrottautua Terrafamen riskeistä?

Ystävällisesti tervehtien ja vastauksia odottaen

Hannu Hyvönen, Iisalmi
Antti Lankinen, Sotkamo

 

Lähteet

Stop Talvivaara -kansanliikkeen kotisivut (13.2.2017): Vesistöjen puolesta http://www.stoptalvivaara.org

Karvala, Kreeta | Iltalehti (10.2.2017): Terrafamen uudeksi omistajaksi Trafigura http://www.iltalehti.fi/uutiset/201702102200068614_uu.shtml

Tiiro, Hilkka | Iltalehti (11.2.2017): Trafigura ryvettynyt myös lahjusskandaaleissa – Jamaikalla oikeusprosessi kesken, ministeri Lintilä: ”En tiedä tapauksesta” http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201702112200069133_ul.shtml

Kuva: Antti Lankinen / mediadesk[at]stoptalvivaara.org via Flickr,
Clker-Free-Vector-Images via Pixabay

Kuvanmuokkaus: JL

5 KOMMENTTIA

 1. Itsekin Stop Talvivaara liikkeen postituslistoilla olevana ihmisenä haluaisin kiittää tästä artikkelista, sillä tosiasioiden julkituominen on tuntunut olevan suomalaisessa mediakentässä sangen nihkeää. Mitenkähän kävisi vähemmän poliittisesti kytkyiselle yritykselle joka ilmoittaisi; Uups, hävitin tuossa 1500 tonnia uraania Suomen luontoon….

  • Yritämme parhaamme mukaan paikata aukkoja, jotka suomalaisen valtamedian ”luotetut” toimijat jättävät uutisoimatta, syystä tai toisesta. #ylegate on kertonut ainakin sen, että poliittisen johtomme vaikutus uutisointiin on hävettävän vahva.

   Tällainen Totuusmedian™ ulostulo tänään, ei tarvitse ihmetellä, miksi valtaapitävien suhmuroinnista ei paljoa uutisoida:

   ”Päätoimittajien yhdistys painottaa, että päätoimittajan tekemät uutisointipäätökset tai uutisoimatta jättäminen eivät rajoita tiedotusvälineen palveluksessa olevien sananvapautta. Toimittajat eivät käytä työssään sananvapauttaan kansalaisina, vaan työnantajansa sananvapautta, yhdistys toteaa”

   https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/214462-paatoimittajilta-harvinainen-ulostulo-uutisoimatta-jattaminen-ei-rajoita-toimittajan

 2. Ensin Pekka Perä ja nyt Trafigura. Tämähän on jo liki runoutta. 🙂

  Kaivosinsinööri Pekka Perä oli varsinainen Pohjanmaan lahja Kainuun karvakorville ja Sipilä jätjestää heimoveljilleen lisää kuraa Trafiguran muodossa. 😀

  Näin pohjalainen kauppamies Pekka Perä:
  ”Pitää olla hyvä tarina – ei kukaan kehu, että hyvät faktat”
  ”Eräänä päivänä talvella 2003 Sotkamon kunnanjohtajan puhelin soi.

  ”Päivää, olen Pekka Perä ja aion rakentaa Talvivaaraan Euroopan suurimman nikkelitehtaan. Pitäisi päästä tutkimaan kairausreikiä. Kuka siellä auraa metsäautoteitä?”

  Kunnanjohtaja Jari Tolonen oli aivan uusi pallillaan, eikä ollut aiemmin kuullutkaan Talvivaaran nikkeliaarteesta, saati kaivosinsinööristä, jonka nimikään ei kuulostanut aivan uskottavalta. Tolonen soitti kunnanhallituksen puheenjohtajalle.

  ”Aku Ankkako lie soitti, kyseli tien avaamisesta Talvivaaraan. Satsaus oli niin pieni, että lupasin aurauksen.”

  Tapaus päätyi kaskuksi Kainuun Sanomiin. Ja Talvivaarasta tuli Tulevaisuus: viime vuoden alusta laskien maakuntalehti on maininnut sen jo liki 600 jutussa, keskimäärin lähes joka päivä.

  Marraskuisena perjantaina tie Talvivaaran 20 neliökilometrin kaivosalueelle on paitsi aurattu myös levennetty ja kilometritolkulla kokonaan uusi. Tänään tänne 35 kilometriä Kajaanista kaakkoon saapuu busseissa 700 kainuulaista katsomaan Sotkamon viidensiä liikennevaloja, kalliolle kuorittua maisemaa, järeiden maansiirtokoneiden ketterää kuhinaa, murskevuoria ja nousevan tehdasalueen runkopalkkeja….”

  Löytyy tuolta: https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/nain-pekka-pera-myi-talvivaaraa-sijoittajille-pitaa-olla-hyva-tarina-ei-kukaan-kehu-etta-hyvat-faktat/

  Alusta asti ihmettelin koko tätä järjetöntä kaivoshanketta ja siinä käytettävää uutta bioliuotusmenetelmää. Järki sanoi, että tuohan on sulaa hulluutta. Julkisuudessa ei tietysti puhuttu mitään yksityiskohtaista tästä bioliuotuksesta, siihen menevistä kemikaalimääristä sun muusta.
  Mikä oli tarkoitus, mihin tällä luonnon raiskaamisella ja vesistöjen myrkyttämisellä pyrittiin?
  Oliko kyseessä ”vain” pohjalaisen KuikkaKoposen Pekka Perän ”pikku kepponen” ja kusetus vai oliko aikomus tappaa niin Vuoksen kuin Oulujärven vesistöjen varrella asuvat asukkaat.
  Vai oliko tämä tapposuunnitelma vieläkin hullumpi? Myrkyt laskevat Vuoksea pitkin lopulta Laatokkaan ja Pietari ottaa juomavetensä Laatokasta.
  PS Taitaapa Oulun kaupunkikin ottaa juomavetensö Oulu-joesta.

  Mitään taloudellista hyötyä Talvivaarasta ei ikinä saada, sen nyt tajuaa sokea Reetakin. 🙂

 3. ”Kuinka paljon tähän mennessä Talvivaaran / Terrafamen bioliuotusprosessissa on rikastunut uraania ja mihin kohteisiin se prosessiliuoksesta on päätynyt?”

  Ehkäpä se on päätynyt Vuoksen ja Oulu-joen vesistöön muun paskan mukana. 🙂
  Maailmanmarkkinoilla ei liene uraanille paljoakaan kysyntää, uraani on kaiken kaikkiaan pelkkä ongelma. Köyhdytettyä uraaniahan kylvetään ammuksissa ja pommeissa kaikille taistelukentille, nyt taas jenkit jäivät kiinni uraanipommien pudottelemisesta Syyriassa isiksen niskaan.

  Ydinvoimalat, jotka käyttävät uraania polttoaineenaan ja ulostavat entistä radioaktiivisempaa uraanijätettä ovat uhka koko ihmiskunnan tulevaisuudelle.
  Oletteko koskaan miettineet / ihmetelleet miksi ydinvoimaloissa on piiput? Miksi piippu, eihän ydinvoimala mikään sellutehdas ole, joka tupruttelisi paskalle haisevaa savua. Siis mitä ydinvoimalan piippu tupruttaa? Se tupruttaa jotain, joka on aistielimillämme havaitsematonta, hajutonta, väritöntä ja mautonta, mutta aah niin tappavaa. Nettiin on taas ilmestynyt ja kaiketi siellä jo jonkin aikaa ollut, kymmenen vuotta sitten Loviisan ydinvoimalasta (n. 2 kilometrin päästä) kuvattu video, josta näkee mitä Loviisan ydinvoimalan piippu tupruttelee. Tämä video pätkä on ainutlaatuinen ja kiitos sen kuvaamisesta kuuluu Vesa Noroviidalle.

  https://www.youtube.com/watch?v=ILF1WUtF04E

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here